Sisteme de cantarire - FLINTAB type 5204 · 2014. 12. 12. · Face trecerea de la modul de...

of 28 /28
FLINTAB 5204 - Manual de utilizare rev. B-2009 Pag. 1/28 INDICATOR DIGITAL DE CÂNTĂRIRE FLINTAB type 5204 Versiunea în carcasă din oţel inoxidabil Notă: FLINTAB type 5204 este denumirea originală din Certificatul CE de tip DK0199.65 pentru aparate de cântărit cu funcţionare neautomată (ACFN); în text, pentru uşurinţa citirii, această denumire se va prescurta FLINTAB 5204. MANUAL DE UTILIZARE S.C. FLINTAB S.R.L. Tel: 0244 - 51 28 00, 0244 - 33 88 88, 0745 - 11 55 66 Fax: 0244 - 51 54 51 [email protected] www.flintab.ro Acest manual conţine informaţii protejate de legea dreptului de autor. Acest document sau părţi din acest document nu pot fi reproduse sau copiate fără acordul scris al companiei FLINTAB. FLINTAB îşi rezervă dreptul de a efectua revizii şi de a schimba conţinutul acestui manual fără o notificare prealabilă a utilizatorilor.

Embed Size (px)

Transcript of Sisteme de cantarire - FLINTAB type 5204 · 2014. 12. 12. · Face trecerea de la modul de...

 • FLINTAB 5204 - Manual de utilizare rev. B-2009 Pag. 1/28

  INDICATOR DIGITAL DE CÂNTĂRIRE

  FLINTAB type 5204

  Versiunea în carcasă din oţel inoxidabil

  Notă:

  FLINTAB type 5204 este denumirea originală din Certificatul CE de tip DK0199.65 pentru

  aparate de cântărit cu funcţionare neautomată (ACFN); în text, pentru uşurinţa citirii,

  această denumire se va prescurta FLINTAB 5204.

  MANUAL DE UTILIZARE S.C. FLINTAB S.R.L. Tel: 0244 - 51 28 00, 0244 - 33 88 88, 0745 - 11 55 66 Fax: 0244 - 51 54 51 [email protected] www.flintab.ro Acest manual conţine informaţii protejate de legea dreptului de autor. Acest document sau părţi din acest document nu pot fi reproduse sau copiate fără acordul scris al companiei FLINTAB. FLINTAB îşi rezervă dreptul de a efectua revizii şi de a schimba conţinutul acestui manual fără o notificare prealabilă a utilizatorilor.

 • FLINTAB 5204 - Manual de utilizare rev. B-2009 Pag. 2/28

  Cuprins

  Cap. Titlu Pagina

  1 INTRODUCERE 3

  2 INSTALARE 4

  3 DESCRIERE PANOU FRONTAL 5

  4 MENIU FUNCŢII 6

  5 PORNIRE ŞI UTILIZARE 10

  6 ERORI 12

  7 COMUNICAŢIE SERIALĂ - PORT 1 - RS232C 13

  8 COMUNICAŢIE SERIALĂ - PORT 2 - RS485 14

  9 IEŞIRI DIGITALE 16

  10 MENTENANŢĂ ŞI SERVICE 17

  11 FIŞA DE INSTALARE, PROGRAMARE ŞI CALIBRARE 18

  ANEXA A 19

 • FLINTAB 5204 - Manual de utilizare rev. B-2009 Pag. 3/28

  1. INTRODUCERE FLINTAB 5204 este un indicator digital de cântărire cu aplicabilitate industrială, fabricat la standarde înalte de calitate şi pe noua tehnologie de preluare a semnalelor de la mai multe celule de cântărire. Configuraţia standard include: 1. Convertor analog/digital de mare precizie (max. 550.000 numărări interne). 2. Panou frontal cu modul de afişaj cu 6 caractere, 7 segmente LED roşu (20mm) plus

  8 semnalizări de stare, tastatură cu 8 taste tip membrană cu revenire. 3. Memorie nevolatilă pentru parametri de sistem şi pentru datele de calibrare. 4. Memorie Flash pentru stocarea a 10000 de valori de masă (memorie martor). 5. Port serial RS232C pentru conectare cu imprimantă sau staţie PC. 6. Două ieşiri optoizolate 24VDC/100mA, activate la atingerea unor valori predefinite şi

  o intrare optoizolată. 7. Tehnologia microcontroller-ului permite instrumentului să efectueze, prin software,

  toate funcţiile de măsurare, mesajele de intrare/ieşire ale operatorului, controlul automat şi secvenţele necesare pentru funcţionarea sistemului de cântărire.

  8. Programarea indicatorului se face prin intermediul tastaturii, permiţând adaptarea la condiţiile de lucru şi la cerinţele sistemului.

  9. Opţiuni de totalizare şi contorizare disponibile, ele putând fi afişate sau tipărite. 10. Sunt posibile diverse formate de tipărire prin setare. 11. Facilitatea de numărare piese este inclusă în software-ul standard şi este posibilă

  prin introducerea valorii masei piesei etalon. OPŢIUNI: a. Port serial RS485 pentru comunicarea bidirecţională cu o staţie PC (PCB 439). b. A doua intrare analogică, pentru a conecta al doilea cântar (PCB 765). c. Ieşire analogică 0/4-20mA sau 0-10V, rezoluţie 16 bits (PCB 761), alimentată

  separat de la o sursă de tensiune 24Vcc. DETALII FURNITURĂ Furnitura standard include: - Conectorii pentru cablurile de la celulele de cântărire şi a perifericelor. - Acest manual.

 • FLINTAB 5204 - Manual de utilizare rev. B-2009 Pag. 4/28

  2. INSTALARE

  2.1 Montare

  Montarea indicatorului se face într-un spaţiu fără vibraţii, căldură sau umiditate excesivă. Panoul frontal nu trebuie să fie expus acţiunii directe a razelor de soare. Montarea indicatorului se face la o înălţime optimă care să permită citirea uşoară a afişajului şi operarea cu uşurinţă a tastaturii.

  2.2 Cablare

  Se utilizează cablu:

  7x0,5 mm2 ecranat pentru celulele de cântărire

  3x0,34 mm2 ecranat pentru periferice prin portul RS232C

  2x0,34 mm2 pereche şi ecranat pentru periferice prin portul RS485

  - Se desfac şuruburile panoului spate şi se ridică cu atenţie. - Se introduc cablurile prin presetupe. Se conectează cablurile în conformitate cu

  schemele din Anexa A. - Se conectează conductoarele de ecranare ale cablurilor la partea metalică a

  presetupelor sau la unul din şuruburile suport ale plăcii de bază. - Se montează la loc panoul spate al indicatorului.

  2.3 Alimentare

  Indicatorul se alimentează de la reţeaua de alimentare cu energie electrică 230Vca 50Hz. Deoarece componenta principală a indicatorului este un microcontroller, acesta necesită o sursă de tensiune protejată pentru operare sigură. Sursa de alimentare trebuie să fie separată faţă de alte echipamente electrice.

  2.4 Condiţii de mediu şi electrice

  TEMPERATURĂ MEDIU DE LUCRU

  Depozitare: -10°C+70°C Operare: -10°C..+40°C

  UMIDITATE 40-90% RH (fără condens)

  VIBRAŢII Vibraţiile puternice pot afecta exactitatea cântăririi şi pot distruge componentele electrice sau electronice ale echipamentului

  AER Aerul din mediul înconjurător trebuie să fie fără praf şi să nu conţină gaze corozive sau materiale care pot afecta echipamentul

  PROTECŢIE IP65 pentru carcasa de oţel inoxidabil

  CÂMP ELECTROMAGNETIC

  Echipamentele electrice puternic perturbatoare nu trebuie să fie instalate în apropierea sistemului de cântărire

  SEMNALE INTRARE SEMNALE IEŞIRE

  Releele şi contactoarele conectate la indicator trebuie să aibă protecţie sigură şi eficientă la interferenţe. Această condiţie se aplică şi altor echipamente care se află la o distanţă mai mică de 3m faţă de indicator

  NOTE SUDAREA pe sau în vecinătatea echipamentului este

  strict interzisă

  ÎNCĂRCĂRILE STATICE, cauzate de furtuni puternice, trebuie să fie prevenite prin utilizarea unui sistem de împământare sigur.

  Asiguraţi ca răcirea echipamentului să nu fie obstrucţionată.

 • FLINTAB 5204 - Manual de utilizare rev. B-2009 Pag. 5/28

  3. DESCRIERE PANOU FRONTAL

  3.1 Afişaj indicator şi mesaje operator

  Format din 6 caractere LED, pentru afişarea masei greutăţii (brut sau net) şi a mesajelor de eroare; înălţimea caracterelor este de 20 mm.

  Depăşirea domeniului maxim de cântărire este indicată prin: vvvvvv

  Valorile sub limita minimă sunt indicate prin: uuuuuu

  3.2 Descriere tastatură

  M Este iluminat dacă valoarea afişată este stabilă.

  O Este iluminat dacă valoarea afişată este stabilă şi în intervalul de ¼ diviziuni faţă de zero.

  I Indică afişarea tarei.

  N Indică faptul că s-a aplicat o tară şi indicatorul este în modul de lucru NET.

  L Este iluminat dacă este afişată masa greutăţii de pe cântarul 1.

  ; Este iluminat dacă este afişată masa greutăţii de pe cântarul 2. Dacă sunt iluminate ambele indicatoare este afişată suma masei greutăţilor.

  Kg Este iluminat în modul de afişare a masei.

  & Este iluminat în modul de numărare piese.

  ! PORNIRE / OPRIRE Se porneşte indicatorul; secvenţa de autotestare la pornire este iniţiată automat. Se opreşte indicatorul; tasta trebuie ţinută apăsată aproximativ 3 secunde.

  : SELECTARE CÂNTAR Dacă este instalată a doua intrare analogică pentru al doilea cântar, tasta este utilizată pentru afişarea masei greutăţii aflate pe cântarul 1, masei greutăţii aflate pe cântarul 2 sau sumei lor (cântar 1+cântar 2).

 • FLINTAB 5204 - Manual de utilizare rev. B-2009 Pag. 6/28

  Indicatorul afişează suma masei greutăţii de pe cele două cântare dacă punctul zecimal şi diviziunea celor două cântare sunt identice.

  O ZERO / ŞTERGE ERORI / IEŞIRE Aduce indicaţia afişajului la zero. Poate fi utilizată în cazul în care cântarul este stabil şi indicaţia cântarului este în modul de afişare BRUT. Intervalul de aducere la zero este limitat la ±2% din capacitatea cântarului. Valoarea „zero” astfel obţinută este menţinută până la o nouă aducere la zero sau până la oprirea indicatorului. Dacă o eroare este afişată pe display apăsaţi acest buton pentru a confirma.

  T TARĂ Tarează cântarul. Poate fi utilizată dacă indicaţia este pozitivă şi stabilă. Valoarea afişată este stocată în memorie iar indicaţia este adusă la zero. Din acest moment, valoarea afişată reprezintă diferenţa dintre masa greutăţii aflată pe cântar şi masa stocată în memoria de tară (masa greutăţii netă). Dacă tasta este ţinută apăsată timp de o secundă se şterge memoria tară, se anulează modul de afişare NET şi readuce indicaţia la modul de afişare BRUT. Dacă se ţine tasta apăsată mai mult de 3 sec. se intră în ”Meniu Funcţii”. Când

  afişajul indică Fn 00 apăsaţi P pentru revenirea la afişaj sau folosiţi sistemul de

  introducere şi selectare de funcţii. Vezi “Meniu Funcţii” pentru detalii.

  S AFIŞARE TARĂ / INTRODUCERE TARĂ PREDEFINITĂ Afişare tară înregistrată.

  P TIPĂRIRE MASĂ Tastă utilizată pentru transmiterea datelor de cântărire către periferice prin portul serial 1. Masa transmisă poate fi şi acumulată. Tipărirea se face numai dacă indicaţia este stabilă şi în domeniul de cântărire al indicatorului. Tipărirea şi/sau acumularea se vor face numai dacă au fost activate în meniul SETUP.

  Y TOTALIZATOR Tastă utilizată pentru vizualizarea masei totale înregistrate (numai dacă a fost activată în SETUP 1.1=1). Apăsaţi încă o dată pentru afişare număr de cântăriri efectuate.

  Apăsaţi încă o dată pentru terminare afişare sau apăsaţi tasta P pentru a

  tipări/şterge totalul.

  & NUMĂRARE PIESE Face trecerea de la modul de cântărire la modul de numărare piese şi invers.

  4. MENIU FUNCŢII Meniul de accesare al funcţiilor permite utilizatorului selectarea unui meniu de program software.

  Apăsaţi tasta T timp de 3 sec.

  Afişajul va indica Fn 00. Introduceţi codul funcţiei dorite (folosind procedura de introducere tip “multi-caracter”). EDITARE TIP “MULTI-CARACTER”

  T Mută un caracter la dreapta (ciclic)

  S Incrementează valoarea caracterului selectat (care se aprinde intermitent)

  P Acceptarea valorii afişate

  Meniul corespunzător funcţiei selectate se activează.

 • FLINTAB 5204 - Manual de utilizare rev. B-2009 Pag. 7/28

  Pentru a ieşi din modul de selectare a funcţiilor se apasă tasta P când Fn 00 este

  afişat.

  Pentru a ieşi din orice funcţie program apăsaţi O.

  În cazul în care avem activată opţiunea de a doua intrare analogică pentru celulele de cântărire, funcţia selectată face referire la cântarul corespunzător afişat (#1 sau #2). Meniul funcţii va opera numai dacă valoarea parametrului 1.8=0 din SETUP1 sau în timp ce suma dintre cântarul 1 şi 2 este afişată. Fn 01 EDITARE VALORI PREDEFINITE

  Afişajul indică SEtP 1, apoi valoarea predefinită existentă. Introduceţi valoarea dorită (folosind procedura multi-caracter). Afişajul indică SEtP 2, apoi valoarea predefinită existentă. Introduceţi valoarea dorită (folosind procedura multi-caracter). Valorile predefinite sunt salvate în EEPROM.

  Fn 02 AFIŞARE CAPACITATE DE ÎNCĂRCARE A BATERIEI

  Nivelul de încărcare al bateriei va fi afişat ca un procent din capacitatea totală.

  Fn 05 SETARE DATĂ-ORĂ-NUMĂR SERIAL (activă numai dacă SETUP 1.6=1)

  - Afişajul indică: DDMMYY sau MMDDYY (în funcţie de SETUP 1.4). DD=ziua, MM=luna, YY=anul. Folosiţi procedura multi-caracter pentru introducere dată. - Afişajul indică: HHmmSS. HH=ora, mm=minute, SS=secunde. Folosiţi procedura multi-caracter pentru introducere oră. - Afişajul indică: nnnnn, numărul serial tipărire. Folosiţi procedura multi-caracter pentru introducere număr serial.

  Fn 06 ÎNALTĂ REZOLUŢIE

  Rezoluţia afişării masei va fi mărită de 10 ori. Indicaţia este afişată

  intermitent. Apăsaţi tasta O pentru a reveni la rezoluţia normală.

  Fn 20-30 SELECTARE MODALITATE TIPĂRIRE

  Echivalent cu setarea 2.t în SETUP 2 (ex: Fn 23 corespunde 2.t=03). Funcţiile sunt active numai dacă SETUP 2.8=1.

  Fn 20 DEZACTIVARE IEŞIRE IMPRIMANTĂ Fn 21 FORMAT TIPĂRIRE 1 Fn 22 TRANSMITERE CONTINUĂ A MASEI GREUTĂŢII DE PE CÂNTAR Fn 23 FORMAT TIPĂRIRE 3 Fn 24 FORMAT TIPĂRIRE 4 Fn 25 FORMAT TIPĂRIRE 5 Fn 26 FORMAT TIPĂRIRE 6 Fn 27 FORMAT TIPĂRIRE 7 Fn 28 FORMAT TIPĂRIRE 8

 • FLINTAB 5204 - Manual de utilizare rev. B-2009 Pag. 8/28

  Fn 29 FORMAT TIPĂRIRE 9 Fn 30 FORMAT TIPĂRIRE 10 Fn 40 SCHIMBARE PIN

  Folosit pentru a modifica Numărul personal de identificare ce permite accesul în procedura de calibrare. (iniţial indicatorul este setat de către fabricant cu PIN-ul inactiv). Afişajul indică PIN 0 scurt iar apoi 000000. Introduceţi vechiul PIN şi apoi

  apăsaţi tasta P. Afişajul indică PIN 1 dacă a fost introdus corect, altfel

  unitatea se resetează. Introduceţi noul PIN şi apăsaţi tasta P. Afişajul indică

  PIN 2. Reintroduceţi pentru validare şi apăsaţi tasta P. Noul PIN este

  memorat şi este afişat pentru scurt timp mesajul PASS. Dacă cele 2 introduceri de cod nu sunt identice este afişat mesajul FAIL şi programul revine la vechiul PIN din memorie. Atenţie: Nu uitaţi codul introdus. Dacă codul se pierde echipamentul trebuie returnat la producător pentru o reiniţializare a codului PIN.

  Fn 41 DESCARCĂ FORMAT TIPĂRIRE 1 Fn 42 DESCARCĂ FORMAT TIPĂRIRE 2 Fn 43 COPIAZĂ ULTIMA TIPĂRIRE

  Retipăreşte ultimul tichet în cazul în care hârtia este deteriorată. Fn 48 VERIFICARE NUMĂR CALIBRARE

  Afişează situaţia SEAL (starea blocare acces calibrare) şi verifică numărul de calibrare.

  Fn 49 SETUP ŞI CALIBRARE Fn 50 NUMĂRARE PIESE CÂNTĂRITE

  Afişajul va indica numărul articolelor cântărite prin folosirea valorii masei unui

  articol stocate în memorie (operaţie identică cu tasta &)

  Fn 51 NUMĂRARE PIESE FOLOSIND UN NUMĂR DE PIESE DREPT ETALON

  Indicatorul afişează PC xx. Introduceţi numărul de piese folosite drept etalon,

  şi apoi apăsaţi tasta P.

  Indicatorul afişează numărul de piese.

  Apăsaţi tasta < pentru afişarea masei medii a articolelor cântărite (apăsaţi

  din nou pentru revenirea la indicaţia numărului de piese) sau apăsaţi tasta

  T pentru a tara cântarul sau apăsaţi tasta P pentru a tipări valoarea masei

  pieselor.

  Apăsaţi tasta & pentru a reveni la modul de cântărire.

  Fn 52 NUMĂRARE PIESE PRIN MASA MEDIE A PIESELOR CÂNTĂRITE

  Indicatorul afişează XXXXX. Introduceţi masa medie a pieselor cu precizia

  corespunzătoare pentru 100 piese, şi apoi apăsaţi tasta P.

  Indicatorul afişează numărul de piese.

 • FLINTAB 5204 - Manual de utilizare rev. B-2009 Pag. 9/28

  Apăsaţi tasta < pentru afişarea masei medii a pieselor cântărite (apăsaţi din

  nou pentru revenire la afişarea numărului de piese) sau tasta T pentru a

  tara cântarul sau tasta P pentru a tipări masa şi numărul pieselor.

  Apăsaţi tasta & pentru a reveni la modul de cântărire.

  Fn 53 PIESE ETALON ŞI AFIŞAREA MASEI MEDII A PIESELOR

  Indicatorul afişează PC xx. Introduceţi numărul pieselor etalon, apoi apăsaţi

  tasta P.

  Indicatorul afişează masa medie a pieselor cu precizia corespunzătoare

  pentru 100 piese. Apăsaţi tasta O pentru ieşire.

  Fn 55 VIZUALIZARE MEMORIE ALIBI / TIPĂRIRE URMĂTOARELE 10

  ÎNREGISTRĂRI Indicatorul afişează “n 1234” unde 1234 reprezintă numărul de serie al ultimei înregistrări.

  Introduceţi cele 4 cifre ale înregistrării dorite şi apăsaţi tasta P. Este afişată

  masa corespunzătoare înregistrării. Apăsaţi tasta P pentru a tipări

  înregistrarea dorită plus următoarele 9 înregistrări. Apăsaţi tasta O pentru

  ieşire. Fn 56 TIPĂREŞTE ÎNTREAGA MEMORIE ALIBI

  Imprimanta trebuie să fie capabilă să tipărească 80 de coloane în mod de text comprimat. Locaţiile goale sunt tipărite sub forma - - - - - - . Locaţiile eronate sunt tipărite sub forma ******. Programul se termină când tipărirea este completă sau când este apăsată

  tasta O.

  Fn 57 VERIFICĂ MEMORIA ALIBI

  Este executată o verificare asupra fiecărei înregistrări a memoriei ALIBI.

  Dacă se găseşte o eroare este afişat mesajul “Err 57”. Apăsaţi tasta O

  pentru ieşire. Dacă nu există erori este afişat PASS. Funcţiile adiacente memoriei ALIBI (inclusiv memorarea valorilor) sunt executate numai dacă sunt activate din SETUP (SETUP 2.t=13). Fn 80-90 Aceste funcţii sunt numai pentru personalul de service calificat. Fn 80 VIZUALIZARE SEMNAL IEŞIRE CELULĂ(E) DE CÂNTĂRIRE

  Este afişată valoarea semnalului de ieşire mV/V a celulelor de cântărire ale cântarului. Pentru a măsura mV/V indicatorul încarcă datele iniţiale de calibrare.

  Fn 81 AFIŞEAZĂ NUMĂRUL DE CONVERSII INTERNE ANALOGIC-DIGITAL Fn 82 AFIŞEAZĂ VERSIUNEA ŞI DATA SOFTWARE-ULUI Fn 85 TEST IEŞIRE ANALOGICĂ

  Indicatorul afişează C 00000. Introduceţi o valoare dorită (folosind procedura multi-caracter) între 0-65535 corespunzătoare la 0-24 mA sau 0-10 V.

 • FLINTAB 5204 - Manual de utilizare rev. B-2009 Pag. 10/28

  Apăsaţi tasta P pentru a transmitere valoarea introdusă sau apăsaţi tasta

  O pentru ieşire.

  Fn 86 TEST RAM-ROM

  Este efectuat un test de validitate a memoriilor RAM şi ROM. În cazul erorilor ROM este afişat mesajul Err 01. În cazul erorilor RAM este afişat mesajul Err 02.

  Fn 90 TEST SEGMENTE AFIŞAJ

  Indicatorul afişează secvenţial setul de caractere. Fn 91 TEST TASTATURĂ

  Indicatorul nu afişează nimic. În momentul în care se apasă o tastă pe afişaj va apărea codul corespunzător tastei apăsate.

  Fn 93 TEST INTRARE / IEŞIRI DIGITALE

  Indicatorul afişează 0. Starea intrărilor şi ieşirilor 1 sau 0 (0=inactiv, 1=activ). Primul caracter afişează intrarea digitală. Al 5-lea caracter afişează ieşirea digitală 1. Al 6-lea caracter afişează ieşirea digitală 2.

  Apăsaţi tasta < pentru a activa-dezactiva ieşirea digitală 1.

  Apăsaţi tasta & pentru a activa-dezactiva ieşirea digitală 2.

  Fn 94 TESTARE MEMORIE TAMPON IMPRIMANTĂ

  Un fişier ASCII (30h - 7Fh) este transmis la portul imprimantei (COM 1) cu controlul erorii.

  Fn 96 AFIŞEAZĂ CARACTERELE RECEPŢIONATE LA COM 1 ŞI COM 2

  Caracterele recepţionate la COM 1 sunt afişate pe caracterele 1 şi 2 în cod ASCII hex. Caracterele recepţionate la COM 2 sunt afişate pe caracterele 5 şi 6 în cod ASCII hex.

  5. PORNIRE ŞI UTILIZARE La pornirea indicatorului FLINTAB 5204 se iniţializează un test automat şi sunt afişate următoarele date:

  1. Număr program Codul de identificare software este afişat scurt timp (ex: d5204E).

  2. Dată program Data lansării software-ului cu versiunea respectivă (ex: 290999 zi-lună-an).

  3. Testul de verificare a caracterelor afişajului Toate segmentele caracterelor sunt aprinse şi stinse timp de 2 sec.

  4. Este verificată valoarea masei de pe platformă, apoi se afişează Zero. Dacă aceasta este în limita de ±2% din capacitatea maximă a cântarului se face automat aducerea la Zero. Dacă nu se realizează automat aducerea la Zero este afişat mesajul “Err 15”.

  Apăsaţi tasta O pentru ieşire.

  5. Activează imprimanta (dacă este conectată).

 • FLINTAB 5204 - Manual de utilizare rev. B-2009 Pag. 11/28

  Indicatorul este gata de operare. Dacă sunt afişate alte mesaje de eroare vezi Capitolul 6-Erori pentru detalii.

  Apăsaţi tasta P pentru tipărire/totalizare.

  Apăsaţi tasta < pentru vizualizare/tipărire total.

  Apăsaţi tasta & pentru numărare articole. Folosiţi Fn 51 sau Fn 52 pentru introducerea

  numărului sau a masei mostrei de articol. Vezi Capitolul 3 pentru descrierea operaţiilor cu tastele şi Capitolul 4 pentru descrierea funcţiilor. FORMATE DE TIPĂRIRE Următoarele formate de tipărire sunt posibile prin selectarea în SETUP 2. SETUP 2.t=01 Data-ora, masa indicată

  29-09-99 09:15 N:0010 WEIGHT: kg

  SETUP 2.t=3 Tipăreşte valoarea masei pe o singură linie

  GROSS: kg sau NET: kg

  SETUP 2.t=4 Tipăreşte valoarea masei brută, netă şi tara pe 3 linii

  GROSS: kg sau GROSS: kg TARE: kg NET: kg

  SETUP 2.t=5 .Etichetă cu valoarea masei brută, tară şi valoarea masei .netă (mărime quatruplă)

  GROSS: kg

  TARE: kg

  NET: kg

  SETUP 2.t=6 .Număr, valoarea masei brută, tară şi valoarea masei netă pe .o singură linie

  1234 07940kgG sau 1234 09260kgG 07940kgT 01320kgN

  SETUP 2.t=7 Tipăreşte indicaţia afişată fără alte caractere

  12345

  SETUP 2.t=8 Numărul şi masa indicată

  12345 079.65kg

  SETUP 2.t=9 Tipărire la cerere SETUP 2.t=10 Tichet, brut, tară, net

  GROSS TARE NET 12.345 02.345 10.000

 • FLINTAB 5204 - Manual de utilizare rev. B-2009 Pag. 12/28

  6. ERORI

  Dacă în urma unor operaţii intervine o eroare va fi afişată sub forma Err xx unde xx este codul erorii. Programul este oprit.

  Apăsaţi tasta O pentru a confirma semnalizarea erorii şi procedaţi conform indicaţiilor.

  Erori pot interveni în timpul setărilor, programării, pornirii sau în timpul utilizării.

  Err 01 Memoria ROM: Eroare EPROM Contactaţi producătorul.

  Err 02 RAM: Eroare RAM. Contactaţi producătorul.

  Err 04 Date calibrare: Eroare EEPROM. Contactaţi producătorul.

  Err 05 Cântar sau convertor A/D. Verificaţi cântarul, cablurile, conectorii, contactaţi producătorul.

  Err 06 Tensiune intrare joasă. Verificaţi tensiunea la alimentare.

  Err 15 Iniţializare sistem datorită resetării sau întreruperii alimentării.

  Efectuaţi aducerea la Zero.

  Err 16 Dată-oră sistem eronate. Introduceţi data-ora.

  Err 20 Eroare imprimantă. Verificaţi cablurile cu imprimanta.

  Err 26 Imprimanta nu are hârtie. Alimentaţi imprimanta cu hârtie.

  Err 30 Protocol comunicare. Calculatorul nu este conectat sau eroare comunicare.

  Verificaţi cablurile spre calculator.

  Apăsaţi tasta P pentru reîncercare sau

  tasta O pentru a renunţa.

  Err 33 Protocolul nu este confirmat. Nu a fost recepţionat nici un răspuns corect de la calculatorul gazdă.

  Verificaţi cablurile spre calculator.

  Apăsaţi tasta P pentru reîncercare sau

  tasta O pentru a renunţa.

  Err 50 Numărare piese etalon. Reîncercaţi operaţia.

  Err 51 Cântărire piese etalon. Reîncercaţi operaţia.

  Err 55 Memoria ALIBI ocupată. Confirmaţi eroarea. Numărul unic de identificare se va reseta la 0000.

  Err 56 Memoria ALIBI în modul NET. Renunţare tipărire.

  Err 57 Eroare memoria ALIBI. Memoria ALIBI nu poate fi ştearsă dar următoarele înregistrări vor fi corecte.

  Err 67 Eroare totalizator. Ştergeţi memoria “totalizator”.

  Err 69 Depăşire totalizator datorită neştergerii datelor pe o perioadă îndelungată

  Tipăriţi/ştergeţi datele acumulate de totalizator.

  Pentru anularea mesajului de eroare apăsaţi tasta O.

 • FLINTAB 5204 - Manual de utilizare rev. B-2009 Pag. 13/28

  7. COMUNICAŢIE SERIALĂ PORT 1 (RS232C) Acest port este utilizat pentru conexiunea la imprimante seriale sau la staţii PC. Ieşirea datelor şi confirmarea sunt definite la “SETUP 2”.

  TIP Serial asincron ASCII, RS232C standard, full duplex.

  PROTOCOL 2400 baud, 1 bit de start, 7 biţi de date/paritate sau 8 biţi de date/fără paritate, 1 bit de stop.

  HANDSHAKE DTR BUSY per caracter pentru imprimante cu hârtie continuă sau REQUEST PAPER END STATUS pentru imprimanta EPSON TM-295.

  CONECTARE DB9 tată pe panoul posterior (J1). Tx=Pin 3 Rx/DTR=Pin 2 GND=Pin 5 ECRANAJ=Carcasa metalică a conectorului tip D Cablu: ecranat, cu 3 conductori, distanţă maximă 15m

  DATE Ieşirea de date prin portul serial 1 este selectabilă prin SETUP 2 pentru imprimantă, indicaţia continuă a masei sau la cerere.

  7.1 Ieşire imprimantă (SETUP 2 2.t=01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 20)

  Informaţia ce urmează a fi tipărită, tipul de imprimantă şi dimensiunile hârtiei sunt definite în SETUP 2.

  7.2. Transmisie continuă a masei (SETUP 2 2.t=02)

  Masa sesizată şi starea informaţiei sunt transmise în mod continuu. Nu este necesară confirmarea.

  ALCĂTUIREA BLOCULUI DE DATE

  STARE, POLARITATE, MASĂ, SINCRONIZARE (P+123.45CR)

  BYTE DENUMIRE DESCRIERE

  1 STARE MASĂ Bit0 0=NORMAL 1=NU SE AFIŞEAZĂ MASA

  Bit1 0=BRUT 1=NET

  Bit2 0= 1=AUTO ZERO

  Bit3 0=ÎN INTERVAL 1=ÎN AFARA INTERVALULUI

  Bit4 0=INDICAŢIE INSTABILĂ 1=INDICAŢIE STABILĂ

  Bit5 0=NORMAL 1=SUB INTERVALUL MINIM DE CÂNTĂRIRE

  Bit6 ÎNTOTDEAUNA 1 PENTRU A OBŢINE CARACTERE TIPĂRIBILE

  Bit7 ZERO SAU PARITATE

  2 POLARITATE “+” sau “-”

  3-8 DIGIŢI MASĂ 6 DIGIŢI ÎN FUNCŢIE DE SETARE, INCLUSIV VIRGULA ZECIMALĂ DACĂ EXISTĂ

  9 SYNC CR (0d HEX) PENTRU SINCRONIZARE

 • FLINTAB 5204 - Manual de utilizare rev. B-2009 Pag. 14/28

  7.3 Tipărire la cerere (SETUP 2 2.t=09)

  Datele de cântărire sunt transmise de fiecare dată când un caracter este recepţionat de la perifericele conectate. Caracterul de solicitare este programat în SETUP 3 3.t, ex: “1” 49d sau 31 hex.

  7.4. ALIBI transmit (SETUP 2 2.t=13)

  Rolul memoriei ALIBI este de a oferi înregistrări precise, nemodificabile, pentru fiecare transmisie a masei la o staţie PC pentru utilizarea lor în diverse protocoluri de cântărire, note de livrare etc. Înregistrarea ALIBI constă într-un număr serial unic şi masa înregistrată. Numai masa brută poate fi înregistrată. Înregistrarea este transmisă sub forma:

  1234 012340kgG Sunt posibile următoarele funcţii de program: Fn 55 - pentru vizualizarea înregistrărilor din memoria ALIBI. Fn 56 - pentru tipărirea tuturor înregistrărilor. Fn 57 - totalizarea memoriei ALIBI.

  8. COMUNICAŢIE SERIALĂ PORT 2 (RS485) Acest port este utilizat pentru conexiunea la staţia PC gazdă, imprimantă, afişaj exterior etc. Modul de operare este selectat în SETUP 3. 1: 3.t=00 Inactiv 2: 3.t=01 Ieşire continuă date cântărire 3: 3.t=02 Ieşire protocol EDP 4: 3.t=03 Ieşire protocol imprimantă 5: 3.t=65-89 Operare Master/Slave

  TIP Serial asincron ASCII, half duplex.

  PROTOCOL 2400...57600 baud, 1 bit de start, 7 biţi de date/paritate sau 8 biţi de date/fără paritate, 1 bit de stop.

  CONECTARE DB9 mamă pe panoul posterior (J3). A=Pin 6 B=Pin 7 SHIELD=Carcasa metalică a conectorului tip D. Un rezistor terminal 120R poate fi conectat scurcircuitând pinii 8 şi 9. Cablu: ecranat, cu 2 conductori pereche torsadaţi, distanţă maximă 1000m.

 • FLINTAB 5204 - Manual de utilizare rev. B-2009 Pag. 15/28

  8.1 Transmisie continuă a masei (SETUP 3 3.t=01)

  Masa indicată şi informaţia de stare sunt transmise în mod continuu. Nu este necesară confirmarea.

  ALCĂTUIREA BLOCULUI DE DATE

  STARE, POLARITATE, MASĂ, SINCRONIZARE (P+123.45CR)

  BYTE DENUMIRE DESCRIERE

  1 STARE MASĂ Bit0 0=NORMAL 1=NU SE AFIŞEAZĂ MASA

  Bit1 0=BRUT 1=NET

  Bit2 0= 1=AUTO ZERO

  Bit3 0=ÎN INTERVAL 1=ÎN AFARA INTERVALULUI

  Bit4 0=INDICAŢIE INSTABILĂ 1=INDICAŢIE STABILĂ

  Bit5 0=NORMAL 1=SUB INTERVALUL MINIM DE CÂNTĂRIRE

  Bit6 ÎNTOTDEAUNA 1 PENTRU A OBŢINE CARACTERE TIPĂRIBILE

  Bit7 ZERO SAU PARITATE

  2 POLARITATE “+” sau “-”

  3-8 DIGIŢI MASĂ 6 DIGIŢI ÎN FUNCŢIE DE SETAREA FLINTAB 5204 INCLUZÂND VIRGULA ZECIMALĂ DACĂ EXISTĂ

  9 SYNC CR (0d HEX) PENTRU SINCRONIZARE

  8.2 Protocol ieşire EDP (SETUP 3 3.t=02)

  Acest mod este utilizat la transmiterea datelor tipărite la un staţie PC “gazdă”. Transmiterea datelor începe după terminarea listării. Se poate folosi cu confirmare ACK/NAK sau fără confirmare. “Gazda” trebuie să returneze ACK (06 h) dacă datele au fost recepţionate corect sau NAK (15 h) pentru o retransmitere.

  COMPUNEREA BLOCULUI DE DATE

  STX =(02 h)=Începutul textului.

  DATA =Caractere tipăribile ASCII identice cu datele tipărite.

  ETX =(03 h)=Sfârşitul textului.

  BCC Caracterul de control (XORSUM al tuturor caracterelor inclusiv STX, ETX).

  HANDSHAKE ENQ (05 h) de la gazdă în 5 secunde de la iniţializarea protocolului.

  ACK (06 h) de la gazdă în 5 secunde de la terminarea transmisiei sau NAK (15 h) în 5 secunde de la terminarea transmisiei pentru a activa retransmisiile. Numărul de retransmisii este nelimitat.

  ERORI: vezi capitolul de “Erori” pentru detalii

  Err 30 Gazda nu este gata.

  Err 33 Gazda nu a confirmat.

  CERINŢE PENTRU SETARE

  3.t=02

  3.1=Control pauză 0=Nu 1=Da

  3.2=Confirmare 0=Nu 1=Da

  3.3=Inactiv operator 0=Nu 1=Da

  3.4=Interogare “gazdă” 0=Nu 1=Da

 • FLINTAB 5204 - Manual de utilizare rev. B-2009 Pag. 16/28

  Control pauză FLINTAB 5204 verifică interfaţa şi raportează eroare în caz de eşec.

  Confirmare FLINTAB 5204 verifică recepţionarea caracterului ACK/NAK după transmisie.

  Inactiv operator Operatorul va fi atenţionat să oprească viitoarele transmisii dacă intervine o eroare, în cazul SETUP 3 3.3=1. Transmisia va redeveni activă după o repornire sau resetare. Dacă SETUP 3 3.3=0 numai transmisia curentă va fi oprită.

  Interogare “gazdă” FLINTAB 5204 aşteaptă caracterul ENQ (05 h) înainte de începerea transmisiei.

  8.3 Ieşire imprimantă la distanţă (SETUP 3 3.t=03)

  Este folosită pentru transmisia datelor tipărite la imprimanta locală către o imprimantă suplimentară. Nu este necesară confirmarea.

  8.4 Operare Master / Slave

  Această operaţie este folosită pentru a conecta mai multe indicatoare FLINTAB 5204 dintr-o reţea locală la un computer de un nivel mai înalt ce va funcţiona ca master. Vezi “Interfaţa serială MSP” pentru detalii.

  9. IEŞIRI DIGITALE PENTRU PUNCTELE DE VALOARE PRESTABILITĂ

  (SET POINT) Opţiunea pentru “valori prestabilite” este concepută în vederea utilizării FLINTAB 5204 la sistemele de cântărire automatizate. Sunt prezente două ieşiri optoizolate care pot fi utilizate ca valori prestabilite. Valorile prestabilite sunt programate utilizând funcţia program Fn01. Setarea se face în secvenţe. După ce valorile prestabilite au fost editate, programul revine la modul de lucru şi afişare a masei. “Valoarea prestabilită” poate fi activată de valoarea netă a masei (SETUP 5 5.6=0) sau de valoarea brută a masei (SETUP 5 5.6=1). Ieşirile pentru “valori prestabilite” pot opera ca normal deschise dacă SETUP 5 5.7=0 sau normal închise dacă SETUP 5 5.7=1. Ieşirile pentru “valori prestabilite” pot fi activate pentru testare folosind Fn 93. CARACTERISTICI TEHNICE: - 24VDC ± 10% /100 mA pe ieşire. - Max inactiv - regim tensiune 30VDC/dispersie 100µA. - Optoizolate la 2,5 kV. - Protecţie scurt circuit. - Întârziere pornire maxim 2msec., întârziere oprire maxim 2msec. INTRARE DIGITALĂ (SENZOR ÎNCLINARE) Utilizată pentru a programa perioada de timp pentru întârzierea funcţiei senzorului înclinare. Este activată prin SETUP 4.t=xx. Dacă xx=00 funcţia înclinare este inactivă. Altfel, se stabileşte timpul de întârziere (exprimat în 1/10 sec) pentru blocarea afişajului. Când se închide contactul afişajul se blochează după xx timp şi se deblochează după acelaşi timp la deschiderea contactului. Vezi diagrama de cablare în Anexa A.

 • FLINTAB 5204 - Manual de utilizare rev. B-2009 Pag. 17/28

  01-90 Intrare digitală senzor înclinare. Perioada de timp de întârziere pentru blocarea afişajului (în 1/10 sec) după închiderea contactului. De asemenea, perioada de timp pentru deblocarea afişajului după deschiderea contactului.

  91 Tarează cântarul în momentul activării intrării (valorile prestabilite sunt activate permanent).

  92 Tipăreşte tichet în momentul activării intrării (valorile prestabilite sunt activate permanent).

  CARACTERISTICI TEHNICE: - 9-24 Vcc, comun pozitiv optoizolat la 2,5 KV.

  - Rezistenţă intrare 3,3 KΩ - Întârziere pornire maxim 2msec., întârziere oprire maxim 2msec.

  10. MENTENANŢĂ ŞI SERVICE Indicatorul nu necesită mentenanţă periodică. Este indicat să se efectueze verificări periodice ale calibrării cântarului, datorită posibilităţii apariţiei problemelor mecanice. Frecvenţa operaţiunilor de calibrare depinde de condiţiile de instalare ale cântarului şi de cerinţele de exactitate. Se poate întâmpla ca, în condiţii excepţionale, aparatul să se blocheze prin accesarea unei locaţii corupte de memorie şi să fie imposibilă operaţia de repornire deoarece tastatura este neoperaţională. Pentru a reporni indicatorul, este necesar să se oprească (OFF) şi să se repornească (ON) prin întreruperea alimentării cu tensiune. Nu există componente de schimb. Echipamentul va fi reparat numai de către personal calificat. Utilizatorul poate verifica doar conexiunea cu celulele de cântărire şi sursa de alimentare. - CELULELE DE CÂNTĂRIRE

  Celulele de cântărire sunt fiabile şi rareori prezintă erori. Verificaţi cablurile celulelor de cântărire şi conexiunea acestora cu indicatorul de greutate.

  - SURSA DE ALIMENTARE Verificaţi sursa de alimentare 9-15Vcc.

  - IEŞIRI VALORI PRESTABILITE Verificaţi sursa de alimentare 24Vcc.

 • FLINTAB 5204 - Manual de utilizare rev. B-2009 Pag. 18/28

  11. FIŞA DE INSTALARE, PROGRAMARE ŞI CALIBRARE

  NO OF DISPLAY

  DIGITS

  POSITION

  OF DEC.

  POINT

  DISPLAY

  RESOLUTION

  2 FIRST

  DIGITS OF

  WEIGHING

  RANGE

  DIGITAL

  FILTER

  NO OF

  CONVERSION

  NO MOTION

  SAMPLES

  AUTO ZERO

  MAINTENANCE

  AUTO ZERO ON

  POWER UP

  DUAL

  DIGITAL

  FILTER

  CLEAR A/D

  CONVERTOR

  ERROR

  FLASH

  LOW

  BATTERY

  SCALE PARAM. 1.P 2.P 3.P 4.P 5.P 6.P 7.P 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5

  LEADING ZERO

  BLANK

  LOADCELL

  AMPLIFIER

  GAIN

  ADJUSTME

  NT

  AC/DC

  EXCITATION

  2nd

  ANALOG

  INPUT

  ZERO

  RANGE

  2% / 10%

  DUAL INT. OR

  RANGE

  DUAL

  INTERVAl /

  RANGE

  8.6 8.7 8.8 8.9 8.A 0.P

  CALIBRATION DEAD LOAD

  CP = SPAN CM =

  TOTALISING

  MEMORY

  RESERVED RESERVED DATE

  FORMAT

  RESERVED REAL TIME

  CLOCK & RAM

  TOTALISER

  RESERVED RESERVED AUTO

  POWER

  OFF

  00-99 MIN

  PIECE

  COUNT

  NO OF

  SAMPLE

  SETUP1 OPERATION 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.t 1.E

  PRINT TYPE PAGE

  LENGTH

  PAPER

  REVERCE

  LEFT

  MARGIN

  PAGE

  HEADER

  LINE

  TERMINATION

  PRINTER

  MODEL

  RESERVED PRINT

  BELOW

  MIN CAP

  RESERVED RESERVED WAIT

  UNLOAD

  SET2 \

  COM 2.t 2.L 2.r 2.A 2.F 2.E 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

  PRINTER ERR.

  CONTRO

  L

  OPERATOR

  PRN TYPE

  CHANGE

  DATA BITS

  SERIAL

  CHANNEL1

  2.7 2.8 2.d

  INSTRUMENT COMMUNICATION

  TYPE

  TIMEOUT

  CONTROL

  HAND

  SHAKE

  OPERATOR

  DISABLE

  HOST

  ENQUIRY

  REMOTE

  KBD

  COMMAND

  RESERVED RESERVED DDEBUG BAUD RATE

  SERIAL

  CHANNEL 2

  DATA BIT

  SERIAL

  CHANNEL 2

  SET3\

  2COM 3.t 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.b 3.d

  TILT SWITCH

  SETUP 4 4.t

  NET / GROSS OPERATION

  N.O / N.C.

  SETUP 5 SET POINT 5.6 5.7

  CALIBRATION

  STANDARD / USER

  RESERVED SCALE

  ERROR OUTPUT

  CURRENT/

  VOLTAGE

  NET/GROSS 0-20 / 4-20 RESOLUTION OPERATION

  DIALOGUE A CAL

  A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 A.6 A.7 A.8

 • FLINTAB 5204 - Manual de utilizare rev. B-2009 Pag. 19/28

  ANEXA A

  1 DIAGRAMA SCHEMEI BLOC pag. 20

  2 DIMENSIUNI CARCASĂ (INOX) pag. 21

  3 CONECTORI PANOU SPATE pag. 22

  4 CONEXIUNI TERMINALE pag. 23

  5 DIAGRAME DE CABLARE pag. 24

  6 CUTIE DE ÎNSUMARE / CABLARE EXTERIOARĂ pag. 25

  7 PCB801, 439, 765, 761 pag. 26

  8 DIAGRAMA DE ASAMBLARE FINALĂ pag. 27

  9 VEDERE EXPANDATĂ (INOX) pag. 28

 • FLINTAB 5204 - Manual de utilizare rev. B-2009 Pag. 20/28

 • FLINTAB 5204 - Manual de utilizare rev. B-2009 Pag. 21/28

 • FLINTAB 5204 - Manual de utilizare rev. B-2009 Pag. 22/28

 • FLINTAB 5204 - Manual de utilizare rev. B-2009 Pag. 23/28

 • FLINTAB 5204 - Manual de utilizare rev. B-2009 Pag. 24/28

 • FLINTAB 5204 - Manual de utilizare rev. B-2009 Pag. 25/28

 • FLINTAB 5204 - Manual de utilizare rev. B-2009 Pag. 26/28

 • FLINTAB 5204 - Manual de utilizare rev. B-2009 Pag. 27/28

 • FLINTAB 5204 - Manual de utilizare rev. B-2009 Pag. 28/28