STANDARDE PENTRU OBبڑINEREA ATESTATULUI ... - Pagina 4 din 20 27. Bercea, Lucian, Statutul...

download STANDARDE PENTRU OBبڑINEREA ATESTATULUI ... - Pagina 4 din 20 27. Bercea, Lucian, Statutul dreptului

of 20

 • date post

  24-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of STANDARDE PENTRU OBبڑINEREA ATESTATULUI ... - Pagina 4 din 20 27. Bercea, Lucian, Statutul...

 • Pagina 1 din 20

  STANDARDE PENTRU OBȚINEREA ATESTATULUI DE ABILITARE

  LISTĂ INDICATORI

  CANDIDAT: LUCIAN BERCEA

  Indicatori precizati în Anexa Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3697

  din 10 aprilie 2012, publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 299/07.05.2012

  Criteriu Denumirea criteriului Standardul minimal

  pentru obținerea

  atestatului de abilitare

  Standard în cazul

  candidatului

  C1 Numărul de cărţi Cel puţin 4 cărţi, din

  care:

  - cel puţin 3 cărţi sunt

  cărţi de autor (restul

  pot fi realizate în

  colectiv);

  - cel puţin 2 cărţi sunt

  realizate după

  obţinerea titlului de

  doctor.

  6 cărţi

  3 cărţi de autor

  3 cărţi în coautorat

  4 cărţi după obţinerea

  titlului de doctor

  6 cărți, dintre care 3 cărți de autor și 3 cărți în coautorat, 4 cărţi după obţinerea titlului de doctor:

  1. Bercea, Lucian, Drept bancar. Curs universitar, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014, ISBN

  978-606-673-346-5, 227 p. (carte de autor, după obținerea titlului de doctor)

  2. Bercea, Lucian, Drept bancar. Studii, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014, ISBN 978-606-

  673-326-7, 286 p. (carte de autor, după obținerea titlului de doctor)

  3. Bercea, Lucian, Banii şi băncile. O perspectivă juridică, Ed. Universităţii de Vest, Timişoara,

  2006, ISBN 973-7608-83-b, 345 p. (carte de autor, după obținerea titlului de doctor)

  4. Motica, Radu I., Bercea, Lucian, Drept comercial român, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2005,

  ISBN 973-588-936-6, 426 p. (carte în coautorat, după obținerea titlului de doctor)

  5. Motica, Radu I., Bercea, Lucian, Drept comercial român şi drept bancar, Ed. Lumina Lex,

  Bucureşti, 2001, ISBN 973-588-352-x, vol. I – Drept comercial român, 415 p. (carte în

  coautorat, anterior obținerii titlului de doctor)

  6. Motica, Radu I., Bercea, Lucian, Drept comercial român şi drept bancar, Ed. Lumina Lex,

  Bucureşti, 2001, ISBN 973-588-352-x, vol. II - Drept bancar, 276 p. (carte în coautorat,

  anterior obținerii titlului de doctor)

 • Pagina 2 din 20

  C2 Numărul de

  articole/studii

  publicate în reviste

  cotate ISI, în reviste cu

  prestigiu recunoscut în

  domeniul ştiinţelor

  juridice sau în reviste

  indexate în baze de

  date internaţionale

  recunoscute

  ≥ 25 30

  30 de articole/studii publicate în reviste cu prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice sau

  în reviste indexate în baze de date internaţionale recunoscute:

  1. Bercea, Lucian, Noi standarde de comportament în afaceri? Business judgment rule şi

  răspunderea administratorilor pentru insolvenţa societăţilor comerciale, în Curierul Judiciar

  nr. 7/2014, pp. 412-417.

  2. Bercea, Lucian, Adnotări la Kásler c. OTP Jelzálogbank. Cheie de lectură a unei hotărâri a

  Curții de Justiție a Uniunii Europene privind clauzele abuzive în contractele de credit de

  consum, în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 5/2014, pp. 32-48.

  3. Bercea, Lucian, Ethics in banking post-CRD IV. The perspective of the National Bank of

  Romania Regulation no. 5/2013 on prudential requirements for credit institutions, în Central

  Bank Journal of Law and Finance, nr. 1/2014.

  4. Bercea, Lucian, Efectele erga omnes ale hotărârilor judecătorești pronunțate în acţiunile în

  eliminarea clauzelor abuzive din contractele standard de consum, în Revista Română de Drept

  al Afacerilor nr. 7/2013, pp. 41-50.

  5. Bercea, Lucian, Configurarea contractelor standard. O aplicaţie la noile acţiuni în eliminarea

  clauzelor abuzive din contractele de consum, în Curierul Judiciar nr. 6/2013, pp. 347-351.

  6. Bercea, Lucian, Scrisoarea de garanţie bancară ca formă a creditului bancar, în Revista

  Română de Drept al Afacerilor nr. 4/2013, pp. 115-130.

  7. Bercea, Lucian, Acţiunile colective în eliminarea clauzelor abuzive din contractele standard de

  consum. Cui prodest?, în Revista Română de Drept Privat nr. 3/2013, pp. 24-36.

  8. Bercea, Lucian, Creditul bancar la impactul cu noul Cod civil român, în Revista de Știinţe

  Juridice nr. 2/2012, pp. 9-16.

  9. Bercea, Lucian, Supraîndatorarea consumatorului de credite: concept echivoc, soluţii lacunare,

  în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 7/2012, pp. 143-152.

  10. Bercea, Lucian, Supraîndatorarea consumatorului de credite. Cauze, efecte, soluţii, în Revista

  de Drept Bancar şi Financiar nr. 1/2012, pp. 30-34.

 • Pagina 3 din 20

  11. Bercea, Lucian, Fundamentele constituţionale ale protecţiei consumatorului, în Pandectele

  Române nr. 12/2011, pp. 34-51.

  12. Bercea, Lucian, Business Judgment Rule and the Romanian Legal Culture, în Romanian Journal

  of Comparative Law nr. 1/2011, pp. 80-94.

  13. Bercea, Lucian, Intervenţia publică asupra sistemului bancar: între too big to fail şi too big to

  let fail, în Pandectele Române nr. 2/2011, pp. 49-62.

  14. Bercea, Lucian, Consumer Credit: a Comparison between the Right of Withdrawal from the

  Credit Agreement and the Right of Early Repayment of the Credit, în Diritto e Politiche

  dell'Unione Europea, G. Giapichelli Editore, Torino, Italia, nr. 1/2009, pp. 3-20, ISBN 978-88-

  348-9362-3.

  15. Bercea, Lucian, Creditul pentru consum: comparaţie între retragerea consumatorului din

  contract şi rambursarea anticipată a creditului, în Pandectele Române nr. 10/2009, pp. 59-79.

  16. Bercea, Lucian, Natura juridică a condiţiilor generale de bancă, în Pandectele Române nr.

  8/2008, pp. 17-24.

  17. Bercea, Lucian, Regula judecăţii de afaceri: despre noul regim al răspunderii administratorilor

  societăţilor pe acţiuni, în Pandectele Române nr. 8/2007, pp. 26-38.

  18. Bercea, Lucian, Deficitul democratic în societăţile comerciale. Implicaţiile reformei legislaţiei

  societare, în Pandectele Române, Supliment 2007, pp. 539-549.

  19. Bercea, Lucian, Regula judecăţii de afaceri: despre involuţia instituţiei înainte de naşterea sa,

  în Pandectele Române nr. 6/2006, pp. 159-166.

  20. Bercea, Lucian, Regula judecăţii de afaceri: un transplant legal imposibil, în Pandectele

  Române nr. 3/2006, pp. 201-208.

  21. Bercea, Lucian, Efectele juridice ale denominării monedei naţionale, în Dreptul nr. 3/2006, pp.

  35-63.

  22. Bercea, Lucian, Despre bani în dreptul penal, în Analele Universităţii de Vest din Timişoara,

  Seria Drept, nr. 1/2006, pp. 68-78

  23. Bercea, Lucian, Independenţa băncii centrale: un subiect care părea închis, în Revista de Drept

  Comercial nr. 7-8/2004, pp. 300-309.

  24. Bercea, Lucian, Evoluţii în structura sistemului bancar din România, în Revista de Drept

  Comercial nr. 4/2004, pp. 248-257.

  25. Bercea, Lucian, Sistemul de evidenţă şi publicitate a instituţiilor de credit, în Revista de Drept

  Comercial nr. 10/2003, pp. 148-155.

  26. Bercea, Lucian, Acţiunile şi acţionarii băncilor, în Revista de Drept Comercial nr. 7-8/2003,

  pp. 356-366.

 • Pagina 4 din 20

  27. Bercea, Lucian, Statutul dreptului bancar, în Revista de Drept Comercial nr. 6/2003, pp. 130-

  136.

  28. Bercea, Lucian, Graţiere. Neconstituţionalitate, în Revista de Drept Penal nr. 2/2003, pp. 81-

  84.

  29. Bercea, Lucian, Constituirea societăţilor bancare, în Revista de Drept Comercial nr. 12/2001,

  pp. 100-125.

  30. Bercea, Lucian, Infracţiunile prevăzute în Legea bancară nr. 58/1998, în Revista de Drept Penal

  nr. 4/1999, pp. 47-56.

  C3 Numărul de

  articole/studii

  publicate în reviste

  cotate ISI, în reviste cu

  prestigiu recunoscut în

  domeniul ştiinţelor

  juridice sau în reviste

  indexate în baze de

  date internaţionale

  recunoscute, publicate

  după obţinerea titlului

  de doctor

  ≥ 15 23

  23 de articole/studii publicate în reviste cu prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice sau

  în reviste indexate în baze de date internaţionale recunoscute, publicate după obţinerea titlului de

  doctor:

  1. Bercea, Lucian, Noi standarde de comportament în afaceri? Business judgment rule şi

  răspunderea administratorilor pentru insolvenţa societăţilor comerciale, în Curierul Judiciar

  nr. 7/2014, pp. 412-417.

  2. Bercea, Lucian, Adnotări la Kásler c. OTP Jelzálogbank. Cheie de lectură a unei hotărâri a

  Curții de Justiție a Uniunii Europene privind clauzele abuzive în contractele de credit de

  consum, în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 5/2014, pp. 32-48.

  3. Bercea, Lucian, Ethics in banking post-CRD IV. The perspective of the National Bank of

  Romania Regulation no. 5/2013 on prudential requirements for credit institutions, în Central

  Bank Journal of Law and Finance, nr. 1/2014.

  4. Bercea, Lucian, Efectele erga omnes ale hotărârilor judecătorești pronunțate în ac