Silviu Stanciu Cristina Enciu Medic ia Medicaب›ia n func #ie de valorile INR-ului,

download Silviu Stanciu Cristina Enciu Medic ia Medicaب›ia  n func #ie de valorile INR-ului,

of 32

 • date post

  04-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Silviu Stanciu Cristina Enciu Medic ia Medicaب›ia n func #ie de valorile INR-ului,

 • 2014

  Silviu Stanciu Cristina Enciu

  Medicația cardiovasculară

  țMedicația cardiovasculară Pe înțelesul pacienților

 • 2

  Dr. Silviu Stanciu Dr. Cristina Enciu Medicația cardiovasculară pe înțelesul pacienților Colecția Ghidul pacientului® Grafica: Măriuca Stanciu ISBN 978-606-8470-05-04 Puteți accesa colecția Ghidul Pacientului® și afla alte informații utile pe site-ul: www.ghidulpacientului.ro

  © Editura Medicală Antaeus Reproducerea integrală sau parțială a textului, tabelelor sau figurilor din această carte este posibilă numai cu acordul prealabil al Editurii Medicale Antaeus. Drepturile de distribuție în țară și străinătate aparțin în exclusivitate Editurii Medicale Antaeus.

  Editura Medicală Antaeus email: editura.antaeus@gmail.com

  Această publicație reprezintă o sursă de informare generală pentru dumneavoastră, dar nu poate substitui un consult medical. Pentru întrebări despre sănătatea dumneavoastră, tratament și alte aspecte ale îngrijirii, discutați cu medicul de familie sau cu un medic specialist.

  Ghid realizat cu sprijinul financiar al companiei Sandoz.

  Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României

  Stanciu, Silviu Enciu, Cristina

  Medicația cardiovasculară pe înțelesul pacienților / Silviu Stanciu, Cristina Enciu. - Bucureşti:

  Editura Medicală Antaeus, 2014

  ISBN 978-606-8470-05-04

 • 3

  Î ncă din studenție am observat că pacienții nu aderă sau renunță de multe ori nejustificat la medicația car-diovasculară pentru că nu li se explică pe înțelesul lor cum acționează și care sunt posibilele probleme ce pot să apară în timpul tratamentului. În plus, pacientul ar trebui să-și cunoască boala pentru care primește medicamente și ar trebui să știe care este rolul lui în relația medic-paci- ent, relație care de cele mai multe ori nu se formează dato- rită lipsei de comunicare și de timp a medicului.

  În acest sens, am considerat ca fiind imperios necesară apariția acestui ghid care să-l ajute pe pacient să înțeleagă și să ca- pete un minim de cunostințe despre medicamentele cardiovasculare prescrise iar pe medic să consolideze cunoașterea pacientului prin informații suplimentare, câștigul reflectându-se în cele din urmă în creșterea complianței la tratament și în timp. Astfel, ghidul nostru re- prezintă pe lângă o necesitate și o noutate care completează bagajul de informații publicat de noi despre bolile cardiovasculare, începând cu prima pagina de factori de risc cardiovasculari pentru populație construită de echipa noastră în urmă cu 15 ani și continuând cu o în- treagă colecție dedicată bolilor cardiace pe care o puteți găsi pe www. ghidulpacientului.ro.

  Ghidul „Medicația cardiovasculară pe înțelesul pacienților‘‘ se concentrează asupra principalelor clase de medicamente folosite în cardiologie (antiagregante, anticoagulante, betablocante, blocanți de calciu, diuretice, inhibitori ai enzimei de conversie, sartani, stati- ne, antiaritmice), fiecare clasă fiind prezentată într-un format special care nu depășește trei pagini. Principalele efecte adverse sunt semna- lizate prin desene dispuse sub forma unor benzi laterale, din cadrul fiecărei clase medicamentoase nelipsind întrebările frecvente pe care le adresează pacienții medicului și ceea ce trebuie să facă pacientul atunci când apar probleme neprăvăzute.

  Mai trebuie spus, că acest proiect a apărut cu sprijinul compani- ei Sandoz căreia îi mulțumim pentru implicare, dar mai ales pentru grija pe care o acordă în informarea pacienților.

  Coordonator proiect Dr. Silviu STANCIU

 • 4

  Antiagregante plachetare (Aspirină, Clopidogrel, Ticlopidină, Prasugrel, Ticagrelor)

  Sunt o clasă de substanțe care blochează agregarea plachetelor (trombocitelor), agregarea acestora fiind mecanismul care duce la apariția de trombi (cheaguri de sânge), ce pot înfunda vasele inimii (infarct miocardic) sau vasele creierului (acci- dent vascular ischemic).

  Cui adminstrăm antiagregante plachetare? Aceste medicamente vă vor fi prescrise de medicul dumneavoastră dacă suferiţi de:

  angină pectorală (dureri în piept) – exprimă de obicei prezența ischemiei miocardice (o deficiență în irigarea mușchiului inimii); dacă ați suferit un infarct miocardic pentru prevenirea apariției ulterioare a unui alt infarct sau accident ischemic cerebral; afectare arterială la nivelul membrelor inferioare (pacientul are dureri la nivelul mușchilor picioarelor care apar la mers); la pacienții la care s-au implantat stent-uri.

  Efecte adverse Ulcer gastro-duodenal; Sângerare gastro-intestinală, mai ales dacă se administrează în asociere cu anticoagulante de tipul Trombostop/ Sintrom; Greață, disconfort digestiv.

  Trebuie să informați medicul

  1. Dacă sunteti cunoscut cu ulcer gastric/duodenal; 2. Dacă aveți în schema de tratament medicamente anticoagulante (de exemplu

  Acenocumarol); 3. Dacă suferiți de hemofilie sau altă boală de coagulare a sângelui; 4. Dacă suferiţi de o boală reumatologică pentru care luaţi constant medicamente antiin-

  flamatoare, deoarece asocierea lor crește riscul de sângerare gastro-intestinală; 5. Dacă sunteți planificat la o operație, inclusiv la stomatolog, existând recomandări de cele

  mai multe ori pentru oprirea administrării cu minimum 24 ore înainte, în funcție de tipul operației;

  6. Dacă sunteţi însărcinată – există riscul de alterare a hemostazei materne (tulburări de coagulare). Aspirina trece și în laptele matern.

  7. Dacă suferiţi de insuficienţă renală cu valori ale creatininei peste 2.5 - 3 mg/dl.

 • 5

  ÎNTREBĂRI FRECVENTE

  Cât timp se administrează antiagregantele?

  De obicei, aceste medicamente se admistrează pe termen lung, cât timp există boala, mai bine spus toată viață dacă pacientul nu dez- voltă reacții adverse și sunt bine tolerate. Este important să anunțați medicul înainte de a întrerupe an- tiagregantul, deoarece joacă un rol major în prevenirea evenimentelor cardiovasculare majore ce apar mai des la întreruperea acestora.

  Administrarea antiagregantelor are vreo legătura cu masa sau cu tipul alimentației?

  Se preferă în practică administra- rea lor la prânz, cam la 2 ore de la masă, pentru că în acest fel putem reduce riscul de apariție de reacții gastro-intestinale, alimentele sănătoase având și rol protector gastric. În acest sens, ar trebui evi- tate alimentele ce cresc aciditatea gastrică sau care încetinesc golirea stomacului.

  Cât timp este obligatoriu să folosesc antiagregante dacă mi s-a implantat un stent? În funcție de tipul stentului, se recomandă folosirea a două antia- gregante în asociere (cel mai frec- vent asprirină și clopidogrel) pen-

  Ulcer

  Sângerare

  Greață

 • 6

  De reţinut

  » Trebuie folosite preparatele precondiționate pentru uz cardiologic, deoarece aspirina are efecte antiagregante doar la doze mici (75- 300 mg/zi), dozele mari, de peste 500-1000 mg/zi, având efect anti- inflamator;

  » La pacienții cu probleme gastro-duodenale trebuie asociat un me- dicament ce scade aciditatea; în acest sens, în ultimii ani au apărut asocieri într-o singura capsulă dintre aspirina și omeprazol;

  » Prasugrel și ticagrelor sunt medicamente antiagregante utilizate în special la pacienții cu stent-uri sau la cei cu infarct miocardic;

  » Uneori aspirina este asociată clopidogrelului sau antiagregantelor noi, în special la pacienții cu stent-uri pentru a preveni înfundarea acestora;

  » Persoanele vârstnice necesită o atenție deosebită în monitorizarea atentă hematologică și digestivă, mai ales la cei cărora li se reco- mandă asocieri cu alte antiagregante sau anticoagulante.

  tru cel puțin 3 luni pentru stent-ul fără substanță (numit generic farmacologic inactiv) și cel puțin un an pentru cel cu substanță protectoare împotriva înfundării (farmacologic activ). În practică, unde primează teama medicului și a pacientului pentru înfundarea stenturilor, recomandările sunt pe termen lung, în funcție de evoluția bolii pacientului, deorece nu exis- tă un consens privind perioada de administrare pentru această indicație.

  Antiag regant

  Antiag regant

 • 7

  Anticoagulante (acenocumarol, warfarină, apixaban, dabigatran, rivaroxaban)

  Anticoagulantele scad funcția de coagualare a sângelui prin blocarea unor factori ai coagulării și previn astfel formarea de cheaguri (trombi), tromboza fiind un mecanism implicat în înfundarea arterelor și venelor.

  Cum acţionează aceste medicamente?

  Deoarece intervin în coagulare, există un risc potențial de sângerare, motiv pentru care nivelul din sânge al acestor medicamente se monitorizează strict prin dozarea periodică a unei analize numită generic INR, care trebuie menținut de obicei în intervalul 2-3 (în special produsele ce conțin acenocumarol sau derivati ai acestuia).

  Medicamentele anticoagulante orale (Dabigatran, Apixaban, Rivaroxaban) au un profil de siguranță ridicat și nu necesită monitorizarea gradului de anticoagulare prin determi- narea lunară a INR-ului. Efectul acestor medicamente este lent (se instalează în 2-3 zile pentru acenocumarol) și în câteva ore pentru Dabigatra