Seminar Apocalipsa 1

download Seminar Apocalipsa 1

of 39

Embed Size (px)

Transcript of Seminar Apocalipsa 1

 • 8/14/2019 Seminar Apocalipsa 1

  1/39

  O AVENTURN

  PROFEIA BIBLIC

 • 8/14/2019 Seminar Apocalipsa 1

  2/39

 • 8/14/2019 Seminar Apocalipsa 1

  3/39

 • 8/14/2019 Seminar Apocalipsa 1

  4/39

 • 8/14/2019 Seminar Apocalipsa 1

  5/39

  1.Care sunt cei cinci pai n1.Care sunt cei cinci pai ntransmiterea Apocalipsului?transmiterea Apocalipsului?

  Apoc. 1:1-5Apoc. 1:1-5

  Descoperirea lui IsusDescoperirea lui Isus

  Hristos, pe care l-a dat-oHristos, pe care l-a dat-oDumnezeu, ca s arateDumnezeu, ca s araterobilor Si lucrurile care aurobilor Si lucrurile care au

  s se ntmple n curnd.s se ntmple n curnd.i le-a fcut-o cunoscut,i le-a fcut-o cunoscut,trimend prin ngerul Sutrimend prin ngerul Su

  la robul Su Ioan,la robul Su Ioan,

 • 8/14/2019 Seminar Apocalipsa 1

  6/39

  a.Dumnezeu a dat-o lui............

  b.Isus a dat-o unui....................

  c.ngerul a dat-o lui.................

  IsusIsus

  ngerngerIoan

  1.Care sunt cei cinci pai n1.Care sunt cei cinci pai ntransmiterea Apocalipsului?transmiterea Apocalipsului?

  Apoc. 1:1-5Apoc. 1:1-5

 • 8/14/2019 Seminar Apocalipsa 1

  7/39

  Ce vezi, scrie ntr-ocarte, i trimete-o celorapte Biserici: la Efes,

  Smirna, Pergam,Tiatira, Sardes,Filadelfia i Laodicea.

  1.Care sunt cei cinci pai n1.Care sunt cei cinci pai ntransmiterea Apocalipsului?transmiterea Apocalipsului?1.Care sunt cei cinci pai n1.Care sunt cei cinci pai ntransmiterea Apocalipsului?transmiterea Apocalipsului?

  Apoc. 1:1-5Apoc. 1:1-5

 • 8/14/2019 Seminar Apocalipsa 1

  8/39

  1.Care sunt cei cinci pai n1.Care sunt cei cinci pai ntransmiterea Apocalipsului?transmiterea Apocalipsului?1.Care sunt cei cinci pai n1.Care sunt cei cinci pai ntransmiterea Apocalipsului?transmiterea Apocalipsului?

  Apoc. 1:1-5Apoc. 1:1-5

  a.Dumnezeu a dat-o luia.Dumnezeu a dat-o lui IsusIsusa.Dumnezeu a dat-o luia.Dumnezeu a dat-o lui IsusIsusb.Isus a dat-o unuib.Isus a dat-o unui ngernger

  c.ngerul a dat-o lui Ioanc.ngerul a dat-o lui Ioand.Ioan a scris-o ntr-o .................d.Ioan a scris-o ntr-o .................cartecartecartecarte

  e.Ioan a trimis-o ctre ...........................e.Ioan a trimis-o ctre ...........................cele 7 Bisericicele 7 Bisericicele 7 Bisericicele 7 Biserici

 • 8/14/2019 Seminar Apocalipsa 1

  9/39

  2.Dumnezeu va binecuvntape cei care ?

  Apoc. 1:3

  Ferice de cine citete,Ferice de cine citete,

  i de cei ce asculti de cei ce ascultcuvintele acesteicuvintele acesteiproorocii, i pzescproorocii, i pzesc

  lucrurile scrise n ea!lucrurile scrise n ea!Cci vremea esteCci vremea esteaproape!aproape!

  Ferice de cine citete,Ferice de cine citete,

  i de cei ce asculti de cei ce ascultcuvintele acesteicuvintele acesteiproorocii, i pzescproorocii, i pzesc

  lucrurile scrise n ea!lucrurile scrise n ea!Cci vremea esteCci vremea esteaproape!aproape!

 • 8/14/2019 Seminar Apocalipsa 1

  10/39

  3.Pe Cine a spus Isus c descoperScriptura?

  Ioan 5:39Ioan 5:39Ioan 5:39Ioan 5:39Cercetai Scripturile, pentru c socotiiCercetai Scripturile, pentru c socotii

  c n ele avei viaa venic, darc n ele avei viaa venic, dartocmai ele mrturisesc despre Mine.tocmai ele mrturisesc despre Mine.

  Cercetai Scripturile, pentru c socotiiCercetai Scripturile, pentru c socotii

  c n ele avei viaa venic, darc n ele avei viaa venic, dartocmai ele mrturisesc despre Mine.tocmai ele mrturisesc despre Mine.

 • 8/14/2019 Seminar Apocalipsa 1

  11/39

  4.Ce metod de a nva a folosit4.Ce metod de a nva a folositIsus?Isus?

  4.Ce metod de a nva a folosit4.Ce metod de a nva a folositIsus?Isus?

  Luca 24:25-27Luca 24:25-27Luca 24:25-27Luca 24:25-27

  i a nceput delai a nceput delaMoise, i dela toiMoise, i dela toiproorocii, i le-a tlcuit,proorocii, i le-a tlcuit,

  n toate Scripturile, cen toate Scripturile, ceera cu privire la Elera cu privire la El

  i a nceput delai a nceput delaMoise, i dela toiMoise, i dela toiproorocii, i le-a tlcuit,proorocii, i le-a tlcuit,

  n toate Scripturile, cen toate Scripturile, ceera cu privire la Elera cu privire la El

 • 8/14/2019 Seminar Apocalipsa 1

  12/39

  Luca 24:32Luca 24:32Luca 24:32Luca 24:32

  i au zis unul ctre altul: ,,Nu ne ardeai au zis unul ctre altul: ,,Nu ne ardea

  inima n noi, cnd ne vorbea pe drum,inima n noi, cnd ne vorbea pe drum,i ne deschidea Scripturile?i ne deschidea Scripturile?

  i au zis unul ctre altul: ,,Nu ne ardeai au zis unul ctre altul: ,,Nu ne ardea

  inima n noi, cnd ne vorbea pe drum,inima n noi, cnd ne vorbea pe drum,i ne deschidea Scripturile?i ne deschidea Scripturile?

  4.Ce metod de a nva a folosit4.Ce metod de a nva a folositIsus?Isus?

  4.Ce metod de a nva a folosit4.Ce metod de a nva a folositIsus?Isus?

 • 8/14/2019 Seminar Apocalipsa 1

  13/39

  O panoram profetic

 • 8/14/2019 Seminar Apocalipsa 1

  14/39

  5.Cum a descoperit5.Cum a descoperitDumnezeu solia Sa?Dumnezeu solia Sa?5.Cum a descoperit5.Cum a descoperit

  Dumnezeu solia Sa?Dumnezeu solia Sa?

  Apoc. 1:1

  Descoperirea lui IsusHristos, pe care l-a dat-oDumnezeu, ca s araterobilor Si lucrurile care

  au s se ntmple ncurnd.

  Apocalipsul este "cartea-fotografie" despre evenimentele

  viitoare data de Dumnezeu lui Ioan printr-o viziune

 • 8/14/2019 Seminar Apocalipsa 1

  15/39

  6.Cum a comunicat Dumnezeusolia Sa?

  Apoc. 1:1

  i le-a fcut-ocunoscut,trimend prin

  ngerul Su larobul Su Ioan,

  i le-a fcut-ocunoscut,trimend prin

  ngerul Su larobul Su Ioan,

 • 8/14/2019 Seminar Apocalipsa 1

  16/39

  7.De ce a vorbit Isus n parabole?7.De ce a vorbit Isus n parabole?7.De ce a vorbit Isus n parabole?7.De ce a vorbit Isus n parabole?

  Luca 8:10El le-a rspuns: ,,Vou v-aEl le-a rspuns: ,,Vou v-a

  fost dat s cunoateifost dat s cunoateitainele mpriei luitainele mpriei luiDumnezeu, dar celorlali liDumnezeu, dar celorlali li

  se vorbete n pilde, case vorbete n pilde, ca,mcar c vd, s nu,mcar c vd, s nuvad, i mcar c aud, svad, i mcar c aud, s

  nu neleag.nu neleag.

  El le-a rspuns: ,,Vou v-aEl le-a rspuns: ,,Vou v-a

  fost dat s cunoateifost dat s cunoateitainele mpriei luitainele mpriei luiDumnezeu, dar celorlali liDumnezeu, dar celorlali li

  se vorbete n pilde, case vorbete n pilde, ca,mcar c vd, s nu,mcar c vd, s nuvad, i mcar c aud, svad, i mcar c aud, s

  nu neleag.nu neleag.

 • 8/14/2019 Seminar Apocalipsa 1

  17/39

  8. Putem noi s nelegemsimbolurile profetice din Biblie?

  a. Fiara: Daniel 7:23

  Fiara a patra,este o a patra

  mprie

  mprie

 • 8/14/2019 Seminar Apocalipsa 1

  18/39

  b. Ape :Apoc. 17:15

  Apele, pe care le-aivzut,..., suntnoroade, gloate,

  neamuri i limbi.

  Teritoriilocuite

  8. Putem noi s nelegemsimbolurile profetice din Biblie?

 • 8/14/2019 Seminar Apocalipsa 1

  19/39

  c. Zi:Ezech. 4:6

  i pun cte o zi pentrufiecare an.

  8. Putem noi s nelegemsimbolurile profetice din Biblie?

  1 zi = 1 an

 • 8/14/2019 Seminar Apocalipsa 1

  20/39

  Autoritateaprofeiilor Bibliei

 • 8/14/2019 Seminar Apocalipsa 1

  21/39

  9.Ct de demn de ncredere esteprofeia biblic?

  2 Petru 1:192 Petru 1:192 Petru 1:192 Petru 1:19

  i avem cuvntul proorociei fcut i maii avem cuvntul proorociei fcut i mai

  tare; la care bine facei c luai aminte,tare; la care bine facei c luai aminte,ca la o lumin care strlucete ntr-unca la o lumin care strlucete ntr-un

  i avem cuvntul proorociei fcut i maii avem cuvntul proorociei fcut i mai

  tare; la care bine facei c luai aminte,tare; la care bine facei c luai aminte,ca la o lumin care strlucete ntr-unca la o lumin care strlucete ntr-unloc ntunecos, pn se valoc ntunecos, pn se va

  crpa de ziu i va rsricrpa de ziu i va rsriluceafrul deluceafrul dediminea ndiminea n

  inimile voastre.inimile voastre.

 • 8/14/2019 Seminar Apocalipsa 1

  22/39

  10.Avertizeaz Dumnezeu cuadevrat mpotriva interpretrii

  individuale?

  2 Petru 1:20

  Fiindc mai nti detoate, s tii c

  nicio proorocie dinScriptur nu setlcuiete singur.

 • 8/14/2019 Seminar Apocalipsa 1

  23/39

  Apoc. 22:18.19

  Mrturisesc oricui audeMrturisesc oricui audecuvintele proorociei dincuvintele proorociei dincartea aceasta c, daccartea aceasta c, dac

  va aduga cineva cevava aduga cineva cevala ele, Dumnezeu i vala ele, Dumnezeu i vaaduga urgiile scrise naduga urgiile scrise ncartea aceasta.cartea aceasta.

  Mrturisesc oricui audeMrturisesc oricui audecuvintele proorociei dincuvintele proorociei dincartea aceasta c, daccartea aceasta c, dac

  va aduga cineva cevava aduga cineva cevala ele, Dumnezeu i vala ele, Dumnezeu i vaaduga urgiile scrise naduga urgiile scrise ncartea aceasta.cartea aceasta.

  10.Avertizeaz Dumnezeu cuadevrat mpotriva interpretrii

  individuale?

 • 8/14/2019 Seminar Apocalipsa 1

  24/39

  i dac scoate cinevai dac scoate cinevaceva din cuvintele criiceva din cuvintele criiacestei proorocii, i vaacestei proorocii, i va

  scoate Dumnezeu parteascoate Dumnezeu partealui dela pomul vieii i dinlui dela pomul vieii i dincetatea sfnt, scrise ncetatea sfnt, scrise ncartea aceastacartea aceasta

  i dac scoate cinevai dac scoate cinevaceva din cuvintele criiceva din cuvintele criiacestei proorocii, i vaacestei proorocii, i va

  scoate Dumnezeu parteascoate Dumnezeu partealui dela pomul vieii i dinlui dela pomul vieii i dincetatea sfnt, scrise ncetatea sfnt, scrise ncartea aceastacartea aceasta

  10.Avertizeaz Dumnezeu cuadevrat mpotriva interpretrii

  individuale?Apoc. 22:18.19

 • 8/14/2019 Seminar Apocalipsa 1

  25/39

  11.De ce unii spun c Apocalipsa11.De ce unii spun c Apocalipsanu poate fi neleas?nu poate fi neleas?

  11.De ce unii spun c Apocalipsa11.De ce unii spun c Apocalipsanu poate fi neleas?nu poate fi neleas?

  Is. 29:10-14Is. 29:10-14Is. 29:10-14Is. 29:10-14

  Ci pentruc Domnul aturnat peste voi un duhde adormire; v-a nchis

  ochii, proorocilor, i v-aacoperit capetele,vztorilor.

 • 8/14/2019 Seminar Apocalipsa 1

  26/39

  11.De ce unii spun c Apocalipsa11.De ce unii spun c Apocalipsanu poate fi neleas?nu poate fi neleas?

  11.De ce unii spun c Apocalipsa11.De ce unii spun c Apocalipsanu poate fi neleas?nu poate fi neleas?

  Is. 29:10-14Is. 29:10-14Is. 29:10-14Is. 29:10-14

  Cnd se apropie deMine poporul acesta,M cinstete cu gura i

  cu buzele, dar inima luieste departe de Mine,i frica pe care o are

  de Mine

 • 8/14/2019 Seminar Apocalipsa 1

  27/39

  12.Ct din Biblie este inspirat?

  2Tim. 3:16Toat Scriptura esteToat Scriptura este iinsuflat de Dumnezeunsuflat de Dumnezeui de folos ca s nvee, s mustre, si de folos ca s nvee, s mustre, s

  ndrepte, s dea nelepciune nndrepte, s dea nelepciune nneprihnire,neprihnire,

  Toat Scriptura esteToat Scriptura este iinsuflat de Dumnezeunsuflat de Dumnezeui de folos ca s nvee, s mustre, si de folos ca s nvee, s mustre, s

  ndrepte, s dea nelepciune nndrepte, s dea nelepciune nneprihnire,neprihnire,

 • 8/14/2019 Seminar Apocalipsa 1

  28/39

  13.Ce se poate ntmpla dacnoi deformm Scriptura?

  2Petru 3:15.162Petru 3:15.162Petru 3:15.162Petru 3:15.16

  ... cei netiutori i nestatornici le... cei netiutori i nestatornici lerstlmcesc ca i pe celelalterstlmcesc ca i pe celelalte

  Scripturi, spre pierzarea lor.Scripturi, spre pierzarea lor.

  ... cei netiutori i nestatornici le... cei netiutori i nestatornici lerstlmcesc ca i pe celelalterstlmcesc ca i pe celelalte

  Scripturi, spre pierzarea lor.Scripturi, spre pierzarea lor.

 • 8/14/2019 Seminar Apocalipsa 1

  29/39

  ase cheiimportante

 • 8/14/2019 Seminar Apocalipsa 1

  30/39

  14.Numete ase cerine pentru oadevrata nelegere a Bibliei.

  1. 1Cor. 2:14

  Dar omul firesc nu primeteDar omul firesc nu primetelucrurile Duhului luilucrurile Duhului lui

  Dumnezeu, cci, pentru el,Dumnezeu, cci, pentru el,sunt o nebunie; i nici nu lesunt o nebunie; i nici nu lepoate nelege, pentrucpoate nelege, pentructrebuiesc judecatetrebuiesc judecate

  duhovnicete.duhovnicete.

  Dar omul firesc nu primeteDar omul firesc nu primetelucrurile Duhului luilucrurile Duhului lui

  Dumnezeu, cci, pentru el,Dumnezeu, cci, pentru el,sunt o nebunie; i nici nu lesunt o nebunie; i nici nu lepoate nelege, pentrucpoate nelege, pentructrebuiesc judecatetrebuiesc judecate

  duhovnicete.duhovnicete.

  JudecatJudecat

  duhovniceascduhovniceasc

  JudecatJudecat

  duhovniceascduhovniceasc

  14 Numete ase cerine

 • 8/14/2019 Seminar Apocalipsa 1

  31/39

  2. Apoc. 21:6

  Celui ce i este sete, i voiCelui ce i este sete, i voida s bea fr plat dinda s bea fr plat dinizvorul apei vieii.izvorul apei vieii.

  Celui ce i este sete, i voiCelui ce i este sete, i voida s bea fr plat dinda s bea fr plat dinizvorul apei vieii.izvorul apei vieii.

  14.Numete ase cerinepentru o adevrata nelegere a

  Bibliei.

  nsetat dup adevrnsetat dup adevrnsetat dup adevrnsetat dup adevr

 • 8/14/2019 Seminar Apocalipsa 1

  32/39

  14.Numete ase cerine pentru oadevrata nelegere a Bibliei.

  3. 2Tim. 3:15

  din pruncie cunotidin pruncie cunotiSfintele Scripturi,Sfintele Scripturi,care pot s-i deacare pot s-i dea

  nelepciunea carenelepciunea careduce la mntuire,duce la mntuire,prin credina nprin credina n

  Hristos Isus.Hristos Isus.

  din pruncie cunotidin pruncie cunotiSfintele Scripturi,Sfintele Scripturi,care pot s-i deacare pot s-i dea

  nelepciunea carenelepciunea careduce la mntuire,duce la mntuire,prin credina nprin credina n

  Hristos Isus.Hristos Isus.

  Cunoaterea ScripturiiCunoaterea ScripturiiCunoaterea ScripturiiCunoaterea Scripturii

 • 8/14/2019 Seminar Apocalipsa 1

  33/39

  14.Numete ase cerine pentru oadevrata nelegere a Bibliei.

  4.4. Fapte. 17:11Fapte. 17:114.4. Fapte. 17:11Fapte. 17:11

  Au primit Cuvntul cu toat rvna,Au primit Cuvntul cu toat rvna,i cercetau Scripturile n fiecare zi,i cercetau Scripturile n fiecare zi,ca s vad dac ce li se spunea,ca s vad dac ce li se spunea,

  este aaeste aa

  Au primit Cuvntul cu toat rvna,Au primit Cuvntul cu toat rvna,i cercetau Scripturile n fiecare zi,i cercetau Scripturile n fiecare zi,ca s vad dac ce li se spunea,ca s vad dac ce li se spunea,

  este aaeste aa

  Verific ceea ce primescVerific ceea ce primescVerific ceea ce primescVerific ceea ce primesc

 • 8/14/2019 Seminar Apocalipsa 1

  34/39

  14.Numete ase cerine pentru oadevrata nelegere a Bibliei.

  14.Numete ase cerine pentru oadevrata nelegere a Bibliei.

  5. Apoc. 1:3

  Ferice de cine citete,Ferice de cine citete,i de cei ce asculti de cei ce ascult

  cuvintele acesteicuvintele acesteiproorocii, i pzescproorocii, i pzesclucrurile scrise n ea! Ccilucrurile scrise n ea! Ccivremea este aproape!vremea este aproape!

  Ferice de cine citete,Ferice de cine citete,i de cei ce asculti de cei ce ascult

  cuvintele acesteicuvintele acesteiproorocii, i pzescproorocii, i pzesclucrurile scrise n ea! Ccilucrurile scrise n ea! Ccivremea este aproape!vremea este aproape!

  Ascultare - mplinireAscultare - mplinireAscultare - mplinireAscultare - mplinire

 • 8/14/2019 Seminar Apocalipsa 1

  35/39

  14.Numete ase cerine pentru oadevrata nelegere a Bibliei.

  6. Ioan 7:17

  Dac vrea cineva sDac vrea cineva sfac voia Lui, va ajungefac voia Lui, va ajunge

  s cunoasc dacs cunoasc dacnvtura este de lanvtura este de laDumnezeu, sau dacDumnezeu, sau dac

  Eu vorbesc dela Mine.Eu vorbesc dela Mine.

  Dac vrea cineva sDac vrea cineva sfac voia Lui, va ajungefac voia Lui, va ajunge

  s cunoasc dacs cunoasc dacnvtura este de lanvtura este de laDumnezeu, sau dacDumnezeu, sau dac

  Eu vorbesc dela Mine.Eu vorbesc dela Mine.

  Cunoaterea voinei lui DumnezeuCunoaterea voinei lui DumnezeuCunoaterea voinei lui DumnezeuCunoaterea voinei lui Dumnezeu

 • 8/14/2019 Seminar Apocalipsa 1

  36/39

  15.Ce promisiune este facut celor15.Ce promisiune este facut celorcare ascult?care ascult?

  15.Ce promisiune este facut celor15.Ce promisiune este facut celorcare ascult?care ascult?

  Apoc. 3:10Apoc. 3:10Apoc. 3:10Apoc. 3:10

  Fiindc ai pzit cuvntulFiindc ai pzit cuvntulrbdrii Mele, te voi pzirbdrii Mele, te voi pzi

  i Eu de ceasul ncercrii,i Eu de ceasul ncercrii,

  care are s vin pestecare are s vin pestelumea ntreag, ca slumea ntreag, ca s

  ncerce pe locuitoriincerce pe locuitorii

  pmntului.pmntului.

  Fiindc ai pzit cuvntulFiindc ai pzit cuvntulrbdrii Mele, te voi pzirbdrii Mele, te voi pzi

  i Eu de ceasul ncercrii,i Eu de ceasul ncercrii,

  care are s vin pestecare are s vin pestelumea ntreag, ca slumea ntreag, ca sncerce pe locuitoriincerce pe locuitorii

  pmntului.pmntului.

 • 8/14/2019 Seminar Apocalipsa 1

  37/39

  Apoc. 22:14

  Ferice de cei ce ispal hainele, ca saib drept la pomulvieii, i s intre pepori n cetate!

  Ferice de cei ce ispal hainele, ca s

  aib drept la pomulvieii, i s intre pepori n cetate!

  15.Ce promisiune este facut celor15.Ce promisiune este facut celorcare ascult?care ascult?

  15.Ce promisiune este facut celor15.Ce promisiune este facut celorcare ascult?care ascult?

 • 8/14/2019 Seminar Apocalipsa 1

  38/39

  16.

  Doreti s

  asculi pemsur ceDumnezeu i

  descoperadevrul Su?

 • 8/14/2019 Seminar Apocalipsa 1

  39/39