SUMAR - 5-6 2010.pdf · PDF fileLa începutul lunii februarie 2010, domnul Neagu...

Click here to load reader

 • date post

  31-Oct-2019
 • Category

  Documents

 • view

  5
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of SUMAR - 5-6 2010.pdf · PDF fileLa începutul lunii februarie 2010, domnul Neagu...

 • SUMAR

  ISSN 1220-5710

  REVISTA DE ISTORIEREVISTA DE ISTORIEREVISTA DE ISTORIEREVISTA DE ISTORIEREVISTA DE ISTORIE M I L I T A R ~M I L I T A R ~M I L I T A R ~M I L I T A R ~M I L I T A R ~

  Publicaţia este editată de Ministerul Apărării Naţionale, prin Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară, membru al Consorţiului Acade- miilor de Apărare şi Institutelor pentru Studii de Securitate din cadrul Parteneriatului pentru Pace, coordonator naţional al Proiectului de Istorie Paralelă: NATO – Tratatul de la Varşovia

  COLEGIUL DE REDAC}IECOLEGIUL DE REDAC}IECOLEGIUL DE REDAC}IECOLEGIUL DE REDAC}IECOLEGIUL DE REDAC}IE

  • General-maior (r) dr. MIHAIL E. IONESCU, directorul Institu- tului pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară • Academician DINU C. GIURESCU, Academia Română •Dr. JAN HOFFENAAR, Preşedintele Comisiei Olandeze de Istorie Militară • Prof. univ. dr. DENNIS DELE- TANT, London University • Colonel (r) dr. PETRE OTU, directorul ştiinţific al Institutului pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară • Prof. univ. dr. MIHAI RETEGAN, Universitatea Bucureşti • IULIAN FOTA, consilier prezidenţial • Dr. SERGIU IOSIPESCU, cc. şt., Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară • Prof. univ. dr. ALESANDRU DUŢU, Universitatea „Spiru Haret” • Prof. univ. dr. MARIA GEOR- GESCU, Universitatea Piteşti • Comandor (r) GHEORGHE VARTIC

  • Dezbatere: Putea România rezista militar în anii 1917-1918? – General-maior (r) dr. MIHAIL E. IONESCU – Motivaţie .............................. 1

  – NEAGU DJUVARA ...................................................................................... 3 – LUCIAN DRĂGHICI .................................................................................. 7 – Prof. univ. dr. MARIA GEORGESCU ......................................................... 10 – Colonel (r) prof. univ. dr. ION GIURCĂ .................................................... 14 – General-maior (r) dr. MIHAIL E. IONESCU ............................................. 22 – SERGIU IOSIPESCU ................................................................................. 27 – Prof. univ. dr. GHEORGHE NICOLESCU .................................................. 39 – Colonel (r) PETRE OTU ............................................................................ 49 – ADRIAN PANDEA ...................................................................................... 55 – Colonel (r) dr. VASILE POPA .................................................................... 58

  • Istorie militară şi lingvistică – Dr. CRISTIAN MIHAIL – Influenţa limbajului militar (daco-)roman asupra limbii române (II) .............................................................................................. 65

  • Memorialistică militară – DUMITRU MOISA – Prima participare a armatei române la o misiune de menţinerea a păcii: Angola .................................................................................................... 81

  • Dezvăluiri – ALEXANDRU OŞCA, SORIN DAMEAN – Mărturii documentare privind acţiunile iredentei bulgare în Dobrogea .......................................................... 99

  • Istorie Medievală – Dr. VASILE MĂRCULEŢ – Disputele pentru supremaţie între republicile maritime italiene în Marea Mediterană şi Marea Neagră în secolul al XIII-lea ....... 104

  • Relaţii militare – ANDREI ALEXANDRU CĂPUŞAN – Relaţii militare anglo-române în primii ani după Războiul de Independenţă ................................................................. 109

  • Cronică ştiinţifică – PETRE OTU – Al XXXVI-lea Congres Internaţional de Istorie Militară, Amsterdam, 29 august – 3 septembrie 2010 ................................................... 115 – SERGIU IOSIPESCU – Masă rotundă: Bizanţ versus Bizanţ, 19 octombrie 2010 .................................................................................................................... 118

  • Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară la târguri de carte –CĂTĂLIN POPÂRLAN – Salonul de carte Polemos, 19-23 octombrie 2010; Salonul de carte al Ministerului Administraţiei şi Internelor, 24-27 noiembrie 2010 ........................................................................................ 120

  •In Memoriam – Alexandru Mihail ........................................................... 122

  • Revista a fost inclusă în baza de date a Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice în Învăţământul Superior, fiind evaluată la categoria „B”.

  • Poziţia revistei în lista-catalog a publicaţiilor este la numărul 5017

  ISSN 1220-5710

 • CONTENTSCONTENTSCONTENTSCONTENTSCONTENTS

  • Responsabil de num`r: PETRE OTU • ALEXANDRU VOICU, MIRCEA SOREANU – redactori • MARIANA B~HN~REANU, culegere computerizat`

  • ADRIAN PANDEA, coperta, ELENA LEMNARU, tehnoredactare computerizat`

  Adresa redacţiei: strada Constantin Mille nr. 6, cod 010142, Bucureşti, sector 1, telefon: 0213157827, telefax: 004021-3137955

  www.mapn.ro/diepa/ispaim

  Tiparul executat la Centrul Tehnic Editorial al Armatei sub comanda nr. 0000/2011 B 136/13.05.2011

  • Debate: Could Romania Have Resisted Militarily in 1917-1918? – Motivation - Major General (ret.) Dr. MIHAIL E. IONESCU ......................................................................... 1

  – NEAGU DJUVARA ...................................................................................................................................... 3 – LUCIAN DRĂGHICI ................................................................................................................................... 7 – Dr. MARIA GEORGESCU ........................................................................................................................... 10 – Colonel (ret.) Dr. ION GIURCĂ ................................................................................................................. 14 – Major General (ret.) Dr. MIHAIL E. IONESCU ........................................................................................ 22 – SERGIU IOSIPESCU .................................................................................................................................. 27 – Dr. GHEORGHE NICOLESCU ................................................................................................................... 39 – Colonel (ret.) PETRE OTU ........................................................................................................................ 49 – ADRIAN PANDEA ....................................................................................................................................... 55 – Colonel (ret.) Dr. VASILE POPA ............................................................................................................... 58

  • Military History and Linguistics – The Influence of the (Dacian-) Roman Military Language over the Romanian Language (II)

  – Dr. CRISTIAN MIHAIL .................................................................................................................................. 65

  • Military Memoires – The First Participation of the Romanian Armed Forces to a Peacekeeping Operation: Angola

  – DUMITRU MOISA ...................................................................................................................................... 81

  • Revelations – Documentary evidence concerning the actions of the Bulgarian irredenta in Dobrogea

  – ALEXANDRU OŞCA, SORIN DAMEAN ........................................................................................................ 99

  • Medieval History – Disputes for Supremacy between the Italian Maritime Republics in the Mediterranean and Black Seas in the 13th Century – VASILE MĂRCULEŢ ........................................................................................................... 104

  • Military Relations – Anglo-Romanian Relations during the First Years after the War of Independence, 1878-1882

  – ANDREI ALEXANDRU CĂPUŞAN ............................................................................................................. 109

  • Scientific Chronicle – The 36th International Congress of Military History, Amsterdam, August 29 – September 3, 2010

  – PETRE OTU ................................................................................................................................................ 115 – Round Table: Byzantium versus Byzantium, October 19, 2010 – SERGIU IOSIPESCU ............................... 118

  • The Participation of the Institute for Political Studies of Defence and Military History to Book Fairs – Polemos Book Fair, October 19-23, 2010; The Book Fair of the Ministry of Interior,

  November 24-27, 2010 – CĂTĂLIN POPÂRLAN ............................................................................................... 120

  • In Memoriam – Alexandru Mihail ................................................................................................................. 122

 • 1 Revista de istorie militară

  Istoria reprezintă, în bună accepţie pozitivistă, nararea evenimentelor aşa cum s-au petrecut ele, desluşirea cauzelor c