SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU PREZENTARE realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU

download SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU PREZENTARE realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU

of 30

 • date post

  20-Oct-2019
 • Category

  Documents

 • view

  5
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU PREZENTARE realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU

 • 1

  Birou Individual de Arhitectura

  CONSTANTIN PORUMBACU Sos. Mihai Bravu nr. 64-88, sect.2, Bucuresti

  E-mail: biacopor@gmail.com

  PLAN URBANISTIC ZONAL

  si

  REGULAMENT LOCAL DE

  URBANISM aferent

  in scopul realizarii investitiei

  SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL

  Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt

  Proprietar: MEDIA MARKET MDG 2008 S.R.L.

  Volumul 1

  MEMORIU DE PREZENTARE

  Martie 2016

  mailto:biacopor@gmail.com

 • Birou Individual de Arhitectura

  CONSTANTIN PORUMBACU Sos. Mihai Bravu nr. 64-88, sect.2, Bucuresti

  PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) si

  REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (RLU) aferent

  Volumul 1

  MEMORIU DE PREZENTARE

  în scopul realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL

  Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt Proprietar: MEDIA MARKET MDG 2008 S.R.L.

  Pr.nr.: 07 Data: 07.2016

  2

  NUMAR PROIECT: 07 / 2016

  BENEFICIAR : MEDIA MARKET MDG 2008 S.R.L.

  TITLUL PROIECTULUI :

  PLAN URBANISTIC ZONAL si

  REGULAMENT LOCAL DE URBANISM aferent

  in scopul realizarii investitiei

  SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL

  Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt

  VOLUMUL I

  MEMORIU DE PREZENTARE

  ELABORATORi:

  Sos. Mihai Bravu nr. 64-88, sect.2, Bucuresti

  BIROU INDVIDUAL DE ARHITECTURA CONSTANTIN PORUMBACU

  ARH. CONSTANTIN PORUMBACU

  S.C. SUPLEX ILIGRUP S.R.L.

  ING. FILIP ILIESCU

 • Birou Individual de Arhitectura

  CONSTANTIN PORUMBACU Sos. Mihai Bravu nr. 64-88, sect.2, Bucuresti

  PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) si

  REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (RLU) aferent

  Volumul 1

  MEMORIU DE PREZENTARE

  în scopul realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL

  Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt Proprietar: MEDIA MARKET MDG 2008 S.R.L.

  Pr.nr.: 07 Data: 07.2016

  3

  BORDEROU GENERAL

  PIESE SCRISE Volumul I – MEMORIU DE PREZENTARE

  Volumul II – REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

  PIESE DESENATE

  Pl. A0. Plan incadrare in zona sc. 1: 2.000

  Pl. A0.1. Plan incadrare in P.U.G. sc. 1: 10.000

  Pl. A1. Plan situaţia existenta sc. 1: 500

  Pl. A2. Plan reglementari urbanistice sc. 1: 500

  Pl. A3. Plan reglementări – echipare edilitară sc. 1: 500

  Pl. A4. Plan proprietatea asupra terenurilor sc. 1: 500

 • Birou Individual de Arhitectura

  CONSTANTIN PORUMBACU Sos. Mihai Bravu nr. 64-88, sect.2, Bucuresti

  PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) si

  REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (RLU) aferent

  Volumul 1

  MEMORIU DE PREZENTARE

  în scopul realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL

  Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt Proprietar: MEDIA MARKET MDG 2008 S.R.L.

  Pr.nr.: 07 Data: 07.2016

  4

  CUPRINSUL MEMORIULUI DE PREZENTARE

  1. INTRODUCERE

  1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei

  1.2. Obiectul lucrării

  1.3. Surse documentare

  2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII URBANISTICE

  2.1. Evoluţia zonei

  2.2. Încadrare în localitate

  2.3. Elemente ale cadrului natural

  2.4. Circulaţia

  2.5. Ocuparea terenurilor

  2.6. Echipare edilitară

  2.7. Probleme de mediu

  2.8. Opţiuni ale populaţiei

  3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

  3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

  3.2. Prevederi ale Planului Urbanistic General

  3.3. Valorificarea cadrului natural

  3.4. Modernizarea circulaţiei

  3.5. Zonificarea funcţională – reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici

  3.6. Dezvoltarea echipării edilitare

  3.7. Protecţia mediului

  3.8. Obiective de utilitate publică

  4. CONCLUZII, MASURI ÎN CONTINUARE

  5. ANEXE

 • Birou Individual de Arhitectura

  CONSTANTIN PORUMBACU Sos. Mihai Bravu nr. 64-88, sect.2, Bucuresti

  PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) si

  REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (RLU) aferent

  Volumul 1

  MEMORIU DE PREZENTARE

  în scopul realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL

  Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt Proprietar: MEDIA MARKET MDG 2008 S.R.L.

  Pr.nr.: 07 Data: 07.2016

  5

  MEMORIUL DE PREZENTARE

  1 - INTRODUCERE

  1.1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI

  Denumirea lucrarii:

  PLAN URBANISTIC ZONAL si

  REGULAMENT LOCAL DE URBANISM aferent

  in scopul realizarii investitiei

  SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL

  Municipiul Caracal, Intrarea Buzesti nr. 16, Judetul Olt

  Beneficiar: MEDIA MARKET MDG 2008 S.R.L.

  Proiectant: BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

  CONSTANTIN PORUMBACU

  Data elaborarii: Martie 2016

  1.2. OBIECTUL PUZ

  Prezenta documentatie de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) şi Regulament

  Local de Urbanism (RLU) aferent acestuia, este intocmita la cererea S.C. MEDIA

  MARKET MDG 2008 S.R.L., în scopul realizării investiţiei „Supraetajare si extindere

  spatiu comercial, Intrarea Buzesti nr. 16, municipiul Caracal, judeţul Olt”.

  Având în vedere ca amplasarea obiectivului nu se incadreaza in prevederile

  prevazute in PUG municipiul Caracal si RLU aferent, prin tema–program se solicita

  stabilirea reglementarilor urbanistice privind:

   condiţiile de amplasare echipare şi configurare a clădirilor:

  - amplasarea clădirilor faţă de aliniament;

 • Birou Individual de Arhitectura

  CONSTANTIN PORUMBACU Sos. Mihai Bravu nr. 64-88, sect.2, Bucuresti

  PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) si

  REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (RLU) aferent

  Volumul 1

  MEMORIU DE PREZENTARE

  în scopul realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL

  Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt Proprietar: MEDIA MARKET MDG 2008 S.R.L.

  Pr.nr.: 07 Data: 07.2016

  6

  - amplasarea clădirilor faţă de limitele laterale şi posterioare ale

  parcele;,

  - staţionarea autovehiculelor;

  - inaltimea maxima admisa;

  - spaţii libere şi spaţii plantate,

  - imprejmuiri;

   posibilităţi maxime de ocupare şi utilizare a terenului

  - procent maxim de ocupare a terenului (P.O.T.);

  - coeficient maxim de utilizare a terenului (C.U.T.).

  Prezentul PUZ se aplică teritoriului situat in intravilanul municipiului Caracal,

  delimitat la nord si vest de Intrarea Buzesti, la est strada Anton Pann, la sud proprietate

  privata persoana fizica.

  Terenul care agenerat PUZ este amplasat in intravilanul municipiului Caracal

  Intrarea Buzesti nr. 16, Judetul Olt, delimitat la nord si vest de Intrarea Buzesti, la sud si

  est de imobile proprietate privata.

  1.3. SURSE DOCUMENTARE

  a.Surse de documentare propriu-zise :

  - Ridicare topografica - S.C. SUPLEX ILIGRUP S.R.L.;

  - Plan Urbanistic General al municipiului Caracal şi Regulamentul Local de Urbanism

  aferent;

  - Documentare pe teren și consultari cu autoritatile locale, necesitatile și optiunile

  populatiei.

  b. Elemente legislative

  - Codul civil;

  - Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi

  completările ulterioare;

  - Legea nr. 50/1991, republicata, cu modificările şi completările ulterioare privind

  autorizarea executării construcţiilor cu modificarile ulterioare;

  - Legea nr. 18/1991, a fondului funciar, republicata, cu modificările şi completările

  ulterioare;

  - Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei precum si

  unele masuri adiacente;

  - Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică;

 • Birou Individual de Arhitectura

  CONSTANTIN PORUMBACU Sos. Mihai Bravu nr. 64-88, sect.2, Bucuresti

  PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) si

  REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (RLU) aferent

  Volumul 1

  MEMORIU DE PREZENTARE

  în scopul realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL

  Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt Proprietar: MEDIA MARKET MDG 2008 S.R.L.

  Pr.nr.: 07 Data: 07.2016

  7

  - Legea nr. 7/1996 cadastrului imobiliar şi publicităţii imobiliare, republicata, cu

  modificările şi completările ulterioare;

  - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările

  ulterioare;

  - Ordonanta de urgenta 195/2005, aprobata prin Legea nr.265/2006, privind protecţia

  mediului, cu modificările ş