T7 16 PF si CP 14F

download T7 16 PF si CP 14F

of 38

Transcript of T7 16 PF si CP 14F

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE

Disciplina:Testare psihologic 1 Psihodiagnoza personalit ii-Chestionarele T7.Chestionarele multifazice de personalitate Cattell -16 PF i Melnikov i Iampolski CP -14FLect. univ. dr. Gheorghe PER EA

Cuprins 1.16PF Prezentare general1.Chestionarul de personalitate al lui R.B. Cattel 16 PF 1.1. Prezentarea chestionarului; 1.2. Prezentarea factorilor; 1.3. Modalitatea de calcul a factorilor secundari; 1.4. Exemplificarea interpret rii unui profil 16 PF.

Cuprins 2. CP -14PF2.Chestionarul de personalitate al lui Melnikov i Jampolski CP 14 F 2.1. Prezentarea chestionarului; 2.2. Prezentarea scalelor primare ( grilelor de corec ie); 2.3. Prezentarea scalelor de ordinul 2 ( grilele de corec ie; 2.4. Caietul chestionar cu cei 173 itemi; 2.5. Formular r spunsuri CP- 14F.

5. Bibliogafie

1. Chestionarul 16 PF: 1.1 prezentare general1. Pentru Cattell tr s turile de personalitate sunt acei factori rezulta i din aplicarea metodei analizei factoriale pe marea mas de m sur tori asupra a numeroaselor e antioane de subiec i n baza unor constructe ipotetice (simboluri) privind atributele personalit ii umane; 2. Reducerea treptat prin analiz a num rului de simboluri privind personalitatea i comportamentul uman de la 4500 (Allport i Odbert pt. lb. englez ), la 171 prin opera iile de sinonimare (Cattell), pn la 53 clusteri nucleari rezulta i prin interiorela iile statistice, apoi n final la 12 tr s turi ca surse primare (bazale) ale personalit ii (Cattell)

1. Chestionarul 16 PF: 1.1 prezentare general

- Chestionarul celor 16 factori ai personalit ii 16 PF este publicat de Cattell n anul 1950; - Con ine 12 scale ( tr s turi surs ) de ordinul I i 4 scale ( tr s turi de suprafa , ns integratoare) de ordinul al IIlea; - Ini ial chestionarul 16 PF avea 2 forme paralele A i B, a cte 26 itemi;

1. Chestionarul 16 PF: 1.1 prezentare general

- Verificarea empiric

a fiec rui factor a fost f cut prin apreciere interpersonal ( n grupuri n care membrii componen i se cuno teau de mult vreme, numite i grupuri autoanalitice componente) n care fiecare subiect a fost evaluat pe o scal de 3 valori: deasupra mediei (2 puncte), mediu (1 punct) i sub mediu (0 puncte); - Cercet rile au demonstrat o mare fidelitate a acestor 2 forme A i B pentru toate cele 16 scale ale chestionarului (de la 50 la 88), coeficientul de omogenitate ( de la 22 la 74) i de validitate (de la 32 la 86), ceea ce ndrept e te o echivalare a scorulilor pentru forma A i B.

1. Chestionarul 16 PF: 1.1 prezentare general- Cei 16 factori sunt constructe bipolare : cei doi poli devin manife ti n mod semnificativ mai ales la extremit ile scalei, nu n zona de mijloc sau zona de semnifica ie medie; - Sistemul de normare pe care l-a utilizat Cattell a fost cel n 11 clase normalizate, astfel nct zona de semnifica ie medie era format din clasele 4,5 i 6, clasele 10 i 0 indicnd un maximum de activism al fiec rei tr s turi n paternul de personalitate, care se exprim n caracteristicile specifice polului respectiv;

1. Chestionarul 16 PF: 1.1 prezentare general- Pentru interpretarea profilului de personalitate ( n ecua ia proprie subiectului) se extrag acei factori primari care sunt deosebit de activi ncepnd cu factorii care au note standard 10 i 0, apoi se continu cu factorii care au notele 9 i 1 dup aceea cei cu notele 8 i 2 i n finalul listei factorii cu notele standard 7 i 3; - Se calculeaz ( ase vedea o ecua ie stabilit pentru calculul fiec rui factor de ordinul al II-lea) i se interpreteaz i factorii de ordinul al II-lea, n aceelea i numere ca i factorii primari.

1. Chestionarul 16 PF: 1.1 prezentarea factorilor primari

Pentru rigoarea analizei Cattell introduce n denumirea factorilor simboluri : litere i numere, precum i un Index Universal UI, care s diferen ieze prin coduri, factorii de tip mintal, de cei temperamentali i de cei dinamici.

1. Chestionarul 16 PF: 1.1 prezentarea factorilor primari

Zon cu scoruri standard Zona medie Zona cu scoruri mici 4 5 6 standard mari 0 1 2 3 7 8 9

10

Schizotimic: Factorul A1 Ciclotimic: Orgolios, critic, rece i Bun, amabil, prietenos, indiferent, suspicios, rigid. serviabil,interesat de ceilal i, blnd, ncrez tor, adaptabil i cald.

1. Chestionarul 16 PF: 1.1 prezentarea factorilor primariZon cu scoruri standard mici 0 1 2 3 Abilitate rezolutiv general mic : Abilitate,mental redus , lipsit de interes pentru cultur i activit i intelectuale, gndire preponderent concret , practic . Zona medie Zona cu scoruri 4 5 6 standard mari 7 8 9

10

Factorul B2 Abilitate rezolutiv general mare: Inteligent, cultivat, cu gndire logic abstract , curios i perseverent n activit i intelectuale i n rezolvarea problemelor.

1. Chestionarul 16 PF: 1.1 prezentarea factorilor primariZon cu scoruri standard mici 0 1 2 3 Instabilitate emo ional : eu slab, emotiv, imatur afectiv, excitabil i hiperactiv, lipsit de responsabilitate, cu tendin e nevrotice i spre tulbur ri psihosomatice, lipsit de rezisten la stres, conflictual, tensionat, obosit, nervos. Zona medie Zona cu scoruri 4 5 6 standard mari 7 8 9 10 Factorul C 3 Stabilitate emo ional : Eu puternic, mar, calm, stabil, constant n interese, echilibrat emo ional uneori prea flegmatic sau placid, realist, rezistent la stres i neconflictual.

1. Chestionarul 16 PF: 1.1 prezentarea factorilor primariZon cu scoruri standard mici 0 1 2 3 Supunere: Blnd,supus,dependent, conformist, binevoitor,naiv,u or de dominat, suficient sie i, uneori nevrotic Zona medie Zon cu 4 5 6 standard mari 7 8 9 Factorul E 4 scoruri 10

Dominan Agresiv, combativ, nc p nat, sigur de sine, sever, dur i ostil, auster,nonconformist, dominator, rebel, uneori chiar antisocial

1. Chestionarul 16 PF: 1.1 prezentarea factorilor primariZon cu scoruri standard mici 1 2 Zona medie Zon cu 4 5 6 standard mari 3 7 8 9 Factorul F 5 scoruri 10

0

Nonexpansivitate: Prudent, moderat, taciturn, necomunicativ, interiorizat, lent, legat de valori personale, nclinat spre deprimare i reverie, uneori anxios.

Expansivitate Impulsiv, entuziast, vesel, direct, plin de via , spontan, optimist, dependent de grup, expresiv

1. Chestionarul 16 PF: 1.1 prezentarea factorilor primariZon cu scoruri standard Zona medie Zon cu mici 4 5 6 standard mari 0 1 2 3 7 8 9 Supraeu slab: Intolerant, cu rezisten redus la frustrare, inconstant i nesigur, influen abil,emotiv, neglijent cu obliga iile sale, disimulant, nest pnit, uneori furios i neglijent cu legea Factorul G 6 scoruri 10

Supraeu puternic: Respectuos, metodic, cu capacitate de concentrare, autocontrolat, prefer compania celor competen i, perseverent, nclinat spre liderat, tenace, adesea performant

1. Chestionarul 16 PF: 1.1 prezentarea factorilor primariZon cu scoruri Zona medie standard mici 4 5 6 0 1 2 3 Threctia (sensibiliatea Factorul H 7 la timiditate i la amenin are): prudent, rezervat, distant, rece, dezinteresat de sexul opus, moderat i con tiincios, lipsit de sim artistic sau afectiv, uneori timid cu sim ul pericolului dezvoltat Zon cu scoruri standard mari 7 8 9 10 Parmia (lips de sensibilitate, curaj): sociabil, cu sim gregar, ndr zne , activ, curajos, cu interes pentru sexul opus, cu interes artistic, nelini tit, impulsiv, uneori frivol

1. Chestionarul 16 PF: 1.1 prezentarea factorilor primari Zon cu scoruri standard Zona Zon cu scoruri standard mici medie mari 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Harria(spirit practic, Factorul I Premsia (sensibil la estetic), exigent, dar ner bd tor, relativ realist dar i dur, matur, 8 imatur emo ional, dar cinic): instabil fa de prietenos,caut ajutorul i ceilal i, matur emo ional, simpatia celorlal i, blnd, ns chiar cinic, f r sim indulgent cu sine i cu ceilal i, dificil de satisf cut n artistic,insensibil la problemele de art , imaginativ frumos, nu ia n seam i introspectiv, ac ioneaz prin incomodit ile fizice i nu intui ie, dornic s atrag aten ia, a teapt lucruri manifest uneori frivolitate, este extraordinare de la nelini tit, chiar ipohondru (speciali tii n psihiatrie, arti tii ceilal i,duritatea , i femeile au cote mai mari). masculinitatea i spiritul practic, realist, sunt dominante comportamentale

Zon cu scoruri standard Zona medie Zon cu scoruri mici 4 5 6 standard mari 0 1 2 3 7 8 9 10 Alexia(ncredere,adapta bilitate): ncrez tor, adaptabil i cooperant,lipsit de sentimentul geloziei sau invidiei, spiritual, interesat de ceilal i, f r spiritul rivalit ii i al competi iei. Factorul L 9 Protension (nencredere, gelozie, timiditate):nencrez tor, nclinat spre gelozie i suspiciune, rigid, dur i indiferent fa de ceilal i, egocentric, rigid n rela iile cu ceilal i interesat mai mult de via a sa interioar , dect de ceilala i

1.Chestionarul 16 PF: 1.1 prezentarea factorilor primari

1.Chestionarul 16 PF: 1.1 prezentarea factorilor primariZon cu scoruri standard Zona medie Zon cu mici 4 5 6 standard mari 0 1 2 3 7 8 9 Prexermia(practic, Factorul M10 con tiincios,formalist), capabil de snge rece, lipsit de imagina ie, spirit logic, deschis. scoruri 10

Autia(imaginativ,boem, neglijent):nonconven io -nal, excentric, imaginativ, mai pu in con tiincios, calm, cu izbucniri rare, dar isterice, independent, dezinteresat de valorile materiale.

1.Chestionarul 16 PF: 1.1 prezentarea factorilor primariZon cu scoruri standard Zona medie mici 4 5 6 0 1 2 3 Naivitate (comportament Factorul N 11 direct, naiv, sentimental): uneori stngaci, interesat de al ii i u or de satisf cut. Zon cu scoruri standard mari 7 8 9 10 Subtilitate (comportament rafinat, perspicace i lucid): civilizat i subtil n general, dar rece, indiferent fa de al ii i dificil de satisf cut. Tendin a spre culpabilitate (lips de securitate, comportament anxios, depresiv): b nuitor

Factorul O 12 ncredere (comportament calm, ncrez tor n sine) lini tit, rezistent la stres, eficient, viguros, uneori brutal, f r fobii.

1.Chestionarul 16 PF: 1.1 prezentarea factorilor primariZon cu scoruri standard Zona medie mici 4 5 6 0 1 2 3 Conservatorism :necritic n acceptarea normelor Factorul Q113 Zon cu standard mari 7 8 9 scoruri 10

Lips de respect fa de conven ii: deschis spre nou, inovator, critic, analitic Independen a personal : tip ra ional, autonom, cu unele dificult i de integrare n grup

Dependen de grup: tip dependent de norme i de grup, conformism al modei

Factorul Q214

1.Chestionarul 16 PF: 1.1 prezentarea factorilor primari0 Zon cu scoruri standard mici 1 2 3 Zona medie 4 5 6 Zon cu standard mari 7 8 9 scoruri 10

Factorul Q3 15 Sentiment de sine puternic: disciplinat exigent cu voin dezvoltat , bun organizator, cu tendin e de afirmare i liderat, stabil i orientat Tensiune ergic slab : Factorul Q4 16 Tensiune ergic ridicat : ncordat, Distins, calm, non alant, tensionat, excitabil, satisf cut de sine iritabil, agitat.

Sentiment de sine slab: lipsit de autocontrol, emotiv, instabil i lipsit de orientare

1.Chestionarul16PF:1.2.prezentarea factorilor de ordinul II se calculeaz cu notele standard din factorii de ordinul I printr-un sistem care sufer de imprecizie Zon cu scoruri standard mici 1 2 Zona medie Zon cu 4 5 6 standard mari 3 7 8 9 Factorul 1 scoruri 10

0

Adaptare : satisf cut de sine i de ceilal i

Anxietate : stare de neadaptare, nesatisf cut de modul cum r spunde la solicit rile vie ii i cum i realizeaz dorin ele: anxietatea puternic perturb randamentul persoanei i atrage tulbur ri somatice

1.Chestionarul 16 PF: prezentarea factorilor de ordinul II se calculeaz cu notele standard din factorii de ordinul I printr-un sistem care sufer de imprecizie Zon cu scoruri Zona medie Zon cu scoruri standard standard mici 4 5 6 mari 0 1 2 3 7 8 9 10 Introversie: tendin a Factorul II Extraversie : lipsa spre timiditate i inhibi iei sociale plus o inhibi ie n rela iile cu satisfac ie general fa ceilal i ( poate fi de bun de propria persoan pronostic pentru reu ita ( predic ie bun pentru academic ) succesul n activit i sociale) Emotivitate : emotiv Factorul III Dinamism : dinamic, difuz, care poate fi de ntreprinz tor i decis, tip depresiv i frustrant competent pentru persoan

1.Chestionarul 16 PF: 1.1 prezentarea factorilor de ordinul II se calculeaz cu notele standard din factorii de ordinul I printr-un sistem care sufer de imprecizie Zon cu scoruri standard Zona medie Zon cu scoruri mici 4 5 6 standard mari 0 1 2 3 7 8 9 10 Supunere : pasiv, dependent de ceilal i, necesit sprijin din partea celorlal i Factorul VI Independen : tendin a spre agresivitate, ndr zneal , ini iativ , hot rre

Denumire factor Adaptare vs. anxietate

1.Chestionarul 16 PF modalitate de calcul a factorilor secundari

Introversie vs. extraversie

Emotivitate vs. dinamism

Ecua ie 2L(0,10)+3O(0,30)+4Q4(0,38)2C(-0,18)-2H(-0,17)-2Q3 la totalul ob inut se adun constanta 34(3,4) i totul se mparte la 10 2A(0,17)+3E(0,33)+4F(0,41)+5 N(0,48)-2Q2(-0,16) din total se scade 11(-1,15), iar rezultatul se mparte la 10 2C(0,19)+2E(0,17)+2F(0,23)+2 N(0,20)-4A(-0,42)-6I(-0,55)2M(-0,1) totalului i se adaug constanta 69 (6,85), iar rezultatul se mparte la 10

1.Chestionarul 16 PF modalitate de calcul a factorilor secundariDenumire factor Supunere vs. independen Ecua ie 4E(0,44)+3M(0,32)+4Q1 (0,39)+ 4Q2 (0,36) 3A(-0,27)-2G(0,016) Nu exist constant (numai pt. forma zecimal ,0.40).Rezultatul se mparte la 10.

1.4. Exemplificarea interpret rii unui profil Scale A B C E F G H I L M N O Q1 Q2 Q3 Q4 6 93 4 8 4 5 5 3 5 7 6 7 3 6 5 I.5; II.7; III. 6; IV.5 comportamentul este dominat de inteligen , de luciditate (B 9) re inere n tot ceea ce face (F8), se manifest spontan i expansiv (Q1-7,N7),nu reu e te s - i controleze suficient emo iile (C3), este legat de ceilal i (Q2-3), pl cut, vesel, relativ cooperant i adaptabil la grup (II, 7); relativ dinamic i oarecum nd r tnic, oarecum rigid(L3).

2. Chestionarul de personalitate CP-14 F Melnikov, Iampolski): A fost publicat n anul 1985, odat cu apari ia ntr-o editur din Moscova a lucr rii Introducere n psihologia experimental a personalit ii Autorii acestei c r i sau manual pentru studen ii Institutului de psihologie pedagogic sunt Melnikov i Iampolski, care au creat odat cu acest inventar de personalitate o metodologie na ional pentru traducerea i adaptarea chestionarelor de personalitate ap rute n SUA i n celelalte state occidentale. Aceast metodologie se bazeaz pe analiza latent-structural i pe analiza factorial cu ajutorul c rora dintr-o mul ime de itemi i scale din diferite chestionare, deja validate n str in tate, se ob in instrumente noi, extrem de concentrate i cu propriet i psihodiagnostice i prognostice sporite.

2. Chestionarul de personalitate CP-14F prezentare general CP- 14F a fost ob inut prin analiza latent structural i analiza factorial a itemilor celor dou inventare de personalitate extrem de laborioase ap rute n SUA i anume MMPI i 16 PF; Din analiza celor dou instrumente de diagnoz a structurii personalit ii a rezultat un chestionar nou cu 14 scale consistente i valide, totaliznd, ntr-un mod foarte concentrat, un num r de 173 de itemi. Alc tuirea scalelor (factorilor) chestionarului multifazic are la baz un model structural-ierarhic al personalit ii, format din 10 factori primari(N1 nevrotismul, P2-psihotismul, D3depresia, C4-con tiinciozitatea, Im5-impulsivitatea , A6activismul,Ti7-timiditatea,S8-sociabilitatea, Se9sensibilitatea estetic , Fe10- feminitatea) i 4 factori superiori de ordinul 2 (Ip11- instabilitatea psihic , AS12asocialitatea, I13- introversiunea i Sz14- senzitivitatea). Autorii ru i au utilizat acela i sistem normativ de etalonare ca i Cattell sistemul de 11 clase normalizate (existnd i scorul standard o care denot lipsa elementelor dimensiunii polare care este vizat de scala respectiv .

CP-14F-gril de corec ie pt. scalele bazaleSCALA/tipul de r spuns Num rul itemilor i ponderea lor Scor Maxim: brut/valorificat

N1 A 2(4),3(1),4(4),31(1),32(3),33(3),34(2),6 25 1(1),62(3),91(2),92(2),94(2),121(2),122 Nevrotism (2),123(2),124(2),151(2),152(2), 153(2),155(3) 56 F 1(1),63(2),64(3),93(2),154(2) P2A 5(1),6(3),7(1),8(2),36(2),37(1),38(2), 25 65(1), 66(2),67(1),67(2),95(1),96(2), Psihotism 97(1),98(2),125(2),126(1),127(1),128(2 ),129(2),156(2),157(2),159(2) 41 35(1),158(2) F

CP-14F-gril de corec ie pt. scalele bazaleScor Maxim: brut/val -orificat D3 A 9(1),10(4),12(1),39(3),40(1),41(3),42(1), 25 69(3),70(1),71(3),72(2),99(3),100(2), Depresie 101(2),102(2),103(2),130(2),131(2), 132(2),133(2),160(2),162(2)163(2) 54 F 161(2) C4 A 13(3),14(1),15(2),43(4),44(2),45(3),73(3) 15 74(2),75(2),104(2),105(2),134(2),135(2), Con tiinci164(2),165(3) ozitate SCALA/tipul de r spuns F 35 Num rul itemilor i ponderea lor

CP-14F-gril de corec ie pt. scalele bazaleSCALA/tipul de r spuns Im5 Impulsivitate A6 Activism Num rul itemilor i ponderea lor Scor maxim: brut/valorificat 15

A 16(4),17(3),47(1),76(1),106(2),107(5), 108(1),136(2),137(1),166(2),168(2) F 46(1),77(2),138(2)167(2) 31 A 18(3),19(3),48(2),50(2),78(3),79(1),80(4) 15 108(3),109(1),110(4),139(1),169(3), 170(2) F 49(2),140(3) A 20(2),21(2),22(2),51(1),52(3),81(1), 112(1),141(3),142(1),143(2) F 53(1),83(2),111(1),113(1) 15 25

Ti7 Timiditate

CP-14F-gril de corec ie pt. scalele bazaleSCALA/tipul de r spuns S8 Sociabilitate Num rul itemilor i ponderea lor Scor maxim: brut/valorificat

A 23(1),24(3),25(4),53(4),54(1),84(4),85(3 15 )114(3),145(1) F 55(2),86(2),115(3),116(1),144(2),146(3) 36 15 31 10 22

A 28(4),57(1),87(2),88(2),89(1),117(2), Se9 148(2),149(1) Sensibilitate estetic F 26(4),27(2),56(3),58(2),119(1),147(3) Fe10 A 29(3),30(2),59(2),60(2),89(3),90(1), Feminitate 120(2),149(2),150(4) F 119(2)

CP-14F-gril de corec ie pt. scalele de ordinul IISCALA/tipul de r spuns Num rul itemilor i ponderea lor Scor Maxim: brut/valorificat 20

Ip11 A 2(2),4(2),10(2),11(3),32(2),39(2),41(1) Instabilitate 69(2),71(1),99(1),101(2),121(1),124(2) psihic 151(2),153(1),155(2),156(1),162(1) F 154(1),161(1)

32

As12 A 16(3),17(3),106(3),107(4),134(1),166(3 15 ) Asocialitate F 13(1),43(4),44(2),45(1),73(3),77(3), 138(3),165(1),167(3) 38

CP-14F-gril de corec ie pt. scalele de ordinul IISCALA/tip-ul de r spuns Num rul itemilor i ponderea lor Scor maxim: brut/valorificat 20

I13 Introversie

A 21(3),22(3),51(1),52(4),81(3),82(2), 112(2),115(1),141(4),142(1),143(3) F 24(3),25(1),53(2),83(3),84(1),111(2), 113(2),114(1),172(1)

43

Sz14 A 28(3),29(1),88(2),89(1),117(2),118(2) 15 Senzitivitate 120(1),150(1),171(1) F 26(3),27(2),56(2),58(2),119(2),147(2) 27

Interpretarea intervalelor notelor standard T10.NT 80=NT extrem de ridicat 9.NT 79-NT70= NT foarte ridicat 8.NT69-NT60= NT ridicat 7.NT59-NT56= NT medie spre ridicat 6.NT55-NT54= NT medie superioar 5.NT53-NT47= NT medie 4.NT46-NT45 = NT medie inferioar 3.NT44-NT40= NT sc zut 2.NT39-NT30= NT foarte sc zut 1.NT 29= NT extrem de sc zut

Bibliografie1. MINULESCU, Mihaela, (1996), Chestionarele de personalitate n evaluarea psihologic , GARELL PUBLISHING HOUSE, Bucure ti MINULESCU,Mihaela,(2007), PSIHODIAGNOZA MODERN ,Chestionarele de personalitate,Ed.Funda iei Romnia de mine,Edi ia a IV-a, Bucure ti PER EA, Gheorghe, (2003), Psihologia militar aplicat , Ed. Academia de nalte Studii Militare, Bucure ti PITARIU, Horia,(1986),Adaptarea i experimentarea inventarului de personalitate Freiburg(FPI),Revista de psihologie,tom 32(4), Editura academiei RSR

2. 3. 4.