Suplimentar Patrat Latin Mihaita

download Suplimentar Patrat Latin Mihaita

of 15

 • date post

  05-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Suplimentar Patrat Latin Mihaita

 • 8/16/2019 Suplimentar Patrat Latin Mihaita

  1/15

  “Books are not meant to be believed, but to be subjected to inquiry. When we consider a book, we mustn’t ask ourselves what it says but what it means,” Eco said on his website.

  PROIECT COMPLEX DE MODELARE ECONOMETRICA

  FICTIUNE. INSTRUMENTE ALGEBRICE SI STATISTICE SIMPLE SI COMPUSE IN

  RELATIILE DECIZIONALE PUTERNICE, SLABE, ASCUNSE, FALSE SI ILUZORII ILUSTRATE CA SUPORT PENTRU PROIECTUL CERUT STUDENTILOR DIN ANUL 2, FACULTATEA DE ECONOMIE TEORETICA SI APLICATA DIN ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE – BUCURESTI, PARTICIPANTI AI CURSULUI DE MODELE ECONOMETRICE.

  MODELE ECONOMETRICE: Nimic nou!?

  Doar bazele Statiticii i ale Econometriei!  O noua aborare" #ro#rietatea #ro$eorului

  Dr% Niculae &% MI'AITA, Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica, Departamenul de Statistica si Econometrie din Academia de Studii Economice – Bucuresti

   E-mail: Niculae.Mihaita@csie.ase.ro; niculae_mihaita@yahoo.com 

  Atentionare: Intimplarile prezentate mai jos nu au fost si nu vor  niciodata adevarate. Orice asemanare cu fapte reale este pur intimplatoare. In combinaţiile

  de cooperare in realizarea unor proiecte legate de utilitaţi, autorul considera ca

  minciuna si aranjamentele pot  sesizate prin vibratia unor structuri de date. Sau

  este sesizat tardiv doar impactul, efectul? In prima parte este reamintit un

  mecanism de penalizare si recompense necesar in analiza preferinţelor pentru

  obiective si proiecte publice. Se identica scenarii, strategii si tactici. Prin simple

  calcule de algebra si analiza matematica si/sau statistica informaţionala se realizeaza efectul vibraţiei unor structure de date prin rezonanţa simpla sau efecte

  diotomice.

  CE!"#E !" $%!EC#

  &. '(licarea al)oritmului Clarke si *loves (entru trei mari investitori +identiicaţi de studenţi- interesaţi (entru trei obiective +ţinte (ro(use de studenti- cu sume alese de student. ormulaţi i(ote/e statistice cu inter(retare utili/ind variabile de se)mentare )eo0demo)raice, socio0 economice, (siholo)ice, le)ate de caracteristicile (roiectului, activitaţilor, de(rinderilor. 1. 2icul investitor considera (romisiunile de cisti) de la (unctual anterior dre(t reintoarcere a sumei investite de &3 unitati monetare daţi iecarui investitor +irma cu acţiuni- Comentarii. 4.'(licatie5 Chi square sau 6i (atrat (entru inde(endenţa si7sau omo)enitatea datelor din tabelul

  ori)inar. !nter(retari. 8. Calcul5 9ariaţia datelor im(usa de ţinte +coloane-, test isher cu inter(retare economica. :. Calcul5 9ariaţia datelor im(usa de linii +rinduri, investitori-, test isher. ;. 9ariaţia datelor (rodusa simultan de investitori si ţinte. !nter(retari. (erimentale ti( $atrat ?atin cu '0inv.straine, B inv romanesti, C mi>te. @. Ae ormulea/a o minciuna din (artea unui sau mai mulţi investitori5 se reiau calculele si se reac inter(retarile de la (unctele &0; . Este bine sa minţi= Eectul asu(ra micului investitor.

  mailto:Niculae.Mihaita@csie.ase.ro mailto:niculae_mihaita@yahoo.com mailto:niculae_mihaita@yahoo.com mailto:Niculae.Mihaita@csie.ase.ro

 • 8/16/2019 Suplimentar Patrat Latin Mihaita

  2/15

  D. $lan e>(erimental cu trei actori la doua niveluri5 doi investitori, doua tin ţe in 1 alternative, conlict7inţele)ere. &3. !dentiicarea si comentarea unei relaţii statistice si7sau economice (entru luarea deci/iei (rivind im(licarea unui investitor sau a tuturor (entru o ţinta sau toate.

  Biblio)raie si materiale ajutatoare5 yahoo )rou(s, ba/estatase13&1.

  Intro!"ere#Prea$%!&

  Ministrul Marilor Lagune Astrale citeste cu interes papirusul stellar  (Nota Bene, combinaţie de fragmente laser ce pot  arhivate conţinind  conversatiile de o importanta de stat suprapuse dar potenţial vizibile ca un palimpsest prin puterea gindului subliminal) trimis de remierul  !onstelaţiei "inuturilor #nghetate pentru trimiterea unor fonduri tip subvenţii nerambursabile proiectelor de lagunizare stelara pentru turistii  !onstelaţiei$ asionat de hiperh%stor% cauta studii de caz ale planetei  "erra din secolele &&'& din Biblioteca ublima$ ite, mormaie ministrul,

  gindul nerambursabil   imi sugereaza planul Marshal, dar si fonduri germane in infrastructura *reciei sau ale niunii +uropene$ +moţionat domnul M, ministrul, greseste gindul scotocitor care

  odata trimis, Laguna Land  , il direcţioneaza pe un plan eperimental facut  in Alba'#ulia, Bran, ighisoara, si nagov pentru patru activitaţi festival, tirg, circ, turism, cu sponsori din industria turistica$

  #n urma cercetarilor, trei sponsori, oameni de afaceri doresc lansarea unui -racula Land in trei locaţii posibile$

  +i isi eprima decizia privind investiţiile pentru trei locaţii$ entru investiţiile lor au nevoie si de mici investitori$ !ei implicaţi cauta sa negocieze sau chiar sa minta privind intenţiile$

  Micii investitori platesc mai mult pentru ecare cent cistigat$

  Marii investitori au .ocuri ascunse$ +ste bine sa minţi sau nu/#n proiect se aplica planuri eperimentale0 atrat Latin, +periment  factorial, #denticarea interacţiunilor de ordin doi si trei cu entropii, energii informaţionale si aplicaţii decizionale cu interpretari$

  -omnul M trimite un gind operativ 0 1sa vina un econometrician2$

  INCEP(T(RI

 • 8/16/2019 Suplimentar Patrat Latin Mihaita

  3/15

  -rept urmare a unei interpelari, Biblioteca sublima propune analizei  Ministrului Marilor Lagune Astrale un plan eperimental dintr'o istorie apusa, tip A"3A" LA"#N efectuat in Alba'#ulia, Bran, ighisoara, si nagov 

   pentru patru activitaţi festival, tirg, circ, turism, cu sponsori din industria turistica$

  Este o dimineata excelenta, remarca Ministrul Marilor Lagune Astrale domnul M, sorbind o gura dintr-un pahar de juice de graperuit. !l apasa insa un gind" oare si-au acut bine temele Lagromanii, conducatorii proiectelor lacustre ai celor trei departamente din subordine, domnii A #, si $ unde domnul A este responsabil cu Apa, # responsabil cu Energia si $ raspunde de $onstructii%

  &aca 'ondurile intrate in categoria (sub)entiilor nerambursabile( pentru trei proiecte aprobate pot * distribuite intre cele trei departamente. Aceasta nu este o problema, gindi ministrul pri)ind melancolic catre usa incaperii unde )a a)ea loc discutia. +roblema consta in prioritatea demararii acestora, contributia ministerului

  pentru inceperea lucrarilor si calitatea actorului uman. Au ost atitea necauri cu aceste onduri strins controlate de $onstelatia inuturilor !nghetate.

  Ministrul ocuseaa din #iblioteca ublima o cercetare de mar/eting acuta pe durata unei luni in patru saptamini, patru localiari si patru acti)itati turistice si social-economice. copul declarat era obtinerea de date pri)ind atracti)itatea locurilor cu acti)itati promo)ate. !n studiul editat se speci*ca reultatele unor anchete si sondaje atit ca cumparatori cit si producatori, localnici si )iitatori, sumele incasate pe categorii de acti)itati in perioada studiata timp de o luna.

  !nainte de a incepe licitatiile +rim0ria dore1te s0 aprecie, cele mai bune locuri de amplasare a panourilor publicitare ce )or anunta e)enimentele successi)e ale perioadei din an cind este plani*cata cercetarea de mar/eting. &ar Ministrul este nerabdator sa )ada anumite reultate. El pri)este numerele din tabele ca incasari pe perioada unei saptamini la un e)eniment, intr-un spatiu geo-demogra*c analiat.

  Ministrul constata e*cienta planului experimental. eoretic sunt patru e)enimente 2tratamente, acti)itati socio-culturale3 in *ecare saptamina 2rind3 in cele patru one 2coloane3. Aceasta 4nseamn0 c0 pentru un table statistic cu trei intrari 2rind, coloana, tratament3 sunt necesare 56 de obser)atii" ' r(n!ri ' "o&oane ' )or$e a&e trata$ent!&!i * ' &a +!terea a treia * ' o%-era/ii. $ercetarea de mar/eting a a)ut o procedura pe un plan experimental cunoscut drept P0TRATUL LATIN. 7 sintea a imaginilor-text subliminale ii re)ine in memorie"

  ROLUL P0TRATULUI LATIN 1I GRECOLATIN 3N ANALIZA DATELOR P4trat!& &atin repreint0 un plan experimental incomplet pentru analia a

  trei actori prin olosirea unui model triactorial ANO5A, 4n caul )eri*cat al &i+-ei intera"/i!nii 4ntre actori.

  8n acest el se m0soar0 eectele pe care le au dieritele ni)eluri ale anumitor )ariabile simultan, 4n timp ce eectele altor )ariabile ar trebui men9inute la un ni)el constant, sau a1a cum se 4nt:mpl0 4n prelucr0rile obi1nuite, ignorate 1i considerate 0r0 o in;uen90 esen9ial0 asupra reultatelor proiect0rilor experimentale.

 • 8/16/2019 Suplimentar Patrat Latin Mihaita

  4/15

  $onstruc9ia p0tratelor latine se baea0 pe teoria corpurilor trata$ente, =n> r(n!ri 1i =n> "o&oane astel 4nc:t *ecare tratament s0

  apar0 o singur0 dat0 4n *ecare r:nd sau coloan0 corespun0toare ni)elurilor celor dou0 )ariabile independente respecti) din r:nd 1i coloan0. ratamentele )or * distribuite 4n mod aleator 4n celulele tabelului dar niciodat0 pe linie ori coloan0 nu )om a)ea aceea1i liter0. !n exemplul de mai jos, ele sunt literele mari iar r este rindul pe care se a;a.

  Aceste 56 de obser)a9ii se reduc la ?5 deoarece a)em 6 orme ale tratamentului 2A, #, $, &3 iar trata$ent!& e-te !n!& -in6!r7