Sunt momente în viaţă când prezenţa celuilalt ne lipseşte aşa de mult că nu ştim să trăim...

of 22 /22
Sunt Sunt momente momente în viaţă în viaţă când prezenţa celuilalt când prezenţa celuilalt ne lipseşte aşa de mult ne lipseşte aşa de mult că nu ştim să trăim fără el. că nu ştim să trăim fără el. Cliquez

Embed Size (px)

description

Sunt momente în viaţă când prezenţa celuilalt ne lipseşte aşa de mult că nu ştim să trăim fără el. Cliquez. Visează la ceva care îţi face plăcere. Mergi unde vrei să te duci. Fii acolo unde vrei să fii pentru că ai numai o viaţă ca să faci tot ce îţi doreşti. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Sunt momente în viaţă când prezenţa celuilalt ne lipseşte aşa de mult că nu ştim să trăim...

Page 1: Sunt momente în viaţă când prezenţa celuilalt ne lipseşte aşa de mult că nu ştim să trăim fără el.

SuntSunt momentemomente în viaţăîn viaţă când prezenţa celuilaltcând prezenţa celuilalt ne lipseşte aşa de multne lipseşte aşa de mult

că nu ştim să trăim fără el.că nu ştim să trăim fără el.

Cliquez

Page 2: Sunt momente în viaţă când prezenţa celuilalt ne lipseşte aşa de mult că nu ştim să trăim fără el.

Visează la ceva care îţi face plăcere.Visează la ceva care îţi face plăcere. Mergi unde vrei să te duci.Mergi unde vrei să te duci. Fii acolo unde vrei să fiiFii acolo unde vrei să fii pentru că ai numai o viaţăpentru că ai numai o viaţă ca să faci tot ce îţi doreşti.ca să faci tot ce îţi doreşti.

Page 3: Sunt momente în viaţă când prezenţa celuilalt ne lipseşte aşa de mult că nu ştim să trăim fără el.

Fie ca pe drumul tău să găseşti…Fie ca pe drumul tău să găseşti…- destulă fericire pentru a rămâne dulce- destulă fericire pentru a rămâne dulce- destule probleme pentru a te întări- destule probleme pentru a te întări- destulă nefericire pentru a rămâne umană- destulă nefericire pentru a rămâne umană- destulă speranţă pentru a rămâne fericit(ă).- destulă speranţă pentru a rămâne fericit(ă).

Page 4: Sunt momente în viaţă când prezenţa celuilalt ne lipseşte aşa de mult că nu ştim să trăim fără el.

Persoanele care sunt fericitenu înseamnă că au ceea ce este mai bun; simplu, ele exploatează la maximum tot ceea ce întâlnesc în drumul lor.

Page 5: Sunt momente în viaţă când prezenţa celuilalt ne lipseşte aşa de mult că nu ştim să trăim fără el.

Fericirea aşteaptă peFericirea aşteaptă pe......

Page 6: Sunt momente în viaţă când prezenţa celuilalt ne lipseşte aşa de mult că nu ştim să trăim fără el.

ceicei şi cele care plângşi cele care plâng … …

Page 7: Sunt momente în viaţă când prezenţa celuilalt ne lipseşte aşa de mult că nu ştim să trăim fără el.

cei şi cele care suferăcei şi cele care suferă……

Page 8: Sunt momente în viaţă când prezenţa celuilalt ne lipseşte aşa de mult că nu ştim să trăim fără el.

cei şi cele care cautăcei şi cele care caută … …

Page 9: Sunt momente în viaţă când prezenţa celuilalt ne lipseşte aşa de mult că nu ştim să trăim fără el.

cei şi cele care se implicăcei şi cele care se implică……

Page 10: Sunt momente în viaţă când prezenţa celuilalt ne lipseşte aşa de mult că nu ştim să trăim fără el.

cei şi cele care se iubesccei şi cele care se iubesc……

Page 11: Sunt momente în viaţă când prezenţa celuilalt ne lipseşte aşa de mult că nu ştim să trăim fără el.

pentru că numai aceste persoane apreciazăpentru că numai aceste persoane apreciazăimportanţa amintirii care o lasă în urma lor.importanţa amintirii care o lasă în urma lor.

Page 12: Sunt momente în viaţă când prezenţa celuilalt ne lipseşte aşa de mult că nu ştim să trăim fără el.

Uită trecutulUită trecutul, , abandonează în spatele tăuabandonează în spatele tău

şi greşelile şi durerile.şi greşelile şi durerile.

Page 13: Sunt momente în viaţă când prezenţa celuilalt ne lipseşte aşa de mult că nu ştim să trăim fără el.

Iubirea naşte cu un zâmbetIubirea naşte cu un zâmbetşi creşte cu un sărut.şi creşte cu un sărut.

Page 14: Sunt momente în viaţă când prezenţa celuilalt ne lipseşte aşa de mult că nu ştim să trăim fără el.

Dacă vrei să faci ca mineDacă vrei să faci ca mine: : trimite acest mesajtrimite acest mesajla persoanele care au importanţă în viaţa ta la persoanele care au importanţă în viaţa ta ......

Page 15: Sunt momente în viaţă când prezenţa celuilalt ne lipseşte aşa de mult că nu ştim să trăim fără el.

la cei şi cele care au lăsat o amprentă în viaţa tala cei şi cele care au lăsat o amprentă în viaţa taîntr-un fel sau altul într-un fel sau altul ... ...

Page 16: Sunt momente în viaţă când prezenţa celuilalt ne lipseşte aşa de mult că nu ştim să trăim fără el.

la cei şi cele care te-au făcut să surâzi la cei şi cele care te-au făcut să surâzi când erai nefericit(ă) când erai nefericit(ă) ... ...

Page 17: Sunt momente în viaţă când prezenţa celuilalt ne lipseşte aşa de mult că nu ştim să trăim fără el.

la cei şi cele care te-au obligat să vezi paharul jumătate plin şi nu jumătate gol...

Page 18: Sunt momente în viaţă când prezenţa celuilalt ne lipseşte aşa de mult că nu ştim să trăim fără el.

la cei şi cele cărora vrei să le spui …la cei şi cele cărora vrei să le spui …

Page 19: Sunt momente în viaţă când prezenţa celuilalt ne lipseşte aşa de mult că nu ştim să trăim fără el.

cât de mult cât de mult apreciezi apreciezi prietenia prietenia

lorlor……sausau

mai simplumai simplu……

Page 20: Sunt momente în viaţă când prezenţa celuilalt ne lipseşte aşa de mult că nu ştim să trăim fără el.

……mulţumeşte-le pentru că ţi-au deschis o uşămulţumeşte-le pentru că ţi-au deschis o uşă……… … spre o viaţă mai fericităspre o viaţă mai fericită……

Page 21: Sunt momente în viaţă când prezenţa celuilalt ne lipseşte aşa de mult că nu ştim să trăim fără el.

O săptămână bună

Page 22: Sunt momente în viaţă când prezenţa celuilalt ne lipseşte aşa de mult că nu ştim să trăim fără el.