SISTEME DE TRATARE CU OZON {I RADIA[IE ULTRAVIOLET~ A APEI .../cite> ·

of 4 /4
www.icpe-bn.ro Tratarea [email protected] a apei recirculate din piscine }i bazine publice de ^not SISTEME DE TRATARE A APEI CU OZON {I RADIA[IE ULTRAVIOLET~ DIN PISCINE Uitam ca cercul apei si al vietii este acelasi” Jaques-Yves Cousteau , , ,

Embed Size (px)

Transcript of SISTEME DE TRATARE CU OZON {I RADIA[IE ULTRAVIOLET~ A APEI .../cite> ·

 • www.icpe-bn.ro

  Tratarea [email protected] a apei recirculate dinpiscine }i bazine publice de ^not

  SISTEME DE TRATAREA APEI

  CU OZON {IRADIA[IE ULTRAVIOLET~

  DIN PISCINE

  “Uitam ca cercul apei si al vietii este acelasi”

  Jaques-Yves Cousteau

  , , ,

 • www.icpe-bn.ro

  BACTERIIVIRU{I

  CIUPERCI

  Dezinfec]ia apei = inactivarea sau eliminarea agen]ilor patogeni

  - Gastrointestinale: 20%- Dermatologice: 30%- ORL : 50%

  Dezinfec][email protected]

  Subprodu}ide reac]ie

  (cu poten]ial toxic)

  Clor, Brom

  Metodele clasice de dezinfec]ie impun utilizarea [email protected] a unor substan]echimice, ^n special compu}i ai clorului }i bromului, ce pot duce la apari]ia unorefecte secundare, generând riscuri de ^[email protected] prin: inhalarea compu}ilorvolatili (trihalometani), contactul cu pielea }i mucoasele, precum }i ingestia apei dinbazin .

  Conform OMS (2006) , [email protected] date statistice care [email protected] depa}iri ale concentra]iilormaxim admise ale subprodu}ilor toxici de reac]ie ai clorului pentru bazinele de ^not,acestui risc fiind expuse ^n special persoanele care [email protected] ^n mod frecvent }iintensiv bazinele de ^not.

  ■Ozonul este produs la fa a locului, puterea de oxidare a acestuia fiind de 1,33 ori

  mai mare dec t a clorului, la o vitez de dezinfec ie de 3000 de ori mai ridicat

  ■ Reduce consumul de clor utilizat cu p n la 80%

  ■ Reduce turbiditatea apei i con inutul total de substan e dizolvate

  ■ Elimin compu ii secundari , cancerigeni ai clorului (trihalometanii)■Duce la inactivarea completa a microorganismelor rezistente la clor:

  Tratarea de [email protected] se [email protected] [email protected] aport suplimentar de reactivi (Cl, Br)]

  â @ ] @â @

  } ] ]@ }

  “Legionella pneumophila”, “Pseudomonas aeruginosa”, “CryptosporidiumParvum”

  AVANTAJELE UTILIZ~RII OZONULUI ÎN TRATAREA APEIRECIRCULATE DIN PISCINE

  Afec]iuni provocate de [email protected]:

 • www.icpe-bn.ro

  POMPE RIDICAREPRESIUNE

  INJECTOR

  MIXER

  VAS DE CONTACT {I DEGAZAREGENERATOR DE OZON

  INSTALA[IE UV

  DULAP DE COMAND~

  Schema de principiu a instala]iei de tratare cu ozon }i radia]ie UVa apei recirculate din piscine

  Caracteristici generale:■

  ■Se utilizeaz spa iile tehnologice existente, nefiind necesare construc ii suplimentare

  ■Func ionarea este complet automatizat , cu transmisie la distan i controlulparametrilor de calitate;

  Instala]ia este [email protected], [email protected] ^n fluxul de tratare existentNu este afectat debitul sau presiunea din sistemul de recirculare, amplasarea putând [email protected] atât ^n amonte c$t }i ^n aval de sistemul de filtrare

  @ ] ]] @ ]@ }

  Mod de func]ionare:

  pompe de ridicare a presiunii injector mixer static } vasul decontact }i degazare

  generatorul de ozon

  instala]ia UVinstala]ia UV

  Traseul apei din circuitul principal este divizat prin intermediul unui circuit de injec]ie }i tratarecu ozon, [email protected] din: , , i

  . În debitul de [email protected] din circuitul secundar este injectat ozonul produs [email protected] , ozon care se [email protected] sub presiune ^n fluxul de [email protected], ^n propor][email protected] de peste 95 . [email protected] jonc]iunea cu circuitul principal, debitul de recirculare este dirijatprin , unde au loc procese de oxidare [email protected], finalizate cu dezinfec]ia [email protected] }irecombinarea ^n oxigen a ozonului rezidual din [email protected] La ie}irea din , apa [email protected] de microorganisme, [email protected] pentru reintroducerea ^n bazinul de ^not.

  %

  Caracteristici de [email protected]:■

  ■Doza de ozon raportat la debitul total recirculat: 0,2-0,8 g ozon/mc ap■Debitul din circuitul secundar: 15-25% din debitul principal

  Debit de tratare ^n func]ie de capacitatea instala]iei: 25-500 mc/[email protected] @

  Func]ionarea instala]iei [email protected], cu integrarea tuturorelementelor, inclusiv celepreexistente, ^ntr-un sistemSCADA cu transmisie la

  distan]@ a parametrilor.

  Intrare [email protected]

  Ie}ire [email protected]

 • www.icpe-bn.ro

  Func ionarea i utilizarea instala iilor de tratare cu ozon i radia ie UV a apelor din

  piscine este conform urmatoarelor reglementari i recomandari:

  ] } ] } ]}

  Ordinul Ministrului [email protected]@ta]ii 536/1997 ([email protected] in 2008) privind aprobarea “Normelor [email protected] }i a [email protected] privind mediul de via]@ al popula]iei”

  Legea 458/2002 privind Calitatea apei potabile [email protected] cu Legea 311/2004

  DIN 19643 1-4 (1997)- “Treatment and disinfection of water used in bathing facilities”-Deutche Norme

  World Health Oganization (2006) -“Guidelines for Safe Recreational WaterEnvironments”, vol. 2 “Swimming Pools and Similar Environments”

  PISCINA OLIMPIC~ A UNIVERSIT~[II TEHNICE CLUJ-NAPOCA

  S.C. ICPE Bistri]a S.A., cu o experien]a de peste 20 deani ^n domeniul [email protected] apelor, [email protected] servicii deconsultan]@, proiectare, execu]ie, punere ^n func]iune,instruire a personalului }i service pentru instala]iitehnologice de tratare a apelor din piscine, pentru oricecapacitate .