Slavici, Ioan - Hanul Ciorilor

download Slavici, Ioan - Hanul Ciorilor

of 13

Embed Size (px)

Transcript of Slavici, Ioan - Hanul Ciorilor

 • 8/11/2019 Slavici, Ioan - Hanul Ciorilor

  1/13

  HANUL CIORILOR

  - Uite, e ceva Ce-o fi, ce n-o fi,

  numai

  singur

  Dumnezeu

  t i e

  dar ceva e, g r i S f r e d e l u

  i - i

  m u t

  n e a s t m p r a t scaunul mai aproape. Umblnd

  a

  singur,

  s

  treci

  f r

  de g r i j peste cmp deschis,

  prin p d u r e

  d e a s

  dar i - e

  urit

  cind

  te

  afli pe vreun drum p r s i t

  al dracului om ar trebui s fie acela care ar putea

  s stea noaptea a d p o s t i t in c a s pustie.

  T a c orzar de la obor om cu care ai putea s

  10 spargi ziduri, se u i t zimbind

  la

  el.

  N u - i

  aducea, ce-i

  drept, aminte s fi umblat

  v r e o d a t

  pe drum p r s i t

  ori s se i a d p o s t i t in a s

  pustie,

  dar t i a c nu i-a

  fost

  urit

  n i c i o d a t

  s i m e a

  c

  nici

  nu

  poate

  s - i

  fie.

  - Da, zise el, cind ai bani

  la

  tine:

  atunci da,

  te

  '15 temi,

  i n s

  nu

  de ceva, ci de cineva, care ar putea

  s - i

  i a s in cale ori s te strimtoreze intr-un

  c o l

  ca s - i

  ia. Asta o cunosc eu de aceea umblu numai pe

  drumuri

  umblate

  de a

  mai numai

  n case pline.

  - De, a a crezi

  tu,

  dar lucrul e, n a d e v r cu totul

  20

  altfel,

  i n t i m p i n

  S f r e d e l u

  care

  t i a

  mai multe,

  f i i n d c

  era dulgher lucrase la case p r s i t e . Banul, m i

  e

  unealta

  Dracului. Numai

  a a

  din senin

  n u - i vine

  frica. De unde o i

  tu

  t i i prin

  ce fel de

  mni

  a

  trecut

  banul pe care-l ai la tine ? t i i n s cu c t sete

  '25

  a l e a r g omul d u p el i cu c t indirjire l p s t r e a z .

  Tu l-ai luat, dar poate acela de la care ai luat nu

  HAUL CRLR"

  Uite, e ceva Ceo fi, ce no fi, numai ingurDumnezeu tie, dar ceva e, gri Sfredelu ii mutneatmprat caunul mai aproape Umblnd aa ingur,

  treci fr de grij i pete cmp dechi, i prin pduredea, dar ie urt cnd te afli pe vreun drum prit,i al dracului om ar trebui fie acela care ar putea tea noaptea adpotit n ca putie.

  Tac, orzar de la obor i om cu care ai utea ' pargi ziduri, e uit zmbind la el Nui aducea, ce-i

  drept, aminte fi umblat vreodat pe drum pri,ori e fi adpotit n ca puie, dar tia c nu i-a

  fot urt niciodat i imea c ici nu poate -i fie Da, zie el, cnd ai bani la tine: atunci da, te temi, n nu de ceva, ci de cineva, care ar putea i

  ia n cale ori te trmtoreze ntrun col, ca iia Ata o cunoc i eu i de aceea umblu numai pedrumuri umblate i de alii i mai numai n cae pline

  De, aa crei tu dar lucru e, n ader, cu otul:

  ltfel, ntmpin Sfredelu, care tia mai multe, fiindcera dulgher i lucrae i la cae prie Banul, mi,e unealta Drcului umai aa din enin nui nefrica De unde poi tu tii prin ce fel de mni a trecutbanul pe care-l ai la tine!? tii n cu ct ete

  lerg omul dup el i cu ct ndrire l ptreau lai luat, dar poate c acela de la care lai lat nu

 • 8/11/2019 Slavici, Ioan - Hanul Ciorilor

  2/13

  i

  l-a dat cu

  t o a t inima: sunt i bani

  l e g a i

  ca

  jaf

  s fie cu ei praf s se

  f a c .

  Cnd pui mina pe ase

  menea

  bani

  i - e f r i c f r ca s - i dai

  seama de ce

  tocmai

  frica

  te

  duce acolo unde

  praf

  se alege de ei.

  5

  S

  fie

  in

  ceas

  bun

  dar

  nu

  trece nimic peste

  rivna

  omului indirjit:

  moare

  m i tot

  n-are o d i h n ci

  u m b l mereu

  s

  n e l i n i t e a s c pe cei ce u m b l cu bani

  l e g a i de dnsul.

  - Ei l a s c dezleg eu r s p u n s e T a c mai

  10 d e e r t n c un pahar. Atita r u I La mine cum vin

  a a

  se duc.

  S f r e d e l u

  se

  u i t

  cu

  un

  fel de

  m i l

  la

  el.

  -

  Se duc de dus zise el dar vorba e cum se duc :

  de

  banul

  l

  egat

  n-ai noroc.

  D a c

  cumperi

  vite

  cu

  e l ~

  15 dai de p a g u b ;

  d a c z i d e t i

  c a s

  i i

  merg toate

  de-a-ndoaselea. De aceea vorbesc eu de drumuri p r

  site de case pustii: nu-i a bine cind

  un

  drum a fost

  p r s

  i t ori o c a s a r m a s pustie

  . -

  A

  g r i

  T a c

  mai

  ceru

  un litru

  de

  vin.

  20 u toate aceste nu-i

  venea

  s bage-n

  p u n g

  ban

  luat

  mai naint

  e de a-l fi scuipat .

  - S c u i p - I -

  a a

  zicea S f r e d e l u - zi cu

  t o a t

  rvna ca

  ori

  ce

  ar fi

  s p i a r

  n-ai apoi

  s te temi de

  nimic.

  5 T a c nu

  credea

  n

  asemenea fleacuri dar scuipa

  i

  zicea

  f i i n d c

  asta nu putea

  s - i

  strice

  nimic.

  A a e omul. D a c ai apucat o d a t

  s

  te nchini

  mai-n

  ainte

  de a te culca

  n u i

  mai

  p r i e t e

  somnul

  cnd

  u i i

  din

  ntimplare

  a

  te

  inchina; T a c

  nu putea

  30

  nici el

  s umble l i n i t i t

  cu

  bani n e s c u i p a i

  nedes-

  c n t a i

  Dar r de bani?

  P u i n

  p s a .

  u m p r a s e

  de

  la

  Alexandria a s e z e c i i

  patru

  de

  35 chile de o v

  z

  se ntorcea acum

  ca

  s vie cu carele

  s - I

  ia.

  C l a r e pe

  b u i e s t r a u l l u i

  cu biciul atrnat de e a

  cu

  c u ~ i t u l l a

  bru el trecea de-a

  lungul o s e l e i

  largi ca

  pe Podul

  Trgului

  l s n d mereu carele

  d r u m e i l o r in

  40

  urma lui.

  F c u s e t r e a b b u n

  era voios;

  timpul era

  3

  i la da cu oa inma un i bani legai, ca a fie cu ei i paf e fac Cnd pui mna pe aeenea bani, ie fic, f ca i dai eama de cei ocmai fica e duce acolo unde paf e alege de ei

  S fie n cea bun, da nu ece nimic pee vnaomului ndi moae, i, i o nae odihn, ciumbl meeu nelinieac pe cei ce ubl cu banlegai de dnul

  Ei la, ci dezleg eu, pune Tac, i mai dee nc un paha. Aa u a ine cum vin,

  aa e duc.

  Sedelu e ui cu un fel de il la el. Se duc, de du, zie el, da voba e cum e ducde banul lega nai nooc. Daci cumpei vie cu el

  dai de pagub; daci zidei ca, i meg oadeandoaelea De aceea vobec eu de dumui pie i de cae puii: nui a bine cnd un dum a fopi oi o ca a ma puie

  _

  A gi Tac i ai ceu un liu de vin Cu oae acee, ni venea bagen pung balua mai naine de al fi cuipa.

  ScuipI aa zicea Sfedelu i zi cu oana ca oice a fi pia, i nai apoi e emi dnimic

  Tac nu cedea n aemenea fleacui, da cuipa i

  zicea, fiindc aa nu puea i ice nimicAa e oul Dac ai apuca o da e nchinainaine de a e culca, nui mai piee omnulcnd uii, din nplae, a e nchina; Tac nu puea

  nici el uble linii cu bani necuipai i nedecnai.

  Da f de bani?uin i pa.Cumpae de la Alexandia aezeci i pau de

  chile de ovz i e nocea acum, ca vie cu caele1 ia.

  Clae pe buieaul lui, cu biciul ana de ea icu cuiul a bu, el ecea dea lungul oelei lagi cape odul Tgului, lnd ee caele dumeilo n

  ua lui cue eab bun i ea voio impul ea

 • 8/11/2019 Slavici, Ioan - Hanul Ciorilor

  3/13

  i n s

  el de

  te-ar

  fi nveselit chiar daeui fi

  avut

  cuvinte

  de a

  i trist.

  D i m i n e a a cnd plecase de

  la

  Alexandria, era, ce-i

  drept, n e g u r

  i

  frunzele duzilor se scuturau . In curnd

  5

  i n s

  negurile s-au

  risipit

  soarele

  s t r l u c e a

  pe

  cerul

  senin

  d e - i

  era drag

  s treci

  c l a r e peste

  e s u l intins.

  A

  bine nu

  era

  i n s

  acest timp frumos.

  u p

  prinz s-a

  pornit c r i v u l

  domol

  la

  nceput

  apoi

  din

  ce n ce mai aspru. T a c - i i m b r b t buie-

  10 s t r a u l .

  L a s c

  p i c a

  vintul,

  dar

  o s e a u a

  se

  u -

  i s e p a r c

  d e o d a t ; ct era de

  l u n g i . . . d e l a r g nu

  se mai

  vedea

  car pe ea.

  Unul

  cte unul,

  d r u m e i i i

  c u t a s e r

  care pe

  unde

  nimerise,

  a d p o s t ; T a c

  i n e a

  s fie mne la B u c u r e t i nu putea z b o v e a s c

  15 pe drum, trebuia

  e a p r a t

  s

  s o s e a s c d e s e a r la

  Crcei,

  unde ii

  era conacul obicinuit . Nu-i vorba,

  c r i v u l

  l

  lovea tocmai

  in f a p a r c

  era

  f c t u r

  nici

  b u i e s t r a u l nu

  mergea

  ca alte

  d i ;

  dar

  f c u s e

  el

  drum mai greu

  n

  v i a a lui prin gnd nu-i trecea

  c

  20

  n-are

  s

  p e t r e a c

  noaptea

  la Crcei .

  Departe inaintea

  lui, spre stinga, pe

  o s e a u a

  ce vine

  despre

  P i t e t i

  se vedeau plopii de

  la Hanul

  Ciorilor".

  N-a fost n i c i o d a t pe acolo; n-avuse ce s caute n

  partea

  aceea;

  t i a n s c

  acolo e

  Hanul

  Ciorilor"

  25 f i i n d c nu puteai s treci

  nici

  nainte,

  nici napoi

  f r

  ca

  s

  vezi cale de

  j u m t a t e

  de zi plopii casa cea

  mare de l n g ei.

  Acum rotea

  un mare

  stol de ciori pe deasupra plo

  pilor ce se

  i n l a u

  negri spre apusul soarelui, era

  3

  oarecum urt

  s

  te

  u i i

  ntr-acolo.

  N -avea el s t r e a c pe

  la Hanul

  Ciorilor", dar se

  innoptase

  prea

  curind mare lucru n-ar fi fost d a c

  s-ar fi

  a b t u t

  din drum ca

  s mie

  acolo.

  Nu-i

  trebuia

  lui nici

  j u m t a t e

  de ceas

  p i n la

  plopii

  35

  aceia,

  iar

  n

  la Circei

  tot

  mai avea

  vreo

  d o u

  ceasuri.

  Unde mai pui apoi c spre

  Hanul

  Ciorilor" mergea

  cu c

  r i v u l

  in spate ?

  Ajuns

  la r s p n t i e

  el

  b g mna n buzunar

  scoase toti

  banii

  ce-i mai

  r m s e s e r .

  40

  Erau trei

  lei, o b n c u

  i patru

  gologani .

  - Cu pereche, zise el se

  a b t u

  spre

  stnga

  .

  3

  n el de te-ar f neelit char a f avutcuvinte de a f trit

  Dmineaa cnd lecae de a Aexandria era ce-dret negur frunele dulor e cut urau n curnd

  n negure -au riit oarele trluea e cerulenn dei era drag trec care ete eul ntinA bne nu era n acet tm fruoDu rn -a ornit crivul domol ]a nceut

  i aoi dn ce n ce ma aru Tac mbrbt buie- traul a c ica vntul dar i oeaua e cur

  e arc deodat; ct era de lung e arg nue mai vedea car e ea Unu cte unu drumei icutaer care e unde nmere adot; Tacnea fe mne la Bucureti i n utea boveac

  e drum trebua nearat oeac deea a Crceiunde era conacu obcnut ui vorba crivull lovea tocmai n fa arc era fctur nicibuietraul nu mergea ca ate di; dar fcue el idrum ma greu n viaa lu rn gnd nu- trecea c

  n-are etreac noate a CrceDearte naintea lui re tnga e oeaua ce vinedere Pitet e vedeau o de la Hanul Corlor"N-a fot nicodat e acolo navue ce caute nartea aceea ta n c acolo e Hanul Corilor"

  findc nu utea treci nici nante nc naofr ca vei cale de jumtate de i oi caa ceamare de lng e

  Acum rotea un mare tol de cori e deaura loilor ce e nlau negr re auul oarelu i era

  oarecum urt te u ntraoloN-avea el treac e la Hanul Ciorilor dar e

  nnotae rea curnd mare lucru n-ar f fot dac-ar fi abtut dn drum ca e acolo

  Nu- trebuia ui nc umtate de cea n la loi aceia ar n a Crcei tot ma avea vreo dou eaurUnde ma u aoi c re Hanul Corlor" mergea

  cu crivul n ae I?Aun la rnte el bg mna n buuar

  coae toi bani e-i mai reer Erau tre le o bnu atru gologan

  Cu erehe e e] e abtu re tga

 • 8/11/2019 Slavici, Ioan - Hanul Ciorilor

  4/13

  Ar fi

  f c u t - o

  poate,

  aceasta i

  d a c

  banii ar fi fo

  st

  f r pereche; ar fi f c u t - o n s cu inima n d o i t ; acum

  t i a c - a a i-e

  s

  f a c i - i m b r b t a calul cu t o a

  t

  n d e j d e a .

  5

  Nu

  era

  n s

  lucru

  curat.

  Calul mergea mergea,

  dar Hanul

  Ciorilor" nu

  stetea

  p a r c

  nici el

  n

  loc, ci se ducea,

  nct

  lumina

  din ferestrele lui se vedea tot mai departe, ba d e o d a t

  se perdu, ca cind ar

  fi

  stins-o cineva.

  10

  T a c i

  opri

  calul.

  Urt

  lucru

  s d i b u i e t i a a

  singur

  noaptea prin

  locuri necunoscute.

  l

  venea s se n t o a r c

  dar

  c r i v u l l izbi iar

  n

  f a .

  15 e era a d e c ?

  Cu

  l u m i n

  ori pe

  ntunerec,

  n-avea

  dect s i e drumul ca s

  deie

  peste

  han; el

  i m b r

  b t iar calul -

  inainte,

  tot

  nainte

  ...

  dar

  trecuse de

  mult

  j u m t a t e a

  lui de ceas i drumul era

  tot

  pustiu.

  D e o d a t el i opri

  din

  nou

  calul.

  20

  Hanul

  Ciorilor"

  era n

  dosul lui,

  r m a s

  departe

  napoi, cu toate ferestrele lui bine luminate.

  C i t e t i

  c t e o d a t

  asemenea lucruri, tot te a p u c

  un fel de

  r c o r i : dar

  cnd te vezi tu

  n s u i

  pe tine

  purtat a a de ici p n colo ?

  2 5 Inainte nu mai avea

  ce

  s caute, iar

  napoi i e

  ra

  urit s se mai n t o a r c .

  In

  cmp,

  n s

  de

  asemenea

  nu

  putea

  s

  r m i e .

  D a c

  s-ar

  fi gndit n t o a t l i n i t e a

  el

  ar fi

  dat cu

  s o c o t e a l

  c

  Hanul

  Ciorilor"

  nu

  e

  la marginea

  drumu-

  30 lui,

  ca alte hanuri, c

  dincoace de

  han trebuie

  mai fie vreo

  a l t

  zidire care acopere lumina cnd te

  apropii i pe care de dincolo,

  din c e a l a l t o s e a

  el n-o

  putuse vedea;

  te

  g n d e t i n s

  n

  t o a t l i n i t e a

  cnd

  stai tignit a c a s dar nu

  cnd

  c r i v u l

  te

  bate

  n cmp

  33

  deschis.

  T a s c si l u

  dar

  inima n dinti cnd v z u

  c

  nu-i

  r m n e

  decit

  s se n t o a r c

  i r m a s e

  nc

  remenit

  cnd

  se pomeni

  c

  iar nu

  mai

  vede ferestrele

  luminate.

  Acum

  n s

  se dezmetici el, se ntoarse

  p u i n

  40 napoi, ca s

  v a d

  iar lumina, apoi o l u peste a r t u r i

  drept spre ferestrile luminoase.

  33

  3 - Opere,

  voI.

  III - I Slavici

  A i cuto poate aceatai dac banii a i ot peeche; a i cuto n cu inima ndoit acumtia c-aa ie ac ii mbbta calul u toatndedea

  u ea n lucu cuat.Calul megea i megea da Hanul ioilo" nuetea pac nici el n loc ci e ducea nct luminadin eetele lui e vedea tot mai depae ba deodate pedu, ca i cnd a i tino cineva

  Tac i opi caul.Ut lucu dibuieti aa ingu noaptea pin

  locui necunocutei venea e ntoac da civul l ibi ian a

  Ce ea adec!? Cu lumin oi pe ntuneec n-aveadect ie dumul ca deie pete han e i mbbt ia calul nainte tot nainte... da tecue demult umtatea lui de cea i dumul ea ot putiu.

  Deodat el i opi din nou calul. Hanul Cioilo" ea n doul lui ma depaenapoi cu toate eetele lui bine luminate

  Citeti cteodat aemenea lucui i tot te apucun el de coi: da cnd te vei tu nui pe tineputat aa de ici pn colo!?

  nainte nu mai avea ce caute ia napoi i eaut e mai ntoac.

  n cmp n de aemenea nu putea mieDac a i gndit n toat linitea el a i dat cuocoteal c Hanul Coilo" nu e la maginea dumu

  lui ca alte hanui i c dinoace de han tebuie mai ie veo alt idie cae acopee lumina cnd teapopii i pe cae de dincolo din cealalt oea el noputue vedea; te gndeti n n toat linitea cndtai tignit aca da nu cnd civul te bate n cmp

  dechi.ac i lu da inima n dinti nd vu c numn dec

  't e ntoac i ae nemenit nd

  e pomeni c ia nu mai vede eetele luminate.Acum n e demetici i el e ntoae puin

  napoi ca vad ia lumina apoi o lu pete at uidept pe eetile luminoae.

  Opere, vol. I . Slavi

 • 8/11/2019 Slavici, Ioan - Hanul Ciorilor

  5/13

  - Ce hanul

  p c a t e l o r

  e s t a cale de d o u m p u c

  turi

  de

  la

  drum?

  g r i

  el

  d u p

  ce se

  v z u ,

  n

  s f r i t la

  sc

  ara

  casei

  mari,

  pe care

  n attea rnduri

  o

  v z u s e din

  d e p r t a r e .

  5 -

  C

  n-a fost

  han,

  domnule, ci

  c a s

  b i s e r i c e a s c

  i

  r s p u n s e

  sluga ce i e i s e

  n

  auzul

  tropotului

  de copite.

  Au f c u t - o han ca s nu mai stea

  pustie.

  T a c

  se

  u i t

  la c a s

  la

  cele din

  preajma

  ei .

  _ u era casa cu

  d o u

  etaje pe care el o

  v z u s e

  de pe

  10

  o s e a u a c

  e a l a l t ;

  i

  dete n s n curnd

  s e a m c

  se

  a f l n

  dosul zidirii, care aici avea

  un si Qgur etaj.

  Ceva

  mai departe,

  spre

  o s e a

  erau

  grajduri o p r o a n e ,

  zidirea ce-i acoperise lumina, iar printre a m n d o u

  zidurile

  trecea

  drumul pe care lumea

  venea

  din o s e a .

  15 Nu

  mai

  erau

  pustii, dar

  nici pline, tare

  s e m n a u

  a

  pustiu, nct p a r c

  nici nu-i

  mai venea s - i

  lase

  calul

  n

  grija slugii

  s

  intre.

  Dar ce alta ar

  fi

  putut s f a c ?

  El d e s c l e c i

  l u

  biciul,

  l s calul

  n

  seama

  20

  slugii, apoi

  u r c

  cele

  d o u

  s c r i i n t r

  n

  c r c i u m

  O s i n g u r ochire i fu destul ca s v a d

  c

  aici a

  fost o d a t b u c t r i e . Cotlonul era acum n f i i n iar

  m a i n a

  fusese

  n l o c u i t

  cu alta mai

  m i c .

  La o

  a s

  de

  la stnga e d e a u

  doi olteni, cu paharele

  25

  pline f a a lor;

  pe

  l a v i ntr-un c

  o l

  era un n e a m

  z d r n r o s ,

  iar

  hangiul grec,

  bulg

  ar ori albanez, ce-o

  fi

  fost,

  i

  rinduia

  dichisurile.

  Nu era

  trziu, dar p r e a u

  cu

  t o i i o b o s i i

  s o m n u r o i

  si

  t r e s r i r oarecum ca din somn cnd el

  i n t r .

  30 ' E lucru deosebit n felul lui

  s

  dai a a

  d e o d a t

  f a cu oameni pe care nu i-ai mai v z u t care nu

  te-au mai v z u t ,

  ba s

  t i i

  c

  ai

  s petreci,

  departe

  de

  l t

  lume, o a t

  noaptea

  cu d n i i T a c , om

  umblat

  n multe drumuri,

  o

  mai

  p i s e

  ce-i

  drept,

  aceasta,

  35

  dar acum nu

  era

  ca alte d i L a s c nu-i trecuse prin

  gnd s mie

  la Hanul

  Ciorilor , dar le mai p i s e

  celelalte

  n e p i t e .

  El se

  u i t

  deci cu oc

  hii s c r u t t o r i

  mai

  nt

  la

  cei doi

  olteni,

  apoi

  la n e a m n

  cele din

  u r la hangiu, nu-i

  steteau,

  p a r c ni ci unuia bine

  40 ochii n cap.

  34

  Ce hanul caelor e a, cale de dou muctur de la drum? gr el du ce e vzu, n frt, acara cae mar, e care n atea rndur o vzue dndertare

  - C na fo han, domnule, c ca berceac, rune luga ce ee n auzu troouu de coteAu fcuto han ca nu ma ea ue

  ac e ut la ca la cele dn reama e.Nu era caa cu dou eae e care e o vzue de e

  oeaua ceaalt; dee n n curnd eam c eafl n doul zdr, care ac avea un gur etaCeva ma dearte, re oea, erau gradur oroane,zdrea ce- acoere umna, ar rntre amndouzdurle recea drumul e care umea venea dn oea

  15 Nu ma erau ut, dar nc ln, are emnaua uu, nc arc nc nu- ma venea - laecalul n gra lug ntre

  Dar ce ala ar f utut fac!?El declec, u bcul, l calul n eama

  lug, ao urc cele dou cr nr n crcum.O ngur ochre fu detul ca vad c ac afo odat bucre. Colonul era acum n n, armana fuee nlocut cu ata ma mc

  a o ma de la nga edeau do olten, cu aharele lne b faa lor; e lav, ntrun col, era un neam

  zdrnro, ar hangul grec, bulgar or albanez, ceo

  f fot, rndua dchurle.u era rzu, dar reau cu to obo, omnuro trerr oarecum ca dn omn cnd el ntr.

  '

  E lucru deoebt n felu u da aa, deoda,fa cu oamen e care nu a ma vzut care nuteau ma vzut, ba t c a erec, dearede alt lume, toat noatea cu dn Tac, om umblat

  n multe drumur, o ma e, ce- dret, aceaa,35 dar acum nu era ca alte d. La c nu trecue rngnd me la Hanul Corlor", dar le ma e ceelale nete El e ut dec cu och cruttorma n la ce do oten, ao la nem n cele dnurm la hangu, teeau, arc, nc unua bne

  oh n ca

 • 8/11/2019 Slavici, Ioan - Hanul Ciorilor

  6/13

  C e i l a l i

  se

  u i t a r i

  ei

  tot

  cu ochii

  c r u t t o r i la

  dinsul.

  "Cine ori fi t i a ? se ntreba el.

  "Cine o

  mai

  fi

  i

  s t a ?

  se

  intrebau

  ei.

  5 Hangiul i

  l s

  dichisurile f c u un pas spre

  dnsul.

  -

  U r t

  vreme pe aici,

  zise

  T a c , pentru

  ca

  i n c e a p cu ceva.

  - Mai f r u m o a s n-o fi nici p-aiurea r s p u n s e

  han-

  10 giul; Sf. Dimitrie

  nu vine

  cu p r i m v a r .

  Trei

  lei

  o

  b n c u patru

  gologani

  sunt bani

  cu

  pereche,

  dar

  cam

  p u i n i pentru un

  om care-i

  f l m n d

  setos obosit de drum ba mai are i un cal n spinare.

  Nu-i

  v o r b , f r

  de

  bani

  T a c se

  s i m e a

  mai

  n

  15 largul

  lui dar

  tot

  i-ar fi p r u t

  bine

  dac-ar

  mai

  fi

  avut

  un

  leu.

  N-

  avea nevoie. Cine-l vedea tot t i a c e om care

  poate s

  p l t e a s c

  ba

  hangiul ar fi rs d a c i-ar fi

  spus

  c

  n-are

  la

  dnsul

  decit

  trei

  lei, o

  b n

  c

  u

  patru

  20 gologani.

  Prea

  s e m n a a om

  b n o s

  A a

  dedeau (')ltenii cu

  s o c o t e a l .

  N-o zicea nici unul

  aceasta

  dar T a

  c

  o vedea din

  ochii lor

  i

  ar fi

  voit

  s le

  s p u n ntr

  -

  un

  fel oarecare

  c

  si-a cheltuit toti banii.

  25

  ~

  O p i i i eu;

  r i

  dinsul. Plecasem de

  la

  Alexan-

  dria ca s

  sosesc

  d e s e a r la

  Crcei si

  c r i v t u l

  m-a

  a b t u t din drum. Curat c vintul m - ~

  adus

  pe aici

  Urma d u p gndul lui T a c ,

  c

  vreunul dintre cei

  patru

  s - I ntrebe ce-a

  c u t a t la Alexandria

  i a r el

  30 le

  s p u n , drept

  r s p u n s

  la

  ntrebarea aceasta c i - a

  dat banii ca

  a r v u n e a s

  c

  o v z

  Nici

  unul n s

  nu-i

  nimeri

  gndul.

  - De - g r i hangiul ntr-o r o m n e a s c

  s t l

  c

  -

  d a c

  vii

  de

  la Alexandria

  te

  duci

  la

  u

  c

  u r e t i ,

  35 p-aici nu

  i - e drumul;

  dar n i c i o d a t omul, cnd p l e a

  c

  de a c a s ,

  nu

  t i e

  unde

  are

  s a j u n g

  -

  A a

  e -

  s t r i g

  rznd

  n e a m u l

  din

  c o l

  - nu

  t i e nimeni unde are a j u n g , nici ce are i se n

  tmple.

  Eu b u n o a r

  am

  plecat

  de

  la V r e la

  Viena

  40

  ca s

  caut pe

  un

  frate al

  tatei

  am ajuns umblnd pe

  urma lui

  pe aici,

  unde nu

  mi-a

  trecut

  n i c

  i o d a t

  prin

  35

  3

  Cea e utar e tot cu och crutor adnu

  Cne or f ta" e ntreba e

  Cne o ma f ta?" e ntrebau e angu dchure fcu un pa prednu

  Urt reme pe ac ze Tac pentru a nceap cu cea

  a frumoa no f nc paurea rpune han gu; Sf Dmtre nu ne cu prmar

  Tre e o bncu patru googan unt ban upereche dar cam pun pentru un om care fmnd eto obot de drum ba ma are un ca n pnar

  u orb fr de ban Tac e mea ma n argu u dar tot ar f prut bne dacar ma f aut

  un euaea neoe Cne edea tot ta c e om care

  poate pteac ba hangu ar f r dac ar f

  pu c nare a dnu dect tre e o bncu patru googan Prea emna a om bnoAa dedeau ten cu ocoteao zcea nc unu aceata dar Tac o edea dn

  och or ar f ot e pun ntrun fe oarecarec a chetut to ban.

  O p eu gr dnu. Pecaem de a Aexan

  dra ca oec deear a Crce crtu maabtut dn drum Curat c ntu m adu pe ac!Urma dup gndu u Tac c reunu dntre ce

  patru -I ntrebe cea cutat a Aexandra ar e e pun drept rpun a ntrebarea aceaa c a

  dat ban ca aruneac ozc unu n nu- nmer gndu De gr hangu ntro romneac tt

  dac de a Aexandra te duc a Bucuret pac nu e drumu; dar ncodat omu cnd pea

  de aca nu te unde are ajung Aa e! rg rznd neamu dn co nu

  te nmen unde are ajung nc ce are e ntmpe Eu bunoar am pecat de a Vre a Vena

  ca caut pe un frate a tate am ajun umbnd pe

  urma u pe ac unde nu ma trecut ncoda prn

  3*

 • 8/11/2019 Slavici, Ioan - Hanul Ciorilor

  7/13

  minte

  s vin. Hhh

  poate c ai

  d-ta vreun

  unchi

  care a murit

  bogat i - i umbli, f r

  ca

  s t i i pe u r m .

  Hangiul incepu el s r d .

  - Mai

  t i i l?

  zise.

  V o r b e t i

  n

  g l u m

  te

  o m e n e t i

  5

  c nu degeaba

  i - e

  vorba. Casele acestea

  s u ~ t f r

  s t p n . S t p n u l

  lor om foarte

  bogat,

  a

  murIt f r

  copi i a

  s a t

  cu

  l i m b

  de

  moarte

  ca

  averea lui s

  t r e a c

  la doi

  n e p o i

  ai

  s i

  pe care

  nu

  e chip

  - i g s e a s c .

  Se

  i v e t e

  ce-i drept, pe fiecare s p t m n cite unul,

  10 dar

  nu cel

  a d e v r a t . l

  fi d-

  ta

  - Dac-am fi doi

  f r a i

  r s p u n s e

  n e a m u l dar

  sunte

  m

  numai

  opt

  .

  Hhhi

  1

  Oltenii n c e p u r ei s

  r d .

  Unul dintre d n i i se uitase la T a

  c

  dintru nceput

  15

  ca

  la un

  ve c

  hi

  cunoscut.

  - l

  fi

  d-ta,

  i zise el acum.

  S n t e i

  doi

  f r a i

  d a c nu

  m

  n e l numai doi.

  T a

  c se

  u i t

  cam sperios

  la

  oltean.

  Nu

  c

  se

  mira,

  poate,

  de-l

  c u n o a t e

  olteanul,

  pe

  20 care el

  n u - i

  aducea

  aminte

  s - I

  mai

  fi v z u t v r e o d a t

  Putea

  - I c u n o a s c . Era n s c u r a t

  f

  c t

  u r

  ca tocmai

  acum aici s fie

  vorba

  de

  f r a t e - s u

  care era

  mort

  de vreo

  trei

  ani. L a s

  c r p o s a t u l

  i fusese

  t o v a r

  de

  n e g o t o r i e dar

  mai l s a s e o f e t i pe care T a c

  25 o

  i n e a

  cum s-ar zice

  a a

  de

  p o m n la

  c

  asa

  lui.

  S f r e d e l u

  care scociorea

  toate

  luc

  rurile din temelie,

  i n e a

  s t r u n

  c c u r a t

  p o m n

  nu

  e

  c

  T a

  c

  ar

  trebui s

  f a

  c s o c o t e a l c i n s t i t s d e s p a r t ceea ce

  era al lui de ceea ce i se cuvenea

  fetei;

  asta n s nu-l

  30

  ie

  rta

  pe

  T a c

  firea s-o

  f a c

  de aceea el se

  s i m e a

  st

  rmtorat

  cind vorba venea la

  f r a t e

  s u . Dar era la

  birt nu-i

  r m n e a decit

  s-o

  i e

  el pe coarda pe

  care o

  p o r n i s e r c e i l a l i .

  - De zise el

  tare

  mi-ar prinde bine,

  dar

  ct

  mai

  35

  c

  urnd, f i i n d c am arvunit la Alexandria n i t e o v z

  nu t i u cum voi g s i

  bani

  ca s - I

  p l t e s c .

  Nu-mi aduc

  n s aminte s i

  avut vreun unchi

  bogat.

  -

  Hhh rse iar n e a m u l .

  N-

  ai

  nevoie

  s - I t i i

  pentru

  ca s - I c a u i . Fiecare om are norocul lui. Zgr-

  40

  cit

  ul e

  fim f r

  noroc care

  a d u n

  pe norocul altuia

  p s t

  r e a z

  pentru

  acesta f r ca

  s

  voi as

  . La noi a

  6

  6

  mte s vn Hhh! poate c a d-ta vreun unchcare a murt bogat umbl fr ca s t pe urm

  Hagul cepu el s rd

  Ma tl?

  zse Vorbet n glum te pomenetc nu degeaba e vorba Casele acestea sunt frstpn Stpul or om foarte bogat a murt frop a sat cu lmb de moarte ca averea lu streac la do epo a s pe care nu e chp s gseascSe vete ce- drept e fecare sptn te unuldar nu cel adevrat f dta

  Dac-am f do fra rspunse neaul dar

  suntem numa opt Hhh1Olten cepur e s rdul dntre dn se utase la Tac dtru ceput

  ca la u vech cunoscut f d-ta zse el acum Ste do fra

  dac u m nel numa doTac se ut cam speros la oltean

  Nu c se mra poate de-l cunoate olteaul pecare el nu aducea amte s-I ma f vzut vreodatPutea s-I cuoasc Era s curat fcur ca tocmaacum ac s fe vorba de frate-su care era mortde vreo tre an Las c rposatul fusese tovarde egotore dar ma lsase o fe pe care Taco ea cum sar zce aa de poma la casa luSredelu care scocorea toate lururle d temelenea strun c curat poman nu e c Tac artrebu s fac socoteal cnstt s despart ceea ceera al lu de ceea ce se cuveea fete; asta ns nu-lerta pe Tac frea so fac de aceea el se smeastrmtorat cnd vorba venea la frate-su Dar era lart nu rmnea dect s-o e el pe coarda pecare o pornser celal

  De zse el tare m-ar prnde bne dar ct acurd fndc am arvunt la Alexandra nte ovz nu tu cum vo gs ban ca s-I plesc Num aduns amte s avut vreun unch bogat

  Hhh I rse ar neamul Na nevoe sI tpentru ca s cau Fecare om are norocul lu Zgrctul e 0m fr noroc care adun pe norocul altua pstrea pentru acesta fr ca s voasc a no a

 • 8/11/2019 Slavici, Ioan - Hanul Ciorilor

  8/13

  fost un m c e l a r bogat care a murit de foame

  i n d a t

  ce a venit nepotul ,

  pe

  a c r u i a noroc adunase b o g i a

  D a c n - a ~ f i

  venit nepotul, el ar

  mai

  fi

  t r i t ca s mai

  adune.

  Astuia nu

  i-a

  venit,

  precum se

  ved

  e,

  m o t e -

  5 nitoru

  l cu noroc,

  s t i i c

  n-are

  o d i h n nici n

  mormnt p n ce nu va fi venit . Ia a d u i bine aminte :

  poate c

  vnt

  ul

  te-a

  adus aici ca s scapi un suflet.

  Hhih 1

  - Curat

  a a - i

  cum zici,

  g r i hangiul,

  oarecum

  mira

  t.

  10 Uite,

  eu

  stau

  de vreo

  trei ani

  aici

  t i u multe.

  N-are

  o d i h n 1 De cte ori se iveste cte cineva care cere

  m o t e n i r e

  a

  t r o s n e t e n o p i l ~ t o c n e t e

  de te

  tre

  c

  fiorii si-ti

  vi

  ne

  s

  fugi .

  -

  hostii

  1

  g r i T a c s u p r a t

  apoi se

  a e z n

  15 f a a oltenilor

  la m a s

  ceru

  vin i

  ceva de mncare.

  Vor

  i

  fost

  prostii, hangiu

  l

  i n s

  care

  i

  petrecea

  v i a a in p u s t i e t a t ~ a

  aceasta, se

  potrivea

  de minune cu

  n e a m u l care umbla de

  atta

  timp pe urma unui mort

  ajunsese

  in

  cele din u r s c r e a d

  c

  nu de

  b u n

  20

  voie

  u m b l

  ci e

  purtat

  de sufletul

  r p o s a t u l u i .

  Apoi

  i

  locul era de a a c te s i m e a i oarecum f r m e c a t

  in

  el,

  o n c

  p e r e l a r g c

  u n d cu

  p r e i i p t a i

  de

  m u t e

  g

  l b e n i i

  de fum, aproape

  g o a l l u m i n a t

  de o

  l a m p p r o a

  s t care se afla in peretele de

  la

  t e g h e a .

  25 Intunerec

  aproape

  deplin era mai ales in c o

  l u l

  de

  und

  e

  rdea n e a m u l

  o

  s t i r p i t u r

  de om

  spin,

  cu cit

  eva

  fire

  de

  p r r o u

  drept

  b a r b

  cu glasul

  p i i g i a t i

  cu ochii

  m r u n i

  vii,

  c

  urat

  cum

  T a

  c

  l-ar fi

  in

  c

  hipuit

  pe

  Satana.

  3 0

  Pe

  vl ute , pe

  nevrute,

  ei u r m a r

  vorba

  inainte,

  i

  cu

  ct T a c

  li se

  mpotrivea, n e a m u l han

  g

  iul

  cu

  atit se

  n t e e a u

  spuneau i ce credeau, ce nu credeau

  ei

  i n i i

  i a r oltenii, care n-aveau a l t t r

  e a b

  ascul

  tau

  bucuros, a d u g n d numai a a din cnd

  in

  c

  nd

  :

  35

  De

  1 Dumnezeu

  t i e

  1 Se

  poate

  1

  Tot

  ce se po

  at

  e

  1

  Purtat

  astfel prin lumea i i n e l o r n e v z u t

  e

  i os tenit

  cum era, T a c ajunsese

  in

  cele din

  u r s n u - i

  mai

  p o a t da s e a m d a c

  lucrurile se petrec

  in aievea

  ori

  le visezi numai. Mai ales

  n

  risetul

  n e a m u l u i

  era

  ceva

  40

  nefiresc, inct ii

  venea

  c t e o d a t s se d u c s - I apuce

  de

  piept

  i s - I zguduie .

  7

  fot un clar bogat car a urit d foa ndatc a vnit npotul p a cruia noroc aduna bogiaDac

  n- fi

  vnit npotul l ar ai fi trit a aiadun Astui nu ia vnit prcu vd ot

  nitorul cu noroc i tii c nar odihn nici nornt pn c nu va fi vnit a adui bin aintpoat c vntul ta adu aic ca capi un uftHhh

  Curat aai u ici gri hangiul oarcu irat it u tau d vro tri ani aici tiu ult Nar

  odihn D ct ori ivt ct cinva car crotnira tront nopil i tocnt d t trc

  fiorii it vin fugi ti I gri Tac uprat apoi a n faa oltnior la a i cru vin i cva d ncar

  Vor i i fot protii hangiul n car i ptrcaviaa n putiata acata potriva d inun cunaul car ubla d atta tip p ura unui orti ajun n cl din ur crad c nu d bun

  voi ubl ci purtat d uflul rpoatuui Apoi ilocl ra d aa c t iai oarcu frcat n lo ncpr larg i cund cu prii ptai d uti glbnii d fu aproap goal i luinat d olap proat car afla n prtl d la tgha

  ntunrc aproap dpln ra ai a n olul d undrda naul o trpitur d o pn u ctva fird pr rou drpt barb cu glaul piigiat i cu ochii

  runi i vii curat cu Tac i lar fi nchipuit pSatana P vrt p nvrut i urar vorba naint i

  cu ct Tac li potriva naul i hangiul cuatt ntau i punau i c crdau i c nu crdaui nii iar oltnii car navau alt trab acultau bucuro adugnd nuai aa din cnd n cnd

  D! Dunu ti S poat! Tot c poatPurtat atfl prin lua finlor nvut i otnitcu ra Tac ajun n cl din ur nui aipoat da a dac lucruril trc n aiva oril vii nuai ai al n rtul nauui ra cva

  nfirc nct i vna ctoda duc apucd pipt i gdui

  7

 • 8/11/2019 Slavici, Ioan - Hanul Ciorilor

  9/13

  Nu-i venea cu

  toate

  acestea s se d u c n odaia

  n

  care i se

  p r e g t i s e c u l c u u l . r i stat

  mai bucuros

  noaptea t o a t de v o r b .

  Se

  temea n s

  ca

  nu

  cumva

  s - I s t p n e a s c

  somnul

  5

  nu

  doarme

  nimeni

  bucuros cu

  oameni

  pe

  care

  nu

  i-a

  mai v z u t si

  nu

  stie cine

  sunt.

  Te l a i ~

  n d adormi singur

  n

  paza

  lui

  Dumnezeu;

  r m i n s

  c

  nd mai sunt a l i i

  cu

  tine n voia

  celor

  ce te n c u n g i u r .

  10 N-avea ce-i

  drept

  bani

  la

  dnsul ba le spusese

  c n-are;

  el

  n s nu

  putea

  s t i e

  ce e

  n i n i m ~

  lor.

  Te

  pomeneai

  c

  se n e l e g

  ntre d n i i :

  ori

  c

  fie

  n e a m u l

  fie oltenii

  p l e a c

  a a numai

  cu

  hangiul n-ar

  i

  r m a s

  bucuros.

  15 E urt lucru s te t i i cu urma p i e r d u t ajuns unde

  n i m n u i a nu-i poate trece prin gnd s te caute .

  Spre miezul

  o p i i dar

  cnd shlga aprinse

  lumnare

  a

  de

  c e a r

  ca s - I d u c la odaie el

  nu mai stete

  pe gn

  duri: tot

  era

  mai bine cu u a n c u i a t ca nimeni

  s

  20

  nu

  se

  p o a t

  apropia

  f r

  de

  veste

  de dnsul.

  I e i n d

  din birt ei

  t r e c u r prin

  o

  s a l

  mare apoi

  u r c a r n i t e

  s c r i

  nguste.

  U r t

  c a s

  I

  L a s

  c

  p a i i le sunau a gol dar mai i u i a huruia

  25 e r i v u l

  prin hornuri i

  se

  z g i a u u i i

  ferestre

  p a n te aflai ntr-o corabie p u r t a t de valuri.

  Odaia n care-l dusese sluga era ea mare i g o a l

  cu

  d o u

  ferestre

  i

  trei

  u i .

  Patul

  se

  afla ntr-un

  c o l .

  Intre ferestre erau o

  m a s i un

  scaun. Atta

  tot.

  39

  Sluga i

  l s l u m n r i c a

  de

  c e a r l i p i t

  de

  m a s

  apoi se

  d e p r t .

  m a s singur

  T a c

  ncuie

  u a

  pe care

  intrase

  apoi se duse s se n c r e d i n e z e d a c celelalte d o u u i

  sunt ori nu ele ncuiate.

  35

  Cea de

  la dreapta era

  n c u i a t

  nu n s

  cea de

  la

  stnga din care lipsea cheia.

  Urt lucru I

  D a c

  i-ar fi

  povestit cineva

  c-a

  p i t - o

  cum o

  p e a

  el acum

  T a c

  ar fi rs

  din t o a t inima. n starea n

  40

  care se afla

  n s

  nu-i

  venea

  de loc

  s r d .

  38

  veea c toate acestea s se dc odaa care se pregtse clc. Ar f stat ma bcrosoaptea toat de vorb

  Se temea s ca cmva s stpeasc soml

  doarme me bcros c oame pe care aa vt te ce stTe la cd adorm sgr paa l Dmee

  rm s cd ma st al c te voa celoce te cgr

  Navea ce drept ba la ds ba le spsesec -are el s ptea s te ce e m lor Tepomeea c se eleg tre d: or c fe eamlfe olte pleac aa ma c agl ar f masbcros

  E rt lcr s te t c rma perdt ajs dem a poate trece pr gd s te cate

  Spre mel op dar cd sga aprse lmaeade cear ca s-I dc la odae el ma stete pe gdr: tot era ma be c a cat ca me s

  se poat apropa fr de veste de dsled d brt e trecr pr o sal mare aporcar te scr gste

  rt cas!Las c pa le sa a gol dar ma a ra

  2 rvl pr orr se ga ferestrepar te afla tr-o corabe prtat de valr

  Odaa care-l dsese slga era ea mare goalc do ferestre tre Patl se afla t- coltre ferestre era o mas sa. Atta tot

  Slga ls lmrca de cear lpt de masapo se deprt

  Rmas sgr Tac ce a pe care traseapo se dse s se credee dac celelalte do st o ele cate

  35 Cea de la dreapta era cat s cea de lastga d care lpsea cea.

  rt lcr!Dac ar f povestt ceva ca pto cm o pea

  el acm Tac ar f rs d toat ma starea cae se afla s - veea de loc s rd

  8

 • 8/11/2019 Slavici, Ioan - Hanul Ciorilor

  10/13

  El

  l u

  lu

  mnarea trecu in

  odaia de a l t u r i , ca

  s

  v a d ce-i acolo.

  Era mare

  i

  asta

  i g o a l Intr-un c o l

  se aflau

  g r m a d

  c

  teva

  chile de porumb.

  5

  El

  n

  e r

  c e a

  l a l t

  u ,

  card

  i e e a

  la

  s c a r .

  Era n c u i a t , dar cheia nu era n

  u

  i nu era

  lu

  c

  ru mai

  usor

  decit ca

  cel ce

  avea

  cheia

  s

  o descuie

  i

  s

  t r e a c

  la

  el.

  i

  d a

  c

  era vorba,

  tot a a

  putea

  s

  f a c colo,

  10

  unde c

  heia

  de

  asemenea nu

  se afla

  n u .

  venea

  s se n t o a r c

  n

  birt, dar i era greu s-o

  f a

  c

  i - i

  era

  urt

  s

  scoboare

  s c r i l e

  s

  t r e a c ,

  a a

  singur,

  prin

  sa

  la

  cea mare.

  -

  Ei,

  come

  dia

  dracului zise el,

  i - l vedea p a r c

  15

  pe

  S f r e d e l u

  rznd cu

  n e a m u l n f a a

  lui.

  Dar

  ce

  ar

  fi

  putut , la

  urma

  urmelor,

  s

  i se

  intimple ?

  Omului

  primejdia

  tot

  numai

  de la om poate

  in

  lumea aceasta

  s - i v i n ,

  Dracul,

  a a

  zi

  a i Sfre

  d e l u , tot prin

  oameni i face r u t i l e ; ca s se asi-

  20

  gureze

  dar

  c

  om

  nu

  se

  poate

  apropia de el

  f r

  ca

  s d e t e p t e din

  somn,

  l u masa

  o puse

  n f a a u i i

  de

  la stnga,

  a a ca

  s

  se r s t o a r n e cnd cineva ar

  deschide

  u a

  Tot a a

  f c u

  apoi cu scaunul

  la

  u a de

  la

  dreapta

  .

  25 Acum era bine.

  Nu r m n e a decit s s t i n g lumnarea se culce

  -

  asa

  m b r c a t

  c

  um

  era.

  Pe

  s c r i

  n s , prin sala

  a mare i

  prin o d i l e

  de

  a l t u r i p o c n e a t r o s c n e a , z n g n e a u ferestrile

  3

  se z g i a u

  u i l e p a r c

  umbla

  cineva

  pe

  la

  ele ca

  s

  le

  s c o a t din i n i ; el

  lipi luminarea

  de

  c o l u l

  sobei,

  apoi se ntinse

  pe

  pat.

  S adorm o d a t

  , i i

  zise, apoi nu-mi

  mai

  p a s

  d a c

  se

  i s p r v e t e

  luminarea".

  35 Da,

  i n s

  nu-i

  mai venea

  somnul.

  D e g e a b a - i

  nchi-

  dea o c ) J . i i c c a a obosit cum era, el stetea treaz

  auzea

  mereu i u i t u r i l e c r i v u l u i , t o c n i t u r i l e i p o c

  niturile, z n g n i t u l ferestrelor z g i t u r a u i l o r , nu

  putea

  d o a r m fel de fel de gnduri ii umblau

  40 prin cap.

  39

  El lu lumarea i trecu odaia de altri ca svad ce-i acolo

  Era mare i asta i oa tr- col se alaurmad cteva chile de pormb

  El cerc cealalt u car ieea la scarEra cuiat dar cheia u era u i u era

  lucru mai usor dect ca cel ce avea heia s o descuiesi s treac

  'la el

  i dac era vorba tot aa puea s fac i colo0 ude chea de asemeea u se ala u

  i veea s se toarc birt dar i era reu s-o

  ac i- era urt s scoboare scrile i s treac aasiur pri sala cea mare Ei comedia dracului! ise el i-l vedea parc

  pe Sredelu rd cu eamul faa lui Dar ce ari putut la rma urmelor s i se tmple

  Omului primejdia tot umai de la om poate lumea aceasta s-i vi i Dracul aa icea i Sfredelu tot pri oamei i face rutile ca s se asi-

  2 uree dar c om u se poate apropia de el fr cas detepte di som lu masa i o puse faa uiide la sta aa ca s se rstoare cd cieva ardeschde ua Tot aa fcu apoi i c scauul la ua dela dreapta

  Acum era bieu rmea dect s sti lumarea i s se culce

  asa mbrcat cum erae scri s pri sala cea mare i pr odile dealturi pocea i troscea eau ferestrile i

  se iau uile parc umbla cieva pe la ele ca s lescoat di i el lipi lmarea de colul sobeiapoi se tise pe pat

  S adorm odat i zise apoi umi mai pas dac

  se isprvete lmarea" Da s ui mai veea soml Deeabai chidea oc)ii cci aa obosit cum era el stetea trea iauea mereu iuiturile crivului tocturile i pociturle itul ferestrelor i itura uilor uputea s doarm i el de el de duri i umblau

  pri cap

  9

 • 8/11/2019 Slavici, Ioan - Hanul Ciorilor

  11/13

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  4

  Iar

  lumnarea se

  f c e a tot

  mai s c u r t

  ardea

  cu

  f l a c

  r

  din ce n ce mai l u n g .

  O f l a c r mare , apoi un

  mu

  c n s f r i t ntunerec

  deplin , cum e ntunerecul cnd c r i v u l aduce nori din

  r

  s r i t

  ca

  s

  le acopere

  toate

  cu polei.

  T a c se r i d i c p u i n din c u l c u u l lui, apoi iar se

  s istovit n el.

  Ce-i mai

  r m n e a , la

  urma urmelor ?

  Ajunsese de

  n u - i

  mai

  putea da s e a m d a c s t

  tre

  az ori

  v i s e a z vedea

  oarecum ceea ce

  g n d e t e .

  E

  f i o r o a s ntunecimea mai

  ales cnd

  stai

  a

  singur

  ntr-o

  c a s

  pustie

  . '

  Avea

  S f r e d e l u

  dreptate

  Multe

  sunt

  n lumea asta cu

  p u t i n .

  Cum

  a d e c

  s-a

  nimerit s g s e a s c aici

  pe

  n e a m u l

  acela ca olteanul s - i v o r b e a s c de r p o s a t u l lui

  fratel?

  P a r

  c

  i-a pus cineva,

  p a r c

  i-a

  adunat

  dinadins

  De Se zice

  c

  de

  bani a g o n i s i i

  pe cale

  n e d r e a p t

  n-are omul noroc.

  El

  n s

  avea

  noroc.

  Toate

  i mergeau

  bine: spor i e e a

  o r i i u n d e - i

  punea el mna.

  Una

  s i n g u r - i

  lipsea: era

  nsurat

  de

  patru ani

  acum

  n-avea

  nici

  un

  copiL

  "A

  duni - p a r c

  striga n e a m u l

  - pe norocul

  nepoatei

  tale:

  de

  a c e e a - i merg toate bine

  '.

  i ai s

  mori d u p ce vei

  fi

  adunat

  destul,

  cind

  l u m e a - i va fi

  mai

  d r a g .

  Trecut

  de fiori

  re

  ci, el se

  c u t r e m u r n tot trupul...

  U

  mbla

  cineva la u a de la

  dreapta

  , apoi la cea de

  la stnga i iar z g i a

  pe cea despre

  s c r i

  ca cnd

  ar voi

  s

  d e s

  c

  h i d

  s

  intre.

  Era

  c r i v u l

  care scutura casa n t r e a g din temelii.

  Nu mai n c p e a

  n d o i a l

  c e c r i v u l dar T a

  c

  t o t u i

  se cutremura din cnd in cnd.

  Trziu,

  d u p

  miezul

  n o p i i

  el

  d e o d a t t r e s r i

  speriat

  i se

  r i d i c .

  - Cine-i? ce vrei l? s t r i g

  f c n d un

  pas spre

  u a

  de

  la stnga, unde

  se

  r s t u r n a s e masa

  cu

  un

  zgomot de

  care

  r s u n a

  casa n t r e a g .

  In u a d e s c h i s stetea f r a t e s u drept, n e m i c a t

  a a

  cum l t i a el.

  ar luara s fa tot a surt ara uflar a lug.

  O flar ar, ao u u sfrt turl, u turul ul au or

  rsrt a s l aor toat u ol.Ta s r u uluul lu, ao ar s

  ls stot l- a ra, la ura urlor?Auss u- a uta a sa a st

  tra or saz a oaru a gt.E foroas tua a als sa aa sngur

  tro as ust.

  Aa Sfrlu rtat IMult sunt lua asta u ut.

  u a sa rt s gsas auala a oltaul s oras rosatul lufrat!?

  Par -a us a, ar a auat as!D! S a agons al rat

  ar oul oro El ns aa oro. Toat rgaun sor a orun ua l a

  a sgur lsa ra surat atru a au naa n u ol

  Au ar strga aul noroul oat tal aa- rg toat a s

  or u f auat stl, lua a f

  a rag."Trut for r, l s utrur n tot truul.la a la ua la rata, ao la a

  la stnga ar zga a sr sr, a ar o s sh s ntr

  Era rul, ar sutura asa trag tl.Nu a a oal rul, ar a totus utrura n n n

  ru, u zul o, l oat trsrsrat s r

  ? r? strg f u as sr ua la stga un s rsturas asa u un zgoot ar rsua asa trag

  n ua shs stta fratsu, rt, aaa u l ta l

 • 8/11/2019 Slavici, Ioan - Hanul Ciorilor

  12/13

  5

  10

  15

  20

  5

  30

  35

  40

  Acolo stetea, dar T a c nu mai tremura, nu se mai

  temea.

  l era p a r c

  a a trebuia

  s fie.

  - Am - zise el

  ncet

  - s fac socoteala i s

  despart

  cinstit

  al ei de al

  meu.

  F c n d apoi n c

  un

  pas inainte, el se opri

  l . i m c i t .

  Nu era nimeni, nimic

  nu

  era

  in

  u a d e s c h i s .

  Vedea

  u a d a t

  napoi,

  vedea

  masa

  r s t u r n a t

  n

  f a a

  ei, auzise zgomotul ce-l f c u s e

  masa

  n

  c d e r e a ei;

  fusese o p r e r e

  numai

  - Ce prostie - zise el dezmeticit - am pus

  masa anume,

  ca s se r s t o a r n e cnd

  u a

  se

  m i c i

  s-a

  r s t u r n a t

  f i i n d c

  vntul

  a

  m i c a t

  u a .

  El

  se duse ca

  s ridice

  masa

  s n c h i d

  iar

  u a ,

  dar

  se opri

  din

  nou, cuprins acum de fiori reci.

  U a era n c h i s , iar masa stetea r e z e m a t de ea,

  a a

  cum o pusese el.

  El n s u i

  a

  v z u t - o d e s c h i s

  el n s u i a

  v z u t masa

  r s t u r n a t el

  n s u i

  a t r e s r i t s-a coborit din

  pat

  n

  auzul zgomotului

  f u t

  de

  m a s

  n

  c d e r e a

  ei:

  u a

  era n

  c h i s , masa

  nu se r s t u r n a s e .

  A

  visat ?

  Nu N-a putut s viseze, f i i n d c nu dor

  mise. A a

  t i a

  el, ar fi fost n stare s jure

  c nici

  o s i n g u r c l i p n-a a i p i t de cind a intrat n casa

  aceasta

  .

  S t p n i t de gndul c

  nu

  poate

  s

  fie

  la

  mijloc

  dect

  un

  joc al Necuratului, el

  l u

  h o t r r e a de a se d e p r t a

  f r ntrziere din afurisita aceasta de c a s .

  - Acum,

  in

  capul n o p i i ,

  a a , f r

  veste,

  zi

  se el,

  i e i

  ca s coboare

  s c r i l e , s

  se d u c

  la grajd,

  s - i

  ncalece

  b u i e s t r a u l

  s plece mai departe.

  In birt n s el r m a s e iar

  b u i m c i t .

  Hangiul se afla tot la tejgheaua lui. Oltenii nu mai

  erau aici, iar n e a m u l minca s l n i n la m a s unde

  i l s a s e pe olteni.

  - Bine, zise el, a v e i de gnd

  s s t a i

  t o a t noaptea

  treji?

  Hangiul se u i t

  mirat

  la el, i a r n e a m u l ncepu

  iar

  s

  r d .

  - Bine trebuie s fi dormit ca s zici c e noapte

  acum,

  g r i

  hangiul.

  4

  Acoo stete dr c nu i reur, nu se iee i er prc trebui s fe

  A ise e ncet s fc socote i s

  desprt cinstit ei de euFcnd poi nc un ps ninte e se opri bicitNu er nieni, niic nu er n u descisede u dt npoi ede s rsurnt n

  f ei uzise zgootu ce- fcuse s n cdere eifusese o prere nui!

  Ce prostie! ise e dezeticit puss nue c s se rstorne cnd u se c is rsturnt fiindc ntu ict u

  E se duse c s ridice s i s ni ir udr se opri din nou, cuprins cu de fiori reci

  er nchis ir s stete reet de e cu o pusese e

  E nsui zut-o deschis, e nsui zut srsturnt, e nsui tresrit i s cobort in pt n

  uzu gootuui fcut de s n cere ei i uer nchis s nu se rsturnseA ist!? Nu! N- putut s iseze, fiindc n dor

  ise A ti e i r fi fost n stre s ure c nicio singur cp n- ipit de cnd intrt scest

  Stpnit de gndu c nu pote s fie ioc dect

  un oc Necurtuui e u orre de se dertfr ntrziere din furist cest de cs Acu n cpu nopii f este, zise e

  i iei c s cobore scrie s se duc gr d, s incece buiestru i s pece i depre

  n birt ns e rse ir buicitngiu se f ot tegheu ui tenii nu i

  eru ici ir neu nc snin s, undei sse pe oteni

  Bine zise e ei de gnd s sti o noptetrei

  ngiu se uit irt e, ir neu ncepuir s rd

  Bine trebuie s fi dorit c s ici c e nopte

  l cu gri hngiu41

 • 8/11/2019 Slavici, Ioan - Hanul Ciorilor

  13/13

  -

  Eu

  n-am nchis ochii de cnd am plecat de aici,

  r s p u n s e

  T a c . A f u r i s i t c a s

  i

  degeaba

  rdea n e a m u l ,

  degeaba s

  pun

  ea bangiuJ

  c

  se

  l u m i n e a z

  de

  z i u

  c

  c

  el

  i n e a

  una

  c

  n-a t rec

  ut

  5

  nici

  d o u

  ceasuri de c

  nd

  s-a dus s se culce.

  Abia

  tirziu cnd se afla sosit pe o s e a u a c u r e

  tilor a inceput s dea cu s o c o t e a l c el tot a dormit

  c nu

  era

  d e t e p t

  nici cind s-a

  sculat

  din culc

  u-

  sul

  lui.

  10 i

  t o t u i era foarte n e l i n i t i t Se l u m i n a s ~ de

  z i u

  el

  tot

  nu

  se

  s i m e a

  ca

  alte

  d i .

  E grozav lucru cind

  are

  omul ceva pe

  sufletul

  lui.

  Avea

  dreptate S f r e d e l u

  nu-i a

  bine

  s umble cu

  bani a g o n i s i i

  pe

  nedrept

  .

  15

  Sosit a c a s , T a c s-a i n u t de v o r b : a f c u t

  s

  c

  teala a d e s p r i t cinstit ceea ce e al fetei de ceea

  ce e al

  lui.

  E nm nchis ochii cn m lt icisns Tc Afist cs

  i gb nml gb sn bngc s lminz zi cci l in n c n tc

  5 nici o csi cn s s s s clcAbi tzi cn s f sosit os Bc

  tilo nct s c socotl c l tot omiti c n tt nici cn s- sclt n clcl li

  i toti fot ninitit S lmins zi

  i l tot n s sim c lt iE gozv lc cn oml cv sfltl liAv tt Sfl n-i bin s mbl c

  bni gonisii nt Sosit cs Tc s int vob fct soco-

  tl i sit cnstit c c l fti cc l li