SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ ŞCOLARĂ

of 29 /29
RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2019 SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ ŞCOLARĂ 1.STRUCTURA : Serviciul Public Asistență Medicală Școlară este un serviciu public fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființat la data de 01.07.2009 prin H.C.L nr.329/2009 şi 365/2009. 2.COMPONENTA SERVICIULUI : Serviciul Public Asistență Medicală Școlară este condus de Ciprian Trocan în calitate de director și are în componență următoarele compartimente funcționale, potrivit structurii organizatorice aprobate prin HCL nr.34/2009: - Compartimentul Financiar –Contabil-Administrativ - cu 6 posturi aprobate/ 2 posturi ocupate ; - Compartimentul Asistență Medicală Școlară sau Preșcolară - cu 142 posturi aprobate / 115 posturi ocupate; - Compartimentul Asistentă Medicală pentru Studenți - cu 26 posturi aprobate/ 10 posturi ocupate; - Centrul Stomatologic pentru Şcolari şi Preşcolari -cu 32 posturi aprobate/ 15 posturi ocupate; - Centrul Stomatologic pentru Studenți - cu 16 posturi aprobate / 7 posturi ocupate. STRUCTURA POSTURILOR COMPARTIMENTELOR FUNCȚIONALE ALE SERVICIULUI PUBLIC

Embed Size (px)

Transcript of SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ ŞCOLARĂ

1.STRUCTURA :
2.COMPONENTA SERVICIULUI :
Serviciul Public Asisten Medical colar este condus de Ciprian Trocan în calitate de director i are în componen urmtoarele compartimente funcionale, potrivit structurii organizatorice aprobate prin HCL nr.34/2009:
- Compartimentul Financiar –Contabil-Administrativ - cu 6 posturi aprobate/ 2 posturi ocupate ;
- Compartimentul Asisten Medical colar sau Precolar - cu 142 posturi aprobate / 115 posturi ocupate;
- Compartimentul Asistent Medical pentru Studeni - cu 26 posturi aprobate/ 10 posturi ocupate;
- Centrul Stomatologic pentru colari i Precolari -cu 32 posturi aprobate/ 15 posturi ocupate;
- Centrul Stomatologic pentru Studeni - cu 16 posturi aprobate / 7 posturi ocupate.
STRUCTURA POSTURILOR COMPARTIMENTELOR FUNCIONALE ALE SERVICIULUI PUBLIC
0 20 40 60 80 100 120 140 160
Compartimentul Financiar –Contabil- Administrativ
Compartimentul Asistent Medical pentru Studeni
Centrul Stomatologic pentru colari i Precolari
Centrul Stomatologic pentru Studeni
3.OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENA MEDICALA COLAR :
3.1 Obiect de activitate
Conform legislaiei în vigoare obiectul principal de activitate al Serviciului Public de Asistent Medical colar este asigurarea asistenei medicale i asistenei medicale stomatologice în unitile de învmânt de stat i particulare autorizate/acreditate.
Asistena medical i stomatologic acordat precolarilor , elevilor si studentilor se asigur în cabinetele medicale din grdinie , coli, instituii de învmânt superior, respectiv în cabinetele de medicin dentar.
3.2 Categorii profesionale
Asistena medical i stomatologic din cabinetele medicale este asigurat de urmtoarele categorii profesionale: medici i medici dentiti cu drept de liber practic i asisteni medicali. Situatia posturilor ocupate pe diferitele categorii profesionale din cadrul Serviciului Public Asisten Medical colar, se prezin astfel:
Categorie profesionala
medici din cabinetele medicale studeneti 7
medici din cabintele stomatologice colare urban 9
medici din cabintele stomatologice studeneti 4
asisteni medicali din cabinetele medicale colare (grdinie i coli) 89
asisteni medicali din cabinetele medicale studeneti 3
asisteni medicali din cabinetele stomatologice colare urban 6
asisteni medicali din cabinetele stomatologice studeneti 3
0
5
10
15
20
25
30
coli)
studeneti
Normarea personalului medico-sanitar în cabinetele medicale din grdiniele i unitile colare din mediul urban, precum i din unitile de învmânt superior se realizeaz în raport cu numrul de copii/colari/studeni deservii , categoria unitii de învmânt i tipul de serviciu prestat.
3.3.1 Normarea personalului medico sanitar din cabinetele medicale precolare i colare
I. Grdinie:
a)grdinie cu program normal (8,00-12,00) - 100 de precolari (5 grupe):
o 1/2 norm post asistent medical;
o 1/4 norm post medic;
b)grdinie cu program prelungit:
– grdinie cu mai puin de 100 de precolari (1-5 grupe):
o un post asistent medical;
o 1/4 norm post medic;
– grdinie cu mai mult de 100 de precolari:
o dou posturi asistent medical (asigurare dou ture);
o 1/4 norm post medic;
c)grdiniele cu program sptmânal:
0
50
100
numr asisteni medicali din cabinetele medicale
studeneti
stomatologice colare urban
stomatologice studeneti
Categoria profesionala : asistentei medicali
o 3 norme post asistent medical (o asistent medical în tura I, o asistent medical în tura a II-a i o asistent medical în tura a III-a);
o 1/4 norm post medic;
– grdinie cu mai mult de 60 de precolari:
o 4 norme post asistent medical (dou asistente medicale în tura I, asistent medical în tura a II-a i o asistent medical în tura a III-a);
o 1/4 norm post medic.
II. coli:
Normare medici
a) colile cu mai puin de 300 de elevi - 1/4 norm post medic;
b) colile cu 301-999 de elevi - 1/2 norm post medic;
c) colile cu mai mult de 1.000 de elevi - o norm post medic;
Normare asistenti medicali
d) colile cu mai puin de 100 de elevi - 1/2 norm post asistent medical;
e) colile cu 101-999 de elevi - o norm post asistent medical;
f) colile cu mai mult de 1.000 de elevi - dou norme post asistent medical (un asistent medical/tur);
3.3.2 Normarea personalului medico sanitar din cabinetele medicale studentesti
a)uniti de învmânt superior cu mai mult de 3.000 de studeni - o norm post medic;
b)uniti de învmânt superior cu mai mult de 1.500 de studeni - o norm post asistent medical;
3.3.3 Normarea personalului medico sanitar din cabinetele medicale dentare
I. coli:
- coli cu 1.000-1.500 de elevi: – o norm post medic dentist;
- coli cu 1.000-1.500 de elevi :- o norm post asistent medical de medicin dentar.
II. Uniti de învmânt superior:
a) uniti de învmânt cu 1.000-1.500 de studeni - o norm post medic dentist;
b) uniti de învmânt cu 1.000-1.500 de studeni - o norm post asistent medical de medicin dentar.
4.SINTEZA ACTIVITAII DERULATE PE PARCURSUL ANULUI 2019 :
4.1 Cadrul legal aplicabil
În cursul anului 2019, la nivelul Serviciului Public de Asisten Medical Scolar au fost puse în aplicare urmatoarele acte legislative :
• OUG nr.57/2019 – privind Codul Administrativ;
• Legea nr.53/2003 – Codul Muncii - republicat;
• Legea nr. 95/2006 - privind reforma în domeniul sntii - republicata;
• Codul de deontologie medical - al Colegiului Medicilor din România;
• Codul de etic i deontologie - al asistentului medical generalist, al moaei i al asistentului medical din România;
• Codul deontologic al medicului dentist;
• O.U.G. nr. 96/2003 – privind protecia maternitii la locurile de munc;
• Legea nr. 25/2004 – pentru aprobarea O.U.G. nr. 96/2003 – privind protecia maternitii la locurile de munc;
• Legea nr.319/2006 - privind securitatea i sntatea în munc, H.G. nr.355/2007 pentru aprobarea metodologiei de aplicare a prevederilor Legii nr.319/2006;
• Ordinul 653/25.09.2001 - privind asistena medical a precolarilor, elevilor i studenilor.
• O.U.G. 162/2008 – privind transferul ansamblului de atribuii i competene exercitate de Ministerul Sntii Publice ctre autoritile administraiei publice locale.
• HG nr. 56/2009 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 162/2008 – privind transferul ansamblului de atribuii i competene exercitate de Ministerul Sntii Publice ctre autoritile administraiei publice locale.
• Ordinul Comun al Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului si Ministerului Sntii Nr. 5.298/1.668/2011 privind pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea strii de sntate a precolarilor i elevilor din unitile de învmânt de stat i particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenei medicale gratuite i pentru promovarea unui stil de via sntos;
• Ordonana nr. 137/2000 privind prevenirea i sancionarea tuturor formelor de discriminare;
• Ordinul nr. 1030/2010 privind aprobarea modelului Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentiti, asistenilor medicali i a cheltuielilor pentru medicamente i materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicin general i dentar din unitile sanitare de învmânt,
• Ordinul ministrului sntii nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igien privind unitile pentru ocrotirea, educarea i instruirea copiilor i tinerilor, cu modificrile ulterioare.
4.2 Examinarea strii de sntate
Examinarea strii de sntate a precolarilor i elevilor din unitile de învmânt de stat i particulare autorizate/acreditate urmrete, cu prioritate, urmtoarele obiective pentru fiecare dintre categoriile de beneficiari:
a) precolari:
(i) evaluarea strii de dezvoltare fizic i neuropsihomotorie i aprecierea strii de sntate;
(ii) depistarea diverselor deficiene sau boli psihofizice, organice, senzoriale, de vorbire, congenitale ori dobândite, i aplicarea precoce a tratamentelor recuperatoare medicale i educative, în vederea integrrii viitoare în uniti de învmânt;
(iii) consilierea prinilor/reprezentanilor legali ai copiilor în vârst de 6-7 ani, în raport cu starea lor de sntate, dup caz, i îndrumarea spre învmântul special (pentru deficienii mintal, senzorial i motor);
(iv) formarea unor deprinderi i abiliti de via sntoas;
b) elevi:
(i) evaluarea strii de dezvoltare fizic i neuropsihomotorie i aprecierea strii de sntate;
(ii) depistare precoce a bolilor:
- depistarea tulburrilor în dezvoltarea fizic i neuropsihic;
- depistarea deficienelor i/sau a bolilor specifice vârstei;
(iii) depistare precoce a factorilor i comportamentelor cu risc:
- nutriionali;
- alcool;
- tutun;
- sedentarism;
- violen;
- ali factori de risc;
(iv) orientarea colar i profesional în funcie de starea de sntate individual;
(v) formarea unui stil de via sntos
c) studeni
(i) evaluarea strii de dezvoltare fizic i neuropsihomotorie i aprecierea strii de sntate;
(ii) depistarea precoce a bolilor ;
(iii) depistare precoce a factorilor i comportamentelor cu risc ;
(iv) Dispensarizarea studenilor din toi anii universitari cu probleme de sntate, aflai în evidenta special, în scop recuperator.
Etapele examinrilor medicale periodice i de bilan ale strii de sntate sunt urmtoarele:
a) examinrile medicale periodice ale strii de sntate efectuate anual pentru toi precolarii din colectiviti;
b) examinrile medicale periodice ale strii de sntate efectuate anual pentru toi elevii;
c) examinrile medicale periodice de bilan ale strii de sntate efectuate pentru toi elevii din clasele I, a IV-a, a VIII-a/a IX-a, a XII-a/a XIII-a, din ultimul an al colilor profesionale, precum i studenii din anul al II-lea de studii.
Examinrile medicale periodice de bilan ale strii de sntate se realizeaz dup cum urmeaz:
a) efectuarea anamnezei, cu accent pe: date fiziologice referitoare la pubertate, boli care au aprut în intervalul dintre ultima examinare medical de bilan i data examinrii, deficiene senzoriale, de limbaj, de dezvoltare mintal, date sociofamiliale, factori de risc;
b) efectuarea unui examen clinic pe aparate i sisteme, avându-se în vedere în cadrul acestuia i examenul endocrinologic;
c) efectuarea examenului dezvoltrii fizice (somatoscopie, somatometrie, fiziometrie);
d) depistarea tulburrilor de vedere;
e) depistarea tulburrilor de auz;
f) depistarea întârzierilor în dezvoltarea neuropsihic la precolari;
g) înregistrarea datelor obinute în urma examinrilor medicale periodice de bilan ale strii de sntate în fia medical a copilului.
Precolarii, elevii i studenii care au fost depistai cu probleme de sntate ce nu au putut fi rezolvate de medicii examinatori au fost trimii de ctre acetia la cabinetele de specialitate, pentru precizarea diagnosticului i a atitudinii terapeutice.
În cursul anului 2019, medicii din cadrul Serviciului Public Asisten Medical colar Timioara au efectuat 137.304 consultaii medicale de specialitate i 100.751 tratamente medicale, defalcate dup cum urmeaz:
Cabinete Medicina Scolara Scoli/ Gradinite
Cabinete Medicina Scolara Studenti
124624
3100
Cabinete Medicina Scolara Studenti
Cabinete Medicina Scolara Studenti
4.3 Principalele atributii ale personalului Serviciului Public Asisten Medical colar
ATRIBUTIILE MEDICULUI SCOLAR / MEDICULUI ATRIBUTIILE ASISTENTULUI MEDICAL
Tipul de servicii Atribuii specifice Atribuii specifice
Servicii de asigurare a unui mediu sntos pentru comunitatea de precolari i/sau elevi
10
Identificarea i managementul riscurilor pentru sntatea colectivitii
a) Semnaleaz directorului colii i instituiilor publice cu atribuii de control înclcrile legislative vizând determinanii comportamentali ai strii de sntate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substane etnobotanice, alimente i buturi restricionate la comercializare în coli). b) Semnaleaz nevoile de amenajare i dotare a cabinetelor directorului unitii de învmânt i comunitii locale. c) Controleaz respectarea condiiilor de igien din spaiile de învmânt, de cazare i alimentaie din unitile de învmânt arondate. d) Supravegheaz recoltarea de produse biologice pentru investigaiile
de laborator, în vederea depistrii afeciunilor infectocontagioase la subieci i contaci. e) Urmrete modul de respectare a normelor de igien a procesului
instructiv-educativ (teoretic, practic i la orele de educaie fizic). f) Controleaz, prin sondaj, igiena individual a precolarilor i colarilor. g) Verific efectuarea periodic a examinrilor medicale ale personalului didactic i administrativ-gospodresc din unitile arondate, conform reglementrilor de sntate i
a) Semnaleaz medicului unitii/directorului colii, dup caz, înclcrile legislative vizând determinanii comportamentali ai strii de sntate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substane etnobotanice, alimente i buturi restricionate la comercializare în coli). b) Semnaleaz medicului unitii/directorului unitii de învmânt nevoile de amenajare i dotare a cabinetului medical. c) Supravegheaz modul în care se respect orele de odihn pasiv (somn) i activ (jocuri) a copiilor i condiiile în care se realizeaz aceasta. d) Îndrum cadrele didactice în aplicarea metodelor de clire (aer, ap, soare, micare) a organismului copiilor. e) Supravegheaz modul în care se respect igiena individual a copiilor din grdinie în timpul splrii pe mâini a acestora i la servirea mesei. f) Controleaz igiena individual a elevilor, colaborând cu personalul didactic pentru remedierea situaiilor deficitare constatate. g) Izoleaz copiii suspeci de boli transmisibile i anun urgent medicul colectivitii, familia sau reprezentantul legal. h) Supravegheaz focarele de boli transmisibile, aplicând msurile antiepi-demice fa de contaci i efectuând recoltri de probe biologice, dezinfecii etc.
i) Prezint produsele biologice recoltate (exsudate
11
Gestionarea circuitelor funcionale
a) Evalueaz circuitele funcionale i propune toate msurile pentru conformarea la standardele i normele de igien. b) Prezint msurile necesare directorului unitii de învmânt. c) Sprijin conducerea unitii de învmânt în meninerea condiiilor igienico-sanitare în conformitate cu normele în vigoare. d) Verific implementarea msurilor propuse.
Evalueaz circuitele funcionale sub supervizarea medicului i propune acestuia msurile necesare pentru conformarea la standardele i normele de igien.
Verificarea respectrii reglementrilor de sntate public
a) Constat abaterile de la normele de igien i antiepidemice. b) Informeaz, în scris, directorul colii i/sau reprezentanii direciei de sntate public judeene, respectiv a municipiului Bucureti în legtur cu aceste abateri. c) Supervizeaz corectarea abaterilor.
a) Constat abaterile de la normele de igien i antiepidemice. b) Informeaz medicul sau, în lipsa acestuia, directorul colii i/sau reprezentanii direciei de sntate public judeene, respectiv a municipiului Bucureti asupra acestor abateri. c) Supervizeaz corectarea abaterilor, în funcie de responsabilitile stabilite de medic.
12
ROMÂNIA JUDEUL TIMI MUNICIPIUL TIMIOARA
Verificarea condiiilor i a modului de preparare i servire a hranei
a) Vizeaz întocmirea meniurilor din grdinie i cantine colare. b) Supravegheaz efectuarea anchetelor alimentare periodice pentru verificarea respectrii unei alimentaii sntoase. c) Verific starea de sntate a personalului blocului alimentar din grdinie i cantine colare, în vederea prevenirii producerii de toxiinfecii alimentare. d) Dispune msurile necesare pentru rezolvarea imediat a eventualelor nereguli constatate. e) Informeaz operativ directorul unitii de învmânt despre neregulile constate i despre msurile ce trebuie adoptate.
a) Particip la întocmirea meniurilor sptmânale i la efectuarea periodic a anchetelor privind alimentaia precolarilor i elevilor. b) Consemneaz zilnic, în cadrul fiecrei ture, într-un caiet anume destinat pentru controlul blocului alimentar constatrile privind starea de igien a acestuia, starea agregatelor frigorifice, calitatea alimentelor scoase din magazie i a mâncrii, igiena individual a personalului blocului alimentar i starea de sntate a acestuia, cu interdicia de a presta activiti în buctrie pentru persoanele care prezint febr, diaree, infecii ale pielii, tuse cu expectoraie, amigdalite pultacee, aducând la cunotin conducerii grdiniei aceste constatri. c) Asist la scoaterea alimentelor din magazie i controleaz calitatea organoleptic a acestora, semnând foaia de alimentaie privind calitatea alimentelor. d) Controleaz zilnic proprietile organoleptice ale alimentelor scoase din magazie i modul de funcionare a agregatelor frigorifice din blocul alimentar. e) Verific starea de sntate a personalului blocului alimentar din grdinie i din cantinele colare, în vederea prevenirii producerii de toxiinfecii alimentare.
Servicii de meninere a strii de sntate individuale i colective
13
Servicii curente Asigur aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgen, materiale sanitare i cu instrumentar medical (în colaborare cu medicul coordonator, dup caz).
a) Gestioneaz, în condiiile legii i pe baza normelor Ministerului Sntii, instrumentarul, materialele sanitare i medicamentele de la aparatul de urgen i rspunde de utilizarea lor corect.
b) Însoete, dup caz, copiii din grdini în situaia deplasrii acestora într-o tabr de vacan, pe toat durata acesteia.
c) Asigur asistena medical în taberele de odihn pentru precolari, scop în care poate fi detaat în aceste uniti.
d) Urmrete aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgen, materialele sanitare i cu instrumentarul medical, sub supravegherea medicului.
e) Urmrete i consiliaz educatoarele în aprecierea dezvoltrii neuropsihomotorie i a limbajului precolarilor, consemnând în fiele medicale ale copiilor rezultatul aprecierii.
f) Aplic, în conformitate cu instruciunile Ministerului Sntii, tratamentul profilactic al precolarilor, sub supravegherea medicului colectivitii.
g) Supravegheaz starea de sntate i de igien individual a copiilor, iar în situaii de urgen anun,
14
dup caz, medicul colectivitii, serviciul de ambulan, conducerea unitii de învmânt, precum i familiile/reprezentantul legal al precolarilor i elevilor.
Imunizri a) Organizeaz activitatea de vaccinare, în condiii de igien i de siguran. b) Colaboreaz cu direciile de sntate public în vederea aprovizionrii cu vaccinurile prevzute în calendarul naional de imunizare, pe clase. c) Asigur lanul de frig la nivelul unitii de învmânt, conform normelor Ministerului Sntii. d) Efectueaz imunizrile în conformitate cu normele Ministerului Sntii. e) Informeaz directorul unitii de învmânt asupra resurselor necesare pentru efectuarea imunizrilor. f) Dispune msuri pentru cadrele didactice, pentru facilitarea activitii de vaccinare. g) Consiliaz cadrele didactice cu privire la modul de informare a prinilor, pentru a accepta desfurarea
a) Efectueaz catagrafia elevilor supui (re)vaccinrilor. b) Efectueaz, sub supravegherea medicului, imunizrile profilactice planificate, în conformitate cu Programul naional de imunizri. c) Înregistreaz în fia de consultaie i în registrul de vaccinri imunizrile efectuate. d) Îndeplinete msurile stabilite de medic pentru organizarea activitii de imunizare a elevilor. e) Încurajeaz cadrele didactice i prinii s faciliteze i, respectiv, s accepte desfurarea imunizrilor, în interesul superior al copilului. f) Rspunde de pstrarea vaccinurilor în cabinetul medical, conform reglementrilor în vigoare.
15
ROMÂNIA JUDEUL TIMI MUNICIPIUL TIMIOARA
imunizrilor, în interesul superior al copilului. h) Se îngrijete de întocmirea corect a evidenelor necesare i de raportarea în termene a activitii de imunizare.
16
Triaj epidemiologic a) Iniiaz supravegherea epidemiologic a precolarilor din grdinie i a elevilor. b) Depisteaz, izoleaz i declar orice boal infectocontagioas, în funcie de grup. c) Particip la efectuarea de aciuni de investigare epidemiologic a elevilor suspeci sau contaci din focarele de boli transmisibile, sub îndrumarea metodologic a medicilor epidemiologi. d) Aplic tratamentele chimioprofilactice în focare, la indicaia medicilor epidemiologi. e) Iniiaz aciuni de dezinfecie-dezinsecie i deparazitare în cazul focarelor parazitare (pediculoz, scabie), virale sau microbiene (tuberculoz, infecii streptococice, boli diareice acute etc.) din grdinie i coli, conform normelor Ministerului Sntii. f) Iniiaz aciuni de supraveghere epidemiologic a virozelor respiratorii în sezonul epidemic. g) Efectueaz triajul epidemiologic dup vacanele colare sau ori de câte ori este nevoie. h) Depisteaz activ, prin examinri periodice, anginele streptococice i urmrete tratamentul cazurilor depistate.
a) Efectueaz zilnic controlul medical (triajul epidemiologic) al copiilor din grdinie. b) Efectueaz triajul epidemiologic al tuturor elevilor dup fiecare vacan, precum i alte triaje, atunci când este cazul. c) Depisteaz i izoleaz orice boal infectocontagioas, informând medicul despre aceasta. d) Particip la efectuarea de aciuni de investigare epidemiologic a elevilor suspeci sau contaci din focarele de boli transmisibile, sub îndrumarea medicului. e) Aplic tratamentele chimioprofilactice în focare, la indicaia medicului. f) Execut aciuni antiparazitare i antiinfecioase în focarele din grdinie i coli, conform normelor Ministerului Sntii. g) Execut aciunile de supraveghere epidemiologic a virozelor respiratorii în sezonul epidemic, conform sarcinilor repartizate de medic.
17
Servicii de examinare a strii de sntate a elevilor
18
ROMÂNIA JUDEUL TIMI MUNICIPIUL TIMIOARA
Evaluarea strii de sntate a) Particip la anchetele strii de sntate iniiate în unitile de copii i tineri arondate. b) Asigur asisten medical pe perioada desfurrii examenelor naionale. c) Prezint în consiliile profesorale ale unitilor de învmânt arondate o analiz anual a strii de sntate a copiilor. d) Examineaz elevii care vor fi supui imunizrilor profilactice, pentru stabilirea eventualelor contraindicaii, i supravegheaz efectuarea vaccinrilor i apariia reaciilor adverse postimunizare (RAPI). e) Examineaz toi precolarii din grdinie i elevii - examenul medical de bilan al strii de sntate din clasele I, a IV-a, a VIII-a, a XII-a/a XIII-a i ultimul an al colilor profesionale, pentru aprecierea nivelului de dezvoltare fizic i neuropsihic i pentru depistarea precoce a unor eventuale afeciuni. f) Selecioneaz, din punct de vedere medical, elevii cu probleme de sntate, în vederea orientrii lor colare i profesionale la terminarea învmântului gimnazial i liceal.
g) Examineaz precolarii i elevii care vor participa la concursuri, olimpiade colare (cu excepia celor sportive) i în vacane, în diverse tipuri de tabere, eliberând avizul epidemiologic, în care se
a) Particip, sub îndrumarea medicului, la anchetele strii de sntate iniiate în unitile de copii i tineri arondate, conform dispoziiilor medicului. b) Particip alturi de medicul colectivitii la examinarea medical de bilan a strii de sntate a elevilor. c) Efectueaz somatometria în cadrul examenului medical, înscriind datele rezultate în fiele medicale. d) Particip la examenul dezvoltrii fizice a elevilor: somatometrie (înlime, greutate, perimetru toracic), somatoscopie, fiziometrie (tensiune arterial, frecven cardiac, for muscular manual, capacitate vital pulmonar) i altele, cu consemnarea rezultatelor în fiele medicale. e) Consemneaz în fiele medicale ale elevilor rezultatele examinrilor medicale de bilan ale strii de sntate i rezultatele controalelor elevilor dispensarizai, sub supravegherea medicului colii, precum i motivrile absenelor elevilor din cauze medicale, scutirile medicale de la orele de educaie fizic colar ori scutirile medicale de efort fizic la instruirea practic colar. f) Particip alturi de medic la vizita medical a elevilor care se înscriu în licee de specialitate i coli profesionale. g) Particip sau prezint, dup caz, în consiliile profesorale ale colilor o analiz anual a strii de sntate a elevilor.
19
ROMÂNIA JUDEUL TIMI MUNICIPIUL TIMIOARA
va meniona i patologia cronic a copilului. Pentru participrile la evenimente sportive este necesar avizul medicilor specialiti de medicin sportiv. h) Vizeaz documentele medicale pentru obinerea de burse medicale colare.
h) Particip la examinarea elevilor care vor fi supui imunizrilor profilactice pentru stabilirea eventualelor contraindicaii medicale. i) Colaboreaz la efectuarea vaccinrilor i supravegheaz apariia reaciilor adverse postimunizare (RAPI).
Monitorizarea copiilor cu afeciuni cronice
Dispensarizeaz elevii din toate clasele, cu probleme de sntate, aflai în evidena special, în scop recuperator.
Înregistreaz i supravegheaz copiii cu afeciuni cronice, consemnând în fie rezultatele examenelor medicale, iar în registrul de eviden special, datele controalelor medicale.
20
Elaborarea raportrilor curente pentru sistemul informaional din sntate
Completeaz împreun cu cadrele medicale medii din subordine raportrile curente privind morbiditatea înregistrat i activitatea cabinetelor medicale din grdinie i coli.
a) Completeaz documentele medicale ale copiilor care urmeaz s fie înscrii în clasa I. b) Execut activiti de statistic sanitar prin completarea raportrilor curente, calcularea indicilor de dezvoltare fizic i de morbiditate (inciden, prevalen etc.). c) Completeaz, sub supravegherea medicului, formularele statistice lunare i anuale privind activitatea cabinetului medical colar, calculând indicatorii de prevalen, inciden i structur a morbiditii. d) Completeaz adeverinele medicale ale elevilor care termin clasa a IX-a, a XII-a i ultimul an al colilor profesionale.
Eliberarea documentelor medicale necesare
-----
Acordarea de bilete de trimitere
Elibereaz bilete de trimitere simple. -----
Acordarea de scutiri medicale
-----
ROMÂNIA JUDEUL TIMI MUNICIPIUL TIMIOARA
c) Elibereaz scutiri medicale, pariale sau totale, de la orele de educaie fizic colar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. d) Vizeaz documentele medicale eliberate de alte uniti sanitare pentru motivarea absenelor de la cursurile colare.
Acordarea de îngrijiri pentru afeciuni curente
a) Acord, la nevoie, primul ajutor precolarilor i elevilor din unitile de învmânt arondate medicilor, în limitele competenelor. b) Examineaz, trateaz i supravegheaz medical precolarii i elevii, inclusiv pe cei izolai, pân la preluarea lor de ctre familie/reprezentantul legal sau pân la trimiterea la medicul specialist/de familie.
a) Acord, în limita competenelor, la nevoie, primul ajutor precolarilor i elevilor din unitile de învmânt arondate, apeleaz Serviciul unic de urgen - 112 i supravegheaz transportul precolarilor la unitile sanitare. b) Efectueaz tratamente curente precolarilor, la indicaia medicului. c) Supravegheaz precolarii i elevii izolai în infirmerie i efectueaz tratamentul indicat acestora de ctre medic. d) Completeaz, sub supravegherea medicului colectivitii, condica de medicamente i de materiale sanitare pentru aparatul de urgen.
Servicii de promovare a unui stil de via sntos
22
ROMÂNIA JUDEUL TIMI MUNICIPIUL TIMIOARA
Educaia pentru sntate a) Medicul, împreun cu directorul unitii de învmânt, iniiaz, desfoar i colaboreaz la organizarea diverselor activiti de educaie pentru sntate în cel puin urmtoarele domenii: (i) nutriie sntoas i prevenirea obezitii; (ii) activitate fizic; (iii) prevenirea fumatului, a consumului de alcool, de droguri (inclusiv substane etnobotanice); (iv) viaa de familie, inclusiv boli cu transmitere sexual (BTS); (v) prevenirea accidentelor rutiere; (vi) pregtirea pentru aciune în caz de dezastre; (vii) instruirea grupelor „Sanitarii pricepui“; (viii) orice alte teme privind stilul de via sntos. b) Iniiaz i particip, dup caz, la leciile de educaie pentru sntate. c) Particip la lectoratele cu prinii ale cror teme vizeaz sntatea copiilor. d) ine prelegeri, în consiliile profesorale, pe teme privind sntatea copiilor. e) Organizeaz instruiri ale personalului didactic i administrativ în probleme de sntate a copiilor. f) Consiliaz cadrele didactice în legtur cu principiile promovrii sntii i ale educaiei pentru sntate, în rândul precolarilor i elevilor. g) Particip la programe de educaie medical continu,
a) Colaboreaz cu educatoarele la formarea deprinderilor de igien individual la precolari. b) Efectueaz, sub îndrumarea medicului colectivitii, activiti de educaie pentru sntate cu prinii, cu copiii i cu personalul didactic auxiliar din grdini i, respectiv, în rândul elevilor, al familiilor elevilor i al cadrelor didactice. c) Instruiete grupele sanitare i însoete la concursuri, în toate fazele superioare, echipa selecionat. d) Colaboreaz cu cadrele didactice în susinerea leciilor sau a prelegerilor privind educaia pentru sntate a elevilor, pe clase i, eventual, separat pe sexe, inclusiv pe probleme de prim ajutor, cu demonstraii practice. e) Particip la lectoratele cu prinii elevilor pe teme de educaie pentru sntate. f) Desfoar aciuni de educaie pentru sntate în rândul cadrelor didactice, inclusiv prin lecii i demonstraii de prim ajutor. g) Particip la consiliile profesorale în care se discut i se iau msuri vizând aspectele sanitare din unitatea de învmânt. h) Instruiete personalul administrativ i de îngrijire din spaiile de învmânt, cazare i de alimentaie cu privire la sarcinile ce îi revin în asigurarea strii de igien în spaiile respective.
23
conform reglementrilor în vigoare. i) Particip la instruiri profesionale. j) Particip la programe de educaie medical continu conform reglementrilor în vigoare.
ATRIBUIILE MEDICULUI DENTIST COLAR ATRIBUIILE CADRULUI MEDIU DENTIST
Tipul de servicii Atribuii specifice Atribuii specifice
24
ROMÂNIA JUDEUL TIMI MUNICIPIUL TIMIOARA
Servicii de asigurare a unui mediu sntos pentru comunitatea de precolari i/sau elevi
Identificarea i managementul riscurilor pentru sntatea colectivitii
a) Semnaleaz managerului colii i instituiilor publice cu atribuii de control înclcrile legislative vizând determinanii comportamentali ai strii de sntate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substane etnobotanice, alimente i buturi restricionate la comercializare în coli). b) Semnaleaz nevoile de amenajare, dotare, aprovizionare cu instrumentar, materiale sanitare i tot ceea ce este necesar pentru o bun funcionare a cabinetului managerului colii i comunitii locale.
Aplic msurile de igien i antiepidemice în cadrul cabinetului stomatologic, stabilite de medicul stomatolog.
Gestionarea circuitelor funcionale
a) Evalueaz circuitele funcionale în cabinetul propriu i propune toate msurile pentru conformarea la standardele i normele de igien.
b) Aduce la cunotin directorului unitii de învmânt msurile necesare.
c) Urmrete implementarea msurilor propuse.
----
Verificarea respectrii reglementrilor de sntate public
----
Servicii de meninere a strii de sntate individuale i colective
Servicii curente Asigur aprovizionarea cabinetului cu medicamente pentru aparatul de urgen, materiale sanitare i cu instrumentar medical.
a) Asigur aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgen, cu materiale sanitare i cu instrumentar medical.
b) Gestioneaz, în condiiile legii i în conformitate cu reglementrile Ministerului Sntii, instrumentarul, materialele sanitare i medicamentele din cabinetul de medicin dentar.
c) Efectueaz i rspunde de sterilizarea instrumentarului.
Triaj epidemiologic --- a) Particip la efectuarea de aciuni de investigare epidemiologic a elevilor suspeci sau contaci din focarele de boli transmisibile, sub îndrumarea metodologic a medicilor i la solicitarea acestora. b) Particip la aciunile de triaj epidemiologic, la solicitarea medicului unitii de învmânt.
26
Servicii de examinare a strii de sntate a elevilor
Evaluarea strii de sntate a) Particip la anchetele strii de sntate iniiate în unitile de învmânt arondate. b) Aplic msuri de igien orodentar, de profilaxie a cariei dentare i a afeciunilor orodentare. c) Efectueaz examinri periodice ale aparatului orodentar al precolarilor i elevilor i trimite la specialist cazurile care depesc competena cabinetului stomatologic colar. d) Asigur profilaxia funcional de condiionare a obiceiurilor vicioase. e) Examineaz parodoniul în vederea decelrii semnelor clinice de debut al unei îmbolnviri cronice. f) Urmrete dezvoltarea armonioas a aparatului dentomaxilar prin conservarea i refacerea morfologiei dentare. g) Depisteaz activ afeciunile orodentare. h) Întocmete la sfâritul fiecrui ciclu de învmânt bilanul de sntate orodentar care va
Desfoar activitate de medicin preventiv împreun cu medicul dentist i sub îndrumarea acestuia (examene medicale, activitate de educaie pentru sntate, controlul aplicrii i respectrii normelor de igien orodentar, cu accent pe prevenirea cariei dentare).
27
însoi fia medical a copiilor i elevilor în ciclul urmtor.
Monitorizarea copiilor cu afeciuni cronice
a) Dispensarizeaz afeciunile orodentare depistate. b) Împreun cu specialitii parodontologi dispensarizeaz elevii care prezint anomalii dentomaxilare i parodontopatii i efectueaz tratamentele indicate de acetia.
----
Raporteaz anual direciei de sntate public judeene/a municipiul Bucureti starea de sntate orodentar a copiilor i tinerilor din colectivitile arondate.
Completeaz, sub supravegherea medicului dentist, rapoartele statistice curente.
Servicii de asigurare a strii de sntate individuale
Acordarea de scutiri medicale
----
stabilite prin norme ale Ministerului Sntii.
Acordarea de îngrijiri pentru afeciuni curente
a) Examineaz, stabilete diagnosticul i efectueaz tratamentul cariilor dentare. b) Urmrete refacerea morfologiei funcionale a dinilor temporari i permaneni. c) Efectueaz intervenii de mic chirurgie stomatologic (extracii de dini, incizii de abcese dentare). d) Depisteaz precoce leziunile precanceroase i formele de debut al bolii canceroase la nivelul cavitii bucale i îndrum pacientul ctre serviciul de specialitate. e) Acord primul ajutor în caz de urgen, în limita competenelor.
a) Desfoar activitate de medicin curativ împreun cu medicul dentist i sub îndrumarea acestuia. b) Asigur, în limita competenelor, primul ajutor în caz de urgen precolarilor i elevilor. c) Asigur acordarea primului ajutor în caz de urgene medico- chirurgicale în perioada examenului de bacalaureat.
Servicii de promovare a unui stil de via sntos
Educaia pentru sntate Efectueaz educaia precolarilor i elevilor în vederea realizrii profilaxiei cariei dentare i a anomaliilor dentomaxilare.
a) Desfoar în colaborare cu cadrele didactice diverse activiti de educaie pentru sntate în domeniul sntii orodentare. b) Iniiaz i particip, dup caz, la leciile de educaie pentru sntatea elevilor. c) Particip la lectoratele cu prinii pe teme privind sntatea orodentar a copiilor.
29