Subiecte - Legislatie - Gradul IInov12 Gri Rasp Corect

of 30 /30
Enunt Varianta a Varianta b Varianta c 1 2 3 nu este obligatorie este obligatorie 4 5 6 ANRE emite: 7 8 ANRE emite licenţe pentru 9 ANRE emite licenţe pentru: Accesul la reţeaua electrica de interes public este definit ca fiind: Obligaţia unor persoane fizice sau juridice de a se racorda, in condiţiile legii, la reţelele electrice de transport sau de distribuţie Obligaţia unor persoane fizice sau juridice de a consuma energie electrica achiziţionata de pe piaţa de energie electrica in regim concurenţial Ansamblul de reguli prin care un terţ îşi exercită dreptul de a se racorda şi de a folosi, în condiţiile legii, reţelele electrice de transport şi L123/200 12 art.3 pct.1 Activitatea de furnizare a energiei electrice implica şi următoarele servicii: facturarea şi încasarea contravalorii energiei electrice, intermedierea relaţiei consumatorului cu operatorul de reţea aprobarea metodologiilor de stabilire a tarifelor reglementate aplicabile consumatorilor captivi aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice 12 art.52 alin 1 si 2 Actualizarea avizului tehnic de racordare atunci când se produce schimbarea titularului locului de producere sau de consum este obligatorie numai dacă se modifică puterea aprobată anterior prin avizul tehnic de racordare; HG 90, art 4, alin 2, lit b ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei este abilitată prin lege şi cu următoarele competenţe: Stabileşte metodologia de Stabileşte metodologia de urmărire şi control în vederea urmărire şi control în vederea respectării de către operatorii respectării de către operatorii economici a sistemului de economici a sistemului de preţuri şi tarife la energia preţuri şi tarife la energia Aprobă reglementări tehnice şi Aprobă reglementări tehnice şi comerciale obligatorii pentru comerciale obligatorii pentru operatorii economici de operatorii economici de iluminat public iluminat public Concesionează bunurile aparţinând patrimoniului public aferente sectorului energiei electrice l123/201 2 art 22 lit.e, art 76, alin 3 ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei este abilitată prin lege şi cu următoarele competenţe: Aprobă reglementări tehnice şi Aprobă reglementări tehnice şi comerciale obligatorii pentru comerciale obligatorii pentru operatorii economici din operatorii economici din sectorul energiei electrice sectorul energiei electrice Aprobă reglementări tehnice şi Aprobă reglementări tehnice şi comerciale obligatorii pentru comerciale obligatorii pentru operatorii economici de operatorii economici de iluminat public iluminat public Concesionează bunurile aparţinând patrimoniului public aferente sectorului energiei electrice l123/201 2 art 36 lit n numai licenţe pentru exploatarea comercială a capacităţilor energetice numai autorizaţii de înfiinţare pentru realizarea de noi capacităţi energetice de producere a energiei electrice atât autorizaţii de înfiinţare pentru realizarea de noi capacităţi energetice de producere a energiei electrice, cât şi licenţe pentru exploatarea comercială a capacităţilor energetice L123/201 2 art.10 alin 1 si 2 pct a ANRE emite autorizaţii de înfiinţare pentru realizarea şi/sau retehnologizarea: capacităţilor de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare cu puteri instalate mai mari de 1 MW liniilor electrice de distribuţie a energiei electrice cu tensiune nominala de 0,4 kV liniilor electrice de distribuţie a energiei electrice cu tensiune nominala de 20 kV L123/201 2 art.10 alin 1 lit a prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice retehnologizarea capacităţilor de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice realizarea de noi capacităţii energetice de producere a energiei electrice si energiei termice in cogenerare l123/201 2 art.10 alin 2 lit.e exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice reabilitarea capacităţilor de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice retehnologizarea capacităţilor de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice l123/201 2 art.10 alin 2 lit.a

Embed Size (px)

description

Subiecte examen autorizare electrician ANRE

Transcript of Subiecte - Legislatie - Gradul IInov12 Gri Rasp Corect

Page 1: Subiecte - Legislatie - Gradul IInov12 Gri Rasp Corect

Enunt Varianta a Varianta b Varianta c

1

2

3

nu este obligatorie este obligatorie

4

5

6

ANRE emite:

7

8

ANRE emite licenţe pentru

9

ANRE emite licenţe pentru:

Accesul la reţeaua electrica de interes public este definit ca fiind:

Obligaţia unor persoane fizice sau juridice de a se racorda, in condiţiile legii, la reţelele electrice de transport

sau de distribuţie

Obligaţia unor persoane fizice sau juridice de a consuma energie electrica

achiziţionata de pe piaţa de energie electrica in regim concurenţial

Ansamblul de reguli prin care un terţ îşi exercită dreptul de a se racorda şi de

a folosi, în condiţiile legii, reţelele electrice de transport şi distribuţie; L123/200

12 art.3 pct.1

Activitatea de furnizare a energiei electrice implica şi următoarele servicii:

facturarea şi încasarea contravalorii energiei electrice, intermedierea

relaţiei consumatorului cu operatorul de reţea

aprobarea metodologiilor de stabilire a tarifelor reglementate aplicabile

consumatorilor captivi

aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice l123/2001

2 art.52 alin 1 si 2

Actualizarea avizului tehnic de racordare atunci când se produce schimbarea titularului locului de producere sau de consum

este obligatorie numai dacă se modifică puterea aprobată anterior prin avizul

tehnic de racordare;HG 90, art 4, alin 2, lit b

ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei este abilitată prin lege şi cu următoarele competenţe:

Stabileşte metodologia de urmărire şi Stabileşte metodologia de urmărire şi control în vederea respectării de către control în vederea respectării de către operatorii economici a sistemului de operatorii economici a sistemului de preţuri şi tarife la energia electricăpreţuri şi tarife la energia electrică

Aprobă reglementări tehnice şi Aprobă reglementări tehnice şi comerciale obligatorii pentru operatorii comerciale obligatorii pentru operatorii

economici de iluminat publiceconomici de iluminat public

Concesionează bunurile aparţinând patrimoniului public aferente sectorului

energiei electrice

l123/2012 art 22 lit.e, art 76, alin 3

ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei este abilitată prin lege şi cu următoarele competenţe:

Aprobă reglementări tehnice şi Aprobă reglementări tehnice şi comerciale obligatorii pentru operatorii comerciale obligatorii pentru operatorii

economici din sectorul energiei economici din sectorul energiei electriceelectrice

Aprobă reglementări tehnice şi Aprobă reglementări tehnice şi comerciale obligatorii pentru operatorii comerciale obligatorii pentru operatorii

economici de iluminat publiceconomici de iluminat public

Concesionează bunurile aparţinând patrimoniului public aferente sectorului

energiei electrice l123/2012 art 36 lit n

numai licenţe pentru exploatarea comercială a capacităţilor energetice

numai autorizaţii de înfiinţare pentru realizarea de noi capacităţi energetice

de producere a energiei electrice

atât autorizaţii de înfiinţare pentru realizarea de noi capacităţi energetice

de producere a energiei electrice, cât şi licenţe pentru exploatarea comercială a

capacităţilor energetice

L123/2012 art.10 alin 1 si 2 pct a

ANRE emite autorizaţii de înfiinţare pentru realizarea şi/sau retehnologizarea:

capacităţilor de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare cu puteri instalate mai mari de 1 MW

liniilor electrice de distribuţie a energiei electrice cu tensiune nominala

de 0,4 kV

liniilor electrice de distribuţie a energiei electrice cu tensiune nominala

de 20 kVL123/2012 art.10 alin 1 lit a

prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice

retehnologizarea capacităţilor de producere, transport şi distribuţie a

energiei electrice

realizarea de noi capacităţii energetice de producere a energiei electrice si

energiei termice in cogenerarel123/2012 art.10 alin 2 lit.e

exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice

reabilitarea capacităţilor de producere, transport şi distribuţie a energiei

electrice

retehnologizarea capacităţilor de producere, transport şi distribuţie a

energiei electricel123/2012 art.10 alin 2 lit.a

Page 2: Subiecte - Legislatie - Gradul IInov12 Gri Rasp Corect

10

ANRE emite licenţe pentru:

11

ANRE emite licenţe pentru administrarea pieţelor centralizate

12

ANRE emite licenţe pentru: prestarea serviciului de sistem

13

ANRE emite licenţe pentru:

14

ANRE emite licenţe pentru:

15

ANRE este:

16

Gestiunea patrimoniului public

17

18

activitatea de instruire profesională a personalului care lucrează in

instalaţiile electrice din cadrul Sistemului Electroenergetic Naţional

prestarea serviciului de transport al energiei electrice

realizarea de noi capacităţii energetice de producere a energiei electrice si

energiei termice in cogenerarel123/2012 art.10 alin.c

retehnologizarea capacităţilor de producere, transport şi distribuţie a

energiei electrice

realizarea de noi capacităţii energetice de producere a energiei electrice si

energiei termice in cogenerare l123/2012 art.10 lit.f

activitatea de instruire profesională a personalului care lucrează in

instalaţiile electrice din cadrul Sistemului Electroenergetic Naţional

realizarea de noi capacităţii energetice de producere a energiei electrice si

energiei termice in cogenerarel123/2012 art.10 lit.d

exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei termice în

cogenerare

activitatea de instruire profesională a personalului care lucrează in

instalaţiile electrice din cadrul Sistemului Electroenergetic Naţional

activitatea de administrare a pieţelor centralizate de combustibil l123/2012

art.10 lit.b

activitatea de administrare a pieţelor centralizate de combustibil

activitatea de instruire profesională a personalului care lucrează in

instalaţiile electrice din cadrul Sistemului Electroenergetic Naţional

activitatea de furnizare a energiei electrice l123/2012

art.10 lit.g

Agenţie naţională de reglementare în domeniul energiei termice

Autoritatea Naţionala de Reglementare pentru Serviciile Publice de

Gospodărie Comunala

Autoritatea Naţionala de Reglementare in domeniul Energiei

l123/2012 art.3 pct.2

ANRE exercita controlul asupra operatorilor economici din sectorul energiei electrice cu privire la:

Respectarea legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă

Respectarea reglementarilor emise si a sistemului de preturi si tarife in vigoare

in sectorul energiei electrice

l123/2012 art.93 alin 1 lit5,24,25; alin 3 lit a

ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale în cazul în care electricianul autorizat comite una dintre următoarele abateri:

Comiterea unei fapte prevăzute în Regulamentul de autorizare ca fiind

permisă

Executarea de instalaţii electrice dacă deţine autorizaţie de tip B

Desfăşurarea de activităţi fără contracte legale în vigoare (contract individual de muncă semnat cu un angajator sau contract de prestări

servicii, în cazul în care este persoană fizică autorizată de autorităţile

administraţiei locale) Reg.aut.EE art.68

ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale unui electrician autorizat pentru:

Proiectarea instalaţiei electrice a unei locuinţe în baza unei autorizaţii de

tip II A

Desfăşurarea activităţii în baza unui carnet de electrician autorizat emis în

anul 2009

Desfăşurarea de activităţi fără contracte legale, în vigoare (contract individual de muncă semnat cu un angajator sau contract de prestări

servicii, în cazul în care este persoană fizică autorizată de autorităţile

administraţiei locale) Reg.aut.EE art.68

Page 3: Subiecte - Legislatie - Gradul IInov12 Gri Rasp Corect

19

20

21

22

23

24

25

drept de utilizare gratuită drept de proprietate drept de servitute legală

26

27

ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale unui electrician autorizat pentru:

Comiterea unei fapte prevăzute în Regulamentul de autorizare ca fiind

interzisă

Desfăşurarea activităţii în baza unui carnet de electrician autorizat emis în

anul 2009

Executarea instalaţiei electrice a unei locuinţe în baza unei autorizaţii de

tip II BReg.aut.EE art.68

ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale unui operator economic atestat, dacă:

Operatorul economic săvârşeşte una dintre contravenţiile stabilite în legea

energiei electrice

Operatorul economic săvârşeşte una dintre infracţiunile stabilite în legea

energiei electrice

Operatorul economic nu transmite lunar sinteza activităţii desfăşurate

Reg.atest.op.ec.O24/2007 art.52

ANRE poate retrage Atestatul acordat dacă:

operatorul economic nu îndeplineşte criteriile de bonitate financiară

corespunzătoare procedurii aplicabile

operatorul economic nu îndeplineşte una din obligaţiile definite ca

"esenţiale" de către ANRE, conform prevederilor Regulamentului pentru

atestarea operatorilor economici

ANRE nu are competenţa de a retrage Atestatele emise

Reg.atest.op.ec.O24

/2007 art.55

alin.2lit.c

ANRE poate retrage Atestatul deţinut de un operator economic dacă:

Operatorul economic a executat lucrări fără personal calificat, autorizat şi în număr minim corespunzător pentru

tipul de atestat deţinut

ANRE nu poate dispune retragerea atestatelor emise

Operatorul economic a respectat prevederile regulamentului de atestare

Reg.atest.op.ec.O24

/2007 art.55

alin.2lit.c

ANRE poate retrage Atestatul deţinut de un operator economic dacă:

Operatorul economic solicită acest lucru

Operatorul economic a respectat prevederile regulamentului de atestare

ANRE nu poate dispune retragerea Atestatelor emise

Reg.atest.op.ec.O24

/2007 art.55

alin.2lit.g

ANRE poate retrage Atestatul deţinut de un operator economic dacă:

Operatorul economic a respectat prevederile regulamentului de atestare

Operatorul economic a prezentat în anexă la cererea de atestare/ reatestare

informaţii neconforme cu realitatea

ANRE nu poate dispune retragerea Atestatelor emise

Reg.atest.op.ec.O24

/2007 art.55

alin.2lit.d

Asupra terenurilor aflate in proprietatea terţilor, cuprinse in zonele de protecţie si de siguranţa ale capacităţilor energetice, se stabileşte pentru deţinătorul capacităţilor energetice:

Legea 123/2012 art.15 alin.3

Atestatele emise de ANRE pentru desfăşurarea activităţilor operatorilor economici în instalaţii electrice instituie competenţe:

La proiectarea şi executarea de lucrări pe niveluri de joasă, medie şi înaltă

tensiune

Numai la proiectarea şi executarea de lucrări pe niveluri de joasă şi medie

tensiune

Numai la efectuarea de lucrări de încercări de echipamente electrice

Reg.atest.op.ec.O24

/2007 art.11

Atribuţii principale ale operatorilor de distribuţie, conform prevederilor Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), sunt:

Operatorii de distribuţie prestează Operatorii de distribuţie prestează serviciul de distribuţie doar pentru serviciul de distribuţie doar pentru

utilizatorii reţelelor electrice de utilizatorii reţelelor electrice de distribuţie cu care au încheiat un distribuţie cu care au încheiat un contract de furnizare a energiei contract de furnizare a energiei

electriceelectrice

Operatorii de distribuţie asigură Operatorii de distribuţie asigură serviciul public de distribuţie a energiei serviciul public de distribuţie a energiei

electrice doar consumatorilor de electrice doar consumatorilor de energie electrică vulnerabilienergie electrică vulnerabili

Operatorii de distribuţie prestează Operatorii de distribuţie prestează serviciul public pentru toţi utilizatorii serviciul public pentru toţi utilizatorii

reţelelor electrice de distribuţie, reţelelor electrice de distribuţie, permiţând accesul nediscriminatoriu la permiţând accesul nediscriminatoriu la reţelele electrice de distribuţie oricărui reţelele electrice de distribuţie oricărui

solicitant care îndeplineşte cerinţele solicitant care îndeplineşte cerinţele tehnice prevăzute în Codtehnice prevăzute în Cod Cod RED

art.1.4.1

Page 4: Subiecte - Legislatie - Gradul IInov12 Gri Rasp Corect

28

29

Ministerul Economiei si Finanţelor CN Transelectrica SA

30

Ministerul Economiei si Finanţelor

31

de către Ministerul învăţământului de către operatorul de distribuţie

32

promovării unui examen de autorizare

33

34

35

avizele tehnice de racordare derularea contractelor de racordare

36

derularea contractelor de racordare

Atribuţiile principale ale operatorilor de distribuţie, conform prevederilor Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), sunt:

Operatorii de distribuţie prestează Operatorii de distribuţie prestează serviciul public pentru toţi utilizatorii serviciul public pentru toţi utilizatorii

reţelelor electrice de distribuţie, reţelelor electrice de distribuţie, permiţând accesul nediscriminatoriu la permiţând accesul nediscriminatoriu la reţelele electrice de distribuţie oricărui reţelele electrice de distribuţie oricărui

solicitant care îndeplineşte cerinţele solicitant care îndeplineşte cerinţele tehnice prevăzute în Codtehnice prevăzute în Cod

Operatorii de distribuţie prestează Operatorii de distribuţie prestează serviciul de distribuţie doar pentru serviciul de distribuţie doar pentru

utilizatorii reţelelor electrice de utilizatorii reţelelor electrice de distribuţie cu care au încheiat un distribuţie cu care au încheiat un contract de furnizare a energiei contract de furnizare a energiei

electriceelectrice

Operatorii de distribuţie asigură Operatorii de distribuţie asigură serviciul public de distribuţie a energiei serviciul public de distribuţie a energiei

electrice doar consumatorilor de electrice doar consumatorilor de energie electrică vulnerabilienergie electrică vulnerabili

Cod RED art.1.4.1

Autoritatea ce are ca atribuţii elaborarea si aplicarea regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează si executa instalaţii electrice, este:

Autoritatea Naţionala de Reglementare in domeniul Energiei

Reg.atestare O.24 art 1

Autoritatea ce are ca atribuţii elaborarea si aplicarea regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiectează si executa instalaţii electrice, este:

Autoritatea Naţionala de Reglementare in domeniul Energiei

Operatorul de distribuţie (filiale, sucursale ale SC Electrica SA sau

societăţi rezultate ca urmare a procesului de privatizare)

l123/2012 art.96 alin 6

Autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, verificare şi execuţie a lucrărilor aferente instalaţiilor electrice aparţinând SEN se realizează:

numai conform reglementărilor emise de ANRE

Reg.aut.e.e. art.1

Autorizarea unui electrician se realizează în urma:

promovării unui concurs de autorizare, cu număr limitat de locuri

unui interviu în faţa unei comisii ANRE Reg.aut.e.

e. art.13 lit.a

Autorizaţiile de înfiinţare se acorda in condiţiile Legii nr. 123/2012 pentru:

realizarea de noi capacităţii energetice de producere a energiei electrice

realizarea de noi capacităţii energetice de transport a energiei electrice

Reviziile si reparaţiile curente efectuate asupra capacităţilor

energetice

L123/2012 art.10 alin.1

Autorizaţiile de înfiinţare se acorda in condiţiile legii nr.213/2012 pentru:

retehnologizarea capacităţilor energetice de producere a energiei

electrice

retehnologizarea capacităţilor energetice de transport

Reviziile si reparaţiile curente efectuate asupra capacităţilor

energetice

L123/2012 art.10 alin.1

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei analizează şi soluţionează prin procedură necontencioasă eventualele contestaţii cu privire la:

calitatea execuţiei instalaţiilor interioare ale clădirilor civile

O.38/2007 art.4 alin.3

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei analizează şi soluţionează prin procedură necontencioasă eventualele contestaţii cu privire la:

racordarea la reţelele electrice de interes public

calitatea execuţiei instalaţiilor interioare ale clădirilor civile

O.38/2007 art.4 alin.3

Page 5: Subiecte - Legislatie - Gradul IInov12 Gri Rasp Corect

37

Avizul tehnic de racordare constituie:

38

Avizul tehnic de racordare constituie:

39

pe o perioadă nelimitată

40

pe o perioadă nelimitată

41

pentru orice loc nou de consum

42

43

44

accesul la reţelele de interes public metodologia de stabilire a tarifelor

45

accesul la reţelele de interes public flicker si armonici metodologia de stabilire a tarifelor

46

angajamentul operatorului de reţea de a realiza instalaţia de racordare a

utilizatorului;

oferta operatorului de reţea la cererea de racordare a solicitantului;

angajamentul operatorului de reţea de a furniza energie consumatorului

respectivHg 90/2008 art.18

angajamentul operatorului de reţea de a realiza instalaţia de racordare a

utilizatorului;

angajamentul operatorului de reţea de a furniza energie consumatorului

respectiv

aprobarea de către operatorul de reţea a racordării utiizatorului în anumite

condiţii.

hg 90 /2008 anexa

Avizul tehnic de racordare este un aviz scris valabil:

numai pentru un anumit amplasament al locului de producere/consum

pentru ori ce titular al locului de producere/consum respectiv

hg 90 /2008 anexa

Avizul tehnic de racordare este un aviz scris valabil:

pentru ori ce titular al locului de producere/consum respectiv

numai pentru un anumit titular al locului de producere/consum

hg 90 /2008 anexa

Avizul tehnic de racordare trebuie obţinut:

nu este obligatorie pentru o durata mai mică de 6 luni

nu este obligatorie pentru o putere ceruta sub 100 kW

hg 90 /2008 anexa

Calitatea de autoritate contractantă pentru concesionarea bunurilor proprietate publică sau privată a statului ori pentru activităţile sau serviciile publice de interes naţional din domeniul energiei electrice o are:

ministerul de resort - Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de

Afaceri;

ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei

ANRSC - Autoritatea Naţională de Reglementare in domeniul Serviciilor

Comunalel123/2012 art.19 alin 2

Calitatea de electrician autorizat gradul III (A sau B) acordă titularilor de legitimaţie următoarele competenţe:

După caz, proiectare (A)/ executare (B) După caz, proiectare (A)/ executare (B) de instalaţii electrice cu putere instalată de instalaţii electrice cu putere instalată oricât de mare este tehnic realizabilă şi oricât de mare este tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală de cel mult 20 la o tensiune nominală de cel mult 20

kVkV

După caz, proiectare (A)/ executare (B) După caz, proiectare (A)/ executare (B) de instalaţii electrice cu putere instalată de instalaţii electrice cu putere instalată oricât de mare este tehnic realizabilă şi oricât de mare este tehnic realizabilă şi

la o tensiune nominală mai mică de la o tensiune nominală mai mică de 220 kV220 kV

După caz, proiectare (A)/ executare (B) După caz, proiectare (A)/ executare (B) de instalaţii electrice cu putere instalată de instalaţii electrice cu putere instalată

maximă de 100 kW şi la o tensiune maximă de 100 kW şi la o tensiune nominală de cel mult 110 kVnominală de cel mult 110 kV reg.aut.ee

.art.12 alin.d,e

Calitatea energiei electrice se refera la totalitatea caracteristicilor energiei electrice referitoare la:

frecventa, amplitudinea si variaţia tensiunii Stand.Per

f.art.19

Calitatea energiei electrice se refera la totalitatea caracteristicilor energiei electrice referitoare la:

Stand.Perf.art.19

Capacitatea de interconexiune este definită ca fiind:

instalaţiile si echipamentele prin care se realizează racordarea mai multor consumatori la reţelele electrice de

interes public

o linie de transport de energie electrică ce traversează sau trece peste graniţa dintre două state şi care face legătura între sistemele de transport naţionale

ale acelor state

ansamblul instalaţiilor si echipamentelor prin care se realizează tranzit de energie electrica intre doua zone ale sistemului electroenergetic

naţionall123/2012 art.3 pct.6

Page 6: Subiecte - Legislatie - Gradul IInov12 Gri Rasp Corect

47

4 grade de competenţă (I, II, III şi IV) 3 grade de competenţă (A, B şi C)

48

doar a energiei electrice doar a energiei termice

49

50

51

52

53

ANRE Operatorul de Transport si de Sistem Operatorul de distribuţie

54

Operatorul de Transport si de Sistem ANRE Operatorul de distribuţie local

55

Client final este: orice client industrial

56

Client final este: orice client casnic orice client industrial

57

Clientul casnic este clientul care:

Câte grade de competenţă sunt prevăzute în regulamentul de autorizare a electricienilor elaborat şi aprobat de ANRE, indiferent de tipul de autorizare?

5 grade de competenţă (I, II, III, IV şi V) Reg.aut.e

e.art.11 alin.1

Centrala electrica de cogenerare (termoficare) este ansamblul de instalaţii, construcţii si echipamente necesare pentru producerea:

combinată a energiei electrice si termice l123/2012

art.3 pct.9

Cererea de racordare va fi în mod obligatoriu semnată şi de utilizator, dacă aceasta a fost întocmită de către:

un proiectant de specialitate; împuternicitul legal al utilizatorului;un producător oarecare de energie

electrică HG 90/2008 art.13

Cererea de racordare va fi în mod obligatoriu semnată şi de utilizator, dacă aceasta a fost întocmită de către:

un producător oarecare de energie electrică

împuternicitul legal al utilizatorului; un furnizor. HG 90/2008 art.13

Cererea pentru racordare la reţea şi documentaţia anexată acesteia:

se pot depune direct la centrele teritoriale de relaţii cu clienţii

organizate de operatorul de reţea;se trimit obligatoriu prin poştă se depun numai la registratura

operatorului de reţea.

HG 90/2008 art.10 alin 2

Cererea pentru racordare la reţea şi documentaţia anexată acesteia:

se depun obligatoriu la centrele teritoriale de relaţii cu clienţii

organizate de operatorul de reţease pot trimite prin poştă; se depun numai la registratura

operatorului de reţea.

HG 90/2008 art.10 alin 2

Cine analizează si avizează îndeplinirea condiţiilor tehnice de racordare la reţelelor electrice de distribuţie?

Cod RED art.6.2.2. lit.i

Cine analizează si avizează îndeplinirea condiţiilor tehnice de racordare la reţelelor electrice de transport?

l123/2012 art.36 alin7 lit i

orice client ce cumpără energie electrică de la un producător

orice persoană fizică sau juridică ce cumpără energie electrică pentru

consum propriu

l123/2012 art.3 pct.13

orice client ce cumpără energie electrică de la un producător

L.123/2012 art.3 pct.13

Utilizează energie electrică în exclusivitate pentru iluminatul

artificial din propria locuinţă şi din afara acesteia, fiind racordat la o reţea electrică monofazată de joasă tensiune

Utilizează energiei electrice pentru funcţionarea receptoarelor

electrocasnice din propria locuinţa, precum si pentru realizarea de activităţi

comerciale sau prestarea de servicii

cumpără energie electrică pentru propriul consum casnic, excluzând

consumul pentru activităţi comerciale sau profesionale l123/2012

art.3 pct.15

Page 7: Subiecte - Legislatie - Gradul IInov12 Gri Rasp Corect

58

Client eligibil este clientul care:

59

Client eligibil este clientul care:

60

CN TRANSELECTRICA SA

61

Guvernul României ANRE

62

63

autoritatea competentă CN Transelectrica SA

64

orice deţinător de reţea

65

orice deţinător de reţea

66

67

68

diferite echivalente;

este liber să îşi aleagă furnizorul de energie electrică de la care cumpără

energie electrică

poate achiziţiona energie electrică doar de pe piaţa reglementata

este obligat să achiziţioneze energia electrică la preturi de achiziţie

reglementate

l.123/2012 art.3pct.12

cumpăra energie electrica la tarife reglementate

cumpăra energie electrica pentru consumul propriu si are dreptul de a revinde surplusul pe piaţa de energie

electrica

este liber să îşi aleagă furnizorul de energie electrică de la care cumpără

energie electrică

l.123/2012 art.3pct.12

Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) este administrat de:

SC ELECTRICA SA, în calitate de elaborator

ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei Cod RED

art.1.5.1

Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), reglementare ce este parte constitutivă a legislaţiei secundare, este aprobat de către:

Ministerul Economiei şi Mediului de Afaceri

Cod RED art.1.1.2

Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie reglementează activitatea operatorilor de distribuţie:

la care acţionar principal este statul român

la care acţionar majoritar nu este statul român

tuturor operatorilor de distribuţie, indiferent de acţionarul majoritar

Cod RED art.9.1.1.

Contractul dintre furnizorul de energie electrică şi un client final trebuie elaborat în conformitate cu reglementările emise de:

Ministerul Economiei si Mediului de Afaceri l.123/201

2 art.65 alin.1

Conform HG nr.90/2008, operatorul de reţea poate fi:

după caz, operatorul de transport şi de sistem, sau un operator de distribuţie;

orice furnizor de energie electrică hg 90/2008 anexa

Conform HG nr.90/2008, operatorul de reţea este:

orice furnizor de energie electricăorice deţinător de reţea electrică de

interes public;hg 90/2008 anexa

Conform prevederilor Legii nr. 123/2012, ANRE:

desemnează furnizorul de ultimă desemnează furnizorul de ultimă instanţă pentru a presta serviciul instanţă pentru a presta serviciul universal de furnizare în condiţii universal de furnizare în condiţii

specifice reglementatespecifice reglementate

elaborează normele de securitatea şi sănătate în muncă pentru operatorii

economici din sectorul energiei electrice

aprobă regulamentul privind realizarea aprobă regulamentul privind realizarea reţelei de iluminat publicreţelei de iluminat public l.123/201

2 art.54

Conform prevederilor Legii nr. 123/2012, ANRE:

aprobă regulamentul privind realizarea aprobă regulamentul privind realizarea reţelei de iluminat publicreţelei de iluminat public

elaborează normele de securitatea şi sănătate în muncă pentru operatorii

economici din sectorul energiei electrice

aprobă regulamentul privind racordarea aprobă regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de utilizatorilor la reţelele electrice de

interes publicinteres publicl.123/2012 art.25 alin 13

Conform prevederilor referitoare la energia electrică din Legea nr. 123/2012 , noţiunile de "client final" şi "consumator" sunt:

echivalente numai în cazul consumatorilor casnici l123/2012

art.3 pct.13

Page 8: Subiecte - Legislatie - Gradul IInov12 Gri Rasp Corect

69

70

reprezentanţii operatorilor de reţea

71

reprezentanţii operatorilor de reţea

72

Constituie contravenţie: sustragerea de energie electrica

73

Constituie contravenţie: sustragerea de energie electrica

74

Constituie infracţiune:

75

76

minimum o luna si maximum 12 luni minimum 3 luni si maximum 6 luni minimum 6 luni

77

tipul receptoarelor din dotare puterea maxima absorbitã puterea instalatã în receptoarele proprii

78

contractarea energiei electrice

79

contractarea energiei electrice

Conform principalelor activităţi desfăşurate de Operatorul de transport şi de sistem prevăzute în Legea nr.123/2012, acesta:

exploatează, întreţine, reabilitează şi dezvoltă în condiţii economice reţeaua

de transport

exploatează, retehnologizează, reabilitează si dezvolta instalaţiile din

reţelele electrice de distribuţie

exploatează, retehnologizează, reabilitează si dezvolta instalaţiile de măsurare si contorizare a transferului de energie spre consumatorii casnici

l123/2012 art.36 alin 7 lit a

Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor în sectorul energiei electrice, conform Legii nr. 123/2012 se fac, după caz, de:

reprezentanţii împuterniciţi ai consiliilor locale

poliţişti, jandarmi sau poliţişti locali, împreună cu sau fără reprezentanţii împuterniciţi ai operatorilor de reţea

l123/2012 art.93 alin.3lit b

Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor în sectorul energiei electrice, conform Legii nr. 123/2012 se fac, după caz, de:

reprezentanţii împuterniciţi ai autorităţii competente

poliţişti, jandarmi sau poliţişti locali, împreună cu sau fără reprezentanţii împuterniciţi ai operatorilor de reţea

l123/2012 art.93 alin.3lit a

refuzul clienţilor finali de a permite accesul la grupurile de măsurare

executarea sau folosirea de instalaţii clandestine în scopul racordării directe

la reţea

l.123/2012 art.93.pct.28

executarea sau folosirea de instalaţii clandestine în scopul racordării directe

la reţea

nerespectarea de către producători a obligaţiilor de producere şi/sau de

ofertare conform prevederilor legalel.123/2012 art.26

Executarea de săpături sau lucrări de orice fel in zonele de protecţie a instalaţiilor, fara consimţământul prealabil al proprietarului acestora

modificarea fără drept a componentelor instalaţiilor energetice

Nerespectarea reglementărilor emise de ANRE l.123/201

2 art.29

Consumatorii casnici nu plătesc energia electricã reactivã:

daca au o putere maxima contractata mai mica de 30 kW

daca au o putere maxima contractata mai mica de 50 kW

indiferent de puterea maxima contractata

Reg.FEE art.48 alin 1

Consumatorii pot conveni cu furnizorul sistarea temporara a energiei electrice, pentru o perioada de:

Reg.FEE art.55 alin 1

Contractarea energiei electrice cu consumatorii casnici si asimilaţi acestora se face ţinându-se seama de:

Reg.FEE art.46 alin 3

Convenţia de exploatare este un act juridic prin care sunt precizate aspecte legate de:

manevrele ce se executa si eventualele despăgubiri ce se pot acorda in cazul

unui incident

punctul de delimitare între instalaţii din punct de vedere al exploatării şi

condiţiile de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor

Reg.FEE art.4 pct 17

Convenţia de exploatare este un act juridic prin care sunt precizate aspecte legate de:

manevrele ce se executa si eventualele despăgubiri ce se pot acorda in cazul

unui incident

realizarea conducerii operative prin dispecer

Reg.FEE art.4 pct 17

Page 9: Subiecte - Legislatie - Gradul IInov12 Gri Rasp Corect

80

81

82

Promovarea utilizării energiei vântului

83

zona de protecţie si zona de siguranţa

84

85

86

Dacă se solicită avizul tehnic de racordare pentru o organizare de de şantier, documentaţia anexată cererii va cuprinde în mod obligatoriu şi:

certificatul de urbanism a obiectivului pentru care se organizează şantierul, în

termen de valabilitate, in copie;

contractul încheiat cu un furnizor de energie electrică

datele tehnice si energetice caracteristice locului de consum al

utilizatorului, conform reglementărilor în vigoare la data depunerii cererii de

racordare, aprobate de autoritatea competentă; HG

90/2008 art.12 lit d

Dacă un client final de energie electrică are o putere aprobată prin avizul tehnic de racordare, de exemplu, de 4.000 kVA:

este obligat să prezinte prognoze orare de consum furnizorului cu care are

relaţii contractuale

dacă este consumator sezonier, nu este obligat să prezinte prognoze orare de consum furnizorului cu care are relaţii contractuale

este obligat să prezinte prognoze orare de consum furnizorului cu care are relaţii contractuale, numai dacă are un consum anual de energie mai mare de 100 GWh

l123/2012 art.61 alin5

Criteriile de promovare a energiei electrice produse in centrale electrice de cogenerare de înalta eficienta au in vedere:

asigurarea protecţiei mediului, prin reducerea emisiilor poluante faţă de

producerea separată a energiei electrice şi termice

Promovarea utilizării surselor regenerabile l.123/201

2 art.71 alin.2 lit.d

Culoarul de trecere a liniei electrice aeriene include:

Zona adiacenta liniei electrice aeriene având 100 m lăţime în plan orizontal

Zona adiacenta liniei electrice aeriene situata la 10 m deasupra acesteia

l.123/2012 art.3pct.21

Dacă se solicită avizul tehnic de racordare pentru o organizare de de şantier, documentaţia anexată cererii va cuprinde în mod obligatoriu şi:

certificatul de urbanism a obiectivului pentru care se organizează şantierul, în

termen de valabilitate, in copie;

autorizaţia de construire a obiectivului pentru care se organizează şantierul, în

termen de valabilitate, in copie;

contractul încheiat cu un furnizor de energie electrică HG

90/2008 art.12 lit d

Dacă se solicită avizul tehnic de racordare pentru o organizare de de şantier, documentaţia anexată cererii va cuprinde în mod obligatoriu şi:

certificatul de urbanism a obiectivului pentru care se organizează şantierul, în

termen de valabilitate, in copie;

contractul încheiat cu un furnizor de energie electrică

datele tehnice si energetice caracteristice locului de consum al

utilizatorului, conform reglementărilor în vigoare la data depunerii cererii de

racordare, aprobate de autoritatea competentă;

HG 90/2008 art.12 lit d

Dacă un client final de energie electrică are o putere aprobată prin avizul tehnic de racordare, de exemplu, de 4.000 kVA:

este obligat să prezinte prognoze orare de consum furnizorului cu care are

relaţii contractuale

dacă este consumator sezonier, nu este obligat să prezinte prognoze orare de

consum furnizorului cu care are relaţii contractuale

este obligat să prezinte prognoze orare de consum furnizorului cu care are

relaţii contractuale, numai dacă are un consum anual de energie mai mare de

100 GWhl123/2012 art.61 alin5

Page 10: Subiecte - Legislatie - Gradul IInov12 Gri Rasp Corect

87

De la 1 la 5 ani Nelimitată Provizorie de la 1 la 12 luni

88

89

Guvernului României

90

minim 5 ani minim 2 ani minim 4 ani

91

minim 2 ani maxim 10 ani maxim 4 ani

92

93

94

95

Durata de valabilitate a Atestatelor emise de ANRE este:

Reg.atest.op.ec.O24

/2007 art.36 alin.6

Documentaţia anexata cererii de emitere a avizului tehnic de racordare are o structura ce depinde de:

de valoarea capitalului social, in cazul persoanelor juridice

categoria de utilizator din care face parte solicitantul

de puterea instalata a echipamentelor utilizatorului

HG 90/2008 art.12 alin 1

Elaborarea de programe de eficienta energetica si de promovare a resurselor regenerabile de energie este o atribuţie a:

Ministerului de resort (Ministerul Economiei şi Mediului de Afaceri)

Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei l.123/201

2 art.6 lit.b

Elaborarea planului de dezvoltare a RED are la bază ca date de intrare prognozele de producţie şi de consum de energie electrică pe o perioadă de:

RED art.5.4.1 lit.a

Elaborarea planului de dezvoltare a RED are la bază ca date de intrare prognozele de producţie şi de consum de energie electrică pe o perioadă de:

RED art.5.4.1 lit.b

Elaborarea planului de dezvoltare a Elaborarea planului de dezvoltare a reţelelor electrice de distribuţie, reţelelor electrice de distribuţie, conform prevederilor Codului tehnic al conform prevederilor Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), are la bază ca date de intrare: RED), are la bază ca date de intrare:

tipurile de consumatori racordaţi la tipurile de consumatori racordaţi la reţelele elcetrice de distribuţie reţelele elcetrice de distribuţie

ofertele de producţie de energie ofertele de producţie de energie electrică ale producătorilor existenţi electrică ale producătorilor existenţi

natura surselor de producere a energiei electrice

RED art.5.4.1 lit.a

Elaborarea planului de dezvoltare a Elaborarea planului de dezvoltare a reţelelor electrice de distribuţie, reţelelor electrice de distribuţie, conform prevederilor Codului tehnic al conform prevederilor Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), are la bază ca date de intrare: RED), are la bază ca date de intrare:

Prognoza de consum pe o perspectivă Prognoza de consum pe o perspectivă de 5 ani, pusă la dispoziţie de furnizori de 5 ani, pusă la dispoziţie de furnizori

şi consumatori şi consumatori

Tipurile de consumatori racordaţi la Tipurile de consumatori racordaţi la reţelele elcetrice de distribuţie reţelele elcetrice de distribuţie

Natura surselor de producere a energiei electrice

RED art.5.4.1 lit.a

Electricianul autorizat pentru gradul II, tip A+B are următoarele competenţe:

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu putere instalată de cel mult 10 kW şi la o tensiune nominală mai

mică de 1 kV

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic

realizabilă şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic

realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 20 kV

Reg Aut EE art.12 lit.b si lit.c

Electricianul autorizat pentru gradul IV, tip A+B are următoarele competenţe:

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la orice tensiune nominală

standardizată

De a executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de

220 kV

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic

realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 110 kV

Reg Aut EE art.12 lit.f si lit.g

Page 11: Subiecte - Legislatie - Gradul IInov12 Gri Rasp Corect

96

A B C

97

98

99

Este interzis electricianului autorizat:

100

Este interzis electricianului autorizat:

101

Este interzis electricianului autorizat:

102

organele ierarhice ale emitentului ANRE

103

104

contravenţie infracţiune contravenţie sau infracţiune, după caz

105

Constituie doar abatere

106

autorităţilor locale ministerului de resort

Electricienii autorizaţi de ANRE pentru proiectare au autorizaţii de tip: Reg Aut

EE art.11 alin.2 lit.b

Electricienii care doresc să solicite autorizarea, pentru a fi acceptaţi la examen trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

Să transmită la ANRE o cerere şi documentaţie anexată, din care să

reiasă doar calificarea profesională

Să transmită la ANRE o cerere şi documentaţie anexată, din care să reiasă doar experienţa practică în domeniul instalaţiilor electrice

Să transmită la ANRE o cerere şi documentaţie anexată, din care să

reiasă atât calificarea cât si experienţa profesională în domeniul instalaţiilor

electrice

Reg Aut EE art.14 alin.2

Energia electrica tranzactionata pe Energia electrica tranzactionata pe piata de energie electrica se masoara de piata de energie electrica se masoara de catre operatorii de masurare, prin catre operatorii de masurare, prin grupuri de masurare, conform grupuri de masurare, conform reglementărilor elaborate de: reglementărilor elaborate de:

MECMA - Ministerul Economiei si MECMA - Ministerul Economiei si Mediului de AfaceriMediului de Afaceri

ANRE - Autoritatea Naţională de ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul EnergieiReglementare în domeniul Energiei

ANRSC - Autoritatea Naţională de ANRSC - Autoritatea Naţională de Reglementare in domeniul Serviciilor Reglementare in domeniul Serviciilor

ComunaleComunale l.123/2012 art.65 alin1

Să semneze documentaţii de orice fel pentru proiecte sau lucrări pe care

le-a realizat sau supravegheat

Să racordeze noi puncte de consum de energie electrică la instalaţiile electrice, fără a avea aprobarea

operatorului de reţea

Să realizeze lucrări de instalaţii electrice în baza unor documentaţii de proiectare realizate de alţi electricieni

autorizaţi

Reg Aut EE art.66 lit j

Să proiecteze instalaţii electrice în cazul în care deţine doar autorizaţie de

tip A

Să proiecteze instalaţii electrice în cazul în care nu deţine o autorizaţie de

tip A

Să verifice proiecte de instalaţii electrice tehnologice de medie

tensiune, dacă nu deţine atestat de "verificator de proiecte" emis de MEC Reg Aut

EE art.7

Să semneze documentaţii de orice fel pentru proiecte sau lucrări pe care nu

le-a realizat sau supravegheat

Să racordeze noi puncte de consum de energie electrică la instalaţiile

electrice, cu aprobarea operatorului de reţea şi în prezenţa acestuia

Să realizeze lucrări de instalaţii electrice în baza unor documentaţii de proiectare realizate de alţi electricieni

autorizaţi

Reg Aut EE art.66 lit f

Eventualele contestaţii ale avizelor tehnice de racordare se rezolvă de către:

operatorul de distribuţie care a emis avizul HG

90art.49

Examenul de autorizare pentru gradele II, III şi IV constă:

în susţinerea unei probe scrise, constând în 2 subiecte: un chestionar

cu 30 de întrebări şi o aplicaţie numerică

într-un interviu susţinut in faţa unei Comisii ANRE, urmat de rezolvarea unei probleme si o aplicaţie practică

în participarea la un concurs, fiind necesară obţinerea unui punctaj minim

de 30 puncteReg Aut EE art.39 alin.3

Executarea sau folosirea de instalaţii clandestine în scopul racordării directe la reţea

l.123/2012 art.92 alin.2

Executarea de lucrări de proiectare sau de executare a instalaţiilor electrice fără Atestat valabil emis de ANRE:

Constituie contravenţie şi se sancţionează

Este permisă pentru instalaţiile electrice de utilizare

l.123/2012 art.92 alin.1 pct.2

Finanţarea lucrărilor de electrificare a localităţilor este obligaţia:

operatorului de distribuţie în executarea contractului de concesiune

l.123/2012 art.51 alin 1

Page 12: Subiecte - Legislatie - Gradul IInov12 Gri Rasp Corect

107

Fişa de soluţie este elaborată de: utilizatori operatorul de distribuţie

108

neplata abonamentului radio-tv neplata facturilor

109

110

neplata facturilor Neplata abonamentului radio-tv

111

112

Plata cu întârziere a facturilor

113

114

115

înregistrarea unei acţiuni în justiţie

orice proiectant de specialitate (societate comercială atestată pentru

activităţi de proiectare)

HG 90 art.14 alin.1

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice în caz de:

Consum de energie mai mare decât cel aferent puterii aprobate prin avizul

tehnic de racordarel123/2012 art.58 alin 4 lit.b

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice în caz de:

consumarea unei cantităţi de energie mai mare decât cea contractată

sustragerea de energie electrică constatată prin hotărâre judecătorească

definitivă

Consum de energie mai mare decât cel aferent puterii aprobate prin avizul

tehnic de racordarel123/2012 art.58 alin 4 lit.a

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice în caz de:

constatare a unui consum fraudulos de energie l123/2012

art.58 alin 4 lit.b

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice numai în caz de:

consum de energie mai mare decât cel aferent puterii aprobate prin avizul

tehnic de racordare

consumarea unei cantităţi de energie mai mare decât cea contractată

sustragerea de energie electrică constatată prin hotărâre judecătorească definitivă, neplata facturilor sau în alte

situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare.

l123/2012 art.58 alin 4 lit.a,b,c

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice în caz de:

sustragerea de energie electrică constatată prin hotărâre judecătorească

definitivă, neplata facturilor sau alte situaţii prevăzute de legislaţia în

vigoare.

Consum de energie mai mare decât cel aferent puterii aprobate prin avizul

tehnic de racordare l123/2012 art.58 alin 4 lit.a,b,c

Furnizorul de ultima de ultimă instanţă este:-

furnizorul desemnat de ANRE pentru a presta serviciul public de distribuţie a

energiei electrice, în orice condiţii

furnizorul desemnat de ANRE pentru a presta serviciul universal de furnizare

în condiţii specifice reglementate;

un operator economic ale cărui acţiuni sau părţi sociale sunt deţinute în

totalitate de statul românl.123/2012 art.3 pct 27

Grupul de măsurare a energiei electrice:

nu face parte din instalaţia de racordare;

face parte din instalaţia de racordare;

face parte din instalaţia de racordare numai în cazurile de excepţie, când punctul de măsurare este diferit de

punctul de delimitare; Reg.FEE art104 alin.2

În cazul apariţiei unor divergenţe cu privire la racordarea la reţelele electrice sau emiterea de avize de amplasament, între un solicitant şi o subunitate sau unitate a unui operator de reţea, declanşarea procedurii de soluţionare a neînţelegerii se va face numai după:

parcurgerea procedurii de mediere la nivelul operatorului de reţea

parcurgerea procedurii de mediere la nivelul Ministerului Economiei şi

Finanţelor

O.38/2007 art.8 alin.2

Page 13: Subiecte - Legislatie - Gradul IInov12 Gri Rasp Corect

116

117

6 luni pentru toţi consumatorii

118

dacă există un singur proprietar

119

120

energia eoliană

121

energia solară

122

50 kW 100 kW 200 kW

123

+/- 5% din tensiunea contractată +/ - 10% din tensiunea contractată +/ - 12% din tensiunea contractată

124

125

Nerelevant

În cazul constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acţiuni menite să sustragă energia electrică prin ocolirea echipamentelor de măsurare:

clientul final va fi sancţionat contravenţional

clientului final i se va rezilia contractul de furnizare

furnizorul este îndreptăţit să solicite unui client final constituirea de garanţii financiare pentru o perioadă de consum

echivalent de maximum un an l123/2012 art.58 alin 5

În cazul consumului fraudulos de energie electrica, perioada de recalculare va fi de:

un an pentru consumatorii casnici si 6 luni pentru ceilalţi consumatori

6 luni pentru consumatori casnici si un an pentru ceilalţi consumatori R FEE

art.142.4

În cazul existenţei mai multor puncte de delimitare, se consideră un singur loc de consum şi o singură instalaţie de utilizare dacă:

instalaţiile din aval aferente fiecărui punct de delimitare sunt legate electric între ele prin reţele ale operatorului de

distribuţie;

instalaţiile din aval aferente fiecărui punct de delimitare sunt legate electric între ele prin reţele ale utilizatorului. HG.90

anexa 1

În cazul în care electricianul autorizat îşi pierde legitimaţia, la solicitarea sa, ANRE poate emite un duplicat, dacă:

Legitimaţia este declarată nulă, într-un ziar local şi titularul achită tariful de

autorizare aprobat

Legitimaţia este declarată nulă, într-un ziar local şi titularul achită o penalitate în cuantum de 500 RON indiferent de

gradul şi tipul de autorizare

Legitimaţia este declarată nulă, într-un ziar local şi titularul achită un tarif de

emitere a duplicatului, conform prevederilor din regulamentul de

autorizare Reg Aut EE art.76

În conformitate cu prevederile legii nr. 123/2012, sunt considerate surse regenerabile de energie:

Energia electrică obţinută prin arderea gazelor naturale

Energia electrică obţinută prin arderea combustibililor fosili

l.123/2012 art.67 lit a

În conformitate cu prevederile legii nr. 123/2012, sunt considerate surse regenerabile de energie:

Energia electrică obţinută prin arderea gazelor naturale

Energia electrică obţinută prin arderea combustibililor fosili

l.123/2012 art.67 lit b

În funcţie de puterea contractatã, consumatorii, alţii decât cei casnici, pot fi mari consumatori, când puterea contractatã depăşeşte:

R FEE art.12 a

În punctele de delimitare distribuitor/ consumator, limitele în care trebuie să se încadreze tensiunea, în 95% din săptămână, sunt:

Stand Perform art.21

În vederea autorizării pentru ambele tipuri de autorizare (A şi B), electricienii:

Trebuie să îndeplinească condiţiile de calificare şi experienţă profesionale,

cumulate, pentru fiecare tip de autorizare şi susţin examene separate

pentru fiecare dintre aceste tipuri

Trebuie să îndeplinească condiţiile de calificare si experienţă profesionale,

cumulate, pentru fiecare tip şi susţin un singur examen

Trebuie sa fi fost autorizaţi în prealabil în baza Ordinului MIC nr34 din 1999

Reg Aut EE art.27

În vederea înscrierii la examenul de autorizare, electricianul trebuie să transmită în documentaţia anexată cererii de autorizare o lista de lucrări executate; acest document este:

Opţional (solicitantul decide dacă îl transmite sau nu)

Un document obligatoriu din dosar, care trebuie întocmit corelat cu

informaţiile conţinute în carnetul de muncă Reg Aut

EE art.14 alin.2

Page 14: Subiecte - Legislatie - Gradul IInov12 Gri Rasp Corect

126

Infracţiune Contravenţie Abatere

127

5 zile lucrătoare 5 zile lucrătoare 15 zile lucrătoare 15 zile lucrătoare 30 zile lucrătoare30 zile lucrătoare

128

129

doar al energiei electrice doar al energiei termice

130

3 ani 4 ani 5 ani

131

132

133

Linia electrica directa este:

134

Linia electrica directa este:

135

de către utilizator de către un furnizor de energie electrică

Încălcarea reglementarilor tehnice si comerciale emise/ aprobate de ANRE constituie:

l123/2012 art.93 alin 5

La cererea scrisă a unui client final, furnizorul este obligat să comunice, în scris, o ofertă privind condiţiile de furnizare a energiei electrice, într-un interval de cel mult: l.123/201

2 art.58

La expirarea duratei de valabilitate a legitimaţiei de electrician autorizat, titularul:

Se va prezenta la sediul ANRE pentru a viza legitimaţia pentru o nouă

perioadă de 5 ani, cu plata tarifului corespunzător gradului si tipului de

autorizare

Se va prezenta la sediul ANRE pentru a viza prelungirea valabilităţii

legitimaţiei pentru o perioadă de doar 3 ani, cu plata a 50% din tariful

corespunzător gradului si tipului de autorizare

În cazul în care doreşte continuarea activităţii în calitate de electrician

autorizat, va susţine un nou examen, cu respectarea prevederilor

Regulamentului de autorizare Reg Aut EE art.19

Legea nr. 123/2012 creează cadrul de reglementare pentru desfăşurarea activităţilor în sectorul:

energiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare l.123/201

2 art.1

Legitimaţia de electrician autorizat eliberată de ANRE este valabilă pentru o perioadă de:

Reg Aut EE art.60

Legitimaţia de electrician autorizat gradul IIIB conferă următoarele competenţe titularului:

De executare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă, la o tensiune nominală maximă de 20

kV

De executare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă, la o tensiune nominală maximă de 220

kV

De proiectare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă, la o tensiune nominală maximă de 20

kV

Reg Aut EE art.12 lit.e

Legitimaţiile de electrician autorizat pot fi:

De tip G (general) pentru instalaţii electrice

De tip A (pentru proiectare) şi de tip B (pentru executare) de instalaţii electrice

De tip U (universal) pentru instalaţii electrice de utilizare

Reg Aut EE art.11 l alin.2

linia electrică ce leagă o capacitate energetică de producţie izolată de un

client izolat

Linia electrica prin care se transmite energia electrica de la producător către

mai mulţi consumatori

Linia electrica ce leagă un producător de energie electrica la reţeaua de

distribuţiel123/2012 art.3 pct.33

linia electrică ce leagă un producător şi un furnizor de energie electrică, în scopul alimentării directe a sediilor proprii, a filialelor ori a clienţilor

eligibili ai acestora

Linia electrica prin care se transmite energia electrica de la producător către

mai mulţi consumatori

Linia electrica ce leagă un producător de energie electrica la reţeaua de

distribuţie l123/2012 art.3 pct.33

Lucrările pentru realizarea instalaţiilor cuprinse între punctul de racordare si punctul de delimitare la racordarea unui utilizator se execută astfel:

de către operatorul de reţea, cu forte proprii

HG 90/2008 art.38 alin.1

Page 15: Subiecte - Legislatie - Gradul IInov12 Gri Rasp Corect

136

de către un furnizor de energie electrică de către utilizator

137

de autoritatea competentă de ministerul de resort prin hotărâre a Guvernului

138

întotdeauna pe cale amiabilă întotdeauna în justiţie

139

Infracţiune Contravenţie Abatere

140

141

142

143

prin reglementări ale ANRE prin hotărâre a ministerului de resort

144

prin hotărâre a ministerului de resort prin hotărâre a Guvernului

145

146

Lucrările pentru realizarea instalaţiilor cuprinse între punctul de racordare si punctul de delimitare la racordarea unui utilizator se execută astfel:

se contractează de către operatorul de reţea cu agenţi economici atestaţi în

condiţiile legii

HG 90/2008 art.38 alin.1

Metodologiile de reglementare a preţurilor şi tarifelor în sectorul energiei electrice se aprobă:

l.123/2012 art.76 alin.3

Neînţelegerile privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, dintre operatorii de distribuţie şi solicitanţi, se soluţionează:

în conformitate cu prevederile unei proceduri specifice aprobate de ANRE O.38/200

7 art.8 alin.1

Nerespectarea normelor tehnice emise de către ANRE constituie:

l.123/2012 art.93 pct.3

O reţea electrica de distribuţie este definită ca fiind:

Reţeaua electrica cu tensiunea de linie nominala strict mai mare de 220 kV

Reţeaua electrica cu tensiunea de linie nominala strict mai mare de 110 kV

Reţeaua electrica cu tensiunea de linie nominala pana la 110 kV inclusiv

l123/2012 art.3 pct.64

O soluţie de racordare este valabilă numai dacă:

a fost confirmată printr-un aviz tehnic de racordare şi acesta este valabil la

rândul său; a fost prevăzută ca variantă de soluţie

în studiul de soluţie; prevede o instalaţie de racordare cu

costuri minime pentru utilizator.

HG 90/2008 art.14 alin.7

Obligaţiile aferente serviciului public sunt impuse operatorilor economici reglementaţi de ANRE prin următoarele tipuri de acte:

Numai prin licenţă, act juridic acordat de ANRE pentru exploatarea

comercială a capacităţilor energetice

Numai prin reglementări, acte (normative) tehnice şi/ sau comerciale,

aplicabile activităţii desfăşurate

Atât prin acte juridice (licenţă şi/ sau autorizaţie de înfiinţare), cât si prin reglementări tehnice şi comerciale,

aprobate/ emise de ANREl123/2012 art.16 alin 2

Obligaţiile de serviciu public pentru operatorii economici din sectorul energiei electrice se pot stabili:

în conformitate cu prevederile Legii serviciilor publice de gospodărire

comunală

l.123/2012 art.16 alin.2

Obligaţiile de serviciu public pentru operatorii economici din sectorul energiei electrice se pot stabili:

în conformitate cu prevederile Legii serviciilor publice de gospodărire

comunală

l.123/2012 art.16 alin.2

Obţinerea avizului tehnic de racordare de către un utilizator:

nu este obligatorie pentru o durata mai mică de 6 luni

nu este obligatorie pentru o putere ceruta sub 100 kW

este obligatorie pentru orice loc nou de consum

HG 90/2008 art.4 alin.1 lit.a

Operator de distribuţie este o persoană fizică sau juridică:

Care deţine si exploatează reţeaua electrica de iluminat public

Care întreţine si dezvolta reţeaua electrica de transport al energiei

electrice

ce deţine, sub orice titlu, o reţea electrică de distribuţie şi care răspunde de exploatarea, de întreţinerea şi, dacă este necesar, de dezvoltarea reţelei de

distribuţie într-o anumită zonă l123/2012 art.3 pct.39

Page 16: Subiecte - Legislatie - Gradul IInov12 Gri Rasp Corect

147

148

În termen de 10 zile lucrătoare În termen de 30 zile calendaristice În termen de 5 zile lucrătoare

149

La toate sesizările transmise în scris În termen de 10 zile lucrătoare În termen de 5 zile lucrătoare

150

Operatorul de distribuţie:

151

Operatorul de distribuţie:

152

153

154

155

Operatorul de distribuţie asigură sosirea echipei de intervenţie în mediul rural, astfel încât, restabilirea tensiunii să se facă în maximum:

24 ore din momentul anunţării întreruperii alimentarii cu energie

electrică

10 ore din momentul anunţării întreruperii alimentarii cu energie

electrică

2 ore din momentul anunţării întreruperii alimentarii cu energie

electrică

stand Perform art.14 lit.b

Operatorul de distribuţie este obligat să răspundă la sesizările, altele decât cele privind nivelul tensiunii, efectuate de utilizatorii reţelelor de distribuţie:

stand Perform art.23 alin.2

Operatorul de distribuţie este obligat să răspundă la sesizările, altele decât cele privind nivelul tensiunii, efectuate de utilizatorii reţelelor de distribuţie:

stand Perform art.23 alin.1

Exploatează, retehnologizează, reabilitează si dezvolta reţelele

electrice de distribuţie, cu respectarea reglementarilor tehnice in vigoare

Monitorizează siguranţa in funcţionare a reţelelor electrice de iluminat public, precum si indicatorii de performanta ai

serviciului de iluminat public

Încasează contravaloarea energiei electrice furnizate

l123/2012 art.45 lit.a

Monitorizează siguranţa in funcţionare a reţelelor electrice de distribuţie,

precum si indicatorii de performanta ai serviciului de distribuţie

Monitorizează siguranţa in funcţionare a reţelelor electrice de iluminat public, precum si indicatorii de performanta ai

serviciului de iluminat public

Încasează contravaloarea energiei electrice furnizate

l123/2012 art.45 lit.g

Operatorul de reţea va comunica în scris solicitantului imposibilitatea de a emite aviz tehnic de racordare si motivele justificate ale refuzului in situaţia în care:

capacitatea reţelei electrice nu permite racordarea

prin racordare s-ar încălca normele în vigoare

sunt necesare lucrări în amonte de punctul de racordare

hg90/2008 art,22 alin.1, lit.a

Operatorul de reţea va comunica în scris solicitantului imposibilitatea de a emite aviz tehnic de racordare si motivele justificate ale refuzului in situaţia în care:

capacitatea reţelei electrice nu permite racordarea

sunt necesare lucrări în amonte de punctul de racordare

nu a fost respectat avizul de amplasament

hg90/2008 art,22 alin.1, lit.b

Operatorul economic aflat în reorganizare judiciară, care nu deţine atestate emise de ANRE:

Poate solicita Atestat provizoriu emis de ANRE

Nu poate solicita Atestat emis de ANRE

Poate efectua doar de lucrări de încercări de echipamente electrice

Reg.atest.op.ec.O24

/2007 art.14

O persoană care deţine în proprietate sau în folosinţă o reţea electrică de distribuţie proprie la data intrării în vigoare a Legii nr,123/2012:

nu are obligaţii privind asigurarea accesului la reţea

este obligată să asigure accesul la reţea numai pentru producători de energie

electrică din surse regenerabile

este obligată să asigure accesul la reţea, conform reglementărilor autorităţii

competente l123/2012 art.46 alin.1

Page 17: Subiecte - Legislatie - Gradul IInov12 Gri Rasp Corect

156

157

158

este obligatorie pentru utilizator;

159

Contracte bilaterale la tarife fixeContracte bilaterale la tarife fixe

160

161

162

163este o condiţie obligatorie nu este obligatoriu

164

nu este obligatoriu

165

Operatorul de transport si de sistem este:

orice persoană juridică ce deţine, sub orice titlu, o reţea electrică de transport

şi care răspunde de operarea, asigurarea întreţinerii şi, dacă este necesar, de dezvoltarea reţelei de

transport într-o anumită zonă

Orice persoana care deţine, sub orice titlu o reţea electrica de distribuţie si este titulara unei licenţe de distribuţie

Persoana juridică proprietară a reţelelor electrice de transport, pe care le

exploatează in baza licenţei pentru furnizarea energiei electrice l.123/201

2 art.3 pct.40

Ordinea de prioritate economică reprezintă

ierarhizarea surselor de alimentare cu energie electrică după criterii

economice;

ierarhizarea surselor de alimentare cu energie electrică după puterile instalate

ierarhizarea surselor de alimentare cu energie electrică după capacitatea de a

dispune rapid de o anumita puterel.123/2012 art.3 pct.45

Parcurgerea unei etape preliminare de documentare şi informare a viitorului utilizator pentru racordarea acestuia la reţeaua electrică:

la solicitarea utilizatorului, este obligatorie pentru operatorul de reţea;

nu este prevăzută de legislaţia în vigoare. HG.90/20

08 art.7 lit.a

Pe piaţa concurenţială cu amănuntul, Pe piaţa concurenţială cu amănuntul, furnizorii vând energie electrică furnizorii vând energie electrică clienţilor finali prin:clienţilor finali prin:

Contracte bilaterale la preţuri Contracte bilaterale la preţuri reglementate reglementate

contracte bilaterale, la preţuri contracte bilaterale, la preţuri negociate sau stabilite prin oferte-tipnegociate sau stabilite prin oferte-tip

l.123/2012 art.23.alin.4

Pentru ca un utilizator să racordeze la reţeaua proprie, în condiţiile legii, un alt utilizator:

nu trebuie să îşi actualizeze avizul tehnic de racordare în nici o situaţie;

de regulă trebuie să îşi actualizeze avizul tehnic de racordare;

trebuie să îşi actualizeze avizul tehnic de racordare numai dacă racordează un

producător

HG 90/2008, art 5, alin 2, lit b

Pentru ca un utilizator să racordeze la reţeaua proprie, în condiţiile legii, un alt utilizator:

nu trebuie să îşi actualizeze avizul tehnic de racordare în nici o situaţie;

trebuie să îşi actualizeze avizul tehnic de racordare numai dacă racordează un

producător

în anumite cazuri particulare trebuie să îşi actualizeze avizul tehnic de

racordare numai dacă depăşeşte puterea aprobată anterior prin acesta.

HG.90/2008 art.16 alin 1

Pentru depăşirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare, operatorul de re reţea:

aplica un preaviz, apoi întrerupe furnizarea energiei electrice

consumatorului

îi da consumatorului doua preavize, apoi îi aplica penalizări

îi aplica preaviz consumatorului, apoi îl acţionează în justiţie Cod RED

art.7.2.4Pentru furnizarea de energie electrica contractul de furnizare:

se încheie numai pentru consumatorii permanenţi

Ref FEE art.33

Pentru furnizarea de energie electrica contractul de furnizare:

se încheie numai pentru consumatorii permanenţi

se încheie în conformitate cu contractul - cadrul aprobat de ANRE

Ref FEE art.36 alin.1

Pentru protecţia instalaţiilor de transport al energiei electrice se interzice persoanelor fizice sau juridice:

să limiteze sau să îngrădească, prin execuţia de împrejmuire, prin

construcţii ori prin orice alt mod, accesul la instalaţii al operatorului de

transport şi de sistem

Să efectueze săpături de orice fel in zona de siguranţa a reţelelor electrice de transport, chiar dacă are acordul

operatorului de transport si de sistem

Sa consume energie electrica prin instalaţii racordate direct la cele ale

reţelei electrice de transport

l.123/2012 art.42.alin.f

Page 18: Subiecte - Legislatie - Gradul IInov12 Gri Rasp Corect

166

167

168

169

170

doar de natură tehnică doar de natură comercială tehnice şi comerciale

171

172

173

maximum 20 de ani de la data emiterii minimum 20 de ani de la data emiterii minimum 25 de ani de la data emiterii

174

Ministerul Economiei şi Finanţelor

Pentru protecţia instalaţiilor de transport al energiei electrice se interzice persoanelor fizice sau juridice:

Să efectueze săpături de orice fel in zona de siguranţa a reţelelor electrice de transport, chiar dacă are acordul

operatorului de transport si de sistem

să arunce obiecte de orice fel pe reţelele electrice de transport sau să

intervină în orice alt mod asupra acestora

Sa consume energie electrica prin instalaţii racordate direct la cele ale

reţelei electrice de transport

l.123/2012 art.42.alin.d

Pentru protecţia instalaţiilor de transport al energiei electrice se interzice persoanelor fizice sau juridice:

Sa consume energie electrica prin instalaţii racordate direct la cele ale

reţelei electrice de transport

Să efectueze construcţii de orice fel in zona de siguranţa a instalaţiilor, fara

avizul de amplasament al operatorului de transport si de sistem

Să efectueze săpături de orice fel in zona de siguranţa a reţelelor electrice de transport, chiar dacă are acordul

operatorului de transport si de sistem

l.123/2012 art.42.alin.a

Pentru protejarea reţelelor electrice de distribuţie, persoanelor fizice si juridice:

li se interzice să efectueze construcţii de orice fel în zona de siguranţă a

reţelelor electrice de distribuţie, fără avizul de amplasament al operatorului

de distribuţie

Să cultive cereale pe terenul aflat în zona de siguranţă a reţelei electrice de

distribuţie

Sa consume energie electrica prin instalaţii racordate direct la cele ale

reţelei electrice de distribuţiel.123/2012 art.49.lit.a

Pentru protejarea reţelelor electrice de distribuţie, persoanelor fizice si juridice:

Să cultive cereale pe terenul aflat în zona de siguranţă a reţelei electrice de

distribuţie

li se interzice să limiteze sau să îngrădească, prin execuţia de

împrejmuire, prin construcţii ori prin orice alt mod, accesul la instalaţii al

operatorului de distribuţie

li se permite depozitarea de materiale pe culoarul de trecere si in zonele de

protecţie si de siguranţa ale instalaţiilor, fara acordul operatorului

de reţea, cu condiţia să fie proprietar al terenului

l.123/2012 art.49.lit.f

Pentru accesul la reţea a energiei electrice produsă din surse regenerabile şi în cogenerare de înaltă eficienţă, ANRE stabileşte reguli: l.123/201

2 art.70

Pentru un loc de producere sau de consum nou, documentaţia anexată cererii de racordare va cuprinde obligatoriu:

certificatul de urbanism în termen de valabilitate, în copie;

autorizaţia de construire a obiectivului, în copie;

contractul încheiet cu un furnizor de energie electrică hg90

art.12 alin.1 lit.d

Pentru un loc de producere sau de consum nou, documentaţia anexată cererii de racordare va cuprinde obligatoriu:

contractul încheiet cu un furnizor de energie electrică

autorizaţia de construire a obiectivului, în copie;

actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosinţă asupra terenului, incintei ori clădirii în care se

constituie locul de producere sau de consum pentru care se solicită

racordarea, în copie.

hg90 art.12 alin.1 lit.g

Pentru utilizatorii permanenţi perioada de valabilitate a avizului tehnic de racordare este de:

hg90 art.28 alin.1

Persoana juridică ce are calitatea de administrator al Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), este:

CN de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei Cod RED

art 1.5.1

Page 19: Subiecte - Legislatie - Gradul IInov12 Gri Rasp Corect

175

176

3 ani 5 ani, cu actualizări anuale 7 ani, cu actualizări anuale

177

Avizat de ANRE

178

CN Transelectrica SA ANRE

179

180

181

Prin consumatori industriali se înţeleg:

182

doar transformatorul de măsurare

183

184

Planificarea dezvoltării şi modernizării reţelelor electrice de distribuţie se face de către:

Ministerul de resort, cu consultarea ANRE şi a operatorilor de distribuţie

Operatorii de distribuţie, titulari de licenţe acordate de ANRE

ANRE, în calitate de administrator al Codului tehnic al reţelelor electrice de

distribuţie (Codul RED)Cod RED art.5.1.1

Planul de perspectivă pe termen mediu pentru dezvoltarea şi modernizarea RED se elaborează pentru o perioadă de:

Cod RED art.5.1.4

Planul de situaţie cu amplasarea in zona a locului de consum, care face parte din documentele necesare solicitării unui aviz tehnic de racordare, trebuie sa fie:

Avizat de către organismele competente, potrivit legii

Avizat de către operatorul de reţea, anterior depunerii cererii hg90

art.12 alin.1 lit.e

Planurile de investiţii şi de dezvoltare a reţelei de transport elaborate de operatorul de transport şi de sistem se aprobă de către:

Ministerul Economiei si Mediului de Afaceri l.123/201

2 art.35 alin.3

Pot face obiectul unei concesiuni energetice:

bunurile proprietate publică sau privată a statului

bunurile utilizate în activitatea de iluminat public

bunurile utilizate în activitatea de furnizare a energiei electrice

l.123/2012 art.19

Pot face obiectul unei concesiuni energetice:

bunurile utilizate în activitatea de iluminat public

activităţile şi serviciile publice de interes naţional din domeniul energiei

electrice.

bunurile utilizate în activitatea de furnizare a energiei electrice l.123/201

2 art.19

societăţile comerciale si regiile autonome din domeniul industrial

sediile administrative ale societăţilor comerciale

societăţile comerciale care desfăşoară activitate de comerţ cu bunuri

Reg FEE art.71 alin.1

Prin grup de măsurare a energiei electrice în sistem indirect se înţelege:

ansamblul format din contorul de energie electrica si elementele de

securizare

ansamblul format din contor şi transformatoarele de măsurare aferente

acestuia, precum şi toate elementele intermediare care constituie circuitele

de măsurare a energiei electrice, inclusiv elementele de securizare

l.123/2012 art.3 pct.29

Printre activităţile desfăşurate de operatorul de distribuţie se numără şi următoarele activităţi:

Gestionarea, exploatarea, mentenanţa, modernizarea şi dezvoltarea

instalaţiilor electrice aflate în patrimoniu (linii electrice, staţii de transformare, puncte de alimentare,

posturi de transformare, instalaţii de protecţie şi automatizare etc)

Dispecerizarea energiei electrice la nivel naţional

Aprobarea tarifelor de distribuţie a energiei electrice, stabilite în funcţie de

structura cheltuielilor

Cod RED art.3.2.1 lit a

Printre activităţile desfăşurate de operatorul de distribuţie, precizate în Codul reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), se numără şi următoarele activităţi:

Gestionarea, exploatarea, mentenanţa, modernizarea şi dezvoltarea

instalaţiilor proprii din reţelele electrice de distribuţie

Furnizarea energiei electrice consumatorilor, pe bază de contracte

Dispecerizarea energiei electrice la nivel naţional Cod RED

art.3.2.1 lit a

Page 20: Subiecte - Legislatie - Gradul IInov12 Gri Rasp Corect

185

186

187

188

189

190

191

192

193

Printre activităţile desfăşurate de operatorul de distribuţie, precizate în Codul reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), se numără şi următoarele activităţi:

Furnizarea energiei electrice consumatorilor, pe bază de contracte

Asigurarea tranzitării energiei electrice prin reţelele sale, la cererea şi cu

informarea OTS, în anumite cazuri

Dispecerizarea energiei electrice la nivel naţional Cod RED

art.3.2.1 lit c

Printre competenţele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei se regăsesc:

elaborarea si aprobarea regulamentului elaborarea si aprobarea regulamentului de organizare a iluminatului publicde organizare a iluminatului public

elaborarea normelor de securitatea şi sănătate în muncă pentru operatorii

economici din sectorul energiei electrice

aprobarea regulamentului privind aprobarea regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele racordarea utilizatorilor la reţelele

electrice de interes publicelectrice de interes publicL.123/2012 art.25 alin.13

Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) se regăsesc:

Stabilirea unui set de reguli şi norme în vederea asigurării accesului

utilizatorilor la reţelele electrice de distribuţie

Stabilirea unui set de reguli şi norme în vederea asigurării iluminatului public

Stabilirea unui set de reguli şi norme în vederea asigurării accesului

utilizatorilor la reţelele electrice de transport

Cod RED art.1.2.3 lit a

Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) se regăsesc:

Stabilirea unui set de reguli şi norme în vederea asigurării iluminatului public

Stabilirea responsabilităţilor şi obligaţiilor operatorilor de distribuţie şi

ale tuturor utilizatorilor reţelelor electrice de distribuţie

Stabilirea unui set de reguli şi norme în vederea asigurării accesului

utilizatorilor la reţelele electrice de transport

Cod RED art.1.2.3 lit b

Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) se regăsesc:

Stabilirea unui set de reguli şi norme în vederea asigurării accesului

utilizatorilor la reţelele electrice de transport

Stabilirea cerinţelor tehnice pentru racordarea utilizatorilor la reţelele

electrice de distribuţie

Stabilirea Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a

energiei electrice Cod RED art.1.2.3 lit c

Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) se regăsesc:

Stabilirea cerinţelor pentru dezvoltarea reţelelor electrice de distribuţie

Stabilirea unui set de reguli şi norme în vederea asigurării accesului

utilizatorilor la reţelele electrice de transport

Stabilirea unui set de reguli şi norme în vederea asigurării iluminatului public Cod RED

art.1.2.3 lit d

Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) se regăsesc:

Stabilirea unui set de reguli şi norme în vederea asigurării iluminatului public

Stabilirea unui set de reguli şi norme în vederea asigurării accesului

utilizatorilor la reţelele electrice de transport

Stabilirea interfeţelor şi a fluxurilor informaţionale dintre operatorii de

distribuţie şi operatorul de transport şi de sistem şi utilizatorii reţelelor

electrice de distribuţie

Cod RED art.1.2.3 lit e

Printre obiectivele de baza ale Legii nr. 123/2012 se regăsesc:

asigurarea accesului nediscriminatoriu şi reglementat al tuturor participanţilor

la piaţa de energie electrică şi la reţelele electrice de interes public

Promovarea utilizării gazelor naturale pentru producerea energiei electrice

Determinarea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de

interes public

l.123/2012 art.2.alin.d

Printre obiectivele de baza ale Legii nr. 123/2012 se regăsesc:

promovarea utilizării surselor noi şi regenerabile de energie

Promovarea utilizării gazelor naturale pentru producerea energiei electrice

Determinarea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de

interes publicl.123/2012 art.2.alin.i

Page 21: Subiecte - Legislatie - Gradul IInov12 Gri Rasp Corect

194

195

196

197

198

199

200

Contravenţie Infracţiune Tentativa de infracţiune

201

De tip E pentru execuţie

202

Printre obligaţiile operatorului de distribuţie precizate în Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie figurează:

Obligaţia ca în termen de maximum 15 Obligaţia ca în termen de maximum 15 zile calendaristice de la primirea unei zile calendaristice de la primirea unei

solicitări de contractare a serviciului de solicitări de contractare a serviciului de distribuţie din partea unui titular de distribuţie din partea unui titular de

licenţă sau consumator eligibil racordat licenţă sau consumator eligibil racordat la RED, să facă o ofertă şi în cazul la RED, să facă o ofertă şi în cazul

acceptării acesteia, să încheie acceptării acesteia, să încheie contractulcontractul

Obligaţia ca în termen de maximum 30 Obligaţia ca în termen de maximum 30 zile calendaristice de la primirea unei zile calendaristice de la primirea unei

solicitări de contractare a serviciului de solicitări de contractare a serviciului de distribuţie din partea unui titular de distribuţie din partea unui titular de

licenţă sau consumator eligibil racordat licenţă sau consumator eligibil racordat la RED, să facă o ofertă şi în cazul la RED, să facă o ofertă şi în cazul

acceptării acesteia, să încheie acceptării acesteia, să încheie contractulcontractul

Obligaţia ca în termen de maximum 45 Obligaţia ca în termen de maximum 45 zile calendaristice de la primirea unei zile calendaristice de la primirea unei

solicitări de contractare a serviciului de solicitări de contractare a serviciului de distribuţie din partea unui titular de distribuţie din partea unui titular de

licenţă sau consumator eligibil racordat licenţă sau consumator eligibil racordat la RED, să facă o ofertă şi în cazul la RED, să facă o ofertă şi în cazul

acceptării acesteia, să încheie acceptării acesteia, să încheie contractulcontractul Stand.per

form.art.25

Printre responsabilităţile şi obligaţiile operatorului de distribuţie precizate în Codul reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) sunt incluse:

Administrarea documentaţiei tehnice şi a normelor care reglementează

proiectarea, funcţionarea, întreţinerea şi dezvoltarea instalaţiilor componente

ale reţelelor electrice de distribuţie

Obligaţia ca în termen de maximum 10 Obligaţia ca în termen de maximum 10 zile calendaristice de la primirea unei zile calendaristice de la primirea unei

solicitări de contractare a serviciului de solicitări de contractare a serviciului de distribuţie din partea unui titular de distribuţie din partea unui titular de licenţă sau consumator racordat la licenţă sau consumator racordat la RED, să facă o ofertă şi în cazul RED, să facă o ofertă şi în cazul

acceptării acesteia, să încheie acceptării acesteia, să încheie contractulcontractul

Asigurarea integrală, din surse proprii de producere a energiei electrice,

cantitatea corespunzătoare pierderilor tehnice din reţele

Cod RED art.3.2.2.

Promovarea examenului de autorizare se face obţinând:

Minim 20 de puncte la chestionar si 3 puncte la aplicaţia numerică, pentru

gradele I si II, respectiv 25 de puncte la chestionar şi 3 puncte la aplicaţia numerică pentru gradele III şi IV

Minim 24 de puncte la chestionar, pentru gradul I, respectiv minim 24 de

puncte la chestionar şi 3 puncte la aplicaţia numerică pentru gradele II, III

şi IV

Minim 12 de puncte la chestionar si 2 puncte la aplicaţia numerică, pentru

gradele I si II, respectiv 15 de puncte la chestionar şi 3 puncte la aplicaţia numerică pentru gradele III şi IV RE.aut EE

art.51

Punctele de delimitare pentru blocurile de locuinţe nou-construite vor fi la:

bornele de ieşire din contoare, montate in apartamentele blocului

bornele de ieşire din contoare, montate centralizat, la limita zonei de

proprietate asupra terenului, in exteriorul construcţiei

bornele de ieşire din contoare, montate centralizat, la parter sau pe palier HG90/200

8 art.6 alin.1

Punctul de delimitare între instalaţiile electrice este definit:

întotdeauna ca punctul unei reţele electrice în care se delimitează

patrimonial instalaţiile electrice ale utilizatorului de cele ale operatorului

de reţea

întotdeauna ca punctul unei reţele electrice în care se află instalat grupul

de măsurare a energiei electrice tranzitate

întotdeauna ca punctul fizic în care este racordat un utilizator R.FEE

art.4 pct.38

Punctul de măsurare a energiei electrice este definit ca:

punct al unei reţele electrice care delimitează patrimonial instalaţiile

electrice ale utilizatorilor de cele ele operatorilor de reţea

punct al unei reţele electrice unde se află instalat grupul de măsurare a

energiei electrice

punct fizic din reţeaua electrica la care se racordează un utilizator R.FEE

art.4 pct.39

Refuzul clienţilor finali de a permite accesul la grupurile de măsurare constituie:

l.123/2012 art.93 pct.28

Regulamentul de autorizare a electricienilor defineşte următoarele tipuri de autorizaţii:

De tip A sau B pentru proiectare şi respectiv executare

Nu sunt definite tipuri de autorizare, ci doar grade de autorizare

Re.aut EE art.11 alin.2

Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori se aplicã:

furnizorilor si consumatorilor de energie electrica

tranzacţiilor de pe piaţa angro de energie electrica

relaţiilor comerciale dintre producători si furnizori R.FEE

art.1

Page 22: Subiecte - Legislatie - Gradul IInov12 Gri Rasp Corect

203

Guvernul României Ministerul de resort ANRE

204

Hotărâre de Guvern Ordin al ministrului de resort Ordin al preşedintelui ANRE

205

Elaborat de Ministerul de resort

206

207

3 utilizatori 2 utilizatori un utilizator

208

Proprietate publica a statului Proprietate privata a statului

209

Reţeaua electrica de transport este:

210

Reţeaua electrica este definita ca fiind:

211

Atenţionare scrisă

Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează şi execută instalaţii electrice din sistemul electroenergetic este aprobat prin:

Reg.atest.op.ec.O24

/2007 art.1

Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care proiectează şi execută instalaţii electrice din sistemul electroenergetic este aprobat prin: Re.aut EE

art.1

Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public este:

elaborat de ANRE si aprobat prin hotărâre a Guvernului României

aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE HG.90/20

08 art.1

Responsabilităţile operatorului de distribuţie precizate în Codul reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) includ:

Administrarea informaţiilor necesare Administrarea informaţiilor necesare pentru funcţionarea şi dezvoltarea pentru funcţionarea şi dezvoltarea

reţelei de iliminat publicreţelei de iliminat public

Administrarea informaţiilor necesare Administrarea informaţiilor necesare pentru funcţionarea şi dezvoltarea REDpentru funcţionarea şi dezvoltarea RED

Asigurarea integrală, din surse proprii de producere a energiei electrice,

cantitatea corespunzătoare pierderilor tehnice din reţele Cod RED

art.3.2.3.

Reţea electrică de interes public este o reţea electrică la care sunt racordaţi cel puţin:

l.123/2012 art.3.pct.65

Reţeaua electrica de transport al energiei electrice şi terenurile pe care este amplasata, sunt:

Proprietate privata a unei persoane juridice

l.123/2012 art.30 alin 2 si 3

reţeaua electrica cu tensiunea de linie nominala mai mică decât 110 kV

reţeaua electrică de interes naţional şi strategic cu tensiunea de linie nominală

mai mare de 110 kv

reţeaua electrica de interes naţional si strategic cu tensiunea de linie nominala

cel mult egala cu 110 kV

l.123/2012 art.3.pct.66

ansamblul de linii, inclusiv elementele de susţinere şi de protecţie a acestora, staţiile electrice şi alte echipamente electroenergetice conectate între ele

prin care se transmite energie electrică de la o capacitate energetică de

producere a energiei electrice la un utilizator

ansamblul instalaţiilor electroenergetice interconectate

ansamblul de linii electrice destinate conectării unui producător de energie

electrica de un utilizator al saul.123/2012 art.3.pct.63

Sancţiunile contravenţionale aplicate de ANRE electricienilor autorizaţi pot fi asociate cu una dintre următoarele măsuri:

Retragerea autorizării cu drept de prezentare la o nouă examinare

Suspendarea autorizării pe termen de doi ani Re.aut EE

art.67 lit.b

Page 23: Subiecte - Legislatie - Gradul IInov12 Gri Rasp Corect

212

Avertisment verbal

213

214

215

cel puţin 3 zile înainte cel puţin 5 zile înainte cel puţin 10 zile înainte

216

217

218

219

Sancţiunile contravenţionale aplicate de ANRE electricienilor autorizaţi pot fi asociate cu una dintre următoarele măsuri:

Sesizarea autorităţilor competente pentru deschiderea unui dosar penal

Retragerea autorizării fără drept de prezentare la o nouă examinare Re.aut EE

art.67 lit.c

Scopul "Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie" este:

De a promova si impune regulile şi De a promova si impune regulile şi cerinţele de ordin comercial în vederea cerinţele de ordin comercial în vederea

bunei funcţionări a pieţei de energie bunei funcţionări a pieţei de energie electricăelectrică

De a stabili şi a impune regulile şi De a stabili şi a impune regulile şi cerinţele minime de ordin tehnic pentru cerinţele minime de ordin tehnic pentru

operatorii de distribuţie (OD) şi operatorii de distribuţie (OD) şi utilizatorii RED în vederea realizării utilizatorii RED în vederea realizării

unei funcţionări sigure, stabile şi unei funcţionări sigure, stabile şi economice a acestor reţeleeconomice a acestor reţele

De a promova si impune regulile şi De a promova si impune regulile şi cerinţele de ordin tehnic minimale cerinţele de ordin tehnic minimale

pentru o funcţionare sigură, stabilă şi pentru o funcţionare sigură, stabilă şi economică a reţelelor electrice de economică a reţelelor electrice de

transport în beneficiul tuturor transport în beneficiul tuturor utilizatorilor acestorautilizatorilor acestora Cod RED

art.1.2.1

Se considera o întrerupere in alimentarea cu energie electrica:

situaţia in care tensiunea efectiva in punctul de delimitare devine mai mica

decât 5% din tensiunea nominala a reţelei in punctul respectiv

situaţia in care tensiunea efectiva in punctul de delimitare devine mai mica

decât 1% din tensiunea nominala a reţelei in punctul respectiv

situaţia in care tensiunea efectiva in punctul de delimitare devine mai mica decât 10% din tensiunea nominala a

reţelei in punctul respectivStand perf. art.6 alin1

Sistarea furnizării energiei electrice la un consumator pentru întârzieri la plata facturii aferente consumului de energie, care depăşesc limitele legale, va fi obligatoriu preavizata cu:

R FEE.art.55 alin 1

Sistemul electroenergetic este definit ca fiind:

Totalitatea liniilor si staţiilor electrice interconectate, indiferent de nivelul de

tensiune

Ansamblul instalaţiilor electroenergetice interconectate prin

care se realizează numai transportul şi distribuţia energiei electrice

ansamblul instalaţiilor electroenergetice interconectate prin

care se realizează producerea, transportul, conducerea operativă, distribuţia, furnizarea şi utilizarea

energiei electrice

l.123/2012 art.3.pct.75

Sistemul Electroenergetic Naţional (SEN) este definit ca fiind:

Totalitatea instalaţiilor de producere a energiei electrice de pe teritoriul

naţional

sistemul electroenergetic situat pe teritoriul naţional; SEN constituie infrastructura de bază utilizată în comun de participanţii la piaţa de

energie electrică

Totalitatea liniilor si staţiilor electrice interconectate, indiferent de nivelul de

tensiune

l.123/2012 art.3.pct.77

Solicitanţii se pot adresa operatorului la reţeaua căruia doresc să se racordeze, în vederea obţinerii avizului tehnic de racordare:

prin intermediul operatorului pieţei de energie electrica

prin intermediul unui titular de licenţa de furnizare

prin intermediul oricărui producător de energie electrică HG.90

art.10 pct.d

Solicitanţii se pot adresa operatorului la reţeaua căruia doresc să se racordeze, în vederea obţinerii avizului tehnic de racordare:

prin intermediul operatorului pieţei de energie electrica

prin intermediul oricărui producător de energie electrică

direct sau prin intermediul unui proiectant de specialitate atestat HG.90

art.10 pct.a si c

Page 24: Subiecte - Legislatie - Gradul IInov12 Gri Rasp Corect

220

utilizatorii perturbatori

221

222

utilizatorii de tip "perturbatori"

223

utilizatorii de tip "perturbatori"

224

225

utilizatorii perturbatori

226

227

utilizatorii cu o putere de 25 kVA

Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie pentru:

utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au grupuri generatoare indiferent

de tensiunea reţelei la care se racordează

utilizatorii de tip "consumatori" care se racordează la reţele electrice de medie

sau joasă tensiune, indiferent de puterea solicitată, dacă soluţia de racordare este unică şi evidentă

Reg.racordare O.129 art 14 lit c

Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie pentru:

utilizatorii noi de tip "consumator casnic" individuali, indiferent de

puterea solicitată

utilizatorii noi care se racordează la reţelele electrice având tensiune

nominală de 110 kV sau mai mare

utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au grupuri generatoare indiferent

de tensiunea reţelei la care se racordează

Reg.racordare O.129 art 14 lit a

Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie pentru:

utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au grupuri generatoare indiferent

de tensiunea reţelei la care se racordează

utilizatorii de tip "consumatori" care se racordează la reţele electrice de medie

sau joasă tensiune, indiferent de puterea solicitată, dacă soluţia de racordare este unică şi evidentă

Reg.racordare O.129 art 14 lit c

Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie pentru:

utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au grupuri generatoare indiferent

de tensiunea reţelei la care se racordează

utilizatorii de tip "consumator casnic" individuali, indiferent de puterea

solicitată

Reg.racordare O.129 art 14 lit a

Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie pentru:

utilizatori existenţi care solicită un spor de putere ce poate fi acordat prin instalaţiile de racordare existente,

indiferent de tensiunea reţelei la care sunt racordaţi

utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au grupuri generatoare indiferent

de tensiunea reţelei la care se racordează

utilizatorii care, prin tipul lor şi caracteristicile echipamentelor

instalaţiilor de utilizare şi/sau al proceselor tehnologice, impun necesitatea unei analize pentru

stabilirea impactului racordării asupra reţelei şi a celorlalţi utilizatori şi

stabilirea măsurilor pentru încadrarea acestui impact în limitele normate

Reg.racordare O.129 art 14 lit. D

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

utilizatorii de tip consumatori care solicită o putere mai mică de 30 kVA,

indiferent de categoria din care fac parte din punct de vedere al activităţii

lor

utilizatori existenţi care solicită un spor de putere ce poate fi acordat prin instalaţiile de racordare existente,

indiferent de tensiunea reţelei la care sunt racordaţi

O 129 art.17 e??? Prin asimilare

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

utilizatori existenţi care solicită un spor de putere ce poate fi acordat prin instalaţiile de racordare existente,

indiferent de tensiunea reţelei la care sunt racordaţi

utilizatorii de tip "consumator casnic" individuali

utilizatorii care se racordează la reţelele electrice având tensiune

nominală de 110 kV sau mai mare

Reg.racordare O.129 art 17 lit. a

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

utilizatorii noi care se racordează la reţelele electrice având tensiune

nominală de 110 kV sau mai mare

utilizatori existenţi care solicită un spor de putere ce poate fi acordat prin instalaţiile de racordare existente,

indiferent de tensiunea reţelei la care sunt racordaţi

Reg.racordare O.129 art 17 lit. a

Page 25: Subiecte - Legislatie - Gradul IInov12 Gri Rasp Corect

228

utilizatorii cu o putere de 25 kVA

229

230

231

232

Forţă majoră

233

234

în condiţii de forţă majoră

235

236

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

utilizatori existenţi care solicită un spor de putere ce poate fi acordat prin instalaţiile de racordare existente,

indiferent de tensiunea reţelei la care sunt racordaţi

utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au grupuri generatoare indiferent

de tensiunea reţelei la care se racordează

Reg.racordare O.129 art 17 lit. B

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

utilizatorii de tip consumatori care solicită o putere mai mică de 30 kVA,

indiferent de categoria din care fac parte din punct de vedere al activităţii

lor

utilizatorii care, prin tipul lor şi caracteristicile echipamentelor

instalaţiilor de utilizare şi/sau al proceselor tehnologice, impun necesitatea unei analize pentru

stabilirea impactului racordării asupra reţelei şi a celorlalţi utilizatori şi

stabilirea măsurilor pentru încadrarea acestui impact în limitele normate

utilizatorii noi de tip "consumator casnic" individuali, indiferent de

puterea solicitată

Reg.racordare O.129 art 17 lit. E

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

utilizatorii de tip consumatori care solicită o putere mai mică de 30 kVA,

indiferent de categoria din care fac parte din punct de vedere al activităţii

lor

utilizatorii noi de tip "consumator casnic" individuali, indiferent de

puterea solicitată

utilizatorii noi care se racordează la reţelele electrice având tensiune

nominală de 110 kV sau mai mare

Reg.racordare O.129 art 17 lit. a

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

utilizatorii care solicită modificarea / îmbunătăţirea instalaţiilor de racordare

existente sau creşterea gradului de siguranţă în punctul de delimitare, dacă

lucrările necesare nu pot fi stabilite prin fişa de soluţie

utilizatorii de tip "consumatori" care se racordează la reţele electrice de medie

sau joasă tensiune, indiferent de puterea solicitată, dacă soluţia de racordare este unică şi evidentă

utilizatorii de tip consumatori care solicită o putere mai mică de 30 kVA,

indiferent de categoria din care fac parte din punct de vedere al activităţii

lor

Reg.racordare O.129 art 17 lit. D

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie nu se aplică în condiţii de:

Întrerupere accidentală a energiei Întrerupere accidentală a energiei electriceelectrice

Evenimente accidentale determinate de angajaţii operatorului de distribuţie

Stand.Perf.art.5 lit.a

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie nu se aplică în condiţii de:

întrerupere în alimentarea cu energie electrică pentru efectuarea de reparaţii

în instalaţii

Evenimente accidentale determinate de angajaţii operatorului de distribuţie

Evenimente accidentale determinate de terţi

Stand.Perf.art.5 lit.b

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie nu se aplică:

în cazul întreruperilor în alimentarea cu energie electrică pentru racordarea

noilor consumatori

în cazul întreruperilor în alimentarea cu energie electrică pentru efectuarea de

revizii

Stand.Perf.art.5 lit.a

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie se aplică în relaţiile dintre operatorul de distribuţie şi utilizatorii reţelelor electrice de distribuţie care:

Au instalaţii electrice care funcţionează Au instalaţii electrice care funcţionează la tensiunea nominală alternativă în la tensiunea nominală alternativă în gama 0,4-110 kV şi la frecvenţa din gama 0,4-110 kV şi la frecvenţa din

SEN, de 50 Hz SEN, de 50 Hz

Prin regimul lor de funcţionare Prin regimul lor de funcţionare introduc perturbaţii în alimentarea altor introduc perturbaţii în alimentarea altor

utilizatori ai reţelelor electrice de utilizatori ai reţelelor electrice de distribuţie din zonă distribuţie din zonă

Au contracte de furnizarea a energiei electrice încheiate cu operatorul de

distribuţie Stand.Perf.art.3 lit.a

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie se aplică în relaţiile dintre operatorul de distribuţie şi utilizatorii reţelelor electrice de distribuţie care:

Nu depăşesc puterea maximă prevăzută Nu depăşesc puterea maximă prevăzută în contract cu mai mult de 10 % în contract cu mai mult de 10 %

Prin regimul lor de funcţionare nu Prin regimul lor de funcţionare nu introduc perturbaţii în alimentarea altor introduc perturbaţii în alimentarea altor

utilizatori ai reţelelor electrice de utilizatori ai reţelelor electrice de distribuţie din zonă distribuţie din zonă

Au contracte de furnizarea a energiei electrice încheiate cu operatorul de

distribuţie Stand.Perf.art.3 lit.b

Page 26: Subiecte - Legislatie - Gradul IInov12 Gri Rasp Corect

237

238

239

240

241

Furnizarea energiei electriceFurnizarea energiei electrice

242

243

244

Furnizarea energiei electriceFurnizarea energiei electrice

245

246

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie se aplică în relaţiile dintre operatorul de distribuţie şi utilizatorii reţelelor electrice de distribuţie care:

Se încadrează în puterea maximă Se încadrează în puterea maximă prevăzută în avizul tehnic de racordare prevăzută în avizul tehnic de racordare (ATR) şi respectă condiţiile prevăzute (ATR) şi respectă condiţiile prevăzute

în contractîn contract

Au contracte de furnizarea a energiei electrice încheiate cu operatorul de

distribuţie

Au instalaţii electrice care funcţionează Au instalaţii electrice care funcţionează la tensiunea nominală alternativă în la tensiunea nominală alternativă în

gama 220 kV - 400 kV şi la frecvenţa gama 220 kV - 400 kV şi la frecvenţa din SEN, de 50 Hz din SEN, de 50 Hz Stand.Per

f.art.3 lit.c

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind:

Evenimentele accidentale produse de terţi asupra reţelelor electrice din

patrimoniul public

Debranşarea consumatorilor rău-Debranşarea consumatorilor rău-platnici de la relele electrice de platnici de la relele electrice de

distribuţiedistribuţie

Întreruperile programate, ca urmare a Întreruperile programate, ca urmare a lucrărilor planificate de exploatare şi lucrărilor planificate de exploatare şi

mentenanţă mentenanţă

Stand Perf. art,16 alin 1

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind:

Racordarea utilizatorilor la reţelele Racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de distribuţie electrice de distribuţie

Asigurarea funcţionării Asigurarea funcţionării corespunzătoare a iluminatului publiccorespunzătoare a iluminatului public

Debranşarea consumatorilor rău-Debranşarea consumatorilor rău-platnici de la reţelele electrice de platnici de la reţelele electrice de

distribuţiedistribuţieStand.Perf.art.3 alin.2

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind:

Asigurarea funcţionării Asigurarea funcţionării corespunzătoare a iluminatului publiccorespunzătoare a iluminatului public

Asigurarea continuităţii în alimentarea Asigurarea continuităţii în alimentarea cu energie electrică şi a calităţii cu energie electrică şi a calităţii

energiei electrice distribuite energiei electrice distribuite

Debranşarea consumatorilor rău-Debranşarea consumatorilor rău-platnici de la reţelele electrice de platnici de la reţelele electrice de

distribuţiedistribuţieStand.Perf.art.4 lit.a

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind:

Racordarea utilizatorilor la reţelele Racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de distribuţie electrice de distribuţie

Debranşarea consumatorilor rău-Debranşarea consumatorilor rău-platnici de la reţelele electrice de platnici de la reţelele electrice de

distribuţiedistribuţieStand.Perf.art.3 alin.2

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind:

Debranşarea consumatorilor rău-Debranşarea consumatorilor rău-platnici de la relele electrice de platnici de la relele electrice de

distribuţiedistribuţie

Soluţionarea sesizărilor utilizatorilor Soluţionarea sesizărilor utilizatorilor privind calitatea curbei de tensiuneprivind calitatea curbei de tensiune

Întreruperile în funcţionarea Întreruperile în funcţionarea iluminatului publiciluminatului public Stand.Per

f.art.3 alin.2

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind:

Debranşarea consumatorilor rău-Debranşarea consumatorilor rău-platnici de la relele electrice de platnici de la relele electrice de

distribuţiedistribuţie

Întreruperile în funcţionarea Întreruperile în funcţionarea iluminatului publiciluminatului public

Întreruperile programate, ca urmare a Întreruperile programate, ca urmare a lucrărilor planificate de exploatare şi lucrărilor planificate de exploatare şi

mentenanţă mentenanţă

Stand Perf. art,16 alin 1

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind:

Debranşarea consumatorilor rău-Debranşarea consumatorilor rău-platnici de la relele electrice de platnici de la relele electrice de

distribuţiedistribuţie

Soluţionarea sesizărilor utilizatorilor Soluţionarea sesizărilor utilizatorilor privind calitatea curbei de tensiuneprivind calitatea curbei de tensiune Stand.Per

f.art.3 alin.2

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind:

Asigurarea continuităţii în alimentarea Asigurarea continuităţii în alimentarea cu energie electrică şi a calităţii cu energie electrică şi a calităţii

energiei electrice distribuite energiei electrice distribuite

Debranşarea consumatorilor rău-Debranşarea consumatorilor rău-platnici de la relele electrice de platnici de la relele electrice de

distribuţiedistribuţie

Evenimentele accidentale produse de terţi asupra reţelelor electrice din

patrimoniul publicStand.Perf.art.4 lit.a

Studiul de soluţie elaborat în vederea racordării la reţelele electrice se avizează atât de operatorul de distribuţie cât şi de operatorul de transport şi de sistem în toate cazurile care prevăd:

racordarea grupurilor dispecerizabile la reţelele electrice de distribuţie

racordarea utilizatorilor racordaţi la medie tensiune care deţin în patrimoniu receptoare cu puteri totale de 30 kVA

racordarea utilizatorilor reţeaua de joasă tensiune

Reg de rac. La retele de interes publicOrd.129 art.23 alin.a

Page 27: Subiecte - Legislatie - Gradul IInov12 Gri Rasp Corect

247

248

fara nici o obligaţie

249

consumatorii casnici toţi consumatorii de energie electrica

250

Da Nu

251

Contravenţie Infracţiune de furt Contravenţie sau infracţiune, după caz

252

Tarifele de racordare la reţea sunt: stabilite de operatorii de reţea negociate cu solicitantul reglementate de ANRE

253

şase luni trei luni nouă luni

254

trei luni două luni o lună

Studiul de soluţie elaborat în vederea racordării la reţelele electrice se avizează atât de operatorul de distribuţie cât şi de operatorul de transport şi de sistem în toate cazurile care prevăd:

racordarea utilizatorilor reţeaua de joasă tensiune

racordarea utilizatorilor racordaţi la medie tensiune care deţin în patrimoniu receptoare cu puteri totale de 30 kVA

racordarea utilizatorilor în staţii de transformare 400(220)/110 kV prin

linii electrice de distribuţie cu tensiunea de 110kV

Reg de rac. La retele de interes publicOrd.129 art.23 alin.c

Succesorii legali ai unor contracte de furnizare pot continua derularea acestor contracte:

cu obligaţia modificării numelui titularului în termen de o luna

cu obligaţia modificării numelui titularului în termen de 6 luni R.FEE.art

65

Sunt obligaţi sã asigure menţinerea factorului de putere între limitele prevăzute în reglementãrile emise de ANRE:

toţi consumatorii de energie electricã, cu excepţia consumatorilor casnici R.FEE.art.

48 alin.1

Sursele staţionare de energie electrică în curent continuu, dacă nu sunt racordate prin invertoare la SEN, se supun supun dispoziţiilor Legii nr. 123/2012?

Da, doar sub aspectul stabilirii preţului de vânzare e energiei electrice produse

l.123/2012 art.1.alin 2 lit.bpct.77

Sustragerea de energie electrica constituie:

l123/2012 art.92 alin 2; art.93 alin 12

HG.90/2008 anexa.1

Termenul de elaborare a unui studiu de soluţie pentru racordarea unui loc de producere / consum la o reţea cu tensiunea de 110 kV sau mai mare, de la data depunerii datelor complete, este de maximum:

Reg de rac. Ord.129 art.13 alin.8 pct.a

Termenul de elaborare a unui studiu de soluţie pentru racordarea unui loc de producere / consum la o reţea de medie sau de joasă tensiune, de la data depunerii datelor complete, este de maximum:.

Reg de rac. La retele de interes publicOrd.129 art.13 alin.8 pct.b

Page 28: Subiecte - Legislatie - Gradul IInov12 Gri Rasp Corect

255

48 ore 24 ore 10 ore

256

257

258

259

30 de zile calendaristice 15 zile calendaristice 10 zile lucrătoare

260

50 Hz - 6% … 50 Hz + 4% 50 Hz - 8% … 50 Hz + 5% 50 Hz - 10% … 50 Hz + 4%

261

262

263

264

Termenul minim de anunţare, în situaţii deosebite, a consumatorilor privind întreruperea necesară pentru lucrări planificate de exploatare şi mentenanţă este:

Stand.Perf.art.13 alin 1

Termenul pentru emiterea avizului Termenul pentru emiterea avizului tehnic de racordare (ATR) este de:tehnic de racordare (ATR) este de:

10 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare la joasă tensiune

20 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare la medie tensiune

30 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare

HG 90/2008 art.21.alin 1

Termenul pentru emiterea avizului Termenul pentru emiterea avizului tehnic de racordare (ATR) este de:tehnic de racordare (ATR) este de:

20 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare la joasă tensiune

30 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare la joasă tensiune

10 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare la joasă tensiune

HG 90/2008 art.21.alin 1

Termenul standard pentru transmiterea de către operatorul de distribuţie către un utilizator a proiectului de contract pentru serviciul de distribuţia energiei electrice este de:

10 zile lucrătoare de la depunerea completă a documentaţiei

15 zile lucrătoare de la depunerea completă a documentaţiei

30 zile lucrătoare de la depunerea completă a documentaţiei

stand.perf.art.25

Termenul standard pentru răspuns la reclamaţii privind nivelul tensiunii este de:

stand.perf.art.23 alin.2

Timp de 100% din an frecvenţa trebuie să se încadreze în banda:

stand.perf.art.20 lit.a

Titularul autorizaţiei de înfiinţare a unei capacităţii energetice, acordată în baza Legii energiei electrice, are următoarele obligaţii:

Sa stabilească si sa aplice, pe întreaga durata a executării lucrărilor, masurile de protecţie a persoanelor, bunurilor si

mediului

Sa stabilească un sistem de comunicare cu consumatorii de energie electrică ce

vor fi alimentaţi din instalaţiile electrice aflate în construcţie

Sa solicite, pe parcursul executării lucrărilor, toate vizele, acordurile si atestatele prevăzute de lege pentru

realizarea obiectivului autorizatl.123/2012 art.13 lit.a

Titularul autorizaţiei de înfiinţare a unei capacităţii energetice, acordată în baza Legii energiei electrice, are următoarele obligaţii:

Sa solicite autorităţilor locale să asigure, pe întreaga durata a executării

lucrărilor, masurile de protecţie a persoanelor, bunurilor si mediului

Sa stabilească un sistem de comunicare cu consumatorii de energie electrică ce

vor fi alimentaţi din instalaţiile electrice aflate în construcţie

Sa obţină toate vizele, acordurile si atestatele prevăzute de lege pentru

realizarea obiectivului autorizat l.123/2012 art.13 lit.b

Trecerea la un grad de autorizare superior se poate face:

după 5 ani de experienţă în baza gradului de autorizare deţinut

prin vizarea anuală a legitimaţiei de către ANRE

Susţinerea unui examen de autorizare în condiţiile prevăzute în Regulament,

indiferent dacă vechea legitimaţie a expirat sau nu

Reg.aut.EE art.28

Un consumator temporar este consumatorul care

utilizează energie electrica pentru organizarea sau desfăşurarea unor activitati ocazionale în locuri de

consum diferite;

utilizează energie electrica la un loc de consum închiriat

utilizează energie electrica în mod repetat, pentru o anumită perioadă de

timp, la acelaşi loc de consum.HG 90 Termeni si notiuni

Page 29: Subiecte - Legislatie - Gradul IInov12 Gri Rasp Corect

265

266

Un consumator:

267

Un consumator:

268

269

270

271

272

Un consumator temporar este consumatorul care

utilizează energie electrica la un loc de consum închiriat

utilizează energie electrica pentru o perioada de timp, în anumite condiţii;

utilizează energie electrica în mod repetat, pentru o anumită perioadă de

timp, la acelaşi loc de consum. HG 90 Termeni si notiuni

poate avea mai multe locuri de consum, în incinte sau zone diferite;

poate avea mai multe locuri de consum, dar numai în aceeaşi incintă

sau zonă

nu poate avea mai multe locuri de consum. R.FEE.art.

4, pct 26, art.13, art 67 alin2, art 69

poate avea mai multe locuri de consum, dar numai în incinte sau zone

diferite;

poate avea mai multe locuri de consum în aceeaşi incintă sau zonă;

nu poate avea mai multe locuri de consum. R.FEE.art.

4, pct 26, art.13, art 67 alin2, art 70

Una dintre obligaţiile electricianului autorizat care execută lucrări de instalaţii electrice este:

De a respecta proiectele lucrărilor de instalaţii electrice şi normele tehnice

aplicabile

Nu este obligat să participe la recepţia finală a lucrărilor executate

Are dreptul de a racorda la SEN noi puncte de consum, urmând a solicita acordul operatorului de reţea după recepţie, la terminarea lucrărilor

Reg.aut.EE art.66.lit.e

Una dintre obligaţiile electricianului autorizat care execută lucrări de instalaţii electrice este:

Să respecte proiectele de execuţie a lucrărilor de instalaţii electrice doar

dacă sunt întocmite de el

La solicitarea beneficiarului, să participe la punerea în funcţiune şi

recepţia finală a lucrărilor executate

De a racorda la SEN noi puncte de consum, urmând a solicita acordul

operatorului de reţea după recepţia la terminarea lucrărilor

Reg.aut.EE art.66.lit.i

Una dintre obligaţiile electricianului care deţine autorizaţie de tip A este:

Să proiecteze instalaţii electrice doar conform gradului si tipului de

autorizare şi să respecte normele tehnice corespunzătoare tipurilor de

instalaţii electrice proiectate

Să semneze documentaţii de proiectare chiar dacă nu sunt realizate de el, astfel încât proprietarul să poată demara cât

mai repede execuţia instalaţiilor

Să execute sau să coordoneze execuţia instalaţiilor electrice de orice putere

sau tensiune tehnic realizabilă

Reg.aut.EE art.66.lit.b

Una dintre obligaţiile electricianului care deţine autorizaţie de tip B şi execută instalaţii electrice este:

Să execute instalaţii electrice doar conform gradului si tipului de

autorizare, numai în contractare legală a acestora (prin contract individual de muncă sau de prestări servicii, în cazul în care este autorizat de administraţia

publică locală)

Să notifice ANRE data începerii execuţiei unei instalaţii electrice conform gradului si tipului de

autorizare

Să proiecteze instalaţii electrice doar conform gradului si tipului de autorizare, având în vedere că

experienţa practică îi permite acest lucru Reg.aut.E

E art.66.lit.d

Una dintre obligaţiile electricianului care deţine autorizaţie de tip B şi execută instalaţii electrice este:

Să notifice ANRE data începerii execuţiei unei instalaţii electrice conform gradului si tipului de

autorizare

Să execute instalaţii electrice doar conform gradului si tipului de

autorizare şi să respecte normele tehnice corespunzătoare tipurilor de

instalaţii electrice proiectate

Să proiecteze instalaţii electrice doar conform gradului si tipului de autorizare, având în vedere că

experienţa practică îi permite acest lucru

Reg.aut.EE art.66.lit.d

Page 30: Subiecte - Legislatie - Gradul IInov12 Gri Rasp Corect

273

Cancelariei Primului-ministru

274

275

patru luni.

276

criteriul pierderilor minime de energie

277

criteriul pierderilor minime de energie

278

279

Urmărirea respectării de către operatorii economici a sistemului de preţuri si tarife în domeniul energiei electrice este de competenţa:

Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei

Ministerului de resort (Ministerul Economiei şi Mediului de Afaceri) l123/2012

art.77 a si b

Utilizatorii reţelelor electrice au obligaţia solicitării avizului tehnic de racordare:

înainte de a începe executarea instalaţiei de utilizare care urmează să

fie racordată la reţeaua electrică;

pe parcursul executării instalaţiei de utilizare care urmează să fie racordată

la reţeaua electrică;

la terminarea instalaţiei de utilizare, înainte de punerea ei sub tensiune. HG.90/20

08 art.9 alin.2

Utilizatorul trebuie să opteze pentru una dintre variantele de soluţie stabilite în studiu şi să îşi exprime opţiunea în scris într-un interval de maximum:

trei luni; două luni;O.129/2008 Racord art.24 alin.2

Verificarea dimensionării, în proiectare, a reţelelor electrice de distribuţie, conform prevederilor Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), se face ţinând seama de:

criteriul economic si criteriul stabilităţii termice în regim de durata

criteriul cheltuielilor de exploatare minime

Cod RED art.5.6.1 lt a

Verificarea dimensionării, în proiectare, a reţelelor electrice de distribuţie, conform prevederilor Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), se face ţinând seama de:

criteriul cheltuielilor de exploatare minime

criteriul stabilităţii termice si dinamice în regim de scurtcircuit

Cod RED art.5.6.1 lt c

Zona de protecţie a unei capacităţi energetice este:

zona adiacentă capacităţii energetice, extinsă în spaţiu, în care se introduc

interdicţii privind accesul persoanelor şi regimul construcţiilor

zona adiacentă capacităţilor energetice, extinsă în spaţiu, în care se instituie

restricţii şi interdicţii în scopul asigurării funcţionării normale şi

pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului

zona adiacentă capacităţii energetice, extinsă în spaţiu, în care se introduc

interdicţii privind regimul construcţiilor, dar nu şi pentru

proprietarii terenurilor din această zonă l.123/2012 art.3 pct.82

Zona de siguranţa a unei capacităţii energetice este:

zona adiacenta capacităţilor energetice, extinsa in spaţiu, in care se introduc

interdicţii privind accesul persoanelor si regimul construcţiilor

zona adiacentă capacităţilor energetice, extinsă în spaţiu, în care se instituie

restricţii şi interdicţii în scopul asigurării funcţionării normale şi

pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului

zona adiacentă capacităţii energetice, extinsă în spaţiu, în care se introduc

interdicţii privind regimul construcţiilor, dar nu şi pentru

proprietarii terenurilor din această zonă l.123/2012 art.3 pct.83