subiecte-proba practica

of 49 /49
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj Colegiul Naţional ”Elena Cuza” Craiova str. Mihai Viteazul, nr. 12 Telefon: 0251/413615, 0251/419238 Fax: 0251/416353 Adresa WEB: www.elenacuza.ro Catedra de informatică An şcolar 2010-2011 Subiecte propuse pentru proba practică a examenului de atestare a competen ţ elor profesionale a absolvenţilor claselor de matematică-informatică, intensiv informatică, sesiunea 2011 I. Sisteme de Gestiune a Bazelor de Date 1. La recepţia hotelului Flora din Mamaia există o bază de date cu următoarea structură: Camera(N4), Nr_paturi(N1), Telefon(L), Televizor(L), Ocupat(L). Elaboraţi un program Fox care să răspundă la următoarele cerinţe: a) determinaţi câte camere libere sunt în hotel; b) să se afişeze camerele cu 2 paturi care nu au telefon; c) să se afişeze camerele care au televizor, ordonate descrescător după numărul de paturi. 2. Construiţi baza de date ACTORI având următoarea structură: Nume(C20), Data_naşteri(Date), Sex(C1), Naţionalitate(C15), Data_deces(Date). Să se scrie un program Fox care să răspundă la următoarele cerinţe: a) Ce vârstă are actorul Richard Gere? b) Lista actriţelor în viaţă care nu au depăşit 30 de ani, pe naţionalităţi; c) Afişaţi primii 5 “veterani” de naţionalitate român; 3. Creaţi o bază de date care să conţină date referitoare la bolnavii unui spital, cu următoarea structură: Nume(C20), Diagnostic(C30), Medic(C20), Etaj(N2), Salon(C3). Răspundeţi la interogări. a) Câţi bolnavi există în spital? 1

Embed Size (px)

Transcript of subiecte-proba practica

Page 1: subiecte-proba practica

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj

Colegiul Naţional ”Elena Cuza” Craiovastr. Mihai Viteazul, nr. 12

Telefon: 0251/413615, 0251/419238Fax: 0251/416353

Adresa WEB: www.elenacuza.ro

Catedra de informatică An şcolar 2010-2011

Subiecte propuse pentru proba practicăa examenului de atestare a competen ţ elor profesionale a

absolvenţilor claselor de matematică-informatică, intensiv informatică,sesiunea 2011

I. Sisteme de Gestiune a Bazelor de Date

1. La recepţia hotelului Flora din Mamaia există o bază de date cu următoarea structură: Camera(N4), Nr_paturi(N1), Telefon(L), Televizor(L), Ocupat(L). Elaboraţi un program Fox care să răspundă la următoarele cerinţe: a) determinaţi câte camere libere sunt în hotel;b) să se afişeze camerele cu 2 paturi care nu au telefon;c) să se afişeze camerele care au televizor, ordonate descrescător după numărul de paturi.

2. Construiţi baza de date ACTORI având următoarea structură: Nume(C20), Data_naşteri(Date), Sex(C1), Naţionalitate(C15), Data_deces(Date). Să se scrie un program Fox care să răspundă la următoarele cerinţe:

a) Ce vârstă are actorul Richard Gere?b) Lista actriţelor în viaţă care nu au depăşit 30 de ani, pe naţionalităţi;c) Afişaţi primii 5 “veterani” de naţionalitate român;

3. Creaţi o bază de date care să conţină date referitoare la bolnavii unui spital, cu următoarea structură: Nume(C20), Diagnostic(C30), Medic(C20), Etaj(N2), Salon(C3). Răspundeţi la interogări.

a) Câţi bolnavi există în spital?b) Afişaţi bolnavii medicului X (X citit de la tastatură) precizând unde pot fi găsiţi (etaj, salon);c) Calculaţi şi afişaţi numărul bolnavilor pentru fiecare diagnostic.

4. Evidenţa curselor aeriene pe un aeroport este ţinută într-o bază de date cu următoarea structură: Nr_cursă(N4), Destinaţie(C25), Nr_locuri(N3), Nr_locuri_rezervate(N3), Preţ(N5).

a) Cât costă un bilet spre Tokio?b) Câţi pasageri călătoresc la Paris având loc rezervat la cursa 234?c) Aflaţi care rută este mai aglomerată.

5. Creaţi o bază de date în care se memorează situaţia pe luna curentă a abonaţilor RomTelecom astfel încât să puteţi răspunde la cerinţe.

a) Lista persoanelor cu sume restante din luna anterioară şi care este valoarea totală a restanţelor;

1

Page 2: subiecte-proba practica

b) Valoarea facturii pentru fiecare abonat pe luna curentă (fără sumele restante), ştiind că preţul unui impuls este de 595 lei;

c) Care este telefonul persoanei cu cea mai mare sumă restantă?

6. Se dă baza de date FARMACIA.DBF cu următoarea structură: Cod_farmacie(N3), Medicament(C25), Cantitate(N3), Preţ(N7). Scrieţi programul corespunzător pentru realizarea cerinţelor.

a) Ce farmacii au medicamentul X specificat de la tastatură?b) În ce farmacie medicamentul Y se găseşte în cea mai mare cantitate şi la cel mai mic preţ?c) Care este valoarea medicamentelor din fiecare farmacie?

7. Creaţi o bază de date cu următoarele câmpuri: Nume, Prenume, Vârstă, Sex, Greutate şi Înălţime.

a) Afişaţi toate fetele sub 20 de ani care au peste 1,70 şi greutatea cel mult 65 Kg;b) Care este cel mai înalt băiat?c) Afişaţi media de vârstă pentru băieţi şi pentru fete.

8. Considerându-se tabela atestat.dbf (Nume C(15) Prenume C(20) Datan D (Ll/Zz/Aa)

CLASA C(5) SEX C(1) MEDIE N(5,2) PROMOVAT (L))

să se scrie un program pentru realizarea următoarelor cerinţe:a) Să se calculeze, pentru o anumită clasă - introdusă de la tastatură - media generală;b) Să se afişeze toţi elevii clasei respective, care au MEDIE mai mare decât media generală a

clasei;c) Să se afişeze toţi elevii promovaţi.

9. Considerându-se tabela ATESTAT.DBF (Nume C(15) Prenume C(20) Datan D (Ll/Zz/Aa)

CLASA C(5) SEX C(1) MEDIE N(5,2) PROMOVAT (L)) , SĂ SE SCRIE UN PROGRAM PENTRU REALIZAREA URMĂTOARELOR CERINŢE:

a) Să se creeze o nouă tabelă ALOCATII.DBF având câmpurile: Nume, Prenume, Datan, Clasa care să conţină numai elevii care nu au împlinit 18 ani până la 1 iunie 2008;

b) Să se afişeze alfabetic baza de date nou creată;c) Să se marcheze pentru ştergere elevii unei anumite clase, citită de la tastatură.

10. Să se creeze tabela TELEFON.DBF cu următoarea structură: Nume, Prenume, Telefon, Valoare, Achitat. Să se introducă minimum 5 înregistrări. Să se scrie apoi un program pentru realizarea următoarelor cerinţe:

a) Să se citească de la tastatură un nume şi să se verifice dacă a achitat sau nu telefonul şi în ultimul caz să se afişeze valoarea restantă;

b) Să se afişeze numărul total al restanţierilor;c) Să se adauge un nou abonat, prin citirea datelor sale de la tastatură.

11. Să se creeze tabela CĂRŢI.DBF cu următoarea structură: Autor, Titlu, An_Aparitie, Nr_Exemplare, Pret. Să se introducă apoi minimum 5 înregistrări. Să se scrie apoi un program pentru realizarea următoarelor cerinţe: a) Să se afişeze, pentru o carte, cu titlul citit de la tastatură, câmpurile Autor, Titlu, An Aparitie; b) Să se afişeze AUTOR, TITLU pentru toate titlurile autorilor care au 1 exemplar; c) Calculaţi valoarea totală a cărţilor din bibliotecă.

12. Proiectaţi structura unei baze de date PACIENŢI.DBF care să răspundă următoarelor cerinţe :2

Page 3: subiecte-proba practica

a) Listaţi pacienţii care suferă de gripă. b) Ştergeţi definitiv pacientul Radu Cristian, cu CNP-ul  1300202384451c) Afişaţi, sub formă de raport, pacienţii grupaţi în funcţie de sex şi alfabetic după nume.

13. Proiectaţi structura unei baze de date PACIENŢI.DBF care să răspundă următoarelor cerinţe a) Listaţi copiii cu vârsta între 7 şi 10 ani;b) Adăugaţi, folosind comanda Replace, un pacient nou;c) Afişaţi ultimii 3 pacienţi din bază.Toate cerinţele se vor rezolva într-un program.

14. Proiectaţi structura unei baze de date LOCATARI.DBF, făcută pentru un bloc, care să răspundă următoarelor cerinţe :

a) Listaţi, sub formă de raport, locatarii cu restanţe de plată;b) Înlocuiţi în baza de date, datele locatarului de la apartamentul 6 cu datele noului proprietar;c) Determinaţi valoarea totală a restanţelor de plată.

15. Proiectaţi structura unei baze de date LOCATARI.DBF, făcută pentru un bloc, care să răspundă următoarelor cerinţe: 

a) Listaţi toţi locatarii, alfabetic, după nume;b) Afişaţi locatarii primelor 3 apartamente, dacă au restanţe de plată;c) Determinaţi numărul de locatari din apartamentul 2.Toate cerinţele se vor rezolva într-un program.

16. Proiectaţi structura unei baze de date FOTBALIŞTI.DBF, care să răspundă următoarelor cerinţe :

a) Afişaţi într-o fereastră jucătorii echipei Universitatea Craiova;b) Listaţi fotbaliştii care au marcat cel puţin 20 de goluri;c) Ştergeţi definitiv din baza de date un jucător ale cărui date le introduceţi de la tastatură.

17. Proiectaţi structura unei baze de date STOC.DBF care să răspundă următoarelor cerinţe :a) Listaţi, într-o fereastră, produsele care expiră mâine;b) Listaţi produsele care necesită aprovizionare (cantitatea din stoc e mai mică decât o valoare

minimă stabilită pentru fiecare produs);c) Modificaţi preţul produsului Euro-glet la valoarea 10 lei.

18. După susţinerea unui concurs pentru ocuparea a 30 de posturi într-o instituţie, datele se trec într-o bază de date cu numele REZULTAT.DBF, care conţine două câmpuri: Nume(C20) şi Punctaj (N3). Concurenţii pot primii de la 0 la 100 de puncte. Determinaţi:

a) Câţi concurenţi au obţinut minim 50 de puncte;b) Care este punctajul mediu obţinut;c) afişaţi primii trei concurenţi cu cel mai mare punctaj.

19. După susţinerea unui concurs pentru ocuparea a 30 de posturi într-o instituţie, datele se trec într-o bază de date cu numele REZULTAT.DBF, care conţine două câmpuri: Nume(C20) şi Punctaj (N3). Concurenţii pot primii de la 0 la 100 de puncte. Cerinţe:

a) Care este punctajul minim şi maxim obţinut?b) Afişaţi ultimi cinci concurenţi cu cel mai mic punctaj;c) Ştiind că pentru ocuparea unui post trebuie obţinute minim 75 de puncte, să se precizeze dacă

au rămas locuri libere sau în cazul în care s-au ocupat toate posturile, să se afişeze ce punctaj are ultimul concurent.

3

Page 4: subiecte-proba practica

20. Un profesor creează o tabelă (bază de date) cu informaţii despre lucrarea de control pe care a susţinut-o cu o clasă. Tabela se numeşte LUCRARE.DBF şi conţine pentru fiecare elev Numele (C20), Nota obţinută (N5,2). a) Afişaţi elevii în ordinea descrescătoare a notelor;b) Câţi elevi au nota de cel puţin cinci?c) Care este media pe clasă?

21. Fie baza de date ELEVI.DBF cu următoarele câmpuri: Nume(C15), Prenume(C15), Media(N5,2) şi Vârsta(N2).a) Să se afişeze conţinutul şi numărul de înregistrări din baza de date;b) Să se insereze între înregistrarea 2 şi 3 înregistrarea:

MICŞULEANU MARINICĂ 8.50 17c) Să se găsească înregistrările care au Media<5 şi Vârsta=14. Dacă nu există nici o înregistrare

să se afişeze un mesaj corespunzător.

22. Nero, împăratul Romei doreşte să cunoască anumite date despre cetăţenii Romei.a) Cere să se facă o listă a tuturor persoanelor din Roma cu numele, vârsta şi dacă este sau nu

creştin;b) Vrea o listă a tuturor fetelor între 18-25 de ani;c) Vrea să cunoască câţi copii din Roma au între 3 şi 10 ani şi al căror nume începe cu litera

“C”;d) Doreşte să ştie care este cel mai bătrân om din Roma.Ajutaţi-l pe Nero, construind o bază de date corespunzătoare şi traducând acţiunile lui într-un

program FoxPro.

23. Se dă baza de date FARMACIA.DBF cu următoarea structură: Cod_farmacie(N3), Medicament(C25), Cantitate(N3), Preţ(N7). Scrieţi programul corespunzător pentru realizarea cerinţelor.

a) Ce farmacii au medicamentul X specificat de la tastatură?b) În ce farmacie medicamentul Y se găseşte în cea mai mare cantitate şi la cel mai mic preţ?c) Care este valoarea medicamentelor din fiecare farmacie?

24. Se consideră tabela ANGAJAT.DBF cu următoarea structură: CNP C(13), Nume C(50), data_nasterii D(8), data_angajarii D(8), Salariu N(10). a) Să se afişeze o listă a femeilor în ordine alfabeticăb) Să se afişeze persoanele care-şi sărbătoresc mâine ziua de naşterec) Salariul persoanelor care au o vechime de 3 ani a fost introdus greşit: cu 10% mai puţin. Corectaşi-l!

25. Se consideră tabela ANGAJAT.DBF cu următoarea structură: CNP C(13), Nume C(50), data_nasterii D(8), data_angajarii D(8), Salariu N(10). a) Să se afişeze o listă a bărbaţilor în ordine alfabeticăb) Să se afişeze persoanele care urmează să se pensioneze anul acesta, ştiind că femeile se pensionează la 60 de ani iar bărbaţii la 62 de ani.c) Câte persoane au cel mai mare salariu?

26. Se consideră tabela PRODUSE.DBF cu următoarea structură: Cod C(5), Nume_produs C(30), Data_expirarii D(8). a) Să se completeze câmpul Cod cu valoarea formată din numărul înregistrării urmată de primele 3 litere din câmpul Nume_produs b) Să se şteargă din baza de date toate produsele expirate.c) Să se afişeze produsele din baza de date ordonate descrescător după Data_expirarii

4

Page 5: subiecte-proba practica

27. Se consideră tabela PROFESOR.DBF cu următoarea structură: Cod N(3), Nume C(20), Prenume C(20). Catedra C(15), Data_angajarii, Data_nasterii.a) Modificaţi codul înregistrării 3 ca fiind egal cu 10.b) Câţi profesori sunt la catedra de Informatica.c) Afişaţi persoanele cu vârsta cea mai mare.

28. Se consideră tabela CASETE.DBF cu următoarea structură: Cod N(3), Nume_film C(20), Tip_film C(20). Data_imprumut.a) Să se completeze câmpul Cod cu valoarea formată din numărul înregistrării urmată de primele 3 litere din câmpul Nume_film şi prima literă din Tip_film.b) Să se afişeze înregistrările care au în câmpul Tip_film valoarea Actiune.c) Să se afişeze toate casetele ce sunt împrumutate de mai mult de 5 zile

29. Se consideră tabela SPECTACOL.DBF cu următoarea structură: Nume_Piesa C(20), Data, Nr_biletete N(3), Data D, Pret_bilet N(3), unde Data reprezintă data la care se va juca spectacolul, Nr_biletete numărul de bilete vândute iar Pret_bilet pretul unui bilet.a) Să se afişeze piesele la care s-au vândut cele mai multe bileteb) Să se afişeze piesele ce se vor juca peste 2 zilec) Să se afişeze pentru un spectacol x citit de la tastatură preţul biletului.

30. Se consideră tabela CASETE.DBF cu următoarea structură: Cod N(3), Nume_film C(20), Tip_film C(20). Data_imprumut.a) Să se afişeze numărul casetelor ce au fost împrumutate la data x citită de la tastaturăb) Să se afişeze primul film din baza de date care are în câmpul Tip_film valoarea Actiune.c) Să se steargă din baza de date ultimele 3 înregistrări.

31. Creaţi tabela ELEVI.DBF care va conţine câmpurile: Nume C(15), Clasa C(3), Media N(5.2). Construiţi formularul INFO.SCX care să permită adăugarea, ştergerea şi modificarea informaţiilor despre un elev.

32. Creaţi tabela BIBIOTECA.DBF care va conţine câmpurile: Titlu C(20), Autor C(25), Editura C(20), Editia Integer, Imprumutat Logical. Construiţi un formular care va conţine un obiect de tip TextBox pentru introducerea unui autor şi un obiect de tip Button. La apăsarea obiectului de tip Button, se va lansa un formular pentru vizualizarea cărţilor autorului dat prin intermediul obiectului TextBox.

33. Creaţi tabela PROFESORI.DBF care va conţine câmpurile: Nume C(25), Disciplina C(15). Creaţi raportul PROFESORI.FRX cu toţi profesorii.Utilizaţi generatorul de meniuri pentru a defini 2 opţiuni ale meniului principal: Introducere, Afisare. La apăsarea opţiunii Introducere, se vor introduce în tabela PROFESORI informaţii despre un nou profesor.La apăsarea opţiunii Afisare, se va lansa raportul PROFESORI.FRX.

34. Creaţi tabela ELEVI.DBF care va conţine câmpurile: Nume C(15), Clasa C(3), Media N(5.2). Utilizaţi generatorul de meniuri pentru a defini 2 opţiuni ale meniului principal: Introducere şi Afisare. La apăsarea opţiunii Introducere, se vor introduce în tabela ELEVI informaţii despre un nou elev. La apăsarea opţiunii Afisare, se va afişa conţinutul tabelei ELEVI.

35. Creaţi tabela ELEVI.DBF care va conţine câmpurile: Nume C(15), Clasa C(3), Media N(5.2). Folosiţi Form Wizard şi construiţi formularul ELEVI.SCX care să permită adăugarea, ştergerea şi

5

Page 6: subiecte-proba practica

modificarea informaţiilor despre un elev. Folosiţi Project Manager şi generaţi o aplicaţie executabilă ce va conţine componentele ELEVI.DBF şi ELEVI.SCX.

36. Se considera tabela UTILIZATORI.DBF cu structura: Identificator Utilizator (ID), Nume Utilizator(USERNAME), Parola Utilizator (PASSWORD), Email (EMAIL), Tip De Utilizator (TYPE).a) sa se introduca datele a 5 inregistrari;b) Sa se afiseze utilizatorii ordonati dupa IDc) Sa se afiseze utilizatorii ordonati dupa USERNAMEd) Sa se marcheze pentru stergere utilizatorii cu type=’anonim’

37. O firma de materiale de constructii dispune de mai multe depozite si puncte de lucru. Fiecare punct de lucru este alimentat de un depozit. Pentru fiecare punct de lucru se cunoaste: Adresa, Data Deschiderii, Numarul De Comenzi, Depozitul care-l aprovizioneaza. Pentru fiecare depozit de cunoaste: Codul, Adresa, Numarul De Angajati. Sa se defineasca tabelele necesare astfel incat sa se poata raspunde la cerintele:a) Cate puncte de lucru are firmab) Afisati punctele de lucru care se aprovizioneaza de la depozitul de pe strada principalac) Sa se stearga primele 3 puncte de lucru din baza de date

38. Sa se creeza tabela LABORATOARE.DBF cu structura: NR_LAB (numarul laboratorului), NR_CALC (numarul de calculatoare din laborator), TIP_SISTEME (o descriere pe scurt a configuratiei calculatoarelor din acel laborator). Toate calculatoarele din acelasi laborator au aceeasi configuratie. a) Sa se introduca cel putin 5 inregistrarib) Sa se afiseze numarul de calculatoare din foecare laboratorc) Sa se afiseze in cate laboratoare sunt sisteme Pentium

Sa se stearga laboratoarele cu mai putin de 14 sisteme

39. Sa se creeze tabela CALENDAR.DBF cu sarbatorile religioase dintr-un an calendaristic. Data, Numele Sarbatorii, Semnificatia Sarbatorii.a) sa se introduca cel putin 5 inregistrari in tabela;b) sa se afiseze numele tuturor sarbatorilor din luna decembrie;c) in care luna sunt cele mai multe sarbatori religioase;d) Sa se afiseze semnificatia ultimei sarbatori din an;

40. Sa se creeze baza de date GAZDE.DBF cu orasele de la campionatul european de fotbal, cu structura:NUME_ORAS, TARA_GAZDA, POPULATIA, PRETUL_CAZARIIa) Sa se introduca cel putin 5 inregistrari in tabela;b) Sa se afiseze numele tuturor oraselor gazda;c) Sa se afiseze cel mai scump oras din Elveia;d) Sa se marcheze pentru stergere orasele din Austria;

41. Să se creeze o tabelă cu câmpurile XX(N(4,2)) şi YY(N(4,2)) şi numele Puncte.Corpurile XX şi YY ale aceleiaşi înregistrări reprezintă coordonatele unui punct din plan. Să se scrie un program care:

a) să listeze cel mai apropiat punct de axa OXb) să şteargă punctele de pe axa OYc) să transforme punctele de pe axa OX în simetricele lor faţă de origine.

6

Page 7: subiecte-proba practica

42. La un concurs de admitere participă elevi despre care se cunosc următoarele date: nume , nota_matematică, nota_română. Să se creeze o tabelă capabilă să reţină datele şi apoi să se scrie un program care:

a) să afişeze numele elevului cu nota cea mai mareb) să listeze elevii respinşic) să şteargă neprezentaţii.

43. Într-o grădiniţă sunt înscrişi copii cu vărsta între 3-7 ani, despre care se ştiu următoarele date: nume, vârsta, prezenţa. Să se creeze o tabelă care să reţină datele şi apoi să se scrie un program care:

a) să afişeze copiii care trebuie să meargă la şcoala (au vârsta între 6-7 ani)b) să şeargă copiii absenţic) să adauge încă 3 copiii la grupa mică (cu vârsta între 3-4 ani)

44. Să se creeze o tabelă cu câmpurile XX(N(4,2)) şi YY(N(4,2)). Corpurile XX şi YY ale aceleiaşi înregistrări reprezintă coordonatele unui punct din plan. Să se scrie un program care:

a) să citească punctele din cadranul Ib) să şteargă punctele din cadranul II c) să insereze 3 puncte în cadranul al III-lea

45. Într-o discotecă se află persoane despre care se cunosc următoarele date: nr_identificare, ora sosirii şi marca maşinii cu care au venit. Să se creeze o tabelă care să reţină datele despre aceste persoane şi apoi să se scrie un program care:

a) afişează prima persoană sosită în discotecăb) afişează persoanele care au venit cu o maşină marca BMWc) afişează vârsta medie a persoanelor din discotecă.

II. PROGRAMARE

Limbajul de programare C++

1. Se citeste n număr natural. Să se verifice dacă numărul este palindrom.2. Se citeşte n număr natural. Să se verifice dacă numărul este perfect.3. Se citeşte n număr natural. Să se verifice dacă numărul este prim şi în caz contrar să se

afişeze divizorii acestuia.4. Sa se afişeze toate numerele prime mai mici decât o valoare dată citită de la tastatură.5. Se dă un vector X cu n elemente. Să se afişeze numărul valorilor prime.6. Se dă un vector X cu n elemente. Să se înlocuiască fiecare element cu media aritmetică a

celorlalte n-1 elemente.7. Se dă un vector X cu n elemente. Să se elimine elementele nule din vector.8. Se dă un vector X cu n elemente. Să se insereze pe poziţia k dată, o valoare a citită de la

tastatură.9. Se dă un vector X cu n elemente. Să se şteargă elementul de pe poziţia k.

10. Se dă un vector X cu n elemente. Să se ordoneze descrescător elementele vectorului.11. Se dă un vector X cu n elemente. Să se ordoneze crescător elementele vectorului.12. Se dă un vector X cu n elemente. Să se genereze un alt vector Y care conţine elementele

pare din vectorul X.13. Se dă un vector X cu n elemente. Testaţi dacă o valoare a introdusă de la tastatură se gaseşte

în vector.În caz afirmativ precizaţi poziţiile pe care se află .14. Se dă un vector X cu n elemente. Să se afişeze maximul valorilor negative.

7

Page 8: subiecte-proba practica

15. Se dă un vector X cu n elemente. Să se numere elementele din intervalul [a,b] dat şi să se construiască un alt vector cu cele care nu aparţin intervalului.

16. Se dă un vector X cu n elemente. Să se afişeze numerele perfecte din vector.17. Se dă un vector X cu n elemente. Să se calculeze cel mai mare divizor comun al elementelor

vectorului.18. Se dă o matrice A pătratică cu nxn elemente. Să se afişeze maximul elementelor şi poziţiile

pe care apare în matrice.19. Se dă o matrice A pătratică cu nxn elemente. Să se afişeze minimul elementelor şi poziţiile

pe care apare în matrice.20. Se dă o matrice A pătratică cu nxn elemente. Să se afişeze media aritmetică a elementelor

pozitive.21. Se dă o matrice A pătratică cu nxn elemente. Să se interschimbe două linii l1 si l2 date.22. Se dă o matrice A pătratică cu nxn elemente. Să se afişeze indicii liniilor care au toate

elementele pare.23. Se dă o matrice A pătratică cu nxn elemente. Să se afişeze indicii coloanelor care au toate

elementele impare.24. Se dă o matrice A pătratică cu nxn elemente. Să se ordoneze crescător numai prima linie.25. Se da o matrice A pătratică cu nxn elemente. Să se formeze un vector care conţine maximele

de pe fiecare linie .26. Se dă o matrice A pătratică cu nxn elemente. Să se verifice dacă este simetrică faţă de

diagonala principală.27. Se dă un text cu cuvinte separate printr-un singur spaţiu. Să se numere cuvintele din text.28. Se dă un text. Să se numere apariţiile unui cuvânt dat în text. Cuvintele sunt separate printr-

un singur spaţiu.29. Se dau, pentru elevii unei clase, numele şi media. Să se afişeze elevii în ordinea

descrescătoare a mediilor30. Se dă un fişier text care conţine pe prima linie numere naturale. Să se afişeze numărul

valorilor din fişier şi valoarea maximă a acestora.31. Să se concateneze două fişiere text date.32. Se dă un fişier text care conţine numere naturale, câte unul pe linie. Să se formeze un alt

fişier text care să conţină numerele pare din fişierul iniţial.33. Să se scrie un program care afişeaza recursiv elementele pare dintr-un vector dat.34. Să se scrie un program care determină recursiv cel mai mare divizor comun dintre două

numere naturale date a si b.35. Să se scrie un program care caută recursiv o valoare dată într-un vector.36. Să se scrie un program care determină recursiv suma cifrelor unui număr.37. Se dă un vector cu n elemente întregi. Să se calculeze recursiv factorialul fiecarei

componente.38. Să se calculeze recursiv x la puterea n, unde x si n numere naturale date.39. Să se genereze toate permutarile elementelor unui şir dat cu n elemente.40. Să se genereze toate aranjamentele elementelor unui şir dat cu n elemente.41. Să se genereze toate combinările elementelor unui şir dat cu n elemente.42. Să se genereze toate modalităţile de plată a unei sume s date cu n monede de valori date.43. Să se genereze partiţiile unui număr natural dat n.44. Să se aranjeze n dame pe o tablă de şah de dimensiuni nxn astfel încât să nu se atace.45. Se dă o listă dublu înlănţuită cu elemente numere întregi.Se cere să se numere elementele

listei care sunt numere prime.46. Se dă o listă simplu înlanţuită cu elemente numere intregi.Să se insereze un element cu

informaţia x(x-întreagă) pe prima poziţie .47. Se dă o listă simplu înlănţuită cu elemente numere întregi.Să se insereze un element cu

informaţia x(x-întreagă) pe ultima poziţie.48. Se dă o listă simplu înlănţuită cu elemente numere întregi.Să se şteargă elementul de pe

poziţia k.

8

Page 9: subiecte-proba practica

49. Se dă o listă simplu înlănţuită cu elemente numere întregi.Să se şteargă elementul de pe prima poziţie.

50. Se dă o listă simplu înlănţuită cu elemente numere întregi.Să se şteargă elementul de pe ultima poziţie.

51. Se dă o listă simplu înlănţuită cu elemente numere întregi.Să se insereze un element cu informaţia x(întreagă) pe poziţia k.

52. Se dă o listă dublu înlănţuită cu elemente numere întregi.Să se şteargă un element de pe poziţia k.

53. Se da o listă circulară simplu înlănţuită cu elemente numere întregi.Să se numere câte elemente sunt egale cu o valoare dată y.

54. Se dau două liste dublu înlănţuite cu elemente numere întregi.Se cere să se concateneze cele doua liste şi să se afişeze lista obţinută.

55. Se dau două liste simplu înlănţuite cu elemente numere întregi.Se cere să se concateneze cele două liste şi să se afişeze lista obţinută.

56. Se dă o structură de date de tip stivă cu elemente de tip string. Se cere să se elimine primele k elemente şi să se afişeze stiva obţinută.

57. Se dă o structură de date de tip coadă. Să se scrie un program care să exemplifice operaţiile specifice acestei structuri.

58. Se dă o listă dublu înlănţuită cu elemente numere întregi. Se cere să se insereze suma elementelor din listă la sfârşitul acesteia.

59. Se dă un graf neorientat cu n vârfuri. Să se afişeze nodurile ale caror grade sunt egale cu o valoare k, citită de la tastatură.

60. Se dă un graf neorientat cu n vârfuri. Să se afişeze nodurile terminale şi nodurile izolate.61. Se dă un graf neorientat cu n vârfuri. Să se testeze dacă o secvenţă de noduri este lanţ.62. Se dă un graf orientat cu n vârfuri, prin matricea de adiacenţă. Să se afişeze nodurile care au

proprietatea că numărul arcelor care intră în nod este egal cu numărul arcelor care ies din nod.

63. Creaţi un arbore binar cu chei întregi.Parcurgeţi în preordine arborele creat.64. Creaţi un arbore binar cu chei întregi.Parcurgeti în inordine arborele creat.65. Creaţi un arbore binar cu chei intregi.Parcurgeţi în postordine arborele creat.

III. Sisteme de Operare sau abilităţi de tehnoredactare, calcul tabelar sau prezentări PowerPoint.

Sisteme de operare

1. Creaţi în directorul rădăcină directoarele EXAMEN şi REZ. În directorul EXAMEN creaţi subdirectorul SUB1. Folosind un editor de texte simplu realizaţi fişierul ZIUA.TXT, în directorul SUB1. Copiaţi fişierul creat în directorul REZ. Redenumiţi fişierul ZIUA.TXT Afişaţi toate fişierele din subdirectorul WINDOWS cu extensia BMP şi copiaţi pe o dischetă două dintre acestea.

2. Creaţi un subdirector cu numele vostru pe discul C: şi mutaţi în acesta toate fişierele cu extensia BAK din subdirectorul TP\BIN. Să se şteargă apoi subdirectorul creat.

9

Page 10: subiecte-proba practica

3. Creaţi un subdirector cu numele SURSE în subdirectorul TP\BIN şi copiaţi în el toate fişierele cu extensia PAS din subdirectorul TP\BIN. Să se vizualizeze apoi conţinutul unui fişier cu extensia PAS.

4. Formataţi o dischetă si transferaţi pe ea sistemul de operare.

5. Creati un director numit TEST în rădăcină. Copiati în el toate fişierele care se află pe o dischetă. Să se şteargă apoi, la alegere, toate fişierele cu o anumită extensie din acest director.

6. Creaţi pe discul A: un folder numit ATESTAT şi copiaţi de pe hard-disk două fişiere cu extensia doc.

7. Căutaţi toate fişierele cu extensia RAR de pe discul C: Dacă există astfel de fişiere, dezarhivati unul dintre ele într-un folder creat în rădăcină, folder numit ARHIVA..

8. Creaţi un folder cu numele vostru în folder-ul My Documents, copiaţi din folder-ul TP\BIN trei fişiere cu extensia BAK şi redenumiţi unul din fişierele copiate cu numele NOU.

9. Creaţi un shortcut pe desktop la aplicatia Paint. Lansaţi în execuţie aplicaţia. Schimbati-i pictograma asociată.

10.Realizaţi un desen la alegere şi salvati-l sub numele desen.bmp. Afişati-l pe desktop.

11.Aranjaţi pictogramele existente pe desktop după data creării. Faceti ca bara de task-uri să apară numai când cursorul mouse-lui este deasupra sa.

12.Creaţi un folder pe desktop numit Test Desktop. Copiaţi în acesta toate fişierele cu extensia C de pe hard .

13.Creaţi un shortcut pe desktop la aplicatia Notepad. Lansaţi în execuţie aplicaţia. Creati un document nou pe care îl salvati sub numele Primul.txt intr-un folder din rădăcină numit Documente.

Microsoft WORD

1. Să se scrie un curriculum vitae cu următoarele cerinţe: pagina de lucru să fie A4 (210x297 mm), orientată vertical; marginile : Top=1 cm, Bottom=2 cm, Left=2,5 cm, Right=1 cm; titlul să fie centrat, scris cu fontul Arial, de mărime 14, îngroşat; să conţină cel puţin două paragrafe; textul din paragrafe să aibă indentări: Left=1,27 cm, Right=1 cm; subsolul paginii va conţine numele elevului şi data întocmirii documentului.

2. Să se întocmească o invitaţie la banchetul clasei, poziţionându-se adecvat o imagine. Textul va avea fonturi de tipuri, culori şi dimensiuni variate.

3. Introduceţi un text de 10 rânduri cu titlul Sărbătorile de Paşte, format din trei paragrafe, realizat în WORD. Să se salveze documentul cu numele atest.doc pe desktop. Titlul va îndeplini următoarele cerinţe:

centrat, de dimensiune 20, de culoare roşie, Times New Roman, îngroşat şi dublu subliniat; toate literele din titlu să fie mari şi goale în interior.

10

Page 11: subiecte-proba practica

4. Într-o pagină format A4 (210x297 mm) cu orientare orizontală, să se introducă un text pe trei coloane. Textul va avea un titlu aliniat la stânga, cu caractere de mărime 16 şi culoare verde. În ultima coloană se va insera o imagine.

5. Să se editeze un text cu 2 paragrafe. Pagina să fie A4 (210x297 mm), orientată vertical, cu marginile de: Top=1 cm, Bottom=2 cm, Left=2,5 cm, Right=1 cm. La subsolul paginii se va înscrie numărul acesteia, cu litere romane. Fontul folosit în întregul document va fi Arial Black de dimensiune 14. Al doilea paragraf trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

să fie aliniat la stânga, de culoare albastră, îngroşat; să fie indentat la stânga cu 1,5 cm, la dreapta cu 0 cm; prima linie a celui de al doilea paragraf să fie indentată faţă de restul liniilor cu 1 cm; spaţierea dintre rânduri să fie de 1,5 cm.

6. Să se editeze un text cu 3 paragrafe. Pagina să fie A4 (210x297 mm), orientată orizontal, cu marginile de: Top=1 cm, Bottom=2 cm, Left=2,5 cm, Right=1 cm. În antetul paginii se va înscrie numele vostru. Fontul folosit în întregul document va fi Arial Narrow de dimensiune 15. Primul paragraf trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

să fie aliniat la stânga, de culoare violet, îngroşat; indentat la stânga şi la dreapta cu 1 cm; prima linie a primului paragraf să fie indentată faţă de restul liniilor cu 1 cm; spaţierea dintre rânduri să fie double.

7. Să se editeze un text cu 2 paragrafe. Pagina să fie A4 (210x297 mm), orientată vertical, cu marginile de: Top=1 cm, Bottom=2 cm, Left=2,5 cm, Right=1 cm. La subsolul paginii se va înscrie numărul acesteia, cu litere romane. Fontul folosit în întregul document va fi Arial Black de dimensiune 14. Al treilea paragraf trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

să fie aliniat la stânga, de culoare roşie, înclinat; indentat la stânga şi la dreapta cu 0 cm; prima linie a celui de al treilea paragraf să fie indentată cu 0,5 cm; spaţierea dintre rânduri să fie single.

8. Deschideţi două documente Word existente, copiaţi ultimul paragraf din primul document la sfârşitul celui de-al doilea document, multiplicaţi-l de 3 ori, iar a doua copie va avea toate fonturile transformate în majuscule.

9. Să se editeze o adeverinţă de elev care va fi eliberată în scopul prezentării ei la medicul de familie. În antetul adeverinţei se va scrie data şi ora din sistem(calculator). Cele doua paragrafe ale adeverinţei vor fi numerotate cu litere arabe. Se va utiliza font Arial, de dimensiune 14.

10. Să se editeze un document în Word şi să salveze apoi sub numele concurs.doc în folderul cu numele atestat din directorul C:. Documentul trebuie să aibă textul împărţit în două coloane. Se va utiliza fontul Arial, de mărime 14. Spaţierea rândurilor va fi double.

11.Să se editeze următoarea formulă:

12.Să se editeze următoarea formulă:

11

Page 12: subiecte-proba practica

13.Să se editeze următoarea formulă:

14.Să se editeze următoarea formulă:

15.Să se editeze următoarea formulă:

16.Să se editeze tabelul următor:

Nr.Crt.

Nume Prenume Discipline Medii

Sem. I Sem. II

1 Religie 8,25 7,752 Istorie 7.60 9.60

17.Să se editeze următorul tabel:

Nr.Crt.

Nota1 Nota2 Oficiu Total Premiulacordat

Pct a Pct b Pct a Pct b 1 punct

18.Să se editeze tabelul următor:12

Page 13: subiecte-proba practica

19. Să se editeze tabelul următor:

13

Page 14: subiecte-proba practica

Microsoft Excel

1. Creaţi o agendă de lucru cu numele Clasa. Prima foaie de calcul, denumită Situaţie, va include un tabel cu structura:

TABELcu situaţia şcolară – clasa a XII-a F

Nr.crt

Numele şi prenumele Media sem. 1

Media sem. 2

Mediagenerală

Număr absenţe

Absenţe motivate

Absenţe nemotivate

Media generală a clasei:

Cerinţe:- datele din coloana Nr. crt. vor fi completate utilizând cursorul de umplere- valorile din coloanele “Media generală” şi “Total absenţe nemotivate” vor fi calculate pe baza mediilor din cele

două semestre, respectiv absenţelor- inseraţi un nou rând în tabel; pe acest rând calculaţi media generală a clasei şi totalizaţi absenţele clasei- scrieţi, folosind funcţiile programului, numărul de absenţe mai mare decât 20, cu fonturi Arial, dimensiune 14,

culoare roşie.

2. Creaţi o agendă de lucru cu numele Auto. Prima foaie de calcul, denumită Statistică, va include un tabel cu structura:

TABELvânzări de autovehicule sem. 1

Nr.crt

Marca Tip Cost Cantitate Total cat. I

Total cat. II

Total vânzări:

Cerinţe:- completaţi datele din tabel, în coloana Tip completând cu I (nou) sau II(second)- coloana Nr. crt. va fi numerotată automat- calculaţi valoarea totală a vânzărilor, pe categorii de autovehicule- datele din tabel vor fi sortate după coloana Marca- în foaia a doua, denumită Grafic, realizaţi un grafic de tip coloană pentru cele două totaluri; pe grafic vor fi

specificate valorile numerice.

3. Creaţi agenda de lucru Flori, în care veţi realiza un tabel cu coloanele: Nume, Preţ, Nr_flori_vândute, Total_vânzări, cu minim 5 înregistrări. Cerinţe:- sortaţi datele după preţurile florilor- copiaţi în foaia a doua, denumită “Preţ”, înregistrările pentru care preţul este cuprins în intervalul [3..7] RON;

fontul pentru aceste înregistrări va fi Times New Roman, dimensiune 12, stil Bold-Italic, culoare verde; pentru selectarea înregistrărilor, la punctul 2, vor fi aplicate funcţiile Excel

- în foaia a treia, denumită “Grafic”, va fi reprezentat, într-un grafic de tip “Pie”, totalul vânzărilor.

4. Creaţi agenda de lucru Carte, în care va fi realizat un tabel cu coloanele: Autor, Editură, Preţ, Nr_cărţi_vândute, Total_vânzări, în care veţi realiza minim 5 înregistrări. Cerinţe:

- grupaţi înregistrările după editură, iar pentru aceeaşi editură, după autor- realizaţi filtrarea datelor, astfel încât să fie vizibile doar apariţiile unui anumit autor; copiaţi aceste înregistrări în foaia a doua, denumită “Autor”- copiaţi în foaia a treia, denumită “Cost”, înregistrările cu preţ mai mare de 30 RON

14

Page 15: subiecte-proba practica

- adăugaţi coloana Discount, în care valorile discount-ului vor fi calculate astfel:

5. Creaţi o agendă de lucru cu numele Firma. În prima foaie de lucru va fi realizat un tabel cu coloanele: Denumire, Preţ, Cantitate, TVA, Total, în care vor fi minim 5 înregistrări. Cerinţe:

- în celula TVA (numele coloanei) din tabel va fi inserat comentariul “TVA=19%”; celula următoare din această coloană va fi utilizată ca referinţă absolută pentru calcule; în această celulă va fi scrisă valoarea 19% a TVA

- realizaţi filtrarea datelor, astfel încât să fie afişate numai înregistrările cu valori ale totalului mai mari de 500 RON- copiaţi tabelul filtrat pe aceeaşi pagină - în foaia a doua, denumită Pivot, realizati un tabel pivot pentru tabelul de date din prima foaie de lucru; afişaţi

înregistrările cu câmpul Denumire pe coloane, Preţ – pe linii, iar câmpul Total – ca date însumate- în foaia a treia de calcul, denumită Grafic:

-inseraţi o diagramă de tip coloană pentru datele din coloana Total -pe fundalul diagramei inseraţi o imagine

-caracterele cu care sunt scrise valorile în diagramă vor fi Arial, mărime14, bold.

6. Creaţi o agendă de lucru cu numele Elev. Cerinţe:

- pentru foile de calcul din agendă stabiliţi următorii parametri: format A4; margini: sus 1.8, jos 1.8, stânga 1.5, dreapta 1.5; antet 1.2, subsol 1.2; orientare orizontală; antet care să conţină: în stânga - cuvântul Statistici, iar în dreapta - numărul paginii; subsol care să conţină: în stânga - numele autorului, în dreapta - data şi ora curentă

- în prima foaie de calcul creaţi un tabel cu numele Elevi, care va avea aspectul de mai jos şi va conţine date referitoare la rezultatele şcolare ale unui grup de elevi:

- fontul utilizat în tabel va fi Courier New, dimensiune 12

Nr crt

Numele si prenumele

Media Bursa

Sem 1 Sem 2 Anuala

- calculaţi mediile anuale ale elevilor şi, pe baza acestor medii, completaţi coloana Bursa, astfel: dacă media anuală>8.50, completaţi cu textul « bursă », altfel, cu textul « fără bursă »; fontul utilizat va fi Bookman Old Style, culoare verde, dimensiune 11.

7. Creaţi o agendă de lucru cu numele Firma. Cerinţe:

- în prima foaie de lucru, denumită Costuri, va fi realizat un tabel cu modelul de mai jos

Nr. crt Denumire Pret unitar Cantitate Total1 Total2

- într-o celulă din foaia 1, cu numele definit TVA, va fi scrisă valoarea 19%- calculaţi, pentru cinci produse, costul Total1=Pret unitar*Cantitate- în coloana Total2 calculaţi valorile, folosind TVA-ul definit la punctul 2 (Total2=Total1*TVA)- în foaia a doua, denumită Grafic, realizaţi un grafic de tip coloană 3D, pentru valorile Total1 şi Total2, care vor fi

reprezentate explicit pe grafic; graficul va avea titlul TOTALURI şi o legendă în partea de jos a ferestrei.

8. Realizaţi următorul tabel în Excel:

OF

ER

TA

FO

OD Produs Tip Data

fabricatieiPret Pret cu TVA

19%

ulei Argus 9/12/2008 8.81  

grapefruit Turcia 12/11/2008 2.99  

15

Page 16: subiecte-proba practica

pulpe pui Transilvania 12/10/2008 7.99  

salam Cristim 2/11/2008 6.54  

telemea Dorna 3/12/2008 5.46  

- Formataţi tabelul astfel: orientarea şi alinierea textului ca în model, linia dublă va fi roşie, iar fundalul celulelor ce conţin denumirile produselor va fi verde.

- Stabiliţi lăţimea coloanelor de 15, iar înălţimea liniilor de 20.- Calculaţi pentru fiecare produs preţul cu TVA după formula: Pret+Pret*TVA, utilizând adrese absolute.- Aplicaţi tabelului un format condiţionat astfel încât preţurile cu TVA mai mari decât 10 să fie scrise cu alb pe fond

negru.

9.Realizaţi următorul tabel în Excel:

Examene

numenote

Media generalaromana matematica istorie geografie

Popescu Andrei 9 10 nu 9  9.33

Ionescu Bogdan 9 8 9 nu 8.66 

Anton Corina 7 5 nu 8 6.66 

Croitoru Dan 9 8 nu 10 9 

- Formataţi tabelul astfel: tipurile de linie ca în model, linia dublă de culoare verde, iar ultima coloană pe fond albastru.

- Afişaţi pentru fiecare elev informaţia "promovat" sau "nepromovat" ştiind că un elev promovează dacă are media mai mare sau egală cu 5.

- Copiaţi tabelul din prima foaie de calcul în a doua foaie de calcul pe care o veţi numi "rezultate".- Să se obţină, în a doua foaie de calcul, toţi elevii care nu au dat examen la istorie.

10. Realizaţi următorul tabel în Excel:

Rez

ulta

te

Nume Varsta Proba1 Proba2 Punctaj finalAndreea 17 123 90Marius 19 145 89Corina 18 119 92Cristian 19 115 84David 17 134 88

- Formataţi tabelul astfel: alinierea şi orientarea textului ca în model, chenar cu linie dublă roşie, interior cu linie întreruptă albastră, primele două coloane pe fond gri, restul tabelului fond verde.

- Calculaţi punctajul final după cele două probe.- Aflaţi care a fost punctajul cel mai mare la prima probă.- Sortaţi descrescător tabelul după vârsta.

11. Realizaţi următorul tabel în Excel:

Salariu de baza 1135Nume Varsta Anul angajarii Specializare SalariuIon 45 2000 mecanic

16

Page 17: subiecte-proba practica

Vasile 56 1990 sudorMarinescu 64 1982 electricianAndrei 63 1982 mecanicBarbu 57 1987 mecanicPopescu 48 1997 electrician

- Formataţi tabelul astfel: alinierea textului ca în model, a doua linie pe fond verde, liniile tabelului să fie albastre.- Să se calculeze salariile ştiind că angajaţii care au mai mult de 20 de ani vechime primesc, pe lângă salariul de

bază, o primă de 100 lei, iar ceilalţi o primă de 50 lei.- Să se aplice coloanei ce conţine salariile, formatul care foloseşte simbolul monetar lei. - Să se realizeze un grafic din care să reiasă vechimea angajaţilor.

12. Realizaţi următorul tabel în Excel:

Elevii Medii Medii generale Medii finaleNume Clasa Absente Sem. I Sem. II

Ilie XII 23 7,85 8,20    

Avram X 3 9 9,25    

Calin XI 6 8,25 7,85

Marcu X 17 7,5 9

Radu XII 9 8,75 8,25

- Formataţi tabelul astfel: capul de tabel şi primele două coloane pe fond albastru, ultimele două coloane pe fond roşu, liniile tabelului să fie duble albastre.

- Calculaţi media generală a fiecărui elev ca fiind media mediilor semestriale.- Recalculaţi mediile elevilor (în coloana medii finale) ştiind că elevilor cu mai mult de 10 absenţe li se scade un

punct din media generală.- Realizaţi un grafic din care să rezulte clasamentul mediilor generale. (În cazul în care cerinţa 2 nu a fost rezolvată

mediile se vor introduce de către utilizator.) 13. Realizaţi următorul tabel în Excel:

Evidenta produselor

Denumire produs

Cantitate Data expirarii Pret

- Formataţi tabelul astfel: prima coloană şi a doua linie fond verde, liniile tabelului să fie duble de culoare roşie.- Introduceţi în tabel cel puţin 5 produse alimentare şi stabiliţi formatul pentru data expirării astfel: zi-lună-an. - Calculaţi valoarea totală a produselor, ştiind că valoarea unui produs este determinată înmulţind cantitatea cu

preţul.- Produsele care sunt expirate să fie evidenţiate astfel: text scris cu albastru, îngroşat, fundalul celulei galben.14. Realizaţi următorul tabel în Excel:

S.C

. MIR

OP

RO

D

Produs Pret unitar

Stoc initial

Intrari Iesiri Stoc final Valoare finala

Cafea 12.6 200 342 176

Ciocolata 11 87 562 326

Biscuiti 21 198 543 231

Bomboane 11.4 45 324 167

Cafea 18.5 98 243 101

17

Page 18: subiecte-proba practica

- Formataţi tabelul ca în model, liniile de culoare verde, fundalul capului de tabel să fie gri.- Calculaţi, utilizând formule, stocul final şi valoarea finală a fiecărui produs.- Calculaţi câte produse au preţul mai mare decât 10.- Ordonaţi tabelul alfabetic după denumire, iar în caz de egalitate după preţ descrescător.

15. Realizaţi următorul tabel în Excel:

Scoala Elevi Clasa sub.1 sub.2 sub.3

C.N.Fratii Buzesti

Barbu Andrei XI 20 45 85

Croitoru Anda X 12 34 45

C.N.Elena Cuza

Vasilescu Maria X 30 23 31

Dragan Iulian XI 15 37 45

Pascu Daniel IX 0 12 24

- Formataţi tabelul astfel: alinierea textului ca în model, linia dublă albastră, iar celulele cu informaţiile despre elevi pe fond gri. Scrieţi textele „Elevi” şi „Clasa” înclinat la 45°.

- Calculaţi punctajul total obţinut de fiecare elev la cele trei probe.- Obţineţi doar informaţiile despre elevii din clasa a X-a.- Denumiţi foaia de calcul „rezultate” şi creaţi un antet care să conţină textul „Concursul de informatica aplicata” în

stânga şi data în dreapta.

16. Pentru participanţii la un concurs de informatică se realizează următorul tabel Excel:

Nr.crt Numele şi prenumele

Nota proba 1Nota proba 2 Media

- Completaţi tabelul cu cel puţin 5 participanţi. Câmpul Media nu se completează iniţial.- Aplicaţi o formulă de calcul pentru coloana Media, ştiind că aceasta reprezintă media notelor de la cele două probe.

Valoarea afişată va avea trei zecimale.- Redenumiţi foaia de lucru „Concurs”.

17. Pentru scumpirea produselor cu 2% dintr-un magazin, se realizează umătorul tabel Excel:Nr.crt Denumire produs Pret vechi Pret nou

- Completaţi tabelul cu cel puţin 5 produse. Câmpul Pret nou nu se completează iniţial.- Aplicaţi o formulă de calcul pentru coloana Pret nou, ştiind că aceasta reprezintă Pret vechi+Pret vechi*2%. - Formataţi tabelul astfel:- bordură exterioară - linie dublă de culoare albastră;- interiorul tabelului va avea bordare linie simplă de culoare verde;- coloanele care formează antetul vor fi colorate cu galben.

18. În depozitul unui supermarket se află pe stoc mai multe produse, care sunt reţinute într-un tabel Excel, astfel:

Nr.crt Denumire produs Cantitate Pret

VALOARE TOTALĂ

- Completaţi tabelul cu cel puţin 5 produse. Câmpul Valoare totală nu se completează iniţial.

18

Page 19: subiecte-proba practica

- Aplicaţi o formulă de calcul pentru coloana Valoare totală , ştiind că aceasta reprezintă Cantitate*Preţ pentru fiecare produs.

- c) Calculaţi şi afişaţi valoarea totală a produselor din depozit.- d) Pe baza datelor din tabel realizaţi o diagramă care să arate ponderea valorii pentru fiecare produs în raport cu

valoarea totală. Textul din diagramă să fie de mărime 8.

19. Oferta de vânzare a unei firme de calculatoare este reţinută în următorul tabel Excel:

Nr.crt Denumire componentă Preţ

- Completaţi tabelul cu cel puţin 5 componente. - Calculaţi şi afişaţi valoarea totală a componentelor achiziţionate de un client (de exemplu, produsele 1, 2 şi 5),

precum şi numărul de produse achiziţionate.- Sortaţi componentele alfabetic.

20. Pentru “Balul Bobocilor” se organizează selecţia în vederea alegerii “Miss Boboc”, la care se pot înscrie eleve de la mai multe clase a IX-a din liceu (ex. IXA, IXB etc., nu neapărat în această ordine), conform următorului tabel Excel:

Nr.crt Numele şi prenumele Clasa

- Completaţi tabelul cu cel puţin 5 participante.- Ordonaţi alfabetic participantele.- Realizaţi un subtotal din care sa rezulte câte participante sunt de la fiecare clasa.

21. Pentru elevii unei clase se realizează următorul tabel Excel:

Nr.crt Numele şi prenumele Media sem I Media sem II Media generala

- Completaţi tabelul cu cel puţin 5 elevi. Câmpul Media generală nu se completează iniţial.- Aplicaţi o formulă de calcul pentru coloana Media generală, ştiind că aceasta reprezintă media celor două medii

semestriale. Valoarea afişată va avea două zecimale.- Aplicaţi un format condiţional datelor din tabel, astfel încât toate mediile generale care sunt cuprinse între 8 şi 8.50

să fie scrise cu caractere italice şi culoare roşu.

22. Realizaţi în Microsoft Excel un tabel cu următoarea structură:

- Introduceţi valori în primele 3 coloane pentru 4 produse.- Calculaţi TVA-ul folosind formula corespunzătoare, ştiind că reprezintă 19% din preţ. Copiaţi formula pentru

celelalte 3 produse.- Calculaţi Preţul cu TVA folosind formula: Preţ fără TVA+TVA. Copiaţi formula pentru celelalte 3 produse.- Formataţi grupul de celule E2:E5 ca număr cu două zecimale.- Salvaţi registrul de calcul cu numele vostru în Documentele mele.

23. Realizaţi în Microsoft Excel următorul tabel:

19

Page 20: subiecte-proba practica

- În B6 introduceţi o funcţie pentru a calcula suma grupului de celule B2:B5.Copiati funcţia şi în C6:F6.- În B7 introduceţi o funcţie pentru a calcula minimul grupului de celule B2:B5.Copiati funcţia şi în C7:F7.- Îngheţaţi pe ecran prima linie şi prima coloană a tabelului.- Creaţi un grafic de tip coloană folosind datele din domeniul A1:E5, acceptând setările implicite.- Salvaţi registrul de calcul cu numele vostru în Documentele mele.

24. Realizaţi în Microsoft Excel următorul tabel:

- În F2 introduceţi o funcţie pentru a calcula suma grupului de celule B2:E2.Copiati funcția şi în F3:F5.- În B7 introduceţi o funcţie pentru a calcula media aritmetică a grupului de celule B2:B5.Copiaţi formula şi în

C7:F7.- În celula G2 introduceţi o formulă care să calculeze produsul dintre celulele F2 şi G1, cu referinţă absolută la G1.

Copiaţi formula în G3:G5.- Salvaţi registrul de calcul cu numele vostru în Documentele mele.

25. Realizaţi în Microsoft Excel următorul tabel:

- Inseraţi în stânga coloanei A o coloană nouă şi completaţi domeniul A2:A25 prin generarea unui şir de tip numeric.- Redenumiţi foaia de calcul în care lucraţi cu numele Cheltuieli şi creaţi o copie a acesteia în foaia a treia a

registrului de calcul. - În celula C9 introduceţi o funcţie pentru a calcula valoarea maximă a grupului de celule C2:C7. - Sortaţi datele din domeniul B2:C7 după coloana C descrescător.- Salvaţi registrul de calcul cu numele vostru în Documentele mele.26. Realizaţi în Microsoft Excel următorul tabel:

- Calculaţi în coloana D Preţul total folosind formula Suprafaţă*Preţ unitar .- Calculaţi în coloana E Reducerea aplicată astfel: Reducere=5% din Preţ total(D) dacă Preţul total este mai mare

decât 50000 şi Reducere=7% din Preţ total dacă Preţul total este mai mic decât 50000.- Calculaţi în coloana F Preţul final folosind formula: Preţ total - Reducere.- Aplicaţi tabelului un chenar albastru, stilul liniei dublă, pentru toate liniile.- Salvaţi registrul de calcul cu numele vostru în Documentele mele.

20

Page 21: subiecte-proba practica

27. Realizaţi în Microsoft Excel următorul tabel:

- Adăugaţi textul Achiziţii în partea stângă a antetului (header) foii de calcul şi, folosind butoanele corespunzătore, data şi ora curentă, în dreapta antetului.

- Folosiţi funcţia corespunzătoare pentru a completa coloana D astfel: dacă numărul bucăţilor este mai mic de 30, Discountul va fi de 1,5% din preţul pe bucată, dacă numărul bucăţilor este între 30 şi 50, Discountul va fi de 3%, iar dacă numărul bucăţilor este mai mare de 50, Discountul va fi de 5%.

- Coloana Preţ total va fi calculată cu formula : Nr. buc*(Pret/bucată – Discount).- Formataţi datele din grupul de celule C2:D7 ca număr cu trei zecimale.- Salvaţi registrul de calcul cu numele vostru în Documentele mele.

28. Realizaţi în Microsoft Excel următorul tabel:

- Formataţi prima linie astfel: Font – Times New Roman, dimensiune 13, înclinat, centrat şi culoare albastra.- Calculaţi bugetul pentru fiecare oraş astfel: Buget = 1200*Nr. locuitori, dacă Nr. locuitori<=10000, Buget =

1500*Nr. locuitori, dacă Nr. Locuitori este cuprins între 10001 şi 20000, Buget = 1850*Nr. locuitori, dacă Nr. locuitori > 20000

- Sortaţi datele din tabel după coloana Judeţ crescător.- Afişaţi subtotaluri pe fiecare judeţ şi un total general.- Salvaţi registrul de calcul cu numele vostru în Documentele mele.

29. Realizaţi în Microsoft Excel următorul tabel:

- Folosind funcţia corespunzătoare completaţi coloana Buget/elev astfel: dacă profilul este mate-info Buget/elev este 2713, iar dacă profilul este economic Buget/elev este 2953.

- Folosind o formulă, calculaţi Bugetul clasei astfel: Nr. elevi*Buget/elev.- Afişaţi subtotaluri pe fiecare profil şi un total general.- Salvaţi registrul de calcul cu numele vostru în Documentele mele.

21

Page 22: subiecte-proba practica

30. Realizaţi în Microsoft Excel următorul tabel:

- În F2 introduceţi o funcţie pentru a calcula suma grupului de celule B2:E2.Copiaţi funcţia şi în F3:F5.- În B6 introduceţi o funcţie pentru a calcula media aritmetică a grupului de celule B2:B5.Copiaţi formula şi în

C6:F6.- Creaţi un grafic de tip coloană folosind datele din domeniul A1:E5, acceptând setările implicite.- Salvaţi registrul de calcul cu numele vostru în Documentele mele.

31. Realizaţi în Microsoft Excel următorul tabel:

- Stabiliţi pentru document marginile : sus -1.8, jos – 2, stânga – 1.6, dreapta – 1.4 şi orientarea paginii Vedere (Landscape), dimensiunea A4.

- Adăugaţi textul Bugetul achiziţiilor în partea stângă a antetului (header) foii de calcul şi, folosind butonul corespunzător, data curentă în dreapta antetului.

- În F2 introduceţi o funcţie pentru a calcula suma grupului de celule B2:E2.Copiati funcţia şi în F3:F5.- Creaţi un grafic de tip coloană folosind datele din domeniul A1:E5, acceptând setările implicite.- Salvaţi registrul de calcul cu numele vostru în Documentele mele.

32. Creaţi un registru Excel cu numele vostru pe care îl veţi salva pe desktop şi realizaţi următoarele:

- În foaia de calcul intitulată “VALUTA 2010” realizaţi un tabel cu următoarea structură:

Nr. crt.

LunaLei

(RON)Euro

(EUR)Dolari SUA

(USD)Lire sterline

(GBP)

Dolari australieni

(AUD)

Fraci elveţieni(CHF)

1. Ianuarie 300002. Februarie 400003. Martie 100004. Aprilie 50005. Mai 20006. Iunie 4000

Total        

- Transformaţi valorile din RON în EUR, USD, GBP, AUD şi CHF, ştiind că rata de schimb este: 1 EUR = 3,5 RON, 1 USD = 2,3 RON, 1 GBP = 4,6 RON, 1 AUD = 2,6419 RON şi 1 CHF = 2,8020 RON.

- Folosind funcţii Excel, să se calculeze totalul pentru RON, EUR, USD, GBP, AUD şi CHF. - Realizaţi un grafic cu sumele în lei pentru primele 6 luni ale anului. Graficul va fi salvat ca foaie de calcul intitulată

“GRAFIC LEI”.

33. Creaţi un registru Excel cu numele vostru pe care îl veţi salva pe desktop şi realizaţi următoarele:

Nr. crt.Numele şi

prenumele elevuluiNota 1 Nota 2 Nota 3 Media

Situaţie şcolară

22

Page 23: subiecte-proba practica

- În foaia de calcul „ELEVI” creaţi un tabel care va avea următorul antet:- Introduceţi numele şi prenumele, respectiv cele 3 note corespunzătoare pentru 6 elevi;- Folosind o funcţie Excel, calculaţi media celor 3 note pe coloana Media (media se va rotunji la un număr întreg);- Folosind funcţia IF, determinaţi situaţia şcolară a fiecărui elev. Dacă media este mai mică decât 5 se va afişa

Corigent, iar dacă media este mai mare sau egală cu 5 atunci se va afişa Promovat.- Folosind funcţii Excel, determinaţi numărul de elevi promovaţi şi numărul de elevi corigenţi.- Realizaţi un grafic al mediilor elevilor. Graficul se va salva ca foaie de calcul intitulată “GRAFIC MEDII

ELEVI”.

34. Creaţi un registru Excel cu numele SCOALA pe care îl veţi salva pe desktop şi realizaţi următoarele:

- În foaia de calcul „ELEVI” creaţi un tabel care va avea următorul antet:

Nr. crt.

Numele şi prenumele

elevului

NoteMedia

Situaţie şcolarăNota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4

- Introduceţi numele şi prenumele, respectiv cele 4 note corespunzătoare pentru 5 elevi;- Folosind o funcţie Excel, calculaţi media celor 4 note pe coloana Media (media se va rotunji la un număr întreg).

Media mai mică decât 5 se va afişa cu culoarea roşie, iar media mai mare sau egală se va afişa cu culoarea albastră;- Folosind o funcţie Excel, determinaţi situaţia şcolară a fiecărui elev. Dacă media este mai mică decât 5 se va afişa

Nepromovat, iar dacă media este mai mare sau egală cu 5 atunci se va afişa Promovat.- Realizaţi formatarea condiţionată a coloanei Situaţie şcolară: Corigent va fi de culoare roşu şi scris îngroşat, iar

Promovat va fi de culoare albastru.- Filtraţi datele din foaia de calcul „ELEVI” şi obţineţi elevii corigenţi. Copiaţi aceste date în foaia de calcul

CORIGENŢI.

35. Creaţi un registru Excel cu numele SC pe care îl veţi salva pe desktop şi realizaţi următoarele:

- În foaia de calcul „ SITUATIE SCOLARA” creaţi un tabel care va avea următorul antet:

Nr. crt.

Numele şi prenumele

elevului

Semestrul I Semestrul al II-leaMedia

generalăTotal

absenţeMedia semestrială

Absenţe Media semestrială

Absenţe

- Introduceţi numele şi prenumele, respectiv media (scrisă cu 2 zecimale) şi numărul de absenţe de pe cele 2 semestre corespunzătoare pentru 7 elevi;

- Folosind o funcţie Excel, calculaţi media generală pe coloana Media generală (media se va rotunji cu 2 zecimale);

- Folosind o funcţie Excel, calculaţi numărul total de absenţe pe coloana Total absenţe;- Realizaţi formatarea condiţionată a coloanei Total absenţe: dacă numărul de absenţe este de cel puţin 20

se va afişa cu roşu, iar dacă este mai mic decât 20 se va afişa cu verde.- Realizaţi un grafic al numărului total de absenţe ale tuturor elevilor. Graficul se va salva ca foaie de calcul

intitulată “ABSENTE ELEVI”.

36. Creaţi un registru Excel cu numele PRODUSE pe care îl veţi salva pe desktop şi realizaţi următoarele:

- În foaia de calcul intitulată “APRILIE” realizaţi un tabel cu următorul antet:

Nr. crt

Denumire produs

CantitatePreţ fără

TVATVA

Preţ cu TVA

Valoare fără TVA

Valoare TVA

Valoare cu TVA

- Introduceţi denumirea, cantitatea şi preţul fără TVA pentru 5 produse.- Calculaţi : TVA=19%*Preţ fără TVA

Preţ cu TVA=Preţ fără TVA+TVA Valoarea fără TVA = Cantitate*preţ fără TVA Valoare TVA =Cantitate* TVA Valoarea cu TVA = Valoarea fără TVA + Valoare TVA.

- Formatati ultimele 6 coloane de tip numeric cu doua zecimale.- Utilizând o funcţie Excel, calculaţi totalul pentru valoarea fără TVA, valoarea TVA şi valoarea cu TVA a

produselor introduse.

23

Page 24: subiecte-proba practica

- Realizaţi o copie a foii de calcul “APRILIE” pe care o redenumiţi “MAI”. Realizaţi modificări pe coloanele Preţ fără TVA şi Cantitate.

- Într-o foaie de calcul intitulată “TOTAL” realizaţi totalul vânzarilor realizate pe lunile aprilie şi mai (se vor regăsi coloanele Nr. Crt., Denumire produs şi Valoare cu TVA).

37. Creaţi un registru Excel cu numele VANZARI pe care îl veţi salva pe desktop şi realizaţi următoarele:

- În foaia de calcul intitulată “PRODUSE” realizaţi un tabel cu următorul antet:

Nr. crt.

Denumire produsIanuarie

(lei)Februarie

(lei)Martie

(lei)Total

- Introduceţi denumirile produselor şi valoarea în lei a vânzărilor pe lunile ianuarie, februarie şi martie pentru 5 produse;

- Calculaţi totalurile pe ultima coloană şi media vânzărilor pe ultima linie folosind funcţii Excel;- Folosind funcţii Excel, să se afişeze totalul maxim şi totalul minim în foaia de calcul intitulată „TOTAL”;- Realizaţi un grafic al totalurilor vânzărilor tuturor produselor. Graficul se va salva ca foaie de calcul intitulată

“GRAFIC VANZARI”.

38. Creaţi un registru Excel cu numele PRODUSE pe care îl veţi salva pe desktop şi realizaţi următoarele:

- În foaia de calcul intitulată “SCUMPIRE” realizaţi un tabel cu următorul antet:

Nr. crt.

ProdusPreţ înainte de

scumpireScumpire

%Valoarea scumpirii

Preţ final

- Introduceţi denumirile produselor, preţul înainte de scumpire şi procentul de scumpire pentru 10 produse;- Calculaţi valoarea scumpirii şi preţul final;

- Filtraţi datele din foaia de calcul „SCUMPIRE” şi obţineţi produsele cu procentul de scumpire de cel puţin 10%. Copiaţi informaţiile despre aceste produse în foaia de calcul „PROCENT 10”.

- Realizaţi un grafic al preţurilor finale pentru toate produsele. Graficul se va salva ca foaie de calcul intitulată “GRAFIC SCUMPIRI”.

39. Creaţi un registru Excel cu numele PRODUSE pe care îl veţi salva pe desktop şi realizaţi următoarele:

- În foaia de calcul intitulată “IEFTINIRE” realizaţi un tabel cu următorul antet:

Nr. crt.

Denumire produs

Preţ înainte de ieftinire

Ieftinire%

Valoarea ieftinirii

Preţ final

- Introduceţi denumirile produselor, preţul înainte de ieftinire şi procentul de ieftinire pentru 10 produse;- Calculaţi valoarea ieftinirii şi preţul final;- Filtraţi datele din foaia de calcul „IEFTINIRE” şi obţineţi produsele cu procentul de ieftinire de cel puţin 20%. - Copiaţi informaţiile despre aceste produse în foaia de calcul „PROCENT 20”. - Realizaţi un grafic al preţurilor finale pentru toate produsele. Graficul se va salva ca foaie de calcul intitulată

“GRAFIC IEFTINIRI”.

24

Page 25: subiecte-proba practica

Microsoft PowerPoint

- I -Porniţi aplicaţia pentru prezentări şi deschideţi o nouă prezentare.1. Primul diapozitiv trebuie să conţină numai titlul. Selectaţi un format potrivit pentru acest tip

de diapozitiv.2. Introduceţi numele companiei Supermarket ca titlu în primul diapozitiv.3. Schimbaţi culoarea fontului folosit pentru textul Supermarket în portocaliu.4. Schimbaţi culoarea formei automate cu un efect de umplere (fill efect).5. Adăugaţi un al doilea diapozitiv prezentării cu titlul ORASE. Introduceţi oraşele în care

există magazine, folosind o lista cu marcatori: Bucureşti Constanţa Cluj Craiova Iaşi

Salvaţi prezentarea sub numele Oraşe.

- II -Porniti aplicatia pentru prezentari si deschideti o noua prezentare.1. Primul diapozitiv trebuie sa fie de tip titlu. Selectati un format potrivit pentru acest tip de

diapozitiv.2. Introduceti numele companiei Music ca titlu in primul diapozitiv.3. Schimbati culoarea fontului folosit pentru textul Music in verde.4. Adaugati o imagine potrivita din galeria de imagini dedesubtul titlului.5. Adaugati un al doilea diapozitiv prezentarii cu titlul GENURI. Introduceti genurile muzicale sub

forma unei liste cu marcatori: Muzica Clasica Pop-Rock Rap&Hip Hop Jazz Electronica

Salvati prezentarea sub numele Muzical in directorul C:\My Documents.

- III -

Porniti aplicatia pentru prezentari si deschideti o noua prezentare.1. Primul diapozitiv trebuie sa contina numai titlul. Selectati un format potrivit pentru acest tip

de diapozitiv.2. Introduceti numele companiei Stars ca titlu in primul diapozitiv.3. Inserati o forma automata o stea cu 5 colturi sub titlul si dimensionati-o potrivit cu asezarea

in pagina.4. Adaugati un nou diapozitiv prezentarii in care introduceti o casuta cu textul "Apelati cu

incredere la serviciile noastre si nu veti regreta".5. Aplicati un efect de tranzitie intregii prezentari.Salvati prezentarea sub numele Stars.

- IV -Creati o noua prezentare.

25

Page 26: subiecte-proba practica

1.Primul diapozitiv trebuie sa fie de tipul Bulleted List. Adaugati acestei folii titlul Excursii. Introduceti orasele vizitate folosind o lista cu marcatori:

Paris Londra Atena Rio de Janeiro Haway

2.Introduceti urmatoarele date in tabel:

Destinatii Pret

Paris 400

Londra 350

Atena 300

Madrid 320

3. Schimbati alinierea textului din tabel astfel incat datele sa apara aliniate la centru.4 Aplicati un fond deschis la culoare intregii prezentari.5.Aplicati un efect de tranzitie intregii pagini. Salvati prezentarea sub numele Turism .

- V -Porniti aplicatia pentru prezentari si deschideti o noua prezentare.

1. Primul diapozitiv trebuie sa de tip numai-titlul. Selectati un format potrivit pentru acest tip de diapozitiv.

2. Introduceti numele companiei Telecom ca titlu in primul diapozitiv.3. Inserati o imagine potrivita din galeria de imagini sub titlu si pozitionati-o in asa fel incat sa fie

in centru..4. Ingrosati textul titlului din primul diapozitiv si adaugati-i o umbra.5. Adaugati un al doilea diapozitiv prezentarii cu titlul Servicii oferite. Introduceti serviciile oferite

sub forma unei liste cu marcatori: Telefonie fixa Telefonie mobila Transmisie date Internet

Salvati prezentarea sub numele Best.ppt.

- VI - Porniti aplicatia pentru prezentari si deschideti o noua prezentare.1. Primul diapozitiv trebuie sa contina un titlu, o imagine si un text. Selectati un format potrivit

pentru acest tip de diapozitiv (Clip Art&Text).2. Introduceti numele companiei Electra ca titlu in primul diapozitiv.3. Adaugati un al doilea diapozitiv prezentarii folosind formatul diagrame cu coloane cu titlul

Volumul Vanzarilor.4. Introduceti urmatoarele date in graficul cu coloane:

26

Page 27: subiecte-proba practica

5. Aplicati un efect de tranzitie intregii prezentari. Salvati prezentarea sub numele Electra .

- VII -Porniti aplicatia pentru prezentari si deschideti o noua prezentare.1. Introduceti numele companiei Soft ca titlu in primul diapozitiv.2. Desenati o linie groasa, de culoare portocalie si grosime de 3 puncte sub titlu.3. Adaugati un al doilea diapozitiv prezentarii care va contine o organigrama pentru echipa de

programatori. Introduceti ca titlu in acest diapozitiv textul "Echipa de programatori".4. Aplicati un efect de tranzitie intregii prezentari.5. Inserati un background template potrivit pentru aceasta prezentare.Salvati prezentarea sub numele Soft.

- VIII -Porniti aplicatia pentru prezentari si deschideti o noua prezentare.

1. Primul diapozitiv trebuie sa fie de tip titlu si continut. Selectati un format potrivit pentru acest tip de diapozitiv.

2. Introduceti numele companiei Company ca titlu in primul diapozitiv.3. Schimbati tipul fontului folosit pentru textul Company in Garamond.4. Schimbati culoarea fontului folosit pentru textul Company in portocaliu.5. Adaugati un al doilea diapozitiv prezentarii cu titlul ORASE. Introduceti orasele in care exista

magazine, folosind o lista cu marcatori: Bucuresti Brasov Craiova Sibiu

Salvati prezentarea sub numele Orase.

- IX -Porniti aplicatia pentru prezentari si deschideti o noua prezentare.

1. Primul diapozitiv trebuie sa fie de tip titlu, diagrama si text. Selectati un format potrivit pentru acest tip de diapozitiv.

2. Introduceti numele companiei Music ca titlu in primul diapozitiv.3. Adaugati o diagrama in primul diapozitiv folosind urmatoarele date:

VanzariTrimestrul

ITrimestrul

IITrimestrul III

Clasica 30 25 48

Hip Hop 20 68 37

Rock 70 40 60

Anul Vanzari

2000 1300

2001 1200

2002 1700

27

Page 28: subiecte-proba practica

4. In dreapta diagramei introduceti urmatorul text: "Vanzarile de CD-uri ale firmei Dixi in primele 3 trimestre ale anului curent".

5. Adaugati un al doilea diapozitiv prezentarii cu titlul GENURI. Introduceti genurile muzicale sub forma unei liste cu marcatori (bullet):

Muzica Clasica Pop-Rock Rap&Hip Hop Jazz

Salvati prezentarea sub numele Muzical .pps.

- X -Porniti aplicatia pentru prezentari si deschideti o noua prezentare.1. Primul diapozitiv trebuie sa contina numai titlul. Selectati un format potrivit pentru acest tip

de diapozitiv.2. Introduceti numele companiei Hotel ca titlu in primul diapozitiv.3. Schimbati tipul fontului folosit pentru textul Hotel in Verdana.4. Schimbati culoarea figurii in forma de stea cu un efect de umplere (gradient) de culoare

argintie sau galbena.5. Adaugati un nou diapozitiv prezentarii in care introduceti o casuta cu textul "Apelati cu

incredere la serviciile noastre si nu veti regreta".Salvati prezentarea sub numele Five Stars ca versiune anterioara celei pe care o folositi dumneavoastra.

- XI -Porniti aplicatia pentru prezentari si deschideti o noua prezentare.1. Primul diapozitiv trebuie sa contina titlu, imagine si text. Selectati un format potrivit pentru

acest tip de diapozitiv.2. Utilizati functia Help pentru a cauta informatii despre Animate text.

3. Introduceti sub titlu o caseta text in care copiati diferite infromatii gasite in urma utilizarii functiei Help si introduceti si o imagine.

4. Creati un grafic coloana cu urmatoarele date:

Bilet PretNormal 40Redus 35Premiera 70Matineu 65

5. Introduceti un nou diapozitiv in prezentare de tip Chart si alegeti pentru diapozitive formatul A4.

Salvati prezentarea sub numele Cinema.ppt.

- XII -Porniti aplicatia pentru prezentari si deschideti o noua prezentare.

1. Introduceti numele site-ului www.edu.ro ca titlu in primul diapozitiv.2. Introduceti urmatorul text in caseta de sub titlu in primul diapozitiv : "Competente digitale”.3. Adaugati un nou diapozitiv folosind formatul unui tabel si introduceti titlul Numar de vizitatori.4. Introduceti urmatoarele date in tabel:

28

Page 29: subiecte-proba practica

Data Vizitatori

10.05.02 4315

24.06.02 526

15.08.02 2783

07.10.02 1016

5. Aplicati un efect de tranzitie intregii prezentari.Salvati prezentarea sub numele Site.

- XIII -Porniti aplicatia pentru prezentari si deschideti o noua prezentare.1. Primul diapozitiv trebuie sa contina numai titlul. Selectati un format potrivit pentru acest tip

de diapozitiv.2. Introduceti numele companiei Educational ca titlu in primul diapozitiv.3. Introduceti un nou diapozitiv in prezentare in care creati o schema organizatorica.4. In aceasta schema organizatorica introduceti o presoana ce are subordonate 2 persoane,

si fiecare dintre acestea are subordonate alte doua persoane.5. Adaugati o imagine potrivita (din galeria de imagini) sub titlul din diapozitivul 1.

Salvati prezentarea sub numele Transport.

- XIV -

Porniti aplicatia pentru prezentari si deschideti o noua prezentare.1. Introdceti urmatorul text in caseta de sub titlu in primul diapozitiv: "Permisul de conducere

".2. Adaugati un nou diapozitiv folosind formatul unui tabel si introduceti titlul Numar de

candidati.3. Introduceti urmatoarele date in tabel:

Data examen

Candidati

11.05.03 435

24.06.03 526

05.08.03 3783

07.10.03 1016

4. Aplicati efect de animatie de dizolvare tabelului din diapozitivul 2.5. Aplicati un efect de tranzitie intregii prezentari.Salvati prezentarea sub numele Politie.

- XV -

Porniti aplicatia pentru prezentari si deschideti o noua prezentare.

29

Page 30: subiecte-proba practica

1. Primul diapozitiv trebuie sa de tip numai-titlu. Selectati un format potrivit pentru acest tip de diapozitiv.

2. introduceti in primul diapozitiv ca titlu Informatii.3. Introduceti un nou diapozitiv in prezentare de tip Chart.4.Creati un grafic coloana cu urmatoarele date:

Bilet PretNormal 40Redus 25Premiera 60Matineu 35

5. Modificati culorile graficului in rosu, portocaliu si mov. Salvati prezentarea sub numele Cinema.ppt.

- XVI -

Porniti aplicatia pentru prezentari si deschideti o noua prezentare.1. Primul diapozitiv trebuie sa contina numai titlul. Selectati un format potrivit pentru acest tip

de diapozitiv.2. Introduceti numele companiei Transport ca titlu in primul diapozitiv.3. Introduceti un nou diapozitiv in prezentare in care creati o schema organizatorica.4. In aceasta schema organizatorica introduceti o presoana ce are subordonate 3 persoane,

si una dintre acestea are subordonate alte doua persoane.5. Adaugati o imagine potrivita(din galeria de imagini) sub titlul din diapozitivul 1.Salvati prezentarea sub numele Transport.

- XVII -Realizaţi o prezentare cu tema calculatorul personal. Prezentarea trebuie să răspundă următoarelor cerinţe:

a. Primul diapozitiv trebuie să conţină numai titlu. Selectaţi un format potrivit pentru acest tip de diapozitiv. Titlul trebuie încadrat într-un chenar umbrit de culoare gri

b. Adăugaţi două imagini potrivite sub titlu. Adăugaţi o umbră primei imagini. Grupaţi cele două imagini.

c. Al doilea diapozitiv trebuie o listă cu doua coloane în care să fie trecute parametrii functionali ai calculatorului

- XVIII -Realizaţi o prezentare cu tema clasa mea. Prezentarea trebuie să răspundă următoarelor cerinţe:

a. Prezentarea cuprinde următoarele tipuri de diapozitive: titlu, un tabel cu Clasa, Nume elev, Media

b. Selectaţi un format potrivit pentru diapozitivul cu titlul. Adăugaţi o imagine potrivită sub titlu. Aplicaţi un efect de animatie acestei imagini

c. Tabelul este desenat cu linii punctated. Aplicati un efect de tranzitie intregii prezentari

- XIX -Realizaţi o prezentare pentru o companie. Prezentarea trebuie să răspundă următoarelor cerinţe:

30

Page 31: subiecte-proba practica

a. Prezentarea cuprinde următoarele tipuri de diapozitive: titlu, lista cu produse, organigrama firmei. Casetele din organigramă sunt aranjate pe cel puţin trei nivele

b. Aplicati efectul de animatie Box titlului. Adăugaţi o imagine potrivită sub titlu. Aplicaţi un efect de aimaţie acestei imagini

c. Se aplică marcatori pentru toate articolele şi subarticolele din listă.

- XX -Realizati o prezentare care sa contina trei tipuri de diapozitive: prima folie – titlu, a doua folie: content, a treia folie blank

a. Incadrati titlul intr-un chenar umbrit de culoare rosie. Aplicati titlului efectul de animatie Diamond

b. A doua folie va contine 2 paragrafe. Stabiliti ptimului paragraf efectul de animatie Spin la nivel de litera iar celui de al doilea paragraf efectul de animatie Blinds la nivel de cuvant

c. Aplicati ca background foliei 3 o imagine.

- XXI -Realizati o prezentare care sa raspunda urmatoarelor cerinte:

a. Prezentarea va contine 3 diapozitive: primul diapozitiv va fi de tip titlu , al doilea diapozitiv va fi de tipul Blank, al treilea diapozitiv va fi de tipul Title and Chart

b. Creati in al doilea diapozitiv un tabel cu 5 linii si 2 coloane cu semnificaţia: tara/ suprafata. Adaugati un chenar linie punctata, grosime 3, culoare verde

c. Creati in diapozitivul 3 un grafic corespunzator tabelului din diapozitivul 2.

- XXII -Realizaţi o prezentare pentru care să răspundă următoarelor cerinţe:

a. Primul dipozitiv va contine un titlu, doua imagini potivite sub titlu. Titlu va avea un chenar umbrit de culoare verde;

b. Aplicati titlului efectul de animatie Fly In la nivel de litera, viteza medie. Adăugaţi doua imagini potrivite sub titlu. Adaugati primei imagini un chenar de culoare rosie, punctat. Aplicaţi efectul de animatie Diamond acestor imagini, animatie ce se va produce la 1 sec dupa titlu. Rotiti a doua imagine cu 45.

c. Al doilea diapozitiv va contine un text grupat in doua paragrafe.Aaplicaţi un efect de animaţie pentru primul paragraf la nivel de cuvânt. Textul din al doilea paragraf va fi spatiat la 1.5 linii.

- XXIII -Realizaţi o prezentare pentru care să răspundă următoarelor cerinţe:a. Conţine trei diapozitive. Primul diapozitiv va fi de tip titlu. Inserati o forma automata in forma de stea cu 5 colturi sub titlub. Al doilea diapozitiv va fi de tipul Bulleted List. Introduceti urmatoarea lista cu marcatori

Craiova Bucuresti Iasi Pitesti

c. Al treilea diapozitiv va contine urmatorul grafic:

- XXIV -Realizati o prezentare care sa raspunda urmatoarelor cerinte:a. Va contine trei diapozitive.b. Aplicati un fundal de culoare deschisa intregi prezentaric. Configuraţi prezentarea astfel încât să cuprindă un efect de tranziţie, slide-urile să se deruleze automat la 3 secunde şi opţiunea de rulare continuă (loop) a prezentării să fie activă.

- XXV -Realizaţi o prezentare PowerPoint care să conţină 4 diapozitive astfel:

31

Page 32: subiecte-proba practica

- Primul diapozitiv să conţină titlul şi numele realizatorului- Al doilea diapozitiv să conţină o imagine- Al treilea diapozitiv să conţină un tabel cu trei linii şi patru coloane- Al patrulea diapozitiv să conţină un peisaj realizat cu instrumentele de desenareAplicaţi tranziţii aleatorii diapozitivelor şi salvaţi prezentarea ca expunere cu numele Aplicatia mea.pps(Alicatia mea.ppsx)

- XXVI -Deschideţi aplicatia Microsoft PowerPoint şi creaţi o prezentare nouă cu cel puţin cinci diapozitive care să conţină informaţii despre unul dintre anotimpurile anului, la alegere.

- Stabiliţi aceeaşi formă pentru toate diapozitivele. - Aplicaţi fiecărui element al prezentării (imagine, text) un efect de animaţie

particularizată. - Tranziţia între diapozitive să se realizeze la click. - Stabiliţi sunete de tranziţie.- Salvaţi prezentarea cu numele Anotimp.ppt (Anotimp.pptx).

- XXVII -Deschideţi aplicatia Microsoft PowerPoint şi creaţi o prezentare nouă cu cinci diapozitive care să conţină informaţii despre anotimpul primavara.

- Stabiliţi forme diferite pentru diapozitive. - Aplicaţi fiecărui element al prezentării (imagine, text) un efect de animaţie

particularizată. - Aplicaţi efecte de umplere pentru fundalul diapozitivelor.- Salvaţi prezentarea cu numele Primavara.pps (Primavara.ppsx).

- XXVIII -

Realizaţi o prezentare PowerPoint cu 5 diapozitive despre şcoala în care învăţaţi: istoric, profile, specializări, concursuri. Prezentarea va conţine atât text cât şi imagini (miniaturi) cu animaţii particularizate. Salvaţi prezentarea cu numele Scoala mea.ppt (Scoala mea.pptx).

- XXIX -Realizaţi o felicitare de Crăciun prin care să uraţi Sărbători Fericite tuturor cunoscuţilor.

- Tranziţiile între diapozitive să fie făcute automat după 15 secunde.- Inseraţi un colind ca fundal sonor pe toată durata expunerii.- Prezentarea să ruleze în modul ecran complet.- Salvaţi prezentarea cu numele Felicitare.pps (Felicitare.ppsx)

- XXX -Realizaţi o prezentare PowerPoint care să îi ajute pe cei mici să inveţe cifrele. Pentru fiecare cifră creaţi câte un diapozitiv care să conţină atât cifra, scrierea ei în litere, cât şi un număr corespunzător de obiecte (Ex: 2 – doi – două avioane).

- Utilizaţi animaţii particularizate pentru fiecare element din prezentare.- Aplicaţi efecte de umplere pentru fundal cât mai diverse şi atrăgătoare.- Adăugaţi prezentării un subsol cu următoarele informaţii: data, autorul şi numerotarea

diapozitivelor.- Salvaţi prezentarea cu numele Cifre.ppt (Cifre.pptx).

- XXXI -Deschideţi aplicatia Microsoft PowerPoint şi creaţi o prezentare nouă cu patru diapozitive care să conţină informaţii despre anotimpurile anului.

- Stabiliţi forme diferite pentru diapozitive. - Aplicaţi fiecărui element al prezentării (imagine, text) un efect de animaţie

particularizată. - Aplicaţi efecte de umplere pentru fundalul diapozitivelor.- Salvaţi prezentarea cu numele Anotimpuri.pps (Anotimpuri.ppsx).

32

Page 33: subiecte-proba practica

- XXXII -Realizaţi o prezentare PowerPoint cu cinci diapozitive care să îi ajute pe cei mici să inveţe literele. Pentru fiecare literă creaţi câte un diapozitiv care să conţină atât litera, scrierea ei de tipar şi de mână, cât şi imagini care incep cu acea literă (Ex: Aa – Aa – albină, avion, arici).

- Utilizaţi animaţii particularizate pentru fiecare element din prezentare.- Aplicaţi efecte de umplere pentru fundal cât mai diverse şi atrăgătoare.- Adăugaţi un subsol cu data şi autorul prezentării.- Salvaţi prezentarea cu numele Litere.pps (Litere.ppsx).

- XXXIII -Creaţi o prezentare PowerPoint cu cinci diapozitive cu tema Apa – fenomene din natură. Pentru fiecare fenomen natural creaţi câte un diapozitiv care să conţină atât descrierea fenomenului cât şi imagini corespunzătoare (ploaie, vapori, grindină, lapoviţă, zăpadă, chiciură etc.).

- Utilizaţi animaţii particularizate pentru fiecare element din prezentare.- Fundalul diapozitivelor să fie de tip imagine, iar descrierea fenomenului să apară la

click.- Adăugaţi un subsol cu data şi autorul prezentării.- Salvaţi prezentarea cu numele Apa.pps (Apa.ppsx).

- XXXIV -Realizaţi o prezentare PowerPoint cu cinci diapozitive cu tema Calculatorul – efecte pozitive şi negative. Pentru fiecare tip de efecte creaţi câte un diapozitiv care să conţină atât descrierea lor cât şi imagini corespunzătoare.

- Utilizaţi animaţii particularizate pentru fiecare element din prezentare.- Fundalul diapozitivelor să conţină efecte de umplere.- Tranziţia diapozitivelor să se facă automat după 15 secunde, cu sunet.- Salvaţi prezentarea cu numele Calculatorul.pps (Calculatorul.ppsx).

- XXXV -Realizaţi o prezentare PowerPoint pe care o salvaţi cu numele vostru (Nume_ prenume) într-un folder pe Desktop. Folderul se va numi AtestatInfo.- Inseraţi în prezentare 2 diapozitive cu următorul conţinut:Diapozitiv 1:

editaţi cuvântul următor: inserati un buton de actiune către diapozitivul următor; culoarea de fond a diapozitivului va fi albastră.

Diapozitiv 2:Construiti urmatorul tabel :

inseraţi două butoane de acţiune (Buton acţiune: înainte sau următorul, Buton acţiune:sfârşit prezentare)

culoare fond : albastru - Vizualizaţi prezentarea

33

Page 34: subiecte-proba practica

- XXXVI -Realizaţi o prezentare PowerPoint pe care o salvaţi cu numele vostru (Nume_ prenume) într-un folder pe Desktop. Folderul se va numi AtestatInfo.- Inseraţi în prezentare 2 diapozitive cu următorul conţinut:Diapozitiv 1:

inseraţi 6 forme geometrice suprapuse, aplicaţi-le efectul 3-D inseraţi un buton de acţiune(Buton actiune:inainte sau urmatorul) culoare fond : albastru

Diapozitiv 2: realizati un link catre o alta prezentare inserati două butoane de acţiune(Buton actiune:inapoi sau anteriorul, Buton acţiune:sfârşit

prezentare) culoare fond : albastru

- Adaugaţi efecte de animatie asupra diapozitivelor- Vizualizaţi prezentarea

- XXXVII -Porniţi aplicaţia pentru prezentări şi creaţi o nouă prezentare pe care o salvaţi pe desktop cu numele vostru.- Prima folie trebuie să conţină un titlu, o imagine şi un text. Selectaţi un format potrivit pentru acest tip de folie (Clip Art&Text).- Introduceţi numele companiei Diverta SRL ca titlu în prima folie şi textul  „librărie situată în complexul comercial Mercur”- De asemenea, în prima folie mai introduceţi şi o imagine potrivită cu subiectul prezentării.- Adăugaţi a doua folie a prezentării folosind formatul unei diagrame cu coloane cu titlul Volumul Vânzărilor.- Introduceţi următoarele date în graficul cu coloane:

Anul Vânzări2000 13002001 12002002 1700

- Inseraţi o a treia folie în care schimbaţi tipul graficului în grafic de tip disc.- Coloraţi cele trei secţiuni ale graficului în albastru, portocaliu şi galben.- Toate foliile să aibă un fundal verde în degradeuri.- Aplicaţi un efect de tranziţie întregii prezentări.- XXXVIII -Realizaţi o prezentare Power Point pe care o salvaţi pe desktop cu numele vostru.Inseraţi în prezentare 3 diapozitive astfel:- Diapozitivul 1 să conţină o pagină de titlu cu textul MICROSOFT POWERPOINT.- În diapozitivul 2 editaţi textul următor:

APLICAŢIA POWERPOINTProgramul Microsoft PowerPoint face parte din pachetul de programe Microsoft Office,

alături de Word şi Excel şi este folosit pentru realizarea de prezentări animate în diverse domenii, spre exemplu în domeniul publicitar.

Fiind o aplicaţie din pachetul Microsoft Office, Microsoft PowerPoint prezintă o interfaţă destul de asemănătoare cu cea a programelor Word şi Excel având o serie de elemente comune: aceeaşi organizare a sistemului de meniuri şi a barelor de instrumente. Fişierele create cu aceste programe se numesc prezentări şi au extensia .ppt sau .pptx.

- pentru titlu folosiţi font Arial, dimensiune 20, culoare font roşie, aliniere la centru;- pentru text: fontul utilizat este Times New Roman, dimensiune font 16, cursiv, culoare font

albastru, aliniere stânga – dreapta;- În Diapozitivul 3 desenaţi imaginea de mai jos pe care o coloraţi după cum doriţi:

34

Page 35: subiecte-proba practica

- XXXIX -Realizaţi o prezentare Power Point pe care o salvaţi pe desktop cu numele vostru în folderul ATESTAT.Inseraţi în prezentare 2 diapozitive cu următorul conţinut:- Diapozitiv 1:

Titlul diapozitivului: Elemente de design, scris cu font Arial de dimensiune 16, tip schiţă.Construiţi următorul tabel :

Elemente de design Mod de realizareInserare diapozitiv nou meniul Inserare-Diapozitiv nou…Sabloane de aspect meniul Format-Aspect diapozitiv…Sabloane forma meniul Format-Forma diapozitiv…Inserare text meniul Inserare-Caseta textInserare film si sunet meniul Inserare-Film si suneteInserare tabel meniul Inserare-Tabel…

- Diapozitiv 2:Realizaţi graficul următor:

- Inseraţi în subsolul diapozitivelor: data şi ora curentă, numele vostru şi numerotarea diapozitivelor;- Vizualizaţi prezentarea.

- XXXX -1. Porniti PowerPoint si creati o noua prezentare;2. Prima folie(slide) trebuie sa fie de tip numai-titlu si sa aiba titlul Romania Pe primul slide desenati steagul Romaniei utilizand bara cu instrumente de desenare3. Utilizand Master Slide inserati un cerc albastru pe fiecare dintre slide-uri in partea dreapta, si alegeti

culoarea verde pentru titlurile slide-urilor;4. Introduceti un nou diapozitiv de tip chart (grafic);

Titlul slide-ului va fi Dinamica populaţiei României Creati un grafic coloana cu urmatoarele date:

Anul Locuitori 1859 8 600 0001891 10 000 0001948 15 872 6241977 21 559 9101991 23 185 0841992 22 810 0351999 22 489 0002005 21 623 849

Modificati culorile graficului in rosu, galben si albastru;5. Inserati al treilea slide care sa contina numele elevului care a realizat prezentarea, utilizand WordArt;6. Aplicati efecte de tranzitie intre slide-uri si animatii pe titlurile slide-urilor.

35