Sf Agrodir Serv _ r5

download Sf Agrodir Serv _ r5

of 26

 • date post

  13-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  338
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Sf Agrodir Serv _ r5

STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU PROIECTUL Modernizare Depozit Cereale si Seminte Oleaginoase al societatii AGRODIR SERV S.R.L. judetul Braila, comuna Maxineni

I. Partile scrise 1. Date generale1.1 Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia Solicitantul este S.C. AGRODIR SERV S.R.L. cu numarul de ordine la Registrul Comertului J09/317/15.04.2004 si Codul Unic de Inregistrare 16336458 1.2 Scurt istoric al solicitantului Societatea S.C. AGRODIR SERV S.R.L. s-a infiintat in 15 aprilie 2004 cu scopul de a intreprinde activitati agricole. In tot acest timp a cultivat pe o suprafata de aproximativ 200 de hectare culturi precum grau, orz, porumb boabe, floarea soarelui, rapita. Faptul ca societatea a avut un ritm constant de crestere este dovedit prin faptul ca numarul salariatilor a crescut de la 3 in anul 2005 la 7 in anul 2009. De asemenea profitul Agrodir Serv a crescut de la 59588 in 2005 la 702589 in anul 2009. Mai mult societatea a reusit sa creasca si suprafata cultivata ajungand la 300 de hectare in anul 2010. De a lungul timpului au existat preocupari pentru imbunatatirea performantelor exploatatiei agricole care in anul 2010 au fost recunoscute prin acordarea unui Premiu pentru cea mai mare productie de porumb obtinuta din samanta certificata. 1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului ( pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara respectivelel activitati) Obiectul principal de activitate al Agrodir Serv este Cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase Cod CAEN 0111 iar pentru activitatea propusa in proiect societatea are inregistrat CAEN 5210 Depozitari 1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului: resurse funciare (cu precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale,etc.Denumire mijloc fix Data achizitiei Valoare neta la data intocmirii ultimului bilant -Lei48409 3466 3268 3217 3074 1000 2100 1814 5000 1700

Bucati

1.CLADIRI TOTAL 1.1 Magazie cereale 1.2 Sopron 1.3 Sopron metalic 1.4 Imprejmuire 2.UTILAJE TOTAL 2.1 autoutilitara Dacia 1305 2.2 Tractor U650 2.3 Automobil mixt Dacia 2.4 Remorca basculanta 2.5 Remorca 2.6 Remorca 7RBA 17.04.2004 15.04.2004 17.08.2004 27.12.2004 04.03.2010 31.05.2010 1 1 1 1 1 1 24.02.2011 24.02.2011 24.02.2011 24.02.2011 1 1 1 1

1

3.ANIMALE 3.1 detaliati.. 3.n detaliati 4.ALTELE - detaliati Calculator personal ASUS TOTAL 31.05.2010 1890 288743,53 1

Nr. crt

Amplasare Judet/LocalitateTeren judet Braila/ com Maxineni Teren judet Braila / comuna Maxineni Teren tarla 175 parcela 1 judet Braila / com Maxineni Teren judet Braila/com Maxineni Teren judet Braila / com Maxineni Teren judet Braila / comuna Maxineni Teren judet Braila / com Maxineni Teren judet Braila / com Maxineni Teren judet Braila / com Maxineni Teren judetul Braila/ comuna Maxineni Teren judetul Braila/ comuna Maxineni Teren judetul Braila/ comuna Maxineni Teren arabil judetul Braila / comuna Maxineni Teren 16250 mp judetul Braila / comuna Maxineni Teren arabil judetul Braila/ comuna Maxineni

TERENURI Suprafata totala Valoarea contabila (mp) / Categoria - Leide folosinta 13344,9 mp / 78484 arabil 9750 mp / arabil26386,53 11000

Regim juridic Proprietate 24.02.2011 Proprietate 23.06.2008 Proprietate 16.11.2005 Proprietate 14.04.2006 Proprietate 12.11.2008 Proprietate 26.11.2008 Proprietate 06.04.2009 Proprietate 16.07.2009 Proprietate 30.11.2009 Proprietate 26.11.2009 Proprietate 01.07.2010 din din din

10000 mp/arabil 57500 mp/arabil 26600 mp/ arabil 16250 mp/ arabil 16489 mp / arabil 4906 mp / arabil 12500 mp / arabil 78400 mp / arabil

2000 20125 7980 6500 7210 5000 5000 23520

din din din din din din din din

18000 mp / arabil 10500 mp / arabil 16250 mp / arabil 15000 mp / arabil

7200

Proprietate 20.08.2010 Proprietate 13.10.2010 Proprietate 01.11.2010 Proprietate 30.11.2010

din din din din

3150 6500 3750

2. Descrierea proiectului

2

2.1

Denumirea investiiei Modernizare depozit cereale si seminte oleaginoase

2.2 Elaborator (coordonate de identificare, cod CAEN, etc).Societatea Comerciala ERSEDA Consulting S.R.L. Sediul in Bucuresti sector 1, str. Al. Constantinescu nr. 12, Camera 21, Cod postal 011471, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului al Municipiului Bucuresti sub nr J40/8076/2010, cod unic de inregistrare 27313131

2.3 Obiectivele investitiei/prioritati se va descrie ce se doreste sa se realizeze prin proiect,respectiv, crearea de noi capacitati de productie eficiente si competitive, produse cu valoare adaugata cat mai mare, utilizarea optima a resurselor existente, productivitate sporita a muncii, implementarea standardelor comunitare etc . Se va descrie conformitatea obiectivelor investitiei urmarite prin proiect cu obiectivele masurii si se va preciza capacitatea existenta si capacitatea propusa a se realiza la finalizarea investitiei.

Obiectivul societatii S.C. AGRODIR SERV S.R.L. este de a creste competitivitatea prin adaugarea de valoare produselor agricole obtinute in cadrul exploatatiei si de a imbunatati performanta generala prin intreprinderea altor activitati decat cele desfasurate in prezent cu ajutorul unor noi utilaje fapt care va conduce si la o crestere a veniturilor. Obiective tehnice A1. Stabilirea unui flux de productie performant si eficient cu respectarea prevederilor regulamentului de organizare si functionare a depozitelor de produse agricole in speta cereale si seminte oleaginoase A2. Modernizarea si utilarea capacitatii de receptionare si depozitare impreuna cu realizarea unor operatiuni primare pentru conditionarea si pastrarea cerealelor si semintelor oleaginoase Obiective economico - financiare B1. Prin implementarea proiectului se va realiza o crestere a valorii adaugate brute a intreprinderii B2. Prin desfasurarea activitatilor propuse in proiect premisele dezvoltarii sustenabile a societatii cresc iar marirea viabilitatii economice va putea fi cuantificata prin rezultatele financiare obtinute

Pentru cladirile care se modernizeaza se va prezenta ca parte componenta din studiul de fezabilitate expertiza tehnica de specialitate asupra constructiei existente, intocmita, datata, semnata si stampilata de un expert tehnic atestat pentru proiectele care prevad modernizarea/consolidarea/ extinderea/ desfiintarea partiala/ lucrari de reparatii, precum si finalizarea constructiilor a caror executie a fost intrerupta inainte de finalizarea completa a acestora; si Raportul privind stadiul fizic al lucrarilor.

2.4 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii lastandardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu

3

precizarea standardului/standardelor la care se adapteaza. vizeaza adaptarea unitatii la standardele specifice)

(pentru proiectele care

Standardele ...

2.5 Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei.Necesitatea realizarii investitiei deriva din logica de dezvoltare a activitatii pe care societatea Agrodir Serv o desfasoara. Pentru a putea utiliza de o maniera rationala si eficienta produsele agricole este absolut necesara depozitarea acestora si efectuarea unor operatiuni de conditionare a lor in scopul obtinerii unor produse agricole competitive. Mai mult depozitul va include asa cum prevede si regulamentul de functionare (aprobat prin O222/2006) un laborator care va permite prelevarea de probe si determinarea unor parametri caracteristici precum umiditate, temperatura, grad de infestare si nivelul impuritatilor. Astfel laboratorul depozitului va putea oferi date despre produsele agricole obtinute in scopul cunoasterii activitatilor ce trebuie intreprinse atat pentru culturile obtinute in anul curent cat si pentru culturile din anul urmator. Preluarea recoltei se face cu dificultate pentru cazul in care nu exista un spatiu de depozitare. Este necesar sa se depoziteze in conditii corespunzatoare cantitatile de cereale si seminte oleaginoase obtinute pentru a nu exista constrangerea livrarii produselor imediat dupa recoltare la preturi scazute. Mai mult pentru o societate care activeaza in domeniul agricol este necesara obtinerea unei valori adaugate a produselor agricole prin efectuarea unor operatiuni de conditionare a acestora dar si de monitorizare si intretinere. Oportunitatea invetitiei apare din mai multe considerente dintre care se remarca faptul ca productia agricola proprie a solicitantului va avea o valoare adaugata mai mare si nu vor mai exista constrangeri pentru a vinde la preturi scazute. Mai mult completarea capacitatii ramase ofera posibilitatea obtinerii unor alte venituri din depozitarea pentru alti producatori agricoli.

2.6

In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia deserveste majoritatea membrilor acesteia (jumatate plus unu din membri), conform prevederilor fiselor masurilor. Reprezentantul legal al Societatii AGRODIR SERV este membru fondator al Asociatiei BRAICOOP. Asociatia isi propune sa-si protejeze membrii pe cele trei planuri principale in activitatea fermierilor: aprovizionarea cu imputuri, valorificarea productiei obtinute si prestarea de servicii in randul membrilor si catre terti. Aceasta asociatie se axeaza pe protejarea intereselor economice ale membrilor sai permitand acestora sa isi comercializeze produsele la adevarata valoare de piata si nu prin constrangeri de ordin conjunctural. Acest lucru determina ridicarea gradului de profesionalism si aprecierea justa pe piata a produselor fermierilor. AGRODIR SERV comercializeaza in prezent 80% din productia de cereale si seminte oleaginoase catre BRAICOOP insa prin implementarea proiectului Modernizare Depozit Cereale si Seminte Oleaginoase societatea isi poate creste importanta rolului in cadrul Asociatiei BRAICOOP prin posibilitatea de a respecta obiectivele propuse in cadrul acesteia atat pentru productia proprie cat si prin posibilitatea de a prelua aproximativ 1350 tone de cereale si seminte oleaginoase. Mai mult va putea participa si la sporirea capacitatii de transport pentru membrii sau catre terti.

2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicatapentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului

4

Societatea AGRODIR SERV S.R.L. trebuie sa realizeze adaptarea la cerintele mediului economico social pentru a isi desfasura activitatea cu o performanta ridicata. Obiectivele economico financiare ale societatii Agrodir Serv asa cum sunt specificate la punctele B1. si B2. pot fi indeplinite prin adoptarea unei viziuni strategice care poate conduce la cresterea unor elemente specifice precum intarirea pozitiei de piata prin cresterea avantajului competitiv, cresterea cifrei de afaceri si gasirea de oportunitati. Concurenta pentru Depozitul de Cereale si Seminte Oleaginoase al AGRODIR SERV S.R. L. Consta in existenta a 109 spatii de depozitare pe teritoriul judetului Braila cu o capaciate totala de 825684 tone. Specificul pietei depozitelor de cereale consta in faptul ca existenta unor depozite in zona apropiata de lucru a exploatatiei agricole constiutie o concurenta reala sau singularitatea intr-o anumita zona ofera cu cateva exceptii exclusivismul depozitarii productiilor obtinute. In cazul AGRODIR SERV exista producatori de cereale si seminte oleaginoase care ar fi dispusi sa livreze catre depozitul societatii. Strategia de piata va specifica atitudinea de adoptat in conformitate cu tendintele pietei. Misiunea principala a activitatii de depozitare va fi de a colecta cereale de la alti producatori agricoli ( ar exista aproximativ 1300 tone capacitate) dar si comercializarea cerealelor conditionate si pastrate in conditii optime. Resursele societatii in cazul implementarii proiectului Modernizare Depozit Cereale si Seminte Oleaginoase ar permite preluarea produselor agricole printr-o capacitate de transport de 20 tone dar si conditionarea cerealelor preluate. Intreprinderea are potential pentru ca inca de la primul an de la infiintare a obtinut o cifra de afaceri de 223521 lei, cifra care de-a lungul anilor a continuat sa creasca obtinandu-se 198357 lei in anul 2006, 419977 lei in anul 2007, 516091 lei in anul 2008 si 856191 lei in anul 2009. Dupa cum se poate observa cifra de afaceri a crescut de aproximativ patru ori de la infiintare si pana in anul 2009 societatea fiind intr-o faza de dezvoltare continua. Pentru anul 2006 Agrodir Serv are o cota de piata de 0,002 in Regiunea SE pentru grau si asemenea si la porumb. Pentru o microintreprindere productiile si cota de piata sunt importante asa cum rezulta si din cifrele de afaceri prezentate anterior. Avantajul competitiv pe piata cerealelor consta in achizitionarea de seminte certificate pentru a obtine productii agricole importante dar si de o calitate sporita. Mai mult prin implementarea acestui proiect avantajul competitiv va creste prin posibilitatea oferirii de cereale la perioade oportune de timp si de o calitate crescuta. Punctele forte ale societatii constau in apartenenta la o forma asociativa BRAICOOP care ajuta societatea prin obtinerea de preturi avantajoase la inputuri, achizitionarea de servicii si desfacerea produselor agricole (pana in prezent 80% din productia proprie a fost livrata asociatiei). O alta calitate a societatii este aceea ca printr-un management performant aplicat unei exploatatii agricole cu potential a reusit marirea de patru ori a cifrei de afaceri de la infiintare pana in anul 2009 . Agrodir Serv a inteles din timp avantajele economice pe care le ofera intrarea intr-o asociatie devenind chiar membru fondator prin faptul ca exista in permanenta o preocupare pentru studierea tendintelor politico economice. In prezent intelege avantajele pe care le ofera punerea in functiune la capacitate a Depozitului de Cereale si Seminte Oleaginoase prin utilizarea tehnologiilor disponibile pentru a adauga valoare produselor sale. Mediul economic in care societatea isi desfasoara activitatea consta in a livra cereale la momente oportune de timp (fapt posibil prin modernizarea depozitului de cereale) dar si a analiza atent amenintarile care ar putea afecta desfacerea produselor agricole. Amenintarile apar prin prisma conditiilor de ordin agrar si tehnic care pot conduce la productii scazute sau pierderi in timpul procesului de pastrare dar si influente politico economice sau de clima care determina fluctuatii ale preturilor la cereale. Obiectivele de marketing ale societatii sunt: - continuarea colaborarii in cadrul BRAICOOP pentru obtinerea de inputuri si servicii agricole la preturi avantajoase - continuarea colaborarii pentru desfacerea produselor agricole prin intermediul BRAICOOP - cresterea cotei de piata prin cultivarea de soiuri performante dar si prin marirea suprafetei cultivate - realizarea depozitarii si conditionarii cerealelor atat pentru productia proprie cat si pentru alte recolte ale unor societati cu profil agricol din zona in scopul oferirii avantajului competitiv prin calitate si protectie la fluctuatiile pietei de cereale - intarirea pozitiei pe piata prin largirea portofoliului de clienti existenti

POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI Denumire furnizor de Adresa Produs furnizat si Valoare materii prime/materiale cantitate aproximativa auxiliare/produse/servici aproximativa -Lei-

% din total achizitii

5

i S.C. Rodavaprest SRL BRAICOOP BRAICOOP

B-dul Dorobantilor, Braila Str Imparatul Traian, Braila Str Imparatul Traian, Braila

Cereale/pana 1300tone

la

530000 692900

100% 100% 100%

Cereale pana la 1300 tone Inputuri pentru exploatatia agricole

NOTA: Pentru cazul in care societatea colaboreaza cu Asociatia BRAICOOP se va realiza inchirierea spatiului depozitului pentru cereale Pentru cazul in care societatea va colabora cu SC Rodavaprest SRL se va achizitiona cantitatea de cereale Nr.crt 1 2 3 4 POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI Client (Denumire si Valoare adresa) -Lei BRAICOOP, str Imparatul 469040 80% Traian, Braila Cerealcom, str Sandu 29315 5% Aldea, Braila Chimagri, loc Chiscani 29315 5% judetul Braila SC PRUTUL SA, str 58630 10% Teheran, Bucuresti % din vanzari

NOTA: Valorile precizate pentru fiecare client sunt estimative intrucat sunt calculate la pretul tonei de grau insa tipul culturilor furnizate poate varia iar pretul acestora va fi pretul pietei

3. Date tehnice ale investitiei

3.1 Date generaleZona i amplasamentul (regiunea, judeul, localitatea) investitiei, suprafaa i situaia juridic ale terenului care urmeaz s fie ocupat (definitive i/sau temporar) de lucrare3.1.1

Proprietatea unde se intentioneaza a se realiza investitia compusa din teren cu o suprafata de 15000 mp si cladiri existente (Depozit Cereale, Sopron si Imprejmuire) este amplasata intr-o zona rurala, comuna Maxineni, in Nord Vestul judetului Braila. Localitatea se afla la aproximativ 35 km de Municipiul Braila, pe directia Focsani in Campia Siretului, la confluenta raurilor Buzau si Siret. Aceasta zona corespunde conform cu subdiviziile regionale de dezvoltare, Regiunii SE. 3.1.2 Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (studiu geotehnic, studii topografice, nivelul maxim al apelor freatice, date climatice) daca investitia o impune Pentru ca in cadrul realizarii acestei investitii nu se vor construi cladiri, la proiect nu se vor atasa studii ale terenului de amplasament.

3.2 Caracteristicile principale ale construciilor

6

3.2.1 Pentru cldiri: deschideri, travei, aria construit, aria desfurat, numrul de niveluri i nlimea acestora, volumul construit Proprietatea unde se agrozootehnice si imprejmuire A. Depozit cereale - tip constructiv nivel parter - PIF : 1970 - Suprafata construita 1389,9 mp - Inaltimea la streasina 3,2 m - Inaltimea la coama 6 m - Cota terenului - - 0,15 m Acces: Prin cate o usa metalica dubla din exterior in hala amplasate pe fatadele principala si posterioara si doua usi metalice duble pe fatada principala B. Sopron - tip constructiv: P - PIF: 1970 - S constr. = 200,2 mp - H streasina = 4 4,5 m Accese: Prin doua usi din plasa de sarma cu rama din profile metalice pe fatada principala va realiza investitia contine urmatoarele constructii: cladiri

3.2.2 Pentru reele: lungimi, limi, diametre, materiale, condiii de pozare etc. 3.2.3. Pentru cladirile care se modernizeaza se va prezenta ca parte componenta din studiul de fezabilitate expertiza tehnica de specialitate asupra constructiei existente, intocmita, datata, semnata si stampilata de un expert tehnic atestat pentru proiectele care prevad modernizarea/consolidarea/ extinderea/ desfiintarea partiala/ lucrari de reparatii, precum si finalizarea constructiilor a caror executie a fost intrerupta inainte de finalizarea completa a acestora. 3.3 Structura constructiv Pentru cldiri i reele se va face o descriere a soluiilor tehnice avute n vedere, cu recomandri privind tehnologia de realizare i condiiile de exploatare ale fiecrui obiect. A. Depozit cereale Structura de rezistenta: - fundatii izolate sub stalpi de beton armat - planseu din fasii prefabricate din beton armat - stalpi si grinzi din beton armat - inchideri perimetrale din fasii prefabricate din beton armat Finisaje: - tencuieli nedriscuite - zugraveli la pereti interiori si exteriori in var - pardoseala din beton B. Sopron

7

Structura de rezistenta: fundatii beton; stalpi de sustinere din beton armat; grinizi din teava si profile metalice; inchideri perimetrale fatada spate si laterale din azbociment Finisaje : vopsitorii confectii metalice Pardoseli din beton

3.4 Principalele utilaje de dotare ale construciilor (centrale termice, hidrofoare, ascensoare etc.)Constructiile existente nu au in dotare utilaje suport.

3.5 Instalaii aferente construciilorSe vor descrie soluiile adoptate pentru instalaiile de iluminat, fora, cureni slabi, ap, canalizare etc. Cladirea care serveste drept depozit de cereale si seminte oleaginoase este racordata la reteaua de alimentare cu energie electrica a localitatii insa nu are dotari specifice activitatii ce se desfasoara intrucat capacitatea sa este sub medie.

3.6 Situaia existent a utilitilor i analiza acestoraSe vor descrie modul de asigurare a acestora i soluiile tehnice adoptate. Localitatea si zona in care este amplasat depozitul are urmatoarele retele edilitare: - retea de energie electrica - retea de apa curenta - retea de canalizare in perspectiva

3.7 Avize i acorduriAvizele i acordurile emise de organele n drept, potrivit legislaiei n vigoare, privind: - certificatul de urbanism, cu ncadrarea amplasamentului n planul urbanistic, avizat i aprobat potrivit legii; - alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispoziiilor legale.

8

3.8 Caracteristici tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelorde transport/ dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati). Se vor preciza de asemenea denumirea, numarul si valoarea utilajelor/ echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/ dotarilor care vor fi achizitionate, cu fundamentarea necesitatii acestora (utilizati formatul tabelar prezentat mai jos). Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului. 1. Caracteristici tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect

1.1 Tractor prevazut cu incarcator frontal

Caracteristici tehnice tractor: a. b. c. d. e. f. Motor cu o putere de pana la 122 kW si emisii reduse de noxe Sistem de actionare a directiei cu servomecanism Frane principale hidraulice Sistem de franare secundar Pompa hidraulica de capacitate superioara pana la 250 bari Priza de putere in partea posterioara

Caracteristici tehnice incarcator frontal: g. h. i. j. k. Inaltime maxima de ridicare de pana la 4,5 m Greutate maxima de ridicare aproximativ 2000 kg Autoorizontalizare Elemente de control si prindere pentru tractor Cupa de cereale de aproximativ 1,5 mc

Caracteristici functionale: Tractorul va fi un element cheie in functionarea Depozitului de Cereale si Seminte Oleaginoase. Cu ajutorul sau se vor transporta cerealele pentru pastrare. De asemenea cu ajutorul sau remorca va fi adusa pe cantarul rutier pentru a se face receptia cantitativa. Nu in ultimul rand se va folosi la introducerea cerealelor in depozit dar si la manipularea produselor

9

agricole in interiorul acestuia. Este prevazut cu un incarcator frontal pentru manipularea produselor agricole ambalate si eventual paletizate dar si cu o cupa de cereale pentru a realiza operatiuni cu produsele agricole vrac.

1.2 Remorca cereale

Caracterisitici tehnice: a. greutate totala maxima admisa de pana la 21 tone b. constructia sasiului cu longeroane pe toata lungimea cu suporti si consola pentru basculare c. bena executata din materiale conforme cu activitatea agricola ce se va desfasura ( ex: otel ) d. vopsirea benei in conformitatea agricola ce se va desfasura e. Instalatie de franare care sa permita reglarea automata a puterii de franare functie de sarcina Caracteristici functionale: Remorca cu basculare pentru a transporta produse agricole pentru si dinspre Depozitul de Cereale si Seminte Oleaginoase. Remorca va putea realiza o golire rapida si completa a incarcaturii. Prin dispunerea sa pe cantarul rutier cu ajutorul tractorului se va realiza cunoasterea cantitatii de produs agricol cu care este incarcata

1.3 Cantar rutier 60 tone

Caracteristici tehnice: a. Tipul sistemului: aparat de cantarit cu functionare neautomata

10

b. c. d. e.

f.

Capacitate maxima de pana la 60000 kg si cea minima de la 400 kg Tipul instalarii supraterana Platforma cu structura metal beton Constructie modulara: Fundatie Platforma de cantarire Echipament de cantarire cu celule de compresiune Suprasarcina de siguranta

Caracteristici functionale: Cantarul va indeplini o functie foarte importanta pentru Depozitul de Cereale, anume determinarea masei de produs agricol. El va permite cantarirea unor cantitati suficient de mari avand in vedere capacitatea Depozitului pentru a se putea desfasura o activitate eficienta. 1.4 Precuratitor cereale Caracteristici tehnice: a. Echiparea cu un ansamblu de site dispuse pe un cilindru(sita pentru corpuri mari si sita pentru corpuri mici) b. Suprafata totala a sitelor de pana la 7,5 mp c. Capacitatea utilajului de aproximativ 25 t / ora d. Curatirea continua cu ajutorul rolelor de cauciuc e. Caracteristici functionale: Este un utilaj folosit pentru inlaturarea corpurilor straine mari ( resturi vegetale, bucati de sol etc. ) si a celor sub standard ( seminte mici, seminte sparte etc. ) cu ajutorul unor suprafete de sita generoase ca suprafata dar si hote de aer ce permit trecerea produsului printr-un curent de aer eliminand astfel o mare parte din praf si plevuri. 1.5 Sonda aerare cereale Hota de aspiratie la intrarea produsului in precuratitor

Caracteristici tehnice: a. lungimea tubului sondei de pana la 4 m cu sau fara extensie b. ventilator corespunzator cu capacitatea de aerisire a sondei c. capacitate individuala de aerisire de pana la 100 tone/pozitie d. greutate totala de pana la 25 kg

Caracteristici functionale: Pentru a rezolva problema focarelor de incingere a cerealelor din recoltele stocate se pot folosi una sau mai multe sonde pentru aerare. Acestea inlocuiesc aerul cald cu cel rece in masa de cereale conducand la reduceri ale temperaturilor cuprinse intre 4 grade Celsius si 10 grade Celsius.

11

1.6 Umidometru pentru cereale si seminte oleaginoase

Caracteristici tehnice: a.posibilitate de programare pentru fiecare specie (ex. Grau, orz, rapita, porumb, seminte floarea soarelui etc.) b.ecran de vizualizare c. posibilitate de masurare a umiditatii intre 5 si 40 % Caracteristici functionale Determinarea gradului de umiditate in masa de cereale, un parametru foarte important in cazul pastrarii produselor agricole intrucat acesta influenteaza foarte mult calitatea. 1.7 Instrument determinare infestare Caracteristici tehnice Dispozitiv special conceput pentru a determina gradul de infestare Caracteristici functionale Este un instrument folosit pentru a detecta si monitoriza nivelul infestarii cu insecte in masa de cereale 1.8 Dispozitiv masurare greutate hectolitrica

Caracteristici tehnice Balanta sau aparat masurare greutate hectolitrica cu capacitate de pana la 1 litru Caracteristici functionale Cu ajutorul ei se poate determina unul din indicatorii de baza in aprecierea calitatii cerealelor si anume masa unei unitati de volum. De la valoarea acesteia se determina continutul de corpuri straine in masa de cereale. 1.9 Sonda prelevare probe si recipienti

Caracteristici tehnice

12

-

adancimea de prelevare : 710 mm lungime totala 850 mm capacitate 130 ml recipienti cu capacitate de 1000 ml

Caracteristici functionale Sonda de prelevare permite preluarea de probe din anumite zone ale depozitului care ulterior sa fie analizate din punct de vedere calitativ in cadrul laboratorului. Recipientii permit stocarea probelor in cadrul laboratorului Depozitului 1.10Termometru

Caracteristici tehnice Sonda inox cu termometru incorporat de 1450 mm Caracteristici functionale Cu ajutorul sau se determina temperatura in masa de cereale de asemenea un parametru foarte important de cunoscut in procesul pastrarii cerealelor

2. Prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile 2.1 Cantarul va fi situat in apropierea depozitului de cereale cu acces catre o platforma betonata. Cantarul rutier de 60 tone este compus din trei module si anume: Modulul Fundatie care necesita proiect pentru lucrari de infrastructura si pregatire montaj, un modul constituit din Constructia metalica ce contine o platforma de cantarire si accesoriile pentru montajul platformei iar cel de-al treile modul este Echipamentul de Cantarire care este compus din celule de cantarire cu o capacitate de 30 tone fiecare. 2.2 Instrumentele de laborator vor fi situate intr-un spatiu special amenajat pentru a desfasura astfel de activitati in conditii corespunzatoare. Spatiul este prevazut in interiorul Magaziei de Cereale. 2.3 Sondele de aerare folosesc reteaua electrica a depozitului de cereale si seminte oleaginoase si sunt utilizate in ariile stabilite conform fluxului tehnologic dar si atunci cand conform analizelor se constata ca este necesar 2.4 Va exista un spatiu de garare corespunzator platforma betonata pentru tractor si remorca

13

3. Denumirea, numarul si valoarea tehnologice cu fundamentarea necesitatii acestora

utilajelor/echipamentelor

3.1 Un tractor cu incarcator frontal in valoare de aproximativ 90000 euro ce va fi folosit pentruoperatiunile principale ale depozitului precum alimentarea depozitului cu produs agricol dar si pentru manipularea produselor in cadrul depozitului cu ajutorul incarcatorului frontal si a cupei pentru cereale

3.2 O remorca cereale in valoare de aproximativ 25000 euro care va putea fi utilizatapentru transportul cerealelor catre si de la unitatea de depozitare cu ajutorul tractorului prezentat la punctul 3.1 . Remorca va oferi si posibilitatea descarcarii produselor prin actiune proprie dar fiind conectata la tractorul de la punctul 3.1. Nota: Cele doua utilaje vor fi utlizate in cadrul Depozitului de Cereale si Seminte Oleaginoase impreuna pentru transportul produselor catre si de la unitatea de depozitare

3.3 Un Cantar rutier de 60 tone cu o valoare de aproximativ 18000 euro absolut necesarpentru a realiza receptia cantitativa a cerealelor si semintelor oleaginoase.

3.4 Trei sonde de aerare a cerealelor cu o valoare aproximativa de 2500 euro care sunttrebuincioase depozitului asa cum este descris si in cadrul schemei de flux tehnologic pentru contracararea proceselor naturale ce apar pe timpul pastrarii cerealelor

3.5 Instrumente Prevazute de Regulamentul pentru Spatii de Depozitare pentru ProduseAgricole ca fiind necesare Laboratorului care va fi parte integranta din Unitatea de Depozitare Cereale si Seminte Oleaginoase

3.5.1

O Termosonda cu o valoare aproximativa de 370 euro. Determinarea temperaturii in masa de cereale este un indicator foarte important intrucat temperatura favorizeaza procesele naturale ce apar pe timpul pastrarii cerealelor Un Termometru digital cu o valoare aproximativa de 145 euro

3.5.2

3.5.3

Un Umidometru cu o valoare aproximativa de 345 euro . Determinarea umiditatii in masa de cereale este de asemenea un indicator foarte important si necesar a fi cunoscut.

3.5.4

Un Instrument de determinare a gradului de infestare cu o valoare aproximativa de 200 euro. Este natural faptul ca trebuie monitorizat gradul de infestare cu insecte in cadrul masei de cereale.

3.5.5

O balanta de masurare a greutatii hectolitrice cu o valoare de aproximativ 3000 euro. Inca din cele mai vechi timpuri masurarea greutatii hectolitrice a fost o metoda de a determina cantitatea de impuritati a masei de cereale

14

3.5.6

O sonda prelevare probe cu o valoare de aproximativ 310 euro. Cu ajutorul acesteia se pot preleva in conditii bune si din zone de interes cereale pentru a fi evaluate in cadrul laboratorului depozitului

3.5.7

Cinci Recipienti pentru stocare probe cu o valoare de aproximativ 7 euro.

4. proiectului

Fluxul tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul

Operatia tehnologica: Transportul cerealelor catre depozit Utilaj: Tractor si remorca cereale

RECEPTIA CEREALELOR SI SEMINTELOR OLEAGINOASE

Receptia cantitativa Operatie tehnologica: a. cantarire Utilaj: Cantar rutier 60 tone

Operatia: a. introducerea cerealelor in depozit Utilaj: Remorca cereale; Tractorul prevazut cu cupa de cereale

Operatia: Evaluarea calitativa a cerealelor prin determinarea indicatorilor specifici

CONDITIONAREA CEREALELOR Operatii tehnologice: a. Precuratirea b. Curatirea secundara Utilaj: Precuratitor 15

Pastrarea Cerealelor si Semintelor Oleaginoase Operatii tehnologice: Aerarea cerealelor Prefirarea Monitorizarea indicatorilor calitativi Utilaj: Sonda aerare cereale

Fluxul tehnologic al Depozitului de Cereale si Seminte Oleaginoase este compus din urmatoarele operatiuni:

1. Transportul cerealelor catre depozitul de cereale si seminte oleaginoase cu ajutorul tractorului si a remorciide cereale 2. Receptia cerealelor a. Cantarirea receptia cantitativa b. Introducerea cerealelor in celulele depozitului c. Prelevarea de probe pentru evaluarea produsului agricol din punct de vedere calitativ d. Masurarea umiditatii e. Masurarea greutatii hectolitrice f. Masurarea temperaturii Conditionarea cerealelor a. Precuratirea in aceasta faza se elimina foarte eficient si rapid impuritatile de dimensiuni mari ( bucati de pamant, pietre, resturi vegetale etc. ) --- realizata cu Utilajul Precuratitor b. De asemenea acelasi utilaj datorita performantelor sale tehnologice permite efectuarea curatirii secundare, anume eliminarea impuritatilor usoare precum si separarea precum si impuritatile tari

3.

Utilaj: Tractor prevazut cu cupa cereale; Remorca cereale Operatia tehnologica: Distributie cereale16

de boabele bune. Mai mult prin aspirarea aerului din perdeaua de cereale se elimina praful si pleava 4. Procesul de depozitare a cerealelor Pe durata depozitarii cerealelor au loc anumite procese naturale specifice. Contracararea celor care au un rezultat distructiv asupra masei de cereale se realizeaza prin monitorizarea continua a indicatorilor stabiliti in mod clasic precum si prin realizarea aerarii masei de cereale care consta in inlocuirea aerului cald cu cel rece obtinandu-se astfel scaderea temperaturii in masa de cereale pentru a opri accelerarea proceselor naturale care sunt accelerate in contextul cresterii temperaturii. De asemenea tot pentru a preveni incingerea cerealelor si accelerarea proceselor naturale daunatoare depozitarii cerealelor se va realiza operatiunea de prefirare a masei de cereale si seminte oleaginoase. 5. Distributia cerealelor si semintelor oleaginoase a. In conditiile unei pastrari corespunzatoare a cerealelor si semintelor oleaginoase se pot distribui cantitati de cereale la perioade de timp corespunzatoare cu nivelul dorit de oferta in cadrul pietei de profil

Nr.crt

Denumire/Tip utilaj/echipament

Numar bucati

Valoare fara TVA -Lei-

TVA -Lei-

Total cu TVA -Lei-

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 12. 13.

Tractor cu incarcator frontal Remorca cereale Cantar 60 tone Precuratitor Termosonda Termometru digital Umidometru Instrument determinare infestare Aparat masura greutate hectolitrica Sonda prelevare probe Recipienti probe Sonda aerare

1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 3

357520 114800 73800 31200 1175 470 1245 550 3423,48 1025 112,75 8040

85804,8 27552 17712 7488 282 112,8 298,8 132 821,63 246 27,06 1929,6

443324,8 142352 91512 38688 1475 582,8 1543,8 682 4245,11 1271 139,81 9969,6

Total: 735786 RON* curs BNR 25 martie 2011 - 1 euro = 4,1 RON Atentie! Nu se va mentiona marca, denumirea producatorului, firma etc.

17

4.

Durata de realizare (luni) i etape principale

Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati. In procesul de estimare a duratei de executie a obiectivelor de constructii si a planificarii activitatilor, incepand cu data semnarii contractului de finantare cu Agentia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit, proiectantul va lua in calcul si perioadele de timp nefavorabil realizarii investitiilor. Se vor evidentia investitiile referitoare la adaptarea la standardele comunitare care trebuie sa se incadreze in perioada de gratie.

5. Costul estimativ al investiieiValoarea totala a investitiei cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe obiecte, conform legislatiei in vigoare (HG 28/09.01.2008). In cazul in care apar cheltuieli eligibile si neeligibile, se vor prezenta devize pe obiect separate, (pe categorii de cheltuieli eligibile si neeligibile). Nu sunt permise atat cheltuieli eligibile cat si neeligibile in cadrul cap. 4.1. Constructii si instalatii fara a se detalia pe devize pe obiect lucrarile corespunzatoare spatiilor/instalatiilor ce se vor executa. Pentru restul subcapitolelor aferente cap. 4 se vor preciza care sunt echipamentele, utilajele/montajul care sunt neeligibile. In estimarea costurilor investiei prin intocmirea bugetului estimativ se va verifica in Baza de date de preturi pe de site-ul APDRP si se vor printa si atasa la cererea de finantare paginile referitoare la bunurile si serviciile incluse in proiect, identificate in baza. In situatia in care valorile bunurilor/servciilor nu se incadreaza in limitele din Baza de date de preturi, se vor atasa trei oferte pentru categoriile de bunuri/servicii care depasesc valoarea de 50.000 EUR si o oferta pentru categoriile de bunuri/servicii care se incadreaza intre 10.000 EUR si 50.000 EUR. La ofertele de servicii, se vor mentiona si tarifele orare. Ofertele sunt documente obligatorii care trebuie avute in vedere la stabilirea rezonabilitatii preturilor si trebuie sa aiba cel putin urmatoarele caracteristici: - sa fie datate, personalizate si semnate; - sa contina detalierea unor specificatii tehnice minimale - s conin preul de achiziie pentru bunuri/servicii Atentie: la dosarul cererii de finantare vor fi atasate numai paginile relevante din ofertele respective, cuprinzand pretul, furnizorul si caracteristicile tehnice ale bunului, detaliate la punctul 3.8 de mai sus (maxim 2-3 pagini/oferta). Pentru lucrari, proiectantul va declara sursa de preturi folosita, printr-o declaratie semnata si stampilata care va fi atasata la studiul de fezabilitate. Atentie! In cazul proiectelor care includ si investitii care au drept scop implementarea noilor provocri, solicitantul completeaza:

a

b

un buget indicativ cuprinzand cheltuielile aferente numai pentru acea parte din investitie care are drept scop implementarea noilor provocari. Investitiile care au drept scop implementarea noilor provocari sunt investitiile pentru producerea si utilizarea energiei regenerabile, producerea de biogaz utiliznd deeuri organice (energia obtinuta va fi folosita numai la nivelul unitatii de productie), investitii pentru imbunatatirea prelucrarii si comercializarii produselor lactate si investitii pentru stocarea si tratamentul apelor reziduale. un buget indicativ cuprinzand cheltuielile aferente celorlalte tipuri de investitii (cu exceptia partii de investitie care are drept scop implementarea noilor provocari);

18

c

un buget indicativ care totalizeaza bugetul a) + b).

6. Finanarea investiieiDin valoarea total a investiiei de ....Euro, ajutorul public nerambursabil este de ..Euro. Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa masurii se va utiliza cursul de schimb Euro/lei publicat pe pagina web a Bancii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data intocmirii Studiului de Fezabilitate.Curs Euro / leu ..din data de.... Procent finantare publica = .% Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile Total

Euro Euro Euro Ajutor public nerambursabil Sursele de finantare pentru completarea necesarului de finantare din care: - autofinantare - imprumuturi TOTAL PROIECT Procentul de finantare publica se va stabili in functie de conditiile impuse de fisa tehnica a masurii aferente proiectului intocmit de solicitant. Pentru proiectele cu finantare publica mai mare de 50% din valoarea eligibila, se va motiva solicitarea procentului.

7. Date privind fora de munc :7.1 Total personal existent

.. din care personal de execuie .. 7. 2 Estimri privind fora de munc ocupat prin realizarea investiiei Locuri de munc nou-create .. 7.3 Responsabil legal (nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta profesionala) , relevante pentru proiect

2. Prile desenate- Plan de amplasare n zon (1:25.000-1:5.000) - Plan general (1:5.000-1:500) - Plan de situatie cu amplasarea retelor de utilitati, surse de apa si receptori ape uzate (1:1.000-1:500) - Planuri de arhitectur - planurile nivelurilor,. - Planul de amplasare a utilajelor pe fluxul tehnologic

Daca solicitantul isi propune ca obiectiv specific mbuntirea veniturilor ntreprinderilor sprijinite prin creterea valorii adugate a produselor agricole, va completa Anexele B ( numai sheeturile Prognoza veniturilor, Prognoza cheltuielilor si Proiectia contului de profit si pierdere, pentru persoane juridice) sau Anexele C (numai sheet-ul Incasari_plati Anii1-5 prognoza, pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si asociatii familiale/intreprinderi familiale). Pentru persoane juridice Formula pentru calculul VAB este urmatoarea:

19

VAB = [(Cifra de afaceri + Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D) + Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii si capitalizata) (Cheltuieli materiale total + Alte cheltuieli de exploatare)]. Solicitantul va calcula VAB conform formulei de mai sus, utilizand datele din proiectia contului de profit si pierdere, calculul se face pe total an analizat (pentru anul 0 anterior depunerii proiectului si pentru anii 1-5 de functionare pe fiecare an in parte). Obiectivul specific este indeplinit in situatia in care valoarea VAB este pozitiva si a crescut fata de anul anterior depunerii proiectului si pastreaza o evolutie cel putin liniara pe perioda celor cinci ani de funtionare, iar pentru proiectele de investitii noi este indeplinit si in situatia in care VAB-ul este pozitiv si are o evolutie cel putin liniara pe perioada de prognoza analizata. Pentru persoane fizice autorizate, familiale/intreprinderi familiale intreprinderi individuale si asociatii

Formula pentru calculul VAB este urmatoarea: VAB = (Incasari din activitatea agricola+Incasari din activiti productive, prestri servicii Plati pentru desfurarea activitilor productive) Solicitantul va calcula VAB conform formulei de mai sus, utilizand datele din anexa C, sheet-ul Incasari_plati Anii1-5 prognoza si se calculeaza pe total an analizat pentru anii 1-5 de functionare pe fiecare an in parte. Obiectivul specific este indeplinit in situatia in care valoarea VAB este pozitiva si pastreaza o evolutie cel putin liniara pe perioda celor cinci ani de funtionare.Pentru demonstrarea cresterii viabilitatii economico-financiare, conditie obligatorie pentru imbunatatirea perfomantei generale a exploatatiilor agricole, se vor completa Anexele B (pentru persoane juridice ) sau Anexele C (pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale familiale). si asociatii familiale/intreprinderi

3. Proiectii financiare si indicatori financiari (Anexele B pentru persoanele juridice siAnexele C pentru persoanele fizice autorizate, intreprinderi individuale si asociatiile familiale/intreprinderi familiale) pentru indeplinirea obiectivului de crestere a viabilitatii economice Proiectii financiare persoane juridice (Anexe B)1.1. Prognoza veniturilor 1.2. Prognoza cheltuielilor 1.3. Proiectia contului de profit si pierdere 1.4. Bilant sintetic previzionat 1.5. Flux de numerar 1.6. Indicatori financiari

20

ATENTIE: Sheeturile Prognoza veniturilor- Anexa B1, Prognoza cheltuielilor Anexa B2, CPP- Anexa B3 , Bilant - Anexa B4, FN An 1-5 - Anexa B8, Indicatori- Anexa B9, cuprind prognoze pe o perioada de cinci ani de la darea in explotare a investitiei din proiect, respectiv de la finalizarea investitiei . Sheeturile FN An 1I- Anexa B5, FN An 2I - Anexa B6, FN An 3I - Anexa B7 se refera la perioada de implementare a proiectului (de maxim trei ani).

Proiectii financiare persoanele fizice autorizate, intreprinderi individuale si asociatiile familiale/intreprinderi familiale (Anexe C)2.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare 2.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune 2.3 Indicatori financiari

PRECIZAREA IPOTEZELOR CARE AU STAT LA BAZA INTOCMIRII PROIECTIILOR FINANCIARE PRECIZARILE DE MAI JOS SUNT AFERENTE ANEXELOR B Atentie: prognozele vor fi intocmite pornind de la situatiile financiare din anul anterior depunerii proiectului!1.1 Prognoza veniturilorSe va completa Anexa B1 Prognoza veniturilor si evolutia capacitatii de productie cu vanzarile cantitative si valorice previzionate trimestrial in primii doi ani de activitate dupa care anual. In cadrul acestei sectiuni se detaliaza prezumtiile (pentru o mai buna intelegere de catre persoanele care citesc studiul) care au stat la baza realizarii previzionarii : gradul de utilizare a capacitatii de productie si modul cum evolueaza acesta in timp; se va preciza productia fizica existenta si productia fizica estimata in urma realizarii investitiei corelarea dintre vanzarile previzionate, gradul de utilizarea a capacitatii de productie si precontracte/contracte de vanzare incheiate/in curs de a fi incheiate; modul in care au fost previzionate celelalte venituri prognozate Se vor detalia veniturile obtinute din alte tipuri de activitati decat cea la care se refera proiectul. (in cazul in care solicitantul obtine venituri si din alte activitati decat cea descrisa prin proiect)

1.2

Prognoza cheltuielilorSe va completa Anexa B2 Prognoza cheltuielilor si evolutia capacitatii de productie cu valorile previzionate pe categorii de cheltuieli trimestrial in primii doi ani de activitate dupa care anual. In cadrul acestei sectiuni se detaliaza prezumtiile (pentru o mai buna intelegere de catre persoanele care citesc studiul) care au stat la baza realizarii previzionarii : - urmariti corelarea informatiilor furnizate aici cu cele mentionate in celelalte sectiuni ale studiului ; - corelarea dintre cheltuielile previzionate, gradul de utilizarea a capacitatii de productie si precontracte/contracte de cumparare incheiate/in curs de a fi incheiate ; - modul in care au fost previzionate fiecare categorie de cheltuiala ; - orice alte informatii care au stat la baza previzionarii sau influenteaza previzionarea cheltuielilor si au influenta relevanta ;

21

Se vor vor detalia cheltuielile aferente altor tipuri de activitati decat cea la care se refera proiectul. (in cazul in care solicitantul obtine venituri si suporta cheltuieli din alte activitati decat cea descrisa prin proiect)

1.3

Proiectia contului de profit si pierdereIn coloana An 0 se vor completa cu valorile existente in ultimul cont de profit si pierdere incheiat de societate anexat la cererea de finantare (in cazul in care solicitantul este infiintat in anul in curs aceasta coloana nu se completeaza) Se va completa anexa B3 randurile aferente : 12 Venituri Financiare , 13 Cheltuieli privind dobanzile (atat pentru creditul ce urmeaza a fi contractat pentru co-finantarea investitiei din proiect (daca este cazul), cat si pentru soldul creditelor/leasingurilor/altor datorii financiare angajate), 14 Alte cheltuieli financiare , 18 Impozit pe profit/cifra de afaceri , restul randurilor fiind preluate automat din anexele B1 si B2. Se vor face mentiuni privind valorile previzionate si se vor corela cu alte informatii (exemplu : cheltuielile privind dobanzile).

1.4

Bilant sintetic previzionatSe vor face precizari privind ipotezele luate in considerare in procesul de previzionare a posturilor din bilant. Se va completa Anexa B4 cu valorile prognozate ale posturilor din bilant avand in vedere urmatoarele: - in coloana An 0 se vor completa cu valorile existente in ultimul bilant incheiat de societate anexat la cererea de finantare (in cazul in care solicitantul este infiintat in anul in curs aceasta coloana nu se completeaza); - valorile activelor imobilizate noi achizitionate se vor adauga la cele existente (daca este cazul), din acestea se scad valorile activelor imobilizate vandute in perioada respectiva; - valoarea amortizarii cumulate aferenta activelor imobilizate existente, la care se adauga amortizarea calculata pentru activele imobilizate noi achizitionate (se va corela cu valoarea cheltuielilor cu amortizarile prevazute in contul de profit si pierdere); - valoarea stocurilor (materii prime, materiale, produse finite,etc.) va fi corelata cu specificul activitatii desfasurate (durata procesului de fabricatie, etc.) si alte elemente considerate relevante. - casa si conturi la banci se preia valoarea rezultata in Fluxul de numerar aferent aceleiasi perioade din linia S; - datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an se previzioneaza in functie de termenele de plata ale furnizorilor, de creditele pe termen scurt previzionate prin fluxul de numerar, valoarea datoriilor fiscale si la asigurarile sociale afernete activitatii. - datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an se previzioneaza in functie de soldul si graficul de rambursare a creditelor pe termen mediu si lung primite (daca este cazul), de soldul si graficul de plata a datoriilor reesalonate(daca este cazul); se vor evidentia de asemenea datoriile catre actionari/asociati, leasingurile, datoriile catre alte institutii financiare. - subventii pentru investitii - se inscriu soldul existent /previzionat (daca este cazul) si incasarile primite prin programul FEADR; - capitalurile proprii se inscriu sumele rezultate ca urmare a majorarilor de capital social prevazute, rezultatul exercitiului (acesta se repartizeaza ca dividende si rezerve la alegere, cota repartizata la rezerve urmand sa faca parte din rezerve in anul urmator), rezervele deja constituite si alocarile suplimentare din rezultatul exercitiului financiar precedent; - se va urmari corelarea datelor introduse cu cele existente in contul de profit si pierdere si fluxul de numerar;

1.5

Flux de numerarSe vor completa anexele cu datele privind fluxurile de numerar aferente proiectului pe perioada implementarii (anexele B5, B6 si B7(vezi atentionarea de mai jos) desfasurate lunar) si pentru o perioada de 5 ani (anexa B8) dupa implementarea proiectului. In cadrul acestei sectiuni se detaliaza prezumtiile (pentru o mai buna intelegere de catre persoanele care citesc studiul) care au stat la baza realizarii previzionarii :

22

- se va urmari corelarea dintre fluxurile previzionate ca intrari si iesiri cu celelalte sectiuni; - atentie la randul Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei acesta nu poate fi negativ in nici una din lunile de implementare si nici in anii de previziune ! - orice alte informatii care au stat la baza previzionarii sau influenteaza previzionarea elementelor fluxului de numerar si au influenta relevanta ;

Atentie: Durata maxim de execuie a investiiei cofinanat din FEADR este de 3 ani de la data ncheierii contractului de finanare si prin excepie, pentru investiiile n achiziiile simple fr leasing financiar de utilaje, instalaii, echipamente i dotri noi, de mijloace de transport specializate, precum i a altor mijloace de transport stabilite prin fia msurii durata maxim de execuie este de 2 ani. 1.6 Indicatori financiariPe baza datelor obtinute din prognozele efectuate se vor calcula indicatorii care vor releva sustenabilitatea si viabilitatea investitiei ce urmeaza a fi promovata. Toate prognozele vor fi calculate pentru o perioada de 5 ani, dupa finalizarea investitiei, in preturi constante.

Incadrarea anumitor indicatori in limitele stabilite de A.P.D.R.P. (mentionate atat in aceasta sectiune a Studiului de fezabilitate, cat si in Anexa B9 din cererea de finantare) se va evalua pentru anii 2, 3, 4 si 5 de la data finalizarii investitiei si respectiv pentru anii 1-5 pentru proiectele aferente masurii 121. (in cazul investitiilor privind infiintarea de plantatii, proiectiile se vor face din anul in care se obtine productie/venituri conform tehnologiilor de productie si a specificului proiectului).

Modul de calcul si baremurile limita care trebuie respectate sunt urmatoarele:1.

Valoarea investitiei (VI) = valoarea totala a proiectului fara TVA, se preia din bugetul poiectului. Veniturile din exploatare (Ve) = veniturile realizate din activitatea curenta, conform obiectului de activitate al solicitantului. Se calculeaza pornind de la fizic (cantitati de produse, volumul productiei, servicii) innd cont de preuri/tarife pe unitatea de msur difereniat pentru fiecare obiect de activitate. Se preiau valorile din Anexa B1 Prognoza Veniturilor randul Total venituri din exploatare aferente perioadelor respective (Total An1, , Total An 5). Cheltuieli de exploatare (Ce)= cheltuielile generate de derularea activitii curente. Sunt cheltuielile aferente veniturilor din exploatare i se calculeaz n functie de domeniul de activitate si de consumurile specifice. Se preiau valorile din Anexa B2 Prognoza Cheltuielilor randul Cheltuieli pentru exploatare - total aferente perioadelor respective (Total An1, , Total An 5).

2.

3.

4.

Rata rezultatului din exploatare (rRe) - trebuie s fie minim 10% din Ve. Rezultatul din activitatea curent (Re) se calculeaz: Re = Ve Ce trebuie s fie pozitiv, iar rata rezultatului din exploatare trebuie sa fie minim 10% din veniturile din exploatare pentru anii evaluati Rata rezultatului din exploatare (rRe) se calculeaza dupa formula :rRe = R e 100 V e

23

5.

Durata de recuperare a investitiei (Dr) trebuie s fie maxim 12 ani ; Este un indicator ce exprima durata de recuperare a investitiei (exprimat n ani). Se calculeaza astfel :Dr = VI ( Flux_ net _ actualizat Flux_ exploatare_ actualizat/ 12 + )5 12 1 6

Unde: Se considera ca in anii 6-12 cash-flow-urile din exploatare sunt egale cu cash-flow-ul din exploatare din anul 5.6.

Rata rentabilitatii capitalului investit (rRc) - trebuie s fie minim 5% pentru anii evaluati; Se calculeaza astfel :rRc = F x _ ex lo ta lu p a re V I 0 10

7. Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) trebuie sa fie 1,2, pentru anii evaluati ;RAFN = Flux de numerar din exploatare / (dobnzi + pli leasing + rambursarea datoriilor); Se preiau din tabelul fluxurilor de numerar pentru perioada de prognoza Anexa B8 randul P Flux de numerar din activitatea de exploatare care se imparte la randul C Total iesiri de lichiditati prin finantare .8.

Rata indatorarii pe termen mediu si lung (rI) - trebuie s fie maximum 60% pentru anii evaluati ; Este calculata ca raport intre total datorii pe termen mediu si lung si total active.

rI =

TD i 100 TAi

unde : TDi= total datorii pe termen mediu si lung in anul i ; TAi= total active in anul i ;

9. Rata de actualizare este de 8%, folosita pentru actualizarea fluxurilor de numerar viitoare.unde: r este rata de actualizare egala cu 8% (r=rata dobnzii de refinanare BCE (4%) + marja de risc pe ar (4%) evaluat de ctre Agenie ca valoare medie i care va fi reevaluat pe msur ce condiiile pietei monetare europene se schimb, se impune introducerea unei aproximri unitare)

10. Valoarea actualizata neta(VAN) trebuie sa fie pozitiva;Este calculata astfel:

VAN = i =1

5

(1 + r )

FN i

i

+i =6

12

FN i exp lt VI (1 + r ) i

FNi = flux de lichiditati net din anul i; FNi explt = flux de lichiditati din exploatare din anul i VI = valoarea investitiei ;

24

11.

Disponibilul de numerar la sfarsitul perioadei (randul S , din anexa B8 Flux de numerar trebuie sa fie pozitiv in anii de previzionare evaluati Se preiau valorile din randul S din Anexa B8 aferente perioadelor respective (Total An1, , Total An 5).

In aceasta parte a studiului de fezabilitate se vor atasa sheet-urile din sectiunea economica Anexa B1 la Anexa B9 - a cererii de finantare intocmite pentru intreaga activitate a solicitantului (activitatea curenta si activitatea viitoare, inclusiv proiectul).

PRECIZARILE DE MAI JOS SUNT AFERENTE ANEXELOR C2.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare Se vor completa anexele C1, C2 si C3(vezi atentionarea de mai jos) cu datele privind fluxurile de numerar (incasari/plati) aferente activitatii agricole/ productive /prestari servicii, precum si cu cele aferente activitatii de investitii si finantare. Detalierea se face pe luni de implementare. Atentie la randul Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei acesta nu poate fi negativ in nici una din lunile de implementare!

Atentie: Durata maxim de execuie a investiiei cofinanat din FEADR este de 3 ani de la data ncheierii contractului de finanare si prin excepie, pentru investiiile n achiziiile simple fr leasing financiar de utilaje, instalaii, echipamente i dotri noi, de mijloace de transport specializate, precum i a altor mijloace de transport stabilite prin fia msurii durata maxim de execuie este de 2 ani.2.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune Se va completa anexa C4 cu datele privind fluxurile de numerar (incasari/plati) aferente activitatii agricole/ productive /prestari servicii, precum si cu cele aferente activitatii de investitii si finantare. Detalierea se face pe fiecare an de previziune. Atentie la randul Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei acesta nu poate fi negativ in nici unul din anii de previziune! 2.3 Indicatori financiari

ATENTIE: Incadrarea anumitor indicatori in limitele stabilite de A.P.D.R.P. (mentionate atat in aceasta sectiune a Studiului de fezabilitate, cat si in Anexa C5 din cererea de finantare) se va evalua pentru anii 2, 3, 4 si 5 de la data finalizarii investitiei si respectiv pentru anii 1-5 pentru proiectele aferente masurii 121. (in cazul investitiilor privind infiintarea de plantatii, proiectiile se vor face din anul in care se obtine productie/venituri conform tehnologiilor de productie si a specificului proiectului).Indicatorii se calculeaza in mod automat, cu exceptia Valorii investitiei care se preia din Bugetul Indicativ.

25

Limitele indicatorilor care trebuie respectate sunt urmatoarele:Valoarea investitiei (VI) = valoarea totala a proiectului fara TVA, se preia din bugetul poiectului. 2. Durata de recuperare a investitiei (Dr) trebuie s fie maxim 12 ani ; Este un indicator ce exprima durata de recuperare a investitiei (exprimat n ani).1. 3.

Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) trebuie sa fie 1,2, pentru anii evaluati Disponibilul de numerar la sfarsitul perioadei (randul 60 din anexa C4 Flux de numerar trebuie sa fie pozitiv in anii de previzionare evaluati.

4. Valoarea actualizata neta(VAN) trebuie sa fie pozitiva5.

In aceasta parte a studiului de fezabilitate se vor atasa sheet-urile din sectiunea economica Anexa C1 la Anexa C5 - a cererii de finantare intocmite pentru intreaga activitate a solicitantului (activitatea curenta si activitatea viitoare, inclusiv proiectul).

26