Sondaje Alegeri Prezidentiale 2009 Turul I In Perioada Octombrie 11 Noiembrie

of 12 /12

Click here to load reader

description

Sondaje Alegeri Prezidentiale 2009 Turul I In Perioada Octombrie 11 Noiembrie

Transcript of Sondaje Alegeri Prezidentiale 2009 Turul I In Perioada Octombrie 11 Noiembrie

Page 1: Sondaje Alegeri Prezidentiale 2009 Turul I  In Perioada Octombrie  11 Noiembrie

1

În perioada 1 octombrie - 11 noiembrie au fost publicate 18 sondaje, adică aproape un sondaj la fiecare două zile:

§ 7 sondaje CCSB

§ 4 sondaje Insomar

§ 2 sondajeCSOP

§ 2 sondaje Gallup

§ 1 sondaj BCS

§ 1 sondaj Avangarde

§ 1 sondaj CURS

În ultimii ani reprezentanţii partidelor din Romania s-au pronunţat în mai multe rânduri pentru interzicerea publicării sondajelor de opinie în timpul campaniei electorale. Pentru că ar manipula electoratul.

Un lucru este clar, trebuie să privim cu circumspecţie sondajele date publicitaţii în timpul campaniei. Cele mai interesante sunt cele cu care lucrează efectiv stafful de campanie al candidaţilor, dar la ele nu avem acces.

Chiar dacă rezultatele acestor sondaje nu ne sunt pe plac, nu înseamnă că totul este manipulare. Să ne gândim şi la factorul uman, subiecţii care răspund întrebărilor nu sunt totdeauna oneşti - din motive de ei ştiute; nu toţi cei care răspund că merg la vot chiar o vor face, nu toţi cei care spun că votează cu unul din candidaţi vor vota cu acesta.

De aceea, când citim rezultatele sondajelor, să luam în calcul o posibilă, dar nu obligatorie, marjă de “manipulare”de cel mult +/- 3%; în schimb, dacă pentru aceeaşi perioadă de timp observăm diferenţe între rezultate care ajung şi la 10 procente, ele sunt excesive şi trebuie soase din calcul.

Se spune ca manipularea reuşeşte să acţioneze asupra celor care se lasă pradă ei, fără să afle că ceva li se întâmplă. În cazul în care detectăm incercările de influenţare, nu mai este vorba despre manipulare. Este de fapt o manipulare ratată.

Noiembrie 2009 Open Sources Documentation www.infomina.ro

Page 2: Sondaje Alegeri Prezidentiale 2009 Turul I  In Perioada Octombrie  11 Noiembrie

2

Am comparat cele 18 sondaje pentru a vedea tendinţa în optiunea de vot în perioada octombrie - 11 noiembrie 2009, dar şi cine le-a comandat, volumul eştantionului, marja de eroare. Ce se observă, ţinând cont şi de evoluţia în perioada aprilie - octombrie:

TraianTraian BăsescuBăsescu s-a aflat într-o scădere continuă între aprilie şi 11 noiembrie 2009 (de la 40-41% în aprilie la 31-34% în noiembrie). În ultima perioadă a început să recupereze, după începerea oficială a campanieielectorale si tendinţa este de uşoară creştere sau cel mult de stagnare în ultimele zile. Doar Insomar dărezultate ce indică în continuare scăderea.

MirceaMircea GeoanăGeoană cunoaşte o creştere permanentă, pornind de la 20-23% în aprilie şi ajungând la 30 - 32% înnoiembrie. Creşterea este confirmată de toate institutele, doar procentele diferă. în perioada aprilie -octombrie s-a situat între 20 si 24% în toate sondajele (mai puţin într-un sondaj Insomar din luna iulie undeera cotat cu 29,5%), şi a crescut masiv în octombrie - noiembrie.

CrinCrin AntonescuAntonescu a avut o evoluţie oscilantă, pendulând între 15 si 20% în perioada aprilie - 11 noiembrie. Singurele institute care îl creditează cu procente de peste 20% sunt Gallup şi BCS (21,5% - 23,6%).

SorinSorin OprescuOprescu: dupa ce şi-a anunţat candidatura a fost cotat cu 14 -16% în opţiunile electoratului. Pemasură ce campania intră în linie dreaptă, Sorin Oprescu scade în intenţiile de vot, ultimul sondaj CCSB situându-l la 10%.

Aşteptăm rezultatele alegerilor din 22 noiembrie când vom încerca să răspundem la întrebarea: ce institut de sondaj s-a apropiat cel mai mult de adevăr?

Noiembrie 2009 Open Sources Documentation www.infomina.ro

Page 3: Sondaje Alegeri Prezidentiale 2009 Turul I  In Perioada Octombrie  11 Noiembrie

3

Institutul de sondaj

Perioada (anul 2009)

BeneficiarVolum

esantion

Marja teoretica de

eroareMod de intervievare

2-3 octombrie IMAS 1 022 +/-3,1% interviu telefonic (CATI)

10-11 octombrie inpolitics.ro 996 +/-3,2% interviu telefonic (CATI)

7 - 13 octombrie Amos News 996 +/-2,3% interviu telefonic (CATI)

24 - 25 octombrie Antena 3 1007 +/-3,2% CATI, pe bază de chestionar standardizat

29 - 30 octombrieCCSB, Tracking Poll (sondaj de

calibrare pentru Exit Poll)1 216 +/-2,9% CATI, pe baza de chestionar standardizat

29 octombrie - 3 noiembrieCCSB, Tracking Poll (sondaj de

calibrare pentru Exit Poll)1 528 +/-2,6%

F2F, la domiciliul intervievatilor, pe baza de chestionar standardizat

7 - 11 noiembrieCCSB, Tracking Poll (sondaj de

calibrare pentru Exit Poll)1 348 +/-2,7%

F2F, la domiciliul intervievatilor, pe baza de chestionar standardizat

8 - 11 octombrie Realitatea TV 1 211 +/-3,0% chestionar administrat la domiciliul persoanelor intervievate

15 - 18 octombrie Realitatea TV 1 200 +/-3,0% chestionar administrat la domiciliul persoanelor intervievate

29 octombrie - 1 noiembrie Realitatea TV 1 207 +/-3% chestionar administrat la domiciliul persoanelor intervievate

6 - 9 noiembrie Realitatea TV 1 206 +/-3% chestionar administrat la domiciliul persoanelor intervievate

31 octombrie - 2 noiembrie inpolitics.ro 1 014 na fata in fata si telefonic

5 - 8 noiembrie inpolitics.ro 1 253 +/-2,9% fata in fata si telefonic

16-18 octombrie PD-L 852 +/-3,4% fata-in-fata la domiciliul subiectilor, chestionar standardizat

21 - 24 octombrie PDL 1 039 +/-3%chestionar standardizat, fata in fata, la domiciliul

persoanelor intervievate

Avangarde 24 - 27 octombrie Presa Online 1 500 +/-2,5% fata in fata, la domiciliile subiectilor

CURS 15 - 22 octombrie Evenimentul Zilei 1 110 +/-2,9%fata-in-fata la domiciliul subiectilor, chestionar

standardizat

BCS 15 - 19 octombrieMarsh Copsey + Associates, Inc.

–Washington DC (finantator)1 096 +/-3,0% interviu fata-in-fata

CCSB

INSOMAR

CSOP

Gallup

Noiembrie 2009 Open Sources Documentation www.infomina.ro

Page 4: Sondaje Alegeri Prezidentiale 2009 Turul I  In Perioada Octombrie  11 Noiembrie

4Noiembrie 2009 Open Sources Documentation www.infomina.ro

18 18 sondajesondaje in in perioadaperioada octombrieoctombrie -- 11 11 noiembrienoiembrie 20092009tendintetendinte in in optiuneaoptiunea electoratuluielectoratului in in ceeaceea cece--ii privestepriveste pepe principaliiprincipalii patrupatru candidaticandidati

la la presedintiapresedintia RomanieiRomaniei in 22 in 22 noiembrienoiembrie 2009 2009 -- turulturul I I --

31,1

13

9

31

33,431

33

29

35

31 31

37

34 34

30

32,534

32

31

34

20

28,5

22 2221,7

30

24

30

26 26

32

28

32

21,5

30

22

3231

1814,5

18

16

23,6

2019

17 17

1314

19 19 21,5 18

23

1816

14

8,1

16

10,4

78

14

86

12

6

11

14

11

5

10

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

CCSB 2-3

octo

mbr

ie

Insom

ar 8

- 11

oct

ombr

ie

CCSB 10-

11 o

ctom

brie

CCSB 7 -

13 o

ctom

brie

BCS 15 -

19 o

ctom

brie

Inso

mar

15-

18 o

ctom

brie

CSOP 16

-18 o

ctom

brie

CURS 15-

22 o

ctom

brie

CCSB 24 -

25 oc

tombr

ie

CSOP 2

1 - 2

4 octo

mbri

e

Avang

arde

24 - 2

7 oc

tom

brie

CCSB 29 -

30

octom

brie

INSO

MAR 29

octo

mbrie

- 1 no

iembr

ie

Gall

up 31

octo

mbrie -

2 noiem

brie

CCSB 29 o

ctom

brie

- 3 n

oiembr

ie

Gall

up 5

- 8 no

iem

brie

Insom

ar 6

- 9

noie

mbr

ie

CCSB 7 -1

1 noie

mbr

ie

Traian Basescu Mircea Geoana Crin Antonescu Sorin Oprescu

Basescu

Geoana

Antonescu

Oprescu

Page 5: Sondaje Alegeri Prezidentiale 2009 Turul I  In Perioada Octombrie  11 Noiembrie

5

Mircea Geoana

31

20

28,5

22 22 21,7

3024

3026 26

3228

32

21,5

30

22

32

05

10152025303540

CCSB 2 -

3 oc

t

Inso

mar 8

- 11

oct

CCSB 10

- 11

oct

CCSB 7 -

13 o

ct

BCS 15

- 19

oct

Inso

mar 15

- 18

oct

CSOP 16

- 18 o

ct

CURS 15 -

22 oc

t

CCSB 24

- 25

oct

CSOP 21

- 24 o

ct

Avang

arde

24 -

27 oct

CCSB 29

- 30

oct

Inso

mar

29 o

ct -

1 no

v

Gallup

31 o

ct - 2

nov

CCSB 29 o

ct - 3

nov

Gallup

5 - 8

nov

Inso

mar

6 -

9 no

v

CCSB 7 -1

1 no

iembr

ie

Traian Basescu

343133,4

31 33 31,1 2935

31 31

3734 34

3032,5 34 32 31

05

10152025303540

CCSB 2 - 3

oct

Inso

mar

8 -

11 o

ct

CCSB 10 -

11 o

ct

CCSB 7 -

13 o

ct

BCS 15 -

19 o

ct

Inso

mar

15-

18 o

ct

CSOP 16

-18

oct

CURS 15-

22 o

ct

CCSB 24 -

25 o

ct

CSOP 21

- 24 oc

t

Avang

arde

24 -

27 oc

t

CCSB 29 -

30 o

ct

Insom

ar 2

9 oc

t - 1

nov

Gall

up 3

1 oct

- 2 n

ov

CCSB 29

oct -

3 n

ov

Gallup

5 -

8 no

v

Inso

mar 6

- 9 n

ov

CCSB 7 -1

1 no

iembr

ie

Noiembrie 2009 Open Sources Documentation www.infomina.ro

Evolutia optiunilor pentru Traian BasescuTraian Basescu si Mircea GeoanaMircea Geoana(toate sondajele din perioada octombrie - 11 noiembrie, puse in ordine cronologica)

Se observa in cursul aceleiasi saptamani o diferenta de 8 puncte intre Insomar si CSOP(29% la 37%). Altfel, se mentineintre 31% si 34%, pe tot parcursul perioadei.

“Dinti de fierastrau” creati de Insomar si Gallup, cu diferente de 8 -10 procente, pe finalul perioadei. Altfel, trendul estecrescator.

Page 6: Sondaje Alegeri Prezidentiale 2009 Turul I  In Perioada Octombrie  11 Noiembrie

6Noiembrie 2009 Open Sources Documentation www.infomina.ro

Crin Antonescu

1618

14,518

16

23,620 19

17 1713 14

19 1921,5

18

23

18

0

5

10

15

20

25

30

35

40

CCSB 2 -

3 oc

t

Insom

ar 8

- 11

oct

CCSB 10

- 11

oct

CCSB 7 -

13 o

ct

BCS 15 -

19

oct

Insom

ar 1

5 - 1

8 oc

t

CSOP 1

6 - 1

8 oct

CURS 15

- 22 o

ct

CCSB 24 -

25 oc

t

CSOP 21

- 24 o

ct

Avang

arde

24 - 2

7 oc

t

CCSB 29

- 30

oct

Inso

mar 29

oct

- 1 no

v

Gall

up 31

oct -

2 n

ov

CCSB 29 o

ct - 3

nov

Gall

up 5

- 8 n

ov

Inso

mar

6 -

9 no

v

CCSB 7 -1

1 noie

mbr

ie

Sorin Oprescu

10

14

8,113

16

10,47 8 9

14

8 6

126

1114

11

5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

CCSB 2 -

3 oc

t

Insom

ar 8

- 11

oct

CCSB 10

- 11

oct

CCSB 7 - 1

3 oc

t

BCS 15

- 19

oct

Inso

mar 15

- 18

oct

CSOP 1

6 - 1

8 oct

CURS 15 -

22 oc

t

CCSB 24

- 25

oct

CSOP 2

1 - 2

4 oct

Avang

arde

24 -

27 oct

CCSB 29

- 30

oct

Inso

mar

29

oct -

1 no

v

Gall

up 31

oct

- 2 no

v

CCSB 29

oct -

3 nov

Gallup

5 -

8 no

v

Inso

mar 6

- 9 no

v

CCSB 7 -1

1 no

iembrie

Intre 16 si 20% pe tot parcursul perioadei. Singurele “varfuri” cu procente de peste 20% sunt de la Gallup si BCS (21,5% - 23,6%).

In scadere usoara. Cele mai mici scoruri (intre 8 si 5 procente) vin de la Insomar. Altfel, oscileaza intre 10 si 14%.

Evolutia optiunilor pentru CrinCrin AntonescuAntonescu si SorinSorin OprescuOprescu(toate sondajele din perioada octombrie - 11 noiembrie, puse in ordine cronologica)

Page 7: Sondaje Alegeri Prezidentiale 2009 Turul I  In Perioada Octombrie  11 Noiembrie

7

33,4

29 303128,5

3032 32

14,5

20 19 18

8,1 7

6 56,1

7

76

4,6

3 2 34,3

43 5

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

Insomar 8 - 11 octombrie Insomar 15-18 octombrie Insomar 29 octombrie - 1 noiembrie

Insomar 6 - 9 noiembrie

Traian Basescu Mircea Geoana Crin Antonescu Sorin Oprescu

Corneliu Vadim Tudor George Becali Kelemen Hunor

31 3133

31

34 34 34

2022 22

2628

30 31

18 1816

1719 18

16

14 13

1614

1214

108 75 6

4 3 46

5 5 3

1 1 22 3 3 3 2

13

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

CCSB 2-3octombrie

CCSB 10-11octombrie

CCSB 7 - 13octombrie

CCSB 24 - 25octombrie

CCSB 29 - 30octombrie

CCSB 29octombrie - 3

noiembrie

CCSB 7 -11noimbrie

Traian Basescu Mircea Geoana Crin Antonescu Sorin Oprescu

Corneliu Vadim Tudor George Becali Kelemen Hunor

Noiembrie 2009 Open Sources Documentation www.infomina.ro

PrezidentialePrezidentiale 2009 2009 --turulturul II--EvolutiaEvolutia candidatilorcandidatilor potrivitpotrivitsondajelorsondajelor InsomarInsomar din din prioadaprioadaoctombrieoctombrie -- 11 11 noiembrienoiembrie 20092009

PrezidentialePrezidentiale 2009 2009 --turulturul II--EvolutiaEvolutia candidatilorcandidatilor potrivitpotrivitsondajelorsondajelor CCSBCCSB din din prioadaprioadaoctombrieoctombrie -- 11 11 noiembrienoiembrie 20092009

Page 8: Sondaje Alegeri Prezidentiale 2009 Turul I  In Perioada Octombrie  11 Noiembrie

8

Mircea Geoana

28,5 3032 32

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Insomar 8 - 11octombrie

Insomar 15-18octombrie

INSOMAR 29octombrie - 1

noiembrie

Insomar 6 - 9noiembrie

Mircea Geoana

20 22 2226

2830 31

0

5

10

15

20

25

30

35

40

CCSB 2-3octombrie

CCSB 10-11octombrie

CCSB 7 - 13octombrie

CCSB 24 -25

octombrie

CCSB 29 -30

octombrie

CCSB 29octombrie -3 noiembrie

CCSB 7 -11noimbrie

Traian Basescu

3434343133

3131

0

5

10

15

20

25

30

35

40

CCSB 2-3octombrie

CCSB 10-11

octombrie

CCSB 7 -13

octombrie

CCSB 24 -25

octombrie

CCSB 29 -30

octombrie

CCSB 29octombrie-3 noiembrie

CCSB 7 -11noimbrie

Traian Basescu

33,429 30 31

0,05,0

10,015,0

20,025,0

30,035,0

40,0

Insomar 8 - 11octombrie

Insomar 15-18octombrie

INSOMAR 29octombrie - 1

noiembrie

Insomar 6 - 9noiembrie

Noiembrie 2009 Open Sources Documentation www.infomina.ro

PrezidentialePrezidentiale 2009 2009 --turulturul II--ComparatieComparatie: : evolutiaevolutia candidatuluicandidatului TraianTraian BasescuBasescu potrivitpotrivitsondajelorsondajelor CSSBCSSB sisi InsomarInsomar din din prioadaprioada octombrieoctombrie -- 11 11 noiembrienoiembrie 20092009

Crestere urmata de o stagnare: s-a atins punctul maxim de crestere?

PrezidentialePrezidentiale 2009 2009 --turulturul II--ComparatieComparatie: : evolutiaevolutia candidatuluicandidatului MirceaMircea GeoanaGeoana potrivitpotrivitsondajelorsondajelor CSSBCSSB sisi InsomarInsomar din din prioadaprioada octombrieoctombrie -- 11 11 noiembrienoiembrie 20092009

Tendinta clara de crestere

Tendinta de scadere Tendinta de crestere

Page 9: Sondaje Alegeri Prezidentiale 2009 Turul I  In Perioada Octombrie  11 Noiembrie

9

Crin Antonescu

18 1816 17 19 18 16

0

5

10

15

20

25

30

35

40

CCSB 2-3octombrie

CCSB 10-11

octombrie

CCSB 7 -13

octombrie

CCSB 24 -25

octombrie

CCSB 29 -30

octombrie

CCSB 29octombrie

- 3noiembrie

CCSB 7 -11

noimbrie

Sorin Oprescu

8,1 7 6 5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Insom ar 8 - 11octom brie

Insomar 15-18octom brie

INSOMAR 29octom brie - 1

noiem brie

Insomar 6 - 9noiembrie

Crin Antonescu

14,520 19 18

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Insom ar 8 - 11octom brie

Insom ar 15-18octom brie

INSOMAR 29octom brie - 1

noiem brie

Insom ar 6 - 9noiem brie

Sorin Oprescu

14 1316 14 12

14

10

0

5

10

15

20

25

30

35

40

CCSB 2-3octombrie

CCSB 10-11

octombrie

CCSB 7 -13

octombrie

CCSB 24 -25

octombrie

CCSB 29 -30

octombrie

CCSB 29octombrie

- 3noiembrie

CCSB 7 -11

noimbrie

Noiembrie 2009 Open Sources Documentation www.infomina.ro

Mai degraba constant, usoara scadere, dar in marja de eroare

PrezidentialePrezidentiale 2009 2009 --turulturul II--ComparatieComparatie: : evolutiaevolutia candidatuluicandidatului CrinCrin AntonescuAntonescu potrivitpotrivitsondajelorsondajelor InsomarInsomar sisi CSSBCSSB din din prioadaprioada octombrieoctombrie -- 11 11 noiembrienoiembrie 20092009

PrezidentialePrezidentiale 2009 2009 --turulturul II--ComparatieComparatie: : evolutiaevolutia candidatuluicandidatului SorinSorin OprescuOprescu potrivitpotrivitsondajelorsondajelor InsomarInsomar sisi CSSBCSSB din din prioadaprioada octombrieoctombrie -- 11 11 noiembrienoiembrie 20092009

Evolutie oscilanta cu tendintede scadere

Crestere in octombrie si stangare in prima decada noiembrie

Trendul este descendent

Page 10: Sondaje Alegeri Prezidentiale 2009 Turul I  In Perioada Octombrie  11 Noiembrie

10Noiembrie 2009 Open Sources Documentation www.infomina.ro

PrezidentialePrezidentiale 2009 2009 -- turulturul I I --Rezultate comparative ale sondajelor realizate

in perioada 2 octombrie - 18 octombrie 2009

31

2018

14

86

2

33,4

28,5

14,5

8,1

6,14,6 4,3

31

22

18

13

7

3

33

16 16

5 5

31,1

21,7

23,6

10,4

3,9 5,13,7

2930

20

7 7

34

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

CCSB 2-3 octombrie 31 20 18 14 8 6 2

Insomar 8 - 11 octombrie 33,4 28,5 14,5 8,1 6,1 4,6 4,3

CCSB 10-11 octombrie 31 22 18 13 7 5 3

CCSB 7 - 13 octombrie 33 22 16 16 5 5 3

BCS 15 - 19 octombrie 31,1 21,7 23,6 10,4 3,9 5,1 3,7

Insomar 15-18 octombrie 29 30 20 7 7 3 4

Traian Basescu

Mircea Geoana

Crin Antonescu

Sorin OprescuCorneliu

Vadim TudorGeorge Becali

Kelemen Hunor

Page 11: Sondaje Alegeri Prezidentiale 2009 Turul I  In Perioada Octombrie  11 Noiembrie

11Noiembrie 2009 Open Sources Documentation www.infomina.ro

PrezidentialePrezidentiale 2009 2009 -- turulturul I I --Rezultate comparative ale sondajelor realizate

in perioada 16 octombrie - 30 octombrie 2009

35

24

19

8

4 5

3130

17

9

53

4

26

14

6

3

37

13

8

57

4

3432

14

6 64

3

28

19

12

4

12

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

CSOP 16-18 octombrie 35 24 19 8 4 5 4

CURS 15-22 octombrie 31 30 17 9 5 3 4

CCSB 24 - 25 octombrie 31 26 17 14 6 3 3

CSOP 21 - 24 octombrie 37 26 13 8 5 7 4

Avangarde 24 - 27 octombrie 34 32 14 6 6 4 3

CCSB 29 - 30 octombrie 34 28 19 12 4 1 2

Traian Basescu

Mircea Geoana

Crin Antonescu

Sorin Oprescu

Corneliu Vadim Tudor

George BecaliKelemen

Hunor

Page 12: Sondaje Alegeri Prezidentiale 2009 Turul I  In Perioada Octombrie  11 Noiembrie

12Noiembrie 2009 Open Sources Documentation www.infomina.ro

PrezidentialePrezidentiale 2009 2009 -- turulturul I I --Rezultate comparative ale sondajelor realizate

in perioada 29 octombrie - 11 noiembrie 2009

3032

19

67

2 3

32,5

21,5 21,5

11

6 52,5

34

30

18

14

31 1

32

2223

11

5,54

2,5

31 32

18

5 6

35

34

31

16

10

42 3

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

Insomar 29 octombrie - 1 noiembrie 30 32 19 6 7 2 3

Gallup 31 octombrie - 2 noiembrie 32,5 21,5 21,5 11 6 5 2,5

CCSB 29 octombrie - 3 noiembrie 34 30 18 14 3 1 1

Gallup 5 - 8 noiembrie 32 22 23 11 5,5 4 2,5

Insomar 6 - 9 noiembrie 31 32 18 5 6 3 5

CCSB 7 -11 noiembrie 34 31 16 10 4 2 3

Traian

Basescu

Mircea

GeoanaCrin Antonescu

Sorin

Oprescu

Corneliu

Vadim Tudor

George

Becali

Kelemen

Hunor