Sist Digestiv

33
VISCERELE - GENERALITĂŢI SISTEMUL DIGESTIV

Transcript of Sist Digestiv

Page 1: Sist Digestiv

VISCERELE - GENERALITĂŢI

SISTEMUL DIGESTIV

Page 2: Sist Digestiv

Localizarea:

cavităţile toraco-abdomino-pelvină

Clasificare – criteriul funcţional:

– sistem digestiv,

– sistem respirator,

– aparat uro-genital

– sistemul endocrin

Page 3: Sist Digestiv

Studiul viscerelor splanchnologia

• Denumirea

• Apartenenţa

• Localizarea

• Caractere generale:

– Nr. (unic,pereche, multiplu)

– Volum, greutate

– Consistenţa (moale, fermă,)

– Coeziunea (uşurinţa de rupere –

presiuni, tracţiuni)

– Culoarea

Page 4: Sist Digestiv

• Configuraţie exterioară

variabilă

– fisuri lobi

– îngustări cap, corp, coadă

– margini feţe

– impresiuni

• Configuraţie interioară – la

viscerele cavitare

• Structura (macroscopic,

mezoscopic, microscopic)

– org. parenchimatoase

parenchim(comp.structurală

şi funcţ) + stromă(scheletul

conj-vascular)

– org. cavitare tunici

Page 5: Sist Digestiv

• Mijloace de fixare:

– Ligamente viscerale

– Mezourile

– Vasele, nervii viscerului

– Presiunea intracavitară

• Raporturi:

– cu peretele (proiecţia)

– cu viscerele alăturate

• Conductele secretoare şi

excretoare

• Vascularizaţia:

– vase unice, multiple(în

ligamente,mezouri)

– la suprafaţă, în pediculi

• Inervaţia

– nervii vegetativi

Page 6: Sist Digestiv

• Importanţa în sistem; aplicaţii

practice, chirurgicale

– rolul organului în sistem şi

organism

– investigarea clinică a

aspectelor anatomice –în

condiţii patologice

Page 7: Sist Digestiv

SCHEMA DE PREZENTARE A UNUI ORGAN

1. Denumirea

2. Apartenenţa

3. Localizarea

4. Caractere generale:• Nr

• Volum, greutate

• Culoare

• Consistenţă

• Coeziune

5. Configuraţie exterioară

6. Configuraţie interioară (la organele cavitare)

7. Structura

8. Mijloace de fixare

9. Raporturi:• Proiecţii pe peretele trunchiului

• Cu viscerele vecine-imediate

• Mediate prin alte structuri anatomice

10. Conducte secretoare sau excretoare (la caz)

11. Vascularizaţie

12. Inervaţie

13. Importanţă în sistem

14. Aplicaţii medico-chirurgicale

Page 8: Sist Digestiv

SISTEMUL DIGESTIV

funcţia - transformarea şi asimilarea

alimentelor.

• Tubul digestiv;

• 2 extremităţi: cavitatea bucală şi

canalul anal

• Anexele:

– dinţii,

– glandele salivare,

– ficatul,

– pancreasul,

– glandele tubului digestiv.

Page 9: Sist Digestiv

Organogeneza

• Endoderm intestinul primitiv-

mucoasa tubului şi a gl. digestive

• Ectoderm mucoasa

extremităţilor tubului digestiv

(stomodeum, proctodeum)+ nervii

• Mezoderm tunicile

musculară, peritoneul, vasele1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Intestin antérieur

Ebauche de la thyroïde

Ebauche des poumons

Estomac

Ebauche du pancréas dorsal

Intestin moyen

Intestin postérieur

Notochorde

Membrane oropharyngée /

Stomodeum

Ebauche du foie

Canal vitellin

Membrane cloacale / Proctodeum

Allantoïde

Page 10: Sist Digestiv

Intestinul primitiv:

1. Proenteronul

– faringe,

– esofag,

– stomac

– duoden (proximal)

– ficat,

– pancreas

2. Mezenteronul

– duoden (distal),

– jejun, ileon,

– cec,

– colon ascendent,

– colon transvers (proximal)

3. Metenteronul

– colon transvers (distal)

– colon descendent,

– colon sigmoid,

– rect

Intestin antérieur

Ebauche de la thyroïde

Ebauche des poumons

Estomac

Ebauche du pancréas dorsal

Intestin moyen

Intestin postérieur

Notochorde

Membrane oropharyngée /

Stomodeum

Ebauche du foie

Canal vitellin

Membrane cloacale / Proctodeum

Allantoïde

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Page 11: Sist Digestiv

ABDOMENUL

CAVITATEA ABDOMINALĂ

Page 12: Sist Digestiv

ABDOMENUL

Limite:

• la suprafaţă – 2 linii circulare:

• superior – pr. xifoid T12 - L1 arc costal X, XI, XII

• inferior – simfiza pubiană plica inghinală creasta iliacă L1- S1

• bolta diafragmei pl. strâmtorii superioare a pelvisului osos

Page 13: Sist Digestiv

forma

• normoponderali –cilindrică turtit antero-posterior

• supraponderali rotunjit (♂supraombilical, ♀ subombilical)

• slabi excavat

• copii bombează supraombilical (ficat >)

• patologic – colecţii peritoneale, ascită bombat, dur la palpare

Page 14: Sist Digestiv

topografic

– reg. parietale (pereţii)

– cavitatea abdominală

• epigastru

– ficat (lob stâng)

– stomac

– duoden

– pancreas

• hipocondrul drept

– ficat (lob drept)

– CBE

• hipocondrul stâng

– stomac

– splină

• zona ombilicală

– intestin subţire

– colon transvers

• flancul stâng

– colon descendent

• flancul drept

– colon ascendent

• hipogastru

– ileon

– sigmoid

– vezica urinară

• fosa iliacă dreaptă

– cec

– apendice

• fosa iliacă stângă

– sigmoid

Page 15: Sist Digestiv

• pereţii:

– antero-laterali muşchii

laţi ai abdomenului, m.

drepţi abdominali

– posterior muşchi

– superior diafragma

• regiunile parietale abdominale:

reg. parietale mediane

– sterno – costo - pubiană

(reg. ombilicală,

reg.retrorahidiană)

reg. parietale laterale

– costo – iliacă

– inghinală

– lombo – iliacă

Page 16: Sist Digestiv

• formă ovoidală

• căptuşită de peritoneu:

– parietal

– visceral

CAVITATEA ABDOMINALĂ

cavitatea peritoneală(100ml)

♂ închisă

♀comunică cu exteriorul

spaţiul extraperitoneal (ţ.c.l; adipos) = fascia

extraperitoneală organe extraperitoneale

organe intraperitoneale

Page 17: Sist Digestiv

PERITONEUL PARIETAL

– faţa profundă a pereţilor

abdominali, pelvini, diafragm

– P.p.anterior:

• supra-ombilical lig.falciform

• infra-ombilical pliuri (plici),

– fose:

» supravezicale

» inghinale mediale

» inghinale laterale

– P.p.posteriorspatiu, organe

retroperitoneale:

D,P,R,A,VCI,GG,PL

– P.p. pelvin spatiu perit. pelvin

fose paravezicală, pararectală,

ovariană

Page 18: Sist Digestiv

PERITONEUL VISCERAL

– formează seroasa viscerală,

– leagă org.intre ele ligamente,

– sau cu peretii mezouri (2 foiţe

↔vase, nervi) organe

“intraperitoneale”

STRUCTURA

• Mezoteliu-secretor

• Subseroasa –ţes conj-vasc,

macrofage,limfocite, adopocite

VASCULARIZAŢIE

• Arterială

– P.parietal a.pereţilor abd, pelvini

– P. visceral a. viscerale

• Venoasă

– P.parietal v. parietale sist. azygos

– P. visceral v. viscerale

• Limfatică-f. bogată limf.viscerale,

pereţi

– Omentul mare=veritabil limfocentru

• In cancerul de ovar omentectomie

Page 19: Sist Digestiv

INERVAŢIA:

– P.p abdominal + diafragmatic

periferic n. intercostali +

n.subcostali, n.lombari !

inflamaţia dureri toracice

inferioare + perete abdominal

– perit. diafrgmatic fibre senzitive din

n. frenici

– ! inflamaţia durere proiectată în

umăr (dermatom 4 cervical)

– P.v. n. vegetativi (simpatică-

n.splanhnici +parasimpatic vag,

sacrali) ! durere profundă şi difuză

Page 20: Sist Digestiv

PRELUNGIRI PERITONEALE

1. Mezouri:

• mezocolonul transvers (vasele colice medii + colice stg + anastomoza Haller - Riolan)

• mezenterul(vasele mezenterice superioare, limfatice)

• mezocolonul sigmoidian (vasele sigmoidiene + rectale superioare)

• omentul mare(epiplon>)

Page 21: Sist Digestiv

2. Ligamente:

• falciform,

• rotund,

• coronar,

• triunghiulare

– lig. gastrocolic (vasele gastro - omentale dr),

– omentul mic,

– lig. gastrosplenic (vasele gastro - omentale stg + gastrice scurte)

– lig. splenicorenal

– lig. frenicolienal,

– lig.pancreaticosplenic (vasele splenice)

Page 22: Sist Digestiv

3.Plici ( vase, ducte,lig, fibroase)

• plicile ombilicale fose: supravezicale,inghinale

• plici inconstante recesuri hernii (interne) intraperitoneale strangulate

– duodenal superior + inferior

– paraduodenal

– retroduodenal

– ileocecal superior, inferior,

– retrocecal

4.Fasciile de coalescenţă (embrionară)

– fuzionarea unui mezou cu peritoneul parietal

– fascia Treitz pancreas, duoden,

– fascia Toldt colon asc, desc.

– ! decolare chirurgicală

Page 23: Sist Digestiv

CAVITATEA PERITONEALĂ

cavitatea peritoneală(100ml)

• ♂ închisă

• ♀comunică cu

exteriorul

• virtuală

• reală (ascită,hemoperitoneu,),

insuflare de gaz

Punctele declive:

– poz verticalfundul de sac

recto uterin/vezical

– decubit dorsal

• pelvis ant de sacrum

• abdomen şanţurile

paracolice; bursa

omentală

Page 24: Sist Digestiv

TOPOGRAFIA CAVITĂŢII PERITONEALE

1.CAVITATEA PERITONEALĂ

MARE:

– Spaţiul previsceral

– Etajul supramezocolic

– Etajul inframezocolic

2. CAVITATEA PERITONEALĂ

MICĂ (bursa omentală)

Page 25: Sist Digestiv

1. Spaţiul previsceral (peitoneul

parietal, ficat, stomac, omentul

mare, intestine)

• superior: lig. rotund al

ficatului

• inferior: plicile ombilicale

fose:

– supravezicale hernia

inghinală oblică internă

– inghinale mediale

herniile inghinale directe

– inghinale laterale

herniile inghinale oblice

externe (congenitale)

Page 26: Sist Digestiv

• Hernie directă

Page 27: Sist Digestiv

2.Etajul supramezocolic

( diafragma colon + mezocolon transvers)

• recesurile subfrenice:

– drept

– stâng

• recesurile subhepatice:

– drept - hepatorenal punga Morison

– stâng (bursa omentală)

• comunicări: propagarea colecţiilor

• bursa omentală (orif. epiploic)

• şanţul paracolic drept

• loja renală dr.

Page 28: Sist Digestiv

3. Etajul inframezocolic:

(omentul >,p.p., colon trans. + mez, colon sigmoid + mez)

• şanţurile:

– paracolic dr. + stg

– mezenterico – colic dr. + stg

• recesuri hernii (interne) intraperitoneale strangulate

– recesul duodenal superior + inferior

– paraduodenal

– retroduodenal

– ileocecal superior, inferior,

– retrocecal

Page 29: Sist Digestiv

BURSA OMENTALĂ

• orificiul epiploic Winslow

– anterior omentul mic (pediculul

hepatic)

– posterior VCI

– superior lobul caudat

– inferior D1

Page 30: Sist Digestiv

porţiunea principală:

• stomac(perete post.) – lig. gastrocolic

• pancreas, vasele lienale, stâlpii diafragmei

• lig. gastrofrenic

• mezocolonul transvers

3 prelungiri:

• dreaptă – vestibulul bursei etajul supramezocolic - orif. bursei (plica gastropancreatică + hepatopancreatică; curbura < a stomacului)

– peretele anterior omentul <

– peretele posterior peritoneu (VCI, A, plex celiac)

• stângă – recesul splenic ( lig. gastrosplenic – lig. splenicorenal)

• reces superior (esofag - VCI)

Page 31: Sist Digestiv

accesul chirurgical

• incizia omentului <

• lig. gastrocolic

• lig. gastrolienal

• decolarea intercolo-omentală

(lama posterioară a omentului

mare)

• mezocolonul transvers

Page 32: Sist Digestiv

Anatomie funcţională

Lichidul peritoneal provine din l.interstiţial

• Secretia fiziologică = 20-50 ml,

peliculă 5 microni(rol-deplasarea

viscerală)

• Suprafaţa de resorbtie comparată cu

cea a pielii 1700cm2

• Resorbţia: mb. semipermeabilă

– diminuă cu vârsta,

– 0 - lipide,rapidă - proteine, f.rapida –

cristaloide

– /omentul mare

– 0 / fundul de sac rectouterin/vezical

– aplicatii terapeutice –dializa

peritoneală (insuficienţă renală cronică)

• Circulaţia sist. limfatic

infradiafragmatic

– patologic pelvis, şanţurile paracolice

• F-ţie de aparare fibroblaste, fibrina-

mb ce limitează pr. infl.

– Omentul >” the abdomonal policeman”