Străinul Pe Drumul Spre Emaus

of 320 /320
EMAUS PE S trăinul SPRE DRUMUL John R. Cross Publicat de GoodSeed® International

Embed Size (px)

description

Religie

Transcript of Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Page 1: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

EMAUS

PEStrăinul

SPRE

DRUMUL

John R. Cross

Publicat de GoodSeed® International

Page 2: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

ii

Străinul Pe Drumul Spre Emaus

primaediţie

înlimba română

Drepturi deautor

©2007

de GoodSeed® International

Această carte este o traducere a…

The Stranger on the Road to Emmaus

ediţiaa 3-a

de John R. Cross

Prima ediţie: Decembrie 1996

Tradusă în limba română de Szabo Gabriela Elisabeta

Toatedrepturile

rezervate.Nici

o porţiune a acesteicărţi nu

poatefi

reprodusăsub nici o

formă fărăpermisiunea

scrisăa deţinătorului

drepturilorde

autor. GoodSeed, www.goodseed.com, mărcileMesajul

Drumului spreEmaus

şi elementele grafice alelogo-ului, sunt mărci

înregistrateale

GoodSeedInternational.

Publicat de GoodSeed® International

P.O. Box 3704, Olds, AB, T4H 1P5, Canada

E-mail: [email protected]

ISBN: 978-1-980082-10-9

Toate citatele din Biblie sunt luate din versiunea Cornilescu, 1923.

Tipărită în limba română

Page 3: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

iii

Tatălui şi mamei mele, care

m-au învăţat că Bibliaare

un mesaj

ce nu poatefi

ignorat.

Soţieişi

familiei mele, careau

continuatsă mă

sprijineşi să mă

încurajeze.

Page 4: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

iv

Page 5: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

v v

MulţuMiriCu

secoleîn urmă, un împărat

cunoscutpentru înţelepciunea lui,

a scris…

…Este vreun lucru despre care s-ar putea spune: “Iată ceva nou!”

Evident, când este vorbade

Biblie, nimeni nupoate să se

mândrească

cu ideioriginale.

Eu suntgata să recunosc

că aminclus

înaceastă

carte schiţe şiidei

careau

fost adunatedin mii de

surse,atât

antice

cât şimoderne. Multe dintre ele sunt

informaţii atâtde

cunoscute,

încât nimeni nu ar îndrăzni să şi le atribuie. În cazul surselor cunos

cute am acordat creditul cuvenit în notele finale.

Dintre celepe

carele

pot identifica, vreau săîimulţumesc

în mod

speciallui

Trevor McIlwain,care,

folosind o privirede ansamblu

amănunţită asupra Bibliei, a adus o perspectivă clarăasupra

mesaju

luicărţii.

Modul încare

elabordează învăţătura a avut o influenţă

puternică asupra învăţăturiimele, şi

pentru aceastaîi sunt

profund

îndatorat. Trevor a mai furnizat ocritică

cemi-a

fostde mare

ajutor

şisugestii privind manuscrisul original.

În aceeaşi ordine de idei, aş dori să îi mulţumesc lui Nancy Everson

pentru contribuţia şi încurajările ei; fratelui meu David Cross şi

soţiei mele Janice pentru ajutorul lor în analizarea detaliilor şia

continuităţii subiectelor; luiDr.

Carl Wieland pentru contribuţia

lui în aspectele legate de ştiinţă;Paul

şi Kathleen Humphreys,

Barney şi Mary Ann Iott, John Krajec, şi Russ şi Karyn Smyth

pentru sprijinul lor constant; şi artiştilor: Don Dolton, Adah

Biggs, Ian Mastin, şi unuia careapreferat anonimatul. Mulţi alţii

merită recunoaştere specială, daratrebuit să mă mulţumesc cu

menţionarea numelor lor mai jos.

Aceastăa

treia ediţie culege roadelea

trei ani de contribuţii,

şi sugestii folositoare venite de la zeci de oameni. Dintre cei

menţionaţi, şi lista este departe dea

fi completă, unii au contribuit

la adaptarea conţinutului, simplităţii, gramaticii, în timp ce alţii

ne-au ajutat cu arta administrării.Tuturor

celor implicaţi, multele

şi sincerele mele mulţumiri.

StephanieAldom, Robin Belanger, Tracy

Bernard, JennyBowen, Mavis

Brockman, RonCarraway,

John&

Denise Cornish, Andrew Cross, Naomi

Cross, Sally Cross, Thom Cunningham,Bryan Coupland, Audrey DeJager,

Luke DeJager,Jim

Delgatty,Carrianne Ducommun, Dave Ducommun,

Deanne Dolton, Caleb Edwards, Jim Elliott, Nathaniel Enns, Theo Enns,

Nathan Enns, Peter&

Linda Enns, Jennifer Erickson, EricEsau,

Flip&

MargueriteFelton,

Andrew&

AnneMarieFerguson,

Joseph Ferguson,

Dr.Dun

Gordy,Don Hogman,

PaulHowells,

DavidHumphreys, Mark

Humphreys, MiekeJacobs,

Miriam Keung, Andy Kline, Andrew Krajec,

Jason McClure,Alan

McDougall,Jason

McDougall, Dr. AndyMcIntosh,

Page 6: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

vi

AlexisMcKay,

Jeremy Meerstra, Art&Wim Meerstra,

JoyceMeerstra, Mark

Nelson, DonPederson,

Lily Pegg, Gaetan&Ivy

Pilon, Chet&Anita Plimpton,

Micah Plimpton, NoraRainey,

Jim& Jill Rowe,

Don Roberts, DennisRokser,

Benjamin Sanford, Marie Sanford,Tim &

Sue Sanford, Miriam Schnee,

Jonathan&

Jessica Simmonds, BradSprague,

HelenSprague,

Neil Stirling,

Dr. Neil Stretch, Linda Swain, Alice Tucker, Klaas VanderHeide, Peter &

Carol VanderHeide, Esther VanderHeide, Frank VanderMeulen, Aukie

Vandevrie, Verdon &Barbara

Watson,Beth

Weaver, Tibby Westcott,Raewyn

Wiebe, Nichole Zook, MichaelRummey, Buda

Ioan,Buda Violeta,

Sentonoi

Dorel, Şimon Gabriela, Chiciudean Elian, Chiciudean Ana Maria, Baciu

Ciprian,Sidon

Andreea,Tóth Gyula, Tóth

Júlia, László Alexandru, Mihoc

Teofil, Mureşan Partenie, Bota Claudia Teodora.

Page 7: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

vii

Page 8: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

viii

CuprinsPREFAŢĂ ................................................. 1

CAPITOLUL UNU

1 Prolog ............................................... 5

2 Clarificând Lucrurile................................. 6

3 O Carte Unică........................................ 9

CAPITOLUL DOI

1 La Început Dumnezeu… .............................. 15

2 Îngeri, Oştiri Şi Stele.................................20

CAPITOLUL TREI

1 Cer Şi Pământ .......................................27

2 Toate Erau Bune ..................................... 32

3 Bărbatul Şi Femeia ................................... 38

CAPITOLUL PATRU

1 Eu Voi… ............................................ 49

2 A Zis Dumnezeu? ..................................... 53

3 Unde Eşti? ........................................... 60

4 Moartea ............................................ 64

CAPITOLUL CINCI

1 Un Paradox.......................................... 75

2 Ispăşire.............................................. 79

3 Doi Câte Doi ........................................ 89

4 Babel ............................................... 99

CAPITOLUL ŞASE

1 Avraam ............................................ 105

2 Credinţă ........................................... 108

3 Isaac .............................................. 110

CAPITOLUL ŞAPTE

1 Israel Şi Iuda ....................................... 117

2 Moise .............................................. 118

3 Faraon Şi Paştele ................................... 121

CAPITOLUL OPT

1 Pâine, Prepeliţe Şi Apă............................... 129

2 Zece Reguli......................................... 132

3 Sala De Judecată.................................... 139

CAPITOLUL NOUĂ

1 Cortul Întâlnirii ................................... 147

2 Necredinţă ......................................... 156

3 Judecători, Împăraţi Şi Profeţi........................ 160

Page 9: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

ixix

CAPITOLUL ZECE

1 Elisabeta, Maria Şi Ioan ............................. 169

2 Isus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

3ÎntreCei Înţelepţi .................................. 181

4 Botez .............................................. 184

CAPITOLUL UNSPREZECE

1 Ispitit .............................................. 191

2 Putere Şi Faimă ..................................... 194

3 Nicodim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

4 Respingere.......................................... 199

5 Pâinea Vieţii........................................ 203

CAPITOLUL DOISPREZECE

1 O Haină Mânjită . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

2 Calea.............................................. 210

3 Lazăr .............................................. 212

4 Iadul .............................................. 216

5 Acceptare Şi Trădare................................ 218

CAPITOLUL TREISPREZECE

1 Prinderea .......................................... 223

2 Răstignirea......................................... 226

3Îngroparea Şi Învierea............................... 238

CAPITOLUL PAISPREZECE

1 Străinul ........................................... 247

2 Mesajul Drumului Spre Emaus ....................... 250

— De La Adam La Noe —

3 Mesajul Drumului Spre Emaus ........................ 256

—De La Avraam La Lege —

4 Mesajul Drumului Spre Emaus ........................ 264

—De La Cortul Întâlnirii La Şarpele De Aramă —

5 Mesajul Drumului Spre Emaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

— De La Ioan Botezătorul La Înviere —

CAPITOLUL CINCISPREZECE

1 Eu Ce Să Fac? ....................................... 281

2 Timpul Potrivit ..................................... 297

APENDICE

Glosar .............................................. 301

Note Finale .......................................... 303

Page 10: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

x

Toate pasajele luatedin Biblie sunt

scrisecu caractere

italiceşi cu

alineat. Undecaracterele

dinpasajul

biblic aufost îngroşate,

se

doreaaccentuarea unei

anumiteidei.

Parantezele pătrate incluse

întextul

biblic indică adăugiri cuscop explicativ.

Page 11: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

1

prefaţăNu

esteuşor să

scrii ocarte

obiectivă despre Biblie.Prin

natura

ei, Biblia cereoreacţie. Din

păcate,reacţiile oamenilor au fost

determinateîn

circumstanţe nutocmai ideale.

Mulţi dintrenoi am avut

de-a facecu fanatici religioşi, care ne

vârăpe gât

pasajedisparate din Biblie cu efectul previzibil de

provocare a reflexului de vomă spirituală.Acest lucru i-a făcut

pe oameni săfie inoculaţi

cusuficientă informaţie despre Biblie

pentru ase

produceneînţelegeri, dar nu

suficientă pentru a

asiguraoînţelegere

adevărată. Peacest

fond, mulţiau ales să

respingăcartea mai

degrabă,decât să

o accepte. Mulţi încearcă

opoziţie

neutră — o evităpe cât posibil.

Cu aceste lucruri în minte, m-am forţat să nu adopt acel ton de

predicăce

le provoacă unora greaţă. Am lucrat din greu pentru

a explica Biblia clar, îngăduindu-isă

vorbească pentru sine—să

spunăce

are de zis — lăsându-vă pe dumneavoastră să trageţi

propriile concluzii. Este posibil ca unii să mă acuze că mi-ampier

dut obiectivitatea fiindcă am prezentat Biblia ca fiind adevărată.

Am simţitcă

acesta era un risc pe care trebuia să mi-l asum,

mai alescă

însăşi Biblia pretinde acest lucru. Să fi făcut altfel,

nu ar fi fost corect faţă de text.De

fapt, am încercat să capturez

spiritul povestirii pentru a o face atât interesantă câtşi

clară.

Înal doilea rând, eram hotărât

să nudiluez mesajul. Acolo unde

Biblia revendică o opţiune,euam

încercat să ilustrez acea opţiune

clar. Biblia este destul de directă privitorla

ceea ce are de spus, şi

euamdecis să reflectacel adevăr evitând orice fel de ambiguitate.

Pentru a fi în acord cu aceasta, am evitat confuzia de a fi corect

din punctde

vedere politic pe socoteala mesajului.

Ca şi încazul oricărei alte cărţi, unora

leva

fi uşor dupăcitirea

primelorcâteva pagini

să decidă că ‘nu este pentrumine’.

Doresc să îiprovoc pe

cei care au această tendinţă, să citească

întreaga carteînainte

deadecide ce

vorcrede

despre Biblie.

Aufost vremuri

încare

şieu aş

fiaruncat

Biblia peproverbiala

apăa sâmbetei— dar apoi

amfost provocat

să măopresc

şi să

măuit

dinnou.

Şiîncă

mă mai uit, şi continui să măminunez

de această Cartea

cărţilor. Existăo

probabilitate mare ca şi

dumneavoastrăsă faceţi la fel.

Page 12: Străinul Pe Drumul Spre Emaus
Page 13: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

3

DespreBiblie:

…Şi cine aude, să zică: ,,Vino!” şi celui ce îi este sete, să vină;

cine vrea, să ia apa vieţii fără plată!

Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea

aceasta că, dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi

va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta.

Şi dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărţii acestei

proorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieţii

şi din cetatea sfântă, scrise în cartea aceasta. Apocalipsa 22:17-19

Page 14: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul unu

1 prolog

2 ClarifiCând luCrurile

3 o Carte uniCă

Page 15: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Unu 5

1 prolog

Anul — aproximativ33

d.Ch.

Soarele dogoreaputernic

în miezulzilei. Peste

tot era linişte.

Până şipăsările refuzau să

cânteîn

căldura toropitoare.Cleopa

a lovitcu

piciorulun

bulgărede

noroiuscat de

pedrum,

a

inspirat adânc şi apoi a datdrumul aerului cu un

oftat obosit.Cu

ochiimijiţi privea prin aburul

uşor abiadistingând următoarea

creastă. Lacâteva

miledistanţă

se întindeaEmaus —

acasă.

Urma săapună

Soarelepeste

ei. În modnormal

ar fiplecat

de la Ierusalim mai devreme — la urma urmei, 13 kilometri

reprezentauobună bucată de mers

—dar evenimentele

dimineţii i-aureţinut,

dorindveşti

concrete.Emaus

nu era

un orăşel cine ştie ce, dar în acea zipărea

foarteatrăgător.

Oriunde, numaila

Ierusalim nu,cu mulţimea gălăgioasă, cu

cohortele romane, cuguvernatorul —

Pilat dinPont.

Îngândurat,Cleopa

afost trezit la

realitate când însoţitorul

său iritati-a

pusoîntrebare pentru

adoua

oară.Ei au

discutat

evenimentele ultimelor zile — evenimentele ultimilor ani

—până ce

păreacă nu au mai

rămasdetalii de analizat.

Cleopa

era obosit, dar mai mult de atât, era confuz ca urmare a tot

ce s-a întâmplat la Ierusalim. În aceste zile, părea că viaţa are

maimulte

întrebăridecât

răspunsuri.

Coborândde pe

deal au luat curba. Atunci l-au întâlnitpe

străin.

Câteva ore mai târziu, în aceeaşi zi, în aceeaşi seară, când

cei doistăteau

încălziţi şi asudaţi în faţa prietenilor lor din

Ierusalim—fiindcă

acolos-au

întors grăbiţi —nu

puteau să-şi

explice modul în care lis-a alăturat străinul.

Laînceput, Cleopa

credea că el a ieşit din umbra unei stânci mari, dar această

părerenu

sepotrivea

cuexplicaţia prietenului

său.Adevărul

era că ei nu preaerau

siguri deunde apăruse străinul. Cleopa,

neconvingător, a spuscă

străinul ‘păi, într-unfel— a apărut

aşa…’. Suna

uşor ridicol, potrivindu-se cu afirmaţiiledespre

căldurăşi

statprea mult la soare.

Dar de un lucru erausiguri. Străinul a

luat acea colecţie antică

de cărţi–Biblia

–şiîncepând

cuînceputul,

de-alungul orelor

care auurmat,

le-aexplicat într-un

mod în careaveau

mult

sens. Mesajul străinuluia îndepărtat descurajarea

şi îndoiala

Page 16: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

6 Capitolul Unu

dinminţile lor.

Erauatât

deentuziasmaţi

de noua lorînţelegere

încât s-au grăbitînapoi

la Ierusalim să lespună prietenilor

lor

despre Străin. Cumva, undeva,şi ei

trebuiasă

audă acestmesaj

— mesajulpe care ei l-au

auzit Pe Drumul Spre Emaus.

Daroare ce

azis Străinul despre Biblie

— ocarte care i-a

intrigatpe

atâţia—

ceavea

atât demult

sens?

Despre aceasta este cartea de faţă. Şi pentru ao înţelege clar, vom

face ceea ce a făcut şi Străinul— vom începecu

începutul.

2 ClarifiCând luCrurile

Cândte opreşti

şite gândeşti puţin

lalucrul acesta, este extrem

derezonabil – într-adevăr, pur

şisimplu

logic–să iei

câteva

ore din viaţa tapentru a

înţelege Biblia.

La urma urmei, Biblia are lucruriprofunde

despus despre

viaţă…

şi despre moarte.

Timp de secoleafost cartea cu cele mai mari

vânzări.Oricine

susţinecă este şi

numai puţin informat,ar trebui să

deţină o

înţelegereamesajului ei de bază. Din păcate, Biblia

a căzut

în dizgraţie,nu

din cauzaaceea ce

spune,ci din

cauza unor

oamenirecunoscuţi, bărbaţi şi

femei,care susţineau că urmează

învăţăturaBibliei, dar cu

toateacestea au

luatdecizii dintre

cele mai greşite în viaţă.

Uneorichiar şi

mesajulcărţii

afost atacat, de cele mai multe

ori de către oameni careaveau intenţii bune,

dar care nu şi-au

făcuttimp să înţeleagă cu

adevăratce

spuneea.

DarBiblia nu s-a schimbat. Şi în ciuda

a ceeace

spunipocriţii

şi criticii,enormal să

o cunoşti pentrutine însuţi

…pentru linişteata

sufletească,

…de dragul vieţii şi morţii tale.

un JoC de reConstruire

Dinmulte considerente, Biblia este

ca unjoc

dereconstruire a

unei imagini. Prin aceastanu

vreausă

spuncă

mesajul ei este

ascuns, ci faptulcă

pentru a înţelege Biblia aşa cum este, bucăţelele

biblice trebuie aşezate laolaltă corect. Şi vom putea face acest

lucru, aplicând patru principii fundamentale de învăţare.

Page 17: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Unu 7

teMeliile

Primul principiueste

unulpe care

noiîl folosim tot

timpul.

Pentru a învăţaorice concept nou,

ne vaajuta să zidim de la

temeliiîn sus

—să

pornim dinspre ceeace

ştim, spre ceeace ne

este

necunoscut.În

cazul copiilor de grădiniţănu începi

învăţându

i algebră. Cimai degrabă,

vei începecu

numerelesimple şi

porneştide la ceva

simplu spre ceva mai complex.Dacă sari peste

noţiunilede bază,

chiarşi algebra

rudimentară vafidincolo

de capacitatea ta deînţelegere. Acelaşi

lucru estevalabil

şi

în cazulBibliei.

Dacăneglijezi elementele fundamentale,

înţelegerea ta privindînvăţătura

Biblieiva include

nişte idei

ciudate,ca

rezultatal confuziei ce

s-acreat

privitorla

mesajul

ei— rezultatul

reconstruiriiva reflecta o

imagineincorectă.

În

această cartenoi

începemcu

lucrurile de bazăşivom progresa

în fiecare capitol,zidind

peînvăţătura

dobândităanterior.

sfoara pentru Haine

Al doilea principiu este important în mod special cândse

studiază

istoriesau se

citeşte o povestire. Redusla

esenţeprincipiul

este

următorul – începecu

începutulşicontinuă secvenţial, până ajungi

la

capăt. Lucrul acesta poate părea logic, dar mulţitind să

citească

Bibliape bucăţele,

şinu au răbdare suficientă

să facălegătura

întreacele

bucăţele.În această

carte noi vom trata evenimente

cheie, legându-le întreele în

succesiunelogică

— cumar fi

întinsul hainelor pe o sfoară pentru rufe.De

vremece

această

privirede ansamblu

estedeparte de a

ficompletă, aşteptaţi-vă

laspaţii goale pe sfoară.

Dacădoriţi, golurile

pot fiumplute

maitârziu, după

ceaţi dobândit imaginea

deansamblu.

Deşi această sfoară pentru hainenu

poate include fiecare povestire,

evenimentele pe carelevom studia se vor lega unele

decelelalte,

rezultândun

mesaj unic, continuu. Dacă eştiun

cititor obişnuit,

dupăce

vei termina această carte, Biblia va avea sens pentru

tine într-un mod remarcabil. Dacă creziîn ea sau

nu, depinde

întotalitate de tine.

Eusper din toată inima

căvei crede, dar

este decizia ta. Rolul meu estesă te

ajutsă

o înţelegi clar.

Murături Şi MarMeladă

Al treileaprincipiu

este deo importanţă

vitală.Nu amesteca

subiectele — ocupă-tede

o singură temă odată.

Page 18: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

8 Capitolul Unu

Biblia abordează multesubiecte

diferite.Poate

ficomparată

cuo

carte debucate

cureţetele

ei multe şidiverse.

În mod

tradiţional, Biblia afost împărţită pe subiecte, cum ar fi:

Dumnezeu, Îngerii, Omul şi Profeţiile. Intenţia era să se

confereomai

bună înţelegere,dar

trebuiesăavem grijă. Unii

oameni, găsindanumite asemănări între

subiecte, încearcă să

combine ideile, lucru ce deseori are ca rezultat distorsionarea

mesajului original.

Este ca şi cum ai sări de lao reţetă

demurături

la una de

marmeladă, fiindcă amândouă încep culitera “m”. Dacă

începi săpregăteşti murături

şiînchei

folosind reţeta de la

marmeladă,vei

fierbe murăturilepână se

îngroaşă.Chiar

dacă

amândouă încep cu litera“m”, combinate rezultă o

mâncare

extrem de ciudată!

InBiblie,

dacăsari de

la un subiect laaltul, chiar şi neintenţionat,

rezultatulfinal

vaficonfuzia –

imagineareconstruită

va fi dată

peste cap.Pentru a

evita un astfel de haos alcunoştinţelor

despre Biblie, noivom

dezbateo singură temă.

aCCent MaJor pe punCtele MaJore

Acest ultimprincipiu — accent

major pepunctele majore —

ar

trebui aplicat în oricesituaţie

încare trebuie

săînveţi ceva

al

căruiconţinut nu

îţieste familiar.

Ideeaeste

săînveţi punctele

majoremai întâi.

Biblia trateazăogamă incredibil de mare de subiecte, dar nu

toateau aceeaşi

importanţă.În

aceastăcarte ne vom concentra

asupraunei teme majore

—cea mai importantă din Biblie.

Odată ceo

înţelegi, pentru tine Bibliava

avea un înţeles

simplu, dar profund.

Amestecarea diverselor subiecte este una dintre cauzele

ce contribuie la faptul că există atâtea biserici, religii şi

culte diferite, care până la un punct numesc Biblia cartea

lor. Marmelada s-a amestecat cu murăturile. Rezultatul

reconstruirii esteoimagine amestecată. În anumite

cazuri, confuzia este minoră, în alte situaţii, confuziaa

avut efecte catastrofale.

Page 19: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Unu 9

3 o Carte uniCă

Nu există nicio îndoială;

Biblia esteo

carteunică.

De fapt,

esteocolecţie de cărţi, şaizeci şi şase în

total.Un

autor,scriind

despreunicitatea

Bibliei,a prezentat-o

astfel:

Iată o carte:

1. scrisăpe un

intervalde

timpde 1500 de ani;

2. scrisăîn timpul

apeste 40 de

generaţii;

3. scrisă de către peste40 de

scriitori diferiţi, provenind dintoate

păturile sociale –regi,

ţărani,filozofi, pescari,

poeţi, politicieni,

cărturari, etc.;

Moise, lider politic, educatîn

universităţile Egiptului

Petru,pescar

Amos, cioban

Iosua,general de

armată

Neemia, paharnic

Daniel, prim-ministru

Luca, medic

Solomon,rege

Matei, vameş

Pavel, rabin

4. scrisăîn locuri

diferite:

Moisescrie

înpustie

Ieremia întemniţă

Daniel pe coasta unuideal

şi într-unpalat

Pavel între zidurile închisorii

Lucaîn timp

ce călătorea

Ioan exilat peinsula

Patmos

Alţii încondiţiile aspre

aleexpediţiilor militare

5. scrisăîn timpuri

diferite:

David scrie în vremuri de război

Solomonîn

timpde pace

6. scrisăîn

diferitestări

sufleteşti:

unii auscris

peculmile bucuriei, alţii

din

adâncul necazului şi aldisperării

7. scrisăpe

treicontinente:

Asia,Africa

şiEuropa

8. scrisăîn

trei limbi diferite:

Ebraica …, Aramaica… şi Greaca…

Page 20: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

10 Capitolul Unu

9. Subiectulei

include sutede

probleme controversate. Scriitorii

Scripturiiau vorbit în

armonieşi

continuitatede la Geneza până

la Apocalipsa.Există

o singurăistorie în

desfăşurare …1

La această istorieîn

desfăşurare vrem să ne uităm noi—simplu şi

fărăun

jargon teologic. De departe, cel mai deosebit lucru despre

Biblie este că ea susţinecă

arficuvintele lui Dumnezeu Însuşi.

insuflată de duMnezeu

Deseori menţionatăca

Scriptura,Biblia afirmă că

Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu… 2 Timotei3:16

Întregul conceptcă

Dumnezeu ainsuflat

Scripturile necesită

un studiu în sine. În acelaşimod

în careomul expiră,

iar

acea suflare vine din cea mailăuntrică fiinţă,

tot aşa întreaga

Scriptură trebuieprivită ca rezultat al acţiunii lui

Dumnezeu

Însuşi. Dumnezeuşi

cuvinteleLui

suntinseparabile, ceea ce

reprezintă un motivpentru

care Biblia este deseori amintită

sub numele de Cuvântul lui Dumnezeu.

profeţi

Simplificat foarte mult, acestlucru

poate fi privit din următoarea

perspectivă. Dumnezeule-a

spusoamenilor ce doreşte să fie

înregistrat şi acei oameni au scris acele lucruri. Majoritatea

acestor oameni au fost numiţiprofeţi,

sauprooroci.

După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin prooroci…

Evrei 1:1

Azi, noi negândim

la profeţi ca lacineva

care preziceviitorul,

dar în vremurile biblice, profetulera un

mesagercare

transmitea

oamenilorcuvintele

luiDumnezeu. Uneori mesajul avea

dea

face cu evenimente viitoare, dar mult mai des avea de a face

cu trăirea zilnică.

Dumnezeui-a călăuzit pe

profeţiastfel încât ceea ce

afost

scris era exact ceea ce dorea El să fie scris. Înacelaşi

timp,

Dumnezeu a îngăduit scriitoruluiuman

să înregistreze cuvântul

Lui– Cuvântul

luiDumnezeu –

înstilul

său unic, darfără greşeli.

Aceşti oameninu

aveau libertateasă

adauge gândurile proprii

la mesaj; şi acestmesaj

nu eraceva inventat

de eiînşişi.

…săştiţi cănicioprorociedinScripturănuse tâlcuieştesingură.

Căci nici o prorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii

au vorbit de la Dumnezeu,mânaţi… 2 Petru 1:20,21

Page 21: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Unu 11

Dumnezeunu Şi-a pus sigiliul pe o lucrare literară ce a luat naştere

prin efort uman. Expresia mânaţi mai este folosităşi

în altă parte

în Scriptură, când se vorbeşte despre transportarea slăbănogului.2

Înacelaşi mod

încare un om handicapat nu poate merge prin

puterile sale, nici profeţiinu

au scris Scriptura din propria înclinaţie.

Biblia este foarte clară când vorbeşte despre lucrul acesta — ea

este mesajul lui Dumnezeu de la început la sfârşit.

aCurateţe extreMă

Profeţii au scris cuvintelelui Dumnezeu

pe unpergament,

de

obiceireprezentat

deo piele

deanimal

sau de hârtie făcută

din fibrevegetale. Originalele

au fostnumite autografe.

De vreme ce autografeleaveau o

perioadă scurtă deviaţă,

au

fostfăcute copii ale pergamentelor.

Dar cecopii!

Şi toate de

mână!Faptul

că scriitorii erauconştienţi

că ceea ce scriau era

Cuvântul venit de la Dumnezeu Însuşi, a rezultat în cea mai

remarcabilămuncă

de fotocopierefăcută

vreodată.La

scrierea

textului în limba ebraică…

Ei au folositorice metodă

de siguranţăimaginabilă, indiferent

de

cât eraea

degreoaie

sau delaborioasă,

pentruaasigura

transmisia

exactă a textului. Erau numărate literele dintr-o carte şi era dată

litera din mijloculcărţii. La

felse

întâmplaşicu cuvintele, din

nou

cuvântul dinmijloc

fiindmarcat.3

Acestlucru era făcut atât cu

copia câtşi cu autograful

original

pentru a existasiguranţa că ele

suntla fel.

Aceşti scribi erauatât

de exacţi întranscrierea

lor încât, atunci

când s-au găsitPergamentele de

la Mare Moartă (scrise în 100

î.Ch.), şi aufost comparate

cumanuscrisele rezultând

în urma

copierii şi recopierii de-alungul secolelor, după 1000

de ani

(900 d.Ch.), nuexistau diferenţe semnificative

în text.4

Pergamentelede

la Marea Moartă Cel mai vechi manuscris

cunoscut înainte

practic nici o

schimbare în 1000 de

ani decopiere

900 d.Ch.100 î.Ch.

Page 22: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

12 Capitolul Unu

Josephus,un

istoric evreu din primul secol î.Ch., a rezumat acest

lucru pentru poporulsau atunci când a afirmat… fermitatea

cu

carenoi am

crezutîn

acelecărţi ale

naţiunii noastre,este

evidentă

prin ceea ce facem; fiindcă de-a lungul atâtor secoletrecute deja,

nimeninu

a fost suficientde

curajosfie să adauge

cevala ele sau să

scoată ceva din ele, fiesă

facă vreo schimbareîn

ele;ci le vine

înmod

natural tuturor iudeilor…să

preţuiască acelecărţi

… divine.5

Aceşti oameni erau convinşi în totalitate că a altera textul

însemna săîţi creezi probleme

cuDumnezeu.

Noiavem motive

bune săcredem

că ceea ceavem

azi este practic la fel cu ceea

ce au scrisprofeţii.

Cu adevărat, Biblia este o carte unică la orice standard ar fi

comparatăea.

Nueste de mirare că Biblia

este…cea mai citată,

cea mai publicată, cea mai tradusă şicea mai influentă carte

din

istoria omenirii.6

VeCHiul Şi noul testaMent

Când începemsă

navigăm prinBiblie, este posibil să

nefie

deajutor

să ştim căScripturile sunt împărţite

îndouă secţiuni

majore— VechiulşiNoul Testament. Din

punct devedere istoric,

Vechiul Testamentmai

estesubdivizat în două7 categorii:

1. Legealui

Moise (uneori amintită şisub

denumirea de

Tora, Cărţilelui

Moise,sau Legea)

2. Proorocii (maitârziu, o a treia secţiune numită

Scrierile,

a fost delimitată ca sub-diviziune a Proorocilor.)

ÎnScripturi, expresia,

“Legea şiProorocii”,

este unmod

de

referirela

Vechiul Testamentca

întreg — o parte care cuprinde

aproximativ două treimi aleBibliei. Treimea

rămasă este

desemnată ca Noul Testament.

CuVântul lui duMnezeu

A-ţi aminti modulîn

carese

împarteBiblia nu

este ceva vital.

Lucrul important de ţinut minte estecă Biblia

susţinecă

este

Cuvântul lui Dumnezeu — mesajul Luicătre

omenire.Ni se

spunecă

înpaginile ei putem

să Îlcunoaştem

peDumnezeu.O

astfel de afirmaţiear

trebui să facă şi cea mai indiferentă persoană

să seoprească

şi săvadă

ce are despus această carte.

Cuvântul Tău, Doamne, dăinuieşte în veci în ceruri.

Psalmi 119:89

Page 23: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

CAPITOLULUNU * 13

Page 24: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

“CAPIToLUL Doi

LA INCEPUT DUMNEZEU ...

ÎNGERI, OŞTIRI ŞI STELE

Page 25: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Doi 15

1 la ÎnCeput duMnezeu…

Biblia începe cu trei cuvinte foarteprofunde:

La început, Dumnezeu… Geneza 1:1

Nuexistă

nici unargument

laînceput

cum că Dumnezeuexistă

—se subînţelege că există. Dumnezeu

purşisimplu

este.

VeŞniC

Dumnezeu a fost acolo dintotdeauna. Dumnezeu a existat

înaintea plantelor, animalelor şi a oamenilor, înaintede

existenţa

Pământuluişi

a Universului.El nu

aavut un

începutşi El

nu va avea nici sfârşit. Dumnezeu a fost întotdeauna şi va fi

întotdeauna.Biblia

spunecă

aexistat din

veşnicieîn

veşnicie.

Dumnezeu este veşnic.

Înainte ca să se fi născut munţii, şi înainte ca să se fi făcut

pământul…, din veşnicie în veşnicie, Tu eşti Dumnezeu!

Psalmi 90:2

Conceptul unui Dumnezeu veşniceste greu de înţeles pentru

noi. Este aşa detulburător pentru intelectul nostru încât deseori

noi îl clasificăm în creierul nostru sub categoriaimposibil.

Dar

existăilustraţii

să neajute

în înţelegere. Deexemplu, putem

săcomparăm veşnicia

cuCosmosul.

Majoritatea dintre noi

putem să ne închipuim

sistemul solar— Soarele

şiplanetele care orbitează

înjurul lui. Noi ştim că

este departe, dar sateliţii

au făcut ca punctele cele

maiîndepărtate să fie

tangibile.Dar

mergeţi

unpas mai departe şi

încercaţi să măsuraţi Universul. Dacăar

fi să ne urcăm într-o navă

spaţială şi am călători cu viteza luminii, am încercui Pământul

de şapte ori într-o secundă! V-a plăcut sejurul? A fost puţin cam

repede, nu-i aşa? Dacăne-am îndreptaîn

spaţiu cu aceeaşi viteză,

am trecede

Lună în două secunde, de planeta Marteîn

patru

minuteşide Pluto în cinci ore. Din acel punct încolo ne găsim

îngalaxia noastră— CALEALACTEE.

Page 26: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

16 Capitolul Doi

Cu viteza

luminii înconjuri

Pământul de

şapte ori într-o

secundă…

Cu viteza luminii, vei atinge cea mai

apropiată stea în 4.3 ani, ceea ce

înseamnă că în fiecare secundă a acelor

ani călătoreşti 186.000 de mile sau

300.000 de kilometri—o distanţă totală

echivalentă cu25.284.000.000.000 mile

sau 40.682.300.000.000 kilometri.

Steaua noastră, Soarele, este aproape de

marginea galaxiei Calea Lactee. Întregul

nostru sistem solar împreună cu planetele ce

orbitează în jurul Soarelui ar putea să încapă

în această pătrăţică

…treci de Lună în

două secunde…

…şi de Pluto

în cinci ore.

de Marte în patru

minute…

Page 27: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Doi 17

Galaxia Calea Lactee1

Fâşia de stele pe care o vezi pe cerul nopţii face parte din gigantica familie de stele

numită galaxia Calea Lactee. Călătorind cu viteza luminii, ar fi nevoie de 100.000 de

ani pentru aotraversa dintr-o parte în cealaltă. Există un număr de aproximativ 100 de

miliarde de galaxii în Univers, multe dintre ele cuprinzând miliarde de stele. Galaxiile

se găsesc în roiuri şi super-roiuri. Există aproximativ 20 de galaxii în grupul nostru, şi

mii de galaxii în super-roiul nostru.

Vrei o stea care să îţi poarte numele?2

Pe baza populaţiei din prezenta Pământului,

ai putea avea 16 galaxii care să fie numite

după tine. Aceasta înseamnă că miliarde de

stele ţi-ar putea purta numele!

Şi ajuns

aici, abia

ai început

călătoria ta

prin Univers.

Cu viteza luminii vei

atinge cea mai

apropiată

galaxie în

2.000.000

de ani… …şi cea mai apropiată

grupare de galaxii în

20.000.000 de ani.

Page 28: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

18 Capitolul Doi

Da,conceptul

de Dumnezeuveşnic

este greu depriceput,

dar la fel este şi dimensiunea Universului. Amândouă sunt

copleşitoare pentru mintea noastră,cu

toate acestea amândouă

suntreale. Biblia

pune accentulpe

acest lucru. Existenţa veşnică

alui

Dumnezeueste

oparte

atâtde

inerentă a naturiiLui, încât

Biblia face referinţă la ea ca un nume al Lui…

…Numele Domnului, Dumnezeului celui veşnic. Geneza21:33

Multe nuMe

Dumnezeu are multe nume sau titluri, fiecare dintre acestea

declarând ceva despre caracterul Lui. Noi ne vom uitala

trei:

1) eu sunt

Dumnezeua zis…: “Eu sunt Cel ce sunt.” Vei răspunde…astfel:

“Cel ce se numeşte ‘Eu sunt’, m-a trimis la voi.” Exodul 3:14

Cea mai bună explicaţie pe careopoate da

cinevala această

afirmaţie ar fi următoarea: EU SUNT Cel care este sau EU

SUNT cel ce există prin sine însuşi. Dumnezeu există prin

propria Sa putere.

Noiavem nevoie

de mâncare,apă, aer,

somn,lumină — o

cantitatenelimitată de elemente

esenţialevieţii

—dar

nuşi

Dumnezeu. El nu are nevoie de nimic, de absolut nimic! El

esteCel

ce există prin sineînsuşi, Cel

cea spus

EU SUNT.

2) doMn

Titlul EU SUNT nu este foarte des folosit în Biblie fiindcă

înţelesul lui este inclus în cuvântul DOMN.

Nici unul nu este ca Tine, Doamne!Mare eşti Tu, şi mare este

Numele Tău prin puterea Ta. Ieremia 10:6

Numele deDOMNnu

scoate în evidenţă doarstarea de existenţă

veşnică prinSine

Însuşi a lui Dumnezeu, ci ne concentrează

atenţia şiasupra poziţiei

Lui— o

poziţie mai înaltă decâta

tuturor celorlalţi. El este DOMN aldomnilor.

3) Cel prea Înalt

Acestnume

se leagă denumele DOMN accentuând rolul

de

stăpânitor supremal lui

Dumnezeu.

Page 29: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Doi 19

Ca să ştie că numai Tu, al cărui Nume este Domnul, Tu eşti

Cel Prea Înalt pe tot pământul. Psalmi 83:18

În acelaşi mod în care imperiile anticeaveau conducători

sau

suveranice domneau

peste ţinuturile lor,şiDumnezeu este

Împărat alUniversului, Dumnezeul Prea

Înalt.

Pânăşinumai cuvântul Dumnezeu accentuează

poziţia Lui

castăpânitor

suprem.Cuvântul Dumnezeu înseamnă:

celtare,

conducătorputernic,

divinitatesupremă.

Conceptulcare Îl

prezintă pe Dumnezeuca

împărat, e posibil să

sugereze o imagine a unuiom bătrân

aşezatpe

untron de

aur

plutindundeva

în stratosferă.Scriptura

nu Îl descrie nicăieri

peDumnezeu

ca ombătrân,

dar face referinţă la tronul lui

Dumnezeu—

nuunul ascuns într-un

nor—

ci mai degrabă

într-un templusfânt ce se găseşte în

Cer.

Domnul este în Templul Lui cel sfânt, Domnul Îşi are scaunul de

domnie în ceruri. Ochii Lui privesc, şi pleoapele Lui cercetează

pe fiii oamenilor. Psalmi 11:4

Dumnezeudomneşte

dinCer.

Nu ştim multe despre acest

loc numitCer,

darpuţinul

pe care îl ştim este deordinul

incredibilului.Mai târziu

vomdiscuta în detaliu

despreacest

lucru, dar deocamdată este suficient să ştim că Dumnezeu este

Stăpânul suprem.

un singur duMnezeu

TermenulCel

PreaÎnalt

vorbeştedespre locul unic pe care Îl

are Dumnezeu în Univers. Nu este nimeni altul ca El. El este

singurul, DOMNsuveran

peste toate.

Eu sînt Domnul, şi nu mai este altul, afară de Mine nu este

Dumnezeu. Isaia 45:5

Înainte de Mine n-a fost făcut nici un Dumnezeu, şi după

Mine nu va fi. Isaia 43:10

Nu există o ierarhie a dumnezeilor, cu un Dumnezeu mare

în frunte. Nu există alţi dumnezei, niciexistenţi

prin ei înşişi,

nicicreaţi.

Aşa vorbeşteDomnul…: ‘Eu sînt Cel dintâi şi Cel depe urmă,

şi afară de Mine, nu este alt Dumnezeu’. Isaia 44:6

Bibliaaccentuează — există

unsingur Dumnezeu.

Page 30: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

20 Capitolul Doi

un duH

Înaintesă încheiem acest subiect, mai trebuie să

înţelegem

un ultim lucru, Bibliane spune

că Dumnezeu este invizibil

fiindcă El este duh.

Dumnezeu este Duh… Ioan 4:24

Nu poţivedea

unduh fiindcă acesta nu are carne şi oase, aşa

cum

avem noi. Dar, numai fiindcă nupoţi

să vezi o anumită persoană,

nuînseamnă

că aceapersoană

este maipuţin reală.

Gândeşte-tela

funeraliile unui prieten de-altău care

amurit.

Dacă coşciugul era descoperit,poate te-ai

uitat la cel mort.

Trupulera acolo, dar unde era

prietenultău? El

numai era;

sufletul prietenuluitău nu mai era

prezent. Atuncicând

ne

uităm lacineva, vedem

doar casa aceleipersoane,

corpul

omenesc—

nuvedem adevărata

persoană, sufletul.

Vom vedeacă Biblia

specificăîn

multe feluri faptulcă

sufletul

omului începe să existela un

momentdat în

timp şi apoi

trăieşte veşnic. Dar Dumnezeu este diferit; El nu a avut un

începutlaun moment

dat şi nuva înceta

săexiste niciodată.

Eleste singurul

duhveşnic, trăind

dinveşnicia trecută până

în veşnicia viitoare.

Dumnezeu:

El este un duh.

El este veşnic.

El esteCel

cea spus

Eu Sunt— Cel

ce existăprin Sine Însuşi.

Eleste Dumnezeul Prea Înalt, Stăpânitorul Suprem peste toate.

El este singurul Dumnezeu.

Şi aşaafost— la început…

2 Îngeri, oŞtiri Şi stele

Primul act de creaţie al luiDumnezeu

este răsfirat pe paginile

Bibliei.Poţi aduna suficiente informaţii pentru a răspunde

la

întrebărisimple, dar cam

atâtar fi tot. Biblia nu

afost scrisă

pentru a satisface curiozitatea nesfârşită a omului.Ea

furnizează

informaţiide

bazăprivitoare la

anumite evenimentedar când

estevorba

de detalii în plus,paginile

eiamuţesc. Acesta

ar fi

şicazul subiectului privind duhurile.

Page 31: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Doi 21

nuMe

Biblia desemnează duhurile cu mai multe numediferite—la

singularsau la

plural. Noi le numimdeseori îngeri, dar Biblia foloseşte mulţi termeni * A nu se

confunda cu

stelele de pe

pentrua-i

defini: heruvimi, serafimi, îngeri,

arhangheli, stele aledimineţii —

şi listapoate cerul nopţii.

Contextul

clarifică

înţelesul real

continua.Ca

grupsunt

desemnaţicu nume cumar fi oştiri sau *stele. al cuvintelor.

Oştirea cerurilor se închină înaintea Ta. Neemia 9:6

Esteposibil

ca toţi să aibănume personale,

dar numaicâteva

sunt menţionate,cum ar fi

Gavrilsau Mihail.

inVizibili, fără nuMăr

Ca şi în cazul lui Dumnezeu, duhurile sunt invizibile, fără

trupuride carne şi sânge cum

avemnoi. Deşi noi nu le

putem

vedea,probabil că sunt peste tot.

CândBiblia

vorbeştedespre

numărul îngerilor, eafoloseşte în scrierile

originale un cuvânt

care înseamnă ‘fărănumăr’.

Cu altecuvinte

suntatâţia îngeri

încât nuare nici

unrost să te

apucisă-i

numeri.

Descrierea folosităpentru

a-i delimitanumeric

numai pe cei

careînconjoară

tronul lui Dumnezeu sugerează un număr

deneînchipuit.

M-am uitat, şi împrejurul scaunului de domnie…am auzit

glasul multor îngeri. Numărul lor era de zece mii de ori zece

mii şi mii de mii. Apocalipsa 5:11

sluJitori

Fiinţeleangelice au fost create să Îl

slujeascăpe Dumnezeu şi

să fie peplacul

Lui. Ele sunt numiteduhuri slujitoare.

Binecuvântaţi pe Domnul, îngerii Lui, care sunteţi tari în

putere, care împliniţi poruncile Lui, şi care ascultaţi de glasul

cuvântului Lui. Binecuvântaţi pe Domnul, toate oştirile Lui,

robii Lui, care faceţi voia Lui! Psalmi 103:20,21

Nu sînt oare toţi [îngerii] duhuri slujitoare trimese să

îndeplinească o slujbă…? Evrei 1:14

Cuvântul înger este derivatdin

cuvântul grecesc care înseamnă

mesager sau slujitor. Fiindcă Dumnezeu este Celce i-a

creat,ei Îi

aparţin Luişi

trebuiesă facă

tot ce lecere

Dumnezeusă

facă.

Page 32: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

22 Capitolul Doi

Creator-proprietar

Conceptul creatorului care esteşi

proprietarul şi-a pierdut

greutateaîn

economia noastră industrializatăşi

orientată spre

bani. Îmi amintesccă

treceam printr-un aşezământ tribal din Papua

Noua Guinee.În

cazul fiecărui obiect despre care întrebam: - “A

cui vâslă este aceasta? A cui canoe este aceasta?”—reuşeam să obţin

un răspuns care desemna un proprietar. Când m-am interesat

demodul în care

îşidădeau seama cine este proprietarul, ei

priveau neîncrezători. “Păi, proprietarul este cel care l-a făcut!”

Legătura creator-proprietar era foarte puternică. Când i-am

întrebat dacă este vreo problemă dacă rup o vâslă, ei au fost la fel

deconvingători

cănuar fi o idee foarte bună—decât dacă vreau

să amprobleme

cucreatorul-proprietar. Mergând mai departe,

amîntrebat dacă era acceptabil

caproprietarul

sărupă o vâslă.

Eiau răspuns printr-o ridicare din umeri

şiau încuviinţat: “Nu

e problemă dacă proprietarul o rupe — el a făcut-o.”

Dumnezeuacreat

îngerii,de aceea nu este deplasat ca ei să

fie consideraţiproprietatea

Sa. Şi devreme

ce ei Îiaparţin,

ei

trebuiesă Îi

împlinească poruncile—ca

slujitorişi ca mesageri.

Aceasta nu este o formă antică de servilitate. Nu există aici

referirila legături forţate. Îngerii

nu puteau avea uncreator

proprietarmai bun.

inteleCt Şi putere extraordinare

Pentru aduce la bun sfârşit

poruncile Sale, Dumnezeui-a

creat

peîngeri

cu inteligenţă şiputere

mare.Unele

dintrefiinţele

acestea angelice aucapacităţi

mai mari decât altele. Îngerii

au fost creaţifiinţe

perfecte, fărănimic

rău în ei. Dareinu

erau nici roboţi; fiecare dintre eiavând o voinţă

ce îi dădea

posibilitatea deaalege.3

aseMănători dar diferiţi

Îngerii auanumite asemănări

cuomul,

deşi omul nu estenici pe

departe atât de*Limba ebraică

este neclară în ceea

cepriveşte acest

puternicsau de

inteligent.Biblia

spune cuvânt, şi el poate să

însemne Dumnezeu

că Dumnezeu a făcut omul… sau îngeri. Dar este

…cu

puţinmaipejosdecâtDumnezeu[sau vorba cu siguranţă

despre o fiinţă

îngeri]*… Psalmi8:5

cerească superioară.

Page 33: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Doi 23

Cu toate căexistă

asemănări, îngeriisunt

diferiţi deoameni.

Ei nu mor niciodată.4 Ei nici nu se căsătoresc şi nici nu se

reproduc.5Deşi în mod normal

sunt nevăzuţi, eise arată cu

ocazia anumitormisiuni.

Când vorbesccu

omul,limba pe

care

o folosesc este înţeleasă de ascultător.

HeruViMul pus-deoparte

Cel maiputernic,

cel maiinteligent

şi cel maifrumos duh

cea

fost creat vreodată este un heruvim. Numele lui se traduce cu

Lucifer6,care

înseamnă cel carestrăluceşte sau steaua

dimineţii.

…Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Isaia 14:12

DespreLucifer se

vorbeşteca

despreun

heruvim uns. Înţelesul

cuvântului unsîşi are

originileîn ritualul antic de turnare

a

untdelemnului peste cinevasau

ceva, pentru a-l pune deoparte

pentruDumnezeu

învederea

uneiînsărcinări

speciale. Acest

act eraconsiderat

sfânt şi nuputea

filuat uşor.

Erai un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse; te pusesem pe

muntele cel sfânt al lui Dumnezeu…Ai fost fără prihană în

căile tale, din ziua, când ai fost făcut… Ezechiel 28:14,15

Se pare căresponsabilitatea pe

careo avea

Lucifer îl ţinea în

prezenţalui Dumnezeu

tottimpul. Poate

că el îi reprezenta într

unanumit

fel petoţi

ceilalţi îngeri şi îiconducea

înînchinarea

şi laudaadusă creatorului-proprietar al lor.

Mai târziuvom

învăţamai multe despre acest

heruvim uns.

ÎnCHinare

Cuvântul închinare vine dintr-un cuvânt ebraic care însemna

să tepleci cu

teamăreverenţioasă

şiadorare

plină deuimire.

Biblia

spunecă toţi

îngeriise închinau lui Dumnezeu.

Tu dai viaţă tuturor acestor lucruri, şi oştirea cerurilor se

închină înaintea Ta. Neemia 9:6

Lucrul acesta estecel

puţin normalde vreme ce Dumnezeu

este

Împăratul Suveran,şi este

îndreptăţitsă

Ise

declare valoarea.

În contrast, dacă eu mă laud cufaptele unui

prieten de-al

meu,oricine s-ar

puteaîndoi că

prietenulmeu merită sau nu

lauda pecare i-o atribui. Dar Biblia

spunecă Dumnezeu este

vrednic de toată slava.

Page 34: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

24 Capitolul Doi

Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava,

cinstea şi puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile, şi prin voia

Ta stau în fiinţă şi au fost făcute!Apocalipsa 4:11

Căci Tu eşti mare, şi faci minuni, numai Tu eşti Dumnezeu.

Psalmi 86:10

toţi Îngerii sunt Martori la Creaţie

Actul de creaţie al luiDumnezeu a

început. Acum, în timp

cemultitudinea

de îngeripriveşte

şi se bucură,Dumnezeu a

începuturmătoarea Lui

operăde artă.

Pânza lui: Universul.

Temalui:

întregul Pământ.

“Unde erai tu când am întemeiat pământul? Spune, dacă ai

pricepere. Cine i-a hotărât măsurile, ştii? Sau cine a întins frânghia

de măsurat peste el? Pe ce sunt sprijinite temeliile lui? Sau cine

i-a pus piatra din capul unghiului, atunci când stelele dimineţii

[sau duhurile] izbucneau în cântări de bucurie, şi când toţi fiii lui

Dumnezeu scoteau strigăte de veselie?” Iov 38:4-7

Page 35: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

CAPITOLUL DOI •• 25

Page 36: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

“CAPIToLULTREI

1 cea ŞI PĂMÂNT

TOATE ERAU BUNE

BĂRBATULŞI FEMEIA

Page 37: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Trei 27

1 Cer Şi păMânt

Prima carte din Biblie este intitulată Geneza.

Geneză înseamnă începuturi.

La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul. Pământul

era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric, şi

Duhul lui Dumnezeu se mişca pe deasupra apelor. Dumnezeu

a zis: “Să fie lumină!” Şi a fost lumină. Dumnezeu a văzut

că lumina era bună; şi Dumnezeu a despărţit lumina de

întuneric. Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul l-a

numit noapte. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă:

aceasta a fost ziua întâi. Geneza 1:1-5

din niMiC

“Laînceput, Dumnezeu a

creat …”Acrea înseamnă a manifesta

o putere mare.Este şi mai

greude

crezutcăDumnezeu a creat

totul din nimic. Noi ca oameni creem, dar numai din materiale

pre-existente, pictămimagini

folosind vopselepe

bază deulei

şipânză. Construim

case dinlemn,

mortar şicărămidă.

Dar

Dumnezeu nu a folosit nimic când a creat.

atotputerniC

Săcreezi

lao scară atât

demare

fărămateriale,

fărătipare, fără

atelier şifără unelte, cere abilităţi

ce nesunt străine

întotalitate.

Bibliane spune

că creaţiaafost

posibilă purşi simplu fiindcă

Dumnezeu are abilitatea să creeze. Puterea lui Dumnezeu nu

cunoaşte limite.

Mare este Domnul nostru şi puternic prin tăria Lui… Psalmi 147:5

El este cuadevărat

atotputernic.

atotŞtiutor

Dumnezeu nuare doar

puterea,ci are şi cunoştinţa. El este

atotştiutor.

Mare este Domnul nostru…priceperea Lui este fără margini.

Psalmi 147:5

Dumnezeu ştie totul. El nu trebuie să ceară informaţii

suplimentarede la

arhitectsau de la

inginer. Cunoaşterea

Lui este nelimitată. În creaţie,Dumnezeu nu

afost limitat la

tiparulcreat de

altcineva.

Page 38: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

28 Capitolul Trei

prezent pretutindeni În aCelaŞi tiMp

Când omulse

implică în procesul de construire sau de conferire

a formei unui obiect, el are nevoie de un loc unde să lucreze, cum

ar fi un atelier sau un laborator. Dar Dumnezeu nu a avut nevoie

de nici un atelierîn

caresă Îşi

proiecteze creaţia, fiindcă Biblia

ne spune că Domnul este prezent pretutindeni în acelaşi timp.

“Sunt Eu numai un Dumnezeu de aproape, zice Domnul, şi

nu sunt Eu şi unDumnezeu dedeparte? Poate cineva să stea

într-un loc ascuns fără să-l văd Eu?” ziceDomnul. “Nu umplu

Eu cerurile şi pământul?” zice Domnul. Ieremia 23:23,24

Doar Dumnezeu posedă această triadăde atribute

— atotştiutor,

atotputernicşiprezent pretutindeni

înacelaşi

timp—

şi doar

combinaţiaperfectă

a acestortrei atribute poate să creeze

cadrul complex în care trăim noi.

El a făcut pământul cu puterea Lui, a întemeiat lumea cu

înţelepciunea Lui, a întins cerurile cu priceperea Lui. Ieremia51:15

Îngeriinu posedă nici una dintre aceste caracteristici,

aşa

puternicişi

inteligenţi cum sunt.Dar noi? Noi

nu suntemnici

măcarpe aproape

deo

astfel de abilitate.

Pentruca

noisă construim chiar şi cel mai simplu obiect, este

nevoiede

efort uman reunit.De exemplu, să

zicemcă vrem

să facemun scaun

simplu, din metal— tipul

rabatabil pecare

îlgăseşti

în salafestivă a

şcolii.

Pentru început avem nevoiede metal.

Dar unde vom găsi metalul potrivit?

În pietre.

Dar cine ştie care pietre conţin metalul necesar?

Avem nevoiede un geolog şi un

prospectorcare ştiu multe

despre cum să găseşti pietrele care conţinminereu

defier.

Presupunând că am găsit pietrele potrivite, care ar fi următorul

pas? Pietrele sunt în pământ!

Avemnevoie de

cinevacare posedă cunoştinţe legate de

fabricareadinamitei şi

a echipamentuluiminier

corespunzător.

Avem nevoiede mineri care au pregătirea necesară extragerii

minereuluidin

pământîn condiţii de siguranţă.

Dar tot nu poţi face un scaun dintr-o grămadă de minereu de fier.

Acestatrebuie topit.

Dar poţi să faci un foc suficient de mare pentru a topi pietre?

Page 39: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Trei 29

Avem nevoiede

ceicare

cunosc procesulde

rafinareşi de aliere.

Bun, i-am găsit pe aceştia, dar ştii ce s-a întâmplat?

Ei au turnatpur

şi simpluun

bloc de oţel.Ajunşi

în acest

puncteste

posibilsă fim

dispuşisă stăm

peun bloc de metal

— vreausă

spun,după ce

s-arăcit! Dar dacă

avemde gând

să facem un scaun, va fi nevoie de cineva care să ştie cum să

transformeblocul respectiv

de metalîntr-o

bucatăplană,

de

grosimecorespunzătoare. Apoi va

finevoie

să îndoim oţelul

şi să îl sudăm.

Sudare?

Separe

căavem nevoie

decineva

care arecunoştinţe

despre

electricitateşimodul

în care săogenereze.

Precumvedeţi, a

faceun

scaun esteun proces

complicat. Şi

nicimăcar

nu am amintitdespre

cum să facemvopseaua,

mai

specific tipul devopsea

care să adere de metal şi care să aibă

culoarea pe careodorim.

Şi ce se întâmplă cu picioruşele scaunului?

Suntdin plastic.

Plastic?

Hmmm. Aceastanu are

de-a face cu produselesecundare

ale

petrolului?Stai să mă

gândesc.Să forezi

unpuţ

pentru agăsi

petrol …!???

Şitot

cevroiam

săfacem

era un scaun dinmetal. Pentru a

crea

până şi cel mai simpluobiect este nevoie de sute

deoameni ale

cărorcunoştinţe să le combinăm şi

a căror forţesă le

alăturăm.

Nimeni nu ştie totul.

Niciunul dintre noi, uman

sau angelic, nupoate

fi comparat

- nici măcar în cea mai mică măsură - cu Dumnezeu care ştie

totul, care are toată puterea să creeze dinnimic,

şi care este

pretutindeni—

astfelîncât poate

săpună

orice obiectpe

care

l-a făcut,oriunde

alege.Dumnezeu

esteunic.

Ah! DoamneDumnezeule, iată, Tu ai făcut cerurile şi pământul

cu puterea Ta cea mare şi cu braţul Tău întins: nimic nu este

de mirat din partea Ta! Ieremia 32:17

duMnezeu azis

Descrierea acestuiact

monumentalde

creaţie este redată simplu

şiconcis. Cea

maiuimitoare informaţie este transmisă

doarprin

Page 40: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

30 Capitolul Trei

câteva cuvinte.De

exemplu, textulbiblic face

doar o referire

vagăla

mijloacele prin care DumnezeuŞi-a

realizat creaţia.El

nu a folosit mâinisau

unelte. Domnul purşi simplu

a chemat

laexistenţă

cosmosul şitot

ceconţinea

elprin cuvânt.

Dumnezeu a zis: “Să fie lumină!” Geneza 1:3

…lumea a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu… Evrei11:3

Dinnou, o astfel de abilitate întrece capacitatea noastră de a ne

imagina. Noi nu putem înţelege noţiunea de chemare a unui

scaun de metalla

existenţă, darămite Universul! Cu toate acestea,

la ce te-ai aştepta din partea unui Dumnezeu atotputernic? Când

te gândeştimai

binete

aştepţica

Elsă

aibă într-adevăr o astfel

deputere. Biblia declară acest lucru

cafiind adevărat.

CerurileaufostfăcuteprinCuvântulDomnului,şi toatăoştirea

lor prinsuflareagurii lui…TotpământulsăseteamădeDomnul!

Toţi locuitorii lumii sătremureînainteaLui!Căciel zice,şi se face;

porunceşte şi ce porunceşte ia fiinţă. Psalmi 33:6,8,9

Deci, aşaa început.

Dumnezeua chemat

lumina laexistenţă.

Ela numit

lumina zi, iarîntunericul

noapte.După spusele

Bibliei,astfel s-a

încheiatprima

zia

creaţiei.

antiCă dar exaCtă

Cu secole în următoţi

credeau căPământul

este plat. Acest

mod de gândire nus-a bazat

nicioclipă pe Biblie. Scriptura

foloseşteun

cuvântcare

face aluzie la forma sferică a globului,

atunci când afirmă că…

El şade deasupra cercului pământului… Isaia 40:2

Unii antici speculaucă

Pământulera aşezat

pe o temelie

puternicăsau că era

susţinutde un

dumnezeumitologic.

Bibliaspune

căDumnezeu...

…spânzură pământul pe nimic. Iov 26:7

Ptolemeuîn

secolulIIa catalogat 1022 de stele diferite, raport

considerat adevărat pânăce

Galilei a inventat telescopul în

secolul XVII. Deşi, cu ochiul liber sunt vizibile doar 5000 de

stele, Biblia, deja pe primele sale pagini, aseamănă numărul

stelelor cu…

…nisipul de pe ţărmul mării… Geneza 22:17

Page 41: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Trei 31

pretutindeni În aCelaŞi tiMp

Nu toate atributele lui Dumnezeu sunt inteligibile în

aceeaşi măsură. Într-un fel, este maiuşor să ni-L închipuim

peDumnezeu

ca fiind atotputernic şiatotştiutor

decât săÎl

ştim prezentpeste tot în acelaşi timp. Dar iar şi

iar,Biblia

neînvaţă

că Dumnezeu esteomniprezent.

Cândstai şi o

analizezi,această

idee estechiar încurajatoare.

Atuncicând călătoresc departe de familia mea, îmi doresc

să ştiu căDumnezeu

este cu ei. Dar înacelaşi

timpvreau

ca

Domnulsă fie cu

mine.Dacă am probleme, nu vreau să fiu

nevoitsă Îl caut

pe Dumnezeu pentru aprimi

ajutorde la

El.Posibil

să amnevoie

deajutor —ACUM!

Şi bine-nţeles,

doresc caacest

lucru să fievalabil

şipentru

familiamea.

Pede

altă parte, poatefi şi

înspăimântătorsă

ştiicăDumnezeu

este prezentpeste

tot. Dacă facceva

rău, nuexistă

locunde

să mă ascund.

Însecolul X î.Ch.,

unîmpărat

alIsraelului

călăuzit de

Dumnezeu, a scris următoarele cuvinte:

Unde mă voi duce departe de Duhul Tău, şi unde voi fugi

departe de Faţa Ta?

Dacă mă voi sui în cer, Tu eşti acolo; dacă mă voi culca în

locuinţamorţilor,iată-Te şi acolo;dacă voilua aripilezorilor,

şi mă voiducesă locuiesc la marginea mării, şi acolo mâna

Ta măva călăuzi, şi dreapta Tamăva apuca. Dacă voi zice:

“Cel puţin întunericul mă va acoperi, şi se va face noapte

lumina dimprejurul meu!” Iată că nici chiar întunericul nu

este întunecos pentru Tine; ci noaptea străluceşte ca ziua, şi

întunericul ca lumina. Psalmi 139:7-12

TrebuiesăsefacădistincţieîntrefaptulcăDumnezeuestepretutindeni

în acelaşi timp şi conceptulde panteism. Pe scurt, panteismul învaţă

că Dumnezeu este în toate şi totul este Dumnezeu. În contrast,

vom vedea că Biblia învaţă că Domnul este distinct de creaţia

Sa— El nu este parte a ei. Scriptura Îl defineşte pe Dumnezeu

ca fiinţă, nu ca o forţă abstractă sau o realitate transcendentă.

Nu ştii? N-ai auzit? Dumnezeul cel veşnic, Domnul afăcut

marginile pământului. El nu oboseşte, nici nu osteneşte;

priceperea Lui nu poate fi pătrunsă. Isaia 40:28

Page 42: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

32 Capitolul Trei

2 toate erau bune

Dumnezeu a începutlucrarea Sa de creaţie.

Cortina afost

ridicată.În timp ce oştirile

îngereşti priveau,cerul şi

pământul

auintrat

pe scenă. Cu uncuvânt, Dumnezeul suveran a

aprins

reflectoarele. Actul unu s-a încheiat: ziua unu s-a sfârşit. Urmau

alte cinci acte alespectacolului

luiDumnezeu,

înurmătoarele

cincizile ale creaţiei.

“Nu ştiţi? N-aţi auzit? Nu vi s-a făcut cunoscut de la început?

Nu v-aţi gândit niciodată la întemeierea pământului?” Elşade

deasupra cercului pământului, şi locuitorii lui sunt ca nişte

lăcuste înaintea Lui; El întinde cerurile ca o mahramă subţire,

şi le lăţeşte ca un cort, ca să locuiască în el. Isaia 40:21,22

Biblia comparăPământul

cuun

cort. Este un loc în care poţi

trăi,o suprafaţă

locuibilăunică

în totUniversul. Dar pentru

caplaneta Pământ

să fiepotrivită pentru

trai, eranevoie

deo

lucrare majorăde

construcţie.Îivedem

peîngeri cufundându-se

în tăcere. Cortina se ridică în ziua a doua cu crearea întinderii.

Întinderea? Ce este ea? Daţi-mivoie

săvă

explic.

ziua a doua

Dumnezeua zis: “Să fie o întindere între ape, şi ea să despartă

apele de ape”. Şi Dumnezeuafăcut întinderea, şi ea a despărţit

apele care sunt dedesubtul întinderii de apele care sunt

deasupra întinderii. Şi aşaa fost. Dumnezeua numit întinderea

cer. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta

a fost ziua a doua. Geneza 1:6-8

Când Dumnezeu a creat lumea, lumea era acoperităde

ape. În

ziua a doua,primim

primul indiciu privind faptulcă

lumea,

atunci când a fost creată, era diferită de cum o ştim noi. Biblia

spune căDumnezeu a luat o parte din ape şi le-a aşezat undeva

sus, pecer. Astfel

uniicomentatori ai Bibliei

ausugerat că acest

lucru sereferă

pur şi simplu la nori,alţii

auteoretizat existenţa

unei pături transparentede

vapori de apăce

înconjoară globul.

Indiferentcă

apelede sus

reprezintăsau

nu o pătură, există o

dovadăcă pe

atunciclima era diferită

într-omare

măsurăde

ceea cecunoaştem noi

azi.Pare

să fifost tropicală pe toată

suprafaţa Pământului.Se ştie că

o atmosferă conţinând vapori

deapă

înprocentaj mai mare,

arputea

creaun anumit

efect

Page 43: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Trei 33

de seră. Mai încolo vom vedea care a fostlucrul care a schimbat totul în ceea ce *Cuvântul întindere

este sinonim cu

ştim noi azi. Oricare ar fi explicaţia, dupăcum

spune Biblia, Dumnezeu a creat o*întindere, probabil sinonimăcu ceea ce

spaţiu,şi se poate

aplica fie atmosferei

Pământului, fie

spaţiului mai larg.

azi numim atmosferă.

ziua a treia

Laînceputul zilei a

treia, apele de subîntindere

constituiau

încă un ocean vast şi nicăieri nu era vizibil uscatul. Dumnezeu

a vorbit din nou.

Dumnezeu a zis: “Să se strângă la un loc apele care sunt

dedesubtul cerului, şi să se arate uscatul!” Şi aşa a fost.

Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar grămada de ape a

numit-o mări. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun.

Apoi Dumnezeu a zis: “Să dea pământul verdeaţă, iarbă cu

sămânţă, pomi roditori, caresă facărod după soiul lor şi care

să aibă în ei sămânţa lor pepământ.” Şi aşa a fost. Pământul

a dat verdeaţă, iarbă cu sămânţă după soiul ei, şi pomi care

fac rod şi care îşi au sămânţa în ei, după soiul lor. Dumnezeu

a văzut că lucrul acesta era bun. Astfel, a fost o seară, şi apoi

a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a treia. Geneza 1:9-13

Ziuaatreia

poatefiîmpărţită

în două părţi. Maiîntâi, vedem

uscatulapărând. Aparent,

pe măsură cefundul oceanului

se

scufunda, formând bazineuriaşe

pentru apă, a apărut uscatul,

înălţându-sedin

adâncuri.În al doilea

rând, vedemcrearea

plantelorşi

copacilor.

Căci aşa vorbeşte Domnul, Făcătorul cerurilor, singurul

Dumnezeu, care a întocmit pământul, l-a făcut şi l-a întărit,

l-a făcut nu ca să fie pustiu, ci l-a întocmit ca să fie locuit: “Eu

sunt Domnul, şi nu este altul!”Isaia 45:18

Încă de laînceput, Dumnezeu pregătea Pământul

să fielocuit,

iaracum

era creatăvegetaţia

pentruase

îngrijide

nevoile

noastre fizice: mâncare,oxigen

şi lemnpentru

construcţii.

ziua a patra

Înprima

zia creaţiei, Dumnezeu a

ridicatcortina întunericului

atuncicând

a chematlumina la

existenţă.În

ziua a patra,

Dumnezeu a creat luminătorii.1

Page 44: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

34 Capitolul Trei

Dumnezeua zis: “Să fie nişte luminători în întinderea cerului,

ca să despartă ziua de noapte; ei să fie nişte semne care să

arate vremile, zilele şi anii; şi să slujească de luminători în

întinderea cerului, ca să lumineze pământul.” Şi aşa a fost.

Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, şi anume:

luminătorul cel mai mareca să stăpânească ziua, şi luminătorul

cel mai mic ca să stăpânească noaptea; a făcut şi stelele.

Dumnezeu i-a aşezat în întinderea cerului, ca să lumineze

pământul, să stăpânească ziua şi noaptea, şi să despartă

lumina de întuneric.

Dumnezeuavăzut că lucrul acesta erabun. Astfel, a fosto seară,

şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a patra.

Geneza 1:14-19

Dacă ni separte ciudat

că Dumnezeuacreat lumina înainte

deacrea Soarele,

trebuiesă

neamintim că pentru

Dumnezeu

era la fel de uşor să creeze atât lumina cât şi luminătorii.

Eu, Domnul, am făcut toate aceste lucruri, Eu singur am

desfăşurat cerurile… Isaia 44:24

El a făcut luna ca să arate vremile; soarele ştie când trebuie

să apună.Psalmi 104:19

ordine

Soarele, Luna şi stelele dezvăluie faptulcă

Arhitectul arhitecţilor

este un Dumnezeual

ordinii. Regulade

bază a Universului este

ordinea. Ea ticăie cuprecizia unui

ceas atomic şi,într-adevăr,

esteun fel de

măsură a timpului. Noi creem orareale

mareelor

cumulţi

aniînainte,

cuîncrederea că

aceleorare vor fi exacte. Lansăm sateliţi, sigurifiindde

faptulcă se

vor întâlnicu

planete*Sonda

spaţială

Galileo lansatăde

NASA a călătorit

6ani înainte de

a

îndepărtatela un

moment precis, aşacum

ajunge

la

Jupiter,

exact aşa cumau fost *programaţi.

fusese programată.

Întreaga planetăse

bazeazăpe

regularitatea răsărituluişiapusului.

Fără acest tipar prestabilit,nimic

nu arsupravieţui.

Ordineace

poatefiobservată

înUnivers, este rezultatul legilor

fizice careguvernează

totul. Putem studia acelelegi

prin

diverseştiinţe

cumar fi

astronomia,biologia, fizica şi chimia.

Dumnezeu a stabilit acestelegi

fiziceca ele să

menţină ordinea

înUnivers

cuoprecizie uimitoare.

Page 45: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Trei 35

El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate se ţin prin El.

Coloseni 1:17

Noi considerăm atât de normal ca aceste legi săexiste,

încât

niciodatănu

neîntrebăm

cum ar fi lumea fără ele. Darîncercaţi

numaisă

vă imaginaţi rezultatul dacă— timpde

câteva secunde,

la întâmplare, lacâteva

zile distanţă—

legea gravitaţiei ar fi

suspendată. Ar domni haosul şi moartea.Ar

fica

şi cum cineva,

dintr-odatăar opri toate semafoarele, semnele de circulaţie

şi limitele de viteză depe

străzileoraşului

nostru. Acele legi

există cu un anumitscop.

Legiledefinesc

limitele stricte ale

funcţionăriiunui anumit

lucru.

A Ta este ziua, a Ta este şi noaptea; Tu ai aşezat lumina şi

soarele. Tu ai statornicit toate hotarele pământului…

Psalmi 74:16,17

Parcă din instincttratăm aceste legi cu mare respect. De

exemplu, umblăm cu mare grijă pe marginea uneistânci

fiindcă

ştim căaignora legea

gravitaţiei va avea repercusiuni grave.

Unde aio lege,

vei aveaşi o consecinţă. Cu

excepţia celor cenu

cunoscfrica,

noi evităm să nejucăm

cu aceleconsecinţe,

aşa

cumfugim

de ciumă.

Aceste legi— această structură

şi ordine—

reflectănatura lui

Dumnezeu. Aşa este El.

ziua a CinCea

În ziuaa cincea,

Dumnezeuacreat întregul caleidoscop de

vieţuitoare din mări şi depăsări.

Dumnezeua zis: “Sămişune apele de vieţuitoare, şi să zboare

păsări deasupra pământuluipe întinderea cerului.” Dumnezeu

a făcut peştii cei mari şi toate vieţuitoarele care se mişcă şi de

care mişună apele, după soiurile lor; a făcut şi orice pasăre

înaripată după soiul ei. Dumnezeu a văzut că erau bune.

Dumnezeu le-a binecuvântat, şi a zis: “Creşteţi, înmulţiţi-vă,

şi umpleţi apele mărilor; să se înmulţească şi păsările pe

pământ.” Astfel a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă:

aceasta a fost ziua a cincea. Geneza 1:20-23

ziua a Şasea

Ziuaa şasea a fost apogeul actului de creaţie al

luiDumnezeu.

Dumnezeu a începutziua cu crearea animalelor de uscat.

Page 46: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

36 Capitolul Trei

Dumnezeu a zis: “Să dea pământul vieţuitoare după soiul lor,

vite, târâtoare şi fiare pământeşti,după soiul lor.” Şi aşa a fost.

Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor, vitele

după soiul lor şi toate târâtoarele pământuluidupă soiul lor.

Dumnezeu a văzut că erau bune. Geneza 1:24,25

soiuri

În ziua a treia, a cincea şirespectiv

a şasea,se afirmă

plantele, vieţuitoarele mărilor,păsările şi animalele trebuiau

să se înmulţeascădupă

soiullor.

Dar cevrea

săspună:

după

soiul lor? Pur şi simplu faptul că pisicilevor

danaştere

la pisici,

câiniila

câinişi

elefanţiila

elefanţi.Nu trebuie să ne

temem

că dacă plantămbulbi

de lalea,vor

răsări cedri.

Creaturile potsă dea naştere la diferite

varietăţi,2 totuşisă fie

acelaşisoi. De exemplu,

poţisă încrucişezi

diverse soiuride

câinişi să

obţii o întreagăgamă de

canine—de la pudeli la Dog

german—

dar tot câini sunt şi aceştia. Nus-a

adăugat nimic

nou,de

fapt, fiecaredintre

ei conţinemai

puţinăinformaţie

genetică decât soiurile careau

fost amestecate. Pede altă

parte,

fiindcă soiurile sunt stabile, un fermier nu trebuie să se teamă

căporcul vecinului va

danăvală

pepajiştea lui

şi seva încrucişa

cuponeiul fiului său.

Dinnou, vedem

căDumnezeu a

stabilit

legi fizicepentru a menţine ordinea

în sistem.

perfeCt, fără Cusur, sfânt

Pemăsură ce

Universulera creat, Biblia

spune repetatcă…

Dumnezeu a văzut că erau bune. Geneza 1:25

Aceasta este încăuna

dintreacele

afirmaţii conciseîncărcate

cu înţeles. Când Dumnezeu a creat, El a făcut lucrurile cu

adevărat bune.

Căile lui Dumnezeu sunt desăvârşite, Cuvântul Domnului

este încercat. Psalmi 18:30

Noi oamenii nuputem face nimic fără cusur.

Ceea ceproducem

noi, poate fi acceptabil, darva avea

totuşi defecte. Dar când

Dumnezeu a creat, El a făcut toate lucrurile fără defect.

Bibliaspune

căDumnezeu Însuşi este

perfect—

fărăprihană.

Noifolosim

cuvinte ca sfânt şineprihănit

pentrua descrie

aspecte ale acesteperfecţiuni.

Page 47: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Trei 37

“Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oştirilor!… Isaia 6:3

Strălucire şi măreţie este lucrarea Lui, şi dreptatea Lui ţine

în veci. Psalmi 111:3

…Dumnezeul cel sfânt va fi sfinţit prin dreptate. Isaia 5:16

Ne vomuita

mai atentla

acestecuvinte pe

măsurăce înaintăm

în Biblie. Deocamdată, tot ce trebuie să ştim este cănoţiunile

sfânt şineprihănit

sunt folositepentru a

descrie aspecte ale

naturiiperfecte ale

lui Dumnezeu.

Sfinţenia absolută a lui Dumnezeunupoate fi accentuată suficient.

Este un aspect care nu trebuie să fie trecut cu vederea în povestire.

Este o bucăţicăcenu poate fi lăsată pe dinafară în reconstituire.

Ţineţi acest lucru în minte de-a lungul lecturii dumneavoastră.

Perfecţiunea este fundamentală în caracterul lui Dumnezeu. Fiindcă

este perfect, El nu ar putea să făurească decât o creaţie perfectă.

Creaţia s-a schimbat, precum vedem, dar la început era aşa cum

trebuiasă

fie! Dumnezeu a spus: era bună. Era perfectă.

lui duMnezeu Îi pasă

Dumnezeu puteasă creeze toate plantele şi animalele în alb

negru, dar înschimb,

Elafăcut

totulcu

o varietatenesfârşită

de pigmentări şinuanţe.

Nu doar căa inventat

culoarea, ci El

acreat şi ochi care să poată

distingeculoarea.

Dumnezeu aasigurat şi

o varietatemare de

mâncarecare are

un gustbun.

Elputea

să facă ca toate felurile demâncare

aibă gust de ficat!Unora poate

le place ficatul, dar noi toţi

cunoaştemoameni

care ar fi fost dezamăgiţi.Domnul nu a

creat doaro varietate

de arome, ci Elne-a

mai dat şipapile

gustativepentru

ane putea bucura de

nuanţele fine ale varietăţii,

aparentnesfârşite, de

stiluride gătit.

Pelângă multe

altelucruri, le-a dat

parfumflorilor şi

acreat

nasul cu abilitatea sa deaaprecia esenţe

nenumărate. Totul

ar fiputut

să miroase ca ouăle stricate,dar Dumnezeu

nu aşa

a rânduit lucrurile.

Dumnezeuar

fi pututsă

limiteze crearea floreila

câteva soiuri.

Într-adevăr,şi numai

câteva soiuriar fi

împlinitnevoile

noastre

chiar foartebine.

Darnu,

noivedem o varietate copleşitoare.

Este evidentfaptul

căDomnul

este un Dumnezeucăruia

Îi

pasăcu

adevărat.Biblia

spunecă El

Page 48: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

38 Capitolul Trei

…ne dă toate lucrurile din belşug, ca să ne bucurăm de ele.

1 Timotei 6:17

Dumnezeunu

avea doar abilitateaşiputerea

săcreeze această

varietatefără limite, ci acea

putere afost combinată şi cu grijă

iubitoare. El esteDumnezeul

care S-adescoperit

pe Sine prin

acte de bunătate în lumea dinjurul nostru.

Dumnezeu continuăsă

impresionezeomenirea cu

creaţiaSa.

Timp de secole,omului i-au

fost ascunsemulte lucruri

din

cauzaincapacităţii

lui dea vedea

şi dea

înţelege. Dar mai

târziu, pe măsurăce am

inventat microscoapeelectronice,

acceleratoarede

particule, telescoape orbitaleşi altă

tehnologie,

am avut posibilitatea să aruncămo privire

în unele din acele

aspecte ascunse. Şi nune-am

plictisit dedescoperirile noastre.

Dincontră,

cu câtdescoperim mai

multe, cu atâtsuntem

mai

fascinaţi, cuatât suntem

maiimpresionaţi,

şi cu atât suntem

mai conştienţide ceea ce

nu cunoaştem. Şi totuşi, aceste lucruri

au fost acolo din totdeauna, fiind create de un Dumnezeu care

inspirăreverenţă.

Mare este Domnul şi foarte vrednic de laudă, şi mărimea Lui

este nepătrunsă.Psalmi 145:3

Dar mai eraun pas, înainte

ca Soarele săapună

pesteziua a

şasea—

înainte caUniversul lui Dumnezeu

să fiecomplet;

acelpas

era crearea bărbatului şiafemeii.

3 bărbatul Şi feMeia

Căci aşa vorbeşte Domnul, Făcătorul cerurilor, singurul

Dumnezeu, care a întocmit pământul, l-a făcut şi l-a întărit,

l-a făcut nu ca să fie pustiu, ci l-a întocmit ca să fie locuit: “Eu

sunt Domnul, şi nu este altul!”Isaia 45:18

ziua a Şasea (Continuare)

Ziua aşasea

a începutcu

crearea animalelor.În

acestmoment

orientareaîntregii istorisiri

seschimbă. Până acum,

Dumnezeu

a pregătit lumeasă

fielocuită. Îngerii care

priveau,se întrebau

probabil ce pregăteşteDumnezeu pentru

finalul grandios.

Oare Pământulera pentru

ei?Nu

ştim dacă aveauloc

astfel de

raţionamenteîn

minţileîngerilor cu

adevărat, dar,cu

siguranţă

modulîn care

Dumnezeuproceda la crearea omului aducea

multesurprize.

Page 49: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Trei 39

Apoi Dumnezeu a zis: “Să *facemom după chipul *Nostru, dupăasemănarea

*Noastră; el săstăpânească peste peştii mării,

peste păsările cerului, peste vite,

peste tot pământul şi peste toatetârâtoarele care se mişcă pe pământ.” Dumnezeu a făcut pe

om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu;

*Poatevă întrebaţi

cu

cine vorbeaDumnezeu

când a spus: “Să

facem om după chipul

nostru…” Ne vom

ocupa delucrul

acesta

mai încolo în carte.

parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut. Geneza 1:26,27

CHipul lui duMnezeu

Biblia spunecăDomnul

l-acreat

pe omdupă chipul lui Dumnezeu.

Acum, lucrul acesta bine-nţeles nu înseamnă că suntem

copiiidentice.

Niciunul

dintrenoi nu suntem

atotştiutori,

atotputernicisau

prezenţipeste tot în

acelaşi timp.Şi nici

nu

neînvaţă Biblia

căsuntem dumnezei în miniatură. Mai degrabă,

omuleste ca

ooglindă care reflectă

imaginea obiectului,dar

nu este obiectul însuşi. Într-un fel, atunci când te uiţi la om,

vezi multelucruri pe care le are în comun cu

Dumnezeu.

Mai întâi, Dumnezeu a creat omul cu intelect. Într-un fel,

Dumnezeu ne-a dat o fărâmă din intelectul Său. Fiindcă noi

avem intelect, avem capacitateasă

cercetăm,să

înţelegemşi să

creem, abilităţi pe careleposedă

şiDumnezeu. Dar,

cutoate

avemintelect,

noinu

suntematotştiutori. De

fapt,ne

naştem

în lumea aceasta cufoarte puţine

cunoştinţe.Toată

cunoştinţa

noastră trebuie dobândită.

Dumnezeu l-a creat pe om şi cu sentimente.Cuvântul

sentimentpoate

aveaconotaţii

negative,dar

existăşio latură

pozitivă a lor.Abilitatea de

asimţi este

ocaracteristică foarte

importantă a umanităţii. Fără sentimente, reacţia ta faţăde alţii

ar fi ca cea a unui robot — rece şi calculată. În contrast cu un

robotinsensibil, Scriptura

nespune

căDomnul

este plin de

îndurare, El este blând; El Se mânie cândvede nedreptate.

UnDumnezeu

fărăinimă,

insensibil, fără capacitatea dea

simţi dragoste sau dea manifesta îndurare

ar fi cuadevărat

înspăimântător. Dumnezeune-a creat cu

sentimente,fiindcă

şi El are sentimente.

Dumnezeu a mai creat omul cu liber arbitru. Abilitatea omului

dealua

decizii pentru sine însuşi este deseori luatăca

şi cevade

la sineînţeles. Dar capacitatea de a alege

şi dea avea preferinţe

Page 50: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

40 Capitolul Trei

esteceea

ceconferă varietate omenirii. Unora

leplace orezul,

alţiipreferă cartofii.

Lamicul dejun poţi servi suc de struguri,

demere

sau deportocale. Posibilităţile sunt nelimitate.

Abilitatea deaalege ne diferenţiază de roboţi care nu pot lua

decizii independente—

eimanifestă

doar ceeace face parte din

programul lor.Omului

i s-a dat o voinţăpentru

a-lputea urma

în mod liber peDumnezeu,

nu caun

robot, ci caunul

carea

înţelescu

intelectulcă lui

DumnezeuÎi pasă de

el,şi astfel ştie

căDumnezeu doreşte

doar ce este mai bunpentru el.

A avea intelect, sentimenteşi

ovoinţă

sunttoate aspecte ale

faptuluică

suntemcreaţi

după chipul lui Dumnezeu.Sunt şi

alte aspectela

care ne-am putea uita, dar haideţisă continuăm

povestea.Biblia

spunecă…

Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna pământului,

i-a suflat în nări suflare de viaţă, şi omul s-a făcut astfel un

suflet viu. Geneza 2:7

Cuvintele suflare de viaţă sunt deseori asociate cu duhul

sau cu latura imaterială a omului. Aceasta reflectă din nou

caracteristicile lui Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu este duh.

Aşa cum am afirmat şi mai înainte, duhurile nu sunt vizibile

de vremece nu

au trupuri. Totuşi,în

cazul omului, Dumnezeu

aales să Se

îngrijeascăde un locaş fizic, din carne şi oase, în

care să locuiascăduhul

omului— o

casă făcută din ţărâna

pământului. Odată format, trupular fi

zăcut acolo, complet din

toate punctelede

vedere,dar fără

viaţă. Abiacând Dumnezeu

a

suflat duhîn om,

trupul a devenitun

trupviu. Doar Dumnezeu

poateda

viaţă;nici

unom sau înger nu are

această abilitate.

Încă o dată vedem că Domnul este distinct în totalitate de toate

fiinţele create de El—

El este mai mare decât toate.

un toVarăŞ

Primulşi

singurulom creat de

Dumnezeuse

numeaAdam,

numecare

înseamnăom. Apoi

Dumnezeu acreat

femeia.

Domnul Dumnezeua zis: “Nu este bineca omul să fie singur;

am să-i fac un ajutor potrivit pentru el.” Geneza 2:18

AtunciDomnulDumnezeuatrimisunsomnadâncpesteom,şi

omulaadormit;DomnulDumnezeualuatunadin coastele lui

şi a închis carnea la locul ei. Din coasta pe careo luase din om,

DomnulDumnezeua făcut o femeie şi a adus-o la om.

Page 51: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Trei 41

Omul şi nevasta lui erau amândoi goi, şi nu le era ruşine.

Geneza 2:21-23,25

Acestecâteva versete

augenerat

contradicţiiaprinse. Unii

au

înţeles căatunci când

Dumnezeua făcut

femeia, Elafăcut-o

un cetăţean de ranginferior. Dar

nu esteaşa.

Dumnezeua

luat-ope

femeie din coasta bărbatului—

să-i fietovarăş, nu

din călcâiulbărbatului — pentru a

fisclava

lui. Adamadat

soţiei lui numele de Eva,care

înseamnădătătoare

de viaţă.

grădina perfeCtă

Dumnezeui-a luat pe Adam şi

Evaşi i-a

pus într-ogrădină

pe careacreat-o pentru ei. Grădina se numea Eden.

Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre

răsărit; şi a pus acolo pe omul pe care-l întocmise. Domnul

Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de pomi,

plăcuţi la vedere şi buni la mâncare. Geneza 2:8,9

Niciogrădină sau grădină zoologică

nus-ar

putea compara

cugrădina

luiDumnezeu. Era

unparadis perfect—

cufrunziş

luxuriant, apăcristalină

sclipitoare în care mişunau peştii, şio

varietate incredibilăde

animale —de

o frumuseţede

nedescris!

Vremeaera şi ea altfel. Biblia

spunecă…

…DomnulDumnezeunudăduse încă ploaiepepământ…ciun

abur se ridica de pe pământ şi uda toată faţa pământului.

Geneza 2:5,6

Noinu prea

avemcum să ne închipuim cum

era grădina Eden

— dar,evident,

Dumnezeunu

acreat

ogrădină

unde Adam

şiEva supravieţuiau

cu greu. Grădina era bogată, şi absolut

tot ce ei ar fi avut nevoie le era dat de către Dumnezeu. Era o

lume idealăpentru

trai.

Creator-proprietar

Dumnezeunu i-a întrebat pe Adam şi

Evadacă

ardori să

trăiască în Eden—

El ştia că aşava

fi cel mai binepentru

ei.

Dumnezeu puteasă

acţioneze fărăsă se

consultecu nimeni pur

şisimplu pentru

că, în calitate deCreator,

El era şiProprietar.

(Amintiţi-vă de ilustraţia despretrib: cel

care face vâsla pentru

canoe esteproprietarul vâslei.)

ATa este, Doamne,mărirea, puterea şi măreţia,veşnicia şi slava,

căci tot ce este în cer şi pe pământ este al Tău. 1 Cronici 29:11

Page 52: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

42 Capitolul Trei

Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea şi cei

ce o locuiesc! Psalmi 24:1

Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu! El ne-a făcut, ai Lui suntem:

noi suntem poporul Lui… Psalmi 100:3

Aşa cum îngerii Îiaparţineau

lui Dumnezeu fiindcă El i-a

creat, înacelaşi

felomul

Îi aparţinea luiDumnezeu

fiindcă

Domnulera Creatorul lui. Şi în acelaşi mod în care îngerilor

lis-a

datpoziţia

deslujitori

ai luiDumnezeu,

omulaprimit

responsabilitateade

ase

îngrijide

Pământ.

Domnul Dumnezeu a luat pe om şi l-a aşezat în grădina

Edenului, ca s-o lucreze şi s-o păzească. Geneza 2:15

perioada de probă

FaptulcăDumnezeu nu s-a consultat

cuAdam

şiEva privitor

laaşezarea lor

îngrădină, nu însemna

căei nu aveau de ales.

Dumnezeu l-a creat peom cu

liber arbitru — capacitatea de

alegere. Totuşi, când este vorba de anumite aspecte ale vieţii, cum

arfidragostea, capacitatea de alegere este fără rost

cuexcepţia

cazului în care există alternative.Aşa că Dumnezeua pus înaintea

omului o opţiune foarte simplă legatăde

doi pomi.

…pomul vieţii era în mijlocul grădinii, şi pomul cunoştinţei

binelui şi răului. Geneza 2:9

Primul pom menţionat estepomul vieţii.

Dacă omul mânca din

acestpom,

ar fi trăitpentru totdeauna.

Nicio problemă.

Cel de-aldoilea

pomînsă venea

şicu

unavertisment. Era pomul

cunoştinţeibinelui

şi răului. AdamşiEva

cunoşteaubinele,

dar

răul era cutotul altceva. Amândoi

au fost creaţi fiinţeperfecte

şi nu sefăceau vinovate

de niciun rău.

Experienţa lor era

limitată numai labunătatea

luiDumnezeu.

Bibliaspune

dacăAdam

şiEva

ar fimâncat

dinfructul acestui pom, atunci

nu ar fi cunoscut doar binele ci şi răul.

Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: “Poţi să

mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din

pomul cunoştinţei binelui şi răului să numănânci, căci în

ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit.” Geneza 2:16-17

Mai devreme amvăzut

căaignora una

dintrelegile fizice

ale lui Dumnezeu, cum ar fi gravitatea, are repercusiuni.

Acelprincipiu — încălcarea

unei legiare consecinţe —

seaplică

Page 53: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Trei 43

oricărei dintre legile şiporuncile lui Dumnezeu.

Înacest caz,

Dumnezeu adat omului

o regulă simplă.“Nu mânca din

rodul

aceluisingur

pom.” Consecinţa încălcăriiacestei

porunciera

la fel de clară— omul urma

să moară.Vom

discuta despre

moarte în detaliu mai târziu.

Acest singur pom îl evidenţia pe om ca fiinţă umană şi nu

ca robot. Omul aveaoalegere de făcut

—să mănânce sau să

nu mănânce, să asculte sau să nu asculte. Dată fiind această

opţiune, Adam şi Eva erau scoşi din categoria androizilor

programaţi să facă doar ceea ce li se spunea. Esteomare

diferenţă întreopersoană programată să spună

“Tevoi asculta”

şioalta care alege să spună acest lucru de bunăvoie.

A avea

abilitatea deaalege este ceea ce dă înţeles şi profunzime

cuvântuluiascultare.

Posibilitateaalegerii este ceea ce face

orelaţie adevărată.

Această unică restricţie pentru primii oameni nu era nici pe

departeoîncercare. Situaţia nu era aşa cum

oprezintă anumite

picturi, cu Adam şi Eva stând sub doi pomi singuratici şi

avândfoarte puţine fructe dintre care să aleagă. Ei aveau

din belşug.

Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul

de pomi, plăcuţi la vedere şi buni la mâncare. Geneza 2:9

Creaţi spre slaVa lui

Oferindu-le luiAdam şi Evei o opţiune, Dumnezeu nu intenţiona

să îifacă

să fugă şi săfacă

cevor

ei. Ci maidegrabă,

omula fost

creatsă

reflecte măreţialui

Dumnezeu —să Îl

onorezepe El.

“Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava,

cinstea şi puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile, şi prin voia

Ta stau în fiinţă şi au fost făcute!” Apocalipsa 4:11

Când un fiu este ascultător faţă de tatăl său, el îl onorează pe

acesta. Aşa este şi între om şi Dumnezeu. Omul a fost creat cu

o voinţăproprie pentru ca prin alegerile făcute în ascultare,

să Îl onoreze pe Domnul.Într-adevăr,

în calitate de Creator

alUniversului,

Dumnezeu merită toată slava pe careI-o

poate daomul. A

arăta astfel de respect ar avea ca rezultat

beneficii extraordinare. Bibliaspune

că atunci când un om se

încadreazăîn

planulpe care Dumnezeu îl are pentru el, el

va

Page 54: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

44 Capitolul Trei

găsi cea maimare

fericire, împlinire şirealitate.

Aşa era şi în

cazul lui Adam şi al Evei.

Dumnezeu i-a binecuvântat, şi Dumnezeu le-a zis: “Creşteţi,

înmulţiţi-vă, umpleţi pământul, şi supuneţi-l; şi stăpâniţi peste

peştii mării, peste păsările cerului, şi peste orice vieţuitoare care

se mişcă pe pământ.” Geneza 1:28

oMul — prietenul lui duMnezeu

Dumnezeu şi-a asumat responsabilitatea bunăstării lui Adam

şiaEvei. El era acolo să

împlineascăorice nevoie pe

careei

ar fi avut-o.

ŞiDumnezeuazis: “Iatăcăv-amdatoriceiarbăcarefacesămânţă

şi care este pe faţa întregului pământ,şi orice pom,care are în el

rod cusămânţă:aceasta să fiehranavoastră.” Iar tuturor fiarelor

pământului, tuturor păsărilor cerului, şi tuturor vietăţilorcare se

mişcă pe pământ, care au în ele o suflare de viaţă, le-am dat ca

hrană toată iarba verde.” Şi aşa a fost. Geneza 1:29,30

Biblia vorbeşte despre Dumnezeu care veneaîn

răcoarea zilei

să Seplimbe

cu omul.Adam

şiEva puteau face acest

lucru

fiindcănu

se făceau vinovaţide nici un rău sau de nici

o greşeală

— ei aveau o perfecţiunecare le

permiteasă

steaîn

compania

luiDumnezeu.

Doar oameniperfecţi3

pot trăi înprezenţa

unui

Dumnezeu perfect.

Ceexperienţă trebuie

să fi fostpentru acest

cuplutânăr

rătăceascăprin

grădină împreună cu Creatorul Universului! Ne

putemînchipui

căDumnezeu a

petrecuttimpul explicându-le în

detaliucum a făcut lucrurile, împărtăşindu-le cunoştinţe profunde

despre flori complexe, chemândpăsări

ascunsela

înălţime—pe

vârfurile copacilor, arătându-leanimale

retrase

dinpăduri

—scoţând

în evidenţă lucruricarele-au

scăpat. Fără îndoialăcă

le-aexplicat

legile care făceau ca toate să

funcţioneze cu atâta precizie.

Ceeducaţie

şi ceEducator!

Nimeni nu i-ar fi putut

informa maibine cu

privire

la cum să seîngrijească

de

grădină.Pământul

eralocul

ideal pentru trai.

1SJF

UFOJF

0.

%6./

&;&6

Page 55: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Trei 45

Dar Dumnezeu nu era un fel de super-profesor sever şi distant.

Creatorul era prietenul cel maibunal luiAdam şi al Evei. În viaţă,

relaţia ideală de familie este cea în care părinţii manifestă grijă

plină de dragoste, iar copilul la rândul lui îi onorează pe părinţi

prin ascultare plină de dragoste. Aceasta era relaţia pe careAdam

şi Eva o aveau cu Dumnezeu. Dumnezeu le purta de grijă plin de

dragoste, iar ei Îl ascultau plini de dragoste—onorându-L.Aşa a

creat Dumnezeu lucrurile.

Creaţia terMinată

Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; şi iată că erau foarte

bune. Astfel a fost o seară, şi apoi a fost odimineaţă:aceasta

a fost ziua a şasea. Geneza 1:31

Deseoriîncepem diverse proiecte

cu mareentuziasm, lucrăm

câtepuţin

şi în finalrenunţăm, punând produsul

pe jumătate

terminat pe un raft,undeva

în debara. Dar Dumnezeu

întotdeaunatermină ceea ce începe.

…sfaturile Domnului dăinuiesc pe vecie, şi planurile inimii

Lui, din neam în neam. Psalmi 33:11

Creaţiaera gata. Biblia ne

spunecă

Dumnezeu s-aodihnit

a şapteazi, nu

fiindcăera obosit, ci fiindcă creaţia

Luiera

completă.Era

timpulsă Se relaxeze şi să Se bucure de ea!

Page 56: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

46 Capitolul Trei

dar eVoluţia?

Biblianu

menţionează evoluţia. Dezbaterea creaţie-evoluţie

a creat multe controverse, fiind desemnată ca o dezbatere

între ştiinţăşi

religie. Această cartenu

estemenită să dezbată

acest subiect, dariată câteva

teme de meditaţie.

Maiîntâi, nu

estetocmai

cea maibună

idee să cataloghezi

evoluţiaca

ştiinţă,iar creaţia ca religie. De când

Charles

Darwinşi-a

publicatpentru prima dată teoria, darvinismul

clasic a fostînlocuit în cea

mai mare partede

neo-darvinism

şiechilibrul intermitent

sau punctat— teorii

cediferă foarte

mult unade cealaltă. Nu există nici

oteorie care

explică

originile, cu care toţi să sepună

de acord. Mulţioameni

cu educaţie înaltăargumentează

căevoluţia

nu este ştiinţă

pură,ci

include aspectecheie

alereligiei. Această religie

presupunecă nu

există Dumnezeu,alegând să creadă în

perioadeuriaşe

de timp şi înhazard.

Ei scot înevidenţă

evoluţia încalcălegi fizice

fundamentale.

Pede altă parte,

nici a pune creaţia în întregime sub categoria

religie,nu

paresă fie

corect. Un grup semnificativde oameni

de ştiinţă auajuns

laconcluzia

că acestUnivers

complex ar

puteaexista

numai dacăar

aveaun

arhitect (ca Dumnezeu),

sauun

grup de arhitecţi care să-l fi creat.Folosindu-se

doar de ştiinţă, ei au scos înevidenţă faptul

că lumea are

ocomplexitate ireductibilă4

chiarşi la cel mai mic

nivel.Ei

audovedit

căo

astfel decomplexitate universală

şi ordine

ar putea existadoar

dacă eleau

fostplănuite

în celmai

mic

detaliu— niciodată nu ar

fiputut evolua

prinhazard.

Deşi

uniidintre aceşti oameni de

ştiinţănu se declară

afi

unii

care cred în Biblie, mulţi dintre ei acceptă Biblia ca fiind

adevărată. Aceştiadin urmă

sunt amintiţi sub denumirea

de cercetătoricreaţionari.

Uniiîşi pun întrebări legate de posibilitatea ca istorisirea

creaţieisă fie

adevărată, maiales în

ceeace-i

priveştepe

dinozauri. Din punctde

vedere biblic, nu există niciun

motiv

pentru caresă nu credem că

Dumnezeui-a

creat alăturide

toate celelalte animale. Există dovezi că dinozaurii au trăit

în aceeaşi perioadă cu oameni.

Page 57: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Trei 47

Alţiise

întreabăîn

legăturăcu

vârsta Pământului—elpare

foartebătrân,

dar Biblia nupermite existenţa erelor.

Este

adevăratcă oamenii de ştiinţă au

dezvoltatnumeroase

modelede

ceasuri5 astronomice, solare, terestre, si biologice,

în efortul dea stabili vârsta Universului,

dar în timp ce

acestemodele efectuează calcule raţionale,

rezultatele i-au

lăsatpe

oameniide

ştiinţă nedumeriţi. Depinzândde

ceasul

folosit, vârstele variază între câteva mii de ani şi miliarde.

Darwina sugerat 400

de milioane de anipentru evoluţia

biologică. Astăzi,o

cifrăestimativă

desîntâlnită începe

la

4,6 miliarde de ani.Cui

îi merge mai bine ceasul?

Există oare un răspuns raţional caresă se

potrivească cu

povestirea biblică? Mergând după Biblieştim că

Dumnezeu

a creat un Pământ matur. În ziua în care a fost creat, Adam

puteasă se

plimbe printre copaci înalţi,să se

minuneze de

animalele imenseşi să se

uitela

stelele de pe cerul nopţii.

Poatese

gândea: “Măisă

fie! Locul acesta trebuie să fi existatde

mult timp.”Cu

toate acestea, Dumnezeu i-arfispus

căexistă

de aproape şase zile— El a creat întreg Universul într-o stare

deplină de funcţionare. Oamenii de ştiinţă, privind în urmă,

încearcă—ca

şi Adam,să

înţeleagă trecutulîn

funcţiede

ceea

cevăd. Biblia însă, înregistrează începuturile Pământului din

perspectiva unui martor ocular — Dumnezeu Însuşi.

Deci, Dumnezeuvorbea serios

cânda spus

că Ela

creat

Universul? Pe cine să credem? Cuvintele cui sunt demne

de încredere?

Cu secole în urmă, un împărat medita la locul pe care îl

avea în lume:

Cândprivesc cerurile-lucrarea mâinilor Tale - luna şi stelele

pe care le-ai făcut, îmi zic: “Ce este omul,ca să Tegândeşti

la el? Şi fiul omului, ca să-l bagi în seamă?”

L-ai făcut cu puţin mai pe jos decât Dumnezeu, şi l-ai

încununat cu slavă şi cu cinste.

I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor Tale, toate le-ai

pussupt picioarele lui: oile şi boii laolaltă, fiarele câmpului,

păsările cerului şi peştii mării, totce străbate cărările mărilor.

Doamne,Dumnezeul nostru, cît de minunat este Numele

Tău pe tot pământul! Psalmi 8:3-9

Page 58: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul patru

1 eu Voi…

2 a zis duMnezeu?

3 unde eŞti?

4 Moartea

Page 59: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Patru 49

1 eu Voi…

Creaţia s-a încheiatcu sigiliul

de aprobareal lui

Dumnezeu. El

a declarat-o foartebună.

Toate erauîn

ordine.Nu

exista durere,

boală,luptă pentru supravieţuirea celui

mai tare, discordie,

şi maipresus

detoate,

nu exista moarte.Între Dumnezeu şi

om existao relaţie

unică,părtăşie,

prietenie.Edenul

era locul

idealpentru trai. Toate

erau foarte bune.

Dar azi noi avemparte de

durereşi boală şi doar cei tari

supravieţuiesc.Uneori ne dorim ca discordia

verbalăsă fie

singuranoastră

problemă.Dar în

realitate, tiraniarăzboiului

domneşteîn

multe părţiale

lumii. Toate se defectează,se

strică

sau seuzează.

Din fiecare colţal

împărăţieianimalelor până

la întreaga omenire, viaţa implicăluptă perpetuă. Lumea

nu

este un loc foarte bun. Ce s-aîntâmplat?

luCifer

Totulîncepe în grădina Edenului. Biblia spune despre

Lucifer…

Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, şi erai acoperit cu tot

felul de pietre scumpe… Ezechiel 28:13

Văamintiţi că Lucifer

eracel mai

puternicduh

pecare

l-a

creatDumnezeu?

Numele luiînseamnă

steaa dimineţii.

El era

parte a ordinuluide îngeri

numit heruvimişi

afost

alesde

Dumnezeu pentru a împlini responsabilităţideosebite care

l-au dus înprezenţa

Lui.

Erai un heruvim ocrotitor…tepusesem pe muntele cel sfânt

al lui Dumnezeu… Ezechiel 28:14

Lucifer era perfect. El este descrisavând

frumuseţe şi

înţelepciuneextraordinare.

Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua, când ai fost făcut …

Ezechiel 28:15

…ajunsesei la cea mai înaltă desăvârşire, erai plin de

înţelepciune, şi desăvârşit în frumuseţe. Ezechiel 28:12

Deşi Luciferera cel mai

puternic înger,nu există nici

o specificare

că ar fi domnit peste altespirite.

Page 60: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

50 Capitolul Patru

Mândrie

Este discutabil momentul în care are loc următoarea

întâmplare.Aavut loc probabil imediat după ce creaţia

afost

terminată. Probabil există multe păreri legate de momentul

cânds-a

întâmplat, dar ces-a

întâmplat este foarteclar.

Biblia spune că Lucifers-a

îngâmfat. Frumuseţea şi puterea

is-au cam urcat la cap, cum s-ar spune. Odată cu mândria

a

venit şi ambiţia. Luciferafolosit persoana întâi de cinci ori

cândavorbit despre ceea ce dorea să facă. S-ar putea face

un întreg studiu pe fiecare dintre aceste afirmaţii,dar,

pe

scurt, este suficient să spunem că Lucifer vroia să iniţieze

o revoltă celestă.

…Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor…Tu ziceai în inima ta:

“Mă voi sui în cer,

îmi voi ridica scaunul de domnie mai pe susde stelele [sau

îngerii] lui Dumnezeu;

[eu] voişedeapemuntele adunării dumnezeilor, la capătul

miază-noaptei;

mă voi sui pe vârful norilor,

[eu] voi fi ca *Cel Prea Înalt.” Isaia 14:12-14

Lucifer nu dorea doar săstăpânească pesteCer, ci era hotărât să fie ca Cel Prea Înalt.

Lucifer era hotărât să conducă o lovitură destat pentru a-L înlocui pe Dumnezeu cu SINE

ÎNSUŞI.Apoi,

EL ar fidevenit conducătorul

tuturorîngerilor,

şi Universul

întregurma să fie

stăpânitde EL. Inima lui Lucifer dădea pe

dinafară de mândrie ambiţioasă.

*Cel Prea Înalt este

unul dintrenumele

luiDumnezeu.

Singurul lucru pecare

Lucifer l-a trecut cuvederea

înfăurirea

planuluisău

era căDumnezeu

ştiatotul

despreel.Dumnezeu

esteatotştiutor,

şigândurile

lui Lucifer nu I-auscăpat.

Biblia

spunecă

Dumnezeuurăşte

mândria.Este

primul lucrupe

lista lucrurilor pe care le urăşte El.

Şase lucruri urăşte Domnul, şi chiar şapte Îi sunt urâte: ochii

trufaşi… Proverbe 6:16,17

Lucifer se împotrivea în mod deliberat planului pe care

Dumnezeu Îl avea cu el.Trebuie

să ne amintim faptul că

Dumnezeu nua

creat îngerii roboţi. El i-a creat cu liber

arbitru. Alegerea lor erao

expresieasupunerii de bună

Page 61: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Patru 51

voie faţă de Dumnezeulsuveran.

Dar Lucifer nu mai era

mulţumit cu poziţia lui deînger.

El avea în minteceva

mai

măreţ şi mai bun. Els-a

îngâmfat şiaales să se răzvrătească.

Luciferadispreţuit atât modul în care

afost creat cât şi pe

Creatorul său. Dicţionarul spune căadispreţui înseamnă:

a defăima, a ocărî, a nu lua în seamă, sau cu alte cuvinte: a

privi cu superioritate;ate uita de sus la;

adezagrea

profund; afi

dezgustat de.

Dumnezeu a numitatitudinea

lui Lucifer păcat.

JudeCată

Fiindcă Dumnezeu este prefect, El nu putea să treacă

cuvederea

păcatul lui Lucifer ca şi cum nu ar fi contat.

Perfecţiunea, prin natura sa, revendică lipsa oricărei imperfecţiuni.

Vomvedea acest adevăr în mod repetat, pe măsură ce

avansămprin Biblie.

Dumnezeu fiinddrept

(neprihănit),nu poate

aveade-a

face cu răul.

Sfinţenia lui Dumnezeu nu lasă locpăcatului.

Dumnezeu fiind fără păcat nu poate tolerapăcatul

în

prezenţaSa.

Aceasta esteorealitate la fel de sigură ca orice lege fizică care

guvernează Universul.

Reacţia luiDumnezeu

lapăcatul lui Lucifer a

fostimediată.

El l-a înlăturat dinpoziţia pe

care acestao avea

înCer.

…ai păcătuit; de aceea te-am aruncat de pe muntele lui

Dumnezeu, şi te nimicesc, heruvim ocrotitor…Ţi s-a îngâmfat

inima din pricina frumuseţii tale, ţi-ai stricat înţelepciunea cu

strălucirea ta. De aceea, te arunc la pământ… Ezechiel28:16,17

Lucifer nus-a lăsat

fără săriposteze.

El era încăofiinţă foarte

puternică,şi, pe deasupra,

mulţialţi îngeri l-au urmat. Biblia

dăcâteva detalii precise despre

ceea ces-a întâmplat. Pentru a

vă ajutasă

înţelegeţi întâmplarea,am

creat legăturiîn

context.

Pe măsurăce citiţi,

veţi vedeacă orice confuzie

privitorla

persoanadespre

carevorbeşte acest

text, este înlăturată în

ultimaparte a

lui.

Page 62: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

52 Capitolul Patru

În cer s-a mai arătat un alt semn: iată, s-a văzut un mare

balaur roş…

Cu coada trăgea după el a treia parte din

stelele cerului, şi le arunca pe pământ ….

Şi în cer s-a făcut un război. Mihail şi îngerii lui s-au luptat

cu balaurul.Şi balaurul cu

îngeriilui s-au luptat şi ei, dar

n-au putut birui; şi locul lor nu li s-a mai găsit în cer.

Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit Diavolul şi Satana,

acela care înşeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ;

şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui.1 Apocalipsa12:3-9

diaVol, satana, deMoni

Textulindică faptul că

o treimedin

îngeril-au urmat pe

Lucifer

în revolta condusă de acesta. Lucifer a devenit cunoscut sub

numele de Diavol sau Satan. În acelaşi mod în care numele lui

Dumnezeu descriu atributele Lui, şi numele lui Lucifer descriu

caracterul acestuia. Satan înseamnă adversar sau duşman; Diavol

înseamnă martormincinos

saupotrivnic.

Îngerii rebeli care l-au

urmat peSatan,

au primitnumele

dedemoni

sauduhuri rele.

iazul de foC

Atunci când Dumnezeui-a

alungat pe Diavolşipe demonii

lui din Cer, aceasta a fost doar prima etapă a judecării acestor

duhuri răzvrătite.Biblia

spunecă

Dumnezeu areun loc

al

judecăţii finale:

…focul cel veşnic, carea fost pregătit diavolului şi îngerilor lui!

Matei 25:41

Acest loc esteîn mod

obişnuit amintit ca iazulde

foc. Deseori sunt

desenate imagini careîlredau pe Satan

şipe demonii lui stând

înflăcări până

labrâu, complotând şi punând

lacale rele. Totuşi,

Bibliane

spunecă

Satan nu este încă acolo. El afost

alungat

din Cer, dar nuîn

iazulde

foc. Mai târziu, după numeroase

evenimente care-l vor implica peel şi

pe demonii lui, Satan

va fi restricţionat pentru totdeaunala

locul luide

pedeapsă.

Referindu-sela

această perioadă viitoare, Biblia spune…

Şi diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în iazul de foc…Şi

vor fi munciţi zi şi noapte în vecii vecilor. Apocalipsa 20:10

război

DeşiDumnezeu

i-a alungat peSatan

şi pe demonii ce-l urmau

dinprezenţa

Sa, eişi-au păstrat puterea

imensă şiintelectul.

Page 63: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Patru 53

Acum ei erau duşmanii Dumnezeului Celui Prea Înalt. Urma

unrăzboi crâncen.

Satan urma să fieîmpotriva a

tot ce era

bun,atot ce fusese

plănuitde Dumnezeu şi

a totce însemna

Dumnezeu.Satan

urmasă joace

murdar.

Privitor la evenimentele imediat următoare răzvrătirii lui Satan,

putemdoar să

speculăm. Parcă-lşi

vezipe

Diavol, arzândde

invidieşi ură,

cuprinzândcu ochii

înşelători întregul Univers,

pentru agăsi

o verigăslabă în

armura lui Dumnezeu.

Dar nu era nici una!

Trebuiasă

existeun mod de

ase răzbuna

pe Dumnezeu.

Ochii lui Satans-au

oprit asupra Pământului…şi el

a văzut omul.

Încet,pe buze

i-aapărut

un zâmbet de satisfacţie.

2 azis duMnezeu…?

CândDumnezeu

acreat omul, El nu l-a aşezat pe

Pământ,

lăsându-lacolo

singur.Biblia

spunecă Dumnezeu îi vizita

peAdam

şipe Eva

în grădină şi după modulneceremonios

în care acestlucru

este menţionat,putem

săpresupunem

acestaera un eveniment obişnuit.

Cudiferite

ocazii, Scriptura

vorbeştedespre Dumnezeu

luândformă de om

pentru ase

arătaomului. Aceasta

pare să fie unadintre acele ocazii.

Adam

şiEva

erau prieteni intimi cu creatorul-proprietarul lorşi

Dumnezeu împlineafiecare

nevoie a lor.

ÎnŞelătorul

Dar atunci Satans-a furişat

îngrădină.

El nuasosit cu

sunet

detrompetă anunţând

cine era şicare erau

intenţiile lui.Satan

este mult prea subtil pentruaface una ca asta. Biblia ne spune

că Satan esteînşelătorul — diavolul.

El esteincapabil

dea

spuneun

adevărnealterat.

…diavolul…de la început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr,

pentru căîn elnu este adevăr.Oridecâte ori spuneominciună,

vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii. Ioan 8:44

Cuvântulminciună în

textul originaldin greacă este

pseudos

—falsitate conştientă şi intenţionată. Şi noi îl folosim. El

implicăideea de

imitaţie.

Cucâţiva ani

înurmă

citeam un articol despre Satanîntr-o

revistăcunoscută.

El era ilustrat cuun trup

roşu, coarne pe

Page 64: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

54 Capitolul Patru

cap,ocoadă ascuţită, şi

purtând o furcă. Reprezentareaîn

ansamblu erahidoasă.

Biblia spune că acea imagine este

înşelătoare. Bibliaspune

că…

…chiar Satana se preface într-un înger de lumină.

2 Corinteni 11:14

El vine în toată splendoarealui luându-ţi ochii, imitându-L

peDumnezeu

cât maibine

posibil.O

imagine mai bunăa

Diavoluluiar fi fost un

tânăr chipeş într-un costumnegru şi

cuun

guler de cleric.Lui

Satan îi place religia. El imită foarte

bine adevărul,dar nu poţi

aveaîncredere în el,

fiindcăprin

naturasa el este un

impostor—un fals, unul

care spune lucruri

neadevărate intenţionat.

Sunt sigur căSatan

erafoarte

mulţumitde acea schiţă

demână

care îlreprezenta

cuohaină roşie şi furcă. Este mai uşor să îi

înşeli peoameni

dacăei

caută lucrul nepotrivitîn

locul greşit. El

ar fifost mulţumit şi

dealte afirmaţii făcute

înrevistă— “teologii

nu au făcut altceva decâtsă

scape debătrânul *Scaraoţchi.”

Ideea

era că nimeni nu mai crede în individul acela! Cel mai bun mod

deaînşela care există este ca

Diavolulsăîi facă pe teologi să le

spunăoamenilor că

el nu este altceva decât un mit! *Acesta esteun

idiomfolositpentruDiavol,fărănicio

legătură cu Biblia.

ÎnŞelătorie

Satanasosit în grădina

Edenuluicu toată

subtilitateade care

a fostîn

stare.Fără surle şi

trâmbiţe.El

a venitsub

formaunui

şarpe, o reptilăcare

este deseori identificatăcu

Diavolul.Biblia

vorbeştecu mai multe ocazii despre

duhurirele care locuiesc

întrupuri

umane sau animale, vorbind prin ele saufăcându

le să se comporte anormal. Cu aceastăocazie,

Satana vorbit

printr-oreptilă. El

i s-a adresat Evei.

Şarpele era mai şiret decât toate fiarele câmpului pe care le

făcuseDomnulDumnezeu. El a zis femeii: “Oarea zis Dumnezeu

cu adevărat: ‘Să nu mâncaţi din toţi pomii din grădină?’”

Geneza 3:1

Faptul că şarpele putea săvorbească,

nu părea săoderanjeze

peEva.

Fără îndoială, eadescoperea o

parte nouă şi fascinantă

acreaţiei lui Dumnezeu.

Poatecă ea

acrezut că aceasta era

oaltă creatură dintre acelea. Nu ştim prea multe despre

lucrul acesta.

Page 65: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Patru 55

Îndoială

Oricum ar fi stat lucrurile, este interesant că Satan a abordat-o

peEva

cuo întrebare despre Dumnezeu. El a sădit

în minteaei

cevace ea nu

aluat

niciodatăîn

considerare— creatura poate să

Îl pună la îndoială peCreator.

Întrebareaa venit

pe un tonuşor

arogant: “Oare azis

Dumnezeucu

adevărat …?”

“Vreausă spun, serios,

— azis Dumnezeu într-adevăr

acest lucru?”

Cuacest

mod de abordare de tip tu glumeşti, Satanasugerat

căomul

eraprostuţ

şi naiv dacăprimea cuvântul

Domnului

aşa cum era.

“Poate că Dumnezeu vă ascunde ceva bun. Adică, de unde

ştii că nu? Poate Domnul nu este aşa de bun şi iubitor

cumsusţine.”

A fost lansată ideea că Dumnezeu nu era sincer în totalitate,

nu era corect întotalitate. Satan

încerca să treacădrept

cel

căruia îipasă

deoameni, îngrijându-se

de ceea ce este cel mai

bine pentruom. Diavolul a falsificat bunătatea

luiDumnezeu.

Logicalui

pervertită apus la

îndoială cuvântullui

Dumnezeu,

şi astfel a sădit îndoiala.

În plus, Satanaexagerat în mod deliberat

interdicţialui

Dumnezeu. DumnezeuNU

a interzissă se

mănânce dintoţi

pomii

dingrădină.

Ela menţionat

unsingur pom: pomul cunoştinţei

bineluişi

răului. Dar exagerarea a provocat reacţia dorită.

Femeia a răspuns şarpelui: “Putem să mâncăm din rodul

tuturor pomilor din grădină. Dar despre rodul pomului din

mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis: ‘Să nu mâncaţi din el, şi

nici să nu vă atingeţi de el, ca să nu muriţi.’” Geneza 3:2,3

Eva încerca să Îl apere peDumnezeu, deşi Domnulnu are nevoie să

fie apărat. În zelulei ea

a făcut adăugiri la porunca lui Dumnezeu.

Dumnezeu i-a spus omului să nu mănânce din rodul pomului, dar

El nu a spus niciodată că nu aveau voiesă îl

atingă. Atunci când

adaugi ceva la cuvântul lui Dumnezeu, întotdeauna iei ceva din el.

Eva L-a prezentat pe Dumnezeumai exigent decât era în realitate,

şiastfel a denigrat caracterul lui Dumnezeu. A-i face pe oameni

să adauge sau să ia din Scriptură este tipul de matematică în care

este specializat Satan. Diavoluluiîiplace confuzia care rezultă în

urma acestei operaţii. Adăugirea era aşa de măruntă, dar numai

de atât avea nevoie Satan. A apărut o fisură în dig.

Page 66: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

56 Capitolul Patru

tăgăduire

Atunci şarpele a zis femeii: “Hotărât, că nu veţi muri, dar

Dumnezeu ştie că, în ziua când veţi mânca din el, vi se vor

deschide ochii, şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele

şi răul.” Geneza 3:4,5

Nefiind mulţumit doar cupunerea

la îndoialăa cuvântului

luiDumnezeu,

Satan l-a negatpur

şi simplu. El L-a făcutpe

Dumnezeu mincinospe

faţă.El

a sugeratcă

motivul pentru

care pomul erainterzis

era că Dumnezeu se temea căAdam

şiEva vor

aflaprea

multe.Satan a

amestecat cu mare artă

adevărul cu neadevărul. Era adevărat că ochii urmau să li se

deschidă şi că urmau să cunoască binele şi răul, dar era fals să

presupuică ei vor fi ca

Dumnezeudin toate

punctelede

vedere.

Era greşită şisupoziţia

căeinu

vormuri.

Satanminţea în mod

conştientşi deliberat. Deşi el ştia din

experienţăconsecinţele

acţionăriicontrar

cuvântuluilui Dumnezeu, el l-a împins cu

cruzimepeom să ia

partela propria

distrugere.

neasCultare

Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de

privit, şi că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea.

A luat deci din rodul lui, şi a mâncat; a dat şi bărbatului ei,

care era lângă ea, şi bărbatul a mâncat şi el. Geneza 3:6

Satan a învins. Poţi parcă să auzi hohotul lui de râs răsunând prin

grădină. Ca de obicei, Satan nu a rămas prin zonă pentru a suporta

consecinţele. El nu rămâne niciodată. Biblia spune că…

…diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte, şi caută pe

cine să înghită. 1 Petru 5:8

Diavolul lasă doar oasele — fără urmă de carne. Când vrea

să striceceva,

elprovoacă stricăciuni

ireparabile. Esteposibil

să fieînţeles

ca unul care dăruieşte—

dăruieşteplăcere,

distracţie,veselie — dar

lucrul acestaeste

doar temporar şi

de cele mai multe ori lipsit de esenţă. În realitate, Satannu

dă nimic, niciodată. Dacă dă totuşi ceva, aceea va fi durere

paralizantăde inimă. El este un

partenerde

joacămaliţios,

unînsoţitor crud.

De-alungul anilor, unii

auacuzat-o

pe femeiepentru

această

neascultare directăfaţă

deporunca

lui Dumnezeu.Totuşi,

în

timpulîntregii conversaţii

dintreSatan

şiEva,

se pare căafost

Page 67: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Patru 57

prezentşi soţul ei.

Adamar fi

pututsă

oîmpiedice pe

Evade

laa mânca

din fruct, şidesigur

cănu

era obligat să mănânce

din fruct el însuşi. Dar amândoi au mâncat.

Ceeace au

făcutAdam şi

Eva, seamănăcu ceea ce fac copiii

când sejoacă

pestradă,

încălcând indicaţiile mameilor. Puştii

neascultători cred căştiu mai

bine decâtmama

ce este sigur şi

ce este mai distractiv. Prin atitudinea aceasta ei demonstrează

că nu au încredere totală în cunoştinţele mamei lor legate

de lucrurilecare conferă siguranţă

sau nu. Eidesconsideră

autoritatea mamei lor.În

acelaşi mod,AdamşiEva

aupăcătuit

când au considerat că ştiu mai bine decât Dumnezeu ce este

binepentru ei.

Alegerea făcută spunea ceva.Ei

nus-au

prea

încrezut înCreatorul

lor—

ei nu erausiguri

căDumnezeu

spune adevărul.

Adamşi Eva aveau

toatemotivele

dinlume

săspună Diavolului

că EL estemincinosul,

dar ei au ales să îlcreadă pe

Satan mai

degrabă, decâtpe

Dumnezeu.Ei nu au

ascultatde

instrucţiunile

clare ale lui Dumnezeu, şi s-au alăturat detaşamentelor răzvrătite

aleDiavolului.

Bibliaspune:

…cine vrea să fie prieten cu *lumea se

face vrăjmaş cu Dumnezeu.

*Lumea influenţată şi

Iacov 4:4 controlată de Satan.

%6./

&;&6

1Ē$"50.

Acesta esterezultatul normal

al alegerii taberei. Adam şiEva

aurenunţat

la prietenia lor cuDumnezeu

şiis-au

alăturat

lui Satan. Ei aurespins o

lumepură, perfectă pentru a

gusta

dintr-una interzisă.

o prietenie ruptă

Dar o astfel de alegere are consecinţe. Aşacum am

văzut anterior,

încălcareaunei legi

are consecinţe. Scripturane

învaţăcă

efectele

păcatuluisunt

foarte grave.Alegerea

sfidătoare aluiAdam

şi

a Evei de a asculta minciunile lui Satan, a creat

o prăpastie adâncăîn relaţia

dintre Dumnezeuşi om. Un Dumnezeu perfect nu puteatolera loialităţile împărţite,

prieteniilepe

jumătatesau

trădările parţiale. Relaţiile

nu puteau exista, decât

dacă exista încredere.

Prietenia s-a sfârşit.

DUȘMAN

Page 68: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

58 Capitolul Patru

Dumnezeu

OmPĂCAT

12

DUMNEZEU

OM

Adam APAR

ENŢE

DESPĂRŢIT

De aceea, Dumnezeu i-a lăsat…să urmeze poftele inimilor

lor…căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu,

şi au slujit şi s-au închinat făpturii [Satan] în locul Făcătorului,

care este binecuvântat în veci!2 Romani 1:24,25

frunze de sMoCHin

Atunci li s-au deschis ochii la amândoi; au cunoscut că

erau goi… Geneza 3:7

Adam şiEva

auperceput imediat

căceva nu

era în regulă. Ei

aveau sentimentepe care

nule-au mai

trăit niciodată— unele

foarte incomode— numite vinovăţie

şi ruşine. Erau distruşi.

Bibliane

spune că le era frică şică

pentru prima datăau

realizat

căsunt

goi. Uitându-se în jurpentru a

găsio soluţie...

…au cusut laolaltă frunze de smochin şi şi-au făcut şorţuri

din ele. Geneza 3:7

Poatecă se gândeau că dacă îşi îmbunătăţeau exteriorul,

Dumnezeu nu va observa niciodată că lucrurile s-au schimbat

înlăuntru. Vorîncerca să

retuşeze lucrurileşi se

vor preface

că totuleste

înordine. A

fostprima încercare a

omului dea

îndrepta lucrurileîntr-o

lumecăzută.

Era o singură problemăcu soluţia frunze de

smochin: n-a mers. Vinovăţia a rămas.

Un aspect exterior acceptabil

nu remedia realitatea

interioară. Perfecţiunea

a dispărut. Sentimentele

de vinovăţie se frământau

înlăuntrul lor. Prăpastia era

încă acolo.

Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu,careumbla prin

grădină în răcoarea zilei: şi omul şi nevasta lui s-au ascuns de

Faţa Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină.

Geneza 3:8

Doar oamenii vinovaţifug şi se ascund

—nu te ascunzi de

un prieten. Acumexista o

stavilă,o ruptură

întreDumnezeu

şi om. Prietenia s-a sfârşit.

Page 69: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Patru 59

este duMnezeu pretenţios?

Poate că unii vor zice: Dar păcatul s-a întâmplat dintr-un lucru

aşa de mărunt—o simplă muşcătură dintr-un fruct! Adevărat.

Dumnezeu nu a pusîn

calea omului o piatrăde

poticnire

mare.De

fapt, nici măcar nu era o piatrăde

poticnire. Erau

zeci de pomi din careAdamşiEva

arfi putut

sămănânce

cu

toată libertatea. Acesta era cel mai mărunt test posibil, dar l-a

definit peom ca

fiind uman— având un liber arbitru.

Săpresupunem că o tânără întâlneşte

unbărbat care pare

fie cel maidrăguţ

om de pePământ.

El îi aratăodragoste

sinceră—

dându-se peste cap să facălucruri

speciale pentru

ea,mângâind-o

când ea suferă,râzând împreună

cu ea,

spunându-ică

o iubeşte. Apoiea află că el de

fapt nu avea

de ales—

că el eraprogramat

să fieiubitor…

păi, ar fio

dezamăgire cumplită.Totul

arpărea atât

de artificial, atât

de fărăesenţă, atât

de gol. Şichiar aşa

ar fi.

Omului i s-a dato opţiune, una simplă, care era foarte uşor de

respectat. Dar această singură opţiune însemna foarte mult.

Având această opţiune: a mâncasau

anu

mânca

a asculta sau a nu asculta

a iubi sau a nu iubi

l-a definit pe om ca fiinţă umană.

Omulnu era

unrobot.

Omul avea capacitateade

aiubi din

proprialiberă alegere.

Dragostea dintre AdamşiEva

era

una reală,nu

unaartificială. Iar

ascultareaşi

dragostealor

faţă deDumnezeu

erau şi ele reale la început.

Deşi testul în sine păreaceva

banal, neascultarea faţă de

Domnul, până şi în lucrurile mărunte, este un lucrugrav.

Biblia spune că Dumnezeu este perfect—

El este sfânt şi

neprihănit—

El nu-l poate tolera nici măcar pe cel mai

mărunt dintre păcate. Biblia afirmă clar căanu asculta

este un lucru greşit. Este un păcat.1Samuel 15:23

Page 70: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

60 Capitolul Patru

3 unde eŞti?

Satan i-a înşelat peAdam

şiEva, făcându-i

să creadă că pot fi

egali cuDumnezeu. Acesta

era tocmai lucrul pe careDiavolul

l-a doritpentru

sine. Dar Dumnezeu nu l-acreat

pe om să fie

controlat de propriile-iinstincte

şi idei. Lucrul important era

să facă ceea cea spus Dumnezeu,

şi ELspusese…

“…dar din pom…să nu mănânci, căci în ziua în care vei

mânca din el, vei muri negreşit.” Geneza 2:17

Ei au mâncat, şiîntr-o

clipă, totuls-a

schimbat. S-a întâmplat

întocmai cum zisese Dumnezeu. Cuvântul Său nu a dat

greş. Niciodată.

Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu, care umbla prin

grădină în răcoarea zilei: şi omul şi nevasta lui s-au ascuns de

Faţa Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Geneza 3:8

Nu ni sespune

cegândeau Adam

şiEva

în timp ce sefurişau

pentruase ascunde în

desişul grădinii, auzindu-Lpe Domnul

Dumnezeuapropiindu-Se— dar

dacă aiavut experienţa

dea

arunca o minge prin geamul vecinilor,când

aceştia sunt plecaţi,

spărgându-l, şi apoi să-ivezi cum apar

pe alee…

păi, cred că

aiprins

ideea.Dar

Adam şiEva nu

l-ausupărat pe vecinul

de alături. Ci ei au încălcat cuvântul Domnului Universului,

Dumnezeul Sfânt Suveran.Ce

va spune Creatorul-Proprietar

al lor? Ceva

faceun Dumnezeu

măreţ,atotputernic?

Domnul Dumnezeu a chemat pe om, şi i-a zis: “Unde eşti?”

Geneza 3:9

Ce uşurare! Separe

căDumnezeu

nu ştianimic

despre ce

s-aîntâmplat. Nici măcar nu ştia

undeerau ei!

Cadoi

copii

care tocmai au dat iamaprin

dulăpiorul cubunătăţi,

şi-au

scoscapetele

dinascunzătoare. Feţele

lor erau mascate cu

nevinovăţie.Aaaa, pe

noi ne cauţi?Adam

a luat cuvântul:

…“Ţi-am auzit glasul în grădină; şi mi-a fost frică, pentru că

eram gol, şi m-am ascuns.” Geneza 3:10

Elavorbit dar

agreşit. Ca un băieţel care chiuleşte de la

scoală şi apoi îşi scrie singur învoirea semnată “mama

mea”, Adamatrecut cu vederea faptul că el nu

asimţit frică

niciodată înainte şi că goliciunea lui nu l-a deranjat niciodată.

Dumnezeu a întrebat…

Page 71: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Patru 61

“Cine ţi-a spus că eşti gol? Nu cumva ai mâncat din pomul

din care îţi poruncisem să nu mănânci?” Geneza 3:11

Întrebări, Întrebări!

De ce pune Dumnezeu toate aceste întrebări? Oare un

Dumnezeu atotştiutor nu ştia unde se ascundeauAdam şi Eva?

Şi oare Dumnezeunu

ştia de ce se simţeau ei goi? Oare chiar

era Dumnezeu aşa de limitat încât eranevoit

să îiîntrebe

pe

vinovaţi dacăau mâncat sau nu din fructul pomului

oprit?

Adevărulîn toată

situaţiaera că

Dumnezeuştia cu

exactitate

ces-a

întâmplat— dar punea întrebările pentru

a-i ajuta pe

Adamşi pe

Evasă

înţeleagăei

înşişice

s-a întâmplat.Ei

aufost

neascultători faţă deDomnul!

Ei au avutmai multă încredere

în

Satan decât în Dumnezeu.

Pemăsură ce

vom continuasă

parcurgemBiblia,

vom vedea

căDumnezeu

de multe ori îl ia pe om la întrebări,pentru a-l

ajutasă

vadălucrurile

clar.

Vina lui duMnezeu

În acelaşitimp, întrebările Domnului

le-au datocazia

luiAdam

şiEvei

să sedisculpe.

Omula răspuns: “Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă

mine, ea mi-a dat din pom şi am mâncat.” Geneza 3:12

Vai! Adam a recunoscut că a mâncat din fruct — într-un fel

—dar

afăcut-o numai

fiindcă femeiaaceea pe care

Dumnezeu

a creat-o, i-a dat din fruct. Adam era o victimă!

“Era numai vina lui Dumnezeu.”

“Dacă Dumnezeu nu ar fi creat femeia… atunci femeia

nu mi-ar fi dat din fructul oprit, şiatunci

eunu

aş fi

mâncat.” Păi, e foarte clar. Este vina lui Dumnezeu în

cele din urmă!

Şi Domnul Dumnezeu a zis femeii: “Ce ai făcut?” Femeia a

răspuns: “Şarpele m-a amăgit, şi am mâncat din pom.”

Geneza 3:13

Aha!Acum

aieşit

adevărulla

iveală.Nici

unulnu

puteafi

acuzat. Era vina şarpelui. ŞiEva

erao victimă.

Şi, bine-nţeles,

dacă Dumnezeu nu ar fi creatşerpi … atunci nici

eanu ar

fi

păcătuit. Dumnezeu agreşit!

Page 72: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

62 Capitolul Patru

Dumnezeu nu l-achestionat

deloc peşarpe. O caricatură

oarecarespunea

că oricumşarpele

nuavea

nici un argument

pe care să se poată baza.Adevărul

era că atâtAdam cât

şiEva

au ales săpăcătuiască

debunăvoie. Dumnezeu le-a dat ocazia

să-şimărturisească

greşeala, şi ei i-au dat cupiciorul —

ei au

refuzat să îşi recunoască vina.

Ce auspus

ei. Ce ar fitrebuit

săspună.

Adam:Omul

a răspuns: “Femeia

pecare mi-ai dat-o

ca săfie lângă

mine, ea mi-adat din pom

şiam

“Doamne, te-am dezamăgitîn

chip

jalnic. N-amdat

ascultare poruncii

Tale clarede

anu mânca

din fruct.

mâncat.” Am păcătuit. Te rogsă mă

ierţi.”

“Doamne Dumnezeule, şi eu am

păcătuit neascultândde

porunca

Ta.Aş

dorica

relaţia noastrăsă

fie restaurată laceea ce

a fost. Te

rogsă

îmispui cum se

poate face

lucrul acesta.”

Eva: Femeia a răspuns: “Şarpelem

a amăgitşi am

mâncat din pom.”

Mentalitate de victimă

Dă vinape

alţii

Responsabil pentru propriile fapte

Caută modalităţide

împăcare

Adam şiEva

auspus lucruri

greşite.Poate, dacă

eiar

fiavut

cuadevărat o atitudine

depărere

derău, Dumnezeu

ar fi

restaurat prietenia cumva— aşacum ştia El

— atuncişi

acolo.

Nu avem de unde să ştim.

Dumnezeu nui-a

anihilat pe Adamşi

pe Eva. Dacă noi am

fifost judecătorii, juraţii

şicălăul, noi am

fidat verdictul de

vinovat şii-am fi

făcut unacu

pământul pe amândoi. Dar

Dumnezeu manifestă dragoste, dincolode

capacitatea noastră

dea înţelege.

o proMisiune

Acestpăcat iniţial

alomului

a avutconsecinţe

serioaseasupra

întregii omeniri. Aşacum

vom vedea,Adam şi

Eva reprezentau

întreaga omenire. Păcatullor

a adusun

blestem,dar

Dumnezeu

în dragostea Saa adus

şio promisiune.

Domnul Dumnezeu a zis şarpelui: “Fiindcă ai făcut lucrul

acesta…vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa

ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi

călcâiul.” Geneza 3:14,15

Page 73: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Patru 63

Acestepropoziţii

merităoanaliză mai detaliată.

Dumnezeu

nuvorbea

desprefaptul

căva

existao aversiune între

femei

şi şerpi.Promisiunea avea

două aspecte:

Diavolulşi adepţii lui Femeia şi

sămânţa ei de parte bărbătească

Domnul Dumnezeu a zis şarpelui:

“Fiindcă [tu] ai făcut lucrul acesta…

…Vrăjmăşie voi pune între tine…între sămânţa ta…îţi…capul, şi tu…vei zdrobi şi femeie…

şi sămânţa ei.

Aceasta…

va zdrobi…

îi…

călcâiul.”

Domnul Dumnezeu spunea prin aceasta că într-o zi îl va scăpa

pe om de Satan. Va exista copil de parte bărbătească, născut din

femeie, care va zdrobi capul lui Satan— îi va cauzao rană fatală. E

adevăratcă şi Satanurma să îi facă rău copilului, dar numai printr

o rănire a călcâiului — o rană temporară carese

va vindeca.

Aceastaera

prima dintre numeroasele promisiuni care urmau

săfie date legat

deviitoarea sămânţă a Evei. Acest copil

departe

bărbătească va fi cunoscut sub numele de Unsul, din cauza

însărcinării speciale pe careI-o

va da Dumnezeu. Misiunea

pecare

Dumnezeu o aveaîn

minte pentru acest alesera de

a eliberasau

salva omenireade

consecinţele păcatuluişi de

puterealui

Satan.De

aceea,El

vaficunoscut

şi caIzbăvitorul

Promis. Aceasta trebuiesă fi fost

o veste foarte bună pentru

Adam şi Eva.Sămânţa

Aceastăpromisiune a unui Izbăvitor a adăugat EVEI

un alt nume la lista de termeni care dezvăluie

caracterullui

Dumnezeu.El

vaficunoscut

ca CelizbăVitorul

ce mântuieşte sau Mântuitorul.

…Nueste altDumnezeudecâtMine,EusuntsingurulDumnezeu

drept şi mântuitor, altDumnezeuafarădeMinenueste. Întoarceţi

vă la Mine, şi veţi fi mântuiţi toţi cei ce sunteţi la marginile

pământului! Căci Eu sunt Dumnezeu, şi nu altul. Isaia 45:21,22

proMis

un blesteM

Aşa cum am maivăzut,

păcatul are consecinţe specifice.

Întotdeauna. În acelaşi fel în care sfidarea legii gravitaţiei

are ca rezultat oase rupte, şi încălcarea cuvântului lui

Page 74: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

64 Capitolul Patru

Dumnezeu are consecinţe. Dumnezeu nuaputut să treacă

cuvederea

păcatul lui Adam şi al Evei. Nuaputut să spună:

“O, lăsaţi” sau “Pur şi simplu nu aveaţi de ales. Ne vom preface

că nus-a

întâmplat nimic” sau “A fost doar UN păcat micuţ”.

Nu. Răul era făcut. Adam şiEva

erau vinovaţi. Un singur

păcata

atras după sine judecata. Un singur păcataadus

frica şi ruşinea. Un singur păcata

atras după sine şi mai

mult păcat.Pământul

şi tot ce era pe el suferea din cauza

blestemului. Animalele, marea, păsările, până şi pământul

erau afectate. Creaţia nu mai era perfectă. Ca rezultat al

blestemului, Biblia spune că…

…toată firea suspină şi suferă… Romani 8:22

Omulurma să vină în

lumeprin

durereanaşterii şi urma

săpărăsească lumea prin

agonia morţii.Iar

viaţape

această

planetăurma să fie

plinăde

nedreptate,trudă şi nenorocire.

Dumnezeui-a

spus luiAdam

“În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pâinea, până te vei

întoarce în pământ, căci din el ai fost luat; căci ţărână eşti,

şi în ţărână te vei întoarce.” Geneza 3:19

Spiniişi pălămida

vieţii, reali sau simbolici, urmau să facă viaţa

omului unaplină de durere şi de

luptă pentru supravieţuire.

Omul a declanşat o reacţieîn lanţ

de durere.Dar cea

maitristă

consecinţă a păcatului omuluiera

tocmaiacel lucru în

legătură

cu care Dumnezeu l-a avertizat — moartea.

4 Moartea

Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: “Poţi să

mănânci după plăcere din orice pom din grădină; dar din

pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în

ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit.” Geneza2:16-17

Într-un mod foarte real, atunci când Adam şi Eva au ales să

sfidezeavertismentul lui Dumnezeu,

ei L-aupus

laîncercare

peDumnezeu să vadă

dacă El seva

ţine decuvânt. Oare

Dumnezeuvorbea serios

când aspus acele

lucruri? Oare omul

chiarva muri? Sau

Dumnezeuvorbea

doar,aruncând

ameninţări

goale —cuvinte mari fără un

sens real? RăspunsulScripturii este

destul deconvingător:

Page 75: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Patru 65

Este mai lesne să treacă cerul şi pământul decât să cadă o

singură frântură de slovă din Lege [sau Cuvântul lui Dumnezeu].

Luca 16:17

Nouănu ne

place săvorbim

despre moarte. Esteun

subiect

tabu.Eu

am călătoritprin

întreagalume,

vizitândunele dintre

cele mairetrase grupuri

de oameni de peplanetă

şi nu am găsit

nicăieriosocietate căreia să îi placă moartea.

Amstat în faţa

multorgropi

deînhumare, unele

în curţilebisericilor,

altele

înjunglă,

dartoate aveau

acelaşi numitor comun— tristeţea.

Realitateacă moartea

înseamnăun

singurlucru

—şi anume

despărţirea—

estepur

şi simpluimprimată

cufierul

înroşit

în conştiinţa umană. Cei dragi ne-aupărăsit

fărăposibilitatea

reîntoarcerii. Sentimentul pierderiişi

separăriipe care îl

simţim

în acel moment, ne aduce de faptaproape

de sensulpe

care

Scripturaîl conferă

cuvântului.În Biblie, moartea

implică un

soi de despărţire. Nuînseamnă anihilare

sau inexistenţă.

Neva

fi deajutor

să ştim şifaptul

că moartea nu poate fi

disociată de origineaei —

eaa apărut

dincauza păcatului.

Bibliavorbeşte despre ea

cadespre o răsplată

sauplată

pentru

nelegiuire.În acelaşi fel în care

o persoanăeste

plătită pentru

munca prestată…

…plata păcatului este moartea… Romani 6:23

Scriptura vorbeştedespre moarte în diferite

moduri.Ne vom

uita la trei dintre acestea.

1. Moartea Trupului (Despărţirea duhului omului de trupul său)

Moarteafizică nu

este greu deînţeles, fiindcă avem mult

prea

mult deaface cu ea. Dar mai trebuie să

înţelegem cevaîn

legăturăcu ea,

cevace este

legatde Adam şi

Eva.

Cândtai

ocreangă cu frunze de pe

uncopac,

frunzelenu se

uscăimediat, părând moarte. În acelaşi mod, când Dumnezeu

i-a spuslui Adam: “în

ziua încare

vei mânca dinel,

vei muri

negreşit”, Dumnezeunu

vroiasă spună

prin aceastacă

imediat

ce Adamva mânca

dinfruct va

cădea lapământ

mort. Ci mai

degrabă,Dumnezeu vroia să

spunăcă Adam

vafiîndepărtat

de la sursa vieţii lui, şi apoi, cao creangă, trupul

lui seva uza

şi seva opri

mai repedesau

maitârziu. Trupurile

noastre, ale

tuturor, asemeni trupuluilui

Adam,…

MORT

Page 76: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

66 Capitolul Patru

Dumnezeu

OmPĂCAT

DESPĂRŢIT

…mor, şi se întorc în ţărâna lor. Psalmi 104:29

Deşitrupul

moare,duhul

continuă să trăiască. Bibliaspune

că duhul este nemuritor.

2. Moartea unei Relaţii(Despărţirea

duhuluiomului

deDumnezeu)

Amvăzut

deja că neascultarea luiAdam

şia Evei a pus capăt

relaţiei lor intime cuDumnezeu.

Darconsecinţele

au fost şi

mai grave de atât.Copiii lui

Adam şi aiEvei, precum

şi copiii

copiilor lor—

adică,întreaga

omenire deatunci

şi până acum

— s-au născutîn lumea aceasta despărţiţi de

Dumnezeu.

Relaţia dintreDumnezeu

şi om este atât de complexă, de

profundă,de completă, încât, deşi omul este

viudin

punctde

vederefizic, Dumnezeu

vede întreagaomenire ca

fiind …

…morţi în greşelile şi în păcatele voastre. Efeseni 2:1

Există o dinamică aici pe carenu

trebuiesă

o trecem cu vederea.

Daţi-mivoie

să ilustrezacest

lucru.

Mi-am petrecut o mare parte a vieţii mele călătorind sau locuind

înţări

dinzonele tropicale. Pentru o perioadă

de timp,soţia

mea şi cumine

amlocuit într-o

casăaşezată

pebutuci.

Cuo

anumită ocazie un şobolan foarte mare a ales să se furişeze în

spaţiulmic de

subcasa

noastrăşi să

moarăacolo. Din

păcate

rozătoarea şi-a dat duhul tocmai sub micul nostru dormitor.

Laînceput

amcrezut

că nuavem

deales

şi cătrebuie

sălăsăm

cadavrulsă

putrezească acolo. Hoitul, descompunându-se prin

acţiunea climei caldeşiumede, răspândea

un miros cumplit în

dormitorul nostru, dândun nou

înţeles cuvântului dezgustător.

Şobolanul mirosea atât de respingător încâtsoţia mea şi cu

mine nuputeam dormi.Am

fostforţaţi

săne retragem într-un

alt colţ al casei.Adormi în

apropierea aceluihoit

puturos nu

eranormal

şi nicinatural pentru noi.

Amfugit.

Următoarea dimineaţă, fiul meu,Andrew, s-a oferit voluntar pentru

remedierea situaţiei. El a găsit un băţ lung, şi introducându-l în

spaţiul îngust de sub casa noastră, încet, a tras şobolanul mort

spre spaţiu deschis. Când acesta a ajuns mai aproape, Andrew

s-a retras dintr-o dată cu o repulsie puternică, crispat şi a spus:

“Tată!Animalul este acoperitde

larve.” Scârbos!Andrew a luat

o pungăde

plasticşitrăgând-o peste mână şi-a întins braţul sub

casă. Apucând creatura mizerabilăde

coadă, a tras cadavrulei

Page 77: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Patru 67

plin de viermi afară. Ţinând rămăşiţele dezgustătoare departe de

el însuşi, a fugit spre jungla care mărginea proprietatea noastră

şicu un avânt uriaş a aruncat şobolanul departe.

Dacă acel şobolanar fi

fost viuşi

în staresă

perceapă sentimentele

luiAndrew,

şi-ar fi dat seama că îiprovoca lui Andrew o

stareputernică

de neplăcere—

mânie. Iar dacăşobolanul

ar fiputut

să citeascăgândurile lui

Andrew înmomentul

în

care eraaruncat departe

înpădure,

l-ar fiauzit spunând

în

sinealui:

“Disparide aici!”.

Iardacă

şobolanular fi

pututsă

vorbeascăşi ar fi întrebat:

“Pentrucât

timp?”,Andrew ar fi

răspuns: “Pentru totdeauna!”

Şobolanul mort ilustrează în trei moduri ce simte Dumnezeu

faţă de păcat.Mai

întâi,El este

mânios. Dar aceasta nueste

o

mânie plină de ranchiunăşi

răutate. Dumnezeu nu este un

temperamentalcare se

pierdecu

firea. Ciea

este o reflecţie a

caracterului curat, perfectal

lui Dumnezeu.Ea

poatefiînţeleasă

mai degrabăca

o indignare sfântă.În

acelaşimod în

care noi am

fost deranjaţide

şobolanul putredşiDumnezeu este mâniat de

păcat.Îl

întristează. Dumnezeu a creat lumeasă

fie unloc

plăcut

pentru trai,dar

păcatul a schimbatmare

parte aei

într-unloc

al trudei silnice. De fiecare dată când facem un lucru care nu

estemulţumitor, acest

lucrune aminteşte faptul

căpăcatul a

răvăşit creaţia lui Dumnezeu. Durereşi

suferinţă, tristeţeşi

jale, murdărieşi

pestilenţă, bătăişi

beţii, cutremureşi

război

— nici una dintreacestea

nu erau incluseîn

planul iniţialal

luiDumnezeu. Păcatul a

fost cao picătură

decianură într-o

mâncare gustoasă,de

primăclasă

—nu

a fost nevoiede mult

ca săstrice totul. Păcatul a fost

cao înţepătură de albină

pefaţă

—un lucrumic, dar care

afectează întreaga ta fiinţă. Păcatul a

mersmai

departe deîncălcarea

legii; ela fost

unafront pentru întregul

caracteral lui

Dumnezeu.De

aceea Biblia spunecă…

…vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători.

Efeseni 5:6

Adam şi Eva au fost neascultători de Dumnezeu când I-au

ignoratinstrucţiunile

clare.Neascultarea

faţă deDumnezeu

este marcapăcatului.

Bibliaspune

că…

Mânia luiDumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei

necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuiri a

oamenilor… Romani 1:18

Page 78: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

68 Capitolul Patru

ÎNSTRĂINAT

Noicategorisim păcatul descriindu-l

cafiind ceva distractiv

sau

ceva rău, inofensiv sau sadic, mare sau mic. Biblia recunoaşte

unele diferenţe când estevorba

deconsecinţe,

dar pentru

Dumnezeu,orice păcat este ca

unmiros

neplăcutîn nări. Este

precumcianura într-un

ospăţ.

În al doilea rând, în acelaşi mod în care şobolanul ne-a alungat pe

soţia mea şi pe mine într-o altă cameră să dormim,şi în

acelaşi fel

în careAndrewa îndepărtat hoitul respingător din prezenţa sa, şi

Dumnezeu S-a îndepărtat de omul păcătos. Scriptura spune…

…nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi

Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund Faţa Lui…

Isaia 59:2

Am auzit pe uniioameni

spunând că Dumnezeupare

distant,

situat undevadeparte.

PăiBiblia chiar

spunecă omul ESTE

înstrăinat de Creatorul său.

Coloseni 1:21…Eraţi străini…

…de

Dumnezeu. Sfinţenia implică lipsa păcatului. Dacă omului

păcătosi s-ar permite să se înfăţişeze în faţa lui Dumnezeu care

areo puritate

radiantă, ar fi ca şi cumo mulţime

de şobolani

putrezi, înviaţiar

trece prin camerade zi

asoacrei mele,

pătând

covorulde

culoarea fildeşului, proaspăt curăţat. Nimicdin ceea

ce au călcat einu

ar mai ficonsiderat curat. Întregul locaş

ar fi

consideratpângărit.

În acelaşi mod, unDumnezeu

perfect nu

poate îngădui existenţa păcatuluiîn

prezenţaSa, iar motivul

este celpe

care l-aspus

profetul Habacuc…

Ochii Tăi sunt aşa de curaţi că nu pot să vadă răul, şi nu poţi

să priveşti nelegiuirea! Habacuc 1:13

Aceasta neaduce

la cel de-al treileapunct

pe care îl ilustrează

şobolanul mort. Pentrucât timp consideră Dumnezeu că ar

trebui să fim despărţiţi de El?Răspunsul

estedestul

declar.

Pentru totdeauna! Păcatulare

consecinţe definitive şi veşnice. Aşa

cum noi nuvom

dori să trăim cu şobolanul mortsăptămâna

viitoare,sau oricând altcândva,

Dumnezeu nu ar îngădui

niciodată ca săexiste

păcat înprezenţa

Lui.

Aceasta este o veste destul degreu

deprimit,

dar continuaţisă

citiţi. Urmează şiveşti

bune. Dar deocamdată esteimportant

să înţelegem că atunci când Bibliavorbeşte

despre relaţia

omuluicu Dumnezeu ca fiind

încheiată,ea

spuneacest lucru

cu fermitate. Este cuadevărat ruptă —

este moartă.

Page 79: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Patru 69

3. Moartea faţă de o Bucurie Viitoare — Moartea a Doua

(Despărţirea duhului omului de Dumnezeu pentru totdeauna)

Cândun

cuplu tânărse logodeşte, el aşteaptă cu

încântareşi

nerăbdare bucuriile viitoare ale căsniciei. Ei caută modele de

casă, discută desprelocul unde vor

locui şidespre

cevor

face

împreună.Dar dacă

logodnaeste

ruptăşi relaţia se sfârşeşte,

toateplanurile

lor de viitorvor muri

şi ele.

Biblia ne spune că Dumnezeu pregăteşte o casă minunată pentru

omdupă

moartea acestuia. Acest locse

numeşte Rai. Raiul este

unloc uimitor creat pentru

om învederea bucuriei

luiviitoare.

Viaţa veşnicăeste şi ea

parte a planului.Dar şi

numaisă fii

eliberatde

păcat, de suferinţăşi

moarte vafiminunat.

Însă aşa cum existăviaţă

veşnică, existăşi

moarteveşnică.

Când Biblia foloseşte cuvântul moarte, el are sensul de moartea

planuluiiniţial al lui

Dumnezeu pentru omenire.Această

moarte

estenumită

deseori şiadoua moarte,

poatefiindcă are loc

după moartea fizică. Aceastăa doua moarte este rezervată

oamenilor care nu vor fi în Rai. Înlocul

Raiului,Scriptura

spunecă ei

vormerge în

iazulde

foc,un loc respingător pe

care Dumnezeu l-a creat cuscopul precis

dea-i pedepsi pe

Satan şi pe demonii săi.

Apoiamvăzutunscaundedomniemare şi alb, şi peCel ceşedea

pe el…Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stând în picioare

înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost deschise. Şia

fost deschisă o altă carte, care este cartea vieţii.

Şi morţii au fost judecaţi …

Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris

în cartea vieţii, a fost aruncat în iazul de foc.Apocalipsa

20:11-15

Biblia vorbeşte despre afi

aaruncaţi de vii în iazul de foc, care arde

cu pucioasă, şi despre a bfi munciţi zi şi noapte în vecii vecilor. Va fi

un loc al cdurerii, privat de fericire. Scripturavorbeşte despre dviermi (literal, larve), despre

un eîntuneric intens, despre oameni care plâng şi

aApoc.19:20.

Deşi trupul fizic

moare, duhul

scrâşnesc din dinţi din cauza angoasei extreme,

despre a fi chinuit de sete din cauza fvăpăii, şidespre amintiri legate de viaţa aceasta, dorind canimeni altcineva să nuajungă acolo. Este un loc

al suferinţei pe care trebuiesă

o suporţi singur,

continuă să

trăiască.bApoc.

20:10

cPsalmi 116:3

dMarcu 9:48

eMatei 8:12;

22:13; 25:30

nu un festin cu amicii.fLuca 16:24

JUDECATĂVEȘNICĂ

Page 80: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

70 Capitolul Patru

Dar cît despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi,

curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli, şi toţi mincinoşii,

partea lor este în iazul, care arde cu foc şi cu pucioasă,

adică moartea a doua. Apocalipsa 21:8

Mai încolo în carte vom afla mai multe despre destinul omului.

o natură păCătoasă

în linia genealogicăa

lui Adam, pare-se

transmise din generaţie în generaţie printată.Un

soi dănaştere

aceluiaşi soi. MeriiAdam a devenit

păcătos prin

fac mere,pisicile

dau naştere la pisici, omulpăcătos

dă naştere laoameni păcătoşi.

natură—Adam

urma să moară.

Deaceea,dupăcumprintr-un singuromaintrat

păcatul înlume, şi prinpăcata intratmoartea, şi

astfelmoarteaatrecutasupratuturoroamenilor,

din pricină că toţi au păcătuit. Romani 5:12

Păcatul şi moartea domneau de acum încolo

Din cauza păcatului lui Adam, toţiToţi descendenţii

descendenţiilui

urmau să moşteneascălui Adam urmau

să aibă natura

natura lui păcătoasă. Şi fiindcă elamurit,

păcătoasă. Toţi

urmau să moară.toţi descendenţii lui urmau să moară.3

Deseorinoi

legăm olistă

denelegiuiri de

cuvântul păcătos, dar

Bibliaspune

că este mult mai mult de atât.Omul

areonatură

păcătoasă,numită

deseori şi natura luiAdam.

Aceastănatură

esteo

condiţie sauo stare.

Deexemplu, medicul

i-aspus unui

prieten de-al meu că areostare proastă

ainimii. Acea

condiţie

se face cunoscutăprin simptome. Când urcă scările respiră

greu iar faţa lui seschimbă

laculoare.

Din când încând,

mai

introducecâte o

tabletă denitroglicerină

în gură, sublimbă.

Înacelaşi

fel, noi putem spune căfiecare om are o stare numită

naturăpăcătoasă, iar

simptomeleacelei stări sunt

păcatele.

un duMnezeu sinCer

Dacătoată discuţia aceasta despre

păcatşi moarte

paremorbidă,

ea ar trebui să ne reamintească defaptul

căDumnezeu nu

încearcă să înfrumuseţezesubiectele neplăcute.

El lespune

întocmai aşa cum sunt. Păcatul şi moartea sunt două lucruri

pe care fiinţele umane le au încomun,

şi noitrebuie

să ştim ce

spuneBiblia despre ele. De la

un Dumnezeuperfect aşteptăm

să auzim numai adevărul.

Page 81: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Patru 71

o reCapitulare

Laînceput Dumnezeu

şi omul erauprieteni

apropiaţi, trăind înarmonie

într-olume

perfectă.Doar oamenii

perfecţiputeau

trăi cu un Dumnezeu perfect.

Podulrelaţiei

s-a ruptcând Adam şi

Evaau

crezut în cuvântul lui Satan şi nu în cuvântul

Domnului, fiind neascultători

faţă deinstrucţiunile clare ale

lui Dumnezeu. Întreaga lume

s-a schimbat. A devenit un loc al

vinei,durerii

şimorţii.

După ce Adam şiEva

au păcătuit, ei şi-au

îmbunătăţit exteriorul

în efortul de a arăta

mai bine de cum erau în

realitate. Ei au încercat să

îşi acopere păcatul. Darn-a

mers.

Prăpastiaarămas.

Pemăsură

cene continuăm

povestea, vomvedea că a-şi

negaadevărata

păcătoşenie faceparte

dinnatura

omului; să

născoceascămoduri de

a ajungelaDumnezeu,

săcaute o

cale

înapoispre

olume

perfectă.

1SJF

UFOJF

0.

%6./

&;&6

%6./

&;&6

1Ē$"50.

12

DUMNEZEU

OM

Adam APAR

ENŢE

Page 82: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

72 Capitolul Patru

Ce au desCoperit genetiCienii?

“Ne face să înţelegem că toate fiinţele umane, în ciuda

diferenţelor laexterior,

sunt de fapt membri ai aceleiaşi entităţi

careaavut

oorigine foarte recentă într-un singur loc. Există

un fel de frăţie biologică care este mult mai profundă decât

ne-am închipuit vreodată.”A

spus Stephen Jay Gould,

paleontologul şi eseistul de la Harvard într-un articol de

pe prima pagină din NEWSWEEK, în 1988, intitulat “În

Căutarea lui Adam şi Eva”.4

După spusele articolului, specialişti “…în

domeniul biologiei

moleculare…au analizat

ocombinaţie de gene

internaţionaleşi

audescoperit o urmă

deADN care i-a condus

laosingură

femeie

din carene

tragemnoi

toţi.”…“Nu

existaunici măcar

indicatori

aidiferenţelor dintre

rase.”

Bibliaspune:

Adamapus

nevestei salenumele

Eva: căci ea a

fost mama tuturor celor vii. Geneza 3:20

Apoi,în

1995,revista TIME5

aavut un articol

scurtcare

spuneacă

existau dovezi ştiinţificecum că

“… existaun

‘Adam’ancestral,

al căruimaterial

genetic încromozom

este

acelaşila

toţi oamenii ce sunt pe Pământ acum.”

Biblia spune: Elafăcut catoţi oamenii, ieşiţi dintr-unul singur,să

locuiască pe toată faţa pământului… Fapte 17:26

Aceste studii ale ADN-ului uman dovedesccă

noi toţi avem

un bărbat şio

femeie la originea noastră. Unii specialişti

sunt de acord; alţii nu. Chiar şi cei care sunt de acord se

grăbesc să specifice că s-ar putea să nu fievorba

de Adam

şi Eva din Biblie. Oricare ar fi adevărul, este interesant de

observatcă descoperirile făcute sunt în acord cu Biblia.

Acesteaşi alte descoperiri ale biologiei moleculare confirmă

ceea ce Scripturaaafirmat timp de milenii, că toţi suntem

rude apropiate.

Page 83: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

CAPITOLUL PATRU - 73

Page 84: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul CinCi

1 un paradox

2 ispăŞire

3 doi Câte doi

4 babel

Page 85: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Cinci 75

1 un paradox

În acestecapitole

de început am aflat câteceva

despre cum este

Dumnezeu. Pe măsură ce înaintăm vom afla mai multe dar

trebuie săne oprim

şisă comparăm câteva

dintrecaracteristicile

luiDumnezeu cu

noua situaţie,de rău

augur, aomului.

Estede ajutor să înţelegem că

înacelaşi mod în

careDumnezeu

astabilit legi fizice

pentru a guverna Universul, a stabilitşi

legispirituale

care săreglementeze

relaţiadintre

El şi om. Şi

în acelaşi mod în care cunoştinţele de fizică şi chimiene

ajută

să înţelegem lumeadin jurul

nostru, cunoştinţele despre aceste

legi spirituale ne ajută să înţelegem viaţa şi moartea. Aceste

legispirituale

nu sunt greu de înţeles. Maiîntâi, haideţi

să ne

uitămla

situaţiaomului.

probleMa oMului

Cusecole în

urmă,în Orientul

Mijlociu, atunci când cineva

îşi asumaodatorie, se

întocmeaun certificat oficial

pentruca

părţilesă nu

uite suma ce trebuia plătită. Aceia carenu reuşeau

să îşiplătească datoriile

era consideraţi răufăcători şi cădeau

subincidenţa

legii. În acelaşi fel Bibliaînvaţă

că în registrul

moral, păcatulnostru reprezintă o datorie. Trebuie plătit

un

preţ. Suntempuşi

faţăîn faţă cu

…Legea păcatului şi a morţii. Romani 8:2

Acealege

spunecă:

Sufletul care păcătuieşte, acela va muri. Ezechiel 18:20

$FSUJmDBU�EF�%BUPSOJD

%FCJU $SFEJU

1ƢDBU

1ƢDBU

1ƢDBU

1ƢDBU1ƢDBU

.

PBSUF�7FƿOJDƢ%F�QMƢUJU�EF�DƢUSF�EFǁJOƢUPS

1MBUB�QƢDBUVMVJ�FTUF�NPBSUFBy

I,��>��ÊÈ\ÓÎÊ

DATORNIC

Certificat

de

Datornic

Page 86: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

76 Capitolul Cinci

DESPĂRŢIT

Dumnezeu

Om

PĂCAT

JUDECATĂVEȘNICĂ

MORT

Atunciîntrebarea

rămâne:Suntem

noiîn stare să plătim acea

datorie?Răspunsul

esteun da

răspicat. Totuşi, fiindcă moartea

există veşnic, este greusă

spui că datoria a fost plătită— fiindcă

tranzacţianu se

încheieniciodată.

Pentru a oplăti,

noitrebuie

săsuportăm consecinţele depline

alemorţii

înîntregul

său

înţelestrilateral.

Sincer, majoritatea oamenilorcare gândesc

suntfoarte

evazivicând

vine vorbadespre

a plăti. Problema

esteurmătoarea

—trebuie să plătim. Este datoria noastră.

Omenirea este în dilemă.

două faţete

Aceastădilemă are două

faţete,cum

arfi cele două faţete

opuseale aceleiaşi monede.

Noi avem ceva ce nu vrem — o problemăcu

păcatul. Din

cauza păcatului nostru noi experimentăm vină, ruşine, durere,

despărţire de Dumnezeuşi în

final moartea a doua.

Avemnevoie de ceva ce nu avem

— perfecţiune. Avem

nevoiede un

nivelde bunătate care să

nefacă

acceptabili

înprezenţa

luiDumnezeu.

Deci întrebarea este dublă: Cum putem scăpa de păcatul nostru?

Şicum

putemobţine

o neprihănireegală cu

neprihănirealui

Dumnezeu, pentruca să

putem fi acceptaţiîn

prezenţa Lui?

Iatăun alt

modde

a spune acest lucru. Omenirea, prin creaţie,

a fost menităsă

trăiascăîn

prezenţa lui Dumnezeu. Dar când

omul afost

neascultător faţăde

Dumnezeu, întreagalui

fiinţă

s-a schimbat.El

a pierdut acea natură fără păcat careîlfăcea

acceptabil în ochii lui Dumnezeu. Deci, cum poate omulsă

recâştige

acea perfecţiune care îi îngăduie să trăiască cu Dumnezeu?

Vom reţine aceste întrebări pe măsurăce

înaintăm prin Biblie.

situaţia lui duMnezeu

Pentru a înţelegesituaţia

lui Dumnezeu, trebuiesă ne uităm

la două atribute ale caracterului Său.

1. Dreptate Desăvârşită

Am văzutcăDomnul

este unDumnezeu perfect,

fărăabsolut

niciun

păcat. Afi fără păcat

înseamnăşi

faptulcă Dumnezeu

este onestşi corect

—drept.

Page 87: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Cinci 77

El este Stânca; lucrările Lui sunt desăvârşite, căci toate căile Lui

sunt drepte; El este unDumnezeu credincios şi fără nedreptate,

El este drept şi curat. Deuteronom32:4

Noiam

spunecăDumnezeu este un

judecătorbun fiindcă

El nu

tratează o persoană într-unfel şi

oalta în alt fel.

DumnezeuÎşi

aplicăregulile în

mod egalşi corect.

Aicipe

Pământ o persoană

poateascunde

onelegiuire

pecare

acomis-o,

poatesă mintă

în legătură cu ea,poate

mituijudecătorul,

sau pur şi simplu

poatesă nu fie

prinsniciodată.

Darîn cazul lui

Dumnezeu,nici

un răufăcătornu

poate scăpafără ca

păcatulsă îi fie

pedepsit.

Nimeni nupoate scăpa

de judecata luiDumnezeu.

Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, şi jude

cata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie

bine, fie rău. Eclesiastul 12:14

Onestitatea şi corectitudinea sunt elemente fundamentale ale

naturii perfecte alui

Dumnezeu.

Dreptatea şi judecata sunt temelia scaunului Tău dedomnie.

Psalmi 89:14

FiindcăDumnezeu este

perfect, noi neputem baza pe

faptul

că Elva

fisută

la sută corect.Nouă

ne place acest lucru. Dar

iată şivestea proastă. Dreptatea desăvârşită

cere capăcatul

să fiepedepsit

cuo pedeapsă

egală cu ofensa.Indicatorul

ei

este întocmai seriozitateacu care

Dumnezeu trateazăpăcatul,

evidentăprin

pedeapsape care i-o

aplică.Aşa cum

am văzut,

Bibliaspune că

datoria păcatului nostru poatefi

plătitănumai

prinmoartea

noastră —în

întregulsău înţeles trilateral.

Aceastanu reprezintă

o vestebună. Din fericire intră în scenă

celălalt aspect alcaracterului

luiDumnezeu.

2. Dragoste Desăvârşită

Dumnezeu nu este caracterizat doar de dreptatedesăvârşită

ci şi de o natură în totalitate iubitoare. Prin natura Sa,

Dumnezeu iubeşte.

Dumnezeu

aarătat un tip de dragoste când

acreat lumea

—grijă şi interes.

Darmai

apoi Dumnezeu a manifestat odragoste şi

mai

profundă — o dragoste nemeritată. Această dragoste este

menţionată folosindu-se cuvintele har, îndurare,bunătate

Page 88: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

78 Capitolul Cinci

şicompasiune. Ca păcătoşi, noi

numerităm bunătatea lui

Dumnezeu, totuşi, Dumnezeune

iubeştecu

o dragoste

desăvârşităîn

ciuda păcatului nostru. Fiindcă Dumnezeu

este perfect, nimeninu ar

putea manifesta harşi

îndurare

într-o măsură mai mare.

paradox

Acumgăsim paradoxul. Pentru a fi drept în totalitate, Dumnezeu

trebuie să aplice pedeapsa pentru datoria păcatelor noastre—noi

trebuie să murim.Dar fiindcă Dumnezeu este iubitor, El nu are nici

o dorinţăsă

ne distrugă. Cele două trăsături ale caracterului Său

sunt egale. Dumnezeu nu este mai iubitor decât drept. Deci cum

poate Dumnezeu să continue să fie drept şi totuşi să fie iubitor?

Pentru început,Dumnezeu judecă fiecare

păcat,fie că

oface

aici pe Pământ,fie

după moartea fizică.El este 100%

consecvent

în acestlucru.

Noi toţitrebuie

sămurim.

Trebuie negreşit să murim, şi vom fi ca nişte ape vărsate pe

pământ, care nu se mai adună.2 Samuel14:14a

Dar atunci intră în scenă celălalt atribut al lui Dumnezeu.

FiindcăDumnezeu este

prinnatură iubitor

…[el] doreşte ca fugarul să nu rămână izgonit dinaintea Lui.

2 Samuel 14:14b

Deşi Dumnezeu îngăduie ca trupurile noastre fizice să moară,

El, plin de dragoste, ne deschide o cale prin care să putem scăpa

de aspectele veşnice ale pedepseicu

moartea.În

acelaşi timp

Dumnezeu face posibil ca noi să trăim în prezenţa Lui din nou. Dar

cum poate Dumnezeu să judece păcatul şisă

ne salvezeîn

acelaşi

timp? Cum pedepseşte Dumnezeu păcatul fără să ne pedepsească

pe noi? Vom studia acest lucruîn

capitolelece

urmează.

Mândrie

Unultim

lucruînainte să mergem

maideparte. Biblia

spune

cămândria a

fost cea care l-a făcut peSatan

să serăzvrătească.

Deseorinoi

neuităm la

mândrie ca la ceva bun,dar

Biblia spune

că mândria este cea care neîmpiedică

săvenim

la Dumnezeu

pentru ajutor.Deseori

suntemprea mândri

pentruca să ne

smerim şi săspunem

căavem nevoie

deDomnul.

Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le

dă har. 1 Petru 5:5

Page 89: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Cinci 79

2 ispăŞire

Dupăce au

mâncatdin

fructul oprit, primul lucrupe

careAdam

şi Eva l-au făcut a fost să se îmbrace cu frunze de smochin.

Înciuda

faptului căera

îmbrăcat cu aceste haine,Adam

I-a

spus luiDumnezeu că se simte gol

— expus. Există unmotiv

pentruaceastă stare de fapt. Biblia

ne spunecă…

…Domnulnu se uită la ce se uită omul;omulse uită la ceea ce

izbeşte ochii, darDomnulse uită la inimă. 1 Samuel 16:7

Dumnezeu vedea dincolo de încercările lor slabe de a se

acoperi.El le

vedeainimile.

Biblia spune că Dumnezeua

respins încercările de

autoîmbunătăţire ale lui Adam şi ale Evei. Frunzele de

smochin le acopereau goliciunea, dar inimile lor erau pline

de păcat. El vroia să îi înveţe că omul nu poate face nimic, în

afară sau înlăuntru, pentruaîndepărta problema păcatului.

Aşa că Elarefuzat să accepte îmbrăcămintea lor din frunze

de smochin.

o ÎnVelitoare

DoarDumnezeu putea

să le deahaine care

să fie acceptabile

înaintea Lui. Dumnezeu a luat animale, le-a omorât şi

DomnulDumnezeu a făcut lui Adam şi nevestei lui haine de

piele, şi i-a îmbrăcat cu ele. Geneza 3:21

Aceastaera

oilustrare grafică

a faptuluică

păcatuladuce

moarte.Adam şi Eva nu mai văzuseră moarte niciodată. Dacă au

privitacest

ritual, trebuiesă

fi fost oexperienţă

cutremurătoare

—văzând sângele vărsatpe

pământ, lupta pentru viaţă, stingerea

strălucirii dinochii

animalului, înţelegereacă

a venitsfârşitul.

Oricare a fostsituaţia,

Dumnezeu i-afăcut să

înţeleagă imediat

cumplita realitateamorţii.

Animalele mureau pentruca ei să

poatăfi îmbrăcaţi.

alungat

Deşiomul a

păcătuit, el încă mai trăia în grădină şiavea acces

lapomul vieţii. A

mânca din acestpom însemna

ca omul să

trăiască pentru totdeauna.Aşa că Dumnezeu l-a

alungat pe

om dingrădină.

Page 90: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

80 Capitolul Cinci

Domnul Dumnezeua

zis: “Iată că omulaajuns ca unul din *Noi, cunoscând binele şirăul. Să-l împiedicăm dar acum ca nucumva *Observaţi cuvân

tul Noi.De vreme

ce Biblia afirmă

clar că există un

să-şi întindă mâna, să ia şi din pomul vieţii, singur Dumnezeu,

să mănânce din el, şi să trăiască în veci.”este logic

să ne

punem întrebarea

Deaceea DomnulDumnezeul-a izgonit din — cu cine vorbeşte

grădina Edenului, casă

lucreze pământul,Dumnezeu când

“…din care fusese luat. spune: omul

a ajuns ca unul

Astfel a izgonit El pe Adam; şi la răsăritul din Noi”? Această

grădinii Edenuluiapusnişteheruvimi,caresăînvârteascăosabieînvăpăiată,ca săpăzească întrebare va găsi

răspuns pe măsură

ce avansăm în

drumulcare duce lapomul vieţii. Geneza3:22-24 Scripturi.

Acesta a fost un act de îndurare. Dumnezeu nu vroia ca omul

să fie legat pentru totdeauna capăcătos. Vă puteţi

imagina

cumar fi

lumeadacă

toţibărbaţii şi toate femeile

maleficedin

toate vremurilear fi încă vii astăzi? Plasându-l pe om în afara

grădinii, Dumnezeuaîngăduit

consecinţelor păcatuluisă îşi

ia cursul normal, şi anume, moartea fizică. Dar Dumnezeu

Segândea

dincolo demormânt.

El segândea

laplanul

Său

de a-l izbăvipeom de moartea

adoua, un mod de a-l scuti

de iazul de foc.

Cain Şi abel (Vezi Linia Timpului, paginile 166-167)

Adams-a împreunatcunevastă-sa Eva; eaarămas însărcinată,

şi a născut pe Cain. Şi a zis: “Am căpătat un om cu ajutorul

Domnului!” A mai născut şi pe fratele său Abel. Abel era

cioban, iar Cain era plugar. Geneza 4:1,2

Atât Caincât şi Abel s-au

născutîn afara grădinii.

Fiindcăei

aufost

concepuţiîn urma

uniriilui

Adamcu

Eva,ei

aveau

starea depăcat a

luiAdam

şi erau despărţiţi deDumnezeu.

PentrucaDumnezeu

să fie drept, El trebuie săaplice legea Sa.

ŞiCain

şiAbel

trebuiau să moarăpentru păcatul lor.

Dar Dumnezeu îi iubea, şi în îndurarea Lui El le-a deschis

ocale prin care să poată scăpa de judecată. Acea cale avea

două dimensiuni:

Dimensiunea lăuntrică —O Credinţă în Dumnezeu

Cain şi Abel trebuiau pur şi simplu să se încreadă în

Dumnezeu şi să creadă că ceea ce spunea Domnul era

Page 91: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Cinci 81

adevărat. De exemplu, Dumnezeu le-a promis lui Adam şi

Evei căIzbăvitorul

urma să zdrobească capul lui Satan şi

urma să îi scape de consecinţele păcatului. Era oare posibil?

Era oare adevărat? Oare Dumnezeu vorbea serios? Cain şi Abel

trebuiau să decidă pentru ei înşişi dacă să Îl creadă sau nu

pe Dumnezeu.

Dimensiunea Exterioară — Un Element Vizual

Dumnezeuavrut în acelaşi timp să le arate de ce

estenevoie

pentru a îndepărtapăcatul. Era

vorbade

unelement

vizual

intens.Este puţin cam

înspăimântător,aşa că

ţineţi-vă bine.

Un studiuamănunţit

alScripturii

neface

săînţelegem

Dumnezeu le-a spus lui Cainşi

lui Abelîn mod

specificsă ia

un animal,să îl

omoare şisă

laseca

sângelesă

ise

scurgă pe un

*altar. Darde

ce?Şinumai ideea de sacrificii animale ne izbeşte ca

unul oribil— revoltător. Ce motiv inteligibil *Altarele erau plat

o fiavut

Dumnezeu pentru o poruncă atât forme din pietre sau

de explicită? Biblia spunecă…

din pământ pe care

se aduceau jertfe.

…fără vărsare de sânge, nu este iertare. Evrei 9:22

Dumnezeu spuneacu

altecuvinte că

datoria păcatului omului

puteafi plătită sau iertată, doar

dacă existamoarte

pentruea.

Dar de cesânge?

Căci viaţa trupului este în sânge. Vi l-am dat ca să-l puneţi

pe altar, ca să slujească de ispăşire pentru sufletele noastre,

căci prin viaţa din el face sângele ispăşire. Levitic 17:11

Acestconcept al

vărsăriide sânge are două aspecte:

Înlocuire: În mod normal, omul urma să moară

pentru

propriul păcat.Dar acum, bazat

peanumite evenimente

viitoare, Dumnezeuspunea

că urma să accepte moartea

unui animal nevinovat în locul omului — ca înlocuitor.

Era viaţăpentru

viaţă, unulnevinovat

murind pentru

celvinovat.

Jertfailustra ascultarea

faţă de legea păcatului

şiamorţii şi satisfacerea dreptăţii. Dar oare nu

puteafi

ucisun animal

pentrujertfă, fără să

ise verse sângele, de

exemplu prin înec?

Ispăşire: Dumnezeu

aspus că sângele urma să facă

ispăşirepentru păcat.

Cuvântul ispăşire înseamnă acoperire.

Page 92: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

82 Capitolul Cinci

Sângelevărsat

acoperă păcatulomului,

şi de aceea,când

Dumnezeuse uita la om, nu mai

vedeapăcatul. Omul era

văzutneprihănit şi astfel acceptabil înaintea lui Dumnezeu.

Relaţiaera restaurată. Omul urma totuşi să moară din

punctde

vederefizic, dar consecinţele

veşnice nu ise

mai aplicau (cum ar fi despărţirea de Dumnezeupentru

veşnicie în iazul de foc).

Prin credinţaînDumnezeu,

aşa cum acestlucru

esteilustrat

prinmoartea

înlocuitoareşiprin

sângeleispăşitor

de pealtar,

omulurma

să primeascăiertarea

păcatelor şio

relaţie nouă

cu Dumnezeu.

ispăŞire — o ÎnVelitoare pentru păCat

Cuvântulispăşire

poartă în sine ideea de satisfacerea

naturii drepte,sfinte,

neprihănite alui

Dumnezeu.Legea lui

Dumnezeu revendicamoarte ca

pedeapsă pentru păcat.

CândDumnezeu

vedea moartea jertfei nevinovate,El era

satisfăcutfiindcă

cerinţelelegii Sale erau împlinite.

Jertfirea unui animal pe altar nu îndepărta păcatul. Omul

eraîncă

păcătos. Jertfa ilustra doar ceea ce era necesar

pentru ca păcatul să fie iertat—

moarte şivărsare

de

sânge. Sângele asigura ispăşire sauo învelitoare

pentru

păcat. De fapt în acelaşi mod în care Dumnezeuaacoperit

goliciunealui Adam şi

aEvei cu haine

acceptabileşipăcatul

omuluiafost acoperit de sânge şi

omul agăsit acceptare

la Dumnezeu. Ar fi corect să spunem căDomnul a

trecut

temporar cuvederea

păcatul omului, ca şi cum acesta ar

fi fost anihilat complet.

Cu instrucţiunealui Dumnezeu clară în mintea noastră, ne

vom întoarceacum la

povestea lui Cainşi Abel şi

vom vedea

ce seîntâmplă.

două Jertfe

A mai născut şi pe fratele său Abel. Abel era cioban, iar

Cain era plugar. După o bucată de vreme, Cain a adus

Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului.

Page 93: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Cinci 83

Abel a adus şi el o jertfă de mâncare din oile întâi născute

ale turmei lui şi din grăsimea lor. Geneza 4:2-4

Cainşi Abel au adus

amândoijertfe

Domnului. Aceastaera

ceea ceDumnezeu

le-aspus

să facă.Dumnezeu

vroia ca ei să

arate prinfaptele lor că îşi pun încrederea în

CuvântulLui şi

că îl considerăadevărat.

Dar existaoproblemă. Deşi

amândoi

aduceaujertfe, exista

odiferenţă.

Abel aadus un

animalcare

puteafi ucis şi al cărui

sânge

puteafi

vărsat. Acestlucru era bun

—era ceea ce Dumnezeu

a spussă facă.

Dar Cain a adusroadele

câmpului.Legumele

nu varsăsânge.

Cain aducea o jertfă darera

una nepotrivită.1

Ela inventat

propriaversiune a

frunzelor desmochin.

respingere

Domnul a privit cu plăcere spre Abel şi spre jertfa lui; dar spre

Cain şi spre jertfa lui, n-a privit cu plăcere. Geneza 4:4,5

Dumnezeu arespins jertfa

luiCain. Cain

greşiseîn două

aspecte.

Maiîntâi acţiunile lui arătau că el nu

se

încredea cu adevărat în Dumnezeu. În

al doilea rând, Cain a eşuat făcând

lucrurilecum credea el de cuviinţă.

Dar Dumnezeu nu acceptă idei

personale cândeste

vorbasă te împaci

cuEl.

Omul s-ar putea săaibă

cele mai

bune intenţiidin

lume,dar

sinceritatea

nueste suficientă

—ea

nu poatecrea

o puntepeste

prăpastie.

Page 94: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

84 Capitolul Cinci

Deseori considerăm gândirea independentăca

fiind bună, şi într-un fel avem dreptate.

Totuşi, trebuiesă fim

atenţi.

Un spirit independent

poatefi şi

unul foarteegocentric. Cândmentalitatea voi face

cum cred eu de cuviinţă

se manifestăîn

relaţii —

privitorla

cine areşi

cine nu

are dreptate, cine primeşte şi cine nu, sau chiar privitorla

felul în

care conducem ţări întregi — lucrurile potsă

iasă foarte urât.

>��

�`>�

%6./

&;&6

0.

*%

&*�130

13**

"1"3&/

Ń&

Cainfăcea cum

credea elde

cuviinţă.El credea că ştie mai bine

decât Dumnezeu ce era bine şi ce nu.

aCCeptare

Pede altă

parte,Abel

aadus

tipulde jertfă pe care l-a cerut

Dumnezeu — un animal nevinovat urma să moară şi să îşi

verse sângele.Abel merita

să moară pentru păcatele proprii, dar

Dumnezeu,în îndurarea Sa,

a îngăduitca

animalulsă moară

în locullui

caînlocuitor. Când

Abelşi-a adus jertfa înaintea

Domnului, elavea

încredere că El Îşiva

ţinecuvântul —

dea

trimite un Izbăvitor — pentruca să îl

mântuiască cumva pe

elde

pedeapsa cumplită a păcatului.Este

puţin probabilca

Abelsă fi ştiut

cumurma acest

Izbăvitorsă Îşi împlinească

rolul, dar este clar că Abel se încredea în Dumnezeupentru

soluţia la problemapăcatului.

Prin credinţă a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună

decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit,

căci Dumnezeu a primit darurile lui… Evrei 11:4

CândAbel venea înaintea lui Dumnezeu prin credinţă, jertfa lui

asigura o învelitoare-ispăşitoare pentru păcat. CândDumnezeu

se uita la Abel,El

nu mai vedea păcatul acestuia. Într-un fel,

Dumnezeu l-a trecut cu vederea. În ochii lui Dumnezeu,Abel era

neprihănit (perfect),şiacum putea

fiacceptat

înprezenţa Sa.

blândeţea lui duMnezeu

În ceea ce-lpriveşte pe Cain,

elpur

şisimplu

nu era foarte

încântat de ceea ce a făcut Dumnezeu.

Page 95: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Cinci 85

…Cain s-a mâniat foarte tare, şi i s-a posomorât faţa.

Şi Domnul a zis lui Cain: “Pentru ce te-ai mâniat, şi pentru

ce ţi s-a posomorât faţa? Nu-i aşa? Dacă faci bine, vei fi bine

primit; dar dacă faci rău, păcatul pândeşte la uşă; dorinţa lui

se ţine după tine, dar tu să-l stăpâneşti.” Geneza 4:5-7

Dumnezeua

încercat să îi arate cu blândeţe luiCain

că se

îndrepta spre lucrurinu tocmai bune, că

naturalui

păcătoasă

urmasă îl

distrugă.El i-a

arătatlui Cain

faptulcă ar fi

acceptat

dacăşi el ar

veniînaintea Sa aşa cum

a venitAbel.

Răspunsul

lui Cainnu este înregistrat nicăieri. El era

supărat.

Întrebări, Întrebări

Cain a zis fratelui său Abel: “Haidem să ieşim la câmp.” Dar

pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său

Abel, şi l-a omorât.

Domnula zis lui Cain:“Unde este fratele tău Abel?” Geneza 4:8,9

Înacelaşi

mod încare

i-achestionat pe Adam

şiEva,

Îlvedem

pe Domnul punându-i întrebărilui

Cain. Dumnezeu nu avea

nevoie să îi pună întrebări lui Cain în legătură cu cele întâmplate.

Dumnezeu ştie totul:El

ştia exact cese

întâmplase. Darîi dădea

ocazia lui Cain să mărturisească tot. Dar, exact caAdam şi Eva,

cuvintele lui Cain au scos la iveală ce avea el în inimă:

Cain: “Nu ştiu. Sunt eu păzitorul fratelui meu?”

Dumnezeu: “Ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă

din pământ la Mine.” Geneza 4:9,10

Păcatulnu

poatefi ascuns.

Cainl-a

ucis pefratele său şi

apoi

a încercatsă

scapede mărturisire.

DumnezeuŞi-a îndreptat

degetulspre Cain

— Tu ai făcut-o!Nu există

nici oindicaţie

a faptuluică ar fi existat

remuşcăridin partea lui Cain

pentru

faptelelui. Dumnezeu

puteasă îl

distrugă, darîn

îndurarea

Lui,El l-a exilat

peCain

într-o altă regiune. Rasaumană

a

demarat într-un mod scandalos.

set (vezi linia timpului, paginile 166-167)

Adam s-a împreunat iarăşi cu nevastă-sa; ea anăscut un fiu,

şi i-a pus numele Set; “Căci,” a zis ea, “Dumnezeu mi-a dat o

altă sămânţă în locul lui Abel, pe care l-a ucis Cain.”

Lui Setis-a născut şi luiun fiu, şi i-a pusnumele Enos.Atunciau

început oamenii să chemeNumele Domnului. Geneza 4:25,26

Page 96: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

86 Capitolul Cinci

Deşi Sets-a născut având o

natură păcătoasă, els-a

încrezut în

Dumnezeu aşa cuma făcut

Abel.Prin

Set şiprin descendenţii

lui, Dumnezeuurma

să Îl trimită peMântutor. Dumnezeu

Îşiţinea

promisiunea.

Moarte

Iatăcă

a venit timpulsă îl

părăsim pe Adam. Biblia spunecă el

a avut o familie numeroasăşia trăit până

lao vârstă extrem

de

înaintată. Unii învăţaţi au sugeratcă

efectul de serăîn

creaţia de

început putea să îl protejezepeom de radiaţiile cosmice nocive,

omul putând astfelsă

trăiască intervalede

timp incredibil de

lungi, înregistrateîn

istoria începuturilor. Alţii au venitcu

ideea

căacumulările de mutaţii degenerative erau reduse pe atunci,

fapt ce îi îngăduia omuluisă

trăiască mai mult. Deşi este posibil

săexiste adevăr

înaceste teorii, tot mai mulţi oameni

deştiinţă

cred că lungimea vieţii unei persoane este determinată de o limită

stabilită genetic.La

început, acea limită genetică este posibil

să fi fost stabilită la o valoare mai mare. Vom vedea mai târziu

care puteasă fi

fost lucrul care a provocat schimbarea. Oricare

săfi fost motivul, Biblia spune

că încele

dinurmă Cuvântul lui

Dumnezeu s-a adeverit în ceea ce-l privea pe Adam.

După naşterea lui Set, Adama trăit opt sute de ani; şi a născut

fii şi fiice. Toate zilele pecare le-a trăit Adam,au fost de nouă

sute trei zeci de ani; apoi a murit. Geneza 5:4,5

MORT

Cu Cine s-au Căsătorit set Şi Cain?

Bibliaspune

că Adam şiEva

au avut şi alţi fii şi fiice. Se

sugerează oarecumcă în

această perioadă aistoriei, fraţii

şi surorile s-ar fi căsătorit între ei. Fiindcă încă nu trecuse

timpsuficient pentru

ca săapară

un număr semnificativ

demutaţii

genetice în zestrea genetică moştenită de copii,

nuputeau

săapară efecte

negative în urmaunor astfel

de

căsătorii. Mai târziu în istoria Bibliei, vom vedea că astfel

de căsătorii au fost interzise.

Page 97: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Cinci 87

Ce s-a ÎntâMplat Cu abel după Ce a Murit?

Deşi Biblia nu menţionează înmod explicit unde s-a dusduhul

lui Abel când a fost ucis, noi ştim din alte pasaje ale Scripturii

căcei ce mureau mergeau într-un loc numit Paradis, un loc

pregătit deDumnezeupentru bărbaţii şi femeile care au crezut

înEl. Unii învăţaţi ai Bibliei, referindu-se la acea perioadă a

istoriei fac diferenţa dintre Paradis şi Cer, dar toţi caddeacord

asupra faptului că acum cele două sunt unul şi acelaşi loc.

Biblianu

nespune

foarte multedespre Cer,

poate fiindcă

este prea greu de înţelespentru minţile noastre

limitate

de muritori. Un scriitor alScripturii

căruiai s-a

dat ocazia

să arunceo

privire în acest loc, şi-ar fi dorit să se poată

exprima prin cuvinteconcrete

—dar el

a apelatla imagini

încuvinte pentru a

se face înţeles.Când

teuiţi

la ceea cea

creatDumnezeu în şase

zile,este copleşitor să te

gândeşti

la ce arputea

face în secole de meşterire. Bibliaspune

Cerul este un loc real în care locuiesc oameni reali. Va fi ceva

asemănătorcu Edenul,

doarcă

incomparabilmai

bine.

Naturapăcătoasă a

omului nuva

maiexista.

Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăieşte în

spurcăciune şi în minciună; ci numai cei scrişi în cartea

vieţii… Apocalipsa 21:27

Omul va avea o neprihănire acceptabilăîn

totalitate înaintea

luiDumnezeu. Gândindu-se

lafaptul

că Îlva vedea

pe

Domnul, unul dintre scriitorii Bibliei a scris…

…ce vom fi nu s-a arătat încă…atunci când se va arăta

El, vom fi ca El pentru că Îl vom vedea aşacum este. 1 Ioan3:2

Relaţia unică între Dumnezeu şi om va fi restaurată.

Iată cortul lui Dumnezeu este cu oamenii! El va locui cu ei,

şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuşi va fi cu ei. El va fi

Dumnezeul lor. Apocalipsa 21:3

Totce are legătură cu

viaţa, vafi

desăvârşit.

[Dumnezeu] va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi

moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici

ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Cel

Page 98: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

88 Capitolul Cinci

ce şedea pe scaunul de domnie a zis: “Iată, Eu fac toate

lucrurile noi.” Apocalipsa 21:4,5

Nuvor

existaînmormântări

sau relaţiirupte,

morminte

şidespărţiri

cefrâng inima,

spitale saulipsă

deadăpost,

trupuri ciuntitesau

sănătateşubredă,

cârjesau beţe.

Dimpotrivă, Cerul vafi un loc al bucuriei şi al

plăcerii

veşnice.

…înaintea Feţei Tale sunt bucurii nespuse, şi desfătări

veşnice în dreapta Ta. Psalmi 16:11

Trupurile noastrenu

vorfilimitate

temporalsau spaţial.

Se

pare că nevom putea deplasa instantaneu. Evident, vom

putea şi să îirecunoaştem

peoamenii

pe carei-am cunoscut

saudespre care am

auzitaici

pe Pământ.

Celpuţin o parte a Cerului va

fireprezentată

de unoraş

mare.S-a

calculatcă

dacăar fi

folosită doar25%

din suprafaţa

oraşului,ar

puteaficomod

găzduiţi 20 de miliarde de

oameni. Acest oraş este numit Noul Ierusalim.

…m-adus…şimi-aarătatcetateasfântă,Ierusalimul,…având

slavalui Dumnezeu.Lumina ei era caopiatră preascumpă,

ca o piatră de iaspis, străvezie ca cristalul. Era înconjurată

cu un zid mare şi înalt. Avea douăsprezece porţi, şi la porţi,

doisprezece îngeri… Apocalipsa 21:10-12

Porţile ei nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu va mai

fi noapte. Apocalipsa 21:25

Uliţa cetăţii era de aur curat, ca sticla străvezie. Apocalipsa21:21

Şi mi-a arătat un râu cu apa vieţii, limpede ca cristalul, care

ieşea din scaunul dedomnie al lui Dumnezeu… Apocalipsa 22:1

Acesta va fi un oraş cum nimeni nu a mai văzut

—fără poluare, fără rugină, fără degradare,

fără hoţi, fără nelegiuire, fără frică—

perfect

în toate detaliile.Toţi

locuitorii Cerului vor trăi

acolo pentru totdeauna.

Acolonuvamai fi noapte. Şi nuvormaiavea trebuinţă nicide

lampă, nici deluminasoarelui, pentru căDomnulDumnezeu

îi va lumina. Şi vor împărăţi în vecii vecilor. Apocalipsa 22:5

VIAŢĂ

VEȘNICĂ

Page 99: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Cinci 89

…voi locui în Casa Domnului până la sfârşitul zilelor mele.

Psalmi 23:6

Poatecăputem încheia această secţiune

cuurmătorul verset,

care, deşinu

selimitează

laCer, ne

dă cu siguranţăoidee

despre ceea ce Dumnezeu arepus deoparte

pentru noi.

“Lucruri, pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit,

şi lainimaomuluinus-au suit,aşasunt lucrurile,pe care le-a

pregătit Dumnezeupentru cei ce -L iubesc.” 1 Corinteni 2:9

3 doi Câte doi

Mulţi văd Biblia ca o continuă succesiune "%".

$BJO

de minuni uimitoare.De

fapt, minunile &7" "#&-

erau tocmai excepţiile. Urmausă

treacă 4&5

&OPT

secole înainte casă

se mai întâmple ceva

ce săcutremure întregul Pământ.

În

momentul în care ne găsimîn

povestire,

Biblia menţionează nu mai puţin de 10

generaţiicareautrecutînaintecaurmătorul

mare eveniment din istoria lumii să

aibă loc. Fiecare dintre acele generaţiireprezintă o perioadă îndelungată,în

timpul căreia populaţia Pământului a $BJOBO

.BIBMBMFFM

*BSFE

&OPI

-BNFI

/0& 4&.)BN

*BGFU

.FUVTBMB

crescut în mod semnificativ.

Au trecut sute şisute

deani,

dar Dumnezeunu

Şi-a uitat

angajamentul luatde

atrimite

IzbăvitorulPromis. Fiecare

generaţie îiavea

pe cei care L-au crezut peDumnezeu.

Deşi

populaţia globului creştea rapid,numărul

celor carese

încredeau

înDumnezeu

nucreştea

în aceeaşimăsură.

Bibliamenţionează

că toţi, cuexcepţia câtorva,

I-auîntors

spatele.

Violenţă

Omenirea nudoar că L-a

respinspe

Dumnezeu,dar

înclina

spre a-l urma pe Satan cu toatăpasiunea

pe careo poate avea

omul.Biblia

spune:

Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ, şi

că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate

în fiecare zi numai spre rău.

Page 100: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

90 Capitolul Cinci

Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu, pământul era plin

desilnicie.DumnezeuS-auitatsprepământ,şiiatăcăpământul

era stricat; căci orice făptură îşi stricase calea pe pământ.

Geneza 6:5,11,12

Dacăte uiţi puţin la

unele dintrenaţiunile

lumiicare ne

umplu ecranele televizoarelor lajurnalele

zilnice de ştiri cu

prezentăriale

anarhiei, războiului, violenţeişi

violurilor, atunci

vei avea oidee

destulde clară despre

cumera în

vremurile

acelea. Scriptura spunecă

gândurileomului erau

permanent

îndreptate sprerău.

Domneauperversiunea

şi haosul.Lumea

a devenitun loc al morţii.

trăind pentru sine

Înplus,

Bibliaspune

că societatea acelor zile era concentrată

laa

trăi pentru sine.2 Ceea ceaspus Dumnezeu nu mai

era important. Omula

dispreţuit planul lui

Dumnezeu şia dezvoltat o

filozofie de viaţăcare excludea orice dorinţă dea-L

căuta pe El. Omul nici măcar nu

încercasă

creeze o punte

peste prăpastie.

Deşi neprihănirea

era departe de gândulomului, în cazulpăcatului

Ê

ÊÊ

0BN

FOJJ�%

JO�7SFNFB

-VJ�/PF

Ê

>��

�`>�

*%

&*�130

13**

0.

%6./

&;&6

"1"3

&/Ń&

era tocmai invers.

Fiindcă, măcar căau cunoscutpe Dumnezeu, nu L-au proslăvit

ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţămit; ci s-au dedat la gândiri

deşarte, şi inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că

sunt înţelepţi, şi au înnebunit; şi auschimbat slava Dumnezeului

nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări,

dobitoace cu patru picioare şi târâtoare.

De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, să urmeze

poftele inimilor lor; aşa că îşi necinstesc singuri trupurile;

căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu, şi au

slujit şi s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este

binecuvântat în veci! Amin.

Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi

scârboase; căci femeile lor au schimbat întrebuinţarea firească

a lor într-una care este împotriva firii; tot astfel şi bărbaţii, au

părăsit întrebuinţarea fireascăa femeii, s-au aprins în poftele

Page 101: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Cinci 91

lor unii pentru alţii, au săvârşit parte bărbătească cu parte

bărbătească lucruri scârboase, şi au primit în ei înşişi plata

cuvenită pentru rătăcirea lor.

Fiindcă n-au căutat să păstreze peDumnezeu în cunoştinţa

lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să

facă lucruri neîngăduite.

Astfel au ajuns plini de ori ce fel de nelegiuire, de curvie, de

viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de

ceartă, de înşelăciune, de porniri răutăcioase; sunt şoptitori,

bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufaşi, lăudăroşi,

născocitori de rele, neascultători de părinţi, fără pricepere,

călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecaţi, fără

milă. Şi, măcar că ştiu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac

asemenea lucruri, sunt vrednicidemoarte, totuşi, ei nu numai

că le fac, dar şi găsesc de buni pe cei ce le fac.3 Romani 1:21-32

Biblia spune căîn

acest moment din istorie, omul îşi vânduse

sufletul păcatului. Dar, aşacumam văzut mai înainte, păcatul îşi

are consecinţele lui. Întotdeauna.Aşa cumsfidarea legii gravitaţiei

are drept consecinţe vânătăişioase rupte, şi ignorarea cuvântului

lui Dumnezeu are consecinţe. Dumnezeunu

putea trece păcatul

cuvederea. Biblia spune că Dumnezeu era mâhnit de el.

Şi Domnul a zis: “Am să şterg depefaţa pământului pe omul

pe care l-am făcut…” Geneza 6:7

Ofi avut omul

ofilozofie de viaţă care Îl excludea pe

Dumnezeu,dar Dumnezeu încă îl

considerape om

responsabil

decomportamentul său.

noe (vezi linia timpului, paginile 166-167)

Cu toate acestea,un

om şi familialui

erau diferiţi.Scriptura

spunecă…

Noe a căpătat milă înaintea Domnului…Noe era un om

neprihănit şi fără pată între cei din vremea lui: Noe umbla

cu Dumnezeu. Geneza 6:8-10

Deşi Noe era un om cu o trăire curată, Biblia afirmă foarte clar

că el era totuşi un păcătos. După legea păcatului şi a morţii, Noe

trebuiasă

moară pentru acel păcat. Dar Biblia mai spune şică

Noe aducea jertfă animală înaintea lui Dumnezeu, dovadă că el

a recunoscut nevoia de a avea un înlocuitor nevinovat care să

plătească pedeapsa cu moartea în locul lui. Noea crezut că Domnul

Page 102: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

92 Capitolul Cinci

îl va salva cumvade consecinţele păcatelor lui. Scriptura spune că

fiindcă Noe s-a încrezut în Dumnezeu, el era considerat neprihănit

în ochii Domnului.Noe avea o relaţie corectă cuDumnezeu, lucru

indicat de cuvintele: “…umbla cu Dumnezeu.”

Atunci Dumnezeu a zis lui Noe: “Sfârşitul oricărei făpturi este

hotărât înaintea Mea, fiindcă au umplut pământulde silnicie;

iată,amsă-inimicesc împreună cupământul.Fă-ţi ocorabiedin

lemndegofer(chiparos);corabiaaceastas-oîmparţi în cămăruţe,

şi s-o tencuieşti cu smoală pe dinlăuntru şi pe dinafară.

Geneza 6:13,14

Calea de sCăpare

Dumnezeui-a spus lui

Noesă

construiască o arcă—un

vapor.

Darnu

eravorba

deo bărcuţă

cuvâsle.

Era unvapor

mare,

asemănătorcu

fregatelemoderne ce

traversează oceaneleîn

zilele noastre.Avea

maimulte punţi,

un sistem deventilaţie

încorporatşio uşă, o

singură uşă.Vasul

eraconstruit

dinlemn

acoperit cu smoală, o metodă obişnuităde

izolare aunui

vapor

în secolele trecute.4 Arca a rămas cel mai mare vas construit

vreodată,până ce

proporţiileei au fost

aproape dublateîn 1844

prin construireavaporului

Great Britain.Dimensiunile

arcei

încă suntconsiderate ideale

pentru unvapor

mare şistabil.

Ea

nuafost construită pentru

a aveaviteză ci

pentru a menţine,

a păstra, a conserva viaţa.Dumnezeu i-a

spuslui Noe:

“Şi, iată că Euam să fac să vină un potop de apepe pământ,

casă nimicească orice făptură de supt cer, care are suflare de

viaţă; tot ce este pe pământ va pieri.

Dar cu tine fac un *legământ; să intri încorabie, tu şi fiii tăi, nevastă-ta şi nevestele *Legământ:

un acord, o

fiilor tăi împreună cu tine.

promisiune sau

un contract.

Din tot ce trăieşte, din orice făptură, să iei în corabie câte două

din fiecare soi, ca să le ţii vii cu tine: să fie o parte bărbătească

şi o parte femeiască. Din păsări după soiul lor, din vite după

soiul lor, şi din toate târâtoarele de pepământdupăsoiul lor,

să vină la tine înlăuntru câte două din fiecare soi, ca să le ţii

cu viaţă. Şi tu, ia-ţi din toate bucatele care se mănâncă, şi fă-ţi

merinde din ele, ca să-ţi slujească de hrană ţie şi lor.”

Aşa a şi făcut Noe: a făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu.

Geneza 6:17-22

Page 103: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Cinci 93

asCultare

Fiindcă Noe L-acrezut pe Dumnezeu, a

ascultat de El. Dar

faptulacesta nu

afăcut ca

instrucţiunile lui Dumnezeusă fie

maiuşor

de urmat.Noe nu

a mai construit niciodatăun

vapor,

sau cusiguranţă

nuunul

de mărimea aceasta. Şi cumurma

leexplice

vecinilor luinoţiunea

deinundaţie mondială?

Dumnezeu a spuscă

potopul urmasă aibă loc peste 120 de

ani.5În timpul acesta Noe

nudoar

a supravegheat construirea

vaporuluici i-a şi

avertizatpe toţi cei care

erau dispuşisă

ascultedespre

judecatacare

venea.6

Bibliane spune

că înainte de potop oamenii trăiaupână

la

vârstede

sutede ani. Au

fostsugerate diferite teorii care

vroiausă explice motivul, dar nu se dă nici un motiv în Biblie.

Estepur

şi simpluprezentată

cao

stare de fapt.Luând

în

considerare cât trăiau oamenii atunci, cei 120 de ani cât a durat

construireaarcei se încadrau bine în perioada de

viaţă. După

potop,lungimea vieţii

s-ascurtat considerabil

într-atâtîncât

un om de 90 de ani era considerat bătrân.

Au fostscrise multe cărţi

bunedespre

potop şidespre impactul

pe care l-a avut acesta asupraclimatului

lumii şi asupra

configuraţiei Pământului.Aceste

cărţi prezintă teorii raţionale

bazatepe informaţiile

din Biblie şi peobservaţii ştiinţifice.

Avândla dispoziţie surse

atâtde

detailate,nu am

îndrăznitsă

le copiez.Cu

toateacestea,

înurmătoarele câteva pagini,

voi

facescurte

referiri lacâteva

dintre acesteteorii,

cusperanţa

elevă vor ajuta

să înţelegeţi fără săvă pierdeţi

în detalii.

Domnul a zis lui Noe: ,,Intră în corabie, tu şi toată casa

ta; căci te-am văzut fără prihană înaintea Mea în neamul

acesta de oameni. Geneza 7:1

Noe a făcut tot ce-i poruncise Domnul. Geneza 7:5

În aceeaşi zi au intrat în corabie: Noe,Sem,Ham şi Iafet, fiii lui

Noe, nevasta lui Noe şi cele trei neveste ale fiilor lui cu ei.

Ei, şi toate fiarele câmpului, după soiul lor, toate vitele după

soiul lor, toate târâtoarele care se târăsc pe pământ după

soiul lor, toate păsările după soiul lor, toate păsărelele, tot

ce are aripi. Au intrat în corabie la Noe, două câte două, din

orice făptură care are suflare de viaţă. Cele care au intrat, erau

Page 104: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

94 Capitolul Cinci

câte o parte bărbătească şi câte o parte femeiască, din orice

făptură, după cum poruncise Dumnezeu lui Noe.

Apoi Domnul a închis uşa după el. Geneza 7:13-16

ouŞă

Afost

nevoiede

câţivaani

pentru aîncărca arca. Noe

a luat

câteopereche din fiecare soi de

animalela bord, cu excepţia

câtorva.Numărând şi

soiurilecare au

dispărut, vaporul avea

suficient spaţiu pentru ale găzdui pe toate, animalele

ocupând,

dupăestimări, doar 60% din spaţiul

vasului.7 Spaţiulrămas

era folosit probabil ca depozitpentru hrană. Luând puii unor

animale mari probabil aajutat la

economisirea spaţiului. Pentru

a economisihrana, unele animale

eposibil să fi

hibernat.

Desigur, Dumnezeu avea abilitateasă le menţină

petoate în

viaţă în orice mod ales de El.

Dupăce

s-a terminat încărcarea, Dumnezeu i-a închisîn

arcă.

Când a venit judecataşiapele au început

săcrească, oricâte bătăi

s-ar fi auzit, nu l-arfiputut motiva pe Noe să deschidă trapa.

Şi

nici nu trebuia Noe sau familia luisă se

teamăcă

uşa ar puteafi

spartăde

potopul duduitor. Ei erau în siguranţă deplină fiindcă

Dumnezeu a închis uşa—unica şi singura uşă a siguranţei.El

i-a

încuiat pe cei care au crezut şi i-a lăsat afară pe cei răzvrătiţi.

Dumnezeu este îndurător. El i-a acordat omenirii 120 de ani pentru

ase

întoarcede

la căile ei păcătoaseşi să

aibă partede

îndurarea

Lui. Acum timpul a expirat. A venit judecata, aşa cum a spus

Dumnezeu. Uneori omul ameninţă fără să-şi ducă la bun sfârşit

ameninţarea, dar Dumnezeuse

ţine întotdeauna de cuvânt.

În anul al şase sutelea al vieţii lui Noe, în luna a doua, în ziua a

şaptesprezecea a lunii, în ziua aceea, s-au rupt toate izvoarele

Adânculuiceluimareşis-au deschisstăvilarele cerurilor. Ploaia

a căzut pe pământ patruzecide zile şi patruzeci de nopţi.

Geneza 7:11,12

izVoarele Şi zăgazurile Cerurilor

Au fost desenatetot

felul deimagini despre

un bătrân peun

vaporaşmic,

înconjuratde animale,

udat pânăla

pielede

o

rafală deploaie.

Acele eforturi dea ilustra

aceastăpovestire

sunt greşite.Trebuie

să fi fost nebun—

şi mort—

să fi rămas

afară înfurtuna

cares-a

declanşatpeste

lume.

Page 105: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Cinci 95

Maiîntâi Pământul s-a rupt eliminând cantităţi masive

deapă

subterană.Biblia

vorbeşte despre ruperea izvoarelor Adâncului

celui mare. S-a sugeratcă

apa, având o presiunefoarte

mare,

a fost aruncatăla

înălţimimari

spre cer.Mai

apoi, acea apă,

împreunăcu

apadin atmosferă

a căzut pe Pământpe

măsură

ce s-audeschis stăvilarele cerurilor. O astfel

deruptură a scoarţei

planetei trebuiesă fi

implicat o activitate vulcanică uriaşă. Este

posibil caacum

să fiavut loc procesul

cunoscut subnumele de

migrare a continentelor.Folosind

supercomputere, unul dintre

cei mai mari specialiştidin lume în

tectonica plăcilor, a realizat

un model tridimensionalal

întregului procesde

migrare a

continentelorce

a avut loc în doar câteva luni.8În

timpce

apăreau

fisuri pescoarţa Pământului, bucăţi

mari de lasuprafaţă au

fostîmpinse

înadâncuri, spre interiorul Pământului, refăcând

fundul oceanelorşia suprafeţele continentelor. Cuvântul

care

descrie acest evenimentîn

ebraică înseamnă inundaţie catastrofică.

În Biblieacest cuvânt este

folositdoar pentru a descrie

acest

potop. Nici o altă inundaţienu

a fost măcar aproape de a-l egala.

Deşimulte dintre lucrurile

cares-au întâmplat pot

fiexplicate

prin ştiinţele naturii, trebuiesă

ne amintimcă un

Dumnezeu

atotputernic putea creafără nici o piedică circumstanţele

potopuluişi

rezultatele catastrofalecare

l-au însoţit.

Page 106: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

96 Capitolul Cinci

Ploaiaadurat timp de 40 de zile, dar bazat pe text, se pare

că apaa continuat

să sereverse

dinizvoarele

adâncului timp

de 150 de zile.

Potopul a fost patruzeci de zile pe pământ. Apele au crescut

şi au ridicat corabia, şi ea s-a înălţat deasupra pământului.

Apele au ajuns mari şi au crescut foarte mult pe pământ, şi

corabia plutea pe deasupra apelor. Apele au ajuns din ce în

ce mai mari şi toţi munţii înalţi, care sunt supt cerul întreg,

au fost acoperiţi. Geneza 7:17-19

Tot ce răsufla, tot ce avea suflare de duh de viaţă în nări, tot

ce era pe pământul uscat, a murit. Toate făpturile care eraupe

faţa pământului au fost nimicite, de laompână la vite, până

la târâtoare şi până la păsările cerului: au fost nimicite depe

pământ. N-a rămas decât Noe şi ce era cu el în corabie.

Geneza 7:22,23

Dumnezeu Şi-a adus aminte deNoe, detoate vieţuitoarele şi

detoate vitele careerau cu el în corabie; şi Dumnezeua făcut

să sufle un vânt pe pământ, şi apele s-au potolit. Izvoarele

Adâncului şi stăvilarele cerurilor au fost închise, şi ploaia

din cer a fost oprită. Apele au scăzut de pe faţa pământului,

scurgându-se şi împuţinându-se, şi, după o sută cincizeci de

zile, apele s-au micşorat. Geneza 8:1-3

Apaa acoperit munţii

întotalitate,

dar dupăPotop

eas-a retras

învăi,

care, sepresupune

că audevenit

albii pentruoceane.

…Apelestăteau pe munţi, dar laameninţareataau fugit …su

indu-sepemunţi şi pogorându-se în văi, până la loculpe care li-l

hotărâsei Tu. Le-ai pusomarginepecarenu trebuie s-otreacă,

pentru ca să nu se mai întoarcă să acopere pământul.

Psalmi 104:6-9

o planetă diferită

Noe şi familialui

au stat în arcă timp de 371 dezile înainte

ca

Dumnezeusă deschidă

uşaşi să îi

lase afară. Cumult timp

înainte de ziua aceea apele s-au retras şi arcaaacostat

într-o

regiune muntoasă. Cândeiau părăsit

arca,pământul

nu era

doar uscat cia

şiînceput

să rodească din nou.

Atunci Dumnezeu a vorbit lui Noe, şi i-a zis: “Ieşi din corabie,

tu şi nevastă-ta, fiii tăi şi nevestele fiilor tăi cu tine! Scoate

afară împreună cu tine toate vieţuitoarele de tot felul care

Page 107: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Cinci 97

sunt cu tine, atât păsările cît şi vitele şi toate târâtoarele care

se târăsc pe pământ: să mişune pe pământ, să crească şi să

se înmulţească pe pământ.”

Şi Noe a ieşit afară cu fiii săi, cu nevastă-sa şi cu nevestele

fiilor săi.

Noe a zidit un altar Domnului; a luat din toate dobitoacele

curate şi din toate păsările curate, şi a adus arderi de tot pe

altar. Domnula mirosit un miros plăcut… Geneza 8:15-18,20,21

o proMisiune

Primul lucru pecare l-a

făcutNoe

dupăce

aieşit din arcă

a

fost săconstruiască

un altar şi să aducă ca jertfă un animal

nevinovatca

jertfăde

sânge pentruDumnezeu. Jertfa nu

a

îndepărtat păcatul,dar

a reprezentatceea ce era

necesar pentru

a plăti datoria — sânge vărsat prin moarte. Era dovada faptului

că Noe avea încredere în Dumnezeu, crezând că Domnul se

vaţine de

cuvântşi îi

va salva cumvape el şi

pefamilia

luide

consecinţelepăcatului. Dumnezeu

era mulţumit.

Dumnezeu a binecuvântat pe Noe şi pe fiii săi, şi le-a zis:

“Creşteţi, înmulţiţi-vă, şi umpleţi pământul.” Geneza 9:1

“Iată,Eu facunlegământcuvoi, şi cusămânţavoastră, careva

venidupăvoi…că nicio făpturănuvamai fi nimicitădeapele

potopului, şi nu va mai veni potop ca să pustiască pământul.”

ŞiDumnezeua zis: “Iatăsemnullegământuluipecare-l fac între

Mine şi voi…curcubeulMeu,pecarel-amaşezatînnor, elva sluji

casemn al legământului dintre Mine şi pământ.” Geneza9:9,11-13

Dumnezeu a promiscă

nu vamai

distruge lumea niciodată

printr-un potop.De

câteori

ploua, curcubeul urmasă fie

un

semn de reamintireal

acelei promisiuni. Deşiau

trecut mii de ani

de laPotop, Dumnezeu a rămas credincios cuvântului Său.

Fiii lui Noe, care au ieşit din corabie, erau: Sem, Ham şi Iafet.

Aceştia au fost cei trei fii ai lui Noe, şi din ei s-au răspândit

oameni peste tot pământul. Geneza 9:18,19

Omul avea acumşansa

unui nou început.

Toate zilele lui Noeau fost de nouă sute cincizeci de ani; apoi

a murit. Geneza 9:29

Page 108: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

98 Capitolul Cinci

dar Ce se ÎntâMplă Cu dinozaurii, fosilele, Cărbunii Şi petrolul?

Nu putem găsi cuvântul dinozaur în Biblie — cuvântul este

unul recent, inventat în 1841 de un anatomist englez. Cu toate

acestea, primele cărţi ale Bibliei fac referiri la animale care

nu au echivalent în prezent. Două dintre animalele mai mari

menţionatese aseamănă surprinzător de binecu fosilele găsite.9

Din ceea ce spune Biblia se poate presupune că Dumnezeu a

creat dinozauriişi

ei au trăit împreună cu omul de la început.

Dinozaurii par să fi fost reptile, dintre care majoritateacontinuau să crească de-a lungul vieţii. Dacă ei*trăiaula

fel de multca

oamenii dinainte de potop,

se explică dimensiunile mari la care au ajuns unii.

Biblia menţioneazăcă

o perechedin

fiecaresoi de

animale

de uscat trebuiasă

intreîn

arcă. Este uşorde

înţelesde ce

numai puii aufost

luaţi, nu doar pentru a economisi spaţiu,

ci şipentru a extinde

lamaxim perioada

deînmulţire

în anii

dedupă potop. De vreme

cemărimea

mediea unui dinozaur

eracea

aunui

ponei mic,şi

chiarşi

cei mai mari dinozaurila

naştere nu eraumai mari

decât ominge de fotbal,

calculele

demonstreazăcă

era spaţiu suficient pentru eipe arcă.

*Mulţi

oamenitrăiau

peste 900

de ani.

Iarîn

ceea ce priveşte dispariţia lor, putemdoar să

speculăm.

Înultimele

câteva decenii,multe

speciiau

dispărut,dar

până

şi în acestecazuri

recente este greu să segăsească cauza

exactă. Amerge milenii

întregi înapoiîn timp este chiar

şi maigreu.

De vreme ceclimatul

pare să se fi schimbat

radicaldupă potop, s-a presupus

că ar fi fost greupentru

astfel de animale săsupravieţuiască.

Condiţiile create de inundaţie dau răspunslamulte întrebări

pe care ni le punem legat de natură.De

exemplu, cantitatea

masivă desediment creată de potop, greutatea extremă a apei,

gradul uriaş de eroziune— toate potsă

explice depozitele de

cărbuni, petrol şi fosile pe care le găsim acum. Multe dintre fosile

aduc dovezi copleşitoare că au fost îngropate rapid şiînmod

catastrofic, deseori în cimitire mari de fosile. Simpla existenţă

a unei fosile bine conservate, cum ar fi peştii, dovedeşte că

aceasta a fost îngropată brusc, sedimentul învelitor întărindu-se

rapid, înainte ca prădătorii, bacteriileşi

intrarea în putrefacţie

săîidistrugă caracteristicile.

Page 109: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Cinci 99

4 babel

Alzecelea capitol al cărţii Geneza

estedeseori

numit şi“Cartea

neamurilor”.El

ne spunede

undeau

apărut grupurile etnice

majore,începând

cu ceitrei

fii ai lui Noe.Capitolul

se încheie

cu următorul verset:

Acestea sunt familiile fiilor lui Noe, după spiţa neamului lor,

după neamurile lor. Şi din ei au ieşit neamurile care s-au

răspândit pe pământ după potop.Geneza 10:32

Dinnou, trecuseră secole

şipopulaţia Pământului a crescut.

Povestea noastrăsemutăacum în ceea ce istoricii numesc leagănul

civilizaţiei: Mesopotamia antică, Irakuldin

zilele noastre.

Tot pământul avea o singură

limbă şi aceleaşi cuvinte. Pornindei înspre răsărit, au dat peste

o câmpie

în

ţara Şinear; şi au

descălecat acolo. #"#&-

5JH

SV

3ÉVM

(VMGVM

1FSTJD

����&VGSB

U

*TSBF

M

Şiauzisunulcătre altul: “Haidem!

săfacemcărămizi, şi săle ardem

bineîn foc.” Şi cărămidale-aţinut

�*PSEBO *SBL

.

BSFB

.

FE

JUFSBOœ

.BSFB

3PƁJF

-�À�>

-JCBO

�"SBCJB�4BVEJUœ

*SBO

5VSDJB

locdepiatră, iarsmoalale-aţinut

loc devar. Si aumai zis:“Haidem!sănezidimo cetate şi un turn

al cărui vârf să atingă cerul, şi să ne facem un nume, ca să nu

fim împrăştiaţi pe toată faţa pământului.” Geneza 11:1-4

planurile oMului

Dupăpotop, Dumnezeu

i-aspus

omului…

“Creşteţi, înmulţiţi-vă, şi umpleţi pământul.” Geneza 9:1

Dar acumomul

încerca nudoar

să schimbeplanurile,

ci să şi

adaugela ele

cevace

veneade la el.

Maiîntâi: Omul

simţea că toţisemenii

lui artrebui

să stea

într-un singurloc şi să

construiască unoraş mare. Aceasta era

neascultare directă faţă deporunca lui Dumnezeu.

Dinnou

omul credea că ştie mai bine decât Dumnezeu ce trebuie făcut.

Precumvedeţi, omul avea o problemă

cu ascultarea.V-aţi

întrebat vreodată de ce nueste niciodată nevoie

să îiînvăţaţi

pe copiii mici să fieneascultători

faţă de mama şi de tata?Un

astfelde

comportament vinede la sine fiindcă

răzvrătireaeste

Page 110: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

100 Capitolul Cinci

ceva naturalpentru inima

omului. Practic,nouă

oamenilornu

ne place să ni sespună

ce să facem. Preferăm să facem ceea ce

vrem noi. Aceasta era problemaoamenilor

din Babel.

În al doilea rând:Pe lângă

oraş, omul vroia săconstruiască

şi

unturn pentru

ca săcâştige cinste

şionoare pentru

sine însuşi.

Oamenii ziceau: “Noi vrem…

…să ne facem un nume…” Geneza 11:4

Nu poţi să nuauzi şoaptele

malefice ale luiSatan.

Aceasta

fusese şiambiţia

lui.

Este de remarcat că Dumnezeu nu era inclus în nici unul dintre

aceste planuri. Atunci când omul este ocupat încercândsă fie

cineva, săîşi

facăun

nume, atunci poţifisigur

căeste mândrie

la

mijloc. Dumnezeu va trebuisă fie

lăsatpe

dinafară. Este ridicol

săîncerci să

teînalţi

petine însuţi

cândstai lângă un Dumnezeu

care esteatât

destrălucitor, suprem, atât

demaiestuos

şiatât

de puternic.EL

vaface să

arate ridicolpe

oricine care vrea să-şi

facă unnume.

Aşacum

amvăzut

maiînainte,

Bibliaspune

Dumnezeu este singurul vrednicsă

Ise

înalţe Numele.

Aşa căplanurile

omului nu s-aupotrivit

deloc cuinstrucţiunile

lui Dumnezeu. Din nou, omul acţiona independent de

Dumnezeul Prea Înalt.

În Biblie, Babel esteprima

ocazie cu care sevorbeşte

despre

religie organizată. Babel, sau ceea ceadevenit cunoscut

ca Babilon, este deseori folosit în Scriptură ca un exemplu

al eforturilor religioase ale omului. Oamenii, încercând să

construiască unturn

până lacer,

îşi creaupropriul

mod de

aajunge la Dumnezeu. Ţi-i poţi imagina trudind în căldura

tropicală,adunând

lut,arzând

cărămizile şi lipindu-le unele

de altele cusmoală. Trebuie

să fi fostotrudă cumplită,

având

simplul scop deaajunge la

cer.Dar nu

a

funcţionat.Există

o singurăcale de

aajunge

la Dumnezeu — calea lui Dumnezeu.

Page 111: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Cinci 101

Odefiniţie bună

pentru cuvântul religiear fi următoarea:

eforturile omuluide

a ajungelaDumnezeu. Omul,

prinnatura

sa, tinde să fie foarte religios.Tot timpul

el caută sau creează

noimoduri de a-L găsi pe

Dumnezeu.Este

ocăutare fără

speranţă. Vom vedeacă

Bibliaafirmă că omul se

găseşte într-o

pustie spirituală —el este PIERDUT

—şi nu poate găsi

calea

înapoilaDumnezeu

deunul singur.

Şi nupoate nici

săscape

depăcatele

sale şi nici să aibăo neprihănire corespunzătoare

pentru a deveni acceptabil înainteaDomnului.

NSE

V

PIERDUT

În contrastcu

religia, Bibliane

învaţăcă singura

caleadevărată

spre Dumnezeua fost

deschisă de Însuşi Domnul, atunci

când, în îndurarea Lui,

s-a coborât la om

şi i-a deschis ocale de scăparede

>Li�3&-*(

*&

>��

�`>�

*%&*�1

3013

**

pedeapsapentrupăcat. Dumnezeu

este Celce

ne scapă.

Ê

ÊÊ

Ê

0.

0BN

FOJJ�%

JO�7SFNFB

-VJ�/PF

%6./

&;&6

"1"3

&/Ń&

El este Mântuitorul.

Biblia afirmă foarte clar

că Domnul este Cel care…

…doreşte ca fugarul să nu rămână izgonit dinaintea Lui.

2 Samuel 14:14

Locuitorii din Babel au ignorat acest lucru.Desigur,

niciunul

dintre eforturilelor de

aconstrui

cevamăreţ nu i-a

scăpat lui

Dumnezeu.Dumnezeu

cunoşteadeplin ceea ce se întâmpla.

Domnul S-a pogorât10 să vadă cetatea şi turnul, pe care-l

zideau fiii oamenilor. Şi Domnul a zis: “Iată, ei sunt un singur

popor, şi toţi au aceeaşi limbă; şi iacă de ce s-au apucat; acum

nimic nu i-ar împiedica să facă tot ce şi-au pus în gând.”

Geneza 11:5,6

Dumnezeu ştia ceea ce a dovedit şi istoria, că având o limbă

comună, progresul omului în tehnologie este mult mairapid.

Paresă fie un

tipar. Cucât lucrurile

suntmai

avansateşi

mai confortabile, cu atât omul simte maipuţin nevoia

de

Dumnezeu. Deşi Dumnezeu i-a dat omului liber arbitru, El

nudorea ca omul să trăiască independent de El.

Page 112: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

102 Capitolul Cinci

ÎMprăŞtiaţi

Povestirea vorbeştede la sine.

Dumnezeu a luat poziţie pentru

aconfrunta omul

pentrusfidarea lui. Dumnezeu

a spus…

“Haidem să *Ne pogorâm şi să leîncurcăm acolo limba, ca să nu-şi mai *Încă o datăobservaţi

cuvântulne.

Biblia

înţeleagă vorba unii altora.”afirmă clar că există

un singur Dumnezeu.

Şi Domnul i-a împrăştiat de acolo petoatăfaţapământului; aşacăauîncetatsă zidească cetatea. Geneza 11:7,8 Atunci, desprecine

vorbeşte Domnul când

spune “ne”? Vom studia

acest lucru mai târziu.

Teoria presupusei migrări a triburilor de băştinaşi dinAmerica de

Nord şi de Sud, de-a lungul fâşiei Aleutine nu a fost niciodată una

fondată. Deşi s-au făcut unele asocieri de limbă, a fost imposibil

dedovedit din punct

devedere lingvistic. Motivul pentru care

grupurimici

de oameni, izolate din punctde

vedere lingvistic,

au ajuns din Groenlanda de nordîn

locuri atâtde

retrase în

adâncimile junglei amazoniene, este dincolode

explicaţii raţionale.

de unde se trag rasele?11

Într-unfel există

o singurărasă

—rasa

umană.Biblia face

diferenţă întreoameni

pebaza

grupărilor naţionalesau

tribale

şi nupe

baza culoriipielii

saua aspectului

fizic. Daracele

diferenţeexistă

totuşi.Cum s-o fi

întâmplat?

Dedragul explicaţiei,

noivom

alege culoarea pielii, dar

acelaşilucru

seva

aplica laochi,

forma nasului, structura

părului, statură,etc.

Noi ne gândim deseori la piele ca având multe culori, dar, de fapt,

pielea are în principal o singură culoare, şi anume melanina. Dacă

avemdoar puţină melanină, pielea noastră este deschisă la culoare;

dacă organismul secretă o cantitate mare, avem piele închisă

la culoare. Există şi alţi câţiva factori minori care influenţează

culoarea pielii, dar aceşti factori nu sunt specifici unei anumite

rase, şi astfel explicaţia de mai josse

aplică şi la ele.

Seştie

de mult timp cădacă o persoană

deculoare

secăsătoreşte

cuo persoană

albă,rezultatul

finalva

fiopiele de culoare

maro. Dacă doidintre astfel

dedescendenţi

săcăsătoresc între

ei,copiii lor

pot finegri,

albi, sau orice altă nuanţă de culoare

Page 113: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Cinci 103

Biblia spunecăDumnezeu i-a împrăştiat —

şi separe

căexact

aşa s-a întâmplat. Fără îndoială,El

i-aşi

echipatcu

cunoştinţe

legatede

supravieţuireaîn

noilelor

medii.

Oricumsă fi fost

— pecalea unei

fâşiide pământ sau literal

— cândDumnezeu i-a

împrăştiat,El le-a dat şi limbi

noi.El

afăcut

otreabă meticuloasă. Oricine

s-aangajat vreodată la

formidabilamuncă de

a învăţa onouă limbă ştie că nu

veicrea

pur şi simplualte

limbidintr-un capriciu.

Unele dintre limbile

pe care le-a creatDumnezeu

sunt atât de complexe încât le

poatelua lingviştilor

specializaţi câţiva anisă le înţeleagă, şi

chiar şiatunci,

ei nu leînţeleg

în totalitate.

Oraşulpe

care îlconstruiau oamenii

nua dispărut,

daraprimit

un nume nou. Acel nume înseamnă încurcătură.

De aceea cetatea a fost numită Babel, căci acolo a încurcat

Domnul limba întregului pământ.

De acolo i-a împrăştiat Domnulpe toată faţa pământului.

Geneza 11:9

între cele două. De ce? Fiindcă ambiipărinţi

auo

serie de

gene necesară pentruareda

întregulspectru de culori.

Acum, dacă aceşti copii care s-au născutcu

pielede

culoare

neagră pură (din căsnicia de mai sus) secăsătoresc

cu

descendenţi având aceeaşi culoare,şi

emigrează într-o zonă

unde copiii lor nu au posibilitateasă se

căsătoreascăcu

cei de

altă culoare, descendenţiilor

vorfinegri

înfiecare caz.

Einu

vor mai avea genele necesare pentru a produce pielede

culoare

albă.În

circumstanţe similare, acest lucruse

va aplicaşi

celor

cupiele

deculoare albă, care nu vor

maiavea genele necesare

producerii pieliide

culoare neagră. O astfelde

diversificare

îndouă grupuri diferite de culori, care nu implică adăugarea

nici unei gene noi celor deja create, poate avea loc chiarşi

numai după câteva generaţii. Deşi explicaţiade mai

sus a fost

scurtatăînmod considerabil, oricine poate vedea

cănu este o

problemă aşade

complexă cum parelaprimă vedere.

Biblia spune că toate naţiunile Pământului s-au tras din Noe, din

cei trei fii ai luişidin soţiile lor, care

sepresupune că ar fi avut

piele de culoare maro, cu gene care asigurau posibilitatea apariţiei

atât a pielii de culoare albă câtşi

neagră la descendenţii lor.

Page 114: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Şase

1 aVraaM

2 Credinţă

3 isaaC

Page 115: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Şase105

1 aVraaM *BGFU

După încurcarea limbilorla

Babel,

autrecut multe generaţii înainte

/0& )BN

caBiblia

săînregistreze o nouăintervenţie a luiDumnezeu în istorie.

Întimpul acestor ani Domnulnu a

"SQBDƁBE

ŀFMBI

&CFS

4&.

"73".

4"3"*

Babel

Haran

Ur

uitat de promisiuneaSa

de a trimite

unIzbăvitor.

Deşimajoritatea

oamenilor trăiau cu puţine gânduri

despre Dumnezeu, fiecare generaţieîiavea pe acei câţiva care credeau

înpromisiunile Lui. Un astfel de

cuplu eraşiAvram cu Sarai.

Sarai era stearpă: n-avea copii 1FMFH 3FV

4FSVH

/BIPS

5FSBI "73"".

4"3"

*TBBD

Turcia

Iran

deloc. Geneza 11:30

Căminul luiAvram se găsea în oraşul

Ur, puţin mai la sud de Babel. Cutoate acestea, urmând instrucţiunile

Domnului, el şi-a părăsit casaşi

s-a

Canaan

Tig

ru

mutat în Haran. Acolo Dumnezeu Eufra

t

Ruta

calatoriei Lui Avra

m

Așezarea

lui

Babel

Gulful

Persic

Marea

Mediterană

Arabia Saudită

este aproximativă

Marea

Roșie

i-a vorbit a doua oară.

Domnul zisese lui Avram: “Ieşi din ţara ta…şi vino în

ţara pe care ţi-o voi arăta. Avram a plecat, cum îi spusese

Domnul…Avramavea şaptezeci şi cincide ani1, cânda ieşit

din Haran. Geneza 12:1,4

Pentru Avram acestaera

un pasmare. El

nu puteasă se uite

într-un atlas,nici să se

informeze despreţară pe

paginaei

Web, nicisă discute cu un agent de turism. El nici măcar nu

ştiaunde merge!

Dumnezeunu

i-aspus.

În timp ce călătorea

el trebuia să se încreadă în Dumnezeu că îl va călăuzi zi de zi.

Destinaţia luinecunoscută

eraCanaan,

Israelul deastăzi.

Şi au ajuns în ţara Canaan. Şi Avram a zidit acolo un altar

Domnului, care i Se arătase. Geneza 12:5,7

Fiindcă Avram a crezut că Dumnezeu este Salvatorul lui

personalde

consecinţele păcatelor,elaadus

o jertfăde

sângepe

un altar caacoperământ-ispăşitor al păcatului său.

Deşijertfirea

animalului era doar o reprezentarevizuală

a ceeace

era nevoie

pentruca păcatul să fie

îndepărtat,jertfa lui

Avram afost

o

Page 116: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

106 Capitolul

Şase

dovadăclară

a faptuluică el

recunoştea nevoiade

a avea un

înlocuitor caresă

suporte pedeapsacu

moarteaîn

loculsău.

El seîncredea

înDumnezeu aşa

cum au făcut Abel,Noe

şitoţi

ceilalţioameni

neprihăniţiîn secolele trecute.

Avram trăia o viaţă semi-nomadă, astfelcă

localniciiîlnumeau

evreu, un nume care avea sensul de unul care rătăceşte, cel de

departe.Fiindcă

Avram astat un timp îndelungat într-un

anumeloc, oraşul din zonă

a preluat numelede

Hebron.Din

acest moment încolo,Avram

şidescendenţii

luiurmau

să fie

amintiţi ca evrei.

patru proMisiuni

Dumnezeu i-a mai dat lui Avramşipatru promisiuni specifice:

1. Voi face din tine un neam mare…2 Când Dumnezeu

binecuvântează,

3.Voi binecuvânta pe cei ce te vor

El acordă favoare

şi bunăstare.

binecuvânta, şi voi blestema pe cei ce

te vor blestema…4

2. Îţi voi face un nume mare…3

4. …toate familiile pământului vor fiCând Dumnezeu

blestemă, El

aduce nenorocire.

binecuvântate în tine. Geneza 12:2,3

Primapromisiune a lui Dumnezeu

erao veste bună pentru

Avram. Pentru a deveni un neam mare, va trebui să fie tată.

Cu toate acestea, de vreme ce elnu avea descendenţi

şi Sarai

trecusedeja de

vârstala care să poată naşte copii, el era

nedumeritde modul în care acest lucru urma să se

întâmple.

Dar Dumnezeuapromis, deci

trebuiasă fie

adevărat.

Ultimapromisiune

se bazape

prima şi erao

referire directă

laIzbăvitor.

Dumnezeu îispunea

luiAvram

căunul dintre

descendenţii lui vafi Unsul, şi că EL

vafio binecuvântare pentru

întreaga lume. Bibliaspune

că AvramL-a

crezutpe

Dumnezeu

şi s-a bucurat „că are să vadă” ziua venirii Izbăvitorului.5

După aceste întâmplări, Cuvântul Domnului a vorbit lui

Avram într-o vedenie, şi a zis: “Avrame, nu te teme; Eu sunt

scutul tău, şi răsplata ta cea foarte mare.”

Avram a răspuns: “Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da? Căci

mor fără copii…”

[Dumnezeu]…l-a dus afară, i-a zis: “Uită-te spre cer, şi

numără stelele, dacă poţi să le numeri.” Şi i-a zis: “Aşa va fi

sămânţa ta.”

Page 117: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

CAPITOLULŞASE - 107

Avrama crezutpeDomnul, şi Domnul i-a socotit lucrul acesta

ca neprihănire. Geneza 15:125,6

Aceastăultimăpropoziţie este plină de înţelesuri. Noi nevom

uita la trei cuvinte care au implicaţii profunde. Acele cuvinte

sunt neprihănire, socotit şi credinţă. Ultimul este atât de important

încât îivoi acorda o secţiune întreagă.

NEPRIHĂNIRE

Amvăzut mai devreme că termenul neprihănire este folosit

când se face referire la perfecţiunea lui Dumnezeu, la faptul

că El nu are nici un defect, că El este sfânt, curat, pur, fără

prihană sau păcat.

A-I FI SocoTIT

Expresia a-i fi socotit comunică ideea ca cineva să plătească

datoriape care tu o ai la bancăîn urma folosirii unei cărţi de

credit. Dar ce vrea să spună Biblia când afirmă:

"Avram a crezut peDomnul, şiDomnul i-a socotit lucrul acesta

ca neprihănire”? Geneza 156

Văamintiţi acel Certificat de Datornicpe careîl are oricefiinţăumană

ca rezultat al păcatului? Păi, şiAvram aveauna. DarfiindcăAvram

a crezut promisiunile lui Dumnezeu,Dumnezeu atransferatun

creditpe socoteala lui. El i-a dat lui Avram neprihănire.

Certificat de Datornic

Credit

Neprihănire

„~- v tranferatăîn cont,

| ca rezultat al

e credinţei în

Dumnezeu

- moarte ......plata păcatul este

*ROmani 6:23

[DATORNIC

Page 118: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

108 Capitolul

Şase

Eraca şi cumDumnezeu

arfi spus: „Avrame, fiindcă

tu teîncrezi

înMine, voi

faceo plată

înavans

încontul păcatelor tale. Voi

pune perfecţiuneaMea în

registrultău spiritual. Dar tu

trebuie

săînţelegi

căneprihănirea Mea întrece de departe păcătoşenia

ta. Ceea ce îţi dauEu

facemai

mult decâtsă

compenseze păcatul

tău. Poţi considera datoria păcatuluitău ca

plătită.Şi

fiindcă

Eupun

încontul tău neprihănirea

Mea,ea nu va acoperi doar

datoria păcatului tău,ci îţi

vada şi

toată perfecţiuneade

care

ainevoie pentru

ca sătrăieşti

cu Mine încer.”

Bibliaspune

căAvram a avut

aşao

încredere înfaptul

DumnezeuÎşi

vaţine

cuvântulîncât el

…aştepta cetatea care are temelii tari, al cărei meşter şi

ziditor este Dumnezeu. Evrei 11:10

Deşitrupul

lui Avram urma să moară în cele din urmă,elurma să

nuexperimenteze pedeapsa teribilă asociată cu moartea a

doua.

El ştia căva trăi

cuDumnezeu

în cerpentru totdeauna.

Mai devreme am pus aceaîntrebare tip

două faţeteale

aceleiaşi

monede: „Cum putemsă scăpăm

noide

păcatulnostru şi să

câştigăm o neprihănireegală cu

neprihănirea lui Dumnezeu pentru

ca să fimacceptaţi

înprezenţa

Lui?”Pentru Avram,

răspunsul

era uşor:încredere

înDumnezeu, credinţă

înpromisiunile Lui

şiDumnezeu va purta

de grijă.

2 Credinţă

Acest altreilea cuvânt poate fi înţeles

greşit.Trebuie

săînţelegem

câtevalucruri

despreel aşa cum

aparefolosit în Biblie.

Cuvinteleşi

termenii credinţă, a crede, încredere, ase

încrede suntdeseori folosiţi

alternativ.

Avram a crezut pe Domnul.

Avram şi-a pus credinţa în Domnul.

Avram s-a încrezut în Domnul.

Avram şi-a pus încrederea în Domnul.

El a crezut ce a spus Dumnezeu.

El şi-a pus credinţa în cuvântul Lui.

El ştia că Dumnezeu este vrednic de încredere.

Încrederea lui era doar în Dumnezeu.

Adevărata credinţă se zideşte pe fapte, nupe

sentimente. Când

stai pe un scaun, ai încredere că te va ţine. Nu stai pe scaun

fiindcăaiun sentiment minunat sau o pasiune copleşitoare

pentru scaune. Ci mai degrabă, observică

scaunul este solid

şibazându-te

peacest fapt,

telaşi pe el

cutoată greutatea ta.

Page 119: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Şase109

Credinţa lui Avramse

bazape

o certitudine—promisiunea

lui Dumnezeu. Era o chestiune de aritmetică simplă.

Dumnezeua spus „Vei

avea un fiu”

Dumnezeul Creator este atotputernic şi spune adevărul

Avram va avea un fiu=

Nu

contează cantitateade credinţă6 pe care

oai, ci în cine

îţipui

încrederea.Se poate ca şi credinţa

lui Avramsă se

fi clătinat uneori, dar încrederea lui era înrădăcinată ferm

în Dumnezeu.

Adevăratacredinţă biblică nu se

opreştela înţelegerea

intelectuală a lucrurilor. Dacă ar face aceasta, nu ar mai fi

credinţăadevărată.

Credinţa poate fiilustrată astfel:

Doi prietenisunt

laun

târg.

Unulîlîntreabă pe celălalt: „Crezi

cătrenuleţul

toboganva

rămâne peşinele acelea?” Celălalt

răspunde: „Bine-nţeles!”

Apoiprimul

prietenspune: „Bine,

atunci haisă ne

dămcu el!”

Dacă al doileaprieten ezită

şi începe săcaute

scuzepentru a

nu lua parte ladistracţie, e puţin

probabil ca el să creadă cu

adevărat.Deşi el

spune acest lucru cu gura,mult mai

important

decât afirmaţia lui este că el seîndoieşte

în inima lui.

Trenuleţul tobogan poate, pe bună dreptate,să

ne provoace

rezerveşipot să existe alte motive bune pentru a

nu te dape ele,

dar ideea esteurmătoarea: credinţa

neinfluenţează faptele.

Credinţalui Avram a

mers dincolo decapacitatea

lui dea

înţelege. Elşi-a

bazat viaţa, reputaţiaşi acţiunile pe

ea. Fiindcă

a crezut, afost

ascultătorfaţă de

Dumnezeuşiacălătorit către

un pământstrăin.

Fiindcăa crezut, a

adusjertfe, încrezându-se

înDumnezeu

că îlva salva

deconsecinţele păcatului.

Este important săînţelegem

căascultarea

luiAvram nu

erao

încercare de a-I dovedi lui Dumnezeu sau altora autenticitatea

credinţei lui.Ci mai

degrabă, fiindcă s-a încrezutîn Dumnezeu,

rezultatulnatural a

fost că făcea lucrurile pe care Dumnezeu

le dorea de la el. Aşa că atunci când auzim cuvintele „Avram a

crezutpe Dumnezeu …” trebuie să ne gândim la tot ce

implică

aceastăafirmaţie.

Carezultat

alcredinţei

luiAvram, Dumnezeu

i-a schimbat numele în Avraam, care înseamnă tată al unei

mulţimi,şi Sarai

a devenitSara,

numece înseamnă

prinţesă.

Acesta eramodul

lui Dumnezeu dea spune

că El Îşiva ţine

+

Page 120: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

110 Capitolul

Şase

promisiunea, deşiamândoi trecuseră

devârsta

la care ar fi

pututda

naşterela

copii.

3 isaaC

Domnul Şi-a adus aminte de cele ce spusese Sarei, şi Domnul

aîmplinit faţădeSarace făgăduise. Saraarămas însărcinată,

şi a născut lui Avraamun fiu la bătrâneţe, la vremeahotărâtă,

despre care-i vorbise Dumnezeu. Avraama pus fiului său nou

născut, pe care i-l născuse Sara, numele Isaac. Geneza 21:1-3

Dumnezeu Şi-aţinut promisiunea

faţă deAvraam

şiSara,

chiar

şi lavârsta

lorînaintată.

El Se ţineîntotdeauna

decuvânt

şi

Îşi găseşteplăcerea

înaface

imposibilul.

După aceste lucruri, Dumnezeua pus la încercare pe Avraam,

şi i-a zis: “Avraame!”

“Iată-mă”, a răspuns el.

Dumnezeu i-a zis: “Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care-l

iubeşti, pe Isaac; du-te în ţara Moria, şi adu-l ardere de tot

acolo, pe un munte pe care ţi-l voi spune.”

Avraam s-a sculat dis de dimineaţă, a pus şaua pe măgar,

şi a luat cu el două slugi şi pe fiul său Isaac. A tăiat lemne

pentru ardereade tot, şi a pornit spre locul, pe care i-l spusese

Dumnezeu. A treia zi, Avraam a ridicat ochii, şi a văzut locul

de departe. Şi Avraam a zis slugilor sale: “Rămâneţi aici cu

măgarul; eu şi băiatul, nevom duce până colo să neînchinăm,

şi apoi ne vom întoarce la voi.”

Avraam a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în

spinarea fiului său Isaac, şi a luat în mână focul şi cuţitul. Şi

au mers astfel amândoi împreună. Atunci Isaac, vorbind cu

tatăl său Avraam, a zis: “Tată!”

“Ce este, fiule?” i-a răspuns el.

Isaac a zis din nou: “Iată focul şi lemnele;dar unde este mielul

pentru arderea de tot?”

“Fiule”, a răspuns Avraam, “Dumnezeu însuşi va purta

grijă de mielul pentru arderea de tot.” Şi au mers amândoi

împreună înainte.

Cândauajuns laloculpecare i-l spuseseDumnezeu,Avraama

zidit acolo un altar, şi a aşezat lemnele pe el. A legat pe fiul său

Isaac, şi l-apuspe altar,deasupra lemnelor.ApoiAvraamaîntins

mâna, şia luat cuţitul, casă junghie pe fiul său. Atunci *Îngerul

Page 121: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Şase111

Domnului l-a strigat din ceruri, şi a zis: *Îngerul Domnului

“Avraame! Avraame!”

“Iată-mă!” a răspuns el.

în acest caz este

un sinonim pentru

Dumnezeu. Comparaţi

*Îngerul a zis: “Să nu pui mâna pecu Geneza 22:15,16.

băiat, şi să nu-i faci nimic; căci ştiu acum că te temi de

Dumnezeu, întrucât n-ai cruţat pe fiul tău, pe singurul tău

fiu, pentru Mine.”

Avraam a ridicat ochii, şi a văzut înapoia lui un berbece,

încurcat cu coarnele într-un tufiş; şi Avraam s-a dus de a

luat berbecele, şi l-a adus ca ardere de tot în locul fiului său.

Avraam a pus locului aceluia numele: “Domnul va purta de

grijă. De aceea se zice şi azi: “La muntele unde Domnul va

purta de grijă.”

*Îngerul Domnului achematadouaoară din ceruri peAvraam,

şi a zis: “Pe Mine însumi jur, zice Domnul: pentru că ai făcut

lucrul acesta, şi n-ai cruţat pefiul tău,pe singurul tău fiu, tevoi

binecuvânta foartemult şi-ţi voi înmulţi foartemult sămânţa

, şi anume: ca stelele cerului şi ca nisipul de pe ţărmul mării; şi

sămânţatava stăpâni cetăţilevrăjmaşilor ei. Toate neamurile

pământului vor fi binecuvântate în sămânţa ta, pentru că ai

ascultat de porunca Mea!” Geneza 22:1-18

Aceastaeste

o povestedeosebit de

profundă.La prima

vedere

separe

căDumnezeu aprobă jertfirea copiilor!!

Daruitaţi-vă

mai în amănunt.

singurul tău fiu

Cadrul este simplu. Dumnezeu i-a spus luiAvraam săîl

iape

fiul

său şisă îl

aducă jertfă pe un altar—să îl

omoare. Aceasta era o

cererece

implica un preţ mare. Domnul i-a amintit lui Avraam

căacesta era singurul său fiu.

Deparcă ar

fifost nevoie

săise

reamintească. Ani întregi el a aşteptat acest fiu şi Isaac era tocmai

fiul despre careDumnezeu a promis că va fi tatăl unui neam fără

număr. Domnul a fost foarte clar vorbind despre lucrul acesta şi

este evidentcă

un fiu mort nu poate avea descendenţi!

Cererealui Dumnezeu trebuie

să-l fi dezorientatpe Avraam.

Este foarte posibil ca el să fi fost martor la jertfeleumane

practicate de altenaţiuni

din acelevremuri

şi ştia că erao

formăobişnuită

de a-iîmbuna

pedumnezei. Totuşi, porunca

luiDumnezeu de a-l

aduce jertfă peIsaac era în opoziţie cu

tot ce ştiaAvraam despre Creator.

Page 122: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

112 Capitolul

Şase

Dumnezeu, în dragosteaSa,

l-a promis pe Isaacca

descendentul

careurma să

nască mulţicopii. Din

punctde

vedereuman

nu exista nici un mod deapune în acord promisiunea

precedentăa

lui Dumnezeu cuporunca

Lui de acum.Cum

poateDumnezeu

să fieatât de inconsecvent? Şi totuşi Avraam

a învăţatcă Domnul era pe

deplinde

încredere,aşa că

a făcut

exact ceea ceacerut Domnul.

Chemându-lpe

fiul său,el

a

înşeuatmăgăruşul familiei

şi, luândlucrurile

necesareaducerii

unei jertfe, a pornitsă

împlinească voia Domnului. Inimalui

trebuiesă fi fost

frământatăde

angoasă.Ascultarea

afost

un

pasuriaş pentru Avraam,

dar acelpas a dovedit credinţa

lui

deplină înbunătatea lui Dumnezeu.

Biblianu ne dă

posibilitateasă

ghicim gândurilelui

Avraam.Ea

ne spune căAvraam s-a agăţat de promisiunea

luiDumnezeu,

convinsfiind că dacă îl aducea

peIsaac ca

jertfă,Domnul îl

putea înviadin morţi.

Prin credinţă a adus Avraam jertfă pe Isaac, când a fost pus

la încercare…Căci se gândea că Dumnezeu poate să învie

chiar şi din morţi; şi,…ca înviat din morţi l-a primit înapoi.

Evrei 11:17,19

Bibliaspune

căDumnezeu punea

laîncercare credinţa

lui

Avraam. Vomînţelege de ce

a făcutacest lucru

puţinmai

încolo.Acest test suprem

aljertfirii

fiuluisău i-a demonstrat

lui Avraam şi nouă încrederea lui reală în Domnul.

Avraamşi Isaac,

împreunăcu alţi doi

tineri,s-au

îndreptat

spre munteleMoria.

Cândau

ajunsîn

apropierealui, doar

Avraamşi

Isaacau

mers mai departe, Isaac cărând lemnele.La

unmoment

dat el i-a puso întrebare tatălui

său. Fărăîndoială

Isaac a fost martorlamulte jertfe

şinu avea nevoie de o diplomă

de licenţă ca să îşi dea seama căunul

dintrecomponentele

esenţialelipsea

—jertfa

însăşi. Undeera mielul?

Isaac a zis: “Iată focul şi lemnele;dar unde este mielul pentru

arderea de tot?” Geneza 22:7

Nupoţi

să nu teîntrebi dacă

Isaacse

gândea lafrecvenţa jertfirii

copiilorîn religiile neamurilor

învecinate.Şi el se încredea în

Domnulşi nu

puţin! Cândtatăl său

a răspunscă Dumnezeu

Însuşise

va îngrijide miel, Isaac

a continuatdrumul de

bună

voie.Biblia

spunecă au mers mai departe

împreună.

Page 123: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Şase113

Dumnezeu le-a arătat locul exact în care dorea ca ei să ridice

unaltar,

pe unuldintre vârfurile muntelui Moria. Mulţi

animai

târziu, Templul evreilor urmasă

fie construitpe

muntele Moria,

poate chiarîn acelaşi loc

undeIsaac

trebuia adusca

jertfă.

legat

Cândau ajuns la loculpe care i-l spusese Dumnezeu,Avraam

a zidit acolo un altar, şi a aşezat lemnele pe el. A legat pe fiul

său Isaac, şi l-a pus pe altar, deasupra lemnelor. Geneza 22:9

Isaac nu era un bebeluş. Cuvântul ebraic tradus băiat era folosit

pentru a desemna tineri până la vârsta milităriei. El eracu

siguranţă

suficient de mare să opună rezistenţă,şi în

ciuda faptului că

Avraam nu mai era un tinerel, nu există nici un indiciu că ar fi

existat o luptă. Este evident că Isaac s-a supus debună voie tatălui

său, un act care demonstra încrederea lui implicităîn

tatăl său,

pe care îl ştia un împlinitor al Cuvântului lui Dumnezeu.

Odată legat pe altar, Isaac era total neajutorat.El

era sub incidenţa

poruncilor directe şi specifice ale lui Dumnezeude

a fi înjunghiat.

Page 124: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

114 Capitolul

Şase

Nu avea nici o posibilitatesă se

salveze. Biblia spunecăAvraam

a întins mânaşia luat cuţitul. Poţi parcă

săvezi mânabătrânului

tremurând. Inima lui este aproape de ase

frânge.

Acesta estesingurul

săufiu! Tensiunea

momentului este

incredibilă. Încet, braţultremurând

se ridicăşi în

lumina sumbră

azilei,

metalulrece

al cuţitului sclipeşte.În mod deliberat

minteaface saltul, şi

apoi…apoi

intervine Dumnezeu. Îngerul

luiDumnezeu

l-astrigat pe

Avraamdin ceruri şi

azis…

“Să nu puimânapebăiat, şi să nu-i faci nimic; căci ştiu acum

că te temi de Dumnezeu, întrucât n-ai cruţat pe fiul tău, pe

singurul tău fiu, pentru Mine.” Geneza 22:12

Trebuiesă fi

cursmulte lacrimi

acolo. Poţisă

ţi-i imaginezi pe

tatăşi

pefiu

plângând de uşurare. Dumnezeu a intervenit.

Sentinţacu

moartea s-a dus! —cel

puţin pentru Isaac.Dar

totuşi mai urma o moarte.

un ÎnloCuitor

Bibliaspune

căDumnezeu

S-a îngrijit de un animal.

Avraamaridicatochii, şiavăzutînapoia lui unberbece,încurcat

cu coarnele într-un tufiş. Geneza 22:13

Prins în modul acesta, animalulnu îşi putea

face rău în efortul de a se elibera.

Avraam s-a dus de a luat berbecele,

şi l-a adus ca ardere de tot în locul

fiului său. Geneza 22:13

Page 125: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Şase115

Afost moarte într-adevăr, dar a fost moartea berbecului în locul

lui Isaac. Isaaca putut pleca liber

doarfiindcă berbecul a murit.

DumnezeuS-a

îngrijitde un

înlocuitor. Acest eveniment s-a

imprimatatât de

puternicîn

mintea lui Avraamîncât el

apus

muntelui un nume care să evoce caracterul lui Dumnezeu.

Avraam a pus locului aceluia numele: “Domnul va purta de

grijă.” De aceea se zice şi azi: “La muntele unde Domnul va

purta de grijă.” Geneza 22:14

Avraam adescoperit că Dumnezeu este cu

adevărat…

…Mântuitorul la vreme de nevoie… Ieremia 14:8

Întâmplarease

încheie cu Dumnezeu reafirmând promisiunea

Lui faţă deAvraam.

Sămânţa lui urma să fienumeroasă —

întreaganaţiune

Israel.Inclus

înpromisiunea

luiDumnezeu

eraşi

faptul că UNSULva

fi unul dintre descendenţii lui

Avraamşi Isaac.

S-a spusdespre EL că

vafio binecuvântare

pentrutoţi

oamenii.

“Pe Mine însumi jur”, zice Domnul,…“toate neamurile

pământului vor fi binecuvântate în sămânţa ta, pentru că

ai ascultat de porunca Mea!” Geneza 22:16,18

Cererea luiDumnezeu adresată

lui Avraamsă îl aducă jertfă

peIsaac a

fosto

cerere tipodată în

viaţă — odată în

istoria

umanităţii.Dumnezeu vroia să

comunice anumite adevăruri

nu doar lui Avraam ci şi nouă — adevăruri ce au de-a face cu

judecata, credinţaşi

izbăvirea printr-un înlocuitor.

Înacelaşi mod în care Isaac era

subincidenţa poruncii divine a

lui Dumnezeude

afiomorât, întreaga omenire este sub incidenţa

sentinţei cu moartea.7 Isaacnu

se putea salva pe sine. DarAvraam

se încredea în Domnul, crezând că Dumnezeul său iubitor va

schimba ceva, cumva. Şi Dumnezeu a intervenit într-adevăr.El

s-a îngrijit de o calede

scăpare printr-un înlocuitor. Era viaţă

pentru viaţă — cel nevinovat murind pentru cel vinovat.

Aşacum

Abela adus

unanimal

ca jertfăcare

să moară în

locullui, la fel şi berbecul

a muritîn locul lui Isaac. Şi aşa

cum Dumnezeuaprivit

jertfalui Abel ca una

acceptabilă,El

acrezut de cuviinţă să Se

îngrijeascăşi de un berbec ca jertfă

acceptabilăîn locul lui Isaac.

Afost ideea lui

Dumnezeu.Iar

omul era cel care venea la Dumnezeu, în modul stabilit de

Dumnezeu, crezând în adevărul cuvântului Său.

Page 126: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Şapte

1 israel Şi iuda

2 Moise

3 faraon Şi paŞtele

Page 127: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Şapte 117

1 israel Şi iuda

Dumnezeule-a promis atât lui

Avraamcât

şi lui Isaaccă

Izbăvitorul vafiunul

dintredescendenţii lor.

Amândoi au

trăit vieţilungi

şi în cele dinurmă

aumurit.

iaCoV (israel)

Isaac avea doi fii: Esau şi Iacov.

Esau era ca şi Cain, trăindu-şi

viaţadupă

ideile proprii, făcândceea ce credea de cuviinţă. Decealaltă parte, Iacov s-a încrezutîn Dumnezeu şi din cauzaaceasta Domnul l-a socotitneprihănit. Iacov venea deseori

înaintea lui Dumnezeu aducând "73""."73".4"3"4"3"*

*43"&-

*4""$

*"$07

Ã>Õ *6%"

3VCFO

4JNFPO

-FWJ

%BO

/BGUBMJ

(BE

"ƁFS

*TBIBS

;FCVMPO

+PTJG

#FOJBNJO

ÓäääÊ�° � £�ääÊ�° �

jertfede sânge pe

un altar.

Iacov…a zidit acolo un altar…căci acolo i se descoperise

Dumnezeu. Geneza 35:6,7

Iacova

crezut principiile dincuvântul

luiDumnezeu

care

spuncă…

…fără vărsare de sânge, nu este iertare. Evrei 9:22

Căci viaţa trupului este în sânge. Vi l-am dat ca să-l puneţi

pe altar, ca să slujească de ispăşire pentru sufletele noastre,

căci prin viaţa din el face sângele ispăşire. Levitic 17:11

Deşi Iacov a eşuat deseori în viaţă, Dumnezeu a fost punctul central

al încrederii lui. Mai târziu, numele lui a fost schimbat în Israel,

care înseamnă cel ce luptă cu Dumnezeu. Astăzi, naţiunea Israel,

care se trage direct din Iacov, poartă numele acestui om.

Dumnezeu Şi-aînnoit

promisiunea şi faţă deIacov,

aceeaşi

promisiunefăcută lui

Avraamşi

luiIsaac.

Domnuli-a

spus

lui Iacov…

“Eu sunt Domnul, Dumnezeul tatălui tău Avraam, şi Dumnezeul

lui Isaac…toate familiile pământului vor fi binecuvântate în

tine şi în sămânţa ta.” Geneza 28:13,14

Dumnezeuspunea

prin aceastacă unul

dintre descendenţiilui

Iacov vafio binecuvântare

pentrufiecare naţiune— o

referire

la Izbăvitorul Promis.

Page 128: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

118 « CAPITOLULŞAPTE

Iacov (sau Israel) a avut doisprezece fii din care au descins

doisprezece triburi." Inainte ca Iacovsămoară, el i-a spusfiului

său Iuda că prin tribul săuvaveni IzBĂvIToRUL.

EGIPT

Avraam, Isaac şi Iacov trăiau vieţi seminomade în Canaan

(regiunea pe care azi o cunoaştem sub numele de Israel). În

ultimii ani ai vieţii lui Iacov, ţara a fost lovită de foamete, iar

el împreună cu fiii lui şi familiile lor s-a mutatîn Egipt. În acel

moment, această ceată colorată număra doar 70 de suflete.

Egiptul i-a primit şi i-a tratat bine.

Trei sute cincizeci de ani mai târziu ei erauîncăîn Egipt, dar

până atunci s-a estimat că numărul israeliţilor crescuse la

două milioane şi jumătate. Descendenţii lui Avraam, Isaac şi

Iacov au devenitîntr-adevăro naţiune numeroasă, exista doar

o singurăproblemă – ei nu erauîn ţara în care trebuiau să

fie. Lor li se promisese ţara Canaanului, nu Egiptul. Cutoate

acestea, Domnul i-a spus lui Iacov cu multtimp înainte ca cei

şaptezeci săfugă defoametea din Canaan .......

"Iată, Eu sunt cu tine; te voi păzipretutindeni pe unde vei

merge,şi te voi aduce înapoi în ţara aceasta; căci nu te voi

părăsi,pânănu voi împlini ce-ţi spun.” Geneza 28:15

//g/reg //editeran

Aşezarea lui Ramses şi

Pitom este aproximativă

MoISE

Două milioane şi jumătate de israeliţi în Egipt cu greu

treceau neobservaţi. Impăratului Egiptului (sau Faraon)

i-a venit o idee.

Page 129: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Şapte 119

El a zis poporului său: “Iată că poporul copiilor lui Israel este

maimare şi mai puternic decât noi. Veniţi să ne arătăm dibaci

faţă de el, ca să nu crească, pentru ca nu cumva, dacă se va

întâmpla un război, să se unească şi el cu vrăjmaşii noştri, să

ne bată şi să iasă apoi din ţară.”

Şi au pus peste ei isprăvnicei, ca să-i asuprească prin munci

grele. Astfel a zidit el cetăţile Pitom şi Ramses, ca să slujească

de hambare lui Faraon. Exod 1:9-11

Israeliţiinu au fost doar

înrobiţi, ciau devenit robi

condamnaţi

lamuncă

grea.

Dar cu cât îl asupreau mai mult, cu atât se înmulţea şi creştea;

şi s-au scârbit de copiii lui Israel. Atunci Egiptenii au adus pe

copiii lui Israel la o aspră robie. Le-au făcut viaţa amară prin

lucrări grele de lut şi cărămizi, şi prin tot felul de lucrări de

pe câmp: în toate muncile acestea pe care-i sileau să le facă,

erau fără nici un pic de milă. Exod 1:12-14

DarDumnezeu

nu Şi-a uitatpromisiunile.

Bibliaspune…

Dumnezeuaauzitgemetelelor, şi Şi-aadusamintedelegământul

Său făcutcu Avraam,Isaac, şi Iacov.Dumnezeuaprivit sprecopiii

lui Israel, şi a luat cunoştinţă de ei. Exod 2:24,25

Venise timpulca ei să plece. Domnul îl

avea deja pregătitpe

omul Lui, un israelit numit Moise.

Moise li s-a născut unor părinţi israeliţi în Egipt. La naştere, el a

fost condamnatla

moarte.Înmod providenţial, el a fost salvat

şi

crescut ca şi membru al familiei lui Faraon, având acces la cea mai

bună educaţie din ţară. La maturitate el a ucis un egiptean pentru

a apăra un israelit,şiapoi a fugit în deşert să-şi scape viaţa.

Acolo ela devenit

păstor la oi şipentru

următorii patruzeci

de ania învăţat

să conducă oile. Eraoeducaţie desemnată

de Dumnezeu.

Moise…a mânat turma până dincolo de pustie, şi a ajuns

la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Îngerul Domnului i S-a

arătat într-o flacără de foc, care ieşea din mijlocul unui rug.

Moise s-a uitat; şi iată că rugul era tot un foc, şi rugul nu se

mistuia deloc. Exod 3:1,2

Nupoţi

să nu tegândeşti

căMoise a stat câtva

timpuitându-se

cu ochiiholbaţi

larug. Trebuie

să fi fost uluit.Ce

seîntâmplă

aici?Cu siguranţă

soţialui

s-ar bucura săaudă

despre una

Page 130: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

120 Capitolul Şapte

ca asta— un

rugcare

arde şi totuşi nu se mistuie ar fi un

combustibilminunat pentru

soba ei din bucătărie!

Moise a zis: “Am să mă întorc să văd ce este această vedenie

minunată, şi pentru ce nu se mistuie rugul.”

Domnul a văzut că el se întoarce să vadă; şi Dumnezeu l-a

chemat din mijlocul rugului, şi a zis: “Moise! Moise!” Exod 3:3,4

Unrug

vorbitor!Ni-l

putemimagina pe Moise

uitându-seîn

jur, cuprinzându-lsudorile, sperând că

nimeni nutrage cu

urechea. Ce ar crede alţii văzându-l discutând cu un butuc?!

El a răspuns: “Iată-mă!”

Dumnezeu a zis: “Nu te apropia de locul acesta; scoate-ţi

încălţămintea din picioare, căci locul pe care calci este un

pământ sfânt.” Şi a adăugat: “Eu sunt Dumnezeul tatălui tău,

Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul

lui Iacov.” Exod 3:4-6

Sângele luiMoise trebuie să fi îngheţat. El ştia totul despre

Dumnezeul Prea Înalt şi Veşnic. El ştia că Dumnezeu era

Creatorul-Proprietaral

tuturor făpturilorvii. El

ştiacăDomnul

era un Dumnezeu sfânt care S-a înstrăinat de omenire din cauza

păcatuluiei. Moise

însuşiera un

păcătos — uncriminal.

Moise şi-a ascuns faţa, căci se temea să privească pe

Dumnezeu.

Domnul a zis: “Am văzut asuprirea poporului Meu, care este

în Egipt, şi am auzit strigătele pe care le scoate din pricina

asupritorilor lui; căci îi cunosc durerile.

Acum, vino, Eu te voi trimete la Faraon, şi vei scoate din Egipt

pe poporul Meu, pe copiii lui Israel.” Exod 3:6,7,10

Moise trebuie să fi răsuflat uşurat. Dumnezeu nu venea să-i

judecepăcatul ci ca

săîidea o însărcinare. Dar exista o problemă.

Moiseera

unpăstor,

iarînsărcinarea i

sepărea extrem

de

dificilă. La urma urmei, cine era el? Oamenii nu ar avea nici

măcar ofărâmă de încredere în

cinevacare

susţinecă

a vorbit

cuun

tufiş cu spini. Moise I-aspus lui Dumnezeu:

“Iată, când mă voi duce la copiii lui Israel, şi le voi spune:

‘Dumnezeul părinţilor voştri m-a trimes la voi’ şi mă vor

întreba: ‘Care este Numele Lui?’ ce le voi răspunde?”

Dumnezeua zis lui Moise: “Eu sunt Cel ce sunt.” Şi a adăugat:

“Vei răspunde copiilor lui Israel astfel: “Cel ce se numeşte ‘Eu

sunt’, m-a trimes la voi.” Exod 3:13,14

Page 131: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Şapte 121

EU SUNTînseamnă

Cel ceexistă prin

sineînsuşi, Dumnezeul

care există prinpropria putere.

Acesta este NumeleMeupentru veşnicie, acesta esteNumele

Meu din neam în neam.

Du-te, strânge pe bătrânii lui Israel, şi spune-le: “Mi s-a arătat

Domnul,Dumnezeul părinţilor voştri, Dumnezeul lui Avraam,

lui Isaac şi lui Iacov. El a zis: ‘V-am văzut, şi am văzut ce vi se

face în Egipt, şiam zis: ‘Vă voi scoate din suferinţa Egiptului, şi

vă voi duce…într-o ţară unde curge lapte şi miere.’”

Ei vor asculta de glasul tău. Exod 3:15-18

Deşi Moise se frământa cu îndoieli, el ştia că atunci când

Dumnezeuface

opromisiune El Îşi ţine

cuvântul întotdeauna.

Aşacă Moise şi-a

făcut bagajeleşi

s-aîndreptat

spre Egipt,

înapoila Faraon şi la sclavii israeliţi.

Pedrum

s-a întâlnitcu

fratelesău

Aaronpe

care Dumnezeul-a

trimissă fie

purtătorul

de cuvânt al lui Moise.

Moise şi Aaron şi-au văzut de drum, şi au adunat pe toţi

bătrânii copiilor lui Israel. Aaron a istorisit toate cuvintele pe

care le spusese Domnul lui Moise

…Poporul a crezut. Astfel au aflat că Domnul cercetase pe

copiii lui Israel, că le văzuse suferinţa; şi s-au plecat şi s-au

aruncat cu faţa la pământ.Exod 4:29,30,31

S-a întâmplat întocmai cum a spus Dumnezeu. Oamenii au crezut

şis-au închinat Domnului. Dumnezeu

Îşiţinea promisiunea.

3 faraon Şi paŞtele

PentruMoise şi

Aaron era unasă îi

convingă pe conducătorii

luiIsrael că

Dumnezeu a vorbit,dar

întregul efortde

a-lface

pe Faraonsă

accepte ideea a atras după sine o grămadăde

problemede

coşmar.

Moise şi Aaron s-au dus apoi la Faraon, şi i-au zis: “Aşa

vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel: ‘Lasă pe poporul

Meu să plece…”

Faraon a răspuns: “Cine este Domnul, ca să ascult de glasul

Lui, şi să las pe Israel să plece?” Eu nu cunosc pe Domnul, şi

nu voi lăsa pe Israel să plece.” Exod 5:1,2

Totuşi, Faraon a avut dreptate într-un aspect: el nuÎlcunoştea

pe

Domnul. Egiptul venera o mulţime de dumnezei—dumnezeul

Page 132: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

122 Capitolul Şapte

Soare, dumnezeul furtunilor, Nilul— chiar şi Faraon era considerat

dumnezeu. Fiecare dumnezeu era reprezentat printr-un simbol

diferit: vulturul, broasca, scorpionul şi aşa mai departe. Egiptenii

se închinau mai degrabă creaţiei, decât Creatorului. Şi Faraonnu

era doar ignorant privitor la adevăratul Dumnezeu, darel

nici

măcar nu era deschisla

posibilitatea de a-L cunoaşte. Pentru el,

ase

închina Creatorului însemna o pierdere majorăde

putereşi

statut, iar a-i lăsa pe israeliţisă

plece ar fi fost o lovitură pentru

economie—o pierdere uriaşă de forţă de muncă gratuită. Faraon

seopunea

cuîncăpăţânare unei astfel de idei.

Domnulazis lui Moise:“VeivedeaacumcevoifaceluiFaraon…Eu

văvoi izbăvidinmuncilecucare văapasăEgiptenii,văvoi izbăvi

din robia lor…cu mari judecăţi. Exod 6:1,6

Dumnezeu i-a spus lui Moise că va pronunţa judecăţi asupra

Egiptului sub forma unor urgii. Numaiîn

astfel de condiţii urma

Faraonsă

îi lase pe israeliţisă

plece. Astfelde

veşti sunt mai

degrabă îngrijorătoare. Dacă Dumnezeu trimitea urgii peste Egipt,

ce urmasă

facă Faraonca

răzbunare? Domnuli-a

încurajat pe

israeliţi reamintindu-lede

promisiunea făcută predecesorilor lor.

“Vă voi lua ca popor al Meu; Eu voi fi Dumnezeul vostru…Eu

vă voi aduce în ţara, pe caream jurat că o voi da lui Avraam,

lui Isaac şi lui Iacov; Eu vă voi da-o în stăpânire; Eu, Domnul.”

Exod 6:7,8

poporul lui duMnezeu

Dumnezeu aspus că

israeliţiiurmau să fie

poporulSău. Lucrul

acesta nu însemna că doarpoporul

Israelputea

să Îlurmeze

peDumnezeu,

ci, din contră,Domnul

dădeaposibilitatea

diferitelornaţiuni

săînţeleagă

mai uşorcum

este El şimodul

în care seraportează

la om.Tot

ce trebuia să facă lumea era să

se uite la Israel şiputea

săvadă

clar şi să aibăparte

deolecţie

-pe

viu -despre modul în care

tratează Dumnezeuoamenii!

Dumnezeu aspus că

vaaduce urgii

pesteEgipt pentru

a

eliberaIsraelul.

Şi prinaceasta

urma săînveţe

ambelenaţiuni

câteceva

despre ElÎnsuşi.

Israeliţii: Lecţia deînvăţat…

“Veţi cunoaşte că Eu, Domnul, Dumnezeul vostru, vă izbăvesc

de muncile cu care vă apasă Egiptenii. Exod 6:7

Page 133: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Şapte 123

Egiptenii:Lecţia de

învăţat…

“Egiptenii vor cunoaşte că Eu suntDomnul,cândÎmi voi întinde

mânaasupra Egiptului, şi când voi scoate din mijlocul lor pe

copiii lui Israel.” Exod 7:5

Dumnezeu urma să înveţe ambele naţiuni acelaşi lucru: că El este

singurul Dumnezeu,dar cu toate acestea, Faraon nu vroia să aibă

nimic de-a face cu Moise şi Aaron. AşacăDumnezeu le-a spus:

“Du-te la Faraon dis de dimineaţă, cândare să iasă să se ducă

la apă, şi să te înfăţişezi înaintea lui pe malul râului…şi să

zici lui Faraon: ‘Domnul, Dumnezeul Evreilor, m-a trimes la

tine, să-ţi spun: ‘Lasă pe poporulMeusă plece…Dar iată că

până acum n-ai ascultat.’

Acum,aşavorbeşteDomnul: ‘Iatăcumvei cunoaştecăEusunt

Domnul. Am să lovesc apele râului…şi ele se vor preface în

sânge. Peştii din râu vor pieri, râul se va împuţi, aşa că le va fi

greaţă Egiptenilor să bea din apa râului.” Exod 7:15-18

Şi exact aşa s-aşiîntâmplat. Dumnezeu a lovit tocmai

în inima

religieiegiptene

făcând caunul

dintredumnezeii lor,

Nilul,

să se transforme în sânge.Dumnezeu

l-a făcut pedumnezeul

lor săpută.

Elafăcut ca

râulsă le

repugne!Dar…

…Inima lui Faraon s-a împietrit, şi n-a ascultat de Moise şi

de Aaron…nu şi-a pus la inimă aceste lucruri. Exod 7:22,23

duMnezeu ÎMpotriVa duMnezeilor

Şiiată

că ciclula început. Dumnezeu

îlavertiza

pe Faraon

să îi lase peisraeliţi

să plece; Faraon zicea NU; şiDumnezeu

trimitea o urgie,fiecare

dintreele

ţintindspre un alt dumnezeu

alegiptenilor.

Maiîntâi

Nilulafost prefăcut în

sânge.

Apoi Dumnezeu atrimis

oepidemie de

broaşte —în toate

colţişoareleposibile.

Înmâncare,

înpaturi — peste

tot.

Aceasta afost

urmatăde roiuri de

păduchi2 agresivi.

După păduchiau urmat

muştele.

Apoi animalele au fost lovitede

o epidemie — toateau

murit.

Dupăaceea

oameniiau fost

chinuiţide bube fierbinţi.

Apoi o furtună masivăde grindină le-a

răvăşitrecoltele.

Ceeace

alăsat

grindina afost

devoratde

o hoardăde

lăcuste.

Page 134: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

124 Capitolul Şapte

În cele din urmă, Dumnezeul adevărat a lovit dumnezeul fals,

Soarele, cuun blestem

alunui întuneric

atât de gros încât îl

puteaisimţi.

Dumnezeua

trimis în total 10 urgii—

ultima şi cea mai

devastatoare urma încă să vină. Dumnezeu le-a vorbit lui

Moise şi Aaron:

Domnul a zis lui Moise: “Voi mai aduce o urgie asupra

lui Faraon şi asupra Egiptului. După aceea, vă va lăsa să

plecaţi de aici. Când vă va lăsa să plecaţi de tot, chiar vă

va izgoni de aici.”

“Aşa vorbeşte Domnul: ‘Pe la miezul nopţii, voi trece prin Egipt;

şi toţi întâii născuţi din ţara Egiptului vor muri, de la întâiul

născut al lui Faraon, care şade pe scaunul lui de domnie,

până la întâiul-născut al roabei care stă la râşniţă …’”

Exod 11:1,4,5

Ultimaera

într-adevăr cea mai cumplită urmând să loveascăatât

egipteniicât

şi israeliţii, dacă aceştianu

împlineau instrucţiunile

lui Dumnezeu. Dumnezeu,caDumnezeu drept, aducea judecată

asupra păcatului,dar ca Dumnezeu al dragostei, El

asigura,

plinde

îndurare,şiocale de

scăpare.

Ia un miel…

Domnula zis lui Moise şi lui Aaron în ţara Egiptului: ‘În ziuaa

zecea a acestei luni, fiecareom să ia un miel de fiecare familie,

un miel de fiecare casă.’ Exod 12:1,3

De partebărbătească,

fărăcusur.

Nuputea să

aibămalformaţii

sauvreun

defect.Dumnezeu

cerea un miel perfect.

“Să fie un miel fără cusur, de parte bărbătească, de un an;

veţi putea să luaţi un miel sau un ied.” Exod 12:5

Omoară mielul la timpul stabilit.

“Să-l păstraţi până în ziua a patrusprezecea a lunii acesteia;

şi toată adunarea lui Israel să-l junghie seara.” Exod 12:6

Ungesângele pe stâlpii uşii şi pe pragul de sus.

“Să ia din sângele lui, şi să ungăamândoi stâlpii uşii şi pragul

de sus al caselor unde îl vor mânca.” Exod 12:7

Stai în casă până dimineaţa.

“Nimeni din voi să nu iasă din casă până dimineaţa.” Exod 12:22

Page 135: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Şapte 125

Nu zdrobi nici unul dintre oase.

“Sănu lemănâncedecât într-o singură casă; să nu luaţi deloc

carne afară din casă, şi să nu zdrobiţi nici un os.” Exod 12:46

Eu voi trece.

“În noaptea aceea, Eu voi trece prin ţara Egiptului, şi voi lovi

pe toţi întâii-născuţi din ţara Egiptului, de la oameni până

la dobitoace; şi voi face judecată împotriva tuturor zeilor

Egiptului; Eu, Domnul.

Sângele vă va sluji casemn pe casele unde veţi fi. Eu voivedea

sângele, şi voi trece pe lângă voi, aşa că nu vă va nimici nici o

urgie, atunci când voi lovi ţara Egiptului. Exod 12:12,13

Când Dumnezeu veneacu judecata

ucigând întâii-născuţi,El

urmasă

treacăde orice casă

undeera aplicat sângele.

Şi copiii lui Israel au făcut cum poruncise Domnul lui Moise

şi lui Aaron. Exod 12:28

Ascultarea lor era o dovadă vizibilă că se încredeau în

Dumnezeu,crezând că

ceeace

a spusEl era

adevărat.

Page 136: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

126 Capitolul Şapte

gândeŞte-te

Poţisă-ţi imaginezi ce s-ar fi

întâmplatdacă un individ s-ar fi

gândit:“Este

ridicol să omori cel maibun

miel. Eu amo oaie

bătrână, schiloadă, o fi bună şi aia.”

Sau,dacă

unuli-ar fi chemat pe

prieteniilui:

“Băieţi,este

o

noapte superbă.Haideţi să

facempetrecerea afară.”

Sau dacă altul ar fi zis: “S-o crezi tu că îmi voi murdări

stâlpii uşii cu sânge—

dezgustător!O

să-l arunc în spatele

casei pe pământ.”

Oare trecea Dumnezeu de ei? Evident că nu. Posibil ca ei să fi

făcut aceste lucruri având cele mai bune intenţii,dar ei nu

urmau

instrucţiunile lui Dumnezeu.Ei

făceau ce credeau ei de cuviinţă

— ca şi Cain şi oamenii din vremea lui Noe. Domnul urma

să-i judeceşipe ei alături de egipteni, fiindcă

aurefuzat

să se

încreadăîn

El. Ei urmausă

primească exact ceeace

meritau.

Pede altă

parte,ce s-ar fi întâmplat dacă un

egipteanar fi

trecut din întâmplarepe

acoloşi ar fi

auzitcăDumnezeu

urma

să trimităoultimă urgie? Şi acel

egipteans-ar fi gândit: “Ştii,

dumnezeiinoştri sunt falşi. Israeliţii se închină

singurului

Dumnezeu adevărat. Eu vreau ca acel Dumnezeu să fie şi

Dumnezeul meu. Oare ce cere Domnul de la mine?” Şi mai

apoi acel egiptean, punându-şi încrederea doarînDumnezeu,

să fi urmatinstrucţiunile

legate de sărbătorireaPaştelui.

Oare

treceaDumnezeu de casa lui în

noaptea aceea?Oare

scăpade

pedeapsă?Da,

ar fiscăpat—

fiindcă elL-a crezut

pe Domnul şi

venealaDumnezeu

înmodul

ales de El.Credinţa

lui ar fi fost

onorată de Dumnezeu care i-ar fi acordat har şi îndurare.

La miezul-nopţii,Domnula lovit pe toţi întâii născuţi din ţara

Egiptului, de la întâiul-născut al lui Faraon, care şedea pe

scaunul lui de domnie, până la întâiul-născut al celui închis

în temniţă, şi până la toţi întâii-născuţi ai dobitoacelor.

Faraon s-a sculat noaptea, el şi toţi slujitorii lui, şi toţi Egiptenii;

şi au fost mari ţipete în Egipt, căci nu era casă unde să nu

fie un mort.

În aceeaşinoapteFaraon achematpe Moise şi pe Aaron, şi le-a

zis: “Sculaţi-vă, ieşiţi din mijlocul poporului meu, voi şi copiii

Page 137: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Şapte 127

lui Israel. Duceţi-vă să slujiţi Domnului, cum aţi zis. Luaţi-vă

şi oile şi boii, cum aţi zis, duceţi-vă, şi binecuvântaţi-mă.”

Egiptenii zoreau poporul, şi se grăbeau să-i scoată din ţară,

căci ziceau: “Altfel, toţi vom pieri.”

Şi chiar în ziua aceea, Domnul a scos din ţara Egiptului pe

copiii lui Israel… Exod 12:29-33,51

duMnezeu se ţine de CuVânt

Dumnezeufusese

îndurător faţăde

Faraon. Elîidăduse

multe

ocazii să îi lasepe

israeliţi săplece,

dar Faraona continuat

refuze. Dumnezeua spus

că urma să îijudece

peegipteni,

şi a făcut întocmai. Dumnezeu nu este ca noi. Uneori noi

ameninţăm pentru ane

disciplina copiii, darde

cele mai multe

orinu

ducem lacapăt ameninţarea.

DarDumnezeu

se ţine

întotdeaunade

cuvânt. Egipteniierau

judecaţi.

Pede altă parte, israeliţii au experimentat bunătatea lui

Dumnezeu fiindcă ei L-au crezut. Atunci când El a venit

judecând, oriunde vedea sângele,trecea mai departe.

Întâiul

născut a trăit — dar numai fiindcă un miel a murit. Aşa a fost

de laînceput. Dumnezeu a acceptat jertfa

lui Abel ca plată

încontul

morţii meritate de Abel.Când Avraam

l-aadus

pe

Isaacca jertfă,

berbecul amurit în locul lui Isaac. Acum, cu

ocazia Paştelui, mielul a murit în locul întâiului născut. Aceste

jertfede înlocuire erau

dovezivizibile ale credinţei

fiecărei

persoaneînDumnezeu

ca Mântuitor alei.

Fiindcă L-aucrezut

peDomnul, ei L-au

ascultat.

Acest ospăţ trebuiasă

devină o tradiţie pentruisraeliţi. În

fiecare an ei trebuiau să mănânce Paştele comemorând modul

în careDumnezeu

i-a scăpat din robie.

Şi pomenirea acestei zile s-o păstraţi, şi s-o prăznuiţi printr-o

sărbătoare în cinstea Domnului; s-o prăznuiţi ca o lege veşnică

pentru urmaşii voştri. Exod 12:14

Şi astfelisraeliţii

au fosteliberaţi

de sub jugulegiptenilor

şi au

fostalungaţi

dinţară

tocmai de foştii lorstăpâni. Dumnezeu

Şi-aţinut promisiunea— s-a întâmplat întocmai

cum spusese

că seva

întâmpla.

Page 138: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

“CAPIToLULOPT

PÂINE, PREPELIȚE ŞI APĂ

ZECE REGULI

SALA DE JUDECATĂ

Page 139: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Opt 129

1 pâine, prepeliţe Şi apă

Israeliţii reprezentau o mulţime dezorganizatăînmomentul în

careau

pornit în lunga lor călătorie. Egiptenii le-au grăbit plecarea

încărcându-i cu lucruri scumpe şi, neavândtimpsă

împacheteze

cum trebuie, au plecat în mare grabă, mânându-şi turmele înaintea

lor. Înmulţiţi aceşti factoricu

numărul lor aproximativ—2 milioane

şi jumătate —şi

vei obţine haos! Moise era conducătorul, dar

cum vei ţipa: “Pe aici!” unei astfel de mulţimi? Nici măcar cei cu

ochi bunişicu gâturi lungi nu puteau să îl găsească pe Moise

cu

privirea! Dumnezeu a rezolvat dilema.

Domnulmergea înaintea lor, ziua într-un stâlp de nor, ca să-i

călăuzească pe drum, iar noaptea într-un stâlp de foc, ca să-i

lumineze, pentru ca să meargă şi ziua şi noaptea. Exod 13:21

Cu o lumină deschizătoare de drumuri, ei au fost în stare să

se organizeze imediat. Totce

trebuiausă

facă era săse

uite

înainteşi să

urmeze norul special, încrezându-seîn

călăuzirea

Domnului. Ei puteau călătorişi

noaptea, graţie stâlpuluide

foc

al lui Dumnezeu. Aceasta era control al maselor la scară mare!

Dumnezeunu l-a duspedrumul

care dă în ţara Filistenilor,

măcar că eramaiaproape; căci

a zis Dumnezeu: “S-ar putea

să-i pară răupoporului văzând

războiul, şi să se întoarcă în

Egipt.” Ci Dumnezeu a pus

pe popor să facă un ocol pe

drumul care duce spre pustie,

spre marea Roşie. Exod13:17,18

.BSFB

.PBSUœ

(PTFO

3BNTFT

�1JUPN

&HJQU

>�>>�

'MVW

JVM�/

J M

Ê

.

BSFB�3PƁJF

.VOUFMF

4JOBJ

)PSFC

%FƁFSUVM�4JO

.BSFB�.FEJUFSBOœ

���'JMJTUFOJJ

Dumnezeu seîngrijea

de israeliţi. El i-a condus îndeşertul

Sinai unde nu trăiapractic nimeni. Acest pământ

dezolant

eralipsit

deduşmani,

dar era foarte sărac şi dinpunctul

de

vedere ahranei pe care

o oferea.Aşa că

poporul s-a dezlănţuit

într-o sesiune uriaşă de cârtiri.

…toată adunarea copiilor lui Israel a cârtit în pustia aceea

împotriva lui Moise şi Aaron. Copiii lui Israel le-au zis: “Cum de

n-am murit loviţi de mâna Domnului în ţara Egiptului, când

şedeam lângă oalele noastre cu carne, când mâncam pâine

de ne săturam? Căci ne-aţi adus în pustia aceasta ca să faceţi

să moară defoame toată mulţimea aceasta.” Exod 16:2,3

Page 140: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

130 Capitolul Opt

Poporulse plângea şi era chiar

dispussă se

întoarcăîn robie.

Atitudinealor

plinăde cinism faţă de

purtareade grijă

a lui

Dumnezeu era dureroasă, fiindcă Domnulamanifestat grijă

foarteatentă

faţă de ei şi nuintenţiona

să îiabandoneze.

Ei ar

fi trebuit să-I ceară mâncare lui Dumnezeu, fiindcă El dorea să

fie Cel care să leîmplinească nevoile.

Darnu,

ei au cârtit!

pâine Şi prepeliţe

Domnul, vorbind lui Moise, a zis: “Am auzit cârtirile copiilor

lui Israel. Spune-le: ‘Între cele două seri aveţi să mâncaţi

carne, şi dimineaţa vă veţi sătura de pâine; şi veţi şti că Eu

sunt Domnul, Dumnezeul vostru.’”

Seara, au venit nişte prepeliţe şi au acoperit tabăra; şi,

dimineaţa, s-a aşezat un strat gros de rouă în jurul taberei.

Când s-a luat roua aceasta, pe faţa pustiei era ceva mărunt ca

nişte grăunţe,mărunt ca bobiţele de gheaţăalbăpe pământ.

Copiii lui Israel s-au uitat la ea, şi au zis unul către altul: *”Ce

este aceasta?” căci nu ştiau ce este.

Moise le-a zis: “Este pâinea, pe care v-o

*Ce este aceasta?

este înţelesul literal

dăDomnul ca hrană. Exod 16:11-15 al cuvântului mană.

Dumnezeu S-a îngrijitde carne

şi pâine pentruei

şi nicimăcar

nu trebuiausă

lucreze pentruele. În fiecare zi pâinea era la

dispoziţialor

pentru afi strânsă şi în

fiecarezi li se

reamintea:

Dumnezeueste Cel ce le

poartăde

grijă. Trebuiesă se fi simţit

puţin camruşinaţi

pentru că la început s-au plâns.Dumnezeu

îiînvăţa pe

israeliţio

altă lecţie.

o leCţie siMplă

Pâinea avea unscop

dincolode

afi doar

hrană. Dumnezeu

a spus…

“…îl pun la încercare, să văd dacă va umbla sau nu după

legea Mea.” Exod 16:4

Dumnezeu i-a spus lui Moise să adune doar atâta pâine cât puteau

mânca într-o zi. Era o instrucţiune simplă, cu toate acestea…

N-au ascultat de Moise, şi s-au găsit unii, care au lăsat ceva

din ea până dimineaţa; dar a făcut viermi şi s-a împuţit. Moise

s-a mâniat pe oamenii aceia. Exod 16:20

Erao

lecţiesimplă

şi nimeni nu păţea nimic, darprin

ea

poporul a învăţatcăDomnul vorbea

serios şi trebuiacrezut.

Neascultarea era riscantă.

Page 141: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Opt 131

tânguieli

Toată adunarea copiilor lui Israel a plecat din pustia Sin,

după călătoriile zilnice, pecare porunciseDomnul să le facă;

şi au tăbărât la Refidim. Acolo poporul n-a găsit apă debăut.

Atunci poporul a căutat ceartă cu Moise. Ei au zis: “Dă-ne

apă să bem!…“Pentru ce ne-ai scos din Egipt, ca să ne faci

să murim de sete aici cu copiii şi turmele noastre?”

Moise a strigat către Domnul, şi a zis: “Ce să fac cu poporul

acesta? Încă puţin, şi au să mă ucidă cu pietre.” Exod 17:1-4

Cam atât s-a învăţatdin greşelile

trecutului. Poporulera

iar

înstarea

demurmurare

şi tânguială doar că de data aceasta

eravorba despre

apă.

Domnul a zis lui Moise: “Treci înaintea poporului, şi ia cu tine

vreo câţiva din bătrânii lui Israel; ia-ţi în mână şi toiagul…Iată,

Eu voi sta înaintea ta pe stânca Horebului; vei lovi stânca, şi

va ţâşni apă din ea, şi poporul va bea.”

Moise a făcut aşa, în faţa bătrânilor lui Israel. Exod 17:5,6

apă

Din când în când aiocazia

săvezi

acest miracolpictat

de câte

un artist.Moise este

reprezentat stândlângă

stâncăcu toiagul

înmână

şi unmic izvor de apă având debitul

pecare te aştepţi

să îl aibăapa

larobinetul

din bucătăria ta— vărsându-se

pe pământ. Adevăruleste însă că trebuie să fi fost ditamai

arteziana.Era

omulţime uriaşă de oameni însetaţi de

săturat,

împreunăcu animalele

lor.Nu era un firicel de

apăciditamai

torentul.Biblia

spune:

A deschis stânca, şi au curs ape, care s-au vărsat ca un râu în

locurile uscate. Psalmi 105:41

Încăo

dată, Dumnezeu S-a îngrijit de nevoile poporului

chiar dacă ei nu meritau cu adevărat acest lucru. Dumnezeu

ca şicreator-proprietar

al lor putea să pocnească din bici;

să le spună să stea frumos şi să fie cuminţi. La urma urmei,

păcatul are consecinţe. Dar Dumnezeu era răbdător şi blând.

Elamanifestat har faţă de ei

–bunătate nemeritată. În

calitate de păcătos, omul nu merită dragostea plină de har

alui Dumnezeu, dar lui Dumnezeu Îi pasă de om în ciuda

păcatului acestuia.

Page 142: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

132 Capitolul Opt

2 zeCe reguli

Domnul a spus că israeliţii erau poporulSău, şi

de aceea, ei

trebuiausă fie un

exemplual

relaţiei lui Dumnezeucu

omulşi

al relaţiei omuluicu

Dumnezeu pentru restul lumii. Dar israeliţii

aveau multe de învăţat despre Domnul. Acţiunea lui Dumnezeu

de aSe

dezvălui pe Sine Însuşi era una continuă,şiurmătoarea

revelare majoră a caracterului Său era gatasă

înceapă.

În luna a treia după ieşirea lor din ţara Egiptului, copiii lui

Israel au ajuns în ziua aceea în pustia Sinai.…Israel a tăbărât

acolo, în faţa muntelui.

Moise s-a suit la Dumnezeu. Si Domnul l-a chemat de pe

munte, zicând: “Aşa să vorbeşti…copiilor lui Israel: ‘Aţi văzut

ceamfăcut Egiptului, şi cumv-am purtat pe aripi de vultur şi

v-am adus aici la Mine. Acum, dacă veţi asculta glasul meu,

şi dacă veţi păzi legământul Meu,[atunci] veţi fi ai Mei dintre

toate popoarele, căci tot pământul este al Meu; Îmi veţi fi o

împărăţie de preoţi şi un neam sfânt.’ Acestea sunt cuvintele

pe care le vei spune copiilor lui Israel.” Exod 19:1-6

daCă…atunCi

În esenţă, Dumnezeu spunea: “DacăMă

ascultaţipe

Mine, atunci

veţifi acceptaţi de

Mine,şi

veţifiomărturie

a caracterului

Meupentru

toate celelaltenaţiuni.” Singura

condiţie—

fraza

cheie era: “dacă Mă ascultaţipe Mine”,

atunci…

Pânăacum

israeliţii aveauun

palmares jalnic.Ei

adunaumai

multăpâine

decâtaveau nevoie,

chiar şidupă

ceDomnul

le-aspus

clar sănu

facă lucrulacesta.

Ei cârteau în loc să se

încreadă. Unrăspuns sincer

lacuvintele lui

Dumnezeu ar fi

sunat camaşa: “Dumnezeule, noi

eşuăm înaîmplini

cuvântul

Tău. Tueşti

sfântiar noi

suntem păcătoşi. Tu cauţica noi să

fimpreoţi sfinţi —

dar dacăurmează

săne accepţi

bazat pe

cât de bine ascultăm de Tine — am încurcat-o!”

niCi o probleMă

Dar când Moise a adunat întregul poporşi l-a

întrebatce

crede

despre declaraţia lui Dumnezeu,ela obţinut o

aprobareplină

de entuziasm.

Tot poporul arăspuns:“Vomface tot cea zis Domnul!”Moise

a spus Domnului cuvintele poporului. Exod 19:8

Page 143: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Opt 133

Eiau

răspunscu

zel: “Bine-nţeles Dumnezeule, orice ne ceri Tu

e bine. Vomfi

nişte preoţi minunaţi. Nici sfinţenia nu va ridica

probleme. Vomficea mai bună naţiune sfântă din câte ai văzut

Tu vreodată. Las’căne

descurcăm noi!” Bine, poate am exagerat

puţin aici, dar aţi înţeles care este ideea. Esenţa problemei era că

omul, în momentul acestanu

putea înţelege deplin sfinţenia sau

neprihănirea, aşacăDumnezeu urma să

leexpună în detaliu.

eleMente Vizuale

Lecţiaaînceput cu

nişte elementevizuale.

Şi Domnul a zis lui Moise: “Du-te la popor, sfinţeşte-i azi şi

mâine, şi pune-i să-şi spele hainele. Să fie gata pentru a treia

zi; căcia treia zi Domnul Se va pogorî, în faţa întregului popor,

pe muntele Sinai.” Exod 19:10,11

Dumnezeui-a spus lui

Moisecă

ei trebuiesă fie

sfinţi, saupuşi

deoparte. Acest element vizual aajutat

Israelulsă înţeleagă

nevoiade

afineatins

depăcat. Spălarea hainelor

lorreprezenta

curăţie saupuritate înaintea Domnului. Prin

ele însele,aceste

acţiuninu

aveaunici

o valoare intrinsecă,dar îi

ajutau pe

oameni să înţeleagă că puritatea spirituală era un aspect

important alneprihănirii.

Dar Dumnezeu nu a terminat cu elementele vizuale. El i-a

spuslui Moise

“Săhotărăştipoporuluianumitemarginidejurîmprejur, şisă spui:

‘Sănucumvasăvă suiţi pemuntesau săvă atingeţide poalele

lui. Oricine se va atingede munte, va fi pedepsit cu moartea.’”

Exod 19:12

Linia mărginaşă eraoimagine grafică

a separăriicare există

între Dumnezeuşi om din cauza

păcatului.Omul

este avertizat

să nu seapropie

de Dumnezeufiindcă

El este sfânt şiomul

păcătos nupoate trăi în prezenţa Sa.

Era o reamintirea a faptului

că moartea esteconsecinţa păcatului.

Atreiazidimineaţa,aufosttunete, fulgere, şiunnorgrospemunte;

trâmbiţa răsunacuputere, şi totpoporuldintabărăafostapucat

despaimă.Moiseascos poporul dintabără,spreîntâmpinarea

lui Dumnezeu, şi s-au aşezat la poalele muntelui.

Muntele Sinai era tot numai fum, pentru că Domnul Se

pogorâsepe el în mijlocul focului…Moise vorbea, şi Dumnezeu

îi răspundea cu glas tare. Exod 19:16-19

Dumnezeu

Om

PĂCAT

DESPĂRŢIT

Page 144: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

134 Capitolul Opt

Elementele vizuale folosite de Dumnezeu erau înfricoşător de

impresionante – tunet, fulger, un nor gros, sunetul puternic al

unei trâmbiţe, fumşi

foc. Întregul popor s-a cutremurat! Ca

păcătos, omul are motive întemeiatesă

tremure în prezenţa unui

Dumnezeu sfânt. Dumnezeu comunica foarte eficient mesajul.

În următoarele câteva minute, omul urma să facă salturi mari

încunoaşterea

luiDumnezeu. Dumnezeu

era gata-gata să

defineascăce

înţelegea El prin cuvintelesfânt şi

neprihănit.Era

ca şi cumDumnezeu spunea: “Aţi văzut

cu ochiivoştri

că sunt

unDumnezeu căruia

Îipasă de voi.

Lucrul acesta nul-am

mai

făcut niciodată— niciodată nu am comunicat lucrurile atât de

clar—

dar dacăveţi asculta

de cele zeceporunci

pe care vi le

voida,

atunci veţifi un

popor sfânt — unpopor

specialce are

partede

orelaţie specială, un popor ce Îmi

aparţinenumai Mie.

Veţişticum

să trăiţiîmpreună

în ordine şiîntr-un

modplăcut

Mie.Toate

celelaltenaţiuni vor putea vedea

acest lucru.”1

Apoi Dumnezeu a spus:

regula # 1

“Eu sunt Domnul,Dumnezeultău…Sănuai alţi dumnezei

afară de Mine.” Exod 20:2,3

Domnulîispunea omului

sănu

se închineînaintea

niciunui

alt lucru sauunei alte persoane. Motivul

dat eraunul

clar:

“Eu sunt Domnul, şi nu mai este altul, afară de Mine nu

este Dumnezeu.” Isaia 45:5

Exista unsingur Dumnezeu care era vrednic de

afi onorat.

Nu era vorbadoar despre

a teîncrede

într-un dumnezeu, acel

Dumnezeu trebuia să fie Dumnezeul adevărat. Cei care doresc

să fieneprihăniţi,

trebuie să se închinenumai Domnului.

Oameniiîşi

formează o părerebună

despreei

înşişi gândindu

se că auîmplinit această poruncă prin faptul că nu

seînchină

niciunui

dumnezeupăgân.

Dar implicaţia acesteiporunci

esteurmătoarea:

dacăfamilia, statutul, munca, aspectul

exterior,banii, distracţia, pensionarea sau orice

altceva

suntmai

importantepentru tine decât

Dumnezeu, atunci

aiîncălcat

aceastăporuncă.

Page 145: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Opt 135

regula # 2

“Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor

care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai

de jos de cît pământul. Să nu te închini înaintea lor, şi să

nu le slujeşti…” Exod 20:4,5

Primaregulă spunea că nu ar trebui să ne închinăm

unuialt

dumnezeu. În cea deadoua poruncă

omul afost

instruitsă nu

se închine unei imagini sau unui idol al oricărui dumnezeu,

fie el adevărat sau fals. Dumnezeu nu dorea ca omenirea

să se plece nici măcar în faţa unor imagini, icoane saupoze

care Îl reprezintă pe El. De vreme ce Domnul este duh, nu

estenevoie

ca omul să creezeoimagine fizică

aLui. Nici

oreprezentare făcută de om nu este vrednică de închinare

— doar Dumnezeul adevărat este.

“Eu sunt Domnul, acesta este Numele Meu; şi slava Mea n-o

voi da altuia, nici cinstea mea idolilor.” Isaia 42:8

Oaltă

cerinţă a luiDumnezeu cu

privirela sfinţenie

— afi

acceptatde

Dumnezeul Creator—era să nu te închini nici unei

reprezentări sau imaginide-a Lui sau de-a creaţiei Lui.

regula # 3

“Să nu iei în deşert Numele Domnului, Dumnezeului

tău; căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua

în deşert Numele Lui.” Exod 20:7

Dumnezeu îi spunea omului că Eltrebuie

să fie respectat

întotdeauna. Fiind Dumnezeul suveran, nici măcar numele

Lui nu poate fi folosit cuuşurinţă.

În calitate de Judecător

al întreguluiPământ, I

se cuvine reverenţă. În calitate de

Împărat, El este vrednic de toată cinstea noastră. Regula#

3era clară.

Pentru afi neprihănit,

trebuiesă Îl cinsteşti pe

Dumnezeul Prea Înalt.

Culturanoastră este

impregnatăcu

lipsăde respect faţă

deDumnezeu.

El este tratat cuimpertinenţă

la fiecare colţ

şinumele

Lui este folosit ca şi semnverbal

depunctuaţie.

Dacă ai folosit vreodată numele lui Dumnezeu sub formă

deînjurătură, atunci

ai încălcataceastă poruncă.

Page 146: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

136 Capitolul Opt

regula # 4

“Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti. Să

lucrezi şase zile, şi să-ţi faci lucrul tău. Dar ziua a şaptea este

ziua deodihnăînchinată Domnului,Dumnezeului tău: să nu

faci nici o lucrare în ea…” Exod 20:8-10

Dumnezeu lespunea israeliţilor

că eitrebuie

să ţină ziuaa

şaptea,sâmbăta, ca zi de

odihnă.Această zi

specială urmasă

arate lumiică

Dumnezeu astabilit

orelaţie deosebită cu ei.

Bibliaspune:

“Vorbeşte copiilor lui Israel, şi spune-le: ‘Să nu care cumva să

nu ţineţi sabatele Mele, căci acesta va fi între Mine şi voi, şi

urmaşii voştri, un semn după care se va cunoaşte că Eu sunt

Domnul, care vă sfinţesc.’” Exod 31:13

Dumnezeuvroia

ca israeliţii să ştiecă

pentru a fi sfinţiei trebuie

săcinstească Sabatul

cape

un element distinctivspecial.

regula # 5

“Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta…” Exod 20:12

Înaceastă

poruncă,Dumnezeu a spus

copiilor cătrebuie

să-şi

cinsteascăpărinţii. Dumnezeu spune

căofamilie normală ar

trebui să fie un loc alpăcii,

nu alostilităţii. Copiii trebuie

fierespectuoşi

şi ascultători. În acestcontext,

sepresupune

părinţii urmăresc binele familiei. Dumnezeule spunea

tuturor

copiilorcă

sfinţenia înseamnăsă

aibă o relaţieplină de respect

cu părinţii lor. Domnulvroia

ca familiilesă fie

locuriale

ordinii

şirespectului,

nu alehaosului

şimâniei.

Răspunsurile obraznice, ignorarea, comentatul, bosumflatul,

tăcerea ostentativă, critica — sunt moduri de manifestare

ale lipsei derespect.

regula # 6

“Să nu ucizi.” Exod 20:13

Dumnezeu a dat viaţă omului, deci era greşit ca unom să

ia viaţa

altuia. Dar Domnul Se gândea aicilamai mult decât simplul act

al uciderii.El

ţinteaşispre motivaţia

dinspatele faptei.

Biblia nespune

că…

Dumnezeu…judecă simţirile şi gândurile inimii.

Page 147: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Opt 137

NiciofăpturănuesteascunsădeEl, ci totulestegol şidescoperit

înaintea ochilor Aceluia, cu care avema face. Evrei 4:12,13

Fiindcă Dumnezeuse

uităla inimă, El

interpreteazăcrima

dintr-o perspectivă mailargă decât noi. Domnul

cataloghează

anumite tipuride mânie ca fiind crimă.

“Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: ‘Să nu ucizi; oricine va

ucide, va cădea supt pedeapsa judecăţii.’

Dar Euvă spun că ori şi cine se mâniepe fratele său,va cădea

supt pedeapsa judecăţii…iar oricine-i va zice: ‘Nebunule’, va

cădea supt pedeapsa focului gheenei.” Matei 5:21-22

Pentru a te ridica la nivelul standardului lui Dumnezeu în

ceea cepriveşte neprihănirea

nu trebuie să tepierzi

cu firea

sau să fii mânios fărăocauză

dreaptă.

regula # 7

“Să nu preacurveşti.” Exod 20:14

Dumnezeu spunea că singurul cadru acceptabil pentru a avea

relaţii sexuale este căsnicia, şi singura persoană de drept cu care să

împărtăşeşti această intimitate este partenerul tău de căsătorie.

Dar apoi Domnul mergeun pas

mai departe. FiindcăEl se uită

la inimă, El ştie cândcineva

are gânduri păcătoase.

“Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: ‘Să nu preacurveşti.’ Dar

Eu vă spun că ori şi cine se uită la o femeie, ca s-o poftească,

a şi preacurvit cu ea în inima lui.” Matei 5:27,28

Ate uita la

cinevacu care nu

eşti căsătoritcu dorinţa de

a

întreţine relaţiisexuale

cu aceapersoană,

înseamnăaîncălca

aceastăporuncă. A

fisfânt înseamnă

să aiominte curată şi

să facifapte curate.

regula # 8

“Să nu furi.” Exod 20:15

Dumnezeuvrea ca

nimenisă nu ia lucruri care

aparţinaltora.

Dumnezeu esteCel

ce le acordătuturor dreptul

deadeţine

lucruri.Afura

înseamnăsă nu

asculţide Domnul, şi unul care

a furatnu

poatefi considerat

neprihănit.

Furtul implică şi înşelăciune— fie laun examen fiecu

impozitele.

Page 148: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

138 Capitolul Opt

regula # 9

“Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău.”

Exod 20:16

Omul trebuie să fie onest întotdeauna, fiindcă Dumnezeu nu

vreasă fie parte

anici

uneiînşelătorii. Mai

devremeam

văzut

că Satan esteun

mincinos,că

prin naturalui el

esteun

înşelător.

Dar Dumnezeu este tocmaiopusul. Adevărul vine

dinnatura

luiDumnezeu — este

însăşi esenţa Lui. El este…

…Dumnezeu, care nu poate să mintă… Tit 1:2

Când Domnul ne spune ceva,noi

putemsă

contăm pe adevărul

acelui lucru, fiindcă...

…este cu neputinţă ca Dumnezeu să mintă… Evrei 6:18

Fiindcă Dumnezeueste

adevărat, pentruEl orice minciună

este caopalmă, dată cu sfidare. Satan este tatăl

minciuniişi

oricine spune o minciunăface

voialui

Satan.Acuzaţiile false,

defăimarea,calomnia,

bârfa —toate

acestea sunt păcătoase

dupăcum

spunelegea aceasta.

regula # 10

“Să nu pofteşti casa aproapelui tău; să nu pofteşti nevasta

aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici

măgarullui,nicivreunalt lucru,careesteal aproapeluitău.”

Exod 20:17

Omul nu trebuiesă

fie invidios pe posesiunile altora, pe

abilităţilelor, aspectul

lor exterior sau pe oricealtceva

au ei.

Satan a spus: “Voi fi ca Cel Prea Înalt”, râvnind poziţia lui Dumnezeu.

Apofti, afilacom sau invidios este un păcat

şieste inacceptabil

pentru Domnul. Este calea pe care a urmat-o Satan.

Însocietatea

noastră noilărgim

parametriiacestei

legi

tottimpul. Totul

se facefoarte subtil.

Mulţi auodorinţă

puternicăsă se înalţe în poziţie,

o mentalitatetip

aţine

pasulcu Ioneştii. Ni se

spunecă merităm, ceea ce este un

altapel

făcut lamândria noastră —

un alt păcat.

aCuM Ştiu

Astfel afost încheiată darea celor zece

porunci. Dumnezeu a

pus să fie scrise peo piatră, probabil

pentrua comunica faptul

Page 149: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Opt 139

că LegeaLui

nu se schimbă. De-alungul

vremii,eposibil ca

omul să se fi convins pe sine cănu

esteoproblemă să înşeli,

dar Legea continuă săspună

că esteceva

greşit.

Acumomul ştia ce considera

Dumnezeuca

fiindpăcat.

Unul

dintre scriitorii Bibliei, meditând la acest adevăr a scris …

Deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nici de cum!

Dimpotrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin Lege. De

pildă, n-aş fi cunoscut pofta, dacă Legea nu mi-ar fi spus:

“Să nu pofteşti!”Romani 7:7

Dar au rămasîntrebări.

Cât de strict eraDumnezeu privitor

la împlinireaacestor reguli?

Era vreoproblemă

dacăcineva

încălca vreuna din când în când?Ce aştepta Dumnezeu?

3 sala de JudeCată

Celezece

porunciar

putea părea vagidacă nu ştii cum şi când

trebuie împlinite. Oare existăexcepţii?

Presupunândcă o

persoană acomis adulter

cândvaîn trecut oare Dumnezeu

va

considera aceapersoană vinovată pentru totdeauna

de acel

păcat? Care sunt aşteptările unui dătătorde lege

desăvârşit?

Pentru început, Dumnezeu ne spune că pentru a

fiacceptaţi de

Eltrebuie

să împlinimtoate

cele zeceporunci —

fiecare dintre ele!

Şi mărturisesc încă odată

oricărui om…că este

dator să împlinească

toată Legea. Galateni 5:3

Page 150: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

140 Capitolul Opt

Nu putemsă

alegem patru şisă

ignorăm

restul. Dumnezeu este foarte specific.Ni

se

cere să ascultăm de fiecare dintre ele. Şi nu

doar atât, ci…

…cine păzeşte toatăLegea, şi greşeşte într-o

singură poruncă, se face vinovat de toate.

Iacov 2:10

Dacăîncălcăm

şinumai o poruncă — O

SINGURĂDATĂ— este ca şi cum le-am fi

încălcat petoate. Nu mai suntem perfecţi.

Dumnezeu nu ne mai poate primi înprezenţa

Sa sfântă. Domnul este perfectînsfinţenia

Sa şi El îipoate accepta

doarpe

cei care suntperfecţi

în neprihănirealor. Neprihănirea

omuluitrebuie să

egalezeneprihănirea

luiDumnezeu,

altfel relaţia nuÎncălcarea Legii este

ca şi tăierea unei

sfori cu 10 noduri.

Trebuie să tai un sin

gurnod pentru ca

sfoara să fie ruptă. În

acelaşi mod, trebuie

să încalci o singură

poate fi îndreptată. lege pentru a te face

vinovat de violarea

Şi nu este suficientcă

trebuie să împlinimîntreaga Lege, ci Dumnezeu ne considerărăspunzători pentru toate păcatele noastre, întregului standard

al lui Dumnezeu

privitor la ce este

bine şi ce este rău.

chiarşipentru păcatele

decare nu suntem conştienţi.

Când va păcătui cineva făcând, fără să ştie, împotriva uneia

din poruncile Domnului, lucruri care nu trebuiesc făcute, şi

se va face vinovat, purtându-şi astfel vina. Levitic 5:17

Cuoanumită ocazie învăţam un cuplu tânăr despre acest

subiect. Când am ajuns la acest punct al lecţiei, tânărula

dat cu pumnul în masă şia

înjurat. (Prietena luiascos în

evidenţă că tocmaiaîncălcat una din legile lui Dumnezeu,

luând în deşert Numele Lui. Moment prost ales!) Elaspus:

“Dumnezeu nu este drept! Dacă acesta este singurul mod dea

fi acceptat de Dumnezeu, atunci este imposibil. Nu este nicio

şansă ca eu să pot respecta această listă dereguli

în mod perfect!”

Frustrarea lui era foarte evidentă.

CunoŞtinţa păCatului

Dumnezeuştia că omul nu putea să

respectelista lui de reguli

fără greşeală.Pentru

El nu eraosurpriză. Intenţia Lui

pentru

darea cele zeceporunci

este clară.

Page 151: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Opt 141

Ştimînsăcă tot cespuneLegea,spune celor ce sunt supt Lege,

pentru ca orice gură să fie astupată, şi toată lumea să fie

găsită vinovată [responsabilă] înaintea lui Dumnezeu.

Romani 3:19

Acest verset spune două lucruri:

1. Legeaînchide

gura celorcare

spuncă

vieţile lorsunt

suficientde bune pentru

afi

acceptaţide Dumnezeu.

Nimeni nupoate studia

aceste zecereguli

cu sinceritate,

fără să-şi simtă propriapăcătoşenie.

2.Cele zece porunci ne arată că noi suntem într-adevăr încălcători

delege.

Laînceput, omul

eraprietenul lui Dumnezeu,

nevinovat de săvârşirea răului. Dar cândAdam şi Eva nu au

ascultat de instrucţiunile lui Dumnezeu, Dumnezeu a pus

deoparte hainade

prietenşi Şi-a

pus-o pecea de

magistrat.

Acum, în loc să fie prietenul omului, Dumnezeu era judecător,

citând omulpe

banca acuzării. Nici un avocat nu s-a ridicat

pentru a apăra cauza omului. Nimeni nu ar fi putut. Niciun

avocat, indiferent cât de deştept, n-ar fi pututsă

convingă

curtea să-l considere pe condamnat altceva decâtce

eraîn

realitate. N-arfiexistat juriu cu drept de a stabili un verdict.

Nici mită. Judecătorul perfect a vorbit. Verdictulera

dat.

Omul era VINOVATde

încălcarea Legii lui Dumnezeu.

Căci nimeninu va fi socotit neprihănit înaintea Lui, prin faptele

Legii, deoarece prin Lege vine cunoştinţa deplină a păcatului.

Romani 3:20

Scopulcelor zece legi este să ne facă

conştienţide

faptulcă

suntem păcătoşi.Ne

arată sfinţenialui

Dumnezeuşipăcătoşenia

noastră.Sunt măsura simplă

ace este bine şi

ace

este rău. Cele

zece porunci suntca

untermometru

—ne arată că

suntem

bolnavi, dar nu contribuie la vindecarea noastră.

o oglindă

În multe sensuri, cele zece porunci sunt pentru noi ceeace

este o

oglindă pentru o faţă murdară. Dacă eşti singur, nu poţi să-ţi dai

seama dacă faţa ta este curată sau murdară. Cineva ar puteasă

arate spre tine şisă

spună: “Faţa ta este murdară”, dar tu ai putea

să negi acest lucru spunând: “Faţa meanu

este murdară – eu nu văd

nimic!” Şi este posibilsă

fii ferm convins de acest lucru. Dar dacă

ţi s-arda

o oglindă, ai putea vedea cu ochii tăi că faţa ta este într

VINOVAT

Page 152: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

142 Capitolul Opt

adevăr mânjităşinu vei mai putea nega acest fapt. Gura ta ar fi

închisă. Ai înţelege că te faci vinovatde

a avea o faţă murdară.

La fel este şi cu păcatul. Noi nuprea

am ştiut ce este păcatul

pânăcând

Dumnezeunu ne-a dat Legea. În

acelaşimod în

care oglindaafăcut

cunoscutămurdăria, şi cele zece

porunci

ne-au făcut conştienţide

păcat.

Cele zece porunci nuau fost

dateca

olistă de

regulide

ţinut

pentru ane

aduce într-o poziţie corectă faţăde

Dumnezeu. Nu

acesta era scopul Legii. Eca şi

cumai

încerca să cureţi murdăria

de pe faţatacu o oglindă! Oglinzile sunt menite

săreflecte,

nusă

cureţe. De fapt există posibilitatea destul de mareca

în încercarea

tade

a te curăţacu

oglinda,să

mânjeştisticla,

obstrucţionând

astfel abilitateaei de

a conferi oreflecţie

clară. Oamenii care

încearcăsă

obţină acceptarea lui Dumnezeu respectândcele

Zece Porunci,de

obiceimodifică sau

minimalizează poruncile

pentruca ei să

nu arate chiaraşa de

rău.

punCtul de Vedere al lui duMnezeu

Existăşi un alt mod de

ate

uitala toate acestea.

Văamintiţi

comparaţiape

caream

făcut-o între perspectiva noastră asupra

şobolanului plinde viermi şi între

perspectiva luiDumnezeu

asuprapăcatului?

Încercândsă fii pe placul

Domnuluiprin

ţinerea celor zece poruncieste ca şi cum ai

pulveriza parfum

pe şobolanulputred

—acest lucru nu îl

vaface mai

plăcutde

noi.Şobolanul este

încă putred.În acelaşi mod, împlinirea celor

zeceporunci

nu necresc şansele

dea

fiacceptaţi

de Dumnezeu.

Noitot păcătoşi

suntem.

Aceasta neaduce

înapoila motivul

pentrucare au fost date

cele ZecePorunci.

Dumnezeua dat

Legea…

…pentru ca păcatul să se arate afară din cale de păcătos,

prin faptul că se slujea de aceeaşi poruncă.Romani7:13

Dumnezeu vrea ca noi să vedem oricepăcat,

mare sau mic,

aşacum îl

vedeEl—

pedeplin păcătos,

distructiv întotalitate,

ofensator, respingătorîn

întregime, înfiorător,malign,

murdar.

El vrea canoi

să înţelegem că puritatea Sa întrece dedeparte

oriceneprihănire

pe care amputea

săoobţinem prin

puterile

noastre. El vreaca noi să

înţelegemcă

pânăşi în cele mai bune

momente,bunătatea noastră nu egalează

sfinţeniaLui. Nu

enici

măcar peaproape.

Page 153: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Opt 143

prăpastia

Pânăînmomentul acesta un

omputea

să selaude

cufaptul că

Dumnezeuîliubea mai mult pe el decât

pealtul fiindcă în sinea

lui credea că este o persoană mai bună. Dar odată cu comunicarea

Legii, Dumnezeu i-a adus pe toţila

înţelegereacă…

Iată că sunt născut în nelegiuire, şi în păcat m-a zămislit

mama mea. Psalmi 51:5

Acumomul

nuputea cunoaşte doar propria

păcătoşenie,ci

putea aveaşioidee

despre perfecţiunea Domnului. Sfinţenia

lui Dumnezeu— neprihănireaLui—

eradincolo

decapacitatea

omuluide

a o ajunge,era de

neatins.Prăpastia

creată de păcat

era mai mare decât se aştepta omul. Fiindcănimeni

nu putea

împliniLegea în mod

desăvârşit, Legeanu

puteacrea

opunte

peste prăpastie.

două grupuri

Reacţia israeliţilor la prima citirea

celor zece porunci

reflectă fără îndoială modul de gândire al multor oameni

astăzi. Biblia spune că toţi israeliţii s-au cutremurat de frică,

dar probabil marea majoritate era înspăimântată doar de

tunete şi fulgere. Ei au fost absorbiţi de lucrurile vizibile,

alarmaţi doar de manifestarea impresionantă de putere. Iar

în ceea cepriveşte

cele zece reguli—

probabil că ei nu au

înţeles—

ei simţeau că se vor descurca uşor cu împlinirea

lor.La fel se întâmplă cu mulţi astăzi.

Ei se concentrează asupra ascultăriiporuncilor,

dar pierd dinvedere

scopul pe care îl au acestea.

Ê

ÊÊ

Ê

*TSBFMJUJ

x

n�

Σ

Ó È#BCFM

3&-*(

*&

$BJO

"EBN

*%&*�130

13**

0.

0BN

FOJJ�%

JO�7SFN

FB

-VJ�/

PF

%6./

&;&6

"1"3&/Ń

&

Page 154: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

144 Capitolul Opt

De cealaltă parte erau acei israeliţi care tocmai au primit o înţelegere

profundă a neprihănirii lui Dumnezeu. Ei ştiau acumce

vroia să

spună Dumnezeu când a afirmat că sfinţenie egal lipsa păcatului. Şi

lor le era frică, dar din altă cauză. Ei ştiau că nu vor fi niciodată în

stare să împlinească fără greşeală un astfel de set de legi. Oricare

săfi

fost motivul, Biblia spune că israeliţii tremurau.

Ei au zis lui Moise: “Vorbeşte-ne tu însuţi, şi te vom asculta: dar

să nu ne mai vorbească Dumnezeu, ca să nu murim.” Exod 20:19

Domnul a zis lui Moise: “Suie-te la Mine pe munte, şi rămâi

acolo. Eu îţi voi da nişte table de piatră cu Legea şi poruncile,

pe care le-am scris pentru învăţătura lor.” Exod 24:12

Celezece porunci erau în vigoare acum şi israeliţii erau

răspunzătoride

ale

ţineca

standardmoral.

Darcei care erau

sinceri cu ei înşişi ştiau acum că dacă vroiau să fieacceptaţi

de

Dumnezeu,trebuiau să vină la El

pealtă cale.

Cele zeCe sugestii?

Cele zeceporunci

sunt uneori amintite sub denumirea

de Legea morală,având

învedere

căaveau

de-a face cu

comportamentuletic şi moral.

Doarfiindcă

Legea moralănu

poatesă

refacă o relaţieruptă

cu Dumnezeu, acest lucru nu înseamnă că ea nu are nici o

valoare.Aşa cum legile fizice creează ordine în

Univers,şi

legile spiritualecreează ordine într-o naţiune.

Multe ţări aurespins

codulcomportamental

biblic cu riscul

deatrăi

într-osocietate neutră din

punctde

vederemoral.

Dar în realitate nu există o astfel de societate. Nici o astfel de

societatenu

a supravieţuit.Anu lua nici

o poziţieînseamnă

de faptalua

o poziţie.

Respingerea absolutelor biblicearezultat în insensibilitate

faţă de rău, fiecaregeneraţie devenind

tot maiobişnuită

cu

păcatul.Biblia

învaţăcă

aceasta vaduce la

haosîn final.

Page 155: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Opt 145

tu din Care eŞti?

Majoritatea oamenilor vor fi de acord cu faptul că sunt păcătoşi.

Cu toate acestea, puţini vor fi gata să recunoască că sunt păcătoşi

fără nici o şansă de scăpare. E o mare diferenţă între cele două.

Păcătoşii credcă există

ceva ce ei potface

pentru a deveni

acceptabiliîn

ochiilui

Dumnezeu.Este posibil să

creadăcă

Dumnezeu vrea ca ei săîmplinească

celeZece Porunci,

ţinăRegula

deAur,

să meargă la biserică, să seroage,

să se

boteze, să dea la colectă sau să fie amabili cuaproapele lor.

Ei cred că făcând oricare dintre aceste lucruri vor deveni

plăcuţilui

Dumnezeu.

Noţiuneacă

bunătatea unei persoane poatesă

compenseze

pentrurăutatea

ei,şi

astfel, ea sămerite acceptarea

lui

Dumnezeu, este total străină Bibliei.Aface binele este lăudabil,

dar Biblia învaţă că nici una dintre aceste fapte bunenu

poate

sărestaureze relaţia noastră ruptă

cuDumnezeu. Avem o

problemă gravăde care nu

putem scăpa — starea de păcat.

ConCept Care nu se găseŞte În biblie

răubine

Pede altă parte, un

păcătosfără

scăpareştie că

nupoate

să facă nimicpentru a

fiacceptat

deDumnezeu.

Nupoate

scăpa de şobolanul mort alpăcatului

ce îicontaminează

viaţa. Bibliaspune

că nuavem

nicioşansă.

Toţi am ajuns ca nişte necuraţi, şi toate faptele noastre

bune sunt ca o haină mânjită. Toţi suntem ofiliţi ca o

frunză, şi nelegiuirile noastre ne iau ca vântul. Isaia 64:6

Până şi bunătatea noastră este departede

sfinţenia lui Dumnezeu.

Cu scopul de a ilustra, poţi spune: toate faptele noastre bune

suntca

nişte şobolani aflaţiîn

putrefacţie. Tot aşa cum un

şobolan putred nu devine mai uşor de acceptat pentru noi

dacă este datcu

parfum, nici faptele bune nu-l vor face pe un

păcătos acceptabil înaintea unui Dumnezeu pur, curat.

Page 156: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul nouă

1 Cortul Întâlnirii

2 neCredinţă

3 JudeCători, ÎMpăraţi Şi profeţi

Page 157: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Nouă 147

1 Cortul Întâlnirii

Aşa cum am spus în capitolul dinainte, fără îndoială existau

cei care credeau că pot fi acceptaţi de Dumnezeu ţinând

cele Zece Porunci. Cu naivitate, ei au ales o cale care i-a

dus într-o pustie spirituală.Pe

de altă parte, existau cei

care erau gata să Îl lase pe Dumnezeu să le arate singura

cale sprea

fi acceptaţi.

Uitându-nela

Scripturăîn

ansamblu,haideţi să

speculăm

pentru un moment. Dacă Dumnezeuar fi

scrisun plan de

lecţie

pentrua-l

învăţa peom exact ceea ce

trebuiesă facă pentru

a

fidrept sau neprihănit înaintea Lui,

cum ar fiînceput

El? Care

ar fi fost primulpunct?

planul de leCţie – punCtul # 1:

Ilustraţie: Unom care trecea un râu înot,

afost prins de

curentul puternic. Zbătându-se,el

astrigat după

ajutor!

Mulţipriveau

dar niciunul

nu era capabil să îlajute

pe

omul care se îneca, cuexcepţia unui înotător puternic.

Ceide

pemal au

continuatsă îl

îndemne peacest posibil

salvatorsă sară în

ajutorulomului ce se îneca. Dar el nu

a

reacţionat.El

astat

acolo privind lupta pentru supravieţuire

caredevenea

tot maidisperată.

În cele din urmă, când

omula ajuns extenuat

în totalitate, înotătorulputernic a

sărit în apă şi l-a tras la mal.

Când oamenii l-au criticat pesalvator

pentru căaaşteptat

atât de mult, elaspus: “Cel ce se îneca, nu m-ar fi lăsat

niciodată să îl ajut cât timp mai avea putere. Puteam să

îl salvez abia după ce el renunţa laamai încerca să se

ajutesingur.”1

Concluzie: Primul pas îna-L

aborda pe Dumnezeu

este să îţi dai seama că eşti un păcătos fără nicioşansă,

incapabil dease

salvape sine însuşi de la consecinţele

veşnice ale păcatului.

Dacă Domnular

fi prezentat această lecţie în modul acesta, parcă

i-am şiauzi

peisraeliţi

izbucnindfrustraţi:

“DarDoamne, deja

ne-aispus aceste

lucruri.Noi

ştim aceasta!” am puteapresupune

PIERDUT

N

S

EV

Page 158: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

148 Capitolul Nouă

căDumnezeu

arrăspunde:

“Da,ştiu,

dar tocmai acest lucru

vreau să-l înţelegeţi. Primulpas spre a

fiacceptaţi

de Mine

este săînţelegeţi

căsunteţi

păcătoşi fărănici o

scăpare. Eu

potsă îi

salvezdoar pe cei care au

renunţatla

a încercasă se

salvezepe ei

înşişi.”

E posibilca

lecţiade

maisus să

fieuna

imaginară,dar

aplicaţia

reprezintăun

adevăr.Este ceea ce ne

învaţăBiblia în mod

consecvent.Acum haideţi să facem

un pasmai

departe.

Domnulavorbit lui Moise, şi a zis: “Vorbeşte copiilor lui Israel:

să-Mi aducă un dar; să-l primiţi pentru Mine de la orice om

care-l va da cu tragere de inimă.

Să-Mi facă un locaş sfânt, şi Eu voi locui în mijlocul lor.

Exod 25:1,2,8

un eleMent Vizual

Israeliţii trebuia să construiască un *sanctuar,

un loc sacru numit Cortul Întâlnirii, în careDumnezeu să poată locui în mijlocullor.

Dumnezeu nu le cerea acest lucru fiindcăaveanevoie

deocasă. Ci mai degrabă, Dumnezeucrea un element vizual complex pentru a-i ajuta.

Pemăsură

ce vom studia, încet-încetvom

dobândioînţelegere privind

însemnătatea lui deplină.Va

finevoie

decâteva

pagini pentru

aexplica, deci nu

văpierdeţi răbdarea şi nu săriţi la capitolul

următor.Este

opiesă importantă din imaginea finală.

Dumnezeua început lucrarea cerând donaţii benevole pentru

un proiect de construcţie. El vroia ca oamenii să dea doar

de bunăvoie, din inimă. Nu se făcea apel şi nici nu se forţa

mânanimănui. Fiecare dădea ceea dorea. Cu toate acestea,

Dumnezeu a comunicat un lucru foarte clar:

*A nu se confunda

această

structură cu o

biserică. Nu aunici

olegătură

una cu cealaltă.

“Să faceţi cortul şi toate vasele lui după chipul pe care ţi-l

voi arăta.” Exod 25:9

sCHiţa de bază

Cortul Întâlnirii puteafidezasamblat

şimutat. Partea reprezentată

de cortul propriu-zis avea pereţii rezistenţi,şi un

acoperiştip

covor.Era

împărţitîn două

părţi: o treime reprezentând o

încăpere numităSfânta

sfintelor sau Locul prea sfânt, iar celelalte

Page 159: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Nouă 149

două treimi reprezentând Locul sfânt. O perdea grea, uneori

amintităşi ca

văl, despărţea cele două încăperi.

“…perdeaua să facă despărţirea între Locul sfânt şi Locul

prea sfânt.” Exod 26:33

Cortulera completat de

o curte exterioară carela

rândulei,

eraînconjurată

deun

gard cu înălţimea deaproximativ 2

m.

Accesulîn complex se făcea

printr-osingură

poartă. Existau

şapte elemente de mobilier deimportanţă

majoră în cort şi

afară în curte.2

46Metri

150P

icioare

Perdea

(Vă

l)

Curte

Poartă Gard

23 Metri75

Picioare

Locul

Sfânt

Locul Prea

Sfânt

Planul

General al

Cortului

Page 160: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

150 Capitolul Nouă

Curtea

ALTARUL DEARAMĂ

Imediat după intrarea în curte se găsea prima piesă de

mobilier. Avea o mărime considerabilă, fiind făcută din lemn

placat cu aramă,având

patru coarne la

cele patru colţuri şi drugi lungi lateral

pentruaputea fi cărată.

LIGHEANUL DE ARAMĂ

Acest lighean mare din bronz era situat

lajumătatea distanţei dintre altarul de

aramă şi Locul sfânt. Fiind umplutcu

apă,

era folositpentru spălarea

ceremonială, şi semnifica

faptulcă

omul trebuiesă

fie curat când seapropie

de Dumnezeu.

SFEŞNICUL

Măsurile sfeşniculuinu

au fostspecificate

de

Dumnezeu, dar cunoaştem forma lui. Avea

orază principală care se

împărţeaîn

şapte

braţe.Faptul

că era din aurpur,

i-a limitat cu

siguranţămărimea.

MASACU PÂINILE

Pe această masă specială erau puse douăsprezece

pâini, fiecare reprezentând unul dintretriburile

lui Israel.

ALTARUL TĂMÂIERII

Acestaltar era situat la

mijloculperdelei ce

despărţea Loculprea

sfânt deLocul sfânt. Pe

acest altar se ardea tămâiecând

israeliţii se

adunauafară să se roage.

Fumulce se ridica

spre cersimboliza rugăciunile înălţându-se

la Dumnezeu.

Page 161: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Nouă 151

Perdeaua (Vălul)

Locul Prea

Sfânt

CHIVOTUL LEGĂMÂNTULUI

Această cutie mică din lemn placat cu aurpur,

era menită

să funcţioneze în parte ca şioladă.

Câtevadintre obiectele

din ea ne sunt cunoscute deja–

tablele

cu cele zece porunci şi unvas

conţinând

omostră din pâinea pe care Dumnezeu

le-o asigura în deşert.

CAPACUL ISPĂŞIRII

Chivotul legământului avea un capac

complexdin

aur, reprezentatde doi îngeri cu aripi întinse.

Chivotulşi

capaculispăşirii erau singurele piese de mobilier

plasateîn Locul prea sfânt. Dumnezeu

azis…

“Acolo Mă voi întâlni cu tine; şi de la înălţimea capacului

ispăşirii, dintre cei doi heruvimi aşezaţi pe chivotul mărturiei,

îţi voi da toate poruncile Mele pentru copiii lui Israel.”

Exod 25:22

Locul

Sfânt

Page 162: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

152 Capitolul Nouă

preoţii

“Apropie de tine pe fratele tău Aaron şi pe fiii săi, şi ia-i dintre

copiii lui Israel şi pune-i deoparte în slujba Mea ca preoţi: pe

Aaron şi pe fiii lui.” Exod 28:1

Dumnezeu i-a cerutlui

Moise să îidesemneze pe

Aaron şi

pefii

luica

preoţiîn cortul

întâlnirii,Aaron

fiind marele preot.

Dumnezeui-a pus deoparte

pe aceşti bărbaţi dintre ceilalţi,

nufiindcă erau

speciali,ci

fiindcă Domnulvroia ca oamenii

sărespecte

sfinţenia Lui. Dumnezeu nu vroia ca de cort să se

îngrijească oşleahtă

dezorganizatăde

oameni.Preoţii erau

pregătiţispecial pentru

aîmplini

instrucţiunilelui Dumnezeu

şi eiaveau

rol decustozi, îngrijindu-se

de cort în timp ce

israeliţii nomazise mutau

dintr-unloc în altul.

Cortul terMinat

Întreagastructură a

fostterminată

lanouă luni

de la sosirea

israeliţilor la muntele Sinai.

Moise a cercetat toate lucrările; şi iată, le făcuseră cum

poruncise Domnul. Exod 39:43

În ziua întâi a lunii întâi a anului al doilea, cortul era aşezat.

Exod 40:17

Odată ce cortul afost

terminat,norul

care i-a conduspe

israeliţi

s-a mutat deasupra Sfintei sfintelor. Acesta reprezenta prezenţa

luiDumnezeu

înmijlocul poporului

Său.

Atuncinorul

aacoperit

cortulîntâlnirii

Moise nu putea să intre în cortul întâlnirii, pentru

că norul stătea deasupra lui, şi slava Domnului

umplea cortul. Exod 40:34,35

iMpleMentarea eleMentului Vizual

Odată ce cortul a fost ridicat, a venit

timpul ca acest mare element vizual să

fie implementat. Dumnezeu i-a spus lui

Moise…

“Vorbeşte copiilor lui Israel, şi spune-le: ‘Când cineva dintre

voi va aduce un dar Domnului, să-l aducă din vite, fie din

cireadă fie din turmă…’” Levitic 1:2

Page 163: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Nouă 153

Dumnezeuîispunea

omului să aducăo

jertfă la cort.

Trebuia să fie “…din cireadă…” Levitic 1:3

Puteafiooaie,

o caprăsau

unviţel,

dar nu puteafi nici un alt

animal cum ar fiun

porc,un

cal sauocămilă.

Ei trebuia “…să-l aducă din partea bărbătească…” Levitic1:3

Trebuia să fie “…ără cusur…” Levitic 1:3

Nuputea

să aibă vreo boală sau vreunhandicap.

“…să-l aducă la uşa cortului întâlnirii, înaintea Domnului,

ca să fie plăcut Domnului…” Levitic 1:3

Page 164: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

154 Capitolul Nouă

Jertfa trebuia adusă imediatlângă

intrarea în

curte, pe*altarul

dearamă. Pe lângă recunoaşterea

propriei persoaneca fiind

unapăcătoasă fără

scăpare, acesta era primul pas în apropierea

de Dumnezeu. Individul care aducea jertfa

trebuia…

*În Biblie

arama este

asociată în

mod obişnuit

cu judecata

sau păcatul.

“…să-şi pună mâna pe capul dobitocului adus ca ardere de

tot, şi [era] primit de Domnul, ca să facă ispăşire pentru el.”

Levitic 1:4

Prin punereamâinii

pe capul jertfei,omul se

identifica cu jertfa.

Mâna depe

capulanimalului

simbolizatransferul păcatului

şi vineiindividului

de pe ompe

animal. Fiindcăanimalul

purtaacum

păcatul omului,trebuia să moară. Moartea este

platapăcatului. Cel ce

aduceajertfa,

tăia gâtul animalului — o

conştientizarefinală a faptului

căpăcatul lui cauza

moartea

animalului.Era un caz al morţii unui

nevinovatîn locul unui

vinovat—

caînlocuitor.

Biblia spune că astfel Dumnezeu

primeajertfa din

parteaomului.

Acest lucru trebuie să fi sunat familiar

pentruisraeliţi.

Predecesoriilor nu au

venitla Dumnezeu aducând jertfe de

sânge? Ba da.

Page 165: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Nouă 155

un Mântuitor nepriHănit

Încăo dată Domnul

îireamintea poporului

Său că singura

calespre acceptare

era să creadă că El este…

…singurul Dumnezeu drept şi mântuitor… Isaia 45:21

Aducând o jertfă animală oamenii prezentau dovezi vizibile

ale unei încrederi lăuntrice în Dumnezeu— demonstrau că ei

credeau în Domnul. Fiindcă moartea este pedeapsa pentru păcat,

jertfa ilustra ceeace

era necesar pentruca

păcatulsă

fie iertat.

…fără vărsare de sânge, nu este iertare. Evrei 9:22

“Căci viaţa trupului este în sânge. Vi l-am dat ca să-l puneţi

pe altar, ca să slujească de ispăşire pentru sufletele noastre,

căci prin viaţa din el face sângele ispăşire.” Levitic 17:11

Când Dumnezeu vedea moartea animalului,El era mulţumit

pentrucă cerinţa

legiipăcatului

şi morţii afost

împlinităcu

exactitate — a existat o platăcu

moartea pentru păcat. Dumnezeu

nu maiconsidera

omul vinovatde

datoria păcatului; omulnu

maiera

judecat; consecinţeleveşnice nu

mai erau operaţionale.

În schimb, Domnul onora încrederea acelei persoaneîn

Elşi îi

transfera neprihănireîn

cont,aşa

cum afăcut cu

Avraam.

“Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi aceasta i s-a socotit ca

neprihănire.” Romani 4:3

Fiindcă acea neprihănire veneade la

Dumnezeu,ea asigura în

totalitate perfecţiunea de care era nevoie pentru a trăi în prezenţa

lui Dumnezeu. Nu era absolut nimic nou în aceasta. Era modul

în careAbel,

Noe,Avraam, Isaac,

Iacov şi toţiceilalţi bărbaţi

neprihăniţiau

venitlaDumnezeu

de-alungul veacurilor.

ziua ispăŞirii

În împlinirea datoriilor lor,preoţii

aveau libertate totalăde

acces

încomplexul cortuar,

cuosingură excepţie. Li se

interzicea

categoric săintre

în Locul prea sfânt.

Locul prea sfântera

locul unde prezenţa lui Dumnezeu coexista

cu omul.Omul păcătos nu avea

voienici

măcar săarunce o

privireîn

încăperea respectivă. Perdeaua care atârnaîntre cele

douălocaşuri era groasă,

protejândde orice privire

curioasă.

Ea protejacea

maisfântă

încăpere dintre toate încăperile. Până

şiAaron,

în calitate de mare preot,nu putea intra

înLocul

preasfânt decât în ziua ispăşirii.3

DATORNIC

Certificat

de

Datornic

Page 166: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

156 Capitolul Nouă

Darîn partea adoua intră numai marele preot, odată pe an,

şi nu fără sânge, pe care îl aduce pentru sine însuşi şi pentru

păcatele din neştiinţă ale norodului. Evrei 9:7

Orice încălcare a acestei instrucţiuni avea ca rezultat moartea.

Domnul a zis lui Moise: “Vorbeşte fratelui tău Aaron, şi

spune-i să nu intre în tot timpul în sfântul locaş, dincolo de

perdeaua din lăuntru, înaintea capacului ispăşirii, care este

pe chivot, ca să nu moară; căci deasupra capacului ispăşirii

Mă voi arăta în nor.” Levitic 16:2

Jertfa dinziua

ispăşirii erao ceremonie anuală, o reamintire

permanentă a nevoiiomului de

a aveapăcatul

ascunsde ochii

unuiDumnezeu

sfânt. Aceastăceremonie se

repetaîn fiecare

an, fiindcă, deşi Dumnezeu nu considera omul vinovat de

păcatulsău,

sângele animalelornu

îndepărta datoria păcatului.

Sângeleera doar un

acoperământ temporar.

Cortul, mobilierul, preoţii, jertfele,ziua

ispăşirii erautoate

elemente vizuale complexe createde

Dumnezeu care aveau

scopul de aînlesni

înţelegerea. Aceste elemente vizuale ajutaula

explicarea a ceeace

plănuiasă

facă Domnul pentru omenire.

2 neCredinţă

Israeliţiiînvăţau

tot maimulte

despreDomnul. Dumnezeu

se

îngrijeacu credincioşie de mâncare şi

apă pentruei. Biblia ne

spunecă Dumnezeu

a făcutpână şi

încălţămintealor

extremde

rezistentă—nu

s-astricat.

Israeliţii aveauacum un cod

moral

dupăcare să trăiască. Deşi

împlinireacelor zece

poruncinu

aveaca rezultat acceptarea

lui Dumnezeu,totuşi ea asigura

un standardde trăire corectă care

aducea unitateîn

naţiune.

Ei ştiau ce este corect, şi ce este greşit. Dumnezeu şi-a arătat

dragostea şiprin faptul

că asiguraocale de

afi acceptaţi prin

credinţă— dovedită prin

jertfa desânge. Poate veţi

crede că

israeliţiierau

mulţumitorila

infinit pentru totce

făcea Domnul

pentru ei.Dacă

erau mulţumitori, faptele lor dovedeau tocmai

opusul.Au

începutsă bombăne

—din

nou.

În caz căvom adopta o atitudine

deautoîndreptăţire

şi nevom

închipuică doar israeliţii erau mai tari de cap, trebuie să ne

amintim căsuntem făcuţi

din aceeaşi materie primă.

Page 167: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Nouă 157

În multeprivinţe, israeliţii funcţionau

ca şi reprezentanţi

aiîntregii

rase umane.Cu

toate că an de anajungeau

să Îl

cunoascătot mai bine pe

Dumnezeu, cunoştinţape care

o

câştigauaducea

şiresponsabilitate

înplus.

Bibliaspune…

Cui i s-a dat mult, i se va cere mult; şi cui i s-a încredinţat mult,

i se va cere mai mult. Luca 12:48

Luaţila un loc, israeliţii ştiau

acumdespre

Dumnezeumai

multe lucruri decât orice altănaţiune

depe Pământ.

Au plecat de la muntele Hor pe

drumulcareducespreMareaRoşie,ca

săocoleascăţaraEdomului. Poporul

şi-a pierdut răbdarea pe drum şi avorbit împotriva lui Dumnezeu şi.VOUFMF�

)PS

&EPN

.

BSFB�3PƁJF

&

HJQU

�����'JMJTUFOJJ

.VOUFMF

4JOBJ

%FƁFSUVM�4JO

.BSFB�.FEJUFSBOœ

$BOBBO

.BSFB

.PBSUœ

împotriva lui Moise:“Pentrucene-aţiscosdinEgipt,casămurimînpustie?

Căcinueste nici pâine,niciapă, şi ni

s-ascârbit sufletuldeaceastăhrană

proastă.” Numeri 21:4,5

Aceste acuze nu erau reale – Dumnezeu, Marele Purtător de

Grijă, Seîngrijea

denevoile lor.

Dar în loc să Îi mulţumească

Domnului pentru grija Lui zilnică,ei Îl

acuzaude

faptulcă îi

neglija.Ei ignorau Legea lui

Dumnezeu, spunând minciuni

şi dezonorând numele Său.

Aşa cumam

văzut înainte, încălcarea unei legiare

consecinţe. În

acelaşi modîn care

sfidarealegii

gravitaţiei datede

Dumnezeu

are ca rezultat oasefracturate,

şi încălcarea Legii moralea lui

Dumnezeu areconsecinţe.

În trecut, Dumnezeu a *trecut cu vederea în *Dumnezeu

mod repetat păcatul lor –El

a fost îndurător. Darisraeliţii nu mai erau începători în relaţialor cu

Creatorul-Proprietar al lor.Ei au

învăţat multe

lucruri despre Dumnezeu. Ei cunoşteau acumcele zece poruncişi

această cunoştinţăîifăcearesponsabili. Dumnezeu

nuputea

sătreacă

cuvederea păcatul

oamenilorşi să

zică: “O, lasă.Ne

vom prefacecă nu

s-a întâmplat

trece doar cu

privirea păcatul

pentruun

anumit timp.

El judecă orice

păcat. Comparăcu

Fapte 17:30

nimic.” Nu, păcatulîşi

are consecinţele lui. Întotdeauna.

…Domnul a trimes împotriva poporului nişte şerpi înfocaţi,

care au muşcat poporul, aşa încât au murit mulţi oameni

în Israel. Numeri 21:6

Page 168: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

158 Capitolul Nouă

Chiarde la

început, Dumnezeu aspus că

păcatul vaduce la

moarte—

fizică,relaţională

şiveşnică.

Acumacest adevăr

era

ilustratîntr-un

mod grafic, când mulţi au murit.

Israeliţiierau

disperaţi.Şi au

înţeles că numaiDumnezeu

putea

să îisalveze

depedeapsă.

Eierau

întotalitate neajutoraţi.

Poporul a venit la Moise, şi a zis: “Am păcătuit, căci am vorbit

împotriva Domnului, şi împotriva ta. Roagă-te Domnului, ca

să depărteze de la noi aceşti şerpi.” Numeri 21:7

Scopullui

Dumnezeucu

judecataera să

cauzeze oschimbare

de atitudine— o schimbare a mentalităţii. În Biblie, această

schimbare este descrisă cutermenul

pocăinţă. Oameniipot

secăiască

şi să fieauziţi de Dumnezeu numai

în timpulacestei

vieţide pe

Pământ.După

moarteafizică,

cândun păcătos este

confruntatcu

judecataîn iazul de foc, este prea târziu să îşi

schimbe modulde

gândire.

Israeliţii au recunoscut că au păcătuit, şi ca urmare L-au rugat pe

Dumnezeu să îi izbăvească. Ei se încredeau în Dumnezeu iar.

Moise s-a rugat pentru popor.

Domnul a zis lui Moise: “Fă-ţi un şarpe înfocat, şi

spânzură-l de o prăjină; oricine este muşcat, şi

va privi spre el, va trăi.”

Moise a făcut unşarpe de aramă, şi l-a pus într

o prăjină; şi oricine era muşcat de un şarpe, şi

privea spre şarpele de aramă, trăia.

Numeri 21:7-9

Page 169: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Nouă 159

Şarpele de pe prăjină nu eraun

soi deşmecherie care

să teajute

săuiţi

deproblemă. Dumnezeu

pur şisimplu

le dădeaisraeliţilor

ocazia să demonstreze că Îl credeau. Când un israelit era

muşcat, tot ce trebuia să facă era să se întoarcă şi săprivească

şarpelede

aramă,şi

era vindecat.Cu

acea privire, individulîşi

exprimacredinţa în

Domnul, încrezându-secă El

varămâne

credincios cuvântului Său.

Săpresupunem că

cineva afost

muşcatşi nu

s-a uitat laşarpele

de aramă. În schimb le-aspus vecinilor

săi: “Bătrânul Moise

este dus cupluta

de tot. Dacă elcrede

căosingură

privire

aruncată asupraacelui

şarperidicol

vavindeca

o muşcătură

veninoasă, e nebun.Eu

nucred.”

Oastfel de persoană

murea,

nu doar dincauza muşcăturii

de şarpe, ci şifiindcă

nus-a

încrezutîn Dumnezeu.

Dumnezeuonorează credinţa, dar

judecă necredinţa.

Este importantsă

înţelegemcăDumnezeu

ne trage larăspundere

privitor la tot ceînţelegem noi

despre El.Suntem

responsabili

pentrutot ceea ce ştim.

Mai târziu, şarpeleoriginal

făcutde

Moiseafost

distrus de

împăratulEzechia fiindcă oamenii

ise închinau

şarpelui,

încălcând încă una dintre cele Zece Porunci. Vezi 2 Împăraţi 18:4

reCapitulare: Moarte

Biblia vorbeştedespre

moarte în treimoduri

diferite:

1. Moarteatrupului: Despărţirea

duhului omului de trupul său.

2. Moartea unei relaţii:Despărţirea

duhuluiomului

de Dumnezeu.

3. Moartea faţă deobucurie

viitoare: Despărţirea duhuluiomului

de Dumnezeu pentru totdeauna.

…plata păcatului este moartea… Romani 6:23

Page 170: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

160 Capitolul Nouă

3 JudeCători, ÎMpăraţi Şi profeţi

Am ajuns acumlao lecţie care comprimă secole de evenimente

în câteva pagini. Cei dintre dumneavoastră care sunteţi alergicila

istorie, puteţi sta liniştiţi fiindcă acesta este un studiu nedureros

şi chiar dacă nu înţelegeţi totul, veţi reţine detaliile savuroase

necesare pentru a crea cadrul. Vă va ajuta dacă veţi compara

titlurile secţiunilor cu linia timpului de pe paginile 166-167. Au

trecut 40 de ani din momentul în care israeliţii au părăsit Egiptul

şi până au intrat în Canaan. Moise a murit înainte să intre în Ţara

Promisăşi

locul i-a fost luat de un general capabil numit Iosua.

Dupăce au intrat în

Ţara Promisă, afost

nevoiede

ani până

ce israeliţii auputut

să se stabilească în ea.Pământul a

fost

împărţit corespunzătorcu

triburile,fiecare trib

corespunzând,

în cea mai mareparte, unuia dintre

ceidoisprezece

fii ailui

Iacov (sau Israel).

VreMea JudeCătorilor

Pentruun timp

israeliţiis-au

încrezutînDumnezeu, dar apoi

au începutsă se

îndepărtezede

adevărşi au

ajunssă

creadăîn

idoli. Domnul a pedepsit Israelul pentrucă acesta se

închina

unor dumnezeifalşi,

prin faptulcă

a îngăduitsă fie asaltat

de naţiuni străine careau

forţat Israelulsă le

slujeascăşi să

leplătească bir. După un

timp,israeliţii

sepocăiau

şi strigau

spre Dumnezeusă îi

eliberezede cei ce îi

oprimau. Dumnezeu ridica un lider numit OBIE

POCĂIN

ŢĂ

ELI

BERA

RE

Judecător,şi

israeliţii îi alungaupe

cuceritoriistrăinidin

ţară. Aşa a începutun

ciclu care

a durat aproximativ300 de

ani. Acest ciclu

serepeta iar

şiiar.

Înaceastă perioadă au

VR

ĂTI

RE

R

fostcincisprezece judecători.

Z

Uniicred că

dacă teîncrezi în Dumnezeu atunci

eştiasigurat.

Dar undeva în subconştient ei cred că toate drumurile— toate

credinţele—duc în

celedin urmă la

acelaşi Dumnezeu.Dar

Biblia nu neînvaţă

aşaceva. Scriptura

nespune

căexistă

mulţi dumnezei falşi, dar numai un singur Dumnezeu

adevărat.Israeliţii au fost

judecaţicând s-au încrezut

într

un dumnezeu fals.

Page 171: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Nouă 161

VreMea ÎMpăraţilor

Dintre toate naţiunile Pământului, Israel era cea mai norocoasă,

fiindcă Dumnezeu Însuşi era Conducătorul şi Împăratul ei. Dar

pe măsură ce trecea timpul şi israeliţii s-au uitatla

alte naţiuni, ei

L-au respins pe Dumnezeuşiau cerut un împărat pământesc.

Dumnezeu le-a împlinit cererea, dar tendinţa lor dea porni pe căi

greşite şide

a se încrede în dumnezei falşi, a rămas. Israel urma să

aibă mulţi împăraţi, dar numai câţiva L-au crezut şi L-au ascultat

pe Domnul. Din această cauză, ciclul din anii dinainte a continuat,

doar că în locul Judecătorului, ei aveau acum un Împărat.

Maimulţi dintre împăraţi sunt

vrednici dea

li se acordaatenţie

specială.Probabil că cel mai mare şi mai

cunoscutmonarh al

lui Israelafost David. Spre deosebire de mulţi

alţi împăraţi

care audomnit peste

Israel,împăratul

Davids-a

încrezut cu

adevăratîn

Dumnezeu.El credea că doar Dumnezeu

putea

să îlsalveze

deconsecinţele

păcatului. David L-anumit

pe

Domnul: “Mântuirea mea.”

Împăratul David a fost în acelaşi timp şi un mare Profet, inspirat

deDumnezeu să scrie Scriptura. El este cunoscut pentru cântările

pe care le-a scris, lăudându-L pe Dumnezeupentru dragostea şi

îndurarea Lui. David a scris lucruri specifice despre Izbăvitorul

PromisşiDumnezeuafăcut un legământ cu el că Unsul va descinde

din el.4 Împăratul David avea o mare dorinţă să înlocuiască Cortul

portabil cu o structură permanentă având un model asemănător.

Aceasta urma săse

numească Templu. El vroia să îl construiască

în Ierusalim, care devenise capitala ţăriiîn

timpul domniei lui.

Deşi David a adunat materialele de construcţie, fiul său, Solomon

a fost cel care a dusla

împlinire acest proiect.

Împăratul Solomon este cunoscut pentru două lucruri: înţelepciunea

lui mare şi Templulpe care l-a construit. Această clădire uimitoare

a fost construită în Ierusalim, pe Muntele Moria, posibilîn

acelaşi

loc în care Avraam a fost gatasă

îl aducă jertfă pe Isaac.

După moartea luiSolomon,

naţiunea s-a ruptîn două: cele zece

triburi din nord şi-au păstratnumele

deIsrael,

iar cele două

triburi dinsud

audevenit naţiunea

Iuda.Această

diviziune

păreasă

fie primulpas al

israeliţilor spre ostare de

îndepărtare

cvasi-permanentăde

Dumnezeu. A începutcu triburile din

nord. Oamenii executau în mod mecanic ceea ce Domnul le

cerea, darinimile

lor eraudeparte

de El.

Page 172: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

162 Capitolul Nouă

profeţi

Dumnezeua

trimis profeţi, oameni care predicaunu

doar

împotriva valorilormorale compromise ale

poporului,ci îi şi

avertizauîn legătură cu

judecatacare

urmasă vină.

Vorbindlamodul

general,profeţii

nu erau bineprimiţi

de

israeliţi saude împăraţii

lor.Exista un motiv

pentru această

stare de fapt. Profeţiile aduceau un mesaj pe

careei nu

vroiau

să îlaudă.

De exemplu, profetul Isaiaaspus oamenilor

Mulţi dintre aceşti profeţi au fost deasemenea călăuziţi de

Dumnezeu să scrie Scriptură. Unii dintre ei au dat informaţii

specifice despre Izbăvitorul Promis care urmasă

vină.

Domnul zice: “Când se apropie de Mine poporul acesta, Mă

cinsteşte cu gura şi cu buzele, dar inima lui este departe de

Mine, şi frica pe care oare de Mine,nu este decât o învăţătură

de datină omenească.” Isaia 29:13

Majoritatea oamenilor dispreţuiaumesajul

profeţilorşirefuzau

să îşipună

credinţa în Dumnezeu. Îipersecutau

şi îiucideau.

Pentru a complicalucrurile şi mai mult, scena

spiritualăera

agitată şi deprofeţi

falşi,inspiraţi

deSatan.

Deşidumnezeu

dăduseinstrucţiuni

clarelegate de modul în care

poporul

Lui trebuiasă discearnă

adevărulde

învăţăturifalse, profeţii

mincinoşierau

mult mai populari, fiindcăeispuneau oamenilor

lucruri pe care aceştia doreau să le audă.

ÎMprăŞtierea lui israel

În cele dinurmă Dumnezeu a

trimisîntr-adevăr

judecata.

Asirienii au invadat cele zece triburi din nord în anul 722 î.Ch.

şi le-au dus în robie. Biblia nu aminteşte nici o reîntoarcere

organizatăa acestor

oameni pepământul

lui Israel.

BABILON

ISRAEL

ASIRIA

IUDA

EGIPT

Ierusalim 10 Triburidin Nord2Triburi

din Sud

Marea Mediterană

MEDO

PERSIA

722

î.Ch

.Turcia

Arabia Saudită

Iran

Irak

586î.Ch.

Tig

ruEufra

t

Gulful

Persic

Fluv

iulN

il

Page 173: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Nouă 163

iuda dus În robie

Celedouă triburi din sud

au continuatsă funcţioneze ca

o

entitate politică distinctă până în anul 585 î.Ch. când *babilonienii

aurăvăşit oraşul

Ierusalim, au dărâmat mareleTemplu

allui

Solomon şi i-au dus pe oameni în exil.

În timp ce erau înexil, oamenii

auînceputsă

fienumiţi Iudei, o

referire la faptul că

majoritatea erau din tribul luiIuda.

Ne maiavând

la dispoziţieTemplul,

ca şicentru

al

închinării,iudeii

au pusbazele **sinagogii

calocpentru

interacţiune socială,învăţătură

şistudiu alScripturilor.

*Oameniidin

zona unde a fost

construit turnul

Babel.

**Cuvântul

grecesc pentru

adunări.

3PNB

*FSVTBMJN

Exilul a continuattimp de 70 de

ani, darîn

536 î.Ch. cele două

triburi din sud au început să vinăîncet înapoi

pepământul

lor de baştină, să sestabilească

înIerusalim

şi înjurul

lui,

pe teritoriul ocupat înaintede

tribul lui Iuda. Templul afost

reconstruit, deşinu

la grandoarea din zilelelui

Solomon şi

sistemul de jertfeafost

reinstituit.

influenţa greCilor

În jurulanului

400î.Ch.

înregistrările din Bibliese

sfârşescşi se

instaurează tăcerea pentru aproximativ patru secole.Dar

istoria

nu s-a oprit. Alexandrucel Mare,

genialul general algrecilor

a măturat OrientulMijlociu

înghiţindu-işipe iudei

în acest

proces. Emisariilui au

introdusca limbă

comercială greacaşi

cultura elenă a devenit o marcă a statutului timp desecole.

.BSFB�.FEJUFSBOœ

.BSFB�/FBHSœ

(3&$*"

*5"-*"

&(*15

*43"&-

��ÕÛ

�Õ�Ê

��

Page 174: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

164 Capitolul Nouă

Unii iudeiau

îmbrăţişat de bunăvoiecultura

greacă, combinând

ocu

credinţalor în

Dumnezeu. Aceşti oameni aufost

numiţi

Saduchei.Deşi erau

puţinila

număr,erau oameni bogaţi şi

influenţi.Ei tindeau să îl controleze pe marele

preot, poziţie

carea ajuns

să fie cumpărată şivândută.

Din păcate,einegau

veridicitateaunor părţi ale Bibliei.

Saducheiiau luat din

Cuvântul lui Dumnezeu.

Timp de aproximativ 200 de ani, iudeiis-au

supus unei

succesiunide forţe

ocupantegreceşti şi

apoiîn

166 î.Ch.eis

aurevoltat. Iuda

Macabeula condus poporul

spreautonomie

pentru o perioadă.

În timpul acestei perioade un grup de zeloţi religioşi iudei, numiţi

Farisei, au ajunsîn

frunte. Fariseii se opuneau influenţei culturii

greceşti şise

agăţau de Legea dată lui Moise.În

zelul lor, ei au

creat o sferă protectoare de legiîn

jurul Legii

lui Moiseca

nici una dintre legile autentice

să nufie

încălcată. Aceste legi adiţionale au

devenit autoritate prin ele însele, asumându-şi

greutate egală cu Legea lui Moise. Fariseii au

adăugat la Cuvântul lui Dumnezeu.

Oaltă forţă semnificativă în viaţa iudeilor erau scribii,

echivalentuluman al

copiatoarelor.Cu mult timp înainte de

apariţia tiparniţelor,aceşti

oameni copiaucu

ogrijă

extremă

Cuvântul lui Dumnezeu,iar şi

iar. Termenulscrib

implica

educaţieşi

fervoarereligioasă. Era mai mult

o descrierede

postdecât

unpartid religios

saupolitic.

roManii

Libertatea iudeilor sub domnia macabeană a durat abia vreo o

sută de ani. Călcâiul de fier al Romei a zdrobit libertatea iudeilor

înanul

67î.Ch. când Generalul Pompei a intrat

înIerusalim.

Roma era destul de îngăduitoare privind religia iudeilor, atâta

timp cât aceştia îşi plăteau dările şi nu instigau la rebeliune. Lumea

civilizată a acelor zile a intrat într-o perioadă de pace nesigură.

Imperiul romanera

mult prea întins pentru a putea fi administrat

în mod eficient de la Roma, aşa că au fost aleşi conducători locali

pentru a domniîn

diferite regiuni.În

Iudea, acum provincie

romană, a fost desemnatunom

numit Irod,ca

împărat marionetă.

Ê;FDF

1PSVODJ

-FH

J�"EJƄJPOBMF

-FHJ�"EJƄJPOB

MF

Page 175: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Nouă 165

El urma să devină cunoscut sub numelede Irod cel Mare. Incredibil

de crud, Irodera

un practicant al religiei iudeilor dar numai

cu numele. Sub autoritatea Romei, el şi urmaşii lui urmau să

domnească peste lumea plină de resentimente a iudeilor pentru

următorii o sută de ani. Poporul dorea cu ardoare salvarea –pe

unul care puteasă le

aducă uşurare.

Au trecut mai mult de două mii de ani de când Dumnezeu

i-a promispentru prima oară

lui Avraamcă unul dintre

descendenţiilui

va fi IzbăvitorulPromis.

De-a lungul secolelor,

Dumnezeua avut

oameni din aceia,uneori

doarcâţiva,

care

credeaucuvântul

Lui şi erauîntr-o

relaţie corectă cu El. Ei

au aşteptat cunerăbdare

ca Unsul să vină. În aceşti ani de

începutal

Imperiului Roman,cei care se agăţau cu

tenacitate

depromisiunile lui Dumnezeu încă

mai aşteptauîmplinirea lor.

Venisedeja timpul dar ei nu erau

conştienţide

lucrul acesta.

Scena era acumpregătită. Peste îngerii

dinceruri trebuie

se fi lăsato linişte deplină.

Satan trebuie să se fi înfiorat. Cine

urma să fie Izbăvitorul Promis?

Page 176: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

166 Capitolul Nouă

ADAMEVACain

SET

ABEL

DATE

UnArbore Genealogic:

De La Adam La Isus

UnArbore Genealogic:

De La Adam La Isus

Linia îngroșată indică linia ancestrală

Literele îngroșate indică biograi relatate în detaliu

NOE AVRAAMSARA ISAACINCERTE 2100 î.Ch.

1900 î.Ch. 1550 î.Ch.

IACOV IUDA

SEM

Ham

Iafet

Araon

Moise

Enos

Cainan

Mahalaleel Șelah

Eber

Nahor

Ismael

Haran Esau Ruben

Simeon

Levi

Dan

Naftali

Gad

Așer

Isahar

Zebulon

Iosef

Beniamin

Lot

Agar(AVRAM)

(SARAI) (ISRAEL)

Peleg

ReuSerug Naason

Aminadab

Ram

Heţron

Pereţ

Nahor

TerahIaredEnoh

Metusala

Lameh Arpacșad

Page 177: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

CAPITOLUL NOUĂ - 167

Israel– cuprinzând cele zece

triburi din nord, duse în Menahem

captivitate de Asiria 722î.Ch Salu PeCahia

Zaharia

5; Ieroboam //

= Ioahaz Săgeţile indică

- lehu OSea d perioada în care

- , loram lSaia a trăit Profetul

Salmon Ahazia Mica - v

Rahab - Ahab Ezechiel

| Tibnj & Omrj zaharia - A

S Zimri -/Maleahj

-------------- Ela

Obed Baeşa -

Nadab Ioan Botezătorul

Ieroboam

12Ucenici

DAVID - SOLOMON

-- ---------------Roboam

Abiam

Asa SUS

Iosafat

Linia punctată - Ioram

indică linia de Sau/ - Ahazia*

domnitori - Împărăteasa Atalia

|Oas*

Annatia*

2. Azaria

- - - - - - - - - - - - - - loshu (continuare)

Otniel z Ezechia

Ehud Manase

Şamgar Amon _

lOsia

u Debora şi lOahaz Zorobabel

Barac loiachim

- Ghedeon lojachin –Salatie –

Zecechia*** - )

air - _l

Iefta luda–cuprinzândtriburile

O Ibţan luda& Beniamin, duse în _l

3 Elon captivitatedeBabilon 586î.Ch.

*Templul distrus _l _l

SamSOn 70 de ani de C) C)

captivitate înainte de

Samuel întoarcerea la Ierusalim –

IMPERIUL IMPERIUL IMPERIUL |MPERIUL – –

BABILONIAN MEDO- GREC ROMAN ")

PERSAN " )

1400 î.Ch. 1000 î.Ch. 500 î.Ch. 4 î.ch. 30 î.ch. 50 î.Ch.

*Împăraţi care nu aparîn arborele genealogic al lui Isus dat de Matei.

Page 178: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

“CAPIToLULZECE

ELISABETA, MARIAȘI loAN

IsUs

3 Între cei ÎNŢELEPŢI

BOTEZ

Page 179: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Zece 169

1 elisabeta, Maria Şi ioan

Înainteca

IzbăvitorulPromis să

aparăpe

scenă,Dumnezeu

urma să pregătească poporul evreutrimiţând un

mesager

specialcare

săanunţe evenimentul iminent.

Nu poţidecât să

te

întrebi dacă îngerii s-au antrenat într-o discuţie aprinsă despre

cine arputea

fi acestpurtător

special deveşti bune. Oare va

fi

unuldintre ei?

Darapoi s-a scurs o

altă informaţie— o veste

ce avea de-a face cu identitatea Izbăvitorului. Ea trebuie să

fi lăsatîntreaga

mulţime cerească cugura căscată.

În zilele lui Irod, împăratul Iudeii, era un preot,

numit Zaharia,…Nevasta lui era din fetele

lui Aaron, şi se chema Elisabeta. Amândoi

erau neprihăniţi înaintea lui Dumnezeu, şi

păzeau fără pată toate poruncile şi toate

rânduielile Domnului. N-aveau copii, pentrucă Elisabeta era stearpă; şi amândoi erau *FSVTBMJN

.

BSFB�.

FE

JUFSBOœ

ŃJOVUVMŃJOVUVM

înaintaţi în vârstă. *6%&***6%&**

ŃJOVUVM

("-*-&**

Dar, pe când slujea Zaharia înaintea lui

Dumnezeu, la rândul cetei lui, după obiceiul

preoţiei, aieşit la sorţi să intre sătămâiezeîn Templul Domnului.

În ceasul tămâierii, toată mulţimea norodului se ruga afară.

Atunci un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia, şi a stătut

în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere. Zaharia s-a

înspăimântat, când l-a văzut; şi l-a apucat frica. Dar îngerul

i-a zis: “Nu te teme Zahario; fiindcă rugăciunea ta a fost

ascultată. Nevastă-ta Elisabeta îţi va naşte un fiu, căruia îi vei

pune numele Ioan. El va fi pentru tine o pricină de bucurie şi

veselie, şi mulţi se vor bucura de naşterea lui. Căci va fi mare

înaintea Domnului…El va întoarce pe mulţi din fiii lui Israel la

Domnul,Dumnezeul lor. Vamerge înaintea lui Dumnezeu…ca

să întoarcă inimile părinţilor la copii, şi pe cei neascultători la

umblarea în înţelepciunea celor neprihăniţi, ca să gătească

Domnului un norod bine pregătit pentru El.” Luca 1:5-17

Îngerul i-aspus

lui Zaharia că fiul său,Ioan,

urmasă

fie

mesagerulcare

va pregăticalea pentru

venireaDomnului.

Aceasta eraveste

nuglumă,

darafost acea

ultimăfărâmă de

informaţie care a stârnit întreagamulţime

cerească. Dumnezeu

Însuşi— Domnul — urma

sămeargă

pePământ.

EL urma să fie

IzbăvitorulPromis.

Vesteatrebuie să-l fi şocat pe Satan.

Page 180: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

170 Capitolul Zece

Fără îndoială căZaharia

încerca din greu să asimilezetoate

acestea. Săvezi

un înger eranemaiauzit

în zileleacelea.

Şi

vestea că Elisabeta va avea un fiu la vârsta lor era suficientă

pentru a-lface pe un om bătrân să ezite. Dar să fie informat

că Dumnezeul Creator venea ca Izbăvitorul Promis — acest

lucruera

purşi simplu de necrezut! Cu toate acestea,

Zaharia

cunoştea scrierile profeţilor.

Cupatru

sute de ani înurmă, profetul Maleahi

scrisese

despre acesteveniment.

“Iată, [Eu]voi trimete pe solul Meu; el va pregăti calea înaintea

Mea. Şi deodată va intra în Templul Său Domnul pe care-l

căutaţi: Solul legământului, pe care-l doriţi; iată că vine”, zice

Domnul oştirilor. Maleahi 3:1

Era acolo, negru pe alb. Zaharia trebuie să se fi întrebat de

ce nu a văzut acest lucru mai înainte. Era atât de bătător

la ochi! Domnul Atotputernic spusese,“Voi

trimite pe solul

Meu; el vapregăti

calea înaintea Mea!” Dumnezeu Însuşi urma

să vină ca Unsul. Mai mult de atât, îngerulaspus că solul

care urma să pregătească calea Lui, urma să fie tocmai fiul

preotului—

Ioan.

elisabeta

Zaharia s-a dus acasămut de

uimire.Iar Dumnezeu S-a

ţinut

decuvânt;

s-aîntâmplat exact

aşa cuma spus îngerul.

Peste câtva timp, Elisabeta, nevasta lui, a rămas însărcinată,

şi s-a ţinut ascunsă de tot cinci luni. “Căci”, zicea ea, “iată ce

mi-a făcut Domnul, când Şi-a aruncat ochii spre mine, ca

să-mi ia ocara dintre oameni.” Luca 1:24,25

Dar undeva în mintea lui Zaharia trebuie să îl fi urmărit o

întrebare.Cum

urmasă

vină Creatorulpe

Pământ?Urma

oare

să vinăîntr-un

car de aurtras

deşapte armăsari

albi, înconjurat

delegiuni

de îngeri toţiînconjuraţi

deo lumină

orbitoare?

Oareurma

să înlăturestăpânitorii

romani—

să îlînlăture pe

Irod depe tronul lui? Îngerul nu a spus

nimic.

Maria

Cadrul se schimbăacum. Îngerul a

maifăcut o vizită,

de data

aceasta la o tânără numită Maria.

Page 181: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Zece 171

În luna a şasea, îngerul Gavril a fost trimes de

Dumnezeu într-o cetate din Galilea, numită

Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat,

numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei

era Maria. Luca 1:26,27

Iosif şi Maria erau logodiţi după obiceiul

evreiesc. Bibliaspune că

atâtIosif cât şi

Maria

erau descendenţi direcţiai

împăratuluiDavid

care a trăit cu 1000 de ani în urmă.

Îngerul a intrat la ea, şi a zis: “Plecăciune, ţie, căreia ţi s-a

făcut mare har; Domnul este cu tine, binecuvântată eşti tu

între femei!”

Turburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba

singură ce putea să însemneze urarea aceasta. Îngerul i-a

zis: “Nu te teme, Marie; căci ai căpătat îndurare înaintea lui

Dumnezeu. Şi iată că vei rămânea însărcinată, şi vei naşte

un fiu, căruia îi vei pune numele Isus.” Luca 1:28-31

Cum!?Acum era

rândulMariei să rămână fără grai.

Atunci

cândîn sfârşit Maria şi-a

recăpătat graiul, ea a pus oîntrebare

foarte logică.

Maria a zis îngerului: “Cum se va face lucrul acesta, fiindcă

eu nu ştiu de bărbat?”

Îngerul i-a răspuns: “Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine, şi

puterea Celui Prea Înalt te va umbri. De aceea Sfântul care Se

va naşte din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu.” Luca1:34,35

Maria urma să fie mama Izbăvitorului Promis!

Acum totul avea sens. Maria cunoştea istorisirile foarte bine.

Cu mult timp înurmă,

în grădinaEdenului,

Dumnezeu i-a

promisEvei

căIzbăvitorul Promis urma

să fiesămânţa ei.

Nu

a spussămânţa

lor,referindu-se la bărbat şi la femeie. Acum

promisiunea era aproapede

împlinire,şi

copilulurma să se

nascădintr-o fecioară —

urma săfie

doarsămânţa

ei.Copilul

nu

urma săaibă un tată pământesc. Ceea

cepărea să fie

doaro simplă

variantăde

formulare,acum

avea o greutate fantastică.

Daraceastă

micănotă

încursul

istorieiavea

implicaţii mai

mari. DeoareceCopilul nu avea

să fieconceput prin sămânţa

bărbatului,copilul

nu făceaparte

din liniagenealogică a

lui

Adam.Toţi

descendenţii lui Adam au moştenitnatura

lui

— naturapăcătoasă.1 Dar Isus nu

aveasă fie

fiullui

Adam. Ci

/B[BSFU

.

BSFB�.

FE

JUF

SBOœ

ŃJOVUVM

*6%&**

ŃJOVUVM

*6%&**

ŃJOVUVM

("-*-&**

Page 182: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

172 Capitolul Zece

mai degrabă, El eraFiul

luiDumnezeu.

Elurma

să aibănatura

Dumnezeului Celui Prea Înalt.Nu

ede mirare că

îngeruls-a

referit laCopil

ca la Cel Sfânt.Copilul urma

să fie fără păcat,

aşa cumDumnezeu

este fărăpăcat.

Isusurma

să fie perfect

deja dinmomentul conceperii.

Aşa că,Dumnezeu

nuavea să vină

cutoată pompa şi grandoarea

cerească.Ci

mai degrabă, Elurma

să sosească peplanetă

ca

oriceom

dedinainte sau de după aceea—

subînfăţişarea

unui

copil.Îngerul

aspus

Iată că Elisabeta, rudenia ta, a zămislit, şi ea,un fiu la bătrâneţe;

şi ea, căreia i se zicea stearpă, este acum în a şasea lună. Căci

nici un cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere.”

Maria a zis: “Iată, roaba Domnului; facă-mi-se după cuvintele

tale!” Şi îngerul a plecat de la ea. Luca 1:36-38

Maria ştia căElisabeta

eraprea

bătrână să aibă un copil. Cu

siguranţăcă dacă era

posibil ca Elisabetasă rămână

însărcinată,

atunci era la fel de posibil caofecioară să dea

naşterela un

copil.Maria

aales să se

încreadăînDumnezeu.

ioan

Elisabetei i s-a împlinit vremea să nască; şi a născut un fiu.

Luca 1:57

Ioans-a născut

exact aşa cuma promis Dumnezeu.

Biblia

spune căa fost

uneveniment notabil,

şi chiar ar fitrebuit

să fie

fiindcă înacele

zile eraaplicat

unstigmat

pe cei care nuputeau

aveacopii.

Zaharia afost

aşade fericit încât

aizbucnit

într-un

discurs, o binecuvântare laudativă a lui Dumnezeu. Ceea ce

elavea

de spus era de fapt un tur pe scurt prin istoria lumii,

punctatăcu

promisiuniledate în mod repetat de Dumnezeu

de-alungul secolelor— promisiunea că va

trimiteun Izbăvitor.

Parcăîlvezi

pebătrânul Zaharia,

ridicându-lpe

copil,fixându

şi privirea pe faţacopilului

Ioan cândspunea:

“Şi tu, pruncule, vei fi chemat prooroc al Celui Prea Înalt. Căci

vei merge înaintea Domnului, ca să pregăteşti căile Lui…”

Luca 1:76

Ioan urma să fie solul care va anunţa lumii sosirea

Izbăvitorului Promis.

Page 183: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Zece 173

seMnifiCaţia unui nuMe

Biblia aminteşte multe momenteîn

care profeţii careau

trăit

cumult timp înainte de naşterea lui Isus,

auscris cu o precizie

infailibilă despre venirea Lui. Isaia a scris următoarele

cu 700 de ani înainte de naşterea lui Isus…

Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat, şi domniava

fi pe umărul Lui; Îl vor numi: Minunat Sfetnic, Dumnezeu

tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii. Isaia 9:6

Observaţi: copiluleste numit

Dumnezeu Tare.Sunt

multealte

numecare descriu aspecte

ale caracterului Domnului:

Fiul lui Dumnezeu: Acest nume este o metaforă care nu

arenici o

implicaţie fizică. Elînseamnă pur

şi simplu că

Isusavea natura

lui Dumnezeu înopoziţie

cufiul

lui Adam

careavea o natură păcătoasă.

[Fiul] este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui [a

lui Dumnezeu]… Evrei 1:3

Fiul Omului: Acestnume

era folositpentru a accentua

umanitatealui Isus şi pentru

aafirma

identitateaLui. Timp

desecole, învăţaţii

aurecunoscut acest termen

ca fiind unul

care se referă la Unsul.2

Cândcele două

numede mai

sus sunt puselaolaltă, ele îşi

găsescexpresia completă

înfaptul

că Dumnezeu…

…a fost arătat în trup… 1 Timotei 3:16

Cuvântul: Dumnezeunu doar

ne-aspus

despre Sine Însuşi, ci

Elni S-a

şi arătat.Cuvântul spus a devenit

Cuvântulviu.

La început era Cuvântul,…şi Cuvântul era Dumnezeu. Şi

Cuvântul S-a făcut trup, şi a locuit printre noi. Ioan1:1,14

Dumnezeu a venit pe Pământsă

explice El Însuşi cum poate

fisalvat

omul demoartea veşnică. Gândiţi-vă puţin din

următoarea perspectivă. Vedeţiun

buldozer croind un drum,

dar în calea lui se găseşte unmuşuroi de furnici. Ştiţică

furnicile

urmeazăsă fie

distruse, darce

puteţi face dumneavoastră

pentru a împiedica acest lucru? Singurul răspuns arfi să

prefaceţi într-o furnicăşi să le

avertizaţi aşa cum furnicilese

avertizează unele pe altele în caz de pericol iminent.

…Cristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei

păcătoşi… 1 Timotei 1:15

Page 184: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

174 Capitolul Zece

2 isus

Iar naşterea lui Isus Cristos a fost aşa: Maria, mama Lui, era

logodităcu Iosif; şi înainte ca să locuiască ei împreună,eas-a

aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un

omneprihănit, şi nu voia s-o facă deruşine înaintea lumii; de

aceea şi-a pus de gând s-o lase pe ascuns. Matei 1:18,19

Ologodnă evreiască

implica olegătură

multmai

puternică

decâtconceptul nostru

de logodnă.Aproape

din toatepunctele

devedere

cuplul eraconsiderat căsătorit. Iosif era

numit soţul

Mariei şiviceversa,

cuexcepţia faptului

că ei nu trăiseră încă

împreunăşi nici

nu avuseserărelaţii

intime. Dupăobiceiurile

acelor zile,pentru a rupe o

logodnă eranevoie

deun

divorţ.

Imaginaţi-vă pentru o clipă cum s-a simţit Iosif. Trebuiesă fi

fost unchin. Maria era însărcinată

iarcopilul nu

era allui. A

face adevărul public urmasăo eticheteze

peMaria aşa cum era

probabil, una care a comis adulter, cu excepţia cazuluiîn

care

explicaţia ei fără sens despreun

înger care i-a apărut era adevărată.

Nu, era absurd. Săraca fată, probabil că îşi pierdea minţile. Iosif o

iubea, darnu

puteasă se

căsătorească cu o fată care l-a înşelatşi

încerca, în mod clar să acopere acest lucru cuo poveste iraţională.

Nuştim exact

cecredea Iosif despre toată situaţia, dar

ştim

faptulcă

el a decis îndureratsă

divorţeze de Mariaîn

ascuns.

Darpecândsegândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un

înger al Domnului,şi i-a zis: “Iosife, fiul lui David,nu tetemesă

iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s-a zămislit în ea, este

de laDuhul Sfânt. Eavanaşteun Fiu, şi-i vei punenumele Isus,

pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale.”

Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce

vestise Domnul prin proorocul, care zice: “Iată, fecioara va fi

însărcinată, va naşte un fiu, şi-i vor pune numele Emanuel”,

care, tălmăcit, înseamnă: “Dumnezeu este cu noi”. Matei 7:20-23

Iosif nuar

fiputut

săaudă

acestelucruri

maiclar.

Maria era

încăfecioară, dar urma să aibă

uncopil!

Numelecopilului

urma să fie Isus care înseamnă Mântuitor sau Salvator. El

urma să mântuiască, sau să salveze,oamenii

deconsecinţele

păcatelorlor. Îngerul a spus

căun

altnume

allui

Isus urma

să fie Emanuel, care înseamnă Dumnezeu este cu noi. Isus urma

să fieDumnezeu

trăind printre oameni în trup omenesc.

Page 185: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Zece 175

Profetul Isaiaascris despre acest

evenimentcu 700 de

ani în urmă.

De aceea Domnul însuşi vă va da un semn: Iată, fecioara va

rămânea însărcinată, va naşte un fiu, şi-i va pune numele

Emanuel. Isaia 7:14

Iosif trebuie să se fi ridicat în capul oaselor în pat. Deci Isaia a avut

dreptate! Se întâmpla exact aşa cum spusese Dumnezeu. Dar ce

vor crede ceilalţi? Nu contează! Eraun

singur lucru de făcut— el

urma să îl creadă pe Dumnezeu şi să facă ceea ce a spus El.

Când s-a trezit Iosifdin somn,a făcut cum îi poruncise îngerul

Domnului; şi a luat la el pe nevastă-sa. Dar n-a cunoscut-o,

până ce ea a născut un fiu. Matei 1:24,25

reCensăMântul

În vremeaaceeaaieşit oporuncădelaCezar CezarAugustusdom-neapesteîntregul

August să se înscrie toată lumea. Luca 2:1 Imperiu Roman.

Cezar avea nevoie de bani, şi dacă romanii făceau un recensământ

exact, mai mulţi oameni ajungeausă

plătească taxe. E îndoielnic

că Iosifar

fi fostfericit. Soţia lui era aproape

determen. Fiind

tâmplarde

meserie, probabilcă

a lucrat dejalaun leagăn

şia

aranjat cu moaşa din localitate o naştere într-unloc

curatşi

sigur.

Acum ise

cerea să-şi ducă soţiala

Betleem, care,cu

sutede

ani

înurmă fusese locul naşterii împăratului David. O călătorie de

120 dekm cu

o soţie care ar puteasă

nască în orice moment, nu

eraun

gând plăcut, mai ales dacă trebuia să călătoreşti călărind

pe unmăgar sau pe jos. De

cele-a venit romanilor ideea aceasta

tocmai acum? De ce nu au făcut recensământul în oraşul natal al

lui Iosif, în Nazaret? Era foarte ciudat. Dar romanii nu ofereau

opţiuni poporului. El trebuiasă

o ducă pe Mariala

Betleem.

"-*-&&"

.BSFB�

(BMJMFJJ

Toţi se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea

lui. Iosif s-a suit şi el din Galilea, din cetatea

Nazaret, ca să se ducă în Iudea, în cetatea lui

David, numită Betleem, pentru că era din casaşi din seminţia lui David, să se înscrie împreună

cu Maria,logodnicalui, care eraînsărcinată. Pe

când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când /B[BSFU

*FSVTBMJN#FUMFFN

.

BSFB�.

FE

JUF

SBOœ

3œV

M�*PSEBO

*6%&"*6%&"

(

trebuia sănască Maria. Şianăscutpe Fiul ei cel

întâi născut, L-a înfăşat în scutece şi L-a culcatîntr-o iesle, pentrucă în casadepoposirenu era .BSFB�

.PBSUœ

loc pentru ei. Luca 2:3-7

Page 186: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

176 Capitolul Zece

AstfelIsus

s-anăscut la

Betleem, departede

căminullui

Iosifşi

al Mariei.Oraşul

era aşa de aglomerat încâtsingurul

locunde

s-auputut

adăpostiera

într-unstaul.

Primulpătuţ al lui Isus

a

fost o iesle, o albie din care se hrăneau animalele. Uitându-se

la Maria, lui Iosif probabilise părea că

planurilelui exacte

s-au duspe apa

sâmbetei.Betleem!

Din toate celelaltelocuri!

Şi tocmaiîntr-un staul

umed! Dar uitându-se lacopil,

trebuie

să fi simţit că de fapttotul

era bine. Foartebine.

Şi el i-a pus numele Isus.Matei 1:25

păstorii

În ţinutul acela erau nişte păstori, care stăteau afară în câmp,

şi făceau destrajă noaptea împrejurul turmei lor. Şi iată căun

înger al Domnului s-a înfăţişat înaintea lor, şi slava Domnuluia

strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoşat foarte tare. Dar îngerul

le-a zis: “Nu vă temeţi: căci vă aduc o veste bună, care va fi o

mare bucurie pentru tot norodul: astăzi în cetatea lui David,

vi s-a născut un Mântuitor, care este Cristos, *Domnul. Iată

semnul, după care-l veţi cunoaşte: veţi găsi un prunc înfăşat

în scutece şi culcat într-o iesle.”

Şi deodată, împreună cu îngerul s-a unit o mulţime de

oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu, şi zicând: “Slavă lui

Dumnezeu în locurile prea înalte, şi pace pe pământ între

oamenii plăcuţi Lui.” Luca 2:8-14

Păstorii îşi vedeau detreaba

lor, îngrijindu-sede

oile lor, aşacum

au făcut totdeauna. Deseori oile din turmele lor erau folosite

lajertfele

de laTemplul

din Ierusalim,

situat doarcâţiva

kilometri lanord

de

Betleem. Viaţamergea înainte ca de

obicei. Daracum

auvenit îngerii

şi

întreaga lor lume eracu susul

în

*Termenul

Domnul, în

sine şi prin

sine, era folosit

de profeţii

antici când

făceau referire

la IzbăvItor.

Page 187: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Zece 177

jos.Păstorii

trebuie să se fiiîntrebat unii

pe alţii cuentuziasm:

“Ai auzit şi tu? Cristos este Domnul!”

Cristos / Mesia

Cuvântulgrecesc

Cristoseste

acelaşicu

termenul ebraic Mesia.

Cuvântulînseamnă unsul. Timp de

secole, Izbăvitorului

Promis i-a fost atribuit numele Mesia.

Acum îngeriispuneau

că Unsul—

Mesia/Cristosul

—era

Domnul.3 El era Dumnezeu Însuşi.

După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer,

păstorii au zis unii către alţii: “Haidem să mergem până

la Betleem, şi să vedem ce ni s-a spus şi ce ne-a făcut

cunoscut Domnul.”

S-au dus în grabă, şi au găsit pe Maria, pe Iosif, şi pruncul

culcat în iesle. După ce L-au văzut, au istorisit ce li se spusese

despre Prunc. Luca 2:15-17

Păstoriierau

oamenisăraci, nu

oamenicare te

aştepţisă fie

invitaţide obicei la

naşterea unuiîmpărat. Dar mai erau şi

alţii care erau în drumspre a-L vedea

pe Isus.

Magii

După ce S-a născutIsus în Betleemuldin Iudea, în zilele împăratului Irod,

iatăcă

auvenit

nişte*magi din Răsăritla Ierusalim, şi au întrebat: “Unde esteÎmpăratul de curând născut al Iudeilor?

FiindcăI-am

văzutsteaua în

Răsărit,şi

*Scenelede

Crăciun

prezintă treimagi,dar

Biblia nu spune câţi

erau de fapt. Magii erau

probabil experţi non

iudei în studiul stelelor,

care veneau din Arabia

sau Orientul îndepărtat.

am venit să ne închinăm Lui.” Matei 2:1,2

Magii erau oameni custatut

şi bogaţi. Astfel deoameni

erau

deaşteptat

săviziteze

unîmpărat.

Înacest moment, împăratul

întronat în Iudea era Irod cel Mare, care, fără îndoială, a fost

anunţat de venireaunor

astfel demusafiri

prestigioşi. Cugreu

ar fiputut

eiscăpa

deprivirile santinelelor care

păzeauhotarele

Iudeii. Vizita lornu

puteafipercepută

ca şiameninţare

fiindcă

ei nu se găseau înfruntea

unor armate.Tot

ceaveau

ei erao

întrebare: “Undeeste

împăratul nou-născut?”

Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult; şi

tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. Matei 2:3

Page 188: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

178 Capitolul Zece

Această întrebare simplă l-azguduit pe

Irod. El încerca să-şi

impunăautoritatea

cuomână

defier şi ar fi

zdrobitpe oricine

ar fi îndrăznit să încerce să i-o ia. Fără îndoială tot oraşul era

puţin tulburat.Irod

era cunoscutca

unul foarte crudcu supuşii

lui, în special când erasupărat.

Cine ştie ceputea

să facă? Irod

i-a chemat pe consilierii lui religioşi.

A adunat pe toţi preoţii cei mai de seamă şi pe cărturarii

norodului, şi a căutat să afle de la ei unde trebuia să Se

nască Cristosul. Matei 2:4

profeţia

Parcă poţisă

vezi un scrib agitat ştergând praful de peun pergament

mic. Ceilalţi înţelepţise

apleacă peste papirusşiscanează textul

cuochii urduroşi. Sunt puţin cam buimăciţi. Ei vor ca Irod

înţeleagă că nueisunt cei care au spus aceste lucruri.Un profet pe

numeMica a scris aceste lucruri cu 700 de ani în urmă. Un

deget tremurând arată spre o parte uzată a documentului.

Unul dintre scribi îşi drege vocea răguşită şi citeşte:

“Şi tu, Betleeme Efrata,4 măcar că eşti prea mic între

cetăţile decăpetenie ale lui Iuda, totuşi din tine Îmi va

ieşi Cel ce va stăpâni peste Israel, şi a cărui obârşie se suie

până în vremuri străvechi, până în zilele veşniciei.”

Mica 5:2

Copilul trebuiesă se nască în Betleem (această

informaţiel-ar

fi făcut pe un Iosifpreocupat

să seîncrunte).

Irod vroia să ştie

dacă profetul Micaamai scris

ceva. Ascris! Se

spuneaclar

că Cel care urma să se nască a trăit din vremuri străvechi. Irod

trebuiesă se fi

albitca

varul.Nu

se poate.Doar

Dumnezeu este

veşnic. Dumnezeu n-ar veni niciodatăpe

Pământ sub înfăţişarea

unuicopil, cu atât mai

puţinsă se nască în

izolatulţinut al

Betleemului.El ar sosi în mijlocul

sunetelorde trâmbiţă şi cu

care trase de cai — direct în Ierusalim. Aha! Poate că scribii

intenţionatvroiau să îl facă să se alarmeze.

Nu ar strica să le facă o farsă. Le va arăta el ce fel de închinare ar

trebuisă

aştepte noii împăraţi. El i-a scos afară pe preoţii săi…

Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi, şi a aflat întocmai

de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi i-a trimis la

Betleem, şi le-a zis: “Duceţi-vă de cercetaţi cu de-amănuntul

Page 189: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Zece 179

despre Prunc: şi când Îl veţi găsi, daţi-mi şi mie de ştire, ca să

vin şi eu să mă închin Lui.”

După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Şi iată că

steaua, pe care o văzuseră în Răsărit, mergea înaintea lor,

pânăce avenit şi s-a oprit deasupra locului unde era Pruncul.

Cândauvăzut ei steaua,n-aumai putut de bucurie.Au intrat

în casă, au văzut Prunculcu Maria,mama Lui, s-au aruncat cu

faţa la pământ, şi I s-au închinat; apoi şi-au deschis vistieriile,

şi I-au adus daruri: aur, tămâie şi smirnă.5 Matei 2:7-11

ÎnCHinare

Aceşti oamenicu

statutşi

bogăţii I s-auînchinat lui Isus.

Legea

era foarte clară, doar Dumnezeului Celui Prea Înalt trebuie să

Ite închini. Iosif şi Maria ştiau bine

celezece

poruncişi

totuşi

nu auintervenit.

Ei trebuie să fi ştiutînlăuntrul

lor că MagiiI

se închinaului

Dumnezeu— Dumnezeului întrupat.

În urmă,au fost înştiinţaţi de Dumnezeu în vis sănumai dea

pe la Irod, şi s-au întors în ţara lor pe un alt drum.

Dupăce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis

lui Iosif, şi-i zise: “Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui, fugi

în Egipt, şi rămâi acolo până îţi voi spune eu; căci Irod are să

caute Pruncul, ca să-l omoare.”

Iosif s-a sculat, a luat Pruncul şi pe mama lui, noaptea, şi a

plecat în Egipt. Acolo a rămas până la moartea lui Irod.

Matei 2:12-15

În acord cu ceea cespune istoria seculară

despre el, Irodafăcut

un efortsuprem

de a-L ucidepe

Isus, darcopilul a

trăit mai

departe, însiguranţă

fiind—

înEgipt.

În final Irodamurit şi

astfel Iosif, Maria şiIsus s-au mutat

înapoi în Nazaretunde

Iosifalucrat ca

tâmplar.

Iar Pruncul creştea şi se întărea; era plin de înţelepciune, şi

harul lui Dumnezeu era peste El. Luca 2:40

Page 190: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

180 Capitolul Zece

ierusaliMul Și ÎMpreJuriMile lui

Spre Nazaret

Și Galileea

Poarta Damascului Fortăreată Romană

Casa Marelui Preot

Betania

Grădina Ghetsimani

Palatul Regal

Al Lui Irod

Muntele

Măslinilor

Complexul Templului

Pârâul Chedron

Spre Râul Iordan

Și Marea MoartăSpre Marea Mediterană

Page 191: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Zece 181

3 Între Cei Înţelepţi

Deşi Isus era Dumnezeu Însuşi, El a ales să Îşi facă intrarea

în rasaumană sub înfăţişarea unui copilaş. Trebuie

să fi fost

o experienţăextraordinară

pentruMaria şi Iosif să crească

acest copil.Isus

era fărăpăcat.

Nici măcar caadolescent,

El

niciodată nuŞi-a

pierdut răbdarea,nu

a răspuns obraznic sau

nua făcut o

criză de isterie. Se spunpuţine

lucruridespre

copilărialui

Isus,dar este

relatată o întâmplare despreEl

pe

când avea doisprezece ani.

Părinţii lui Isus se duceau la Ierusalim în fiecare an, la praznicul

Paştelor. Când a fost El de doisprezece ani, s-au suit la

Ierusalim, după obiceiul praznicului. Luca 2:41,42

După culturaiudaică,

la pubertate, unbăiat devenea

membru cu

drepturidepline al comunităţii religioase. Astfel, el

aveaparte

de toate privilegiile şi responsabilităţileacordate unui tânăr. Pe când Iosif şi Mariafăceau călătoria tradiţională la Ierusalim,ei nu au uitat că Isus era aproape devârsta *Un băiat devenea

fiual

legământului,

obiceicontinuat în

prezentprincere-

monia bar mitzvah.

de doisprezece ani.6

Mergând spre Casă

La terminareapraznicului,

toţis-au

îndreptat sprecasele

lor.Deşi noi

nu cunoaştemdetaliile călătoriei,

putemsă

ne

imaginămcum s-au

desfăşurat evenimentele.Probabil că toţi

cei din Nazaret călătoreauîmpreună

dedragul companiei

şi

asiguranţei

mutuale! Fiindcă copiii mergeaumai încet, ei,

împreună cu femeile şi câţiva dintre bărbaţi,au

plecat dimineaţa

devreme pentru acâştiga timp.

Restulbărbaţilor

rămâneauîn

urmăpentru câteva

vizite deultim

moment şiporneau după

aceea pentrua-i ajunge

pe ceilalţi din urmă la amurg.

Apoi, dupăce au trecut zilele praznicului, pe când se întorceau

acasă, băiatul Isus a rămas în Ierusalim. Părinţii Lui n-au

băgat de seamă lucrul acesta. Au crezut că este cu tovarăşii

lor de călătorie, şi au mers cale de o zi. Luca 2:43,44

Puteţisă

v-o imaginaţipe Maria,

plecândla răsăritul

soarelui.

Pe Isus nu-L vedeanicăieri dar nu s-a

îngrijorat. Isusera la

vârstala care se

aşteptaude la El să fie bărbat.

Probabilcă

a

rămas în urmă cu ceilalţi care vizitautemplul.

Sigur era cu

Page 192: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

182 Capitolul Zece

Iosif. Lagândul

acestaMaria a

zâmbit cusatisfacţie. Ce tânăr

minunatera Isus! Ea se bucura că El

aveatimp în plus să îi

ascultepe înţelepţii

dinTemplu.

A venit amurgulşi Iosif

a ajunscu ceilalţi bărbaţi la locul

prestabilit. Şi ei auavut o

zi bună,plină

deînvăţătură.

Au

petrecut timp înplus ascultându-i

peînvăţaţii

de laTemplu

explicând Cuvântul lui Dumnezeu; apoiau

discutat învăţătura

pedrum

în timp ce segrăbeau

să leajungă

din urmă pefemei.

Singurullui

regretera că

Isusnu

arămas cu el. La urma

urmei,Isus

era lavârsta

la care se aştepta de la El să îşiasume

responsabilităţile unui tânăr.Ar fi

putut învăţa multe.Dar se

pare că Elamers

înaintecu Maria şi cu ceilalţi

copii.

Trebuie să Îi reamintească lui Isus că se maturizează. Nu trebuia

să facă acestlucru

prea des. Dargândindu-se

laaceasta,

el nu

îşiamintea

nicio situaţie

în care să fi trebuit să-I amintească

ceva lui Isus. ApoiIosif

azărit-o pe Maria.

Amândoierau

numai zâmbet.

“Ai avut o zi bună?”

“Da, excelentă!”

“Lui Isus I-aplăcut?”

“Isus?”

Zâmbeteleau pierit.

“Credeamcă…”

“Da, dar eu credeam că …”

L-au căutat printre rudele şi cunoscuţii lor. Darnu L-au găsit,

şi s-au întors la Ierusalim să-l caute. Luca 2:44,45

Căutarea

Căutarea trebuiesă fi fost

frenetică.“O,

nu!L-am pierdut

pe

Fiul lui Dumnezeu!” Ei au căutat în toate locurile în care s-ar

fiputut

afla un băiat. Secţiunea dedulciuri a târgului a

fost

verificată în amănunt şi toate şantierele locale în lucru au fost

întoarsecu

susulîn jos

pentru a vedeadacă nu

cumvael

a

rămasîn urmă să se

uite. Disperat Iosifşi-a

rememorat traseul.

Ultima dată L-avăzut

peIsus

înTemplu.

După trei zile, L-au găsit în Templu, şezând în mijlocul

învăţătorilor, ascultându-i şi punându-le întrebări. Toţi care-l

auzeau, rămâneau uimiţi de priceperea şi răspunsurile Lui.

Luca 2:46,47

Page 193: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Zece 183

Isus era exact acolo unde trebuia să fie, făcând ceea ce Maria

şi Iosif doreau. Era doarosingură diferenţă. În loc să fie El

instruit de înţelepţii Templului, Isusera Cel ce

dădea învăţătură.

Nu,nu

ţineaun seminar —

darîntrebările pătrunzătoare,

profunzimea înţelegerii Lui, profunzimea răspunsurilor Lui,nu

au trecutneobservate.

De fapt,înţelepţii Templului

Îisorbeau

fiecarecuvânt. Biblia spune că învăţaţii

erauuimiţi!

Nici nu-i de

mirare.Ei Îl ascultau pe

Dumnezeu Însuşi.Cine nu

ar rămâne

mutde uimire

într-o discuţiecu

Creatorul universului?!

Darînvăţaţii nu

erausingurii

care au rămas fără grai. Iosif şi

Mariaerau surprinşi

şi, fărăîndoială,

se simţeau uşuraţi. Ei

şi-au regăsit graiul destul decurând.

Când L-au văzut părinţii Lui, au rămas înmărmuriţi; şi mama

Lui I-a zis: “Fiule, pentru ce Te-ai purtat aşa cu noi? Iată că

tatăl Tău şi eu Te-am căutat cu îngrijorare.” Luca 2:48

Isus le-a puso

întrebare. (Oarecum te aştepţi launa

ca asta

din partea luiDumnezeu.)

El le-a zis: “De ce M-aţi căutat? Oare nu ştiaţi că trebuie să

fiu în casa Tatălui Meu?” Luca 2:49

un MeMento blând

Aceasta nuera

o reacţie impertinentă. Isus spunea purşisimplu

că El eraexact

în locul în care trebuia să fieun

copil—

acasă,

în casaTatălui

Său.Dar ce vroia

să spunăprin Tatăl?

Cine era

acest Tatăla

carese

referea? Vomstudia acest

lucrumai

multîn

următoarea secţiune.Deocamdată, tot ce trebuie să ştiţi este

căIsus a

folosit această frazăpentru a

lereaminti

cublândeţe

părinţilor luipământeşti

cine era El de fapt.

Dar ei n-au înţeles spusele Lui. Apoi S-apogorât împreună cu

ei, a venit la Nazaret, şi le era supus. Mamă-Sa păstra toate

cuvintele acestea în inima ei. Şi Isus creştea în înţelepciune,

în statură, şi era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu şi

înaintea oamenilor. Luca 2:50-52

Page 194: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

184 Capitolul Zece

4 botez

Isus nu Şi-aînceput

în mod oficiallucrarea, decât

lavârsta

de

aproximativ treizeci deani.

Ioan,fiul lui

Zaharia, a început

dejasă

pregătească calea pentruEl,

spunând tuturor celor care

ascultau că Unsul a sosit. S-a creat o tulburare considerabilă.

În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul, şi propovăduia în

pustia Iudeii. El zicea: “Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor

este aproape.” Matei 3:1,2

Ioan era amintit ca Botezătorul fiindcă el boteza oamenii.

Ritualul botezului nu era unul neobişnuit pentru oamenii

din Orientul Mijlociu al acelor zile. Era unul plin de

înţelesuri. Azi, însă acest cuvânt creează multă confuzie.

Această nesiguranţă este rezultatul lipsei unuicuvânt

în

limba română care să traducă cuvântul Grecesc baptizo.

Translatoriiau

rezolvatproblema creând cuvântul botez.

Este un cuvânt bun, dar nu îl ajută pe omul obişnuit să

priceapă înţelesul său original.

identifiCare

Botezul implică identificare.Un

înţelescomun al

cuvântului

baptizoîşi

avea origineaîn

industriatextilă de

început a grecilor.

Înprocesul

devopsire a pânzei, bucata

depânză

erascufundată

într-obaie de

colorant,şi astfel prelua

culoarea pigmentului.

Pânza se identifica în totalitate cu colorantul.

Ioanspunea

că iudeii s-auîndepărtat

deScriptură, preluând

ideileoamenilor.

Ela spus

că eitrebuie

să îşischimbe

modul

degândire

cu privire la căile lorrătăcitoare

şi să se întoarcă la

Dumnezeu;pe scurt, să se pocăiască. Iudeii care s-au botezat

demonstrau că seidentificau

(sau erau de acord îndreptul

lor) cu acest mesaj al pocăinţei.

Locuitoriidin Ierusalim, din toată Iudea şidin toateîmprejurimile

Iordanului, auînceput să iasă la el; şi, mărturisindu-şi păcatele,

erau botezaţi de el în râul Iordan.

Dar când a văzut pe mulţi din Farisei şi din Saduchei că vin

să primească botezul lui, le-a zis: “Pui de năpârci, cine v-a

învăţat să fugiţi de mânia viitoare? Faceţi dar roade vrednice

de pocăinţa voastră.” Matei 3:5-8

Page 195: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Zece 185

poCăiţi-Vă

Ioan Botezătorul a observat că unii dintre cei ce-l ascultau

erauFarisei

şi Saduchei.Amintiţi-vă,

ei erau cei care adăugau

şiluau

din Biblie. Aceste două secte nu prea erau de folosuna

celeilalte, dar aveau un lucru în comun— ambele credeau că

erausuperioare.

Eraumândre.

Ioan i-anumit

puide năpârci,

fiindcăei îi

puneaupe alţii să

respecte nişte reguli foarte stricte,

dar einu

făceau ceea ce predicau. El le-aspus

să sepocăiască,

să îşi schimbemodul

de gândire.

botezul lui isus

Atuncia venit Isusdin Galilea la Iordan, la Ioan, casă fie botezat

de el. Dar Ioancăuta să-l oprească. “Eu”, zicea el, “amtrebuinţă

să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine?” Matei 3:13,14

Ioan a recunoscut cine era Isus — El era Dumnezeu. Isus nu

trebuia să sepocăiască

de nimicfiindcă

era perfect. Ioan ştia

că el era cel ce trebuia să fie botezat, nu Isus.

Drept răspuns, Isus i-a zis: “Lasă-Mă acum, căci aşa se cade să

împlinim tot ce trebuie împlinit.” Atunci Ioan L-a lăsat. Matei 3:15

Isus a insistat să fie botezat fiindcă vroia să se identifice cu

mesajullui

Ioan despre trăire neprihănită. El vroiasă

confirme

adevărulmesajului lui

Ioan.

De îndată cea fost botezat, Isusa ieşit afară din apă. Şi în clipa

aceea cerurile s-au deschis, şi a văzut peDuhul lui Dumnezeu

pogorându-Se în chip de porumbel şi venind peste El. Şi din

ceruri s-a auzit un glas, care zicea: “Acesta este Fiul Meu prea

iubit, în care Îmi găsesc plăcerea.” Matei 3:16,17

Într-o secundă ne vom uita la acest text mai în detaliu, dar

mai întâi să încheiem istorisirea.

Mielul lui duMnezeu

Adoua zi, Ioan avăzut pe Isus venind la el, şi a zis: “Iată Mielul

lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii! El este Acela despre

care ziceam:‘După mine vine un om,care este înaintea mea,

căci era înainte de mine.’” Ioan 1:29,30

Ioan L-a identificatpe Isus

ca Mântuitorul Promis, Cel care

valua păcatul lumii. El

a spuscă Isus

atrăit înaintea lui

— a

trăit veşnic. Ioan a zis…

Page 196: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

186 Capitolul Zece

“Eu amvăzut lucrul acesta, şi am mărturisit că El este Fiul lui

Dumnezeu.” Ioan 1:34

Cuoanumită ocazie,

învăţamun cuplu

tânăr,trecându

lpas cu pas prin Biblie. Când am citit acest verset: “Iată

Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!”, doamnas-a

entuziasmat! Cuo voce

plină de emoţie,aspus: “Mielul,

Mielul! Oare aceasta are vreo legătură cu toţi mieii despre care

am citit în partea vecheaBibliei!?”

I-amrăspuns:

“Da, are…

şi latimpul potrivit,

toate sevor

întrepătrunde într-unmod în care

va aveaextraordinar de

mult sens.”

Amavut

ocazia să vizitezun

trib dinPapua Noua

Guinee

carea

fostexpus

lasecţiuni

dinînvăţătura

Bibliei. Ei au

primit botezul crezând că păcatele lorau

fost spălate. Ei

erau atât de convinşi de caracterul literal al botezului încât

nu mai intrau în aparâului

după botez, de frică să nu ia

înapoipăcatul.

Bibliaspune

clar că botezul nu ne faceacceptabili

înaintea

lui Dumnezeu. El este doar o manifestare exterioară a ceea

ce s-aîntâmplat

înlăuntru. Înaceastă situaţie specifică,

botezuldovedea

că aceşti Iudeicredeau mesajul

lui Ioan

şi se identificau cu el.

Astăzi, mulţi “teologi” dau botezului mult mai multă

semnificaţiedecât cea conferită de Biblie.

Page 197: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Zece 187

duMnezeu VorbeŞte singur?

Începând cu primelepagini

aleBibliei, am observat

un mod

neobişnuit de vorbire la Dumnezeu, ca şi cum ar vorbi cu

El Însuşi. De exemplu,când

l-a creat pe om…

Dumnezeu a zis: “Să facemom după chipul Nostru, după

asemănarea Noastră…” Geneza 1:26

Când Adama

păcătuit, Îl vedem pe Dumnezeu

conversând …

Domnul Dumnezeu a zis: “Iată că omul a ajuns ca unul

din Noi, cunoscând binele şi răul.” Geneza 3:22

Când Dumnezeu i-a împrăştiat pe oameni la Babel, El

aspus

“Haidem! Să Ne pogorâm şi să le încurcăm acolo limba,

casă nu-şi mai înţeleagă vorba unii altora.” Şi Domnul i-a

împrăştiat… Geneza 11:7,8

Cu cine vorbeşte Dumnezeu? Cine sunt acei Noi şi Ne?

Cândun înger

a vorbitcu Maria, el

a spus…

“Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine, şi puterea Celui

Prea Înalt te va umbri. De aceea Sfântul care Se va naşte

din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu.” Luca 1:34,35

Aicivedem

Duhul Sfânt, CelPrea Înalt şi Fiul lui Dumnezeu

menţionaţitoţi în acelaşi

verset.Ştim că Cel Prea

Înalteste

Dumnezeu. Tocmaiam citit

câteva versete carespun că

Isus

esteDumnezeu întrupat.

Oaresunt unul

şi acelaşi? Dar

DuhulSfânt?

Cespune

Biblia?Ajungem acum

la versetul

pe care tocmai l-am citit:

De îndată ce a fost botezat, Isus a ieşit afară din apă. Şi în

clipa aceea cerurile s-au deschis, şi a văzut pe Duhul lui

Dumnezeu pogorându-Se în chip de porumbel şi venind

peste El. Şi din ceruri s-a auzit unglas, care zicea: “Acesta

este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc plăcerea.”

Matei 3:16,17

Avem aici trei entităţi distincte: Isus, Duhul lui Dumnezeu şi

vocea din cer. Pare complicat? Poate fi dacănu

înţelegeţi câteva

concepte biblice de bază. Iată alte câteva piese ale imaginii finale.

Page 198: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

188 Capitolul Zece

Înaintede toate, ştim

căexistă

un singurDumnezeu. Lucrul

acesta esteaccentuat

în mod repetat în Biblie.

Isus i-a răspuns…‘Ascultă Israele! Domnul, Dumnezeul

nostru, este un singur Domn.’ Marcu 12:29

Aceasta este o afirmaţie rezonabil de directă.Cu

toate acestea,

există lucruri despre Dumnezeu care sunt dincolo de capacitatea

noastră de a raţiona; complexităţi incredibile pe care cu greu ni

le putem imagina.De

exemplu, întregul concept de Dumnezeu

veşnic este unul nu foarte uşor de digerat. În aceeaşi ordine

de idei, conceptul unui Dumnezeu care este pretutindeniîn

acelaşi timp este inexplicabil pentru noi. A înţelege pe deplin

şinumai aceste două adevăruri este imposibil pentru minţile

noastre finite.Acum avem de-a facecu

o altă revelaţie despre

Dumnezeu care este la fel de greu de priceput, dar cu toate

acestea datăînmod clar

înBiblie. Biblia ne descoperă un

Dumnezeu care este în acelaşi timp Tatăl, FiulşiDuhul Sfânt

— trei persoane veşniceşi

co-egale care reprezintă fiinţa lui

Dumnezeu. Aceste trei persoane formează o tri-unitate sau

trinitate, dar reprezintă unulşi

singurul Dumnezeu.

De-a lungulanilor,

s-au făcut mai multe încercări dea

explica Trinitatea:

1. Oul: Fiecare ou areocoajă,

unalbuş şi un

gălbenuş;

treicomponente

distincte, darun singur ou.

2.Dimensiunile: O cutie are o

înălţime,o lungime

şio

lăţime;deşi

nusunt

aceleaşi, ele nupot

fi separate.

3.Înmulţirea: 1 x 1 x 1 = 1

Deşiunele

dintreaceste

ilustraţiipot

fi deajutor, totuşi

ele

nu neconferă o înţelegere completă. Trebuie

să fimatenţi

nu încercăm să Îl coborâmpe Dumnezeu

lanivelul

nostru

şi să Îl privimca şi pe

noi înşine. Dumnezeuspune că parte

a motivului pentrucare nu Îl înţelegem este

faptulcă…

Ţi-ai închipuit că Eu sunt ca tine… Psalmi 50:21

Când eram copii, erau multe lucruripe care nu

le înţelegeam

şitotuşi

le-amacceptat

aşa cum erau. “Ceeste electricitatea?

De ce nuse varsă pe podea

atunci când scot mufadin priză?

Nuo

potvedea.

Cumadică îmi va

face răudacă

bag pensetaîn priză?”

Page 199: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Zece 189

Doarfiindcă nu

am reuşit săînţelegem electricitatea,

acest

lucru nu afăcut-o mai

puţinreală.

În calitate de adulţi, noi suntem oarecum mulţumiţi cu

abilitateanoastră de

aînţelege lumea din jurul nostru.

De-a lungulsecolelor,

lucrurile care i-auuimit

pe cei din

vechimeau

devenit obişnuiteîn

înţelegerea noastră. Totuşi,

trebuiesă fim

smeriţi.Marea

parte a universului ascunde

încămari mistere. Oamenii care

vortrăi peste 100 de ani

e posibilsă ne considere pe

noiorbi

faţăde lucrurile care

pentruei

suntaşa de

evidente. Posibilsă

vină vremeacând

conceptul trinităţii va avea ologică

perfectă.

Chiar dacă acea zi va veni cândva, trebuie să recunoaştem

că limitata noastră capacitate dearaţiona

nuÎlva putea

cuprindepe un

Dumnezeuinfinit în minţile

noastre. Înţeles

în mod corect, Dumnezeu, aşa cum este revelat în Biblie,

esteun Dumnezeu

care ne lasă cu guracăscată.

Gândiţi-vă unmoment:

unDumnezeu

veşnic; atotştiutor,

prezent pestetot în

acelaşi timp; Creatoral întregului

univers;

o Trinitate,unul,

şitotuşi

reprezentatde

trei persoane — Tată,

Fiu şi Duh Sfânt— care

sunt egali ca şicaracter

şiabilităţi.

De

neînchipuit! Deşi aceste concepte sunt greu depriceput,

Bibliaspune

că toatesunt adevărate.

Lucrurile ascunse sunt ale Domnului, Dumnezeului nostru,

iar lucrurile descoperite sunt ale noastre… Deuteronom29:29

Însuşicuvântul Dumnezeu exprimă

conceptul deTrinitate.

Limba ebraică are formesingulare (unul),

duale (doardouă)

şi plurale (trei sau mai multe) desubstantiv.

Cuvântul

Dumnezeu, în ebraică Elohim,este

plural din punctde

vedere

gramatical, sugerând trei, daravând

înţelessingular.

-/

-/

-/

-/-/

1Ê -/

Deşi nu este greşit să te referila

orice membru

alTrinităţii

cafiind Dumnezeu, trebuie făcută

o distincţie după cum urmează:

Cel Prea Înalt = Tatăl

Isus Cristos = Fiul

Duhul = Duhul Sfânt

Diagramade alături a fost folosită timp

desecole pentru a explica Trinitatea.

Page 200: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul

4

unsprezeCe

1 ispitit

2 putere Şi faiMă

3 niCodiM

respingere

5 pâinea Vieţii

Page 201: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Unsprezece 191

1 ispitit

Laînceputul creaţiei, Lucifer s-a răzvrătit sfidându-L

pe

Dumnezeu, încercând să obţină poziţia Sa.Acum

Dumnezeu Fiul,

deşi Dumnezeu pe deplin, a pus deoparte gloriaşi

maiestatea

Saevidentă pentru a părăsi Cerul

şipentru a veni pe Pământ

sub înfăţişareade

fiinţă umană. Isus trebuie să-Ifipărut foarte

vulnerabil lui Satan. Dacăar

putea să-L ispiteascăpe

Isus să facă

voiasa,

arfio victorie măreaţă.

Dinperspectiva lui Dumnezeu,

era timpulsă

dezvăluie câte cevaîn

plus despre Sine Însuşi.

Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustie,

ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postitpatruzeci de zile şi patruzeci de nopţi; la

urmă a flămânzit. Matei 4:1,2

Diavol înseamnă

pârâşul, potrivnic.

Isus tocmaiapetrecut un timp

îndelungatfără

hrană.Deşi El

este Dumnezeu, El a fost şi om real cu nevoi fizice reale.

Ispititorul s-a apropiat de El, şi i-a zis: “Dacă eşti Fiul lui

Dumnezeu, porunceşte ca pietrele acestea să se facă pâini.”

Matei 4:3

o sugestie

Satan îisugera

luiIsus

să facăceva

ce oricine ar fiînţeles,

şi

anume,să Se

îngrijeascăde

propria bunăstarefizică.

Păreasă

fie şio ocazie

excelentăpentru

Isus sădovedească

Cine este

înrealitate.

Dacă eraDumnezeu, atunci

Elacreat

lumeaprin

simpla eichemare

laexistenţă.

Prefacereapietrelor

înpâine

ar fi fost un lucru banal. Dar era şio capcană

acolo. Făcând

astfel, El ar fi urmat ordinele lui Satan.

Drept răspuns, Isus i-a zis: “Este scris: ‘Omulnu trăieşte numai cu

pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.’”

Matei 4:4

isus Citează biblia

Cristos i-a răspuns lui Satan citând Biblia, Cuvântul scris al lui

Dumnezeu. El a spus că este mai important să asculţi de Dumnezeu

decâtsă

te îngrijeşti de nevoi fizice. Aceasta este o afirmaţiecu

semnificaţie, devremece

mulţi oameni sunt aşa de preocupaţi de

această viaţă fizică încât ei ignoră propria bunăstare spirituală.

Şi ce foloseşte unuiom să câştige toatălumea,dacă îşi pierde

sufletul? Marcu 8:36

Page 202: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

192 Capitolul Unsprezece

satan “Citează”

Atunci diavolul L-a dus în sfânta cetate, L-a pus pe straşina

Templului, şi I-a zis: “Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te

jos; căci este scris: ‘El va porunci îngerilor Săi să vegheze

asupra Ta; şi ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te loveşti

cu piciorul de vreo piatră.’” Matei 4:5,6

Acum provocarea era făcută cu neruşinare. “Dovedeşte!

Dovedeşte că eşti Fiul lui Dumnezeu! Dacă Dumnezeu este

cu adevărat Tatăl Tău, El Te va salva!”

Satan cita un pasaj care segăseşte

înCartea Psalmilor. Satan

iubeşte religiaşi

citareaBibliei

este trucul luipreferat.

Problema

era că Satan nu citaScriptura

cu exactitate. El alegeanumai

partea care era de folosscopurilor

sale. Elafăcut acest lucru

cu Adam şiEva

în grădinaEdenului

iaracum

încerca acelaşi

lucru cu Isus.

isus Citează biblia

Dinnou, Isus a răspuns

ispitirii lui Satan citând Biblia, doar

că El o cita în mod corect. El nu avea nevoie să dovedească

Cine era.

“De asemenea este scris”, a zis Isus: “Să nu ispiteşti pe Domnul,

Dumnezeul tău.” Matei 4:7

oferta respinsă

Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt, I-a arătat

toate împărăţiile lumii şi strălucirea lor, şi I-a zis: “Toate aceste

lucruri Ţi le voi da Ţie, dacă Te vei arunca cu faţaSatan

la pământ şi Te vei închina mie.” Matei 4:8,9Satan Îi oferea lui Isus

naţiunile lumii, dacă Isus înseamnă

împotrivitor

sau duşman.

i se închina. La urma urmei, nu acest lucru Îl vroia şi Isus

—ca oamenii să-L

urmeze?Dar

lucrul pecare Satan nu l-a

menţionatera că dacă

Isus ise

închina,urma să îl şi

slujească.

Închinareaşi

slujireamerg

întotdeauna mânăîn

mână.Nu le

poţi despărţi. Darplanul lui

Satan nuamers. Din

nou,Isus

acitat Scriptura:

“Pleacă, Satano”, i-a răspuns Isus. “Căci este scris: ‘Domnului,

Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-i slujeşti.’”

Atunci diavolul L-a lăsat. Şi deodată au venit la Isus nişte

îngeri, şi au început să-i slujească. Matei 4:10-11

Page 203: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Unsprezece 193

Satan nuareuşit să Îl prindă pe Isus în

complexalui plasă de

înşelătorie.Isus era mai

presusde orice

acuzaţieşi nu făcea

compromisuriîn

respingerea ispitei. Diavolul s-a retras pentru

un timp, dar eraîncă

hotărât să Îl distrugă peIsus.

Dar Satan considera că avut totuşi oarece

succes. Ioan Botezătorul a fost aruncat $BQFSOBVN

în închisoare.1

Când a auzit Isus că Ioan fusese închis, a 5JCFSJBEB

.BSFB�

(BMJMFJJ

3ÉVM�*PSEBO

plecat în Galilea. A părăsit Nazaretul, şi

a venit de a locuit în Capernaum, lângămare…

Matei 4:12,13

fără păCat

/B[BSFU

("-*-&&"("-*-&&"

Lupta dintre bineşirău nu este una echilibrată. Isus, Dumnezeul

Creator, este mult mai puternic decât Satan, o fiinţă creată.

Deşi Isus a fost ispitit,Elnu a cedat ispitei. El era perfect.

Profeţi adevăraţisau

mincinoşi au venitşiau plecat, dar

nici

unul dintreeinu a susţinut că este fără păcat. Biblia aminteşte

vieţile multor oameni careau fost

descrişi fieca

păcătoşi,fie

caunii

care şi-aumărturisit păcatul.

Dar Isus nua făcut-o

niciodată. Degeabavei

cerceta Scripturile căutând o referinţă

care să spunăcă

Isus a păcătuit sau că Şi-a cerut iertare. Chiar

şicei apropiaţi Lui, care aveau posibilitatea să cunoască orice

defect al caracterului Său, au scris că Isus…

…n-a făcut păcat, şi în gura Lui nu s-a găsit vicleşug.

1 Petru 2:22

Ispitirea lui Isus a fost doar un alt lucru prin care El s-a identificat

cuomenirea. Când Dumnezeu va judeca în final întreaga

omenire, nimeni nu va puteasă

stea în faţa Luişi să

spună:

“Dumnezeule, Tu chiar nu înţelegi! Tu Te-ai născut într-un palat;

eu, în mizerie. Tunu

ai fost ispitit niciodată; eu da. Cum poţi să mă

judeci când Tu nu ai experimentat niciodată ceeaceam experimentat

eu.” Nu, Biblia spunecă

noi nu avem un Dumnezeu…

…care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre; ci unul care

în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat.

Evrei 4:15

Neprihănirea lui Isusafost descoperită pentru ca toţi să

opoată vedea.

Page 204: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

194 Capitolul Unsprezece

2 putere Şi faiMă

Dupăcea fost închis Ioan, Isusa venit în Galilea, şi propovăduia

Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea: “S-a împlinit vremea, şi

Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Pocăiţi-vă, şi credeţi

în Evanghelie.” Marcu 1:14,15

Isusa

venit oferind poporului evreuonouă identitate,

o

împărăţie condusă de Dumnezeu. Iniţial, oamenii trebuie

să fi fost puţin cam surprinşi de această ofertă. Iată-L pe

Isus, îmbrăcat în haine ţesute în casă. “Dar oare rudele Lui nu

sunt din Nazaret?Tatăl

Lui era untâmplar,

cred.” Iar El circula

pe jos. Împăraţii nu merg pe jos! Un împăratadevărat

ar fi

venit călărind pe un cal—

unarmăsar,

cu care şi armate

—şi ar merge direct la palatul lui Irod. Un împărat ar

provocala confruntare directă, ar da

oproclamare regală

de independenţă. Dar nu ai fi putut sub nicioformă să

percepi acest lucru în mesajul Său nici măcar din greşeală.

Elaspus pocăiţi-vă. Ce fel de împărat ar spune aşa

ceva?

Bârfitorii locali aveauozi glorioasă. Chiar şi cei mai serioşi

se scuturau de râs.

Dar nu toţi îşi băteau joc. Pocăinţaera

ceva ce avea loc

înlăuntru,iar inima era

locul unde intenţionaCristos să Îşi

înceapă domnia.Pentru

cei care L-auîntâlnit

în realitate pe

Isus… păi, pentruei El era diferit.

Cuvintele Luite făceau să

teopreşti

şi să tegândeşti.

Pe când trecea Isus pe lângă marea Galileii, a văzut pe Simon

şi pe Andrei, fratele lui Simon,aruncândomreajă în mare,căci

erau pescari. Isus le-a zis: “Veniţi dupăMine, şi vă voi face pescari

de oameni.” Îndată, ei şi-au lăsat mrejele, şi au mers după El.

A mers puţin maideparte, şi a văzut pe Iacov, fiul lui Zebedei, şi

pe Ioan, fratele lui, care, şi ei, erau într-o corabie, şi îşi dregeau

mrejele. Îndată i-a chemat; şi ei au lăsat pe tatăl lor Zebedei în

corabiecu cei ce lucrau pe plată, şi au mers după El. Marcu 1:16-20

autoritate

S-au dus la Capernaum. Şi în ziua Sabatului, Isus a intrat

îndată în sinagogă, şi a început să înveţe pe norod. Oamenii

erau uimiţi de învăţătura Lui; căci îi învăţa ca unul care are

putere, nu cum îi învăţau cărturarii. Marcu 1:21,22

Page 205: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Unsprezece 195

Aceiacare

L-auauzit

pe Isus ştiau că eraceva foarte neobişnuit

la El. Învăţătura Luicerea atenţie, şi

nu ede mirare,

fiindcăei

Îl ascultau peDumnezeu

Însuşi. DarIsus

nu doarvorbea

cu

autoritate, El o şi manifesta.

În sinagoga lor era un om, care avea un duh necurat. El

a început să strige: “Ce avem noi a face cu Tine, Isuse din

Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te ştiu cine eşti: eşti Sfântul

lui Dumnezeu!” Marcu 1:23,24

Acesta era cazulposedării duhurilor. Unul

dintre îngerii lui

Satan trăia în omul acesta, cu acordul omului. Demonul ştia

cineera Isus,

numindu-LSfântul lui

Dumnezeu!

Isus l-a certat, şi i-a zis: “Taci, şi ieşi afară din omul acesta!”

Marcu 1:25

Fiindcădemonii distorsionează întotdeauna adevărul pentru

ale

sluji scopurile, Isusnu vroia ca ei să le

spunăaltora cine

este El.Cristos

Însuşia dovedit

că era Dumnezeuprin faptul

căi-a poruncit demonului

să iasă afară.

Şi duhul necurat a ieşit din el, scuturându-l cu putere, şi

scoţând un strigăt mare.

Toţi aurămas înmărmuriţi, aşa că se întrebau unii pe alţii: “Ce

este aceasta?O învăţătură nouă! El porunceşte caun stăpân

chiar şi duhurilor necurate, şi ele Îl ascultă!” Şi îndată I s-a dus

vestea în toate împrejurimile Galileii. Marcu 1:26-28

Acumgurile rele

aveau altcevade

discutat.Incredibila putere

alui

Isus trebuiesă fi fost

oştire vrednică de cap de

afişîn

sesiunile de bârfă, dar acesta era doarînceputul!

A venit la El un lepros, care s-a aruncat în genunchi înaintea

Lui, Îl ruga şi-i zicea: “Dacă vrei, poţi să mă curăţeşti.”

Lui Isus I s-a făcut milăde el, a întins mâna,S-a atinsde el, şi i-a

zis: “Da, voiesc, fii curăţit!” Îndată l-a lăsat lepra, şi s-a curăţit.

Marcu 1:40-42

Învremurile

antice, lepra erao

boalăînfricoşătoare — o

moarteînceată ce

mutilaîn mod oribil. Biblia

spunecă Isus

a

vindecat totfelul

deafecţiuni respingătoare,

încazuri

în care

persoana era evidentbolnavă

sauavând

un handicapsever.

Nici un om nuafost

respinsfiindcă boala lui era incurabilă.

Ela înviat

până şi morţi!

Esteimportant

deînţeles

că Isus nu Se dădea înspectacol

pentru a-idistra

pelocalnici.

Isus nudoar a

simţit milă sinceră

Page 206: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

196 Capitolul Unsprezece

faţă deoamenii pe

care îiajuta,

ci confirma şifaptul

că atât

El cât şimesajul

Luiveneau

dinCer.

Nu, El nuavea nevoie

de un cal, un car sau o armată. Tot ce trebuia să facă era să

vorbească. El era Dumnezeu.

3 niCodiM

Între Farisei eraunomcunumeleNicodim,unfruntaş al Iudeilor.

Acestaavenit la Isus, noaptea, şi I-a zis: “*Învăţătorule,ştimcă

eşti un Învăţător, venitde

la Dumnezeu;căci nimeninu poate face semnelepe care *Anumi pe

cineva

Învăţător implica

le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.”respect faţă de

acea persoană.

Drept răspuns, Isus i-a zis: “Adevărat, adevărat îţi spun că,

dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia

lui Dumnezeu.” Ioan 3:1-3

năsCut din nou?

Nicodim era un om cu statut. El era membru al Sanhedrinului,

consiliulsuprem

evreiesccare îi

sfătuia peromani.

Fariseu

fiind, el ţinea Legea lui Moise cu meticulozitate.Ca

evreu,

trăgându-se din Avraam,Nicodim

făcea partedin poporul

ales

al luiDumnezeu.

Nicodimavea o obârşie privilegiată;

tot ce

era legat de originea luiera favorabil.

Dar Isusagăsit un

defect

în toate acestea şiaspus:

“Trebuiesă te naşti din nou.”

Isus arfi

trebuit să aducă veşti bune — dar aceasta era o veste rea. În

afară de aceasta, cumera

posibil să te naşti dinnou?

Nicodim I-a zis: “Cumsepoate naşte unombătrân? Poate el să

intre a doua oară în pântecele maicii sale, şi să se nască?”

Isus i-a răspuns: “Adevărat, adevărat îţi spun, că, dacă nu se

naşte cineva din apă şi din Duh, nupoate să intre în Împărăţia

lui Dumnezeu. Ce este născut din carne, este carne, şi ce este

născut din Duh, este duh. Nu te mira că ţi-am zis: ‘Trebuie să

vă naşteţi din nou.’” Ioan 3:4-7

Deciasta

era. Isusnu vorbea

desprenaşterea

lui Nicodimsub

înfăţişarea decopil —

când els-a

născut din apă sau din carne.

Cea deadoua naştere

aveade-a face cu

naşterespirituală,

un

început spiritual.Ei, acum era

suficientde

directspus.

Pentru

ca să mergi în Cernu trebuia

să tenaşti

doar fizic, ci trebuia

săte naşti o a

doua oarăprintr-o naştere spirituală.

Dar cum

poate cinevasă se nască

spiritual?Isus

a continuat:

Page 207: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Unsprezece 197

“Şi, dupăcum aînălţat Moise şarpele în pustie, tot aşa trebuie

să fie înălţat şi Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu

piară, ci să aibă viaţa veşnică.” Ioan 3:14,15

Isusspunea

căpentru a

finăscut

din nou, Nicodim trebuia să

fie capoporul

din vremealui

Moise. El trebuia mai întâi să

recunoascăcă este

păcătos.Apoi el trebuia să

îşi schimbemodul

degândire privitor

la convingerea lui căoriginea

şistatutul său

îlvor

faceacceptabil

înaintea lui Dumnezeu, ci, înschimb,

se încreadă înIsus

ca El sădeschidă o

calespre a

fi acceptat.

Dacăel îşi

punea încredereaîn El,

Isus a spuscă îi

vada lui

Nicodim viaţăveşnică.

Credinţă Şi ÎnCredere

Cuvântul credeîn acest

context implicămai mult

decâtun

acord

lanivel intelectual. Un

israelit ar fiputut recunoaşte

căa privi

spreşarpele de aramă

al luiMoise

îlputea vindeca, dar dacă

el

numanifesta

credinţă în Dumnezeuprivind efectiv

la prăjină,

atunciel

arfi murit. Înţelesul biblic

al cuvântuluiimplică

un

act al credinţei şi estesinonim

cu credinţă şiîncredere.

Obiectul credinţei cuiva este la fel de important— este esenţial!

Cucâţiva ani

înurmă, cineva cu o minte bolnavă a

puso otravă

letalăîn

capsulelede

calmant.Ca

urmare,mai

multe persoane,

crezândcu

adevăratcă

medicamentul era ceeace se

spuneacă

este,au

înghiţit medicamenteleşiau murit. Ei aveau credinţă

sinceră, dars-au

încrezut fărăsă îşi

dea seama,în

ceva greşit.

Un om arputea

crede cuconvingere

că unOZN

l-arputea

salvadin

păcatulsău, dar

sinceritatea bazată pe o credinţă

greşită nu are niciun

sens.Totuşi,

dacă obiectulcredinţei

lui

este Dumnezeu, o astfel de încredere va avea un efect total

diferit. Noi amvăzut

că Dumnezeu Seţine

deCuvânt.

“Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe

singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci

să aibă viaţa veşnică.” Ioan 3:16

ViaţăVeŞniCă

Isusfăcea

promisiuneavieţii veşnice

nudoar pentru Nicodim,

ci pentruoricine

credea în El! Îngerul le-a spusMariei şi

lui Iosif să-Ipună

fiului lornumele

Isus,fiindcă

acel nume

însemna Izbăvitor sau Mântuitor.Iar acum,

Isus spunea

VIAŢĂ

VEȘNICĂ

Page 208: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

198 Capitolul Unsprezece

JUDECATĂVEȘNICĂ

că Elva scăpa

omul de consecinţele păcatului— pedeapsa

veşnică în iazul de foc.

“Dumnezeu, în adevăr, n-a trimes pe Fiul Său în lume ca să

judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El.” Ioan3:17

Isusnu a venit

înlume pentru a o judeca. Ci

mai degrabă El

a venitsă

salveze lumeade

toatătragedia pe care au

adus-o

păcatul,Satan şi moartea.

“Oricine crede în El, nu este judecat; dar cine nu crede, a şi

fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu

al lui Dumnezeu.” Ioan 3:18

fără Cale de MiJloC

Isusaspus că cei

careîşi pun

încredereaîn

Elnu vor fi

judecaţi

capăcătoşi.

Dar cei care nu s-au încrezut în El se găsesc deja

subincidenţa

judecăţii. Nuexista

cale demijloc;

nuputeai

scăpade această stare de lucruri. Nu

puteai spune:“Mă voi

gândila

aceasta”,şi să rămâi

liniştit într-ozonă

neutră. Trebuia

săalegi

să crezi, altfel rămâneai unnecredincios. A

nu alege

nicio poziţie însemna

defapt

să facioalegere.

În plus, nu trebuia să-ţi aştepţi moarteapentru a

afla careeste

destinultău

veşnic.Isus

ţi-o spuneafoarte

clar. Omulera sub

incidenţajudecăţii,

având direcţia sigură spre iazulde

foc, până

ceel

îşipunea încrederea

înIsus

ca să-lsalveze.

Abiaatunci

ar fi avutparte

de viaţăveşnică.

Aceasta erapromisiunea pe

care o făcea Isus.

“Adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele Mele,

şi crede în Cel ce M-a trimis, are viaţa veşnică, şi nu vine la

judecată, ci a trecut din moarte la viaţă.” Ioan 5:24

Isus nu ignorajudecata păcatului. El

ştiacă nu toţi

se vor încrede

în El. Mulţi alegeau să nuo

facă, dinmotive

personale.

Şijudecataaceastastă înfaptul că,odată venităLumina înlume,

oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că

faptele lor erau rele. Căci oricine face răul, urăşte lumina, şi nu

vine la lumină, casă nu i se vădească faptele. Ioan 3:19,20

Isusvorbea

desprelumina spirituală

ce se găseşte înopoziţie

cu întunericul spiritual. Elaspus că mulţi urăsc lumina

pentru că luminaexpune păcatul. Oamenilor

nu le place să fie

descoperiţica

păcătoşi.Ei preferă să-şi

ascundă păcatul sau

să dea vinape altcineva pentru

el, aşa cum au făcut Adam şi

Page 209: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Unsprezece 199

Eva.Biblia

spunecă astfel de

oamenipreferă

întunericul.Dar

ce este lumina aceasta?

Isus le-a vorbit din nou, şi a zis: “Eu suntLumina lumii.” Ioan 8:12

Înmomentul creaţiei, Dumnezeu a făcut lumina pentru ca noi să

ne putem vedea încotro mergem pe o cale materială.Acum El a

venit pe Pământ pentru afilumină pe calea noastră spirituală.

“Cine Mă urmează pe Mine, nu va umbla în întuneric, ci va

avea lumina vieţii.” Ioan 8:12

4 respingere

După câteva zile, Isus S-a întors în Capernaum. S-a auzit că

este în casă, şi s-au adunat îndată aşa de mulţi că nu putea

să-i mai încapă locul dinaintea uşii. El le vestea Cuvântul.Au

venit la el nişte oameni, care I-au adus un slăbănog, purtat

de patru inşi.Marcu 2:1-3

slăbănogul

Acestaera un

scenariuobişnuit oriunde

mergeaIsus.

Odatăce

Îşi făceaapariţia, începeau

să seadune

bolnavii şi şchiopii. În

acest caz patruoameni

auadus

unprieten

de-al lorparalizat,

în Biblie numitslăbănog.

Fiindcă nu puteau să ajungă până la El, din pricina norodului,

audesfăcut acoperişul casei undeeraIsus, şi,dupăce l-auspart,

au pogorât pe acolo patul în care zăcea slăbănogul. Marcu2:4

Casele din vremea aceea de obicei aveau acoperişul plat. Existau

scări careduceau

peacoperiş, transformându-l

astfelîntr-un

locrăcoros unde

teputeai relaxa seara. Când cei patru bărbaţi

nus-au putut apropia

deIsus,

ei s-auurcat pur

şisimplu pe

acoperiş, au făcut o gaurăîn el şi i-au

dat drumul paraliticului

înjos,

tocmai în faţalui

Isus. Euspun “pur

şisimplu”,

dar

formularea aceastase

aplicădoar la

urcatulpe

acoperişul

casei. Desfacereaacoperişului trebuie

să fi fosto pacoste.

Îţi

poţiimagina

prafulşi

bucăţilede

pământ întăritcare

cădeau

pecei

dinăuntru. Desigur, lecţia lui Isus afost

întreruptă. Toţi

seuitau

latavan întrebându-se

ce seîntâmpla. Odată

cefeţele

bărbaţilor hotărâţi au devenit vizibile, auditoriullui

Isus probabil

a începutsă strige şi

s-acreat

omare

rumoare: “Pentru numele

luiDumnezeu! Nu aveţi nici

unpic

derespect?!

Suntemplini de

praf!Aţi

stricat casa!”Dar

Isus a văzut ceva deosebit.

Page 210: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

200 Capitolul Unsprezece

Când le-a văzut Isus credinţa, a zis slăbănogului: “Fiule,

păcatele îţi sunt iertate!”Marcu 2:5

iniMa

Isus era interesat înainte de toate de omul dinlăuntru, de

inimă.Pentru

El nu erao problemă

să ierte păcatul. El este

Dumnezeu.Dar

uniidin audienţa

Lui aveau problemecu

acceptareaacestui

lucru.Deşi ei nu au

spus nimiccu voce

tare,gândurile

lor erauostile.

Unii din cărturari, care erau de faţă, se gândeau în inimile

lor: “Cum vorbeşte omul acesta astfel? Huleşte! Cine poate

să ierte păcatele decât numai Dumnezeu?” Marcu 2:6,7

Eiaveau dreptate —

numaiDumnezeu

poate iertapăcatul!

Îndată, Isus a cunoscut, prin duhul Său, că ei gândeau

astfel în ei, şi le-a zis: “Pentru ce aveţi astfel de gânduri în

inimile voastre?” Marcu 2:8

Isus ştia cegândeau

ei, şiEl

le-a spus-o.Vă puteţi imagina

jena

scribilor.Probabil că

ei depănau firulîn

minţilelor

încercând

să-şiamintească

ce au gândit înultimele

zeceminute.

Un lucru

era sigur—

Isus leputea

citigândurile!

Dar Isus nuîncerca

să îi impresioneze. Elavea o

întrebare.

Ce este mai lesne: azice slăbănogului: ‘Păcatele îţi sunt iertate’,

ori a zice: ‘Scoală-te, ridică-ţi patul, şi umblă’?” Marcu 2:9

Întrebări, Întrebări

Niciun

avocatnu

arfiputut veni

cuo întrebare mai dificilă.

Parcăîivezi pe

scribifăcând un efort de gândire. “Omul era

vizibil paralizat. Era imposibilca

membrele lui uscatesă

poată

fi folosite. Doar Dumnezeu putea vindeca o astfelde

infirmitate.

Dardacă Isus putea readuce viaţa

înmembrele slăbite, aceasta

însemna căEl

era…nu,aşa

ceva estede

neimaginat. Dumnezeu

nu ar veni niciodată pe Pământ pentru ca să trăiască aşa cum trăia

Isus. El eraun

nimic, trăindla

periferiile prăfuite ale imperiului.

Ce tupeusă

pună o astfelde

întrebarecu aşa

o încărcătură! La

urma urmei, cinese

credea? Dumnezeu!?” Isus a răspunsla

frământarea lor fărăca ei să

apucesă

întrebe, spunând…

“Dar, ca să ştiţi că Fiul omului are putere pe pământ să ierte

păcatele, ‘Ţie îţi poruncesc’, a zis El slăbănogului, ‘scoală-te,

ridică-ţi patul, şi du-te acasă.’” Şi îndată, slăbănogul s-a sculat,

Page 211: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Unsprezece 201

şi-a ridicat patul, şi a ieşit afară în faţa tuturor; aşa că toţi au

rămas uimiţi, şi slăveau pe Dumnezeu, şi ziceau: “Niciodată

n-am văzut aşa ceva!” Marcu 2:10-12

Scopulminunilor

nu era să se creezeceva

ca unvodevil

sau

unspectacol

de circ.Minunile

confirmau căIsus

eraCine

susţinea că este — Dumnezeu.

păCătoŞi fără niCi o Şansă

Isus a ieşit iarăşi la mare…Când trecea pe acolo, a văzut

pe Levi, fiul lui Alfeu, şezând la vamă. Şi i-a zis: “Vino după

Mine!” Levi s-a sculat, şi a mers după El. Marcu 2:13,14

Deşi Levi eraun

evreu,el

lucraca

vameş pentru romani. Aceşti

avaride

baniîşi

câştigau proprii gologani dintr-o suprataxă

ascunsă adăugată taxei,şi

deseori cereau mult mai multde la

oameni pentru a-şi asigura propriile buzunare.Ei

erau urâţi

dincauza puterii

lorcorupte

şipentru

că eraudispuşi

să fie

exploatatori de-ai romanilor. Cu toate acestea, când Isus a trecut

pe lângămasa

taxatorului,El l-a

invitat pe Levisă Îl

urmeze.

Pe când şedea Isus la masă în casa lui Levi, mulţi vameşi şi

păcătoşi au şezut şi ei la masă cu El şi cu ucenicii Lui; căci

erau mulţi care mergeau de obicei după El.

Cărturarii şi Fariseii, când L-au văzut mâncând cu vameşii şi

cu păcătoşii, au zis ucenicilor Lui: “De ce mănâncă El şi bea

cu vameşii şi cu păcătoşii?”

Isus, când a auzit acest lucru, le-a zis: “Nu cei sănătoşi au

trebuinţă de doctor, ci cei bolnavi. Eu am venit să chem la

pocăinţă nu pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi.” Marcu 2:15-17

Isus îiputea ajuta

doar pe cei care îşirecunoşteau

propria

păcătoşenie.Acesta a

fostîntotdeauna primul

pas sprea

fi

acceptatde

Dumnezeu.

luCrând de sabat

Mustrările constante ale lui Isus trebuie să fi fost iritante

pentruFarisei. Ei îşi pierdeau din demnitate.

Sperândsă Îl

prindăpe

Isuscomiţând

vreunpăcat

flagrant, ei auînceput

să Îl urmăreascăîndeaproape.

Isus a intrat din nou în sinagogă. Acolo se afla unomcumâna

uscată. Ei pândeau pe Isus să vadă dacă-l va vindeca în ziua

Sabatului, ca să-l poată învinui. Marcu 3:1,2

Page 212: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

202 Capitolul Unsprezece

După Lege, nimeni nu aveavoie să lucreze în ziua

Sabatului.

Alucra

însemnasă încalci Legea lui

Dumnezeuşi acest lucru

ar fi fost păcat. Înminţile Fariseilor, munca includea

şilucruri

degenul a-ţi

duce labun

sfârşit îndatoririle de medic. Legea

nuspunea

că era greşit să vindeci în această zi, dar Fariseii

auîncercuit

celezece porunci

cupropria

lor listă de reguli,

şi acele precepteau

preluat autoritateaScripturii. Aşa

că ei

urmăreau să vadă dacă Isus vindeca omul, dacă El lucra în ziua

Sabatului.Dar

Isusera pe

deplin conştientde

scopul cucare a dat Dumnezeu Legea.

Fiind

conştientde complotul

Fariseilor pentru a-L

prinde—

Isus ar fi pututevita o confruntare

dar nuadat

înapoi.

Şi Isus a zis omului, careaveamânauscată: “Scoală-te, şi stai

la mijloc!” Marcu 3:3

ParcăÎlvezi

peIsus întorcându-Se

încet şiprivindu-i

pe ceicare

au complotatpentru a-L putea acuza. Timpul s-a oprit…

Apoi le-a zis: “Este îngăduit în ziua Sabatului să faci bine sau

să faci rău? Să scapi viaţa cuiva sau s-o pierzi?” Marcu 3:4

Iată-L din nou, punând întrebări pline de încărcătură! Fariseii

erau bosumflaţi—

fierbând de mânie şi resentimente. Ca

oamenii răspunsurilor legate de religie, credibilitatea lor

era compromisă.

Dar ei tăceau.

Atunci, rotindu-Şi privirile cu mânie peste ei, şi mâhnit de

împietrirea inimii lor, a zis omului: “Întinde-ţi mâna!” El a

întins-o, şi mâna i s-a făcut sănătoasă. Marcu 3:4-5

CoMplotând

Isusafăcut-o. El

alucrat în ziua

Sabatului!Fariseii L-au prins

asuprafaptei.

Fariseii au ieşit afară, şi s-au sfătuit îndată cu Irodienii cum

să-l piardă. Marcu 3:6

În mod normalo

astfel dealianţă

era imposibilă.Irodienii

formau unpartid

politic caresusţinea

domnia lui Irod şia

romanilor. Pede altă

parte,Fariseii îi

dispreţuiau peromani

—dar ei Îl urau

peIsus

chiarmai mult. Dacă

aveaude

gând

să Îl omoare, ei aveau nevoie de ajutorulRomei.

Ê;FDF

1PSVODJ

-FH

J�"EJƄJPOBMF

-FHJ�"EJƄJPOB

MF

Page 213: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Unsprezece 203

Conducătoriireligioşi L-au

respins peIsus. Din

punctullor

devedere,

El nuputea

fiIzbăvitorul

Promis.

Cei doisprezeCeuCeniCi

Isus S-a dus cu ucenicii Săi la mare. După El a mers o mare

mulţime de oameni din Galilea; şi o mare mulţime…când

a auzit tot ce făcea, a venit la El.

Isus S-a suit pe munte; a chemat la El pe cine a vrut, şi ei au

venit la El. A rânduit dintre ei doisprezece[apostoli]…

Simon, căruia i-a pus numele Petru; Iacov, fiul lui Zebedei, şi

Ioan, fratele lui Iacov, cărorale-a pusnumeleBoanerghes,care,

tălmăcit, înseamnă: “Fiii tunetului”; Andrei; Filip; Bartolomeu;

Matei; Toma; Iacov, fiul lui Alfeu; Tadeu; Simon Cananitul, şi

Iuda Iscarioteanul, care L-a şi vândut. Marcu 3:7,8,13-19

Dintre cei care Îl urmau, Isus a ales doisprezeceucenici cu

care Elurma

să petreacă mai multtimp.

Ei erauun grup mixt

reprezentatde un

vameş-angajatroman de

o parte a nivelelor

sociale şi, de cealaltăparte, un

cananithotărât

să răstoarne

domniaromană. Printre cei

rămaşise găsea

o amestecătură

de pescari. DoarDumnezeu putea menţine

pacea între aceşti

bărbaţi atât de diferiţi! În ciuda mediului din careveneau,

aceşti doisprezece erau toţi dedicaţiurmării

luiIsus

la bine şi

la rău.Adică, toţi

cuexcepţia unuia.

5 pâinea Vieţii

Dupăaceea,Isus S-adus dincolodemarea

Galileii, numită marea Tiberiadei. O mare

gloată mergea după El, pentru că vedea

semnelepecare le făceacu cei bolnavi. Isus

S-asuit pe munte, şi şedeaacolocu ucenicii

Săi. Paştele,praznicul Iudeilor,erauaproape.

$BQFSOBVN

.BSFB�

(BMJMFJJ

3ÉVM

�*PSE

BO

5JCFSJBEB

Isus Şi-a ridicat ochii, şi a văzut că o mare gloată vine spre

El. Şi a zis lui Filip: “De unde avem să cumpărăm pâini ca să

mănânce oamenii aceştia?” Ioan 6:1-5

Isuspunea

întrebăriiar.

Spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentru că ştia ce are de

gând să facă.

Filip i-a răspuns: “Pâinile, pe care le-amputeacumpăracudouă

sute de lei, n-ar ajunge ca fiecare să capete puţintel din ele.”

Page 214: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

204 Capitolul Unsprezece

Unul din ucenicii Săi, Andrei, fratele lui Simon Petru, I-a zis:

“Este aici un băieţel, care are cinci pâini de orz şi doi peşti;

dar ce sunt acestea la atâţia?” Ioan 6:6-9

Nu poţi să nu ţi-lînchipui

pe Andrei ca peun

băieţel care îi

băteaapropouri

tatălui său, sperând căIsus poate face ceva.

Isus a zis: “Spuneţi oamenilor să şadă jos.” În locul acela era

multă iarbă.Oameniiau şezut jos, în număr de aproape cinci

mii. Isus a luat pâinile,amulţămit lui Dumnezeu,le-a împărţit

ucenicilor, iar ucenicii le-au împărţit celor ce şedeau jos; de

asemenea, le-a dat şi din peşti cât au voit. Ioan 6:10,11

Povesteadin Biblie

este relatată atâtde simplu încât

aproapecă

îţiscapă

ceea ces-a întâmplat.

Isus tocmaia hrănit o

mulţime

masivăcu

prânzul unuibăiat. Aceasta nu este

olecţie despre

înmulţire exponenţială.Isus

a împărţit pâineaşi

peşteleîntre

ceidoisprezece ucenici

ai Săi, iar ei le-au împărţit la cinci mii

de bărbaţi—

femeile şi copiii s-ar fiadăugat

la acestnumăr.

Aceastaafost

o reproducerede

o magnitudine nemaiauzită,

iar Isus nu erazgârcit.

Eiau avut

suficienterămăşiţe

ca fiecare

ucenic să ducă acasă câte un coş.

Oamenii aceia, când au văzut minunea, pe care o făcuse

Isus, ziceau: “Cu adevărat, acesta este proorocul cel aşteptat

în lume.” Ioan 6:14

să-l faCeM ÎMpărat pe isus

Bărbaţii care au beneficiat de această minune au fost aşa de

impresionaţi încât au decis să Îl întroneze cu forţa pe Isus

ca împărat allor.

Dar Isus nu era interesat înapune bazele

unei împărăţii pământeşti, deşiurma

să vinătimpul

şipentru

aşa ceva în viitor. Deocamdată, El căuta să domnească în

inimile oamenilor.

Isus, fiindcă ştia că au de gând să vină să-l ia cu sila ca să-l

facă împărat, S-a dus iarăşi la munte, numai El singur.

CândL-au găsit, dincolo de mare, I-au zis: “Învăţătorule, când

ai venit aici?”

Drept răspuns, Isus le-a zis: “Adevărat, adevărat, vă spun,

că Mă căutaţi nu pentru că aţi văzut semne, ci pentru că aţi

mâncat din pâinile acelea, şi v-aţi săturat. Ioan 6:15,25,26

Page 215: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Unsprezece 205

MotiVaţii greŞite

Iată, e evident.Isus

vedeacă poporul

vroiaca El să fie

împărat

doar fiindcă astfel ar fiputut primi

mâncarepe

gratis. Einu

erau interesaţi defaptul

că acesteminuni dovedeau

că El era

Mântuitorul Promis. Isusaspus

“Lucraţi nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea,

care rămâne pentru viaţa veşnică, şi pe care v-o va da Fiul

omului; căci Tatăl, adică, însuşi Dumnezeu, pe el L-a însemnat

cu pecetea Lui.” Ioan 6:27

Mâncarea pe care o mâncau putea susţine viaţa doar pentru o

perioadă scurtă de timp. Mai repede sau mai târziu, toţi urmau

să moară.De

aceea, Isus a spus că dorinţalor

mistuitoare în viaţă

artrebui

să fieurmărirea a ceea

ce leputea da viaţa veşnică.

Ei I-au zis: “Ce să facem ca să săvârşim lucrările lui

Dumnezeu?”

Isus le-a răspuns: “Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este

aceasta: să credeţi în Acela, pe care L-a trimes El.” Ioan6:28,29

Oamenii vroiausă

ştiece

felde lucrare

trebuiausă

facă pentru

a câştigaviaţa

veşnică. Isus a spuscă ei trebuiau doar

creadă; ei trebuiau doar să se încreadă în El ca Mântuitor al

lor. Aceastaera tot.

Totulpărea

atâtde

simplu.

“Ce semn faci Tu, deci”, I-au zis ei, “ca să-l vedem, şi să credem

în Tine?” Ioan 6:30

Ce? Ei Îi cereau lui Isus un semn care să dovedească că El era

Dumnezeu,de parcă hrănirea celor cinci mii cu

prânzul unui

băiatnu

ar fi fostsuficientă?!

Dar ceea cecereau

ei defapt

era

oaltă masă pe gratis,

oaltă

bucatăde

pâine.

pâinea Vieţii

Isus le-a zis: “Adevărat, adevărat, vă spun că…Tatăl Meuvă

dă adevărata pâine din cer; căci Pâinea lui Dumnezeu este

aceea care se pogoară din cer, şi dă lumii viaţa”.

“Doamne”, I-au zis ei, “dă-ne totdeauna această pâine.”

Isus le-a zis: “EusuntPâinea vieţii. CinevinelaMine,nuvaflămânzi

niciodată; şi cine crede în Mine, nu va înseta niciodată.”

Ioan 6:32-35

Page 216: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul

4

doisprezeCe

1 o Haină MânJită

2 Calea

3 lazăr

iadul

5 aCCeptare Şi trădare

Page 217: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Doisprezece 207

1 o Haină MânJită

Isusera

un povestitorfără

pereche,folosind deseori pilde

pentru a comunica oidee.

Opildă este

o povestecare conţine

un mesaj unic, simplu. În acest caz, El a adresat povestea celor

care credeau că sunt în termeni buni cu Dumnezeu, fiindcă ei

se încredeau în ei înşişi.

A mai spus şi pilda aceasta pentru unii care se încredeau în

ei înşişi că sunt neprihăniţi, şi dispreţuiau pe ceilalţi. “Doi

oameni s-au suit la Templu să se roage; unul era Fariseu, şi

altul vameş.” Luca 18:9,10

În culturaiudaică a acelor

zile,Fariseii erau priviţi

ca uniicare

împlinescLegea lui

Moisecu

meticulozitate. În opoziţie, vameşii

erauconsideraţi

răufăcători.Iată

doioameni

dinextremele

spectrului moral,rugându-se

în acelaşi loc.

fariseul

“Fariseul stătea în picioare, şi a începutsă se roage în sine astfel: ‘Dumnezeule, Îţimulţumesc că nu sunt ca ceilalţi oameni,hrăpăreţi, nedrepţi, preacurvarisauchiarca vameşul acesta. Eu *postesc de douăori pe săptămână, dau zeciuială din toate *Postul lui, sau

statulfără

mâncare,

teoretic avea scopul

de a petrece timp

în rugăciune. El mai

dădeaşi o zecime a

veniturilorlui

pentru

veniturile mele.’” Luca 18:11,12

cauze caritabile.

Bătându-se singurpe

umăr, Fariseul a menţionat doar câteva dintre

lucrurile pe carele

făcea sau nu le făcea. Lista lui putea fi lungă.

Dar aceasta nu conta. Modul în care se ruga a dezvăluit atitudinea

inimii lui. El se bazape

propria trăire dreaptă (saupe

fapte bune)

pentru ase

prezenta neprihănit înaintea lui Dumnezeu.

VaMeŞul

“Vameşul sta departe, şi nu îndrăznea nici ochii să şi-i ridice

spre cer; ci se bătea în piept, şi zicea: ‘Dumnezeule, ai milă

de mine, păcătosul!’” Luca 18:13

Vameşulera

copleşitde

cunoştinţa faptuluică era păcătos şi

căavea nevoie disperată

deajutorul

luiDumnezeu.

Elimplora

milalui Dumnezeu, rugându-L

să deschidăo cale

prin care

el săpoată

scăpa depedeapsa

ce secuvenea pentru păcatele

lui. Isus a continuat:

Page 218: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

208 « CAPITOLUL DOISPREZECE

"Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a pogorât acasă

socotit neprihănit decât celălalt. Căci oricine se înalţă,va fi

smerit; şi oricine se smereşte,va fi înălţat” LUCa 18:14

PocĂINŢĂ

Este interesant că Isus a legatpocăinţa de umilinţă. Biblia spune

foarte clar cămândria a fost cea care l-a făcutpeSatan să cadă.

Tot mândria este cea care îl face pe omsă refuze să recunoască

faptul că este unpăcătos cu nevoia de a seîncredeînDumnezeu.

Fariseul era convins că, dacă eraperseverentîn aîmplini Legea

şi în aface fapte bune,Dumnezeuvafi mulţumit. El era atât de

mândruîncât era orb faţă de propria nevoie. Isus a spus:

"Făţarnicilor, bine a proorocit Isaia despre voi, după cum este

scris: "Norodul acesta Mă cinsteşte cu buzele, darinima lui este

departe de Mine. Degeaba Mă cinstesc ei, dând învăţături

care nu sunt decât nişte porunci omeneşti."Voi lăsaţi porunca

lui Dumnezeu, şi ţineţi datina aşezată de oameni,precum:

spălarea ulcioarelor şi a paharelor,şifaceţi multe alte lucruri

de acestea.” //arCU 76-8

ORB

Pe dinafară, Fariseii făceau tot ce trebuia pentru a părea

neprihăniţi, dar înlăuntru, ei erau păcătoşi. În acelaşi timp, ei

ausubminat scopulpentru care au fost date cele zece porunci

adăugând la ele propriile lor reguli făcute de om. Isusaspus:

"Şi aşa, aţi desfiinţat Cuvântul lui-- -----

Dumnezeu,prin datinavoastră.” -------

MarCU 7:13

Page 219: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Doisprezece 209

Fariseiicredeau

căceremoniile

lorreligioase,

faptele lor bune şi

originealor

iudaicăîipuneau într-o

poziţiefavorabilă înaintea

lui Dumnezeu.

Isus a spuscă toate aceste lucruri nu fac nimic

pentrua-l

face

peom

acceptabil,fiindcă răul

“…ies[e] dinlăuntru, şi spurcă pe om.” Marcu 7:23

Biblia este clară privind această idee: faptele bunenu

vor câştiga o

poziţie bună înaintealui

Dumnezeu.De

fapt,ea

spunecă…

…toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită…

Isaia 64:6

robi

Uneori oameniise

vădca modele de

perfecţiune,dar Biblia

afirmă tocmaiopusul…

…sunteţi robii aceluia de care ascultaţi,…este vorba de

păcat, care duce la moarte… Romani 6:16

Păcatulşi-a

înfăşurat lanţurileîn

jurulvieţii fiecărui om.

“Adevărat, adevărat, vă spun”, le-a răspuns Isus, “că, oricine

trăieşte în păcat, este rob al păcatului.” Ioan 8:34

Deseori ne frustrăm deoarececu cât încercăm mai mult să facem

ceea ce este bine, cu atât părem că eşuămmai mult.Abiaajungem

să punemun aspect al vieţii noastre în ordine, că ne găsim cedând

în altul. Natura păcătoasă lucrează, în toate modurile posibile,

împotriva eforturilor noastre de a trăi corect. Nu ede

mirarecă

angajamentele luatelaAnul Nou rareori au succes.

În plus, Biblia vorbeşte despreSatan care

l-a făcutpe omROBUL

său.Aceasta nu înseamnă neapărat

căopersoană se scaldă în

ocultism; ci, mai degrabă,Diavolul manipulează omul

prin

ispităşi mândrie

pentru a împlini scopurile lui. Într-adevăr,

Satan munceşte din greupentru a convinge omul

că este bun

în esenţă.Scriptura spune

că oamenii trebuie,…

…venindu-şi în fire, să se desprindă din cursa diavolului, de

care au fost prinşi ca să-i facă voia. 2 Timotei 2:26

Doar fiindcăomul

esterob al

păcatului şial lui

Satan, acestlucru

nu îlîndreptăţeşte

sătrăiască o viaţă plină

derăutate

diabolică.

Dumnezeu tot îiva socoti

pe toţiresponsabili

de alegerile

făcute. Dar a fi robcreează

totuşi odilemă.

Perfecţiuneade

care

30#

Page 220: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

210 Capitolul Doisprezece

arenevoie

omul pentruaintra în

prezenţa unui Dumnezeu

perfect este departe de capacitatea lui dea o

obţine.

Rămâne întrebarea de peste secole.“Cum putem scăpa

de

păcatulnostru

şi câştigao neprihănire

egalăcu neprihănirea

lui

Dumnezeupentru

ca săputem

fiacceptaţi

înprezenţa

Lui?”

2

eu M-aM năsCut CreŞtin…

Cuvântul Creştinimplică sensul de

identificatcu

Cristossau

aparţinând familiei lui Cristos. Înţelesulbiblic

afost

incredibil

de mult distorsionat şi greşitinterpretat.

Dar nici măcar în

cazul înţelesului originalal

cuvântului,să spui că

cineva s-a

născut creştin, este incorect.Afi

născut într-o familiede

creştini

nu te faceCreştin

aşa cumfiind născut într-un spital

nu te

facedoctor. Naşterea

fizică nu are nimicde-a

face curelaţia

noastră cu Dumnezeu sau cu destinul nostru viitor.

Deşitermenul

este folositpentru naţiuni

întregi, înţeles în

mod corect, el sepoate

referi doar la un individ.Unele

aşa

zisenaţiuni creştine

ausăvârşit

crime oribile înnumele lui

Cristos.Altele

suntcorupte

dinpunct

devedere

moral.

Calea

Deseori Isus foloseaexperienţe

de zi cu zipentru a

ilustraun

adevăr spiritual.În această

povestire,Isus

a început prin ale

reaminti ascultătorilor despreacel staul în care erau

ţinute

oile.Împrejurul

lui eraconstruit

un zid dinpietre, pe

care se

plantau plante căţărătoarecu

spini. Scopulacestor mărăcini

era sădescurajeze

animalele sălbatice sau hoţii să se caţerepe

ziduri.Staulul avea o singură intrare.

În timpul zilei, păstorul îşi conducea oile pe păşune la

păscut. Seara, turma era condusă înapoi în ţarc iar păstorul

Page 221: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Doisprezece 211

dormea la intrare. Nimeni nu putea intra iar oile nu puteau

ieşi fără ca îl deranjeze pe paznic.Trupul

păstorului devenea

literalmente uşa staulului.

Isus le-a mai zis: “Adevărat, adevărat, vă spun că Eu sunt uşa

oilor.” Ioan 10:7

Isusi-a

comparatpe cei care se încred în El cu

oile,care sunt

laadăpost

sigur în staul.

“Eu sunt Uşa. Dacă intră cineva prin Mine, va fi mântuit.”

Ioan 10:9

Isusaspus că El

esteunica uşă

—nu

existaualte uşi.

Doar prin

El puteafi

salvat cineva deconsecinţele cumplite

ale păcatului.

Doar prin El puteaavea cineva viaţă veşnică.

“Hoţul nu vine decât să fure, să junghie şi să prăpădească. Eu

am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug.” Ioan 10:10

Hoţilor nu le pasăde

bunăstarea oilor. Bibliaîinumeşte învăţători

mincinoşi. Deseori ei folosesc Biblia pentru a câştiga autoritate

asupraaltora sau

pentrua-şi

umple buzunarele.Aceşti hoţi

fabricăocale pentru

aobţine

viaţa veşnică — ocale care pare

bună,dar care totuşi sfârşeşte în moarte spirituală.

Page 222: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

212 Capitolul Doisprezece

Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc

la moarte. Proverbe 14:12

Pede

altăparte,

Isus a venitsă dea viaţă

deplinăcelor ce se

încred în El,oviaţă plină de bucurie.

Isus a spus…

“Eusunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât

prin Mine.” Ioan 14:6

Isus a spus:El este singura cale

spre Dumnezeu.

CuvântulSău este singurul

adevăr.

Viaţa veşnică poatefi găsită doar prin El.

Isus a accentuatcă

nimeninu

poate venilaDumnezeu

pe altă

cale.Aşa

cumpăstorul este singura

uşăa ţarcului

de oi,Isus

este singura calespre Dumnezeu.

3 lazăr

Un oarecare Lazăr din Betania, satul Mariei şi al

Martei, sora ei, era bolnav. Surorile au trimis la

Isus să-i spună:“Doamne,iată căacelapecare-l

iubeşti, este bolnav.” Ioan 11:1,3 *FSVTBMJN

.BSFB�

.PBSUœ

3ÉVM�*PSEBO

Lazăr, MariaşiMarta erau prieteni apropiaţi de-

ai lui Isus care trăiau la câţiva kilometri depărtare

de Ierusalim. În momentul acestui eveniment,

Isus erade

cealaltă parte a Iordanului, la distanţă

de o călătorie de-o zi de Betania.

#FUBOJB

Şi Isus iubea pe Marta, şi pe sora ei, şi pe Lazăr. Deci, când a

auzit că Lazăr este bolnav, a mai zăbovit două zile în locul

în care era. Ioan 11:5,6

Aceastachiar că nu are

sens.În aceste zile ale echipelor de

intervenţie rapidă, toţiştiu că

atunci când cinevaeste grav

bolnav,nu

pierzivremea.

DarIsus

arămas acolo

undeera

încă două zile! Oare ce era în mintea Lui?

În urmă a zis ucenicilor: “Haidem să ne întoarcem în Iudea.”

“Învăţătorule”, I-au zis ucenicii, “acum de curând căutau Iudeii

să Te ucidă cu pietre, şi Te întorci în Iudea?”

Atunci Isus le-a spus pe faţă: “Lazăr a murit. Şi mă bucur că

n-am fost acolo, pentru voi, ca să credeţi. Dar acum,haidem

să mergem la el.” Ioan 11:7,8,14,15

Page 223: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Doisprezece 213

Mort tiMp de patru zile

Cândavenit Isus,aaflat căLazăr eradepatru zile în mormânt.

Şi, fiindcăBetaniaeraaproapedeIerusalim,camlacincisprezece

stadii, mulţidinIudeiveniserăla MartaşiMaria, ca să lemângâie

pentrumoartea fratelui lor.CândaauzitMartacăvine Isus, I-a

ieşit înainte; iar Maria şedea în casă.

Marta a zis lui Isus: “Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit

fratele meu! Dar şi acum, ştiu că orice vei cere de la Dumnezeu,

Îţi va da Dumnezeu.” Ioan 11:17-22

Nuni

sespune

cecredea

Marta căar putea

Isus cere de la

Dumnezeu, dar un lucru ne este extrem de clar — ea avea

credinţăîn El.

Isus i-a zis: “Fratele tău va învia.”

“Ştiu”, I-a răspuns Marta, “că va învia la înviere, în ziua de

apoi.” Ioan 11:23,24

Martanu

a fost surprinsăde

afirmaţialui Isus. Ea ştia că Biblia

spunecă toţi

oamenii vor învia,dar acel lucru urma să se

întâmple lasfârşitul lumii când

toţiurmau

să fiejudecaţi

de

Dumnezeu.Până atunci, o

persoană mureao singură dată.

Isus i-a zis: “Eu sunt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine, chiar

dacă ar fi murit, va trăi. Şi oricine trăieşte, şi crede în Mine, nu

va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?” Ioan 11:25,26

Acestea erau cuvinte plinede

putere. Isus i-a spus Martei că Lazăr

nu trebuiasă

aştepte pânăla

ziua judecăţii pentru a fi înviatla

viaţă. Isus era Cel ce dădea viaţă,de

aceea El avea puterea să îi dea

viaţă din nou lui Lazărîn

orice moment. Oare ea L-a crezut?

“Da, Doamne,” I-a zis ea, “cred că Tu eşti Cristosul, Fiul lui

Dumnezeu, care trebuia să vină în lume.” Ioan 11:27

Marta nu doar L-acrezut

pe Isus; eaa

şi afirmat că El era

Cristosul — Mesia, Dumnezeu Însuşi.

Şi a zis: “Unde l-aţi pus?”

“Doamne,” I-au răspuns ei, “vino şi vezi.”

Isus plângea. Ioan 11:34,35

Există multe speculaţii legatede

motivul pentru care Isus a plâns.

Unii au presupuscă

Isus era mâhnit la gândulde

a-l aduce pe

Lazăr înapoila

viaţă— înapoi dela

toată bucuriaşiperfecţiunea

Raiului — înapoi pe Pământ,la

tot păcatulşi

toată durereade

Page 224: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

214 Capitolul Doisprezece

pe el. Biblia nu ne spunede

ce, dar faptulcă

El a plâns ne arată

căIsus trăia sentimente umane, chiar dacă El era fără păcat.

Atunci Iudeii au zis: “Iată cât îl iubea de mult!”

Şi unii din ei au zis: “El, care a deschis ochii orbului, nu putea

face ca nici omul acesta să nu moară?”

Isus S-a înfiorat din nou în Sine, şi S-a dus la mormânt.

Mormântul era o peşteră, la intrarea căreia era aşezată o

piatră. Ioan 11:36-38

Ceremonia funerară tradiţională iudaică a acelorzile implica

deseori plasarea trupului într-un mormânt care,de-a

lungul

timpului, devenea ultimulloc

de odihnă pentrumai

multe

generaţii succesive.În mod normal era

folosită opeşteră

naturală,deşi,

uneori, mormântul era săpatîn

piatră. Aceste

morminte eraumari,

puteaisă stai în

picioareîncamera de

jelire. Înăuntru, erau

sculptate rafturi

pecare erau aşezate

trupurile. Pentru

a închide etanş

intrarea, era

sculptatăo

piatrăîn

formă

de roată care

cântărea câtevatone. Aşezată fiindîntr-un şănţuleţ,

piatraputeafirostogolită.

Când era închisă, uşa se fixaîntr-o adânciturădin

faţa intrării,

pentru a preveni rostogolirea pietrei.

“Daţi piatra la o parte,” a zis Isus.

Marta, sora mortului, I-a zis: “Doamne, miroase greu, căci

este mort de patru zile.”

Isus i-a zis: “Nu ţi-am spus că, dacă vei crede, vei vedea slava

lui Dumnezeu?”

Au luat dar piatra din locul unde zăcea mortul. Şi Isus a ridicat

ochii în sus, şi a zis: “Tată, Îţi mulţămesccă M-ai ascultat. Ştiam

Page 225: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Doisprezece 215

că totdeauna Mă asculţi; dar vorbesc astfel pentru norodul

care stă împrejur, ca să creadă că Tu M-ai trimes.”

După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare: “Lazăre, vino

afară!” Şi mortul a ieşit cu mâinile şi picioarele legate cu fâşii

de pânză, şi cu faţa înfăşurată cu un ştergar.

Isus le-a zis: “Dezlegaţi-l, şi lăsaţi-l să meargă.” Ioan 11:39-44

Noroc că Isusa specificat,

“Lazăre…”.

dacă ar fi spus pur şi

simplu “vinoafară!”

întregul cimitir şi-ar fi datînapoi

morţii!

Lazăr eraviu!

Prieteniilui

au trebuitsă

desfăşoarefâşiile lungi

de pânze de îngropăciune înainteca

Lazărsă

poată merge. Nu

exista nici o îndoială că Isus a făcut o minune extraordinară.

Mulţi din Iudeii,care veniseră la Maria,cândauvăzut ceafăcut

Isus, au crezut în El. Dar unii din ei s-au dus la Farisei, şi le-au

spus ce făcuse Isus. Atunci preoţii cei mai de seamă şi Fariseii

au adunat *Soborul.

“Cevom face? Omul acesta face multe *Sanhedrinul era con

minuni. Dacă-l lăsăm aşa, toţi vor

crede în El, şi vor veni Romanii şi ne vor nimici şi locul nostru

şi neamul.”

siliul suprem evreiesc.

Din ziua aceea, au hotărât să-l omoare. Ioan 11:45-48,53

Uniiau

crezut,alţii au complotat. Nici măcar

o învierenu

i-aputut convinge

pe mariipreoţi

şipe

Farisei. Eiaveau

prea

multe depierdut — puterea

şi mândrialor.

Sună oarecum ca

Lucifer. Fără îndoială că era el!

reÎnCarnarea

Reîncarnareaeste credinţa

că, dupămoarte,

un duh se

întoarcepe Pământ

să trăiască dinnou

închipul unui

alt

om sau animal.

Biblia nudoar

că nuînvaţă acest concept,

ciea învaţă tocmai

opusul.Fiecare persoană are

o singură viaţă.

…oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar

după aceea vine judecata… Evrei 9:27

Cumserisipeştenorul şi trece,aşanusevamai ridicacelcese

pogoară în Locuinţa morţilor!Nu se vamaiîntoarce în casa

lui, şi nu-şi va maicunoaşte locul în care locuia. Iov 7:9,10

Page 226: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

216 Capitolul Doisprezece

VIAŢĂ

VEȘNICĂ

JUDECATĂ

VEȘNICĂ

4 iadul

Timp de treiani

Isus i-aînvăţat

pe toţi cei care eraudispuşi

să-L asculte.Pare

un timp incredibil de scurt,uitându-ne

la

tot ce s-aîntâmplat

înacest interval. Învăţătura Lui cuprindea

detoate

de laconfruntare

laprovocare, de

lapilde

lapovestiri

despre oameni reali, toate acesteafiind

în acord cunevoile

ascultătorului.Cu această ocazie,

Isus a povestit următoarea

întâmplareadevărată:

“Era un om bogat, care se îmbrăca în porfiră şi in subţire; şi

în fiecare zi duceao viaţă plină de veselie şi strălucire. La uşa

lui, zăcea un sărac, numit Lazăr, plin de bube. Şi dorea mult

să se saturecu firimiturile, carecădeaudelamasa bogatului;

până şi câinii veneau şi-i lingeau bubele.” Luca 16:19-21

CerŞetorul Moare

“Cu vremea săracul a murit; şi a fost dus de îngeri în sânul lui

Avraam.” Luca 16:22

Dedragul

acestui studiu vom specifica că sânullui Avraam

este echivalent cu Raiul şi uneori se mai face referire la el sub

denumirea de paradis.Omul în

cauză era altul decât Lazărdin

povestirea anterioară.Acest

Lazăr a mersîn

paradis,nu

fiindcă

era sărac, cipentru

căs-a încrezut

înDomnul.

oMul bogat Moare

“A murit şi bogatul, şi l-au îngropat. Pe cândera el în Locuinţa

morţilor, în chinuri, şi-a ridicat ochii în sus, avăzut de departe

pe Avraam, şi pe Lazăr în sânul lui, şi a strigat: ‘Părinte

Avraame, fie-ţi milă de mine, şi trimete pe Lazăr să-şi moaie

vârful degetului în apă, şi să-mi răcorească limba; căci grozav

sunt chinuit în văpaia aceasta.” Luca 16:22-24

Omul bogats-a dus

în Iad,nu

fiindcă era bogat, ci fiindcă

L-a ignoratpe

Dumnezeuşia

trăitnumai pentru

sine aici pe

Pământ.El

a implorat ajutorullui

Avraam.

“’Fiule’, i-a răspunsAvraam,‘adu-ţiamintecă,în viaţa ta,tu ţi-ai

luat lucrurile bune,şi Lazăr şi-a luat pe cele rele;acumaici, el este

mângâiat, iar tu eşti chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi şi

între voi este o prăpastie mare, aşa ca cei ce ar avea să treacă

de aici la voi, sau deacolo la noi, să nu poată.’” Luca 16:25,26

Page 227: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Doisprezece 217

e definitiVă

Bibliaspune

foarte clar că poţi să tepocăieşti —

să îţischimbi

modulde

gândire—numai cât

timp eşti aicipe

Pământ.După

ceopersoană moare, nu există

o adoua şansă, nici

oocazie

deascăpa din Iad

pentru amerge în

Cer. Ceicare mor

fără a

avea o relaţie dreaptăcu Dumnezeu,

vor rămâne despărţiţi de

Elpentru totdeauna. Nicăieri nu

ni se sugerează înScriptură

că poţi scăpa dinacest

loc al suferinţei. Deşi bogatulastrigat

după ouşurare

a suferinţeişia nenorocirii

lui, nuaprimit nici

una. Poţi aveaparte de

înduraredoar în

timpulacestei vieţi.

Bogatula continuat…

“…‘Rogu-te dar, părinte Avraame, să trimeţi pe Lazăr în casa

tatălui meu; căci am cinci fraţi, şi să le adeverească aceste

lucruri, ca să nu vină şi ei în acest loc de chin.’” Luca 16:27,28

Deşi acest om eraîntr-o

agoniecumplită,

el îşiputea

aminti

viaţa depe Pământ.

El ştia că cei cinci fraţi ailui nu

erau

împăcaţicu Dumnezeu şi dorea ca ei să fie

avertizaţi.

Ideea depetrecere

în Iadîmpreună

cu prietenii este străină

Bibliei. Cei din Iad nu le doresc nici măcar celor mai răi duşmani

ai lor săajungă

acolo.

“Avraam a răspuns: ‘Au pe Moise şi pe prooroci; să asculte

de ei.’

‘Nu, părinte Avraame’, a zis el, ‘ci dacă se va duce la ei cineva

din morţi, se vor pocăi.’

Şi Avraam i-a răspuns: ‘DacănuascultăpeMoise şi pe prooroci,

nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morţi.’”

Luca 16:29-31

Mai devreme am citit despreopersoană

pe careIsus

a înviat

odin morţi. Dar în ciuda acestei demonstraţii

amarii

Lui

puteri,mulţi tot nu vroiau să Îl

acceptepe Isus. În

schimb,ei

complotausă Îl omoare. Biblia

spunecă dacă oamenii refuză

să creadă Cuvântul scris al lui Dumnezeu, atunci…

“…nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morţi.”

Luca 16:31

Descrierea Iadului esteaproape

identică cu ceaa Iazului

de Foc.1 Bibliaspune

că cei careajung

îi Iad au şiprimit

pedeapsalor

veşnică.

Page 228: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

218 Capitolul Doisprezece

5 aCCeptare Şi trădare

Când s-au apropiatde Ierusalim, şi au

fost lângă Betfaghe şi Betania, înspremuntele Măslinilor,Isus

a trimespe

doidin ucenicii Săi, şi le-a zis: “Duceţi-vă

în satul dinaintea voastră:îndată ce

veţi intra în el, veţi găsi un măgăruş

legat, pe care n-a încălecat încă nici un om; dezlegaţi-l şi

aduceţi-Mi-l.” Marcu 11:1,2

#FUBOJB

*FSVTBMJN#FUGBHIF

.VOUFMF

.œTMJOJMPS

Au adus măgăruşul la Isus, şi-au aruncat hainele pe el, şi

Isus a încălecat pe el. Mulţi oameni îşi aşterneau hainele pe

drum, iar alţii presărau ramuri,pe care le tăiaserăde pe câmp.

Cei ce mergeau înainte şi cei ce veneau după Isus, strigau:

“Osana! Binecuvântat este cel ce vine în Numele Domnului!

Binecuvântată este Împărăţia care vine, Împărăţia părintelui

nostru David! Osana în cerurile prea înalte!” Marcu 11:7-10

Cuvântulosana înseamnă salvaţi-ne vă rugăm.

MulţimeaÎi

oferea luiIsus o versiune spontană a paradei pe

careromanii

oorganizau de obicei

pentru aprimi un

cuceritorvictorios.

Ei Îlaplaudau

şi Îl lăudau cusperanţa

că El îiva

alunga pe

opresoriilor

romani.

Fărăsă ştie ei

împlineau oprofeţie

făcutăcu

500de

ani

în urmă. Profetul Zaharia a scris că Isus urma să aibă

parte tocmaide

oastfel de primire.

Saltă de veselie, fiica Sionului! Strigă de bucurie, fiica

Ierusalimului! Iată că Împăratul tău vine la tine; El este

neprihănit şi biruitor, smerit şi călare pe un măgar, pe un

mânz, pe mânzul unei măgăriţe. Zaharia 9:9

Acesta afost

singuraocazie când

Isus aîngăduit

oastfel de

primirefastuoasă. El

avea unmotiv

pentruaceasta. Isus forţa

mâna celor care doreausă Îl

omoare.El

vroiaca ei să

acţioneze

acum, fără întârziere.

Dupădouă zile era praznicul Paştelor şi al Azimilor. Preoţii cei

mai de seamă şi cărturarii căutau cum să prindă pe Isus cu

vicleşug, şi să-l omoare.Căciziceau:“Nu în timpul praznicului,

ca nu cumva să se facă turburare în norod.” Marcu 14:1,2

Din perspectiva mulţimii gălăgioase, era timpul ca Isus să anunţe

că El era adevăratul Împărat al lui Israel. Dar pentru liderii religioşi

Page 229: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Doisprezece 219

care puneaula

cale moartea Lui, era o situaţie ciudată. Dacă Isus

trebuia înlăturat de pe scenă, acum era momentul, dar lorle

era

frică de reacţia poporului. Isus era evident foarte popular.

Oraşulmişuna

de oameni care erau acolo dePaşte, mulţi

dintre eiurmărindu-L

înexpectativă

peIsus

cusperanţa

El îiva

înlătura pe Romani. Dardupă

ce au trecut ore întregi

fără nicio proclamare

oficialăadomniei Lui,

statutulde erou

a începutsă

păleascărapid.

Cina de paŞte

Isus adat

instrucţiuniclare la doi

ucenicisă

pregătească o

camerăpentru Paşte.

Seara, Isus a venit cu cei doisprezece.Pe când şedeau lamasă

şi mâncau, Isus a zis: “Adevărat vă spun că unul din voi, care

mănâncă cu Mine, Mă va vinde.”

Ei au început să se întristeze, şi să-i zică unul după altul: “Nu

cumva sunt eu?”

“Este unuldin cei doisprezece,” le-a răspuns El; “şi anume,cel

ce întinge mâna cu Mine în blid.” Marcu 14:17-20

CândIsus i-a ales pe cei

doisprezece uceniciai Săi, cu trei

ani

în urmă, El ştia că unul dintre ei era un trădător.

Cu 1000 de ani în urmă, Împăratul David, vorbind

despre această trădare,a

scris din perspectiva

Mântuitorului …

“Chiar şi acela cu care trăiam în pace, în care îmi puneam

încrederea şi care mânca din pâinea mea,ridică şi el călcâiul

împotriva mea.” Psalmi 41:9

trădat

Trădătorul era Iuda Iscarioteanul. Deşi el era cel care se

ocupa de baniiucenicilor,

el era şi hoţ. Se pare că el îşi finanţa

propriile aspiraţii şi îşi umplea buzunarele fără ca ucenicii

să îşi dea seama. Dar Isus ştia şi se pare că şi Satan ştia. El

căuta o încheietură slabă în armura lui Isus, un moment

şi un loc unde să Îl zdrobească pe Mântuitorul Promis

pentru totdeauna. Acum Satanagăsit această oportunitate.

Iuda era disponibil. În timp ce se servea pâinea dePaşte,

Diavolulafăcut un pas.

Page 230: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

220 Capitolul Doisprezece

Cum a fost dată bucăţica, a intrat Satana în Iuda.

Isus i-a zis: “Ce-ai să faci, fă repede.” Dar nimeni din cei ce

şedeau la masă, n-a înţeles pentru ce îi zisese aceste vorbe.

Ioan 13:27,28

Iuda s-a dus să se înţeleagă cu preoţii cei mai de seamă şi cu

căpeteniile străjerilor Templului cum să-ldea în mâinile lor. Ei

s-au bucurat, şi au căzut la învoială să-i dea bani. Luca 22.4,5

pâinea frântă Şi paHarul

Această secvenţăcu

Iuda a avutloc pe la

mijloculcinei. În

timp cetrădătorul

şi-avăzut

demisiunea

lui diabolică, Isusa

continuatmasa. Acest

lucruare

osemnificaţie

importantă.

Pecândmâncau, Isus a luat o pâine; şi, după cea binecuvântat,

a frânt-o, şi le-a dat, zicând: “Luaţi, mâncaţi, acesta este

trupul Meu.” Marcu 14:22

Evidentei nu

mâncau carnea luiIsus, şi

totuşiIsus

susţineacă

pâinea frântăde

Paşte reprezenta trupulLui.

Ucenicii trebuiesă

fi fost destul de surprinşi. Oare aceasta avea de-a face cu referirea

de maiînainte

laEl

Însuşisub numele de Pâinea Vieţii?

Apoi a luat un pahar, şi, după ce a mulţămit lui Dumnezeu,

li l-a dat, şi au băut toţi din el.

Şi le-a zis: “Acesta este sângele Meu, sângele legământului

celui nou, care se varsă pentru mulţi.” Marcu 14:23,24

Şi de dataaceasta

simbolismul era similar—

sângelelui Isus

urmaîn

curândsă fie

vărsat pentrumulţi

oameni. Vom vedea

semnificaţiaacestui

lucrupuţin mai

târziu.

După ce au cântat cântările de laudă, au ieşit în muntele

Măslinilor. Marcu 14:26

Page 231: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

CAPITOLUL DOISPREZECE « 221

Joi seara: De Lunipână Miercuri:

Isusşi ucenicii Săi sărbătoresc Isus şi cei doisprezece ucenici ai

Paşteleîmpreună.După ce dau Săi petrec timp în şi împrejurul

glasunei cântări ei pornesc spre lerusalimului şiîn Betania.

grădina Ghetsimani care se găsea

la poalele Muntelui Măslinilor.

Duminica:

Isus intrăîn lerusalim

călărindpe măgăruş.

Mulţimile Îl primesc cu

strigăte de"Osana!”

Page 232: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul

treisprezeCe

1 prinderea

2 răstignirea

3 Îngroparea Şi ÎnVierea

Page 233: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Treisprezece 223

1 prinderea

S-audusapoi într-un loc îngrădit, numit Ghetsimani. Şi Isus a

zis ucenicilor Săi: “Şedeţi aici pânăMă voi ruga.” A luat cu El pe

Petru, pe Iacov şi pe Ioan, şi a început să Seînspăimânte şi să

Se mâhneascăfoarte tare. El le-a zis: “Sufletul Meu este cuprins

de o întristare de moarte; rămâneţi aici, şi vegheaţi!”

Apoi a mers puţin mai înainte, S-a aruncat la pământ, şi Se

ruga ca, dacă este cu putinţă, să treacă de la El ceasul acela.

El zicea: *”Ava, adică: Tată, Ţie toate lucrurile Îţi sunt cu

putinţă; depărtează de la Mine paharulacesta! Totuşi, facă-se nu ce voiesc Eu,

ci ce voieşti Tu.” Marcu 14:32-36

*Un termen de

alint asemănătorcu

tăticulesau tati.

uManitatea lui

Uneoriaccentuând faptul

căIsus

era cuadevărat

Dumnezeu

esteuşor

de uitat că Elafost şi om.

Suferinţanu Îi era străină

—El

a cunoscutşiasimţit durerea.

Fiind Dumnezeu,El ştia

ce agonie urma săînfrunte

încurând.

El Se simţea copleşit de

perspectivacare Îl

aştepta.Cu limbajul intim pe care doar un

fiu îlputea avea

cu tatăl său, Isusa

rostit:Ava — Tăticule —

te

rog găseşte oaltă

cale.Dar mai apoi El Şi-a

supus voiade om

TatăluiSău ceresc şi

s-arugat:

Facă-se cum voieşti Tu.

Şi îndată, pe când vorbea El încă, a venit Iuda, unul din cei

doisprezece, şi împreună cu el a venit o mulţime de oameni

cu săbii şi cu ciomege, trimeşi de preoţii cei mai de seamă,

de cărturari şi de bătrâni.

Vânzătorul le dăduse semnul acesta: “Pe care-L voi săruta,

acela este; să-L prindeţi şi să-L duceţi supt pază.” Marcu 14:43,44

Isus, care ştia tot ce avea să I se întâmple, a mers spre ei, şi

le-a zis: “Pe cine căutaţi?”

Ei I-au răspuns: “Pe Isus din Nazaret!”. Ioan 18:4,5

el a Vorbit

Isus le-a zis: “Eu sunt!”. Iuda, vânzătorul, era şi el cu ei.

Ioan 18:5

Isusa răspuns

laîntrebare

cu un “EUSUNT!”

ferm. Literal

răspunsul Lui ar putea fi tradus1: “Eu sunt chiar acum,

DUMNEZEU!”Aşa cum am văzut, EU SUNT, este numele lui

Dumnezeuînsemnând

Celcare există prin propria putere.

Şi nu

Page 234: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

224 Capitolul Treisprezece

oricine spuneaacest

lucru;ciDumnezeu

Însuşi. Efectul este

vrednic de remarcat.

Când le-a zis Isus: “Eu sunt”, ei s-au dat înapoi, şi au căzut jos

la pământ. Ioan 18:6

Ei nu aucăzut pur şi simplu

lapământ;

eis-au retras

şi aucăzut.

Isusi-a

măturatde pe

picioare cu o mică izbucnire a maiestăţii Lui.

Dupăce

grupul uimit s-a ridicatşi

s-a scuturat de praf…

El i-a întrebat din nou: “Pe cine căutaţi?”

“Pe Isus din Nazaret”, I-au zis ei. Ioan 18:7

Poţi parcăsă

simţirespectul şi frica

mulţimii.Isus

acreat

dezordineîn

gloată. Aceastanu

păreasă

fie o arestare obişnuită.

Zidul lor de încredere în ei înşişi a slăbit şi mai mult când Isus

le-a mărturisit că ştia despresemnul prestabilit

al trădării.

Şi Isus i-a zis: “Iudo, cu o sărutare vinzi tu pe Fiul omului?”

Luca 22:48

Când a venit Iuda, s-a apropiat îndată de Isus, şi I-a zis:

“Învăţătorule!” şi L-a sărutat. Marcu 14:45

Ceilalţi unsprezece uceniciau fost parcă electrizaţi să facă

ceva. Simon Petru avea o armă…

Şi unul din cei ce erau cu Isus, a întins mâna, a scos sabia, a

lovit pe robul marelui preot, şi i-a tăiat urechea. Matei 26:51

o VindeCare

Dar Isus a luat cuvântul, şi a zis: “Lăsaţi-i! Până aici!”. Şi S-a

atins de urechea omului aceluia, şi l-a vindecat. Luca 22:51

Cepoţi

săspui? Chiar

şi înmijlocul tensiunii, Isus

se gândea

la alţii; El l-a vindecatpe slujitorul

mareluipreot. A

fost un

efort fărăperspectivă, cel puţin

din partea luiPetru —

zel

fărăcunoaştere.

Dinpunct

devedere

uman, uceniciierau

în

inferioritate numerică evidentă.Nu

poţi decâtsă

admiri eforturile

luiPetru.

Cel puţinel a încercat! Dar evident Petru

sedescurca

mai binecu

năvoadedecât cu

săbii. Atuncicând

ţinteştila cap

şi nimereşti urechea, acest lucruîţi spune ceva.

Întrebări, Întrebări

Apoi Isusa pus o

întrebare— o

întrebareincomodă.

Isus a luat cuvântul, şi le-a zis: “Aţi ieşit ca după un tâlhar, cu

săbii şi cu ciomege, ca săMă prindeţi. În toate zilele am fost la

Page 235: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Treisprezece 225

voi, şiînvăţampeoameniînTemplu, şi nuM-aţi prins.Dartoate

aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească Scripturile.”

Marcu 14:48,49

Întrebărilelui Dumnezeu expun întotdeauna

adevăratele

gânduriale

uneipersoane, şi dacă gloata s-ar fi gândit

pentru

o secundă,şi-ar fi dat seama de

inconsecvenţa acţiunilorei.

Dar ei erau aşa defixaţi pe hotărârea

deascăpa de Cristos,

încâtnici măcar

o nouăîntâlnire cu

puterea miraculoasă a

acestui omnu

i-aputut

opri.

Temându-se pentru vieţile lor,ucenicii au fugit în

noapte.

Atunci toţi ucenicii L-au părăsit şi au fugit. Ceata ostaşilor,

căpitanul lor, şi aprozii Iudeilor, au prins deci pe Isus, şi

L-au legat.Marcu 14:50; Ioan 18:12

Nu poţi săciteşti aceasta fără a

nuavea o senzaţie

denepotrivire.

Isus erasingur. Detaşamentul

trimispentru a-L

aresta trebuie

să finumărat

între 300 şi 600 de soldaţi. Înplus

mai erau

acoloaprozi

aiiudeilor,

preoţi şislujitori.

Erau preamulţi

cu

siguranţă,dar nu

poţisă nu te întrebi dacă

undeva înlăuntrul

lor nucumva

se simţeau fărăputere.

Ei L-aubruscat pe Isus

şi L-au legat. Satan trebuie să fi chicotit de încântare.

la JudeCată

Pe Isus L-au dus la marele preot,unde s-au adunat toţi preoţii

cei mai de seamă, bătrânii şi cărturarii. Marcu 14:53

Judecăţilela

Templunu se

ţineauîn

timpul nopţii. Faptul

că Sanhedrinul, format dinşaptezeci şi

unu de bărbaţia

pututficonvocat

atât derepede spune ceva

despre complot.

Disponibilitatealor de

a seaduna în miezul

nopţii spune

chiarmai multe.

Ceeace făceau ei era strict ilegal

dupăcum

spunea legea lor.Chiar şi

pentrucei care nu erau

familiarizaţi

cu sistemuljuridic

alzilei, neregularităţile procesului

erau

dureros deevidente.

Nucontează.

Lasăregulile.

Ei Îlvroiau

mort pe Isus.

Preoţii cei mai deseamă şi tot Soborul căutau vreo mărturie

împotriva lui Isus, ca să-L omoare; dar nu găseau nici una.

Pentru că mulţi făceau mărturisiri mincinoaseîmpotriva Lui,

dar mărturisirile lor nu se potriveau.

Atunci marele preot s-a sculat în picioare în mijlocul

adunării, a întrebat pe Isus, şi I-a zis: “Nu răspunzi nimic?

Page 236: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

226 Capitolul Treisprezece

Ce mărturisesc oamenii aceştia împotriva Ta?” Isus tăcea,

şi nu răspundea nimic. Marcu 14:55-61

eŞti tu duMnezeu?

Marele preot L-a întrebat iarăşi, şi I-a zis: “Eşti Tu, Cristosul,

Fiul Celui binecuvântat?” Marcu 14:61

Întrebarea era foarte clară: “Eşti Tu Dumnezeu sau nu?”

“Da, sunt,” i-a răspuns Isus. “Şi veţi vedeape Fiul omului şezând

la dreapta puterii şi venind pe norii cerului.”

Atunci marele preot şi-a rupt hainele, şi a zis: “Ce nevoie mai

avem de martori? Aţi auzit hula. Ce vi se pare?”

Toţi L-au osândit să fie pedepsit cu moartea. Marcu 14:62-64

Marelepreot, Caiafa,

ştia exact cea spus

Isus. Isussusţinea

că era Dumnezeu Însuşi. Hulă era orice lucru care murdărea

caracterul lui Dumnezeu,iar ca un om să se

numeascăpe sine

Dumnezeuera sacrilegiu.

DarIsus nu era

un simpluom—

El

eraDumnezeu! Cu

toate acestea, nici Caiafa şi nici ceilalţi

lideri iudei nu L-au crezut. Aşa că L-au condamnat la moarte.

Dar erao problemă: Sanhedrinul nu avea

autoritatea să dea

sentinţacu moartea; doar

romanii puteauface

acestlucru.

2 răstignirea

Fiindcă judecăţilefăcute

noapteaerau ilegale,

Sanhedrinul

s-a întrunitdin

nou, imediat după răsăritulsoarelui

pentru a

aplica metodele legalede

judecare alui

Isus.El

trebuiesă

fi fost

epuizat. Nu dormisetoată noaptea,

iar ei I-au mai aplicat şio

bătaie dură ca să seasigure

că El ştiecine este

încontrol.

S-au sculat toţi, şi au dus pe Isus înaintea lui Pilat. Luca23:1

pilat din pont

Pilat dinPont, guvernatorul

Iudeii,avea

întreagaautoritate

a Romeiimperiale în

spatele lui.De vreme ce în

majoritatea

cazurilor curteade judecată

evreiascănu

putea aplica pedeapsa

cu moartea, eiaveau nevoie

depermisiunea romană. Pilat

era

omullor.

Liderii de laTemplu ştiau

că elera influenţabil,

aşa

cănu

eranevoie

decât depuţină convingere.

Page 237: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Treisprezece 227

Şi au început să-L pârască, şi să zică: “Pe omul acesta l-am

găsit aţâţând neamul nostru la răscoală, oprind a plăti bir

Cezarului, şi zicând că el este Cristosul, Împăratul.” Luca23:2

Isusnu

le-a interzis niciodată celorce-L

urmau să plătească

birul. De fapt, Isusaspus tocmai opusul. Aceasta era

o

minciună sfruntată. Darfiind încălcate

atâteaalte legi,

cine

oare mai ţinea seama?Pe

de altă parte, eraadevărat

că Isus

susţinea că este Mesia!

Pilat L-a întrebat: “Eşti Tu Împăratul Iudeilor?” Luca 23:3

“Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta”, a răspuns Isus.

“Dacă ar fi Împărăţia Mea din lumea aceasta, slujitorii Mei

s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile Iudeilor; dar acum,

Împărăţia Mea nu este de aici.” Ioan 18:36

Împărăţia lui Isus începeaîn

inimă. El nu avea ambiţii politice.

“Atunci un Împărat tot eşti!” I-a zis Pilat.

“Da”, a răspuns Isus. “Eu sunt Împărat. Eu pentru aceasta

M-am născut şi am venit în lume, ca să mărturisesc despre

adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul Meu.”

Pilat I-a zis: “Ce este adevărul?” Ioan 18:37,38

Oamenii mai pun aceastăîntrebare

şi astăzi.Dar

Pilat nuavea

chefde ascultat; el nici măcar nu

a aşteptat răspunsul.

După ce a zis aceste vorbe, a ieşit iarăşi afară la Iudei şi le-a

zis: “Eu nu găsesc nici o vină în El.” Ioan 18:38

Pilat nuavea încredere

în preoţi. În calitate deguvernator

roman, el ştia că era urât de evrei, şi avea motive să creadă că

preoţii nuaveau

învedere interesul

luiCezar. Sanhedrinul

trebuiasă aibă alt motiv

pentrucare Îl vroia mort pe

Isus.

Pilat a zis preoţilor celor mai de seamă şi noroadelor: “Eu nu

găsesc nici o vină în omul acesta.”

Dar ei stăruiau şi mai mult, şi ziceau: “Întărâtă norodul,

şi învaţă pe oameni prin toată Iudea, din Galilea, unde a

început, până aici.”

Cânda auzit Pilat de Galilea, a întrebat dacă omul acesta este

galilean. Şi cânda aflat că este de sub stăpânirea lui Irod, L-a

trimes la Irod, care se afla şi el în Ierusalim în zilele acelea.

Luca 23:4-7

Page 238: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

228 Capitolul Treisprezece

Pilatavea autoritatea

să ascultecazul

lui Isus, darsituaţia

deveneaincomodă. Isus era

acuzatde

provocarea poporului

larevoltă.

Ce explicaţiele-ar

fidat

elsuperiorilor

lui dinRoma

dacăIsus

chiarîncepea o răscoală?

Ar fi maiuşor

dacă ar

arunca toatătărăşenia pe

umerii lui Irod.Pe

lângă toate, Irod

nu îi era prieten, aşa că Pilatapasat

responsabilitatea.

irod antipa

IrodAntipa

erafiul lui

Irod cel Mare. Ca marionetăa Romei, i

s-adat jurisdicţie

asupraprovinciei natale

a luiIsus, Galileea.

Elvenise

la Ierusalimpentru sărbătoarea anuală a Paştelui.

Irod, când a văzut pe Isus, s-a bucurat foarte mult; căci de

mult dorea să-L vadă, din pricina celor auzite despre El; şi

nădăjduia să-L vadă făcând vreo minune. I-a pus multe

întrebări; dar Isus nu i-a răspuns nimic. Luca 23:8,9

Joi Seara Târziu:

Isus arestat în Grădina

Ghetsimani şi dus la casa

marelui preot. Se crede că ei

au călătorit în jurul zidului din

parteaVineri Dimineaţa:

de nord pentru a evita

Pilat Îl trimite pe

Vineri Dimineaţa Devreme:

Isus dus la Fortăreaţa Romană

pentru a se înfăţişa înaintea

lui Pilat din Pont.

forfota de la Templu.

Isus la Irod care Îl

trimite înapoi

la Pilat.

Casa Marelui

Preot

Grădina

Ghetsimani

Vineri la Răsărit:

După ce s-a înfăţişat

înaintea lui Ana, a lui

Caiafa — marele preot şi

a Sanhedrinului în adunarea

din timpul nopţii, Isus este dus

la Templu pentru o judecată scurtă

înaintea Sanhedrinului, pentru a con

cretiza acuzaţiile.

Page 239: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Treisprezece 229

tăCut

Isus ştia că Irod nu era interesat să afle adevărul. El dorea

doar săvadă o minune, manifestând

astfelolipsă de

respect

deliberată faţă de caracterul luiIsus. Isus

nui-a dat

satisfacţie

lui Irod. În schimb, El a rămas tăcut.

Preoţii cei mai de seamă şi cărturarii stăteau acolo, şi-L pârau

cu înfierbântare. Irod, cu ostaşii lui de pază, se purtau cu El

cu dispreţ; şi, după ce şi-a bătut joc de El, şi L-a îmbrăcat cu

o haină strălucitoare, L-a trimes înapoi la Pilat. În ziua aceea,

Irod şi Pilat s-au împrietenit unul cu altul, căci erau învrăjbiţi

între ei mai înainte. Luca 23:10-12

răstigneŞte-l!

Dinmomentul arestării Lui,

Isusafost la

cincijudecăţi: trei

dintre ele fiind evreieşti, şi două romane. Această a şasea

judecată urmasă fie

şi ultima. Pânăîn acest

momentîn

oraş s-a

împrăştiat vestea. Iar acumnu

numai marele preotşiSanhedrinul

Îlacuzau

pe Isus. Li s-a adăugatomulţime schimbătoare,

care doar cucâteva

zile în urmă strigase: “Osana”, darcare

acumcerea cu

vehemenţă: “Răstigneşte-L!” Pilatse găsea într

o dilemă. Cu cât avea mai mult de-a face cu Isus, cu atât era

mai convins că era ceva neobişnuit la acest om!

Pilat a strâns pe preoţii cei mai de seamă, pe fruntaşi şi pe

norod, şi le-a zis: “Mi-aţi adus înainte pe omul acesta ca pe

unul care aţâţă norodul la răscoală. Şi iată că, după ce l-am

cercetat cu de-amănuntul, înaintea voastră, nu l-am găsit

vinovat de nici unul din lucrurile decare-L pârâţi. Nici Irod nu

i-a găsit nici o vină, căci ni l-a trimes înapoi; şi iată că omul

acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte. Eu deci, după ce

voi pune să-L bată, îi voi da drumul.” Luca 23:13-16

Nici Irod şi niciPilat

nuL-au

găsit peIsus vinovat

deceva

ce

să meritepedeapsa

cumoartea.

De fapt, părea cănimeni

nu-L

putea acuzade

nici o crimă. Sperând să mulţumească mulţimea,

Pilataoferit un

compromisslab. Acesta

aveadouă părţi:

1. Urma să Îl biciuiască pe Isus:

Aceastanu

era o biciuire obişnuită. Biciul era reprezentat de

unbăţ prevăzut

cufâşii

depiele fixate

laun capăt. Fiecare fâşie

eraprevăzută

cuaşchii din os sau metal

înformă de fluture.

Condamnatul avea braţele legate între eleşi

legate deasupra

Page 240: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

230 Capitolul Treisprezece

capului laun

stâlp, ceeace îi

expunea întregul spate bătăii. Pe

măsură ce biciul lovea, osulşimetalul pătrundeau în carne. Când

biciul era tras înapoielsmulgea practic carnea

depe spate. Acest

tip debiciuire era atât de dură încât deseori victima murea.

Dupălege,

obiciuire

puteafi aplicată doar

unuiprizonier

condamnat la moarte. Pilat însuşi spusesecă

Isusera

nevinovat.

Fiindcă o biciuire romană era un tratament atât de oribil, se

poatepresupune

că Pilatspera

ca aceasta să-imulţumească

pe cei care L-au pârât peIsus pentru

ca ei săaccepte

cea dea

doua ofertă pe carele-o

făcea.

2. Urma să Îl elibereze pe Isus:

Era un obicei roman local de a elibera de Paşte un răufăcător

condamnat,ca un act de

bunăvoinţă. Pilat asugerat ca

Isussă

fie eliberat— după

ceafost bătut. Mulţimea

afost

unanimă

înrăspunsul

ei:

Ei au strigat cu toţii într-un glas: “La moarte cu omul

acesta!…”

Pilat le-a vorbit din nou, cu gând să dea drumul lui Isus. Dar

ei au strigat: “Răstigneşte-L, răstigneşte-L!”

Pilat le-a zis pentru a treia oară:“Dar cerău a făcut? Eu n-am

găsit nici o vinăde moarte în El. Aşa că, dupăce voi pune să-L

bată, Îi voi da drumul.” Luca 23:18,20-22

Atunci Pilat a luat pe Isus, şi a pus să-L bată. Ioan 19:1

Soldaţii nu s-au mulţumit cuduritatea

biciuirii.

Ei au decis săadauge o

micăglumă.

Ostaşii au împletitocunună de spini, I-au pus-opecap, şi L-au

îmbrăcat cu o haină de purpură. Apoi, s-au apropiat de El, şi

ziceau: “Plecăciune, Împăratul Iudeilor!” Şi-i dădeau palme.

Ioan 19:2,3

Umilirea nu eraparte

dinsentinţa lui Pilat. O

haină depurpură

erapurtată

înmod normal

de regalitate.Spinii

erauoparodie

Page 241: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Treisprezece 231

crudăa unei coroane

imperiale.Aceasta

era bătaie de joc de

cel mai rău fel.

Cu 700 de ani înainte de acest moment, profetul

Isaia a scris:

Dispreţuit şi părăsit de oameni…şi noi nuL-am băgat

în seamă. Isaia 53:3

Pilat a ieşit iarăşi afară, şi a zis Iudeilor: “Iată că vi-L aduc

afară, ca să ştiţi că nu găsesc nicio vină în El.” Isus a ieşit deci

afară, purtând cununa de spini şi haina de purpură. “Iată

omul!” le-a zis Pilat. Ioan 19:4,5

Pilat trebuiesă fi

ştiut adâncîn

inima luică

punea deoparte orice

fel de dreptate. Fără îndoială el speraca

acest om sfâşiat, încoronat

cuspini, sângerând,

săprovoace măcar puţină milă.

CândL-au zărit preoţii cei mai de seamă şi aprozii,auînceput

să strige: “Răstigneşte-L! Răstigneşte-L!”

“Luaţi-L voi şi răstigniţi-L”, le-a zis Pilat, “căci eunu găsesc nici

o vină în El.” Ioan 19:6

Pilat ştia foartebine

că einu puteau

faceaşa ceva. Curţile

de

judecatăevreieşti nu puteau aplica sentinţa

cumoartea.

fiul lui duMnezeu

Iudeii i-au răspuns: “Noi avem o Lege, şi după Legea aceasta,

El trebuie să moară, pentru că S-a făcut pe Sine Fiul lui

Dumnezeu.”

Când a auzit Pilat aceste cuvinte, i-a fost şi mai mare frică.

A intrat iarăşi în odaia de judecată, şi a zis lui Isus: “De unde

eşti Tu?”… Ioan 19:7-9

Pilat tocmai aflase că Isus era din Galileea, acesta este motivul

pentru care L-a trimis la Irod.Acum, din nou, Îl întreba pe Isus

deunde era. Fără îndoială

căavea emoţii având de

a face cu cineva care susţineacă

este Dumnezeu!

Grecii credeaucă

dumnezeii au coborât de pe

muntele Olimp pentru a trăi la un loc cu

oamenii. Poatecă

Pilat se întreba dacă Isus

intra şi El în aceeaşi categorie. Cu siguranţăacesta nu era un răufăcător obişnuit. Prinmodulîn

care s-a comportatîn

faţa curţii

dovedea o paceşio încredere uimitoare.

Isus, de unde eşti Tu cu adevărat?

Page 242: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

232 Capitolul Treisprezece

…Dar Isus nu i-a dat nici un răspuns. Pilat I-a zis: “Mie nu-mi

vorbeşti? Nu ştii că am putere să Te răstignesc, şi am putere

să-Ţi dau drumul!”

“N-ai avea nici o putere asupra Mea”, i-a răspuns Isus, “dacă

nu ţi-ar fi fost dată de sus…

De atunci Pilat căuta să-i deadrumul. Dar Iudeii strigau: “Dacă

dai drumulomului acestuia, nu eşti prieten cu Cezarul. Oricine

se face pe sine împărat, este împotriva Cezarului.”

Când a auzit Pilat aceste vorbe, a scos pe Isus afară; şi a şezut

pescaunulde judecător, în locul numit “Pardosit cu pietre”, iar

evreieşte: “Gabata.” Era ziua Pregătirii Paştelor… Ioan 19:9-14

ZiuaPregătirii

era ziua în care era omorâtmielul

dePaşte.

Pilat a zis Iudeilor: “Iată Împăratul vostru!”

Dar ei au strigat: “Ia-L, ia-L, răstigneşte-L!”

“Să răstignesc pe Împăratul vostru?” le-a zis Pilat.

Preoţii cei mai deseamăaurăspuns: “Noi n-avem alt împărat

decât pe Cezarul!” Ioan 19:14,15

Aceastaa

fost respingerea finalăa lui Isus

ca Împărat al

Israelului. Ei au ales Cezarul Roman în locul lui Dumnezeu.

Atunci L-a dat în mâinile lor, ca să fie răstignit.

Au luat deci pe Isus, şi L-au dus să-L răstignească. Isus, ducându

Şi crucea, a ajuns la locul, zis al “Căpăţânii”, care în evreieşte

se cheamă “Golgota”. 2 Acolo a fost răstignit; şi împreună cu

El au fost răstigniţi alţi doi, unul deoparte şi altul de alta, iar

Isus la mijloc.Ioan 19:16-18

răstignire

Răstignirea era o formăromană de pedeapsă

capitală folosităîn

cazulsclavilor sau

a criminalilorde cea mai joasă

speţă.Era

o

metodă obişnuităde

execuţieşi

istoria seculară vorbeşte despre

sute deoameni

care erarăstigniţi,

toţiîn acelaşi timp. Cercetările

audovedit

căexistau

maimulte

forme derăstignire:

Uncopac: Victima

era purşisimplu aşezată cu

spatelela

copacşi era

ţintuităde el, în direcţia oarecare în care se

întindeau crengile.Josephus,

istoricul evreudin primul

secol,vorbeşte despre

soldaţiromani

care se distrau

răstignind captiviîn

poziţii neobişnuite.3

Page 243: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Treisprezece 233

Înformă

de I: Un singurstâlp

înfipt înpământ. Mâinile

erabătute

încuie deasupra capului.

unanumit

unghi.Trupul

eraîntins,

mâinile şipicioarele

eraufixate

la celepatru

colţuri.

În formă de T: O bârnă având o bară transversală la

capătulsuperior. Aceasta era probabil

cea maiobişnuită,

după cea pecopac.

Braţele erauîntinse

de-alungul

barei transversale.

În formă deX:

Practic două bârneînfipte

înpământ

la

În formă de : De obicei era rezervat criminalilor de o

oarecare notorietate. În vârful crucii era fixat un certificat

care descria crimarespectivului.

Acesta eratipul

de

cruce pecare

afost răstignit Isus.

Victimaera de obicei

răstignităgoală. Mâinile şi

picioarele

erau ţintuitede

cuiecare erau trecute

prinoasele încheieturii

de la mână şi oaselegleznei.

Cu 1000 de ani în urmă Dumnezeu l-a instruit pe

împăratul Davidsă scrie un psalm

întreg despre modul

în care urma să moară Isus. În el, David înregistrează4

spuselelui

Dumnezeu…

…mi-au străpuns mâinile şi picioarele: toate oasele aş

putea să mi le număr. Ei, însă, pândesc şi mă privesc.

Psalmi 22:16,17

Acestaa

fost scris cu mult timpînainte

ca romanii săvină

laputere,

şi cu aproximativ 800 deani înainte

ca romanii să

adopte răstignirea ca metodă oficială depedeapsă capitală.

Pânăîn zilele

noastre,răstignirea este considerată

afi cea mai

brutală formă deexecuţie.

Moartea era înceată. Uneori dura

zile întregi. În final, victima murea asfixiată. Atârnând cu

braţele întinse, presiunea exercitată asupra diafragmei făcea

imposibilă respiraţia. Victima putea inhala aer doar dacă

se ridica trăgându-se cu braţele şi împingând cupicioarele

pentrua crea

spaţiul necesar cadiafragma

să poatăfuncţiona.

Desigur, aceastătragere şi

împingere eraufăcute în sens invers

rezistenţei opuse de cuie, ceea ce cauza dureri cumplite.

Moartea intervenea cândepuizarea

şi starea de şoc făceau

victimaneputincioasă

de a-şi ridica trupul.

Page 244: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

234 Capitolul Treisprezece

Cuieleşi

respiraţia chinuită nuerau

singurele sursede

angoasă.

Victimamai

sufereaşi din cauza

expuneriişiasetei. Oamenii

veneausă se uite, iar în

cazul lui Isus,să-şi bată

joc.

Pilat a scris o însemnare, pe care a pus-o deasupra crucii,

şi era scris: “Isus din Nazaret, Împăratul Iudeilor.” Mulţi din

Iudei au citit aceastã însemnare, pentru că locul undefusese

răstignit Isus era aproape de cetate: era scrisă în evreieşte,

latineşte şi greceşte. Ioan 19:19-20

Ostaşii, dupăce au răstignit pe Isus, I-au luat hainele, şi le-au

făcut patru părţi, câte o parte pentru fiecare ostaş. I-au luat

şi cămaşa, care n-avea nici o cusătură, ci era dintr-o singură

ţesătură de sus până jos.

Şi au zis între ei: “Să n-o sfâşiem, ci să tragem la sorţi a cui

să fie.” Ioan 19:23-24

Trasulla sorţi era

o evadarede la realitatea

sângeroasei

însărcinări.În timp ce

soldaţiistăteau sub

crucea lui Isus,

poatearuncând

zarurileîntr-un

coif, ei nuaveau

deunde

ştie că făcândastfel

împlineauo profeţie antică.

Aceasta s-a întâmplat casă se împlinească Scriptura, care zice:

“Şi-au împărţit hainele Mele între ei, şi pentru cămaşa Mea au

tras la sorţi.” Iată ceau făcut ostaşii. Ioan 19:24compară cu Psalmi22:18

Norodul stătea acolo şi privea. Fruntaşii îşi băteau joc de Isus,

şi ziceau: “Pe alţii i-a mântuit; să Se mântuiască pe Sine însuşi,

dacă este El Cristosul, Alesul lui Dumnezeu.” Luca 23:35

Cuzece

secole înurmă, împăratul

Davidascris în mod

profetic căIzbăvitorul

Promisurma

să fie batjocorit.

Dareu sunt vierme,nuom,amajuns deocaraoamenilor

şi dispreţuit de popor. Toţi cei ce mă văd îşi bat joc de

mine, îşi deschid gura, dau din cap. Psalmi 22:6,7

Pânăşi cuvintele batjocoritoare au fost înregistrate

de David.

“S-a încrezut în Domnul! Să-L mântuiască Domnul,

să-L izbăvească, fiindcă-L iubeşte!” Psalmi 22:8

Ostaşii de asemenea îşi băteau jocde El; se apropiau, Îi dădeau

oţet, şi-i ziceau: “Dacă eşti Tu Împăratul Iudeilor, mântuieşte

Te pe Tine însuţi!”

Unul din tâlharii răstigniţi Îl batjocorea, şi zicea: “Nu eşti

Tu Cristosul? Mântuieşte-Te pe Tine însuţi, şi mântuieşte

ne şi pe noi!”

Page 245: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Treisprezece 235

Dar celălalt l-a înfruntat, şi i-a zis: “Nu te temi tu de Dumnezeu,

tu, care eşti supt aceeaşi osândă? Pentru noi este drept, căci

primim răsplata cuvenită pentru fărădelegile noastre; dar

omul acesta n-a făcut nici un rău.”

Şi a zis lui Isus: “Doamne, adu-Ţi aminte de mine, când vei

veni în Împărăţia Ta!”

Isus a răspuns: “Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în rai.”

Luca 23:36,37,39-43

Isus l-a asigurat pe tâlharcă

imediat ce amândoi mureau, duhurile

lorurmau să se

întâlneascăîn

Paradis. Isus putea spuneacest

lucru fiindcăştia că

omul acestase

încredeaîn El să îl scape de

consecinţele păcatuluisău—

depedeapsa veşnică.

Era cam pe la ceasul al şaselea. Şi s-a făcut întuneric peste

toată ţara, până la ceasul al nouălea… Luca 23:44

Şi în ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: “Eloi, Eloi,

lamasabactani” care, tălmăcit, înseamnă: “Dumnezeul Meu,

Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” Marcu 15:34

Dinnou,

cu 1000 de ani în urmă,împăratul

Davidascris

că MESIAurma

săspună

exact aceste cuvinte.

Dumnezeule! Dumnezeule! Pentru ce m-ai părăsit?

Psalmi 22:1

Page 246: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

236 Capitolul Treisprezece

Nu fără motiva

strigatIsus

aceste cuvinte cuvoce

tare. Ne

vom uita laînţelesul

lorîntr-un capitol următor.

Semnificaţiaultimelor momente ale vieţii

luiIsus pe

crucenu

poate fiaccentuată suficient.

Bibliaspune…

Isus a strigat cu glas tare:…”S-a isprăvit!…Tată, în mâinile

Tale Îmi încredinţez duhul!” Şi când a zis aceste vorbe…şi-a

plecat capul, şi şi-a dat duhul. Luca 23:46 şi Ioan 19:30

Perdeaua dinăuntrul Templului s-a rupt în două de sus

până jos. Marcu 15:38

Isus era mort. Nu este greu deimaginat

căîntregul

tărâm al

răului era în extaz.5 Satan şi demonii lui au avut succes mai

maredecât

au sperat în cele maiîndrăzneţe

vise alelor.

Din

perspectiva lor,ei L-au

ucispe

Dumnezeu. IzbăvitorulPromis

era mort! Dar eraucâteva lucruri

care nuprea

sepotriveau

dinpunctul

devedere

allui

Satan. De ces-a rupt

perdeaua

din templu desus până

jos? Şi de ceastrigat

IsusS-a

isprăvit!

cu atâta intensitate?

perdeaua ruptă

Văamintiţi,

Templulera

o replicăpermanentă

acortului

întâlnirii. Perdeauaîn cauză despărţea

Locul sfântde Locul

preasfânt. Ruperea

acestuivăl

nu era un lucru mărunt.

Înaintede toate, Biblia

spunecă

perdeaua proteja Locul prea

sfânt deprivirea

omului.Ate uita în spatele

perdeleiînsemna

moarte.Dumnezeu

i-aspus

lui Moise cu secole în urmă…

“Vorbeştefratelui tău Aaron, şi spune-i sănu intre în tot timpul

în sfântul locaş, dincolo de perdeaua din lăuntru, înaintea

capacului ispăşirii, care este pe chivot, ca să nu moară; căci

deasupra capacului ispăşirii Mă voi arăta în nor.” Levitic 16:2

În al doilea rând, să rupi perdeaua în orice fel ar fi implicat omuncă

titanică.Se

spune că perdeaua era lungă de 18 m şi lată de 9m,

având grosimea mâinii unui bărbat— aproximativ 10 cm.6

În altreilea rând, a rupe de

sus înjos, putea însemna

un singur

lucru: Dumnezeu a rupt perdeaua,nu omul.

După calculele evreilor, Isus amurit în

ceasulal

nouălea,care

ar fiînsemnat

ora 15:00.Templul

trebuie să fi fost plin de

preoţi care îşiîmplineau îndatoririle

sfinte. Eratimpul

jertfei

deseară,

când era ucisun

miel. În acelaşi timp era şiPaştele.

Page 247: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Treisprezece 237

Vestea perdelei ruptenu putea fi ascunsă. Prea mulţi oameni erau

prezenţi,şievenimentul era prea şocant pentru a putea

fiuitat.

Semnificaţia întregului incidentva

fiexplicată

imediat.

s-a isprăVit!

Propoziţia“S-a

isprăvit” este tradusădintr-un singur cuvânt

grecesc tetelestai.Tetelestai

era folosit în multe feluri,dar

următoarele trei sunt semnificative în context:7

1.Tetelestai

era folosit de către un slujitor care îi raporta

stăpânuluisău

cândîşi

terminalucrul: “Lucrarea

pecare

mi-ai încredinţat-oeste terminată.”

2.Tetelestai

eraşiun

termen familiarîn

viaţa comercialăgreacă.

Elsemnifica terminarea unei tranzacţii,

cândo datorie

era

plătităîn totalitate.

Cândera

achitatăşi

ultima plată,se

puteaspune “tetelestai”,

adică: “Datorianu

mai este.” Au

fost găsite certificateantice pentru

taxepe

care era scris

tetelestai —plătit în totalitate.

3.Alegerea unuimielpentru jertfa de la templu era întotdeaunaun

momentimportant. Era cercetată turma şi la găsirea unui miel

fără cusur, se spunea tetelestai— treaba a fost terminată.

Page 248: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

238 Capitolul Treisprezece

Luat literal Isus a strigat: “Lucrarea pe care Mi-ai încredinţat-o este

terminată, datoria este plătită, mielul pentru jertfă afost

găsit.”

Scriptura spunecă

Isus a strigatcu

voce tare: “S-a isprăvit.”

Sutaşul, când a văzut ce se întâmplase, a slăvit pe Dumnezeu,

şi a zis: “Cu adevărat, omul acesta era neprihănit!” Luca23:47

Este de remarcat că tocmaicenturionul, un

ofiţerpeste

100 de

oameni, afost cel

care a comentat imediatla

adresa strigătului

luiIsus. Cu siguranţă

că el, unmilitar, cunoştea diferenţa dintre

un geamăt al înfrângerii şiun strigăt

victorios.

De frică să nurămână trupurilepe cruce în timpul Sabatului,

căci era ziua Pregătirii, şi ziua aceea de Sabat era o zi mare,

Iudeii au rugat pe Pilat să zdrobească fluierele picioarelor

celor răstigniţi, şi să fie luaţi de pe cruce. Ioan 19:31

zdrobeŞte piCioarele

Erasăptămâna Paştelui

şi această zi era apogeul,atunci

când

mielulurma să fie ucis. Preoţii de

seamăau vrut ca

situaţia

legată derăstignire

să setermine

odată,pentru

ca ea să nu

afectezesărbătoarea.

Eiau cerut

capicioarele

lui Isus să fie

zdrobite.Aceasta însemna

că celrăstignit

nu maiputea

să se

ridicepentru

a respira,urmând asfixierea în scurt timp, în caz

căşocul ruperii

oaselor nu îl omora mai înainte.

Ostaşii au venit deci, şi au zdrobit fluierele picioarelor celui

dintâi, apoi pe ale celuilalt, care fusese răstignit împreună cu

El. Cândauvenit la Isus, şi auvăzut că murise, nu I-au zdrobit

fluierele picioarelor; ci unul din ostaşi I-a străpuns coasta

cu o suliţă; şi îndată a ieşit din ea sânge şi apă.

Faptul acesta este adeverit de cel ce l-a văzut: mărturia lui este

adevărată, şi el ştie căspune adevărul, pentruca şi voisă credeţi.

Aceste lucruris-auîntâmplat, casăseîmplineascăScriptura: “Nici

unuldin oasele Luinuva fi sfărâmat.” Şi în altă parte, Scriptura

mai zice: “Vor vedea pe cine au străpuns.” Ioan 19:32-37

3 Îngroparea Şi ÎnVierea

Vineri: după-Masa târziu

După aceea, Iosif din Arimatea, care era ucenic al lui Isus, dar

pe ascuns, de frica Iudeilor, a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia

Page 249: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Treisprezece 239

trupul lui Isusdepecruce. Pilat i-a datvoie. Elavenit deci, şia luat

trupul lui Isus.Nicodim, carela începutse dusesela Isus, noaptea,

a venit şi el, şi a adus o amestecătură de aproape o sută de litri

desmirnă şi de aloe.Au luat deci trupul lui Isus şi l-au înfăşurat

în fâşii depânzădein,cumiresme,dupăcumauobicei Iudeiisă

îngroape. În locul unde fusese răstignit Isus, era o grădină; şi în

grădinăeraunmormântnou,încarenumaifusesepusnimeni.

Din pricină că era ziua Pregătirii Iudeilor, pentru cămormântul

era aproape, au pus acolo pe Isus. Ioan 19:38-42

Femeile, care veniseră cu Isus din Galilea, au însoţit pe Iosif;

au văzut mormântul şi felul cum a fost pus trupul lui Isus în

el, s-au întors, şi au pregătit miresme şi miruri. Apoi, în ziua

Sabatului, s-au odihnit, după Lege. Luca 23:55,56

Deşi Iosif şi Nicodim făceau partedin Sanhedrin,

separe

căei

nu au respinsdovada

că Isus era cuadevărat Dumnezeu.

În

acord cu tradiţialor,

ei L-auînfăşurat pe Isus

în fâşiilungi

de

pânză de îngropăciune, impregnatecu

34 dekg

demiresme şi

apoi L-aupus

în mormânt.O piatră

mare, în formă de roată,

cântărindprobabil în jur de

douătone

afost rostogolită la

intrareaîn mormânt. Femeile s-au uitat şi apoi s-au dus acasă

să pregătească alte miresme pentru îngroparea finală. Acum

era deja vineri seara.

sâMbăta

Adoua zi care vine dupăziua Pregătirii, preoţii cei maideseamă

şi Fariseii, s-audus împreună la Pilat, şi i-au zis: “Doamne, ne

amadusaminte că înşelătorul acela, pecând era încă în viaţă,

a zis: ‘După trei zile voi învia.’ Dăporuncă dar ca mormântul

să fie păzit bine până a treia zi, ca nu cumva să vină ucenicii

Lui noaptea să-i fure trupul, şi să spună norodului: ‘A înviat

din morţi!’ Atunci înşelăciunea aceasta din urmă ar fi mai

rea decât cea dintâi.”

Pilat le-a zis: “Aveţi o strajă; duceţi-vă de păziţi cum puteţi.”

Ei au plecat, şi au întărit mormântul, pecetluind piatra şi

punând strajă.” Matei 27:62-66

Aceastanu

eraobandă

hai-huide soldaţi

trimisăsă păzească

mormântul. Ostrajă romană era formată din

patru pânăla

şaisprezece oameni,fiecare

bărbatfiind

antrenatsă protejeze

o suprafaţăde

aproximativ 2 mde

pământ. Împreunăei erau

în stare să seapere împotriva unui

batalionîntreg.8

Page 250: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

240 Capitolul Treisprezece

Pilat i-asfătuit pe preoţii

de seamă şi pe Farisei săsigileze

mormântul. Pestepiatra mare

reprezentânduşa se întindeau

frânghii şierau

fixatecu

lut umezit.Lutul era

mai apoi imprimat

cu uninel

cupecete.

Oriceîncercare

deaface

cevacu piatra

ar fi fost observată imediat.

duMiniCa

Straja afost rânduită la locul ei sâmbăta, de

Sabatulevreiesc.

Duminicape

când era încăîntuneric …

…iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ; căci un

înger al Domnului s-a pogorât din cer, a venit şi a prăvălit

piatra de la uşa mormântului, şi a şezut pe ea. Înfăţişarea lui

era ca fulgerul, şi îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii

au tremurat de frica lui, şi au rămas ca nişte morţi. Matei 28:2-4

Aceşti soldaţi duri şiexperimentaţi au avut nevoie

doar deo

privirepentru

ca să îşi dea seama că nuputeau

staîmpotriva

acestuiînger. Ultima frază din pasajul

de mai sus este un mod

deexprimare

dinprimul secol însemnând

că ei auleşinat

de

frică! Dar einu

erau singurii caretremurau.

Întreaga sferăa

răului trebuiesă fi fost dominată de

haos.Nu este greu de

imaginat cumafost—

Satanconfuz, strigând

ordini neclare

Page 251: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Treisprezece 241

în timp cedemoni

se îmbulzeau îndezordine. Ce

şoc!Cine

şi-arfi putut

imaginacă

mormântular putea fi gol.

După toate

aparenţele Isus a revenitla viaţă.

Imposibil!

Între tiMp…

…Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, şi Salome, au

cumpărat miresme,ca să se ducăsă ungătrupul lui Isus. Înziua

dintâi a săptămânii, s-au dus la mormânt dis de dimineaţă,

pe când răsărea soarele. Femeile ziceau una către alta: “Cine

ne va prăvăli piatra de la uşa mormântului?”

Şi când şi-au ridicat ochii, au văzut că piatra, care era foarte

mare, fusese prăvălită. Marcu 16:1-4

MariaMagdalena se pare că

a întorscapul şocată şi

consternată

lavederea mormântului deschis.

Probabil eaa presupus

ceea

cepărea

evident— trupul

luiIsus

fusese profanat. Plângând,

eaaîntors

spateleşia fugit

să lespună ucenicilor.

Dar Maria

şi Salome au mers mai departe şiau

intrat în mormânt.

Au intrat în mormânt, au văzut peun tinerel şezând la dreapta,

îmbrăcat într-un veşmânt alb, şi s-au înspăimântat.

El le-a zis: “Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi pe Isus din Nazaret,

care a fost răstignit: a înviat, nu este aici; iată locul unde

îl puseseră.”

“Dar duceţi-vă despuneţi ucenicilor Lui, şi lui Petru, că merge

înaintea voastră în Galilea: acolo Îl veţi vedea,cumv-a spus.”

Marcu 16:5-7

Ele au plecat repede de la mormânt, cu frică şi cu mare bucurie,

şi au alergat să dea de veste ucenicilor Lui.

Dar iată că le-a întâmpinat Isus, şi le-a zis: “Bucuraţi-vă!” Ele

s-au apropiat să-i cuprindă picioarele, şi I s-au închinat. Atunci

Isus le-a zis: “Nuvă temeţi; duceţi-vă despuneţi fraţilor Meisă

meargă în Galilea: acolo Mă vor vedea.” Matei 28:8-10

a ÎnViat

Citindistorisirea,9

poţisă percepi

confuzia şientuziasmul

veştilor de dimineaţă.Vestea adusă

de femeile încântateera

primită cu mult scepticism de către ceicare

L-auvăzut

pe Isus

murind. La început…

…cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme, şi nu

le credeau. Luca 24:11

Page 252: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

242 Capitolul Treisprezece

Petru a alergatsă se

uite la mormânt. Şi Ioan a alergat, întrecându

l pedrum

pe Petru,dar apoi l-a

aşteptatla intrare.

Simon Petru, care venea după el, a ajuns şi el, a intrat în

mormânt, şi a văzut fâşiile de pânză jos. Iar ştergarul, care

fusese pus pecapul lui Isus, nu era cu fâşiile depânză, ci făcut

sul şi pus într-un alt loc singur. Ioan 20:6,7

Acesta nuarăta

ca unmormânt jefuit.

Fâşiilelungi

depânză

folositepentru a acoperi

trupulerau

încă înfăşurate ca în jurul

unui cadavru,dar

eraucăzute

— goale! Trupul atrecut direct

prin ele. Ştergarul de pe cap era şi elîndoit,

ca şi cumcineva

ar fifăcut

ordineînainte

de plecare. Bibliaspune

căPetru a

văzut, dar că Ioan a văzut şi a crezut. Pentru Ioan nu exista

îndoială că Isus era viu! Dar Petru era confuz. El avea nevoie

de timp de gândire.

Trebuiesă fi fost încă devreme când Maria Magdalena s-a

întors, …

…şedea afară lângă mormânt, şi plângea. Pe când plângea

s-a plecat să se uite în mormânt. Şi a văzut doi îngeri în alb,

şezând în locul unde fusese culcat trupul lui Isus; unul la cap

şi altul la picioare.

“Femeie”, i-au zis ei, “pentru ce plângi?”

Ea le-a răspuns: “Pentru că au luat pe Domnul meu, şi nu ştiu

unde L-au pus.” Ioan 20:11-13

Mormântul se găseaîntr-o grădină,

de aceeapoate

că eaa

presupuscă aceşti

îngerierau grădinari. Maria era atât de

tulburatăîncât

nus-a

gândit să afle cineerau bărbaţii. Trebuie

să neamintim

că Maria eraprofund

întristată şi că întreaga

conversaţie afost

purtatăîntre

hohotede plâns.

După ce a zis aceste vorbe, s-a întors, şi a văzut pe Isus stând

acolo în picioare; dar nu ştia că este Isus.

“Femeie”, i-a zis Isus, “de ce plângi? Pe cine cauţi?”

Ea a crezut că este grădinarul, şi I-a zis: “Domnule, dacă L-ai

luat, spune-mi unde L-ai pus, şi mă voi duce să-L iau.” Isus i-a

zis: “Marie!” Ioan 20:14-16

Dacăcineva poate

rosti unnume

astfelîncât

săaducă înapoi

toate amintirile legate de fiecare întâlnire precedentă cu

cinevadrag,

atunciIsus tocmai acest lucru l-a

făcut.Maria

a

recunoscut vocea imediat.

Page 253: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Treisprezece 243

Ea s-a întors, şi I-a zis în evreieşte: “Rabuni!”adică: “Învăţătorule!”

Ioan 20:16

Acum eaavea

un alt motivpentru a plânge. Trebuie

să îşi fi

înfăşuratbraţele în jurul

Lui, probabil îmbrăţişându-I picioarele

în acord cu obiceiul acelor zile.

“Nu mă ţinea”, i-a zis Isus; “căci încă nu M-am suit la Tatăl

Meu. Ci, du-te la fraţii Mei, şi spune-le…”

Maria Magdalena s-a dus, şi a vestit ucenicilor că a văzut pe

Domnul. Ioan 20:17,18

gărzile

În timp ce seîntâmplau

toate acestea, gărzile îi căutaupe

preoţii de seamă. Nuaveau

nicio intenţie

să se prezinte în

faţalui

Pilat.

Pe cândseduceau ele,au intrat în cetate unii din străjeri, şi au

dat de veste preoţilor celor mai de seamă despre toate cele

întâmplate. Aceştia s-au adunat împreună cu bătrânii, au

ţinut sfat, audat ostaşilor mulţi bani, şi le-au zis: “Spuneţi aşa:

‘Ucenicii Lui au venit noaptea, pe când dormeam noi, şi L-au

furat.’ Şi dacăvaajunge lucrul acestala urechile dregătorului, îl

Page 254: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

244 Capitolul Treisprezece

vom potoli noi, şi văvom scăpade grijă.” Ostaşiiau luat banii,

şi au făcut cum i-au învăţat. Şi s-a răspândit zvonul acesta

printre Iudei până în ziua de astăzi. Matei 28:11-15

Afost

nevoie de osumă

uriaşăde

bani pentrua-i

convinge

peaceşti soldaţi mândri

săspună

că auadormit. Dar nu era

adevărat.Încă

o dată, poţi vedea mânalui

Satanîn

spatele

afacerii,grăbindu-se

săsalveze

ceputea

să maisalveze.

La

urma urmei, el este tatăl minciunii. Era un efort anemic de a-şi

recâştiga demnitatea. Fără îndoială, Satan a realizatcă era

învins.

Isus,Unsul,

a zdrobit capul lui Satan, exactaşa

cum a promis

Dumnezeucu

mult timpînurmă

îngrădina Edenului.

Viu

Isusa revenit

la viaţă! El era viu cuadevărat —

din punct

devedere

fizic! Timp de trei zile, trupul Său zăcu fără viaţă

în mormânt, despărţit de duhul Său. Dar apoi,printr-o

manifestare dramatică de puteresupranaturală,

Isusa

fost

înviatîntr-un

trup nou.

Isusaprezis

propriaLui moarte în timpul lucrării Sale.

“Tatăl Mă iubeşte, pentru că Îmi dau viaţa, ca iarăşi s-o iau.

Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine. Am putere

s-o dau, şi am putere s-o iau iarăşi…” Ioan 10:17,18

de Ce a trebuit să Moară isus?

Moartea lui Isus nu a fost una obişnuită. Pentru omenire,

moartea esteo consecinţă a păcatului — a

încălcării Legii

lui Dumnezeu.Dar Isus

a împlinitcele zece

porunciîn chip

desăvârşit.El era fără păcat, deci nu trebuia să moară. După

legea păcatuluişi

morţii,Isus

arfi putut

trăi pentru totdeauna.

Dar atuncide

ce a murit?Satan nu

L-aomorât pe

Isus împotriva

voii Lui; şi nici iudeii sau romanii. Isus a ales să moară, de

bunăvoie.Dar de

ce? Capitolelece

urmează vor răspundela

această întrebare.

Evenimentele acelei dimineţi erau doar începutul. În următoarele

patruzeci de zileIsus

s-a arătat multora dintre cei careÎl

cunoşteau cel mai bine. Dar înainte să trecem de ziua învierii,

existăo ultimă întâmplare

care trebuie împărtăşită.

Page 255: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

CAPITOLULTREISPREZECE - 245

72 DEORECARE AUScHIMBAT IsToRIA

Ucenicii pregătesc Paştele

Cina de Paşte

g | (.. Plimbarea spre Grădina Ghetsimani-z Isus arestat în grădină; unceniciifug

VIN Primajudecată–înaintea socrului marelui preot,Ana

AII-a judecată –înaintea marelui preot şi a Sanhedrinului

AIII-ajudecată–înaintea Sanhedrinului (pentu a olegaliza)

= - - -

E | 6:30 am AIV-a judecată–înaintea lui Piloat

AV-ajudecată –înaintea lui Irod (Isus batjocorit)

AVI-ajudecată–înaintea lui Pilat(Isus bătut)

9:00 am Răstignirea

3:00pm Isus strigă:"S-a isprăvit”;perdeaua dinTemplu ruptă

Picioarele celor doi tâlhari zdrobite; coasta lui Isusstăpunsă

losif din Arimatea cere trupul lui Isuspentru a fi îngropat

Isuspusîn mormânt

(

| SAMB

LL

Straja romană cerută şi plasată la mormânt

Mormântul sigilat

U )

pe

d

DUM Cutremur - piatra dată la oparte de îngeri; străjerii fug

S Femeile mergla mormânt

E IsusSe arată Mariei şi lui Salome

E - - -

E IsusSe arată Mariei Magdalena

IsusSe arată lui Petru

“Zilele evreieştiîncep la apus, continuănoapteaşi ziua următoare, pânăla următoreul apus.

Page 256: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

—de laioan botezătorul la ÎnViere —

MesaJul druMului spre eMaus

—dela CortulÎntâlnirii la ŞarpeledearaMă—

5

MesaJul druMului spre eMaus

— de la aVraaM la lege—

4

MesaJul druMului spre eMaus

MesaJul druMului spre eMaus

— de la adaM la noe—

3

străinul

2

Capitolul

paisrezeCe

1

Page 257: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Paisprezece 247

1 străinul

În aceeaşi zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat, numit

Emaus, care era la o depărtare de şaizeci de stadii de

Ierusalim; şi vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe

când vorbeau ei şi se întrebau, Isus S-a apropiat, şi mergea

pedrum împreună cu ei. Dar ochii lor erau împiedicaţi să-L

cunoască.

El le-a zis: “Ce vorbe sunt acestea pe care le schimbaţi între

voi pe drum?”

Şi ei s-au oprit, uitându-se trişti. Luca 24:13-17

Aceşti bărbaţi nu făceau parte din cercul intim de ucenici,dar

şi ei Îl urmaupe

Isus.

Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, I-a zis: “Tu eşti

singurul străin aici în Ierusalim, de nu ştii ce s-a întâmplat

în el zilele acestea?”

“Ce?” le-a zis El.

Şi ei I-au răspuns: “Ce s-a întâmplat cu Isus din Nazaret, care

era un prooroc puternic în fapte şi în cuvinte, înaintea lui

Dumnezeu şi înaintea întregului norod. Cum preoţii cei mai

deseamă şi mai marii noştri L-au dat să fie osândit la moarte,

şi L-au răstignit?” Noi trăgeam nădejde că El este Acela, care

va izbăvi pe Israel; dar cu toate acestea, iată că astăzi este a

treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba încă nişte

femei de ale noastre ne-au pus în uimire: ele s-au dus dis de

dimineaţă la mormânt, nu I-au găsit trupul, şi au venit şi au

spus că ar fi văzut şi o vedenie de îngeri, care ziceau că El

este viu. Unii din cei ce erau cu noi, s-au dus la mormânt, şi

au găsit aşa cum spuseseră femeile, dar pe Elnu L-au văzut.”

Luca 24:18-24

Ceidoi

ucenici audat un

scurt raportal zilei.

Desigur,toate

acestea nu eraunoutăţi pentru Isus,

dara aşteptat

în tăcere

ca ei sătermine.

Şi Elavea noutăţi pentru

ei.

Atunci Isus le-a zis: “O, nepricepuţilor şi zăbavnici cu inima,

cândeste vorbasă credeţi tot ce au spus proorocii! Nu trebuia

să sufere Cristosul aceste lucruri, şi să intre în slava Sa?” Şi a

început de la Moise, şi de la toţi proorocii, şi le-a tâlcuit, în

toate Scripturile, ce era cu privire la El. Luca 24:25-27

Page 258: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

248 Capitolul Paisprezece

Isus le-aspus

căMesia trebuia

săsufere,

să moară şi apoi să

revinăla

viaţă. El aspus că

acestlucru era

necesar. Poţifi sigur

că spusele Lui aufăcut

caunele sprâncene

să se ridice. Dar

Isus nus-a

oprit acolo. Ela revenit

laScripturile

evreieşti şi

i-aînvăţat

despre SineÎnsuşi,

chiar de laînceputuri. Apoi a

înaintat pas cu pas, întâmplare cu întâmplare,prin

întreaga

Biblie.Trebuie

să fi fosto

lecţie detoată

cinstea.

Când s-au apropiat de satul la care mergeau, El S-a făcut că

vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit de El, şi au zis:

“Rămâi cu noi, căci este spre seară, şi ziua aproape a trecut.”

Şi a intrat să rămână cu ei.

Pe când şedea lamasăcu ei, a luat pâinea; şi, după cea rostit

binecuvântarea, a frânt-o, şi le-a dat-o. Atunci li s-au deschis

ochii, şi L-au cunoscut; dar El S-a făcut nevăzut dinaintea lor.

Şi au zis unul către altul: “Nu ne ardea inima în noi, când ne

vorbea pe drum, şi ne deschidea Scripturile?” Luca 24:28-32

DumnezeuÎnsuşi

a aprins lumina cunoştinţeiîn

minţile lor.

Erauentuziasmaţi!

S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim.

Luca 24:33

Vă puteţi imaginadrumul înapoi spre

oraşcând

aceşti bărbaţi

încântaţi discutau ceurmau

să le spună celorunsprezece

ucenici. Drumul urca, dar ei trebuie să fi păstrat ritmul.

Aduceau veşti bune!

Au găsit pe cei *unsprezece şi pe cei ce erau cu ei, adunaţi

la un loc, şi zicând: “A înviat Domnul cu adevărat, şi S

a arătat lui Simon.” Şi au istorisit ce li seîntâmplase pe drum, şi cum L-au cunoscutla frângerea pâinii.*Iuda

Iscarioteanuls-asinucis.

Pe când vorbeau ei astfel, însuşi Isus a stătut în mijlocul lor,

şi le-a zis: “Pace vouă!”

Plini de frică şi de spaimă, ei credeau că văd un duh. Dar El

le-a zis: “Pentru ce sunteţi turburaţi? Şi de ce vi se ridică astfel

de gânduri în inimă? Uitaţi-vă la mâinile şi picioarele Mele, Eu

sunt; pipăiţi-Mă şi vedeţi: un duh n-are nici carne, nici oase,

cum vedeţi că am Eu.”

(Şi dupăce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile şi picioarele

Sale.) Fiindcă ei, de bucurie, încă nu credeau, şi se mirau,

Page 259: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Paisprezece 249

El le-a zis: “Aveţi aici ceva de mâncare?” I-au dat o bucată

de peşte fript şi un fagur de miere. El le-a luat, şi a mâncat

înaintea lor.

Apoi le-a zis: “Iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că

trebuie să se împlinească tot ce este scris despre Mine în Legea

lui Moise, în Prooroci şi în Psalmi.” Luca 24:33-44

Aşa cum făcusemai devreme

cu ceidoi pe drumul

spre Emaus,

Isus afolosit Biblia

pentru aexplica

toate evenimentelelegate

de moartea,îngroparea

şiînvierea

Sa. Evreii împartScriptura

în treisecţiuni —

Legea, Scrierile (sau Psalmii) şiProfeţii. Isus

a luatfiecare dintre acele secţiuni şi le-a arătat

ucenicilor cum

se aplicatotul

la El.

Atunci le-a deschis mintea, ca să înţeleagă Scripturile. Şi le-a

zis: “Aşa este scris, şi aşa trebuia să pătimească Cristos, şi să

înviea treia zi dintre cei morţi. Şisă se propovăduiască tuturor

neamurilor, în Numele Lui, pocăinţa şi iertarea păcatelor,

începând din Ierusalim. Voi sunteţi martori ai acestor lucruri.”

Luca 24:45-48

Isusa spus

că moartea,îngroparea

şi învierea Lui trebuiau să

seîntâmple pentru a împlini Scriptura.

Ela continuat

spunând

că aceasta eraoveste

atâtde

bunăîncât

urmasă

fiespusă

peste

tot,începând

cu Ierusalim.

Înainte săcontinuăm istorisirea

vrem să neoprim

şi să ne

întoarcem laînceput,

aşa cumafăcut Isus cu

ucenicii. Vrem

săvedem

cea spus

Isusdespre Sine

Însuşi în Lege, în Profeţii

şi în Psalmi.

Careeste motivul

exact pentrucare Isus

a venitpe

Pământ,

de cea trebuit

săsufere

şi să moară, când tottimpul plănuise

sărevină

laviaţă?

De ce nule-a spus pur

şisimplu

oamenilor săcreadă

în El şi

astfel să eviteîntreaga

răstignire?

Ceînsemnau

toateaceste evenimente – moartea, îngroparea

şi învierea Lui?

Ultima piesă a imaginii finale este gata să fie pusă la locul ei. Când

o veţi înţelege pe aceasta, veţi avea imagineade

ansamblu.

Page 260: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

250 Capitolul Paisprezece

2 MesaJul druMului spre eMaus

—de la adaM la noe—

Pentru a răspundela această

întrebare…de ce

atrebuit să

moarăIsus?… Ne

vomîntoarce în timp şi

vom începechiar

de laînceput.

adaM Şi eVa

Vă amintiţide

prietenia unicăcare

a existatîntre

Dumnezeu

şi om laînceputurile

creaţiei?Domnul a

făcut omul, nu ca pe

un robot, ci cuo voinţă, pentru

ca prinalegerile

caracterizate

deascultare pe

care le făcea să Îlonoreze pe Dumnezeu,

aşa

cum un fiuascultător

îl onoreazăpe

tatăl său.

Vă veţi amintică prin ascultare

omulse bucura de

beneficii

extraordinareînurma acestei relaţii, fiindcă Domnul universului

s-a angajatsă Se

îngrijeascăde

bunăstarealuiAdam

şia Evei,

umblândşivorbind

cu ei ca unprieten

de-allor.

Dar maiapoi,Adam şi Evaauignorat în mod deliberat instrucţiunile

lui Dumnezeu şi au experimentat cunoştinţa interzisă. De vreme

ce evenimentele din jurul acestui incident conţin piese vitale ale

imaginii finale, Scriptura foloseşte câteva imagini în cuvinte foarte

puternice pentru a ne ajutasă

înţelegem ce s-a întâmplat.

Biblia spunecă

omul simţeacă ştie

mai bine decât

Dumnezeu,ce

este bine pentru el.El

a ales propria lui

NSEV

cale,să facă

ceeace îi

trecea prin cap, dar acea cale

ducea într-o pustie spirituală. Omul era PIERDUT.

ÎNSTRĂINAT

PIERDUT

În loc să asculte de Dumnezeu, omul s-a încrezut în

Satan şiaascultat de el. Omul

s-aalăturat trupelor

răzvrătiteale

lui Satan, devenind astfel un DUŞMAN

al lui Dumnezeu.DUȘMAN

Daro astfel de alegere avea consecinţe.

Scriptura ne

învaţăcă urmările

păcatuluiau un

preţmare.

Fiindcănu exista

încredere,nu

exista relaţie. Prietenia

unică între om şi Dumnezeu s-asfârşit

imediat.

Despărţit de păcat, omul eraÎNSTRĂINAT

de

Dumnezeul perfect, sfânt. Dumnezeu numai era

aproape.El părea ascuns şi

distant.

Page 261: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Paisprezece 251

Satan nu era prietenul binevoitor carea

fost

Dumnezeu.Din

contră, Satanîlmanipula

pe om cu

minciunilelui

pentru aface

voia lui satanică. Omul

a devenitROBUL lui Satan şi rob al păcatului.

30#

Prin alegerea proprieivoinţe,

omula manifestat neascultare

faţă desingura poruncă

pe care i-a dat-oDumnezeu.

Lucrul

acesta nu eraunul

fărăurmări,

fiindcăoricând

încalciolege,

vei aveade-a face şi cu

o consecinţă.

Dumnezeu Şi-a scos mantia de prieten şi a pus-o pe cea

de magistrat. Ca judecător al omului, Dumnezeu a găsit

omulVINOVATde crimă –şianumede încălcarea Legii

Lui,de

păcat împotriva unui Dumnezeu sfânt.

Practic,Dumnezeu a

scris unverdict,

unCertificat

de Datornic. Omul era acum DATORNIC având un

preţ deplătit. Pedeapsa

pentru păcat eramoartea.

Oricefiinţă

umană urma săMOARĂ

dinpunct

de

vederefizic.

Duhul urmasă fie

despărţitde trup;

viaţa despărţităde familie şi prieteni.

MORT

Fiindcă duhoarea păcatului a contaminat întreaga fiinţă

a omului, Dumnezeu s-a separat de omenire. Relaţia

omului cu Dumnezeu s-a sfârşit — era MOARTĂ.

DumnezeuOm

PĂCAT

După moartea fizică, urma săvină o A DOUA

DESPĂRŢIT

MOARTE. Omul urma să fie despărţit pentru

totdeauna de Dumnezeu şi de manifestarea dragostei

Lui. El urma să fie închis în iazul de foc, locul careJUDECATĂ

VEȘNICĂ

afost

pregătit pentruSatan şi

demoniilui.

Moartea, cu cele trei aspecte ale eistăpânea

în viaţaomului

şi

omulnu putea face nimic

înlegătură

cuaceasta. Omul nu putea

alegesă

moară saunu. Era

o realitate crudă,plină

de puterepe

care toţi trebuiau săo înfrunte; pe

care toţioîmpărtăşeau; de

care toţi cei caregândeau

normal se temeau.Scriptura

afirmă

cu o finalitate absolută, fără rezerve…

…fiecare să fie omorât pentru păcatul lui. 2 Cronici 25:4

Aceste imagini în cuvintene

ajută să înţelegem cât de departe a

ajuns omenirea de Dumnezeuca

rezultat al păcatului luiAdam

şi al Evei. Omul era confruntat cu acea întrebare veche: Cum

putem noi scăpade păcatul

nostruşi de

toate consecinţelelui

VINOVAT

DATORNIC

Certificat

de

Datornic

Page 262: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

252 Capitolul Paisprezece

şisă

câştigăm o neprihănire egală cu neprihănirea lui Dumnezeu

ca săputem fi primiţi înapoi

înprezenţa Lui?

o ÎnCerCare disperată

Vă amintiţi cum au încercat AdamşiEva

săîşi

ascundă păcatul prin faptul că şi- au făcut

haine din frunze de smochin?

Amvăzut că, deşi Domnula

12

DUMNEZEU

OM

Adam APA

RENŢE

respins eforturile lor, El nu

i-a lăsat fără nicio speranţă.

Din contră, El…

…doreşteca fugarul sănurămână

izgonit dinaintea Lui. 2 Samuel 14:14

Domnul a folosit aceste evenimente pentru a-i învăţapeAdam

şi peEva,

şi pe noi în acelaşi timp,principii

care seaplică

întregiiomeniri.

aCCeptare

În acelaşimod în careAdam şi Eva nu puteau să se facă peei

înşişi

acceptabili înaintea lui Dumnezeu prin îmbunătăţirea înfăţişării

lor, nici noi nu putem fi acceptaţipe

baza modului în care arătăm.

Se prea poatesă îi

impresionăm pe alţiicu

ceea ce părem afipe

dinafară, dar Dumnezeu ştie cum suntem noi în realitate.

Am văzutcăDumnezeu s-a îngrijit de o cale prin care Adam

şi

Eva puteaufi

acceptaţi, darîn

alţi termeni. Biblia spune că…

Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam şi nevestei lui haine de

piele, şi i-a îmbrăcat cu ele. Geneza 3:21

Semnificaţia acestui verset scurt ar putea fi trecută cu privirea dacă

nuar exista alte părţi ale Bibliei care îl explică. Deci, ce înseamnă

el? Ce le-o fi spus Isus ucenicilor? Foarte simplu: în acelaşi mod

în careun

animal a trebuit să moară pentru a-i îmbrăca peAdam

şi Eva în haine acceptabile, şi Isus a trebuit să moară pentru a ne face

acceptabili în prezenţa lui Dumnezeu.Aceasta a fostşi

este ideea lui

Dumnezeu. Este calea lui Dumnezeu spre afi

acceptat.

Pemăsură ce ucenicii

încercausă

înţeleagăce

spuneaIsus,

trebuie să fi existat un torent de întrebări.

De ceacerut

Dumnezeu moartea unuianimal

pentru Adam

şiEva?

De ce nu i-a îmbrăcat Dumnezeupur

şi simplu cu

Page 263: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Paisprezece 253

frunzealese

de El? Şi de ce trebuia să moară Isuspentru noi?

Nu exista o altă cale?

Putem presupunecă

Isus a continuatcu

următoarea istorisire.

Cain Şi abel

Văamintiţi că fiii

luiAdam şi ai

EveiÎiaduceau jertfe

lui

Dumnezeu?De ce

făceauei

acest lucru?Am

văzutcă mijlocul

descăpare

rânduit de Dumnezeuavea două

dimensiuni.

Exista o dimensiune lăuntrică — ceva ce ei trebuiau să facă

în inimalor, o

decizie pe careCain

şi Abeltrebuiau

săo

ia

pentruei

înşişi.

Exista şi o dimensiune exterioară — un element vizual care să îi

ajutesă

înţeleagăde ce

era nevoieca

păcatulsă

fie îndepărtat.

Vă amintiţi cum i-am urmărit pe Cain şi Abel aducând jertfe lui

Dumnezeu, şi l-am văzut pe Cain aducând legume din grădina

lui, iar peAbel aducând primul miel din turma lui? Dumnezeu a

respins jertfa lui Cain, dar a acceptat-o pe cea a lui Abel.De

ce?

Cain

Dimensiunealăuntrică:

Cain nu L-a crezut pe Dumnezeu.

El avea idei proprii legate de modul în care putea să scape

de păcat şi să se împace cu Dumnezeu.

Înacelaşi fel, lumea noastră este plină cu oameni care au noţiuni

proprii despre Dumnezeu şi despre cum să-I fie pe plac. Este la

modă să ai o teorie proprie. Este la modăunDumnezeu făcut la

comandă. Cain s-arfi

simţitca

acasă în lumea noastră.

Dimensiuneaexterioară: Bazat pe

gândirealui, Cain

afăcut ce

a consideratde

cuviinţă.El

aadus

o jertfăcare nu

ilustramodul

în careDumnezeu rezolva

problemapăcatului.

Legumelenu

varsăsânge.

Cain aignorat

faptulcă…

…fără vărsare de sânge, nu este iertare. Evrei9:22

Jertfa luinu

a asiguratun

acoperământ ispăşitor

pentrupăcat. Biblia ne

spunesă

nu fim…

…cum a fost Cain, care"1

"3&/

Ń&

era de la cel rău…faptele

lui erau rele, iar ale fratelui

său erau neprihănite. 1 Ioan3:12

>��

�`>�

%6.

/&;&6

0.

*%&*�1

3013

**

Page 264: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

254 Capitolul Paisprezece

abel

Pede altă parte,

Dumnezeu a acceptatjertfa lui

Abel.

Dimensiunea lăuntrică: Abel se încredea în Domnul ca

Mântuitor al său. Aceasta dorea Dumnezeu. Dumnezeu

încămai

doreşte ca oamenii să seîncreadă

în El. Înpaginile

Scripturiini se spune în

mod repetatcă

trebuiesă ne

încredem

în Domnul Isus Cristos ca Mântuitor al nostru.

Dimensiunea exterioară: Dumnezeu aacceptat jertfa lui Abel

fiindcă eailustra

ceea ce Isusa împlinit pe

cruce.

Areprezentat înlocuirea:În

acelaşi modîn

careîn locul lui

Abel a murit un animal nevinovat, Isus, nevinovat de orice

păcat, a muritîn

loculnostru,

luândasupra

Lui pedeapsa

păcatului nostru.

El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca

noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire…

1 Petru 2:24

Areprezentat ispăşirea:În acelaşi mod în care un animal

şi-a vărsatsângele pentru caAbel să aibă un

acoperământ

pentrupăcate, Isus

s-aoferit ca jertfa

supremăde sânge

pentruca noi să

putem aveaparte de iertarea

păcatelor.

Bibliaspune

că relaţia cares-a

rupt dincauza

neascultării este restaurată acum prin

moartea lui Isus pe cruce.

.

/&;&6

Odinioară eraţi străini [de

Dumnezeu] şi vrăjmaşi pringândurile şi prin faptele voastre

rele, El v-a împăcat acum prin trupul

Lui decarne, prin moarte… Coloseni 1:21,22

În calitate de copiiai

lui Adam şi aiEvei,

nenaştem

în lumea aceasta ca duşmani ai lui Dumnezeu…

DUȘMAN

…dar acum, prin

moarteafizică

alui Isus pe cruce,

noisuntem împăcaţi.

Noiputem

fiprieteni

dinnou.

Relaţiaruptă a

fost restaurată.

Esteposibil

caunii

săspună:

“Da, euvăd

acummodul

în care

s-a îngrijitmoartea

luiIsus de

problemapăcatului

nostru,

dar cum putem câştigao neprihănire

egală cuneprihănirea

lui

Dumnezeupentru

ca să fim primiţiînapoi

în prezenţa Lui?”

ÎMPĂCAT

0.

%6

Page 265: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Paisprezece 255

Aşa cum am spus cu multecapitole

în urmă,această întrebare

aredouă

faţete, ca cele douăfeţe

aleunei monede.

Elesunt

legate. Nu poţi să le desparţi.Când Dumnezeu

s-a îngrijit de

problema păcatului nostru, El s-a ocupatşide lipsa neprihănirii.

Vom înţelegeacest lucru mai bine

puţinmai încolo.

noe

În zilele lui Noe, oamenii ignorau Cuvântul lui Dumnezeu. Poate

că ei credeau că bătrânul era nebun. Oricare să fi fost motivul,

ei s-auconvins pe

eiînşişi

căviaţa exista numai

pentruaici şi

acum. Dumnezeu nu s-a abţinut

de laa judeca, doar fiindcă

eiaveau o

%6.

/&;&6

filozofie de viaţă greşită.Ei au

pieritîn

nebunia lor.

Dumnezeuspunea

următorul

lucru: aşa cum oamenii din Ê

ÊÊ

0BN

FOJJ�%

JO�7SFN

FB

-VJ�/PF

Ê

>��

�`>�

*%&*�1

3013**

0.

"1"

3&/Ń&

zilele lui Noeau fost

judecaţipentru

păcatul lor,Dumnezeu îi

va judeca pe

toţioamenii,

indiferent de modul în care gândesc ei.

Nebunul zice în inima lui: “Nu este Dumnezeu!” Psalmi 53:1; 14:1

Cine se încrede în inima lui este un nebun… Proverbe 28:26

Dumnezeune

va lăsasă Îl

ignorămşi

chiarsă

respingem pentru

un timp calea descăpare

pe care Ela pregătit-o, dar

înfinal va

trebuisă

înfruntăm sfârşitul iminent: trebuiesă plătim

datoria

păcatului nostrucu moartea noastră

veşnică.

Văamintiţi cum Noe şi fiii lui

erauîn

siguranţăîn

arcă? Exista

un singurvas,

şiosingură uşă

princare să intri

pentru agăsi

refugiu de potop. Nuexista o

altăopţiune.

Înacelaşi

fel, Isus Cristos estesingura

cale cătreviaţa veşnică.

Aşa cum doar în arcă erai însiguranţă,

doar înIsus putem

fi

în siguranţă depedeapsa veşnică.

Isus i-a zis: “Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la

Tatăl decât prin Mine.” Ioan 14:6

Esteo singură

cale spreDumnezeu. Cei

careo ignoră

sauo

resping, vor aveaaceeaşi

soartăcu cei care n-au luat seama

laavertismentele lui

Noeprivind potopul

ce urma să vină:

moartea veşnicăcu toate

implicaţiileei.

Biblia este foarte explicită. Isus este singura cale către

Dumnezeu.

Page 266: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

256 Capitolul Paisprezece

babel

Văamintiţi cum am

văzutcă Babel

afost prima manifestare

areligiei organizateîn

Biblie?

>Li� Ê

ÊÊ

Ê

3&-*(*&>��

�`>�

*%&*�1301

3**

0.

0BN

FOJJ�%JO�7

SFNFB

-VJ�/PF

%6./

&;&6

"1"3

&/Ń&

Oamenii au încercat să

construiască un turn cu care

săajungă

lacer.

Am spus că

definiţia cuvântuluireligie este

următoarea: eforturile omuluide

aajunge

la Dumnezeu. La Babel, omula muncit

din greu cu cărămidă şi

smoală. În acelaşifel,

religia este unstăpân

care cere frământare

continuă.Ea cere eforturi

tot maimari

pentrua

fi pe placul lui

Dumnezeu, al dumnezeilor, al duhurilor şi al idolilor.

Încontrast

cureligia,

Bibliaspune

că singura caleadevărată

spre Dumnezeu a fost deschisăde

DomnulÎnsuşi, atunci când,

înîndurarea

Lui, Dumnezeua întins o

mânăspre

om în persoana

lui IsusCristos. Toată

lucrarea de careafost

nevoie pentru a

restaurarelaţia

ruptă afost

făcutăde Isus pe cruce.

Parcă vezi scânteia de bucurie din ochii ucenicilorpe

măsurăce

ascultau despre planullui

Dumnezeu de-a lungul miilor de ani

deistorie, plan care s-a împlinit

înIsus.

Timp desecole, omul a

tânjit după ziuaîn

care urma săfie

scăpat de judecata păcatului.

Acum venise timpul acela. Dar Isusnu

Şi-a terminat explicaţia.

Ela continuat, fără îndoială,

cupovestea lui Avraam

şiIsaac.

3 MesaJul druMului spre eMaus

—de la aVraaM la lege —

Ucenicii trebuie să se fi tras maiaproape

de Isus atunci când

Els-a

lansat în explicareapovestirii

luiAvraam

şi Isaac. Ei

erau toţidescendenţi

direcţi ai acestor doi bărbaţi.

Vămai amintiţicăDumnezeu i-a cerut luiAvraam să îl aducă jertfă

pefiul său? Isaac se găsea sub incidenţa poruncii lui Dumnezeu

de a muri şi,în

realitate,el

merita să moară fiindcă era un păcătos.

Isaac a fost legatşipus pe altar — complet neajutorat.

Ceeace

spunea Dumnezeu, era următorullucru: în acelaşi

mod în care Isaac eraneajutorat

şi nu seputea salva

pesine,

noi toţi suntem legaţi depăcat

şi nune putem salva

penoi

înşinede

consecinţele lui.

Page 267: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

CAPITOLUL PAISPREZECE - 257

Vi-l amintiţi pe Avraam luând cuţitul şi pregătindu-se să îl

înfigăîn Isaac?Avraam se încredeaînbunătatea lui Dumnezeu

că El vagăsi o soluţie la moarte.În ultimul momentDumnezeu

a vorbit din Cer şi l-a oprit. Din cauzaîncrederii lui Avraam,

Domnul s-aîngrijit de ojertfă de înlocuire pentru Isaac.

UN INLocuiToR

Tot aşa cumberbecele a muritîn locul lui Isaac, Isus a muritîn

locul nostru.Noi ar fi trebuit sămurimşi săfimpedepsiţipentru

păcatul nostru, dar Isus a murit şi pe Cruce a luat pedeapsa

noastră asupra Lui. El este înlocuitorul nostru.

Dacă berbecele nu ar fi murit, Isaac arfi pierit. DacăIsusnu ar

fi murit, noi ar fi trebuit să plătim datoria păcatului nostru.

Biblia spune că Dumnezeu a onorat credinţa lui Avraam.

"Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi aceasta i s-a socotit ca

neprihănire” Romanj43

Vă amintiţi acel Certificat de Datornic pe care îl are fiecareom ca

rezultat alpăcatului?Bibliaspune căDumnezeu a pus neprihănire

în contul lui Avraam din cauza credinţei lui. Dumnezeu afăcut

acest lucrupentruAvraamfiindcă Domnulse uitaînperspectivă

la ceea ce Isusurma să facă pe cruce. Biblia spune că ...

Nu numai pentru el [Avraam) este scris că"i-a fost socotită ca

neprihănire”; ci este scris şi pentru noi, cărora de asemenea

ne va fi socotită, nouă celor ce credem în Cel ce a înviat din

morţi pe Isus Cristos,Domnul nostru. Romani4:23,24

moartea, dar darulfără plată al lui Dumnezeu

esnică in Isus Cristos, Dumnul nostru,

- i este* Plata ăcatului esPlatap este viațaV

*ROmani 6:23

Page 268: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

258 Capitolul Paisprezece

De-a lungul istoriei, fiecare persoanăavea

un

Certificat deDatornic,

o datorieuriaşă

apăcatului

pe care fiecare om eraresponsabil

săo

plătească.

Singurulmod în care datoria

puteafi

plătităera

moarteaveşnică a acelei

persoane.

Darapoi

a venitIsus.

MoarteaLui

a plătitîn

totalitate

datoria păcatului omului—

din trecut, prezent

şiviitor.

De aceea Isusa

strigat:“S-a

isprăvit!”.

Datoriaeste plătită!

DATORIEANULATĂ

Certificat

de

Datornic

PLĂTIT

Darplata

făcutăde Isus

vafivalabilă

doarpentru o persoană

care crede, adică…

…nouă celor ce credem în Cel ce a înviat din morţi pe Isus

Cristos, Domnul nostru. Romani 4:24

Amintiţi-vă că termenulacrede, aşa cum este folosit în Biblie,

are un înţeles mai profund decât cel pe care i-l conferim

noi uneori.

Termenii credinţă, a crede, încredere, ase încrede înseamnă

în esenţă cam acelaşi lucru.

Credinţa

adevăratăse zideşte pe stări de fapt

(cumar

fi: “Isusamurit în locul

nostru pentru păcatul nostru”).

Credinţa nu sebazează

peate

simţiiertat.

Adevărata credinţăbiblică nu se opreşte la asimilarea la

nivelintelectual

a lucrurilor.Ea implică şi

o încredere a

inimii,o încredere

înadevăruri,

manifestatăprintr-un

act

voluntarde

voinţă. Noi alegemsă

credem (de ex.“Eu

cred

că Isusaplătit datoria păcatului meu”).

Toateacestea

trebuiesă fi fost

veştibune

pentru ucenici.Ele

ar trebui să fieveşti

bune şipentru noi.

Bibliaspune

că…

…tot ce a fost scris mai înainte,a fost scris pentru învăţătura

noastră, pentru ca, prin răbdarea şi nu prin mângâierea pe

care o dau Scripturile, să avem nădejde.Romani 15:4

Istorisirile despreAvraam

şi Isaac erau bine cunoscute

ucenicilor.Deşi

eile-au auzit din

copilărie, vedeauimaginea

deansamblu pentru

primadată. Pe măsură

ce Isusvorbea, era

o liniştede

puteai auzişi musca.

Toate privirileerau aţintite

spre El, spre MântuitorulPromis,

care eraacum

înmijlocul

lor. Isus a continuat.

DATORNIC

Certificat

de

Datornic

Page 269: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Paisprezece 259

paŞtele

Vă amintiţică pe

când copiiilui Israel erau sclavi în

Egiptşi

Dumnezeui-a scăpat din

mâna luiFaraon prin mari

urgii?

Ultimaurgie a

fost moarteaprimului-născut. Dumnezeu a

spus că dacăisraeliţii

ascultau decuvântul

Lui,urmau

să fie

păziţide această

tragedie.

Vă amintiţică israeliţii

trebuiausă

jertfeascăun miel? Biblia

spunecă Isus este

Mielul nostru.

Pareprea

puţin o coincidenţă faptulcă de la

începutulvieţii

Lui, Isusa

fost identificat cu acestefiinţe nevinovate.

Els-a

născutîntr-un

staul,un

loc unde puteau fiadăpostiţi

mieluşeii.

Primii luivizitatori

au fostpăstori, oameni care

seîngrijeau

de

miei şiaveau grijă

sănu

li seîntâmple

nimicrău.

Ni sespune

că Betleem-ul, oraşullui

natal,a

fost ales de marii preoţi să

fie locul unde să se crească mieii pentru jertfa de laTemplu.

Ioan Botezătorula spus

despreIsus:

“Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!” Ioan1:29

Deaceea, atunci când

Îlvedem

pe Isusidentificat

cumielul

de

Paşte,nu

artrebui să fim

surprinşi. Paralelelesunt

uimitoare.

Voi menţionadoar

câteva.

Vă amintiţică mielul de

Paştetrebuia să fie fără

cusur?

Isus era fărăpăcat.

Mielul trebuia să fie de partebărbătească.

Isus era bărbat.

Mielul de Paşte era omorât, murind în locul primului născut.

Isus a murit în locul nostru.

Sângele mielului era aplicat pe stâlpii uşii şi pe pragul de sus

al casei.

Aşa cumerai

în siguranţădoar stând

încasă, doar credinţa

în ceea cea făcut Isus

pecruce

ne asigură scăparea de

moartea veşnică.

Când a venit îngerulmorţii, el

treceade orice casă pe care

vedeasânge.

În acelaşi mod Dumnezeus-a

îngrijit deo

cale prin care

judecata Luisă

treacăpeste

noi,şi făcând

astfel, judecata

pe careomeritam noi,

a căzutpe

Isus.

Page 270: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

260 Capitolul Paisprezece

Dumnezeule-a

menţionatclar israeliţilor că nu au

voiesă

zdrobească nici un os, atunci când mâncau mielul de Paşte.

Fiindcăacel

miel erao reprezentare, o prefigurare a

luiIsus.

Nici oasele luiIsus

nu au fostrupte. Când

soldaţii romani…

…au venit la Isus, şi au văzut că murise, nu I-au zdrobit

fluierele picioarelor. Ioan 19:33

În timp ce ucenicii stăteau acolo, sorbind fiecare cuvânt, ascultându

Lpe Isuscum explica adevărata semnificaţie a Paştelui, nu puteau

sănu se gândească ce perioadă a anului era. Isus a fost răstignit

exact în ziua în care a murit mielul de Paşte. Ei nu aveau de

unde să ştiecă

preoţii intenţionau să-L omoare după terminarea

praznicului, dar ştiau un lucru — că planul lui Dumnezeu a

triumfat. Isus nu numaică

a murit în ziua potrivită,ci

şi în ceasul

al nouălea (15:00), tocmai în ceasul în care era jertfit mielulde

la

Templu — momentul jertfei de seară. El a murit exact la timp,

aşa cum a spus Biblia căse

va întâmpla.1 Scriptura spune…

…Cristos, Paştele noastre, a fost jertfit.1 Corinteni 5:7

legea

Văamintiţi de cele Zece

Porunci?Israeliţii credeau că

vorfi

uşor de împlinit. Azi,mulţi oameni cred

căpoţi

să fii pe placul

lui Dumnezeu, împlinindcele

zecereguli,

sauo versiune

modificatăa lor.

Dar noi amvăzut

că Dumnezeunu aşteaptă

nimic maipuţin

decât ascultaredesăvârşită.

Căci, cine păzeşte toată Legea, şi greşeşte într-o singură

poruncă, se face vinovat de toate.Iacov 2:10

Încercarea dea ţine

cele zeceporunci nu

reface relaţiaruptă

cu Dumnezeu.

Page 271: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Paisprezece 261

Căcinimeninuva fi socotit neprihănit înaintea Lui, prin faptele

Legii, deoarece prin Lege vine cunoştinţa deplină a păcatului.

Romani 3:20

Legeane reaminteşte

dedilema noastră veche

decând lumea,

de tipul celordouă faţete

aleunei monede.

Noi avemceva

ce nu

vrem—păcat; şi avem

nevoiede

ceva cenu avem

— neprihănire.

Cele zece porunci nu pot să ne deao neprihănire

egală cu

neprihănirealui

Dumnezeu.

Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu,

fără lege, despre ea mărturisesc Legea şi proorocii, şi anume,

neprihănirea datădeDumnezeu,care vine prin credinţa în Isus

Cristos, pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El. Romani3:21,22

Isusaarătat omenirii că există un tip de

neprihănirecare

nu

arenici o legătură

cu Legea,un nivel

debunătate

care vine

direct de la Dumnezeu. Bibliaspune

căpentru a

obţine acest

tip de neprihănire, tot ce trebuie săfacem este

săcredem.

Foarte simplu.Simplu

pentru noi, dar, pentru Dumnezeucu

implicaţiimult mai

mari.

Caracterul dreptal

lui Dumnezeunu

puteasă

treacă cu vederea

păcatulşi să

seprefacă

cănu s-a întâmplat nimic. Păcatul trebuia

pedepsit —trebuia ca

moarteasă intervină.

Pânăîn acest

moment, omula adus jertfe

animale ca plată pentru moarte,

dar acesteaerau

doaracoperăminte temporare,

fiindcă…

…este cu neputinţă ca sângele taurilor şi al ţapilor să şteargă

păcatele. Evrei 10:4

Existaoare

oaltă

soluţie? Poatecă unom

puteasă moară

pentru

altul, dar în acest caz acel om ar fitrebuit

să fie atât fărăpăcat

câtşi

dispussă

fie pedepsit.Nu

a existatnici

o astfelde

persoană.

Fiecare bărbat şi femeie din orice veac a fost confruntat cu o

datoriepersonală pentru

păcat— de

aceea ei nu ar fiputut

cu

nici unchip

săplătească

datoria altuia. Dar apoiDumnezeu

Însuşi apărăsit Cerul şi

a devenitom— un

om fărăpăcat.

Printr-unact

extraordinarde dragoste

altruistă…

Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa în

sângele Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-Şi arate neprihănirea

Lui; căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea

îndelungii răbdări a lui Dumnezeu… Romani 3:25

Natura dreaptă alui

Dumnezeu a fost satisfăcută prin moartea

lui Isus,oplată cu moartea

pentrupăcat.

Dumnezeu alăsat

Page 272: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

262 Capitolul Paisprezece

nepedepsite păcatele săvârşitemai înainte fiindcă El ştia că

într-ozi Isus

urmasă

moară pentrutoate păcatele

—trecute,

prezenteşi

viitoare— plătindpe

deplin pedeapsacu

moartea.

Isusamurit pentru ca Dumnezeu să

poată…

…în vremea de acum, să-Şi arate neprihănirea Lui în aşa fel

în cât, să fie neprihănit, şi totuşi să socotească neprihănit pe

cel ce crede în Isus. Romani 3:26

Cuvântul îndreptăţitera un

termenjuridic

folositîn curţile de

judecatădin vremea lui Isus.

Vă amintiţi evenimentelelegate

de păcătuireaomului

în grădină? Înacel

momentDumnezeu

a dezbrăcat mantiade

prietenşi şi-a

pusmantia de magistrat.

În calitate dejudecător drept

şi corectDumnezeu

l-a găsitpe

omVINOVAT

deofărădelege, încălcând Legea

perfectă alui

Dumnezeu, păcătuind împotrivaunui

Dumnezeu sfânt.Omul

stătea în faţaunui Dumnezeu încruntat,

acuzat şi

condamnatfiind un călcător

perpetuu,incurabil al

Legii. Sentinţa era moartea—

moarteaveşnică.

VINOVAT

Dar apoi Dumnezeus-a

ridicat de pe scaunul Său de judecată,

şi dezbrăcând mantia dejudecător,

Şi-a pus din nou mantia

prieteniei. Dumnezeuapărăsit înălţimile Cerului şi

a coborât

la noi în calitatea de Dumnezeul-om, Isus, pentruasta lângă

noi în faţa scaunului de judecată. Elavea

un singur scop–să

ia sentinţa noastră cu moartea asupra Lui şi săoplătească în

locul nostru. De vreme ce El nuavea

nici un păcat personal

pentru care ar fi putut să moară, Elaputut să moară pentru

păcatele altora.2 Elamurit în locul nostru. El

aputut plăti

astfel pedeapsa cu moartea pentru toate timpurile, pentru

întreaga omenire.

Păcatulnu mai era, dar

încămai era

nevoiede

neprihănire. A,

da,am văzut

mai devreme că, la fel caAvraam,

noiprimim

neprihănirea prin credinţă. Cu toate acestea, pentrua

se

puteaatribui acea

puritate,trebuia să se

întâmple cevaîn

Page 273: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Paisprezece 263

sala dejudecată a

luiDumnezeu.

Isus nualuat asupra Lui

doarhainele putrede

alepăcatului,

ci maiapoi — minunea

minunilor —El ne-a înfăşurat strâns cu haina pură, curată

a

neprihăniriiLui, un

nivelde

neprihănire care este întotalitate

egal

cuperfecţiunea LUI sfântă.

Acum, în timp ce Dumnezeu stă ca unjudecător

şi se uită

lafeţele oamenilor, oriunde

Elvede pe vreunul

îmbrăcat cu

neprihănirealui Cristos, El poate

spunecu sinceritate şi cu

dreptate: “În sala Mea dejudecată din cer, acel

bărbat,

acea femeie,stă

înfaţa Mea

fiind perfect.”Judecătorul

Atotputernical

CeruluiÎşi ridică

ciocănelulde

lemn

şi, cuolovitură, ne declară

“Neprihănit!”

DECLARAT

NEPRIHĂNIT

JUSTIFIED

Acesta esteînţelesul cuvântului ÎNDREPTĂŢIT— a

fideclarat

neprihănit înaintea lui Dumnezeu.Dar

amintiţi-vă:acest lucru

estevalabil doar

pentruaceia

care cred că Isusamurit în

locul

lor.Biblia

spunecă…

…omul este socotit neprihănit prin credinţă… Romani 3:28

Deci, fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem

pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Cristos. Romani5:1

Nu, cele zeceporunci nu

nepot face neprihăniţi.

Şi că nimeni nu este socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu,

prin Lege… Galateni 3:11

Căci toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.

Romani 3:23

Dar Legeaavea

un scop. Bibliaspune

că cele zeceporunci

sunt caun învăţător

care ne ia de mână, de conduce lacruce,

şine

scoate în evidenţănevoia

deMântuitor.

…Legea ne-a fost un îndrumător spre Cristos, ca să fim

socotiţi neprihăniţi prin credinţă. Galateni 3:24

Toţiau

nevoiede un

Mântuitor.Doar când suntem îmbrăcaţi

cuneprihănirea

luiCristos, vom

avea parte de zâmbetul

binevoitor al lui Dumnezeu.

Page 274: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

264 Capitolul Paisprezece

dragoste Şi dreptate

Pedrumul spre Emaus, Isus le-a spus ucenicilor că

a

trebuit să moară. Ideea că Isus a trebuit să moară ne creează

disconfort—

ştim că nu meritămo

astfel de dragoste. De

cea spus

Eluna

ca asta? MoarteaLui a

fostnecesară

doar

în următorul sens:

DacăDumnezeu

ar fiîngăduit

în mod exclusiv ca latura

dreaptă a naturiiLui să se manifeste,

atuncinoi

amfi murit

pentru propriile noastre păcate. Acesta arfi fost

lucrulcorect,

dardragostea Lui nu

ar fi îngăduit aceasta.

Pede altă parte, dacă numai

dragosteas-ar fi manifestat în

caracterul Său,El ar fi

ignorat păcatul pentru veşnicie.Dar

aceasta nu erao posibilitate

din cauzanaturii

Luidrepte.

Trebuiasă se

rezolveproblema

păcatului.

Pe cruce vedem manifestarea echilibratăîn mod perfect şi

complet a ambelor atribute — manifestareaunei iubiri fără

marginişi satisfacerea

unei dreptăţi infinite.Din

punctul

devedere

al luiDumnezeu, dragostea

şidreptatea

au făcut

crucea să fie necesară.

Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa

pentru prietenii săi.Ioan 15:13

Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin

faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Cristos a

murit pentru noi.Romani 5:8

4 MesaJul druMului spre eMaus

—de la Cortul Întâlnirii la Şarpele de araMă—

Amintiţi-văde modul în care Dumnezeu l-a instruit pe

Moise să construiască cortul întâlnirii. Era un element vizual

elaborat care să ne ajute să înţelegem ceea ce făcea Dumnezeu

pentruarestaura relaţia noastră ruptă cu El.

Văamintiţi că

Dumnezeu Îşi manifesta prezenţa în mijlocul israeliţilor

printr-un nor în timpul zilei şiprintr-un

stâlp de foc noaptea?

Acel stâlp plana deasupra chivotului legământului din Locul

prea sfânt.

Page 275: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Paisprezece 265

o uŞă

Cândomul

seapropia

de Dumnezeu careera

în cort,primul

lucrupe care îl

vedeaera un gard în

jurulcurţii care

avea o

singură uşă,oreamintire

a faptuluică

există osingură cale

spre Dumnezeu. Isus a spus…

“Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nuvine la Tatăl decât

prin Mine.” Ioan 14:6

altarul de araMă

Cândopersoană intra în

complexulcortului, prima

piesăde

mobilierpe care o vedea

era un altar din aramă,o reamintire

a faptuluică primul pas

spre o relaţie corectăcu

Dumnezeuse

făceaprin

jertfa de sânge.Acelaşi lucru este valabil

şi pentru

noi. Primulşi singurul pas spre

o relaţie corectăcu

Dumnezeu

esteprin

Isus, care Şi-ajertfit

viaţa în locul nostru.

Chiar şiocomparaţie foarte

scurtăîntre

aceste douălocuri

ale morţii— altarul

dearamă

şi crucea—

aratăfaptul

că Isus

aîmplinit în totalitate

imaginea grafică ilustrată prinjertfele

aduse la Cort.

Altarul de aramă Crucea

Jertfa era…

…fie din cireadă fie din turmă.

…de parte bărbătească…fără cusur…[să fie] primit de Domnul…casă facă ispăşire[sau acoperământ Isus…

…este Mielul lui Dumnezeu

…este bărbat

…este fără păcat

…a murit în locul nostru

…este calea prin care putem

sfeŞniCul

pentru păcate] pentru el…o [jertfă] de sânge. Levitic 1:2-5 avea iertarea păcatelor

…a fost jertfa de sânge adusă

pentru noi.

Vă amintiţică Dumnezeu i-a

spuslui Moise să facă un sfeşnic

din aurcurat pentru a

lumina Loculsfânt? Aceasta

esteo

întruchipare alui Isus care

a spus…

“Eu sunt Lumina lumii; cineMăurmează pe Mine,nu va umbla

în întuneric, ci va avea lumina vieţii.” Ioan 8:12

Isus vrea să îi eliberezepe

oameni dinîntunericul păcatului

şi să îi aducă la lumina vieţii veşnice.

Page 276: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

266 Capitolul Paisprezece

Masa Cu pâinile

Văamintiţi

cândDumnezeu i-a spus

luiMoise să facă

omasă

şi săpună pe

ea douăsprezecepâini,

fiecarereprezentând

unadintre cele

douăsprezeceseminţii ale lui Israel? Din nou,

aceasta esteo întruchipare a lui Isus

carea spus…

“EusuntPâinea vieţii. Cinevine laMine,nuvaflămânziniciodată;

şi cine crede în Mine, nu va înseta niciodată.” Ioan 6:35

Aşa cum cele douăsprezece pâini ilustrau faptul căera

suficientă

pâine pentru toţi din Israel, moartealui

Isus a fost pentru păcatele

întregiilumi. Fiind

pâinea vieţii, Elne oferă

viaţa veşnică.

“Adevărat, adevărat,vă spun, că cine crede în Mine, are viaţa

veşnică. Eu sunt Pâinea vieţii.” Ioan 6:47,48

perdeaua

Gândiţi-vădin

noula modul în care Dumnezeu

l-ainstruit

pe Moise săpună o

perdea groasă întreLocul

sfânt şi Locul

preasfânt.

Omulpăcătos

eraoprit

de laaintra în

prezenţa

sfântă a lui Dumnezeu.

Biblia spune cănoi suntem despărţiţi de Dumnezeu

şi nuputem

să intrăm înprezenţa Lui

dincauza

păcatului nostru. Noisuntem ÎNSTRĂINAŢI

de

Dumnezeuşi de dragostea

Lui.

ÎNSTRĂINAT

Dar apoia venit Isus. Scriptura ne

spune căperdeaua

dincort

erao imagine a trupului

Său fizic.Când

Ela murit

pecruce,

perdeaua s-a ruptîn două de sus

pânăjos. Nici

unom nu ar

fiputut rupe vălul,

darDumnezeu

l-arupt pentru a

ilustra

trupullui

Isuscare

afost jertfit

pentrutine şi

pentru mine.

Când ne punemîncrederea în El,

păcatulnostru este iertat

şiputem

săintrăm plini

de curaj înprezenţa lui Dumnezeu.

Relaţiaafost restaurată.

Page 277: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Paisprezece 267

Astfel dar, fraţilor, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare

slobodăînLoculpreasfânt,pecaleaceanouăşi vie,pe carene-a

deschis-o El, prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său…să

neapropiem cu o inimă curată, cu credinţă deplină…

Evrei 10:19-22

Daracum, în Cristos Isus, voi, care odinioară eraţi depărtaţi,

aţi fost apropiaţi prin sângele lui Cristos. Efeseni 2:13

Noi nusuntem primiţi

înapoi doar casimpli prieteni. Scriptura

ne spune căsuntem aşezaţi

înfamilia

luiDumnezeu

camembri

cudrepturi depline —

ea nespune

căsuntem

înfiaţi.

Înlumea

romană din zilele lui Isus,adopţia

eraritualul

legal

deatribuire drepturilor

de fiu. În societateanoastră modernă,

uncopil

care se naşteîntr-o

familie este recunoscut automat

caunul

care aredrepturile

şi privilegiile acelei familii. Dar

într-olume în care bărbaţii

aveausoţii,

concubineşiamante,

şi în acelaşi timpcopii

cusclavele lor,

un copil nuputea

fi

moştenitor legal decâtdupă

ce erainvestit

cu acel drept de

fiuprintr-o acţiune separată.

Odatăadoptat

cafiu, deveneai

un membru deplin al familiei.

La fel este şi cu noi. Noi,care eramodatăÎNSTRĂINAŢI

dedragostea

luiDumnezeu, am devenit acum membri

ai familiei lui Dumnezeu – ca FII.

Şi pentru că sunteţi fii, Dumnezeu ne-a trimes în

inimă Duhul Fiului Său, care strigă: “Ava [Tati]”,

adică: “Tată!” Aşa că nu mai eşti rob [al păcatului şi

al lui Satan], ci fiu; şi dacă eşti fiu, eşti şi moştenitor,

prin Dumnezeu. Galateni 4:6,7

CapaCul ispăŞirii

Capacul ispăşirii era un capac special pe chivotul legământului,

care se găsea înLocul prea sfânt.

Acolo aducea marele preot

sângele,odată pe

an,în

ziuaispăşirii.

Dumnezeule-a dat

israeliţiloro

cale de scăpare de lajudecata pentru

păcatele

lor prin sângelevărsat

alunui

mielnevinovat.

În acelaşi mod,

acum, Isus este capaculispăşirii

pentru noi şi prinsângele

Lui

vărsatnoi găsim

o calede scăpare de moartea

veşnică.Omul

numai

trebuie săaducă

miei ca jertfă. Isusafost jertfa

finală.

Dumnezeu spune…

ÎNFIAT

Page 278: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

268 Capitolul Paisprezece

“Nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de

fărădelegile lor.” Dar acolo unde este iertare de păcate, nu

mai este nevoie de jertfă pentru păcat. Evrei 10:17,18

Prin moartea luiIsus

pe cruce,amurit ultimul Miel. Încă de

laînceputul

istoriei,planul

luiDumnezeu a

fost cascăparea

să fie asigurată prin Isus. Jertfeleau

fost doar un simbola

ceea ce urma să vină. Ele nuaveau

nimicunic;

elenu puteau

îndepărtapăcatul. Dar acum nu

maiera

necesarsă se aducă

nici unfel de

jertfă, fiindcăsângele lui

Isus a plătitodată

pentru

totdeaunadatoria păcatului.

…am fost sfinţiţi…prin jertfirea trupului lui Isus Cristos,

odată pentru totdeauna.

Şi, pecând orice preot faceslujba în fiecare zi, şi aducedemulte

ori aceleaşi jertfe, care niciodată nu pot şterge păcatele, El,

dimpotrivă…aadus o singură jertfă pentru păcate. Evrei 10:10-12

Dumnezeuaprimit animalele fiindcă El privea istoria în

perspectiva momentuluiîn care Isus urma să moară ca jertfă

finală. Când Isus a murit,El

a făcut mai mult decâtdoar

a acoperi

păcatul pentru un an.El l-a

îndepărtatdin faţa lui

Dumnezeu

pentru totdeauna. Pecruce El

astrigat;

“S-a isprăvit” — afost

găsitultimul Miel.

Privind înperspectivă… …

privind în urmă

Miel

Temporar

Acoperământ-ispăşitor al păcatului

Multejertfe —

în modcontinuu

Isus

Permanent

Păcatele îndepărtateîn

totalitate

O jertfă — o dată pentru totdeauna

Isus posibil să fi spusucenicilor

multe alte lucruri despreSine

Însuşi care sunt ilustrate în cort, fiindcă acesta este un element

vizual incredibil ca detaliu, plin de comparaţii.Puteţi

fi sigur

că ceea ceIsus

le-aspus

eraceva

deneuitat.

Moise Şi sarpele de araMă

Amintiţi-văcând israeliţii au

păcătuitşi Dumnezeu

atrimis

şerpii.Ei au strigat către El

pentru scăpare,aşa că

Dumnezeu

i-a cerutlui

Moise să facăun şarpe

de aramă şi să îlînalţe

în

mijlocul taberei.Pentru a

fi vindecaţi, tot ce trebuiau să facă

Page 279: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Paisprezece 269

oameniiera

să PRIVEASCĂspre şarpe.

Nuexista

nimicaltceva

ce ar fiputut

să facă.

Şi, dupăcuma înălţat Moise şarpele în pustie, tot aşa trebuie

să fie înălţat şi Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu

piară, ci să aibă viaţa veşnică.

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe

singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară,

ci să aibă viaţa veşnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimes

pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie

mântuită prin El.

Oricine crede în El, nu este judecat; dar cine nu crede, a şi

fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu

al lui Dumnezeu.

MORT

DESPĂRŢIT

Dumnezeu

Om

PĂCAT

JUDECATĂVEȘNICĂ

VIAŢĂ

VEȘNICĂ

Ioan 3:14-18

Omulse

naşteîn această

lume fiind deja condamnat.

Noisuntem

ca şi israeliţii care au fost muşcaţi de

şerpi.Şi noi

suntemMORŢI. Nu

avem relaţiecu

Dumnezeu; trupurile noastre vormuri în cele din

urmăşi,

dupămoarte,

vom avea partede moartea

adoua,

pedeapsaîn iazul de foc.

DarIsus intră

înscenă.

Ela plătit

datoria păcatului

prin propria-I moarte. DarIsus nu

arămas mort

–El

a revenitla

viaţă.Dacă

privim spreEl cu credinţă,

aşa cum priveau israeliţii spreşarpele de aramă,

noi devenimVII din

punctde

vederespiritual,

atât

acum cât şi pentruveşnicie.

Biblia menţionează

acest lucru sub denumirea naştere din nou.

Pevoi,careeraţimorţiîngreşelilevoastre…Dumnezeu

v-a adus la viaţă împreună cu El, după ce ne-a iertat

toate greşelile. Coloseni 2:13

Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru

dragosteacea marecu carene-a iubit, măcarcăeram

morţi în greşelile [păcatele]noastre, ne-aadusla viaţă

împreună cu Cristos…

Efeseni 2:4,5

CândvaMORŢI din

punctde vedere

spiritual, acum

suntemVII şi

vomlocui

pentru totdeaunaîn

Rai.

Page 280: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

270 Capitolul Paisprezece

5 MesaJul druMului spre eMaus

—de la ioan botezătorul la ÎnViere —

Pemăsură ce Isus explica ucenicilor în mod sistematic

semnificaţia evenimentelor înregistrateîn

Scriptură, este posibil

ca El să fi elaborat chiar şi mai multe lucruri decât cele de care

ne-am atins noi aici. Fără îndoială ucenicii Lui erau foarte

interesaţi de subiectelepe

care ei le-au trăitpe propria piele.

păstorul Cel bun

Bibliaspune

că…

Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea

de drumul lui… Isaia 53:6

Omul aales să meargă pe

propria cale, păşindpe

undrum

care l-adus într-o pustie spirituală.

Biblia

spunecă omul este

PIERDUT.

PIERDUT

N

S

EV

DarIsus a venit

să necaute.

În timp ce era pePământ

Ela spus o pildă

care descrie grija luiDumnezeu.

“Care om dintre voi, dacă are o sută de oi, şi pierde

pe una din ele, nu lasă pe celelalte nouăzeci şi nouă

pe islaz, şi se duce după cea pierdută, până

când o găseşte? După ce a găsit-o, o pune

cu bucurie pe umeri; şi, când se întoarce

acasă,cheamă pe prietenii şi vecinii săi, şi le

zice: ‘Bucuraţi-vă împreună cumine, căci

mi-am găsit oaia care era pierdută.’ Tot

aşa, vă spun că va fi mai multă bucurie

în cer pentru un singur păcătoscare se

pocăieşte, decât pentru nouăzeci şi nouă

de oameni neprihăniţi care n-au nevoie

de pocăinţă.” Luca 15:3-7

Dumnezeu ar fi putut sta în Cer şiar

fi putut să Îşi întoarcă spatele

umanităţii pentru totdeauna, dar nu s-a întâmplat aşa. Biblia

spune clarcă

Isus a fost Cel care a luat iniţiativa de a ne căuta, şi

mai apoi, în calitate de păstor bun, a mers chiar mai departe.

“Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi dă viaţa

pentru oi.” Ioan 10:11

Tocmaiacest lucru l-a făcut

Isus.El

a murit pentrunoi,

înlocul

nostru, pentru aplăti

datoria păcatului nostru. Aceasta este dragoste

GĂSIT

N

S

EV

Page 281: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Paisprezece 271

în cea maipură

formă. Da,Dumnezeu

estedragoste,

darnu

fără unpreţ

imens.Când Isus

erape cruce

Elastrigat:

“Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?”

Marcu 15:34

Isusnu a

murit doar fizic, ci exista şiodimensiune spirituală

amorţii Lui. Păcatul

cere despărţire.În acele ore

disperatede pe

cruce,Dumnezeu

Tatăl Şi-a întors spatele FiuluiSău.

Trebuiesă

Îi fi zdrobit inima iubitoare, dar rămânând credincios naturii

Salesfinte,

Dumnezeunu a putut

să Se uite la Isuscând

Ela

luat păcatul nostru asupra Sa. Biblia spunecă

cerul s-a întunecat

deşi era miezul zilei. Era ca şi cum Tatăl nu ar fi vrut ca lumea

săvadă

agonia prin careatrecut Fiul,

atunci cândIsus

aluat

păcatul nostru de bunăvoie asupra Sa, devenind Mielul nostru

înlocuitor,şicând a

murit. Dumnezeua îngăduit

acestlucru;

ba maimult,

Ela plănuit

acestlucru.

Marea ÎnloCuire

Bibliaspune

că…

Pe Cel ce n-a cunoscut nici un păcat, El L-a făcut *păcat

pentru noi… 2 Corinteni 5:21

Acest versetnu

vreasă spună că

Isus a devenit păcătos. Cuvântul

*păcat comunicăideea

uneijertfe de ispăşire

pentru păcat.

“DumnezeuL-a

făcutpe

Isus, carenu

avea păcat, o jertfăde

ispăşire

pentrunoi …”

CândIsus

aluat păcatul

nostru, Dumnezeu a

vărsat pesteEl toată furia

îndreptăţită aurii

Lui faţăde

păcat.

AtunciIsus

a putut face cevace noi nu am fi

putut.El

a spus:

“S-aisprăvit”. Dacă am fi

plătitdatoria

păcatului nostru,noi

ar fitrebuit

să continuăm săo plătim — pentru

veşnicie. Noi

nu am fiputut spune niciodată: “S-a

isprăvit”. Dar Isusa

plătit-o în totalitate.

Cealaltă parte a versetului spune:

…ca noisă fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. 2 Corinteni5:21

Doar în El găsim neprihănire.Nu

este neprihănirea noastră. Isus

a luat păcatul nostru şi ne-a dat neprihănirea Lui. Este cel mai măreţ

dintre toate schimburile.Nu

mai este nevoie ca sângele mielului

săacopere păcatul nostru; noi suntem îmbrăcaţi

cuceva mult

mai bun,cu

neprihănirea lui Cristos. Când ne încredemîn El,

Dumnezeu ne dă neprihănirea Lui! Vă amintiţi întrebarea de

peste vremi—“Cum poateun om să scape

de păcatulsău şi să

Page 282: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

272 Capitolul Paisprezece

câştige o neprihănire egală cu neprihănirea lui Dumnezeu pentru

ca săpoată

fiprimit

înprezenţa

luiDumnezeu?” Răspunsul

completse

găseşteîn

acest verset. Citiţi-l încă o dată.

Pe Cel ce n-acunoscut nici un păcat, El L-a făcut [o jertfă pentru]

păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu

în El. 2 Corinteni 5:21

ÎnVierea

Da, Isusamurit,

dar Elnu

a rămas mortca

profeţii vremurilor

trecute.Isus a revenit

laviaţă pentru a dovedi

cămoartea nu

aveanici

o putere asupraLui. El

a spus…

“Tatăl Mă iubeşte, pentru că Îmi dau viaţa, ca iarăşi s-o iau.

Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine. Am putere

s-o dau, şi am putere s-o iau iarăşi.” Ioan 10:17-18

Romaniiau fost

acuzaţi pentrucă

L-au executat peIsus iar

liderii religioşi că i-auîmpins

săofacă. De-a

lungul secolelor,

evreii au avut partede

prigoană extremă bazată pe premiza

căîntregul eveniment

tristafost

din vina lor. Acestmod

de a

judeca lucrurile este greşitîn

totalitate. Biblia afirmă clarcă

Isus

a fost Cel careŞi-a dat

viaţaîn mod

voluntar.Nimeni

nuL-a

forţatsămoară împotriva voii

Lui.A

fostalegerea

Lui,motivată

dedragostea Lui pentru

noi.Adevărul este

căvinovate pentru

ţintuirea luiIsus

pe cruce au fost păcatele întregiilumi.

Înviereaa

fostdovada

plină deputere a faptului

cănatura

dreaptă alui

Dumnezeu afost satisfăcută prin moartea lui

Isus în locul nostru.Plata a

fostfăcută

şiafost primită ca

una

suficientă! Mormântul nu aavut putere asupra Lui.

El abiruit

moartea! Isus a rupt lanţurile păcatului, abiruit

puterealui

Satan şia îndepărtat finalitatea cumplită a

morţii.

Astfel dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot

aşa şi El însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prin

moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe

diavolul, şi să izbăvească pe toţi aceia, care prin frica morţii

erau supuşi robiei toată viaţa lor. Evrei 2:14,15

Trebuiesă îl fi

cuprins o disperare cumplită peSatan când

Isusaînviat.

Satan credeacă,

atuncicând l-a împins pe Iuda

Iscarioteanul să Îl trădezepe Isus, el era

învingătorul.Acum

fusese învins înpropriul

joc.Cea

maiputernică unealtă a

lui

—moartea

—şi-a pierdut boldul.

Page 283: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Paisprezece 273

răsCuMpărat

Timp de secole, omula fost

ROB alvoii

luiSatan. Prin minciuni

sfruntate,imitarea

adevărului, pânăşi prin

negarea propriei

luiexistenţe,

Satanamanipulat

omenireaîn

vederea

împlinirii propriilor scopuri. Dar chiar şi fără

influenţalui Satan,

omul n-arfiputut

să trăiascăo

viaţă perfectă. Omul era ROB alpăcatului.

este greu deperceput semnificaţia deplină

pe care

oare

acest cuvântdacă nu

înţelegemasocierea lui

cu sistemul antic de sclavie.

ELIBERAT

RĂSCUMPĂRAT

Dar a venit Isus şi ne-a RĂSCUMPĂRAT. Pentru noi

30#

Un om înstărit mergea lapiaţa

de sclavi săcumpere un sclav.

Acolo el îi vedea pecaptivi

puşi înlanţuri,

umiliţi şi zdrobiţi,

fiecareavând un anumit preţ.

Omul plăteapreţul care i

se

cerea şi sclavul devenea al lui. Până acum, nimic neobişnuit,

daracum povestea

iaoîntorsătură

interesantă. Uneori, foarte

rar,noul

proprietarîl scotea pe

noulsău sclav din

piaţade

sclavi, îirupea lanţurile

şi îi redalibertatea. Când

se întâmpla

acest lucru, sespunea

că sclavulafost

RĂSCUMPĂRAT.

Acest lucru l-a făcut Isus pentru noi. Noi eram legaţi de

lanţurilepăcatului

şi de Satan în piaţa de sclavia

vieţii. Nu

aveamnici

o posibilitatesă ne eliberăm de

uniisinguri. Dar

iatăcă

a venitIsus şi

ne-a cumpărat, plătind preţulcu

propriul

Săusânge. Apoi

El ne-a scos dinpiaţă,

ne-arupt lanţurile

şi

ne-a redat libertatea.

Căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur,

aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire, pe care-L

moşteniserăţi de la părinţii voştri, ci cu sângele scump al lui

Cristos, Mielul fără cusur şi fără prihană. 1 Petru 1:18,19

În Elavem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor,

după bogăţiile harului Său. Efeseni 1:7

Page 284: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

274 Capitolul Paisprezece

staulul oilor

Acum să continuăm cu analogia pe carea

folosit-o Isus

descriindu-neca oi.

Vă amintiţică un

păstor bundormea la

intrarea staululuipentru a proteja turma? Isus a spus…

“Eusunt Uşa.Dacă intră cineva prin Mine,va fi mântuit.” Ioan 10:9

Staululavea o singură uşă. În acelaşi mod, Isus este singura

uşăspre

viaţaveşnică.

Nuexistă

nicio

altă caleprin

care să

fisalvat

de consecinţelepăcatului.

…tot aşa cum exista un singur mod în care Cain şi

Abel

puteausă se

apropiede

Dumnezeu;

…tot aşa cum

exista o singurăuşă

spre siguranţa garantată

de arca lui Noe;

…tot aşa

cum exista osingură

uşăde intrare în

Cort;

…tot aşa cum există

o singurăuşă

astaulului

oilor,Isus

estesingura

cale spre Dumnezeu.

Unii oameni credcă

poţi ajungelaDumnezeu printr-o

altă

religie, saupoate printr-o combinaţie a

maimultor

religii, dar

Biblianu îngăduie posibilitatea unei

alte căispre Dumnezeu.

Acestlucru poate

păreadiscriminare

învremurile noastre

marcate de gândire liberă, dar Biblia subliniazăîn mod

repetat

acestadevăr: Isus este singura cale.

În nimenialtulnu este mântuire:căcinu este supt cerniciun alt

Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi. Fapte 4:12

E posibil ca unora să nu le placă această perspectivă biblică îngustă,

dar cu toate acestea, pentru a spune ceea ce spune textul, trebuie

să afirmcă

aceasta este învăţătura clară a Bibliei. Ea mai spune şi

faptulcă

dacănu

suntemde acord cu calea aleasă deDumnezeu,

putem să o respingem. Dumnezeu ne acordă această libertate,

dar apoi va trebui să neşi

plătim datoriacu

moartea noastră

pentru veşnicie. Desigur, o persoană poate nega existenţa lui

Dumnezeu şi să ignore în totalitate mesajul Bibliei, deşi, trebuie

sărecunoască cu sinceritate, că este o opţiune riscantă.

intoleranţa

Deşi Isus a comunicat clarcă

nu există nici o altă cale spre

Dumnezeu, Elnu

a susţinut cenzurarea violentă a altor credinţe.

Poziţia Lui a fost cea de a-i învăţa pe oameni adevărul.Adevărul

expune greşeala şi apoi oamenii sunt liberisă

aleagă.

Page 285: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Paisprezece 275

Pe măsurăce

uceniciiÎlascultau pe Isus învăţându-i din Lege

şi

din Profeţi, ei trebuie să fi avut premoniţii legate de consecinţele

mesajului Său.Ei

trăiauîn

Imperiul Roman. Romanii tolerau alte

grupări religioase până într-un anumit punct, dar ei mai credeau

şifaptul că Cezar era un dumnezeu. Romanii nu ar

fiobiectat

nimic la Isus fiind prezentatca şi

o altă cale spre Dumnezeu, dar

săînveţi ceea

ceînvăţa Isus — că

Eleste singura cale — urma

punăîn

pericol vieţile lor.În

acord cu alte surse extra biblice,

toţi cei unsprezece dintre primii ucenici,cu

excepţia unuia, au

fost omorâţi din cauza acestui mesaj. Ei au murit pentru ceeace

ştiau eică

este adevărul. Al unsprezecelea a fost trimis în exil.

fariseii

Fariseii,dintre

toţi oamenii, erau impecabil de religioşi. Ei

aveau olistă

lungă alucrurilor care erau

permiseşiacelor ce

nu eraupermise.

Azi, una dintre cele mai comune concepţii greşite despre

viaţă este că oamenii pot să îşi câştige intrarea în Rai făcând

suficient bine pentruacontrabalansa răul pe care îl fac. Bazat

pe un astfel de mod de gândire, ei merg la biserică, se roagă,

aprind lumânări, fac penitenţă, dau la colectă, etc., sperând

că vor fi acceptaţi de Dumnezeu. Dar Biblia nuînvaţă

aşa

ceva—

nicăieri. De fapt, ea afirmă tocmai opusul.

Fariseiierau foarte

religioşi,dar Isus

a condamnat atât trăirea lor cât şiînvăţătura lor ca fiind greşite. Isus aspus că singura cale adevărată spre

Dumnezeu era credinţă în El.

Ê

ÊÊ

Ê

x

n�

Σ

Ó È

'BSJTFJJ'"

15&�#

6/&

*TSBFMJUJ

#BCFM

3&-*(

*&

$BJO

"EBN

*%

&*�130

13**

0.

0BN

FOJJ�%

JO�7SFN

FB

-VJ�/PF

%6./

&;&6

"1"3&/

Ń&

Page 286: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

276 Capitolul Paisprezece

Noimanifestăm credinţă

în fiecare zi.Probabil

că aplicaţiun

principiu alcredinţei

chiar acum. Dacă staţi peun scaun

în

momentul acesta, vă încredeţiîn acel scaun să

văţină, fără să

seprăbuşească.

Estepuţin probabil

că v-aţi aşezat gândindu

vă —“Voi avea

încredereaca

acest scaunsă

fie rezistent” — dar,

cu toate acestea,aţi

manifestatîncredere

înscaun. Într-un fel,

credinţaîn sine este neutră. Ce este

importantîn

toate acestea:

în ce sau încine vă puneţi

încrederea?Scaunul

posibil să se

prăbuşească— dar,

la urmaurmei,

este doarun scaun. Dar,

dacăvă puneţi încrederea

în Isus căE a plătit datoria

păcatului

dumneavoastră, atunci puteţisă

aveţi convingereacă El

afăcut

într-adevăracest lucru. El

apromis.

Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu

vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca

să nu se laude nimeni. Efeseni 2:8,9

Bibliaspune

că noisuntem salvaţi

de consecinţele păcatului

prin credinţa în Isus Cristos. Aceastăsalvare

este un dar de

laDumnezeu.

Noi nuatrebuit să

ocâştigăm prin

vreunact

religios sau vreo faptăbună.

Darurilese dau gratis. Dacă

lucrezipentru

undar, atunci el

nu va mai fi un dar.

Darurile sunt, în sensul cel mai deplin,nemeritate.

Dacă simţimcă

îlmerităm,

elîncetează

să mai fie undar

fiindcă

devine unpremiu. Viaţa veşnică

pe careodă Dumnezeu este

cu adevărat un dar fiindcă nu o merităm sub nici o formă.

Fariseii erau convinşică

faptele lorbune

urmausă

fiepe

placul lui

Dumnezeu.Dar

Dumnezeu spunecă

dacă Elar

accepta oamenii

bazatpe

ceeace fac

ei prin puterile proprii, atunci oamenii s-ar

lăuda cubunătatea lor.

Elne mântuieşte de judecată, nu bazat

pecât de

buni suntem,cipe baza credinţei noastre.

Fiindcă plata păcatului este moartea:dardarul fără plată al lui

Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Cristos, Domnul nostru.

Romani 6:23

Prin credinţă,noi credem că Isus

a murit în loculnostru,

pentru

păcatul nostru.

Prin credinţă, noi credem că Isus a plătit datoria păcatului nostru.

Princredinţă,

noi credem că dreptatealui Dumnezeu a

fost

satisfăcutăprin acea moarte. Noi credem că

atunci cândEl

Page 287: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Paisprezece 277

se uită lanoi,

Elnu

maivede păcatul nostru,

ci El nevede

îmbrăcaţiîn

neprihănirealui Isus.

Prin credinţă, noi credem că Dumnezeu ne dă darul vieţii veşnice.

Toatăeste

credinţă,dar nu

credinţăoarbă.

Estecredinţă

zidită pe adevărurile pe care le găsim în Biblie.

Unii oameniconferă

o aurăspirituală credinţei. Ea devine

cantitativă. Aifie multă

credinţă,fie

puţină.Dar acest mod de

gândire aduceconfuzie asupra a

ceea ce esteimportant. A-ţi

puneîncrederea în

ceeace Isus

a făcutpe

cruce pentru noi

este similar cu un om ce se îneacăîncuviinţând

convingător

cucapul

spresalvamar

cândacesta

din urmăîntreabă: “Ai

încredere în mine să tesalvez?”. Convingerea încuviinţării

este imaterială. Ideea nu este datuldin

cap. Ideea este că cel

ce se îneacă recunoaşte şi se încrede în salvamar să îl salveze.

Ar fi ridicol ca mai târziu cel ce seîneca

să susţină căputerea

cu carea încuviinţat

i-asalvat

viaţa. La feleste

şi cu noi. Noi

trebuie să neîncredem

în Isus să nesalveze

depăcatul nostru,

dar nu mărimea încrederii noastre este ceea ce ne salvează; ci

ceea ce Isusafăcut

pentrunoi,

murindpe cruce.

Deoarece în ea [Evanghelie] este descoperită o neprihănire,

pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă şi care duce la

credinţă… Romani 1:17

0.

%6./

&;&6

/&13*)Ē/*3&

Page 288: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

278 Capitolul Paisprezece

Continuândanalogia

omuluice se îneacă, daţi-mi

voiesă mai

adaugşi

faptulcă este

importantsă

ştiică te îneci. Dacă

eşti

convins că temenţii

lasuprafaţă

numai bine,vei respinge

orice fel deajutor. Cu

toateacestea,

chiar dacă ştii că te îneci,

dareşti prea

mândrusă ceri

ajutor,te

vei îneca.Este posibil ca

alţii săvadă

că ai dificultăţi,dar

ei nute vor putea ajuta până

când nu leîngădui

săo

facă. Este acelaşi lucru şi dinpunct

devedere spiritual. Trebuie

să tevezi

pe tineînsuţi

ca păcătos

fărănici o

şansă,înainte

săpoţi

fisalvat

de datoriapăcatului

tău. Acestaeste

punctulde

pornire.

Biblia este plină de ilustraţii despre cine este Isus Cristosşi ce

a

făcut El. Noiputem doar să presupunem care dintre acele ilustraţii

le-a folosit Isus când i-a învăţat pe ucenici. Fără îndoială El le-a

folosit pe majoritatea sau pe toate cele pe care le-am abordat noi.

Probabilcă a folosit şi mai multe. Cânda terminat de vorbit, camera

trebuie să fi fost cufundată în tăcere. Întrebarea care a rămaspentru

ucenicii lui Isus este aceeaşi întrebare care ne rămâne şi nouă. În

cine vă puneţi încrederea? În dumneavoastră înşivă, în religia

dumneavoastră, în ideile dumneavoastră, în faptele dumneavoastră

bune, sauîn

faptul că Isus a murit în locul dumneavoastră pentru

a plăti datoria păcatului dumneavoastră?

Acum ar trebui să aibă sens. Dacă v-ar întreba cineva: “De ce

a murit Isus?” ar trebuisă

puteţi răspunde:

Păcatul cere moarte. În loc ca fiecare dintre noi să murim

pentru păcatul nostru şi să plătim consecinţele lui veşnice,

Isus a murit în locul nostru,luând acele consecinţe asupra

Lui Însuşi. El este înlocuitorul nostru.

Dacă cineva v-ar întreba: “Cum pot ajungeîn

Cer?” ar trebui

să puteţi răspunde:

Pentru a trăi în Cer trebuie să fim curaţi şi desăvârşiţi,

aşa cum Dumnezeu este curat şi perfect. Dacă nepunem

încrederea în Dumnezeu, crezând că atunci când Isus

mureapecruce, El murea în locul nostru - pentru păcatele

noastre, atunci Dumnezeu nevaîmbrăca cu neprihănirea

Lui şi vom fi acceptaţi în totalitate.

Isus a luat păcatul nostruşine oferă neprihănirea Lui.

Page 289: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Paisprezece 279

Page 290: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul

CinCisprezeCe

1 eu Ce să faC?

2 tiMpul potriVit

Page 291: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Cincisprezece 281

1 eu Ce să faC?

În zileleimediat următoare învierii

lui Isus, Elapetrecut

timp

cu ucenicii Săi şi …

…li S-a înfăţişat viu, prin multe dovezi, arătându-li-Se deseori

timp de patruzeci de zile, şi vorbind cu ei despre lucrurile

privitoare la Împărăţia lui Dumnezeu. Fapte 1:3

Lasfârşit,

Isus i-adus

înapoiîntr-un

locfamiliar,

la vreo trei

kilometri de Ierusalim.

El i-a dus afară până spre Betania. Şi-a ridicat mâinile, şi i-a

binecuvântat. Pe când îi binecuvânta, S-a despărţit de ei, şi

a fost înălţat la cer. Luca 24:50,51

Şi cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, pe când Se suia

El, iată că li s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb, şi au zis:

“Bărbaţi Galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus,

care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi

fel cum L-aţi văzut mergând la cer.” Fapte 1:10,11

Îngerii auspus

că Isusva veni înapoi.

Dacă ar fi să studiem

Biblia încontinuare,

amvedea

că aremulte

despus

despre

acel eveniment viitor.1 În acelaşi mod în care Dumnezeu Şi-a

ţinut promisiuneadată în

profeţiiledespre prima Lui

venire,

putemsă fim

sigurică El Îşi

vaţine

Cuvântul privitorşi la

a

doua Lui venire. Ca întotdeauna.

Restul Biblieivorbeşte despre evenimente

legate de viaţa

ucenicilor care au ajuns să fie cunoscuţi sub numele de

apostoli. Aceşti urmaşiai lui

Isusle-au

spus mulţimilorde

oamenidespre

El.

Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult,numărul

ucenicilor se înmulţea mult în Ierusalim, şi o mare mulţime

de preoţi [de la templu] veneau la credinţă. Fapte 6:7

Chiarşi

preoţiicare au fost

implicaţiîn moartea

luiIsus au

crezut. Dar nu toţi au fostconvinşi

şi,exact cum

auanticipat

ucenicii, a existat opoziţie. Unîmpotrivitor

allui Isus

extrem

de înfocat a fost un Fariseu tânăr numit Saul, care a ucis şi a

întemniţat urmaşi de-ailui Isus.

Dar Saul sufla încă ameninţarea şi uciderea împotriva

ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot, şi i-a cerut

scrisori către sinagogile din Damasc, ca, dacă va găsi pe

Page 292: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

282 Capitolul Cincisprezece

unii umblând pe Calea credinţei, atât

bărbaţi cât şi femei, să-i aducă legaţi la

Ierusalim. Pe drum, când s-a apropiat deDamasc, de odată a strălucit o luminădin cer în jurul lui. El a căzut la pământ,

şi a auzit un glas, care-i zicea: “Saule,

Saule, pentru ce Mă prigoneşti?”

Damasc

M

areaM

ed

iterană

RăulIordan

Marea

Galileii

Ierusalim

“Cine eşti Tu, Doamne?” a răspuns el.

Marea

Şi Domnul a zis: “Eu sunt Isus, pe care-l

prigoneşti. “Ţi-ar fi greu să arunci înapoi

cu piciorul într-un ţepuş.” Fapte 9:1-5

Moartă

Acestaa

fost începutul unei vieţi extraordinare. Saul

s-a schimbat în mod radical. El a încetat să îi omoare

pe credincioşi şi el însuşiadevenit unul. Rolurile s-au

schimbat şi prigonitoruladevenit cel prigonit. Odată, au

aruncat cu pietre în el şiafost lăsat să moară. De trei ori

a

fost bătut cu nuiele; de cinci ori a fost biciuit; de trei ori a

naufragiat (în timpul unui naufragiuaplutit pe mare timp

de douăzeci şi patru de ore).Toate

acestea s-au întâmplat

când Saul încerca să le spună altora despre propriul crez

că Isus era Mântuitorul Promis. Acest Saul nu a fost altul

decât cel cunoscut ca Apostolul Pavel, cel careascris

oparte

semnificativă a Bibliei.

Iar şiiar,

am văzut în Scriptură că Dumnezeu punea întrebări

ce teprovocau

să te gândeşti. Aceste întrebări aveau scopul

deaexpune şi

aclarifica gândurile cele mai profunde ale

unei persoane, astfel încât cel chestionat să se confrunte cu

realitatea. Şi Saul a fost confruntat de Dumnezeu şi i s-a

pusoîntrebare.

“Saule, Saule, de ce mă prigoneşti?”

Într-un fel, Dumnezeu spunea:“Saule, de ce eşti

duşmanul

meu când ai puteasă-Mi

fii prieten?”Răspunsul lui

Saul

demonstrează că el ştia exact cine îipunea

această întrebare.

Elaspus:

“Doamne”.

Dacă noi am avea norocul să Îl întâlnim pe Dumnezeu în

persoană, nu pot să nu mă gândesc că ar începe conversaţia

cu o întrebare. Probabilitatea să fii confruntat ca Saul este

Page 293: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Cincisprezece 283

foarte mică; în Scriptură lis-a

întâmplat doarcâtorva

oameni.

Chiar dacă este posibil să nu fim confruntaţi personal, noi

suntem totuşi puşi în faţaaceea ce Dumnezeu

aînregistrat

în Biblie. Aşa cum am spus în prefaţă, Biblia, prin natura

ei, ne cere să facemo

alegere. Dumnezeu Însuşi ne pune

o întrebare.

Pemăsură ce

aţicitit cartea

aceasta,aţi auzit datele problemei.

Acum sunteţi răspunzător pentru ceea ce ştiţi. Dumnezeu

întreabă acum: “Îl vei recunoaşte şi vei crede în Isus ca

Mântuitor al tău personal–

în Cel carea

plătit datoria

păcatului tău?”

Nu răspundeţi fără să vă gândiţi.Poate

că deja v-aţi gândit.

Pede altă parte, este posibil să aveţi nevoie de timp să

cântăriţi întrebarea.

Dacărăspundeţi:

“NU, eunu

cred căIsus

esteIzbăvitorul

meu”,atunci restul acestui capitol va avea puţină relevanţă

pentru dumneavoastră. Sunteţi binevenit să îl citiţi, dar

aş sugera să săriţi peste aceastăsecţiune

şi săterminaţi

cu

următoarea secţiune intitulată Timpul Potrivit.Biblia

spune

că dacă respingem mesajulcrucii, atunci

restul Scripturii nu

vafi înţeleasă corect fiindcă

…este acoperită pentru cei cesunt pecalea pierzării, a căror

mintenecredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia

[Satan], ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei [veştii

bune] slavei lui Cristos, care este chipul lui Dumnezeu.

2 Corinteni 4:3,4

Pede altă parte, dacă răspundeţi: “DA, aş vrea să fiu unul

care poate spune că Isusaplătit datoria păcatului său” sau

“DA, eu cred că Ela

plătit datoria păcatului meu”, atunci

continuaţi să citiţi. Restul Bibliei este scris pentru oameni

ca dumneavoastră.

Dacă aţirăspuns: “DA”, atunci înţelegeţi

căDumnezeu

v-a

iertatpăcatul,

şiarestaurat relaţia Lui cu

dumneavoastră?

Dacăaţi

răspunscu

toată sinceritateala aceste

întrebări spunând

DA,atunci, pe

bazaaceea ce

spuneBiblia,

puteţisă

aveţi

siguranţacă

păcatul văeste

iertatşi că

relaţiacu

Dumnezeu

vă este refăcută.

Page 294: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

284 Capitolul Cincisprezece

starea de fapt

fără CruCe

DATORNIC

Certificat

de

Datornic

JUDECATĂVEȘNICĂ

30#

ÎNSTRĂINAT

DUȘMAN

NS

E

V

VINOVAT

PIERDUT

Eu sunt acuzat şi găsitvinovat

de încălcarea Legii perfectea

lui Dumnezeu.

A încălca Legea lui Dumnezeu

înseamnă să păcătuieşti, şi păcatul

meu atrage după sine o datorie a

păcatului, o consecinţă pentru care

trebuie să plătesc.

Datoria poate fi plătitădoar prin

moarteamea,

oplată

care vafi

făcutăpentru

veşnicieîn iazul

de foc.

Este imposibilsă

ţii Legea lui

Dumnezeuînmod perfect. Chiar

şi când încerc din răsputeri, mă

regăsesc eşuând.În

plus, Satan

mă manipulează să fac voia lui.

Sunt un rob.

Păcatele mele m-au înstrăinat

de Dumnezeu şi dragostea

Lui. Dumnezeu pare distant

şi străin.

Când m-am născut în această

lume, eu m-am alăturat lui Satan,

care,şi el

a păcătuit împotriva

lui Dumnezeu.

Fiindcă am ales propria cale, mă

găsesc într-o pustie spirituală,

căutând adevărul. Sunt ca o

oaie pierdută.

năsCut

neCredinCios…

eu nu Cred…

Eu credcă

este posibil să

existe multe căi spre a fi

acceptat de Dumnezeu

—presupunândcă

există

un Dumnezeu. Isus poate

fi una dintre aceste căi.

Dacă trăiesc o viaţă bună

şi fac totul cât mai bine,

atunci Dumnezeunumă

va respinge.

Page 295: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Cincisprezece 285

…aCrede este

o alegere

…eu Cred

Eu cred că atunci când

Isusamurit pe

cruce,

El a murit în locul

meu ca înlocuitor al

meu, plătind datoria

păcatului meu. Eu

mă încred doar în El

ca să mă salveze de

consecinţelepăcatului.

starea de fapt

din Cauza CruCii

Dumnezeu în calitate de judecător

perfect, declară despre mine

că suntîn

relaţie corectăcu

El

— îndreptăţit.Elmă priveşte acum

cape

unul neprihănit.

Datoria păcatului meua fost plătită

pecruce. Datoria a dispărut —

fiind plătităîn

totalitate, ştearsă.

Dumnezeu îmi dăo viaţă

nouă,

atâtacum cât şi

pentru veşnicie

în Cer.

Cândva rob, acum am fost

cumpăratcu

sângelelui

Isusşi

am fost eliberat. Nu mai sunt un

rob alscopurilor

luiSatan.

Nu doar că m-am născut în

familia lui Dumnezeu, ci

Dumnezeu mi-a acordat şi

drepturi depline de fiu.

Moartea şi învierea lui Isus l

au învins pe Satan. Nu îi mai

aparţin Diavolului. Am pace

cu Dumnezeu.

Isus, fiind Păstorbun, m-a

găsit

şimi-a

dato viaţă

nouă,viaţă

veşnică, iertare,scop pentru

a

trăi, eliberare de vină, şi atât de

multe alte lucruri.

DECLARAT

NEPRIHĂNIT

JUSTIFIED

DATORIE

ANULATĂ

Certificat

de

Datornic

PLĂTIT

VIAŢĂ

VEȘNICĂ

ELIBERAT

RĂSCUMPĂRAT

ÎNFIAT

ÎMPĂCAT

GĂSIT

N

S

EV

Page 296: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

286 - CAPITOLULCINCISPREZECE

Dacă credeți că Isus a muritîn locul dumneavoastră–pentru

păcatul dumneavoastră, atunci puteţi să aveţi încredere

totalăînfaptul că Certificatul dumneavoastră de Datornic a fost

achitatîn totalitate.

Pevoi, care eraţi morţi în greşelile voastre...Dumnezeu v-a

adus la viaţă împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greşelile.

Aşterszapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră

şi ne era potrivnic, şi l-a nimicit, pironindu-l pe cruce.

Coloseni 2:13,14

oartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu

nică in Isus Cristos, Dumnulnostru.

-plata păcatului ePlatap este viața Veş

*ROmani 6:23

Datoria păcatului dumneavoastră a fost ţintuită pe cruce cu

două mii de aniîn urmă. Prin credinţa dumneavoastrăîn El,

Dumnezeu spune acum că ...

" ... nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de

fărădelegile lor.” Eyrej 10:17

Iertarea lui Dumnezeu este deplină.

Ci cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât este de mare

bunătatea Lui pentru cei ce se tem [sau îl respectă] de El; cât

este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează

El fărădelegile noastre de la noi. Psalmi 103; 11, 12

Căci, dacă este cineva în Cristos, este o făptură nouă. Cele

vechi s-au dus:iată că toate lucrurile s-au făcut noi.

2Corinteni 5:17

Page 297: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Cincisprezece 287

Acum,în locul morţii

veşniceîn

iazulde foc, Isus

spune:

“Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu, şi aveţi

credinţă în Mine. În casa Tatălui Meusunt multe locaşuri. Dacă

n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi

după ceMă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce

şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi. Ştiţi

unde Mă duc, şi ştiţi şi calea într-acolo.” Ioan 14:1-4

Fiind un credincios, viaţadumneavoastră continuă încă,

dar

acumsunteţi

asigurat cuun

destinveşnic

înCer.

Isusspune

că pregăteşteun loc pentru

dumneavoastră. Acumputeţi

spunecu încredere că

sunteţiun cetăţean al

Cerului.Relaţia

dumneavoastră cu Dumnezeu este refăcută.

Aşa cum odată v-aţi născut într-o familie pământească,

Bibliaspune

căacum

v-aţi născut în familialui Dumnezeu.

Şi în acelaşi mod în carepărinţii dumneavoastră vor

rămâne

părinţiidumneavoastră, indiferent de

ce seîntâmplă, odată

ce

vănaşteţi în

familialui

Dumnezeu,nu

puteţisă

vă deznaşteţi.

Esteimportant

deînţeles

că atuncicând

estevorba

de relaţia

dumneavoastră cu Dumnezeu, destinul dumneavoastră veşnic

estehotărât

odată

pentru totdeauna. Dumneavoastră aparţineţi

familiei luiDumnezeu pentru veşnicie.2

V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi, care credeţi în

Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi3 viaţa veşnică. 1Ioan 5:13

Căci suntbine încredinţat cănici moartea,nici viaţa, nici îngerii,

nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele

viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu

vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care

este în Isus Cristos, Domnul nostru. Romani 8:38,39

Deşi acumsunteţi parte

afamiliei

lui Dumnezeu(relaţie),

Bibliaspune

căveţi

continua să păcătuiţi.Când

seîntâmplă

acestlucru,

are loco ruptură

înpărtăşia

din familie.

părtăŞie

Întreruptibilă

Păcatul tău rupe

armonia plăcută

pe care o ai cu

Tatăl tău Ceresc.

relaţieneÎntreruptăTu te-ai născutîn familia LuiDumnezeu.

Eşti copilul Lui păcatDUMNEZEU

pentru veşnicie.

Page 298: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

288 Capitolul Cincisprezece

Părtăşia estediferită de

relaţie.De

exemplu,dacă un tată îi

cere fiului său sătundă

iarba, dar în loc săofacă

fiulpleacă la

pescuit, lucrurilenu

vormerge

bine cândtata se

va întoarce

acasă.Va

existao

barieră întretată

şi fiu, şi probabil că aţi

simţi-o dacă ai fi acolo. Esteadevărat

că tatăl şifiul sunt încă

înrudiţi— relaţialor

nu s-a schimbat—dar

părtăşia din familie

s-a stricat. Cutoate

acestea,Biblia are

osoluţie.

Când păcătuim, nise

spunesă

recunoaştem fapta înaintea lui

Dumnezeu, şi dacă am greşit faţă de aproapele nostru, noi trebuie

săcăutăm

săne împăcăm

şi cu el.Dumnezeu a promis

că…

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să

ne ierte păcatele şi să necurăţească de orice nelegiuire. 1 Ioan 1:9

Părtăşia noastră cu Dumnezeu va fi refăcută imediat ce ne

recunoaştempăcatul.

responsabilitatea ta

Îmi amintesc un timpcând,

după ce amterminat

un studiu pe

marginea acestui materialcu un cuplu,

soţulmi-a spus:

“John,

ştiu că sunt unpăcătos

fără nicioşansă.” Apoi

el a prezentat o

scurtăprivire de ansamblu

asupraBibliei pentru a

măasigura

că ştie că nu putea facenimic

bun prinputerile

proprii pentru

afi pe

placullui

Dumnezeu.El

a rezumat totulcu

oexplicaţie

clarăa credinţei

lui în ceea ceIsus a

făcut pe crucepentru

el.

Apoiel

a spus:“John, tu ai un fiu. În acelaşi fel în care eu nu

atrebuit să fac nimic pentru

a deveniun membru al familiei

luiDumnezeu,

nicifiul

tău nua făcut nimic pentru a deveni

membru al familiei tale. Dar acum, fiindcă el este membru, el

are responsabilităţi:elduce gunoiul,

elajută

laspălatul vaselor,

şi aşa maideparte.” Apoi a

întrebat: “Camembru

alfamiliei

lui

Dumnezeu, caresunt

responsabilităţile mele?”

Aceasta era o întrebare foarte potrivită, o întrebare la care răspunde

restul Bibliei. Scriptura spune că viaţa pe care o trăieşte o persoană

este determinată de lucrurile pe carese

concentrează ea, de

lucrurile spre care îşi orientează atenţia. Aceasta nu este un soi de

joc al minţii. Are de-a facecu

centrul atenţiei dumneavoastră.

Dacă vă concentraţi asupra dumneavoastră, veţi deveni foarte

egocentric. Dacă vă concentraţi asupra lui Dumnezeu, veţi

descoperică

viaţa dumneavoastrăÎiaduce cinstea şi gloria pe

care o merită.De

aceea pentru afiun credincios responsabil:

Page 299: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Cincisprezece 289

1.Trebuie

săvă

concentraţiasupra a

ceea ce aveţi acum prin

Isus,care include

lucrurilepe care le

vedeţi înşiratepe

pagina285 Ceea ce aveţi acum

esteceea ce este

amintit

ca poziţiadumneavoastră

înCristos. Dumnezeu

vrea săvă

bucuraţide

faptulcă

păcatele dumneavoastră suntiertate

şi că acumaveţi o viaţa nouă.

2.Trebuie

săvă concentraţi asupra cunoaşterii lui Isus. Apostolul

Pavel a scriscă

năzuinţa fierbinte a vieţii lui era…

…privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul

nespus de mare al cunoaşterii lui Cristos Isus, Domnul meu.

Pentru El am pierdut toate şi le socotesc ca un gunoi, ca să

câştig pe Cristos, şi să fiu găsit în El, nu având o neprihănire

a mea, pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin

credinţa în Cristos, neprihănirea, pe care o dă Dumnezeu,

prin credinţă. Şi să-l cunosc pe El… Filipeni 3:8-10

Când vă concentraţi atenţia asupra Domnului, vă luaţi ochii

deladumneavoastră înşivă. Deveniţi captivat de dorinţa

de

afipe placul Lui

şi dea-i sluji pe alţii. Este

ca şi untânăr

cu

prietena lui —tot

timpulîieste investit în a o cunoaşte.

3.Trebuie

săvă concentraţi asupra încrederii dumneavoastră

zilnice în El, în toate situaţiile vieţii,fiindcă puteţi avea

siguranţacă El este

capabilsă dea

soluţiela toate grijile

dumneavoastră.Isus

a spus…

“Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da

odihnă.” Matei 11:28

Pemăsură ce

aplicaţiaceste

adevăruri, veţi descoperică

veţi

creştedintr-un

copil dinpunct

devedere spiritual, într-un

adult matur spiritual.Dacă

veţi începesă

văgândiţi că toate

acestea se întâmplă din cauza uneisuperdiscipline

devreun

fel pe careţi-o aplici, este important

să înţelegi că…

…Acela care a început în voi această bună lucrare, o va

isprăvi până în ziua lui Isus Cristos… Filipeni 1:6

La fel cum nu este nici normal şi nici sănătos ca un bebeluş să

rămână un bebeluştoată viaţa, nu este bine nici pentru o persoană

care este un copil nou-născutal

lui Dumnezeu să rămână un

bebeluş din punct de vedere spiritual. Din păcate lucrul acesta este

mult prea obişnuit, dar nimeninu

trebuie să fie aşa. Focalizaţi-vă

atenţia asupra a ceeace

trebuieşi

veţi creşte.

Page 300: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

290 Capitolul Cincisprezece

duŞMani

Există anumitelucruri

—duşmani

—care

potsă îţi distragă

atenţiaşi să împiedice creşterea ta spirituală.

1. Natura noastră omenească.4 Dacă a existat vreodată un caz

de afi

cel mai mare duşmanal

propriei persoane, acesta

ar fi el. Biblia spunecă

natura noastră păcătoasă nu este

niciodată satisfăcută.Ea

doreşte întotdeaunamai

mulţi bani,

mai multă atenţie, o personalitate diferită, un aspect exterior

mai plăcut, ceva maibun,

ceva mai mare, iarşi

iar,la

infinit.

Este posibilsă

fie satisfăcutăpe

moment, dar apoi va dori

ceva mai mult pentru a umple gaura neagră a sentimentelor

şidorinţelor. Natura noastră umană

areo singură

şiunică

prioritate — EUL nostru. Scriptura spune…

…umblaţi cârmuiţi de Duhul, şi nu împliniţi poftele firii

pământeşti. Galateni 5:16

Darcumvom trăi cârmuiţi de Duhul? Totul se întoarce la concentrare.

Pe măsurăce

ne concentrăm asupra lucrurilor lui Dumnezeu,

dorinţele naturii păcătoase sunt înlocuite deo dorinţă mai puternică

de a fi pe placul Creatorului-Proprietar al nostru.

Ni sespune

să ne tratămnatura

păcătoasă ca şi cum ea ar fi

moartă.Trebuie

să îi ignorăm cerinţele şi dorinţele în mod

activ şiagresiv.

…omorâţi mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia,

necurăţia, patima, pofta rea, şi lăcomia… Coloseni 3:5

De exemplu, înaintesă mă

căsătorescam

avut mai multe

prietene. Acesteaau fost relaţii

sincere.Dar

când m-am căsătorit

toateacele

relaţii de mai înainte s-au sfârşit. Aumurit. Acum

suntprins

într-orelaţie

nouă —doresc să fiu

pe placul soţiei

mele.Ea

a devenit prioritateamea. Ar fi greşit să

îngăduica

gândurile melesă se

concentreze asupraunei

prietene anterioare.

Înacelaşi fel,

înainte săcredeţi,

aţi avutdoar natura păcătoasă

de satisfăcut. Dar acum, fiind un credincios, Dumnezeu vrea

să lăsaţi acel lucru în urmă şi săvă

lăsaţi înrobit de dorinţa de

afi pe

placulLui şi de a-i

sluji pe alţii.

…sădăm la o parte orice piedică, şi păcatul care ne înfăşoară

aşa de lesne, şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea care

ne stă înainte. Să ne uităm ţintă la [să ne concentrăm

asupra]…Isus… Evrei 12:1,2

Page 301: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Cincisprezece 291

Acestsfat biblic merge în sens

opuscu

majoritateasfaturilor

pecare

le primim azi. În zilelenoastre

ni se spune săsăpăm

în

trecutul nostru pentru a căuta răspunsurila

problemele noastre.

Oricelucru rău

trebuie îndreptatşi,

dacăam fost răniţi, atunci

trebuie să fimtrataţi

cu milă, ca nişte victime.

Rezultatul finalal

acestuisfat este că ne

concentrăm asupra

noastră. Devenim obsedaţi de noi înşine.În

opoziţie, Bibliane

spunesă

uităm de noi, inclusiv de păcatul nostru. Dacă întradevăr

amfost

răniţi, trebuiesă

iertăm, oricât degreu ar fi.

Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi, şi iertaţi-vă unul pe

altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Cristos. Efeseni4:32

Eposibil să pară ciudat, dar în procesul iertării altora,

experimentăm vindecareîn

vieţilenoastre.

Isus,care ştia cu

siguranţăce înseamnă să

Ise greşească,

a spus…

“V-amspus aceste lucruri, pentru ca bucuria Mea sărămână

în voi, şi bucuria voastră să fie deplină.” Ioan 15:11

2. Sistemul lumii: Bibliaspune

căsistemul

lumii are un

impact negativ asupra noastrădin

punctde

vedere spiritual,

distrăgându-neatenţia de la

Isus şi îndreptând-ospre

lucruri pieritoare.Noi

avem responsabilitateasă

discernem

ce tinde să ne tragăînapoi

întipare vechi,

păcătoase şi să

evitămacele

lucruri carene

distragatenţia.

Căci harul lui Dumnezeu…neînvaţă s-o rupemcupăgânătatea

şi cu poftele lumeşti, şi să trăim în veaculdeacumcucumpătare,

dreptate şi evlavie, aşteptând fericita noastră nădejde şi

arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus

Cristos. Tit 2:11-13

3. Diavolul: Deşi Satan a fost învins, el încă mai încearcă în

mod activ să neinfluenţeze. Dumnezeu

nu l-a anihilat pe

Diavol cândnoi am

devenit credincioşi.Ci mai

degrabă,

noi suntemresponsabili să

ne opunem ispitelor luişi să

căutăm puteredoar în

Dumnezeu.

Supuneţi-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, şi

el va fugi de la voi. Iacov 4:7

Satan foloseştecu

şiretenie influenţa lumiişinatura noastră

umană egocentrică pentru a ne ispiti, pentru a ne orienta

atenţiaîn

altă direcţie. Vă puteţi aşteptaca

elsă

planteze

îndoială în mintea dumneavostră, chiarşi

legat de decizia pe

Page 302: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

292 Capitolul Cincisprezece

care aţi luat-osă

vă încredeţiîn

Isus. El va spunecă

credinţa

dumneavoastră nu era suficient de mare sau va punela

îndoială faptulcă

aţi înţeles totul bine. Amintiţi-vă, el a făcut

acest lucruşi cu

Adamşi cu

Eva. Împotriviţi-vă lui şi faceţi

ceeace

a făcut Isus. Duceţi-văla

Biblie pentru ajutor.

Este interesant căpe măsură

ce combatem influenţa acestor

trei duşmani,pe

măsură ce neconcentrăm pe

ceea ce trebuie,

vom dezvolta otemelie spirituală

puternică.

prieteni

Scriitorii Bibliei ne mai spun că există şi prieteni care ne vor ajuta să

stabilim şi să păstrăm concentrarea noastră pe ceeace

trebuie.

1. DumnezeuÎnsuşi:

Cândv-aţi încrezut în Isus, Biblia spune

că Duhul Sfânt a intrat în dumneavoastră, a venit să locuiască

în dumneavoastră.Acum El este accesibil în mod constant

— pentru a vă încuraja când sunteţi descurajat, pentru a vă

îndemnasă

trăiţicu

hotărâre pentru El, pentru a vă mustra

când alunecaţiîn

păcat. DuhulSfânt este

un companion

atâtde

credincios încât este numit Mângâietorul, Ajutorul,

Apărătorul — toate acesteafiind

nume alelui

Dumnezeu.

“Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-l va trimete

Tatăl, în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile, şi vă va

aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.” Ioan 14:26

Încalitate

depărinţi ne bucurăm când copiii noştri duc la bun

sfârşit un scop prestabilit,sau

cândse

comportă într-unmod

plăcut nouă. În calitatede

copii ai lui Dumnezeu, este important

să ne comportăm într-unmod

care să-i aducă cinste,şinu ruşine,

numelui Tatălui nostru ceresc. Ascultarea noastră dovedeşte că

Îidăm lui Dumnezeu cinstea

şirespectul care I

secuvine.

“Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava,

cinstea şi puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile, şi prin voia

Ta stau în fiinţă şi au fost făcute!” Apocalipsa 4:11

2.Credinţă: Procesul

creşteriispirituale

este deseoriamintit

în Biblie caumblare

cuDumnezeu. Creşterea spirituală

are

locpas

cu pas. În acelaşi mod în care amdevenit membri

aifamiliei lui

Dumnezeuprin

credinţă, trebuiesă umblăm

cu Dumnezeu princredinţă.

Astfel dar, după cum aţi primit pe Cristos Isus, Domnul, aşa

să şi umblaţi în El, fiind înrădăcinaţi şi zidiţi în El, întăriţi prin

Page 303: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Cincisprezece 293

credinţă, după învăţăturile care v-au fost date, şi sporind în

ea cu mulţumiri. Coloseni 2:6,7

Amintiţi-vă, credinţase

bazeazăpe

adevărurilecare se

găsesc

înBiblie.

Esteimportant

să nu umblăm cuDumnezeu

pebaza

moduluiîn care ne simţim.

Posibilsă

vătreziţi dimineaţa

congestionat şi cu febră. Daraceasta nu înseamnă

că nu mai

sunteţi parte a familiei părinţilor dumneavoastră,sau, de

ce nu,

a familieilui

Dumnezeu. Uneoriposibil să nu

văsimţiţi

foarte

spiritual,dar

lucrul acestanu

va determinacât de bine

umblaţi

cu Dumnezeu. Umblarea noastră zilnică este determinată de

alegerile pe care le facem.Dacă

facemalegeri înţelepte,

ne

vom însuşi înţelepciunealui

Dumnezeu.Dacă

luămdecizii

neînţelepte,vom da

dovadăde

imaturitateşivom

rămâne

copii dinpunct

devedere spiritual. Alegerile

pe care le facem

suntcălăuzite de Dumnezeu

pe măsurăce

citimBiblia.

3. Biblia: Esteosursă

a puterii zilnice, călăuzanoastră.

Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca

să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în

neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit

şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. 2 Timotei 3:16,17

Biblia secompară

pe eaînsăşi

cumâncare spirituală. Cu

cât o studiaţi mai mult,cu

atât veţi deveni mai puternicdin

punctde

vedere spiritual. Dumnezeu vă va vorbi prin Biblie

— nu audibil, ci în mintea dumneavoastră. Este una dintre

elementele esenţialeîn

dezvoltarea părtăşiei dumneavoastră

cu Dumnezeu. Citirea Scripturii este modulîn

care ajungeţi

să Îlcunoaşteţi. Fără hrana constantă

ce segăseşte în ea, veţi

rămâne bebeluşdin

punctde

vedere spiritual.

Dacă nu deţineţi o Biblie, cumpăraţi una. Începeţi prin a citit

întreaga Evanghelie după Ioan. Poate fi citităcao poveste, de aceea

nu este foarte dificilă. Apoi recitiţi cartea aceasta, Străinul,

şi căutaţi fiecare referinţă dată aiciîn

Biblia dumneavoastră.

La început va merge mai încet, dar veţi fi surprins de cât de

repede vă veţi obişnui. Subliniaţi versetele folosind un creion

colorat. Vă va ajutasă le

găsiţi uşor, şi să vă reamintească

ce aţi învăţat. Este posibil să fiţi gata să citiţi cărţile Faptele

ApostolilorşiRomani după

ceaţi citit Străinul a doua oară.

Dacănu înţelegeţi ceva, notaţi acel lucru şi continuaţi să citiţi.

Încet-încet, totul va începe să aibă sens.

Page 304: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

294 Capitolul Cincisprezece

4. Rugăciunea: Rugăciunea înseamnăpur şi

simplu a vorbicu

Dumnezeu.Nu

trebuiesă

vă plecaţicapul şi să

vă închideţi

ochii, deşi nu strică dacăvă ajută

să ignoraţielementele

disturbatoare.Fiindcă Dumnezeu

văcunoaşte

gândurile

şi esteprezent pretutindeni, veţi putea înălţa rugăciunea

către El în linişte, oricând, şi El o va auzi. Nu este necesar

săvă rugaţi

cuvoce tare.

Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice lucru, aduceţi cererile

voastre lacunoştinţa lui Dumnezeu,prin rugăciuni şi cereri,cu

mulţămiri. Şi pacealui Dumnezeu,care întrece orice pricepere,

vă va păzi inimile şi gândurile în Cristos Isus. Filipeni 4:6,7

Rugăciunea este unmodde

exprimare a îngrijorărilor, durerilor,

cererilor sau a mulţumirii noastre faţă de Dumnezeu.

5. Alţi credincioşi:Biblia ne

spunecăvom

dobândimaturitate

spiritualăprin

prieteniicu

alţiicare

cred Scripturile.Acest

lucru este vital.

Să veghem unii asupra altora, ca să neîndemnăm la dragoste

şi la fapte bune.

Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să

ne îndemnăm unii pe alţii, şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi

că ziua [întoarcerii lui Isus] se apropie. Evrei 10:24,25

Majoritatea prieteniilor dumneavoastrăcu alţi

credincioşi

vorfi

legateîn

contextulunei biserici, cu toate acestea,

există câtevalucruri la care trebuie să fim

atenţi.

Amintiţi-vă,Satan vine sub

înfăţişareaunui

îngerde lumină.

Luiîiplace

religia. Din cauzaaceasta, trebuie

săînţelegeţi

căexistă mulţi păstori falşi

şi multe oiprefăcute. Doar fiindcă

oamenii vorbesc despre Dumnezeu, nuînseamnă

că sunt

credincioşi adevăraţi.Bisericile

variazăde la bune la rele

în înţelegerea şi aplicareaadevărului.

Bibliaspune

căvor

existaatât

învăţători adevăraţicât şi

învăţătorimincinoşi

când se va întoarce Isus a doua oară şi atunci El îi va face

cunoscuţişipe

unii şi pealţii. Până

atunci,discerne. Puneţi

următoarele întrebări:

Bisericarespectivă

crede că Biblia esteCuvântul

lui

Dumnezeu adevărat, inspirat,fără

nici o greşealăîn

scrierile

originale?Aveţi grijă

cu cei carespun

că ea conţine doar

Cuvântul lui Dumnezeu.

Page 305: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Cincisprezece 295

Biserica respectivă credeBiblia în mod literal, sau afirmă

că anumitepărţi

sunt doarfabule

saupovestiri abstracte?

(deex.

Biblia nespune

căexistă un

Iad real,un Diavol

real, un Rai real, etc.)

Biserica respectivă credeîn

evenimenteca

şi cea a naşterii

lui Isus dintr-o fecioară? Aveţi grijăcu cei

care spuncă se

vroia a spune femeie tânără,că

Marianu era

fecioară.

Biserica

respectivă credecă Isus este

Dumnezeupe

deplin

şi ompe deplin? Aveţi

grijă cu cei carespun

căIsus

era

doar un alt Dumnezeu, şi că noi suntem dumnezei asemeni

Lui.În acelaşi mod,

evitaţi-ipe cei care

spuncă Isus

afost

doarun

mareînvăţător.

Biserica respectivăcrede în

Trinitate?

Biserica

respectivăînţelege că Isus

amurit în locul nostru,

pentru datoria păcatului nostru? Dacă biserica este neclară

cu privire la acest subiect, sau simţiţi că trebuie să faceţi

ceva în plus pentrua

fi acceptat de Dumnezeu, cum ar

fi botezul sau alte ritualuri speciale—

atenţie.

Bisericarespectivă

areo reputaţie bună? Întâlnirile

ei sunt

cunoscute pentru comportamente bizare sau fără rânduială?

Are standardemorale înalte?

Aspectele financiarepar să

fie dubioase?

Dacăbiserica

poate fipusă

la îndoialăîntr-una dintre aceste

aspecte,atunci există o probabilitate

mare ca să greşească

şi în alteînvăţături.

Aceste întrebări auscopul

să scoată la

iveală simptomeale

unor problememai

profunde.Ar

trebui

săvă

simţiţi întotalitate

liber să cereţi liderilor bisericii să

răspundăla anumite

întrebări.Orice

evitare a răspunsului

din partea lor ar trebui săvă pună

în gardă. Nuvă

lăsaţi

păcălitde cât de amabil este predicatorul sau de cât de

convingătorcomunică

el.Amintiţi-vă,

multe biserici nu

împlinescBiblia. Nu

există obiserică

perfectă,dar aceste

întrebărivă vor ajuta

să găsiţiun grup

de credincioşi care

săcreadă

ceea ce credeţidumneavoastră.

Eposibil ca întreaga noţiune de biserică să genereze

bătaia de joca

familiei şi prietenilor dumneavoastră.

Este posibil să aveţi parte deo

experienţă dificilă,

umilitoare.E

posibil ca mândria să vrea săvă

vină în

Page 306: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

296 Capitolul Cincisprezece

ajutor,dar amintiţi-vă de unde vine mândria, şi căutaţi

un grup de credincioşi chiar şi în aceste condiţii. Ideea

deane aduna pentru întărire reciprocă

afost ideea lui

Dumnezeu. Daţi-mi voie săvă

asigur că este importantă

pentru creşterea dumneavoastră de credincios. Alţi

credincioşi pot fi de un ajutor fantastic îna vă

încuraja

în călătoria spirituală.

6. Muzica: Împăratul Davida

scris unele dintre primele

cântări sau Psalmi cuscopul

deane

încurajainimile. De

atunci,alţi

credincioşiau scris

versuri excelentedespre

Dumnezeu. Din nou,atenţie – există atât muzică bună

cât şi

muzicărea. Folosiţi-vă

de acelaşi felde discernământ

ca şi

în alegerea unei biserici. Bazat peceea

ceaţi

studiat,hotărâţi

dacă cuvintele cântate sunt adevărate sau neadevărate.

Dumnezeuvă va ajuta.

7. Spune altora: Ucenicii au mers pretutindeni spunându

le altora despre această veste bună. Puteţi face acelaşi

lucru. Este încurajator să vezi prieteni care ajung la

aceeaşi înţelegere. Dar amintiţi-vă, Dumnezeuadat

oamenilor posibilitatea deaalege

liber,deci respectaţi

acest lucru.Aveţi

răbdare în abordare şi atenţie în ceea

ce spuneţi. Nu încercaţi să le vârâţiceva

pe gât. Biblia

ne spune să fim martori, nu avocaţi. Un martor explică

ceva;un avocat argumentează şi încearcă să convingă.

Şi numaiada cartea aceasta unui prieten poate să îl

ajute să înţeleagă.

8.O

nădejde viitoare: Bibliaspune

căîntr-o zi,

Isus Seva

întoarce pePământ.

Nuvoim, fraţilor, să fiţi în necunoştinţă despre cei ce auadormit,

ca să nu vă întristaţi ca ceilalţi, care n-au nădejde. Căci dacă

credem că Isus a murit şi a înviat, credem şi că Dumnezeu va

aduce înapoi împreunăcu Isus pe cei ce au adormit în El. Iată,

în adevăr, ce vă spunem, prin Cuvântul Domnului: noi cei vii,

carevomrămâneapână la venireaDomnului,nuvom lua-o

înaintea celor adormiţi.

Căci însuşi Domnul,cuun strigăt,cuglasul unui arhanghel şi cu

trâmbiţa luiDumnezeu,Sevapogorîdin cer, şi întâi vorînviacei

morţi în Cristos. Apoi, noi cei vii, carevom fi rămas,vom fi răpiţi

toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în

Page 307: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Cincisprezece 297

văzduh;şi astfelvomfi totdeaunacuDomnul.Mângâiaţi-vădar

uniipe alţii cu aceste cuvinte. 1 Tesaloniceni 4:13-18

Bine, suntmulte

alte lucruri care ar fiputut

fi scrise. Dardacă

sunteţi unuldintre aceia care şi-au

pusîncrederea în

Cristos,

atuncieste bine de ştiut că Dumnezeu

promitesă

văconducă

pas cupas.

Aţiînceput acum

unpelerinaj spiritual. Îndreptaţi-vă

ochii spreEl;

faceţi-L centrul atenţiei dumneavoastră. Studiaţi

vă harta, Biblia,în mod regulat.

Caleanu

vafiîntotdeauna

lină, dar Dumnezeuva

fi cudumneavoastră –

El v-a promis.

Călătorie plăcută.

Dumnezeul păcii, care, prin sângelelegământului celui veşnic,

a sculat din morţi pe Domnul nostru Isus, marele Păstor al

oilor, să vă facă desăvârşiţi în orice lucru bun, ca să faceţi

voia Lui, şi să lucreze în noi ce-i este plăcut, prin Isus Cristos.

A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin. Evrei 13:20,21

2 tiMpul potriVit

Existăşi

cei care,după ce

citesc Bibliaşi

înţeleg ceare să spună

ea, decid să rişte. Ei decid sănu creadă.

Ei aleg să:

Ignoremesajul.

Să îl

respingăîn mod direct.

Să îşi

vadăde

viaţa lor, uitându-l.

schimbe mesajulei.

…şi

sperăca Biblia să greşească.

Irod Agripa şi-aasumat un astfel de risc. Fiind nepot al lui Irod

cel Mare şivăr

allui

IrodAntipa,

eltrebuie

să se fi informat

în tainădespre

bârfa ce se auzea în palatul regal despre Isus.

Fără îndoială că spionii i-auraportat

fiecarecuvânt

pe care

îl rosteaprofetul

din Nazaret. Dar Irodavea

statut;el

eraun

omimportant.

Şi decât să se smerească înainteaÎmpăratului

Împăraţilor,ela continuat

să-şitrăiască

viaţapentru

elînsuşi.

Ela

câştigat chiar mai multăpopularitate decapitându-l

pe

unuldintre ucenicii lui Isus. Dar apoi

Într-o zi anumită, Irod s-a îmbrăcat cu hainele lui împărăteşti,

a şezut pe scaunul lui împărătesc, şi le vorbea. Norodul a

strigat: “Glas de Dumnezeu, nu de om!” Îndată l-a lovit un

înger al Domnului,pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu.

Şi a murit mâncat de viermi. Fapte 12:21-23

Page 308: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

298 Capitolul Cincisprezece

Dumnezeu,în

harul său, vatolera

păcatul pentru ovreme,

darapoi,

îndreptatea

Sa, El îlva judeca. Judecata

poateveni

în viaţa aceasta sauva

fipăstrată până după

moarte, darva

venicu

siguranţă.Irod

amurit5 şi l-a

aşteptat veşniciaîn iazul

de foc. Următorul verset este demn de remarcat…

Însă Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult.

Fapte 12:24

V-aş încurajasănu

ignoraţi mesajul Bibliei ca peceva nesemnificativ

sausănu vă ocupaţi timpul prea mult pentru a nu-l putea studia

în modcorespunzător. Arfio tragedie

sănu aveţi răbdare pentru

a descoperi tot ce trebuiesă

ştiţi despre viaţă şi moarte.

Un alt contemporan al lui Isus a fost Irod Agripaal

II-lea. Fiind

strănepotal

lui Irodcel

Mare,şi fiu

al luiIrod

Agripa,şi

el

trebuiesă fi

ştiut despre Isus. Biblia spunecă

împăratul Agripa

cunoştea foarte bine toate lucrurile referitoarela

Isus. Apostolul

Pavel7 a fost arestatşia depus mărturie înaintea lui.

Înapărarea

lui înaintea lui Agripa, Pavel i-a spus despre Isus. El a zis…

Împăratul ştie aceste lucruri, şi de aceea îi vorbesc cu

îndrăzneală; căci sunt încredinţat că nu-i este nimic necunoscut

din ele, fiindcănus-au petrecut într-un colţ! Crezi tu în Prooroci,

împărate Agripa?…Ştiu că crezi.”

Şi Agripa a zis lui Pavel: “Curând mai vrei tu să mă îndupleci

să mă fac creştin!” Fapte 26:26-28

Împăratul părea să-lfi înţeles bine pe

Pavel,atât de bine

încât

chiararecunoscut că

Pavel aproapecă l-a convins să creadă.

DarAgripa

şi-aasumat

un risc. El nuacrezut. El

alăsat ca

întrebareasă îi

treacăpe lângă

urechi pentruca să

evite luarea

uneidecizii. Din câte ştim noi,

Agripanu

a crezut niciodată.

El s-a coborât în mormânt cuînţelegerea

dar nu şi cucredinţa.

Afost

alegerea lui.

Pavel s-aapărat şi

înaintea unui guvernatorroman numit

Felix.

Pavel afolosit

întotdeaunaaceste ocazii să dea

o explicaţie

lungădespre cine

esteIsus

şi ceafăcut El.

După câteva zile, a venit Felix cu nevastă-sa Drusila,

care era Iudeică; a chemat pe Pavel, şi l-a ascultat despre

credinţa în Cristos Isus. Dar, pe când vorbea Pavel despre

neprihănire, despre înfrânare şi despre judecata viitoare,

Page 309: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Capitolul Cincisprezece 299

Felix, îngrozit, a zis: “De astădată, du-te; când voi mai avea

prilej, te voi chema.” Fapte 24:24,25

Felixa amânat decizia. El a

aşteptat un timp maipotrivit.

Este

uşor să faci acest lucru, dar Biblia ne reaminteşte că acum este

momentul să decizi …

…acum este vremea potrivită…acum este ziua mântuirii.

2 Corinteni 6:2

Noinu ştim ce ne

aşteaptăîn

viitor,sau

cât de repedene

poate

filuată

viaţa.Trebuie

să luămo decizie

acum.Desigur, lui Felix

i-a fost frică, şi uneori şi nouă ni se face frică. Ne întrebăm ce

vorcrede alţii. Dar de

fapt nu contează.Ceea ce

conteazăcu

adevărateste ceea ce

gândeşteDumnezeu. Nici istoria biblică,

nicicea seculară

nu ne spune ces-a întâmplat

cuFelix, dar,

din

câte ştim noi, el nuagăsit niciodată un

prilejsă creadă.

Felix maiavea

şi altesperanţe…

…el trăgea nădejde căPavelare să-i deabani; deaceeatrimetea

şi maides să-l cheme, ca să stea de vorbă cu el. Fapte 24:26

Felixaavut

motivaţii ascunse.Interesul

declarat despre Isus

eradistorsionat

de dorinţa dea avea câştig financiar.

Cutoate

acestea, ela vorbit

deseori cuPavel

despre Isus.Unii oameni

suntca Felix. Ei

vorbescfoarte

multdespre Biblie, dar

apoi

folosesc mesajul ei pentrufolosul propriu. Mulţi

oameni

recunosc inconsecvenţa,dar

uniise

lasă înşelaţi.Din cauza

unorastfel de ipocriţi,

uniisusţin că nu vor crede niciodată

în Biblie. Dar staţipuţin!!

Mesajul Bibliei s-aschimbat? Nu,

nicimăcar

ofărâmă. Ea

spuneacelaşi

lucruindiferent de cum

încearcă alţii săo

distorsionezepentru

beneficiullor. Dacă

sunteţi unul careeste tentat să

respingăBiblia din cauza unor

indivizi ca Felix, maigândiţi-vă o

dată.

Dacă vă regăsiţi nesigur, neînţelegând, sau respingândpe

faţăceea

ceaţi

citit,atunci

aş îndrăzni săvă sugerez

să mai

analizaţi puţinBiblia

înaintede

aclasa cazul.

Aşa cumam

spusla

început,Scriptura

aremulte lucruri de

spusdespre

viaţă…

şi moarte.

Nuvă

opriţi dinstudiu acum.

Suntîn joc

viaţa dumneavoastră —şi viaţa de

dupămoarte.

Page 310: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

apendiCe

1 glosar

2 note finale

Page 311: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Appendix 301

glosar

Altar:o platformă făcută

din pământsau pietre

pe care seaduceau

jertfe

lui Dumnezeu sau altor dumnezei

Amin:(Ebraică/Greacă)

uncuvânt

deafirmare; o

formă deîncredinţare,

“Aşa este!” sau “Sunt de acord!”

Apostol: (Greacă) unultrimis;

folositcel mai des

cândse

facereferire la cei

doisprezeceucenici

saula

Pavel

Arcă: unrecipient; fie

mare(vas) sau

mic(cutie)

Ava: (Aramaică) echivalent al cuvântului românesc “tăticule” sau “tati”

Binecuvântare:primirea

sau acordarea favorii luiDumnezeu

A blestema: a atrage asuprasau

amanifesta

neplăcere

Centurion: (Greacă/Latină)un

ofiţerîn

armata romanăcare

era responsabil

peste100 de

oameni

Credinţă:a avea încredere sau

a-şipune încrederea

în(vezi paginile 108-109)

Cristos: (Greacă) “unsul”, tradus ca Mesia (Ebraică) în Vechiul Testament

Demon:ofiinţă

duhovniceascărea

creatăcare îi este

loială lui Satan

Diavol: (derivatdin

Greacă)martor

mincinos, pârâş;un alt nume pentru

Satan,cel mai

puternicdintre

fiinţele duhovniceştirele

Emanuel: (Ebraică/Greacă) “Dumnezeu este cu noi”

EuSunt:

un nume al luiDumnezeu, însemnând “Cel care există

prinSine

Însuşi” sau“Cel care există

prinpropria

Saputere”

Evanghelie:vestea bună

Faraon: împăratul Egiptului

Fariseu:un evreu care

împlineaLegea cu meticulozitate

până într-acolo

că inventa legi adiţionale pentru ca să nu încalce poruncile lui

Dumnezeu

Fărădelege: vezi Păcat

Fiul luiDumnezeu:

un termenidiomatic, neavând implicaţii fizice, folosit

pentruadesemna

aceleaşi atribute

Fiul omului:o expresie folosită de

Isus prin carefăcea

referire laSine

Însuşipentru a accentua

umanitatea Sa, darînţeles

decătre învăţaţii

din antichitate ca un termen care se referă la Mesia

Geneză:(Greacă) începuturi

sau origini

Har: bunătatea lui Dumnezeu manifestatăfaţă

depăcătoşi

care nuo

merită

Isus: (Greacă—derivat din Ebraică) înseamnă Mântuitor, Izbăvitor

A se închina: a declara valoarea lui Dumnezeu

Îndreptăţire: un act juridic prin care Dumnezeu declarăopersoană

neprihănităîn

faţa Lui

Îndurare: dragostea luiDumnezeu

manifestată faţăde

păcătoşicare

nu

o merită; milă

Înfiere: ritualul investiriicu drepturi legale de

fiu,drepturi

complete

implicând toate obligaţiileşi

privilegiileacestui

titlu

Înger:(Greacă) mesager; o

fiinţăsau

unduh

ceresccreat

Legământ: o promisiune, o înţelegere

Amărturisi:

afi de

acordcu

sau a recunoaşte

Mântuitor: cineva careizbăveşte sau salvează

pealtcineva

Mesia: (Ebraică) “unsul”, tradus “Cristos” (Greacă) în Noul Testament

Page 312: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

302 Appendix

Natură păcătoasă:uneori amintită

canatură

umană saunatura lui

Adam;

o stare

Neprihănit:a

fivăzut

înrelaţie corectă

cuDumnezeu. Aceasta

nu înseamnă

căopersoană este fără

păcat. Poatefi

folositşi când se face referire

lamodul

în care cineva îşi trăieşteviaţa; a avea

un mod corect şi bun

de a trăi

Păcat:are

ideeade

a trage o săgeatăşi de

a rataţinta, în

acestcaz

ţintind

spre sfinţenialui Dumnezeu,

daranu

o putea atinge; a-L dispreţui

pe Dumnezeu şiCuvântul Său; a

refuza sătrăieşti

aşa cumdoreşte

Dumnezeu

Pildă:o povestioară

scurtă caretransmite o învăţătură

Ase pocăi:

ase

răzgândi,a-şi

schimba modulde

gândire privitorla

ceva (vezi

pagina 158)

Preot: un om careducea

la bun sfârşitresponsabilităţi

ceise

dădeauîn

Cortul Întâlniriisau la

Templu

Profet: unmesager

carevorbea

în numele lui Dumnezeu

Psalm: (Greacă) un cântec

Rabi: (Greacă) învăţător

Arăscumpăra:

a cumpăra,cu sensul de

a cumpăraun

sclavla

piaţa de

sclavi

Sabat:cea

de a şapteazi

a săptămânii; sâmbătă

Sanhedrin:(Greacă) o

curte dejudecată

evreiascăformată

dinşaptezeci

şi unu debărbaţi

Satan:(Ebraică/Greacă) împotrivitor; duşmanul suprem

al lui Dumnezeu

Scrib: unul carea făcut

copii alescripturilor

învremurile

antice

Sinagogă:(Greacă) adunări; folosit

în modobişnuit făcând

referire la

clădire

Slavă: literal “aavea

greutate”,sensul de valoare

Ucenic: un urmaş

Aunge:aturna ulei pe

capulpersoanei

saupe un

obiect,cu

scopul dea-l

punedeoparte

pentruDumnezeu. Cuvântul a

ajuns să însemnesau

să se refere laorice a

fost alespentru slujirea lui

Dumnezeu.

Page 313: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Appendix 303

note finale

Capitolul unu

1. Josh McDowell, Mărturii Care Cer Un Verdict, Societatea Misionară

Română, © 1992 pag. 18.

2.Au venit la

el nişteoameni,

carei-au adus

un slăbănog, purtatde

patruinşi.

Marcu 2:3

3.Illustrated Bible

Dictionary, Pt 3,IVP ©The

Universities andColleges

ChristianFellowship 1980, pag.1538

4. Philip W.Comfort,

TheOrigin Of

The Bible, MarkR. Norton,

Texts &

Mscriptsof the

Old Testament,pag.

151 şi următoarele, ©1992de

Tyndale

House Pub., Inc.

5. TheWorks Of

Josephus, ©1987 de Hedrickson Publishers, Inc., pag.776

6. Norman L. Geisler şi William E. Nix, From God To Us, How We Got The

Bible,©1974 Moody Press, Chicago, pag.7

7.Azi,

învăţaţii Evrei împart Scriptura Ebraicăîn trei

secţiuni—Legea,

Scrierile şi Profeţii.Deşi

posibilsă fi fost stabilită până în secolul doi

d.Ch., numai în secolul cinci a fost finalizată divizarea aceasta. Ibid.,

pag.77-85

8. Dicţionarul explicativ allimbii

române, AcademiaRomână,

Institutul de

Lingvistică “Iorgu Iordan”, Editura Univers Enciclopedic, 1998

Capitolul Doi

1.Galaxia care se

vedenu este Calea

Lactee, devreme ce

aceastaeste

imposibil

defotografiat. A

fostînlocuită

cu unasimilară,

cuAndromeda.

2. Date statistice: The World Book Encyclopedia; Nightwatch, A Practical

Guide toViewing

theUniverse de Terence

Dickinson,pub. Firefly

Books,

Aprilie 1999.Numărul estimat

degalaxii

continuăsă

crească.

3. Iuda 6

4.Luca

20:36.Moarte în sensul fizic. Îngerii nu

vorînceta să existe

niciodată.

5. Marcu 12:25

6. Lucifereste corespondentul

latin pentru “purtătorde

lumină”. Îşiare

origineaînnumele

înlatină

alplanetei Venus,

careeste deseori amintită

ca şi“stea a dimineţii”.

Capitolul trei

1. Comparaţie:Română

Ebraică Traducere literală

Ziua 1 lumină or lumină

Ziua 4 luminători ma-or dătători de lumină

2.Soiurile

create iniţial posibilsă fi

dat naşterela

sub-grupuri,care ar fi,

caurmare, clasificate

ca şispecii separate. (de

ex. câiniidingo,

coioţiişi

lupiiposibil să

descindădintr-un

singur soide

câine). Aceastanu este

oformă

de evoluţie, devreme ce

nu afost

adăugatănici

o informaţie

geneticănouă

care să nu fi fostposedată

depopulaţia

ancestrală

originală.

3. “Oameniperfecţi” în sensul

de perfecţiune morală.

4. Pentruun

exemplu,vezi

Dr. MichaelJ.

Behe, Darwin’s BlackBox,

Touchstone, Simon and Schuster, NY,NY

pag.307.

5. Geocronologia esteun câmp de

studiuvast.

O căutarepe

internet va

rezulta înnumeroase lucrări

despremodele diferite de

ceasuri.

Page 314: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

304 Appendix

Capitolul patru

1. Apocalipsa 12:3-9; Versetele 3 & 4 suntconsiderate în general ca

referindu-se la căderea lui Satan. Versetele 7-9 sunt privite de mulţi

învăţaţica şi

avândde

aface cu

evenimente viitoare.Am citat întregul

pasaj devreme ce versetele din urmă

explicăpartea în care

suntem

noiinteresaţi—versetele 3 & 4—acel

cinedespre

care estevorba.

2. Acest pasajreflectă

deciziile făcute de Adamşi

Eva.

3. Vezi Romani 5:12-14 pentrumai

multedetalii. De asemenea vezi şi

Capitolul Zece,nota

1.Adam

afost

tatăl—capul—întregii raseumane.

Noieram

înel când

ela păcătuit.

4. Newsweek,Ianuarie

11, 1988, pag. 46-52

5. Time, Decembrie 4, 1995, USA Edition, pag. 29

Capitolul CinCi

1.

11.

Uniiau

spus cămotivul

pentru care Dumnezeunu a primit

jertfa lui

Cain este din cauzaatitudinii

lui Cain.Nu încape

nicio îndoială că,

fiulcel mare al lui

Adam,Cain

avea o atitudinede

independenţă faţă

de Dumnezeu, dar Biblia afirmă foarteclar:

“Princredinţă a

adus Abellui

Dumnezeu ojertfă

mai bună decât Cain…” Biblianu

spune: “oatitudine

maibună”.

Cainafost

neascultător faţă deDumnezeu prin

faptulcă

a

adus ojertfă

nepotrivită. Vezi Evrei 11:4.

2. Luca 17:27; Matei 24:38

3.Romani

1:21-32;Deşi

acest pasajnu face referinţă directă la oamenii

din zilele luiNoe,

el reflectătotuşi

alegerile pe care aceştia le-aufăcut

la vremealor

şi urmărilecorespunzătoare.

4. Făcutprobabil din răşină

depin fiartă cu

cărbune. Smoala bituminoasă

urma săapară abia după potop.

5. Geneza 6:3

6. 2 Petru 2:5

7. Câţiva învăţaţi au calculat “spaţiulîn

arcă”. Oresursă de

ajutorîn

acest

sens este:Noah’s

Ark:A Feasibility Study—de

JohnWoodmorappe,

ICR,El

Cajon,CA

pag. 306.

8. Dr. John Baumgardner, geofizicianla

Laboratoarele NaţionaleLos

Alamosdin New Mexico,

propuneun

model cunoscutîn cercurile

creaţionisteca

TectonicăCatastrofală

a Plăcilor.

9. Iov 40:15-24; 41:1-34.

10.“Domnul

s-a pogorât...” Dacă Dumnezeueste

prezent pretutindeni

în acelaşitimp, de

cea trebuit

să“se pogoare”? Biblia vorbind despre

Dumnezeu foloseştedeseori

termeni careau

scopul săne ajute

înţelegemanumite

pasaje.De

exemplu,Dumnezeu este

descris “văzând”,

deşi, ca Duh, El nu are ochi fizici.

Îi suntîndatorat Dr.

CarlWieland pentru contribuţia

luiprivind

genetica.

Pentru o trataredetaliată

a acestui subiect,scrisă

pentru cititorulde

rând,vedeţi:

TheRevised

& ExpandedAnswers

Book—de KenHam,

Jonathan Sarfati, Carl Wieland, Ed. de Don Batten, Ph.D, Master Bks,

Green Forest,AR

pag. 274.

Page 315: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Appendix 305

Capitolul Şase

1. Observaţicum

duratavieţii

a scăzutîn mod

dramatic după potop.

Avraam era consideratdeja

bătrânla

vârsta de şaptezecişi

cincide

ani.

2. Avram a devenit o naţiune numeroasă: tată atâtal poporului evreu

cât şial

poporului arab.

3. Numelelui

Avram a devenit într-adevărunul

mare;el este respectat

atât deevrei

cât şide

arabi.Este important

deobservat că Dumnezeu

afost cel care i-a

făcutlui

Avramun

numemare, pe

cândla Babel

dorinţa de a aveaun nume mare era una

auto-sugerată.

4.S-ar

păreacă de-a lungul istoriei cei care i-au

persecutatpe evrei,

nu

au prosperatpe termen

lung.

5. Ioan 8:56

6. Matei 17:20

7. “Căci plata păcatului este moartea...” Romani 6:23. Vedeţi Cap. 4,Moarte,

pag.64

Capitolul Şapte

1.Cele

douăsprezecetriburi ale lui

Israelsunt cei

doisprezecefii ai lui

Iacov. Excepţii: Nu a existatun trib al

lui Levi de vremece ei au

devenit

liderii religioşiai

naţiunii.De asemenea,

nu a existatun trib al

lui Iosif

–cei

doifii ai lui Efraim şi Manase

au completat diferenţa.

2. Acest cuvântpoate fi

tradus “ţânţari”.

Capitolul opt

1. Această secţiuneeste

oparafrazare

indulgentă a pasajuluidin

Exod

19:5.

Capitolul Nouă

1. Nupromovez

aceastăabordare ca şi un

mod acceptat de asalva un

omaflat

înpericol

deînec.

Ea estefolosită

ca şiilustraţie.

2. Altarul de aramă: Exod 27:1,2

Ligheanulde aramă: Exod

30:18

Şfeşnicul: Exod 25:31

Masa cu pâinile

pentrupunerea

înainte:Exod

25:25,30

Altarul tămâierii: Exod 30:1,3

Chivotul legământului:Exod

25:10,11

Capacul ispăşirii: Exod 25:17-21

3.Preoţii

nu puteauintra când norul

stătea deasupra Sfintei Sfintelor.El

reprezenta prezenţa lui Dumnezeu. Cândnorul se ridica pentru a-i

conduceîn

călătorie, doar atunci puteauei strânge Cortul şi să urmeze

norul.

4. 2 Samuel 7:12-17

5.Oamenii de

ştiinţă nusunt

întru-totulde

acordunii cu alţii în ceea

cepriveşte datele

exacteasociate

cuCreaţia, Potopul

şi Babel.Dacă

credem Bibliape

cuvânt, ea elimină posibilitatea existenţei perioadelor

de milioane sau miliarde de ani. Toate aceste trei evenimente trebuie

să fi avut loc într-un interval de câteva mii de ani.

Page 316: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

306 Appendix

Capitolul ZeCe

1. Aceasta nuar trebui să fie

luatăca şi un soi

de legăturăgenetică

–şi

anume cănatura păcătoasă poate

figăsită într-un segment

deADN.

Asocierea este purspirituală.

Dumnezeu l-aconsiderat

pe omvinovat

de răzvrătireîn

grădina Edenului, şidin

cauzaaceasta

“...după cum

printr-un singurom

a intratpăcatul în lume,

şiprin

păcat a intrat moartea,

şi astfelmoartea

a trecut asupra tuturor oamenilor,din pricină că toţi au

păcătuit...”(Romani

5:12)Noi toţi

avemun

tatăuman, de aceea toţi

suntem păcătoşi. Tatăllui

Isus afost

Dumnezeu, Duhul Sfânt,aşa că

El a avut natura lui Dumnezeu.

2. Observaţice

ascris unul dintre profeţi cu mai

multde 500 de ani înainte

de naşterea luiIsus.

“M-am uitatîn

timpul vedeniilormele de

noapteşi

iată

că... a venit unul

caun

fiul alomului

...I S-a

datstăpânire, slavă

şiputere

împărătească, pentruca să-i

slujească toate popoarele, neamurile şioamenii

de toate limbile.” Daniel 7:13,14

3. “Domnul” este un titlu din Vechiul Testament atribuit lui Mesia

(Ps. 110:1) şi accentuează autoritatea Lui,dreptul

Lui de a stăpâni. J.

DwightPentecost, The Words And Works

OfJesus Christ, ©1981

de

TheZondervan Corporation, pag. 61.

4. Efrataera

o regiunecare

făcea diferenţadintre acest Betleem şi

o altă

localitatecu acelaşi

numedin

apropierea Nazaretului.

5. Un parfum plăcut.

6. Posibilsă fi fost momentul ceremoniei bar

mitzvahpentru Isus.

Talmudul spune,“la

vârsta pubertăţii”.Alţii

plasează momentulcu un

an mai târziu.

Capitolul uNsprezeCe

1. Ioan afost

aruncatîn

temniţă de cătreIrod

Antipa,fiul

luiIrod cel

Mare. Ioan a condamnat păcatul luiIrod,

acelade

afi

trăitcu soţia

fratelui său vitreg.

Capitolul DoisprezeCe

1. Aicise

face o distincţie clară: “Şi moarteaşiLocuinţa morţilor [Iadul] au fost

aruncateîn

iazulde

foc. Iazulde

foc este moartea a doua.” Apocalipsa 20:14

Capitolul treisprezeCe

1.

4.

Pronumepersonal direct

“Eu”urmat de

prezentul indicativ (“…în

acest moment în care vorbesc, Eu sunt.”)

2. Nuam

inclus toate detaliileosândirii şi

răstignirii.În acest

moment,este

de ooarecare

importanţă următorul eveniment: “Pe cândÎlduceau

să-L

răstignească,au pus mâna pe

un anumeSimon din

Cirena, carese

întorceade

lacâmp;

şii-au

pus crucea înspinare,

cas-o ducă după Isus.” Luca 23:26

3.Whiston,

The WorksOf

Josephus, pag. 720

Scrise la timpultrecut garantează siguranţa împlinirii

înviitor.

5. Nueste

menţionatce

agândit

într-adevăr Satan,dar

fiindcăel era cel care

apus la

punct întreaga afacere,mi-am

luat libertateasă

presupun.

Page 317: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Appendix 307

6.J.W. Shepard, The

Christ OfThe Gospels, (Eerdmans, Grand Rapids

© 1964) pag. 604 dupăcum este

citat de Pentecost, The Words And

WorksOf

Jesus Christ, pag. 487

7.John

F. Walvoord, Roy B. Zuck, TheBible Knowledge Commentary

©1983, SPPublications, Inc. pag.340

Pentecost, The WordsAnd Works Of Jesus

Christ, pag.487

Warren W. Wiersbe, The Bible Exposition Commentary, Vol. 1, ©1989,

SPPublications, Inc. pag. 384

8. Un batalion este o unitate militară formată din 300 la 1000 de

oameni.

9.Succesiunea exactă

a evenimentelordin dimineaţa

învieriinu

esteînregistrată.

Eu am menţionat unadintre

cele mai probabile

scenarii.

Capitolul paisprezeCe

1.Isus

afost

răstignitpe cruce la

ora 9:00 dimineaţa – momentuljertfei

dedimineaţă.

Ela murit

la ora15:00 –

momentul jertfeide seară.

2. Viaţa desăvârşită a luiIsus l-a

calificat pentru afi jertfa

potrivită,dar

moartealui a fost cea

carea asigurat

platapăcatului.

Doar prin moartea

Luise

puteaspune că Isus

a împlinit cerinţeleLegii. Matei

5:17,18

Capitolul CiNCisprezeCe

1.Aproximativ 30% din

Biblieeste profeţie, fie

împlinită,fie încă

neîmplinită.

2. Acest lucrueste

deseori amintitca şi

poziţiata în Cristos.

3. “aveţi”este la

timpul prezent,însemnând că

viaţaveşnică este

ceva

ceavem

înprezent.

4. Biblia tradusă în limba română foloseşte uneori termenul de carne ca

şi referire la natura noastră umană.

5. Josephus, istoriculdin

primul secol, înregistrează printre altele şi

moartea acestui om.

6. Numele lui Saul a fost schimbat în Pavel.

Page 318: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

308 - APPENDIX

Page 319: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

Appendix 309

Copiisuplimentare

aleacestei

cărţi potfi obţinute contactându-l

peMichael Rummey

la [email protected]

GoodSeed Australia

[email protected]

GoodSeed Canada

[email protected]

BonneSemence CanadaService en français

GoodSeed UK

[email protected]

GoodSeed USA

[email protected]

1800 89 7333

800 442 7333

888 314 3623

[email protected]

0800 073 6340

888 654 7333

Disponibil De asemenea:

Manualul de lucru individual/studiu este o

unealtăcare să

vă ajutesă

evaluaţi singuri

dacăînţelegeţi sau nu

carteaStrăinul. El

include trimiteri biblice suplimentare

legate de capitolul studiat, precum şi

testegrilă, întrebări

curăspuns

laalegere,

întrebăricu răspuns tip

Adevărat/Fals,

propoziţii incompleteşi

rebusuri. Manualul

de studiuînvaţă, de asemenea, cum poate

fi găsit unverset

biblicindicat.

Page 320: Străinul Pe Drumul Spre Emaus

GoodSeed® International este o organizaţie non-profit

care există pentru a comunicaînmod clar conţinutul

acestei cărţi în limba curentăşi

în alte limbi. Vă invităm

să necontactaţi dacă doriţi să aflaţi informaţii despre

proiecteşi

traduceriaflate în

curs.

GoodSeed® International

P. O. Box 3704

Olds, ABT4H 1P5

CANADA

Bus: 403 556-9955

Fax: 403 556-9950

[email protected]

Pentru a obţine copii suplimentare ale

acestei cărţi, consultaţipagina

309.

GoodSeed, The Emmaus Road Message, BonneSemence

şielementele grafice carte/frunză

suntmărci

înregistrate ale GoodSeed International.

1204-058-10000