Suport Curs PFA

of 48 /48
1.Definire Persoana fizica autorizata – persoana fizică autorizată să desfăşoare orice formă de activitate economică permisă de lege, folosind în principal forţa sa de muncă. (ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44/2008 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale [ACTUALIZATĂ 19-05-2011], art 2, i)). Activitate economică – activitatea agricolă, industrială, comercială, desfăşurată pentru obţinerea unor bunuri sau servicii a căror valoare poate fi exprimată în bani şi care sunt destinate vânzarii ori schimbului pe pietele organizate sau unor beneficiari determinaţi ori determinabili, în scopul obtinerii unui profit. (OU 44/2008, art 2, a)). Activităţile economice pot fi desfăşurate în toate domeniile, meseriile, ocupaţiile sau profesiile pe care legea nu le interzice în mod expres pentru libera iniţiativă. (OU 44/2008, art 3(2)). Persoana fizică autorizată, titularul intreprinderii individuale şi reprezentantul întreprinderii familiale vor ţine contabilitatea în partidă simplă, potrivit reglementărilor privind organizarea şi conducerea evidenţei contabile în partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completarile ulterioare. (OU 44/2008, art 15). PFA îşi poate desfăşura activitatea conform prevederilor art. 4. Lit. a) sau poate angaja, în calitate de angajator, terţe persoane cu contract individual de muncă, încheiat în condiţiile legii. (OU 44/2008, art 17 (1)). Cu toate acestea, o persoană poate cumula calitatea de PFA cu cea de salariat al unei terţe persoane care funcţionează atât în acelaşi domeniu, cât şi într-un alt domeniu de activitate economică decat cel pentru care PFA este autorizată . (OU 44/2008, art 17 (2)). PFA nu va fi considerată un angajat al unor terţe persoane cu care colaborează…. chiar dacă colaborarea este exclusivă. (OU 44/2008, art 17 (3)). 1

Embed Size (px)

description

legislatie

Transcript of Suport Curs PFA

1.DefinirePersoana fizica autorizata persoana fizic autorizat s desfoare orice form de activitate economic permis de lege, folosind n principal fora sa de munc. (ORDONANA DE URGEN nr. 44/2008 din 16 aprilie 2008 privind desfurarea activitilor economice de ctre persoanele fizice autorizate, ntreprinderile individuale i ntreprinderile familiale [ACTUALIZAT 19-05-2011], art 2, i)).

Activitate economic activitatea agricol, industrial, comercial, desfurat pentru obinerea unor bunuri sau servicii a cror valoare poate fi exprimat n bani i care sunt destinate vnzarii ori schimbului pe pietele organizate sau unor beneficiari determinai ori determinabili, n scopul obtinerii unui profit. (OU 44/2008, art 2, a)).Activitile economice pot fi desfurate n toate domeniile, meseriile, ocupaiile sau profesiile pe care legea nu le interzice n mod expres pentru libera iniiativ. (OU 44/2008, art 3(2)).

Persoana fizic autorizat, titularul intreprinderii individuale i reprezentantul ntreprinderii familiale vor ine contabilitatea n partid simpl, potrivit reglementrilor privind organizarea i conducerea evidenei contabile n partid simpl de ctre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil, n conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completarile ulterioare. (OU 44/2008, art 15).

PFA i poate desfura activitatea conform prevederilor art. 4. Lit. a) sau poate angaja, n calitate de angajator, tere persoane cu contract individual de munc, ncheiat n condiiile legii. (OU 44/2008, art 17 (1)).Cu toate acestea, o persoan poate cumula calitatea de PFA cu cea de salariat al unei tere persoane care funcioneaz att n acelai domeniu, ct i ntr-un alt domeniu de activitate economic decat cel pentru care PFA este autorizat . (OU 44/2008, art 17 (2)).PFA nu va fi considerat un angajat al unor tere persoane cu care colaboreaz. chiar dac colaborarea este exclusiv. (OU 44/2008, art 17 (3)).2.Obligaiile PFA/profesii libere fr reinere la surs - sistem real de impozitare2.1.1.Cazul PFA fr angajain aceast categorie se cuprind persoanele care NU desfoar activiti n baza contractelor de commision, mandate, agent, expertiz contabil, tehnic, judiciar i extrajudiciar.

PFA au obligaia completrii urmtoarelor registre obligatorii:

1. Registrul-jurnal de ncasari i pli.Orice sum platit, respectiv ncasat, n numerar sau prin banc se va nregistra n mod obligatoriu, cronologic, n Registrul-jurnal de ncasri i pli (cod 14-1-1/b).Potrivit OMFP 3512 / 2008 privind documentele financiar-contabile, REGISTRUL-JURNAL DE INCASARI SI PLATI (cod 14-1-1/b) serveste ca:

- document de inregistrare a incasarilor si platilor;

- document de stabilire a situatiei financiare a contribuabilului care conduce evidenta contabila in partida simpla;

- proba in litigii.

Registrul-jurnal de incasari si plati (cod 14-1-1/b) are regim de inregistrare la organele fiscale. Se procura de la Administratia Financiara contra cost, se numeroteaza, se snuruieste, se parafeaza si inregistreaza de catre Administratia Financiara. Acest registru se parafeaza de catre organul fiscal teritorial la inceperea si la incetarea activitatii. Se intocmeste intr-un singur exemplar de catre contribuabili, facandu-se inregistrarea operatiunilor efectuate pe baza documentelor justificative, distinct, pe fiecare operatiune, fara a se lasa randuri libere. Numerotarea filelor se va face in ordine crescatoare, iar dupa completarea integrala se deschide un nou registru inregistrat si parafat, care va fi numerotat in ordine crescatoare.

Termenul de pastrare a Registrului-jurnal de incasari si plati, este de 10 ani.Proceduri de completare

Reguli generale: - Registrul-jurnal de incasari si plati parafat si inregistrat la organul fiscal teritorial va fi completat lunar.

- In Registrul-jurnal de incasari si plati se inregistreaza nu numai operatiunile in numerar, ci si cele efectuate prin contul curent de la banca.

- Contribuabilii care incaseaza in numerar toate veniturile realizate pot sa evidentieze aceste venituri numai in Registrul-jurnal de incasari si plati, nemaifiind obligatorie intocmirea Fisei pentru operatiuni diverse si, implicit, a Jurnalului privind operatiuni diverse.

- In conditiile conducerii evidentei contabile in partida simpla cu ajutorul tehnicii de calcul, fiecare operatiune economico-financiara se va inregistra in ordine cronologica, in functie de data de intocmire sau de intrare a documentelor. In aceasta situatie Registrul-jurnal de incasari si plati se editeaza lunar, iar paginile vor fi numerotate pe masura editarii lor.

- Operatiunile inregistrate in Registrul-jurnal de incasari si plati se totalizeaza anual.

Important! Contribuabilii platitori de TVA vor inregistra sumele incasate sau platite, fara TVA.2. Registrul inventar.

Serveste ca document de nregistrare a bunurilor achizitionate sau realizate, pe baza documentelor justificative.

Persoanele care obtin venituri din activitati independente si sunt obligate, potrivit legii, sa organizeze si sa conduca evidenta contabila in partida simpla sunt obligate ca cel putin la sfarsitul exercitiului financiar sa efectueze inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, potrivit procedurii stabilite prin OMFP 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii,, potrivit art. 1 alin. (3). In conformitate cu prevederile OMFP 1040/2004 , REGISTRUL-INVENTAR (cod 14-1-2/a), in cazul PFA serveste ca document de inregistrare a bunurilor achizitionate sau realizate, pe baza documentelor justificative.

Se intocmeste la contribuabili intr-un singur exemplar, dupa ce a fost numerotat, snuruit, parafat si inregistrat la organul fiscal teritorial.

Acest registru se numeroteaza si se completeaza fara stersaturi si fara a se lasa spatii libere.

3. Registrul unic de control.

Contribuabilii, persoane juridice inregistrate la Oficiul National al Registrului Comertului, autorizate potrivit legii, au obligatia sa tina registrul unic de control potrivit Legii nr 252/2003.

Registrul unic de control are ca scop evidentierea tuturor controalelor desfasurate la contribuabil de catre toate organele de control spe cializate, in domeniile: financiar-fiscal, sanitar, fitosanitar, urbanism, calitatea in constructii, protectia consumatorului, protectia muncii, inspectia muncii, protectia impotriva incendiilor, precum si in alte domenii prevazute de lege.

Evidentierea controalelor in registrul unic de control se face cu semnaturile reprezentantului legal al contribuabilului si organului de control.

Registrul unic de control se numeroteaza, se sigileaza si se pastreaza de reprezentantul legal al unitatii verificate sau de inlocuitorul acestuia. Registrul unic de control se tine la sediul social si la fiecare sediu secundar pentru care s-au eliberat avize/autorizatii si/sau acorduri de functionare.

Registrul unic de control se elibereaza, contra cost, de directiile generale ale finantelor publice din raza teritoriala unde isi are sediul social contribuabilul, pe baza certificatului de inregistrare, in cazul comerciantilor, si pe baza certificatului de inregistrare fiscala, in cazul celorlalte categorii de contribuabili.

Contribuabilii nou-infiintati sunt obligati ca, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii, sa achizitioneze registrul unic de control.PFA sunt obligate n relaiile cu persoanele juridice s ntocmeasc factura pentru sumele ncasate, att pe baz de chitan, bon fiscal ct i prin banc.

PFA sunt obligate n relaiile cu persoanele fizice s ntocmeasca factura, iar chitana este ntocmit doar n cazul ncasarii n numerar.

Obligaiile fiscale sunt sintetizate mai jos:

1.Impozit pe venit (16 %):1.Pltitorulbeneficiarul de venit - PFA

2Baza de calcul Venit brut Cheltuieli deductibile (1)

3Termen de declarare a) 15 zile de la nceperea activitii (declaraia de venit estimat, D 220) (2) sau 31 ianuarie inclusiv pentru cei care au desfurat activitate n anul precedent.b) 25 mai a anului urmtor, n baza declaraiei de venit(realizat i/sau estimat, D 200) (3)

4Termen de plat a) - pli anticipate n 4 rate egale, pe baza deciziei privind plile anticipate, pn la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru: 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie, 25 decembrie.(4)b) 60 zile de la data comunicrii deciziei de impunere pentru diferenele de impozit. (5)

(1) Venitul net din activiti independente se determin ca diferen ntre venitul brut i cheltuielile efectuate n scopul realizrii de venituri, deductibile, pe baza datelor din contabilitatea n partid simpl, cu excepia prevederilor art. 49 i 50 (norme de venit i drepturi de proprietate intelectual). (Cod fiscal, art 48(1)).(2) Contribuabilii, precum i asociaiile fr personalitate juridic, care ncep o activitate n cursul anului fiscal sunt obligai s depun la organul fiscal competent o declaraie referitoare la veniturile i cheltuielile estimate a se realiza pentru anul fiscal, n termen de 15 zile de la data producerii evenimentului. (Cod fiscal, art 81(1)).De asemenea, potrivit Codului Fiscal, optiunea de a determina venitul net pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla este obligatorie pentru contribuabil pe o perioada de 2 ani fiscali consecutivi si se considera reinnoita pentru o noua perioada daca acel contribuabil nu solicita determinarea venitului net anual pe baza normelor de venit, prin completarea corespunzatoare a declaratiei de venit estimat si depunerea formularului la organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie inclusiv.(3) Contribuabilii care realizeaz, individual sau ntr-o form de asociere, venituri din activiti independente, venituri din cedarea folosinei bunurilor, venituri din activiti agricole, silvicultur i piscicultur, determinate n sistem real, au obligaia de a depune o declaraie privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pn la data de 25 mai inclusiv a anului urmtor celui de realizare a venitului. Declaraia privind venitul realizat se completeaz pentru fiecare surs i categorie de venit. (Cod fiscal, art 83(1)).

(4) Contribuabilii care realizeaz venituri din activiti independente au obligaia s efectueze pli anticipate n contul impozitului anual datorat la bugetul de stat, potrivit art. 82, cu excepia veniturilor prevzute la art. 52 (reinerea la surs) (Cod fiscal, art 53(1)).Contribuabilii care realizeaz venituri din activiti independente, cedarea folosinei bunurilor, activiti agricole impuse n sistem real, prevzute la art. 71 alin. (5), precum i din silvicultur i piscicultur, cu excepia veniturilor din arendare, sunt obligai s efectueze n cursul anului pli anticipate cu titlu de impozit, exceptndu-se cazul veniturilor pentru care plile anticipate se stabilesc prin reinere la surs. (Cod fiscal, art 82(1)).Plile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe fiecare surs de venit, lundu-se ca baz de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat n anul precedent (Dac nu s-a depus D 220), dup caz, prin emiterea unei decizii care se comunic contribuabililor, potrivit legii. (Cod fiscal, art 82(2)).Plile anticipate se efectueaz n 4 rate egale, pn la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. (Cod fiscal, art 82(3)).

Pentru stabilirea plilor anticipate, organul fiscal va lua ca baz de calcul venitul anual estimat, n toate situaiile n care a fost depus o declaraie privind venitul estimat/ norma de venit pentru anul curent, sau venitul net din declaraia privind venitul realizat pentru anul fiscal precedent, dup caz. La stabilirea plilor anticipate se utilizeaz cota de impozit de 16%. (Cod fiscal, art 82(5)).

(5) Diferenele de impozit rmase de achitat conform deciziei de impunere anuale se pltesc n termen de cel mult 60 de zile de la data comunicrii deciziei de impunere. (Cod fiscal, art 84(8)).

2.CASS

Cotele de contribuii sociale obligatorii sunt urmtoarele:b) pentru contribuia de asigurri sociale de sntate:b^1) 5,5% pentru contribuia individual; (Cod fiscal, art 296^18 (3)).

Urmtoarele persoane au calitatea de contribuabil la sistemul public . de asigurri sociale de sntate, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaionale la care Romnia este parte, dup caz:c) persoanele cu statut de persoan fizic autorizat s desfoare activiti economice; (Cod fiscal, art 296^21 (1)).

Dac acest venit este singurul asupra cruia se calculeaz contribuia, aceasta nu poate fi mai mic dect cea calculat la un salariu de baz minim brut pe ar, lunar (750 RON de la 1 februarie 2013 i 800 RON de la 1 iulie 2013).1.Pltitorulbeneficiarul de venit - PFA

2Baza de calcul Venit brut Cheltuieli deductibile exclusiv contribuii (1)

3Termen de declarare Obligaiile se constituie n baza declaraiilor de venit (estimat /realizat) (D 220/D200) (2)

4Termen de plat - 25 ale ultimei luni din fiecare trimestru pentru plile anticipate (3)

- 60 zile de la data comunicrii deciziei de impunere pentru diferenele de impozit (4)

(1) Baza lunar de calcul al contribuiei de asigurri sociale de sntate datorate bugetului Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate pentru persoanele prevzute la art. 296^21 alin. (1) lit. a) - e) este diferena dintre totalul veniturilor ncasate i cheltuielile efectuate n scopul realizrii acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentnd contribuii sociale. (Cod fiscal, art 296^22 (2)).Atenie! La determinarea venitului anual baz de calcul al contribuiei de asigurri sociale de sntate nu se iau n considerare pierderile fiscale anuale.

(2) n cazul contribuiei de asigurri sociale de sntate, plile anticipate prevzute la alin. (1) se stabilesc de organul fiscal competent, potrivit regulilor prevzute la art. 82, prin decizie de impunere, pe baza declaraiei de venit estimat/norma de venit sau a declaraiei privind venitul realizat, dup caz. n cazul contribuiei de asigurri sociale, obligaiile lunare de plat se stabilesc pe baza venitului declarat, prevzut la art. 296^22 alin. (1). (Cod fiscal, art 296^24 (2)).

(3) Contribuabilii prevzui la art. 296^21 alin. (1) lit. a) - e) i h) sunt obligai s efectueze n cursul anului pli anticipate cu titlu de contribuii sociale. (Cod fiscal, art 296^24 (1)).

n decizia de impunere, baza de calcul al contribuiei de asigurri sociale de sntate pentru contribuabilii prevzui la art. 296^21 alin. (1) lit. a) - e) se evideniaz lunar, iar plata acestei contribuii se efectueaz trimestrial, n 4 rate egale, pn la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. (Cod fiscal, art 296^24 (4)).(4) Plata contribuiei de asigurri sociale de sntate stabilit prin decizia de impunere anual se efectueaz n termen de cel mult 60 de zile de la data comunicrii deciziei, iar sumele achitate n plus se compenseaz sau se restituie potrivit prevederilor Codului de procedur fiscal. (Cod fiscal, art 296^25 (6)).

3.CAS Cotele de contribuii sociale obligatorii sunt urmtoarele:a) pentru contribuia de asigurri sociale:a^1) 31,3% pentru condiii normale de munc. (Cod fiscal, art 296^18 (3)).Urmtoarele persoane au calitatea de contribuabil la sistemul public de pensii ., cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaionale la care Romnia este parte, dup caz:c) persoanele cu statut de persoan fizic autorizat s desfoare activiti economice; (Cod fiscal, art 296^21 (1)).

NU datoreaz contribuia persoanele care au calitatea de salariat, pensionar, omer (indemnizaie de omaj):Persoanele care realizeaz venituri din salarii sau asimilate salariilor i orice alte venituri din desfurarea unei activiti dependente, venituri din pensii i venituri sub forma indemnizaiilor de omaj, asigurate n sistemul public de pensii, persoanele asigurate n sisteme proprii de asigurri sociale neintegrate n sistemul public de pensii, care nu au obligaia asigurrii n sistemul public de pensii, precum i persoanele care au calitatea de pensionari ai acestor sisteme, nu datoreaz contribuia de asigurri sociale pentru veniturile obinute ca urmare a ncadrrii n una sau mai multe dintre situaiile prevzute la art. 296^21 alin. (1). (Cod fiscal, art 296^23 (4)).

1.Pltitorulbeneficiarul de venit PFA

2Baza de calcul Venitul declarat, dar nu mai puin de 778 RON i nu mai mult de 11.115 RON(1)

3Termen de declarare - 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se datoreaz CAS (Declaratia 600 Declaraie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii).

- 15 zile de la data producerii evenimentului n cazul nceperii unei activiti n cursul anului fiscal.

4Termen de plat 4 rate egale pn pe 25 ale ultimei luni din fiecare trimestru (2)

(1) Baza lunar de calcul al contribuiei de asigurri sociale pentru persoanele prevzute la art. 296^21 alin. (1) lit. a) - e) este venitul declarat, care nu poate fi mai mic de 35% din ctigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurrilor sociale de stat (35% x 2.223 = 778 RON) i nici mai mare dect echivalentul a de 5 ori acest ctig (5 x 2.223 = 11.115 RON) ; contribuabilii al cror venit rmas dup deducerea din venitul total realizat a cheltuielilor efectuate n scopul realizrii acestui venit, respectiv valoarea anual a normei de venit, dup caz, raportat la cele 12 luni ale anului, este sub nivelul minim menionat, nu datoreaz contribuie de asigurri sociale. (Cod fiscal, art 296^22 (1)).

Venitul declarat de contribuabilii prevzui la art. 296^21 alin. (1) lit. a) - e) din Codul fiscal reprezint un venit ales de ctre acetia, cuprins ntre 35% din ctigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurrilor sociale de stat i echivalentul a de 5 ori acest ctig.(Cod fiscal, norme metodologice, art 296^22 (32))Ctigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul 2013 este de 2.223 lei (Legea nr. 6/2013 a bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul 2013, art. 16).(2) n decizia de impunere, baza de calcul al contribuiei de asigurri sociale pentru contribuabilii prevzui la art. 296^21 alin. (1) lit. a) - e) se evideniaz lunar, iar plata acestei contribuii se efectueaz trimestrial, n 4 rate egale, pn la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. (Cod fiscal, art 296^24 (3)).Concluzie: 1. Practic, o PFA trebuie s plateasc pentru pensii cel puin 244 de lei (35% x 2223 x 31.3%), dar nu mai mult de 3.479 de lei (5 x 2223 x 31.3%).2. PFA care NU datoreaz contribuia la pensii:

Contribuabilii al caror venit net anual, respectiv valoarea anual a normei de venit, dup caz, raportat la cele 12 luni ale anului, este sub 35% din ctigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat ( 35% x 2223 = 778 de lei)

Persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii ca urmare a obinerii de venituri salariale sau indemnizaii de omaj

Persoanele care beneficiaz de una din categoriile de pensii acordate n sistemul public de pensii.

Persoanele care nu sunt integrate in sistemul public de pensii, ele achitnd contribuii ctre sisteme profesionale proprii de pensii - cum ar fi avocaii sau personalul clerical.

4.omaj

Facultativ:Articolul 20 din Legea omajului actualizat:

Se pot asigura n sistemul asigurrilor pentru omaj, n condiiile prezentei legi, urmtoarele persoane:

c) persoane autorizate s desfoare activiti independente.Concluzie: Dac deintorul PFA nu este angajat al unei tere persoane i vrea s beneficieze de aceeai protecie social ca i salariaii, va trebui s plteasc contribuia pentru omaj n cuantum egal cu suma contribuiilor salariatului i a angajatorului, dar aceast contribuie nu este obligatorie:

Cota contribuiei prevzute la art. 28 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru anul 2013, este suma cotelor contribuiilor la bugetul asigurrilor pentru omaj prevzute la art. 296^18 alin. (3) lit. d) pct. d^1) i d^2) din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare. (Legea 6 din 2013, art. 18(3)).Cotele de contribuii sociale obligatorii sunt urmtoarele:d) pentru contribuia la bugetul asigurrilor de omaj:d^1) 0,5% pentru contribuia individual; d^2) 0,5% pentru contribuia datorat de angajator. (Cod fiscal, art 296^18 (3)).

Ca atare se pot asigura PFA care doresc s beneficieze de omaj, n baza unei declaraii de asigurare.

Exemplu: Ionescu este PFA fr angajai.

Pe data de 31 ianuarie 2013 Ionescu depune Formularul 220 n care presupunem c declar: Venit estimat = 3.000 lei; Cheltuieli estimate = 1.000 lei; Venit net estimat 2.000 lei.2.1.2.Cazul PFA cu angajaiDup cum am artat mai sus, conform OU 44/2008, art 17 (1)) un PFA poate avea angajai i poate ncheia contracte de munc, exact ca orice firm.

Poblema este ins c, atunci cand funcioneaz ca o firm, un PFA are aceleai obligaii ca o firm. Iar in cazul angajrii de personal acest lucru nseamn:

-

a) Redactarea i completarea contractelor individuale de munca (CIM).

b) nregistrarea CIM la Inspectoratul Teritorial de Munc.

c) Depunerea declaratiei unice 112.

Dac anterior PFA nu a avut angajai, Declaraia 112 va fi urmat de modificarea vectorului fiscal la ANAF, prin depunerea n termen de 30 de zile a declaraiei 010.

d) Plata contribuiilor, att pentru PFA (prezentate mai sus), ct i pentru angajai (snatte, pensie, omaj, concedii medicale, asigurri accidente de munc i boli profesionale, fondul de garantare a creanelor salariale):Fa de registrele prezentate n cazul PFA fr angajai, PFA cu angajai au obligaia s completeze Registrul de eviden a salariaiilor i s-l nregistreze la inspectoratul de munc de pe raza teritorial a sediului.Sinteza obligaiilor fiscale:

Contribuabilii sistemelor de asigurri sociale sunt, dup caz:e) persoanele fizice i juridice, care au calitatea de angajatori, precum i entitile asimilate angajatorului, care au calitatea de pltitori de venituri din activiti dependente, att pe perioada n care persoanele prevzute la lit. a) i b) desfoar activitate, ct i pe perioada n care acestea beneficiaz de concedii i indemnizaii de asigurri sociale de sntate. (Cod fiscal, art. 296^3).

Prin entitate asimilat angajatorului care are calitatea de pltitor de venituri din activiti dependente se nelege orice entitate care nu are calitatea de persoan fizic sau juridic i care, potrivit legii, are dreptul s foloseasc personal angajat, cum ar fi: cabinete/birouri profesionale, societi civile i altele. . (Cod fiscal, Norme metodologice, art. 296^3, lit e) (3)).

n sintez, obligaiile fiscale ale veniturilor din salarii sunt:

I. Obligaiile PFA n calitate de angajator:OBLIGAII PFA CA ANGAJATOR

Obligaii CAS (20,8%)

CASS (5,2 %)

omaj (0,5 %)

Contribuia aferent concediilor i indemnizaiilor (0,85 %)

Accidente i boli profesionale (0,15%/ 0,85 %)

Fond de garantare pentru plata creanelor salariale (0,25%)

Baza de calcul(1)salariu brut realizat(2)

salariu brut realizat(3)

salariu brut realizat (4)

salariu brut realizat (5)

salariu brut realizat (6)

salariu brut realizat (7)

Termen declarare Pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare trimestrului pentru care se datoreaz (Declaraia 112) (8)

Termen platPn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare trimestrului pentru care se datoreaz

(1) Baza de calcul al contribuiilor sociale datorate de angajatori, entiti asimilate angajatorului i orice pltitor de venituri de natur salarial sau asimilate salariilor. (Cod fiscal, art 296^5)(2) n sistemul public de pensii, n cazul contribuabililor prevzui la art. 296^3 lit. e) i g), baza lunar de calcul o reprezint suma ctigurilor brute realizate de persoanele prevzute la art. 296^3 lit. a) i b). (Cod fiscal, art 296^5 (1)).

Cotele de contribuii sociale obligatorii sunt urmtoarele:a) pentru contribuia de asigurri sociale:a^1) 31,3% pentru condiii normale de munc, din care, 10,5% pentru contribuia individual i 20,8% pentru contribuia datorat de angajator. (Cod fiscal, art 296^18 (3 a)).

(3) Pentru persoanele prevzute la art. 296^3 lit. e) i g), baza lunar de calcul pentru contribuia de asigurri sociale de sntate o reprezint suma ctigurilor brute realizate de persoanele prevzute la art. 296^3 lit. a) i b), corectat cu excepiile prevzute la art. 296^15 i art. 296^16 lit. b). n baza lunar de calcul pentru contribuia de asigurri sociale de sntate se includ i veniturile prevzute la art. 296^17 alin. (6). (Cod fiscal, art 296^5 (2)).

Cotele de contribuii sociale obligatorii sunt urmtoarele:b^2) 5,2% pentru contribuia datorat de angajator; (Cod fiscal, art 296^18 (3 b2)).

(4) Pentru persoanele prevzute la art. 296^3 lit. e) i g), baza lunar de calcul pentru contribuia de asigurri pentru omaj prevzut de lege reprezint suma ctigurilor brute acordate persoanelor prevzute la art. 296^3 lit. a) i b), asupra crora exist, potrivit legii, obligaia de plat a contribuiei individuale la bugetul asigurrilor pentru omaj. (Cod fiscal, art 296^5 (3)).

Cotele de contribuii sociale obligatorii sunt urmtoarele:d) pentru contribuia la bugetul asigurrilor de omaj:d^2) 0,5% pentru contribuia datorat de angajator. (Cod fiscal, art 296^18 (3 d2)).

(5) Pentru persoanele prevzute la art. 296^3 lit. e) i g), baza lunar de calcul al contribuiei pentru concedii i indemnizaii de asigurri sociale de sntate o reprezint suma ctigurilor brute realizate de persoanele prevzute la art. 296^3 lit. a) i b), corectat cu excepiile prevzute la art. 296^15 i art. 296^16 lit. e). n baza lunar de calcul al contribuiei pentru concedii i indemnizaii de asigurri sociale de sntate se includ i veniturile prevzute la art. 296^17 alin. (7). (Cod fiscal, art 296^5 (2) (2^1)).

Cotele de contribuii sociale obligatorii sunt urmtoarele:c) 0,85% pentru contribuia pentru concedii i indemnizaii de asigurri sociale de sntate. (Cod fiscal, art 296^18 (3 c)).

(6) Pentru persoanele prevzute la art. 296^3 lit. e) i g), baza lunar de calcul al contribuiei de asigurare la accidente de munc i boli profesionale reprezint suma ctigurilor brute realizate lunar de persoanele prevzute la art. 296^3 lit. a) i b), respectiv salariul de baz minim brut pe ar garantat n plat, corespunztor numrului zilelor lucrtoare din concediul medical, cu excepia cazurilor de accident de munc sau boal profesional. (Cod fiscal, art 296^5 (5)).

Cotele de contribuii sociale obligatorii sunt urmtoarele:e) 0,15% - 0,85% pentru contribuia de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale, difereniat n funcie de clasa de risc, conform legii, datorat de angajator. (Cod fiscal, art 296^18 (3 e)).(7) Pentru persoanele prevzute la art. 296^3 lit. e), care pot s angajeze for de munc pe baz de contract individual de munc, n condiiile prevzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificrile i completrile ulterioare, care au, cu excepia instituiilor publice definite conform Legii nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare i Legii nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare, obligaia de a plti lunar contribuia la Fondul de garantare pentru plata creanelor salariale, baza lunar de calcul a acestei contribuii reprezint suma ctigurilor brute, realizate de salariaii ncadrai cu contract individual de munc, potrivit legii, inclusiv de salariaii care cumuleaz pensia cu salariul, n condiiile legii, cu excepia veniturilor de natura celor prevzute la art. 296^15. (Cod fiscal, art 296^5 (4)).

Cotele de contribuii sociale obligatorii sunt urmtoarele:f) 0,25% pentru contribuia la Fondul de garantare pentru plata creanelor salariale, datorat de angajator.(Cod fiscal, art 296^18 (3 f)).(8) Prin excepie de la prevederile alin. (1), impozitul aferent veniturilor fiecrei luni, calculat i reinut la data efecturii plii acestor venituri, se vireaz, pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare trimestrului pentru care se datoreaz, de ctre urmtorii pltitori de venituri din salarii i venituri asimilate salariilor:d) persoanele fizice autorizate i ntreprinderile individuale, precum i persoanele fizice care exercit profesii libere i asocierile fr personalitate juridic constituite ntre persoane fizice, care au, potrivit legii, personal angajat pe baz de contract individual de munc. (Cod fiscal, art 58 (2 d)).Depunerea trimestrial a declaraiei prevzute la alin. (1) const n completarea i depunerea a cte unei declaraii pentru fiecare lun din trimestru. .(Cod fiscal, art 296^19, (1), (1^2) ). II. Obligaiile PFA de a calcula, reine i vira impozitele datorate de angajaii si:

Obligaiile PFA de a calcula, reine i vira impozitele datorate de angajaii si

Obligaii(1)Impozit ( 16 %)

CASS (5,5%)

CAS (10,5%)

omaj (0,5 %)

Baza de calculsalariu brut realizat

salariu brut realizat

salariu brut realizat

Termen declararePn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare trimestrului pentru care se datoreaz(2)

Termen platPn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare trimestrului pentru care se datoreaz(2)

(1)Conform reglementrilor din Codul fiscal prezentate mai sus n cazul PFA fr angajai.

(2) Conform reglementrilor din Codul fiscal prezentate mai sus, art 58 (2 d).

Not: ncepnd cu 1 februarie 2013 indemnizaia primit de angajai pe perioada delegrii i detarii n alt localitate, n ar i n strintate, n interesul serviciului este asimilat veniturilor salariale.

O alt obligaie fiscal a unui PFA nepltitor de TVA, indiferent dac are sau nu angajai, o reprezint depunerea declaraiei 392 B Declaraie informativ privind livrrile de bunuri, prestrile de servicii i achiziiile efectuate n anul ....". Declaraia se depune la organul fiscal competent, pn la data de 25 februarie, inclusiv, a anului urmtor celui de raportare i se completeaz de ctre persoanele impozabile nenregistrate n scopuri de TVA, potrivit dispoziiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, a cror cifr de afaceri realizat la finele anului calendaristic, excluznd veniturile obinute din vnzarea de bilete de transport internaional rutier de persoane, este inferioar sumei de 220.000 lei.

2.1.3. Cazul PFA pltitor de TVA2.1.3.1. PFA nu aplic sistemul TVA la ncasareEste considerat persoan impozabil orice persoan care desfoar, de o manier independent i indiferent de loc, activiti economice de natura celor prevzute la alin. (2), oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activiti. (Cod Fiscal, art 127(1)).n sensul prezentului titlu, activitile economice cuprind activitile productorilor, comercianilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activitile extractive, agricole i activitile profesiilor libere sau asimilate acestora. De asemenea, constituie activitate economic exploatarea bunurilor corporale sau necorporale n scopul obinerii de venituri cu caracter de continuitate. (Cod Fiscal, art 127(2)).Din cele dou articole ale Codului fiscal prezentate mai sus, tragem concluzia c PFA-urile nu sunt excluse din categoria persoanelor impozabile n scop de TVA, n msura n care ndeplinesc condiiile specificate n Codul fiscal.

Prin urmare:

PFA care au depit plafonul legal de scutire la plata TVA (65.000 euro, respectiv, 220.000 lei) au obligaia s se nregistreze ca pltitori de TVA. n acest sens vor depune formularul 070 Declaraie de nregistrare fiscal/Declaraie de meniuni pentru persoanele fizice care desfoar activiti economice n mod independent sau exercit profesii libere n termen de 10 zile de la data atingerii ori depirii plafonului:

Persoana impozabil care aplic regimul special de scutire i a crei cifr de afaceri, prevzut la alin. (2), este mai mare sau egal cu plafonul de scutire prevzut la alin. (1) trebuie s solicite nregistrarea n scopuri de TVA, conform art. 153, n termen de 10 zile de la data atingerii ori depirii plafonului. Data atingerii sau depirii plafonului se consider a fi prima zi a lunii calendaristice urmtoare celei n care plafonul a fost atins ori depit. (Cod fiscal, art 152(6)).Exemplu: Un PFA neplatitor de TVA a constatat n data de 15 mai 2013 c a depasit plafonul de 220.000 lei. Banii au fost ncasai n data de 20 august 2013.

n cazul de fa, plafonul a fost depasit pe data de 15 mai 2013, i PFA-ul are obligaia de a se nregistra n scopuri de TVA pn pe data de 10 iunie 2013

Din punct de vedere al contabilitii i fiscalitii, PFA pltitor de TVA are, n plus, urmtoarele obligaii:

1. ntocmete dou jurnale n plus, respectiv: Jurnalul pentru vnzri i Jurnalul pentru cumprari, necesare completrii decontului de TVA.2. depune pn pe data de 25 ianuarie Declaraia 094 Declaraie privind cifra de afaceri n cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscal este trimestrul calendaristic i care nu au efectuat achiziii intracomunitare de bunuri n anul precedent.

Declaraia e depus de ctre persoanele impozabile nregistrate n scopuri de TVA n Romnia:

care au realizat n anul 2012 o cifr de afaceri din :

operaiuni taxabile, i/sau

operaiuni scutite cu drept de deducere, i/sau

operaiuni neimpozabile n Romnia conform art. 132 i 133 din Codul fiscal, dar care dau drept de deducere conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, sub plafonul de 100.000 euro,

i care nu au efectuat n cursul anului calendaristic precedent, una sau mai multe achiziii intracomunitar de bunuri.Echivalentul n lei a plafonului de 100.000 de euro se determin pe baza cursului de schimb comunicat de Banca Naional a Romniei valabil pentru data de 31 decembrie 2012, respectiv 4,4291 lei/euro.

La determinarea cifrei de afaceri de 100.000 de euro se cuprind inclusiv facturile emise pentru avansuri ncasate sau nencasate i alte facturi emise nainte de data livrrii/prestrii pentru operaiunile prevzute mai sus.3. depune pn la data de 25 februarie, inclusiv, a anului urmtor celui de raportare Declaraia 392 A Declaraie informativ privind livrrile de bunuri i prestrile de servicii efectuate. Declaraia se completeaz de ctre persoanele impozabile nregistrate n scopuri de TVA, potrivit dispoziiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, a cror cifr de afaceri, efectiv realizat la finele anului calendaristic, este inferioar sumei de de 220.000 lei.4. depune trimestrial decontul de TVA formularul 300 Decont de taxa pe valoarea adugat; 5. depune declaraia informativ privind livrrile sau prestrile i achiziiile efectuate n ar formularul 394. Declaraia 394 se depune la organul fiscal competent pn n data de 25 inclusiv a lunii urmtoare trimestrului.6. Dac are operaii intracomunitare va depune Declaraia 390 Declaraie recapitulativ privind livrrile/achiziiile/prestrile intracomunitare. Declaraia se depune lunar de ctre persoanele nregistrate n scopuri de TVA care au efectuat livrri, achiziii sau prestri de servicii n rile membre ale Uniunii Europene, sau n cadrul unei operaiuni triunghiulare, astfel cum sunt definite n titlul VI din Codul fiscal. n cazul acesta se va schimba perioada fiscal de la trimestrial la lunar i pentru declaratiile 300 i 394.

7. n Registrul de ncasri i pli sumele vor fi evideniate fr TVA.2.1.3.2.PFA aplic sistemul TVA la ncasare

Dup cum bine cunoatei, ncepnd cu data de 1 ianuarie 2013 s-a introdus sistemul TVA la ncasare, iar PFA-urile nu reprezint o excepie de la aplicarea acestui sistem.

Sistemul TVA la ncasare se aplic OBLIGATORIU societilor pltitoare de TVA care au realizat n anul precedent o cifr de afaceri sub 2.250.000 lei.Cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei este constituit din valoarea total a livrrilor de bunuri i a prestrilor de servicii taxabile i/sau scutite cu drept de deducere, precum i a operaiunilor rezultate din activiti economice pentru care locul livrrii/prestrii se consider ca fiind n strintate, conform art. 132 i 133, realizate n cursul unui an calendaristic. (Cod fiscal, art 134^2 (3) a)).I. Persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la ncasare n anul precedent continu aplicarea sistemului dac cifra de afaceri nu a depit n anul calendaristic precedent plafonul de 2.250.000 lei.II. ncepnd cu data de 1 ianuarie 2013, entitile care se nregistreaz n scopuri de TVA au obligaia s aplice sistemul TVA la ncasare ncepnd cu data nregistrrii n scopuri de TVA, cu excepia entitilor exceptate de la aplicarea sistemului. Astfel, organele fiscale competente nregistreaz din oficiu aceste persoane n Registrul persoanelor impozabile care aplic sistemul TVA la ncasare. Nu exist obligaia depunerii Notificrii 097:

Prin excepie de la prevederile alin. (1) i alin. (2) lit. a) se aplic sistemul TVA la ncasare, respectiv exigibilitatea taxei intervine la data ncasrii contravalorii integrale sau pariale a livrrii de bunuri ori a prestrii de servicii, astfel:

b) n cazul persoanelor impozabile, care au sediul activitii economice n Romnia conform art. 125^1 alin. (2) lit. a), care se nregistreaz n scopuri de TVA conform art. 153 n cursul anului calendaristic curent, ncepnd cu data nregistrrii n scopuri de TVA. (Cod fiscal, art 134^2 (3)).n vederea aplicrii sistemului TVA la ncasare, formularul (097) Notificare privind aplicarea/ ncetarea aplicrii sistemului TVA la ncasare nu se depune de:a) persoanele impozabile care se nregistreaz n scopuri de TVA ncepnd cu 1 ianuarie 2013, aceste persoane fiind nregistrate, din oficiu de organele fiscale, n Registrul persoanelor impozabile care aplic sistemul TVA la ncasare cu data nregistrrii acestora n scopuri de TVA. (Instruciuni de completare a formularului (097) Notificare privind aplicarea/ncetarea aplicrii sistemului TVA la ncasare3. Venituri i cheltuieli3.1. Venituri

Dup cum am preecizat, PFA pltete impozit la venitul net, adic venituri minus cheltuieli, dar NU orice venituri se iau n calcul i NU orice cheltuieli se iau n considerare.Sunt considerate venituri comerciale veniturile din fapte de comer ale contribuabililor, din prestri de servicii, altele dect cele prevzute la alin. (3) (venituri din activiti liberale), precum i din practicarea unei meserii. (Cod fiscal, art 46(2).Sunt considerate venituri comerciale veniturile realizate din fapte de comer de ctre persoane fizice sau asocieri fr personalitate juridic, din prestri de servicii, altele dect cele realizate din profesii libere, precum i cele obinute din practicarea unei meserii.Principalele activiti care constituie fapte de comer sunt:- activiti de producie;- activiti de cumprare efectuate n scopul revnzrii;- organizarea de spectacole culturale, sportive, distractive i altele asemenea;- activiti al cror scop este facilitarea ncheierii de tranzacii comerciale printr-un intermediar, cum ar fi: contract de comision, de mandat, de reprezentare, de agent de asigurare i alte asemenea contracte ncheiate n conformitate cu prevederile Codului comercial, indiferent de perioada pentru care a fost ncheiat contractul;- vnzarea n regim de consignaie a bunurilor cumprate n scopul revnzrii sau produse pentru a fi comercializate;- activiti de editare, imprimerie, multiplicare, indiferent de tehnica folosit, i altele asemenea;- transport de bunuri i de persoane;- alte fapte de comer definite n Codul comercial. (Cod fiscal, Norme metodologice, art 46 punctul 21).ATENIE. n venitul brut se includ i veniturile ncasate ulterior ncetrii activitii independente, pe baza facturilor emise i nencasate pn la ncetarea activitii. (Cod fiscal, Norme metodologice, art 48 punctul 36):

a) n cazul ncetrii definitive a activitii, din punct de vedere fiscal, sumele obinute din valorificarea bunurilor i drepturilor din patrimoniul afacerii, nscrise n Registrul-inventar, cum ar fi: mijloacele fixe, obiectele de inventar i altele asemenea, precum i stocurile de materii prime, materiale, produse finite i mrfuri se includ n venitul brut.b) n venitul brut al afacerii se include i suma reprezentnd contravaloarea bunurilor i drepturilor din patrimoniul afacerii care trec pe parcursul exercitrii activitii i la ncetarea definitiv a acesteia n patrimoniul personal al contribuabilului, operaiune considerat din punct de vedere fiscal o nstrinare. Evaluarea acestora se face la preurile practicate pe pia sau stabilite prin expertiz tehnic.c) n cazul bunurilor i drepturilor amortizabile care trec n patrimoniul altei afaceri prin schimbarea modalitii de exercitare a unei activiti i/sau transformarea formei de exercitare a acesteia ntr-o alt form, potrivit legislaiei n materie, se aplic urmtoarele reguli:- cele cu valoare rmas de amortizat se nscriu n Registrul-inventar la aceast valoare, care constituie i baz de calcul al amortizrii;- cele complet amortizate se nscriu n Registrul-inventar la valoarea stabilit prin expertiz tehnic sau la preul practicat pe pia; pentru acestea nu se calculeaz amortizare i nu se deduce din veniturile noii activiti,.Venitul net din activiti independente se determin ca diferen ntre venitul brut i cheltuielile efectuate n scopul realizrii de venituri, deductibile, pe baza datelor din contabilitatea n partid simpl, cu excepia prevederilor art. 49 i 50. (veniturile se determin pe baz de norme de venit) (Cod fiscal, art 48(1)).ATENIE: n cazul schimbrii modalitii de exercitare a unei activiti i/sau transformrii formei de exercitare a acesteia ntr-o alt form, potrivit legislaiei n materie, n timpul anului, venitul net/pierderea se determin separat pentru fiecare perioad n care activitatea independent a fost desfurat de contribuabil ntr-o form de organizare prevzut de lege.Exemplu: Dac PFA se transform n ntreprindere individual n luna august, venitul net sau pierderea net pn la 1 august este a PFA, iar dup 1 august a ntreprinderii individuale.Componena venitului brut:Venitul brut cuprinde:a) sumele ncasate i echivalentul n lei al veniturilor n natur din desfurarea activitii;b) veniturile sub form de dobnzi din creane comerciale sau din alte creane utilizate n legtur cu o activitate independent;c) ctigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizate ntr-o activitate independent, exclusiv contravaloarea bunurilor rmase dup ncetarea definitiv a activitii;d) veniturile din angajamentul de a nu desfura o activitate independent sau de a nu concura cu o alt persoan;e) veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plat aprute n legtur cu o activitate independent;f) veniturile nregistrate de casele de marcat cu memorie fiscal, instalate ca aparate de taxat pe autovehiculele de transport persoane sau bunuri n regim de taxi. (Cod fiscal, art 48(2)).n schimb, Venitul brut NU cuprinde:Nu sunt considerate venituri brute:a) aporturile n numerar sau echivalentul n lei al aporturilor n natur fcute la nceperea unei activiti sau n cursul desfurrii acesteia;b) sumele primite sub form de credite bancare sau de mprumuturi de la persoane fizice sau juridice;n mod simetric, ratele pltite pentru creditele contractate nu sunt considerate cheltuieli deductibile. Deci, dac PFA obine un credit bancar NU CONSEMNEAZ SUMELE PRIMITE LA VENITURI I NICI RATELE LA CHELTUIELI.c) sumele primite ca despgubiri;n aceste sume intr orice fel de despgubiri, deci i cele primite de la asigurare n caz de producere a evenimentului asigurat. Vom vedeea c, n cazul cheltuielilor anumite cheltuieli sunt deductibile numai dac bunurile distruse au fost asigurate.

d) sumele sau bunurile primite sub form de sponsorizri, mecenat sau donaii.Din punct de vedere legal, PFA nu pot primi sponsorizri sau sume ca mecenat, dar pot primi donaii care nu sunt venituri.n cazul activelor imobilizate amortizabile, intrate cu titlu gratuit (donaii) acestea nu reprezint venituri, dar genereaz cheltuieli pentru PFA prin amortizare. Persoanele fizice i asociaiile fr personalitate juridic, care desfoar activiti n scopul realizrii de venituri i care, potrivit legii, sunt obligate s conduc evidena n partid simpl, vor amortiza bunurile i drepturile pe care le dein, potrivit prezentei legi. (Legea amortizrii, nr. 15 din 1994, art 1)Amortizarea se stabilete prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a mijloacelor fixe i se include n cheltuielile de exploatare. (Legea amortizrii, nr. 15 din 1994, art. 9).Prin valoarea de intrare a mijloacelor fixe se nelege:

d) valoarea actual pentru mijloacele fixe dobndite cu titlu gratuit, estimat la nscrierea lor n activ pe baza raportului ntocmit de experi i cu aprobarea consiliului de administraie al agentului economic, a responsabilului cu gestiunea patrimoniului, n cazul persoanelor juridice fr scop lucrativ, sau a ordonatorului de credite bugetare, n cazul instituiilor publice (Legea amortizrii, nr. 15 din 1994, cap II Calcularea amortizrii, art. 10)3.2.Cheltuieli

Codul fiscal prevede trei categorii de cheltuieli:a) deductibile integral acele cheltuieli care se pot scdea integral din venituri

b) deductibile limitat adic ntr-o anumit cot, sum sau anumite condiiic) nedeductibile acele cheltuieli care nu pot fi sczute din venituri3.2.1. Cheltuieli deductibile integral

Condiiile generale pe care trebuie s le ndeplineasc cheltuielile aferente veniturilor, pentru a putea fi deduse, sunt:a) s fie efectuate n cadrul activitilor desfurate n scopul realizrii venitului, justificate prin documente;b) s fie cuprinse n cheltuielile exerciiului financiar al anului n cursul cruia au fost pltite;c) s respecte regulile privind amortizarea, prevzute n titlul II, dup caz;c^1) s respecte regulile privind deducerea cheltuielilor reprezentnd investiii n mijloace fixe pentru cabinetele medicale, n conformitate cu prevederile art. 24 alin. (16). d) cheltuielile cu primele de asigurare s fie efectuate pentru:1. active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii (intr aici i cele primite prin donaie dup cum am artat mai sus);2. activele ce servesc ca garanie bancar pentru creditele utilizate n desfurarea activitii pentru care este autorizat contribuabilul;3. prime de asigurare pentru asigurarea de risc profesional (indiferent de sum);4. persoane care obin venituri din salarii, potrivit prevederilor capitolului 3 din prezentul titlu, cu condiia impozitrii sumei reprezentnd prima de asigurare, la beneficiarul acesteia, la momentul plii de ctre suportator.e) s fie efectuate pentru salariai pe perioada delegrii i detarii n alt localitate, n ar i n strintate, n interesul serviciului, reprezentnd indemnizaiile pltite acestora, precum i cheltuielile de transport i cazare. (Cod fiscal, art 48(4)).Din venitul brut realizat se admit la deducere numai cheltuielile efectuate n scopul realizrii de venituri, astfel cum rezult din evidenele contabile conduse de contribuabili, cu respectarea prevederilor art. 48 alin. (4) - (7) din Codul fiscal.Reguli generale aplicabile pentru deducerea cheltuielilor efectuate n scopul realizrii veniturilor sunt i urmtoarele:a) s fie efectuate n interesul direct al activitii;b) s corespund unor cheltuieli efective i s fie justificate cu documente;c) s fie cuprinse n cheltuielile exerciiului financiar al anului n cursul cruia au fost pltite, inclusiv n cazul cheltuielilor reprezentnd pli efectuate n avans care se refer la alte exerciii fiscale. (Cod fiscal, Norme metodologice, art 48, punctul 37).Sunt cheltuieli deductibile, de exemplu:1. cheltuielile cu achiziionarea de materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar i mrfuri;

Aceste cheltuieli sunt deductibile:

a) indiferent de nivelul lor (organul de control fiscal nu poate s considere c n luna iulie PFA trebuia s foloseasc 3 pixuri n loc de 10).b) numai cu respectarea principiilor deductibilitii menionate mai sus.

Exemplu: sunt deductibile cheltuielile cu splarea mainii aparinnd PFA, dar nu sunt deductibile cheltuielile cu splarea mainii utilizate n fapt de PFA, ns maina nu este n proprietatea PFA i nici n posesia PFA cu contract de nchiriere sau comodat.

2. cheltuielile cu lucrrile executate i serviciile prestate de teri;Aceste cheltuieli sunt deductibile indiferent de nivelul cheltuielii, dac respect aceleai principii ale deductibilitii.Exemplu: nu va fi deductibil cheltuiala cu repararea calculatorului care nu aparine PFA Dumitru Corina ci familiei Dumitru Corina. Dar este deductibil reparaia calculatorului cumprat anterior de ctre PFA Dumitru Corina de la familia Dumitru Corina.3. cheltuielile efectuate de contribuabil pentru executarea de lucrri i prestarea de servicii pentru clieni;Aceste cheltuieli sunt deductibile indiferent de nivelul cheltuielii, dac respect aceleai principii ale deductibilitii.Exemplu: PFA Dumitru Corina urmeaz s predea un curs intitulat Contabilitatea pe baza IFRS-urilor. n vederea pregtirii cursului cumpr cartea IFRS i 10 topuri de hrtie pentru editarea suportului de curs. Aceste cheltuieli vor fi deductibile integral. n schimb, achiziia crii Top 10 caltorii la Istambul nu va reprezenta o cheltuial deductibil.

4. chiria aferent spaiului n care se desfoar activitatea, cea aferent utilajelor i altor instalaii utilizate n desfurarea activitii, n baza unui contract de nchiriere;

5. dobnzile aferente creditelor bancare;Sunt deductibile integral. n schimb, sunt deductibile limitat dobnzile aferente mprumuturilor de la persoane fizice i juridice altele dect instituiile care desfoar activitatea de creditare cu titlu profesional, utilizate n desfurarea activitii, pe baza contractului ncheiat ntre pri n limia nivelului dobnzii de referin a BNR.6. *** Abrogat;7. cheltuielile cu comisioanele i cu alte servicii bancare;Sunt deductibile integral, cu condiia ca ele s fie aferente activitii desfurate.

Exemplu: PFA Dumitru Corina nu poate deduce comisioanele pentru un credit bancar contractat pentru achiziia unui autoturism care nu este cumprat de PFA Dumitru Corina ci de persoana fizic Dumitru Corina.

8. cheltuielile cu primele de asigurare care privesc imobilizrile corporale i necorporale, inclusiv pentru stocurile deinute, precum i primele de asigurare pentru asigurarea de risc profesional potrivit legii;Deductibilitatea este recunoscut indiferent de nivel.

9. cheltuielile cu primele de asigurare pentru bunurile din patrimoniul personal, cnd acestea reprezint garanie bancar pentru creditele utilizate n desfurarea activitii independente a contribuabilului;10. cheltuielile potale i taxele de telecomunicaii;Sunt deductibile integral, cu condiia ca ele s fie aferente activitii desfurate.

Exemplu: nu va fi deductibil cheltuiala telefonul care nu aparine PFA Dumitru Corina ci familiei Dumitru Corina.

11. cheltuielile cu energia i apa;Acestea sunt deductibile chiar dac sunt ntr-un anumit procent din facturile care vin familiei.Sunt cheltuieli deductibile i cele efectuate pentru ntreinerea i funcionarea spaiilor folosite pentru desfurarea afacerilor chiar dac documentele sunt emise pe numele proprietarului, i nu pe numele contribuabilului. (Cod fiscal, Norme metodologice, art 48, punctul 38). Ca atare, spre exemplu, vor fi deductibile cheltuielile chiar dac factura de curent electric vine pe numele deintorului spaiului i nu a PFA.

12. cheltuielile cu transportul de bunuri i de persoane;Excepia de la deductibilitate o formeaz cheltuielile cu combustibilul. Acestea sunt nedeductibile, cu foarte puine excepii, dup cum vom vedea mai trziu. Sunt deductibile cheltuielile de transport consemnate n titluri de cltorie, cheltuieli de transport de bunuri i personae prin mijloace de transport nchiriate.

13. cheltuieli de natur salarial;n msura n care PFA are angajai, cheltuielile cu salariile sunt deductibile integral n msura n care figureaz n tatul de plat.

14. cheltuielile cu impozitele, taxele, altele dect impozitul pe venit;Exemplu: e deductibil cheltuiala cu taxele de constituire i autorizare, impozitele pentru bunurile aflate n proprietatea PFA.

De asemenea e deductibil cheltuiala cu TVA chiar dac PFA e nepltitor de TVA.

15. cheltuielile reprezentnd contribuiile pentru asigurrile sociale, pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de omaj, pentru asigurrile sociale de sntate, pentru accidente de munc i boli profesionale, precum i alte contribuii obligatorii pentru contribuabil i angajaii acestuia;Toate contribuiile artate n capitolul precedent care se pltesc de PFA pentru angajaii si sunt deductibile.16. cheltuielile cu amortizarea, n conformitate cu reglementrile titlului II din Codul fiscal, dup caz;Principalele prevederi privind amortizarea de utilizat n cazul unui PFA sunt cuprinse n Codul fiscal i Legea nr 15 din 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat n active coporale i necorporale.16.1.Codul fiscal reglementeaz cheltuielile aferente achiziionrii, producerii, construirii, asamblrii, instalrii sau mbuntirii mijloacelor fixe amortizabile (Cod fiscal, art 24 (1)).

Mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporal care ndeplinete cumulativ urmtoarele condiii:a) este deinut i utilizat n producia, livrarea de bunuri sau n prestarea de servicii, pentru a fi nchiriat terilor sau n scopuri administrative;b) are o valoare fiscal mai mare dect limita stabilit prin hotrre a Guvernului, la data intrrii n patrimoniul contribuabilului;c) are o durat normal de utilizare mai mare de un an.Pentru imobilizrile corporale care sunt folosite n loturi, seturi sau care formeaz un singur corp, lot sau set, la determinarea amortizrii se are n vedere valoarea ntregului corp, lot sau set. Pentru componentele care intr n structura unui activ corporal, a cror durat normal de utilizare difer de cea a activului rezultat, amortizarea se determin pentru fiecare component n parte. (Cod fiscal, art 24 (2)).

Sunt, de asemenea, considerate mijloace fixe amortizabile:a) investiiile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte de nchiriere, concesiune, locaie de gestiune, asociere n participaiune i altele asemenea;b) mijloacele fixe puse n funciune parial, pentru care nu s-au ntocmit formele de nregistrare ca imobilizare corporal; acestea se cuprind n grupele n care urmeaz a se nregistra, la valoarea rezultat prin nsumarea cheltuielilor efective ocazionate de realizarea lor;c) investiiile efectuate pentru descopert n vederea valorificrii de substane minerale utile, precum i pentru lucrrile de deschidere i pregtire a extraciei n subteran i la suprafa;d) investiiile efectuate la mijloacele fixe existente, sub forma cheltuielilor ulterioare realizate n scopul mbuntirii parametrilor tehnici iniiali i care conduc la obinerea de beneficii economice viitoare, prin majorarea valorii mijlocului fix;e) investiiile efectuate din surse proprii, concretizate n bunuri noi, de natura celor aparinnd domeniului public, precum i n dezvoltri i modernizri ale bunurilor aflate n proprietate public;f) amenajrile de terenuri;g) activele biologice, nregistrate de ctre contribuabilii care aplic reglementrile contabile conforme cu Standardele internaionale de raportare financiar. (Cod fiscal, art 24 (3)).Nu reprezint active amortizabile:a) terenurile, inclusiv cele mpdurite;b) tablourile i operele de art;c) fondul comercial;d) lacurile, blile i iazurile care nu sunt rezultatul unei investiii;e) bunurile din domeniul public finanate din surse bugetare;f) orice mijloc fix care nu i pierde valoarea n timp datorit folosirii, potrivit normelor;g) casele de odihn proprii, locuinele de protocol, navele, aeronavele, vasele de croazier, altele dect cele utilizate n scopul realizrii veniturilor;h) imobilizrile necorporale cu durat de via util nedeterminat, ncadrate astfel potrivit reglementrilor contabile. (Cod fiscal, art 24 (4)).

Regimul de amortizare pentru un mijloc fix amortizabil se determin conform urmtoarelor reguli:a) n cazul construciilor, se aplic metoda de amortizare liniar;b) n cazul echipamentelor tehnologice, respectiv al mainilor, uneltelor i instalaiilor, precum i pentru computere i echipamente periferice ale acestora, contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniar, degresiv sau accelerat;c) n cazul oricrui alt mijloc fix amortizabil, contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniar sau degresiv. (Cod fiscal, art 24 (6)).

Calculul amortizrii:Amortizarea fiscal se calculeaz dup cum urmeaz:a) ncepnd cu luna urmtoare celei n care mijlocul fix amortizabil se pune n funciune;b) pentru cheltuielile cu investiiile efectuate din surse proprii la mijloacele fixe din domeniul public, pe durata normal de utilizare, pe durata normal de utilizare rmas sau pe perioada contractului de concesionare sau nchiriere, dup caz;c) pentru cheltuielile cu investiiile efectuate la mijloacele fixe concesionate, nchiriate sau luate n locaie de gestiune de cel care a efectuat investiia, pe perioada contractului sau pe durata normal de utilizare, dup caz;d) pentru cheltuielile cu investiiile efectuate pentru amenajarea terenurilor, liniar, pe o perioad de 10 ani;e) amortizarea cldirilor i a construciilor minelor, salinelor cu extracie n soluie prin sonde, carierelor, exploatrilor la zi, pentru substane minerale solide i cele din industria extractiv de petrol, a cror durat de folosire este limitat de durata rezervelor i care nu pot primi alte utilizri dup epuizarea rezervelor, precum i a investiiilor pentru descopert se calculeaz pe unitate de produs, n funcie de rezerva exploatabil de substan mineral util.Amortizarea pe unitatea de produs se recalculeaz:1. din 5 n 5 ani la mine, cariere, extracii petroliere, precum i la cheltuielile de investiii pentru descopert;2. din 10 n 10 ani la saline;e^1) n cazul contribuabililor care aplic reglementrile contabile conforme cu Standardele internaionale de raportare financiar i care stabilesc pentru amortizarea mijloacelor fixe specifice activitii de explorare i producie a resurselor de petrol i gaze i alte substane minerale politici contabile specifice domeniului de activitate, n concordan cu cele mai recente norme ale altor organisme de normalizare care utilizeaz un cadru general conceptual similar pentru a elabora standarde de contabilitate, alte documente contabile i practicile acceptate ale domeniului de activitate, valoarea fiscal rmas neamortizat a mijloacelor fixe casate se deduce prin utilizarea metodei de amortizare fiscal utilizate nainte de casarea acestora, pe perioada rmas. Aceste prevederi se aplic i pentru valoarea fiscal rmas neamortizat la momentul retratrii mijloacelor fixe specifice activitii de explorare i producie a resurselor de petrol i gaze i alte substane minerale;f) mijloacele de transport pot fi amortizate i n funcie de numrul de kilometri sau numrul de ore de funcionare prevzut n crile tehnice, pentru cele achiziionate dup data de 1 ianuarie 2004;g) pentru locuinele de serviciu, amortizarea este deductibil fiscal pn la nivelul corespunztor suprafeei construite prevzute de legea locuinei;h) numai pentru autoturismele folosite n condiiile prevzute la art. 21 alin. (3) lit. n). Norme metodologice . Numai pentru autoturismele folosite de persoanele cu funcii de conducere i de administrare ale PFA, deductibile limitat la cel mult un singur autoturism aferent fiecrei persoane cu astfel de atribuii. (Cod fiscal, art 24 (11)).Facilitate: Contribuabilii care investesc n mijloace fixe destinate prevenirii accidentelor de munc i bolilor profesionale pot deduce integral valoarea acestora la calculul profitului impozabil la data punerii n funciune sau pot recupera aceste cheltuieli prin deduceri de amortizare. (Cod fiscal, art 24 (16)).n cazul unei imobilizri corporale care la data intrrii n patrimoniu are o valoare fiscal mai mic dect limita stabilit prin hotrre a Guvernului, contribuabilul poate opta pentru deducerea cheltuielilor aferente imobilizrii sau pentru recuperarea acestor cheltuieli prin deduceri de amortizare, potrivit prevederilor prezentului articol . (Cod fiscal, art 24 (17)).Cheltuielile aferente achiziionrii sau producerii de containere sau ambalaje, care circul ntre contribuabil i clieni, se recupereaz prin deduceri de amortizare, prin metoda liniar, pe durata normal de utilizare stabilit de contribuabilul care i menine dreptul de proprietate asupra containerelor sau a ambalajelor. (Cod fiscal, art 24 (18)).Ministerul Finanelor Publice elaboreaz normele privind clasificaia i duratele normale de funcionare a mijloacelor fixe. (Cod fiscal, art 24 (19)).Duratele de amortizare se stabilesc conform actelor normative i nu conform aprecierii deintorului de PFA. n schimb, dac n aceste acte normative se prevd limite minime i maxime deintorul de PFA nu e obligat s efectueze amortizarea n intervalul maxim cerut de lege.16.2. Legea amortizrii se aplic pentru PFA (vezi art 1 prezentat mai sus din legea amortizrii).Concluzie: fa de cele prezentate mai sus PFA mai poate aplica urmtoarele:

Nu sunt considerate mijloace fixe:

a) motoarele, aparatele si alte subansambluri ale mijloacelor fixe, procurate in scopul inlocuirii componentelor uzate cu ocazia reparatiilor de orice fel, care nu modifica parametrii tehnici initiali ai mijlocului fix;

b) sculele, instrumentele si dispozitivele speciale ce se folosesc fie la fabricarea anumitor produse in serie, fie la executarea unei anumite comenzi, indiferent de valoarea si de durata lor de functionare normala;

c) constructiile si instalatiile provizorii;

d) animalele care nu au indeplinit conditiile pentru a fi trecute la animale adulte, animalele de ingrasat, pasarile si coloniile de albine;

e) padurile;

f) investitiile efectuate pentru realizarea lucrarilor miniere din afara perimetrelor de exploatare, precum si cele pentru foraj, executate pentru explorari, prospectiuni geologice si geofizice, forajele pentru alimentarea cu apa, care nu au dat rezultate, sondele situate in gaz - capul unor zacaminte de titei, precum si sondele de cercetare geologica, care au pus in evidenta acumulari de hidrocarburi, dar care, din motive geologico-tehnice si economice obiective, nu pot fi exploatate;

g) prototipurile, atata timp cat servesc ca model la executarea productiei de serie, inclusiv seria zero, sau sunt supuse incercarilor in vederea omologarii la producator; h) echipamentul de protectie si de lucru, imbracamintea speciala, precum si accesoriile de pat, indiferent de valoarea si de durata lor de utilizare. (Legea amortizrii, art. 6)

Avantaj pentru PFA: Cele artate mai sus nu se amortizeaz, cheltuiala fiind deductibil dintr-o dat. Activele necorporale aferente capitalului imobilizat cuprind:

a) cheltuielile de constituire: taxele si alte cheltuieli de inscriere si inmatriculare, cheltuielile privind emiterea si vanzarea de actiuni, cheltuielile de prospectare a pietei si de publicitate si alte cheltuieli de aceasta natura legate de infiintarea si dezvoltarea activitatii unitatii patrimoniale;

b) cheltuielile de cercetare-dezvoltare;

c) cheltuielile cu descoperirea rezervelor de substante minerale utile, neconcretizate in mijloace fixe, la zacamintele puse in exploatare;

d) concesiunile, imobilizarile necorporale de natura superficiei si a uzufructului, brevetele si alte drepturi si valori asimilate;

e) alte imobilizari necorporale, inclusiv programe informatice create de agentii economici sau achizitionate de la terti. . (Legea amortizrii, art. 7)Conform Legii amortizrii aplicabil PFA, sunt, de asemenea, considerate mijloace fixe supuse amortizarii:

a) investitiile efectuate la mijloacele fixe luate cu chirie;

b) capacitatile puse in functiune partial, pentru care nu s-au intocmit formele de inregistrare ca mijloace fixe. Acestea se cuprind in grupele in care urmeaza a se inregistra, la valoarea rezultata prin insumarea cheltuielilor efective ocazionate de realizarea lor;ATENIE: Potrivit normelor, la punerea n funciune, cu ocazia recepiei finale, amortizarea se va determina n funcie de valoarea final, iar valoarea neamortizat pn la acea dat se va recupera pe durata normal de utilizare rmas.

c) investitiile efectuate pentru descoperta, in vederea valorificarii de substante minerale utile, cu carbuni si alte zacaminte ce se exploateaza la suprafata, precum si cele pentru realizarea lucrarilor miniere subterane de deschidere a zacamintelor;

d) investitiile efectuate la mijloacele fixe, in scopul imbunatatirii parametrilor tehnici initiali, prin majorarea valorii de intrare a mijlocului fix. (Legea amortizrii, art 4)ATENIE: Cheltuielile efectuate la mijloacele fixe n scopul modernizrii acestora trebuie s aib urmtoarele efecte:

1. s mbunteasc efectiv performanele mijloacelor fixe fa de parametrii funcionali stabilii iniial2. s asigure obinerea de venituri suplimentare fa de cele realizate cu mijloacele fixe iniiale.

Pentru cldiri i construcii, lucrrile de moderinzare trebuie s aib ca efect sporirea gradului de confort i ambient.

Amortizarea cheltuielilor aferente lucrrilor de modernizare se face fie pe durata normal de utilizare rmas, fie prin majorarea duratei de utilizare cu pn la 10 %. Dac lucrrile de modernizare se fac dup expirarea acestei durate, se va stabili o nou durat normal de utilizare de ctre o comisie tehnic, iar n cazul PFA de ctre un evaluator.

17. valoarea rmas neamortizat a bunurilor i drepturilor amortizabile nstrinate, determinat prin deducerea din preul de cumprare a amortizrii incluse pe costuri n cursul exploatrii i limitat la nivelul venitului realizat din nstrinare;n cazul nerecuperrii integrale, pe calea amortizrii, a valorii de intrare a mijloacelor fixe scoase din funciune, agenii economici asigur acoperirea valorii neamortizate din sumele rezultate n urma valorificrii acestora. Diferena rmas neacoperit se include n cheltuieli excepionale, nedeductibile fiscal, pe o perioad de maximum 5 ani, sau diminueaz capitalurile proprii, cu respectarea dispoziiilor legale. (Legea amortizrii, art 17)

Durata recuperrii i anuitile de acoperire a valorii neamortizate se stabilesc de ctre consiliul de administraie al agentului economic, respectiv de responsabilul cu gestiunea patrimoniului (PFA-ul), n cazul persoanelor juridice fr scop lucrativ, definite la art. 1 alin. 3.

18. cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentnd chiria (rata de leasing) n cazul contractelor de leasing operaional, respectiv cheltuielile cu amortizarea i dobnzile pentru contractele de leasing financiar, stabilite n conformitate cu prevederile privind operaiunile de leasing i societile de leasing;n normele metodologice aceste cheltuieli figureaz ca deductibile integral. n schimb, n codul fiscal ele figureaz la cheltuieli deductibile limitat.19. cheltuielile cu pregtirea profesional pentru contribuabili i salariaii lor, potrivit legii;Pentru salariatul unei PFA care urmeaz cursuri de facultate, masterat, doctorat n strintate i n ar (poate fi vorba chiar de deintorul PFA, de un membru al familiei angajat al PFA sau, n ultim instan, de un salariat al PFA care nu e membru al familiei):a) Dac i se acord i salariu:

a1) La angajator (PFA), cheltuielile cu salariul respectiv NU sunt deductibile la determinarea profitului impozabil din cauza faptului c:- Nu sunt efectuate n scopul realizrii de venituri, nu se repercuteaz n creterea veniturilor sub diferite forme, precum creterea efectiv a veniturilor, creterea productivitii muncii, reducerea cheltuielilor etc.- Cursurile de facultate, masterat, doctorate urmate de salariai, n strintate i/sau n ar (a) sunt forme specifice sistemului naional de nvmnt, i (b) nu se ncadreaz n formele de pregtire profesional a salariailor:

Formarea profesional a adulilor trebuie organizat prin alte forme dect cele specifice sistemului naional de nvmnt (O.G. nr. 129/2000 art. 4).a2) La salariat, veniturile respective au regimul fiscal, de venituri din salarii", fapt pentru care se supun tuturor obligaiilor salariale.

b) n cazul n care PFA-ul suport cheltuielile de cazare, mas, cursuri, deplasri etc. pentru un salariat care urmeaz, n strintate i/sau n ar, cursuri de facultate, masterat, doctorat:b1) La salariat, cheltuielile respective au regimul fiscal, de avantaj n natur", de elemente similare veniturilor din salarii", fapt pentru care se supun tuturor obligaiilor bugetare salariale.

b2) La PFA cheltuielile respective au regim de cheltuielile nedeductibile din motivele enumerate mai sus.20. cheltuielile ocazionate de participarea la congrese i alte ntruniri cu caracter profesional;Sunt deductibile dac sunt aferente obiectului de activitate i n scopul realizrii veniturilor.Exemplu: Reprezint cheltuial deductibil participarea unei PFA cu obiect de activitate predarea cursurilor de contabilitate la un congres de contabilitate. n schimb, vor fi nedeductibile cheltuielile efectuate de acelai PFA la un congres de Istorie.

Dac PFA are salariai angajai, se justific participarea la un seminar de management, iar cheltuiala este deductibil.

21. cheltuielile cu funcionarea i ntreinerea, aferente bunurilor care fac obiectul unui contract de comodat, potrivit nelegerii din contract, pentru partea aferent utilizrii n scopul afacerii;ATENIE: n cazul utilizrii spaiului prin contract de comodat, nu sunt deductibile cheltuielile cu amenajarea spaiului (spre exemplu nu este deductibil cheltuiala efectuat de PFA cu zugrvirea spaiului pe care l deine n comodat).

22. *** Abrogat;23. cheltuielile de delegare, detaare i deplasare, cu excepia celor reprezentnd indemnizaia de delegare, detaare n alt localitate, n ar i n strintate, care este deductibil limitat;

24. cheltuielile de reclam i publicitate reprezint cheltuielile efectuate pentru popularizarea numelui contribuabilului, produsului sau serviciului n baza unui contract scris, precum i costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare cnd reclama i publicitatea se efectueaz prin mijloace proprii. Se includ n categoria cheltuielilor de reclam i publicitate i bunurile care se acord n cadrul unor campanii publicitare ca mostre, pentru ncercarea produselor i demonstraii la punctele de vnzare, precum i alte bunuri acordate cu scopul stimulrii vnzrilor;Se includ n categoria cheltuielilor de reclam i publicitate i bunurile care se acord n cadrul unor campanii publicitare ca mostre, pentru ncercarea produselor i demonstraii la punctele de vnzare, precum i alte bunuri acordate cu scopul stimulrii vnzrilor.

3.2.2.Cheltuieli deductibile limitatUrmtoarele cheltuieli sunt deductibile limitat (Cod fiscal art 48(5)):a) cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum i pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii, n limita unei cote de 5% din baza de calcul determinat conform alin. (6);Baza de calcul:

Baza de calcul se determin ca diferen ntre venitul brut i cheltuielile deductibile, altele dect cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol, cotizaiile pltite la asociaiile profesionale. (Cod fiscal art 48(6)).Sponsorizarea este actul juridic prin care dou persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susinerea unor activiti far scop lucrativ desfurate de ctre una dintre pri, denumit beneficiarul sponsorizrii. (Legea sponsorizarii nr 32/1994 cu modificrile i completrile ulterioare)Mecenatul este un act de liberalitate prin care o persoan fizic sau juridic, numit mecena, transfer, far obligaie de contrapartid direct sau indirect, dreptul su de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare ctre o persoan fizic, ca activitate filantropic cu caracter umanitar, pentru desfurarea unor activiti n domeniile: cultural;artistic;medico-sanitar; tiinific - cercetare fundamental i aplicat.

Concluzie: PFA poate acorda sponsorizri, dar deductibilitatea acestora e limitat la 5% (din 5000 lei sponsorizare sunt deductibili 5000 x 5% =250 lei. Pentru restul 5.000 lei 250 lei = 4.750 leise pltete impozit de 16% x 4.750 lei = 760 lei).Bursa privat reprezint sprijinul pentru studii acordat, n baza unui contract, de ctre o persoan juridic de drept privat sau de ctre o persoan fizic unui beneficiar care poate fi, dup caz, elev, student, doctorand sau care urmeaz un program de pregtire postuniversitar ntr-o instituie de nvmnt superior acreditat, din ar sau din strintate. (Legea nr. 376/2004 cu modificrile i completrile ulterioare)Cuantumul bursei private se stabilete la ncheierea contractului i se poate modifica ulterior numai prin act adiional la acesta.

Bursa privat nu poate fi acordat, conform acestei legi, rudelor sau afinilor pn la gradul al IV-lea inclusiv.b) cheltuielile de protocol, n limita unei cote de 2% din baza de calcul determinat conform alin. (6);Se ncadreaz n cheltuielile de protocol cele ocazionate de acordarea unor cadouri, trataii i mese partenerilor de afaceri, efectuate n scopul afacerii.

c) *** Abrogat;d) cheltuielile sociale, n limita sumei obinute prin aplicarea unei cote de pn la 2% la fondul de salarii realizat anual;Condiia de deductibilitate: existena unui fond de salarii.

Aceste cheltuieli se pot prezenta sub forma: ajutoarelor de nmormntare; ajutoarelor pentru pierderi produse n gospodriile proprii ca urmare a calamitilor naturale; ajutoarelor pentru bolile grave sau incurabile, inclusiv proteze; ajutoarelor pentru natere; tichetelor de cre acordate de angajator n conformitate cu legislaia n vigoare; cadourilor pentru copiii minori ai salariailor;cadourilor oferite salariatelor; contravalorii transportului la i de la locul de munc al salariatului, costului prestaiilor pentru tratament i odihn, inclusiv transportul, pentru salariaii proprii i membrii de familie ai acestora.Cadourile oferite de angajatori n beneficiul copiilor minori ai angajailor cu ocazia Patelui, zilei de 1 iunie, Crciunului i a srbtorilor similare ale altor culte religioase, precum i cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie simt deductibile n msura n care valoarea cadoului oferit fiecrei persoane, cu orice ocazie dintre cele de mai sus, nu depete 150 lei. (Cod fiscal art 296^15)e) pierderile privind bunurile perisabile, n limitele prevzute de actele normative n materie;Legislaie aplicabil pentru PFA:

H. G. nr. 1.569/2002 pentru aprobarea Normelor privind limitele legale de perisabilitate la mrfuri n procesul de comercializare (M.Of. nr. 27 din 20 ianuarie 2003);

H. G. nr. 831/2004 pentru aprobarea Normelor privind limitele admisibile de perisabilitate la mrfuri n procesul de comercializare (M. Of. nr. 522 din 10 iunie 2003)Ordinul Min. Finanelor Publice nr. 2.389/2010 (M. Of. nr. 684 din 8 octombrie 2010) pentru aprobarea Procedurii de valorificare, n regim de urgen, a bunurilor de consum alimentar i a materiilor prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animale, psri vii sau plante, n cazul aplicrii msurilor asigurtorii i/sau executorii prevzute de Codul de procedur fiscal);Ordinul Ministrului Agriculturii, Pdurilor, Apelor i Mediului nr. 347/2003 (M. Of. nr. 683 din 29 septembrie 2003) pentru aprobarea Normei privind limitele maxime de perisabilitate admise, pe categorii de produse de uz veterinar, n timpul transportului, depozitarii i desfacerii acestora).

f) cheltuielile reprezentnd tichetele de mas acordate de angajatori, potrivit legii; f^1) cheltuielile reprezentnd tichetele de vacan acordate de angajatori, potrivit legii;Sunt deductibile sumele acordate ca i tichete de vacan: sumele corespunztoare tichetelor de vacan acordate de ctre angajator sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, respectiv la calculul impozitului pe venit, sunt deductibile n limita a 6 (ase) salarii de baz minime brute pe ar garantate n plat pentru fiecare angajat, pe an calendaristic. (OUG nr 8 din 2009, art 1(4)))

g) contribuiile efectuate n numele angajailor la fonduri de pensii facultative, n conformitate cu legislaia n vigoare, n limita echivalentului n lei a 400 euro anual pentru o persoan;Limita echivalentului n euro a contribuiilor efectuate la fondul de pensii facultative i a primelor de asigurare voluntar de sntate, prevzute la art. 48 alin. (5) lit. g) i h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, se transform n lei la cursul mediu anual comunicat de Banca Naional a Romniei. (Cod fiscal, Norme metodologice, art 48 punctul 39(7).h) prima de asigurare voluntar de sntate, conform legii, n limita echivalentului n lei a 250 euro anual pentru o persoan;i) cheltuielile efectuate pentru activitatea independent, ct i n scopul personal al contribuabilului sau asociailor sunt deductibile numai pentru partea de cheltuial care este aferent activitii independente;Cum calculeaz organul de control ct din utilizarea telefonului nregistrat pe PFA este aferent afacerii i ct este pentru contribuabil ?.

j) cheltuielile reprezentnd contribuii sociale obligatorii pentru salariai i contribuabili, inclusiv cele pentru asigurarea de accidente de munc i boli profesionale, potrivit legii;La fel cum cheltuielile cu salariile sunt deductibile integral, i accesoriile acestora - contribuiile - sunt deductibile. Deductibile limitat, spune legea. Limitat la ce?

k) dobnzi aferente mprumuturilor de la persoane fizice i juridice, altele dect instituiile care desfoar activitatea de creditare cu titlu profesional, utilizate n desfurarea activitii, pe baza contractului ncheiat ntre pri, n limita nivelului dobnzii de referin a Bncii Naionale a Romniei;Nivelul dobnzii de referin se modific

l) cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentnd chiria - rata de leasing - n cazul contractelor de leasing operaional, respectiv cheltuielile cu amortizarea i dobnzile pentru contractele de leasing financiar, stabilite n conformitate cu prevederile privind operaiunile de leasing i societile de leasing;m) cotizaii pltite la asociaiile profesionale n limita a 2% din baza de calcul determinat conform alin. (6);n) cheltuielile reprezentnd contribuiile profesionale obligatorii datorate, potrivit legii, organizaiilor profesionale din care fac parte contribuabilii, n limita a 5% din venitul brut realizat.3.2.3.Cheltuieli nedeductibile

Nu sunt cheltuieli deductibile: (Cod fiscal, art 48(7)).a) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale;Spre exemplu, dac PFA are n patrimoniu o main, iar deintorul de PFA face deplasri cu toat familia i nu are delegaie ca s justifice deplasarea n interesul afacerii, cheltuiala nu e deductibil.

b) cheltuielile corespunztoare veniturilor neimpozabile ale cror surse se afl pe teritoriul Romniei sau n strintate;c) impozitul pe venit datorat potrivit prezentului titlu, inclusiv impozitul pe venitul realizat n strintate;d) cheltuielile cu primele de asigurare, altele dect cele prevzute la alin. (4) lit. d) i la alin. (5) lit. h), adic:

d1) Cheltuielile cu primele de asigurare efectuate pentru:

1. active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii;

2. activele ce servesc ca garanie bancar pentru creditele utilizate n desfurarea activitii pentru care este autorizat contribuabilul;

3. prime de asigurare pentru asigurarea de risc profesional;

4. persoane care obin venituri din salarii, cu condiia impozitrii sumei reprezentnd prima de asigurare, la beneficiarul acesteia, la momentul plii de ctre suportator.

d2) prima de asigurare voluntar de sntate, conform legii, n limita echivalentului n lei a 250 euro anual pentru o persoan.

Concluzie: Exceptnd punctele d1 i d2 cheltuielile cu primele de asigurare nu sunt deductibile.

e) donaii de orice fel;Este vorba, evident, de donaiile fcute de PFA, nu cele primite. Dar, simetric, am artat la paragraful privind veniturile c donaiile primite de PFA nu sunt considerate venituri.

f) amenzile, confiscrile, dobnzile, penalitile de ntrziere i penalitile datorate autoritilor romne i strine, potrivit prevederilor legale, altele dect cele pltite conform clauzelor din contractele comerciale;g) ratele aferente creditelor angajate;n mod simetric, dup cum am artat la paragraful Venituri, nici sumele intrate n conturile PFA n urma acordrii creditelor nu sunt considerate venituri.

h) *** Abrogat.i) cheltuielile de achiziionare sau de fabricare a bunurilor i a drepturilor amortizabile din Registrul-inventar;j) cheltuielile privind bunurile constatate lips din gestiune sau degradate i neimputabile, dac inventarul nu este acoperit de o poli de asigurare;Dup cum am artat la componentele venitului, dac inventarul este acoperit de o poli de asigurare, despgubirea NU se consider venit pentru PFA .Concluzie:

1. dac PFA este asigurat, atunci ceea ce primete de la asigurtor nu e venit, iar paguba este cheltuial;

2. dac PFA nu este asigurat suport singur paguba, cheltuiala nefiind deductibil.

k) sumele sau valoarea bunurilor confiscate ca urmare a nclcrii dispoziiilor legale n vigoare;l) impozitul pe venit suportat de pltitorul venitului n contul beneficiarilor de venit;l^1) 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv n scopul desfurrii activitii i a cror mas total maxim autorizat nu depete 3.500 kg i nu au mai mult de 9 scaune de pasageri, incluznd i scaunul oferului, aflate n proprietate sau n folosin. Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situaiile n care vehiculele respective se nscriu n oricare dintre urmtoarele categorii: 1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgen, servicii de paz i protecie i servicii de curierat; 2. vehiculele utilizate de agenii de vnzri i de achiziii; 3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plat, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plat, inclusiv pentru nchirierea ctre alte persoane sau pentru instruire de ctre colile de oferi; 5. vehiculele utilizate ca mrfuri n scop comercial. Cheltuielile care intr sub incidena acestor prevederi nu includ cheltuielile privind amortizarea. n cazul vehiculelor rutiere motorizate, aflate n proprietate sau n folosin, care nu fac obiectul limitrii deducerii cheltuielilor, se vor aplica regulile generale de deducere. Modalitatea de aplicare a acestor prevederi se stabilete prin norme; m) alte sume prevzute prin legislaia n vigoare.3. PFA/profesii libere fr reinere la surs - sistem de impozitare la normImpunerea veniturilor pe baza normelor de venit reprezinta o metoda forfetara de impunere a unor venituri prestabilite obtinute din activitati independente.

Astfel, prin exceptie de la regula generala de impunere in sistem real, contribuabilii care obtin venituri din activitati independente pot fi impusi si la norma de venit:

n cazul contribuabililor care realizeaz venituri comerciale definite la art. 46 alin.(2) venitul net anual se determin pe baza normelor de venit de la locul desfurrii activitii (Cod fiscal, art 49(1)).Nomenclatorul activitatilor pentru care venitul net se determina pe baza normelor de venit este stabilit prin OMFP 2875/2011, iar nivelul nomelor de venit si publicarea acestora pentru aducerea la cunostinta contribuabililor se realizeaza de directiile generale ale finantelor publice teritoriale. Nivelul normelor de venit se stabilesc anual, in cursul trimestrului IV al anului anterior celui in care urmeaza a se aplica:

Ministerul Finanelor Publice elaboreaz nomenclatorul activitilor pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, care se aprob prin ordin al ministrului finanelor publice, n conformitate cu activitile din Clasificarea activitilor din economia naional CAEN, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 656/1997, cu modificrile ulterioare. Direciile generale ale finanelor publice judeene, respectiv a municipiului Bucureti au urmtoarele obligaii:a) stabilirea nivelului normelor de venit;b) publicarea acestora, anual, n cursul trimestrului IV al anului anterior celui n care urmeaz a se aplica (Cod fiscal, art 49(2)).AVANTAJE:

1.Posibilitatea de a opta:

Contribuabilii care obin venituri din activiti independente, impui pe baz de norme de venit, precum i cei care obin venituri din drepturi de proprietate intelectual au dreptul s opteze pentru determinarea venitului net n sistem real, potrivit art. 48. (Cod fiscal, art 51(1)).Opiunea de a determina venitul net pe baza datelor din contabilitatea n partid simpl este obligatorie pentru contribuabil pe o perioad de 2 ani fiscali consecutivi i se consider rennoit pentru o nou perioad dac nu se depune o cerere de renunare de ctre contribuabil. (Cod fiscal, art 51(2)).Cererea de opiune pentru stabilirea venitului net n sistem real se depune la organul fiscal competent pn la data de 31 ianuarie inclusiv, n cazul contribuabililor care au desfurat activitate i n anul precedent, respectiv n termen de 15 zile de la nceperea activitii, n cazul contribuabililor care ncep activitatea n cursul anului fiscal. (Cod fiscal, art 51(3)).2.Contribuabilii care desfasoara activitati pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit nu au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea in partida simpla pentru activitatea respectiva.Contribuabilii care desfoar activiti pentru care venitul net se determin pe baz de norme de venit au obligaia s completeze numai partea din Registrul-jurnal de ncasri i pli referitoare la ncasri, potrivit reglementrilor contabile elaborate n acest scop. (Cod fiscal, art 49(8)).3.Indiferent de cuantumul veniturilor obtinute efectiv, impozitul se plateste conform normelor de venit stabilite in anul curent, pentru anul urmator.Acolo unde norma de venit este mult mai mic dect veniturile reale, e bine s profitm de norm.

Potrivit Normelor la Codul fiscal, norma de venit nu poate fi mai mic dect salariul de baz minim brut pe ar garantat n plat, n vigoare la momentul stabilirii acesteia, nmulit cu 12:

Norma anual de venit pentru fiecare activitate de la locul desfurrii acesteia nu poate fi mai mic dect salariul de baz minim brut pe ar garantat n plat, n vigoare la momentul stabilirii acesteia, nmulit cu 12. (Cod fiscal, Norme metodologice, art 49, punctul 42^2.)Pentru anul 2013, nivelul salariului de baz minim brut pe ar a fost stabilit pentru primele 6 luni din 2013 - 750 lei, iar pentru ultimele ultimele 6 luni - 800 lei.Prin urmare, probabil c nu e nici mult mai mare dect 800 x 12 = 9.600 lei anual.Dac pentru activitatea pe care o desfoar o PFA norma este - presupunem - 10.000 lei anual, iar PFA estimeaz c va avea la sfritul anului venituri de 36.000 lei anual (3.000 de lei pe lun), atunci, optnd pentru impozitarea la norm, va plti impozit pentru cei 10.000 lei, nu pentru 36.000 lei. Deci: ipozit pltit 10.000 lei x 16 % = 1.600 lei

n loc de 36.000 lei x 16 % = 5.760 lei

Dac ns PFA estimeaz c va realiza numai 8.000 de lei pe an, nu este avantajos s opteze pentru impozitarea la norm.

Deci: ipozit pltit 10.000 lei x 16 % = 1.600 lei

n loc de 8.000 lei x 16 % = 1.280 lei

Cazuri de luat n calcul:Cazuri posibileSoluie legal

PFA desfoar o activitate independent, care genereaz venituri comerciale, pe perioade mai mici dect anul calendaristicNorma de venit aferent acelei activiti se corecteaz(1) astfel nct s reflecte perioada de an calendaristic n care a fost desfurat activitatea respectiv

PFA desfoar dou sau mai multe activiti care genereaz venituri comercialeVenitul net din aceste activiti se stabilete prin nsumarea nivelului normelor de venit corespunztoare fiecrei activiti

PFA desfoar o activitate n care e posibil normarea i o alt activitate n care nu e posibil normareaVenitul net anual se determin pe baza contabilitii n partid simpl

PFA desfoar aceeai activitate n dou sau mai multe locuri diferite pentru care venitul net se poate supune normnelor de venitCalculul venitului net anual se efectueaz prin nsumarea nivelului normelor de venit, corectate potrivit criteriilor specifice de la fiecare loc de desfurare a activitii

PFA desfoar mai multe activiti pentru care venitul net se determin pe baza normelor de venit,Stabilirea venitului net anual se efectueaz prin nsumarea nivelului normelor de venit de la locul desfurrii fiecrei activiti, corectate potrivit criteriilor specifice.

La stabilirea coeficienilor de corecie a normelor de venit direciile generale ale finanelor publice teritoriale au n vedere criterii precum: vadul comercial i clientela; vrsta contribuabililor; timpul afectat desfurrii activitii; starea de handicap sau de invaliditate a contribuabilului; activitatea se desfoar ntr-un spaiu proprietate a contribuabilului sau nchiriat; realizarea de lucrri, prestarea de servicii i obinerea de produse cu material propriu sau al clientului; folosirea de maini, dispozitive i scule, acionate manual sau de for motrice; caracterul sezonier al unor activiti; durata concediului legal de odihn; desfurarea activitii cu salariai; contribuia fiecrui asociat n cazul activitii desfurate n cadrul unei asocieri; informaiile cuprinse n declaraia informativ depus n scop de TVA potrivit prevederilor din Codul fiscal; alte criterii specifice.

3.2. Condiii de desfurare a activitii pentru impunerea la norma de venit1. activitatea sa se desfasoare individual, fara salariati;

2. activitatea sa fie cuprinsa in Nomenclatorului activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activitati desfasurate de contribuabilii care realizeaza venituri comerciale, aprobat pri