SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL · PREZENTARE realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI...

of 30 /30
1 Birou Individual de Arhitectura CONSTANTIN PORUMBACU Sos. Mihai Bravu nr. 64-88, sect.2, Bucuresti E-mail: [email protected] PLAN URBANISTIC ZONAL si REGULAMENT LOCAL DE URBANISM aferent in scopul realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt Proprietar: MEDIA MARKET MDG 2008 S.R.L. Volumul 1 MEMORIU DE PREZENTARE Martie 2016

Embed Size (px)

Transcript of SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL · PREZENTARE realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI...

Page 1: SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL · PREZENTARE realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt

1

Birou Individual de Arhitectura

CONSTANTIN PORUMBACU Sos. Mihai Bravu nr. 64-88, sect.2, Bucuresti

E-mail: [email protected]

PLAN URBANISTIC ZONAL

si

REGULAMENT LOCAL DE

URBANISM aferent

in scopul realizarii investitiei

SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL

Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt

Proprietar: MEDIA MARKET MDG 2008 S.R.L.

Volumul 1

MEMORIU DE PREZENTARE

Martie 2016

Page 2: SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL · PREZENTARE realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt

Birou Individual de Arhitectura

CONSTANTIN PORUMBACU Sos. Mihai Bravu nr. 64-88, sect.2, Bucuresti

PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) si

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (RLU) aferent

Volumul 1

MEMORIU DE PREZENTARE

în scopul realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL

Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt Proprietar: MEDIA MARKET MDG 2008 S.R.L.

Pr.nr.: 07 Data: 07.2016

2

NUMAR PROIECT: 07 / 2016

BENEFICIAR : MEDIA MARKET MDG 2008 S.R.L.

TITLUL PROIECTULUI :

PLAN URBANISTIC ZONAL si

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM aferent

in scopul realizarii investitiei

SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL

Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt

VOLUMUL I

MEMORIU DE PREZENTARE

ELABORATORi:

Sos. Mihai Bravu nr. 64-88, sect.2, Bucuresti

BIROU INDVIDUAL DE ARHITECTURA CONSTANTIN PORUMBACU

ARH. CONSTANTIN PORUMBACU

S.C. SUPLEX ILIGRUP S.R.L.

ING. FILIP ILIESCU

Page 3: SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL · PREZENTARE realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt

Birou Individual de Arhitectura

CONSTANTIN PORUMBACU Sos. Mihai Bravu nr. 64-88, sect.2, Bucuresti

PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) si

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (RLU) aferent

Volumul 1

MEMORIU DE PREZENTARE

în scopul realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL

Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt Proprietar: MEDIA MARKET MDG 2008 S.R.L.

Pr.nr.: 07 Data: 07.2016

3

BORDEROU GENERAL

PIESE SCRISE

Volumul I – MEMORIU DE PREZENTARE

Volumul II – REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

PIESE DESENATE

Pl. A0. Plan incadrare in zona sc. 1: 2.000

Pl. A0.1. Plan incadrare in P.U.G. sc. 1: 10.000

Pl. A1. Plan situaţia existenta sc. 1: 500

Pl. A2. Plan reglementari urbanistice sc. 1: 500

Pl. A3. Plan reglementări – echipare edilitară sc. 1: 500

Pl. A4. Plan proprietatea asupra terenurilor sc. 1: 500

Page 4: SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL · PREZENTARE realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt

Birou Individual de Arhitectura

CONSTANTIN PORUMBACU Sos. Mihai Bravu nr. 64-88, sect.2, Bucuresti

PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) si

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (RLU) aferent

Volumul 1

MEMORIU DE PREZENTARE

în scopul realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL

Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt Proprietar: MEDIA MARKET MDG 2008 S.R.L.

Pr.nr.: 07 Data: 07.2016

4

CUPRINSUL MEMORIULUI DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei

1.2. Obiectul lucrării

1.3. Surse documentare

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII URBANISTICE

2.1. Evoluţia zonei

2.2. Încadrare în localitate

2.3. Elemente ale cadrului natural

2.4. Circulaţia

2.5. Ocuparea terenurilor

2.6. Echipare edilitară

2.7. Probleme de mediu

2.8. Opţiuni ale populaţiei

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

3.2. Prevederi ale Planului Urbanistic General

3.3. Valorificarea cadrului natural

3.4. Modernizarea circulaţiei

3.5. Zonificarea funcţională – reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici

3.6. Dezvoltarea echipării edilitare

3.7. Protecţia mediului

3.8. Obiective de utilitate publică

4. CONCLUZII, MASURI ÎN CONTINUARE

5. ANEXE

Page 5: SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL · PREZENTARE realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt

Birou Individual de Arhitectura

CONSTANTIN PORUMBACU Sos. Mihai Bravu nr. 64-88, sect.2, Bucuresti

PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) si

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (RLU) aferent

Volumul 1

MEMORIU DE PREZENTARE

în scopul realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL

Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt Proprietar: MEDIA MARKET MDG 2008 S.R.L.

Pr.nr.: 07 Data: 07.2016

5

MEMORIUL DE PREZENTARE

1 - INTRODUCERE

1.1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI

Denumirea lucrarii:

PLAN URBANISTIC ZONAL si

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM aferent

in scopul realizarii investitiei

SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL

Municipiul Caracal, Intrarea Buzesti nr. 16, Judetul Olt

Beneficiar: MEDIA MARKET MDG 2008 S.R.L.

Proiectant: BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

CONSTANTIN PORUMBACU

Data elaborarii: Martie 2016

1.2. OBIECTUL PUZ

Prezenta documentatie de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) şi Regulament

Local de Urbanism (RLU) aferent acestuia, este intocmita la cererea S.C. MEDIA

MARKET MDG 2008 S.R.L., în scopul realizării investiţiei „Supraetajare si extindere

spatiu comercial, Intrarea Buzesti nr. 16, municipiul Caracal, judeţul Olt”.

Având în vedere ca amplasarea obiectivului nu se incadreaza in prevederile

prevazute in PUG municipiul Caracal si RLU aferent, prin tema–program se solicita

stabilirea reglementarilor urbanistice privind:

condiţiile de amplasare echipare şi configurare a clădirilor:

- amplasarea clădirilor faţă de aliniament;

Page 6: SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL · PREZENTARE realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt

Birou Individual de Arhitectura

CONSTANTIN PORUMBACU Sos. Mihai Bravu nr. 64-88, sect.2, Bucuresti

PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) si

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (RLU) aferent

Volumul 1

MEMORIU DE PREZENTARE

în scopul realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL

Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt Proprietar: MEDIA MARKET MDG 2008 S.R.L.

Pr.nr.: 07 Data: 07.2016

6

- amplasarea clădirilor faţă de limitele laterale şi posterioare ale

parcele;,

- staţionarea autovehiculelor;

- inaltimea maxima admisa;

- spaţii libere şi spaţii plantate,

- imprejmuiri;

posibilităţi maxime de ocupare şi utilizare a terenului

- procent maxim de ocupare a terenului (P.O.T.);

- coeficient maxim de utilizare a terenului (C.U.T.).

Prezentul PUZ se aplică teritoriului situat in intravilanul municipiului Caracal,

delimitat la nord si vest de Intrarea Buzesti, la est strada Anton Pann, la sud proprietate

privata persoana fizica.

Terenul care agenerat PUZ este amplasat in intravilanul municipiului Caracal

Intrarea Buzesti nr. 16, Judetul Olt, delimitat la nord si vest de Intrarea Buzesti, la sud si

est de imobile proprietate privata.

1.3. SURSE DOCUMENTARE

a.Surse de documentare propriu-zise :

- Ridicare topografica - S.C. SUPLEX ILIGRUP S.R.L.;

- Plan Urbanistic General al municipiului Caracal şi Regulamentul Local de Urbanism

aferent;

- Documentare pe teren și consultari cu autoritatile locale, necesitatile și optiunile

populatiei.

b. Elemente legislative

- Codul civil;

- Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi

completările ulterioare;

- Legea nr. 50/1991, republicata, cu modificările şi completările ulterioare privind

autorizarea executării construcţiilor cu modificarile ulterioare;

- Legea nr. 18/1991, a fondului funciar, republicata, cu modificările şi completările

ulterioare;

- Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei precum si

unele masuri adiacente;

- Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică;

Page 7: SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL · PREZENTARE realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt

Birou Individual de Arhitectura

CONSTANTIN PORUMBACU Sos. Mihai Bravu nr. 64-88, sect.2, Bucuresti

PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) si

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (RLU) aferent

Volumul 1

MEMORIU DE PREZENTARE

în scopul realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL

Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt Proprietar: MEDIA MARKET MDG 2008 S.R.L.

Pr.nr.: 07 Data: 07.2016

7

- Legea nr. 7/1996 cadastrului imobiliar şi publicităţii imobiliare, republicata, cu

modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările

ulterioare;

- Ordonanta de urgenta 195/2005, aprobata prin Legea nr.265/2006, privind protecţia

mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanta 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor aprobata prin Legea nr.

82/1998, cu modificarile ulterioare;

- Ordinele ministrului transporturilor nr.45-49/1998 pentru aprobarea Normelor

tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor;

- Legea nr. 107/1996 a apelor cu modificarile ulterioare;

- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

- Ordonanta de urgenta nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie

publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de

concesiune de servicii, aprobata prin Legea 337/2006, cu modificarile ulterioare;

- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

- Legea 139/2000 privind meteorologia;

- Legea nr.363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national –

Sectiunea I – Retele de transport;

- Legea nr.171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national –

Sectiunea a II-a Apa;

- Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional-

Secţiunea a III-a- zone protejate;

- Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional

-Secţiunea IV:Reţeaua de localităţi;

- Legea nr.575/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional -

Secţiunea V – Zone de risc natural;

- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu

modificarile ulterioare;

- Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului, adoptată la

Florenţa la 20 octombrie 2000;

- OUG nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române, aprobata lrin Legea

nr.89/1999, republicata, cu modificarile ulterioare;

- Ordonanta Guvernului nr.43/1998 privind regimul juridic al drumurilor, aprobata prin

Legea nr.82/19

- Legea 198/2004 privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de

autostrazi si drumuri nationale, cu modificarile ulterioare (L184/2008, OUG 228/08);

Page 8: SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL · PREZENTARE realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt

Birou Individual de Arhitectura

CONSTANTIN PORUMBACU Sos. Mihai Bravu nr. 64-88, sect.2, Bucuresti

PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) si

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (RLU) aferent

Volumul 1

MEMORIU DE PREZENTARE

în scopul realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL

Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt Proprietar: MEDIA MARKET MDG 2008 S.R.L.

Pr.nr.: 07 Data: 07.2016

8

- Ordonanta de urgenta nr.18/2009 privind cresterea performantei energetice a

blocurilor de locuinte cu modificarile ulterioare;

- Ordonanta nr.43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor

situri arheologice ca zone de interes national, aprobata cu modificari prin Legea

378/2001, modificata şi republicata;

- Legea nr.120/2006 a monumentelor de for public;

- Ordinul M.L.P.A.T de aprobare Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul

cadru al Planului Urbanistic Zonal indicativ GM- 010-2000;

- HG 447/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de elaborare

si continutul hartilor de risc natural la alunecari si inundatii;

- HG nr.382/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind exigentele minime

de continut ale documentatiilor de amenajarea teritoriului si urbanism pentru zonele

cu riscuri naturale;

- Hotararea de Guvern nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a

evaluarii de mediu pentru planuri si programe;

- Ordinul nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor si programelor care intra sub

incidenta Hotarârii Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de

realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe;

- Ordinul ministrului Sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă şi a

recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

2.1. EVOLUTIA ZONEI

Evolutia localitatii a fost influentată de pozitionarea sa la întretăierea drumurilor

comerciale ce coborau de-a lungul Oltului cu cele ce urmau linia de demarcaţie dintre deal

şi câmpie de la vest la est. Astfel a fost favorizată dezvoltarea comertului cu produse

agricole.

Dupa prima jumătate a sec XIX, a luat naştere oraşul modern, prin constructia de

edificii particulare impunătoare si edificii reprezentative pentru instituţiile administrative,

canalizarea pârâului ce traversa oraşul, pavarea străzilor şi a şoselelor si amenajarea unei

grădini publice.

Zona in care este amplasat terenul studiat a evoluat prin modernizarea

constructiilor existente si prin inserarea de imobile noi pe terenurile libere.

Page 9: SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL · PREZENTARE realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt

Birou Individual de Arhitectura

CONSTANTIN PORUMBACU Sos. Mihai Bravu nr. 64-88, sect.2, Bucuresti

PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) si

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (RLU) aferent

Volumul 1

MEMORIU DE PREZENTARE

în scopul realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL

Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt Proprietar: MEDIA MARKET MDG 2008 S.R.L.

Pr.nr.: 07 Data: 07.2016

9

2.2. INCADRARE IN LOCALITATE

Potrivit prevederilor Regulamentului Local de Urbanism al municipiului Caracal,

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Caracal nr. 3 din 30.01.2014,

terenul situat in municipiul Caracal, Intrarea Buzesti nr. 16, în suprafaţă de 213,00 mp, se

află amplasat în subzona mixta destinata locuintelor individuale si colective mici si

serviciilor – M1, fiind situat in partea de est a municipiului Caracal.

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Terenul luat in studiu este situat in partea de est a municipiului Caracal.

Municipiul Caracal se află în jumătatea sudică a judetului Olt, la 40 km de Slatina,

40 km de Corabia şi la 37 km de Balş. Cel mai îndepărtat oraş din regiune fată de Caracal

este Craiova, la 54 km spre est.

Relieful

Municipiul Caracal aparţine Câmpiei Romanaţiului, subunitate a Câmpiei Olteniei, în

marginea estică a subdiviziunii geografice numită Câmpul Leu-Rotunda. Acest câmp este

o prelungire spre sud a Piemontului Getic şi are aspect peninsular fiind înconjurat la est de

Olt, la sud de Dunăre şi la vest de Jiu. Nivelul câmpului are în vatra orasului 120-130 m

altitudine absolută iar terasa Caracal 90-93 m faţă de nivelul mării.

Media altitudii reliefului este de 95 m, cea maximă întâlnită în nord-vestul oraşului

este de 137 m în dealul Foişorul Caracal, iar altitudinea minimă este de 90,9 m, întâlnită în

Page 10: SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL · PREZENTARE realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt

Birou Individual de Arhitectura

CONSTANTIN PORUMBACU Sos. Mihai Bravu nr. 64-88, sect.2, Bucuresti

PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) si

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (RLU) aferent

Volumul 1

MEMORIU DE PREZENTARE

în scopul realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL

Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt Proprietar: MEDIA MARKET MDG 2008 S.R.L.

Pr.nr.: 07 Data: 07.2016

10

estul oraşului, către valea Oltului. Panta generală a reliefului are o înclinare nord-vest –

sud-est. Valea pârâului Gologan este puţin adâncită cu versanţi care nu depăşesc 10

metri, şi cu o pantă mică de scurgere, între 105 m altitudine la atingerea teritoriului

municipiului, 101 m în zona parcului şi 90,9 m la marginea estică.

Reteaua hidrografica

Pârâul Gologan, denumit de localnici şi pârâul Caracal are obârşia în satul

Grozăveşti, comuna Drăghiceni si este singura apă permanentă de suprafaţă din teritoriul

administrativ al municipiului Caracal. Pârâul are direcţia de scurgere paralelă cu cea a

Tesluiului, adică NV-SE şi străbate oraşul prin zona centrală, îndreptându-se spre Olt,

care-i colectează apele şi cu care confluează la sud de localitatea Stoeneşti.

În mare parte cursul pârâului Gologan a fost canalizat, pentru o mai bună igienizare

a oraşului.

Iniţial, pârâul avea o vale puţin adâncită, denivelată cu 5-10 m faţă de nivelul

câmpiei din jur, cu debite mici şi variabile. De-a lungul pârâului au fost construite o serie

de baraje artificiale în spatele cărora se află un şir de lacuri artificiale cum sunt: lacul

Grozăveşti, lacul Drăghiceni, lacul Obogeanu (în nordul parcului oraşului), lacul din parcul

Poroineanu, lacul Opincaru (situat în partea de est a oraşului).

Clima

Zona geografică în care se află oraşul Caracal are un climat temperat continental,

cu uşoare influenţe submediteraneene. Dintre factorii climatogeni, deosebit de importantă

este radiaţia solară sub formă globală, deoarece constituie sursa energetică ce stă la baza

tuturor proceselor şi fenomenelor climatice. Radiaţia solară totală se ridică în zonă la

aproximativ 130.000 kcal/cm2, în aceasta încadrându-se atât radiaţia solară cât şi radiaţia

difuză. Această radiaţie influenţează pozitiv procesul de vegetaţie al plantelor. Energia

calorică maximă se întâlneşte în lunile iunie-iulie, iar cea mică în lunile ianuarie februarie.

Stratul de zăpadă persistă puţin timp, albedoul solurilor negre este de 7%. Vara, cerul fiind

mai senin, energia calorică ajunge la sol şi are valori mai mari, în schimb cerul este mai

acoperit şi creşte radiaţia difuză, scăzând cantitatea de energie solară.

În Caracal, climatul local este influenţat iarna de anticiclonul siberian, crivăţul,

uneori aduce geruri mari. Vara se întâlneşte circulaţia ciclonulul tropical african care

permite pătrunderea maselor de aer cald, manifestat deseori de vânturi calde şi uscate.

Factorii dinamici care influenţează timpul din zona Caracal sunt reprezentaţi de

formaţiunile barice ce se deplasează deasupra ţării noastre, în sud-vestul acesteia.

Page 11: SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL · PREZENTARE realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt

Birou Individual de Arhitectura

CONSTANTIN PORUMBACU Sos. Mihai Bravu nr. 64-88, sect.2, Bucuresti

PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) si

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (RLU) aferent

Volumul 1

MEMORIU DE PREZENTARE

în scopul realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL

Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt Proprietar: MEDIA MARKET MDG 2008 S.R.L.

Pr.nr.: 07 Data: 07.2016

11

- Temperatura medie anuală este de 11 °C;

- Temperatura minimă absolută este de — 31°C;

- Temperatura maximă absolută este de + 40.5°C;

Regimul precipitaţiilor este deficitar (400 - 500 mm), cu perioade lungi de secetă (80

- 100 zile) întâlnite de obicei la începutul şi sfârşitul perioadei de vegetaţie.

Vânturile sunt influenţate de relief. Valea Oltului canalizează curenţii de aer pe

direcţiile nord — sud.

În timpul iernii predomină vânturile geroase dinspre stepa rusă (Crivaţ), în est iar din

sud-vest bate Austrul care are intensitatea mai mică decât Crivaţul şi prevesteşte seceta.

Un alt aspect îl constituie ploile torenţiale care în această zonă sunt rare şi de obicei

nu ridică probleme din punct de vedere al fenomenelor de eroziune sau al băltirii apelor.

Grindina cade în general în cantităţi mici şi de mărime redusă în timpul verii iar atunci când

aceasta apare conduce la producerea unor agube însemnate. Precipitaţiile sub formă de

zăpadă încep să cadă în prima decadă a lunii noiembrie şi continuă până la sfârşitul lunii

martie, numărul de zile fiind în jumătatea sudică sub 20, iar în cealaltă jumătate cu puţin

peste 20. Stratul de zăpadă ce se menţine pe sol în majoritatea zilelor unei luni se poate

considera în intervalul decembrie-februarie, însă stratul este discontinuu, datorită atât

acţiunii de spulberare şi troienire de către vânt, cât şi a oscilaţiilor mari ale regimului termic

determinat în special de invaziile calde din timpul iernii care conduc la topirea rapidă a

acesteia.

În concluzie, condiţiile climatice din zona municipiului Caracal au fost şi sunt

deosebit de favorabile desfăşurării activităţilor umane şi implicit mediului de habitat.

Page 12: SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL · PREZENTARE realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt

Birou Individual de Arhitectura

CONSTANTIN PORUMBACU Sos. Mihai Bravu nr. 64-88, sect.2, Bucuresti

PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) si

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (RLU) aferent

Volumul 1

MEMORIU DE PREZENTARE

în scopul realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL

Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt Proprietar: MEDIA MARKET MDG 2008 S.R.L.

Pr.nr.: 07 Data: 07.2016

12

Date geotehnice

Teritoriul municipiului Caracal face parte din marea depresiune structurală care a

apărut în mezozoicul superior, între munţii Carpaţi şi Balcani,odată cu înălţarea acestora,

numită Depresiunea Getică. Există două mari faze,sau etape în evoluţia geologică a

acesteia: faza precuaternară, foarte lungă, în timp, până la sfârşitul pliocenului, de

subsidenţă marină şi lacustră şi faza cuaternară, foarte scurtă în raport cu cea anterioară,

dar mult mai importantă pentru morfologia acestei regiuni. Aceasta ţine de la sfârşitul

levantinului până astăzi, timp în care întreaga Depresiune Getică devine uscat, fapt pentru

care se mai numeşte faza continentală.

Pe fundul mării care acoperea această vastă depresiune s-au depus în ultima parte

a mezozoicului şi în neozoic materiale rezultate prin eroziune. În felul acesta, fundamentul

cristalin al depresiunii a fost acoperit cu o cuvertură groasă de formaţiuni sedimentare

(calcare, gresii, marne, argile, nisipuri, pietrişuri) aşezate orizontal sau monoclinal, având

caracteristicile unei structuri de platformă.

Din punct de vedere al seismicitatii, terenul studiat se afla in zona D de

seismicitate, valoarea acceleratiei terenului pentru proiectare este ag = 0,16 g, perioada

de control (colt) Tc = 1,0 s, are gradul 71 de seismicitate (gradul 7 cu o perioada de

revenire de 50 ani).

Din punct de vedere eolian (actiunea vantului) amplasamentul studiat se gaseste

in zona B.

Zonarea teritoriului Romaniei conform STAS 10101/20-90, „Incarcari date de vant”

Page 13: SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL · PREZENTARE realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt

Birou Individual de Arhitectura

CONSTANTIN PORUMBACU Sos. Mihai Bravu nr. 64-88, sect.2, Bucuresti

PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) si

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (RLU) aferent

Volumul 1

MEMORIU DE PREZENTARE

în scopul realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL

Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt Proprietar: MEDIA MARKET MDG 2008 S.R.L.

Pr.nr.: 07 Data: 07.2016

13

Din punct de vedere climatic (actiunile date de zapada) amplasamentul studiat se

gaseste in zona C.

Adancimea de inghet a zonei este, conform STAS 6054, de 80 cm.

Zonarea teritoriului Romaniei dupa adancimea de inghet, conform STAS 6054/77, „Adancimi maxime

de inghet”

Din punct de vedere al categoriei geotehnice amplasamentul studiat se

incadreaza in categoria geotehnica 1, cu risc geotehnic redus.

Riscuri naturale

Riscul seismic

Municipiul Caracal se situează conform zonărilor macroseismice din SR 11 100/1-

93 în zona de intensitate macroseismică I = 71 (şapte) pe scara MSK unde indicele 1

corespunde unei perioade medii de revenire de 50 ani.

Conform reglementării tehnice „Cod de proiectare seismică” - Partea I – „Prevederi

de proiectare pentru cladiri”, indicativ P 100/1 - 2006 teritoriul municipiului Caracal prezinta

o valoare de vârf a accelera]iei terenului ag = 0,16 g, pentru cutremure cu intervalul mediu

de recurenţă IMR = 100 ani, cu perioada de control a spectrului de răspuns Tc = 1,0 sec.

Page 14: SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL · PREZENTARE realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt

Birou Individual de Arhitectura

CONSTANTIN PORUMBACU Sos. Mihai Bravu nr. 64-88, sect.2, Bucuresti

PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) si

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (RLU) aferent

Volumul 1

MEMORIU DE PREZENTARE

în scopul realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL

Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt Proprietar: MEDIA MARKET MDG 2008 S.R.L.

Pr.nr.: 07 Data: 07.2016

14

Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control (colt), Tc a spectrului de raspuns, conform

P100-1/2006 „Cod de proiectare seismica”

Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de valori de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag

pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR=100 ani

Page 15: SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL · PREZENTARE realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt

Birou Individual de Arhitectura

CONSTANTIN PORUMBACU Sos. Mihai Bravu nr. 64-88, sect.2, Bucuresti

PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) si

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (RLU) aferent

Volumul 1

MEMORIU DE PREZENTARE

în scopul realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL

Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt Proprietar: MEDIA MARKET MDG 2008 S.R.L.

Pr.nr.: 07 Data: 07.2016

15

Riscul de inundatii

Municipiul Caracal a fost afectat de fenomene de inundabilitate majore în

perioadele cu precipitatii abundente din anii 1971 si 1975, datorita viiturilor formate de-

alungul pârâului Gologanu si Torentului.

În urma acestor fenomene s-a executat la limita de vest a intravilanului un baraj din pamânt in spatele caruia s-a format un lac de acumulare — Lacul Obogeanu.

Barajul si lacul de acumulare

Parcul Constantin Poroineanu a fost amenajat intr-o zona mlastinoasa. Pe acest

teritoriu se mentin mici suprafete cu umiditate ridicata, mai ales in perioadele cu precipitatii

abundente. Pe câmpul Leu — Rotunda apar zone depresionare, pe care datorita

caracterului argilos al terenului in perioadele cu precipitatii, apa stagneaza perioade

indelungate.

Conform studiului de inundabilitate pentru municipiul Caracal intocmit de S.C.

ROTACO S.R.L Bucuresti, in ipoteza avarierii digului in urma unor precipitatii exceptionale

zona centrala a orasului ar fi inundata pe o latime ce poate atinge si 1000 m pe directia

nord — sud, afectând zonele locuite.

Page 16: SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL · PREZENTARE realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt

Birou Individual de Arhitectura

CONSTANTIN PORUMBACU Sos. Mihai Bravu nr. 64-88, sect.2, Bucuresti

PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) si

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (RLU) aferent

Volumul 1

MEMORIU DE PREZENTARE

în scopul realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL

Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt Proprietar: MEDIA MARKET MDG 2008 S.R.L.

Pr.nr.: 07 Data: 07.2016

16

Riscuri geotehnice

Din punct de vedere geotehnic pe teritoriul adminstrativ al municipiului Caracal au

fost identificate prin lucrari de prospectiune geologo — geotehnic terenuri alcatuite din

pamânturi a caror structura si comportare mecanica se modifica substantial in contact cu

apa, denumite generic pamânturi sensibile la umezire colapsibile (PSUC).

Aceste sunt pamânturi coezive, macroporice, nesaturate, care la contactul cu apa

sufera modificari bruste si ireversibile ale structurii interne, reflectate prin tasari

suplimentare cu caracter de prabusire (colaps) si scader ale valorilor parametrilor

geotehnici de comportament mecanic.

.

Din punct de vedere al categoriei geotehnice amplasamentul studiat se

incadreaza in categoria geotehnica 1, cu risc geotehnic redus.

2.4. CIRCULATIA

Municipiul Caracal are un amplasament favorabil fiind pozitionat într-o zonă de

tranzit pe vechile drumuri care legau Oltenia de Muntenia și Ardeal

Municipiul Caracal, reprezinta nodul de intersectie al cailor de comunicatie, rutiere

si feroviare care fac legatura intre sud si nord de-a lungul vaii Oltului dar si pe directia

Craiova — Rosiorii de Vede — Bucuresti astfel:

Trafic feroviar

Orașul reprezinta un nod de cale feratade unde pornesc urmatoarele magistrale:

- Caracal — Craiova;

- Caracal — Piatra Olt;

- Caracal — Corabia.

Traficul rutier

Municipiul Caracal este situat la intersectia DN6 (Bucuresti — Craiova —Timisoara,

E70) cu drumurile nationale DN54, DN64.

Reteaua de strazi are o configuratie cvasineregulata, insa cuprinde si artere

principale, de categorie superioara dezvoltate si orientate spre centrul orașului

Page 17: SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL · PREZENTARE realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt

Birou Individual de Arhitectura

CONSTANTIN PORUMBACU Sos. Mihai Bravu nr. 64-88, sect.2, Bucuresti

PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) si

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (RLU) aferent

Volumul 1

MEMORIU DE PREZENTARE

în scopul realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL

Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt Proprietar: MEDIA MARKET MDG 2008 S.R.L.

Pr.nr.: 07 Data: 07.2016

17

Legăturile rutiere sunt asigurate prin principalul drum național și drumurile județene,

dupa cum urmeaza :

- DN 6/E70 (legătură cu Craiova si București)

- DN 54 (legatura cu Corabia)

- DN 64 (legatura cu Drăgășani, Rm Vâlcea, Băile Olănești)

- DJ 542 ( legătură cu Redea)

- DJ 641 (spre Cezieni)

- DC150 (spre Draghiceni)

- DC 147 (spre Celaru)

Page 18: SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL · PREZENTARE realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt

Birou Individual de Arhitectura

CONSTANTIN PORUMBACU Sos. Mihai Bravu nr. 64-88, sect.2, Bucuresti

PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) si

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (RLU) aferent

Volumul 1

MEMORIU DE PREZENTARE

în scopul realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL

Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt Proprietar: MEDIA MARKET MDG 2008 S.R.L.

Pr.nr.: 07 Data: 07.2016

18

Ca urmare a creșterii explozive a gradului de motorizare si implicit a celor 3

categorii de trafic: interior, de penetratie si de tranzit, circulația se desfăsoara cu dificultati

din ce in ce mai mari. Traseele de tranzit utilizate de autovehicule pentru a traversa

Municipiul Caracal, in mare parte, utilizeaza reteaua de strazi, trecand prin zona centrala.

In zona studiata circulatia se desfasoara pe Intrarea Buzesti cu 3,00 m carosabil si

strada Anton Pan, strada de categoria a III-a, cu 10,00 m carosabil, avand o banda pe

sens.

Accesul la terenul care a generat PUZ este asigurat din Intrarea Buzesti .

2.5. OCUPAREA TERENULUI

Potrivit prevederilor Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG municipiul

Caracal, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Caracal nr. 3 din

30.01.2014, terenul care a generat prezentul PUZ, situat in municipiul Caracal, Intrarea

Buzesti nr. 16, în suprafaţă de 213,00 mp, se află amplasat în subzona mixta destinata

locuintelor individuale si colective mici si serviciilor – M1.

Pe terenul care a generat prezentul PUZ exita o constructie parter care se propune

a fi extinsa si supraetajata.

S teren = 213 mp;

POT existent = 42,72%

CUT existent = 0,42.

2.6. ECHIPARE EDILITARA

Alimentarea cu apă

Municipiul Caracal dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă

pentru nevoile gospodărești ale populației și pentru domeniul public. Apa este trimisă la

consumatori, prin intermediul unei rețele de distribuție.

Alimentarea cu apa a obiectivului de investitie propus se va face de la rețeaua de

apa existenta a orașului.

Canalizare

Municipiul Caracal dispune de o rețea de canalizare menajeră care colectează

apele menajere propriu-zise, precum și apele uzate industriale provenite de la o parte din

consumatorii de apă potabilă folosită în scopuri industriale și anume cele care se

încadrează în condițiile de descărcare a apelor uzate în rețelele de canalizare a cartierelor

populate ale Municipiului Caracal.

Page 19: SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL · PREZENTARE realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt

Birou Individual de Arhitectura

CONSTANTIN PORUMBACU Sos. Mihai Bravu nr. 64-88, sect.2, Bucuresti

PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) si

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (RLU) aferent

Volumul 1

MEMORIU DE PREZENTARE

în scopul realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL

Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt Proprietar: MEDIA MARKET MDG 2008 S.R.L.

Pr.nr.: 07 Data: 07.2016

19

Scurgerea apelor menajere a obiectivului de investitie propus se va face la rețeaua

de canalizare existenta a orașului.

Alimentarea cu energie termica

Alimentarea cu energie termică a clădirilor din municipiul Caracal se realizează în

sistem individual in mare parte cu centrale termice de apartament sau individuale pentru

gospodari mici.

Incalzirea obiectivului de investitie propus se va realiza cu o centrală termică, avand

drept combustibil gaze naturale.

Alimentarea cu gaze naturale

Municipiul Caracal dispune de o rețea de alimentare cu gaze naturale. Reteaua are

o lungime de aprox.90 km, urmând să deservească cca 7000 de abonați la cartierele de

blocuri, 5.000 de abonați la case și peste 1.000 de societăți comerciale.

Alimentarea cu gaze a obiectivului de investitie propus se va face de la rețeaua de

gaze existenta a orașului.

Alimentarea cu energie electrică

Municipiul Caracal dispune de o rețea de alimentare cu energie electrica.

Distribuirea energiei electrice în oraşul Caracal este asigurată de Societatea C.E.Z.

cu sediul în Craiova, care deserveşte 7 judeţe: Olt, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Vâlcea, Argeş şi

Teleorman.

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului de investitie propus se va face din

rețeaua existenta a orașului.

2.7. PROBLEME DE MEDIU

În ansamblu, ecosistemul municipiului Caracal este influențat de ocuparea terenului

de populație prin crearea de locuințe, utilizarea apei din subteran în evacuarea apelor

uzate, poluarea aerului si solului generată de activitățile agenților economici și traficul

rutier. Se mentioneaza ca poluatorii importanti proveniti din industrie au restrans sau chiar

au inchis activitatea, reducandu-se în acest fel sursele de poluare a factorilor de mediu.

Page 20: SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL · PREZENTARE realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt

Birou Individual de Arhitectura

CONSTANTIN PORUMBACU Sos. Mihai Bravu nr. 64-88, sect.2, Bucuresti

PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) si

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (RLU) aferent

Volumul 1

MEMORIU DE PREZENTARE

în scopul realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL

Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt Proprietar: MEDIA MARKET MDG 2008 S.R.L.

Pr.nr.: 07 Data: 07.2016

20

Relaţia cadru natural - cadru construit.

Devoltarea urbanistica a unei localitati, trebuie sa se inscrie în cerintele și în

structura programelor de management al mediului. Dezvotarea durabila nu poate fi

realizata decat daca orice activitate umana, de la asigurarea condițiilor civilizate ale

existentei cotidiene (incalzire, hrana, ingrijirea sanatatii, dezoltare spirituala, etc.) pana la

activitatile de folosire a resurselor și de producere a bunurilor materiale, este privita prin

prisma integrarii sale ecologice.

Prin modul de amplasare a constructiei propuse, a spaţiilor de parcare, spaţiilor

verzi, locuri de joacă, se acorda o atenţie deosebită pentru amenajarea spatiului construit

atat in ce priveste aspectul cantitativ (suprafeţe de spaţiu plantat) cât şi la relaţionarea

acestora şi în special la relaţia vizuală.

Riscurile naturale sau antropice

cutremure de pamant

Municipiul Caracal se situează conform zonărilor macroseismice din SR 11 100/1-

93 în zona de intensitate macroseismică I = 71 (şapte) pe scara MSK unde indicele 1

corespunde unei perioade medii de revenire de 50 ani.

Condițiile de amplasare și conformare a construcțiilor în raport cu gradul de

seismicitate, distanțele dintre clădiri, regimul de înaltime, sistemul tehnic construcțiv, tipul

fundatiilor și adâncimea de fundare se stabilesc pe baza proiectelor executate de catre

specialisti atestati.

Funcție de condițiile geotehnice specifice pe zone, proiectarea construcțiilor ce

urmeaza a se executa sau a construcțiilor existente ce necesita lucrari de consolidare se

va face în conformitate cu prevedrile normativului P 100 / 2006 și a OG.nr. 20/1994.

inundatii

Municipiul Caracal a fost afectat de fenomene de inundabilitate majore în

perioadele cu precipitatii abundente din anii 1971 si 1975, datorita viiturilor formate de-

alungul pârâului Gologanu si Torentului.

Se va respecta zona de protecție pentru cursurile de apă impusă de Apele

Române. Se va asigura funcționarea în bune condiții a barajului din fata lacului Obogeanu.

alunecari de teren

Pentru zonele cu potențial mare de instabilitate, pentru a preveni fenomenele de

risc ce apar nu se vor executa lucrari de sapatura de anvergura pe versant (șanturi adânci,

platforme, taluze verticale, umpluturi etc);

Page 21: SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL · PREZENTARE realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt

Birou Individual de Arhitectura

CONSTANTIN PORUMBACU Sos. Mihai Bravu nr. 64-88, sect.2, Bucuresti

PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) si

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (RLU) aferent

Volumul 1

MEMORIU DE PREZENTARE

în scopul realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL

Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt Proprietar: MEDIA MARKET MDG 2008 S.R.L.

Pr.nr.: 07 Data: 07.2016

21

Din punct de vedere al categoriei geotehnice amplasamentul studiat se

incadreaza in categoria geotehnica 1, cu risc geotehnic redus.

Riscul antropic

La amplasarea constructiei se va tine cont de traseele de utilitati și de prevederile

avizelor de la institutiile competente (Electrica S.A, Apele Române).

Valori de patrimoniu ce necesita protectie

Pe aria terenului studiat, dar şi în apropierea acestuia nu se afla nici un obiectiv

înscris înLista Monumentelor Istorice 2004, obiective protejate prin Ordonanţa 2314/2004

al Ministerului Culturii şi Cultelor privind aprobarea Listei monumentelor istorice şi a Listei

Monumentelor Istorice Dispărute. Terenul studiat nu intră în raza de protecţie a vreunui

obiectiv protejat prin Ordonanţa 2314/2004.

Prin urmare pentru terenul studiat nu se impun măsuri speciale potrivit legislaţiei în

vigoareconform Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice şi prevederilor

Ordonanţei nr. 43/2001.

2.8. OPTIUNI ALE POPULATIEI

Principalele elemente de disconfort semnalate de populatie

Printre elementele de disconfort semnalate de populatie se regasesc:

- Insuficienta spatiilor comerciale cat si a serviciilor de buna calitate;

- Necesitatea cresterii calităţii imaginii urbane a municipiului.

Masuri ale autoritatilor publice

Printr-o implementare şi o planificare exactă a investiţiilor de capital, primăria

Caracal urmăreşte obiectivul de a promova dezvoltarea comunităţii locale, îmbunătăţind

calitatea vieţii şi asigurând conditii de trai sănătoase şi sigure.

Acest obiectiv amplu este realizat prin intermediul unor intervenţii care ameliorează

mediul urban existent sporind atractivitatea şi dinamismul municipiului Caracal punând

astfel bazele pentru bunăstarea şi prosperitatea viitoare.

Page 22: SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL · PREZENTARE realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt

Birou Individual de Arhitectura

CONSTANTIN PORUMBACU Sos. Mihai Bravu nr. 64-88, sect.2, Bucuresti

PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) si

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (RLU) aferent

Volumul 1

MEMORIU DE PREZENTARE

în scopul realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL

Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt Proprietar: MEDIA MARKET MDG 2008 S.R.L.

Pr.nr.: 07 Data: 07.2016

22

Punct devedere al proiectantului

Liniile strategice urmarite de primăria Caracal atunci când planifică investiţiile de

capital sunt pe deplin în conformitate cu strategia pentru dezvoltarea sustenabilă a

municipiului, având scopul de a răspunde nevoilor populației.

Investitia propusa se incadreaza in obiectivele strategice susţinute de autoritatile

locale care urmaresc în principal satisfacerea nevoilor primare ale comunităţii locale, prin

îmbunătăţirea mediului construit, creşterea calităţii zonei urbane si ameliorarea calităţii

vieţii.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Din punct de vedere al seismicitatii, terenul studiat se afla in zona D de

seismicitate, valoarea acceleratiei terenului pentru proiectare este ag = 0,16 g, perioada

de control (colt) Tc = 1,0 s, are gradul 71 de seismicitate (gradul 7 cu o perioada de

revenire de 50 ani).

Din punct de vedere eolian (actiunea vantului) amplasamentul studiat se gaseste

in zona B.

Din punct de vedere climatic (actiunile date de zapada) amplasamentul studiat se

gaseste in zona C.

Adancimea de inghet a zonei este, conform STAS 6054, de 80 cm.

Din punct de vedere al categoriei geotehnice amplasamentul studiat se

incadreaza in categoria geotehnica 1, cu risc geotehnic redus.

3.2. PREVEDERI ALE PUG

Potrivit prevederilor Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG municipiul

Caracal, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Caracal nr. 3 din

30.01.2014, terenul studiat este alcatuit din urmatoarele subzone functionale:

- M1 – subzona mixta destinata locuinţelor individuale si colective mici si

serviciilor

- LI 1 - subzona locuinţelor individuale si colective mici cu maxim p+2 niveluri,

in ansambluri preponderent rezidentiale

- T1 – subzona transporturilor rutiere

Page 23: SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL · PREZENTARE realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt

Birou Individual de Arhitectura

CONSTANTIN PORUMBACU Sos. Mihai Bravu nr. 64-88, sect.2, Bucuresti

PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) si

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (RLU) aferent

Volumul 1

MEMORIU DE PREZENTARE

în scopul realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL

Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt Proprietar: MEDIA MARKET MDG 2008 S.R.L.

Pr.nr.: 07 Data: 07.2016

23

Terenul care a generat prezentul PUZ, situat in municipiul Caracal, Intrarea Buzesti

nr. 16, în suprafaţă de 213,00 mp, se află amplasat în subzona M1 – subzona mixta

destinata locuinţelor individuale si colective mici si serviciilor.

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Terenul care a generat prezentul PUZ este ampasat intr-o zona de locuinte

individuale si colective mici cu sau fara spatii cu alta destinate inglobate si de servicii

diverse compatibile cu locuirea, cu regim de inaltime P+2- P+2+M.

Constructia propusa va avea o arhitectura moderna, specific urbana, se va integra

în caracterul general al zonei şi se va armoniza cu clădirile învecinate.

Aspectul exterior al constructiei propuse nu contravine funcţiunii acesteia,

caracterului zonei şi peisajului urban.

Spaţiile neconstruite şi neocupate de accese, trotuare de garda, vor fi înierbate şi

plantate ce vor reprezenta minim 5% din suprafata terenului, precum si cu pavimente,

mobilier urban.

3.4. MODERNIZAREA CIRCULATIEI

In zona studiata circulatia se desfasoara pe Intrarea Buzesti cu 3,00 m carosabil si

strada Anton Pan, strada de categoria a III-a, cu 10,00 m carosabil, avand o banda pe

sens.

Accesul la terenul care a generat PUZ este asigurat din Intrarea Buzesti .

Ca urmare a creșterii explozive a gradului de motorizare, circulația in municipiul

caracal se desfăsoara cu dificultati din ce in ce mai mari, asfel se propune modernizarea

strazii Anton Pan si a Intrarii Buzesti.

Intrarea Buzesti se propune a fi modernizata si va fi o strada de categoria a III-a, cu

6,00 m carosabil, avand o banda pe sens spatiu verde si trotuare de 1,5 m.

Strada Anton Pan va fi o strada de categoria a III-a, cu 6,00 m carosabil, avand o

banda pe sens trotuare de 1,5 m si pista de biciclete.

Page 24: SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL · PREZENTARE realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt

Birou Individual de Arhitectura

CONSTANTIN PORUMBACU Sos. Mihai Bravu nr. 64-88, sect.2, Bucuresti

PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) si

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (RLU) aferent

Volumul 1

MEMORIU DE PREZENTARE

în scopul realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL

Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt Proprietar: MEDIA MARKET MDG 2008 S.R.L.

Pr.nr.: 07 Data: 07.2016

24

3.5. ZONIFICAREA FUNCTIONALA - REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

Zonificare functionala

Potrivit prevederilor Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG municipiul

Caracal, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Caracal nr. 3 din

30.01.2014, terenul studiat este alcatuit din urmatoarele subzone functionale:

- M1 – SUBZONA MIXTA DESTINATA LOCUINŢELOR INDIVIDUALE SI

COLECTIVE MICI SI SERVICIILOR

- Li 1 - SUBZONA LOCUINŢELOR INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI CU

MAXIM P+2 NIVELURI, IN ANSAMBLURI PREPONDERENT

REZIDENTIALE

- T1 – SUBZONA TRANSPORTURILOR RUTIERE

Terenul care agenerat prezentul PUZ, situat in municipiul Caracal, Intrarea Buzesti

nr. 16, în suprafaţă de 213,00 mp, se află amplasat în subzona:

- M1 – SUBZONA MIXTA DESTINATA LOCUINŢELOR INDIVIDUALE SI

COLECTIVE MICI SI SERVICIILOR

Reglementari

Amplasarea faţă de aliniament

Constructia existenta este retrasa de la aliniament (de la aliniamentul reglementat al parcelei) cu o distanta de 0,47 m la nord si 0,60 la vest, iar cea propusa va pastra celasi aliniament.

Amplasarea fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei

Constructia propusa va fi amplasata retrasa faţă de de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, după cum urmează:

- retrasa cu 1,00 m de la limita dreapta a proprietății;

- retrasa cu 0,00 m de la limita din spate a proprietăţii.

Circulatii si accese

Parcela are asigurat accesul din Intrarea Buzesti, în mod direct.

Page 25: SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL · PREZENTARE realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt

Birou Individual de Arhitectura

CONSTANTIN PORUMBACU Sos. Mihai Bravu nr. 64-88, sect.2, Bucuresti

PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) si

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (RLU) aferent

Volumul 1

MEMORIU DE PREZENTARE

în scopul realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL

Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt Proprietar: MEDIA MARKET MDG 2008 S.R.L.

Pr.nr.: 07 Data: 07.2016

25

Stationarea autovehicolelor

In cazul in care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normate

pentru vizitatori, este posibila, conform prevederilor Regulamentul Local de Urbanism

aferent PUG municipiul Caracal, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului

Caracal nr. 3 din 30.01.2014, realizarea unui parcaj în cooperare ori concesionarea

locurilor necesare într-un parcaj colectiv, situat la o distanţa de maxim 250 metri.

Parcarea autovehicolelor aferente imobilului se propune a fi asigurata pe terenul

adiacent parcelei care a generat prezentul PUZ, cu acordul Primariei municipiului Caracal

si va fi amenajat de catre beneficiar.

Necesarul de parcaje este de 9 locuri de parcare, (un loc de parcare la 50 mp

suprafata desfasurata a constructiei pentru unitati comerciale intre 400 si 2000 mp

suprafata construita desfasurata).

Inălţimea construcţiei

Clădirea va avea regim de înălţime: P+1.

Inaltimea maxima la cornisa: 10,00 m.

Inaltimea maxima la coama: 15,00 m.

Bilant teritorial - teren care a generat PUZ

DENUMIREA ZONEI

FUNCŢIONALE

EXISTENT

PROPUS S teren

mp

% din total

suprafata

S teren

mp

% din total

suprafata

Suprafata construita 91,00 42,72 189,94 89,17

Suprafata platforme, alei, parcaje 90,05 42,28 12,41 5,83

Suprafata spatii plantate 31,95 15,00 10,65 5,00

TOTAL

213,00

100,00

213,00

100,00

Indici urbanistici - teren care a generat PUZ

EXISTENT

PROPUNERE

REZULTAT

Suprafața teren

213,00 mp

Suprafata construita

91,00 mp

98,94 mp

189,94 mp

Suprafața desfășurata

91,00 mp

337,86 mp

428,86 mp

POT

42,72 %

46,45 %

89,17 %

CUT

0,42

1,59

2,01

Page 26: SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL · PREZENTARE realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt

Birou Individual de Arhitectura

CONSTANTIN PORUMBACU Sos. Mihai Bravu nr. 64-88, sect.2, Bucuresti

PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) si

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (RLU) aferent

Volumul 1

MEMORIU DE PREZENTARE

în scopul realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL

Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt Proprietar: MEDIA MARKET MDG 2008 S.R.L.

Pr.nr.: 07 Data: 07.2016

26

Bilant teritorial – teritoriu studiat

DENUMIREA ZONEI

FUNCŢIONALE

EXISTENT

PROPUS S teren

mp

% din total

suprafata

S teren

mp

% din total

suprafata

M1 687,00 22 687,00 22

Li 1 1500,00 48 1500,00 48

T1 937,00 30 937,00 30

TOTAL

3124,00

100

3124,00

100

Indici urbanistici - teritoriu studiat

EXISTENT

PROPUNERE

M1

Li1 M1

Li1

Suprafața teren

POT %

45

35

45

35

CUT mp ADC /mp teren

1,20 1,05

1,20 1,05

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE

Alimentarea cu apă

Municipiul Caracal dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă

care este trimisă la consumatori, prin intermediul unei rețele de distribuție.

Alimentarea cu apa a obiectivului de investitie propus se va face de la rețeaua de

apa existenta a orașului, printr-un bransament prevazut cu contor.

Presiunea necesara functionarii normale a tuturor consumatorilor va fi asigurata de

la reteaua pubica.

Canalizare

Municipiul Caracal dispune de o rețea de canalizare menajeră care colectează

apele menajere.

Evacuarea apelor menajere a obiectivului de investitie propus se va face la rețeaua

de canalizare existenta a orașului.

Page 27: SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL · PREZENTARE realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt

Birou Individual de Arhitectura

CONSTANTIN PORUMBACU Sos. Mihai Bravu nr. 64-88, sect.2, Bucuresti

PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) si

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (RLU) aferent

Volumul 1

MEMORIU DE PREZENTARE

în scopul realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL

Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt Proprietar: MEDIA MARKET MDG 2008 S.R.L.

Pr.nr.: 07 Data: 07.2016

27

Apele uzate menajere evacuate la reteaua exterioara de canalizae vor corespunde

din punct de vedere calitativ Normelor NTPA – 002/2002 si HG 352/2005, referitoare la

evacuarea la retelele de canalizare.

Apele pluviale vor fi colectate de pe invelitoarea cladirilor printr-un sistem de

jgheaburi si burlane si vor fi evacuate la teren.

Apele uzate menajere evacuate la reteaua exterioara de canalizae vor corespunde

din punct de vedere calitativ Normelor NTPA – 002/2002 si HG 352/2005, referitoare la

evacuarea la retelele de canalizare.

Alimentarea cu energie termica

Incalzirea obiectivului de investitie propus se va realiza cu o centrala termica, avand

drept combustibil gaze naturale.

Alimentarea cu gaze naturale

Municipiul Caracal dispune de o rețea de alimentare cu gaze naturale. Alimentarea

cu gaze a obiectivului de investitie propus se va face de la rețeaua de gaze existenta a

orașului.

Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului de investitie propus se va face din

rețeaua de energie electrica existenta in zona.

3.7. PROTECTIA MEDIULUI

Protectia aerului

Faza de constructie

Activitatile pentru realizarea propriu-zisa a constructiilor, insemnand turnarea de

betoane si lucrari de constructii-montaj nu conduc la emisii de poluanti, cu exceptia

gazelor de esapament rezultate de la vehiculele pentru transportul materialelor si a

poluantilor generati de operatiile de sudura.

Toate aceste categorii de surse sunt nedirijate, joase, cu impact strict local,

temporar si de nivel redus.

Page 28: SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL · PREZENTARE realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt

Birou Individual de Arhitectura

CONSTANTIN PORUMBACU Sos. Mihai Bravu nr. 64-88, sect.2, Bucuresti

PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) si

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (RLU) aferent

Volumul 1

MEMORIU DE PREZENTARE

în scopul realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL

Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt Proprietar: MEDIA MARKET MDG 2008 S.R.L.

Pr.nr.: 07 Data: 07.2016

28

Perioada de functionare

Sursa de impurificare a atmosferei aferente obiectivului de investitii studiat in

perioada de functionare este centrala termica de incalzire cu functionare pe gaze naturale.

Datorita specificului centralelor termice, emisiile de gaze sunt foarte reduce.

Protectia calitatii apelor

Alimentarea cu apă potabilă se va realiza de la reteaua de distributie al apei

potabile existenta in zona.

In cadrul constructiei apa este utilizata in scop menajer.

Canalizarea menajeră se va racorda la canalizarea oraseneasca existenta in zona.

Apele uzate menajere rezultate vor fi canalizate in canalizarea oraseneasca.

Prin executarea lucrarilor de alimentare cu apa si cannalizare calitatea apelor de

suprafata si subterane nu va fi afectata.

Apele uzate menajere evacuate la reteaua exterioara de canalizae vor corespunde

din punct de vedere calitativ Normelor NTPA – 002/2002 si HG 352/2005, referitoare la

evacuarea la retelele de canalizare.

Protectia împotriva zgomotului si vibratiilor

Faza de constructie

Utilajele prevazute in vederea realizarii constructiri, sunt silentioase, cu un grad

ridicat de fiabilitate, randament ridicat si usor de exploatat.

Perioada de functionare

Activitatile aferente Imobilului nu genereaza surse de zgomot sau vibratii.

Lucrarea în ansamblu va fi conceputa în ideea realizarii unui nivel minim de zgomot

transmis prin elementele constructiilor, precum si a unui nivel de zgomot de fond cât mai

redus. Pentru aceasta se vor folosi materiale si elemente de constructii cu indici de izolare

acustica la zgomot aerian, corespunzatori.

Protectia împotriva radiatiilor

Functiunile propuse nu produc, respectiv nu folosesc radiatii deci nu necesita luare

de masuri împotriva radiatiilor.

Page 29: SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL · PREZENTARE realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt

Birou Individual de Arhitectura

CONSTANTIN PORUMBACU Sos. Mihai Bravu nr. 64-88, sect.2, Bucuresti

PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) si

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (RLU) aferent

Volumul 1

MEMORIU DE PREZENTARE

în scopul realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL

Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt Proprietar: MEDIA MARKET MDG 2008 S.R.L.

Pr.nr.: 07 Data: 07.2016

29

Protectia solului si subsolului

Protectia solului se refera la asigurarea stabilitatii solului, prin corelarea lucrarilor de

constructii cu lucrarile de terasamente aferente terenurilor, evitandu-se folosirea

materialelor cu risc ecologic imediat sau in timp.

Se interzice efectuarea oricaror lucrari care, prin natura lor, ar provoca alunecari de

teren, surpari sau ar afecta stabilitatea solului prin taierea copacilor.

Gospodarirea deseurilor

Colectarea si depozitarea deseurilor menajere, se va face in europubele si

evacuarea lor se va face regulat la gropile ecologice pentru reciclare, in baza contractului

incheiat cu o societate de salubritate, fiind interzisa depozitarea deseurilor pe terenurile

virane din zona sau alte locuri neprevazute in lege, atat in timpul realizarii lucrarilor cat si

in exploatare.

3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

Obiectivele de utilitate publica sunt:

Intrarea Buzesti, existenta.

Tipul de proprietate asupra terenurilor:

Teren proprietate privata, proprietar, MEDIA MARKET MDG 2008 S.R.L.

Circulatia terenurilor intre detinatori

Nu este cazul.

4 - CONLUZII - MASURI IN CONTINUARE

Printr-o implementare şi o planificare exactă a investiţiilor de capital, primăria

Caracal urmăreşte dezvoltarea comunităţii locale, având scopul de a răspunde nevoilor

populației îmbunătăţind calitatea vieţii şi asigurând conditii de trai sănătoase şi sigure.

Acest obiectiv amplu este realizat prin intermediul unor intervenţii care ameliorează

mediul urban existent sporind atractivitatea şi dinamismul municipiului Caracal punând

astfel bazele pentru bunăstarea şi prosperitatea viitoare.

Investitia propusa se incadreaza in obiectivele strategice susţinute de autoritatile

locale care urmaresc în principal satisfacerea nevoilor primare ale comunităţii locale, prin

Page 30: SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL · PREZENTARE realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt

Birou Individual de Arhitectura

CONSTANTIN PORUMBACU Sos. Mihai Bravu nr. 64-88, sect.2, Bucuresti

PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) si

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (RLU) aferent

Volumul 1

MEMORIU DE PREZENTARE

în scopul realizarii investitiei SUPRAETAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL

Intrarea Buzesti nr. 16, Municipiul Caracal, Judetul Olt Proprietar: MEDIA MARKET MDG 2008 S.R.L.

Pr.nr.: 07 Data: 07.2016

30

îmbunătăţirea mediului construit, creşterea calităţii zonei urbane si ameliorarea calităţii

vieţii.

Ca masuri in continuare este necesara urmarirea consecventă a aplicării

prevederilor regulamentului local de urbanism aferent prezentului PUZ.

Se va urmari aplicarea reglementarilor privind aspectul exterior al cladirilor, care au

rolul de a imbunatati imaginea urbana.

Se va urmari amenajarea spatiilor verzi obligatorii in incinta pentru a imbunatati

calitatea aerului si imaginea urbana.