Stiintele comportamentului uman

of 15 /15
Comportamentul uman Tema 1 DEFINIŢII ORIENTĂRI TEORETICE PROCESE PSIHOLOGICE MODULATOARE

Embed Size (px)

description

Stiintele comportamentului uman

Transcript of Stiintele comportamentului uman

Page 1: Stiintele comportamentului uman

Comportamentul uman

Tema 1

DEFINIŢII

ORIENTĂRI TEORETICE

PROCESE PSIHOLOGICE MODULATOARE

Page 2: Stiintele comportamentului uman

Comportamentul uman

Latura cea mai evidentă a personalităţii

Latura cea mai uşor observabilă

Latura cea mai susceptibilă evaluărilor

şi interpretărilor

Page 3: Stiintele comportamentului uman

Principalele orientări teoretice asupra comportamentului

Rezultat al conflictului dintre instanţele psihismului Sinele, Eul, Supraeul

Rezultat al învăţării / modelării individuale de rol

Rezultat al învăţării sociale

Page 4: Stiintele comportamentului uman

Principalele procese psihologice implicate în modularea comportamentului

• Procese cognitive

• Procese afective

• Procese motivaţional – voliţionale

Page 5: Stiintele comportamentului uman

Paradigme ale comportamentului

• Biologică / Neurofiziologică

• Psihologică

• Sociologică

• Antropologică

Page 6: Stiintele comportamentului uman

Mijloace de investigare a comportamentului

• Observația;

• Interviul;

• Experimentul;

• Anchetele;

• Testele psihologice;

• Studiile de caz;

• Meta-analiza;

• Analizele etnografice;

• Studiul documentelor (auto)biografice.

Page 7: Stiintele comportamentului uman

Observația I. Planificarea şi realizarea observării

1.pregătirea → scop→ obiective; → nr. de caracteristici ale comportamentului observat; → realizarea protocolului de observare; → stabilirea regulilor de observare.

2.realizarea → cu ipoteze de lucru; → fără ipoteze de lucru.

3.interpretarea → Etapa I – speculaţii → Etapa II – interpretarea propriu-zisă.

Page 8: Stiintele comportamentului uman

Observaţia

Avantajele observației: • costuri minime;• încurajează spontaneitatea subiectului;• permite generarea unor ipoteze valoroase pentru cercetări ulterioare.

Dezavantajele observației: • nu asigură monopolul observatorului;• subiectivitatea - observația nu poate produce singură relevanță statistică; • retrospectivitatea - observația nu poate fi aplicată în studiul unui

comportament ce poate avea consecințe ireversibile: suicid, comportament violent.

Page 9: Stiintele comportamentului uman

Interviul clinic

Etapele interviului clinic

1.Introducerea;

2.Construirea relaţiei;

3.Evaluarea;

4.Stabilirea credibilităţii şi autenticităţii;

5.Obţinerea informaţiilor :- întrebări deschise, închise şi cu răspunsuri multiple;

- elaborare şi clarificare;

- ascultare participativă;

- instrumente adecvate interviului;

6.Încheierea.

Page 10: Stiintele comportamentului uman

Tipuri de interviuInterviul structurat Interviul semistructurat

Avantaje Dezavantaje Avantaje Dezavantaje

Permite obţinerea de informaţii precise într-un timp scurt

Creează aproape invariabil frustrare (neofe-rind subiectului posibilitatea de catharsis emoţional)

Oferă posibilitatea pacientului de a se elibera de emoţiile sau temerile sale, facilitează autodezvăluirea

Depinde, într-o măsură mai mare decât cel structurat, de abilităţile intervievatorului

Este relativ independent de dispoziţia sau calităţile intrinseci ale intervie-vatorului (se desfăşoară după un protocol bine stabilit)

Este uşor de deturnat de un subiect rău-intenţionat sau necooperant

Este mai nuanţat, adaptat personalităţii subiectului

Furnizează informaţie dificil de prelucrat statistic sau de operaţionalizat

Poate fi standardizat cu uşurinţă (răspunsurile pot fi codificate şi cuantificate)

Cercetătorul decide apriori care subiecte sunt importante, fără a ţine seama de răspunsurile subiectului şi fără posibilitatea de a rectifica acest lucru

Previne etichetarea apriori, de către intervievator, a unor chestiuni, ca fiind neimportante

Este cronofag

Este uşor de replicat, făcând în acest fel posibilă analizarea unor loturi mari de subiecţi

Poate avea validitate redusă (dacă întrebările nu sunt cele mai reprezentative)

Facilitează abordarea unor subiecte mai complexe

Este mai vulnerabil decât cel structurat la influenţarea răspunsurilor de către intervievator

Subiectul are sentimentul că poate controla mai uşor desfăşurarea interviului („este în temă”)

Creează o asimetrie în relaţia intervievator - intervievat

Creează un raport mai bun între intervievator şi intervievat

Greu de repetat şi deci de standardizat (temele interviului iau naştere ad-hoc)

Page 11: Stiintele comportamentului uman

Interviul clinic Avantajele interviului:

- mai obiectiv decât observaţia;

- poate fi integrat în anamneză;

- oferă date importante despre starea somatică /psihologică a pacientului;

- ușor de utilizat pentru aprecierea comportamentului în raport cu toate coordonatele temporale (trecut, prezent, viitor);

- costuri relativ mici.

Dezavantajele interviului:

- persoana intervievată poate anticipa răspunsurile;

- persoana intervievată poate manipula rezultatele în folosul său.

Page 12: Stiintele comportamentului uman

Experimentul

= metoda prin care, în psihologie, un comportament poate fi provocat, controlat sau manipulat; permite stabilirea unor legături clare între variabilele aflate în studiu.

Experimentul

↨ Natural Laborator

Page 13: Stiintele comportamentului uman

Ancheta

Explorează comportamente stabile, uneori ritualizate, derivate din sentimente sau credințe puternice

Avantajele anchetei: - constituirea simplă a lotului de studiu;

- costuri relativ reduse raportate; - diagnostice în evaluarea comportamentelor cu risc.

Dezavantajele anchetei: - rezultatele se exprimă statistic;

- nu permite evaluări calitative de fineţe.

Page 14: Stiintele comportamentului uman

Probe standardizate care măsoară sau descriu un anume comportament ↨ Chestionar ↨ Proiective Parametri ai testelor psihologice

Fidelitate Validitate

Sensibilitate

Testele psihologice

Page 15: Stiintele comportamentului uman

Alte mijloace de investigare a comportamentului

Studiile de caz - descriere calitativă a unui comportament sau fenomen psihologic care nu poate fi analizat prin metode cantitative, datorită complexității şi varietăţii

Meta-analiza - vizează analiza statistică a unui număr de cercetări realizate anterior;

Analizele etnografice – studiază credințe, mentalități, modalități specifice de a înțelege și explica realitatea;

Studiul documentelor (auto)biografice (jurnale) reprezintă o metodă utilizată cu succes în studiile longitudinale.