STANDARD DE PREGؤ‚TIRE PROFESIONALؤ‚ 2020. 7. 27.آ  Calificarea profesionalؤƒ: Tinichigiu...

download STANDARD DE PREGؤ‚TIRE PROFESIONALؤ‚ 2020. 7. 27.آ  Calificarea profesionalؤƒ: Tinichigiu vopsitor auto

of 48

 • date post

  25-Jan-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of STANDARD DE PREGؤ‚TIRE PROFESIONALؤ‚ 2020. 7. 27.آ  Calificarea profesionalؤƒ: Tinichigiu...

 • Domeniul de pregătire profesională: Mecanică Nivel: 3 Calificarea profesională: Tinichigiu vopsitor auto 1

  MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

  CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A

  ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

  Anexa nr. 2 la OMENCS nr. 4121 din 13.06.2016

  STANDARD DE PREGĂTIRE

  PROFESIONALĂ

  Calificarea profesională:

  TINICHIGIU VOPSITOR AUTO

  Nivel 3

  Domeniul de pregătire profesională: Mecanică

  2016

  Acest standard de pregătire profesională a fost elaborat în cadrul proiectului “Curriculum Revizuit în

  Învăţământul Profesional şi Tehnic (CRIPT)”, ID 58832.

  Proiectul a fost finanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN

  Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

  Axa prioritară:1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe

  cunoaştere”

  Domeniul major de intervenţie 1.1 “Accesul la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”

 • Domeniul de pregătire profesională: Mecanică

  Nivel: 3

  Calificarea profesională: Tinichigiu vopsitor auto 2

  GRUPUL DE LUCRU:

  Bărbălau Georgeta profesor inginer, gradul I, Colegiul Tehnic „D. Leonida”,

  Bucureşti

  Anastasiu Nicoleta profesor inginer, gradul I, Colegiul Tehnic „Radu Negru”,

  Galați

  Barbu Gheorghe profesor, gradul I, Liceul Tehnologic de Transporturi Auto,

  Craiova

  Burdușel Daniela

  Gabriela

  profesor inginer, gradul I, Colegiul Tehnic Mecanic Grivița,

  București

  Călinescu Carmen

  Felicia Olivia

  profesor inginer, gradul I, Colegiul Tehnic de Aeronautică

  „Henri Coandă”, București

  Filip Melania profesor inginer, gradul I, Colegiul Tehnic „Mircea Cristea”,

  Brașov

  Gaidoş Nicoleta

  profesor inginer, gradul I, Colegiul Tehnic „Mircea cel

  Bătrân”, Bucureşti

  Ghețu Camelia Carmen profesor inginer gradul I, Colegiul Tehnic „Mircea cel

  Bătrân”, Bucureşti

  Gordin Stoica Anca profesor inginer, gradul I, Colegiul UCECOM “Spiru Haret”,

  București

  Ionică Maria profesor inginer, gradul I, Liceul Tehnologic „Astra” Pitești

  Melnic Alina profesor, gradul I, Liceul Tehnologic de Transporturi Auto,

  Timişoara

  Mihailov Valentina profesor inginer, gradul I, Colegiul Tehnic Energetic,

  București

  Osain Angela profesor inginer, gradul I, Liceul Tehnologic de Transporturi

  Auto, Timişoara

  Petroiu Carmen profesor inginer, gradul I, Liceul Tehnologic “Constantin

  Brâncoveanu”, Târgoviște

  Rudnic Mona-Aliss profesor inginer, gradul I, Colegiul Tehnic ”Dinicu

  Golescu”, București

  Salai Maria profesor inginer, gradul I, Colegiul Tehnic Reșița

  Sandu Elena profesor inginer, gradul I Liceul de Transporturi, Ploiești

  COORDONARE CNDIPT:

  ANGELA POPESCU - Inspector de specialitate/ Expert curriculum

 • Domeniul de pregătire profesională: Mecanică

  Nivel: 3

  Calificarea profesională: Tinichigiu vopsitor auto 3

  I. NOTĂ INTRODUCTIVĂ

  Titlul calificării: Tinichigiu vopsitor auto

  Descrierea succintă a calificării: ”Tinichigiul vopsitor auto” este capabil să repare şi să

  vopsească caroseriile autovehiculului. Absolvenții acestei calificări profesionale trebuie să aibă

  cunoştinţe temeinice de sudură, trebuie să cunoască natura materialelor (rezistenţele şi punctele

  critice) şi cunoaşterea diverselor tipuri de caroserii. De asemenea aceștia trebuie să dea dovadă

  de operativitate şi să aibă o bună colaborare cu clienţii oferind sfaturi competente în domeniul

  mentenanţei autovehiculului. Absolvenții vor dobândi cunoștințele și abilităţile necesare

  conducerii automobilului.

  Ocupaţii COR * (Clasificarea Ocupațiilor din România) ce pot fi practicate, inclusiv

  codurile din COR:

  - Vopsitor auto – 713205; - Tinichigiu carosier – 721303.

  * NOTĂ: Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate, este dată cu titlu de exemplu.

  Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de

  același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

  Lista unităților de rezultate ale învățării:

   Unităţi de rezultate ale învăţării tehnice generale

  1. Realizarea schiţei piesei mecanice în vederea executării ei

  2. Realizarea pieselor prin operaţii de lăcătuşărie generală

  3. Montarea organelor de mașini în subansambluri mecanice

  4. Măsurarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale

  5. Realizarea desenului tehnic pentru organe de mașini

  6. Realizarea asamblărilor mecanice

   Unităţi de rezultate ale învăţării tehnice specializate

  7. Construcţia şi funcţionarea automobilului

  8. Întreţinerea si repararea elementelor de caroserie

  9. Conducerea automobilului

  10. Vopsirea elementelor de caroserie

  Competențele cheie, vizate de calificarea descrisă prin standardul de pregătire profesională,

  specifice celor 8 domenii de competențe cheie descrise prin LEN nr. 1/2011, sunt integrate în

  unitățile de rezultate ale învățării tehnice generale sau specializate, așa cum sunt prezentate în

  rezultatele învățării descrise în continuare, pentru fiecare unitate de rezultate ale învățării.

  Acestea sunt evidențiate cu caractere italice.

  Nivelul de calificare conform Cadrului național al calificărilor – 3

  Oportunități la finalizarea programului de formare: angajarea pe piața muncii în una din

  ocupațiile specificate sau continuarea studiilor într-o calificare de nivel superior.

 • Domeniul de pregătire profesională: Mecanică

  Nivel: 3

  Calificarea profesională: Tinichigiu vopsitor auto 4

  II. TABEL DE CORELARE A UNITĂŢILOR DE REZULTATE ALE ÎNVĂŢĂRII (URÎ) CU UNITĂŢILE DE COMPETENȚĂ/COMPETENŢE SPECIFICE

  OCUPAŢIILOR CARE POT FI PRACTICATE

  URÎ -

  Calificarea din ÎPT -

  Tinichigiu vopsitor

  auto

  Competenţele profesionale

  din Standardul Ocupaţional

  (SO) Vopsitor industrial

  Competenţele profesionale din

  Standardul Ocupaţional (SO)

  Tinichigiu auto

  1. Realizarea schiţei

  piesei mecanice în

  vederea executării ei

   Aplicarea procedurilor de calitate

   Completarea şi transmiterea documentelor specifice

  2. Realizarea pieselor

  prin operaţii de

  lăcătuşerie generală

   Aplicarea prevederilor legale referitoare la

  sănătatea si securitatea în

  munca și în domeniul

  situaţiilor de urgență

   Aplicarea procedurilor de calitate

   Organizarea locului de muncă

   Asigurarea cu piese de schimb şi materiale a locului de muncă

   Alegerea sculelor, dispozitivelor şi verificatoarelor

  3. Montarea

  organelor de mașini

  în subansambluri

  mecanice

   Aplicarea prevederilor legale referitoare la

  sănătatea si securitatea în

  munca și în domeniul

  situaţiilor de urgență

   Aplicarea procedurilor de calitate

   Organizarea locului de muncă

   Alegerea sculelor, dispozitivelor şi verificatoarelor

   Planificarea activităţii proprii  Aplicarea normelor de protecţie a muncii şi prevenire şi stingere a

  incendiilor

   Asigurarea cu piese de schimb şi materiale a locului de muncă

  4. Măsurarea

  mărimilor tehnice

  specifice proceselor

  industriale

   Verificarea calităţii lucrărilor executate se

  realizează, utilizând corect

  dispozitivele şi

  verificatoarele specifice

  necesare

   Controlul încadrării în cotele de gabarit

   Verificarea toleranţelor de montaj

  5. Realizarea

  desenului tehnic

  pentru organe de

  mașini

   Procedurile tehnice de asigurare a calităţii

  lucrărilor sunt aplicate

  respectând precizările din

  documentaţia tehnică

  specifică

   Completarea şi transmiterea documentelor specifice

  6. Realizarea

  ansamblărilor

  mecanice

   Aplicarea prevederilor legale referitoare la

  sănătatea si securitatea în

  munca și în domeniul

  situaţiilor de urgență

   Aplicarea procedurilor de

   Dezasamblarea şi asamblarea reperelor nedemontabile

   Verificarea asamblărilor prin sudură

 • Domeniul de pregătire profesională: Mecanică

  Nivel: 3

  Calificarea profesională: Tinichigiu vopsitor auto 5

  calitate

   Organizarea locului de muncă

  7. Construcția și

  funcționarea

  automobilului

  8. Întreţinerea şi

  repararea

  elementelor