Slides ricerca def

11
UNIUNEA EURO PEANA G UVERNUL RO M ÂN IEI M IN ISTER U L M UN C II, FAM ILIEI PROTECŢIEI SO C IALE SI PERSOANELOR VARSTNICE AMPOSDRU FondulSocialEuropean PO SD R U 2007-2013 Instrum ente Structurale 2007-2013 AG EN ŢIA N A TIO NALA PENTRU O CUPAREA FO RŢEIDE M UNCĂ O IPO SD RU AG ENŢIA JUDETEANA PENTRU O CUPAREA FO RŢEIDE M UNCĂ TELEORMAN Analiza statistica a nevoilor de ocupare din perioada 2008-2012 In Regiunea Bucuresti - Ilfov ANALIZA A NEVOILOR DE OCUPARE - SECTOR URBAN BUCURESTI 05/09/2013 1 Proiect TeleJob POSDRU/111/4.1/S/100197

Transcript of Slides ricerca def

Page 1: Slides ricerca def

UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII,

FAMILIEI PROTECŢIEI SOCIALE SI

PERSOANELOR VARSTNICE AMPOSDRU

Fondul Social European POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale 2007-2013

AGENŢIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ

OIPOSDRU

AGENŢIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ

TELEORMAN

Analiza statistica a nevoilor de ocupare din perioada 2008-2012

In Regiunea Bucuresti - Ilfov

ANALIZA A NEVOILOR DE OCUPARE- SECTOR URBAN BUCURESTI

05/09/20131 Proiect TeleJob POSDRU/111/4.1/S/100197

Page 2: Slides ricerca def

Sursele bibliografice şi tipuri de date

05/09/2013Proiect TeleJob POSDRU/111/4.1/S/1001972

Surse bibliografice Tipuri de date

Institutul National de Statistica Locuri de munca pe sectiuni si diviziuni CAEN in perioada 2008-2011

Statistici ANOFM Numar de locuri de munca puse la dispozitie de firme in perioada 2010-2012

Oficiul Registrul Comertului Date privind inmatricularea si radierea de firme din registrul comertului

Page 3: Slides ricerca def

Sectoare de activitate cu tendinţe ocupaţionale pozitive – populaţie ocupată în perioada 2008-

2011- BUCURESTI 1

05/09/2013Proiect TeleJob POSDRU/111/4.1/S/1001973

Sector de activitate (CAEN) Indice de dezvoltare

INTERMEDIERI FINANCIARE SI ASIGURARI + 10.550

ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE + 1.930

SERVICII ADMINISTRATIVE SI SERVICII SUPORT + 1.450

INFORMATII SI COMUNICATII + 700

SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA + 630

TRANSPORT SI DEPOZITARE + 600

HOTELURI SI RESTAURANTE + 500

Page 4: Slides ricerca def

Sectoare de activitate cu tendinţe ocupaţionale pozitive – populaţie ocupată în perioada 2008-

2011- BUCURESTI 2

05/09/2013Proiect TeleJob POSDRU/111/4.1/S/1001974

Sector de activitate (CAEN) Indice de dezvoltare

COMERT CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR SI MOTOCICLETELOR

=

INDUSTRIE =

CONSTRUCTII =

INDUSTRIA PRELUCRATOARE =

Page 5: Slides ricerca def

Sectoare de activitate cu tendinţe ocupaţionale pozitive – populaţie ocupată în perioada 2008-

2011-ILFOV

05/09/2013Proiect TeleJob POSDRU/111/4.1/S/1001975

Sector de activitate (CAEN) Indice de dezvoltare

SERVICII ADMINISTRATIVE SI SERVICII SUPORT + 2.350

COMERT CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR SI MOTOCICLETELOR

+ 1.650

TRANSPORT SI DEPOZITARE + 700

CONSTRUCTII + 180

INDUSTRIA PRELUCRATOARE =

Page 6: Slides ricerca def

Sectoare de activitate cu tendinţe ocupaţionale pozitive – solicitări ale firmelor către SPO în

perioada 2010-2012 - BUCAREST

05/09/2013Proiect TeleJob POSDRU/111/4.1/S/1001976

Sector de activitate (CAEN) Indice de dezvoltare

ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE + 1.067

COMERT CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR SI MOTOCICLETELOR + 433

SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA + 373

SPECTACOLE, CULTURALE SI RECREATIVE + 71

INFORMATII SI COMUNICATII + 57

INDUSTRIA PRELUCRATOARE =

CONSTRUCTII =

SERVICII ADMINISTRATIVE SI ACTIVITATI DE SERVICII SUPORT

=

Page 7: Slides ricerca def

Sectoare de activitate cu tendinţe ocupaţionale pozitive – solicitări ale firmelor către SPO în

perioada 2010-2012 - ILFOV

05/09/2013Proiect TeleJob POSDRU/111/4.1/S/1001977

Sector de activitate (CAEN) Indice de dezvoltare

COMERT CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR SI MOTOCICLETELOR + 269

AGRICULTURA, SILVICULTURA SI PESCUIT + 214

TRANSPORT SI DEPOZITARE + 136

HOTELURI SI RESTAURANTE + 123

SPECTACOLE, CULTURALE SI RECREATIVE + 113

INDUSTRIA PRELUCRATOARE + 106

CONSTRUCTII =

Page 8: Slides ricerca def

Evoluţia înmatriculării şi radierii firmelor în perioada 2008-2012 - ILFOV 1

05/09/2013Proiect TeleJob POSDRU/111/4.1/S/1001978

Sector de activitate (CAEN) Indice de dezvoltare

INFORMATII SI COMUNICATII

Activitati de consultanta in tehnologia informatiei + 92

ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE

Activitati de consultanta pentru afaceri si management

+ 80

TRANSPORT SI DEPOZITARE

Servicii de mutare

+ 49

PRODUCTIA SI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICA SI TERMICA, GAZE, APA CALDA SI AER CONDITIONAT

Productia de energie electrica

+ 40

Page 9: Slides ricerca def

Evoluţia înmatriculării şi radierii firmelor în perioada 2008-2012 - ILFOV 2

05/09/2013Proiect TeleJob POSDRU/111/4.1/S/1001979

Sector de activitate (CAEN) Indice de dezvoltare

COMERT CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL; REPARAREA

AUTOVEHICULELOR SI MOTOCICLETELOR Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun

+ 38

Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet

+ 37

Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltaminte + 23

SERVICII ADMINISTRATIVE SI ACTIVITATI DE SERVICII SUPORT

Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.

+ 23

Page 10: Slides ricerca def

Cadru sintetic - BUCAREST

05/09/2013Proiect TeleJob POSDRU/111/4.1/S/10019710

Secţiune/diviziune (sector/ramură)

Evolutia ocupării în perioada

2008-2011

Evolutia cererii de locuri de

munca în perioada

2010 -2012

Evolutia numărului de

întreprinderi în perioada 2008-2012

ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE

 2° 1°   

SERVICII ADMINISTRATIVE SI ACTIVITATI DE SERVICII SUPORT

 3°  8°  

INFORMATII SI COMUNICATII  4°  5°  

SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA  5°  4°  

COMERT CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL  8°  2°  

CONSTRUCTII 10° 7°

INDUSTRIA PRELUCRATOARE 11° 6°

Page 11: Slides ricerca def

Cadru sintetic - ILFOV

05/09/2013Proiect TeleJob POSDRU/111/4.1/S/10019711

Secţiune/diviziune (sector/ramură)

Evolutia ocupării în perioada

2008-2011

Evolutia cererii de locuri de

munca în perioada

2010 -2012

Evolutia numărului de

întreprinderi în perioada 2008-2012

SERVICII ADMINISTRATIVE SI ACTIVITATI DE SERVICII SUPORT

 1°  6°

COMERT CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL• Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu

vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun

• Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet

• Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltaminte

 2°  1°  5°

TRANSPORT SI DEPOZITARE  3°  3°  3°

CONSTRUCTII  4°  7°  

INDUSTRIA PRELUCRATOARE 5° 6°