Sursa Enermax Revolution Xt 630W ERX630AWT HDD care rezulta elementele tehnice referitoare la ......

download Sursa Enermax Revolution Xt 630W ERX630AWT HDD care rezulta elementele tehnice referitoare la ... Detaliile planimetrice care formeaza continutul hartilor topografice se determina

of 10

 • date post

  06-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Sursa Enermax Revolution Xt 630W ERX630AWT HDD care rezulta elementele tehnice referitoare la ......

 • 21/12/2015 Ordinul496/1998|Legislatiegratuita

  http://www.legex.ro/Ordin496199816171.aspx 1/10

  Email:Parola:

  Nuaicont?InregistreazateAiuitatparola?Clickaici

  Legaturirapide

  CodulFiscalCoduldeprocedurafiscalaLegeaContabilitatiiLegeaPensiilorLegeaFinantelorPubliceLegeaInsolventeiCodulCivilCodulMuncii

  Anunmcndsemodific Fiact Comentarii(0) Trimiteunuiprieten Tiparesteact

  SursaEnermaxRevolutionXt630WERX630AWTSursaATXREVOLUTIONXt630W80PLUSGOLD,

  modulara,13.9cmfan,+12V:51A

  detalii

  HDDExternLacieFuel1TBUSB3.0,WiFiLC9000436EK1TB/LACIEFUEL1TBUSB3.0/WIFI802.11B/G/N/

  10HOURSBATTERYLIFE

  861,00Leidetalii

  ORDINNr.496din28septembrie1998privindaprobareaMetodologieipentruexecutarealucrarilordecadastrualdrumurilorpubliceACTEMISDE:MINISTERULTRANSPORTURILOR

  OFICIULNATIONALDECADASTRU,GEODEZIESICARTOGRAFIEACTPUBLICATIN:MONITORULOFICIALNR.232bisdin25mai1999

  Ordinulnr.496/1998,publicatinMonitorulOficialalRomaniei,ParteaI,nr.232din25mai1999,estereprodussiinacestnumarbis.

  MinistrultransporturilorsipresedinteleOficiuluiNationaldeCadastru,GeodeziesiCartografie, in temeiul art. 4, 5, 6 si 70 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 al Hotararii Guvernului nr. 44/1997 privindorganizareasifunctionareaMinisteruluiTransporturilor,alOrdonanteiGuvernuluinr.19/1997privindtransporturile,aprobatasimodificataprinLegeanr.197/1998sialHotarariiGuvernuluinr.1.038/1996privindorganizareasi functionareaOficiuluiNationaldeCadastru,GeodeziesiCartografie,modificataprinLegeanr.154/1998,emiturmatorulordin:

  Art.1SeaprobaMetodologiapentruexecutarealucrarilordecadastrualdrumurilorpublice.Art.2Metodologiaesteobligatoriepentrutotiadministratoriisiproprietariidedrumuri.Art.3PrezentulordinvafipublicatinMonitorulOficialalRomaniei,ParteaI.

  Ministrultransporturilor,TraianBasescu

  PresedinteleOficiuluiNationaldeCadastru,GeodeziesiCartografie,ConstantinSavulescu

  METODOLOGIEpentruexecutarealucrarilordecadastrualdrumurilorpublice

  1.Dispozitiigenerale

  Scopul elaborarii prezenteimetodologii este cuprinderea intro forma unitara a reglementarilor simetodelor de organizare a cadastruluidrumurilor, ca subsistem de evidenta a bunurilor imobile sub aspect tehnic, economic si juridic, precum si corelarea acestuia cu lucrarilenecesare pentru inscrierea in documentatiile tehnice ale cadastrului general si in documentatiile de publicitate imobiliara ale imobilelorapartinandadministratorilor[RegiaAutonoma"AdministratiaNationalaaDrumurilordinRomania"(AND),consiliilejudetene]sauproprietarilordedrumuripublice.

  Info: Cautacoduripostalesiprefixetelefonicenationalesiinternationalepewww.coduriprefixe.ro.

  http://www.legex.ro/pachete_servicii.aspxhttp://www.legex.ro/pierdut_parola.aspxhttp://legex.ro/agenda_legislativa.aspxhttp://www.legex.ro/Codul-Fiscal-133663.aspxhttp://www.legex.ro/Codul-de-procedura-fiscala-134010.aspxhttp://www.legex.ro/Legea-Contabilitatii-87487.aspxhttp://www.legex.ro/Legea-Pensiilor-111043.aspxhttp://www.legex.ro/Legea-Finantelor-Publice-111044.aspxhttp://www.legex.ro/Legea-Insolventei-104674.aspxhttp://www.legex.ro/Codul-Civil-124095.aspxhttp://www.legex.ro/Codul-Muncii-111290.aspxjavascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new WebForm_PostBackOptions("ctl00$ContentPlaceHolder1$LinkButton5", "", false, "", "pachete_servicii.aspx", false, true))javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$LinkButton16','')javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new WebForm_PostBackOptions("ctl00$ContentPlaceHolder1$LinkButton7", "", false, "", "#comentariu", false, true))javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$LinkButton6','')javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$LinkButton4','')http://www.tntmag.ro/Componente-Calculator/Surse/Sursa-Enermax-Revolution-Xt-630W-ERX630AWT-DP441422.aspxhttp://www.tntmag.ro/Periferice/Hard-Disk-uri-externe/HDD-Extern-Lacie-Fuel-1-TB-USB-3.0,-Wi-Fi-LC-9000436EK-DP457862.aspxhttp://www.tntmag.ro/office365/http://www.legex.ro/noutati_legislative.aspxhttp://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CWb_rUvR3VpS9OsW-WqrxiZgG5fC9swedmtKG-AGp5_COMRABIOK4_Q5gg6XhhegboAHD69vfA8gBA6kCHNCOBJ8wkD6oAwHIA8EEqgSHAU_QWS6dz3qWIcwxKnbJ5bso9UIHOUSzqFLQ385_JWLGEJlNVWhmvic3SJtOpXuiLf_38kVl4rv00Yegm2C-gVGybzYESerikuDXK4aCPKzjDXsy1qw0AblU1DuOGxPdgaS8TcF-sTgnafTWe847SV4FocxyI6ZRrp_F-y2_z2wqr6gVFUIia4gGAaAGA4AHpZSkIKgHpr4b2AcB&num=1&cid=5GiYp5uYo-10He-SG0ccz_V_&sig=AOD64_3O8Ox68J6l4q62wj2Q-94kDOzokg&client=ca-pub-0149091039588387&adurl=http://homefinders.ro/

 • 21/12/2015 Ordinul496/1998|Legislatiegratuita

  http://www.legex.ro/Ordin496199816171.aspx 2/10

  CodulPenalCodulVamalConstitutiaRomanieiCodulrutierLegeaadministratieipublice

  locale

  Legturicualteacte

  Amodificat:Ordin4961998inlegaturacuOrdin4961998

  nuafostmodificatdeniciunact

  Celemaicutatelegi

  Ordin2612007(213)

  Legea21968(185)

  Legea1652013(168)

  Legea2632010(154)

  Hotrrea62000(147)

  Legea1892000(117)

  Ordonana922003(110)

  Decizia332014(108)

  Legea2152001(100)

  Ordin2902014(92)

  Hotrrea14202006(90)

  Legea221969(86)

  Ordin12262012(84)

  Cuantum2014(83)

  Ordin501990(82)

  Ordin19172005(80)

  Decretul10082013(75)

  Ordin632015(67)

  Decretul3112014(62)

  Hotrrea1582014(61)

  Ultimeleactecitite

  Ordin4961998

  Ordin9222007

  Hotrrea4971996

  Decizia3852007

  Hotrrea13392007

  Hotrrea17712006

  Legea611991

  Ordin17272015

  Decretul4481997

  Ordin48232004

  Hotrrea8692002

  Decretul481969

  Hotrrea10692010

  Hotrrea16142003

  Executantii lucrarilor de cadastru al drumurilor sunt persoane juridice autorizate de catre Oficiul National de Cadastru, Geodezie siCartografie(O.N.C.G.C.). In conformitate cu Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, toate imobilele vor fi inscrise in documentatiile tehnice alecadastruluigeneralsiinbazaacestora,precumsiafaptelorsiactelorjuridice,sevafaceinscrierealorincarteafunciara.Prezentametodologieseadreseazatuturoradministratorilorsiproprietarilordedrumuri,precumsicelorcareintocmescdocumentatiicadastralepentruacestea.

  2.Documentedereferinta

  a)ConstitutiaRomanieib)Legeacadastruluisiapublicitatiiimobiliarenr.7/1996c)Legeafonduluifunciarnr.18/1991,republicata,cumodificarileulterioared)Legeanr.82/1998pentruaprobareaOrdonanteiGuvernuluinr.43/1997privindregimuljuridicaldrumurilore)Legeaprotectieimediuluinr.137/1995f)HotarareaGuvernuluinr.525/1996pentruaprobareaRegulamentuluigeneraldeurbanism g) Hotararea Guvernului nr. 1.038/1996 pentru organizarea si functionarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie,modificataprinLegeanr.154/1998 h) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobata si modificata prin Legea nr.207/1997,cumodificarileulterioare i)OrdinulpresedinteluiOficiuluiNationaldeCadastru,GeodeziesiCartografienr.145/1997privindconstituireaComisieideautorizareapersoanelor fizicesi juridicecareaudreptulsaexecute, legal, lucraridecadastru,geodeziesicartografiepeteritoriulRomaniei,precumsiacolegiuluideonoare j)OrdinulpresedinteluiOficiuluiNationaldeCadastru,GeodeziesiCartografienr.C.P.117/1997privindautorizareapersoanelor fizicesijuridicecareaudreptulsaexecute,legal,lucraridecadastru,geodeziesicartografiepeteritoriulRomaniei k) Ordinul presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie nr. 347/1998 pentru aprobarea Regulamentului privindavizarealucrarilordegeodezie,cartografie,cadastru,fotogrammetriesiteledetectiel)Decretullegenr.115/1938pentruunificareadispozitiilorprivitoarelacartilefunciarem)Legeanr.15/1994privindamortizareacapitaluluiimobilizatinactivecorporalesinecorporale,cumodificarileulterioare.

  3.Definitii

  Incuprinsulprezenteimetodologiisuntfolositedenumiricareauurmatoarelesemnificatii: 1. cadastru sistemul unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica, prin care se realizeaza identificarea, inregistrarea,reprezentareapehartisiplanuricadastraleatuturorterenurilor,precumsiacelorlaltebunuriimobiledepeintregulteritoriualtarii,indiferentdedestinatialorsideproprietar 2. plan cadastral reprezentarea topografica pe plan a tuturor imobilelor (locul,marimea, suprafata), pe baza rezultatuluimasuratorilorexacte3.plandeansamblureprezentareagrafica,laoscaramaimicadecatceaaplanuluicadastral,continandintreagasuprafataateritoriuluiadministrativ,rezultatadingeneralizareaelementelordecontinutaleplanuluicadastral 4. plan topografic reprezentareagrafica, la o anumita scara, a unei portiunimici de teren cuprinzand, de regula, relieful si avanduncontinutorientatspreunanumitdomeniudeutilizare5.Stereografic1970ProiectiacartograficaoficialainRomania6.imobilparceladeterencusaufaraconstructii7.parcelasuprafatadeterenavandosinguracategoriedefolosintasiunulsaumaimultiproprietari8.stratgruplogicdedatecaresepotasimilaunorfoliitransparentepusepesteundesen(coverageinArc/InfosaulayerinAutoCAD).

  4.Documentareaasupraactelorjuridicesilucrarilortehniceexistente

  4.1.Documentareajuridica Documentarea juridica referitoare la imobile consta in identificareaactelor si faptelor juridiceprin careacesteaau intrat inadministrareaunitatilordedrumuripublice(decretedeexpropriere, legi,hotararialeGuvernului,hotarari judecatoresti,ordinedetransfer,extrasedecartefunciaraetc.).Toateactelejuridiceenumeratemaisusvorficompletesivorsatisfacecerintelementionatelaart.49dinLegeanr.7/1996.Inzoneleincarefunctioneazabirouridecartefunciaraalejudecatoriilorsevasolicitaeliberareaextrasuluidecartefunciarapentruimobileleincauza.

  4.2.DocumentareaasupralucrarilortehniceexistenteindomeniuSevorinventariatoatelucrariledecadastru,topografiesicartografie,executatepanainprezentsicaredescriutotalsaupartial imobilele,precumsitoatelucrarileexecut