STANDARDIZARE NATIONALA

48
STANDARDIZAREA NAŢIONALĂ STANDARDE APROBATE Standardele române de mai jos au fost aprobate în luna august 2007. Standardele europene şi internaţionale sunt adoptate ca standarde române prin metoda versiunii române (T), metoda filei de confirmare (FC) sau metoda notei de confirmare (A). Standardele române originale sunt notate cu E. Sub indicativul standardului este indicat numărul comitetului tehnic (CT) responsabil. Pentru standardele adoptate prin file de confirmare sau note de confirmare, textul standardului nu este publicat în România, nici în traducere, nici în versiunea oficială. Textele în original ale acestor standarde pot fi consultate sau procurate de la Asociaţia de Standardizare din România. În această rubrică sunt cuprinse, de asemenea, amendamente şi erate ale standardelor române. În cazul în care un standard aprobat înlocuieşte şi anulează unul sau mai multe standarde existente, indicativul/indicativele acestora sunt indicate după titlul standardului respectiv. Informaţii privind standardele anulate sunt date în rubrica STANDARDE ROMÂNE ANULATE. 01 GENERALITĂŢI, TERMINOLOGIE, STANDARDIZARE. DOCUMENTARE 01.040 Vocabulare 01.040.01 Generalităţi. Terminologie. Standardizare. Documentare (Vocabulare) SR ISO 13715:2007 T CT 55 Desene tehnice. Muchii de formă nedefinită. Vocabular şi indicarea pe desene 01.040.77 Metalurgie (Vocabulare) SR EN 10079:2007 A CT 42 Definirea produselor de oţel Înlocuieste: SR EN 10079:1996 01.060 Mărimi şi unităţi SR EN 60027-1:2007 T CT 173 Simboluri literale care se folosesc în electrotehnică. Partea 1: Generalităţi Înlocuieste: SR CEI 60027-1:2006 SR CEI 60027-1:2006/A1:2006 SR HD 60027-1:2005 01.100 Desene tehnice 01.100.20 Desene tehnice utilizate în construcţia mecanică SR ISO 13715:2007 T CT 55 Desene tehnice. Muchii de formă nedefinită. Vocabular şi indicarea pe desene 03 SERVICII. ORGANIZAREA ÎNTREPRINDERII, MANAGEMENT ŞI CALITATE. ADMINISTRARE. TRANSPORT. SOCIOLOGIE 03.240 Servicii poştale SR EN 13850+A1:2007 A CT 373 Servicii poştale. Calitatea serviciului. Măsurarea timpului de circulaţie de la intrarea în sistemul de colectare până la destinaţia finală, pentru trimiterea poştală individuală din serviciul prioritar/prima clasă Înlocuieste: SR EN 13850:2003 SR EN 13850:2003/C91:2005 SR EN 14508+A1:2007 A CT 373 Servicii poştale. Calitatea serviciului. Măsurarea timpului de tranzit de la intrarea în sistemul de colectare până la destinaţia finală pentru curierat individual neprioritar şi de clasa a doua Înlocuieste: SR EN 14508:2004 SR EN 14534+A1:2007 A CT 373 Servicii poştale. Calitatea serviciului. Măsurarea timpului de tranzit de la intrarea în sistemul de colectare până la destinaţia finală pentru curieratul cu caracteristici similare şi în cantitate mare Înlocuieste: SR EN 14534:2004

Transcript of STANDARDIZARE NATIONALA

Page 1: STANDARDIZARE NATIONALA

STANDARDIZAREA NAŢIONALĂ

STANDARDE APROBATE

Standardele române de mai jos au fost aprobate în luna august 2007. Standardele europene şi internaţionale sunt adoptate ca standarde române prin metoda versiunii române (T), metoda filei de confirmare (FC) sau metoda notei de confirmare (A). Standardele române originale sunt notate cu E. Sub indicativul standardului este indicat numărul comitetului tehnic (CT) responsabil. Pentru standardele adoptate prin file de confirmare sau note de confirmare, textul standardului nu este publicat în România, nici în traducere, nici în versiunea oficială. Textele în original ale acestor standarde pot fi consultate sau procurate de la Asociaţia de Standardizare din România. În această rubrică sunt cuprinse, de asemenea, amendamente şi erate ale standardelor române. În cazul în care un standard aprobat înlocuieşte şi anulează unul sau mai multe standarde existente, indicativul/indicativele acestora sunt indicate după titlul standardului respectiv. Informaţii privind standardele anulate sunt date în rubrica STANDARDE ROMÂNE ANULATE. 01 GENERALITĂŢI, TERMINOLOGIE,

STANDARDIZARE. DOCUMENTARE

01.040 Vocabulare

01.040.01 Generalităţi. Terminologie. Standardizare. Documentare (Vocabulare)

SR ISO 13715:2007 T CT 55 Desene tehnice. Muchii de formă nedefinită. Vocabular şi indicarea pe desene

01.040.77 Metalurgie (Vocabulare)

SR EN 10079:2007 A CT 42 Definirea produselor de oţel Înlocuieste: SR EN 10079:1996

01.060 Mărimi şi unităţi

SR EN 60027-1:2007 T CT 173 Simboluri literale care se folosesc în electrotehnică. Partea 1: Generalităţi Înlocuieste: SR CEI 60027-1:2006 SR CEI 60027-1:2006/A1:2006 SR HD 60027-1:2005

01.100 Desene tehnice

01.100.20 Desene tehnice utilizate în construcţia mecanică

SR ISO 13715:2007 T CT 55 Desene tehnice. Muchii de formă nedefinită. Vocabular şi indicarea pe desene

03 SERVICII. ORGANIZAREA ÎNTREPRINDERII, MANAGEMENT ŞI CALITATE. ADMINISTRARE. TRANSPORT. SOCIOLOGIE

03.240 Servicii poştale

SR EN 13850+A1:2007 A CT 373 Servicii poştale. Calitatea serviciului. Măsurarea timpului de circulaţie de la intrarea în sistemul de colectare până la destinaţia finală, pentru trimiterea poştală individuală din serviciul prioritar/prima clasă Înlocuieste: SR EN 13850:2003 SR EN 13850:2003/C91:2005

SR EN 14508+A1:2007 A CT 373 Servicii poştale. Calitatea serviciului. Măsurarea timpului de tranzit de la intrarea în sistemul de colectare până la destinaţia finală pentru curierat individual neprioritar şi de clasa a doua Înlocuieste: SR EN 14508:2004

SR EN 14534+A1:2007 A CT 373 Servicii poştale. Calitatea serviciului. Măsurarea timpului de tranzit de la intrarea în sistemul de colectare până la destinaţia finală pentru curieratul cu caracteristici similare şi în cantitate mare Înlocuieste: SR EN 14534:2004

Page 2: STANDARDIZARE NATIONALA

Buletinul Standardizării – Septembrie 2007

2

11 MEDICINĂ

11.040 Echipament medical

11.040.01 Echipament medical în general

SR EN ISO 14971:2007 A CT 350 Dispozitive medicale. Aplicarea managementului de risc la dispozitive medicale Înlocuieste: SR EN ISO 14971:2003 SR EN ISO 14971:2003/A1:2003 SR EN ISO 14971:2003/AC:2003 SR ISO 14971:2002 SR ISO 14971:2002/A99:2003

11.040.30 Instrumente şi materiale chirurgicale

SR EN 60601-2-2:2007 A CT 22 Aparate electromedicale. Partea 2-2: Cerinţe particulare de securitate pentru aparate de electrochirurgie cu curenţi de înaltă frecvenţă Înlocuieste: SR EN 60601-2-2:2001

11.040.50 Echipament radiologic

SR EN 61223-2-6:2007 A CT 22 Încercări de evaluare şi de rutină în serviciile de imagistică medicală. Partea 2-6: Încercări de constanţă. Performanţa imagistică a echipamentelor cu radiaţii X pentru tomografie computerizată Înlocuieste: SR EN 61223-2-6:2001

SR EN 62464-1:2007 A CT 22 Aparate cu rezonanţă magnetică. Partea 1: Determinarea parametrilor principali de calitate ai imaginii

11.080 Sterilizare şi dezinfectare

11.080.01 Sterilizare şi dezinfectare în general

SR EN ISO 11140-3:2007 A CT 370 Sterilizarea produselor de îngrijire a sănătăţii. Indicatori chimici. Partea 3: Sisteme de indicatori Clasa 2 utilizate în testul Bowie şi Dick pentru detectarea penetrării vaporilor de apă Înlocuieste: SR EN 867-3:2003 SR EN 867-3:2003/AC:2003

SR EN ISO 11140-4:2007 A CT 370 Sterilizarea produselor de îngrijire a sănătăţii. Indicatori chimici. Partea 4: Indicatori Clasa 2 utilizaţi ca alternativă în testul Bowie şi Dick pentru detectarea penetrării vaporilor de apă Înlocuieste: SR EN 867-4:2002

11.180 Ajutoare pentru invalizi sau persoane cu handicap

11.180.01 Mijloace ajutătoare pentru invalizi sau persoane cu handicap în general

SR EN ISO 9999:2007 A CT 369 Mijloace ajutătoare tehnice pentru persoane cu dizabilităţi. Clasificare şi terminologie Înlocuieste: SR EN ISO 9999:2003

13 MEDIU. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII. SECURITATE

13.030 Deşeuri

13.030.40 Instalaţii şi echipamente pentru colectarea şi tratarea deşeurilor

SR EN 14582:2007 A CT 360 Caracterizarea deşeurilor. Conţinut în halogen şi sulf. Combustia oxigenului în sisteme închise şi metode de determinare

13.060 Calitatea apei

13.060.01 Calitatea apei în general

SR EN 15282:2007 A CT 157 Emailuri vitrifiate. Proiectarea rezervoarelor de oţel asamblate prin buloane şi acoperite cu email vitrifiat pentru păstrarea sau tratarea apelor sau efluenţilor de ape uzate principali

13.080 Calitatea solului. Pedologie

13.080.20 Proprietăţi fizice ale solurilor

SR EN ISO 16720:2007 A CT 360 Calitatea solului. Tratament pregătitor al eşantioanelor prin liofilizare pentru analize ulterioare

13.110 Securitatea maşinilor şi aparatelor

SR EN ISO 11553-2:2007 A CT 230 Securitatea maşinilor. Maşini de prelucrat cu laser. Partea 2: Cerinţe de securitate pentru dispozitivele de procesare cu laser portative

13.180 Ergonomie

SR EN ISO 15536-2:2007 A CT 54 Ergonomie. Manechine informatizate şi gabarite umane. Partea 2: Verificarea funcţiilor şi validarea dimensiunilor pentru sistemele de manechine informatizate

13.220 Protecţia contra incendiilor

13.220.40 Comportamentul la foc şi inflamabilitatea materialelor şi produselor

SR EN 71-2+A1:2007 T CT 125 Securitatea jucăriilor. Partea 2: Inflamabilitate Înlocuieste: SR EN 71-2:2006 SR EN 71-2:2006/AC:2006

13.280 Protecţia contra radiaţiilor

SR EN 61526:2007 A CT 16 Aparatură pentru protecţie la radiaţie. Măsurarea echivalenţilor de doză individuală Hp(10) and Hp(0,07) pentru radiaţii X, gama, beta şi neutronice. Aparate de măsură cu citire directă şi monitoare de echivalent de doză individuală

23 SISTEME PENTRU FLUIDE ŞI COMPONENTE DE UZ GENERAL

23.020 Mijloace pentru stocarea fluidelor

23.020.10 Rezervoare şi bazine fixe

SR EN 15282:2007 A CT 157 Emailuri vitrifiate. Proiectarea rezervoarelor de oţel asamblate prin buloane şi acoperite cu email vitrifiat pentru păstrarea sau tratarea apelor sau efluenţilor de ape uzate principali

Page 3: STANDARDIZARE NATIONALA

Buletinul Standardizării – Septembrie 2007

3

23.040 Conducte şi accesorii

23.040.01 Conducte şi accesorii în general

SR EN 13480-8:2007 A CT 169 Conducte industriale metalice. Partea 8: Condiţii suplimentare pentru conductele de aluminiu şi aliaje de aluminiu

23.040.70 Furtunuri flexibile

SR EN 14800:2007 A CT 89 Tuburi flexibile metalice ondulate de securitate pentru racordarea aparatelor pentru uz casnic care utilizează combustibili gazoşi

23.060 Robinetărie

23.060.01 Robinetărie în general

SR EN 13175+A2:2007 A CT 231 Echipamente şi accesorii pentru GPL. Specificaţii şi încercări pentru echipamente şi accesorii ale rezervoarelor de gaz petrolier lichefiat (GPL) Înlocuieste: SR EN 13175:2003 SR EN 13175:2003/A1:2005 SR EN 13175:2003/AC:2005

23.060.40 Regulatoare de presiune

SR EN 13953+A1:2007 A CT 231 Echipamente şi accesorii pentru GPL. Supape de siguranţă pentru butelii transportabile şi reîncarcabile de gaz petrolier lichefiat (GPL) Înlocuieste: SR EN 13953:2004

25 TEHNICI DE FABRICARE

25.160 Sudare şi lipire

25.160.10 Procedee de sudare

SR EN ISO 18594:2007 A CT 39 Sudare prin presiune în puncte, în relief şi în linie. Metodă pentru determinarea rezistenţei de tranziţie pe aluminiu şi pe oţel

25.220 Tratamente şi acoperiri de suprafaţă

25.220.20 Tratarea suprafeţei

SR EN 15282:2007 A CT 157 Emailuri vitrifiate. Proiectarea rezervoarelor de oţel asamblate prin buloane şi acoperite cu email vitrifiat pentru păstrarea sau tratarea apelor sau efluenţilor de ape uzate principali

SR EN 15311:2007 A CT 155 Pulverizare termică. Componente tratate prin pulverizare termică. Condiţii tehnice de livrare

SR EN 15339-2:2007 A CT 155 Pulverizare termică. Cerinţe de securitate relative la echipamentele pentru pulverizare termică. Partea 2: Unităţi de reglare a alimentării cu gaz

SR EN 15340:2007 A CT 155 Pulverizare termică. Determinarea rezistenţei la forfecare a acoperirilor obţinute prin pulverizare termică

29 ELECTROTEHNICĂ

29.160 Maşini electrice rotative

SR EN 60456:2005/A11:2007 A CT 238 Maşini de spălat rufe pentru uz casnic. Metode de măsurare a aptitudinii de funcţionare

29.260 Echipament electric pentru condiţii speciale

29.260.20 Aparate şi echipamente electrice pentru medii explozive

SR EN 60079-26:2007 A CT 137 Atmosfere explozive. Partea 26: Echipament cu nivel de protecţie al echipamentului (EPL) Ga Înlocuieste: SR EN 60079-26:2005

SR EN 60079-28:2007 A CT 137 Atmosfere explozive. Partea 28: Protecţie a echipamentului şi a sistemelor de transmisie prin utilizarea radiaţiei optice

31 ELECTRONICĂ

31.260 Optoelectronică. Aparate cu laser

SR EN ISO 11553-2:2007 A CT 230 Securitatea maşinilor. Maşini de prelucrat cu laser. Partea 2: Cerinţe de securitate pentru dispozitivele de procesare cu laser portative

33 TELECOMUNICAŢII. TEHNICI AUDIO ŞI VIDEO

33.100 Compatibilitate electromagnetică (EMC)

33.100.10 Emisie

SR EN 55016-1-1:2007 A CT 30 Specificaţii referitoare la metode şi aparate de măsurat perturbaţiile radio şi imunitatea la perturbaţii. Partea 1-1: Aparate de măsurat perturbaţiile radio şi imunitatea la perturbaţii. Aparate de măsurat Înlocuieste: SR EN 55016-1-1:2005 SR EN 55016-1-1:2005/A1:2006

SR EN 55016-1-1:2007/A1:2007 A CT 30 Specificaţii referitoare la metode şi aparate de măsurat perturbaţiile radio şi imunitatea la perturbaţii. Partea 1-1: Aparate de măsurat perturbaţiile radio şi imunitatea la perturbaţii. Aparate de măsurat

35 TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI. ECHIPAMENTE DE BIROU

35.020 Tehnologia informaţiei (IT) în general

SR EN 50116:2007 A CT 368 Echipamente pentru tehnologia informaţiei. Încercări de serie în producţie pentru verificarea securităţii electrice Înlocuieste: SR EN 50116:2004

35.040 Seturi de caractere şi codificarea informaţiei

SR EN 1332-4:2007 A CT 204 Sisteme de identificare cu cartele. Interfaţa om-maşină. Partea 4: Codificarea cerinţelor utilizatorului pentru persoanele cu nevoi speciale Înlocuieste: SR EN 1332-4:2002

Page 4: STANDARDIZARE NATIONALA

Buletinul Standardizării – Septembrie 2007

4

35.200 Echipament de interfaţă şi interconectare

SR EN 1332-1:2002/A1:2007 A CT 204 Sisteme de identificare cu cartele. Interfaţa om-maşină. Partea 1: Principii de proiectare pentru interfaţa utilizator

35.240 Aplicaţii privind tehnologia informaţiei

35.240.15 Cartele de identificare şi dispozitive similare

SR EN 1332-1:2002/A1:2007 A CT 204 Sisteme de identificare cu cartele. Interfaţa om-maşină. Partea 1: Principii de proiectare pentru interfaţa utilizator

SR EN 1332-4:2007 A CT 204 Sisteme de identificare cu cartele. Interfaţa om-maşină. Partea 4: Codificarea cerinţelor utilizatorului pentru persoanele cu nevoi speciale Înlocuieste: SR EN 1332-4:2002

35.240.70 Aplicaţii IT în ştiinţă

SR EN ISO 19123:2007 A CT 359 Informaţii geografice. Schemă pentru geometria şi funcţiile unei acoperiri

SR EN ISO 19133:2007 A CT 359 Informaţii geografice. Servicii bazate pe locaţie. Urmărire şi navigaţie

SR EN ISO 19135:2007 A CT 359 Informaţii geografice. Proceduri pentru înregistrarea elementelor

35.240.80 Aplicaţii IT în medicină

SR EN 1064+A1:2007 A CT 319 Informatică medicală. Protocolul standard de comunicaţii. Electrocardiografie asistată de calculator Înlocuieste: SR EN 1064:2005

SR EN 13606-4:2007 A CT 319 Informatică medicală. Comunicaţii privind datele în format electronic ale pacientului. Partea 4: Securitate

35.260 Maşini de birou

SR EN 50116:2007 A CT 368 Echipamente pentru tehnologia informaţiei. Încercări de serie în producţie pentru verificarea securităţii electrice Înlocuieste: SR EN 50116:2004

45 CĂI FERATE

45.080 Şine şi componente pentru linii ferate

SR EN 13232-8:2007 A CT 146 Aplicaţii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 8: Aparate de compensare

47 CONSTRUCŢII NAVALE ŞI STRUCTURI MARITIME

47.020 Construcţii navale şi structuri maritime în general

47.020.50 Maşini, echipamente şi instalaţii pentru punte

SR EN 15271:2007 A CT 199 Nave de navigaţie interioară. Lanţ de ancoră fără punte. Echipament de ancorare

SR EN 15272-2:2007 A CT 199 Nave de navigaţie interioară. Echipament pentru ghidarea cablului. Partea 2: Rolă de ghidare

47.060 Nave de navigaţie interioară

SR EN 15271:2007 A CT 199 Nave de navigaţie interioară. Lanţ de ancoră fără punte. Echipament de ancorare

SR EN 15272-2:2007 A CT 199 Nave de navigaţie interioară. Echipament pentru ghidarea cablului. Partea 2: Rolă de ghidare

49 AERONAUTICĂ ŞI SPAŢIU

49.025 Materiale pentru aeronautică

49.025.10 Oţeluri

SR EN 2469:2007 A CT 296 Serie aerospaţială. Oţel FE-PA3901 (X1CrNi18-10). Elaborat prin insuflare de aer. Înmuiat. Sârme - 0,4 mm <= D <= 12,5 mm - 450 MPa <= Rm <= 650 MPa

SR EN 2821:2007 A CT 296 Serie aerospaţială. Oţel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5). Retopire electrod consumabil. Punere în soluţie şi precipitare. Bare pentru prelucrare - a sau D <= 200 mm - Rm >= 1310 MPa

SR EN 3479:2007 A CT 296 Serie aerospaţială. Oţel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5). Retopire electrod consumabil. Punere în soluţie şi precipitare. Table groase - 6 mm < a <= 20 mm - 1070 MPa <= Rm <= 1220 MPa

SR EN 3490:2007 A CT 296 Serie aerospaţială. Oţel FE-PM3901 (X15CrNi17-3). Elaborat prin insuflare de aer. Durificat şi revenit. Bare pentru prelucrare - De <= 200 mm - 900 MPa <= Rm <= 1100 MPa

SR EN 3523:2007 A CT 296 Serie aerospaţială. Oţel FE-PL1505 (15CrMoV6). Elaborat prin insuflare de aer. Durificat şi revenit. Bare pentru prelucrare - De <= 100 mm - 1080 MPa <= Rm <= 1280 MPa

SR EN 3524:2007 A CT 296 Serie aerospaţială. Oţel FE-PL1505 (15CrMoV6). Elaborat prin insuflare de aer. Durificat şi revenit. Tablă şi benzi - 2 mm <= a <= 6 mm - 1080 MPa <= Rm <= 1280 MPa

SR EN 3525:2007 A CT 296 Serie aerospaţială. Oţel FE-PL1505 (15CrMoV6). Elaborat prin insuflare de aer. Durificat şi revenit. Tablă groasă - 6 mm < a <= 20 mm - 1080 MPa <= Rm <= 1280 MPa

SR EN 3526:2007 A CT 296 Serie aerospaţială. Oţel FE-PL1505 (15CrMoV6). Elaborat prin insuflare de aer. Durificat şi revenit. Tablă groasă - 6 mm < a <= 20 mm - 1080 MPa <= Rm <= 1280 MPa

SR EN 3527:2007 A CT 296 Serie aerospaţială. Oţel FE-PL1504 (33CrMoV12). Elaborat prin insuflare de aer. Înmuiat. Semifabricate pentru forjare a sau D <= 300 mm

Page 5: STANDARDIZARE NATIONALA

Buletinul Standardizării – Septembrie 2007

5

SR EN 3531:2007 A CT 296 Serie aerospaţială. Oţel FE-PM2701 (X2NiCoMo18-8-5). Elaborat sub vid şi retopit prin arc sub vid. Punere în soluţie şi precipitare. Table şi benzi - a <= 6 mm - 1750 MPa <= Rm <= 2000 MPa

SR EN 3532:2007 A CT 296 Serie aerospaţială. Oţel FE-PM2701 (X2NiCoMo18-8-5). Elaborat sub vid şi retopit prin arc sub vid. Punere în soluţie şi precipitare. Tablă groasă - 6 mm < a <= 40 mm - 1750 MPa <= Rm <= 2000 MPa

SR EN 3638:2007 A CT 296 Serie aerospaţială. Aliaj rezistent la temperaturi ridicate FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15). Retopire electrod consumabil. Punere în soluţie şi precipitare. Tablă, benzi şi tablă groasă - 0,5 mm <= a <= 10 mm

SR EN 3677:2007 A CT 296 Serie aerospaţială. Oţel FE-PM3801 (X5CrNiCu17-4). Elaborat prin insuflare de aer. Punere în soluţie şi precipitare. Piese forjate şi piese matriţate - a sau D <= 200 mm - Rm >= 1310 MPa

SR EN 3678:2007 A CT 296 Serie aerospaţială. Oţel FE-PM3801 (X5CrNiCu17-4). Elaborat prin insuflare de aer. Punere în soluţie şi precipitare. Piese forjate şi piese matriţate - a sau D <= 200 mm - Rm >= 930 MPa

49.025.30 Titan

SR EN 2003-009:2007 A CT 296 Serie aerospaţială. Metode de încercare. Titan şi aliaje de aluminiu. Partea 009: Determinarea contaminării de suprafaţă

SR EN 2003-010:2007 A CT 296 Serie aerospaţială. Metode de încercare. Titan şi aliaje de aluminiu. Partea 010: Prelevare pentru determinarea conţinutului de hidrogen

SR EN 3114-002:2007 A CT 296 Serie aerospaţială. Metodă de încercare. Microstructura produselor deformabile din aliaje de titan (alfa + beta). Partea 002: Microstructura barelor, profilelor, semifabricatelor pentru forjare şi a pieselor forjate

SR EN 3683:2007 A CT 296 Serie aerospaţială. Metode de încercare. Produse deformabile din aliaje de titan. Determinarea conţinutului de alfa primar. Metoda prin numărarea punctelor şi metoda prin interceptarea liniilor

SR EN 3684:2007 A CT 296 Serie aerospaţială. Metode de încercare. Produse deformabile din aliaje de titan. Determinarea temperaturii ß transus. Metoda metalografică

49.025.99 Alte materiale

SR EN 3671:2007 A CT 296 Serie aerospaţială. Aliaj rezistent la temperaturi ridicate NI-PH3601 (NiCr22Mo9Nb). Netratat termic. Produse destinate forjării - a sau D <= 250 mm

49.040 Acoperiri şi procedee utilizate în industria aerospaţială

SR EN 4588:2007 A CT 296 Serie aerospaţială. Vopsele şi lacuri. Vopsea de finisare poliuretanică cu un sistem de două componente cu întărire la temperatura ambiantă, antiderapantă

59 INDUSTRIA TEXTILĂ ŞI INDUSTRIA PIELĂRIEI

59.080 Produse din industria textilă

59.080.01 Textile în general

SR EN ISO 105-C10:2007 A CT 103 Materiale textile. Încercări de rezistenţă a vopsirilor. Partea C10: Rezistenţa vopsirilor la spălarea cu săpun sau săpun şi sodă calcinată

SR EN ISO 105-J05:2007 A CT 103 Materiale textile. Încercări de rezistenţă a vopsirilor. Partea J05: Metode de evaluare instrumentală a variaţiei de nuanţă a unei epruvete în funcţie de iluminat

59.080.60 Acoperitoare de sol

SR EN 12229:2007 A CT 363 Suprafeţe pentru sport. Metodă de preparare a epruvetelor de material textil şi de gazon sintetic Înlocuieste: SR EN 12229:2001

67 INDUSTRIA ALIMENTARĂ

67.050 Metode generale de analiză pentru produse alimentare

SR EN 15111:2007 A CT 95 Produse alimentare. Determinarea elementelor sub formă de urme. Determinarea iodului prin ICP-MS (spectrometrie de masă de emisie cu plasmă cuplată inductiv)

67.240 Analiza senzorială

SR ISO 3972:2007 T CT 95 Analiză senzorială. Metodologie. Metoda de investigare a sensibilităţii gustului

SR ISO 6658:2007 T CT 95 Analiza senzorială. Metodologie. Principii generale

71 CHIMIE

71.040 Chimie analitică

71.040.40 Metode de analize chimice

SR EN 12698-1:2007 A CT 258 Analiza chimică a produselor refractare din carbură de siliciu liate cu nitrură. Partea 1: Metode chimice

SR EN 12698-2:2007 A CT 258 Analiza chimică a produselor refractare din carbură de siliciu liate cu nitrură. Partea 2: Metode cu raze X (DRX)

71.100 Produse din industria chimică

71.100.80 Produse chimice pentru purificarea apei

SR EN 901:2007 A CT 52 Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinată consumului uman. Hipoclorit de sodiu Înlocuieste: SR EN 901:2002

Page 6: STANDARDIZARE NATIONALA

Buletinul Standardizării – Septembrie 2007

6

73 MINE ŞI MINEREURI

73.020 Exploatări miniere şi în cariere

SR EN 12407:2007 A CT 115 Metode de încercare a pietrei naturale. Examinare petrografică Înlocuieste: SR EN 12407:2002

75 INDUSTRIA PETROLIERĂ ŞI TEHNOLOGII ASOCIATE

75.140 Ceară de petrol, materiale bituminoase şi alte produse petroliere

SR EN 1426:2007 A CT 320 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea penetrabilităţii cu ac Înlocuieste: SR EN 1426:2002

SR EN 1427:2007 A CT 320 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea punctului de înmuiere. Metoda cu inel şi bilă Înlocuieste: SR EN 1427:2002

SR EN 12592:2007 A CT 320 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea solubilităţii Înlocuieste: SR EN 12592:2004

SR EN 12593:2007 A CT 320 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea punctului de rupere FRASS Înlocuieste: SR EN 12593:2003

SR EN 12594:2007 A CT 320 Bitum şi lianţi bituminoşi. Prepararea probelor de încercare Înlocuieste: SR EN 12594:2002

SR EN 12595:2007 A CT 320 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea viscozităţii cinematice Înlocuieste: SR EN 12595:2003

SR EN 12596:2007 A CT 320 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea viscozităţii dinamice cu viscozimetru capilar sub vid Înlocuieste: SR EN 12596:2003

SR EN 12606-1:2007 A CT 320 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea conţinutului de parafine. Partea 1: Metoda distilării Înlocuieste: SR EN 12606-1:2002

SR EN 12607-1:2007 A CT 320 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea rezistenţei la întărire sub efectul căldurii şi aerului. Partea 1: Metoda RTFOT Înlocuieste: SR EN 12607-1:2004

SR EN 12607-2:2007 A CT 320 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea rezistenţei la întărire sub efectul căldurii şi aerului. Partea 2: Metoda TFOT Înlocuieste: SR EN 12607-2:2002

SR EN 12607-3:2007 A CT 320 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea rezistenţei la întărire sub efectul căldurii şi aerului. Partea 3: Metoda RFT Înlocuieste: SR EN 12607-3:2002

SR EN 15326:2007 A CT 320 Bitum şi lianţi bituminoşi. Măsurarea densităţii şi greutăţii specifice. Metoda picnometrului cu dop capilar

75.180 Maşini şi utilaje pentru industria petrolieră şi a gazului natural

75.180.20 Maşini şi utilaje pentru prelucrarea petrolului

SR EN ISO 10441:2007 A CT 169 Industriile petrolului, petrochimiei şi gazelor naturale. Cuplaje flexibile pentru transmisii mecanice de putere. Aplicaţii speciale Înlocuieste: SR EN ISO 10441:2002

77 METALURGIE

77.040 Încercările metalelor

77.040.10 Încercări mecanice ale metalelor

SR EN ISO 2740:2007 A CT 46 Materiale metalice sinterizate, cu excepţia aliajelor dure. Epruvete pentru încercarea la tracţiune Înlocuieste: SR EN ISO 2740:2001

77.080 Metale feroase

77.080.01 Metale feroase în general

SR EN ISO 10720:2007 T CT 45 Fonte şi oţeluri. Determinarea conţinutului de azot. Metoda prin conductibilitate termică după topire în curent de gaz inert

SR ISO 10720:2000/A99:2007 E CT 45 Fonte şi oţeluri. Determinarea conţinutului de azot. Metoda prin conductibilitate termică după topire în curent de gaz inert

77.140 Produse din oţel şi fontă

77.140.01 Produse din oţel şi fontă în general

SR EN 10079:2007 A CT 42 Definirea produselor de oţel Înlocuieste: SR EN 10079:1996

77.140.50 Produse şi semi-produse plate din oţel

SR EN 10292:2007 A CT 42 Benzi şi table de oţel cu limită de curgere ridicată, acoperite continuu prin imersie la cald pentru deformare la rece. Condiţii tehnice de livrare Înlocuieste: SR EN 10292:2002 SR EN 10292:2002/A2:2005

77.150 Produse din metale neferoase

77.150.10 Produse din aluminiu

SR EN 3997:2007 A CT 296 Serie aerospaţială. Aliaj de aluminiu AL-P2024-T3. Table şi benzi 0,4 mm < a < 6 mm

SR EN 3998:2007 A CT 296 Serie aerospaţială. Aliaj de aluminiu AL-P2024-T4 sau T42. Table şi benzi 0,3 mm <= a <= 6 mm

SR EN 4001:2007 A CT 296 Serie aerospaţială. Aliaj de aluminiu AL-P2024-T351. Table şi benzi placate cu prelucrabilitate chimică îmbunătăţită 1,6 mm <= a <= 6 mm

Page 7: STANDARDIZARE NATIONALA

Buletinul Standardizării – Septembrie 2007

7

SR EN 4004:2007 A CT 296 Serie aerospaţială. Aliaj de aluminiu AL-P3103-H16. Table şi benzi 0,4 mm <= a <= 6 mm

SR EN 4005:2007 A CT 296 Serie aerospaţială. Aliaj de aluminiu AL-P5052-O. Table şi benzi 0,3 mm <= a <= 6 mm

SR EN 4006:2007 A CT 296 Serie aerospaţială. Aliaj de aluminiu AL-P6082-T4 sau T42. Table şi benzi 0,4 mm a <= 6 mm

SR EN 14286:2007 A CT 170 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Produse laminate sudabile pentru rezervoare de stocare şi transport materiale periculoase Înlocuieste: SR EN 14286:2004

77.160 Metalurgia pulberilor

SR EN ISO 2740:2007 A CT 46 Materiale metalice sinterizate, cu excepţia aliajelor dure. Epruvete pentru încercarea la tracţiune Înlocuieste: SR EN ISO 2740:2001

79 INDUSTRIA LEMNULUI

79.040 Lemn, gatere şi lemn rotund

SR EN 942:2007 A CT 118 Lemn pentru tâmplărie. Clasificare generală a calităţii lemnuluiÎnlocuieste: SR EN 942:2003

79.120 Maşini şi scule pentru prelucrarea lemnului

79.120.10 Maşini pentru prelucrarea lemnului

SR EN 848-3:2007 A CT 118 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de frezat pe o faţă, cu sculă rotativă. Partea 3: Maşini de frezat şi maşini de găurit cu comandă numerică Înlocuieste: SR EN 848-3:2003

83 INDUSTRIA CAUCIUCULUI ŞI A MATERIALELOR PLASTICE

83.200 Echipament pentru industria cauciucului şi industria de mase plastice

SR EN 12012-1:2007 A CT 79 Maşini pentru cauciuc şi materiale plastice. Maşini de mărunţire. Partea 1: Cerinţe de securitate referitoare la maşinile de mărunţire cu lame Înlocuieste: SR EN 12012-1:2002

85 INDUSTRIA HÂRTIEI

85.060 Hârtie şi carton

SR EN ISO 3037:2007 A CT 221 Carton ondulat. Determinarea rezistenţei la strivire pe cant (metoda fără aplicare de ceară) Înlocuieste: SR EN ISO 3037:1997

SR EN ISO 12625-7:2007 A CT 221 Hârtie igienico-sanitară şi produse igienico-sanitare. Partea 7: Determinarea proprietăţilor optice Înlocuieste: SR EN 12625-7:2002

87 INDUSTRIA DE VOPSELE ŞI COLORANŢI

87.040 Vopsele şi emailuri

SR EN ISO 17872:2007 A CT 203 Vopsele şi lacuri. Ghid pentru producerea de tăieturi prin statul de pe panourile metalice în vederea încercărilor la coroziune

91 CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢII

91.060 Elemente ale construcţiilor

91.060.01 Elemente ale construcţiilor, în general

SR EN 1997-2:2007 A CT 343 Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 2: Încercarea şi investigarea terenului

91.080 Structuri de construcţii

91.080.30 Structuri de zidărie

SR EN 1052-3:2003/A1:2007 A CT 347 Metode de încercare a zidăriei. Partea 3: Determinarea rezistenţei iniţiale la forfecare

91.100 Materiale de construcţii

91.100.15 Materiale şi produse minerale

SR EN 12407:2007 A CT 115 Metode de încercare a pietrei naturale. Examinare petrografică Înlocuieste: SR EN 12407:2002

91.100.30 Beton şi produse din beton

SR EN 14629:2007 A CT 321 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor din beton. Metode de încercare. Determinarea conţinutului de clorură în betonul întărit

91.100.40 Produse de ciment armate cu fibre

SR EN 494+A3:2007 A CT 113 Plăci profilate de fibrociment şi accesorii. Specificaţii de produs şi metode de încercare Înlocuieste: SR EN 494:2005 SR EN 494:2005/A1:2006 SR EN 494:2005/A2:2007

91.100.50 Lianţi. Materiale pentru etanşare

SR EN 1426:2007 A CT 320 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea penetrabilităţii cu ac Înlocuieste: SR EN 1426:2002

SR EN 1427:2007 A CT 320 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea punctului de înmuiere. Metoda cu inel şi bilă Înlocuieste: SR EN 1427:2002

SR EN 12592:2007 A CT 320 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea solubilităţii Înlocuieste: SR EN 12592:2004

SR EN 12593:2007 A CT 320 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea punctului de rupere FRASS Înlocuieste: SR EN 12593:2003

Page 8: STANDARDIZARE NATIONALA

Buletinul Standardizării – Septembrie 2007

8

SR EN 12594:2007 A CT 320 Bitum şi lianţi bituminoşi. Prepararea probelor de încercare Înlocuieste: SR EN 12594:2002

SR EN 12595:2007 A CT 320 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea viscozităţii cinematice Înlocuieste: SR EN 12595:2003

SR EN 12596:2007 A CT 320 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea viscozităţii dinamice cu viscozimetru capilar sub vid Înlocuieste: SR EN 12596:2003

SR EN 12606-1:2007 A CT 320 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea conţinutului de parafine. Partea 1: Metoda distilării Înlocuieste: SR EN 12606-1:2002

SR EN 12607-1:2007 A CT 320 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea rezistenţei la întărire sub efectul căldurii şi aerului. Partea 1: Metoda RTFOT Înlocuieste: SR EN 12607-1:2004

SR EN 12607-2:2007 A CT 320 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea rezistenţei la întărire sub efectul căldurii şi aerului. Partea 2: Metoda TFOT Înlocuieste: SR EN 12607-2:2002

SR EN 12607-3:2007 A CT 320 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea rezistenţei la întărire sub efectul căldurii şi aerului. Partea 3: Metoda RFT Înlocuieste: SR EN 12607-3:2002

SR EN 15326:2007 A CT 320 Bitum şi lianţi bituminoşi. Măsurarea densităţii şi greutăţii specifice. Metoda picnometrului cu dop capilar

91.120 Protecţia exterioară şi interioară a clădirilor

91.120.20 Acustică în clădiri. Izolaţie fonică

SR EN 1997-2:2007 A CT 343 Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 2: Încercarea şi investigarea terenului

91.190 Accesorii pentru construcţii

SR EN 1670:2007 A CT 318 Accesorii pentru construcţii. Rezistenţă la coroziune. Condiţii şi metode de încercare Înlocuieste: SR EN 1670:2004

93 CONSTRUCŢII CIVILE

93.030 Sisteme de canalizare externe

SR EN 13508-2:2004/AC:2007 A CT 186 Starea reţelelor de canalizare din exteriorul clădirilor. Partea 2: Sistem de codificare a inspecţiei vizuale

SR EN 13566-7:2007 A CT 237 Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru repararea reţelelor de evacuare îngropate, fără presiune. Partea 7: Căptuşire cu ţevi cu înfăşurare elicoidală

97 ECHIPAMENT PENTRU UZ CASNIC ŞI COMERCIAL. ECHIPAMENT PENTRU DISTRACŢII. ECHIPAMENT PENTRU SPORT

97.100 Aparate de încălzit de uz casnic, industrial şi comercial

97.100.30 Aparate de încălzit cu combustibili solizi

SR EN 13229:2003/C91:2007 E CT 305 Aparate care includ focare deschise cu combustibili solizi. Cerinţe şi metode de încercare

SR EN 15250:2007 A CT 305 Aparate de încălzire de uz casnic cu combustibil solid cu eliberare lentă a căldurii. Cerinţe şi metode de încercare

97.120 Comenzi automate de uz casnic

SR EN 50090-5-3:2007 A CT 207 Sisteme electronice pentru locuinţe şi clădiri industriale (HBES). Partea 5-3: Medii şi straturi dependente de medii. Radiofrecvenţă

97.150 Acoperitoare de sol netextile

SR EN 12229:2007 A CT 363 Suprafeţe pentru sport. Metodă de preparare a epruvetelor de material textil şi de gazon sintetic Înlocuieste: SR EN 12229:2001

97.200 Echipamente pentru distracţii

97.200.10 Echipamente pentru teatru, scenă şi studio

SR EN 15301-1:2007 A CT 363 Suprafeţe pentru sport. Partea 1: Determinarea rezistenţei la rotaţie

SR EN 15306:2007 A CT 363 Suprafeţe pentru terenuri de sport în aer liber. Expunerea gazonului sintetic la uzură simulată

SR EN 15330-1:2007 A CT 363 Suprafeţe pentru sport. Suprafeţe de gazon sintetic şi suprafeţe perforate, în principal destinate folosirii în aer liber. Partea 1: Specificaţii pentru gazon sintetic

97.200.50 Jucării

SR EN 71-2+A1:2007 T CT 125 Securitatea jucăriilor. Partea 2: Inflamabilitate Înlocuieste: SR EN 71-2:2006 SR EN 71-2:2006/AC:2006

97.220 Echipamente şi instalaţii sportive

97.220.10 Instalaţii sportive

SR EN 12229:2007 A CT 363 Suprafeţe pentru sport. Metodă de preparare a epruvetelor de material textil şi de gazon sintetic Înlocuieste: SR EN 12229:2001

Page 9: STANDARDIZARE NATIONALA

Buletinul Standardizării – Septembrie 2007

9

STANDARDE ANULATE Standardele române de mai jos au fost anulate în luna august 2007, fie prin înlocuire, fie printr-o decizie de anulare. Pentru standardele anulate prin înlocuire sunt precizate şi standardele înlocuitoare.

01 GENERALITĂŢI, TERMINOLOGIE, STANDARDIZARE. DOCUMENTARE

01.040 Vocabulare

01.040.11 Medicină (Vocabulare)

SR EN ISO 9999:2003 Mijloace ajutătoare tehnice pentru persoane cu dizabilităţi. Clasificare şi terminologie Înlocuit prin: SR EN ISO 9999:2007 01.040.53 Instalaţii pentru manipularea materialelor

(Vocabulare)

SR ISO 2163:1998 Cărucioare de manipulare. Roţi şi role. Vocabular

SR ISO 4306-3:1996 Instalaţii de ridicat. Vocabular. Partea 3: Macarale turn

01.040.67 Industria alimentară (Vocabulare)

STAS 7322-84 Legume şi fructe proaspete. Terminologie

01.040.77 Metalurgie (Vocabulare)

SR EN 10079:1996 Definirea produselor de oţel Înlocuit prin: SR EN 10079:2007 01.060 Mărimi şi unităţi

SR CEI 60027-1:2006 Simboluri literale care se folosesc în electrotehnică. Partea 1: Generalităţi Înlocuit prin: SR EN 60027-1:2007

SR CEI 60027-1:2006/A1:2006 Simboluri literale care se folosesc în electrotehnica. Partea 1: Generalitati Înlocuit prin: SR EN 60027-1:2007

SR HD 60027-1:2005 Simboluri literale utilizate în electrotehnică. Partea 1: Generalităţi Înlocuit prin: SR EN 60027-1:2007 01.100 Desene tehnice

01.100.01 Desene tehnice în general

SR ISO 129:1994 Desene tehnice. Cotare. Principii generale, definiţii, metode de executare şi indicaţii speciale

03 SERVICII. ORGANIZAREA ÎNTREPRINDERII, MANAGEMENT ŞI CALITATE. ADMINISTRARE. TRANSPORT. SOCIOLOGIE

03.240 Servicii poştale

SR EN 13850:2003 Servicii poştale. Calitatea serviciului. Măsurarea timpului de circulaţie de la intrarea în sistemul de colectare până la destinaţia finală, pentru trimiterea poştală individuală din serviciul prioritar/prima clasă Înlocuit prin: SR EN 13850+A1:2007

SR EN 13850:2003/C91:2005 Servicii poştale. Calitatea serviciului. Măsurarea timpului de circulaţie de la intrarea în sistemul de colectare până la destinaţia finală, pentru trimiterea poştală individuală din serviciul prioritar/prima clasă Înlocuit prin: SR EN 13850+A1:2007

SR EN 14508:2004 Servicii poştale. Calitatea serviciului. Măsurarea timpului de tranzit de la intrarea în sistemul de colectare până la destinaţia finală pentru curierat individual neprioritar şi de clasa a două Înlocuit prin: SR EN 14508+A1:2007

SR EN 14534:2004 Servicii poştale. Calitatea serviciului. Măsurarea timpului de tranzit de la intrarea în sistemul de colectare până la destinaţia finală pentru curieratul cu caracteristici similare şi în cantitate mare Înlocuit prin: SR EN 14534+A1:2007 07 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE

07.100 Microbiologie

07.100.01 Microbiologie în general

STAS 3730-92 Conserve alimentare. Reguli pentru verificarea calităţii

STAS 4100-76 Conserve alimentare. Marcare

11 MEDICINĂ

11.040 Echipament medical

11.040.01 Echipament medical în general

SR EN ISO 14971:2003 Dispozitive medicale. Aplicarea gestiunii riscului la dispozitive medicale Înlocuit prin: SR EN ISO 14971:2007

SR EN ISO 14971:2003/A1:2003 Dispozitive medicale. Aplicarea gestiunii riscului la dispozitive medicale. Amendamentul 1: Justificarea cerinţelor Înlocuit prin: SR EN ISO 14971:2007

SR EN ISO 14971:2003/AC:2003 Dispozitive medicale. Aplicarea gestiunii riscului la dispozitivele medicale Înlocuit prin: SR EN ISO 14971:2007

SR ISO 14971:2002 Dispozitive medicale. Aplicarea gestiunii riscului la dispozitive medicale Înlocuit prin: SR EN ISO 14971:2007

SR ISO 14971:2002/A99:2003 Dispozitive medicale. Aplicarea gestiunii riscului la dispozitive medicale Înlocuit prin: SR EN ISO 14971:2007 11.080 Sterilizare şi dezinfectare

SR EN 867-3:2003/AC:2003 Sisteme nebiologice pentru utilizare în sterilizatoare. Partea 3: Specificaţie pentru indicatori Clasa B utilizaţi în testul Bowie şi Dick Înlocuit prin: SR EN ISO 11140-3:2007

Page 10: STANDARDIZARE NATIONALA

Buletinul Standardizării – Septembrie 2007

10

11.080.01 Sterilizare şi dezinfectare în general

SR EN 867-3:2003 Sisteme nebiologice pentru utilizare în sterilizatoare. Partea 3: Specificaţie pentru indicatorii de Clasa B utilizaţi în testul Bowie şi Dick Înlocuit prin: SR EN ISO 11140-3:2007

SR EN 867-4:2002 Sisteme nebiologice pentru utilizare în sterilizatoare. Partea 4: Specificatie pentru indicatori utilizaţi ca alternativă la testul Bowie şi Dick pentru detectarea penetrării vaporilor de apă Înlocuit prin: SR EN ISO 11140-4:2007 11.180 Ajutoare pentru invalizi sau persoane cu handicap

11.180.01 Mijloace ajutătoare pentru invalizi sau persoane cu handicap în general

SR EN ISO 9999:2003 Mijloace ajutătoare tehnice pentru persoane cu dizabilităţi. Clasificare şi terminologie Înlocuit prin: SR EN ISO 9999:2007 13 MEDIU. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII. SECURITATE

13.060 Calitatea apei

13.060.20 Apă potabilă

STAS 6326-90 Apă potabilă. Determinarea conţinutului de aluminiu

STAS 12998-91 Apă potabilă. Determinarea conţinutului de pesticide triazinice

13.060.25 Apă pentru uz industrial

STAS 7884-91 Ape de suprafaţă şi ape uzate. Determinarea conţinutului de crom

STAS 8663-70 Ape de suprafaţă şi ape uzate. Determinarea clorurilor

13.120 Securitatea în locuinţe

SR EN 60335-2-11:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru uscătoare de rufe cu tambur Înlocuit prin: SR EN 60335-2-11[2003]:2004

SR EN 60335-2-11:2001/A1:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru uscătoare de rufe cu tambur Înlocuit prin: SR EN 60335-2-11[2003]:2004

SR EN 60335-2-11:2001/A11:2003 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru uscătoare de rufe cu tambur Înlocuit prin: SR EN 60335-2-11[1995]:2004 SR EN 60335-2-11[2003]:2004

SR EN 60335-2-11[1995/A1:1998]:2004/A1:2004 Aparate electrice de uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru uscătoare de rufe cu tambur Înlocuit prin: SR EN 60335-2-11:2001

SR EN 60335-2-11[1995]:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru uscătoare de rufe cu tambur Înlocuit prin: SR EN 60335-2-11:2001 SR EN 60335-2-11:2001/A1:2001

SR EN 60335-2-7:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-7: Prescripţii particulare pentru maşini de spălat rufe Înlocuit prin: SR EN 60335-2-7:2003

SR EN 60335-2-7:2001/A1:2003 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-7: Prescripţii particulare pentru maşini de spălat rufe Înlocuit prin: SR EN 60335-2-7:2003

SR EN 60335-2-7:2003 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-7: Prescripţii particulare pentru maşini de spălat rufe Înlocuit prin: SR EN 60335-2-7:2004 13.180 Ergonomie

SR ISO 8995:1996 Principii şi ergonomie vizuală. Iluminatul sistemelor de muncă din spaţii interioare

SR ISO 9921-1:1998 Evaluarea ergonomică a comunicării verbale. Partea 1: Nivel de interferenţă a vorbirii şi distanţe de comunicare pentru persoane cu capacitate auditivă normală în comunicarea directă (Metoda SIL)

13.240 Protecţia contra presiunii excesive

SR ISO 6718+A1:2000 Membrane de rupere şi dispozitive de siguranţă cu membrană de rupere

23 SISTEME PENTRU FLUIDE ŞI COMPONENTE DE UZ GENERAL

23.040 Conducte şi accesorii

23.040.50 Ţevi şi racorduri din alte materiale

STAS 4905-87 Tuburi şi blocuri de beton pentru conducte de telecomunicaţii

23.060 Robinetărie

23.060.01 Robinetărie în general

SR EN 13175:2003 Specificaţii şi încercări pentru echipamente şi accesorii ale rezervoarelor de gaz petrolier lichefiat (GPL) Înlocuit prin: SR EN 13175+A2:2007

SR EN 13175:2003/A1:2005 Specificaţii şi încercări pentru echipamente şi accesorii ale rezervoarelor de gaz petrolier lichefiat (GPL) Înlocuit prin: SR EN 13175+A2:2007

SR EN 13175:2003/AC:2005 Specificaţii şi încercări pentru echipamente şi accesorii ale rezervoarelor de gaz petrolier lichefiat Înlocuit prin: SR EN 13175+A2:2007 23.060.20 Robinete cu bilă sau cep

SR ISO 7121:1996 Robinete cu sferă, de oţel, cu flanşe

23.060.40 Regulatoare de presiune

SR EN 13953:2004 Supape de siguranţă pentru butelii transportabile şi reîncărcabile de gaz petrolier lichefiat (GPL) Înlocuit prin: SR EN 13953+A1:2007

Page 11: STANDARDIZARE NATIONALA

Buletinul Standardizării – Septembrie 2007

11

33 TELECOMUNICAŢII. TEHNICI AUDIO ŞI VIDEO

33.100 Compatibilitate electromagnetică (EMC)

33.100.10 Emisie

SR EN 55022:2004/A1:2004 Limite şi metode de măsurare ale caracteristicilor de perturbaţii radioelectrice produse de echipamentele pentru tehnologia informaţiei Înlocuit prin: SR EN 55022:2000

SR EN 55022:2004/A2:2004 Limite şi metode de măsurare ale caracteristicilor de perturbaţii radioelectrice produse de echipamentele pentru tehnologia informaţiei Înlocuit prin: SR EN 55022:2000 33.100.20 Imunitate

SR EN 55022:2004 Limite şi metode de măsurare ale caracteristicilor de perturbaţii radioelectrice produse de echipamentele pentru tehnologia informaţiei Înlocuit prin: SR EN 55022:2000 35 TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI. ECHIPAMENTE DE

BIROU

35.240 Aplicaţii privind tehnologia informaţiei

35.240.80 Aplicaţii IT în medicină

SR EN 1064:2005 Informatică medicală. Protocol standard de comunicare. Electrocardiografie asistată de calculator Înlocuit prin: SR EN 1064+A1:2007 53 INSTALAŢII PENTRU MANIPULAREA

MATERIALELOR

53.020 Instalaţii de ridicat

53.020.20 Macarale

SR ISO 4306-3:1996 Instalaţii de ridicat. Vocabular. Partea 3: Macarale turn

SR ISO 8306:1994 Instalaţii de ridicat. Poduri rulante şi macarale portal. Toleranţele instalaţiilor de ridicat şi ale căilor de rulare

53.020.30 Accesorii pentru instalaţii de ridicat

SR ISO 4309:1993 Instalaţii de ridicat. Cabluri. Criterii de examinare şi de scoatere din funcţiune

53.040 Echipamente pentru transport continuu

53.040.20 Componente pentru transportoare

SR ISO 340:1994 Benzi transportoare. Rezistenţa la flacară. Condiţii tehnice şi metoda de încercare

53.060 Cărucioare de manipulare

SR ISO 1084:1996 Tractoare industriale. Definiţii şi forţe nominale

SR ISO 2163:1998 Cărucioare de manipulare. Roţi şi role. Vocabular

SR ISO 3101:1998 Roţi şi role de rulare. Plăci triunghiulare cu trei găuri de fixare

59 INDUSTRIA TEXTILĂ ŞI INDUSTRIA PIELĂRIEI

59.080 Produse din industria textilă

59.080.30 Ţesături din textile

SR EN 14971:2006 Materiale textile. Tricoturi. Determinarea numărului de ochiuri pe unitatea de lungime şi pe unitatea de suprafaţă

59.080.60 Acoperitoare de sol

SR EN 12229:2001 Suprafeţe pentru sport. Metodă de preparare a epruvetelor de material textil şi de gazon sintetic Înlocuit prin: SR EN 12229:2007 65 AGRICULTURĂ

65.120 Nutreţuri

STAS 21/6-73 Şroturi pentru nutreţ. Determinarea conţinutului de proteină brută

STAS 9597/18-86 Nutreţuri combinate. Determinarea vitaminei A din zooforturi

STAS 11248-79 Făina de carne

STAS 11249-79 Făina de oase

STAS 11251-79 Făina de sânge

SR 13178-1:1994 Nutreţuri. Examen bacteriologic. Determinarea numărului total de germeni aerobi

SR 13210:1994 Nutreţuri. Determinarea conţinutului de monensin

65.150 Pescuit şi acvacultură

SR EN 60335-2-86:2002 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-86: Prescripţii particulare pentru echipamentele electrice de pescuit Înlocuit prin: SR EN 60335-2-86:2004 67 INDUSTRIA ALIMENTARĂ

67.040 Industria alimentară în general

STAS 3730-92 Conserve alimentare. Reguli pentru verificarea calităţii

STAS 4100-76 Conserve alimentare. Marcare

67.050 Metode generale de analiză pentru produse alimentare

STAS 3730-92 Conserve alimentare. Reguli pentru verificarea calităţii

67.080 Fructe. Legume

67.080.01 Fructe, legume şi produse derivate în general

STAS 5950-85 Produse din legume şi fructe. Determinarea vitaminei C (acidul ascorbic)

STAS 5952-79 Produse de legume şi fructe. Determinarea acidităţii titrabile şi a acidităţii volatile

STAS 5953-85 Produse de legume şi produse mixte. Determinarea conţinutului de clorură de sodiu

Page 12: STANDARDIZARE NATIONALA

Buletinul Standardizării – Septembrie 2007

12

STAS 5954/1-86 Produse de legume şi fructe. Mineralizarea probelor în vederea determinării metalelor

STAS 5956-71 Produse de legume şi fructe. Determinarea substanţelor solubile (extractului sec solubil) prin metoda refractometrică

STAS 5957-71 Produse de legume şi fructe. Determinarea substanţelor grase

STAS 5958-76 Produse derivate din legume şi fructe. Determinarea bioxidului de sulf total şi liber

STAS 5959-70 Produse de legume şi fructe. Determinarea impurităţilor minerale

STAS 6441-88 Fructe şi legume proaspete. Metode generale pentru aprecierea calităţii

STAS 7322-84 Legume şi fructe proaspete. Terminologie

STAS 9026-71 Produse de legume şi fructe. Determinarea cenuşii insolubile în acid clorhidric

STAS 9027-79 Produse de legume şi fructe. Determinarea reziduului sec total

STAS 9628-85 Produse din fructe şi legume. Determinarea conţinutului în alcool etilic

STAS 9747-74 Fructe şi legume congelate. Metode de decongelare în vederea examenului organoleptic

STAS 10063-84 Produse de legume şi fructe. Determinarea valorii pH

STAS 11488-81 Produse din legume şi fructe. Determinarea benzoatului de sodiu

STAS 13058-91 Produse din legume şi fructe. Determinarea carotenului

67.080.10 Fructe şi produse derivate

STAS 967/1-82 Pulpe şi marcuri de fructe. Metode de analiză

STAS 967/2-83 Pulpe şi marcuri de fructe. Reguli pentru verificarea calităţii, ambalare, marcare, depozitare,transport şi documente

STAS 9629-74 Produse din fructe. Suc natural de mere, concentrat

67.080.20 Legume şi produse derivate

STAS 9748-74 Legume congelate. Metode de fierbere în vederea examenului organoleptic

STAS 12213-83 Preparate şi semipreparate culinare, legume şi fructe conservate prin frig. Reguli pentru verificarea calităţii, ambalare, marcare, depozitare, transport şi termene de garanţie

67.100 Lapte şi produse lactate

67.100.10 Lapte şi produse prelucrate din lapte

STAS 7586-75 Carne. Examenul organoleptic

67.120 Carne, produse din carne şi alte produse de origine animală

67.120.10 Carne şi produse din carne

STAS 1089-71 Conserve alimentare. Carne de porc în suc propriu

STAS 1089-71/A1:1997 Conserve alimentare. Carne de porc în suc propriu

SR 2356-2:1994 Carne şi preparate din carne. Condiţii bacteriologice

STAS 2709-87 Şuncă presată

STAS 2709-87/A1:1997 Suncă presată

STAS 3103-83 Preparate din carne. Reguli pentru verificarea calităţii, ambalare, marcare, depozitare, transport şi documente

STAS 4329-71 Conserve alimentare. Carne de vită în suc propriu

STAS 4329-71/A1:1997 Conserve alimentare. Carne de vită în suc propriu

STAS 7586-75 Carne. Examenul organoleptic

STAS 9065/3-73 Carne şi preparate de carne. Determinarea conţinutului de apă

STAS 10272-82 Conserve de carne. Carne de porc cu fasole boabe

STAS 10272-82/A1:1997 Conserve de carne. Carne de porc cu fasole boabe

67.180 Zahăr. Produse din zahăr. Amidon

67.180.10 Zahăr şi produse din zahăr

STAS 2213/10-87 Produse dulci. Determinarea dioxidului de sulf total şi liber

STAS 2213/8-87 Produse dulci. Determinarea acidităţii şi a alcalinităţii

67.200 Uleiuri şi grăsimi vegetale. Seminţe oleaginoase

67.200.10 Uleiuri şi grăsimi vegetale şi animale

STAS 986-83 Untură de porc alimentară

STAS 986-83/A1:1996 Untură de porc alimentară

67.200.20 Seminţe oleaginoase

SR EN ISO 9167-2:2002 Seminţe de rapiţă. Determinarea conţinutului de glucosinolaţi. Partea 2: Metoda prin spectrometrie de fluorescenţă cu raze X

71 CHIMIE

71.080 Chimie organică

71.080.15 Hidrocarburi aromatice

STAS 13079-92 Benzen petrochimic. Determinarea compoziţiei chimice prin metoda cromatografică

Page 13: STANDARDIZARE NATIONALA

Buletinul Standardizării – Septembrie 2007

13

71.100 Produse din industria chimică

71.100.80 Produse chimice pentru purificarea apei

SR EN 901:2002 Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinată consumului uman. Hipoclorit de sodiu Înlocuit prin: SR EN 901:2007 71.100.99 Alte produse ale industriei chimice

STAS 20-71 Ulei tehnic solidificat

73 MINE ŞI MINEREURI

73.020 Exploatări miniere şi în cariere

SR EN 12407:2002 Metode de încercare a pietrei naturale. Examinare petrografică Înlocuit prin: SR EN 12407:2007 75 INDUSTRIA PETROLIERĂ ŞI TEHNOLOGII

ASOCIATE

75.080 Produse petroliere în general

STAS 24/2-89 Ţiţei şi produse petroliere. Determinarea conţinutului de apă

STAS 38-81 Produse petroliere. Determinarea conţinutului de cenuşă

STAS 65-80 Acizi naftenici tehnici

STAS 121-80 Produse petroliere lichide. Determinarea presiunii de vapori

STAS 6111-89 Acizi naftenici distilaţi

STAS 7329-65 Produse petroliere. Determinarea punctului de inflamabilitate şi de aprindere cu aparatul cu creuzet deschis Cleveland

STAS 7728-91 Ţitei şi produse petroliere. Determinarea conţinutului de vanadiu

STAS 8814-71 Acizi naftenici. Determinarea conţinutului de substanţe nesaponificabile

STAS 9116-90 Extract din ulei pentru negru de fum

STAS 11263-79 Produse petroliere albe. Determinarea indicelui de brom

75.100 Lubrifianţi, uleiuri industriale şi produse auxiliare

STAS 871/2-90 Lubrefianţi, uleiuri industriale şi produse cu destinaţii similare. Uleiuri minerale şi lichide hidraulice. Clasificare şi notare

STAS 3663-80 Uleiuri minerale rafinate. Identificarea furfurolului

STAS 4041-80 Uleiuri minerale necondiţionate. Determinarea conţinutului de fier

STAS 7328-85 Aditivi pentru produse petroliere. Aditiv depresant

STAS 7422-80 Ulei mineral aditivat pentru nave. Ulei N22A

STAS 7489-66 Aditivi pentru produse petroliere. Aditiv P101

STAS 8543-70 Aditivi şi uleiuri aditivate. Determinarea cenuşii sulfat

STAS 9171-75 Uleiuri minerale aditivate pentru motoare cu aprindere prin scânteie. Ulei multigrad Super 1

STAS 10091-75 Uleiuri minerale aditivate pentru motoare cu aprindere prin scânteie. Uleiuri monograde Extra

75.140 Ceară de petrol, materiale bituminoase şi alte produse petroliere

STAS 42-68 Bitumuri. Determinarea penetraţiei

SR EN 1426:2002 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea penetraţiei cu ac Înlocuit prin: SR EN 1426:2007

SR EN 1427:2002 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea punctului de înmuiere. Metoda cu inel şi bilă Înlocuit prin: SR EN 1427:2007

STAS 2664-69 Bitum pentru lacuri şi amestecuri electroizolante

STAS 4766-73 Bitum pentru acumulatoare

STAS 4889-62 Bitum pentru fitil de amorsare

STAS 4947-77 Unsori consistente. Determinarea alcaliilor libere

STAS 4948-83 Unsori consistente. Determinarea conţinutului de impurităţi insolubile în acid clorhidric

STAS 7876-67 Bitum pentru industria cauciucului

STAS 8098-68 Bitum. Determinarea conţinutului de parafină

STAS 8099-74 Bitumuri. Determinarea pierderii de masă prin încălzire

STAS 8788-71 Bitumuri. Clasificare. Notare

STAS 8946-71 Unsori consistente. Determinarea penetraţiei cu micropenetrometrul (penetrometru cu con sfert)

SR EN 12592:2004 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea solubilităţii Înlocuit prin: SR EN 12592:2007

SR EN 12594:2002 Bitum şi lianţi bituminoşi. Prepararea eşantioanelor de încercat Înlocuit prin: SR EN 12594:2007

SR EN 12595:2003 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea viscozităţii cinematice Înlocuit prin: SR EN 12595:2007

SR EN 12596:2003 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea viscozităţii dinamice cu viscozimetrul capilar sub vid Înlocuit prin: SR EN 12596:2007

SR EN 12606-1:2002 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea conţinutului de parafine. Partea 1: Metoda distilării Înlocuit prin: SR EN 12606-1:2007

Page 14: STANDARDIZARE NATIONALA

Buletinul Standardizării – Septembrie 2007

14

SR EN 12607-1:2004 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea rezistenţei la întărire sub efectul căldurii şi aerului. Partea 1: Metoda RTFOT Înlocuit prin: SR EN 12607-1:2007

SR EN 12607-2:2002 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea rezistenţei la întărire sub efectul căldurii şi aerului. Partea 2: Metoda TFOT Înlocuit prin: SR EN 12607-2:2007

SR EN 12607-3:2002 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea rezistenţei la întărire sub efectul căldurii şi aerului. Partea 3: Metoda RFT Înlocuit prin: SR EN 12607-3:2007 75.160 Combustibili

75.160.10 Combustibili solizi

STAS 3360-86 Smoală de huilă

STAS 3362-87 Gudron de huilă

75.160.20 Combustibili lichizi

STAS 50-76 Combustibili pentru motoare Diesel. Calcularea indicelui Diesel

STAS 311-68 Produse petroliere albe. Determinarea cifrei de brom

STAS 313-80 Benzine. Determinarea căldurii de reacţie cu acid sulfuric

STAS 5389-87 Combustibil pentru motoare. Determinarea temperaturii de tulburare, de început de cristalizare şi de dispariţie a cristalelor

STAS 6918-64 Combustibil pentru motoare Diesel. Determinarea cifrei cetanice pe motor

STAS 9053-71 Combustibil pentru turboreactoare. Determinarea stabilităţii termice

STAS 10498-76 Combustibil etalon primar. Izooctan

STAS 10499-76 Combustibil etalon primar. Normal-heptan

STAS 12758-89 Combustibil pentru turbomotoare de aeronave. Determinarea cifrei luminometrice

STAS 12988-91 Benzine. Determinarea urmelor de plumb prin metoda spectrometrică de absorţie atomică

75.180 Maşini şi utilaje pentru industria petrolieră şi a gazului natural

75.180.10 Maşini şi utilaje pentru exploatare şi extracţie

SR ISO 10419:1995 Industria petrolului şi gazelor naturale. Echipament de foraj şi extracţie. Instalarea, întreţinerea şi repararea robinetelor de siguranţă de suprafaţă şi robinetelor de siguranţă submarine

SR ISO 10422:1997 Industriilor petrolului şi gazelor naturale. Filetarea,calibrarea sş inspecţia filetelor pentru burlane, ţevi de extracţie şi ţevi de conducte. Condiţii tehnice

75.180.20 Maşini şi utilaje pentru prelucrarea petrolului

SR EN ISO 10441:2002 Industriile petrolului şi gazelor naturale. Cuplaje flexibile pentru transmisii mecanice de putere. Aplicaţii speciale Înlocuit prin: SR EN ISO 10441:2007 77 METALURGIE

77.040 Încercările metalelor

77.040.01 Încercările metalelor în general

SR EN ISO 2740:2001 Materiale metalice sinterizate, cu excepţia aliajelor dure. Epruvete pentru încercarea la tracţiune Înlocuit prin: SR EN ISO 2740:2007 77.140 Produse din oţel şi fontă

77.140.01 Produse din oţel şi fontă în general

SR EN 10079:1996 Definirea produselor de oţel Înlocuit prin: SR EN 10079:2007 77.140.50 Produse şi semi-produse plate din oţel

SR EN 10292:2002 Benzi şi table de oţel cu limita de curgere ridicată, acoperite continuu prin imersie la cald pentru deformare la rece. Condiţii tehnice de livrare Înlocuit prin: SR EN 10292:2007

SR EN 10292:2002/A2:2005 Benzi şi table de oţel cu limita de curgere ridicată, acoperite continuu prin imersie la cald pentru deformare la rece. Condiţii tehnice de livrare Înlocuit prin: SR EN 10292:2007 77.140.80 Oţeluri şi fonte turnate

SR EN 10079:1996 Definirea produselor de oţel Înlocuit prin: SR EN 10079:2007 77.150 Produse din metale neferoase

77.150.10 Produse din aluminiu

SR EN 14286:2004 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Produse laminate sudabile pentru rezervoare de stocare şi transport materiale periculoase Înlocuit prin: SR EN 14286:2007 77.160 Metalurgia pulberilor

SR EN ISO 2740:2001 Materiale metalice sinterizate, cu excepţia aliajelor dure. Epruvete pentru încercarea la tracţiune Înlocuit prin: SR EN ISO 2740:2007 79 INDUSTRIA LEMNULUI

79.040 Lemn, gatere şi lemn rotund

SR EN 942:2003 Lemn pentru tâmplărie. Clasificare generală a calităţii lemnuluiÎnlocuit prin: SR EN 942:2007 79.120 Maşini şi scule pentru prelucrarea lemnului

79.120.10 Maşini pentru prelucrarea lemnului

SR EN 848-3:2003 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de frezat pe o faţă, cu sculă rotativă. Partea 3: Maşini de frezat şi maşini de găurit cu comandă numerică Înlocuit prin: SR EN 848-3:2007

Page 15: STANDARDIZARE NATIONALA

Buletinul Standardizării – Septembrie 2007

15

83 INDUSTRIA CAUCIUCULUI ŞI A MATERIALELOR

PLASTICE

83.040 Materii prime pentru industria cauciucului şi industria materialelor plastice

83.040.30 Materiale auxiliare şi aditivi pentru materiale plastice

STAS 7876-67 Bitum pentru industria cauciucului

83.140 Produse din cauciuc şi materiale plastice

83.140.01 Produse din cauciuc şi materiale plastice, în general

SR EN 12229:2001 Suprafeţe pentru sport. Metodă de preparare a epruvetelor de material textil şi de gazon sintetic Înlocuit prin: SR EN 12229:2007 83.200 Echipament pentru industria cauciucului şi

industria de mase plastice

SR EN 12012-1:2002 Maşini pentru cauciuc şi materiale plastice. Maşini de mărunţire. Partea 1: Cerinţe de securitate referitoare la maşinile de mărunţire cu lame Înlocuit prin: SR EN 12012-1:2007 85 INDUSTRIA HÂRTIEI

85.060 Hârtie şi carton

SR EN ISO 3037:1997 Carton ondulat. Determinarea rezistenţei la strivire pe cant (Metoda fără aplicare de ceară) Înlocuit prin: SR EN ISO 3037:2007 85.080 Produse din hârtie

SR EN 12625-7:2002 Hârtie igienico-sanitară şi produse igienico-sanitare. Partea 7: Determinarea proprietăţilor optice Înlocuit prin: SR EN ISO 12625-7:2007 91 CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢII

91.010 Construcţii civile în general

91.010.20 Aspecte contractuale referitoare la construcţii

STAS 10265/2-90 Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice. Calitatea suprafeţelor elementelor de beton. Toleranţe la betonul aparent

91.040 Clădiri

91.040.01 Clădiri, în general

STAS 10265/2-90 Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice. Calitatea suprafeţelor elementelor de beton. Toleranţe la betonul aparent

91.100 Materiale de construcţii

91.100.01 Materiale de construcţii în general

STAS 5501-81 Pietre artificiale. Determinarea uzurii prin frecare uscată

91.100.10 Ciment. Ipsos. Var. Mortar

STAS 545/1-80 Ipsos pentru construcţii

STAS 545/3-80 Ipsos pentru pudrarea îngrăşămintelor chimice

STAS 1480-86 Plăci şi fâşii de ipsos pentru pereţi despărţitori

STAS 9765-82 Lianţi pe bază de sulfat de cloruri. Clasificare

STAS 10383-75 Cimenturi. Determinarea mărcii prin metoda cu impuls ultrasonic

91.100.15 Materiale şi produse minerale

SR EN 12407:2002 Metode de încercare a pietrei naturale. Examinare petrografică Înlocuit prin: SR EN 12407:2007 91.100.30 Beton şi produse din beton

STAS 2414-91 Betoane. Determinarea densităţii, compactităţii, absorbţiei de apă şi porozităţii betonului întărit

STAS 3349/1-83 Betoane de ciment. Prescripţii pentru stabilirea gradului de agresivitate a apei

STAS 4905-87 Tuburi şi blocuri de beton pentru conducte de telecomunicaţii

STAS 6392-81 Borne prefabricate pentru materializarea axului cadastral al surselor de apă

STAS 6652/1-82 Încercări nedistructive ale betonului. Clasificare şi indicaţii generale

STAS 6657/3-89 Elemente prefabricate de beton, beton armat şi beton precomprimat. Procedee, instrumente şi dispozitive de verificare a caracteristicilor geometrice

STAS 8331-69 Prefabricate din beton. Clasificare şi terminologie

STAS 10833-80 Beton celular autoclavizat. Elemente nearmate

STAS 12434-86 Lucrări de cale ferată. Elemente prefabricate pentru peroane. Condiţii tehnice generale

91.100.40 Produse de ciment armate cu fibre

SR EN 494:2005 Plăci profilate de fibrociment şi accesorii. Specificaţii de produs şi metode de încercare

SR EN 494:2005/A1:2006 Plăci profilate de fibrociment şi accesorii. Specificaţii de produs şi metode de încercare Înlocuit prin: SR EN 494+A3:2007

SR EN 494:2005/A2:2007 Plăci profilate de fibrociment şi accesorii. Specificaţie de produs şi metode de încercare Înlocuit prin: SR EN 494+A3:2007 91.100.50 Lianţi. Materiale pentru etanşare

SR EN 1426:2002 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea penetraţiei cu ac Înlocuit prin: SR EN 1426:2007

SR EN 1427:2002 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea punctului de înmuiere. Metoda cu inel şi bilă Înlocuit prin: SR EN 1427:2007

STAS 10062-90 Cenuşă de pirită pentru industria cimentului

Page 16: STANDARDIZARE NATIONALA

Buletinul Standardizării – Septembrie 2007

16

SR EN 12593:2003 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea punctului de rupere Fraass Înlocuit prin: SR EN 12593:2007

SR EN 12595:2003 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea viscozităţii cinematice Înlocuit prin: SR EN 12595:2007

SR EN 12596:2003 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea viscozităţii dinamice cu viscozimetrul capilar sub vid Înlocuit prin: SR EN 12596:2007

SR EN 12606-1:2002 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea conţinutului de parafine. Partea 1: Metoda distilării Înlocuit prin: SR EN 12606-1:2007 91.100.99 Alte materiale de construcţii

STAS 10062-90 Cenuşă de pirită pentru industria cimentului

91.160 Iluminat

91.160.10 Iluminatul în interior

SR ISO 8995:1996 Principii şi ergonomie vizuală. Iluminatul sistemelor de muncă din spaţii interioare

91.190 Accesorii pentru construcţii

SR EN 1670:2004 Accesorii pentru construcţii. Rezistenţă la coroziune. Condiţii şi metode de încercare Înlocuit prin: SR EN 1670:2007 97 ECHIPAMENT PENTRU UZ CASNIC ŞI COMERCIAL.

ECHIPAMENT PENTRU DISTRACŢII. ECHIPAMENT PENTRU SPORT

97.040 Echipament de bucătărie

97.040.30 Aparate de răcit de uz casnic

SR EN 60335-2-24:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-24: Prescripţii particulare pentru răcitoare, aparate de preparat îngheţata şi aparate de fabricat gheaţa Înlocuit prin: SR EN 60335-2-24[2003]:2004

SR EN 60335-2-24:2001/A11:2005 Securitate aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-24: Prescripţii particulare pentru aparate de răcit, aparate de preparat îngheţată şi aparate de fabricat gheaţă Înlocuit prin: SR EN 60335-2-24[2003]:2004

SR EN 60335-2-24[1999]:2004 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-24: Prescripţii particulare pentru aparate de răcit şi aparate de fabricat gheaţă Înlocuit prin: SR EN 60335-2-24:2001

SR EN 60335-2-57:2004 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-57: Prescripţii particulare pentru aparate de preparat îngheţată echipate cu motocompresoare Înlocuit prin: SR EN 60335-2-24:2001

97.060 Echipamente de spălat

SR EN 60335-2-11:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru uscătoare de rufe cu tambur Înlocuit prin: SR EN 60335-2-11[2003]:2004

SR EN 60335-2-11:2001/A1:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru uscătoare de rufe cu tambur Înlocuit prin: SR EN 60335-2-11[2003]:2004

SR EN 60335-2-11:2001/A11:2003 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru uscătoare de rufe cu tambur Înlocuit prin: SR EN 60335-2-11[1995]:2004 SR EN 60335-2-11[2003]:2004

SR EN 60335-2-11[1995/A1:1998]:2004/A1:2004 Aparate electrice de uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru uscătoare de rufe cu tambur Înlocuit prin: SR EN 60335-2-11:2001

SR EN 60335-2-11[1995]:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru uscătoare de rufe cu tambur Înlocuit prin: SR EN 60335-2-11:2001 SR EN 60335-2-11:2001/A1:2001

SR EN 60335-2-7:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-7: Prescripţii particulare pentru maşini de spălat rufe Înlocuit prin: SR EN 60335-2-7:2003

SR EN 60335-2-7:2001/A1:2003 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-7: Prescripţii particulare pentru maşini de spălat rufe Înlocuit prin: SR EN 60335-2-7:2003

SR EN 60335-2-7:2003 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-7: Prescripţii particulare pentru maşini de spălat rufe Înlocuit prin: SR EN 60335-2-7:2004 97.200 Echipamente pentru distracţii

97.200.50 Jucării

SR EN 71-2:2006 Securitatea jucăriilor. Partea 2: Inflamabilitate Înlocuit prin: SR EN 71-2+A1:2007

SR EN 71-2:2006/AC:2006 Securitatea jucăriilor. Partea 2: Inflamabilitate Înlocuit prin: SR EN 71-2+A1:2007 97.220 Echipamente şi instalaţii sportive

97.220.10 Instalaţii sportive

SR EN 12229:2001 Suprafeţe pentru sport. Metodă de preparare a epruvetelor de material textil şi de gazon sintetic Înlocuit prin: SR EN 12229:2007

Page 17: STANDARDIZARE NATIONALA

Buletinul Standardizării – Septembrie 2007

17

STANDARDE EUROPENE ADOPTATE INIŢIAL PRIN FILĂ DE CONFIRMARE SAU NOTĂ DE

CONFIRMARE PENTRU CARE SE PUBLICĂ VERSIUNEA ROMÂNĂ În această rubrică sunt înscrise standardele române adoptate iniţial prin filă de confirmare sau notă de confirmare şi pentru care se publică varianta română.

Data de aprobare menţionată sub titlul standardului este data la care a fost adoptat standardul european prin filă de confirmare sau notă de confirmare.

Versiunea română publicată înlocuieşte fila de confirmare sau nota de confirmare a adoptării standardului respectiv, publicată anterior.

13 MEDIU. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII. SECURITATE

13.060 Calitatea apei

13.060.99 Alte standarde referitoare la apă

SR EN 1825-1:2005/AC:2006 Separatoare de grăsimi. Partea 1: Principii pentru proiectare, performanţe şi încercări, marcare şi controlul calităţii Data aprobării: 30/11/2006 Data traducerii: 31/08/2007

13.200 Prevenirea accidentelor şi dezastrelor

SR EN 1317-2:2000/A1:2006 Dispozitive de protecţie la drumuri. Partea 2: Clase de performanţă, criterii de acceptare a încercărilor la şoc şi metode de încercare a parapetelor de siguranţă Data aprobării: 31/10/2006 Data traducerii: 31/08/2007

13.220 Protecţia contra incendiilor

13.220.01 Standarde generale referitoare la protecţia contra incendiilor

SR EN 2:1995/A1:2005 Clasificarea incendiilor Data aprobării: 30/11/2005 Data traducerii: 06/08/2007

13.220.50 Rezistenţa la foc a materialelor şi a elementelor de construcţii

SR EN 1634-3:2005/AC:2006 Încercări de rezistenţă la foc şi de etanşeitate la fum pentru uşi şi ansambluri de închidere, ferestre şi elemente metalice pentru construcţii. Partea 3: Încercare de etanşeitate la fum pentru uşi şi ansambluri de închidere Data aprobării: 28/09/2006 Data traducerii: 06/08/2007

13.340 Echipament de protecţie individuală

13.340.10 Îmbrăcăminte de protecţie

SR EN ISO 14460:2003 Protecţie împotriva căldurii şi focului. Îmbrăcăminte de protecţie pentru piloţii de automobile. Cerinţe de performanţă şi metode de încercare Data aprobării: 22/05/2003 Data traducerii: 29/08/2007

13.340.20 Echipamente de protecţie a capului

SR EN 13178:2003 Protecţie individuală a ochilor. Protectori ai ochilor destinaţi utilizatorilor de snowmobile Data aprobării: 22/04/2003 Data traducerii: 29/08/2007

SR EN 13277-4:2003 Echipament de protecţie pentru artele marţiale. Partea 4: Cerinţe suplimentare şi metode de încercare privind protectori ai capului Data aprobării: 09/06/2003 Data traducerii: 31/08/2007

13.340.70 Veste de salvare, echipamente şi dispozitive ajutătoare de plutire

SR EN ISO 12402-4:2007 Echipament individual de plutire. Partea 4: Veste de salvare, nivel de performanţă 100. Cerinţe de securitate Data aprobării: 28/02/2007 Data traducerii: 28/08/2007

21 SISTEME ŞI COMPONENTE MECANICE DE UZ GENERAL

21.060 Elemente de asamblare

21.060.10 Şuruburi, prezoane, ştifturi filetate

SR EN 1515-2:2002 Flanşe şi îmbinarea lor. Prezoane şi piuliţe. Partea 2: Clasificarea materialelor pentru prezoane şi piuliţe pentru flanşele de oţel, desemnate prin PN Data aprobării: 24/09/2002 Data traducerii: 16/08/2007

23 SISTEME PENTRU FLUIDE ŞI COMPONENTE DE UZ GENERAL

23.040 Conducte şi accesorii

23.040.01 Conducte şi accesorii în general

SR EN 13480-2:2003 Conducte industriale metalice. Partea 2: Materiale Data aprobării: 16/04/2003 Data traducerii: 31/08/2007

23.040.60 Flanşe, cuplaje şi alte îmbinări

SR EN 1515-2:2002 Flanşe şi îmbinarea lor. Prezoane şi piuliţe. Partea 2: Clasificarea materialelor pentru prezoane şi piuliţe pentru flanşele de oţel, desemnate prin PN Data aprobării: 24/09/2002 Data traducerii: 16/08/2007

25 TEHNICI DE FABRICARE

25.160 Sudare şi lipire

SR EN 60974-1:2006 Echipament pentru sudare cu arc electric. Partea 1: Surse de curent pentru sudare cu arc electric Data aprobării: 30/06/2006 Data traducerii: 27/08/2007

25.160.30 Maşini de sudare

SR EN 50240:2004 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Standard de produs pentru echipament de sudare electrică prin presiune Data aprobării: 18/11/2004 Data traducerii: 27/08/2007

Page 18: STANDARDIZARE NATIONALA

Buletinul Standardizării – Septembrie 2007

18

25.180 Cuptoare industriale

25.180.10 Cuptoare electrice

SR EN 14681:2007 Securitatea maşinilor. Cerinţele de securitate pentru maşinile şi echipamentele elaborării oţelului în cuptor cu arc electric Data aprobării: 01/02/2007 Data traducerii: 31/08/2007

33 TELECOMUNICAŢII. TEHNICI AUDIO ŞI VIDEO

33.100 Compatibilitate electromagnetică (EMC)

33.100.01 Compatibilitate electromagnetică în general

SR EN 50240:2004 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Standard de produs pentru echipament de sudare electrică prin presiune Data aprobării: 18/11/2004 Data traducerii: 27/08/2007

49 AERONAUTICĂ ŞI SPAŢIU

49.100 Echipament de serviciu şi mentenanţă la sol

SR EN 12312-10:2006 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 10: Transportoare pentru palete şi containereData aprobării: 31/01/2006 Data traducerii: 30/08/2007

SR EN 12312-7:2006 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 7: Vehicule pentru deplasarea aeronavelor Data aprobării: 31/01/2006 Data traducerii: 30/08/2007

59 INDUSTRIA TEXTILĂ ŞI INDUSTRIA PIELĂRIEI

59.080 Produse din industria textilă

59.080.70 Geotextile

SR EN ISO 9863-1:2005 Geosintetice. Determinarea grosimii la presiuni specificate. Partea 1: Straturi individuale Data aprobării: 21/12/2005 Data traducerii: 28/08/2007

SR EN ISO 9864:2005 Geosintetice. Metoda de determinare a masei pe unitatea de suprafaţă a geotextilelor şi produselor înrudite Data aprobării: 21/12/2005 Data traducerii: 27/08/2007

75 INDUSTRIA PETROLIERĂ ŞI TEHNOLOGII ASOCIATE

75.140 Ceară de petrol, materiale bituminoase şi alte produse petroliere

SR CR 262:2002 Volatilitatea benzinei Data aprobării: 27/09/2002 Data traducerii: 14/08/2007

77 METALURGIE

77.140 Produse din oţel şi fontă

77.140.30 Oţeluri pentru aparate sub presiune

SR EN 10028-4:2004 Produse plate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 4: Oţeluri aliate cu nichel cu caracteristici specificate la temperatură scăzută Data aprobării: 16/06/2004 Data traducerii: 31/08/2007

SR EN 10028-5:2004 Produse plate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 5: Oţeluri sudabile cu granulaţie fină laminate termomecanic Data aprobării: 16/06/2004 Data traducerii: 31/08/2007

SR EN 10028-6:2004 Produse plate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 6: Oţeluri sudabile cu granulaţie fină, călite şi revenite Data aprobării: 16/06/2004 Data traducerii: 31/08/2007

77.140.50 Produse şi semi-produse plate din oţel

SR EN 10028-4:2004 Produse plate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 4: Oţeluri aliate cu nichel cu caracteristici specificate la temperatură scăzută Data aprobării: 16/06/2004 Data traducerii: 31/08/2007

SR EN 10028-5:2004 Produse plate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 5: Oţeluri sudabile cu granulaţie fină laminate termomecanic Data aprobării: 16/06/2004 Data traducerii: 31/08/2007

SR EN 10028-6:2004 Produse plate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 6: Oţeluri sudabile cu granulatie fina, calite si revenite Data aprobării: 16/06/2004 Data traducerii: 31/08/2007

77.180 Echipamente pentru industria metalurgică

SR EN 14681:2007 Securitatea maşinilor. Cerinţele de securitate pentru maşinile şi echipamentele elaborării oţelului în cuptor cu arc electric Data aprobării: 01/02/2007 Data traducerii: 31/08/2007

91 CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢII

91.060 Elemente ale construcţiilor

91.060.50 Uşi şi ferestre

SR EN 1634-3:2005/AC:2006 Încercări de rezistenţă la foc şi de etanşeitate la fum pentru uşi şi ansambluri de închidere, ferestre şi elemente metalice pentru construcţii. Partea 3: Încercare de etanşeitate la fum pentru uşi şi ansambluri de închidere Data aprobării: 28/09/2006 Data traducerii: 06/08/2007

93 CONSTRUCŢII CIVILE

93.080 Ingineria drumurilor

93.080.20 Materiale de construcţii pentru drumuri

SR EN 13108-1:2006 Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 1: Betoane asfaltice Data aprobării: 31/10/2006 Data traducerii: 31/08/2007

SR EN 13108-2:2006 Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 2: Betoane asfaltice pentru straturi foarte subţiri Data aprobării: 31/10/2006 Data traducerii: 31/08/2007

SR EN 13108-3:2006 Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 3: Betoane asfaltice suple Data aprobării: 31/10/2006 Data traducerii: 31/08/2007

Page 19: STANDARDIZARE NATIONALA

Buletinul Standardizării – Septembrie 2007

19

SR EN 13108-4:2006 Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 4: Mixturi asfaltice tip Hot Rolled Asphalt Data aprobării: 31/10/2006 Data traducerii: 31/08/2007

SR EN 13108-5:2006 Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 5: Beton asfaltic cu conţinut ridicat de mastic Data aprobării: 31/10/2006 Data traducerii: 31/08/2007

SR EN 13108-6:2006 Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 6: Asfalt turnat rutier Data aprobării: 31/10/2006 Data traducerii: 31/08/2007

SR EN 13108-7:2006 Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 7: Betoane asfaltice drenante Data aprobării: 31/10/2006 Data traducerii: 31/08/2007

93.080.30 Maşini şi utilaje pentru construcţia de drumuri

SR EN 1317-2:2000/A1:2006 Dispozitive de protecţie la drumuri. Partea 2: Clase de performanţă, criterii de acceptare a încercărilor la şoc şi metode de încercare a parapetelor de siguranţă Data aprobării: 31/10/2006 Data traducerii: 31/08/2007

97 ECHIPAMENT PENTRU UZ CASNIC ŞI COMERCIAL. ECHIPAMENT PENTRU DISTRACŢII. ECHIPAMENT PENTRU SPORT

97.220 Echipamente şi instalaţii sportive

97.220.40 Echipamente pentru sporturi în aer liber şi sporturi acvatice

SR EN ISO 14460:2003/A1:2003 Protecţie împotriva căldurii şi focului. Îmbrăcăminte de protecţie pentru piloţii de automobile. Cerinţe de performanţă şi metode de încercare. Amendament 1: Încercare de flexionare modificată Data aprobării: 22/05/2003 Data traducerii: 29/08/2007

SR EN ISO 14460:2003/AC:2003 Protecţie împotriva căldurii şi focului. Îmbrăcăminte de protecţie pentru piloţii de automobile. Cerinţe de performanţă şi metode de încercare Data aprobării: 26/06/2003 Data traducerii: 22/08/2007

PROIECTE DE STANDARDE ÎN ANCHETĂ PUBLICĂ

Proiectele de standarde române de mai jos (teme noi şi revizuiri de standarde) sunt supuse anchetei publice. Asupra acestor proiecte poate face observaţii orice persoană fizică sau juridică. Proiectele pot fi obţinute de la ASRO, indicând comitetul tehnic. Observaţiile trebuie transmise pe adresa Asociaţiei de Standardizare din România până la termenul indicat după fiecare proiect, termen care reprezintă sfârşitul anchetei publice. CT 103 Textile SR 6142:2007 Materiale textile. Ţesături. Determinarea masei pe unitatea de suprafaţă şi pe unitatea de lungime Rev: STAS 6142-73 Termen pentru observaţii: 2007-11-30 SR 12806:2007 Fibre şi fire textile. Terminologie Rev: STAS 12806-90 Termen pentru observaţii: 2007-11-30 CT 320 Produse petroliere şi lubrifianţi SR 66:2007 Gaz petrolier lichefiat. Condiţii şi metode de încercare Rev: SR 66:2001 Termen pentru observaţii: 2007-10-31 SR 5489:2008 Produse petroliere. Determinarea punctului de inflamabilitate în vas deschis Marcusson Termen pentru observaţii: 2007-11-30

SR 13523:2007 Gaz petrolier lichefiat. Metoda de calcul a puterii calorifice inferioare Termen pentru observaţii: 2007-10-31 SR 13524:2007 Combustibili solizi. Determinarea conţinutului de carbon şi de hidrogen. Metoda Radmacher-Hoverath Termen pentru observaţii: 2007-10-31 CT 343 Bazele proiectării şi eurocoduri pentru structuri SR EN 1991-1-5:2004/NA:2008 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-5: Acţiuni generale. Acţiuni termice. Anexă naţională Înlocuieşte: STAS 10101/23-75;STAS 10101/23A-78 Termen pentru observaţii: 2007-11-30 SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri. Anexă naţională Înlocuieşte: STAS 10102-75; STAS 10107/0-90, STAS 10107/1-90; STAS 10107/2-92; STAS 10107/3-92; STAS 10107/4-92 Termen pentru observaţii: 2007-11-30

Page 20: STANDARDIZARE NATIONALA

Buletinul Standardizării – Septembrie 2007

20

PROPUNERI DE ANULARE ÎN ANCHETĂ PUBLICĂ

În această rubrică sunt publicate propuneri de anulare. Asupra acestor standarde poate face observaţii orice persoană fizică sau juridică până la termenul indicat după fiecare standard, termen care reprezintă sfârşitul anchetei publice. CT 20 Componente magnetice cu ferite STAS 9543-74 Materiale oxidice magnetic moi. Terminologie, simboluri Termen limită: 2007.11.30 STAS 10097-88 Materiale oxidice magnetic moi. Bare cilindrice, plate şi cilindric-trunchiate din ferite pentru antene. Forme şi dimensiuni Termen limită: 2007.11.30 STAS 10154-87 Materiale oxidice magnetic moi. Miezuri jugulare pentru sistemul de deflexie TV. Dimensiuni Termen limită: 2007.11.30 STAS 11091-85 Materiale oxidice magnetic dure. Magneţi ceramici pentru difuzoare. Dimensiuni Termen limită: 2007.11.30 STAS 12148-82 Materiale oxidice magnetic moi. Miezuri tip X din ferite. Dimensiuni Termen limită: 2007.11.30 STAS E 12280-84 Miezuri magnetice pentru bobine de inductanţă şi transformatoare pentru telecomunicaţii. Metode de măsurare Termen limită: 2007.11.30 STAS 12305-85 Aliaje magnetice moi. Clasificare Termen limită: 2007.11.30 CT 128 Relee electrice STAS 12027/1-90 Relee electrice. Terminologie Termen limită: 2007.11.30

CT 184 Sârme şi produse de sârme STAS 1353-86 Cabluri de oţel. Cabluri compuse, duble, construcţie normală. Forme şi dimensiuni Termen limită: 2007.11.30 STAS 1353-86/A1:2003 Cabluri de oţel. Cabluri compuse, duble, construcţie normală. Forme şi dimensiuni Termen limită: 2007.11.30 STAS 1513-80 Cabluri din oţel. Cabluri construcţie simplă. Forme şi dimensiuni Termen limită: 2007.11.30 STAS 1553-80 Cabluri din oţel. Cabluri compuse, duble, flexibile. Condiţii tehnice de calitate Termen limită: 2007.11.30 STAS 1689-80 Cabluri de oţel. Cabluri duble, construcţie combinată. Forme şi dimensiuni Termen limită: 2007.11.30 STAS 2690-80 Cabluri din oţel. Cabluri compuse duble, construcţie concentrică. Forme şi dimensiuni Termen limită: 2007.11.30 STAS 7526-91 Instalaţii de ridicat. Transmisii prin cablu. Reguli de calcul şi prescripţii de proiectare Termen limită: 2007.11.30

COMITETE TEHNICE

Activitatea de standardizare naţională se desfăşoară în comitete tehnice, organe fără personalitate juridică ale

organismului naţional de standardizare. Structura şi modul de lucru ale comitetelor tehnice sunt prevăzute în standardul SR 10000-3.

Activitatea comitetelor tehnice se desfăşoară atât pe plan naţional, cât şi european şi internaţional.

Membrii comitetelor tehnice sunt specialişti desemnaţi nominal de factorii interesaţi (agenţi economici, institute de cercetare, de învăţământ, asociaţii profesionale, organisme guvernamentale etc.) şi împuterniciţi de aceştia. Componenţa comitetelor tehnice trebuie să asigure reprezentarea echilibrată a factorilor interesaţi: producători, utilizatori, consumatori, autorităţi etc. Pentru a deveni membru al unui comitet tehnic trebuie să se transmită o solicitare scrisă (e-mail sau fax) expertului ASRO responsabil pentru comitetul respectiv. Adresele de e-mail ale experţilor ASRO, pentru fiecare comitet tehnic în parte, pot fi găsite pe site-ul www.asro.ro

Prin participarea la activitatea comitetelor tehnice, specialiştii factorilor interesaţi au posibilitatea să-şi aducă contribuţia la standardizarea naţională, europeană sau internaţională, să cunoască cu doi-trei ani în avans informaţiile propuse pentru a fi incluse în standarde, putând astfel lua măsurile care se impun. Totodată, participarea activă la lucrările comitetelor tehnice reprezintă o deosebită oportunitate pentru a realiza şi întreţine contacte cu specialiştii din domeniul specific de activitate, din ţară şi străinătate.

Informaţii privind participarea la activitatea de standardizare în cadrul comitetelor tehnice se pot primi de la experţii Direcţiei de Standardizare ASRO (a se vedea www.asro.ro).

Page 21: STANDARDIZARE NATIONALA

Buletinul Standardizării – Septembrie 2007

21

STANDARDIZAREA EUROPEANĂ

Informaţiile din această secţiune se referă la activitatea Organizaţiilor Europene de Standardizare CEN, CENELEC şi ETSI.

În vederea unei mai mari operativităţi, titlurile standardelor şi proiectelor de standarde europene se publică în versiunea originală (engleză).

Pentru înţelegerea simbolurilor utilizate în această secţiune se fac precizările de mai jos: EN Standard European HD Document de armonizare ENV Prestandard European CR Raport CEN CWA Acordul Grupei de Lucru

ETSI EG Ghid ETSI ETSI EN Standard european pentru telecomunicaţii ETSI ES Standard ETSI ETSI TS Specificaţie tehnică ETSI ETSI TR Raport tehnic ETSI ETSI SR Raport special ETSI doa Termenul limită de anunţare a standardului european la nivel naţional

dop Termenul limită de publicare a standardului la nivel naţional dow Termenul limită de retragere a standardelor naţionale conflictuale prEN Proiect de Standard European prHD Proiect de Document de armonizare prENV Proiect de Prestandard European dea Termen limită de răspuns pentru observaţii şi/sau vot formal eOP Procedură simplificată de adoptare (ETSI) ePE Termen limită de răspuns pentru sfârşitul anchetei publice a unui standard ETSI

Ad Dată de adoptare Sectoarele CEN şi CENELEC sunt: A Servicii B Clădiri şi construcţii C Produse chimice, industrie chimică şi produse alimentare F Standarde fundamentale H Produse electrocasnice şi pentru distracţie I Inginerie mecanică M Materiale metalice N Materiale nemetalice S Sănătate, mediu şi echipamente medicale T Transport, manipulare mecanică şi ambalaje U Inginerie electronică W Inginerie electrică Z Diverse

STANDARDE EUROPENE CEN APROBATE

În perioada 2007.08.01 – 2007.08.31

B01 MĂSURI DE SIGURANŢĂ CONTRA INCENDIILOR

EN 3-7:2004+A1:2007 Portable fire extinguishers - Part 7: Characteristics, performance requirements and test methods doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 EN 1866-1:2007 Mobile fire extinguishers - Part 1: Characteristics, performance and test methods doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29

B09 PROTECŢIE TERMICĂ EN 15255:2007 Energy performance of buildings - Sensible room cooling load calculation - General criteria and validation procedures doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 EN 15265:2007 Energy performance of buildings - Calculation of energy needs for space heating and cooling using dynamic methods - General criteria and validation procedures doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29

Page 22: STANDARDIZARE NATIONALA

Buletinul Standardizării – Septembrie 2007

22

B19 PLĂCI CERAMICE EN 1308:2007 Adhesives for tiles - Determination of slip doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 EN 1323:2007 Adhesives for tiles - Concrete slabs for tests doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 EN 1324:2007 Adhesives for tiles - Determination of shear adhesion strength of dispersion adhesives doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 EN 1346:2007 Adhesives for tiles - Determination of open time doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 EN 1347:2007 Adhesives for tiles - Determination of wetting capability doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 EN 1348:2007 Adhesives for tiles - Determination of tensile adhesion strength for cementitious adhesives doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 EN 12004:2007 Adhesives for tiles - Requirements, evaluation of conformity, classification and designation doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2009-05-31 EN 14891:2007 Liquid applied water impermeable products for use beneath ceramic tiling bonded with adhesives - Requirements, test methods, evaluation of conformity, classification and designation doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 B25 INSTALAŢIE DE DISTRIBUIRE A GAZULUI ŞI ECHIPAMENT CONEX EN 1775:2007 Gas supply - Gas pipework for buildings - Maximum operating pressure less than or equal to 5 bar - Functional recommendations doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 B28 ÎMBRĂCĂMINTE PENTRU PARDOSELI EN 685:2007 Resilient, textile and laminate floor coverings - Classification doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 C01 PRODUSE ALIMENTARE EN ISO 6885:2007 Animal and vegetable fats and oils - Determination of anisidine value (ISO 6885:2006) doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 EN ISO 7218:2007 Microbiology of food and animal feeding stuffs - General requirements and guidance for microbiological examinations (ISO 7218:2007) doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 EN 15510:2007 Animal feeding stuffs - Determination of calcium, sodium, phosphorus, magnesium, potassium, iron, zinc, copper, manganese, cobalt, molybdenum, arsenic, lead and cadmium by ICP-AES doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 CEN/TS 15621:2007 Animal feeding stuffs - Determination of calcium, sodium, phosphorus, magnesium, potassium, sulphur, iron, zinc, copper, manganese, cobalt and molybdenum after pressure digestion by ICP-AES doa: 2007-11-30 dop: dow:

CEN/TR 15641:2007 Food analysis - Determination of pesticide residues by LC-MS/MS - Tandem mass spectrometric parameters doa: dop: dow: EN ISO 17932:2007 Animal and vegetable fats and oils - Determination of the deterioration of bleachability index (DOBI) (ISO 17932:2005) doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 EN ISO 18395:2007 Animal and vegetable fats and oils - Determination of monoacylglycerols, diacylglycerols, triacylglycerols and glycerol by high-performance size-exclusion chromatography (HPSEC) (ISO 18395:2005) doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 C02 VOPSELE ŞI PRODUSE CONEXE EN 14879-4:2007 Organic coating systems and linings for protection of industrial apparatus and plants against corrosion caused by aggressive media - Part 4: Linings on metallic components doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 EN 14879-5:2007 Organic coating systems and linings for protection of industrial apparatus and plants against corrosion caused by aggressive media - Part 5: Linings on concrete components doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 C18 ADEZIVI EN 14256:2007 Adhesives for non-structural wood applications - Test method and requirements for resistance to static load doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 EN 15190:2007 Structural adhesives - Test methods for assessing long term durability of bonded metallic structures doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 F12 SISTEME DE PRELUCRARE A INFORMAŢIEI EN 13606-2:2007 Health informatics - Electronic health record communication - Part 2: Archetypes interchange specification doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 CEN/TR 15640:2007 Health informatics - Measures for ensuring the patient safety of health software doa: dop: dow: H07 APARATE DE ÎNCĂLZIT EN 14829:2007 Independent gas-fired flueless space heaters for nominal heat input not exceeding 6 kW doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 H19 CUPTOARE ŞI GRĂTARE NEELECTRICE EN 12809:2001/A1:2004/AC:2007 Residential independent boilers fired by solid fuel - Nominal heat output up to 50 kW - Requirements and test methods doa: dop: dow: EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007 Residential cookers fired by solid fuel - Requirements and test methods doa: dop: dow: EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007 Inset appliances including open fires fired by solid fuels - Requirements and test methods doa: dop: dow: EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 Roomheaters fired by solid fuel - Requirements and test methods doa: dop: dow:

Page 23: STANDARDIZARE NATIONALA

Buletinul Standardizării – Septembrie 2007

23

H29 POMPE DE CĂLDURĂ EN 13771-2:2007 Compressors and condensing units for refrigeration - Performance testing and test methods - Part 2: Condensing units doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 I06 RECIPIENTE SUB PRESIUNE EN 13445-1:2002/A3:2007 Unfired pressure vessels - Part 1: General doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 EN 13831:2007 Closed expansion vessels with built in diaphragm for installation in water doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 I11 MAŞINI-UNELTE EN 847-1:2005+A1:2007 Tools for woodworking - Safety requirements - Part 1:Milling tools, circular saw blades doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 I30 DISTRIBUŢIA AERULUI EN 15243:2007 Ventilation for buildings - Calculation of room temperatures and of load and energy for buildings with room conditioning systems doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 I32 FLANŞE EN 1092-1:2007 Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated - Part 1: Steel flanges doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 EN 1092-3:2003/AC:2007 Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated - Part 3: Copper alloy flanges doa: dop: dow: CEN/TS 1591-4:2007 Flanges and their joints - Design rules for gasketed circular flange connections - Part 4: Qualification of personnel competency in the assembly of bolted joints fitted to equipment subject to the Pressure Equipment Directive doa: 2007-11-30 dop: dow: I42 ATMOSFERE POTENŢIAL EXPLOZIVE EN 15188:2007 Determination of the spontaneous ignition behaviour of dust accumulations doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 EN 15198:2007 Methodology for the risk assessment of non-electrical equipment and components for intended use in potentially explosive atmospheres doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 EN 15233:2007 Methodology for functional safety assessment of protective systems for potentially explosive atmospheres doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 M01 OŢEL EN 10216-2:2002+A2:2007 Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 2: Non-alloy and alloy steel tubes with specified elevated temperature properties doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29

M05 SUDARE EN ISO 5817:2007 Welding - Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys (beam welding excluded) - Quality levels for imperfections (ISO 5817:2003, corrected version:2005, including Technical Corrigendum 1:2006) doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 M08 ALIAJE UŞOARE EN 573-3:2007 Aluminium and aluminium alloys - Chemical composition and form of wrought products - Part 3: Chemical composition and form of products doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 M10 ACOPERIRI METALICE EN 15520:2007 Thermal spraying - Recommendations for constructional design of components with thermally sprayed coatings doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 N03 PRODUSE PETROLIERE EN ISO 4264:2007 Petroleum products - Calculation of cetane index of middle-distillate fuels by the four-variable equation (ISO 4264:2007) doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 EN 15484:2007 Ethanol as a blending component for petrol - Determination of inorganic chloride - Potentiometric method doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 EN 15485:2007 Ethanol as a blending component for petrol - Determination of sulfur content - Wavelength dispersive X-ray fluorescence spectrometric method doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 EN 15486:2007 Ethanol as a blending component for petrol - Determination of sulfur content - Ultraviolet fluorescence method doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 EN 15487:2007 Ethanol as a blending component for petrol - Determination of phosphorus content - Ammonium molybdate spectrometric method doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 EN 15488:2007 Ethanol as a blending component for petrol - Determination of copper content - Graphite furnace atomic absorption spectrometric method doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 EN 15489:2007 Ethanol as a blending component for petrol - Determination of water content - Karl Fischer coulometric titration method doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 EN 15490:2007 Ethanol as a blending component for petrol - Determination of pHe doa: 2007-11-22 dop: 2008-02-22 dow: 2008-02-22 EN 15491:2007 Ethanol as a blending component for petrol - Determination of total acidity - Colour indicator titration method doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 CEN/TS 15639:2007 Solid recovered fuels - Methods for the determination of mechanical durability of pellets doa: 2007-11-30 dop: dow:

Page 24: STANDARDIZARE NATIONALA

Buletinul Standardizării – Septembrie 2007

24

N05 TEXTILE EN ISO 105-C09:2003/A1:2007 Textiles - Tests for colour fastness - Part C09: Colour fastness to domestic and commercial laundering - Oxidative bleach response using a non-phosphate reference detergent incorporating a low temperature bleach activator - Amendment 1 (ISO 105-C09:2001/Amd 1:2003) doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 N07 CHERESTEA EN 47:2005/AC:2007 Wood preservatives - Determination of the toxic values against larvae of Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - (Laboratory method) doa: dop: dow: N09 MATERIALE PLASTICE EN ISO 14855-1:2007 Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials under controlled composting conditions - Method by analysis of evolved carbon dioxide - Part 1: General method (ISO 14855-1:2005) doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 N11 PLĂCI PE BAZĂ DE LEMN CEN/TS 635-4:2007 Plywood - Classification by surface appearance - Part 4: Parameters of ability for finishing, guideline doa: 2007-11-30 dop: dow: CEN/TS 1099:2007 Plywood - Biological durability - Guidance for the assessment of plywood for use in different use classes doa: 2007-11-30 dop: dow: CEN/TS 12872:2007 Wood-based panels - Guidance on the use of load- bearing boards in floors, walls and roofs doa: 2007-11-30 dop: dow: N13 PIELE EN ISO 5398-1:2007 Leather - Chemical determination of chromic oxide content - Part 1: Quantification by titration (ISO 5398-1:2007) doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 EN ISO 5398-3:2007 Leather - Chemical determination of chromic oxide content - Part 3: Quantification by atomic absorption spectrometry (ISO 5398-3:2007) doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-01 EN ISO 5398-4:2007 Leather - Chemical determination of chromic oxide content - Part 4: Quantification by inductively coupled plasma - optical emission spectrometer (ICP-OES) (ISO 5398-4:2007) doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 N14 ŢEVI DE MATERIAL PLASTIC EN ISO 13478:2007 Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids - Determination of resistance to rapid crack propagation (RCP) - Full-scale test (FST) (ISO 13478:2007) doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 N20 MATERIALE CERAMICE EN 725-5:2007/AC:2007 Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic powders - Part 5: Determination of particle size distribution doa: dop: dow: S04 ÎMBRĂCĂMINTE ŞI ECHIPAMENTE DE PROTECŢIE

EN 343:2003+A1:2007 Protective clothing - Protection against rain doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29

EN 1077:2007 Helmets for alpine skiers and snowboarders doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 EN 1497:2007 Personal fall protection equipment - Rescue harnesses doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 S07 ECHIPAMENT PENTRU ANESTEZIE ŞI

RESUSCITARE

EN ISO 5356-2:2007 Anaesthetic and respiratory equipment - Conical connectors - Part 2: Screw-threaded weight-bearing connectors (ISO 5356-2:2006) doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 EN ISO 8835-2:2007 Inhalational anaesthesia systems - Part 2: Anaesthetic breathing systems (ISO 8835-2:2007) doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2009-05-31 EN ISO 8835-3:2007 Inhalational anaesthesia systems - Part 3: Transfer and receiving systems of active anaesthetic gas scavenging systems (ISO 8835-3:2007) doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2009-05-31 S08 CALITATEA AERULUI EN ISO 16000-7:2007 Indoor air - Part 7: Sampling strategy for determination of airborne asbestos fibre concentrations (ISO 16000-7:2007) doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 S99 DIVERSE EN ISO 11608-4:2007 Pen-injectors for medical use - Part 4: Requirements and test methods for electronic and electromechanical pen-injectors (ISO 11608-4:2006) doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 T01 CONSTRUCŢII NAVALE ŞI STRUCTURI MARITIME

EN 15272-1:2007 Inland navigation vessels - Equipment for rope leading – Part 1: General requirements doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 T02 AERONAUTICĂ EN 2467:2007 Aerospace series - Steel FE-PA3901 (X2CrNi18-9) - Air melted - Softened - Plate, sheet and strip - 0,4 mm = a = 20 mm - 520 MPa = Rm = 670 MPa doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 EN 2573:2007 Aerospace series - Steel FE-PA3601 (X6CrNiTi18-10) Softened - Rm = 780 MPa - Wire - 0,25 mm = De = 3 mm doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 EN 3160:2007 Aerospace series - Steel FE-PM3801 (X5CrNiCu17-4) Air melted, solution treated and precipitation treated, bar a or D = 200 mm, Rm = 1 310 MPa doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 EN 3161:2007 Aerospace series - Steel FE-PM3801 (X5CrNiCu17-4) Air melted, solution treated and precipitation treated, bar a or D = 200 mm, Rm = 930 MPa doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 EN 3162:2007 Aerospace series - Steel FE-PM3801 (X5CrNiCu17-4) Air melted, solution treated and precipitation treated, sheet and strip a = 6 mm, Rm = 930 MPa doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29

Page 25: STANDARDIZARE NATIONALA

Buletinul Standardizării – Septembrie 2007

25

EN 3163:2007 Aerospace series - Steel FE-PM3801 (X5CrNiCu17-4) Air melted, softened, forging stock a or D = 300 doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 EN 3475-505:2007 Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 505: Tensile test on conductors and strands doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 EN 3475-506:2007 Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 506: Plating continuity doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 EN 3475-507:2007 Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 507: Adherence of plating doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 EN 3475-508:2007 Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 508: Plating thickness doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 EN 3475-514:2007 Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 514: Porosity of copper cladding on aluminium strands doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 EN 3475-601:2007 Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 601: Smoke density doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 EN 3475-602:2007 Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 602: Toxicity doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 EN 3475-603:2007 Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 603: Resistance to wet arc tracking doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 EN 3475-704:2007 Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 704: Flexibility doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 EN 3480:2007 Aerospace series - Steel FE-PA3601 (X6CrNiTi18-10) Air melted - Softened - Plate - 6 mm < a = 50 mm - 500 MPa = Rm = 700 MPa doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 EN 3488:2007 Aerospace series - Steel FE-PA3601 (X6CrNiTi18-10) Air melted - Softened - Sheet and strip - a = 6 mm - 500 MPa = Rm = 700 MPa doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 EN 3745-303:2007 Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 303: Bandwidth doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 EN 3745-410:2007 Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 410: Thermal life doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 EN 3745-411:2007 Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 411: Resistance to fluids doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 EN 3745-505:2007 Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 505: Cable tensile strength doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29

EN 3745-601:2007 Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 601: Smoke density doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 EN 3999:2007 Aerospace series - Aluminium alloy AL-P2024-T351 - Sheet and strip with improved chemical milling capability 1,6 mm = a = 6 mm doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 EN 4002:2007 Aerospace series - Aluminium alloy AL-P2219-T81 - Sheet and strip 0,5 mm = a = 6 mm doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 EN 4098:2007 Aerospace series - Steel FE-PL1507 (40CrMoV12) - Remelted, hardened and tempered, forgings De = 50 mm, 1 250 MPa = Rm = 1 400 MPa doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 EN 4216:2007 Aerospace series - Steel FE-CM3801 (GX5CrNiCuNb16-4) - Homogenized, solution treated and precipitation hardened, investment casting De = 50 mm, Rm = 900 MPa doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 EN 4314:2007 Aerospace series - Heat resisting alloy FE-PA2602 (X4NiCrTiMoV26-15) - Non heat treated, forging stock a or D = 250 mm doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 EN 4315:2007 Aerospace series - Heat resisting alloy FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15) - Solution treated and precipitation treated, bar and section a or D = 100 mm, Rm = 900 MPa doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 EN 4317:2007 Aerospace series - Heat resisting alloy FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15) - Non heat treated, forging stock a or D = 200 mm doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 EN 4318:2007 Aerospace series - Heat resisting alloy FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15) - Solution treated and precipitation treated, bar and section De = 100 mm, Rm = 960 MPa doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 EN 4346:2007 Aerospace series - Steel FE-PM1505 (X1CrNiMoAlTi12-9-2) - Vacuum induction melted and consumable electrode remelted, softended, forging stock a or D = 300 mm doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 EN 4347:2007 Aerospace series Steel FE-PM1506 (X3CrNiMoAl13- 8-2) - Vacuum induction melted and consumable electrode remelted, softened, forging stock a or D = 300 mm doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 EN 4373:2007 Aerospace series - Heat resisting alloy NI-PD9001 (NiCu31) - Annealed, seamless tube D = 75 mm, a = 3 mm doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 T14 AMBALAJE EN 15178:2007 Elements for the identification of products in emergency enquiries doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 EN 15385:2007 Packaging - Flexible laminate tubes - Test methods to determine the strength of the head welding doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29

Page 26: STANDARDIZARE NATIONALA

Buletinul Standardizării – Septembrie 2007

26

T16 ASCENSOARE ŞI SCĂRI RULANTE EN 13796-1:2005/AC:2007 Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Carriers - Part 1: Grips, carrier trucks, on-board brakes, cabins, chairs, carriages, maintenance carriers, tow-hangers doa: dop: dow:

T20 CONSTRUCŢII FEROVIARE (TREN ŞI TRAMVAIE)

EN 15049:2007 Railway applications - Suspension components - Torsion bar, steel doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29 EN 15152:2007 Railway applications - Front windscreens for train cabs doa: 2007-11-30 dop: 2008-02-29 dow: 2008-02-29

STANDARDE EUROPENE CENELEC APROBATE

În perioada 2007.08.01 – 2007.08.31

U19 INTERFERENŢE RADIO EN 55024:1998/IS1:2007 Information technology equipment - Immunity characteristics - Limits and methods of measurement doa: dop: dow: V12 DISPOZITIVE MAGNETICE EN 62025-1:2007 High frequency inductive components - Non-electrical characteristics and measuring methods -- Part 1: Fixed, surface mounted inductors for use in electronic and telecommunication equipment doa: 2007-09-10 dop: 2008-03-01 dow: 2010-06-01 V15 ECHIPAMENTE ELECTROMEDICALE EN 60601-1-6:2007 Medical electrical equipment -- Part 1-6: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Usability doa: 2007-09-10 dop: 2008-02-01 dow: V27 SISTEME ŞI ECHIPAMENTE AUDIO, VIDEO ŞI AUDIO-VIZUALE

EN 62104:2007 Characteristics of DAB receivers doa: 2007-12-01 dop: dow: V28 FIBRE OPTICE EN 50377-10-1:2007 Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre communication systems - Product specifications -- Part 10-1: Type MU-PC simplex terminated on IEC 60793-2-50 category B1.1 and B1.3 singlemode fibre, with full zirconia ferrule category C doa: 2007-10-01 dop: 2008-04-01 dow: 2010-04-01 EN 50377-6-2:2007 Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre communication systems - Product specifications -- Part 6-2: SC-RJ single mode terminated on IEC 60793-2-50 category B1.1 and B1.3 singlemode fibre, category U doa: 2007-09-10 dop: 2008-03-01 dow: 2010-03-01 EN 50377-8-2:2007 Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre communication systems - Product specifications -- Part 8-2: Type LSH-APC simplex terminated on IEC 60793-2-50 category B1.1 and B1.3 singlemode fibre, composite ferrule category C doa: 2007-09-10 dop: 2008-03-01 dow: 2010-03-01 EN 50377-8-3:2007 Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre communication systems - Product specifications -- Part 8-3: LSH-PC simplex terminated on IEC 60793-2-50 category B1.1 and B1.3 singlemode fibre, composite ferrule category C doa: 2007-09-10 dop: 2008-03-01 dow: 2010-03-01

EN 50377-8-4:2007 Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre communication systems - Product specifications -- Part 8-4: LSH-APC simplex terminated on IEC 60793-2-50 category B1.1 and B1.3 singlemode fibre, composite ferrule category U doa: 2007-09-10 dop: 2008-03-01 dow: 2010-03-01 EN 50377-8-5:2007 Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre communication systems - Product specifications -- Part 8-5: LSH-PC simplex terminated on IEC 60793-2-50 category B1.1 and B1.3 singlemode fibre, composite ferrule category U doa: 2007-09-10 dop: 2008-03-01 dow: 2010-03-01 EN 50377-8-6:2007 Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre communication systems - Product specifications -- Part 8-6: LSH-HR simplex terminated on IEC 60793-2-50 category B1.1 and B1.3 singlemode fibre, with full zirconia ferrule category C doa: 2007-09-10 dop: 2008-03-01 dow: 2010-03-01 EN 50377-8-7:2007 Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre communication systems - Product specifications -- Part 8-7: LSH-PC terminated on IEC 60793-2-50 category B1.1 and B1.3 singlemode fibre, with full zirconia ferrule category C doa: 2007-09-10 dop: 2008-03-01 dow: 2010-03-01 EN 50378-3-1:2007 Passive components to be used in optical fibre communication systems - Product specifications -- Part 3-1: Type: 100/200 GHz DWDM module terminated on IEC 60793-2-50 category B1.1 and B1.3 single mode fibre doa: 2007-10-01 dop: 2008-04-01 dow: 2010-04-01 EN 50378-3-2:2007 Passive components to be used in optical fibre communication systems - Product specifications -- Part 3-2: Type 4 / 8 channel CWDM module terminated on IEC 60793-2-50 category B1.1 and B1.3 single mode fibre doa: 2007-12-01 dop: 2008-06-01 dow: 2010-06-01 EN 61300-2-49:2007 Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures -- Part 2-49: Tests - Connector installation test doa: 2007-10-01 dop: 2008-04-01 dow: 2010-07-01 EN 61300-2-50:2007 Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures -- Part 2-50: Tests - Fibre optic connector proof test with static load - Singlemode and multimode doa: 2007-10-01 dop: 2008-04-01 dow: 2010-07-01

Page 27: STANDARDIZARE NATIONALA

Buletinul Standardizării – Septembrie 2007

27

EN 61300-2-51:2007 Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures -- Part 2-51: Tests - Fibre optic connector test for transmission with applied tensile load - Singlemode and multimode doa: 2007-10-01 dop: 2008-04-01 dow: 2010-07-01 V31 SISTEME ELECTROTEHNICE PENTRU TRANSPORT TERESTRU

CLC/TS 50509:2007 Use of LED signal heads in road traffic signal systems doa: 2007-12-01 dop: dow: W03 ECHIPAMENTE PENTRU TRACŢIUNE ELECTRICĂ CLC/TR 50511:2007 Railway applications - Communications, signalling and processing systems - ERTMS/ETCS - External signalling for lines equipped with ERTMS/ETCS Level 2 doa: dop: dow: CLC/TS 50502:2007 Railway applications - Rolling stock - Electric equipment in trolley buses - Safety requirements and connection systems doa: 2007-10-20 dop: dow: W08 CABLURI ELECTRICE EN 62230:2007 Electric cables - Spark-test method doa: 2008-02-01 dop: 2008-08-01 dow: 2010-08-01 W11 ACCESORII ELECTRICE EN 60898-1:2003/IS1:2007 Electrical accessories - Circuit breakers for overcurrent protection for household and similar installations – Part 1: Circuit-breakers for a.c. operation doa: dop: dow:

EN 60898-1:2003/IS2:2007 Electrical accessories - Circuit breakers for overcurrent protection for household and similar installations -- Part 1: Circuit-breakers for a.c. operation doa: dop: dow: EN 60898-1:2003/IS3:2007 Electrical accessories - Circuit breakers for overcurrent protection for household and similar installations -- Part 1: Circuit-breakers for a.c. operation doa: dop: dow: EN 60898-1:2003/IS4:2007 Electrical accessories - Circuit breakers for overcurrent protection for household and similar installations -- Part 1: Circuit-breakers for a.c. operation doa: dop: dow: EN 61008-1:2004/A11:2007 Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCB's) -- Part 1: General rules doa: 2007-12-01 dop: 2008-06-01 dow: 2009-04-01 EN 61008-1:2004/IS1:2007 Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCB's) -- Part 1: General rules doa: dop: dow: W26 APARATE ELECTRICE DE UZ CASNIC EN 60335-2-106:2007 Household and similar electrical appliances - Safety Part 2-106: Particular requirements for heated carpets and for heating units for room heating installed under removable floor coverings doa: 2007-09-10 dop: 2008-02-01 dow: 2010-05-01 EN 60335-2-79:2004/A2:2007 Household and similar electrical appliances - Safety Part 2-79: Particular requirements for high pressure cleaners and steam cleaners doa: 2007-11-01 dop: 2008-05-01 dow: 2010-08-01

STANDARDE EUROPENE ETSI APROBATE

În perioada 2007.08.01 – 2007.08.31

SR 001 996 v4.1.1:2007 Comitet Tehnic ETSI: HF Human Factors (HF); An annotated bibliography of documents dealing with Human Factors and disability TR 100 283 v2.2.1:2007 Comitet Tehnic ETSI: EE 2 Environmental Engineering (EE); Transient voltages at Interface A on telecommunications direct current (dc) power distributions

TR 101 053-3 v1.1.3:2007 Comitet Tehnic ETSI: SAGE Security Algorithms Group of Experts (SAGE); Rules for the management of the TETRA standard encryption algorithms; Part 3: TEA3

TR 101 211 v1.8.1:2007 Comitet Tehnic ETSI: BROADCAS Digital Video Broadcasting (DVB); Guidelines on implementation and usage of Service Information (SI) TS 101 220 v7.10.0:2007 Comitet Tehnic ETSI: SCP TEC Smart Cards; ETSI numbering system for telecommunication application providers (Release 7)

TS 101 388 v1.4.1:2007 Comitet Tehnic ETSI: ATTM TM6 Access Terminals Transmission and Multiplexing (ATTM); Access transmission systems on metallic access cables; Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) - European specific requirements [ITU-T Recommendation G.992.1

TS 102 223 v7.8.1:2007 Comitet Tehnic ETSI: SCP TEC Smart Cards; Card Application Toolkit (CAT) (Release 7) TS 102 250-5 v1.4.1:2007 Comitet Tehnic ETSI: STQ MOBILE Speech Processing, Transmission and Quality Aspects (STQ); QoS aspects for popular services in GSM and 3G networks; Part 5: Definition of typical measurement profiles

TS 102 267 v7.0.0:2007 Comitet Tehnic ETSI: SCP TEC Smart Cards; Connection Oriented Service API for the Java Card(TM) platform (Release 7) TR 102 375 v1.2.1:2007 Comitet Tehnic ETSI: SES HARM Satellite Earth Stations and Systems (SES); Guidelines for determining the parts of satellite earth station antenna radiation patterns concerned by the geostationary satellite orbit protection

Page 28: STANDARDIZARE NATIONALA

Buletinul Standardizării – Septembrie 2007

28

TR 102 410 v1.1.1:2007 Comitet Tehnic ETSI: EMTEL Emergency Communications (EMTEL); Basis of requirements for communications between individuals and between individuals and authorities whilst emergencies are in progress

TS 102 431 v7.0.0:2007 Comitet Tehnic ETSI: SCP Smart Cards Test specification for the Transport Protocol of CAT Applications (CAT_TP) validation (Release 7) TS 102 483 v7.0.0:2007 Comitet Tehnic ETSI: SCP TEC Smart cards; UICC-Terminal interface; Internet Protocol connectivity between UICC and terminal (Release 7) TS 102 511 v1.1.1:2007 Comitet Tehnic ETSI: HF Human Factors (HF); AT Commands for Assistive Mobile Device Interfaces TS 102 551-2 v2.1.1:2007 Comitet Tehnic ETSI: SES SDR Satellite Earth Stations and Systems (SES); Satellite Digital Radio (SDR) Systems; Inner Physical Layer of the Radio Interface; Part 2: Multiple carrier transmission

TR 102 579 v1.1.1:2007 Comitet Tehnic ETSI: ERM TG25 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Report providing guidance for the production of Community Specifications for application under the Single European Sky Interoperability Regulation EC 552/2004

TS 102 600 v7.0.0:2007 Comitet Tehnic ETSI: SCP TEC Smart Cards; UICC-Terminal interface; Characteristics of the USB interface (Release 7) TR 102 604 v1.1.1:2007 Comitet Tehnic ETSI: SES SDR Satellite Earth Stations and Systems (SES); Satellite Digital Radio (SDR) Systems; Guidelines for the use of the physical layer standards

TS 102 610 v1.0.0:2007 Comitet Tehnic ETSI: RT Railways Telecommunications (RT); Global System for Mobile communications (GSM); Usage of the User to User Information Element for GSM Operation on Railways

TR 102 653 v3.1.1:2007 Comitet Tehnic ETSI: MESA SYS Project MESA; Technical Specification Group - System; System and Network Architecture TS 102 735 v7.0.1:2007 Comitet Tehnic ETSI: MSG Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Band-specific requirements for UMTS Frequency Division Duplex (FDD) operation in the bands 1 900 MHz to 1 920 MHz paired with 2 600 MHz to 2 620 MHz and 2 010 MHz to 2 025 MHz paired with 2 585 MHz to 2 600 MHz

TR 102 743 v1.0.0:2007 Comitet Tehnic ETSI: MTS Methods for Testing and Specification (MTS); Recommendations for improvements to the ETSI Standards Engineering Process

TR 181 015 v2.0.1:2007 Comitet Tehnic ETSI: TISPAN 1 Telecommunications and Internet Converged Services and Protocols for Advanced Networking (TISPAN); Requirements for Customized Originating and Terminating Multimedia Information Presentation (COMIP/CTMIP) and Customized Originating and Terminating Multimedia Information Filtering (COMIF/CTMIF) Requirements Analysis

TS 181 018 v2.0.0:2007 Comitet Tehnic ETSI: TISPAN 1 Telecommunications and Internet converged Services and Protocols for Advanced Networking (TISPAN); Requirements for QoS in a NGN

TS 183 008 v2.4.1:2007 Comitet Tehnic ETSI: TISPAN 3 Telecommunications and Internet converged Services and Protocols for Advanced Networking (TISPAN); PSTN/ISDN simulation services; Terminating Identification Presentation (TIP) and Terminating Identification Restriction (TIR); Protocol specifications

TS 183 017 v1.4.0:2007 Comitet Tehnic ETSI: TISPAN 3 Telecommunications and Internet Converged Services and Protocols for Advanced Networking (TISPAN); Resource and Admission Control: DIAMETER protocol for session based policy set-up information exchange between the Application Function (AF) and the Service Policy Decision Function (SPDF); Protocol specification

TR 185 004 v1.1.1:2007 Comitet Tehnic ETSI: TISPAN 5 Telecommunications and Internet converged Services and Protocols for Advanced Networking (TISPAN); High level customer network architectures

TS 188 002-1 v2.0.0:2007 Comitet Tehnic ETSI: TISPAN 8 Telecommunications and Internet converged Services and Protocols for Advanced Networking (TISPAN); NGN Subscription Management; Part 1: Requirements

ES 202 130 v2.1.1:2007 Comitet Tehnic ETSI: HF Human Factors (HF); User Interfaces; Character repertoires, orderings and assignments to the 12-key telephone keypad (for European languages and other languages used in Europe)

EG 202 396-3 v1.1.1:2007 Comitet Tehnic ETSI: STQ Speech Processing, Transmission and Quality Aspects (STQ); Speech Quality performance in the presence of background noise Part 3: Background noise transmission - Objective test methods

EN 300 175-1 v2.1.1:2007 Comitet Tehnic ETSI: DECT Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 1: Overview EN 300 175-2 v2.1.1:2007 Comitet Tehnic ETSI: DECT Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 2: Physical Layer (PHL) EN 300 175-3 v2.1.1:2007 Comitet Tehnic ETSI: DECT Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 3: Medium Access Control (MAC) layer

EN 300 175-4 v2.1.1:2007 Comitet Tehnic ETSI: DECT Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 4: Data Link Control (DLC) layer EN 300 175-5 v2.1.1:2007 Comitet Tehnic ETSI: DECT Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 5: Network (NWK) layer EN 300 175-6 v2.1.1:2007 Comitet Tehnic ETSI: DECT Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 6: Identities and addressing

Page 29: STANDARDIZARE NATIONALA

Buletinul Standardizării – Septembrie 2007

29

EN 300 175-7 v2.1.1:2007 Comitet Tehnic ETSI: DECT Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 7: Security features EN 300 175-8 v2.1.1:2007 Comitet Tehnic ETSI: DECT Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 8: Speech coding and transmission EN 300 392-12-1 v1.2.2:2007 Comitet Tehnic ETSI: TETRA 3 Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 12: Supplementary services stage 3; Sub-part 1: Call Identification (CI)

EN 300 392-5 v1.3.1:2007 Comitet Tehnic ETSI: TETRA 3 Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 5: Peripheral Equipment Interface (PEI)

EN 301 447 v1.1.1:2007 Comitet Tehnic ETSI: SES MAR Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for satellite Earth Stations on board Vessels (ESVs) operating in the 4/6 GHz frequency bands allocated to the Fixed Satellite Service (FSS) covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE directive

EN 301 489-23 v1.3.1:2007 Comitet Tehnic ETSI: ERM EMC Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 23: Specific conditions for IMT-2000 CDMA Direct Spread (UTRA) Base Station (BS) radio, repeater and ancillary equipment

EN 302 194-2 v1.1.2:2007 Comitet Tehnic ETSI: ERM TG26 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Navigation radar used on inland waterways; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

PROIECTE DE STANDARDE EUROPENE

CEN SUPUSE ANCHETEI PUBLICE

În perioada 2007.08.01 – 2007.08.31

Proiectele de standarde de mai jos sunt supuse anchetei publice. Asupra acestor proiecte poate face observaţii orice persoană fizică sau juridică. Proiectele pot fi obţinute de la ASRO precizând indicativul şi titlul standardului. Observaţiile trebuie transmise pe adresa Asociaţiei de Standardizare din România până la termenul indicat după fiecare proiect, termen care reprezintă sfârşitul anchetei publice.

A99 DIVERSE prEN 15707 Print media analyses - Vocabulary and service requirements dea: 2008-01-02 B01 MĂSURI DE SIGURANŢĂ CONTRA INCENDIILOR

prEN 1777 Hydraulic platforms (HPs) for fire fighting and rescue vehicles - Safety requirements and testing dea: 2008-01-30 prEN 1846-2 Firefighting and rescue service vehicles - Part 2: Common requirements - Safety and performance dea: 2008-01-02 B07 STICLĂ prEN ISO 1288-1 Glazing in building - Determination of the bending strength of glass - Part 1: Fundamentals of testing glass (ISO/DIS 1288-1:2007) dea: 2008-01-02 prEN ISO 1288-2 Glazing in building - Determination of the bending strength of glass - Part 2: Coaxial double-ring test on flat specimens with large test surface areas (ISO/DIS 1288-2:2007) dea: 2008-01-02 prEN ISO 1288-3 Glazing in building - Determination of the bending strength of glass - Part 3: Test with specimen supported at two points (four-point bending) (ISO/DIS 1288-3:2007) dea: 2008-01-02

prEN ISO 1288-4 Glazing in building - Determination of the bending strength of glass - Part 4: Testing of channel-shaped glass (ISO/DIS 1288-4:2007) dea: 2008-01-02 prEN ISO 1288-5 Glazing in building - Determination of the bending strength of glass - Part 5: Coaxial double-ring test on flat specimens with small test surface areas (ISO/DIS 1288-5:2007) dea: 2008-01-02 prEN ISO 14439 Glass in building - Assembly rules - Glazing wedges (ISO/DIS 14439:2007) dea: 2008-01-16 B09 PROTECŢIE TERMICĂ prEN 14064-1 Thermal insulation products for buildings - In-situ formed loose-fill mineral wool (MW) products - Part 1: Specification for the loose-fill products before installation dea: 2008-01-09 prEN 14064-2 Thermal insulation products for buildings - In-situ formed loose-fill mineral wool (MW) products - Part 2: Specification for the installed products dea: 2008-01-09 prEN 15715 Thermal insulation products - Instructions for mounting and fixing for reaction to fire testing - Factory made products dea: 2008-01-16 B10 STRUCTURI DE LEMN prEN 14250 Timber structures - Product requirements for prefabricated structural members assembled with punched metal plate fasteners dea: 2008-01-16

Page 30: STANDARDIZARE NATIONALA

Buletinul Standardizării – Septembrie 2007

30

B29 AGREGATE prEN 1367-2 Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 2: Magnesium sulfate test dea: 2008-01-02 prEN 1744-1 Tests for chemical properties of aggregates – Part 1:Chemical analysis dea: 2008-01-02 B32 PRODUSE PREFABRICATE DE BETON prEN 1520 Prefabricated reinforced components of lightweight aggregate concrete with open structure dea: 2008-01-23 C01 PRODUSE ALIMENTARE prEN ISO 5764 Milk - Determination of freezing point - Thermistor cryoscope method (Reference method) (ISO/DIS 5764:2007) dea: 2008-01-23 C02 VOPSELE ŞI PRODUSE CONEXE prEN ISO 16773-4 Paints and varnishes - Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) on high-impedance coated specimens - Part 4: Examples of spectra of polymer-coated specimens (ISO/DIS 16773-4:2007) dea: 2008-01-30 C18 ADEZIVI prEN 13415 Test of adhesives for floor covering - Determination of the electrical resistance of adhesive films and composites dea: 2008-01-16 H04 ECHIPAMENTE SPORTIVE prEN 13613 Roller sports equipment - Skateboards - Safety requirements and tests methods dea: 2008-01-23 prEN 13843 Roller sports equipment - Inline-skates - Safety requirements and test methods dea: 2008-01-23 prEN 15151 Mountaineering equipment - Braking devices - Safety requirements and test methods dea: 2007-12-23 H07 APARATE DE ÎNCĂLZIT prEN 525 Non-domestic direct gas-fired forced convection air heaters for space heating not exceeding a net heat input of 300 kW dea: 2008-01-16 prEN 1020 Non-domestic forced convection gas-fired air heaters for space heating not exceeding a nett heat input of 300 kW incorporating a fan to assist transportation of combustion air or combustion products dea: 2008-01-16 prEN 1319 Domestic gas-fired forced convection air heaters for space heating, with fan-assisted burners not exceeding a net heat input of 70 kW dea: 2008-01-16 I06 RECIPIENTE SUB PRESIUNE EN 13445-5:2002/prA10 Unfired pressure vessels - Part 5: Inspection and testing dea: 2008-01-23

I11 MAŞINI-UNELTE prEN 12622 Safety of machine tools - Hydraulic press brakes dea: 2007-11-16 I12 ROŢI SI CURELE DE TRANSMISIE prEN ISO 7590 Steel cord conveyor belts - Methods for the determination of total thickness and cover thickness (ISO/DIS 7590:2007) dea: 2008-01-09 I15 ECHIPAMENT PENTRU INDUSTRIA PETROLIERĂ

prEN ISO 13628-5 Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea production systems - Part 5: Subsea umbilicals (ISO/DIS 13628-5:2007) dea: 2008-01-16 prEN ISO 13678 Petroleum and natural gas industries - Evaluation and testing of thread compounds for use with casing, tubing, line pipe and drill stem elements (ISO/DIS 13678:2007) dea: 2008-01-30 prEN ISO 17078-3 Petroleum and natural gas industries - Drilling and production equipment - Part 3: Running, pulling and kick-over tools, and latches for side-pocket mandrels (ISO/DIS 17078-3:2007) dea: 2008-01-16 I31 ROBINETĂRIE prEN 12982 Industrial valves - End-to-end and centre-to-end dimensions for butt welding end valves dea: 2007-11-09 prEN 15714-1 Industrial valves - Actuators - Part 1: Terminology and definitions dea: 2008-01-02 prEN 15714-2 Industrial valves - Actuators - Part 2: Electric actuators for industrial valves - Basic requirements dea: 2008-01-02 prEN 15714-3 Industrial valves - Actuators - Part 3: Pneumatic part-turn actuators for industrial valves - Basic requirements dea: 2008-01-02 prEN 15714-4 Industrial valves - Actuators - Part 4: Hydraulic part- turn actuators for industrial valves - Basic requirements dea: 2008-01-02 M05 SUDARE prEN ISO 2503 Gas welding equipment - Pressure regulators and pressure regulators with flow metering devices for gas cylinders used in welding, cutting and allied processes up to 300 bar (ISO/DIS 2503:2007) dea: 2007-11-02 prEN ISO 7291 Gas welding equipment - Pressure regulators for manifold systems used in welding, cutting and allied processes up to 300 bar (ISO/DIS 7291:2007) dea: 2007-11-02 prEN ISO 15609-4 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure specification – Part 4: Laser beam welding (ISO/DIS 15609-4:2007) dea: 2008-01-23

Page 31: STANDARDIZARE NATIONALA

Buletinul Standardizării – Septembrie 2007

31

prEN ISO 25239-1 Friction stir welding - Aluminium - Part 1: Vocabulary (ISO/DIS 25239-1:2007) dea: 2008-01-30 prEN ISO 25239-2 Friction stir welding - Aluminium - Part 2: Design of weld joints (ISO/DIS 25239-2:2007) dea: 2008-01-30 prEN ISO 25239-3 Friction stir welding - Aluminium - Part 3: Qualification of welding operators (ISO/DIS 25239-3:2007) dea: 2008-01-30 prEN ISO 25239-4 Friction stir welding - Aluminium - Part 4: Specification and qualification of welding procedures (ISO/DIS 25239-4:2007) dea: 2008-01-30 prEN ISO 25239-5 Friction stir welding - Aluminium - Part 5: Quality and inspection requirements (ISO/DIS 25239-5:2007) dea: 2008-01-30 M15 COROZIUNE METALICĂ prEN 15711 Vitreous and porcelain enamels - Glass lined flanged steel pipes and flanged steel fittings - Quality requirements dea: 2008-01-02 N03 PRODUSE PETROLIERE prEN 15322 Bitumen and bituminous binders - Framework for specifying cut-back and fluxed bituminous binders dea: 2007-11-23 N05 TEXTILE prEN ISO 23606 Textiles - Knitted fabrics - Representation and pattern design (ISO/DIS 23606:2007) dea: 2008-01-16 N13 PIELE prEN ISO 5398-2 Leather - Chemical determination of chromic oxide content - Part 2: Quantification by colorimetric determination (ISO/DIS 5398-2:2007) dea: 2007-10-02 S01 MATERIALE ACUSTICE ŞI IZOLATORI SONICI prEN ISO 3747 Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure - Comparison method in situ (ISO/DIS 3747:2007) dea: 2008-01-16 S04 ÎMBRĂCĂMINTE ŞI ECHIPAMENTE DE PROTECŢIE

prEN ISO 12401 Small craft - Deck safety harness and safety line - Safety requirements and test methods (ISO/DIS 12401:2007) dea: 2008-02-23 EN 14404:2004/prA1 Personal protective equipment - Knee protectors for work in the kneeling position dea: 2008-01-16 prEN 15712 Mouthguards for use in sports - Safety requirements and test methods dea: 2008-01-02

S09 CALITATEA APEI ŞI A ALIMENTĂRILOR CU APĂ prEN 15708 Water quality - Guidance standard for the surveying, sampling and laboratory analysis of phytobenthos in shallow running water dea: 2008-01-02 S18 STERILIZATOARE MEDICALE prEN 868-10 Packaging materials for terminally sterilized medical devices - Part 10: Adhesive coated nonwoven materials of polyolefines for use in the manufacture of sealable pouches, reels and lids - Requirements and test methods dea: 2008-01-09 prEN 868-2 Packaging materials for terminally sterilized medical devices - Part 2: Sterilization wrap - Requirements and test methods dea: 2008-01-09 prEN 868-3 Packaging materials for terminally sterilized medical devices - Part 3: Paper for use in the manufacture of paper bags (specified in EN 868-4) and in the manufacture of pouches and reels (specified in EN 868-5) - Requirements and test methods dea: 2008-01-09 prEN 868-4 Packaging materials for terminally sterilized medical devices - Part 4: Paper bags - Requirements and test methods dea: 2008-01-09 prEN 868-5 Packaging materials for terminally sterilized medical devices - Part 5: Sealable pouches and reels of porous materials and plastic film construction - Requirements and test methods dea: 2008-01-09 prEN 868-6 Packaging materials for terminally sterilized medical devices - Part 6: Paper for the manufacture of sterile barrier systems intended for sterilization by low temperature sterilization processes or irradiation - Requirements and test methods dea: 2008-01-09 prEN 868-7 Packaging materials for terminally sterilized medical devices - Part 7: Adhesive coated paper for the manufacture of sealable packs for medical use for sterilization by ethylene oxide or irradiation - Requirements and test methods dea: 2008-01-09 prEN 868-8 Packaging materials for terminally sterilized medical devices - Part 8: Re-usable sterilization containers for steam sterilizers conforming to EN 285 - Requirements and test methods dea: 2008-01-09 prEN 868-9 Packaging materials for terminally sterilized medical devices - Part 9: Uncoated nonwoven materials of polyolefines for use in the manufacture of sealable pouches, reels and lids - Requirements and test methods dea: 2008-01-09 S23 PROTECŢIA PERSOANEI ŞI A PROPRIETĂŢII CONTRA AGRESIUNII/FURTULUI

prEN 15713 Secure destruction of confidential material - Code of practice dea: 2008-01-02

Page 32: STANDARDIZARE NATIONALA

Buletinul Standardizării – Septembrie 2007

32

T06 RECIPIENTE DE METAL ŞI DE MATERIAL PLASTIC

EN 13341:2005/prA1 Thermoplastics static tanks for above ground storage of domestic heating oils, kerosene and diesel fuels - Blow moulded polyethylene, rotationally moulded polyethylene and polyamide 6 by anionic polymerization tanks - Requirements and test methods dea: 2008-01-30 T20 CONSTRUCŢII FEROVIARE (TREN ŞI TRAMVAIE)

prEN 12663-2 Railway applications - Structural requirements of railway vehicle bodies - Part 2: Freight wagons dea: 2008-01-09

prEN 14531-6 Railway applications - Methods for calculation of stopping and slowing distances and immobilisation braking - Part 6: High Speed Trains dea: 2008-01-16 prEN 14535-2 Railway applications - Brake discs for railway rolling stock - Part 2: Brake discs mounted onto the wheel rim, wheel web or wheel hub, dimensions and quality requirements dea: 2008-01-16

PROIECTE DE STANDARDE EUROPENE CENELEC SUPUSE ANCHETEI PUBLICE

În perioada 2007.08.01 - 2007.08.31

Proiectele de standarde de mai jos sunt supuse anchetei publice. Asupra acestor proiecte poate face observaţii orice persoană fizică sau juridică. Proiectele pot fi obţinute de la ASRO precizând indicativul şi titlul standardului. Observaţiile trebuie transmise pe adresa Asociaţiei de Standardizare din România până la termenul indicat după fiecare proiect, termen care reprezintă sfârşitul anchetei publice.

U04 FLUIDE ELECTROIZOLANTE prEN 62535:2007 Insulating liquids - Test method for detection of potentially corrosive sulfur in used and unused insulating oil dea: 2008-01-11 U19 INTERFERENŢE RADIO prEN 55011:2007 (fragment 1) Industrial, Scientific and Medical (ISM) radio-frequency equipment and similar equipment - Radio frequency disturbance characteristics - Limits and methods of measurement dea: 2008-01-25 V08 CABLURI ŞI CONDUCTOARE PENTRU TELECOMUNICAŢII prEN 61169-38:2007 Radio-frequency connectors -- Part 38: Sectional specification Radio frequency coaxial connectors model, slide-in (rack and panel applications) - Characteristic impedance 50 O (type TMA) - 50 O applications dea: 2008-01-11 V10 COMPONENTE ELECTROMECANICE prEN 62137-1-3:2007 Surface mounting technology - Environmental and endurance test methods for surface mount solder joint -- Part 1-3: Cyclic drop test dea: 2008-01-11 V11 DISPOZITIVE PIEZOELECTRICE prEN 60689:2007 Measurements and test methods for tunig-fork quartz crystal units in the range 10 to 200 kHz and standard values dea: 2008-01-25 V16 REGULATOARE DE PROCES prEN 60534-2-4:2007 Industrial-process control valves -- Part 2-4: Flow capacity - Inherent flow characteristics and rangeability dea: 2008-01-18

prEN 61918:2007 Industrial communication networks - Installation of communication networks in industrial premises dea: 2008-01-25 V19 ECHIPAMENTE PENTRU SECURITATEA

DATELOR EN 60065:2002/prA2:2007 Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements dea: 2008-01-11 V21 SISTEME DE ALARMĂ prEN 50131-2-5:2007 Alarm systems - Intrusion and hold-up systems – Part 2-5: Requirements for combined passive infrared and ultrasonic detectors dea: 2008-01-04 prEN 50131-2-6:2007 Alarm systems - Intrusion and hold-up systems -- Part 2-6: Opening contacts (magnetic) dea: 2008-01-04 V22 INSTRUMENTE PENTRU NAVIGAŢIE prEN 62288:2007 Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Presentation of navigation-related information on shipborne navigational displays - General requirements - Methods of testing and required test results dea: 2008-01-11 V27 SISTEME ŞI ECHIPAMENTE AUDIO, VIDEO ŞI

AUDIO-VIZUALE prEN 62503:2007 Multimedia quality - Method of assessment of synchronization of audio and video dea: 2008-01-11 V28 FIBRE OPTICE prEN 60794-2-30:2007 Optical fibre cables -- Part 2-30: Indoor optical fibre cables - Family specification for optical fibre ribbon cables dea: 2008-01-11

Page 33: STANDARDIZARE NATIONALA

Buletinul Standardizării – Septembrie 2007

33

prEN 61290-10-1:2007 Optical amplifier test methods -- Part 10-1: Multichannel parameters - Pulse method using an optical switch and optical spectrum analyzer dea: 2008-01-11 W02 TURBINE prEN 61400-3:2007 Wind turbines -- Part 3: Design requirements for offshore wind turbines dea: 2008-01-11 W03 ECHIPAMENTE PENTRU TRACŢIUNE

ELECTRICĂ prEN 50345:2007 Railway applications - Fixed installations - Electric traction - Insulating synthetic rope assemblies for support of overhead contact lines dea: 2008-01-18 W05 TRANSFORMATOARE DE PUTERE prEN 50216-10:2007 Power transformer and reactor fittings -- Part 10: Oil-to-air heat exchangers dea: 2007-10-12 prEN 50216-11:2007 Power transformer and reactor fittings -- Part 11: Oil and winding temperature indicators dea: 2008-01-11 prEN 50216-9:2007 Power transformer and reactor fittings -- Part 9: Oil-to-water heat exchanger dea: 2007-10-12 W08 CABLURI ELECTRICE prEN 50143:2007 Cables for signs and luminous-discharge-tube installations operating from a no-load rated output voltage exceeding 1 000 V but not exceeding 10 000 dea: 2008-01-25 W11 ACCESORII ELECTRICE prEN 61914:2007 Cable cleats for electrical installations dea: 2008-01-11 W13 ECHIPAMENTE ELECTRICE PENTRU ATMOSFERĂ EXPLOZIVĂ prEN 50177:2007 Stationary electrostatic application equipment for ignitable coating powder - Safety requirements dea: 2008-01-11 W16 LĂMPI ŞI CORPURI DE ILUMINAT prEN 60598-2-14:2007 Luminaires -- Part 2-14: Particular requirements - Luminaires for cold cathode tubular discharge lamps (neon tubes) and similar equipment dea: 2008-01-18

prEN 62386-101:2007 Digital addressable lighting interface -- Part 101: General requirements - System dea: 2008-01-18 prEN 62386-202:2007 Digital addressable lighting interface -- Part 202: Particular requirements for control gears; self-contained emergency lighting (device type 1) dea: 2008-01-18 prEN 62386-203:2007 Digital addressable lighting interface -- Part 203: Particular requirements for control gears; discharge lamps (excluding fluorescent lamps) (device type 2) dea: 2008-01-18 prEN 62386-204:2007 Digital addressable lighting interface -- Part 204: Particular requirements for control gears; low voltage halogen lamps (device type 3) dea: 2008-01-18 prEN 62386-207:2007 Digital addressable lighting interface -- Part 207: Particular requirements for control gears; led modules (device type 6) dea: 2008-01-18

W18 IZOLATOARE ELECTRICE prEN 62223:2007 Insulators - Glossary of terms dea: 2008-01-11 W26 APARATE ELECTRICE DE UZ CASNIC EN 61029-1:2000/prAA:2007 Safety of transportable motor-operated electric tools Part 1: General requirements dea: 2008-01-18 prEN 60745-2-17:2007 Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-17: Particular requirements for routers and trimmers dea: 2008-01-11 prEN 61029-2-12:2007 Safety of transportable motor-operated electric tools Part 2-12: Particular requirements for threading machines dea: 2008-01-11 W27 INSTALAŢII ELECTRICE ÎN CONSTRUCŢII prHD 60364-5-56:2007 Low-voltage electrical installations -- Part 5-56: Selection and erection of electrical equipment - Safety services dea: 2008-01-18 W31 PROTECŢIA ÎMPOTRIVA TRĂSNETULUI EN 62305-3:2006/prAB:2007 Protection against lightning -- Part 3: Physical damage to structures and life hazard dea: 2008-01-25

Page 34: STANDARDIZARE NATIONALA

Buletinul Standardizării – Septembrie 2007

34

PROIECTE DE STANDARDE EUROPENE ETSI SUPUSE ANCHETEI PUBLICE

În perioada 2007.08.01 - 2007.08.31

Proiectele de standarde de mai jos sunt supuse anchetei publice. Asupra acestor proiecte poate face observaţii orice persoană fizică sau juridică. Proiectele pot fi obţinute de la ASRO precizând indicativul şi titlul standardului. Observaţiile trebuie transmise pe adresa Asociaţiei de Standardizare din România până la termenul indicat după fiecare proiect, termen care reprezintă sfârşitul anchetei publice. EN 300 440-1 Draft Version 1.4.1 Comitet Tehnic ETSI: ERM TG28 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short range devices; Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range; Part 1: Technical characteristics and test methods dea: 2007-11-30 EN 300 440-2 Draft Version 1.2.1 Comitet Tehnic ETSI: ERM TG28 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short range devices; Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive dea: 2007-11-30

EN 302 583 Draft Version 1.0.0 Comitet Tehnic ETSI: BROADCAS Digital Video Broadcasting (DVB); Framing Structure, channel coding and modulation for Satellite Services to Handheld devices (SH) below 3 GHz dea: 2007-12-14

Page 35: STANDARDIZARE NATIONALA

Buletinul Standardizării – Septembrie 2007

35

STANDARDIZAREA INTERNAŢIONALĂ

Informaţiile din această secţiune se referă la activitatea din cadrul Organizaţiei Internaţionale de Standardizare (ISO) şi a Comisiei Electrotehnice Internaţionale (CEI).

În vederea unei mai mari operativităţi, titlurile standardelor şi proiectelor de standarde internaţionale se publică în versiunea originală (engleză).

STANDARDE INTERNAŢIONALE CEI APROBATE

În perioada 2007.08.01 – 2007.08.31

IEC/TC 1 TERMINOLOGIE

IEC 60050-102 Ed. 1.0 International Electrotechnical Vocabulary – Part 102: Mathematics - General concepts and linear algebra

IEC/TC 2 MAŞINI ELECTRICE ROTATIVE

IEC 60034-9 Ed. 4.1 Rotating electrical machines - Part 9: Noise limits

IEC/TC 10 FLUIDE PENTRU APLICAŢII ELECTROTEHNICE

IEC 60970 Ed. 2.0 Insulating liquids - Methods for counting and sizing particles

IEC/TC 13 MĂSURAREA ENERGIEI ELECTRICE, TARIFE ŞI CONTROLUL SARCINII

IEC 62055-31 Ed. 1.0 Corrigendum 1 - Electricity metering - Payment systems – Part 31: Particular requirements - Static payment meters for active energy (classes 1 and 2)

IEC/TC 15 STANDARDE CU SPECIFICAŢII PENTRU MATERIALE ELECTROIZOLANTE

IEC 61628-2 Ed. 1.1 Corrugated pressboard and presspaper for electrical purposes Part 2: Methods of test

IEC/TC 17 APARATAJ ELECTRIC

IEC 60947-5-5 Amd.1 Ed. 1.0 Corrigendum 1 - Amendment 1 - Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-5: Control circuit devices and switching elements - Electrical emergency stop device with mechanical latching function

IEC 61912-1 Ed. 1.0 Low-voltage switchgear and controlgear - Overcurrent protective devices - Part 1: Application of short-circuit ratings

IEC 62271-207 Ed. 1.0 High-voltage switchgear and controlgear - Part 207: Seismic qualification for gas-insulated switchgear assemblies for rated voltages above 52 Kv

IEC 62271-209 Ed. 1.0 High-voltage switchgear and controlgear - Part 209: Cable connections for gas-insulated metal-enclosed switchgear for rated voltages above 52 kV - Fluid-filled and extruded insulation cables - Fluid-filled and dry-type cable-terminations

IEC/TC 18 INSTALAŢIILE ELECTRICE ALE NAVELOR ŞI ALE UNITĂŢILOR MOBILE ŞI FIXE DE PE MARE

IEC 60092-501 Ed. 4.0 Electrical installations in ships - Part 501: Special features - Electric propulsion plant

IEC/TC 20 CABLURI ELECTRICE

IEC 61138 Ed. 3.0 Cables for portable earthing and short-circuiting equipment

IEC 62125 Ed. 1.0 Environmental statement specific to IEC TC 20 - Electric cables

IEC/TC 22 SISTEME ŞI ECHIPAMENTE PENTRU ELECTRONICA DE PUTERE

IEC 61800-5-1 Ed. 2.0 Adjustable speed electrical power drive systems - Part 5-1: Safety requirements - Electrical, thermal and energy

IEC 61800-5-2 Ed. 1.0 Adjustable speed electrical power drive systems - Part 5-2: Safety requirements – Functional

IEC/TC 23 ACCESORII ELECTRICE

IEC 60423 Ed. 3.0 Conduit systems for cable management - Outside diameters of conduits for electrical installations and threads for conduits and fittings

IEC 60320-1 Amd.1 Ed. 2.0 Amendment 1 - Appliances couplers for household and similar general purposes - Part 1: General requirements

IEC/TC 26 SUDURĂ ELECTRICĂ

IEC 60974-10 Ed. 2.0 Arc welding equipment - Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements

IEC 62135-2 Ed. 1.0 Resistance welding equipment - Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements

IEC/TC 31 ECHIPAMENTE PENTRU ATMOSFERĂ EXPLOZIVĂ

IEC 60079-17 Ed. 4.0 Explosive atmospheres - Part 17: Electrical installations inspection and maintenance

IEC 60079-29-1 Ed. 1.0 Explosive atmospheres - Part 29-1: Gas detectors - Performance requirements of detectors for flammable gases

IEC 60079-29-2 Ed. 1.0 Explosive atmospheres - Part 29-2: Gas detectors - Selection, installation, use and maintenance of detectors for flammable gases and oxygen

IEC/TC 34D LĂMPI ŞI ECHIPAMENTUL ASOCIAT

IEC 60598-2-8 Ed. 2.2 Luminaires - Part 2-8: Particular requirements - Handlamps

Page 36: STANDARDIZARE NATIONALA

Buletinul Standardizării – Septembrie 2007

36

IEC/TC 45 APARATURĂ NUCLEARĂ

IEC 61453 Ed. 2.0 Nuclear instrumentation - Scintillation gamma ray detector systems for the assay of radionuclides - Calibration and routine tests

IEC 60987 Ed. 2.0 Nuclear power plants - Instrumentation and control important to safety - Hardware design requirements for computer-based systems

IEC 62342 Ed. 1.0 Nuclear power plants - Instrumentation and control systems important to safety - Management of ageing

IEC 62387-1 Ed. 1.0 Radiation protection instrumentation - Passive integrating dosimetry systems for environmental and personal monitoring - Part 1: General characteristics and performance requirements

IEC 62401 Ed. 1.0 Radiation protection instrumentation - Alarming personal radiation devices (PRD) for detection of illicit trafficking of radioactive material

IEC/TC 47 DISPOZITIVE CU SEMICONDUCTOARE

IEC 62258-4 Ed. 1.0 Semiconductor die products - Part 4: Questionnaire for die users and suppliers

IEC 62258-7 Ed. 1.0 Semiconductor die products - Part 7: XML schema for data exchange

IEC 60191-2 Amd.16 Ed. 1.0 Amendment 16 - Mechanical standardization of semiconductor devices - Part 2: Dimensions

IEC 60747-4 Ed. 2.0 Semiconductor devices - Discrete devices - Part 4: Microwave diodes and transistors

IEC/TC 49 DISPOZITIVE PIEZOELECTRICE ŞI DIELECTRICE PENTRU REGLAJUL ŞI SELECŢIA FRECVENŢEI

IEC 61994-4-1 Ed. 2.0 Piezoelectric and dielectric devices for frequency control and selection - Glossary - Part 4-1: Piezoelectric materials - Synthetic quartz crystal

IEC/TC 57 CONDUCEREA SISTEMELOR ELECTRICE DE PUTERE ŞI SCHIMBUL DE INFORMAŢII ASOCIAT

IEC 61850-7-410 Ed. 1.0 Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-410: Hydroelectric power plants - Communication for monitoring and control

IEC 61970-404 Ed. 1.0 Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 404: High Speed Data Access (HSDA)

IEC 61970-405 Ed. 1.0 Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 405: Generic Eventing and Subscription (GES)

IEC 61970-407 Ed. 1.0 Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 407: Time Series Data Access (TSDA)

IEC/TC 61 SECURITATEA APARATELOR ELECTRICE DE UZ CASNIC

IEC 60335-2-79 Amd.2 Ed. 2.0 Amendment 2 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-79: Particular requirements for high pressure cleaners and steam cleaners

IEC/TC 62 ECHIPAMENTE ELECTROMEDICALE

IEC 60601-2-37 Ed. 2.0 Medical electrical equipment - Part 2-37: Particular requirements for the basic safety and essential performance of ultrasonic medical diagnostic and monitoring equipment

IEC/TC 64 INSTALAŢII ELECTRICE ŞI PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ŞOCULUI

IEC 60364-4-44 Ed. 2.0 Low-voltage electrical installations - Part 4-44: Protection for safety - Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances

IEC 60364-7-729 Ed. 1.0 Low-voltage electrical installations - Part 7-729: Requirements for special installations or locations - Operating or maintenance gangways

IEC/TC 65 MĂSURĂ ŞI COMANDĂ ÎN PROCESELE INDUSTRIALE

IEC 61131-2 Ed. 3.0 Programmable controllers - Part 2: Equipment requirements and tests

IEC/TC 72 COMENZI AUTOMATE PENTRU APARATE DE UZ CASNIC

IEC 60730-2-17 Amd.2 Ed. 1.0 Amendment 2 - Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-17: Particular requirements for electrically operated gas valves, including mechanical requirements

IEC 60730-2-19 Amd.2 Ed. 1.0 Amendment 2 - Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-19: Particular requirements for electrically operated oil valves, including mechanical requirements

IEC/TC 85 ECHIPAMENTE DE MĂSURARE A MĂRIMILOR ELECTRICE ŞI ELECTROMAGNETICE FUNDAMENTALE

IEC 61557-6 Ed. 2.0 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 6: Effectiveness of residual current devices (RCD) in TT, TN and IT systems

IEC 61557-12 Ed. 1.0 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 12: Performance measuring and monitoring devices (PMD)

IEC/TC 86A FIBRE OPTICE

IEC 60793-2-30 Ed. 2.0 Optical fibres - Part 2-30: Product specifications - Sectional specification for category A3 multimode fibres

IEC 60794-3-11 Ed. 1.0 Optical fibre cables - Part 3-11: Outdoor cables - Detailed specification for duct and directly buried single-mode optical fibre telecommunication cables

IEC 62469 Ed. 1.0 Guidance for residual stress measurement of optical fibre

IEC 61753-092-6 Ed. 1.0 Fibre optic interconnecting devices and passive components performance standard - Part 092-6: Non-connectorized single-mode circulators for category O - Uncontrolled environment and sequential test

IEC/TC 87 ULTRASUNETE

IEC 62539 Ed. 1.0 Guide for the statistical analysis of electrical insulation breakdown data

IEC 61157 Ed. 2.0 Standard means for the reporting of the acoustic output of medical diagnostic ultrasonic equipment

Page 37: STANDARDIZARE NATIONALA

Buletinul Standardizării – Septembrie 2007

37

IEC 61689 Ed. 2.0 Ultrasonics - Physiotherapy systems - Field specifications and methods of measurement in the frequency range 0,5 MHz to 5 MHz

IEC 62127-1 Ed. 1.0 Ultrasonics - Hydrophones - Part 1: Measurement and characterization of medical ultrasonic fields up to 40 MHz

IEC 62127-2 Ed. 1.0 Ultrasonics - Hydrophones - Part 2: Calibration for ultrasonic fields up to 40 MHz

IEC 62127-3 Ed. 1.0 Ultrasonics - Hydrophones - Part 3: Properties of hydrophones for ultrasonic fields up to 40 MHz

IEC/TC 91 TEHNOLOGIA ASAMBLĂRII COMPONENTELOR ELECTRONICE

IEC 60068-2-2 Ed. 5.0 Environmental testing - Part 2-2: Tests - Test B: Dry heat

IEC 62137-1-2 Ed. 1.0 Surface mounting technology - Environmental and endurance test methods for surface mount solder joint - Part 1-2: Shear strength test

IEC 62421 Ed. 1.0 Electronics assembly technology - Electronic modules

IEC/TC 100 SISTEME ŞI ECHIPAMENTE AUDIO, VIDEO ŞI MULTIMEDIA

IEC 60728-4 Ed. 3.0 Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 4: Passive wideband equipment for coaxial cable networks

IEC 60728-5 Ed. 2.0 Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 5: Headend equipment

IEC/TC 101 ELECTROSTATICĂ

IEC 61340-5-1 Ed. 1.0 Electrostatics - Part 5-1: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena - General requirements

IEC 61340-5-2 Ed. 1.0 Electrostatics - Part 5-2: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena - User guide

IEC/TC 106 METODE DE EVALUARE A CÂMPURILOR ELECTRICE, MAGNETICE ŞI ELECTROMAGNETICE ASOCIATE CU EXPUNEREA CORPULUI UMAN

IEC 62311 Ed. 1.0 Assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)

IEC/TC 109 COORDONAREA IZOLAŢIEI PENTRU ECHIPAMENTE DE JOASĂ TENSIUNE

IEC 60664-5 Ed. 2.0 Insulation coordination for equipment within low-voltage systems - Part 5: Comprehensive method for determining clearances and creepage distances equal to or less than 2 mm

IEC/TC 112 EVALUAREA ŞI CALIFICAREA MATERIALELOR IZOLATOARE ELECTRICE ŞI A SISTEMELOR

IEC 60450 Ed. 2.1 Measurement of the average viscometric degree of polymerization of new and aged cellulosic electrically insulating materials

CISPR COMPATIBILIATE ELECTROMAGNETICĂ

CISPR 16-4-4 Ed. 2.0 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 4-4: Uncertainties, statistics and limit modelling - Statistics of complaints and a model for the calculation of limits for the protection of radio services

STANDARDE INTERNAŢIONALE ISO APROBATE

În perioada 2007.08.01 – 2007.08.31

JTC 1 TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

ISO/IEC 13818-1:2000/Cor 4:2007

ISO/IEC 14165-331:2007 Information technology -- Fibre Channel -- Part 331: Virtual Interface (FC-VI)

ISO/IEC 14496-12:2005/Cor 3:2007

ISO/IEC 14496-21:2006/Cor 1:2007

ISO/IEC 14496-4:2004/Amd 15:2007 Lossless coding of oversampled audio

ISO/IEC 14888-3:2006/Cor 1:2007

ISO/IEC 15444-12:2005/Cor 3:2007

ISO/IEC 15444-2:2004/Cor 4:2007

ISO/IEC 15444-6:2003/Amd 1:2007 Hidden text metadata

ISO/IEC 15444-9:2005/Cor 1:2007

ISO/IEC 15938-3:2002/Amd 2:2006/Cor 1:2007

ISO/IEC 15938-6:2003/Amd 1:2006/Cor 1:2007

ISO/IEC 18033-3:2005/Cor 2:2007

ISO/IEC 18041-4:2007 Information technology -- Computer graphics, image processing and environmental data representation -- Environmental Data Coding Specification (EDCS) language bindings

ISO/IEC 23001-1:2006/Cor 2:2007

ISO/IEC TR 24731-1:2007 Information technology -- Programming languages, their environments and system software interfaces -- Extensions to the C library -- Part 1: Bounds-checking interfaces

ISO/IEC TR 24750:2007 Information technology -- Assessment and mitigation of installed balanced cabling channels in order to support of 10GBASE-T

ISO/IEC TR 24774:2007 Software and systems engineering -- Life cycle management -- Guidelines for process description

TC 4 RULMENŢI

ISO 246:2007 Rolling bearings -- Cylindrical roller bearings, separate thrust collars -- Boundary dimensions

Page 38: STANDARDIZARE NATIONALA

Buletinul Standardizării – Septembrie 2007

38

ISO 12043:2007 Rolling bearings -- Single-row cylindrical roller bearings -- Chamfer dimensions for loose rib and non-rib sides

ISO 20515:2007 Rolling bearings -- Radial bearings, retaining slots -- Dimensions and tolerances

TC 5 ŢEVI DIN METALE FEROASE ŞI RACORDURI METALICE

ISO 7-1:1994/Cor 1:2007

TC 6 HÂRTIE, CARTON ŞI CELULOZĂ

ISO 216:2007 Writing paper and certain classes of printed matter -- Trimmed sizes -- A and B series, and indication of machine direction

TC 8 NAVE ŞI TEHNOLOGIE MARITIMĂ

ISO 28003:2007 Security management systems for the supply chain - Requirements for bodies providing audit and certification of supply chain security management systems

TC 11 CAZANE ŞI RECIPIENTE SUB PRESIUNE

ISO 16528-1:2007 Boilers and pressure vessels -- Part 1: Performance requirements

ISO 16528-2:2007 Boilers and pressure vessels -- Part 2: Procedures for fulfilling the requirements of ISO 16528-1

TC 20 AERONAUTICĂ ŞI SPAŢIU

ISO 6771:2007 Aerospace -- Fluid systems and components -- Pressure and temperature classifications

ISO 21350:2007 Space systems -- Off-the-shelf item utilization

ISO 22538-1:2007 Space systems -- Oxygen safety -- Part 1: Design of oxygen systems and components

ISO 22538-2:2007 Space systems -- Oxygen safety -- Part 2: Selection of metallic materials for oxygen systems and components

ISO 22538-3:2007 Space systems -- Oxygen safety -- Part 3: Selection of non-metallic materials for oxygen systems and components

ISO 22538-4:2007 Space systems -- Oxygen safety -- Part 4: Hazards analyses for oxygen systems and components

ISO 22666:2007 Space data and information transfer systems – AOS (advanced orbiting systems) space data link

TC 21 ECHIPAMENT DE PROTECŢIE LA FOC ŞI DE STINGERE A INCENDIULUI

ISO 7240-19:2007 Fire detection and alarm systems -- Part 19: Design, installation, commissioning and service of sound systems for emergency purposes

ISO 7240-8:2007 Fire detection and alarm systems -- Part 8: Carbon monoxide fire detectors using an electro-chemical cell in combination with a heat sensor

ISO 14520-1:2006/Cor 1:2007

TC 22 VEHICULE RUTIERE

ISO 6460-1:2007 Motorcycles -- Measurement method for gaseous exhaust emissions and fuel consumption -- Part 1: General test requirements

ISO 16750-3:2007 Road vehicles -- Environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment -- Part 3: Mechanical loads

ISO/PAS 21308-1:2007 Road vehicles -- Product data exchange between chassis and bodywork manufacturers (BEP) -- Part 1: General principles

TC 23 TRACTOARE ŞI MATERIALE AGRICOLE ŞI FORESTIERE

ISO 17532:2007 Stationary equipment for agriculture -- Data communications network for livestock farming

TC 28 PRODUSE PETROLIERE ŞI LUBRIFIANŢI

ISO 4264:2007 Petroleum products -- Calculation of cetane index of middle-distillate fuels by the four-variable equation

ISO 14596:2007 Petroleum products -- Determination of sulfur content -- Wavelength-dispersive X-ray fluorescence spectrometry

TC 29 SCULE MICI

ISO 7388-1:2007 Tool shanks with 7/24 taper for automatic tool changers -- Part 1: Dimensions and designation of shanks of forms A, AD, AF, U, UD and UF

ISO 7388-2:2007 Tool shanks with 7/24 taper for automatic tool changers -- Part 2: Dimensions and designation of shanks of forms J, JD and JF

ISO 7388-3:2007 Tool shanks with 7/24 taper for automatic tool changers -- Part 3: Retention knobs for shanks of forms AC, AD, AF, UC, UD, UF, JD and JF. ISO 8486-2:2007 Bonded abrasives -- Determination and designation of grain size distribution -- Part 2: Microgrits F230 to F2000

TC 30 MĂSURAREA DEBITULUI FLUIDELOR ÎN CONDUCTE ÎNCHISE

ISO/TR 12767:2007 Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices -- Guidelines on the effect of departure from the specifications and operating conditions given in ISO 5167

TC 34 PRODUSE ALIMENTARE

ISO 5529:2007 Wheat -- Determination of the sedimentation index -- Zeleny test

ISO 6647-1:2007 Rice -- Determination of amylose content -- Part 1: Reference methods

ISO 6647-2:2007 Rice -- Determination of amylose content -- Part 2: Routine methods

ISO 7218:2007 Microbiology of food and animal feeding stuffs -- General requirements and guidance for microbiological examinations

ISO 8070:2007 Milk and milk products -- Determination of calcium, sodium, potassium and magnesium contents -- Atomic absorption spectrometric method

TC 35 VOPSELE ŞI LACURI

ISO 10283:2007 Binders for paints and varnishes -- Determination of monomeric diisocyanates in isocyanate resins

Page 39: STANDARDIZARE NATIONALA

Buletinul Standardizării – Septembrie 2007

39

TC 38 TEXTILE

ISO 105-X18:2007 Textiles -- Tests for colour fastness -- Part X18: Assessment of the potential to phenolic yellowing of materials

TC 39 MAŞINI-UNELTE

ISO 230-3:2007 Test code for machine tools -- Part 3: Determination of thermal effects

TC 42 FOTOGRAFIE

ISO 1230:2007 Photography -- Determination of flash guide numbers for electronic flash equipment

TC 44 SUDARE ŞI PROCEDEE CONEXE

ISO 3834-5:2005/Cor 1:2007

ISO 18275:2005/Cor 1:2007

ISO 18595:2007 Resistance welding -- Spot welding of aluminium and aluminium alloys -- Weldability, welding and testing

TC 45 ELASTOMERI ŞI PRODUSE PE BAZĂ DE ELASTOMERI

ISO 3582:2000/Amd 1:2007 ISO 3994:2007 Plastics hoses -- Helical-thermoplastic-reinforced thermoplastics hoses for suction and discharge of aqueous materials -- Specification

ISO 4666-4:2007 Rubber, vulcanized -- Determination of temperature rise and resistance to fatigue in flexometer testing -- Part 4: Constant-stress flexometer

ISO 13226:2005/Cor 1:2007

TC 46 INFORMARE ŞI DOCUMENTARE

ISO 3297:2007 Information and documentation -- International standard serial number (ISSN)

ISO/TS 23081-2:2007 Information and documentation -- Records management processes -- Metadata for records -- Part 2: Conceptual and implementation issues

TC 54 ULEIURI ESENŢIALE

ISO 9841:2007 Oil of hyssop (Hyssopus officinalis L. ssp.Offcinalis) TC 58 BUTELII PENTRU GAZ

ISO 11625:2007 Gas cylinders -- Safe handling

ISO 22435:2007 Gas cylinders -- Cylinder valves with integrated pressure regulators -- Specification and type testing

TC 60 ANGRENAJE

ISO 21771:2007 Gears -- Cylindrical involute gears and gear pairs -- Concepts and geometry

TC 61 MATERIALE PLASTICE

ISO 1873-2:2007 Plastics -- Polypropylene (PP) moulding and extrusion materials -- Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties

ISO 3673-2:2007 Plastics -- Epoxy resins -- Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties

ISO 10364:2007 Structural adhesives -- Determination of the pot life (working life) of multi-component adhesives ISO 14855-2:2007 Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials under controlled composting conditions -- Method by analysis of evolved carbon dioxide -- Part 2: Gravimetric measurement of carbon dioxide evolved in a laboratory-scale test.

ISO 14896:2006/Amd 1:2007 Acceptable variations in the procedure for method B

ISO 23559:2007 Plastics -- Film and sheeting -- Guidance on the testing of thermoplastic films

TC 67 MATERIALE, ECHIPAMENT ŞI STRUCTURI MARINE PENTRU INDUSTRIILE PETROLULUI ŞI GAZELOR NATURALE

ISO 23251:2006/Cor 1:2007

TC 72 MAŞINI TEXTILE ŞI MAŞINI PENTRU CURĂŢAT DINAMIC ŞI SPĂLAT INDUSTRIAL

ISO 8121:2007 Textile machinery -- Knitting machines -- Nameplate information

TC 85 ENERGIE NUCLEARĂ

ISO 21847-1:2007 Nuclear fuel technology -- Alpha spectrometry -- Part 1: Determination of neptunium in uranium and its compounds

ISO 21847-2:2007 Nuclear fuel technology -- Alpha spectrometry -- Part 2: Determination of plutonium in uranium and its compounds

ISO 21847-3:2007 Nuclear fuel technology -- Alpha spectrometry -- Part 3: Determination of uranium 232 in uranium and its compounds

TC 89 PLĂCI PE BAZA DE LEMN

ISO 2074:2007 Plywood -- Vocabulary

TC 94 SECURITATEA PERSOANEI- ÎMBRĂCĂMINTE ŞI ECHIPAMENTE DE PROTECŢIE

ISO 20344:2004/Amd 1:2007

ISO 20345:2004/Amd 1:2007

ISO 20346:2004/Amd 1:2007

ISO 20347:2004/Amd 1:2007

TC 102 MINEREU DE FIER ŞI MINEREU DE FIER SĂRĂCIT

ISO 3852:2007 Iron ores for blast furnace and direct reduction feedstocks -- Determination of bulk density

ISO 4700:2007 Iron ore pellets for blast furnace and direct reduction feedstocks -- Determination of the crushing strenght

TC 106 STOMATOLOGIE

ISO 6360-1:2004/Cor 1:2007

ISO 10650-2:2007 Dentistry -- Powered polymerization activators -- Part 2: Light-emitting diode (LED) lamps

TC 112 TEHNICA VIDULUI

ISO/TS 3669-2:2007 Vacuum technology -- Bakable flanges -- Part 2: Dimensions of knife-edge flanges

Page 40: STANDARDIZARE NATIONALA

Buletinul Standardizării – Septembrie 2007

40

TC 115 POMPE

ISO 21630:2007 Pumps -- Testing -- Submersible mixers for wastewater and similar applications

TC 118 COMPRESOARE, SCULE ŞI MAŞINI PNEUMATICE

ISO 10440-1:2007 Petroleum, petrochemical and natural gas industries -- Rotary-type positive-displacement compressors -- Part 1: Process compressors

TC 119 METALURGIA PULBERILOR

ISO 3954:2007 Powders for powder metallurgical purposes -- Sampling

TC 121 ECHIPAMENTE PENTRU ANESTEZIE ŞI REANIMARE

ISO 8835-2:2007 Inhalational anaesthesia systems -- Part 2: Anaesthetic breathing systems

ISO 8835-3:2007 Inhalational anaesthesia systems -- Part 3: Transfer and receiving systems of active anaesthetic gas scavenging systems

ISO 8836:2007 Suction catheters for use in the respiratory tract

TC 131 SISTEME HIDRAULICE ŞI PNEUMETICE

ISO 1179-1:2007 Connections for general use and fluid power -- Ports and stud ends with ISO 228-1 threads with elastomeric or metal-to-metal sealing -- Part 1: Threaded ports ISO 1179-2:2007 Connections for general use and fluid power -- Ports and stud ends with ISO 228-1 threads with elastomeric or metal-to-metal sealing -- Part 2: Heavy-duty (S series) and light-duty (L series) stud ends with elastomeric sealing (type E)

ISO 1179-3:2007 Connections for general use and fluid power -- Ports and stud ends with ISO 228-1 threads with elastomeric or metal-to-metal sealing -- Part 3: Light-duty (L series) stud ends with sealing by O-ring with retaining ring (types G and H)

ISO 1179-4:2007 Connections for general use and fluid power -- Ports and stud ends with ISO 228-1 threads with elastomeric or metal-to-metal sealing -- Part 4: Stud ends for general use only with metal-to-metal sealing (type B)

ISO 3724:2007 Hydraulic fluid power -- Filter elements --Determination of resistance to flow fatigue using particulate contaminant

ISO 6020-1:2007 Hydraulic fluid power -- Mounting dimensions for single rod cylinders, 16 MPa (160 bar) series -- Part 1: Medium series

ISO 8434-1:2007 Metallic tube connections for fluid power and general use -- Part 1: 24 degree cone connectors

ISO 8434-2:2007 Metallic tube connections for fluid power and general use -- Part 2: 37 degree flared connectors

ISO 19973-1:2007 Pneumatic fluid power -- Assessment of component reliability by testing -- Part 1: General procedures

ISO 19973-2:2007 Pneumatic fluid power -- Assessment of component reliability by testing -- Part 2: Directional control valves

ISO 19973-3:2007 Pneumatic fluid power -- Assessment of component reliability by testing -- Part 3: Cylinders with piston rod

ISO 19973-4:2007 Pneumatic fluid power -- Assessment of component reliability by testing -- Part 4: Pressure regulators

ISO 23181:2007 Hydraulic fluid power -- Filter elements -- Determination of resistance to flow fatigue using high viscosity fluid

TC 138 ŢEVI, FITINGURI ŞI ROBINETE DE MATERIALE PLASTICE PENTRU TRANSPORTUL FLUIDELOR

ISO 4427-1:2007 Plastics piping systems -- Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply -- Part 1: General

ISO 4427-2:2007 Plastics piping systems -- Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply -- Part 2: Pipes ISO 4427-3:2007 Plastics piping systems -- Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply -- Part 3: Fittings

ISO 4427-5:2007 Plastics piping systems -- Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply -- Part 5: Fitness for purpose of the system

ISO/TR 10465-2:2007 Underground installation of flexible glass-reinforced pipes based on unsaturated polyester resin (GRP-UP) -- Part 2: comparison of static calculation methods

ISO/TR 10465-3:2007 Underground installation of flexible glass-reinforced pipes based on unsaturated polyester resin (GRP-UP) -- Part 3: Installation parameters and application limits

ISO 13478:2007 Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids -- Determination of resistance to rapid crack propagation (RCP) -Full-scale test (FST)

TC 146 CALITATEA AERULUI

ISO 16000-7:2007 Indoor air -- Part 7: Sampling strategy for determination of airborne asbestos fibre concentrations

TC 147 CALITATEA APEI

ISO 10304-1:2007 Water quality -- Determination of dissolved anions by liquid chromatography of ions -- Part 1: Determination of bromide, chloride, fluoride, nitrate, nitrite, phosphate and sulfate

ISO 11885:2007 Water quality -- Determination of selected elements by inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES)

ISO 22743:2006/Cor 1:2007

TC 159 ERGONOMIE

ISO 14505-2:2006/Cor 1:2007

TC 163 PERFORMANŢA TERMICĂ ŞI UTILIZAREA ENERGIEI TERMICE ÎN CLĂDIRI

ISO 15927-6:2007 Hygrothermal performance of buildings – Calculation and presentation of climatic data -- Part 6: Accumulated temperature differences (degree-days)

TC 172 OPTICĂ ŞI FOTONICĂ

ISO 10110-12:2007 Optics and photonics -- Preparation of drawings for optical elements and systems -- Part 12: Aspheric surfaces

Page 41: STANDARDIZARE NATIONALA

Buletinul Standardizării – Septembrie 2007

41

ISO 10110-5:2007 Optics and photonics -- Preparation of drawings for optical elements and systems -- Part 5: Surface form tolerances

ISO 15795:2002/Cor 1:2007

ISO 17123-8:2007 Optics and optical instruments -- Field procedures for testing geodetic and surveying instruments -- Part 8: GNSS field measurement systems in real-time kinematic (RTK)

TC 173 MIJLOACE TEHNICE ŞI AJUTOARE PENTRU PERSOANE CU DEFICIENŢE SAU HANDICAP

ISO 9999:2007/Cor 1:2007

TC 185 DISPOZITIVE DE SECURITATE PENTRU PROTECTIE CONTRA PRESIUNII EXCESIVE

ISO 4126-1:2004/Cor 1:2007

ISO 4126-4:2004/Cor 1:2007

ISO 4126-5:2004/Cor 2:2007

TC 189 PLĂCI CERAMICE

ISO 13007-2:2005/Cor 1:2007

TC 190 CALITATEA SOLULUI

ISO 18512:2007 Soil quality -- Guidance on long and short term storage of soil samples

ISO 20280:2007 Soil quality -- Determination of arsenic, antimony and selenium in aqua regia soil extracts with electrothermal or hydride-generation atomic absorption spectrometry

TC 199 SECURITATEA MAŞINILOR

ISO 14121-1:2007 Safety of machinery -- Risk assessment -- Part 1: Principles

TC 206 CERAMICĂ TEHNICĂ

ISO 22197-1:2007 Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) -- Test method for air-purification performance of semiconducting photocatalytic materials -- Part 1: Removal of nitric oxide

TC 211 INFORMAŢII GEOGRAFICE

ISO 19136:2007 Geographic information -- Geography Markup Language (GML)

TC 217 COSMETICE

ISO 18415:2007 Cosmetics -- Microbiology -- Detection of specified and non-specified microorganisms

TC 219 ÎNVELITORI PENTRU PARDOSELI

ISO 24342:2007 Resilient and textile floor-coverings -- Determination of side length, edge straightness and squareness of tiles

PROIECTE DE STANDARDE INTERNAŢIONALE CEI SUPUSE ANCHETEI PUBLICE

În perioada 2007.08.01 – 2007.08.31

Proiectele de standarde de mai jos sunt supuse anchetei publice. Asupra acestor proiecte poate face observaţii orice persoană fizică sau juridică. Proiectele pot fi obţinute de la ASRO precizând indicativul şi titlul standardului. Observaţiile trebuie transmise pe adresa Asociaţiei de Standardizare din România până la termenul indicat după fiecare proiect, termen care reprezintă sfârşitul anchetei publice. CISPR COMITET INTERNAŢIONAL SPECIALIZAT ÎN

INTERFERENŢA RADIO CISPR 11 f1 Ed. 5 Removal of legal statements and shifting of clauses 5.3 and 5.4 of CISPR 11 Ed. 4 into a new informative Annex of the future 5th Edition of CISPR 11 Data limită de vot: 2008-01-25 IEC_TC_10 FLUIDE PENTRU APLICAŢII

ELECTROTEHNICE IEC 62535 Ed.1 Insulating Liquids - Test method for detection of potentially corrosive sulfur in used and unused insulating oil Data limită de vot: 2008-01-11 IEC_TC_100 SISTEME ŞI ECHIPAMENTE AUDIO, VIDEO ŞI MULTIMEDIA IEC 62503 Multimedia quality - Method of assessment of synchronization of audio and video (TC 100) Data limită de vot: 2008-01-11

IEC_TC_108 SECURITATEA ECHIPAMENTELOR ELECTRONICE ÎN CADRUL DOMENIULUI AUDIO/VIDEO ŞI AL

TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR

IEC 60065-A2 Ed 7.0 Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements Data limită de vot: 2008-01-11 IEC_TC_110 DISPOZITIVE DE AFIŞARE PLANE IEC 61988-2-3, Ed. 1 Plasma Display Panels - Part 2-3: Measuring methods - Quality Data limită de vot: 2008-02-01 IEC 61988-3-2, Ed. 1 Plasma Display Panels - Part 3-2: Electrical interface Data limită de vot: 2008-02-01 IEC_TC_2 MAŞINI ELECTRICE ROTATIVE IEC 60034-30 Ed.1 Rotating electrical machines - Part 30: Efficiency classes of single-speed, three-phase, cage-induction motors (IE-code) Data limită de vot: 2008-02-01

Page 42: STANDARDIZARE NATIONALA

Buletinul Standardizării – Septembrie 2007

42

IEC_TC_20 CABLURI ELECTRICE Amendment 1 to IEC 60724 Ed 3.0 Short-circuit temperature limits of electric cables with rated voltages of 1 kV (Um = 1,2 kV) and 3 kV (Um = 3,6 kV) Data limită de vot: 2008-01-25 Amendment 1 to IEC 60949 Ed 1.0 Calculation of thermally permissible short-circuit currents, taking into account non-adiabatic heating effects Data limită de vot: 2008-01-25 Amendment 1 to IEC 60986 Ed 2.0 Short-circuit temperature limits of electric cables with rated voltages from 6 kV (Um = 7,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) Data limită de vot: 2008-01-25 Amendment 1 to IEC 61443 Ed 1.0 Short-circuit temperature limits of electric cables with rated voltages above 30 kV (Um = 36 kV) Data limită de vot: 2008-01-25 IEC_TC_23 ACCESORII ELECTRICE IEC 61914 Ed.1 Cable cleats for electrical installations Data limită de vot: 2008-01-11 IEC_TC_34 LĂMPI ŞI ECHIPAMENTUL ASOCIAT IEC 60598-2-14 Ed.1 Luminaires - Part 2-14: Particular requirements - Luminaires for cold cathode tubular discharge lamps (neon tubes) and similar equipment Data limită de vot: 2008-01-18 IEC 62386-101 Ed.1 Digital addressable lighting interface - Part 101: General requirements - System Data limită de vot: 2008-01-18 IEC 62386-202 Ed.1 Digital addressable lighting interface - Part 202: Particular requirements for control gear; self-contained emergency lighting (device type 1) Data limită de vot: 2008-01-18 IEC 62386-203 Ed.1 Digital addressable lighting interface - Part 203: Particular requirements for control gears; discharge lamps (excluding fluorescent lamps) (device type 2) Data limită de vot: 2008-01-18 IEC 62386-204 Ed.1 Digital addressable lighting interface - Part 204: Particular requirements for control gears; low voltage halogen lamps (device type 3) Data limită de vot: 2008-01-18 IEC 62386-207 Ed.1 Digital addressable lighting interface - Part 207: Particular requirements for control gears; led modules (device type 6) Data limită de vot: 2008-01-18 IEC_TC_36 IZOLATOARE ELECTRICE IEC 62223 Ed 1.0 Insulators - Glossary of Terms Data limită de vot: 2008-01-11 IEC_TC_46 CABLURI, CONDUCTOARE, GHIDURI DE UNDĂ, CONECTOARE DE RADIOFRECVENŢĂ, COMPONENTE ŞI ACCESORII PASIVE PENTRU MICROUNDE ŞI RADIOFRECVENŢĂ IEC 61169-38 Radio-frequency connectors - Part 38: Sectional specification- Radio frequency coaxial connectors model, slide-in (rack and panel applications) - Characteristic impedance 50 O (type TMA) - 50 O applications Data limită de vot: 2008-01-11

IEC_TC_49 DISPOZITIVE PIEZOELECTRICE ŞI DIELECTRICE PENTRU REGLAJUL ŞI SELECŢIA FRECVENŢEI IEC 60689 Ed.2 Measurement and test methods for tunig-fork quartz crystal units in the range 10 to 200 kHz and standard values Data limită de vot: 2008-01-25 IEC_TC_61 SECURITATEA APARATELOR ELECTRICE DE UZ CASNIC IEC 60745-2-17 Ed 3.0 Hand-held motor-operated electric tools - safety - Part 2-17: Particular requirements for routers and trimmers Data limită de vot: 2008-01-11 IEC 61029-2-12 Ed 1.0 Safety of transportable motor-operated electric tools Part 2-12: Particular requirements for threading machines Data limită de vot: 2008-01-11 IEC_TC_62 ECHIPAMENTE ELECTROMEDICALE ISO 27427 Anaesthetic and respiratory equipment - Nebulizer systems and components Data limită de vot: 2008-02-01 IEC_TC_64 INSTALAŢII ELECTRICE ŞI PROTECŢIA

ÎMPOTRIVA ŞOCULUI IEC 60364-5-56 Low-voltage electrical installations - Part 5-56: Selection and erection of electrical equipment - Safety services Data limită de vot: 2008-01-18 IEC_TC_65 MĂSURĂ ŞI COMANDĂ ÎN PROCESELE

INDUSTRIALE IEC 60534-2.4 Industrial-Process Control Valves Part 2: Flow Capacity Section 4: Inherent flow characteristics and rangeability Data limită de vot: 2008-01-18 IEC_TC_80 SISTEME ŞI ECHIPAMENTE DE

RADIOCOMUNICAŢII ŞI NAVIGAŢIE MARITIMĂ

IEC 62288 Ed.1 Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Presentation of navigation-related information on shipborne navigational displays - General requirements - Methods of testing and required test results Data limită de vot: 2008-01-11 IEC_TC_86 FIBRE OPTICE IEC 60794-2-30 Ed. 2.0 Optical fibre cables - Part 2-30: Indoor optical fibre cables - Family specification for optical fibre ribbon cables Data limită de vot: 2008-01-11 IEC 61290-10-1 Ed. 2.0 Optical amplifier test methods - Part 10-1: Multichannel parameters - Pulse method using an optical switch and optical spectrum analyzer Data limită de vot: 2008-01-11 IEC_TC_88 TURBINE EOLIENE IEC 61400-3 Ed.1 Wind turbines - Part 3: Design requirements for offshore wind turbines Data limită de vot: 2008-01-11 IEC_TC_91 TEHNOLOGIA ASAMBLĂRII COMPONENTELOR ELECTRONICE IEC 62137-1-3, Ed. 1 Surface mounting technology - Environmental and endurance test methods for surface mount solder joint - Part 1-3: Cyclic drop test Data limită de vot: 2008-01-11

Page 43: STANDARDIZARE NATIONALA

Buletinul Standardizării – Septembrie 2007

43

PROIECTE DE STANDARDE INTERNAŢIONALE ISO SUPUSE ANCHETEI PUBLICE

În perioada 2007.08.01 – 2007.08.31

Proiectele de standarde de mai jos sunt supuse anchetei publice. Asupra acestor proiecte poate face observaţii orice persoană fizică sau juridică. Proiectele pot fi obţinute de la ASRO precizând indicativul şi titlul standardului. Observaţiile trebuie transmise pe adresa Asociaţiei de Standardizare din România până la termenul indicat după fiecare proiect, termen care reprezintă sfârşitul anchetei publice. ISO/IIW INSTITUTUL INTERNAŢIONAL DE SUDURĂ

ISO/DIS 25239-1 Friction stir welding -- Aluminium -- Part 1: Vocabulary Data limită de vot: 2008-01-31

ISO/DIS 25239-2 Friction stir welding -- Aluminium -- Part 2: Design of weld joints Data limită de vot: 2008-01-31

ISO/DIS 25239-3 Friction stir welding -- Aluminium -- Part 3: Qualification of welding operators Data limită de vot: 2008-01-31

ISO/DIS 25239-4 Friction stir welding -- Aluminium -- Part 4: Specification and qualification of welding procedures Data limită de vot: 2008-01-31

ISO/DIS 25239-5 Friction stir welding -- Aluminium -- Part 5: Quality and inspection requirements Data limită de vot: 2008-01-31

ISO/IEC/JTC 1 TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

ISO/IEC DIS 10995 Information technology -- Test method for the estimation of the archival lifetime of optical media Data limită de vot: 2008-01-13

ISO/IEC DIS 11002 Information Technology -- SNIA Multipath Management API Specification Data limită de vot: 2008-02-01

ISO/IEC FCD 11694-3 Identification cards -- Optical memory cards – Linear recording method -- Part 3: Optical properties and characteristics Data limită de vot: 2007-11-20

ISO/IEC FCD 13249-7 Information technology -- Database languages -- SQL multimedia and application packages -- Part 7: History Data limită de vot: 2007-11-01

ISO/IEC FCD 18013-3 Compliant driving licence -- Part 3: Access control, authentication and integrity validation. Data limită de vot: 2007-11-16

ISO/IEC FCD 19757-9 Information technology -- Document Schema Definition Languages (DSDL) -- Part 9: Datatype- and namespace-aware DTDs Data limită de vot: 2007-12-05

ISO/IEC DTR 24714-1 Cross-jurisdictional and societal aspects of implementation of biometric technologies -- Part 1: Guide to the accessibility, privacy and health and safety issues in the deployment of biometric systems for commercial application Data limită de vot: 2007-11-16

ISO/TC 5 ŢEVI DIN METALE FEROASE ŞI RACORDURI METALICE

ISO/DIS 2531 Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for water applications Data limită de vot: 2008-02-01

ISO/TC 12 MĂRIMI, UNITĂŢI, SIMBOLURI, FACTORI DE CONVERSIUNE

ISO/DIS 80000-9 Quantities and units -- Part 9: Physical chemistry and molecular physics Data limită de vot: 2008-01-22

ISO/TC 20 AERONAUTICĂ ŞI SPAŢIU

ISO/DIS 27025 Space systems -- Programme management -- Quality assurance requirements Data limită de vot: 2008-01-22

ISO/TC 22 VEHICULE RUTIERE

ISO/DIS 28981 Mopeds - Methods for setting the running resistance on a chassis dynamometer Data limită de vot: 2008-01-22

ISO/TC 23 TRACTOARE ŞI MATERIALE AGRICOLE ŞI FORESTIERE

ISO/DIS 22856.2 Equipment for crop protection -- Methods for the laboratory measurement of spray drift -- Wind tunnels Data limită de vot: 2007-11-01

ISO/TC 27 COMBUSTIBILI MINERALI SOLIZI

ISO/DIS 7404-2 Methods for the petrographic analysis of coals -- Part 2: Methods of preparing coal samples Data limită de vot: 2008-01-04

ISO/DIS 7404-3 Methods for the petrographic analysis of coals -- Part 3: Method of determining maceral group composition Data limită de vot: 2008-01-04

ISO/DIS 7404-5 Methods for the petrographic analysis of coals -- Part 5: Method of determining microscopically the reflectance of vitrinite Data limită de vot: 2008-01-04

ISO/TC 34 PRODUSE ALIMENTARE

ISO/DIS 5764 Milk -- Determination of freezing point -- Thermistor cryoscope method (Reference method) Data limită de vot: 2008-01-24

ISO/DIS 6495-1 Animal feeding stuffs -- Determination of water-soluble chlorides content -- Part 1: Titrimetric method Data limită de vot: 2008-01-25

Page 44: STANDARDIZARE NATIONALA

Buletinul Standardizării – Septembrie 2007

44

ISO/TC 35 VOPSELE ŞI LACURI

ISO/DIS 16773-4 Paints and varnishes -- Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) on high-impedance coated specimens -- Part 4: Examples of spectra of polymer-coated specimens Data limită de vot: 2008-01-31

ISO/TC 36 CINEMATOGRAFIE

ISO/DIS 26428-1 Digital cinema (D-cinema) distribution master -- Part 1: Image characteristics Data limită de vot: 2008-01-25

ISO/DIS 26428-2 Digital cinema (D-cinema) distribution master -- Part 2: Audio characteristics Data limită de vot: 2008-01-25

ISO/DIS 26428-3 Digital cinema (D-cinema) distribution master -- Part 3: Audio channel mapping and channel labeling Data limită de vot: 2008-01-25

ISO/DIS 26429-3 Digital cinema (D-cinema) packaging -- Part 3: Sound and picture track file Data limită de vot: 2008-01-25

ISO/DIS 26429-4 Digital cinema (D-cinema) packaging -- Part 4: MXF JPEG 2000 application Data limită de vot: 2008-01-25

ISO/DIS 26429-6 Digital cinema (D-cinema) packaging -- Part 6: MXF track file essence encryption Data limită de vot: 2008-01-25

ISO/DIS 26429-7 Digital cinema (D-cinema) packaging -- Part 7: Composition playlist Data limită de vot: 2008-01-25

ISO/DIS 26430-1 Digital cinema (D-cinema) operations -- Part 1: Key delivery message Data limită de vot: 2008-01-25

ISO/DIS 26430-2 Digital cinema (D-cinema) operations -- Part 2: Digital certificate Data limită de vot: 2008-01-25

ISO/DIS 26430-3 Digital cinema (D-cinema) operations -- Part 3: Generic extra-theater message format Data limită de vot: 2008-01-25

ISO/DIS 26431-1 Digital cinema (D-cinema) quality -- Part 1: Screen luminance level, chromaticity and uniformity Data limită de vot: 2008-01-25

ISO/DIS 26432-2 Digital source processing -- Part 2: Digital cinema (D-cinema) low frequency effects (LFE) channel audio characteristics Data limită de vot: 2008-01-25

ISO/TC 37 TERMINOLOGIE ŞI ALTE RESURSE LINGVISTICE

ISO/DIS 24613 Language resource management - Lexical markup framework (LMF) Data limită de vot: 2008-01-18

ISO/TC 38 TEXTILE

ISO/DIS 23606 Textiles -- Knitted fabrics -- Representation and pattern design Data limită de vot: 2008-01-17

ISO/TC 41 ROŢI ŞI CURELE (INCLUSIV CURELE TRAPEZOIDALE)

ISO/DIS 7590 Steel cord conveyor belts -- Methods for the determination of total thickness and cover thickness Data limită de vot: 2008-01-10

ISO/TC 43 ACUSTICĂ

ISO/DIS 3747 Acoustics -- Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure -- Comparison method in situ Data limită de vot: 2008-01-17

ISO/TC 44 SUDARE ŞI PROCEDEE CONEXE

ISO/DIS 15609-4 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials -- Welding procedure specification -- Part 4: Laser beam welding Data limită de vot: 2008-01-24

ISO/TC 45 ELASTOMERI ŞI PRODUSE PE BAZĂ DE ELASTOMERI

ISO/DIS 28641 Rubber compounding ingredients -- Organic chemicals -- General test methods Data limită de vot: 2008-01-15

ISO/TC 58 BUTELII PENTRU GAZ

ISO/DIS 25760 Gas cylinders -- Operational procedures for the safe removal of valves from gas cylinders Data limită de vot: 2008-01-24

ISO/TC 61 MATERIALE PLASTICE

ISO/DIS 6721-12 Plastics -- Determination of dynamic mechanical properties -- Part 12: Compressive vibration -- Non-resonance method Data limită de vot: 2008-02-04

ISO/TC 67 MATERIALE, ECHIPAMENT ŞI STRUCTURI MARINE PENTRU INDUSTRIILE PETROLULUI ŞI GAZELOR NATURALE

ISO/DIS 13623 Petroleum and natural gas industries -- Pipeline transportation systems Data limită de vot: 2008-01-18

ISO/DIS 13628-5 Petroleum and natural gas industries -- Design and operation of subsea production systems -- Part 5: Subsea umbilicals Data limită de vot: 2008-01-17

ISO/DIS 13678 Petroleum and natural gas industries -- Evaluation and testing of thread compounds for use with casing, tubing, line pipe and drill stem elements Data limită de vot: 2008-01-31

ISO/DIS 17078-3 Petroleum and natural gas industries -- Drilling and production equipment -- Part 3: Running, pulling and kick-over tools, and latches for side-pocket mandrels Data limită de vot: 2008-01-17

ISO/TC 84 DISPOZITIVE PENTRU ADMINISTRAREA PRODUSELOR MEDICALE ŞI CATETERE INTRAVASCULARE

ISO/DIS 20072 Aerosol drug delivery device design verification -- Requirements and test methods Data limită de vot: 2008-02-01

Page 45: STANDARDIZARE NATIONALA

Buletinul Standardizării – Septembrie 2007

45

ISO/TC 85 ENERGIE NUCLEARĂ

ISO/DIS 2889 Sampling airborne radioactive materials from the stacks and ducts of nuclear facilities Data limită de vot: 2008-01-18

ISO/TC 89 PLĂCI PE BAZĂ DE LEMN

ISO/DIS 27528 Wood-based panels -- Determination of resistance to axial withdrawal of screws Data limită de vot: 2008-02-01

ISO/TC 92 SECURITATE LA INCENDIU

ISO/DIS 27368 Analysis of blood for asphyxiant toxicants – Carbon monoxide and hydrogen cyanide Data limită de vot: 2008-01-04

ISO/TC 107 ACOPERIRI METALICE ŞI ALTE ACOPERIRI ANORGANICE

ISO/DIS 27831-1 Metallic and other inorganic coatings -- Cleaning and preparation of metal surfaces -- Part 1: Ferrous metals and alloys Data limită de vot: 2008-01-22

ISO/DIS 27831-2 Metallic and other inorganic coatings -- Cleaning and preparation of metal surfaces -- Part 2: Non-Ferrous metals and alloys Data limită de vot: 2008-01-22

ISO/TC 108 VIBRAŢII ŞI ŞOCURI MECANICE

ISO/DIS 2041 Mechanical vibration, shock and condition monitoring -- Vocabulary Data limită de vot: 2008-01-08 ISO/DIS 18436-6.2 Condition monitoring and diagnostics of machines -- Requirements for training and certification of personnel – Part 6: Acoustic emission Data limită de vot: 2007-10-30

ISO/TC 121 ECHIPAMENTE PENTRU ANESTEZIE ŞI REANIMARE

ISO/DIS 27427 Anaesthetic and respiratory equipment -- Nebulizing systems and components Data limită de vot: 2008-02-02

ISO/TC 122 AMBALAJE

ISO/DIS 4180 Packaging -- Complete, filled transport packages -- General rules for the compilation of performance test schedules Data limită de vot: 2008-01-15

ISO/TC 126 TUTUN ŞI PRODUSE DIN TUTUN

ISO 4387:2000/DAmd 1 Data limită de vot: 2008-01-29

ISO/DIS 15592-3 Fine-cut tobacco and smoking articles made from it -- Methods of sampling, conditioning and analysis -- Part 3: Determination of total particulate matter of smoking articles using a routine analytical smoking machine, preparation for the determination of water and nicotine, and calculation of nicotine-free dry particulate matter Data limită de vot: 2008-01-07

ISO/TC 127 MAŞINI DE TERASAMENT

ISO/DIS 7131 Earth-moving machinery -- Loaders -- Terminology and commercial specifications Data limită de vot: 2008-01-29

ISO/DIS 7135 Earth-moving machinery -- Hydraulic excavators -- Terminology and commercial specifications Data limită de vot: 2008-01-29

ISO/TC 131 SISTEME HIDRAULICE ŞI PNEUMETICE

ISO/DIS 6099 Fluid power systems and components -- Cylinders -- Identification code for mounting dimensions and mounting types Data limită de vot: 2008-01-18

ISO/TC 138 ŢEVI, FITINGURI ŞI ROBINETE DE MATERIALE PLASTICE PENTRU TRANSPORTUL FLUIDELOR

ISO/DIS 8521 Plastics piping systems -- Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes -- Test methods for the determination of the apparent initial circumferential tensile strength Data limită de vot: 2008-01-29 ISO/DIS 11413 Plastics pipes and fittings -- Preparation of test piece assemblies between a polyethylene (PE) pipe and an electrofusion fitting Data limită de vot: 2008-01-18

ISO/DIS 11414 Plastics pipes and fittings -- Preparation of polyethylene (PE) pipe/pipe or pipe/fitting test piece assemblies by butt fusion Data limită de vot: 2008-01-18

ISO/TC 147 CALITATEA APEI

ISO/DIS 25101 Water quality -- Determination of perfluorooctanesulfonate (PFOS) and perfluorooctanoate (PFOA) -- Method for unfiltered samples using solid phase extraction and liquid chromatography/mass spectrometry Data limită de vot: 2008-01-08

ISO/TC 150 IMPLANTURI CHIRURGICALE

ISO/DIS 14242-3 Implants for surgery -- Wear of total hip-joint prostheses – Part 3: Loading and displacement parameters for orbital bearing type wear testing machines and corresponding environmental conditions for test Data limită de vot: 2008-01-04

ISO/TC 160 STICLĂ PENTRU CONSTRUCŢII

ISO/DIS 1288-1.2 Glazing in building -- Determination of the bending strength of glass -- Part 1: Fundamentals of testing glass Data limită de vot: 2008-01-03

ISO/DIS 1288-2.2 Glazing in building -- Determination of the bending strength of glass -- Part 2: Coaxial double-ring test on flat specimens with large test surface areas Data limită de vot: 2008-01-03

ISO/DIS 1288-3.2 Glazing in building -- Determination of the bending strength of glass -- Part 3: Test with specimen supported at two points (four-point bending) Data limită de vot: 2008-01-03

ISO/DIS 1288-4.2 Glazing in building -- Determination of the bending strength of glass -- Part 4: Testing of channel-shaped glass Data limită de vot: 2008-01-03

ISO/DIS 1288-5.2 Glazing in building -- Determination of the bending strength of glass -- Part 5: Coaxial double-ring test on flat specimens with small test surface areas Data limită de vot: 2008-01-03

Page 46: STANDARDIZARE NATIONALA

Buletinul Standardizării – Septembrie 2007

46

ISO/DIS 14439 Glass in building -- Assembly rules -- Glazing wedges Data limită de vot: 2008-01-17

ISO/TC 171 APLICAŢII ÎN GESTIUNEA DOCUMENTELOR

ISO/DIS 23868 Document management -- Monitoring and verification of information stored on 130 mm optical media Data limită de vot: 2008-01-29

ISO/TC 178 ASCENSOARE, SCĂRI RULANTE, TROTUARE RULANTE

ISO/DIS 4190-1 Lift (Elevator) installation -- Part 1: Class I, II, III and VI lifts Data limită de vot: 2008-01-29

ISO/TC 184 SISTEME DE AUTOMATIZĂRI INDUSTRIALE ŞI STRUCTURI DE INTEGRARE

ISO/DIS 10303-45 Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 45: Integrated generic resource: Material and other engineering properties Data limită de vot: 2008-01-08

ISO/TC 192 TURBINE CU GAZ

ISO/DIS 2314 Gas turbines -- Acceptance tests Data limită de vot: 2008-01-18

ISO/TC 213 SPECIFICAŢII ŞI VERIFICĂRI DIMENSIONALE ŞI GEOMETRICE ALE PRODUSELOR

ISO/DIS 25178-6 Geometrical product specifications (GPS) -- Surface texture: Areal -- Part 6: Classification of methods for measuring surface texture Data limită de vot: 2008-01-19

ISO/DIS 25178-601 Geometrical product specifications (GPS) -- Surface texture: Areal -- Part 601: Nominal characteristics of contact (stylus) instruments Data limită de vot: 2008-01-19

ISO/DIS 25178-602 Geometrical product specifications (GPS) -- Surface texture: Areal -- Part 602: Nominal characteristics of non-contact (confocal chromatic probe) instruments Data limită de vot: 2008-01-19

ISO/TC 215 INFORMATICĂ MEDICALĂ

ISO/DIS 13606-2 Health informatics -- Electronic health record communication -- Part 2: Archetype interchange specification Data limită de vot: 2008-01-19

ISO/TC 226 MATERIALE PENTRU PRODUCEREA ALUMINIULUI BRUT

ISO 12986-2:2005/DAmd 1 Data limită de vot: 2008-01-08

Page 47: STANDARDIZARE NATIONALA

CENTRUL PENTRU SCHIMB DE INFORMAŢII PENTRU STANDARDE

În prezenta rubrică sunt publicate notificările referitoare la standarde, adresate

Secretariatului OMC sub incidenţa Acordului referitor la Barierele Tehnice în Calea Comerţului (TBT)

Totodată, rubrica răspunde şi obligaţiilor referitoare la transparenţă menţionate în art. 2 al Acordului TBT.

Notificări referitoare la proiecte de standarde primite de la

secretariatul OMC până la data de 18.09.2007

TAILANDA THA/234 – Draft TIS for synthetic dyestuffs THA/235 – TIS 2315 – 2549 (2006) Heavy motor vehicles equipped with compression

ignition engines: safety requirements: emission from engine, level 4 THA/239 – TIS 1515-2550 (2007) Safety of household and similar electrical appliances –

particular requirements for kitchen machines THA/240 – TIS 1555-2550 (2007) Safety of household and similar electrical appliances –

Part 2: Particular requirements for electric shavers, hair clippers and similar appliances

THA/241 – TIS 2350-2550 (2007) Motorcycles: Safety requirements: emission from engine, level 6

UGANDA

UGA/1 - Compulsory standards for switches for household and similar fixed-electrical

installations, low voltage switch gear control, switches for appliances and fuses UGA/2 – Compulsory standards for wood, timber and timber products UGA/3 – Compulsory standards steel products for construction industry UGA/4 – Compulsory Uganda standards related to the performance of stabilized power

supply and uninterruptible power systems UGA/5 – Compulsory standards for roofing materials UGA/6 – Compulsory Ugandan standards for power transformers UGA/7 – The product standards and codes of practice to be complied with by the

manufacturers of vegetable oil from various plants UGA/8 – Compulsory standards for nutrition and special dietary foods UGA/9 – Standard to be adhered to during the production of milk and milk products UGA/10 – Compulsory standards for information technology and telecommunication UGA/11 – Compulsory standards for gas volume meters, clinical thermometers, non-

invasive mechanical shygmomanometers, medical syringes UGA/12 – Compulsory standards for household appliances UGA/13 – Compulsory standards for boxes and enclosures for electrical accessories for

household and similar fixed electrical installations UGA/14 – Compulsory standards for cereals, grains and related products

Page 48: STANDARDIZARE NATIONALA

STATUL QATAR QAT/17 - Aerosol household insecticide Gulf Standard

FILIPINE PHL/88 – Mandatory Philippine national standard for ceramic tiles – Definitions,

classification, characteristics and marking Responsabil OMC / ASRO – Diana Dorobanţu e-mail: [email protected]; Tel/Fax: 316.99.74