primariaiordacheanu.ro · Suma - lei - Debit 105 Accesorii TOTAL Natura obligatiei fiscale ALTE...

of 12 /12

Embed Size (px)

Transcript of primariaiordacheanu.ro · Suma - lei - Debit 105 Accesorii TOTAL Natura obligatiei fiscale ALTE...

Page 1: primariaiordacheanu.ro · Suma - lei - Debit 105 Accesorii TOTAL Natura obligatiei fiscale ALTE AMENZI PV pphx019085 04/08/2015 Prezentul inscris constituie titlu executoriu in temeiul
Page 2: primariaiordacheanu.ro · Suma - lei - Debit 105 Accesorii TOTAL Natura obligatiei fiscale ALTE AMENZI PV pphx019085 04/08/2015 Prezentul inscris constituie titlu executoriu in temeiul
Page 3: primariaiordacheanu.ro · Suma - lei - Debit 105 Accesorii TOTAL Natura obligatiei fiscale ALTE AMENZI PV pphx019085 04/08/2015 Prezentul inscris constituie titlu executoriu in temeiul
Page 4: primariaiordacheanu.ro · Suma - lei - Debit 105 Accesorii TOTAL Natura obligatiei fiscale ALTE AMENZI PV pphx019085 04/08/2015 Prezentul inscris constituie titlu executoriu in temeiul
Page 5: primariaiordacheanu.ro · Suma - lei - Debit 105 Accesorii TOTAL Natura obligatiei fiscale ALTE AMENZI PV pphx019085 04/08/2015 Prezentul inscris constituie titlu executoriu in temeiul
Page 6: primariaiordacheanu.ro · Suma - lei - Debit 105 Accesorii TOTAL Natura obligatiei fiscale ALTE AMENZI PV pphx019085 04/08/2015 Prezentul inscris constituie titlu executoriu in temeiul
Page 7: primariaiordacheanu.ro · Suma - lei - Debit 105 Accesorii TOTAL Natura obligatiei fiscale ALTE AMENZI PV pphx019085 04/08/2015 Prezentul inscris constituie titlu executoriu in temeiul
Page 8: primariaiordacheanu.ro · Suma - lei - Debit 105 Accesorii TOTAL Natura obligatiei fiscale ALTE AMENZI PV pphx019085 04/08/2015 Prezentul inscris constituie titlu executoriu in temeiul
Page 9: primariaiordacheanu.ro · Suma - lei - Debit 105 Accesorii TOTAL Natura obligatiei fiscale ALTE AMENZI PV pphx019085 04/08/2015 Prezentul inscris constituie titlu executoriu in temeiul
Page 10: primariaiordacheanu.ro · Suma - lei - Debit 105 Accesorii TOTAL Natura obligatiei fiscale ALTE AMENZI PV pphx019085 04/08/2015 Prezentul inscris constituie titlu executoriu in temeiul
Page 11: primariaiordacheanu.ro · Suma - lei - Debit 105 Accesorii TOTAL Natura obligatiei fiscale ALTE AMENZI PV pphx019085 04/08/2015 Prezentul inscris constituie titlu executoriu in temeiul
Page 12: primariaiordacheanu.ro · Suma - lei - Debit 105 Accesorii TOTAL Natura obligatiei fiscale ALTE AMENZI PV pphx019085 04/08/2015 Prezentul inscris constituie titlu executoriu in temeiul