semne conventionale 01 Cartografie - geologie

19
II D D -.. ~p III ~'J~~i 11;/.' iU( 1 ... 1 II Ii ~~ )t ~ .. ~~ ~'~~~'<>;~h ~. ..:~:~~~-~~!~~ _~' c: ~'~{"'~:1~ II , $.'!i_ '" >.'i':~ "~'~~i.J'!''''''~''~'' ',': .<,:~t.. '.. . ' ~.~.i::.V~";': ',C 'f" COR~8I?ANB'f;NiI:~' ~:'''(~(e.:i~1'11~f ~tand'cird\,J~$'~ D""''''\'' -,':+.'- ,4-:~;~'~';;'_ ,~~,' ii~~ '!".;,: ,,'~'~': "!~... ":'.:~ ~ . .~j):,,,:' .,#1};1:: ..' .. ;I,,~;I~€r7j 0: ;Partile' '1...7, Sim~ol . ., ,;..3*;~,,''~~':~~e~tiLJli\i~g~ologic~detali~t~~;' -, ~. ,_ $'~-~1"'''''''' {~:' ..Ii 'w.' '" ""t .l-':t <::-- . "...:' ~..' ." ~ .,:," l ~ l:his.5t~~Qard ~ nOL~qui:y~l~t Wj~h;h'e"'nter~.~iqf1~Standard ft ,"c.;,<*<~@}~~tq', Part 1...7,' Graphicar:~rnbols~for use qn';;~~!J:1i1ed .'maps, t .-. ~." "'WJ:3[1S and geologiea;]cross-~ectidns..,. ,~~~$; r , --.",,, "t~ ~'fesente Ji10rme ,est equivalente a la ~~rrTie ihternationaJe I I .:,,, ~ ;lS9.~710:1974. Pa~ie' 1...7, SY!J?bole~ graph.iq~e~ ,ij utiliser sur les »'.c. .. cartes, les plans et fes coupes geologlques detailies ' a ~ I ... .. fow" .!. IJ, ~rbESCRIPTORI TIT IJII' (I I: .. ,. . ,~;. ,..,"" .. GeO'I0§Jii~~ geologie tehnic:~, geologie g~otehnic~", hap8, 'coloana, indice, culoare, smnn,eonverar.~i0nal. ~ " ..J. -, \ J sectiune, , " INsTITUTULROMAN DE STANDARDIZARE(IRS), str. Jean Louis Calderon 1~, 70201, Bucure~ti 2, TP (401)2107401; (401)2113296, TF (401)2100833 . @ IRS Reproducereasau utilizareaintegralasau par\ialaa prezentuluistandard in orice publica\ii~iprin orice pro~eu (electronic,mecanic, fotocopiere,microfilmareetc.) este interzisadaca nuexistaacordulscrisaIIRS. Editia 3 - !II . ft II IjI I I ; I,.i r I ."

description

semne conventionale utilizate in citirea si interpretarea hartilor cartografice.

Transcript of semne conventionale 01 Cartografie - geologie

II

D

D

-..~p

III

~'J~~i11;/.'

iU(1...1

II

Ii~~ )t ~ .. ~~ ~'~~~'<>;~h ~. ..:~:~~~-~~!~~ _~' c: ~'~{"'~:1~

II , $.'!i_ '" >.'i':~ "~'~~i.J'!''''''~''~''

',': .<,:~t.. '.. . ' ~.~.i::.V~";':',C

'f" COR~8I?ANB'f;NiI:~' ~:'''(~(e.:i~1'11~f ~tand'cird\,J~$'~D""''''\'' -,':+.'- ,4-:~;~'~';;'_ ,~~,' ii~~ '!".;,: ,,'~'~': "!~... ":'.:~

~. .~j):,,,:' .,#1};1::..' .. ;I,,~;I~€r7j 0: ;Partile' '1...7, Sim~ol

. ., ,;..3*;~,,''~~':~~e~tiLJli\i~g~ologic~detali~t~~;' -,~. ,_ $'~-~1"'''''''' {~:' ..Ii 'w.' '" ""t .l-':t <::-- . "...:' ~..' ."

~ .,:," l ~ l:his.5t~~Qard~ nOL~qui:y~l~tWj~h;h'e"'nter~.~iqf1~Standardft ,"c.;,<*<~@}~~tq', Part 1...7,' Graphicar:~rnbols~for use qn';;~~!J:1i1ed.'maps,t .-. ~." "'WJ:3[1S and geologiea;]cross-~ectidns..,. ,~~~$; r

, --.",,, "t~ ~'fesente Ji10rme,est equivalente a la ~~rrTie ihternationaJe

II .:,,, ~ ;lS9.~710:1974. Pa~ie' 1...7, SY!J?bole~ graph.iq~e~ ,ij utiliser sur les»'.c. .. cartes, les plans et fes coupes geologlques detailies 'a ~

I ... .. fow" .!.

IJ,

~rbESCRIPTORI TITIJII'(I

I:

.. ,.. ,~;.

,..,""

..

GeO'I0§Jii~~geologie tehnic:~, geologie g~otehnic~", hap8,'coloana, indice, culoare, smnn,eonverar.~i0nal. ~" ..J. -, \ J

sectiune,,

"

INsTITUTULROMAN DE STANDARDIZARE(IRS), str. Jean Louis Calderon 1~, 70201, Bucure~ti 2,TP (401)2107401;(401)2113296, TF (401)2100833 .

@ IRS Reproducereasau utilizareaintegralasau par\ialaa prezentuluistandard in orice publica\ii~iprin orice pro~eu (electronic,mecanic,fotocopiere,microfilmareetc.) este interzisadaca nuexistaacordulscris aIIRS.

Editia 3

- !IIIII

. ft

II IjII I

;

I,.irI

."

PREAMBUL

Standardul reprezinta comasarea prin revizuire a STAS 3414-69 wGeologie tehnica §i geotehnica. HArti,sectiuni §icoloane. Indici, culori, semne conventionale" cu STAS 3948-69 wGeologie. HArti, sectiuni §i coloane. Indici, culori,semne conven~onale". Prima edijie a standardelor a fost elaborata Tnanul1952 pentru STAS 3414 §i respectiv Tnanul1953 pentru STAS 3948.

Standardul prevede indici de varsta, culori, semnele conventionale pentru rocile sedimentare, magmatice,metamorfice, elementele structurale, geomorfice, cat §i modul de reprezentare a substantelor minerale utile, azacamintelor, izvoare, apa~a de gaze, a lucrarilorde pros~uni, explorari §i exploatari utilizateIs TntocmireahArtilor,~unilor §icoloanelorgeologice,geologice-tehnice§igeotehnice cu grad mediude detaliere.

Prin revizuires-a indicat reprezentarea unitara a tuturor elementelor geologice de bazAutilizateatat la redactareaharti10rgeologicecat §ia celorgeologice-tehnice§igeotehnice.

Fata de edijiilerevizuite standardul a fast completat cu: indicide varsta, indici ai timpuluipetrografic §i semneconventionalereferitoare la lucrarilede prospectiuni,explorare§iexploatare. Standardul roman contine prevederidinStandardullntema~onallSO 710/1...7,Tnsacuprinde mai multe semne conventionalepentru simbolizarea rocilorpehArti,~uni, coloane geologiceprecum §i indiciprivindelementele lucrarilorde prospectare, explorare§iexploatare.

SR 3414-1 -

UNIV..ALI. OUZA.'AfildeGeoQrlfle.1GeolOgie

CItId1IdeGloIaDle-PaleontologlePag.

CUPRINS

Generalitati

Indici de varsta

... . ... ... . ... . .. . . . . . ... . .. . . . 2

Roci sedimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Roci magmatice

Roci metamorfice

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Elemente structurale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Elemente geomorfologice

Elemente de geologie economica

Elemente utilizate la redactare

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Reprezentari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

SR 3414 - 2 -

1 GENERA LIT ATI

Obiect ~i domeniu de aplicare1.1

Prezentul standard stabile~te indicii, culorile ~i semnele conven1ionalenecesare la intocmirea hartilor, sec1iunilor~icoloanelorgeologice, geologice-tehnicecu un grad mediude detaliere.

1.2 Indicatii generale

1.2.1 Tncazul in care harta, sec1iunea sau coloana litologic& este detaliata cu un numar mare de forma1iuni ce nupot fi diferen1iate suficient prin culorile, indicii sau semnele conven1ionale prevazute in prezentul standard, se admiteintroducerea ~i a altor elemente, cu obligativitatea de a figura intr-o legenda.

1.2.2 Cind se impune reprezentarea unei roci a carei suprafa1a este prea redusa pentru a putea fi transpusa la scara,se pot mari suprafe1ele de reprezentat, astfel incat la1imealor sa fie de cel pu1in 1 mm.

1.2.3 Gama culorilor folosite in prezentul standard se simbolizeaza prin cifre 1...24, conform tabelului 1.

Oenumirea culorii Reprezentarea culorii

Alb

Galben lamaie

Galben crom

Portocaliu'---.--

Ro~u

Ro~u galbui

Carmin

Violet ro~cat

Violet albastrui

Albastru deschis

Albastru marin

Albastru de Prusia

Albastru indigo

Tabelul1

Simbolulculorii

1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12

\13

- 3 - SR 3414

Denumirea culorii

Verde albastrui

Reprezentareaculorii

Tabelul1 (continuare)

Simbolul culorii

14

Negru

15Verde galbui

Verde 16

Verde cenu~iu 17

Ocru 18

Siena 19

Ro~u indian 20

Cafeniu ro~cat 21

Cafeniu galbui 22

Cenu~iu 23

24

in cazul aplicArii,pentru aceea!?iculoare, a unor gradatii de culoare: slab, mijlociu,tare, la simbolul culorii respec-tivese adaugA literacorespunzAtoare s, m sau t.

Se pot face combinatii!?ide culorislabe cu culorimijlociisau de culori mijlociicu culoritari (sm sau mt).

1.3 ReferinteSTAS8016-84 HidrogeologieSemne!?iculoriconventionale.

2 INDICI DE VARSTA

2.1 Varstarocilorde oricefelse noteazAcu indici,conformtabelului2.

Tabelul2

Grupe !?isubdiviziunide varstA Indicide Grupe !?isubdiviziunide varstA IhdicidevarstA varstA

t:Jeooic Nz Neogen N

grI! a Pliocen N2- - - --Q!Q.c1J.. qh Romanian , ro-.-.-.-.-

Eleistocen_ qp ..Q.i'1_ dc

SA 3414- 4 -

Tabelul 2 (continuare)

Grupe !?isubdiviziuni de varsta Indici de Grupe !?isubdiviziuni de varsta Indici devarsta varsta

- Parscovian pv Maastrichtian ma. . . . .-

- Getian gt Cam'pain cp

_M!9£.e!} N1 Santonian sa-.-.-.-.-Pontian P Coniacian co.' .- -.-.-.-.-

- Bosphorian bf Turonian tu

- Portaferian pf g1J()l!I..i.rL cm

- Odessian . od grtEcic infeliQr.. K1

.p..r:!2Qfan(Malvensian) pn(mv) :tr.onian _ vr

Meotian me Albian ab

Sarmatian sm Apjin ap

-I.<ersonian ,"' ,("'I' '" I ks ?.!.frt:I.'!. br

- Bessarabian ) bs Neocomian ne-.-.-.-.-

-Volhynian vn !=,t.iy!an h

deni.!! ba Valang!nian v

- Kossovian ko Berriassian be-'-'-'-'-

- Langhian Ig Jurasic J

Krp!!!!. kp Jurasic superior J3-

u.!:.!9.Bd Tithonian th

--. -.-.-.-.-

0t.t!!ngin ot Ki.meidian km

Eggenburgian eb Oxfordian ox..=..-0- . . -.-.-.-

89.Y!tn@I:L aq Jurasicmediu J2--------

Egerian eg Callovian cl_._.- _.-

Paleogen Pg Bathonian bt. . . .-

Oligocen Pg3 Bajocian bj

Chattian ch Aalenian aa-'-'-'- -.-.-.-

Rplian rp Jurasic inferior J1---------

gQ.c!l Pg2 Toarcian to-.-.-.-

Priabonian pr .E1!gn.§bc!lian pi-.-.-.-.-

Lutetian It - Domerian do

Ypresian y - Carixian cx

Paleocen- Pg1 Sinemurian si---- -.-.-.-.

Thanetian ta !jettangian ht

Montian mo Triasic' T. .

Danian d Triasic superior T3_._._.-Mezozoic Mz Rhetian rh------ -.-.-.- a

Cretacic K Norian no

Cretacic superior K2 Carnian cr-.-.-.-

J

- 5 - SR 3414

Tabelul2 (eontinuare)

Semnele.conventionaleutilizate pentru grupe ~i subdiviziuni de varst~ au urm~toarele semnificatii:

-- - era (grupa)sistem

serie-------etaj

f~r~ semn conventional-subetaj

2.2 Folosirea indicilor de varst~ este obligatorie ~i in cazul utiliz~rii altor notatii de varst~ (culori, ha~uri etc.).

2.3 fmp~rtirea subdiviziunilor stratigrafice in dou~ (inferior, superior) sau trei (inferior, mediu, superior) senoteaz~ad~ugand la indiceIede varst~ cifrele care implic~ pozitia in succesiunea normal:1stratigrafic~.

Exemple:

Turonian inferior = tU1

Turonian mediu = tU2

Turonian superior = tU3

Senonian inferior = sn1

Senonian superior = sn2

2.4 Formatiunile comprehensive corespunz~toare la dou~ sau mai multe subdiviziuni se reprezint~ prin indic,devarst~ combinati. legati prin semnul (+) cand dou~ subdiviziuni de varst~ sunt in succesiune nemijlocit~ ~i printr-o linie (-)cand formatiunile comprehensive acoper~ mai mult de dou~ subdiviziuni.

Exemple:

Tithonian-Neocomian = th + ne

Turonian-Coniacian = tu + co "Aptian-Cenomanian = ap - cm

Permian-Jurasic = P - J

Grupe i subdiviziuni de varst Indiei de Grupe i subdiviziuni de varst Indiei devarst varst

1agi!!!a.!! Id I <?!:!r.l}?ia.!! tn

Anisian an Devonian D

IrJ.ai£ i!}fiQr... T1 Famenian fa

(Werfenian) (W) Frasnian fr-.-.- -

£'EioQj pz Givetian gi-.-.-.-

Permian P Emsian em-

Zechstein z Gedinian ge-.-.-. -.- _. . .

Rotli.egendes rt Silurian S

Carbonifer C Ordovician 0

Stephanian st Cambrian Cb

Wes.tpha'.ian_ we Precambrian PC--------

Namurian na .p!:91.eLoolc_ Pt-.-.-.-.-

Visean vi r.!:l<&c_ A

SR 3414- 6 -

3

3.1

3.1.1

ROCI SEDIMENTARE

Varsta

Varsta rocilor sedimentare se reprezintA prin culori. conform tabelului 3.

Tabelul3

3.1.2 Pentru subdiviziunile sistemelor, se folosesc nuante ale culorilor de bazA,gradarea nuantelor fAcandu-sedupA varstA; nuante deschise pentru formatiuni tinere ~i nuante inchise pentru formatiuni vechi.

3.1.3 DacA nu existA 0 gamA suficientA de nuante pentru toate subdiviziunile care se separA, pot fi utilizateha~uri suplimentare.

3.2 Natura litologica

3.2.1 NaturalitologicAa formatiunilorsedimentarese reprezintApe sectiuni~i coloaneprin semnecon-ventionale conform tabelului 4.

Grupa,sistemul Culorisi nuantede culori. .denumire simbol

Cuaternar gri 23s

Neogen galben 2i3

Paleogen portocaliu 4

Cretacic verde 14.15.16.17

Jurasic albastru 10, 11. 12, 13

Triasic violet 8i9

Permian cafeniu - rocat 21

Carbonifer cenuiu 23

Devonian cafeniu -gAlbui 22

Silurian verde 17 cu 3

Ordovician verde 17 cu 4

Cambrian gri 23 cu 17

Proterozoic rou gAlbui 5

Arhaic carmin 7

Tipuride

roci

C1I+-c:J

."2"0IIIc:ouC1Ic:

CateQorii de roci

Caracteristici

Semne elementare

C1I+-'Noa.C1IC

Blocuri

Pietri~uri ~i fragmentegrosiere

Pietri~ri ~i fragmentefine

Nisipuri

Aleurit ( siltit)

C1I+-c:J"'C

oIIIc:ou

Argile

Brecii~i conglomerategrosiereBreciisi conglomeratemedii'

Brecii ~i conglomeratefine

C1I+-'Noa.C1I

C

Gresii

Aleurolite ( silti te )

BlocuriMecanicePieirisuri

ia~~:ico 0 coo~

crosier

~~":O- -0-cu oron

(Q~SI~t:t:tEii~~

101 0 1 01of Df

Ddomit Drecios

Aleurit

nisIDOSI~~

Argile.

-----

IAr~'U cu .0-0-0-

I -..-..::\I lilli I~ I ' Ara"Ii

I~:.:::-.-=.::- - - =-.,. ;";"",,cn",raa e' ca - I~

,,,.. ' , "I................

Gresie

[""", ; """" J~

'''Q~~''

~~ itiii~" ~==

m-~~ _ .u..:::- ~I~ - -~

I

~~~

(ap~~~~r ~--a-~:Qsasi

~.0. .....

IDDID~it orezcs

,

Mamii-

Mnr

~doiomllllU

3: I Argilite.- cu 00_0: 'turi argiloase

ICalcar-Creta

QI

lomitc:C1Ig'c:c I Roci silicioaseenL-0

I Roci aliticeQIu'e:i:

I Roci feroliticeu0:is-

I Roci manganoaseCIJu'e:E

I Roci fosforiticeu'u00: I Roci saline-

Cartiuni

Angulare IRotunjite I AngulareIRotunjite I Nisip, Aleurit(siltit,

prof )

0 0 J..J", ........... ........ ......

Mecanice

Pietri$Uri I

.. NisipI

Aleurit I ArgilQJJlareIRotunJlte I (sil tit

prof J)~ I ~ o I : ;...:.. I I ---1\1 .::".:::..:0.~..&..&..-u.. _ _-

~tIr IAr~'Q cu eti"0 0-0o -0-Iris Ie lis

~~"o f:i;'~'j:'lI) ,,0 .: :.' "':"

n ~ NI Oll'Url C.~ ~ ,. ..~c:-:.:.:~ :\.d ':~::.~

EWe'"

10 0 !" ,

All!urit

I.t!~~ InisiDOS

I N~~,i[L.:.:..:.~..:..:.;aroHas

,. ,.. . . ..,. .., ....Grl!sie

J'\r~;:~ . 'i~C- ~:"_:l'~. _

;)1... ....-.. '"""'aleuraTIffe

~I(ap::~~~~r~

~~s ~... ..0'

IOmn'",it ~~e~~

AmBit

CarbonatiI

Calc.itaragonit

r [ I

NislD r.alcaros

1"1' '

l 'J.. .. ..:.- .~'..:.: .:

~ <>

I'~I I~I-""rnlricil.;~

[al~lutj t1= -I~

~_~Jj~~d

-7-

Dolomit

II

~:(~

Dolomlt

calcarDs

~I

~ r-lJDlOnIit-dolomitiro Calcar dolomitic

Chimice.biochimice si or ana ene

Silice De ozite feru 'moose a.xizi~i.Cuarj'. Hemafit Silicati hldrc,xlZI;

Calcedome Siderit limcnit de fier si e m.angan

Opal~alte Pirim~ialtel (hamos'it alJ~r~iu.. "y b. & &. IaMn.AI

~~

Sist SiCleritic

l~At.1

~~~IC~t:i:IfjI!~

D~.~~~I~-

~=AArai i Diri os

\

I''''~ . ''''''~':'~':':':'.:'~:...

QIWcorKhCii

Itr.IA AIRod chamositke

1

I1

JI

SR 3414

Tabelul4

biochimicesi organogene ( riptogene MixteDeoozite ferugmoase Oxizi i DeDoilte saline

Hemafit Silicati hidrc,xlzi Fosfati Saniri Mab!rial -Siderit limcnit de fier si demngan' de Gips Anhidrit Sare gemCi e potasi organic

Piriffisi altele (hamos'itSI d calciualu mi:'liu I magnezlu,

6 & £ IOIMn .. At P III 0 ISIIC 121Mg . V151I

.

I I Njgn'I'" 'd r :: ;:.P. :.; ::':1 I r:;.-:::::::..::::.::.'.:' ...... ... .-.<

I 51 n/silXS. .... ....CUDl!rnJI

Aralia cu

I 3s erOSlOel1T1i

100 DIlif'aru. rll sore

.(onQIanerate

IIm,vt_

l,rl'<;'"

:.f: :::-':':1t::.A'.;::':'::;................ ';/If.":.::-; ..:

....tQ.111 ,.,...-........feruainoosa gla,u:crihtd Gresie (]ifPf"a :1'esieimaearnto Gresiimlxte

IV ...... '0'.1..... V ......

4rI1IIITm[r.mer Aroilit

1lit salifer ilit cusarwi dIl.I.:- &/ 1///1/t!!!!.1 1,\\\\ \\\\\ I o Q./ I £ZI IAmilit niritos anhidritic u $i mGQnnil

ISl<;t Slderitic

U Ie D I . Ib:, I I,A=&.11.0A ".\ h = \\\ = A"'"5ist 01051fer Sistan 'dri . Sid' !:l1lifAr IIQ1USIU 11I11

IcI.,;." . I minas1J11181

I ... man"1.1If8"

IIl 11 I.. -I\;t rerJQincs Batb.it

lLAAt!.J ,. A &1ItA IA AI

ad sideritice $i limonitlce Rod cho.mosif.a

IIIIQg jllIl

R!lCimcooanou.se

ppPp//PDPJ'1CI (relionat 51rn1ifir. -III I! .-----

SR3414 - 8-

3.2.2 Tipurile de roci, mineralele caracteristice formatiunilor sedimentare fii continutul paleontologic,neprevAzutein tabelul4, se reprezintAcu semne conventionale, conform tabelelor 5 fii 6.

Tabelul5

Nr. Roci Nr. Rocicrt. crt.

Semn conventional Denumire Semn conventional Denumire

1 Grauwache 10

[[0Tuf calcaros

0" "... r!?::

2 ArcozA 11 Loess

/:. ../.. '/"I..........,...'\...../.. ./.. Y" ./.. I I I

3 ArgiiA refractarA 12

I A A A A I

Sol

l-v-v-1v-v-v--v-v-vv-v-v-

4

[IT]ArgiiA varvatA 13

I/I'//\l

Feldspat-- --- - , ,'"\ \ --- - / \,..1-1

5 Calcar recital 14 MicAI I ; ; , I

I ;, ''lI' I , , I I ; " ,I , , , I ,,, , , 1

6 I C C C Calcar cochiliter 15 GlauconitIe C ICI CIC C AA&I r. C C

-7 Calcarpseudo-oolitic 16 PiritA

.. .. .. .,. · · ,I

. . .. .0 .. .. . ..'0 .. .. .

8 Calcaroolitic 17

(I]Fosforit.

e (;)1a GII e

(!) 0 01 P P P" Ii> o II

9 Calcar nodulos 18

U,Caelinit

- 9 - SA 3414

Tabelul61

3.2.3. Natura litologic~ a formatiunilor sedimentare se reprezint~ numai pe h~rti1estratigrafice de detaliu, saupe Mrti1e litologice, cu semnele conventionale conform tabelelor 4 ~i 5, in m~sura in care acestea pot fi adaptateunei reprezent~ri cartografice. ,3.3 Tipuri genetice

3.3.1 Tipurile genetice ale rocilor sedimentare se reprezint~ numai pe Mrtile geologice cu formatiunicuaternare, conform tabelului 7.

Nr. Continut paleontologic Denumire Nr. Continut paleontologic Denumirecrt. crt.

Aparitii Zcmant Aparitii Zcmantsporadice fosilifer sporadice fosilifer

Semn conventional Semn conventional

1 Fosile in general 9

IG)G)G)J

Niveldecochilii

2

5JVertebrate 10 Lumael

I I> & II & .!> I

3 Nevertebrate 11 Falunemarine

1& (j>A (jI& Ifl1

4 Nevertebrate 12 Statiunesalmastre paleolitic

5 Nevertebrate 13 Concretiunide ap dulce

6

CD CTIFlor 14

[3Incrustatii

7 Spori-polen 15 Humusmicroflor c:J

8 Foraminifere00

4.1.2 Gruparea in cele patru categorii corespunde provinciilor magmatice caracteristice teritoriului Romaniei.

4.2 Tipul petrografic

4.2.1 Tipul petrografic se reprezint~ pe Mrti, sectiuni '9i coloane prin indici, iar pe sectiuni '9icoloane '9i prinsemne conventionale, conform tabelului 9.

- 11 - SR 3414

Tabelul 8I

Felulrocilor

ultrabazice bazice intermediare acide

Cate- Subdiviziuni reprezen- sim- reprezen- sim- reprezen- sim- reprezen- sim-goria de varst tareaculorii bo- tareaculorii bo- tareaculorii bo- tareaculorii bo-

ful lul lul lulculo- culo- culo- culo-

rii rii rii rii

Magmatite .. I I 4S'9i I..neogene '9i 21 I 4

cuaternare

II I Magmatitecretacic

I I I .. I

5t

I [ ,

I I Sm I I I I Sssuperior

paleogene

te

I .. I I ..paleozoic 9t I 9tm I r='l 19m I I I I 9ssuperior-mezozoice

iV1 Magmatiteprecambri-

I .. I

8t

I .. 18tm I I I 17m I I I I 7sene i

paleozoice

SR 3414 -12 -

Tabelul 9

Nr.crt. Felul rocilor Tipulpetrografic Indice Semnconventional

1 Granit y 1+ +1

2 Granitoid r I -:- -:- I3 Granit foarte acid ya 1 Y '( I4 Granit alcalin

" '" yal I '( ',' I5 Granodiorit y6 1+ -tJ

6 Tonalit 1'0 -U

7 Granogabbro yw 1+ +1

8 Sienit 1* +1

9 Sienit alcalin a 1=;= =:= I10 Sienit nefelinic n I

-''-I-11-

11 Sienodiorit 6 I oF. ...1

12 Monzonit I.;. .;.1

13 Plutonice Diorit 6 </*4F.1

14 Diorit cuartifer 6q I -;f:- -$- I15 Gabbrodiorit w6 / t +/16 Gabbro w UU17 Troctolit l' UtJ18 Norit v I-=I=--tJ

19 Anortozit Av I Y Y f20 Peridotit 1t I ¥ I

21 Dunit 6u I J

22 Homblendit 1/ I ." ." I23" Piroxenit 1tx I )': U,24 . Serpentinit 1:£ IX xl--

- 13 - SA 3414

Tabelul9 (continuare)

L

Nr. crt. Felul rocilor Tipul petrografic Indice Semn conventional

25 Microgranit My 1+ + + I26 Microgranitalcalin Mya IY yy I27 Aplit a Ix X x I28 Pegmatit E I)I(XXI

29 Granodioritportir yd.7l Lt-U30 Tonalitaplitic roA It-tJ31 Microsienit M 1* =1= I

32 Filoniene Micromonzonit M =tJ33 Microdiorit(diorit,portir) Mv Lt -+. I34 Microdiorit cuar1ifer MVq 1* * I35 Gabbrodiorit portir wd.7l I+'1:- I36 Microgabbro(Dolerit) Mw 1+ + I

37 Lamprofir in general A Lt t-.J

38 Camptonit A' L+ 4- I

39 Monchiquit A" LttJ40 Riolit p IV vv VV I41 Riolit alcalin pa 1'/,/'1

42 Leucoriolit p1 I '/"1'.1 ,

43 Riodacit pDa I'9''9''9'I44 Dacit ita /\:1 \:I V I45 Trahit 'f t'V' '" V I46 Trahit alcalin 'fa I'"' '"' '"' I47 Andezit (Portirit) a 'Ivvvi

48 Vulcanice Andezit cuar1ifer aq /V'V' I

SR 3414 - 14 -

Tabelul9 (continuare)

8,lndicii prin care se reprezinta rocile piroclastice corespund tipului petrografic pe care il conJin.

Nr.crt. Felul rocUor Tipul petrografic Indice Semn conventional

49 Andezit bazaltoid ap l-vvv I

50 Bazalt (diabaz, melafir) p Ivy v I

51 Spilit .p 1'«'tt' '«I

52 Keratofir kex Iw1

53 Lav vacuolar 100 001

54 Perlit IXr XI55 Obsidian IC) C) c) I

56 Ponce Il) () I57 Piroclastit in general 10000001

I"58 Brecie piroclastic I '6:,,-&.'/'\7.\

59 Microbrecie piroclastic t{ ,11JI,V,I....d IV/6'"V

60 Aglomerat 11]'0::::1_....

61 Microaglomerat I:,....0 I _ I

62 Cinerit (Tut) 1+ + + +1

Lav piroclastic M63 ,;;- 'd-

Piroclastice *)I ,',q \'I64 Lahar ""","..""

Tufsudat 1.+'+'+ I65 ,+, +,

66 Formatiune vulcanogen-sedimentar :-f :1nediferentiat

67 Piroclastitegrosiere ......-..,..........---..-...

68 Epiclastite"._..._0--"'-'"..._..._0'-"'-'"

69 Piroclastite breciforme,#,(.'t/

\;\.'i,,

r.- - - -a

..- .- .7.0 Piroclastitefine ::8:-::..::.:........

71 Piroclastitenediferentiate , rif";\.".".":.......

t----:I72 Piroclastite ignimbritice--.-.----....-- --

- 15 - SA 3414

Semnele conventionale se pot folosi ~i la hArtilede detaliu.

4.2.2 Pentru reprezentari mai detaliate ale naturii petrografice, indicele tipului petrografic se completeaza cuindicele mineralelor caracteristice, conform tabelului 10.

Tabelul10

Denumirea mineralului Indice Denumirea mineralului Indice Denumirea mineralului Indice

Actinolit ac Disten di Muscovit mu

Adular adl Dolomit do Nefelin ne

Albit ab Epidot ep Oligoclaz og

Almandin al Enstatit en Olivina 01

Amfibol am Feldspat fds Orthit ot

Andaluzit adz Feldspatoizi fd Ortoclaz or

Andezin az Flogopit fg Paragonit pa

Andradit ad Fluorit fl Pennin pn

Ankerit ak Forsterit fo Periclaz pz

Anortit an Galena gn Perowachit pw

Antofilit af Grafit gf Piemontit pm

Arsenopirita -spy Glaueofan gl Pirita py

Azbest az Glaueonit ge Piroclor pc

Augit au Granat gr Pirofilit pf

Baritina ba Grossular gs Pirop pp

Beril be lIIit it Pirotina po

Biotit bi limenit ilm Piroxen px

Blenda bl Hematit hm Pistacit ps

Caleit ea Hipersten hy Plagioclaz pg

Caleopirita cp Hornblenda hb Prehnit ph

Canerinit eet Labrador Ib Rodocrozit ro

Caolin en Laumontit la Rodonit rd

Cassiterit cs Lawsonit Iw Rutil ru

Crinoclor elr Lepidolit Ie Sanidin sn

Clorit el Limonit 1m Scapolit sc

Cloritoid ctd Maghemit mgh Serpentin se

Cordierit cd Magnetit mt Siderit sd

Corindon co Melinit me Sillimanit si

Cromit cr Mica mi Sodalit so

Cuart q Mieroclin mc Spinel , sp

Cumingtonit cm Monticellit mn Spessartin sn

Diallag. dl Montmorillonit mm Spodumen su

Diopsid dp Mullit ml Spurrit sr

SR 3414 -16-

Tabelul10 (continuare)

4.3 Tipul structural-morfologic

Tipul structural morfologic se reprezinta prin semne conventionale conform tabelului 11.

Tabelul11

Denumireamineralului Indice Denumirea mineralului Indice Denumirea mineralului Indice

Staurolit st Tremolit tr Zeolit ze

StiJpnomelan sm Turmalina tu Zinnwaldit zw

Talc tk Uvarovit uv Zircon zr

Trtanit ti Vezuvian vz Zoizit zo

Titanomagnetit tmt Wolastonit wo

Nr.crt. Denumireatipuluistructural-morfologic Semnconventional

1 Batolit

1+ +1

2 Lacolit

[{;J., -,

3 Cupola,dom

4 LopolitL L

5 Sill

6 Stalp,apofizaT T

7 Dyke, fiJon1. 1.

8 Caldera

1r'J19 Crater

mJ10 Co vulcanic

[£]11 Directiade curgerea lavei

[X]