Studiu privind contribuția - ec.· activitățile fizice în afară de beneficiile personale...

download Studiu privind contribuția - ec.· activitățile fizice în afară de beneficiile personale imediate.

of 22

 • date post

  29-Aug-2019
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Studiu privind contribuția - ec.· activitățile fizice în afară de beneficiile personale...

 • Studiu privind contribuția sportului la dezvoltarea

  regională prin intermediul

  fondurilor structurale

  Ghid practic privind dezvoltarea

  proiectelor din domeniul sportului și

  activităților fizice în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene

  (fondurile ESI)

 • Informațiile și opiniile exprimate în cadrul prezentului studiu aparțin autorului

  (autorilor) și nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei și/sau a Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA). Comisia

  și/sau Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) nu

  garantează corectitudinea datelor incluse în prezentul studiu. Nici Comisia, nici Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) și nici orice

  altă persoană care acționează în numele Comisiei și/sau în numele Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) nu pot fi considerate

  responsabile pentru modul de utilizare a informațiilor conținute în prezentul studiu.

 • Cuprins

  1. Introducere ........................................................................................ 1

  1.1 Cine poate utiliza prezentul Ghid ...................................................... 2 1.2 Modul de utilizare a prezentului Ghid ................................................ 2

  2. 10 etape pentru elaborarea unui proiect de succes ............................ 3

  2.1 Etapa 1: Convingerea că sportul poate oferi o schimbare ..................... 3 2.2 Etapa 2: Evaluarea punctelor forte și a potențialului organizației dumneavoastră ....................................................................................... 4 2.3 Etapa 3: Formularea unei idei de proiect ........................................... 5 2.4 Etapa 4: Evaluarea situației în zona în care vă aflați ............................ 5 2.5 Etapa 5: Stabiliți etapa ciclului de programare în care vă aflați ............. 6 2.6 Etapa 6: Adresați-vă celor care vă pot oferi consiliere privind dezvoltarea proiectului .............................................................................................. 7 2.7 Etapa 7: Începeți elaborarea unei propuneri ....................................... 7 2.8 Etapa 8: Scrieți și transmiteți o propunere ......................................... 8 2.9 Etapa 9: Puneți în aplicare proiectul .................................................. 8 2.10 Etapa 10: Evaluați și raportați modul de desfășurare a proiectului ......... 9

  3. Cunoașterea aprofundată a detaliilor ................................................ 10

  3.1 Ghiduri utile ................................................................................ 10 3.2 Contextul politicilor UE .................................................................. 11 3.3 Principalele surse de finanțare ....................................................... 11 3.4 Sportul și impactul economic și social al acestuia .............................. 12 3.5 Identificarea programelor relevante în zona dumneavoastră ............... 13 3.6 Detalii privind programele relevante în zona dumneavoastră .............. 14 3.7 Conceperea unui proiect ................................................................ 15 3.8 Alte propuneri și rapoarte .............................................................. 17 3.9 Ajutor și sprijin ............................................................................ 17

  4. Pe termen lung ................................................................................. 19

 • Ghid practic privind dezvoltarea proiectelor din domeniul sportului și activităților fizice în cadrul fondurilor

  structurale și de investiții europene (fondurile ESI)

  Iulie 2016 1

  1. Introducere Oamenii practică sportul și activitățile fizice din mai multe motive, inclusiv din plăcere,

  pentru a-și îmbunătăți condiția fizică și sănătatea și pentru un sentiment de bunăstare. Promovarea sportului pentru a-i ajuta pe oameni să atingă aceste scopuri

  este importantă în sine, dar există și alte motive pentru a încuraja sportul și activitățile fizice în afară de beneficiile personale imediate.

  Într-o economie modernă, sportul contribuie în mod direct la activitatea economică,

  poate fi utilizat ca vehicul pentru generarea unei game tot mai largi de activități

  economice și acțiuni sociale, fiind, în același timp, un puternic factor motivant pentru diverse persoane și grupuri. Pe scurt, sportul și activitățile fizice pot avea efecte

  economice și sociale majore, în special la nivel local sau regional.

  Există mai multe surse de informare privind asistența disponibilă la nivel european pentru dezvoltarea intervențiilor în domeniul sportului. Aceste publicații, care oferă

  foarte multe recomandări folositoare, tind să acopere gama completă de sprijin disponibil. Între acestea se numără:

  „Funding for Sports in the European Union” („Finanțarea sportului în Uniunea Europeană”), publicație a Biroului UE al Comitetului Olimpic European;

  „The Guide to EU Funding for the Tourism Sector” („Ghidul de finanțare UE

  pentru sectorul turismului”), disponibil în limbile engleză și franceză, care se referă, bineînțeles, la domeniul turismului, dar care oferă și multe informații relevante pentru

  domeniul sportului.

  Există, de asemenea, recomandări utile disponibile și la nivel național. De exemplu,

  Ministerul francez pentru Mediul Urban, Tineret și Sport a publicat recent un ghid privind sursele de finanțare în domeniul sportului, care include atât fondurile ESI, cât

  și programul Erasmus +. Titlul acestuia este:

  Guide des financements européens pour le sport („Ghidul finanțării europene pentru sport”).

  Comitetul Olimpic German (DOSB) a publicat, de asemenea, informații privind sprijinul

  acordat sportului din fonduri structurale din perioada anterioară, care rămân totuși de

  interes:

  „Sportstättenförderung durch die EU” („Finanțarea centrelor sportive de către UE”).

  Pe lângă acestea, Comisia a publicat următorul ghid general: „Guidance for

  Beneficiaries of European Structural and Investment Funds and related EU instruments” („Ghid pentru beneficiarii Fondurilor structurale și de investiții europene

  și ai instrumentelor UE conexe”).

  Totuși, prezentul Ghid practic se concentrează în principal asupra obținerii de

  sprijin financiar pentru proiectele bazate pe sport și activități fizice care au ca scop generarea de efecte economice și sociale prin intermediul fondurilor

  structurale și de investiții europene.

  http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8496& http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/GuideFinanceEuropeSport_v2.pdf https://www.dosb.de/fileadmin/fm-dosb/arbeitsfelder/umwelt-sportstaetten/Downloads/Sportstaetten/DOSB_Sportstaetten_A4_ES.pdf http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries_ro.pdf http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries_ro.pdf http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries_ro.pdf

 • Ghid practic privind dezvoltarea proiectelor din domeniul sportului și activităților fizice în cadrul fondurilor

  structurale și de investiții europene (fondurile ESI)

  Iulie 2016 2

  Prin urmare, acesta vizează proiectele sportive sprijinite de:

   Fondul european de dezvoltare regională (FEDR),

   Fondul social european (FSE),

   Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR),

   Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM).

  1.1 Cine poate utiliza prezentul Ghid

  Prezentul Ghid este destinat persoanelor sau îndeosebi organizațiilor interesate în

  dezvoltarea de activități sportive pe care le consideră ca având un impact benefic asupra comunității, orașului, regiunii sau chiar asupra țării în general. Între acestea se

  pot număra organizații sau federații sportive, întreprinderi și cluburi din domeniul sportiv și autorități publice la nivel național, regional sau local, putând fi, de

  asemenea, incluse și organizațiile de voluntari, de formare, precum și cele care au un

  interes profesional în dezvoltarea economică.

  Mai întâi, Ghidul face referire la proiecte din perioada de programare actuală - 2014- 2020. În ultimul capitol sunt incluse considerații pe termen mai lung.

  1.2 Modul de utilizare a prezentului Ghid

  Oricine dorește să dezvolte un proiect în cadrul fondurilor structurale și de investiții

  europene trebuie să se aștepte la un proces puțin mai complicat, în special dacă se dorește ca proiectul să aibă succesul așteptat.

  Pentru ca utilizatorii Ghidului să nu se piardă în detalii, prima parte a documentului va

  prezenta principalele elemente ale procesului de elaborare a unui proiect, o parte

  dintre detaliile necesare urmând a fi tratate ulterior. Astfel, vor exista două iterații înainte de conturarea unei imagini relativ complete. Prima va stabili principalele 10