Sudarea Cu Gaz Sudarea Cu Aliaj Si Taierea Cu Flacara Oxiacetilenica

16
MANUAL DE UTILIZARE pentru sudarea cu gaz, sudarea cu aliaj şi tăierea cu flacără oxiacetilenică

Transcript of Sudarea Cu Gaz Sudarea Cu Aliaj Si Taierea Cu Flacara Oxiacetilenica

Page 1: Sudarea Cu Gaz Sudarea Cu Aliaj Si Taierea Cu Flacara Oxiacetilenica

MANUAL DE UTILIZARE

pentru sudarea cu gaz, sudarea cu aliaj

şi tăierea cu flacără

oxiacetilenică

Page 2: Sudarea Cu Gaz Sudarea Cu Aliaj Si Taierea Cu Flacara Oxiacetilenica

2

INDEX Pag INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ ......................................................................................... 2

FIXAREA OXIGENULUI ŞI A ACETILENEI – INSTRUCŢIUNI ........................................ 5

PROCEDURI DE SUDARE DE BAZĂ .................................................................................... 7

SUDURA – PRACTICI ŞI EXERCIŢII ..................................................................................... 9

SUDURA CU ALIAJ – DEFINIŢII ŞI INSTRUCŢIUNI .......................................................... 11

TĂIEREA CU FLACĂRĂ – DIMENSIUNEA BECULUI DE TĂIAT PT. FLACĂRA

OXIACETILENICĂ .............................................................................................................. 12

DEPANARE ............................................................................................................................... 15

CUVÂNT ÎNAINTE

Instalaţia pe care aţi cumpărat-o a fost testată şi verificată în detaliu înainte de a fi scoasă din

fabrică. Dacă o întreţineţi în mod corespunzător şi respectaţi instrucţiunile de utilizare, atunci ea

va funcţiona eficient şi fără probleme timp de mulţi ani.

Instrucţiunile, aplicaţiile şi tehnicile descrise în prezentul manual sunt menite să vă ajute să

înţelegeţi principiile de bază ale sudurii, tăierii cu flacără, sudurii cu aliaj, sudurii cu aliaj de

argint, încălzirii, precum şi folosirea în siguranţă a gazelor, regulatoarelor şi arzătoarelor.

Exersând, un începător poate deveni în scurt timp un experimentat în arta sudurii cu gaz şi a

tăierii cu flacără. Odată dobândită, această pricepere se va dovedi folositoare şi profitabilă.

CITI ŢI CU ATENŢIE ACEST MANUAL ŞI RESPECTAŢI INSTRUCŢIUNILE

Page 3: Sudarea Cu Gaz Sudarea Cu Aliaj Si Taierea Cu Flacara Oxiacetilenica

3

IMPORTANT!

INSTRUCŢIUNI DE SIGURAN ŢĂ

Purtaţi echipament de protecţie

Purtaţi întotdeauna ochelari de sudură pentru a vă proteja ochii de scântei şi raze. Folosiţi mănuşi

de protecţie împotriva scânteilor.

Manevraţi buteliile cu atenţie

Fixaţi buteliile cu lanţ sau cu alte metode de siguranţă. Mişcaţi buteliile cu grijă. Folosiţi butelia

de acetilenă dizolvată numai în poziţie verticală.

Păstraţi curăţenia în suprafeţele de lucru

Feriţi scânteile şi fl ăcările de substanţe combustibile. Pregătiţi suprafaţa de lucru înainte de

sudare sau tăiere. Lucraţi în spaţii bine aerisite.

Asiguraţi-vă că toate racordurile sunt strânse

Nu verificaţi niciodată cu ajutorul flăcării dacă există vreo scurgere. Folosiţi în schimb o soluţie

de apă cu săpun. Nu forţaţi racordurile.

Folosiţi presiunea la valorile recomandate

Presiuni necorespunzătoare nu aduc randament. Dacă în regulatoare se acumulează o presiune

excesivă, atunci acestea trebuie reparate.

Nu folosiţi niciodată oxigenul pentru a îndepărta obiecte sau haine

Oxigenul pur este combustibil şi o scânteie poate aprinde haine saturate de oxigen.

Nu lubrifia ţi instalaţia

Instalaţia nu necesită lubrifiere. Lubrifianţii se aprind uşor şi ard puternic în prezenţa oxigenului

sub presiune.

Page 4: Sudarea Cu Gaz Sudarea Cu Aliaj Si Taierea Cu Flacara Oxiacetilenica

4

Înainte de a instala regulatorul, deschideţi uşor robinetul buteliei de oxigen

Deschideţi uşor robinetul şi apoi închideţi-l. (Feriţi robinetul de scântei sau flăcări). Astfel vor fi

evacuate praful sau mizeria strânse în regulator şi care ar putea cauza daune sau accidente.

Oxigenul pur şi gazul combustibil se propagă separat înainte de a se aprinde

Această atenţionare serveşte pentru a preveni amestecul necorespunzător de gaze.

Curăţaţi sistemul după utilizare

După oprirea sistemului, închideţi robineţii şi curăţaţi sistemul golind separat cele două furtunuri.

Mai întâi, deschideţi robinetul cu ac al buteliei de oxigen, goliţi-o până când presiunea scade la 0

şi apoi închideţi robinetul. Repetaţi acelaşi proces cu robinetul cu ac al buteliei de acetilenă

dizolvată.

Nu folosiţi instalaţia spartă sau deteriorată

Folosiţi apa cu săpun atunci când verificaţi dacă există scurgeri. Nu folosiţi furtunuri uzate sau

deteriorate. Nu folosiţi niciodată arzătorul pe post de ciocan sau pentru a elimina zgura de pe

suprafaţa de lucru.

Page 5: Sudarea Cu Gaz Sudarea Cu Aliaj Si Taierea Cu Flacara Oxiacetilenica

5

FIXAREA OXIGENULUI ŞI A ACETILENEI – INSTRUC ŢIUNI

Ataşarea regulatoarelor

Deschideţi uşor robinetul de butelie pentru a evacua

mizeria şi apoi închideţi-l. Ataşaţi regulatoarele,

strângeţi bine racordurile, ataşaţi furtunurile de

regulatoare şi strângeţi. (ATENŢIE: racordurile

furtunului de acetilenă se înfiletează la stânga, iar

racordurile furtunului de oxigen se înfiletează la

dreapta. )

Ataşarea arzătorului

Ataşaţi furtunul de acetilenă (ROŞU) de robinetul

arzătorului marcat „AC”, cu filetul în partea stângă.

Ataşaţi furtunul de oxigen (VERDE) de robinetul

arzătorului marcat „OX”, cu filetul în partea dreaptă.

Închideţi ambii robineţi pe arzător înainte de a

deschide buteliile.

Deschiderea robineţilor

Asiguraţi-vă că cheile cu deschidere reglabilă ale

regulatoarelor sunt deschise adică rotite în sens

antiorar până când se degajează.

Page 6: Sudarea Cu Gaz Sudarea Cu Aliaj Si Taierea Cu Flacara Oxiacetilenica

6

Reglarea presiunii

Strângeţi cheia cu deschidere reglabilă a fiecărui regulator

până când atingeţi presiunea de lucru dorită pentru fiecare

gaz. Aceasta este indicată de manometrul de presiune

joasă (stânga) de pe fiecare regulator. Manometrul de

presiune ridicată (dreapta) indică presiunea din butelie.

Presiunile potrivite sunt redate în tabelul de la pagina 13.

Instalarea becului de tăiat/sudat

Instalati/alegeti corect dimensiunea duzei in functie de

grosimea metalului ce urmeaza a fi sudat sau taiat .

Duzele de sudare se strang doar cu mana.

Înlăturaţi piuliţa becului de tăiat din dispozitivului de

tăiere. Plasaţi becul în piuliţă şi apoi înşurubaţi strâns

piuili ţa la loc folosind cheia de piuliţe.

Page 7: Sudarea Cu Gaz Sudarea Cu Aliaj Si Taierea Cu Flacara Oxiacetilenica

7

Aprinderea arzătorului

Deschideţi robinetul arzătorului cu aproximativ o

jumătate de rotire şi aprindeţi acetilena. Continuaţi să

deschideţi robinetul arzătorului până când flacăra

încetează să mai afume şi se distanţiază de capătul

vârfului cu 0.32 cm- apoi reduceţi uşor pentru a readuce

flacăra la vârf. Deschideţi arzătorul robinetului de

oxigen până când un con interior luminos apare pe

flacără. Punctul la care contururile flăcării dispar iar un

con interior ascuţit devine vizibil se numeşte „Flacără

neutră”.

PROCEDURI DE SUDARE DE BAZĂ

Sudarea cu gaz este o metodă de îmbinare a unor metale similare prin încălzirea cu o flacără

oxiacetilenică a suprafeţelor adiacente până la punctul de topire şi îmbinarea celor două părţi cu

ajutorul unui metal de adaos cu grosimea de 0.48 cm sau mai mare. Sudura rezultată este la fel de

rezistentă ca metalul de bază.

Toate metalele trebuie curăţate înainte de sudare. Lubrifianţii, rugina sau alte impurităţi afectează

calitatea sudurii dar şi rezistenţa la rupere. Metalele cu o grosime de 0.48 cm sau mai mare

trebuie tăiate oblic înainte de sudare iar atunci când părtile tăiate oblic sunt îmbinate este nevoie

de o vergea de metal de adaos.

Tabelul privind mărimea duzei de pe pagina următoare indică mărimile potrivite pentru duză şi

presiunile oxigenului şi ale acetilenei în funcţie de mărimea materialelor care trebuie sudate.

Tabelul este un instrument la îndemână şi poate fi consultat deseori. Dacă folosiţi o duză prea

largă, atunci flacăra scade iar duza se înfierbântă fără folos fiind deseori însoţită de un pocnet

care împrăştie baia de sudură. O flacără prea puternică arde oţelul, iar una prea slabă nu sudează

în mod corespunzător.

Page 8: Sudarea Cu Gaz Sudarea Cu Aliaj Si Taierea Cu Flacara Oxiacetilenica

8

Flacăra neutră este folosită pentru aproape toate tipurile de sudare cu gaz. Flacăra oxiacetilenică

consumă tot oxigenul din aerul din jurul suprafeţei de sudură ceea ce determină o suprafaţă de

sudură necontaminată şi o sudură de rezistenţă maximă. Flacăra oxidantă se foloseşte arareori, iar

flacăra carburantă este folositoare în cazul călirii superficiale cu flacără sau a lipirii cu alamă.

Bagheta de sudură

Este disponibilă în următoarele dimensiuni – 0.16 cm, 0.24 cm, 0.32 cm, 0.40 cm, 0.48 cm, 0.64

cm - pentru toate tipurile de sudură, inclusiv pentru oţel moale, fontă şi aluminiu. Dimensiunea

necesară se va determina în funcţie de tipul de sudură, grosimea metalului şi cantitatea de metal

de adaos necesară.

Flacără neutră Roşu-portocaliu

Aproape incolor Alb

Flacără carburantă Portocaliu deschis

Alb Alb intens

Flacără oxidantă Aproape incolor

Roşu-portocaliu Alb

Page 9: Sudarea Cu Gaz Sudarea Cu Aliaj Si Taierea Cu Flacara Oxiacetilenica

9

Grosimea

metalului în

mm

Dimensiunea

duzei

Dimensiunea

baghetei de sudură

in mm

Presiune oxigen

P.S.I

Presiune acetilenă

P.S.I

0.2 – 0.5 0 1.6 1 1

0.5 - 1 1 1.6 3 3

1 - 2 3 2.4 5 5

2 - 4 5 3.2 5 5

4 - 6 6 4.0 7 7

6 - 9

9 - 14

8

9

4.8-6.4

4.8-6.4

9

11.7

9

11.7

SUDURA – PRACTICI ŞI EXERCI ŢII

Sudarea cu gaz nu este dificilă. Următoarele exemple de mişcare a arzătorului sunt exerciţii

eficiente şi facilitează operaţia de sudură.

Alegeţi o duză de sudură mică şi fixaţi presiunile

corespunzătoare (a se vedea tabelul cu duze de la

pag. 13). Îndreptaţi flacăra direct pe oţel (se

recomandă un material cu o grosime de 0.32 cm)

cu conul flăcării deasupra suprafeţei metalului.

Când se formează baia de sudură, începeţi să

deplasaţi arzătorul înainte şi înapoi pentru a

împrăştia baia pe suprafaţa oţelului. Acţionaţi

uşor. Este nevoie de o bună penetraţie şi aceasta

rezultă dintr-o baie de sudură adâncă. Atunci când

deplasaţi baia de sudură este bine să înclinaţi duza

la 45˚ faţă de direcţia spre care doriţi să împrăştiaţi

baia (a se vedea figura 1).

Figura 1

Page 10: Sudarea Cu Gaz Sudarea Cu Aliaj Si Taierea Cu Flacara Oxiacetilenica

10

Lipi ţi două bucăţi de oţel de 0.32 cm după cum se indică

în figura 2. Creaţi o baie de sudură şi mişcaţi înainte şi

înapoi arzătorul pentru a împrăştia baia pe suprafaţa de

îmbinare a celor două bucăţi. Acţionaţi încet pentru a

asigura o bună penetraţie. Aceasta se poate verifica

întorcând cele două părţi. Penetraţia trebuie să fie

vizibilă în partea interioară. Testaţi rezistenţa sudurii

încercând să rupeţi cele două părţi.

Figura 2

Repetaţi exerciţiul 2, adăugând de această dată o baghetă

de sudură. În timp ce direcţionaţi flacăra spre oţel

pentru a crea baia de sudură, plasaţi bagheta de sudură

direct în flacără. Când aceasta devine roşie, menţineţi-i

temperatura, apropiind-o şi depărtând-o de flacără.

Odată începută sudarea, înmuiaţi bagheta în baie. Astfel

se creează sudura care va avea partea superioară

rotunjită şi nu concavă, ca şi cum nu s-ar fi folosit o

baghetă. Nu uitaţi: bagheta de sudură este necesară când

se sudează părţi duble dar un sudor experimentat va

prefera să folosească bagheta pentru orice tip de sudură,

indiferent de grosimea oţelului. A se vedea figura 3.

Figura 3

Materialele de 0.48 cm sau mai groase trebuie tăiate

oblic înainte de a fi sudate. O oblicitate de 30˚ pe fiecare

bucată este optimă. Aceasta este necesară pentru a obţine

o bună penetraţie de-a lungul grosimii bucăţilor. Bagheta

este necesară pentru toate tipurile de sudură realizată cu

bucăţi cu capete oblice. Odată stăpânite mişcarea

arzătorului şi baia de sudură, sudorul poate realiza suduri

orizontale, verticale sau drepte. A se vedea figura 4.

Figura 4

Page 11: Sudarea Cu Gaz Sudarea Cu Aliaj Si Taierea Cu Flacara Oxiacetilenica

11

SUDURA CU ALIAJ

Sudarea cu aliaj diferă de sudarea cu gaz întrucât cele două bucăţi de metal nu fuzionează.

Bagheta de aliaj se topeşte la o temperatură mai joasă decât metalul de bază, iar rezistenţa sudurii

cu aliaj rezultă din suprafaţa metalică a baghetei de aliaj.

Avantajul sudării cu aliaj asupra sudării cu gaz îl constituie faptul că este metoda optimă de a uni

metale diferite sau de a repara fonta. De exemplu, sudura cu aliaj este optimă pentru a fixa

cămaşa de apă. Se pot uni aproape toate tipurile de metal, cu excepţia aluminiului şi a

magneziului.

Sudura cu aliaj este de două feluri, în funcţie de tipul de baghetă folosit. Bronzul este mai ieftin

decât argintul şi trebuie folosit atunci când distanţa dintre cele două metale care urmează să fie

unite este mai mare. Metalele trebuie să fie bine curăţate şi mai apoi flacăra trebuie îndreptată

spre ele până când vor dobândi o culoare roşie mată. Ambele bucăţi de metal trebuie să aibă

aceeaşi temperatură, altfel bagheta va curge spre bucata mai fierbinte. Încălziţi bagheta plasând-o

în flacără şi apoi înmuiaţi-o în cutia cu material pentru sudarea metalelor. Căldura ve determina

materialul să se lipească de baghetă. Dacă se foloseşte o baghetă cu material de sudură deja lipit

pe ea, atunci se va sări peste această etapă de încălzire şi înmuiere a baghetei. După obţinerea

baghetei înmuiate în materialul de sudură şi după ce bucăţile de metal au atins temperatura

necesară, bagheta trebuie apropiată de suprafaţa de legătură a metalelor iar flacăra trebuie

îndreptată spre baghetă până când aceasta se topeşte. Bagheta se topeşte şi curge peste suprafaţa

încălzită, unind cele două metale. Trebuie folosit din abundenţă material de sudură. Fără un

material de sudură suficient, bagheta nu se lipeşte de metale.

Page 12: Sudarea Cu Gaz Sudarea Cu Aliaj Si Taierea Cu Flacara Oxiacetilenica

12

Sudarea cu argint este puţin mai rapidă decât sudarea cu bronz. Aceasta deoarece argintul se

topeşte la o temperatură mai scăzută şi necesită mai puţină căldură. Totuşi, suprafaţa de legătură

dintre cele două metale trebuie să se potrivească la fix. Bronzul umple un gol mult mai uşor decât

argintul. În loc de a îmbrăca bagheta de argint în material de sudură, suprafaţa de legătură dintre

cele două metale trebuie pictată cu acest material. Puteţi verifica dacă metalele au atins

temperatura necesară privind materialul de sudură. Atunci când clocoteşte, trebuie adăugat

argintul. Argintul se topeşte şi curge peste suprafaţa de legătură dintre metale.

TĂIEREA CU FLAC ĂRĂ A OŢELULUI

Tăierea cu flacără este un proces simplu care poate fi uşor învăţat. Numai oţelul poate fi tăiat cu

flacăra oxiacetilenică deoarece fonta, oţelul inoxidabil, aluminiul, alama şi alte metale feroase nu

ard la fel ca oţelul.

Metoda de tăiere a oţelului constă în încălzirea acestuia până la temperatura de ardere (o culoare

roşie) şi apoi arderea lui rapidă cu oxigen pur. Un arzător de tăiere oxi-gaz furnizează atât

flăcările de preîncălzire cât şi unda de oxigen de tăiere. Acetilena şi oxigenul se îmbină în capătul

arzătorului şi ard în duză la o flacără de 3315 ˚C, acestea fiind flăcările de preîncălzire. Orificiul

central din becul de tăiat este orificiul pentru oxigenul de tăiere prin care oxigenul pur, care nu se

amestecă cu acetilena, curge pentru a tăia oţelul după ce metalul a fost suficient încălzit.

BECURI DE TĂIAT

Becurile de tăiat sunt disponibile în mai multe dimensiuni, dimensiunea necesară fiind

determinată în funcţie de grosimea oţelului. Consultaţi tabelul următor pentru a afla în mod corect

presiunile şi dimeniunile becurilor.

Page 13: Sudarea Cu Gaz Sudarea Cu Aliaj Si Taierea Cu Flacara Oxiacetilenica

13

Grosimea metalului

în mm

Dimensiunea

becului de tăiat*

Presiune oxigen*

P.S.I

Presiune

acetilenă*

P.S.I

5 - 10 00 25-35 6

10 - 15 0 25-35 6

15 - 25 1 35-45 6

25 - 50 2 45-50 6

50 - 100 3 45-55 6

100 - 175 4 55-65 6

* Dimensiunea becului şi valoarea presiunii pot varia în funcţie de alegerea

sudorului. Tabelul serveşte doar ca model de consultat.

TĂIEREA

După ce aţi fixat pe arzătorul de tăiere oxi-gaz becul de tăiat corespunzător şi aţi fixat presiunile

corecte în regulatoare, reglate pentru flacără neutră, puteţi începe tăierea cu flacără, respectând

următoarele proceduri.

1. Înainte de aprindere, deschideţi robinetul cu ac al buteliei de oxigen de pe mânerul

arzătorului, întorcându-l în sens complet. Efectuaţi toate reglajele oxigenului pe

dispozitivul de tăiere folosind robinetul cu ac.

2. Deplasaţi flacăra spre muchia oţelului şi poziţionaţi conurile de preîncălzire deasupra

metalului.

3. Atunci când oţelul devine roşu, apăsaţi uşor levierul cu oxigen de tăiere spre a elibera

unda de oxigen pentru a tăia prin oţel.

4. Deplasaţi uşor arzătorul în direcţia de tăiere. Viteza de tăiere corectă este însoţită de un

sunet sfârâitor şi de o undă uniformă de scântei. Aceasta determină o tăiere curată, cu o

suprafaţă superioară netedă şi muchii inferioare.

5. O mişcare prea rapidă nu oferă undei de oxigen suficient timp să taie prin metal. Zgura

umple tăietura şi metalul nu se taie.

6. O mişcare prea înceată lasă muchia superioară rotunjită cu zgură lipită de muchia

inferioară a metalului.

7. Mărimea flăcării de preîncălzire determină cât de repede poate fi începută tăierea.

Deseori, este de dorit o flacără de preîncălzire mică pentru a conserva gazele şi a preveni

topirea muchiilor superioare.

Page 14: Sudarea Cu Gaz Sudarea Cu Aliaj Si Taierea Cu Flacara Oxiacetilenica

14

Tăietură perfectă

Indică o suprafaţă regulată cu urme uşoare pe suprafaţa tăieturii. Suprafaţa poate avea diverse

utilizări fără a necesita prelucrare.

Tăietură prea rapidă

Nu se acordă suficient timp zgurii să dispară de pe tăietură. Tăietura este deseori uşor concavă.

Tăietură prea înceată

Produce urme de presiune care indică o cantitate prea mare de oxigen pentru condiţiile de tăiere.

Preîncălzire prea fierbinte

Se formează muchii superioare rotunjite din cauza supraîncălzirii. Preîncălzirea excesivă nu

măreşte viteza de tăiere. Iroseşte gazele.

Page 15: Sudarea Cu Gaz Sudarea Cu Aliaj Si Taierea Cu Flacara Oxiacetilenica

15

TABEL DE DEPANARE

PROBLEMĂ EVENTUALĂ CAUZĂ SOLUŢIE

Duza pocneşte • Duza este folosită la o

temperatură prea scăzută

• Duză prea largă

• Duză prea apropiată de

metal

• Măriţi presiunile şi

consultaţi tabelul cu

dimensiunile corecte

ale duzei

• Folosiţi următoarea

duză mai mică ca

dimensiune

• Îndepărtaţi duza de

suprafaţa de lucru

Flăcările nu sunt clar

definite, fine şi uniforme

• Duză murdară • Curăţaţi duza sau

schimbaţi-o

Regulatorul nu păstrează

presiunea constantă

• Locaş defectuos • Returnaţi unitatea

pentru a fi schimbată

Becul de tăiat pocneşte • Strâns prea slab

• Locaş crestat

• Strângeţi piuli ţa

becului de tăiat

• Schimbaţi becul de

tăiat

Scurgere în jurul robinetului

cu ac

• Piuliţa de ermetizare

strânsă prea slab

• Strângeţi uşor piuliţa

de ermetizare

Greu de aprins • Prea multă presiune • Consultaţi tabelul cu

dimensiunile corecte

ale becului de tăiat

Flacăra se schimbă la tăiere • Robinetul cu ac al

buteliei de oxigen de pe

mâner este parţial închis

• Butelia de oxigen este

aproape goală

• Deschideţi larg

robinetul buteliei de

oxigen

• Schimbaţi butelia cu

una plină

Page 16: Sudarea Cu Gaz Sudarea Cu Aliaj Si Taierea Cu Flacara Oxiacetilenica

16

IDEI DE PROIECTE DE SUDURĂ

Semn de circulaţie Suporturi-presă

Suport de lumânări Suport de ghiveci

Ştergător pt. picioare

Balansoar

Scară