Surse de Radia ţie

of 48 /48
Surse de Radiaţie Lasere cu Corp Solid Diode Laser cu Semiconductor

Embed Size (px)

description

Surse de Radia ţie. Lasere cu Corp Solid Diode Laser cu Semiconductor. Distribu ţ ia de sarcin ă î ntr-o jonc ţ iune p-n. Lungimile de und ă, respectiv intervalele în care poate fi generată radiaţie optic ă , î n func ţ ie de l ărgimea benzii interzise a materialului semiconductor. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Surse de Radia ţie

Page 1: Surse de Radia ţie

Surse de Radiaţie

Lasere cu Corp Solid

Diode Laser cu Semiconductor

Page 2: Surse de Radia ţie

Distribuţia de sarcină într-o joncţiune p-n

Page 3: Surse de Radia ţie

Lungimile de undă, respectiv intervalele în care poate fi generată radiaţie optică,

în funcţie de lărgimea benzii interzise a materialului semiconductor

Page 4: Surse de Radia ţie

Diagrama stărilor de energie

Page 5: Surse de Radia ţie

LED homojoncţiune

Page 6: Surse de Radia ţie

LED heterojoncţiune

Page 7: Surse de Radia ţie

Nivelele de energie într-o diodă cu două heterojoncţiuni

Page 8: Surse de Radia ţie

Structura unei diode ideale dublă heterojoncţiune

Page 9: Surse de Radia ţie

Structura unui LED Burrus

Page 10: Surse de Radia ţie

LED cu emisie pe o faţă laterală

Page 11: Surse de Radia ţie

Procedee clasice de ataşare a unei fibre optice la

un LED sau o diodă laser – Pigtailing

Page 12: Surse de Radia ţie

Modelul schematic al revenirii stimulate

Page 13: Surse de Radia ţie

Revenirea spontanăReprezentare schematică evidenţiind orientarea aleatorie a fotonilor generaţi

Page 14: Surse de Radia ţie

Laser cu 4 nivele

Principalele tranziţii

Page 15: Surse de Radia ţie

LaserareaReprezentare schematică evidenţiind multiplicarea în avalanşă şi

orientarea în aceeaşi direcţie a fotonilor generaţi

Page 16: Surse de Radia ţie

Filtru Trece-Bandă realizat cu un etalon Fabry-Pérot

Page 17: Surse de Radia ţie

Rezonanţe

Page 18: Surse de Radia ţie

Moduri rezonante în cavitatea

unui laser Fabry-Pérot

Page 19: Surse de Radia ţie

Moduri de oscilaţie în radiaţia de ieşire a unui laser Fabry-Pérot

Page 20: Surse de Radia ţie

Banda la 3dB :Definirea benzii spectrale şi a lăţimii unei linii

spectrale

Page 21: Surse de Radia ţie

Spectrul lungimilor de undă generate la ieşirea unui laser Fabry-Pérot în diverse regimuri

Page 22: Surse de Radia ţie

Mode-hopping :

Schimbarea modurilor de oscilaţie prin salt

Page 23: Surse de Radia ţie

Oscilaţii de relaxare

Page 24: Surse de Radia ţie

Colimarea radiaţiei într-un laser Fabry-Pérot

Page 25: Surse de Radia ţie

Spectrul unui laser Fabry-Pérot cu ghidare prin caştig

Page 26: Surse de Radia ţie

Funcţia de transfer pentru două tipuri de lasere FP

Page 27: Surse de Radia ţie

Structura laserului DFB – Distributed Feedback Laser

Page 28: Surse de Radia ţie

Ideea laserului DFB cu reţea decalată cu λ /4

Page 29: Surse de Radia ţie

Spectrul radiaţiei reflectate la laserul DFB cu reţea decalată cu λ /4

Page 30: Surse de Radia ţie

Laser DFB cu modulator electro-optic prin absorbţie

Page 31: Surse de Radia ţie

Laser DFB cu modulator electro-optic prin absorbţie plasat în interiorul cavităţii

Page 32: Surse de Radia ţie

Schema de principiu a unui laser DBR – – Distributed Bragg Reflector

Page 33: Surse de Radia ţie

Structura cavităţii unui laser MQL – – Multi Quantum Well

Page 34: Surse de Radia ţie

Laser acordabil DBR cu două secţiuni

Page 35: Surse de Radia ţie

Laser DBR acordabil cu trei secţiuni

Page 36: Surse de Radia ţie

Reţea de difracţie periodic întreruptă

Page 37: Surse de Radia ţie

Cuplarea oscilaţiilor de rezonanţă ale celor două reţele

Page 38: Surse de Radia ţie

Structura unui laser acordabil DFB cu reţea de difracţie periodic întreruptă

Page 39: Surse de Radia ţie

Stabilizarea semnalului de ieşire a unui laser FP

cu ajutorul unei reţele Bragg ‘in-fiber’

Page 40: Surse de Radia ţie

Variantă : Stabilizarea semnalului de ieşire prin plasarea

fibrei cu reţea de difracţie la celălalt capăt al cavităţii

Page 41: Surse de Radia ţie

Structura unei diode laser cu cavitate verticală

Page 42: Surse de Radia ţie

Laser EDF – Erbium Doped Fiber

cu reflectoare selective în domeniul lungimilor de undă

realizate cu fibre FBG – Fiber Bragg Grating

Page 43: Surse de Radia ţie

Laser acordabil în inel

Page 44: Surse de Radia ţie

Principiul laserului cu pompaj dublu ( Upconversion Laser )

Page 45: Surse de Radia ţie

Diagrama tranziţiilor într-un laser cu Praseodimiu cu pompaj dublu

Page 46: Surse de Radia ţie

Laser DBR – Distributed Bragg Reflectorcu cavitate externă

Page 47: Surse de Radia ţie

Laser multi-λ

Page 48: Surse de Radia ţie

Multiline Laser