subiecte rez

22
1. Definiţi coordonatele. Coordonate= secventa de n numere destinata pozitionarii unui punct intr-un spatiu n-dimensional. Obs: Intr-un sistem de referinta si coordonate coordonatele acestea sunt certificate de unitati de masura. 2. Definiţi sistemul de coordonate; Sistemul de coordonate=set de reguli matematice prin care este descrisa pozitia unui punct intr-un anumit sistem de coordonate. 3. Definiţi sistemul de referinţă şi coordonate (CRS – Coordinate Reference System). Sistemul de referinta si coordonate=cuprinde un sistem de coordonate relationat cu realitatea prin intermediul unui datum.Un sistem de referinta si de coordonate este compus din doua parti: - partea matematica=sistemul de coordonate; - partea fizica=datumul , care poate fi: geodezic , ingineresc , vertical . Datumul geodezic implica si definirea unui elipsoid: dimensiunile acestuia,pozitia si orientarea acestuia in relatia sa cu Pamantul. Obs :datumul geodezic si vertical va fi referit la Pamant. 4. Definiţi sistemul de referinţă (datumul); Datum=parametru sau set de parametri care definesc forma si marimea Pamantului,precum si pozitia originii ,scara si orientarea unui sistem de referinta si coordonate. 5. Definiţi componentele unui CRS geografic (2D); Sistem de coordonate elipsoidal=pozitia unui punct este data de ~ b semiaxa mica a elipsoidului; ~ complementul latitudinii reduse ; ~ L longitudinea geocentrica; Datum geodezic=exprima relatiile de legatura intre sistemul de coordonate elipsoidal si Pamant;cuprinde si definirea unui elipsoid. 6. Definiţi componentele unui CRS vertical; Sistem de coordonate ce depinde de gravitate. Datum vertical=descrie relatiile de legatura intre gravitatea Pamantului si altitudine. 1

Transcript of subiecte rez

1. Definiţi coordonatele.Coordonate= secventa de n numere destinata pozitionarii unui punct intr-un spatiu n-dimensional.Obs: Intr-un sistem de referinta si coordonate coordonatele acestea sunt certificate de unitati de masura.2. Definiţi sistemul de coordonate;Sistemul de coordonate=set de reguli matematice prin care este descrisa pozitia unui punct intr-un anumit sistem de coordonate.3. Definiţi sistemul de referinţă şi coordonate (CRS – Coordinate Reference System).Sistemul de referinta si coordonate=cuprinde un sistem de coordonate relationat cu realitatea prin intermediul unui datum.Un sistem de referinta si de coordonate este compus din doua parti:- partea matematica=sistemul de coordonate;- partea fizica=datumul , care poate fi: geodezic , ingineresc , vertical.

Datumul geodezic implica si definirea unui elipsoid: dimensiunile acestuia,pozitia si orientarea acestuia in relatia sa cu Pamantul.

Obs :datumul geodezic si vertical va fi referit la Pamant.4. Definiţi sistemul de referinţă (datumul);Datum=parametru sau set de parametri care definesc forma si marimea Pamantului,precum si pozitia originii ,scara si orientarea unui sistem de referinta si coordonate.5. Definiţi componentele unui CRS geografic (2D);

Sistem de coordonate elipsoidal=pozitia unui punct este data de ~ b semiaxa mica a elipsoidului;~ complementul latitudinii reduse ;~ L longitudinea geocentrica;

Datum geodezic=exprima relatiile de legatura intre sistemul de coordonate elipsoidal si Pamant;cuprinde si definirea unui elipsoid.

6. Definiţi componentele unui CRS vertical; Sistem de coordonate ce depinde de gravitate. Datum vertical=descrie relatiile de legatura intre gravitatea Pamantului

si altitudine.De regula ,suprafata de referinta pentru altitudini este nivelul mediu al marilor ,determinat pe baza unor masuratori efectuate zilnic pe o perioada lunga de timp.Ca referinta pentru altitudini poate fi utilizata si suprafata unui elipsoid.

7. Definiţi componentele unui CRS compus; Sistem de referinta si coordonate geografic(2D)=ce cuprinde datum

geodezic + sistem de coordonate elipsoidal. Sistem de referinta si coordonate vertical=ce cuprinde sistem de

coordonate ce depinde de gravitate + datum vertical.

Sistem temporal.

1

8. Definiţi conform normelor europene componentele unui CRS geodezic;

Sistem de referinta Terestru Euroapean 1989 este compus din: Datum geodezic ETRS’89 – bazat pe elipsoidul GRS80(Sistem de

Referinta Geodezic 1980);GRS80-elipsoid echipotential (de nivel):U=Uo=constant,U = potentialul normal al gravitatii,este determinat in mod unic prin :- (a,b) semiaxele elipsoidului;-M masa interioara;- viteza unghiulara;Axa mica a elipsoidului de referinta este paralela la directia CIO.Primul meridian este paralel la meridianul zero al longitudinilor adoptat de BIH.

Sistem de coordonate elipsoidale9. Definiţi conform normelor europene componentele unui CRS vertical;

EUVN (European Vertical Network) = sistem de altitudini de referinta relatat la campul gravitational.

- punctul zero – suprafata de nivel de referinta unde potentialul campului gravitational al Pamantului este egal cu potentialul normal al elipsoidului;

Datumul vertical EVRS – realizat prin nivel zero al mareografului NAP(Normal Amsterdam Peil) , in care numarul geopotential este zero.UELN = Reteaua Europeana Unica de Nivelment.

2

Prima etapa de compensare s-a realizat in 1986.Incepand cu 1998 a fost extinsa prin retele nationale de nivelment din Estonia si Letonia (1999), Romania(2000), Lituania (2001).Compensarea datelor a fost realizata la centrul de calcul UELN.

10. Definiţi datumul geodezic ETRS89 şi datumul geodezic WGS89;Datumul geodezic ETRS89 este datumul bazat pe elipsoidul GRS80 (Geodetic Reference System1980) si sistemul de coordonate geodezice elipsoidaleGRS80-elipsoid echipotential (de nivel):U=Uo=constant,U = potentialul normal al gravitatii,este determinat in mod unic prin :- (a,b) semiaxele elipsoidului;-M masa interioara;- viteza unghiulara de rotatie a Pamantului;Axa mica a elipsoidului de referinta este paralela la directia CIO.Primul meridian este paralel la meridianul zero al longitudinilor adoptat de BIH.Datumul geodezic WGS84(World Geodetic System 1984) este un sistem de referinta de tip CTRF (Conventional Terrestrial Reference Frame) definit pe baza a peste 1500 de puncte de referinta a caror precizie relativa este de ordinul a circa 1-2 cm.Acest sistem de referinta cartezian geocentric are asociat un elipsoid echipotential definit de 4 parametri:~ a=semiaxa mare;~C2,0 =coeficient armonic zonal normalizat de ordinul 2;~ P =viteza unghiulara de rotatie a Pamantului;~ K=G∙M=constanta gravitationala geocentrica(inclusiv atmosfera);Pe baza celor 4 parametri si a teoriei elipsoidului echipotential se pot calcula alte elemente ca: (f)=turtirea , (b) = semiaxa mica , s.a.Obs: Parametrii elipsoidului WGS-84 sunt apropiati de sistemul GRS-80,diferind putin prin coeficientul armonic zonal.De aici rezulta diferenta turtirii celor doi elipsoizi si o diferenta neglijabila a semiaxei mici.

11. Definiţi conversia şi transformarea de coordonate;Conversia de coordonate=schimbarea coordonatelor bazata pe o relatie unu-la-unu ,dintr-un sistem de referinta si coordonate in altul bazat pe acelasi datum.Ex:CRS elipsoidal—cartezian, coord. geografice—coord. proiectate ,radiani—grade ,feet—metriObs:conversia de coordonate foloseste parametri care au valori constante(specificate) ,nu valori determinate empiric.Transformarea de coordonate=schimbarea coordonatelor dintr-un sistem de referinta si coordonate intr-un alt sistem de referinta si coordonate bazate pe datumuri diferite ,printr-o relatie unu-la-unu.Operatia de transformare se poate realiza daca se cunosc relatiile de legatura intre cele doua datumuri.Aceste relatii pot fi impartite in doua categorii:

- set de formule care descriu matematic procesul de transformare;- set de parametri de transformare=se stabilesc pe baza analizei unor statii de

control cu coordonate cunoscute in ambele sisteme.

3

Obs:transformarea de coordonate foloseste parametri determinati empiric pe baza unui set de puncte cu coordonate cunoscute in ambele sisteme de referinta si coordonate.

12. Prezentaţi schema de conversie şi transformare de coordonate pentru CRS S42 (România) şi CRS ETRS89 (Uniunea Europeană).

13. La ce serveşte ETRS89 conform Ordinului Directorului general ANCPI / 2009 cu privire la implementarea ETRS89 în România (Art.3) ?

Modernizarea reţelei geodezice naţionale a inclus în ultimii ani, folosirea din ce în ce mai largă a tehnologiilor satelitare de poziţionare, care utilizează sisteme de referinţă şicoordonate geocentrice. Asigurarea acestei infrastructuri moderne necesare determinăriipoziţiei implică şi implementarea unui sistem de referinţă şi coordonate modern conformtendinţelor actuale la nivel european. Susţinerea adoptării Sistemului de Referinţă şi deCoordonate (SRC) ETRS89 în fiecare ţară din Europa vine în principal din parteaorganizaţiilor care lucrează cu date spaţiale la nivel naţional şi internaţional. Principalele argumente în favoarea unui SRC geocentric constau în:• Conservarea preciziei ridicate a coordonatelor punctelor determinate pebaza tehnologiilor GNSS şi implicit îmbunătăţirea calităţii reţeleigeodezice naţionale;• Asigurarea compatibilităţii şi interoperabilităţii datelor spaţiale naţionalecu standardele europene şi internaţionale;• Realizarea produselor cartografice pan-europene în sistemele de referinţă

şi de coordonate europene.14. Ce reprezintă pentru dumneavoastră ISO TC 19111 şi EUREF ?

ISO (Organizaţia Internaţională de Standardizare) este o federaţie mondială de organisme naţionale de standardizare (comitete membre ale ISO).ISO TC 19111 - acest standard international trateaza doar referentierea spatiala prin coordonate.• EUREF are sarcina să pună la dispoziţie un sistem de referinţă unic şi omogen pentru a fi folosit în Europa în toate activităţile ştiinţifice şi practice ce au nevoie de georeferenţiere şi navigaţie, cercetări în Ştiinţele Pământului şi aplicaţii multidisciplinare. Pentru aceasta, EUREF va oferi baza ştiinţifică şi metodologia pentrucombinarea măsurătorilor eterogene.

4

• EUREF a dezvoltat activităţi de intreţinere a ETRS89 si EUVN. ETRS89 oferă poziţii geocentrice, 3D, cu precizii milimetrice, într-un sistem de referinţă omogen pentruEuropa, în timp ce EUVN oferă aceleaşi lucrur ipentru altitudini; • EUREF reprezinta baza pentru georeferentiere in Europa si a fost recomandata de EU pentru a fi utilizat de Eurocontrol si EuroGeographics, in plus EUREF este perfect pentruactivitati cartograficein Europa; •EUREF coopereaza foarte strans cu EuroGeographics si cu Agentiile nationale de Geodezie si Cartografie din Europa;

15. Ce reprezintă pentru dumneavoastră RTCM SC 104 şi EUPOS ?RTCM SC 104 =Transmisie de date intre receptori GPS. RTCM(Radio Technical Commission for Maritime Services – Comisia Tehnica de Frecvente Radio pentru Servicii Maritime) este organul de conducere pentru transmisiile utilizate pentru servicii maritimeSC 104 = Special Committee 104 (Comitetul Special 104 al RTCM) a definit formatul pentru transmisiile corectiilor GPS Versiunea standard RTCM SC 104 a fost special conceputa pentru a transmite cerintele de pozitionare.EUPOS = European Position Determination System = compus dintr-un grup international de experti ce provin din domeniul Geodeziei , Cadastrului. = proiect European privind implementarea unui serviciu de pozitionarestandardizat, denumit EUPOS (European Position Determination System) =format din reprezentantii a 17 tari.

= grup de ţări central şi est-europene, elaboratepentru realizarea la nivelul acestei zone a sistemului integrat de astfel de servicii

=dist medie intre statii:~70km

16. Care este standardul actual din România cu referire la realizarea reţelelor geodezice de îndesire şi de ridicare ?

Reţea geodezică de îndesire 1. Reţeaua geodezică de îndesire se realizează astfel încât să asigure densitatea de puncte necesare în zona de lucru şi în zona limitrofă, pentru executarea lucrărilor de introducere a cadastruluigeneral.2. În configuraţia reţelei geodezice de îndesire vor fi incluse cel puţin 4 puncte din reţeauageodezică de sprijin, astfel încât poligonul format să încadreze toate punctele reţelei de îndesire.3. Reţeaua geodezică de îndesire şi ridicare se execută prin metode cunoscute: triangulaţie, trilateraţie, triangulaţie-trilateraţie, reţele de drumuiri poligonometrice, sau tehnologii geodezice bazatepe înregistrări satelitare (Global Positioning System – GPS - sisteme globale de poziţionare). În cazul in care coordonatele punctelor sunt determinate prin tehnologie GPS , la proiectarea reţelei se va ţineseama de următoarele: − reţeaua de îndesire şi ridicare trebuie să se sprijine pe minimum 4 puncte din reţeauageodezică de sprijin; − punctele de sprijin vor trebui să fie uniform repartizate, atât în interiorul reţelei cât şi lamarginea acesteia; − toate punctele noi vor fi determinate cu ajutorul a minimum trei vectori; − se va prevedea determinarea punctelor de legătură dublu-staţionate în sesiuni diferite. Numărul minim de sesiuni s într-o reţea cu p puncte şi cu utilizarea a r receptoare se calculează cu relaţia: s = (p − n)/(r − n) pentru n ≥ 1 în care n este numărul punctelor de legătură între sesiuni. Dacă un punct este staţionat de m ori atunci numărul de sesiuni se calculează cu relaţia:

5

s = m× p / r4. Reţelele geodezice de îndesire se compensează ca reţele libere, prin încadrarea în configuraţialor a cel puţin 4 puncte din reţeaua geodezică de sprijin. Abaterea standard medie de determinare apunctelor reţelei geodezice de îndesire nu trebuie să depăşească ± 5 cm în poziţie planimetrică şi se

calculează cu relaţia:

în care:n = numărul de puncte din reţea,Qxx , Qyy = elementele de pe diagonala principală a matricii cofactorilor(coeficienţilor de pondere) a necunoscutelor, corespunzătoare coordonatelor X şi respectiv Y ale punctului i,s0 = abaterea standard a unităţii de pondere.5. După compensarea ca reţea liberă, se vor determina coordonatele plane ale punctelor reţelei de îndesire şi ridicare în sistemul de proiecţie Stereografic 1970, printr-o transformare Helmert cu ajutorul a minimum 4 puncte din reţeaua geodezică de sprijin.6. Punctele din reţeaua de îndesire trebuie să asigure o densitate de 1 punct / 5 kmp, în extravilan şi 1 punct/kmp în intravilan.

Reţea geodezică de ridicare1. Reţelele geodezice de ridicare sunt create în scopul asigurării numărului de puncte necesare măsurătorilor topografice şi cadastrale de detaliu. Punctele reţelelor geodezice de ridicare sunt determinate prin intersecţii înainte, retrointersecţii, intersecţii combinate, drumuiri poligonometrice,tehnologie GPS, utilizându-se puncte din reţeaua geodezică de sprijin şi de îndesire.2. Densitatea unei reţele geodezice de ridicare se stabileşte în raport cu suprafaţa pe care se execută lucrările şi cu scopul acestora. Reţelele geodezice de ridicare se proiectează astfel încât să se asigure determinarea punctelor care delimitează unităţile administrativ-teritoriale şi intravilanele, precum şi a celor care definesc parcelele/corpurile de proprietate. Se va asigura o densitate de cel puţin 1 punct/kmp în zonă de şes, 1punct/2kmp în zone colinare şi 1 punct/5 kmp în zone de munte.3. Materializarea pe teren se va face cu o densitate impusă de configuraţia terenului şi densitateadetaliilor (în principal limite de proprietate). Materializarea se va face, după natura solului, cu borne,repere şi mărci standardizate. În intravilan, în zonele asfaltate sau betonate, materializarea se poateface şi cu picheţi metalici cu diametrul de 25 mm şi cu lungimea de 15 cm , bătuţi la nivelul solului,asigurând o densitate a punctelor de minim 4 puncte/kmp. Din fiecare punct materializat se vor asiguravizibilităţi către cel puţin alte două puncte din reţeaua geodezică de îndesire şi ridicare sau din reţeauageodezică de sprijin.4. Indiferent de instrumentele şi procedeele tehnice utilizate la executarea măsurătorilor, reţeauageodezică de ridicare se compensează ca reţea constrânsă pe punctele reţelelor de sprijin şi deîndesire. Abaterea standard de determinare a unui punct nu trebuie să depăşească: ± 10 cm înintravilan iar în extravilan ± 20 cm în zone de şes, ±30 cm în zone colinare, ±50 cm în zone de munte. Aceasta se calculează cu relaţiile:

5. Documentaţia tehnică întocmită după executarea reţelelor geodezice de sprijin, îndesire şi ridicare supusă operaţiunilor de recepţie va cuprinde: − memoriul tehnic, cuprinzând descrierea generală a lucrării, metode de lucru, instrumente utilizate, prelucrarea datelor (softul folosit, metoda de compensare a reţelei, abaterile standard, elipsaerorilor pentru fiecare punct geodezic nou determinat), preciziile obţinute, etc.; − schema dispunerii punctelor vechi şi noi, cu marcarea vizibilităţilor (schiţa vizelor);

6

− schema măsurătorilor efectuate (schiţa vizelor); − fişiere ASCII, pe suport magnetic, cu datele rezultate din măsurătorile de teren (denumirea/numărul punctului de staţie, denumirile/numerele punctelor vizate, direcţii măsurate,distanţe măsurate); − descrierile topografice (anexa nr.8) şi schiţele de reperaj pentru punctele vechi şi noi; − inventar de coordonate inclusiv pe suport magnetic (fişier ASCII conform modelului prezentat în anexa nr.15); - tabel din care să reiasă diferenţele dintre coordonatele vechi (puncte de ordinul I, II, III,IV) şi coordonatele noi ale aceloraşi puncte, rezultate în urma compensării reţelei.

17. Care sunt în esenţă precizările din Ord.534/2001 cu privire la realizarea reţelelor GNSS(GPS) de îndesire şi de ridicare?

În cazul in care coordonatele punctelor sunt determinate prin tehnologie GPS , la proiectarea reţelei se va ţine seama de următoarele: − reţeaua de îndesire şi ridicare trebuie să se sprijine pe minimum 4 puncte din reţeauageodezică de sprijin; − punctele de sprijin vor trebui să fie uniform repartizate, atât în interiorul reţelei cât şi la marginea acesteia; − toate punctele noi vor fi determinate cu ajutorul a minimum trei vectori; − se va prevedea determinarea punctelor de legătură dublu-staţionate în sesiuni diferite. Numărul minim de sesiuni s într-o reţea cu p puncte şi cu utilizarea a r receptoare se calculează cu relaţia: s = (p − n)/(r − n) pentru n ≥ 1 în care n este numărul punctelor de legătură între sesiuni. Dacă un punct este staţionat de m ori atunci numărul de sesiuni se calculează cu relaţia: s = m× p / r

18. Prezentaţi modalitatea de realizare a măsurătorilor GNSS statice conform Deciziei nr.1/2008, a Directorului Direcţiei de Geodezie şi Cartografie (Anexa 15a – Ord.634/2006 - ANCPI) ?

Modalitatea de realizare a măsurătorilor GNSS statice conform Deciziei nr.1/2008, aDirectorului Direcţiei de Geodezie şi Cartografie (Anexa 15a – Ord.634/2006 - ANCPI) - coordonatele punctelor retelelor de indesire is ridicare se vor obtine prin determinari relative la Reteaua GEodezica Nationala GNSS formata din statii GNSS permanente(clasa A) si borne de indesire (clasa B sau C). - punctele retelelor geodezice de ridicare (minim 2 puncte) se vor determina prin metoda statica sau rapid statica. - reteaua geodezica de ridicare va fi incadrata in RGN_GNSS prin minim 2 puncte (2 statii GNSS permanente ,2 borne clasa B sau C,o borna si o statie GNSS permanenta)

7

19. Prezentaţi modalitatea de realizare a măsurătorilor GNSS cinematice post-procesare conform Deciziei nr.1/2008, a Directorului Direcţiei de Geodezie şi Cartografie (Anexa 15b Ord.634/2006 - ANCPI) ?

Modalitatea de realizare a măsurătorilor GNSS cinematice post-procesare conform Deciziei nr.1/2008, a Directorului Direcţiei de Geodezie şi Cartografie (Anexa 15b – Ord.634/2006 - ANCPI) ? In cazul determinarii coordonatelor punctelor de detaliu cu ajutorul tehnologiei GNSS se pot utilize metodele de masutate (rapid) statica,cinematica sau pseudo-cinematica.Orice determinare de pozitie a punctelor de detaliu se va face dupa realizarrea retelei geodezice de ridicare Punctele retelei de ridicare vor constitui si puncte in care se va realize verificarea masuratorilor cinematice prin determinarea lor si in mod cinematic(minim 2 puncte).

20. Prezentaţi modalitatea de realizare a măsurătorilor GNSS cinematice în timp real (RTK) conform Deciziei nr.1/2008, a Directorului Direcţiei de Geodezie şi Cartografie (Anexa 15a – Ord.634/2006 – ANCPI) ?

In cazul determinarii coordonatelor punctelor de detaliu cu ajutorul tehnologiei GNSS,se pot utiliza metodele de masurare (rapid)statica,cinematica sau pseudo-cinematica.Orice determinare de pozitie a punctelor de detaliu se va face numai dupa realizarea retelei geodezice de ridicare.Punctele retelei de ridicare vor constitui si puncte in care se va realiza (auto)verificarea masuratorilor cinematice prin determinarea lor si in mod cinematic(minim 2 puncte).-numele proiectului(job);-numele/identificatorul punctului determinat in mod RTK;-data si ora cand s-a determinat punctul respectiv;-varianta de determinare RTK:cu o statie de referinta reala sau virtuala;-tipul de solutie pentru coordonatele determinate (fixed,float);-coordonatele geocentrice ale punctelor de detaliu determinate (media celor 2 determinari pentru punctele materializate ) si precizii in sistem geocentric cartezian si/sau elipsoidal;Pentru punctele de detaliu materializate pe teren,care definesc limitele imobilului,se va realiza o dubla determinare a coordonatelor in mod cinematic folosind una din variantele de mai jos:-2 determinari(prin initializari) la momente de timp diferite folosind corectii diferentiale de la statii de referinta reale diferite;-2 determinari(prin initializari) la momente de timp diferite folosind corectii diferentiale de la o statie de referinta reala si/sau una sau mai multe statii de referinta virtuale;-2 determinari(prin initializari) la momente de timp diferite folosind corectii diferentiale de la aceeasi statie de referinta; Transcalculul coordonatelor determinate cinematic din sistemm geocentric in sistem national de referinta se va realiza utilizand soft-ul TransDat pus la dispozitie in mod gratuit de catre ANCPI. In zonele in care acest soft nu a fost implementat oficial se vor calcula parametrii locali de transformare conform Ordinului Ministrului Administratiei Publice si se preziinta rezultatele.21. In ce an şi în ce localitate a fost instalată prima staţie GPS

permanentă din România ?

8

Prima statie GPS permanenta (BUCU) a fost instalata in anul 1999 in Bucuresti(in cadrul Facultatii de Geodezie UTCB)

22. Care este numărul total de staţii GNSS permanente instalate în România de către ANCPI şi UTCB, până la sfârşitul anului 2008 (conform www.rompos.ro) ?

48 statii, cu perspective extinderii pana la 73 de statii in 2009.23. Ce reprezintă ROMPOS ?

ROMPOS este un sistem de determinare a pozitiei, un sistem complementar de pozitionare care furnizeaza utilizatorilor informatii suplimentare (“ corectii diferentiale “) pe langa cele receptoinate direct de la satelitii GNSS ,pentru a putea atinge precizii de pozitionare in timp real de nivel decimetric sau centimetric .

24. Care sunt serviciile furnizate de sistemul ROMPOS şi preciziile de poziţionare specifice fiecărui serviciu?

ROMPOS® este un sistem de determinare a poziţiei care include următoarele tipuri de servicii: -ROMPOS® DGNSS – pentru aplicaţii cinematice în timp real cu o precizie de poziţionare între 3m şi 0.5m -ROMPOS® RTK - pentru aplicaţii cinematice în timp real cu o precizie de poziţionare între 0.5 şi 2cm -ROMPOS® GEO (Geodezic) pentru aplicaţii postprocesare şi o precizie de poziţionare sub 2cm

ROMPOS® DGNSS (3m - 0.5m) Sisteme Informatice Geografice (SIG), navigaţia vehiculelor, monitorizarea flotelor, navigaţie maritimă şi aeriană, hidrografie, sprijinul autorităţilor publice (poliţie, pompieri, salvare), turism, ş.a. ROMPOS® RTK (0.5m – 2 cm) Cadastru, Sisteme informaţionale specifice diferitelor domenii de activitate (administraţie locală, imobiliar-edilitar, utilităţi publice - apă, canal, gaze naturale), managementul dezastrelor, măsuratori în construcţii şi inginerie, cercetare ştiinţifică, meteorologie, măsuratori batimetrice, s.a. ROMPOS® GEO (sub 2 cm) Reţele geodezice de sprijin şi de îndesire, reţele de sprijin pentru trasarea şi urmărirea în timp a construcţiilor, Sisteme Informatice Geografice (SIG), geodinamică, fotogrammetrie aeriană, scanare laser, cercetare ştiinţifică

ROMPOS® este sprijinit de un serviciu de conversie şi transformare a coordonatelor TransDat, incluzând sistemele de referinţă ETRS89 şi S-42 (elipsoid Krasovski 1940, plan de proiecţie stereografic 1970), precum şi alte sisteme locale (ca de exemplu sistemul de proiecţie local Bucureşti). În viitor va fi disponibil şi un serviciu pentru determinarea legăturii dintre altitudinile elipsoidale determinate pe baza ROMPOS® şi altitudinile normale (Marea Neagră 1975, EVRS2000) prin determinarea (cvasi)geoidului pe teritoriul României.

25. Care este modalitatea prezentă de contractare a serviciilor ROMPOS ?

9

1.Informarea generala si de detaliu disponibila pe site-ul ROMPOS (www.rompos.ro )sau prin Serviciul HelpDesk (telefon,fax,e-mail)2.Descarcarea de pe site-ul ROMPOS a unui Formular(contract) de inregistrare, completarea si transmiterea acestuia la ANCPI-Centrul National de Servicii ROMPOS sau Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara cel mai apropiat;3.Aprobarea accesului la serviciile ROMPOS si semnarea contractului de prestari servicii intre furnizor (ANCPI) si beneficir;4.Comunicarea beneficiarului a modalitatii de acces la seviciul/serviciile contractate)

26**. Care sunt caracteristicile principale luate în considerare la achiziţia unui receptor GNSS ?

Mai mult de douăzeci şi cinci de ani au trecut de cand primul SATELIT GPS a intrat în orbita. În acest timp, a existat o evoluţie remarcabilă în proiectarea şi exploatarea sistemului global de navigaţie prin satelit cu receptoare(GNSS). Exista o reducere a dimensiunii şi a consumului de energie a unui receptor GNSS , care a fost posibila din cauza evolutiei tehnologiei de semiconductoare, dar şi pentru că receptoarele GNSS pot fi realizate digital, mai degrabă decât cu circuite analogice. Software-ul receptoarelor pot realiza toate un semnal digital programabil de procesare cu ajutorul unui microprocesor sau DSP. (A DSP is a specialized microprocessor adept at high-speed arithmetic and real-time data transfer to and from the real world.) (Un DSP este un microprocesor specializat de mare viteză cu timp real de transfer de date către şi de la lumea reală.). Cele mai multe receptoare moderne GNSS nu sunt uşor adaptabile la schimbări în frecvenţa de operare, structura de semnal, sau de operare de scenarii. Limitarea duratei de funcţionare a receptorului GNSS va deveni din ce în ce mai importanta pentru ca noi semnale de la sateliţii GPS sa poata fi detectate. Receptorul GNSS trebuie:-sa fie capabili si setati sa inregistreze date de la 8 sateliti simultan;-unghiul de elevatie sa fie mai mic de 5 grade;-sunt de preferat receptoarele care sa urmareasca toti satelitii GNSS vizibili;-receptoarele GNSS si alte echipamente cum sunt computerele sa fie protejate impotrivacaderilor de current;-receptoarele trebuie setate sa inregistreze date de la toti satelitii, inclusive de la cei mainoi lansati.27.Ce reprezintă pentru dumneavoastră caracteristicile L2C şi L5 disponibile la un receptor GPS ? L2c si L5 sunt semnale de frecventa, difuzate de sateliti GPS, utilizate ca semnale civile.L2c este un nou code folosit de GPS, cu accesibilitate civila. Este un semnal mult mai puternic decat L1.L5 va fi un semnal utilizat in curand de GPS, si va avea o frecventa mult mai mare decat L2c. Va putea fi utilizat si in aplicatii maritime sau aeriene. 28**. Care sunt caracteristicile specifice ale unui receptor GNSS care are capabilitate RTK ?Caracteristicile unui receptor GPS sunt:- masurare cinematica in timp real (RTK)

10

-acuratete RTK si acuratete post-procesare-frecventa ampla-lucru in mod static dar si dinamic-acuratete la pozitionare autonoma si in timp real-adaptare la conditii atmosferice .. Dezvoltarea receptoarelor GNSS include un număr mare de studii pentru a investiga existenta RTK –ului la modelele de receptoare, acestea fiind noile condiţii limită , ca urmare a aparitiei sistemului Galileo şi din cauza modernizarii GPS-urilor. RTK Receiver Design cu L2 (semnalul civil) şi îmbunătăţirile performanţei acestoraAparitia frecventei L2 a reusit sa imbunatateasca receptoarele RTK. Aceasta imbunatatire este mai semnificativa in cazul in care receptorul dispune de dubla frecventa L1 si L2 , in comparatie cu receptoarele ce dispun doar de frecventa L1. Dar, de asemenea, un punct important de subliniat este evoluţia în funcţie de numărul de sateliţi disponibili cu L2-CS. Cu doar câtiva sateliţi emisi, receptorul L2-CS are deja o performanţă mai bună decât atunci când numai frecventa L1 este primita. Îmbunătăţirea va fi si mai importanta , în cazul în care timpul va permite o pozitionare RTK mai fiabila şi mai precisa. De asemenease se va lucra să se permită o mai rapidă soluţie de ambiguitate. Pentru timp de bază cele mai utile îmbunătăţiri e durata medie necesară pentru a stabili ambiguitate, care în cazul folosirii unui dual L1/L2-CS va fi de aproximativ numai un minut. Rezultatele arată, de asemenea, o îmbunătăţire de performanţă, atunci când se utilizeaza L2-CS in loc de L2-P (Y) în dublă frecvenţă pentru receptoare. Poate că atunci când se utilizează îmbunătăţirea L2-CS pare să nu fie atât de important, ca şi în cazul cu o singură frecvenţă pe receptor, dar dubla frecvenţă a receptoarelor poate fi mai complexa. 29. Care este sursa de erori sistematice cea mai problematică, care afectează receptoarele GNSS cu o singură frecvenţă şi duce la limitarea lungimii vectorului de determinat ?Ionosfera30. Care sunt cele două fişiere de date necesare prelucrării datelor GNSS rezultate la măsurătorile realizate prin metoda de măsurare statică ?Efemeridele si Coordonatele31. Cum se numeşte protocolul de comunicaţie utilizat pentru accesul la datele RTK furnizate de ROMPOS sau un sistem similar ? In cadrul Centrului National de Servicii ROMPOS se implementeaza un nou soft care va imbunatati functionarea serviciilor. Din acest motiv in aceasta perioada serviciul RTK va functiona prin furnizarea de corectii diferentiale in mod „single station” (de la fiecare statie). Utilizatorii vor accesa datele de timp real (RTK) in format RTCM2.3 pe baza protocolului TCP/IP utilizand datele de conectare (adresa IP şi porturile de acces aferente pentru fiecare statie). 32. Explicaţi conţinutul mesajelor RTCM de tip 1 şi 2;

11

Mesajul RTCM de tip 1 este pentru corectarea razei si e primul mesaj in codul fazei diferentiale de pozitionare (DGPS). Calculeaza eroarea razei de masurare pentru fiecare inregistrare. Measjul RTCM de tip 2 e genarat automat cand un set nou de efemeride ale satelitilor este receptat . Calculeaza diferenta dintre efemeridele vechi si cele noi.E utilizat atunci cand statia de referinta transmite un mesaj de tip 1.32. Explicaţi conţinutul mesajelor RTCM de tip 18 şi 19;Mesajul RTCM de tip 18 e purtatorul de faza cu datele necorectate si purtatorul de faza al datelor corectate.Mesajul RTCM de tip 19 este pseudo-distanta necorectata masurata si pseudo-distanta corectata.32. Caracteristici principale ale receptorului Leica System 900;

* Concept de operare unitar * Programe puternice pentru aplicatii * Tehnologia SmartTrack GPS * SmartCheck 30km RTK * Foarte robust * Programabil de catre utilizator * Usor, modular * Statie de referinta GPS * Tastatura.

Leica GPS900 are software-ul de la bord uşor de folosit pentru un singur om.Face posibila inregistrarea de puncte, cu sau fără cod şi atribut de informaţii. Leica GPS900 este uşor de utilizat. GPS900 Rover este simplificată şi optimizata pentru a reduce oboseala operatorului. Pictograma de pe bază, graficele aflate la bord, software-ul pot fi uşor exploatate folosind ¼ VGA touchscreen. Instrumentul poate fi compatibil cu Leica TPS400, TPS800 Leica System 1200 şi TPS şi GPS. Dispune de RTK,GPS şi GLONASS - beneficiaza de receptionarea mai multor sateliti decât vechile aparate Standardele includ acum corectarea datelor proiectate de Leica Geosystems pentru a se asigura că rezultatele sunt în concordanţă şi trasabile oriunde în reţea Noua tehnologie oferă poziţionarea exactă în toate reţelele, indiferent de corecţia de date.

33. Caracteristici principale ale receptorului Topcon Hyper Pro GGD; HiPer Pro caracteristici:

compacta, uşoara frecvenţă duala, RTK GPS + urmărire. 24 GPS + 11 sateliti GLONASS receptor complet integrat / antena. bluetooth integrat pentru comunicare controller long UHF radio

12

HiperPro are un design inovator, integrat ce cuprinde o transmisie radio UHF cu baza in receptor, eliminând necesitatea de utilitati externe, aparate radio şi baterii. Topcon Channel Scan detectează semnale radio şi compensează în mod automat schimbarea de canale, astfel încât HiPer Pro system sa poata ţina toată ziua de lucru. HiPer Pro utilizeaza tehnologia avansata de comunicaţii fără fir (Bluetooth) . Cablurile externe de la baterii, antene, aparate de radio şi RTK, oferă o completa utilizare a Hiper Pro, integrata in sistemul RTK GPS. Cu HiPer Pro, există un numar mai mic de echipamente pentru transportu. Gama HiPer Pro include Topcon GPS si technolgia de urmărire prin satelit GLONASS - aceasta insemnand mai multa acoperire prin satelit, o crestere de performanţă şi o mai bună precizie pentru GPS.

Recapitulare

34. Clasificarea metodelor de poziţionare funcţie de starea de mişcare a receptorului; pozitionare statica=receptorul se afla in repaos; pozitionare cinematica=receptorul se afla in miscare; pozitionare combinata=receptorul trece alternativ din starea de repaos in starea de miscare;

35. Clasificarea metodelor de poziţionare funcţie de momentul în care se determină poziţia; pozitionare in timp real = pozitia este determinata in momentul efectuarii observatiilor satelitare; pozitionare in mod post-procesare = pozitia este determinata la un anumit interval de timp dupa

momentul efectuarii observatiilor satelitare;36. Clasificarea metodelor de poziţionare funcţie de tipul observaţiilor extrase din semnalul satelitar;

pozitionare cu coduri=corelarea semnalului satelitar receptionat cu codul propriu generat de receptor; pozitionare cu faza purtatoarei=folosind masuratori ale fazei purtatoare(“cycles”);

37. Precizaţi numărul minim de sateliţi necesari determinării unei poziţii tridimensionale absolute statice;In cazul pozitionarii tridimensionale absolute statice:

cu ajutorul codurilor – se determina coordonatele receptorului la fiecare epoca (t) cu ajutorul a minim 4 sateliti;

cu ajutorul observatiilor fazei purtatoarei:-nr.necunoscute:3 coordonate+nt (erori ale ceasului receptorului pentru nt epoci)+nj (nr.ambiguitati spre cei nj sateliti);

38. Discutaţi inecuaţia de mai jos, care apare în cazul poziţionării satelitare statice cu obs. de fază(diferenţe simple de ecuaţii de obs.), cunoscând semnificaţia mărimilor care intervin:nj • nt ≥ 3 + nj + nt nj – nr. de sateliţi; nt – nr. de momente de înregistrare;(nr. de ecuaţii ≥ nr.de necunoscute); nj • nt ≥ 3 + nj + nt

nj – nr. de sateliţi nt – nr. de momente de înregistrare;

13

(nr. de ecuaţii ≥ nr.de necunoscute);Notatii: nj- nr.de sateliti observati simultan de un receptor (i) nt- nr.de epoci de inregistrare spre cei nj sateliti nj • nt –numarul total de observatii(nr.ecuatiilor)Nr. de necunoscute=3 (coordonatele)+(nr.de ‘ambiguitati ‘ spre nj sateliti)+ nt (erori ale ceasului receptorului pentru cele nt epoci) Inecuatia reprezinta conditia de rezolvare a sistemului de ecuatii din cazul pozitionarii absolute cu ajutorul observatiilor fazei purtatoarei.

Inecuatia se rezolva in numere intregi,de exemplu:

39. Explicaţi noţiunea de corecţie diferenţială DGNSS şi RTK ?; In cadrul pozitionarii absolute diferentiale se determina pozitia unui receptor,de regula mobil pe baza observatiilor directe spre sateliti si a unor corectii diferentiale transmise in timp real de la un alt receptor fix ,numit si receptor-baza. Corecţiile transmise de receptorul bază pot fi corecţii de pseudodistanţe (PRC-Pseudo-Range-Corrections) şi corecţii de variaţie a pseudodistanţelor (RRC- Rate of Range Corrections). Aceste corecţii se pot determina utilizând pseudodistanţele determinate pe baza codurilor transmise de sateliţi (varianta DGNSS – Differential GNSS) sau pe baza măsurătorilor efectuate folosind faza undei purtătoare (varianta RTK – Real Time Kinematic).40. Precizaţi eroarea sistematică care se elimină la efectuarea diferenţelor simple de ecuaţii de obs. ale fazei purtătoarei;Se elimina corectia de ceas a satelitului observat.

41. Precizaţi eroarea sistematică care se elimină la efectuarea diferenţelor duble de ecuaţii de obs. ale fazei purtătoarei;Se elimina erorile de ceas ale celor doua receptoare (avand in vedere ca observatiile sunt simultane)42. Precizaţi eroarea sistematică care se elimină la efectuarea diferenţelor triple de ecuaţii de obs. ale fazei purtătoarei; Se elimina ambiguitatile .43. Discutaţi inecuaţia de mai jos, care apare în cazul poziţionării satelitare cinematice cu obs. de fază(diferenţe simple de ecuaţii de obs.), cunoscând semnificaţia mărimilor care intervin:nj • nt ≥ 3nt + nj + nt nj – nr. de sateliţi; nt – nr. de momente de înregistrare;(nr. de ecuaţii ≥ nr.de necunoscute);nj • nt ≥ 3nt + nj + nt

nj – nr. de sateliţi;

14

nt – nr. de momente de înregistrare;(nr. de ecuaţii ≥ nr.de necunoscute) nj • nt –numarul total de observatii (nr.ecuatiilor) 3nt + nj + nt- numarul necunoscutelor unde: 3nt-coordonatele nj- ambiguitatile nj-corectiile de ceas ale receptorului B

Din inecuatie se obtine conditia adica nj trebuie sa fie mai mare

decat 4 ,deci in cazul pozitionarii relative cinematice este necesara receptionarea simulatana a minim 4 sateliti.

Pt observatiile statice se folosesc 2 receptoare A si B care efectueaza nj observatii de sateliti comuni pe perioada a nt epoci de observatie folosind acelasi interval de inregistrare. Vor rezulta astfel nj * nt ecuatii.

unde numarul de necunoscute este:-3 coordonate relative (ΔXB, ΔYB, ΔZB);-nj numarul de ambiguitati spre cei j sateliti observatiisimultan;-nt numar de diferente de corectii de ceas ale receptoarelor.Conditia sistemului de ecuatii este:

Numarul de epoci de observare trebuie sa satisfaca inegalitatea: ;

Cazuri particulare:-nj=1 satelit comun observat nu exista solutie-nj=2 sateliti comuni observati nt≥5 epoci de observatii;-nj=3 sateliti comuni observati nt≥3 epoci de observatii;-nj=4 sateliti comuni observati nt>3 epoci de observatii;44. Explicaţi notiunea de iniţializare a observaţiilor satelitare cinematice. Initializarea reprezinta procesul prin care se determina ambiguitatile initiale .Metode de initializare: -initializare statica pe un punct de coordonate cunoscute

-initializare statica pe un punct de coordonate necunoscute -initializare prin permutarea antenelor (“antenna swap”) -initializare in miscare (OTF-“on the fly”)

15