· solutia legislativä nu respectä principiul gestionärii cu maximä eficientä a fondurilor...

14

Transcript of  · solutia legislativä nu respectä principiul gestionärii cu maximä eficientä a fondurilor...