Sistemul bancar rom£¢nesc Perspective privind creditarea ¨â„¢i ......

download Sistemul bancar rom£¢nesc Perspective privind creditarea ¨â„¢i ... BANCAR ROM£â€NESC CREDITAREA Aspecte

of 20

 • date post

  27-Oct-2019
 • Category

  Documents

 • view

  26
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Sistemul bancar rom£¢nesc Perspective privind creditarea ¨â„¢i ......

 • 6.09.2019

  Sistemul bancar românesc Perspective privind creditarea și evaluarea garanțiilor bancare

 • I. II. III.

  SISTEMUL BANCAR ROMÂNESC

  CREDITAREA

  Aspecte privind evaluarea garanțiilor bancare

 • 3

  • 34 instituții

  de credit

  • 458,8 mld lei,

  total active nete

  • 74,5% din active

  sunt deținute de

  instituții cu

  capital străin

  • Profitabilitatea: nivel solid - ROE:

  11,28%

  • Rată credite neperformante: trend

  descrescător, 4,74% (iunie 2019)

  • Principalii indicatori financiari şi

  prudenţiali - nivel robust

  • Lichiditate imediată: nivel

  adecvat, peste valorile minime

  reglementate - 37%

  • Solvabilitate: 19,60%,

  semnificativ superioară limitelor

  minime obligatorii de 8%

  ANVERGURĂ PERFORMANȚĂFUNDAMENT

  SECTORUL BANCAR DIN ROMÂNIA

  INDICATORI FUNDAMENTALI

 • 4

  Intermedierea financiară (ponderea

  activelor în PIB) a ajuns la 49,65%.

  Intermedierea financiară este

  jumătate comparativ cu Bulgaria

  (99%), Ungaria (93,53%) si Polonia

  (90%).

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  140

  160

  România Polonia Ungaria Bulgaria Croația Cehia UE-28 Zona euro

  Ponderea activelor sectorului bancar în PIB (T3 2018)

  Active totale ale băncilor cu capital majoritar autohton

  Active totale ale sucursalelor și filialelor cu capital majoritar străin

  Sursa: BNR

  SECTORUL BANCAR DIN ROMÂNIA

  ACTIVELE

  74.9%

  6.2%

  4.2%

  8.2% 6.5%

  Distribuția activelor în cadrul sectorului financiar din România

  (martie 2019)

  Instituții de credit Instituții financiare nebancare

  Societăți de asigurare Fonduri de pensii private

  Fonduri de investiții

 • 5 5

  Indicator solvabilitate (>8%) 19,60%

  1 8 .7

  6

  1 9 .6

  8

  1 9 .8

  1 9 .8

  3

  1 8 .9

  8

  1 9 .9

  7

  1 9 .8

  4 2 0 .0

  9

  1 9 .9

  7

  1 9 .9

  8

  1 9 .6

  S E P - 1 6

  D E C - 1 6

  MA R - 1 7

  J U N - 1 7

  S E P - 1 7

  D E C - 1 7

  MA R - 1 8

  I U N - 1 8

  S E P - 1 8

  MA R - 1 9

  I U N - 1 9

  Solvabilitate globala

  Fonduri proprii de nivel 1: 17,93% cel mai bine: >15%

  intermediar: 12%-15%

  cel mai rău: 12%

  14.56 16.72 17.55 17.95 17.83 17.93 16

  0

  5

  10

  15

  20

  Harta riscurilor la adresa stabilității financiare din România elaborată de BNR indică trei riscuri sistemice

  ridicate: tensionarea echilibrelor macroeconomice interne, riscul privind cadrul legislativ incert și impredictibil în

  domeniul financiar-bancar și deteriorarea încrederii investitorilor în economiile emergente.

  SECTORUL BANCAR DIN ROMÂNIA

  Sursa: BNR

 • 6

  România se situează pe locul 11 în UE

  în intervalul 2008 - 09.2018 din punct de

  vedere al rentabilității capitalului, ROE

  fiind de 4,65%.

  Bulgaria are un nivel aproape dublu față

  de România (8,34% versus 4,65%), la

  fel și alte țări din Europa Centrală și de

  Est: Polonia (9,15%), Slovacia (9,50%),

  iar Cehia are un nivel aproape de 3 ori

  mai mare (12,91%).

  Cu ROA de 0,51% în perioada 2008 -

  09.2018, România este pe locul 8 în UE,

  după state precum Slovacia (0,88%) sau

  Polonia (0.97%). Ale țări au avut nivelul

  chiar dublu față de România, precum

  Bulgaria (1,05%), Estonia (1,08%) și

  Cehia (1,15%).

  -1.5 -1

  -0.5 0

  0.5 1

  1.5

  ROA, comparații europene (medii 2008-2018.09)

  ROA Media UE

  -20 -15 -10

  -5 0 5

  10 15

  ROE, comparații europene (medii 2008-2018.09)

  ROE Media UE

  SECTORUL BANCAR DIN ROMÂNIA

  PROFITABILITATE

  Sursa: BNR

 • 7

  În ultimii doi ani rata rentabilității

  sectorului bancar s-a consolidat.

  La nivelul anului 2018, rentabilitatea

  capitalului în zona bancară (14,9%)

  a fost surclasată de cea a firmelor

  din comerț (23,6%), din servicii

  (21,6%) și din industria

  prelucrătoare (18,2%). 0.0%

  5.0%

  10.0%

  15.0%

  20.0%

  25.0%

  30.0%

  ROE pe sectoare de activitate

  2018 2017

  SECTORUL BANCAR DIN ROMÂNIA

  PROFITABILITATE COMPARATĂ

  Sursa: BNR

 • SISTEMUL BANCAR ROMÂNESC

  CREDITAREA

  Aspecte privind evaluarea garanțiilor bancare

  I. II. III.

 • 9 9

  Intermedierea financiară (credit

  neguvernamental/PIB) asigură

  transferul capitalului dar și al

  riscului între debitori și deponenți.

  Cu un grad de 26,6% în 2018,

  România are cel mai scăzut

  nivel din UE.

  Dezideratul este creșterea

  gradului de intermediere

  financiară spre nivelul mediu

  înregistrat în Uniunea Europeană

  de 83%.

  Sistemul bancar este pregătit din

  punct de vedere al indicatorilor

  de structură să îndeplinească

  dezideratul de creștere a

  intermedierii financiare.

  -

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  140

  160

  180

  M ar

  -0 4

  Se p

  -0 4

  M ar

  -0 5

  Se p

  -0 5

  M ar

  -0 6

  Se p

  -0 6

  M ar

  -0 7

  Se p

  -0 7

  M ar

  -0 8

  Se p

  -0 8

  M ar

  -0 9

  Se p

  -0 9

  M ar

  -1 0

  Se p

  -1 0

  M ar

  -1 1

  Se p

  -1 1

  M ar

  -1 2

  Se p

  -1 2

  M ar

  -1 3

  Se p

  -1 3

  M ar

  -1 4

  Se p

  -1 4

  M ar

  -1 5

  Se p

  -1 5

  M ar

  -1 6

  Se p

  -1 6

  M ar

  -1 7

  Se p

  -1 7

  Su rs

  a: B

  C E,

  B N

  R

  Intermedierea financiară în Zona Euro şi România

  Zona Euro - percentila 10 Zona Euro - mediană

  Zona Euro - percentila 90 România

  CREDITAREA

  GRADUL DE INTERMEDIERE FINANCIARĂ

 • 10

  Soldul creditului neguvermamental

  se cifrează la 262,6 mld lei, în

  creștere cu 7,9% în iulie 2019

  comparativ cu iulie 2018.

  Pentru următorii trei ani, strategiile

  de creditare și finanțare ale

  principalelor bănci din sector au în

  vedere o accentuare a creditării

  companiilor și o amplitudine mai

  redusă a activității pe segmentul

  populației.

  Orientarea într-o măsură mai mare

  către firme, prin atragerea

  potențialului sustenabil de

  îndatorare, rămâne o provocare

  pentru băncile autohtone.

  0.0

  2.0

  4.0

  6.0

  8.0

  10.0

  12.0

  14.0

  Credit populație și

  companii nefinanciare

  Credit populație

  Credite Populație ipotecare

  Credite Populație alte

  credite

  Credit companii

  nefinanciare

  Credite Companii

  nefinanciare IMM

  Credite Companii

  nefinanciare Corporații

  Strategiile principalelor bănci din sector privind evoluția creditării (prognoze)

  Dec.19 (p) Dec.20 (p) Dec.21 (p)

  Sursa: BNR

  CREDITAREA

  STRATEGII PENTRU ANII VIITORI

 • 11

  Rata de neperformanță se menține pe

  un trend descendent și înregistrează un

  nivel scăzut de 4,74% (iunie 2019).

  Rata de neperformanță este mai ridicată

  în cazul companiilor nefinanciare și al

  IMM-urilor, fiind mai redusă la creditele

  acordate populației și la creditele cu

  garanții rezidențiale.

  Gradul de acoperire cu provizioane a

  creditelor neperformante la nivelul

  sectorului bancar s-a îmbunătățit și se

  menţine la un nivel adecvat (58,7%,

  martie 2019).

  0.0

  10.0

  20.0

  30.0

  40.0

  50.0

  60.0

  70.0

  To ta

  l

  C o

  m p

  an ii

  n ef

  in an

  ci ar

  e

  IM M

  G ar

  an ţi

  i c o

  m e

  rc ia

  le

  P o

  p u

  la ţi

  e

  G ar

  an ţi

  i r e

  zi d

  en ţi

  al e

  C o

  n su

  m

  To ta

  l

  C o

  m p

  an ii

  n ef

  in an

  ci ar

  e

  IM M

  G ar

  an ţi

  i c o

  m e

  rc ia

  le

  P o

  p u

  la ţi

  e

  G ar

  an ţi

  i r e

  zi d

  en ţi

  al e

  C o

  n su

  m

  Rata creditelor neperformante Gradul de acoperire cu provizioane

  Rata de neperformanță și gradul de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante pe sectoare și