Slavici - Moara cu noroc.pptx

24
. Sfătosul Bunic din Humuleşti, Ion Creangă , mărţişorul literaturii romăneşti

Transcript of Slavici - Moara cu noroc.pptx

Page 1: Slavici - Moara cu noroc.pptx

.Sfătosul Bunic din Humuleşti,

Ion Creangă , mărţişorul literaturii romăneşti

Page 2: Slavici - Moara cu noroc.pptx

Articolul publicistic“Accident rutier”

A avut loc un accident rutier...la intersecţia secolului al XX-lea şi al XXI-lea. A suferit tînăra generaţie. Urgenţa i-a transportat la spital. În drum ,însa, a decedat Modestia, Bunatatea, Adevarul, Demnitatea...

S-a investigat cazul şi s-a stabilit că de vina sînt unii reprezentanţi ai tinerii generaţii, care conduceau maşina timpului.Goneau la maximum şi, în loc să frîneze cu pedala BOGAŢIA SPIRITUALĂ,

au frînat, din greşeală, cu pedala BOGAŢIE MATERIALĂ. Astfel, tînăra generaţie e în pericol!!! Care este situaţia la acest compartiment pentru elevii de la Liceul Teoretic ,, Alexandru cel Bun" vom afla din proiectul prezentat de elevi.

Page 3: Slavici - Moara cu noroc.pptx

1 Martie 2012Liceul Teoretic “Alexandru cel Bun” Bender

Prezentarea anchetei “Care este rolul banilor printre alte valori?” realizată de elevii clasei a X-a A, coordonaţi de prof.

Gobjilă Maria

Сare este rolul banilor printre alte valori?

Page 4: Slavici - Moara cu noroc.pptx

Preliminari

• În perioada 24 februarie – 1 martie,elevii clasei a X –a A,Liceul Teoretic ‘’Alexandru cel Bun’’ au realizat o anchetă privind importanţa valorilor morale în viaţa elevilor.

• Metoda folosită în realizarea sondajului a fost cea a chestionarului.

Page 5: Slavici - Moara cu noroc.pptx

• Acesta a fost aplicat pe un eşantion reprezentativ de elevi (116) din clasele X– XII, din care 76 fete şi 40 băieţi.

Page 6: Slavici - Moara cu noroc.pptx

Rezultatele investigaţiei:

Page 7: Slavici - Moara cu noroc.pptx

1. Ce-ţi produce bucurie?

Fete Băieţi0

5

10

15

20

25

30

35

40 36

22

610

34

8

liniştea su-fletească

bogăţia ma-terială

alt raspuns

Total: 58 de elevi preferă liniştea sufletească, 16 - bogăţia materială şi 42 de elevi nu au răspuns sau au indicat o altă opţiune.

Page 8: Slavici - Moara cu noroc.pptx

2. Ce apreciezi mai mult la o persoană?

60

96

28

6 6

0

10

20

30

40

50

60

Fete Băieţi

universulspiritualaspectul fizic

statutul social

Total: 88 de elevi apreciază universul spiritual,

15 – aspectul fizic şi 12 elevi - statutul social

Page 9: Slavici - Moara cu noroc.pptx

3. Plasează următorii termeni în dependenţă de rolul pe care îl ocupă în viaţa ta

22

14

21

35

45

56

0

10

20

30

40

50

60

Fete Băieţi

familiadragosteabaniicredinţa

Total:77 de elevi au plasat pe primul loc familia,59 de elevi au selectat pe al 2-lea loc dragostea,57 de elevi au indicat pe al treilea loc banii şi 44 de elevi au amplasat credinţa pe ultimul nivel

Page 10: Slavici - Moara cu noroc.pptx

4.Ce apreciezi mai mult într-o relaţie de dragoste?

72

4

38

20

10

20

30

40

50

60

70

80

Fete Băieţi

sentimente fără bani

bani fără sentimente

Page 11: Slavici - Moara cu noroc.pptx

5.Existenţa ta duce lipsă de…16

12

6

9

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Fete Băieţi

dragoste

bani

liniştesufletească

familie

libertate

timp

înţelegere

Total:22 de elevi au nevoie de dragoste,21 - de bani,21 de linişte sufletească,15 elevi - de familie,11 - de libertate,8 - de timp,18 - de înţelegere.

Page 12: Slavici - Moara cu noroc.pptx

6. Ce valori posedă neamul nostru?

Fete Băieţi0

5

10

15

20

25

3025

12

30

1013

8

amabilitate

vrednicie,voinicie

evlavie

modestie,milostenie

Total: 37 de elevi consideră că neamul nostru posedă amabilitate, 40 de elevi – vrednicie şi voinicie,21 de elevi- evlavie şi 20 de elevi – modestie şi milostenie.

Page 13: Slavici - Moara cu noroc.pptx

Observaţiile noastre:

• Desi banul tinde sa fie stapinul generatiilor actuale, majoritatea liceenilor dau preferinta valorilor spirituale.

• Am depistat si opinii ale elevilor ce considera ca banul poate cumpara orice, chiar si Dragostea.

• Cu toate ca banul ramiine o sursa importanta de existenta, Fericirea, Dragostea,Linistea sufleteasca, VIATA ii sint incompatibile.

Page 14: Slavici - Moara cu noroc.pptx

Mesajul nostru:

,, Valoarea unui om se socoate dupa numarul celor ce se simt mai bine prin el,, (N. Iorga)

Banul este cea mai sigura piatra de incercare a fiintei omenesti.

“Omul sa fie mulţumit cu sărăcia sa,căci,dacă e vorba,nu bogăţia ci liniştea colibei tale te face

fericit.”

Page 15: Slavici - Moara cu noroc.pptx

Slavici,,părintele nuvelei româneşti”

Page 16: Slavici - Moara cu noroc.pptx

Subiectul: Nuvela

psihologică ,,Moara cu noroc ” de Ioan

Slavici.Personaje

purtătoare de semnificaţii şi

valori

Page 17: Slavici - Moara cu noroc.pptx

Obiective operaţionale:

O1 – să identi fi ce în textul nuvelei modalităţile de caracterizare a personajelor literare;

O2 – să disti ngă interdependenţa dintre personaje, implicaţiile morale ale setei de înavuţire ;

O3 – să descopere anumite corelaţii între concepţia scriitorului şi desti nul personajelor pentru a-şi da seama de “anti modelul” moral prezentat de prozator;

O4 – să examineze procesul de distrugere morală şi fi zică a personajelor;

O5 – să-şi formuleze punctul de vedere referitor la personaje şi la problema abordată în textul nuvelei ;

O6 – să judece compotamentul protagonistului în decăderea morală şi fi zică a familiei sale ;

Page 18: Slavici - Moara cu noroc.pptx

Pornind de la cele trei afirmaţii : 1) exprimaţi-vă opinia despre mesajul citatelor

2) explicaţi semnificaţia cuvintelor:

noroc, bani, bucurie, sărăcie 3) găsiţi cel puţin 3 sinonime

4) încadraţi cuvintele-cheie în contextul nuvelei

“Omul să fie mulţumit cu sărăcia sa căci, dacă e vorba, nu bogăţia, ci lineştea colibei tale te face fericit. Dar voi faceţi cum vă trage inima, şi Dumnezeu să vă ajute...”

“Căci fericirea nu poate să simtă decât sufletul, nici raţiunea , burta, capul sau portofeul”

“Ceea ce-l împiedică pe om a fi fericit nu sunt împrejurările ci starea sa interioară, nu obiceiurile ci inima sa”

Page 19: Slavici - Moara cu noroc.pptx

Fişa de identificare a personajului(Ghiţă, Lica, Ana, Mama-soacra)

Numele, Prenumele....... Vîrsta....... Locul naşterii....... Locul de trai......... Ocupaţia........ Protretul fizic....... Portretul moral....... Tipologia...... Atitudinea personală:

• Ce simţiţi faţă de acest personaj?• Ce l-aţi sfătui? De ce?

Page 20: Slavici - Moara cu noroc.pptx

Harta intereselor şi calificărilor(valorile)

Ghiţă

Ce-l frămîntă?

Ce-i place?Cum îl vedeţi?

Page 21: Slavici - Moara cu noroc.pptx

Termometrul emoţional, evoluţia personajelor

Ana Ghiţă

Definiţi stările de spirit ale personajelor încadrîndu-le în imagine.

Page 22: Slavici - Moara cu noroc.pptx

Colaj de imagini-simboluri

Sfântul Gheorgh eSărbătorile de Paşti

Fiecare grupă comentează cîte o

imagine-simbol (în scris)

Page 23: Slavici - Moara cu noroc.pptx

Graficul TCuvîntul acuzării Cuvîntul apărării

Concluziile procesului

Page 24: Slavici - Moara cu noroc.pptx

Tema de casă:

• 1. Comentează, în 16 rînduri, valoarea simbolurilor din nuvelă în evoluţia protagonistului.

• 2. Redactează, în limita unei pagini de caiet, un eseu în care să prezinţi valoarea nefastă a banilor în prăbuşirea familiei lui Ghiţă.

• 3. Realizează, în o pagină de caiet, o compozitie în care să scoţi în evidenţă firea demonică a lui Lică Sămădăul aşezîndu-l în secolul al XXI-lea.