SPORTUL ÎN VIAÞA OAMENILORold.cnt.md/romint/undp/down.php?fname=manual1/23-24.pdf · 164 SPORTUL...

of 17 /17
163 Limba mijloc de integrare socialã 23 LECÞIA 23 SPORTUL ÎN VIAÞA OAMENILOR I. VOCABULAR II. GRAMATICà Conjunctivul prezent Conjunctivul prezent Conjunctivul prezent Conjunctivul prezent Conjunctivul prezent III. INTENÞII COMUNICATIVE Cum exprimãm necesitatea, dorinþa ºi posibilitatea realizãrii unei acþiuni Cum exprimãm necesitatea, dorinþa ºi posibilitatea realizãrii unei acþiuni Cum exprimãm necesitatea, dorinþa ºi posibilitatea realizãrii unei acþiuni Cum exprimãm necesitatea, dorinþa ºi posibilitatea realizãrii unei acþiuni Cum exprimãm necesitatea, dorinþa ºi posibilitatea realizãrii unei acþiuni Cum invitãm pe cineva undeva Cum invitãm pe cineva undeva Cum invitãm pe cineva undeva Cum invitãm pe cineva undeva Cum invitãm pe cineva undeva Cum acceptãm, cum refuzãm o invitaþie Cum acceptãm, cum refuzãm o invitaþie Cum acceptãm, cum refuzãm o invitaþie Cum acceptãm, cum refuzãm o invitaþie Cum acceptãm, cum refuzãm o invitaþie IV. TEXT-SINTEZà diferit folositor primul riscant ultimul a alerga a se antrena a arunca a câºtiga a dori a încerca a învinge a juca a menþine a parcurge a participa a pierde a practica a prinde a reuºi a sãri a stabili competiþie distanþã echipã iarnã meci minge pericol portar putere rând sãnãtate scor suporter teren varã Hai! Haideþi!

Embed Size (px)

Transcript of SPORTUL ÎN VIAÞA OAMENILORold.cnt.md/romint/undp/down.php?fname=manual1/23-24.pdf · 164 SPORTUL...

Page 1: SPORTUL ÎN VIAÞA OAMENILORold.cnt.md/romint/undp/down.php?fname=manual1/23-24.pdf · 164 SPORTUL ÎN VIAÞA OAMENILOR Limba – mijloc de integrare socialã LECÞIA 2323 Dicþionar

163

Limba – mijloc de integrare socialã

SPORTUL ÎN VIAÞA OAMENILOR23LECÞIA 23

SPORTUL ÎN VIAÞA OAMENILOR

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

I. VOCABULAR

II. GRAMATICÃ

Conjunctivul prezentConjunctivul prezentConjunctivul prezentConjunctivul prezentConjunctivul prezent

III. INTENÞII COMUNICATIVE

Cum exprimãm necesitatea, dorinþa ºi posibilitatea realizãrii unei acþiuniCum exprimãm necesitatea, dorinþa ºi posibilitatea realizãrii unei acþiuniCum exprimãm necesitatea, dorinþa ºi posibilitatea realizãrii unei acþiuniCum exprimãm necesitatea, dorinþa ºi posibilitatea realizãrii unei acþiuniCum exprimãm necesitatea, dorinþa ºi posibilitatea realizãrii unei acþiuni

Cum invitãm pe cineva undevaCum invitãm pe cineva undevaCum invitãm pe cineva undevaCum invitãm pe cineva undevaCum invitãm pe cineva undeva

Cum acceptãm, cum refuzãm o invitaþieCum acceptãm, cum refuzãm o invitaþieCum acceptãm, cum refuzãm o invitaþieCum acceptãm, cum refuzãm o invitaþieCum acceptãm, cum refuzãm o invitaþie

IV. TEXT-SINTEZÃ

diferit

folositor

primul

riscant

ultimul

a alerga

a se antrena

a arunca

a câºtiga

a dori

a încerca

a învinge

a juca

a menþine

a parcurge

a participa

a pierde

a practica

a prinde

a reuºi

a sãri

a stabili

competiþie

distanþã

echipã

iarnã

meci

minge

pericol

portar

putere

rând

sãnãtate

scor

suporter

teren

varã

Hai!

Haideþi!

Page 2: SPORTUL ÎN VIAÞA OAMENILORold.cnt.md/romint/undp/down.php?fname=manual1/23-24.pdf · 164 SPORTUL ÎN VIAÞA OAMENILOR Limba – mijloc de integrare socialã LECÞIA 2323 Dicþionar

164 SPORTUL ÎN VIAÞA OAMENILOR

Limba – mijloc de integrare socialã

23LECÞIA 23

Dicþionar de contexte minime

fotbal pe stadion

a juca hochei

un rol

la competiþii sportive

a participa la un concurs

la o conferinþã de presã

toatã distanþa

a parcurge o sutã de kilometri

un drum lung

mulþi bani

a câºtiga un automobil la loterie

un concurs

VOCABULAR

1. Gãsiþi în vocabular antonimele cuvintelor a gãsi, a sta.

2. Gãsiþi în coloana întâi verbele care denumesc acþiunile caracteristice sportivilor.

3. Alcãtuiþi îmbinãri folosind cuvintele din cele douã rânduri:

a arunca, a parcurge, a prinde, a pierde, a practica; distanþa, mingea, sportul, meciul.

4. Alcãtuiþi propoziþii folosind îmbinãrile: a alerga pe stradã, a alerga dupã troleibuz, a participa la un

concurs, a stabili un record.

5. Precizaþi sub care imagine poate fi scrisã fiecare dintre propoziþiile acestea.

Sportivii se antreneazã în sala de sport. Elevii fac gimnasticã. Ei joacã fotbal pe terenul de

sport. Atleþii aleargã pe stadion. Portarul prinde mingea. Dan ºi Victor joacã tenis.

GRAMATICÃ

Observãm

– Poþi sã rãspunzisã rãspunzisã rãspunzisã rãspunzisã rãspunzi la întrebare? – Vrei sã mergisã mergisã mergisã mergisã mergi cu noi în excursie?

– Nu pot sã rãspundsã rãspundsã rãspundsã rãspundsã rãspund. – Vreau sã mergsã mergsã mergsã mergsã merg, dar nu pot.

– Dar el poate sã rãspundãsã rãspundãsã rãspundãsã rãspundãsã rãspundã? – De ce nu poþi sã mergisã mergisã mergisã mergisã mergi?

– Cred cã el poate sã rãspundãsã rãspundãsã rãspundãsã rãspundãsã rãspundã. – Deoarece trebuie sã mergsã mergsã mergsã mergsã merg la ore în fiecare zi.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

I.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

II.

Page 3: SPORTUL ÎN VIAÞA OAMENILORold.cnt.md/romint/undp/down.php?fname=manual1/23-24.pdf · 164 SPORTUL ÎN VIAÞA OAMENILOR Limba – mijloc de integrare socialã LECÞIA 2323 Dicþionar

165

Limba – mijloc de integrare socialã

SPORTUL ÎN VIAÞA OAMENILOR23LECÞIA 23

6. Rãspundeþi la întrebãri.

Model:Model:Model:Model:Model: – Vrei sã mergi la bibliotecã?– Vrei sã mergi la bibliotecã?– Vrei sã mergi la bibliotecã?– Vrei sã mergi la bibliotecã?– Vrei sã mergi la bibliotecã?– Da, vreau sã merg la bibliotecã.– Da, vreau sã merg la bibliotecã.– Da, vreau sã merg la bibliotecã.– Da, vreau sã merg la bibliotecã.– Da, vreau sã merg la bibliotecã.

Vreþi sã învingeþi în meciul acesta? Vreþi sã practicaþi sportul? Vreþi sã parcurgeþi distanþa

aceasta în douã zile? Vrei sã citeºti sau sã scrii? Vreþi sã locuiþi la oraº sau la þarã? Vreþi sã

cumpãraþi televizorul acesta? Vreþi sã vorbiþi româneºte sau ruseºte?

7. Completaþi propoziþiile.

Model:Model:Model:Model:Model: El vrea… (a merge) cu voi. El vrea… (a merge) cu voi. El vrea… (a merge) cu voi. El vrea… (a merge) cu voi. El vrea… (a merge) cu voi. Vrea sã meargã cu voi.Vrea sã meargã cu voi.Vrea sã meargã cu voi.Vrea sã meargã cu voi.Vrea sã meargã cu voi.

El vrea… a participa la competiþiile acestea.

a studia la Universitatea de Stat.

a pleca în concediu la mare.

a deveni medic.

IndicativIndicativIndicativIndicativIndicativ

prezentprezentprezentprezentprezent

învãþ

înveþi

învaþã

învãþãm

învãþaþi

învaþã

ConjunctivConjunctivConjunctivConjunctivConjunctiv

prezentprezentprezentprezentprezent

sã învãþ

sã înveþi

sã înveþe

sã învãþãm

sã învãþaþi

sã înveþe

TTTTTerminaþi i leerminaþi i leerminaþi i leerminaþi i leerminaþi i le

– = –

-i = -i

-ã > -e

-ãm = -ãm

-aþi = -aþi

-ã > -e

a învãþaa învãþaa învãþaa învãþaa învãþa

IndicativIndicativIndicativIndicativIndicativ

prezentprezentprezentprezentprezent

lucrez

lucrezi

lucreazã

lucrãm

lucraþi

lucreazã

ConjunctivConjunctivConjunctivConjunctivConjunctiv

prezentprezentprezentprezentprezent

sã lucrez

sã lucrezi

sã lucreze

sã lucrãm

sã lucraþi

sã lucreze

TTTTTerminaþi i leerminaþi i leerminaþi i leerminaþi i leerminaþi i le

-ez = -ez

-ezi = -ezi

-eazã > -eze

-ãm = -ãm

-aþi = -aþi

-eazã > -eze

a lucraa lucraa lucraa lucraa lucra

IndicativIndicativIndicativIndicativIndicativ

prezentprezentprezentprezentprezent

vãd

vezi

vede

vedem

vedeþi

vãd

ConjunctivConjunctivConjunctivConjunctivConjunctiv

prezentprezentprezentprezentprezent

sã vãd

sã vezi

sã vadã

sã vedem

sã vedeþi

sã vadã

TTTTTerminaþi i leerminaþi i leerminaþi i leerminaþi i leerminaþi i le

– = –

-i = -i

-e > -ã

-em = -em

-eþi = -eþi

– > -ã

a vedeaa vedeaa vedeaa vedeaa vedea

IndicativIndicativIndicativIndicativIndicativ

prezentprezentprezentprezentprezent

fac

faci

face

facem

faceþi

fac

ConjunctivConjunctivConjunctivConjunctivConjunctiv

prezentprezentprezentprezentprezent

sã fac

sã faci

sã facã

sã facem

sã faceþi

sã facã

TTTTTerminaþi i leerminaþi i leerminaþi i leerminaþi i leerminaþi i le

– = –

-i = -i

-e > -ã

-em = -em

-eþi = -eþi

– > -ã

a facea facea facea facea face

IndicativIndicativIndicativIndicativIndicativ

prezentprezentprezentprezentprezent

vin

vii

vine

venim

veniþi

vin

ConjunctivConjunctivConjunctivConjunctivConjunctiv

prezentprezentprezentprezentprezent

sã vin

sã vii

sã vinã

sã venim

sã veniþi

sã vinã

TTTTTerminaþi i leerminaþi i leerminaþi i leerminaþi i leerminaþi i le

– = –

-i = -i

-e > -ã

-im = -im

-iþi = -iþi

– > -ã

a venia venia venia venia veni

IndicativIndicativIndicativIndicativIndicativ

prezentprezentprezentprezentprezent

citesc

citeºti

citeºte

citim

citiþi

citesc

ConjunctivConjunctivConjunctivConjunctivConjunctiv

prezentprezentprezentprezentprezent

sã citesc

sã citeºti

sã citeascã

sã citim

sã citiþi

sã citeascã

TTTTTerminaþi i leerminaþi i leerminaþi i leerminaþi i leerminaþi i le

-esc = -esc

-eºti = -eºti

-eºte > -eascã

-im = -im

-iþi = -iþi

-esc > -eascã

a citia citia citia citia citi

Page 4: SPORTUL ÎN VIAÞA OAMENILORold.cnt.md/romint/undp/down.php?fname=manual1/23-24.pdf · 164 SPORTUL ÎN VIAÞA OAMENILOR Limba – mijloc de integrare socialã LECÞIA 2323 Dicþionar

166 SPORTUL ÎN VIAÞA OAMENILOR

Limba – mijloc de integrare socialã

23LECÞIA 23

eu sã fiu

tu sã fii

el, ea sã fie

noi sã fim

voi sã fiþi

ei, ele sã fie

a fia fia fia fia fi

eu sã am

tu sã ai

el, ea sã aibã

noi sã avem

voi sã aveþi

ei, ele sã aibã

a aveaa aveaa aveaa aveaa avea

El poate… a rãspunde la toate întrebãrile.

a învinge în meciul acesta.

a examina situaþia.

a trece pe la voi mâine.

Ei încep… a juca fotbal pe stadion.

a studia limba românã.

8. Transformaþi propoziþiile în corespundere cu modelele prezentate.

Model:Model:Model:Model:Model: – V– V– V– V– Voi ascultaþi muzicã? (a vrea)oi ascultaþi muzicã? (a vrea)oi ascultaþi muzicã? (a vrea)oi ascultaþi muzicã? (a vrea)oi ascultaþi muzicã? (a vrea)– V– V– V– V– Voi vreþi sã ascultaþi muzicã?oi vreþi sã ascultaþi muzicã?oi vreþi sã ascultaþi muzicã?oi vreþi sã ascultaþi muzicã?oi vreþi sã ascultaþi muzicã?

Noi lucrãm. (a trebui) Plec la mare. (a vrea) Merg acolo mâine. (a trebui) Unde mergeþi?

(a vrea) Radu studiazã istoria? (a începe) Prietenul meu face sport. (a dori) Noi jucãm

fotbal pe stadion. (a vrea) Expediez un colet. (a dori) Citesc un roman istoric. (a vrea)

Model:Model:Model:Model:Model: – T– T– T– T– Trebuie sã scriu un referat.rebuie sã scriu un referat.rebuie sã scriu un referat.rebuie sã scriu un referat.rebuie sã scriu un referat.– Noi de asemenea trebuie sã scriem un referat.– Noi de asemenea trebuie sã scriem un referat.– Noi de asemenea trebuie sã scriem un referat.– Noi de asemenea trebuie sã scriem un referat.– Noi de asemenea trebuie sã scriem un referat.

Trebuie sã scriu o scrisoare. Trebuie sã lucrez astãzi. Trebuie sã citesc cartea aceasta.

Trebuie sã citesc ziare în limba românã în fiecare zi. Trebuie sã cumpãr niºte reviste.

Trebuie sã particip la o conferinþã. Trebuie sã câºtig partida aceasta.

9. Transformaþi propoziþiile în corespundere cu modelul prezentat.

Model:Model:Model:Model:Model: – Nu înþeleg ce vrea sã spunã.– Nu înþeleg ce vrea sã spunã.– Nu înþeleg ce vrea sã spunã.– Nu înþeleg ce vrea sã spunã.– Nu înþeleg ce vrea sã spunã.– Nici eu nu înþeleg ce vrea sã spunã.– Nici eu nu înþeleg ce vrea sã spunã.– Nici eu nu înþeleg ce vrea sã spunã.– Nici eu nu înþeleg ce vrea sã spunã.– Nici eu nu înþeleg ce vrea sã spunã.

Nu ºtiu unde vrea sã meargã. Nu înþeleg ce vrea sã facã. Nu ºtiu cine trebuie sã vinã. Nu

ºtiu cine poate sã facã asta. Nu înþeleg de ce trebuie sã mergem noi acolo.

10. Alcãtuiþi propoziþii.

el, a vrea, a cumpãra, o maºinã ei, a vrea, a rãmâne, aici

noi, a vrea, a merge, la mareiar

ei, a vrea, a merge, la munte

noi, a vrea, a juca, fotbal ea, a vrea, a cumpãra, un apartament

noi, a vrea, a merge, acasã ei, a vrea, a juca, tenis

Verbele a fi ºi a avea la conjunctiv prezent

11. Completaþi propoziþiile.

Vreau … a fi cu voi.

a avea mulþi bani.

Tu trebuie … a fi acasã la ora 9.

a avea timp pentru aceasta.

El poate … a fi acum acasã.

a avea dreptate.

a vrea

a putea

a începe + sã ...

a trebui

a dori

Page 5: SPORTUL ÎN VIAÞA OAMENILORold.cnt.md/romint/undp/down.php?fname=manual1/23-24.pdf · 164 SPORTUL ÎN VIAÞA OAMENILOR Limba – mijloc de integrare socialã LECÞIA 2323 Dicþionar

167

Limba – mijloc de integrare socialã

SPORTUL ÎN VIAÞA OAMENILOR23LECÞIA 23

Verbele a da, a lua ºi a sta la conjunctiv prezent

12. Rãspundeþi la întrebãri.

Pot sã iau pixul tãu? Cui vrei sã dai cãrþile acestea? Cui trebuie sã dãm banii? Ce vrei sã

iei: apã sau bere? Câte pâini vreþi sã luaþi? Vrei sã stai aici? Putem sã luãm copiii cu noi?

De ce vreþi sã staþi aici? Cât trebuie sã stãm acolo?

a ºti

a începe + sã...

a reuºi

13. Citiþi dialogurile. Alcãtuiþi dialoguri similare.

– Mihai, ce vrei sã devii? – Ce vreþi sã luaþi?

– Vreau sã devin medic. – Un kilogram de zahãr ºi un pachet de ceai.

– Dar ce vrea sã devinã fratele tãu? – Poftim.

– El vrea sã devinã sportiv. – Cât trebuie sã plãtesc?

– Zece lei.

14. Completaþi propoziþiile.

Model:Model:Model:Model:Model: Promite… A veni la timp. Promite… A veni la timp. Promite… A veni la timp. Promite… A veni la timp. Promite… A veni la timp. Promite sã vinã la timpPromite sã vinã la timpPromite sã vinã la timpPromite sã vinã la timpPromite sã vinã la timp.....

ªtiu … a juca ºah foarte bine.

Încerc … a scrie o piesã de teatru.

a afla unde este muzeul acesta.

El preferã … a rãmâne duminica acasã.

a alerga în fiecare zi câte o orã pe stadion.

a înþelege problema aceasta dificilã.

Ei cautã … a face ceva pentru prietenul lor.

El acceptã… a spune adevãrul.

a cumpãra cartea aceasta.

Voi promiteþi … a rãmâne cu noi.

a restitui cãrþile la bibliotecã.

15. Completaþi propoziþiile.

Model:Model:Model:Model:Model: E uºor sã... E uºor sã... E uºor sã... E uºor sã... E uºor sã... E uºor sã înveþi o limbã strãinã.E uºor sã înveþi o limbã strãinã.E uºor sã înveþi o limbã strãinã.E uºor sã înveþi o limbã strãinã.E uºor sã înveþi o limbã strãinã.

E uºor sã… a conduce automobilul.

a afla despre el.

a pleca în excursie.

Nu e uºor sã… a gãsi un prieten bun.

a scrie o carte interesantã.

a construi o casã nouã.

sã dau

sã dai

sã dea

sã dãm

sã daþi

sã dea

a daa daa daa daa da

sã iau

sã iei

sã ia

sã luãm

sã luaþi

sã ia

a luaa luaa luaa luaa lua

sã stau

sã stai

sã stea

sã stãm

sã staþi

sã stea

a staa staa staa staa sta

a ºti

a încerca + sã ...

a reuºi

sã ºtie

El, ea sã scrie

Ei, ele sã restituie

sã întârzie

sã taie

Page 6: SPORTUL ÎN VIAÞA OAMENILORold.cnt.md/romint/undp/down.php?fname=manual1/23-24.pdf · 164 SPORTUL ÎN VIAÞA OAMENILOR Limba – mijloc de integrare socialã LECÞIA 2323 Dicþionar

168 SPORTUL ÎN VIAÞA OAMENILOR

Limba – mijloc de integrare socialã

23LECÞIA 23

E greu sã… a învãþa la Universitatea de Medicinã.

a învinge într-o competiþie sportivã internaþionalã.

a susþine un examen la fizicã.

16. Rãspundeþi la întrebãri.

E uºor sã ajungi sportiv? E uºor sã înveþi limba englezã? E uºor sã

lucrezi la computer? E greu sã verifici datele acestea? E greu sã urci pe

un munte înalt? E greu sã munceºti la uzinã?

Sã mergem acasã pe jos. Hai sã mergem la un film. Haideþi sã mergem la ei.

17. Puneþi verbele din paranteze la conjunctiv prezent.

(a vedea) mai întâi oraºul. (a urca) în maºinã. (a sta) aici. (a cãuta) o cafenea. Hai (a

coborî) la staþia aceasta. Hai (a juca) o partidã de ºah. Hai (a face) o plimbare. Hai (a intra)

în magazinul acesta. Hai repede, (a ajunge) la timp! (a merge) la el acasã.

18. Puneþi verbele din paranteze la conjunctiv prezent forma negativã.

Model:Model:Model:Model:Model: (((((a nu staa nu staa nu staa nu staa nu sta) ) ) ) ) mult timp acolo. mult timp acolo. mult timp acolo. mult timp acolo. mult timp acolo. Sã nu staSã nu staSã nu staSã nu staSã nu staþþþþþiiiii mult timp acolo.mult timp acolo.mult timp acolo.mult timp acolo.mult timp acolo.

(a nu întârzia) la cursuri. (a nu citi) în pat. Vã rog (a nu pleca) acasã. (a nu vorbi) la

masã. (a nu alerga) pe coridoare. (a nu bea) apã din frigider.

19. Alcãtuiþi dialoguri dupã modelul de mai jos.

Model:Model:Model:Model:Model: – Unde mergi?– Unde mergi?– Unde mergi?– Unde mergi?– Unde mergi?– Merg la magazinul central.– Merg la magazinul central.– Merg la magazinul central.– Merg la magazinul central.– Merg la magazinul central.– F– F– F– F– Foarte bine. Sã mergem împreunã.oarte bine. Sã mergem împreunã.oarte bine. Sã mergem împreunã.oarte bine. Sã mergem împreunã.oarte bine. Sã mergem împreunã.

– Ce cauþi? – Caut umbrela mea. – Ce faci? – Scriu un articol. – Ce faceþi? – Cântãm o

romanþã. – Cu ce vã ocupaþi? – Jucãm fotbal.

20. Alcãtuiþi dialoguri similare folosind cuvintele din dreapta.

– Ce sport practici? fotbalul, tenisul

– Eu practic voleiul. boxul, alpinismul

– Dar voi?

– Noi practicãm atletismul.

– Eu ºtiu cã în oraº este un muzeu istoric. Nu ºtiþi stadionul,

unde este muzeul acesta? cinematograful,

– Nu, nu ºtiu. circul, biblioteca,

– Sã întrebãm pe cineva unde este muzeul acesta. hotelul

21. Citiþi dialogurile pe roluri. Gãsiþi verbele la conjunctiv.

– Ce vreme frumoasã! Hai sã mergem la plimbare.

– Hai, dar unde sã mergem?

– Sã mergem în parc.

– Bine. Sã mergem.

Page 7: SPORTUL ÎN VIAÞA OAMENILORold.cnt.md/romint/undp/down.php?fname=manual1/23-24.pdf · 164 SPORTUL ÎN VIAÞA OAMENILOR Limba – mijloc de integrare socialã LECÞIA 2323 Dicþionar

169

Limba – mijloc de integrare socialã

SPORTUL ÎN VIAÞA OAMENILOR23LECÞIA 23

– Hai sã mergem la un film.

– Nu pot. E târziu. Mã aºteaptã acasã pãrinþii.

– La revedere. Pe mâine.

– Vrei sã mergem la stadion?

– Ce sã facem acolo?

– Sã vedem competiþiile atleþilor.

– Nu-mi place.

– Atunci sã vedem rubrica sporturilor din ziare. Aºa: un meci de

fotbal, un concurs de atletism, niºte competiþii de volei.

– Sã mergem la competiþiile de volei.

– Bine. Sã mergem.

22. Citiþi dialogul ºi alcãtuiþi, pe baza desenului din dreapta, dialoguri

similare.

– Ce vrei sã cumperi?

– Vreau sã cumpãr un pix.

– Iatã un pix frumos. Costã ºapte lei.

– Este prea scump. Am puþini bani.

– Atunci poþi sã cumperi pixul mic. Costã numai un leu. Nu este

scump.

INTENÞII COMUNICATIVE

Cum exprimãm necesitatea, dorinþa ºi posibilitatea realizãrii unei acþiuni

Trebuie sã plec acasã. Vreau sã plec acasã. Pot sã lucrez la calculator.

E necesar sã trimit o telegramã. Doresc sã vorbesc cu el.

23. Alcãtuiþi propoziþii folosind cuvintele ºi îmbinãrile de mai jos.

Model:Model:Model:Model:Model: A plãti zece lei. A plãti zece lei. A plãti zece lei. A plãti zece lei. A plãti zece lei. TTTTTrebuie sã plãtesc zece lei.rebuie sã plãtesc zece lei.rebuie sã plãtesc zece lei.rebuie sã plãtesc zece lei.rebuie sã plãtesc zece lei. TTTTTrebuie sã plãteºti zece lei.rebuie sã plãteºti zece lei.rebuie sã plãteºti zece lei.rebuie sã plãteºti zece lei.rebuie sã plãteºti zece lei. TTTTTrebuie sã plãteascã zece lei.rebuie sã plãteascã zece lei.rebuie sã plãteascã zece lei.rebuie sã plãteascã zece lei.rebuie sã plãteascã zece lei.

A face gimnasticã. A parcurge distanþa aceasta în trei ore. A reuºi la tren. A expedia

scrisoarea. A restitui toþi banii. A pãstra carnea în frigider. A munci mai mult.

Model:Model:Model:Model:Model: A coborî aici. A coborî aici. A coborî aici. A coborî aici. A coborî aici. Vrea sã coboare aici. Vrea sã coboare aici. Vrea sã coboare aici. Vrea sã coboare aici. Vrea sã coboare aici. VVVVVor sã coboare aici.or sã coboare aici.or sã coboare aici.or sã coboare aici.or sã coboare aici.

A locui la oraº. A cumpãra o revistã. A construi o casã. A ieºi afarã. A veni la voi. A

deveni medic. A mânca o ciorbã. A face o propunere.

Model:Model:Model:Model:Model: A desena un tigru. A desena un tigru. A desena un tigru. A desena un tigru. A desena un tigru. PPPPPot sã desenez un tigru.ot sã desenez un tigru.ot sã desenez un tigru.ot sã desenez un tigru.ot sã desenez un tigru. PPPPPoate sã deseneze un tigru.oate sã deseneze un tigru.oate sã deseneze un tigru.oate sã deseneze un tigru.oate sã deseneze un tigru.

A vorbi ruseºte. A veni devreme acasã. A susþine toate examenele.

A merge în excursie cu ei. A participa la competiþii sportive.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

III.

Page 8: SPORTUL ÎN VIAÞA OAMENILORold.cnt.md/romint/undp/down.php?fname=manual1/23-24.pdf · 164 SPORTUL ÎN VIAÞA OAMENILOR Limba – mijloc de integrare socialã LECÞIA 2323 Dicþionar

170 SPORTUL ÎN VIAÞA OAMENILOR

Limba – mijloc de integrare socialã

23LECÞIA 23

Cum invitãm pe cineva undeva. Cum acceptãm, cum refuzãm o invitaþie

Vrei sã … Nu vrei sã … Mulþumesc. Cu plãcere.

Vreþi sã … Nu vreþi sã … Mulþumesc. Cu pãrere de rãu, nu pot.

24. Alcãtuiþi dialoguri urmând modelele prezentate.

Model:Model:Model:Model:Model: – Sâmbãtã vrem sã plecãm la mare. Nu vrei sã mergi cu noi?– Sâmbãtã vrem sã plecãm la mare. Nu vrei sã mergi cu noi?– Sâmbãtã vrem sã plecãm la mare. Nu vrei sã mergi cu noi?– Sâmbãtã vrem sã plecãm la mare. Nu vrei sã mergi cu noi?– Sâmbãtã vrem sã plecãm la mare. Nu vrei sã mergi cu noi?– Mulþumesc. Cu plãcere.– Mulþumesc. Cu plãcere.– Mulþumesc. Cu plãcere.– Mulþumesc. Cu plãcere.– Mulþumesc. Cu plãcere.

Peste douã zile vrem sã plecãm la bunici la þarã. Mâine vrem sã plecãm la circ. Duminicã

vrem sã plecãm la munte.

Model:Model:Model:Model:Model: – Mergeþi la magazin?– Mergeþi la magazin?– Mergeþi la magazin?– Mergeþi la magazin?– Mergeþi la magazin?– Da. Nu vrei sã mergi cu noi?– Da. Nu vrei sã mergi cu noi?– Da. Nu vrei sã mergi cu noi?– Da. Nu vrei sã mergi cu noi?– Da. Nu vrei sã mergi cu noi?– Cu plãcere.– Cu plãcere.– Cu plãcere.– Cu plãcere.– Cu plãcere.

Mergeþi la bibliotecã? Mergeþi la expoziþie? Mergeþi la ºcoalã? Mergeþi la meciul de fotbal?

Situaþii de comunicare

Invitaþi-l pe colegul dumneavoastrã la teatru, la concert, la circ, la restaurant.

Vreþi sã mergeþi la muzeul de istorie? Nu vreþi sã mergeþi la concert? Nu vrei sã mergi la un film?

Mulþumesc. Cu plãcere. Mulþumesc, dar nu pot. Regret, dar nu pot. Cu pãrere de rãu, n-am timp.

SINTEZÃ

Sportul în viaþa oamenilor

Milioane de oameni din diferite þãri fac sport. Vara ºi iarna, toamna ºi primãvara. Tineri ºi

bãtrâni, bãrbaþi ºi femei. Sunt oameni care practicã sporturile de varã ºi oameni care practicã

sporturile de iarnã.

Sporturile pe care le practicã oamenii sunt diferite. Sunt sporturi individuale ºi sporturi

de echipã. Sunt sporturi care nu prezintã nici un pericol pentru viaþa sportivilor. Sunt însã

sporturi riscante pentru sãnãtate ºi pentru viaþa omului, de exemplu, paraºutismul, alpinismul.

Cauzele pentru care oamenii fac sport, de asemenea, sunt diferite. Sunt oameni care fac

sport pentru ca sã batã recordurile vechi ºi ca sã stabileascã recorduri noi. Aceºtia sunt

sportivii de profesie, oamenii care se antreneazã sistematic ca sã participe la diferite competiþii

sportive: naþionale ºi internaþionale. Sportivii care înving la aceste competiþii câºtigã medalii

ºi diferite premii. Fiecare sportiv vrea sã alerge cât mai repede, sã sarã cât mai sus, sã arunce

cât mai departe mingea, sã joace cât mai bine baschet, fotbal, volei. Fiecare vrea sã fie

primul. Nimeni nu vrea sã fie ultimul.

În fiecare þarã de pe glob sunt sporturi preferate sau sporturi naþionale. Dar sunt ºi oameni

pentru care sportul este un mijloc de întãrire a sãnãtãþii. Importanþa sportului pentru

pãstrarea sãnãtãþii este foarte mare. Sunt multe cazuri când oameni foarte bolnavi devin

sãnãtoºi datoritã sportului.

cât mai repede – как можно быстрее

mijloc de întãrire a sãnãtãþii – cредство укрепления здоровья

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

IV.

Page 9: SPORTUL ÎN VIAÞA OAMENILORold.cnt.md/romint/undp/down.php?fname=manual1/23-24.pdf · 164 SPORTUL ÎN VIAÞA OAMENILOR Limba – mijloc de integrare socialã LECÞIA 2323 Dicþionar

171

Limba – mijloc de integrare socialã

SPORTUL ÎN VIAÞA OAMENILOR23LECÞIA 23

25. Rãspundeþi la întrebãri.

Ce fel de sporturi practicã oamenii?

Cum sunt sporturile pe care le practicã oamenii?

Care sunt sporturile riscante pentru viaþa omului?

Pentru ce fac sport oamenii?

Ce vrea fiecare sportiv?

Temã pentru discuþie.

Spuneþi ce vreþi sã faceþi în timpul liber.

Învãþãm un proverb

Sãnãtatea e cea mai bunã avuþie.Sãnãtatea e cea mai bunã avuþie.Sãnãtatea e cea mai bunã avuþie.Sãnãtatea e cea mai bunã avuþie.Sãnãtatea e cea mai bunã avuþie.

Generalizãm

Modele comunicativeModele comunicativeModele comunicativeModele comunicativeModele comunicative

Trebuie sã citesc cartea aceasta.

Vreau sã vorbesc cu tine.

Pot sã rãspund la toate întrebãrile.

Vrei sã mergi la un meci de fotbal?

Nu vrei sã facem o plimbare?

E necesar sã faci dimineaþa

gimnasticã.

Doresc sã înving la competiþii.

Modele gramaticaleModele gramaticaleModele gramaticaleModele gramaticaleModele gramaticale

Vreau sã vãd meciul de fotbal.

Vreau sã plec.

Trebuie sã lucrãm.

Mergem sã vedem munþii.

Copiii învaþã sã cânte.

E timpul sã plecãm.

Sã mergem acasã pe jos.

Sã mai încercãm o datã.

Hai sã fim prieteni.

Hai sã facem ceva.

Pot sã merg cu voi?

Pot sã vã întreb ceva?

Unde poate sã fie?

Te rog sã aºtepþi un pic.

Page 10: SPORTUL ÎN VIAÞA OAMENILORold.cnt.md/romint/undp/down.php?fname=manual1/23-24.pdf · 164 SPORTUL ÎN VIAÞA OAMENILOR Limba – mijloc de integrare socialã LECÞIA 2323 Dicþionar

172 O ZI DE NAªTERE

Limba – mijloc de integrare socialã

24LECÞIA 24

O ZI DE NAªTERE

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

I. VOCABULAR

II. GRAMATICÃ

Conjunctivul prezent al verbelor pronominaleConjunctivul prezent al verbelor pronominaleConjunctivul prezent al verbelor pronominaleConjunctivul prezent al verbelor pronominaleConjunctivul prezent al verbelor pronominale

III. INTENÞII COMUNICATIVE

Cum contrazicem pe cinevaCum contrazicem pe cinevaCum contrazicem pe cinevaCum contrazicem pe cinevaCum contrazicem pe cineva

Cum ne exprimãm siguranþa sau nesiguranþaCum ne exprimãm siguranþa sau nesiguranþaCum ne exprimãm siguranþa sau nesiguranþaCum ne exprimãm siguranþa sau nesiguranþaCum ne exprimãm siguranþa sau nesiguranþa

IV. TEXT-SINTEZÃ

a coace

a dansa

a dura

a felicita

a fi nesigur

a fi sigur

a se indigna

a împlini

a se întâlni

a se întâmpla

a se mira

a sãrbãtori

a ura

a zâmbi

a zice

argint

aur

cercel

dans

dar

fericire

geantã

inel

lumânare

ochelari

dragomagiat

parfum

portmoneu

prilej

pudrierã

rimel

ruj

sãrbãtoare

trusã de bãrbierit

zi de naºtere

Page 11: SPORTUL ÎN VIAÞA OAMENILORold.cnt.md/romint/undp/down.php?fname=manual1/23-24.pdf · 164 SPORTUL ÎN VIAÞA OAMENILOR Limba – mijloc de integrare socialã LECÞIA 2323 Dicþionar

173

Limba – mijloc de integrare socialã

O ZI DE NAªTERE24LECÞIA 24

VOCABULAR

Încercãm

1. Formaþi îmbinãri

a cumpãra pâine

a coace daruri

a dansa fericire

a ura 35 de ani

a împlini vals

2. Continuaþi propoziþiile.

Dan cumpãrã un portmoneu pentru.....................

Dana cumpãrã un ruj pentru ..........................

Tata aduce o trusã de bãrbierit pentru........................

Bunica pregãteºte un tort pentru..............................................

Toþi aduc flori pentru.................................................................

3. Alcãtuiþi îmbinãri.

Model:Model:Model:Model:Model: Dispoziþie bunã Dispoziþie bunã Dispoziþie bunã Dispoziþie bunã Dispoziþie bunã

Eveniment ……………… Geantã………………….

Dans……………………… Parfum…………………

Model:Model:Model:Model:Model: A se înþelege cu copiii. A se înþelege cu copiii. A se înþelege cu copiii. A se înþelege cu copiii. A se înþelege cu copiii.

A se întâlni cu……….. A se indigna de………

A se mira de ………… A felicita pe …………

4. Care cuvinte din vocabular denumesc daruri?

5. Ce dãruiþi unui bãrbat la ziua lui de naºtere. Dar unei femei?

Modificãm

6. Puneþi verbele din paranteze la prezent.

Dana (a se înþelege) bine cu pãrinþii. Ea (a zice) cã (a merge) la magazin cu fratele sãu.

Ei (a pregãti) o surprizã pentru bunica lor. Pãrinþii (a nu se mira) de surprizã, fiindcã ei (a

ºti) bine ce eveniment (a se apropia).

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

I.

Dicþionar de contexte minime

a felicita cu ocazia zilei de naºtere

a felicita cu prilejul sãrbãtorii

a dãrui un ceas

a ura succese

zi de naºtere

trusã de bãrbierit

portmoneu de piele

cercei de aur

cercei de argint

dispoziþie bunã

eveniment important

Page 12: SPORTUL ÎN VIAÞA OAMENILORold.cnt.md/romint/undp/down.php?fname=manual1/23-24.pdf · 164 SPORTUL ÎN VIAÞA OAMENILOR Limba – mijloc de integrare socialã LECÞIA 2323 Dicþionar

174 O ZI DE NAªTERE

Limba – mijloc de integrare socialã

24LECÞIA 24

m ãm ãm ãm ãm ã

t et et et et e

s ãs ãs ãs ãs ã s es es es es e + verb+ verb+ verb+ verb+ verb

n en en en en e

vãvãvãvãvã

s es es es es e

GRAMATICÃ

Observãm

– Mâine sãrbãtorim?

– Da? Ce sãrbãtorim?

– De ce te miri, nu ºtii cã e ziua de naºtere a bunicii?

– ªtiu, dar vreau sã nu afle nimeni.

– Bine, hai sã ne înþelegemhai sã ne înþelegemhai sã ne înþelegemhai sã ne înþelegemhai sã ne înþelegem ce trebuie sã pregãtim.

– Vrei sã ne ducemVrei sã ne ducemVrei sã ne ducemVrei sã ne ducemVrei sã ne ducem la magazin sã vedem ce putem cumpãra?

– TTTTTrebuie sã ne pregãtimrebuie sã ne pregãtimrebuie sã ne pregãtimrebuie sã ne pregãtimrebuie sã ne pregãtim serios de evenimentul acesta.

Conjunctivul prezent al verbelor pronominale cu pronumele în acuzativ

Aplicãm

7. Completaþi spaþiile libere.

Model:Model:Model:Model:Model: Eu trebuie sã ..... pregãtesc de sãrbãtoare.Eu trebuie sã ..... pregãtesc de sãrbãtoare.Eu trebuie sã ..... pregãtesc de sãrbãtoare.Eu trebuie sã ..... pregãtesc de sãrbãtoare.Eu trebuie sã ..... pregãtesc de sãrbãtoare.Eu trebuie sã mã pregãtesc de sãrbãtoare.Eu trebuie sã mã pregãtesc de sãrbãtoare.Eu trebuie sã mã pregãtesc de sãrbãtoare.Eu trebuie sã mã pregãtesc de sãrbãtoare.Eu trebuie sã mã pregãtesc de sãrbãtoare.

Tu vrei sã .... duci la bunica la ziua ei de naºtere.

El ºtie sã ... grãbeascã pentru cã trebuie sã .... întâlneascã cu sora ca sã ... ducã la magazinul central.

Noi putem sã ... ocupãm din timp de pregãtirile de sãrbãtoare ca sã ... odihnim în ziua de sãrbãtoare.

Dvs. vreþi sã ... plimbaþi prin parc? Ei vor sã ... înþeleagã ce sã cumpere de la magazin.

8. Rãspundeþi afirmativ ºi negativ la întrebãri.

Tu vrei sã te duci în România la Bucureºti?

Vreþi sã vã odihniþi la munte?

Doriþi sã vã întâlniþi cu cineva?

Poþi sã te întâlneºti des cu pãrinþii?

9. Alcãtuiþi propoziþii.

eu a se întâlni cu prietenii

tu a vrea a se apropia de staþie

el, ea a dori sã a se înscrie la cursuri

noi a putea a se bãrbieri dimineaþa

voi a trebui a se ocupa de copii

ei, ele a se uita la fim

10.Transformaþi.

Dvs. vã bãrbieriþi în fiecare dimineaþã? (a putea) Vã pregãtiþi de lecþii ?(a începe). Te duci la

serviciu în fiecare zi (a trebui)? Sora mea se indigneazã dacã aflã despre aceasta (a putea).

Bunica se odihneºte la þarã (a dori). Toþi studenþii se întorc acasã în iulie (a putea).

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

II.

eu trebuie sã mã pregãtesc sã mã spãl sã mã întorc sã mã indignez

tu trebuie sã te pregãteºti sã te speli sã te întorci sã te indignezi

el, ea trebuie sã se pregãteascã sã se spele sã se întoarcã sã se indigneze

noi trebuie sã ne pregãtim sã ne spãlãm sã ne întoarcem sã ne indignãm

voi trebuie sã vã pregãtiþi sã vã spãlaþi sã vã întoarceþi sã vã indignaþi

ei, ele trebuie sã se pregãteascã sã se spele sã se întoarcã sã se indigneze

Page 13: SPORTUL ÎN VIAÞA OAMENILORold.cnt.md/romint/undp/down.php?fname=manual1/23-24.pdf · 164 SPORTUL ÎN VIAÞA OAMENILOR Limba – mijloc de integrare socialã LECÞIA 2323 Dicþionar

175

Limba – mijloc de integrare socialã

O ZI DE NAªTERE24LECÞIA 24

Observaþi diferenþa

11. Completaþi.

Când doresc sã mã odihnesc, mã odihnesc. Nu vreau sã mã indignez ºi nu...........(a se indigna)

Când doreºti sã te odihneºti, .................. Nu doresc sã mã supãr ºi nu ..........(a se supãra)

Când doreºte sã se odihneascã, ................ Nu trebuie sã mã pregãtesc ºi nu ....(a se pregãti)

Dacã dorim sã ne odihnim,..................... Nu pot sã mã duc ºi nu .................(a se duce)

Dacã doriþi sã vã odihniþi,..................... Nu mi-e frig ºi nu vreau sã ..............(a se îmbrãca)

Dacã doresc sã se odihneascã,................... Nu mi-e foame ºi nu vreau sã ..........(a mânca)

Nu mi-e sete ºi nu vreau sã .............(a bea)

12. Deschideþi parantezele.

Model:Model:Model:Model:Model: De ce sã (a se indigna) De ce sã (a se indigna) De ce sã (a se indigna) De ce sã (a se indigna) De ce sã (a se indigna) De ce sã mã indignez?De ce sã mã indignez?De ce sã mã indignez?De ce sã mã indignez?De ce sã mã indignez?

De ce sã (a se întâlni)? ............................................

De ce sã (a se duce)? ..............................................

De ce sã (a se mira)? ...............................................

Model:Model:Model:Model:Model: Hai sã (a se duce) Hai sã (a se duce) Hai sã (a se duce) Hai sã (a se duce) Hai sã (a se duce) Hai sã ne ducemHai sã ne ducemHai sã ne ducemHai sã ne ducemHai sã ne ducem Haideþi sa ne ducemHaideþi sa ne ducemHaideþi sa ne ducemHaideþi sa ne ducemHaideþi sa ne ducem

Hai sã (a se înþelege) .........................................

Hai sã (a nu se contrazice) .........................................

Hai sã (a se întâlni) ...................................................

Hai sã (a se plimba) ...................................................

13. Puneþi la conjunctiv.

Model:Model:Model:Model:Model: Sã (a se spãla) pe faþã Sã (a se spãla) pe faþã Sã (a se spãla) pe faþã Sã (a se spãla) pe faþã Sã (a se spãla) pe faþã Sã te speli pe faþã. Sã vã spãlaþi pe faþã.Sã te speli pe faþã. Sã vã spãlaþi pe faþã.Sã te speli pe faþã. Sã vã spãlaþi pe faþã.Sã te speli pe faþã. Sã vã spãlaþi pe faþã.Sã te speli pe faþã. Sã vã spãlaþi pe faþã.

Sã (a se scula) devreme. ........................................

Sã (a se grãbi) la serviciu. ............................................

Sã (a se întoarce ) repede. ..........................................

Sã (a se culca) la timp. ...............................................

Sã (a se duce) la magazin. ...............................................

Conjunctivul verbelor pronominale în dativ

Indicativ prezentIndicativ prezentIndicativ prezentIndicativ prezentIndicativ prezent Conjunctiv prezentConjunctiv prezentConjunctiv prezentConjunctiv prezentConjunctiv prezent Indicativ prezentIndicativ prezentIndicativ prezentIndicativ prezentIndicativ prezent Conjunctiv prezentConjunctiv prezentConjunctiv prezentConjunctiv prezentConjunctiv prezent

eu mã odihnesc sã mã odihnesc eu mã antrenez sã mã antrenez

tu te odihneºti sã te odihneºti tu te antrenezi sã te antrenezi

el, ea se odihneºte sã se odihneascã el, ea se antreneazã sã se antreneze

noi ne odihnim sã ne odihnim noi ne antrenãm sã ne antrenãm

voi vã odihniþi sã vã odihniþi voi vã antrenaþi sã vã antrenaþi

ei, ele se odihnesc sã se odihneascã ei, ele se antreneazã sã se antreneze

eu vreau sã-mi amintesc sã-mi imaginez sã-mi revin

tu vrei sã-þi aminteºti sã-þi imaginezi sã-þi revii

el, ea vrea sã-ºi aminteascã sã-ºi imagineze sã-ºi revinã

noi vrem sã ne amintim sã ne imaginãm sã ne revenim

voi vreþi sã vã amintiþi sã vã imaginaþi sã vã reveniþi

ei, ele vor sã-ºi aminteascã sã-ºi imagineze sã-ºi revinã

îmiîmiîmiîmiîmi

î þ iî þ iî þ iî þ iî þ i

s ãs ãs ãs ãs ã î º iî º iî º iî º iî º i + verb+ verb+ verb+ verb+ verb

n en en en en e

vãvãvãvãvã

î º iî º iî º iî º iî º i

Page 14: SPORTUL ÎN VIAÞA OAMENILORold.cnt.md/romint/undp/down.php?fname=manual1/23-24.pdf · 164 SPORTUL ÎN VIAÞA OAMENILOR Limba – mijloc de integrare socialã LECÞIA 2323 Dicþionar

176 O ZI DE NAªTERE

Limba – mijloc de integrare socialã

24LECÞIA 24

Aplicãm

14. Continuaþi dialogul.

– Dragã sorã, îþi aminteºti cã poimâine este ziua de naºtere a bunicii?

– Desigur, îmi amintesc.

– Trebuie sã ne pregãtim de sãrbãtoare.

– Da, e necesar sã ne hotãrâm ce facem, cum organizãm.

– Eu vreau sã ne ducem în vizitã la ea.

– ªi eu vreau.

– Vreau sã fac un tort mare ºi gustos.

– Eu mã duc la magazin. Ce trebuie sã cumpãr pentru tort?

– Stai sã-mi amintesc ............................................

15. Deschideþi parantezele.

– Trebuie (a se întâlni) cu mama ºi cu tata.

– De ce?

– Trebuie (a se duce) în vizitã la bunica.

– Hai (a se înþelege) unde (a se întâlni).

– Hai (a se întâlni) la ªtefan cel Mare. Bine ?

– Bine. Sunt de acord.

16. Alcãtuiþi propoziþii.

eu

tu a dori a-ºi imagina o cãlãtorie

el, ea a putea sã a-ºi reveni dupã boalã

noi a trebui a-ºi da seama de

voi a vrea a-ºi aminti o istorie

ei, ele

17. Alcãtuiþi o povestire pe baza imaginilor.

Ce face bunica? Cine este doamna? Cine sunt persoanele?

Cu cine este ea? Ce face ea? Ce face bãiatul?

Ce dispoziþie Pentru cine sunt florile? Ce-i dã el doamnei?

are bunica?

Unde este ea?

18. Rãspundeþi.

Cine este doamna? Cine este el? El este sãrbãtoritul?

Câþi ani împlineºte ea? Câþi ani împlineºte? Ce are el în faþã?

Page 15: SPORTUL ÎN VIAÞA OAMENILORold.cnt.md/romint/undp/down.php?fname=manual1/23-24.pdf · 164 SPORTUL ÎN VIAÞA OAMENILOR Limba – mijloc de integrare socialã LECÞIA 2323 Dicþionar

177

Limba – mijloc de integrare socialã

O ZI DE NAªTERE24LECÞIA 24

Cine îi pregãteºte tortul? Unde este el? Despre ce îºi aminteºte el?

Câte lumânãri are? Ce putem dãrui unui domn? Cine îi aduce daruri?

Ce îi putem dãrui unei doamne ?

Care tort este mai mare? Care sunt ingredientele tortului?

Al cui tort este mai gustos? Cum pregãtim un tort?

Ce este pe tort? Cum sãrbãtoriþi dvs. ziua de naºtere?

Când pregãtim un tort? Ce mâncãruri pregãtiþi pentru ziua de naºtere?

Când sãrbãtoriþi ziua dvs. de naºtere?

19. Priviþi imaginea ºi rãspundeþi la întrebãri.

Cine sunt ei?

Cine îºi sãrbãtoreºte ziua de naºtere?

Ce au ei în pahare?

Ce mai este pe masã?

Ce îi doresc prietenii?

Alcãtuim

20. Alcãtuiþi o felicitare adresatã unui prieten (pãrinte, sorã sau frate).

INTENÞII COMUNICATIVE

Cum contrazicem pe cineva

Structuri

Eu nu sunt de acord.Eu nu sunt de acord.Eu nu sunt de acord.Eu nu sunt de acord.Eu nu sunt de acord.Nu, nu este aºa.Nu, nu este aºa.Nu, nu este aºa.Nu, nu este aºa.Nu, nu este aºa.În nici un caz.În nici un caz.În nici un caz.În nici un caz.În nici un caz.

Utilizãm

– Eu doresc sã mergem sã cumpãrãm o trusã – Sunteþi de acord sã lucraþi sâmbãtã?

de bãrbierit. – În nici un caz În nici un caz În nici un caz În nici un caz În nici un caz.

– Nu sunt de acord.Nu sunt de acord.Nu sunt de acord.Nu sunt de acord.Nu sunt de acord. – De ce?

– De ceDe ceDe ceDe ceDe ce? El deja are? – Pentru cã trebuie sã ne odihnim.

– Ba nu, el n-are trusã de bãrbierit.

– Bine, atunci sã-i cumpãrãm o trusã.

Alcãtuim

21. Alcãtuiþi dialoguri similare.

– Ei vor sã plece acasã.

– În nici un caz. În nici un caz. În nici un caz. În nici un caz. În nici un caz. Trebuie sã terminãm lucrul.

– Poate venim sâmbãtã?

– Nu sunt de acord, sâmbãtã e zi de odihnã.

Dragã prietene,

te felicitãm

cu ocazia zilei

de naºtere.

Îþi urãm multã

sãnãtate, fericire,

succes.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

III.

Page 16: SPORTUL ÎN VIAÞA OAMENILORold.cnt.md/romint/undp/down.php?fname=manual1/23-24.pdf · 164 SPORTUL ÎN VIAÞA OAMENILOR Limba – mijloc de integrare socialã LECÞIA 2323 Dicþionar

178 O ZI DE NAªTERE

Limba – mijloc de integrare socialã

24LECÞIA 24

Cum ne exprimãm siguranþa sau nesiguranþa

Structuri

– Eºti sigur / sigurã?Nu, nu sunt sigur / sigurã

– Da, sunt sigur / sigurã.N-am siguranþa cã ...

– Ai siguranþa cã .........?– Da, am siguranþa cã totul este bine.

Utilizãm

– Eu cred cã reuºim sã ne pregãtim de sãrbãtoare.

– Eºti sigur?

– Da, sunt sigur.

– De ce eºti sigur?

– Pentru cã avem tot ce trebuie.

22. Continuaþi dialogul:

– Eºti sigur cã trebuie sã cumperi parfum pentru bunica ta?

– Da, pentru cã bunica n-are parfum.

– Poate cumperi ºi un rimel?

– .....................................................................................

– Ai siguranþa cã oaspeþii vin la ora exactã?

– ....................................................................................

SINTEZÃ

Ziua de naºtere a bunicii

E 22 decembrie. Azi bunica lui Dan sãrbãtoreºte ziua sa de naºtere. Bunica împlineºte azi 55 de

ani. Nepoþii merg la magazin sã cumpere cadou bunicii. La început se contrazic puþin:

– Eu zic sã cumpãrãm bunicii o geantã, spune Dan.

– Eu nu sunt de acord. Bunica are deja o geantã bunã, spune Aneta.

– Atunci sã cumpãrãm un parfum.

– Bine. Dar hai sã mai cumpãrãm un ruj ºi o pudrierã.

Azi vin oaspeþii. Ei au o dispoziþie bunã, pentru cã sãrbãtoresc împreunã ziua de naºtere a

bunicii. Este o mare sãrbãtoare în familia Vasilescu.

23. Rãspundeþi la întrebãri în baza textului:

Ce datã este ?

Cine îºi sãrbãtoreºte ziua de naºtere?

Cine este Dan ºi Aneta?

Cine are oaspeþi?

Cine împlineºte 55 de ani?

Ce fac nepoþii?

De ce se contrazic ei?

Ce au hotãrât ei sã cumpere?

Joc de rol

Sunteþi la ziua de naºtere a colegului. Descrieþi situaþia.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

IV.

Page 17: SPORTUL ÎN VIAÞA OAMENILORold.cnt.md/romint/undp/down.php?fname=manual1/23-24.pdf · 164 SPORTUL ÎN VIAÞA OAMENILOR Limba – mijloc de integrare socialã LECÞIA 2323 Dicþionar

179

Limba – mijloc de integrare socialã

O ZI DE NAªTERE24LECÞIA 24

Modele comunicativeModele comunicativeModele comunicativeModele comunicativeModele comunicative

Eu nu sunt de acord cu propunerea asta.

Am siguranþa cã acasã totul e bine.

Nu sunt sigur cã reuºim sã facem lucrul

acesta.

În nici un caz nu accept propunerea ta.

Modele gramaticaleModele gramaticaleModele gramaticaleModele gramaticaleModele gramaticale

Vreau sã mã înþeleg cu copiii.

Tu vrei sã te întâlneºti cu colegul.

Ei vor sã se odihneascã.

Eu încep sã mã pregãtesc de sãrbãtoare.

Tu trebuie sã te pregãteºti de vizitã.

Încerc sã-mi amintesc evenimentul.

Învãþãm un proverb

Frumuseþea la om e ca floarea la pom.Frumuseþea la om e ca floarea la pom.Frumuseþea la om e ca floarea la pom.Frumuseþea la om e ca floarea la pom.Frumuseþea la om e ca floarea la pom.

Generalizãm