Seminar 1 Gp

of 16 /16
Andreea STOIAN Conf.univ.dr. Departamentul de Finanţe, CEFIMO Academia de Studii Economice Bucureşti Definiţii şi concepte -Recapitulare- GP - Conf.univ.dr. Andreea Stoian

Embed Size (px)

description

seminar gestiunea portofolului

Transcript of Seminar 1 Gp

Page 1: Seminar 1 Gp

Andreea STOIAN

Conf.univ.dr.

Departamentul de Finanţe, CEFIMO

Academia de Studii Economice Bucureşti

Definiţii şi concepte

-Recapitulare-

GP - Conf.univ.dr. Andreea Stoian

Page 2: Seminar 1 Gp

Concepte

Piaţă financiară

Activ financiar

Portofoliu

Actori ai pieţei financiare

Teorii

Modele

Instrumente de analiză

GP - Conf.univ.dr. Andreea Stoian

Page 3: Seminar 1 Gp

Piaţa financiară. Definiţie

Piaţa financiară: loc de întâlnire între nevoile de resurse băneşti ale întreprinzătorilor (global deficitari de astfel de resurse) şi disponibilităţile băneşti ale populaţiei sau altor agenţi economici (global excedentari la asemenea resurse). (Dicţionar de Economie)

Pe această piaţă se tranzacţionează active financiare.

GP - Conf.univ.dr. Andreea Stoian

Page 4: Seminar 1 Gp

Activ financiar. Definiţie Bani, depozite bancare, obligaţiuni, titluri de valoare care aduc un venit.

instrumente financiare: valori mobiliare;

titluri de participare la organismele de plasament colectiv;

instrumente ale pieţei monetare, inclusiv titluri de stat cu scadenţă mai mică de un an şi certificate de depozit;

contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finală în fonduri;

contracte forward pe rata dobânzii, denumite în continuare FRA;

swap-uri pe rata dobânzii, pe curs de schimb şi pe acţiuni;

opţiuni pe orice instrument financiar prevăzut la lit.a) – d), inclusiv contracte similare cu decontare finală în fonduri; această categorie include şi opţiuni pe curs de schimb şi pe rata dobânzii;

instrumente financiare derivate pe mărfuri;

orice alt instrument admis la tranzacţionare pe o piaţă reglementată într-un stat membru sau pentru care s-a făcut o cerere de admitere la tranzacţionare pe o astfel de piaţă;

instrumente financiare derivate

instrumente ale pieţei monetare - instrumente financiare care se tranzacţionează de regulă în cadrul pieţei monetare.

GP - Conf.univ.dr. Andreea Stoian

Page 5: Seminar 1 Gp

Portofoliu. Definiţie

Lista deţinerilor titlurilor de valoare aflate în proprietatea

unui investitor sau a unei instituţii.

GP - Conf.univ.dr. Andreea Stoian

Page 6: Seminar 1 Gp

Discuții (I)Sursa: INSSE

GP - Conf.univ.dr. Andreea Stoian

Page 7: Seminar 1 Gp

Discuții (II)Sursa: INSSE

GP - Conf.univ.dr. Andreea Stoian

Page 8: Seminar 1 Gp

Agenţi care acţionează pe piaţa

financiară firmele

persoanele fizice

instituţiile reprezentative ale administraţiei publice centrale sau locale

intermediarii: societăţi de investiţii financiare autorizate de CNVM, insitutiţii de credit autorizate de BNR. Serviciile de investiţii financiare se realizează prin personae fizice, acţionând ca agenţi pentru servicii de investiţii financiare. Aceştia îşi desfăşoră activitatea exclusiv în numele intermediarului ai cărui angajaţi sunt şi nu po presta servicii în nume propriu. Serviciile de investiţii financiare:

servicii principale: preluarea şi transmiterea ordinelor primate de la investitori, executarea ordinelor, tranzacţionarea instrumentelor financiare pe cont propriu, administrarea portofoliilor de conturi individuale ale investitorilor, subscrierea de instrumente financiare.

servicii conexe: consultanţă de investiţii, servicii de schimb valutar.

organele de supraveghere: Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare reglementează şi supraveghează piaţa de capital, pieţele reglementate de mărfuri şi instrumente financiare derivate, precum şi instituţiile şi operaţiunile specifice acestora. C.N.V.M. este subordonată Parlamentului şi prezintă rapoarte acestuia prin comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor. C.N.V.M. are drept obiective fundamentale (OUG nr.25/13 martie 2002): stabilirea si mentinerea cadrului necesar dezvoltarii pietelor reglementate;

promovarea increderii in pietele reglementate si in investitiile in instrumente financiare;

asigurarea protectiei operatorilor si investitorilor impotriva practicilor neloiale, abuzive si frauduloase;

promovarea functionarii corecte si transparente a pietelor reglementate;

prevenirea manipularii pietei si a fraudei si asigurarea integritatii pietelor reglementate;

stabilirea standardelor de soliditate financiara si de practica onesta pe pietele reglementate;

adoptarea masurilor necesare pentru evitarea aparitiei riscului sistemic pe pietele reglementate;

prevenirea afectarii egalitatii de informare si tratament al investitorilor sau al intereselor acestora.

GP - Conf.univ.dr. Andreea Stoian

Page 9: Seminar 1 Gp

Discuții (III)Sursa: Dragotă, V., Șerbănescu, V. (2010), Câteva indicii privind comportamentul investitorilor pe piața de capital din România.

Rezultatele unei anchete, Economie teoretică și aplicată, Volumul XVII, No.1 (542), pp.5-16

GP - Conf.univ.dr. Andreea Stoian

Page 10: Seminar 1 Gp

Discuții (IV)

Sursa: Dragotă, V., Șerbănescu, V. (2010), Câteva indicii privind comportamentul investitorilor pe piața de capital din România.

Rezultatele unei anchete, Economie teoretică și aplicată, Volumul XVII, No.1 (542), pp.5-16

GP - Conf.univ.dr. Andreea Stoian

Page 11: Seminar 1 Gp

Discuții (V)

Sursa: Dragotă, V., Șerbănescu, V. (2010), Câteva indicii privind comportamentul investitorilor pe piața de capital din România.

Rezultatele unei anchete, Economie teoretică și aplicată, Volumul XVII, No.1 (542), pp.5-16

GP - Conf.univ.dr. Andreea Stoian

Page 12: Seminar 1 Gp

Discuții (VI)

Sursa: Dragotă, V., Șerbănescu, V. (2010), Câteva indicii privind comportamentul investitorilor pe piața de capital din România.

Rezultatele unei anchete, Economie teoretică și aplicată, Volumul XVII, No.1 (542), pp.5-16

GP - Conf.univ.dr. Andreea Stoian

Page 13: Seminar 1 Gp

Teorii

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………….

GP - Conf.univ.dr. Andreea Stoian

Page 14: Seminar 1 Gp

Modele

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

GP - Conf.univ.dr. Andreea Stoian

Page 15: Seminar 1 Gp

Instrumente de analiză

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

GP - Conf.univ.dr. Andreea Stoian

Page 16: Seminar 1 Gp

Q&A Q1: În ce mod capacitatea de producție a economiei românești ar fi

afectată dacă nu ar exista o piață financiară unde să se tranzacționeze

active financiare?

A1:…………………………………………………….

Q2:Companiile pot colecta capital prin emiterea de acțiuni pe piața

primară. Acest fapt ar implica ignorarea de către manageri a acțiunilor

emise anterior și tranzacționate pe piața secundară?

A2:………………………………………………………..

Q3:De ce activele financiare sunt componentă a avuției gospodăriilor,

dar nu și a avuției naționale? De ce activele financiare își aduc aportul la

bunăstarea economiei?

A3:………………………………………………............

GP - Conf.univ.dr. Andreea Stoian