Senzori si traductoare - mec.upt.ro · • traductoare inductive diferenţiale 2 şi 3. •...

of 24/24
Senzori si traductoare Prof. dr. ing. Valer DOLGA,
 • date post

  23-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  32
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Senzori si traductoare - mec.upt.ro · • traductoare inductive diferenţiale 2 şi 3. •...

 • Senzori si traductoare

  Prof. dr. ing. Valer DOLGA,

 • Prof. dr. ing. Valer DOLGA 2

  Cuprins 9• Masurarea fortei pe baza deplasarii• Masurarea momentului de torsiune• Senzori de forta cu coarda vibranta• Senzori de forta piezoelectrici

 • Prof. dr. ing. Valer DOLGA 3

  Masurarea fortei pe baza deplasarii •Universitatea Leuven (Belgia)

  • 3 componente

  •DG - dispozitiv de ghidare (1)

  • element elastic (2) (silfon)

  • traductoare inductive -diferentiale (3) (4 traductoare)

  • flansa inferioara (4)

  44321 zzzzcF zz

  +++⋅−=

  ( )13 zzcM x −⋅= α ( )42 zzcM y −⋅= α•cz este rigiditatea elementului elastic în direcţia z;

  • cα este rigiditatea unghiulară a elementului elastic;

  • zi (i = 1...4) sunt deplasările indicate de cele 4 traductoare inductive

 • Prof. dr. ing. Valer DOLGA 4

  • Charles Draper Laboratory;

  • RCC (1- tijă centrală; 2 –flanşă inferioară; 3 – flanşasuperioară);

  • piesa de referinta (4) feromagnetica;

  • traductoare de pozitie “5”

  Modelul IRCC

  Poziţia traductoarelor

  Echivalareamodelului

  RCC

 • Prof. dr. ing. Valer DOLGA 5

  ⎟⎠⎞

  ⎜⎝⎛ ⋅

  −+⋅= L

  lxxxcFx 2121

  ⎟⎠⎞

  ⎜⎝⎛ ⋅

  −+⋅= L

  lyyycFy 2122

  lyycM x 123

  −⋅=

  lyycM x 123

  −⋅=

  lxxcM y 124

  −⋅=

  Schema de prelucrare a informaţiei

 • Prof. dr. ing. Valer DOLGA 6

  Variantă pentru un senzor de forţă / moment:

  1 – traductor inductiv; 2 – placă de referinţă; 3 – element elastic; 4 –

  efector; 5 - carcasa

  Variantă de senzor de proximitate cu mobilitate pe

  verticală

 • Prof. dr. ing. Valer DOLGA 7

  Masurarea momentului de torsiune

  • element elastic 1;

  • traductoare inductive diferenţiale 2 şi 3 .

  • transformatorul rotativ (4,5) pentru alimentarea traductoarelor

  • transformatorul (6,7) – preluare semnal

  • doza 8 asigură conectările electrice necesare.

 • Prof. dr. ing. Valer DOLGA 8

 • Prof. dr. ing. Valer DOLGA 9

 • Prof. dr. ing. Valer DOLGA 10

  Senzori de forta cu coarda vibranta

  Coarda metalica tensionata:

  ρσ

  ⋅⋅

  =l

  f21

  0

  l este lungimea corzii,

  σ este tensiunea în coardă

  ρ masa pe unitatea de lungime a materialului coardei

  Senzorii cu coardă vibrantă:

  •precizie de pină la 0.1 % (dacă se asigură o stabilitate a frecvenţei de rezonanţă);

  •histereză practic inexistentă;

  •repetabilitate foarte bună;

  •stabilitate pe termen lung şi invarianţă la modificarea temperaturii.

  Pentru asigurarea stabilităţii în funcţionare şi a sensibilităţii maxime, trebuie să se asigure menţinerea în permanenţă la rezonanţă a coardei.

 • Prof. dr. ing. Valer DOLGA 11

  mel liBF ⋅⋅=

  • B este inducţia magnetică a magnetului permanent;

  • i este curentul

  • lm este lungimea poluluimagnetic

  vlBe m ⋅⋅=

 • Prof. dr. ing. Valer DOLGA 12

  Excitaţie prin electromagnet în mod intermitent (a) şi continuu (b)

 • Prof. dr. ing. Valer DOLGA 13

  Modalităţi de fixare a coardei

 • Prof. dr. ing. Valer DOLGA 14

  • Coarda “1”, inelul elastic “5” şi bara“2” formează un tot unitar fiind realizatedin aceeaşi bucată.

  • Sistemele de excitaţie “3” şi “4” şitraductoarele “6” şi “7” conectate la circuitele de adaptare CA.

  Senzorii cu coardăvibrantă permit măsurareastatică, sau variaţii lenteale forţelor pînă la 107 N.

 • Prof. dr. ing. Valer DOLGA 15

  Senzori de forta piezoelectrici

  Materiale cristaline

  • Cristale naturale(cuarţul – SiO2)• Cristale sintetice(sulfatul de litiu,fosfatul diacid deamoniu)

  MATERIALEPIEZOELECTRICE

  Materialepiezocereamice

  • Titanatul debariu (BaTiO3)• Titanatul deplumb (PbTiO3)• Zirconatul deplumb (PbZiO3)• titanatul deplumb şi zirconiu -PZT

  Polimeri

  • Poliflorura deviniliden - PVDF

 • Prof. dr. ing. Valer DOLGA 16

  FUC

  FQd ⋅==

  • constanta piezoelectrică saupiezomodulul

  [C/N]

  • Q este sarcina electrică rezultată pe feţele cristalului;

  • F este forţa aplicată

  • C este capacitatea electrică a cristalului considerat la tensiunea U.

  Axele pentru un cristalpiezoelectric:

  •trei axe electrice (OXi , i =1, 2, 3)

  •trei axe neutre (OYj , j =1, 2, 3)

  •axa optică (OZ)

 • Prof. dr. ing. Valer DOLGA 17

  Cristalul de cuarţ în stare nesolicitată (a) şi în stare solicitată (b, c)

  xxxx FdQ ⋅=

  yxyy FdQ ⋅=

 • Prof. dr. ing. Valer DOLGA 18

  Efectul transversal pe un element piezoelectric de formăparalelipipedică

  lAC r ⋅⋅= εε00

  •ε0 este permitivitatea electrică a vidului;

  •εr este permitivitatea relativa

  •A este suprafaţa transverală a elementului;

  •l este grosimea acestuia

  yxxy FabdQ ⋅⋅−=

 • Prof. dr. ing. Valer DOLGA 19

  Efectul piezoelectric de forfecare

 • Prof. dr. ing. Valer DOLGA 20

  Conectarea în pachet a elementelor piezoelectrice

  Forme pentru elementele piezoelectrice

 • Prof. dr. ing. Valer DOLGA 21

  Fig.4.15 Schema electrică de principiu a unui senzor piezoelectric

  '00 CnC ⋅=

  '0

  0 nCCFdn

  CQU

  S

  ij

  +⋅⋅

  ==

  ( )SI CCRt

  eUu +⋅−

  ⋅= 00

  ( ) 100[%] ⋅−≈Δτtu

 • Prof. dr. ing. Valer DOLGA 22

  a

  ae

  aa

  a CQ

  kC

  kC

  Qu −≈⋅+⎟⎟

  ⎞⎜⎜⎝

  ⎛+⋅

  −=

  111

  mkf ⋅

  ⋅=

  π21

  0 ( ) 05.0....3.0 f⋅

 • Prof. dr. ing. Valer DOLGA 23

  Senzori magnetostrictivi

  magnetostricţiune - variaţia dimensiunilor fizice ale unui material feromagnetic sub influenţa unui câmp magnetic exterior.

  Fenomenul este reversibil.

  llΔ

  1 – stare nesolicitata

  2 - solicitare de intindere

  3 – solicitare la compresiune

  Materialele specifice magnetostrictive:

  •cobaltul (magnetostricţiune pozitivă);

  •nichelul (magnetostricţiune negativă) şi o serie de aliaje ale acestora ( de ex. permalloy – magnetostricţiune pozitivă);

  •Siferrit (Siemens) şi 7 (A, A2, B ) (Philips).

 • Prof. dr. ing. Valer DOLGA 24

  Principiul de funcţionare a senzorilor magnetoanizotropici