Sfaturi utile atunci când vinde articole

of 2 /2
Sfaturi utile atunci când vinde articole Pentru a crea un logo pentru afacerea Ta. Nu aveÃÂi nevoie pentru a fi o companie mare de a avea logo-ul. Cititorii care se uita la site-ul dvs. de multe vor începe sàcreadàlogo aveÃÂi, ÃÂi când o vÃÂd ei în altàparte, ei vor sàne amintim pentru a vizita site-ul tau. Ai nevoie de a oferi cititorilor familiar logo-ul, acesta va fi uÃÂor de recunoscut. Nu copiaÃÂi pe alÃÂii. Periodic obÃÂine un rang înalt în motoarele de cÃÂutare, pÃÂstraÃÂi conÃÂinutul interesant ÃÂi original. Ca urmare a evoluÃÂiei duplicarea ConÃÂinutului de filtre, mai important, càscrisoarea dumneavoastràva fi original.Foloseste umorul pentru a face pe oameni sàciteascÃÂ, dupàprimul paragraf articolul dumneavoastrÃÂ. Doar asiguraÃÂi-vàcàspecificaÃÂi corespunzÃÂtoare ÃÂi un banc amuzant. Posibilitatea de a face aceastàdistincÃÂie înseamnàdiferenÃÂa între tine producÃÂie în ordinea art ÃÂi restante. AsiguraÃÂi-vàcàaveÃÂi de oferit oamenilor un stimulent pentru a vàabona la newsletter-ul dumneavoastrÃÂ, cum ar fi un raport gratuit cu valoroase sau informatii exclusive. Raportul poate fi scris a angajat un scriitor sau dacàÃÂi el are posibilitatea de a face oamenii sàse aboneze pentru a primi newsletter-ul de la tine. Raportul ar trebui sàfie în temàcu privire la industria de site-ul dvs. promoveazÃÂ. Articolul dumneavoastràtrebuie sàfurnizeze informaÃÂii care sunt relevante cuvinte cheie. Nu adaugati un link la un articol pe un subiect cu totul diferit sau de a folosi ýõÃÂþôÃÂÃÂòõýýþóþ cuvinte cheie, pentru càeste popular. Motoarele de cÃÂutare sànu ne pierdem, dacàinformaÃÂiile nu corespund în mod corespunzÃÂtor.Un blog este o modalitate foarte bunàde a atrage atenÃÂia faÃÂàde tine ÃÂi afacerea ta. Existào mulÃÂime de gazdele web gratuite, care sunt concepute pentru a blogging-ul ÃÂi este o modalitate foarte bunàde a atrage clienÃÂi ÃÂi de a obÃÂine feedback-ul afacerea ta. Configurarea blog-ul dvs. este uÃÂor ÃÂi ajutàla atragerea de noi clienÃÂi pe site-ul tau.PuteÃÂi creÃÂte cititori prin trimiterea dvs. de articole, cataloage, inele web ÃÂi blog-uri. Blog-ul poate da mult mai sus, mai jos, ceea ce este foarte important pentru mediul de afaceri. Inclusiv informaÃÂii despre articolele pe care le trimiteÃÂi va motiva pe oameni pentru a vizita site-ul dvs. sau blog- uri.ÃÂncercaÃÂi sànu folosiÃÂi prea multe cuvinte cheie. Dacàspui un cuvânt cheie, de peste cinci ori, într-un articol, ca dumneavoastrÃÂ, cititorii, ÃÂi motoarele de cÃÂutare vor întoarce la tine. MenÃÂionarea unui anumit cuvânt cheie nu mai mult de cinci ori, ÃÂi veÃÂi fi tratat într-o luminàmai pozitivÃÂ.Una dintre cele mai eficiente metode pentru a ajunge la public prin intermediul articole promotionale. Nu este atât de grav pentru a genera articole, aÃÂa cum mulÃÂi cred. Asta nu va costa o mulÃÂime de bani, dar acest lucru nu vàva ajuta sàobÃÂineÃÂi mai mulÃÂi vizitatori la site-ul dvs. ÃÂi de a creÃÂte reputaÃÂia. ÃÂtii unde trebuie sàstarth urmÃÂtorul articol unele idei minunate, care vàva ajuta sàtreacàprintr-un proces ÃÂi vàva ajuta sàînÃÂelegeÃÂi cum funcÃÂioneazÃÂ.AsiguraÃÂi-vàcàaveÃÂi informaÃÂii noi ÃÂi utile, pe toate e-mailurile care le ÃÂðÃÂÃÂÃÂûðõÃÂõ. Oamenilor nu le place spam-ul, ÃÂi acestea nu trebuie sàvedeÃÂi mesajele Tale, deoarece deranja; structura acestora în mod corespunzÃÂtor. DacàsunteÃÂi oameni de spam, vei pierde clienÃÂi. Articolul publicitate de mare pentru mediul de afaceri în toate sectoarele. SunteÃÂi doar la

Embed Size (px)

Transcript of Sfaturi utile atunci când vinde articole

Page 1: Sfaturi utile atunci când vinde articole

Sfaturi utile atunci c�¢nd vinde articole

Pentru a crea un logo pentru afacerea Ta. Nu ave��i nevoie pentru a fi o companie mare de aavea logo-ul. Cititorii care se uita la site-ul dvs. de multe vor �®ncepe s�� cread�� logoave��i, ��i c�¢nd o v��d ei �®n alt�� parte, ei vor s�� ne amintim pentru a vizitasite-ul tau. Ai nevoie de a oferi cititorilor familiar logo-ul, acesta va fi u��or de recunoscut.

Nu copia��i pe al��ii. Periodic ob��ine un rang �®nalt �®n motoarele de c��utare,p��stra��i con��inutul interesant ��i original. Ca urmare a evolu��iei duplicareaCon��inutului de filtre, mai important, c�� scrisoarea dumneavoastr�� va fioriginal.Foloseste umorul pentru a face pe oameni s�� citeasc��, dup�� primul paragrafarticolul dumneavoastr��. Doar asigura��i-v�� c�� specifica��i corespunz��toare��i un banc amuzant. Posibilitatea de a face aceast�� distinc��ie �®nseamn��diferen��a �®ntre tine produc��ie �®n ordinea art ��i restante.

Asigura��i-v�� c�� ave��i de oferit oamenilor un stimulent pentru a v�� abona lanewsletter-ul dumneavoastr��, cum ar fi un raport gratuit cu valoroase sau informatii exclusive.Raportul poate fi scris a angajat un scriitor sau dac�� ��i el are posibilitatea de a face oameniis�� se aboneze pentru a primi newsletter-ul de la tine. Raportul ar trebui s�� fie �®ntem�� cu privire la industria de site-ul dvs. promoveaz��.

Articolul dumneavoastr�� trebuie s�� furnizeze informa��ii care sunt relevante cuvintecheie. Nu adaugati un link la un articol pe un subiect cu totul diferit sau de a folosi�½�µ���¾�´�����²�µ�½�½�¾�³�¾ cuvinte cheie, pentruc�� este popular. Motoarele de c��utare s�� nu ne pierdem, dac�� informa��iile nucorespund �®n mod corespunz��tor.Un blog este o modalitate foarte bun�� de a atrageaten��ia fa���� de tine ��i afacerea ta. Exist�� o mul��ime de gazdele webgratuite, care sunt concepute pentru a blogging-ul ��i este o modalitate foarte bun�� de aatrage clien��i ��i de a ob��ine feedback-ul afacerea ta. Configurarea blog-ul dvs. esteu��or ��i ajut�� la atragerea de noi clien��i pe site-ul tau.Pute��i cre��te cititoriprin trimiterea dvs. de articole, cataloage, inele web ��i blog-uri. Blog-ul poate da mult mai sus,mai jos, ceea ce este foarte important pentru mediul de afaceri. Inclusiv informa��ii desprearticolele pe care le trimite��i va motiva pe oameni pentru a vizita site-ul dvs. sau blog-uri.��ncerca��i s�� nu folosi��i prea multe cuvinte cheie. Dac�� spui un cuv�¢ntcheie, de peste cinci ori, �®ntr-un articol, ca dumneavoastr��, cititorii, ��i motoarele dec��utare vor �®ntoarce la tine. Men��ionarea unui anumit cuv�¢nt cheie nu mai mult decinci ori, ��i ve��i fi tratat �®ntr-o lumin�� mai pozitiv��.Una dintre cele maieficiente metode pentru a ajunge la public prin intermediul articole promotionale. Nu este at�¢tde grav pentru a genera articole, a��a cum mul��i cred. Asta nu va costa o mul��ime debani, dar acest lucru nu v�� va ajuta s�� ob��ine��i mai mul��i vizitatori la site-ul dvs.��i de a cre��te reputa��ia. ��tii unde trebuie s�� starth urm��torul articol uneleidei minunate, care v�� va ajuta s�� treac�� printr-un proces ��i v�� va ajuta s���®n��elege��i cum func��ioneaz��.Asigura��i-v�� c�� ave��iinforma��ii noi ��i utile, pe toate e-mailurile care le���°�������»�°�µ���µ. Oamenilor nu le place spam-ul, ��i acesteanu trebuie s�� vede��i mesajele Tale, deoarece deranja; structura acestora �®n modcorespunz��tor. Dac�� sunte��i oameni de spam, vei pierde clien��i.

Articolul publicitate de mare pentru mediul de afaceri �®n toate sectoarele. Sunte��i doar la

Page 2: Sfaturi utile atunci când vinde articole

�®nceput �®n articolul din submissionh dac�� este a��a, urma��i aceste sfaturipentru a ob��ine mai bine.Pentru a crea articol care sunt relevante ��i instructiv. Scrierea dearticole, care sunt �®n sincronizare cu dvs. de afaceri de ni���� ��i v�� poate ajutas�� fie cunoscut ca un specialist �®n industria dumneavoastr��. Scrierea de articole deinformare poate ajuta la stabilirea �®ncrederii �®ntre dumneavoastr�� ��i baza declien��i. Un alt aspect luat �®n considerare este unicitatea articolele tale. Mai original,articolul dumneavoastr��, cu at�¢t mai sus se va aprecia, atunci c�¢nd cineva caut���®n subiect.