Ssiteme Informationale Economice.ppt

21
Sisteme Informaţionale Economice SIE

Transcript of Ssiteme Informationale Economice.ppt

Page 1: Ssiteme Informationale Economice.ppt

7/27/2019 Ssiteme Informationale Economice.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/ssiteme-informationale-economiceppt 1/21

Sisteme Informaţionale Economice

SIE

Page 2: Ssiteme Informationale Economice.ppt

7/27/2019 Ssiteme Informationale Economice.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/ssiteme-informationale-economiceppt 2/21

Conceptul de sistem.Analiza sistemică 

Definitii: sistem, structură, stare 

Metoda unei ştiinţe aplicate alteiştiinţe: teoria structuralistă,

cibernetică, fizică, psihologie,matematică etc. 

Page 3: Ssiteme Informationale Economice.ppt

7/27/2019 Ssiteme Informationale Economice.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/ssiteme-informationale-economiceppt 3/21

Sistem - subsisteme

Sistemul economiei mondiale

Sistemul economieinaţionale 

Sistemul de ramură 

Sistemul desubramură 

Organizaţia economică 

tradiţională 

Page 4: Ssiteme Informationale Economice.ppt

7/27/2019 Ssiteme Informationale Economice.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/ssiteme-informationale-economiceppt 4/21

Comportamentulsistemelor

Principiul “cutiei negre”  

S

Intrări  Ieşiri 

Page 5: Ssiteme Informationale Economice.ppt

7/27/2019 Ssiteme Informationale Economice.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/ssiteme-informationale-economiceppt 5/21

Intr ări Prelucrare - Transformare Ieşiri

Resurse,

materii prime

Transformare,

producţie

Rezultate, profit

reinvestit

Date de

intrare

Proceduri de

prelucrare

Rezultate,

date de ieşire

Intr ări Prelucrare - Transformare Ieşiri

Resurse,

materii prime

Transformare,

producţie

Rezultate, profit

reinvestit

Date de

intrare

Proceduri de

prelucrare

Rezultate,

date de ieşire

Page 6: Ssiteme Informationale Economice.ppt

7/27/2019 Ssiteme Informationale Economice.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/ssiteme-informationale-economiceppt 6/21

Intr ări Prelucrare - Transformare Ieşiri

Control

Frontiera sistemului – Interacţiunea cu alte sisteme

Mediul externMediul extern

Page 7: Ssiteme Informationale Economice.ppt

7/27/2019 Ssiteme Informationale Economice.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/ssiteme-informationale-economiceppt 7/21

Clasificareasistemelor

După natură:

-Sisteme naturale (exp:organismele vii)

-Sisteme elaborate

-Tehnice

-Economice

-Conceptuale

Page 8: Ssiteme Informationale Economice.ppt

7/27/2019 Ssiteme Informationale Economice.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/ssiteme-informationale-economiceppt 8/21

Clasificareasistemelor

După modul de funcţionare:

-Sisteme deschise

(/E nu influenţează I/) -Sisteme închise

(/E influenţează I/) 

După comportament:

-Sisteme deterministe

-Sisteme probabilistice

Page 9: Ssiteme Informationale Economice.ppt

7/27/2019 Ssiteme Informationale Economice.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/ssiteme-informationale-economiceppt 9/21

Suport pentruSuport pentru

avantajeleavantajele

strategicestrategice

Suport pentruSuport pentru

managementulmanagementul

luării deciziilor luării deciziilor 

Suport pentruSuport pentru

operaoperaţţiileiile

de afaceride afaceri

Page 10: Ssiteme Informationale Economice.ppt

7/27/2019 Ssiteme Informationale Economice.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/ssiteme-informationale-economiceppt 10/21

Sisteme informaţionaleSisteme informaţionale

OperaţionaleOperaţionale

ManagerialeManageriale

Funcţiunile întreprinderiiFuncţiunile întreprinderii

Procesarea

tranzacţiilorProcesareatranzacţiilor

Controlul

proceselorControlul

proceselor

Birotică şicomunicaţii

Birotică şi

comunicaţii

RaportareRaportare

Suport pentru

deciziiSuport pentru

decizii

Informaţionaleexecutive

Informaţionale

executive

MarketingMarketing

FinanciarFinanciar

Contabilitate etc.Contabilitate etc.

Sisteme informaţionaleSisteme informaţionale

OperaţionaleOperaţionale

ManagerialeManageriale

Funcţiunile întreprinderiiFuncţiunile întreprinderii

Procesarea

tranzacţiilorProcesareatranzacţiilor

Controlul

proceselorControlul

proceselor

Birotică şicomunicaţii

Birotică şi

comunicaţii

RaportareRaportare

Suport pentru

deciziiSuport pentru

decizii

Informaţionaleexecutive

Informaţionale

executive

MarketingMarketing

FinanciarFinanciar

Contabilitate etc.Contabilitate etc.

Sisteme informaţionaleSisteme informaţionale

OperaţionaleOperaţionale

ManagerialeManageriale

Funcţiunile întreprinderiiFuncţiunile întreprinderii

Procesarea

tranzacţiilorProcesareatranzacţiilor

Controlul

proceselorControlul

proceselor

Birotică şicomunicaţii

Birotică şi

comunicaţii

RaportareRaportare

Suport pentru

deciziiSuport pentru

decizii

Informaţionaleexecutive

Informaţionale

executive

MarketingMarketing

FinanciarFinanciar

Contabilitate etc.Contabilitate etc.

Page 11: Ssiteme Informationale Economice.ppt

7/27/2019 Ssiteme Informationale Economice.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/ssiteme-informationale-economiceppt 11/21

Managementul

vânzărilor 

Costumer Relationship

Management (CRM)

Automatizarea activităţii

de desfacereMarketing interactiv

Cercetări de piaţă

şi previziuni Promovare şi publicitate

Managementul

producţiei

Sisteme informaţionale

pentru marketing

Page 12: Ssiteme Informationale Economice.ppt

7/27/2019 Ssiteme Informationale Economice.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/ssiteme-informationale-economiceppt 12/21

Planificarefinanciar ă

 ÎntocmireaBVC

Managementulinvestiţiilor 

Cashmanagement

Sisteme informaţionalefinanciare

Page 13: Ssiteme Informationale Economice.ppt

7/27/2019 Ssiteme Informationale Economice.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/ssiteme-informationale-economiceppt 13/21

Terminal la punctulTerminal la punctul

de vânzarede vânzareCalculator centralCalculator central StaStaţţie de lucruie de lucru

Tranzac ţii de vânzări Răspunsuri de control Tranzac ţii de vânzări 

Răspunsuri de control 

Procesarea tranzac ţ i i lor 

Actu al izarea BD Procesare intero gare/ 

r ăspuns 

Procesarea tranzac ţ i i lor 

Ac tualizarea BD 

Procesare intero gare/ 

r ăspuns 

Interogări şi af i şări 

Interogări şi af i şări 

BD pentru

inventariere

BDBD pentrupentru

inventariereinventariereBD pentru

client

BDBD pentrupentru

clientclientBD pentru

vânzări

BDBD pentrupentru

vânzărivânzări

Page 14: Ssiteme Informationale Economice.ppt

7/27/2019 Ssiteme Informationale Economice.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/ssiteme-informationale-economiceppt 14/21

Organizaţia economică – sistem cibernetic

Reglare / Feedback / Conexiune inversă 

S

X Y

Z - obiective

Page 15: Ssiteme Informationale Economice.ppt

7/27/2019 Ssiteme Informationale Economice.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/ssiteme-informationale-economiceppt 15/21

Dezvoltare

Conceptefundamentale

Management

Aplicaţii

Tehnologii

Dezvoltare

Conceptefundamentale

Management

Aplicaţii

Tehnologii

Page 16: Ssiteme Informationale Economice.ppt

7/27/2019 Ssiteme Informationale Economice.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/ssiteme-informationale-economiceppt 16/21

ManagementManagement

StrategicStrategic

TacticTactic

OperaţionalOperaţional

Operaţii de

afaceri

Operaţii de

afaceri

Sisteme

informaţionale

Sisteme

informaţionale

ExecutiveExecutive

Suport pentru

decizii

Suport pentru

decizii

De raportareDe raportare

ManagerialeManageriale OperaţionaleOperaţionale

Procesareatranzacţiilor 

Procesarea

tranzacţiilor 

Controlul

proceselor 

Controlul

proceselor 

Birotică şi

comunicaţii

Birotică şi

comunicaţii

ManagementManagement

StrategicStrategic

TacticTactic

OperaţionalOperaţional

Operaţii de

afaceri

Operaţii de

afaceri

Sisteme

informaţionale

Sisteme

informaţionale

ExecutiveExecutive

Suport pentru

decizii

Suport pentru

decizii

De raportareDe raportare

ManagerialeManageriale OperaţionaleOperaţionale

Procesareatranzacţiilor 

Procesarea

tranzacţiilor 

Controlul

proceselor 

Controlul

proceselor 

Birotică şi

comunicaţii

Birotică şi

comunicaţii

Page 17: Ssiteme Informationale Economice.ppt

7/27/2019 Ssiteme Informationale Economice.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/ssiteme-informationale-economiceppt 17/21

Legităţile sistemelorcibernetice economice

1. Legea varietăţii necesare 

Autor: Ross Ashby

VCS≥VPS/VCA 

VCS – varietatea comportamentului unuisistem

VPS – varietatea perturbaţiilor (I/) la careeste supus sistemul

VCA – varietatea constrângerilor aplicate

sistemului

Page 18: Ssiteme Informationale Economice.ppt

7/27/2019 Ssiteme Informationale Economice.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/ssiteme-informationale-economiceppt 18/21

Legităţile sistemelorcibernetice economice

2. Legea conexiunii inverse

Autor: Norbert Wiener

Autoreglare-Feedback pozitiv

-Feedback negativ

-Răspuns neted -Oscilaţie amortizată 

-Oscilaţie întreţinută 

-Oscilaţie explozivă 

nivel

timp

32 4

1

Page 19: Ssiteme Informationale Economice.ppt

7/27/2019 Ssiteme Informationale Economice.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/ssiteme-informationale-economiceppt 19/21

Legităţile sistemelorcibernetice economice

3. Principiul complementarităţii 

externe

Modalităţile de integrare şiinteracţiune cu sistemele

“superioare” 

Page 20: Ssiteme Informationale Economice.ppt

7/27/2019 Ssiteme Informationale Economice.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/ssiteme-informationale-economiceppt 20/21

Legităţile sistemelorcibernetice economice

4. Principiul emergenţei (sinergiei) 

Autor: Harmann Haken

I(S)=∑Wi(Si)+∆(S1,...,Sn)

I(S) – efectul integral al sistemului

Wi(Si)– efectul funcţionării izolate asubsistemelor Si

∆(S1,...,Sn)– efectul sinergic al funcţionăriiinterdependente a celor n subsisteme

componente

Page 21: Ssiteme Informationale Economice.ppt

7/27/2019 Ssiteme Informationale Economice.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/ssiteme-informationale-economiceppt 21/21

Legităţile sistemelorcibernetice economice

5. Principiul entropiei negative

Tendinţa transformăriicontinue a ordinii în dezordine,haos Entropia informaţională – măsură a gradului de incertitudine

dintr-un sistem

Gradul de organizare a sistemului este direct proporţional cucantitatea de informaţie înmagazinată şi invers proporţional cuentropia informaţională a sistemului