SECRETIA SALIVARA-dentara

25
1 SECRETIA SALIVARA 1. MORFOLOGIA GLANDELOR SALIVARE. 2. PROPRIETĂŢILE FIZICO-CHIMICE ALE SALIVEI. 3. FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ FLUXUL SALIVAR. 4. COMPOZIŢIA SALIVEI 5. FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ CANTITATIV ŞI CALITATIV SECRETIA SALIVARĂ 1. MORFOLOGIA GLANDELOR SALIVARE. Glandele salivare sunt reprezentate de glandele parotide, submaxilare şi sublinguale, precum şi de glandele salivare mici dis eminate la nivelul mucoasei bucale. Au o structură tubulo-acinoasă, fiind alcătuite din lobuli care reprezintă unitatea morfo-funcţională. Fiecare lobul este alcătuit din acini, ducte intercalate şi ducte striate. Mai multe ducte lobulare formează ductul excretor principa l.

description

Glandeșe salivare

Transcript of SECRETIA SALIVARA-dentara

Page 1: SECRETIA SALIVARA-dentara

1

SECRETIA SALIVARA

1. MORFOLOGIA GLANDELOR SALIVARE.

2. PROPRIETĂŢILE FIZICO-CHIMICE ALE SALIVEI.

3. FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ FLUXUL SALIVAR.

4. COMPOZIŢIA SALIVEI

5. FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ CANTITATIV ŞI CALITATIV SECRETIA SALIVARĂ

1. MORFOLOGIA GLANDELOR SALIVARE.

Glandele salivare sunt reprezentate de glandele parotide, submaxilare şi sublinguale, precum şi de glandele salivare mici diseminate la

nivelul mucoasei bucale. Au o structură tubulo-acinoasă, fiind alcătuite din lobuli care reprezintă unitatea morfo-funcţională. Fiecare

lobul este alcătuit din acini, ducte intercalate şi ducte striate. Mai multe ducte lobulare formează ductul excretor principa l.

Page 2: SECRETIA SALIVARA-dentara

2

Celulele acinare secretoare sunt de două tipuri: seroase şi mucoase. Celulele seroase conţin granulaţii mici cu zimogen şi secretă

amilaza salivară. Celulele mucoase secretă mucus. Glandele parotide sunt exclusiv seroase, glandele submaxilare şi sublingua le sunt

mixte, seroase şi mucoase, iar micile glande salivare din cavitatea bucală sunt exclusiv mucoase.

Saliva secretată de cele trei mari perechi de glande salivare se varsă în cavitatea bucală prin canalele excretoare corespunzătoare

pentru fiecare glandă. Glandele salivare accesorii sunt răspândite în stratul submucos din toată mucoasa bucală, dar sunt mai abundente

şi mai grupate în anumite zone in mucoasa vălului palatin constituind grupul glandelor palatine, în mucoasa buzelor şi obrajilor

constituind grupul glandelor labio-jugale şi în mucoasa linguală constituind grupul glandelor linguale.

Page 3: SECRETIA SALIVARA-dentara

3

Glandele parotide sunt două formaţiuni ovoide în greutate de 25-30g fiecare, situate în lojele parotidiene aflate inferior de

conductul auditiv extern, pe ramura verticala a mandibulei şi pe muşchiul maseter.

Parenchimul glandei este format din acini glandulari şi canale excretoare din care rezultă, în final, un canal excretor unic—canalul

Stenon-lung de 5-6cm, ce se varsă in vestibulul gurii în dreptul celui de al doilea molar superior.

Prin parenchimul glandei parotide trece nervul facial, care este expus riscului lezării în traumatismele locale sau în timpul intervenţiilor

chirurgicale regionale.

Page 4: SECRETIA SALIVARA-dentara

4

Glandele parotide sunt glande seroase, al căror produs de secreţie este fluid şi transparent, constituind salivă de diluţie.

Glandele submaxilare ( submandibulare ) sunt situate sub planşeul bucal în vecinătatea unghiului intern al mandibulei, ocupă

un spaţiu situat între mandibulă şi muşchiul digastric întinzăndu-se în profunzime până la muşchii milohidieni, hioglos şi stiloglos.

Glandele au o greutate de 7-8-10 g fiecare şi sunt constituite din acini şi canalele excretoare (ca şi glandele parotide) din care rezultă în

final un singur canal excretor — canalul Wharton, lung de 5-6cm, ce se varsă în vârful carunculei linguale; uneori, canalul Wharton se

uneşte într-un confluent comun cu canalul excretor principal al glandei sublinguale.

Glandele submaxilare sunt glande mixte care secretă o salivă mai vâscoasă, cu mai multă mucină, ce constituie aşa zisa salivă de

gustaţie.

Page 5: SECRETIA SALIVARA-dentara

5

Glandele sublinguale sunt aşezate deasupra planşeului bucal, de o parte şi de alta a liniei mediene, în lojele sublinguale

delimitate inferior de muşchii milohioidieni, lateral de mandibulă, iar medial de muşchii geniogloşi. Se prezintă ca două formaţiuni

alungite în greutate de 3-5-6 g fiecare, la care se adaugă mai multe glande mici aflate în imediata vecinătate. Produsul de secreţie al

acestor glande se varsa printr-un canal principal — canalul Bartholin care se deschide lângă canalul Wharton sau împreună cu acesta,

de o parte şi de alta a liniei mediene şi prin 5-6 canale mici accesorii— canalele Rivinius ce se deschid, de asemenea, de o parte şi de

alta a liniei mediene de-a lungul plicii sublinguale. Glandele sublinguale sunt glande de tip mucos deorece secretă o salivă bogată în.

mucus denumită saliva de deglutitie, care are rol în formarea bolului alimentar şi apoi alunecarea acestuia in faringe şi esofag în timpul

deglutiţiei.

Page 6: SECRETIA SALIVARA-dentara

6

Glandele salivare sunt glande tubuloacinoase formate din acini glandulari, şi canalicule excretoare, având o structură

asemănătoare pancreasului exocrin.

Un acin glandular împreună cu canalul excretor corespunzător constituie salivonul, ce reprezinta unitatea morfofuncţională a

glandelor salivare. Mai mulţi acini formează un lobul, care prezintă o irigaţie sanguină şi limfatică proprie, o inervatie proprie şi este

drenat, de un canal unic rezultat din reţeaua de canale mici din interiorul lobulului corespunzătoare acinilor glandulari.

Acinii glandulari suni formate din două tipuri principale de celule — celulele seroase şi celulele mucoase, la care se adaugă cel

de al treilea, tip celulele mixte care prezinta caractere intermediare între primele două tipuri.

In glandele salivare mari cele două tipuri principale de celule se găsesc în proporţii diferite, de aceea saliva secretată de cele trei glande

diferă calitativ şi cantitativ.

Page 7: SECRETIA SALIVARA-dentara

7

Glandele parotide sunt formate din acini constituiţi exclusiv din celulele seroase şi fiecare acin conţine 2-6 celule seroase aşezate

pe o membrana bazală; între celulele seroase se afla celulele mioepiteliale de formă stelată, care se pot contracta contribuind la

evacuarea salivei din acinii glandulari.

Glandele parotide sunt glande de tip seros care secretă o salivă fluida cu un conţinut bogat în enzime.

In glandele submaxilare acinii glandulari sunt formati din ambele tipuri de celule şi raportul celule seroase / celule mucoase este

de 4/1: de aceea, aceste glande sunt considerate glande de tip mixt, sero-mucoase, care secretă o salivă cu mucus.

În glandele sublinguale predomină celulele mucoase şi raportul celule seroase/celule mucoase este de 3/4, de aceea, aceste glande

sunt considerate glande de tip mucos care secretă o salivă bogată în mucină. Când în acelaşi acin există ambele tipuri de celule, celulele

seroase sunt dispuse la periferie în formă de semilună.

Celulele seroase au o formă piramidală, cu polul apical orientat către cavitatea acinară şi prezentînd microvilozităţi, iar la polul

bazal (spre exterior) numeroase repliuri şi chiar interdigitaţii care trec de la o celulă la alta.

Celulele mucoase au o formă asemănătoare cu celulele seroase, dar nucleul acestor celule este situat mai aproape de membrana

bazală, iar în citoplasmă se află granule mari de secreţie, translucide—granule de mucinogen care dau celulei un aspect noros

În sintezele celulelor acinare şi secreţia salivei, sunt implicate organite celulare şi anume:

- reticulul endoplasmatic,

- ribozomii dispuşi de-a lungul reticulului endoplasmatic

- aparatul Golgi .

Page 8: SECRETIA SALIVARA-dentara

8

Granulele de secreţie sunt elaborate la nivelul ribozomilor, apoi sunt transportate prin lumenul reticulului endoplasmatic către

polul apical la nivelul aparatului Golgi unde sunt condensate şi depozitate; din această locaţie, produsul de secreţie este excretat prin

exocitoză în lumenul acinar, rezultând saliva primară.

Acinii glandulari se continuă cu ductele ( canalele) salivare excretoare, formate din trei porţiuni distincte din punct de vedere

morfologic şi funcţional :

- ductele intercalare,

- ductele striate

- ductele excretoare.

Ductele intercalare situate imediat în continuarea acinului, sunt canale de tranzit strâmte şi scurte, cu peretele format dintr-un

strat unic de celule mici, cuboide.

Ductele striate secretoare ( canalele Pflugger), situate în continuarea primelor, au peretele format dintr-un epiteliu cu celule mai

înalte — celulele striate aşezate într-un singur strat, prevăzute cu microvilozităţi la polul apical (luminal) şi cu striaţii în porţiunea

bazală a membranei determinate de prezenţa mitocondriilor la acest nivel.

Celulele striate participă activ la formarea salivei, marginea „ în perie" de la nivelul polului luminal, asemănătoare celulelor din tubii

renali, măreşte mult suprafaţa de schimb a celulei, facilitând procesele de reabsorbţie şi de secreţie care au loc la acest nivel, în urma

cărora rezultă saliva finală hipotonă.

În glandele sublinguale există puţine celule striate, sau sunt chiar absente la unii tubi şi, în consecinţă, procesele de reabsorbţie-secreţie

sunt limitate, de aceea saliva sublinguală finală rămâne izotonă sau aproape izotonă, deci cu o concentraţie nemodificată sau prea puţin

modificată faţă de saliva primară acinară (care este izotonă).

Page 9: SECRETIA SALIVARA-dentara

9

Ductele excretoare au peretele alcătuit din două straturi de celule:

- un strat superficial cilindric

- un strat profund turtit, structură care se menţine şi la canalele mai mari, până aproape de cavitatea bucală.

Canalele acinare se unesc rezultând canale mai mari care colectează saliva din lobuli şi o transportă către cavitatea bucală. In final, din

sistemul de canale aflate în glande, rezultă un canal unic sau câteva canale prin care saliva este eliminată în cavitatea bucală.

Celulele mioepiteliale dotate cu proprietăţi contractile se găsesc la nivelul acinului glandular dar şi la nivelul ductelor salivare şi

sunt supuse influenţelor nervoase şi umorale prin contracţia lor ajutînd la evacuarea salivei din acinul glandular şi din lumenul ductelor

salivare.

Page 10: SECRETIA SALIVARA-dentara

10

2. PROPRIETĂŢILE FIZICO-CHIMICE ALE SALIVEI.

Saliva este un lichid filant (datorita mucinei), incolor, cu miros fad, transparent sau opalescent (datorita celulelor epiteliale si

leucocitelor), vascos sau seros (in functie de continutul de mucus), secretat in cantitate de 0,5-1,5 litri/zi. Dupa recoltare, separa in trei

straturi:

- sediment alburiu cu leucocite si celule epiteliale;

- supernatant – lichid opalescent;

- strat superior aerat, spumos;

Densitatea salivei totale este 1003-1012 si este direct proportionala cu cantitatea de substante organice si anorganice dizolvate.

Presiunea osmotica variaza intre 50-100 mOsm/l in conditii de repaus (la debite de 0,5 ml/min) si poate ajunge la 200 mOs/l dupa

stimulare, cand fluxul salivar atinge 3-5 ml/min. Saliva este hipotona fata de plasma.

Punctul crioscopic este cuprins intre: -0,2 ºC si - 0,4 ºC

Vascozitatea salivei, apreciata fata de apa (a carei vascozitate este considerata 1,00) variaza intre 1,20-1,90 si depinde in special de

concentratia in mucina; vascozitatea scade prin depolimerizarea mucusului.

Ph-ul secretiei salivare variaza intre 5,0-7,8 (valori sub 6,2 sau peste 7,4 s-au inregistrat doar la 2% din subiecti).

Continutul bogat al salivei in bicarbonati (sistemul bicarbonatilor H2CO3/NaHCO3), fosfati (sistemul fosfatilor NaH2PO4/NaHPO4) si

mucus ajuta la mentinerea unui pH relativ constant.

Variatii ale pH-ului salivar:

Page 11: SECRETIA SALIVARA-dentara

11

- la acelasi individ exista variatii diurne, in functie de orarul meselor si de momentul zilei. Odata cu acidoza sanguina fiziologica din

timpul noptii, scade si pH-ul salivar.

- pH-ul salivar creste in alcaloze (alcaloza respiratorie obtinuta prin polipnee) si scade in acidoze.

Pentru ca pH-ul salivar este influentata de concentratia CO2 plasmatic recoltarea corecta a salivei se face sub parafina, pentru a se evita

difuziunea CO2.

- dupa stimularea secretiei, pH-ul salivar creste.

- la copii pH-ul este mai alcalin, la batrani este mai acid.

- fluxul salivar scazut este insotit de acidifierea secretiei salivare. Cresterile fluxului salivar, determina valori mari ale pH-ului.

- secretia parotidiana este mai alcalina.

- nu exista diferente in functie de sex.

pH-ul acid (sub 6-5,5) favorizeaza solubilizarea sarurilor de calciu si dizolvarea dintelui, deci cariogeneza.

pH-ul alcalin favorizeaza depunerea tartrului dentar si formarea calculilor salivari (sialoliti).

Fluxul (debitul) salivar

In repaus (nestimulat) este in medie de 0,3-0,5 ml/min, dar este dificil de apreciat, neputandu-se inlatura toti factorii care il

influenteaza: factori locali iritativi sau factori generali, legati de apetit, foame, deshidratare, agitatie, teama, etc.

Fluxul salivar variaza si in functie de factori metabolici individuali, dieta, metodele utilizate pentru stimulare si recoltare.

Disparitia influentelor locale si nervoase in timpul somnului face ca debitul salivar sa scada la valori minime de 0,5 ml/min.

In 24 de ore debitul secretiei salivare este cuprins intre 1000 ml si 1500 ml.

Cresterea fluxului salivar de repaus peste valoarea de 0,5 ml/min se numeste hipersalivatie, sialoree, polisialie sau ptialism.

Page 12: SECRETIA SALIVARA-dentara

12

Scaderea fluxului salivar de repaus sub 0,3 ml/min se numeste hiposalivatie, hiposialie sau hipoptialism si poate fi insotita de

xerostomie 0,1ml/min (senzatia de uscaciune bucala).

Xerostomia poate fi cauza aparitiei de iritatii, ulceratii, gingivite, carii, frecvente suprainfectii, candidoze bucale, tulburari de

deglutitie si fonatie.

3. FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ FLUXUL SALIVAR.

Fiziologic se inregistreaza variatii in functie de varsta, sex, dieta, influente nervoase:

Varsta – la copii masa glandulara este mai mica si fluxul salivar mai scazut. Ulterior, pana in jurul varstei de 20 ani se inregistreaza

o crestere progresiva a fluxului salivar. Dupa 20 ani fluxul salivar scade pana in jurul varstei de 40 ani si apoi ramane constant.

Sexul – la grupa de varsta 5-10 ani, fluxul salivar este mai crescut la baieti. Intre 10-15 ani este mai mare la fete. Sexul masculin

prezinta valori mai mari intre 20-40 ani, iar dupa 40 ani se inregistreaza cresteri ale fluxului salivar la sexul feminin.

Factorii psihici

Disparitia influentelor corticale, a stimulilor orali determina scaderea fluxului salivar in timpul somnului. Conexiunile corticale ale

glandelor salivare permit dezvoltarea de reflexe conditionate legate de alimentatie.

Impulsurile subcorticale hipotalamice influenteaza secretia glandelor salivare: hipersalivatia de hipertermie (polipneea si

hipersalivatia termoreglatorie la animalele cu blana, lipsite de glande sudoripare). De asemenea, emotiile puternice sunt insotite de

hipersalivatie.

Page 13: SECRETIA SALIVARA-dentara

13

Efortul fizic intens si prelungit scade fluxul salivar, valorile cele mai scazute inregistrandu-se la 60 min postefort.

In sarcina, fluxul salivar este scazut, ca si concentratia sodiului salivar.

Substante farmacodinamice - cum sunt substantele simpaticolitice si cele parasimpaticolitice (atropina, belladona), unele

tranchilizante, hipotensoare, antibiotice determina scaderea fluxului salivar insotita de senzatia de uscaciune bucala.

Substantele parasimpaticomimetice de tipul pilocarpinei, ezerinei, muscarinei, precum si unele substante anestezice cresc fluxul

salivar, determinand sialoreee.

4. COMPOZIŢIA SALIVEI

Raportul dintre diferitii constituenti salivari este variabil, depinzand de ritmul circadian, tehnica recoltarii, varsta, dieta, conditiile

fiziologice sau patologice ale organismului.

Saliva contine 99,4% apa si 0,6% reziduu uscat, din care 0,2% sunt substante anorganice si 0,4% substante organice.

Componente salivare anorganice:

- Sodiul

Concentratia sodiului salivar variaza in functie de specie, glanda salivara, sex, flux salivar. In saliva recoltata nestimulat,

concentratia sodiului este de circa 10 ori mai redusa fata de plasma, pentru ca este reabsobit la nivel tubular: 7-17 mEq/l. Dupa

stimulare, concentratia creste la 60-80 mEq/l.

Cea mai mare concentratie de sodiu se gaseste in saliva parotidiana: 100mEq/l. Niveluri mai mari se gasesc la barbatii peste 40

ani, dupa stimulare simpatica si dimineata. Exista o relatie direct proportionala intre concentratia sodiului salivar si debitul salivar.

Page 14: SECRETIA SALIVARA-dentara

14

Absorbtia sodiului in ductele salivare este crescuta de aldosteron.

- Potasiul

Are o concentratie mai mare in saliva fata de plasma, pentru ca se secreta intens la nivelul ductelor striate: 8-20 mEq/l in saliva

recoltata fara stimulare. Dupa stimulare prelungita (10-15 min) concentratia sa inceapa sa scada.

- Clorul

Se afla in saliva in concentratii variabile, intre 5-70 mEq/l, independent de nivelul cloremiei. Cele mai mari niveluri se

inregistreaza dupa stimulare parasimpatica si in saliva parotidiana. Dupa stimulare alimentara, clorul salivar scade fata de valorile de

repaus.

- Bicarbonatul

Depinde in mare masura de pCO2 plasmatic si raspunde de peste 85% din capacitatea tampon salivara, avand rol in protectia

anticarie (tamponeaza acizii din alimente si pe cei produsi de bacteriile din cavitatea bucala).

Cresterea fluxului salivar este urmata de cresterea concentratiei de bicarbonat salivar in primele minute, dupa care concentratia se

mentine constanta.Cresterea HCO3 – salivar este insotita de scaderea Cl – salivar.

In saliva recoltata nestimulat se dozeaza 5-10 mEq/l bicarbonat. Secretia parotidiana este cea mai bogata in bicarbonat, iar cea

sublinguala cea mai saraca.

Dieta vegetariana favorizeaza cresterea secretiei salivare a bicarbonatului.

- Fosfatul

Se gaseste in saliva sub forma anorganica (circa 80% din total), dar si legat de proteine.

Concentratia lui (in medie, 16 mg/dl) variaza invers proportional cu fluxul salivar.

Page 15: SECRETIA SALIVARA-dentara

15

Prezinta variatii legate de prezenta si natura stimulului, dieta. La pH salivar acid fosfatul este eliberat din dinte favorizand

cariogeneza.

- Calciul

Se gaseste in saliva sub forma filtrabila si nedializabila. Aproximativ 3% din cantitatea totala este legat de mucina. Concentratia

sa medie este de 5,8 mg/dl.

Ca si fosfatul, calciul salivar se afla in echilibru cu cel din dinte. La pH de 7 saliva este saturata cu calciu si dintii nu pierd calciu

in saliva. La pH salivar acid, in special la valori sub 6-5,5 ale pH-ului, hidroxiapatita dentara se dizolva si calciul este eliberat din dinti

in saliva.

In mediu acid sarurile de calciu sunt solubile; in saliva alcalina sarurile de calciu precipita si in interiorul canalelor excretoare ale

glandelor salivare se formeaza sialoliti = calcului salivari.

In saliva alcalina, bogata in mucina sarurile de calciu precipita si formeaza tartrul.

Concentratia lui variaza invers proportional cu fluxul salivar: la debite mici concentratia calciului in saliva creste. La fluxuri

salivare mari, scade concentratia calciului salivar, datorita cresterii secretiei parotiodiene care este saraca in calciu. Variatiile se

datoreaza si modificarilor de pH odata cu fluxul: cand fluxul scade, pH-ul scade si dintii se decalcifica; concentratia calciului salivar

creste. De asemenea, stimularea simpatica creste nivelul calciului salivar.

- Fluorul

Se afla in saliva mixta in concentratii concordante cu cele plasmatice: 0,005-0,06 mEq/l la adult si 0,015 mEq/l la copii. Patrunde

in smalt, conferind protectie impotriva cariei.

- Magneziul salivar este in concentratie similara cu cea plasmatica.

Page 16: SECRETIA SALIVARA-dentara

16

- Tiocianatul (sulfocianatul) de sodiu si de potasiu

Are rol antibacterian, fiind cofactor al bactericidinei; el patrunde in bacterii ajutat de lizozim si determina liza acesteia.

Concentratia salivara de tiocianat este mai mare decat cea plasmatica: 3-7 mg/dl.

Secretia in saliva a tiocianatului creste dupa stimulare simpatica si la fumatori.

- Iodul

Glandele salivare, ca si tiroida si mucoasa gastrica, concentreaza iodul din plasma, cauza si semnificatia acestei functii fiind

necunoscuta. In saliva iodul este in concentratie de 10-60 ori

mai mare fata de plasma: 0,02-1,2micromoli/l; 150-350 micrograme/l, fiind intens secretat la nivelul ductelor striate.

Glandele salivare au capacitatea de a sintetiza mono-iod-tironina si di-iod-tironina, dar nu si hormoni tiroidieni, T3 si T4.

- Oxigenul (9-18 vol%), dioxidul de carbon (10-20vol%) si azotul (25%), se gasesc in saliva sub forma dizolvata. CO2 se gaseste si

legat de proteinele salivare cu care formeaza compusi carbaminici.

Raportul bicarbonat/acid carbonic este de 4,5 la un pH salivar = 6,5.

Componente organice salivare

1. Proteinele salivare

In saliva mixta nestimulata proteinele totale au o concentratie de circa 1,3 g/l, iar in cea stimulata 2,8 g/l, secretia de proteine

crescand odata cu fluxul salivar. Saliva parotidiana contine 2,3 g/l proteine, iar saliva submaxilara mai putin, 1,2 g/l. Prin metode

imunologice, cromatografice si electroforeza, s-au separat peste 20 de fractiuni proteice salivare care dupa originea lor sunt descrise ca

proteine serice (provin din sange) si proteine glandulare (sintetizate de structuri locale).

Page 17: SECRETIA SALIVARA-dentara

17

a) Proteine serice provin din plasma, se afla in concentratie de ~ 1/10 fata de plasma si sunt reprezentate de: aminoacizi, albumine,

globuline, lactoferina, factori de coagulare.

b) Proteinele gladulare se numesc si acinare si sunt reprezentate de: enzime (amilaza, fosfataza, maltaza, lizozimul, lipaza), mucine,

kalikcreina, substante de grup sanguin, hormoni salivari.

c) Aminoacizii salivari sunt in concentratie de 2 mg% in saliva parotidiana si 4 mg% in saliva mixta. Cu exceptia glicinei care este

bine reprezentata (0,8 mg%), ceilalti aminoacizi sunt in concentratii reduse: ~ 0,3 mg%.

d)Lactoferinul este o proteina fixatoare de fier (Masson, 1966), care are rol bacteriostatic, inhiband multiplicarea bacteriilor.

2. Enzimele salivare

- sunt sintetizate de catre celule acinilor glandulari si indeplinesc functii diferite:

a) Amilaza salivara (ptialina)

- este o α – glicozidaza, activata in prezenta ionului Cl-, la un pH optim de 6,9. Are rol in digestia glucidelor, desfacand amidonul

preparat (copt sau fier) pana la stadiul de dextrine si maltoza. Concentratia amilazei salivare creste dupa stimulare alimentara,

administrare de acetilcolina, dar si dupa stimulare simpatica. La varstnici si la vegetarieni amilaza salivara prezinta niveluri mai scazute.

b) Alte enzime salivare

- sunt: lipaza linguala, anhidraza carbonica, fosfataza alcalina, aldolaza, colinesteraza, transferaza, ureaza, dehidrogenaza, β-

glicuronidaza, peroxidaza. Ele sunt in concentratii mici, dar unele pot interveni in patogeneza cariei dentare.

Page 18: SECRETIA SALIVARA-dentara

18

c) Lizozimul

- este un polipeptid cu rol bactericid, descompunand mucopolizaharidele capsulei glicozidice microbiene (desface legatura dintre N-

acetilglucozamina si acidul N-acetilmuranic). Actioneaza asupra streptococilor, stafilococilor, brucellei, proteusului etc. Participa la

apararea antimicrobiana la nivelul cavitatatii bucale, in cooperare cu IgAs.

In saliva mixta concentratia medie este de 140 mg/l, iar in saliva parotidiana atinge 200 mg/l. Are structura chimica diferita de

lizozimul din lacrimi, suc gastric, colostru si de cel secretat de neutrofilele sanguine.

d) Kalikreina este o enzima proteolitica, care a fost izolata initial din pancreas. Intervine in formarea bradikininei, are rol vasodilatator

local si de crestere a permeabilitatii vasculare. A fost

pusa in evidenta la nivelul ductelor striate parotidiene (Ekfors, 1971) si se pare ca intervine si in procesele de transport ionic

transepitelial.

e) Mucinele salivare sunt glicoproteine (mucoproteine), formale din lanturi polipeptidice si grupari glucidice, cu rol in lubrefierea

mucoasei si in formarea bolului alimentar, precum si in protectia mucoasei bucale si a dintilor fata de diversi factori iritanti. Se prezinta

sub mai multe forme: mucine neutre, sialomucine, sulfomucine. Au fost descrise două tipuri de molecule: MG 1 şi MG 2, cele din urmă

prezentând pe lângă carbohidraţi şi un lanţ peptidic.

MG 1 are rol în formarea peliculei dobândite, protejând smalţul de agenţii nocivi exogeni, fizici şi chimici.Mucinele asigură formarea

unui strat protector cu rol lubrifiant, permiţând mucoaselor orale să fie mobilizabile cu o fricţiune mică pe alte suprafeţe. Mucinele ajută

la formarea bolului alimentar şi la deglutiţie.

MG 2 ajută la agregarea microbiană şi scăderea timpului de clereance bacterian, mediul oral având astfel o capacitate carioinductivă

mică.

Page 19: SECRETIA SALIVARA-dentara

19

Participa la mentinerea valorilor normale ale pH-ului salivar. Sunt scazute in saliva parotidiana si crescute in saliva glandelor accesorii

din mucoasa valului palatin si a luetei.

Substante de grup sanguin sunt prezente la aproximativ 80% din indivizi, conferindu-le acestora caracterul de secretor (Se).Structura lor

este glicoproteica (75% glucide si 25% proteine) si sunt formate din lanturi proteice ce fixeaza oligozaharide, fiecare lant avand 3

ramificatii, doua din ele fiind purtatoare de antigene de grup sanguin OAB. Se afla mai ales in saliva sublinguala. Sunt in concentratie

mai mare in saliva fata de plasma, pentru ca se secreta.

f) Factorul de agregare bacterian (bactericidina)

- este o glicoproteina care contine acid sialic si exercita actiune agreganta si bactericida prin intermediul tiocianatului, asupra

streptococilor si lactobacililor.

3. Hormonii salivari

a) Parotina are urmatoarele efecte:

Scaderea calciului seric, cresterea magneziului, fosfatului si fosfolipidelor serice;

Favorizeaza proliferarea si calcificarea cartilajului; calcificarea dentinei si a oaselor lungi;

Are efecte anabolizante proteice; stimuleaza tesuturile mezenchimale; dezvolta fibrele elastice din piele si peretii aortei;

Stimuleaza vascularizatia capilara si cresterea parului;

Stimuleaza dezvoltarea sistemului reticuloendotelial;

Stimuleaza oxidarile in cadrul ciclului acizilor tricarboxilici;

Are efecte hipo-sau hiperglicemiante in functie de doza si specie;

Favorizeaza fixarea calciului in mugurii dentari la sobolan.

Page 20: SECRETIA SALIVARA-dentara

20

b) Factorul de crestere a nervilor (NGF – nerve growth factor) este o proteina cu trei fractiuni electroforetice, din glandele

submaxilare si ganglionii lantului simpatic.

NGF face parte dintr-un complex proteic format din trei subunitati (α,β,γ), care nu sunt active separat. Secventa sa de aminoacizi

este asemanatoare cu proinsulina si somatomedina.

Este prezent si in plasma, fiind secretat si de celulele gliale, medulosuprarenale, rinichi, glandele mamare, prostata. Este asemanator

unui hormon: se secreta in plasma si isi exercita efectele la distanta:

- stimuleaza cresterea neuronilor senzitivi si simpatici;

- creste numarul si talia neuronilor din ganglionii simpatici, creste diametrul ganglionilor;

- creste concentratia de noradrenalina din sinapsele simpatice;

- stimuleaza aparitia de sinapse noi;

- la soarecii nou-nascuti determina dezvoltarea tesutului nervos, inhiba cresterea parului, accelerarea eruptiei dentare,

deschiderea precoce a ochilor, adaptare la stres.

c) Factorul de crestere a epidermei (EGF – epidermal growth factor) a fost izolat in extracte de glande submaxilare de sobolan.

La om este secretat de glandele parotide. Este un polipeptid format dintr-un lant cu 53 aminoacizi cu efecte ce se adreseaza

structurilor ectodermice si mezodermice:

- stimuleaza activitatea mitogenica a fibroblastilor si a celulelor epiteliale;

- stimuleaza activitatea mitotica in vivo;

- stimuleaza sinteza de prolactina si actioneaza agonist cu hormonii tiroidieni si glucocorticoizi;

Page 21: SECRETIA SALIVARA-dentara

21

- inhiba secretia gastrica si are rol protector la nivelul mucoasei intestinale (antiulceros) si la nivelul corneei; utilizarea EGF in

ulcerele duodenale si in leziunile ulcerative superficiale corneene a grabit vindecarea;

- in hipotalamus are rol de neuromediator si neuromodulator, probabil influentand secretia hipofizara (intervine in reglarea

neuroendocrina);

- injectarea sa la sobolan determina eruptiei dintilor si deschiderea precoce a pleoapelor, precum si keratinizarea epidermei cu

ingrosarea consecutiva a pielii, cresterea diametrului cozii;

- administrarea de EGF este urmata de fosforilarea proteinelor si cresterea concentratiei GMP ciclic in celulele epidermale.

Secretia de NGF si EGF se afla sub controlul hormonilor tiroidieni, androgeni si corticoizi.

d) Sialogastrona a fost izolata in anul 1967 in glandele sublinguale de sobolani. Este un polipeptid ce se gaseste si in plasma, suc

gastric, colostru, urina. Are efecte asupra celulelor epiteliale, stimuland proliferarea lor si sinteza de ADN; are rol antiulceros prin

inhibarea secretiei gastrice acide.

e) Factorii de crestere insulin-like (IGF I si II) sunt somatomedine, numite si factori insulinoizi si au structura asemanatoare

insulinei. Ca si NGF, cresc consumul de glucoza la nivel neuronal. Se izoleaza din saliva parotidiana si mixta, dar si din plasma.

Au efecte mitogene asupra fibroblastilor, incorporeaza sulfatul in cartilaje, au efect hipoglicemiant.

f) Factorul glucagon-like s-a izolat si un din glandele submaxilare. El contribuie la hiperglicemia soarecilor pancreatectomizati.

g) Renina salivara a fost evidentiata in glandele submaximale, la nivelul celulelor tubulare salivare. Este un polipeptid cu rol inca

neelucidat.

h) Peptidele de tip gastro-intestinal sunt secretate de catre celule ce apartin sistemului de celule secretoare de hormoni digestivi numit

APUD (amine precursor uptake and decarboxylation) si actioneaza prin mecanism paracrin. Sunt: VIP, substanta P etc.

Page 22: SECRETIA SALIVARA-dentara

22

4. Glucidele salivare

Sunt glicoproteine si glucide libere. Glicoproteinele au o concentratie salivara de 270-400 mg/l si sunt reprezentate de:

galactozamina, acid acetilneuraminic, glucozamina etc. Glucidele libere sunt: glucoza (95-10 mg/l), frucoza (5 mg/l), maltoza, hexoze.

Concentratia glucozei salivare este in corelatie cu glucoza plasmatica. Mucinoza salivara este o enzima ce actioneaza eliberand

glucidele din mucus. In diabetul zaharat concentratia glucozei salivare creste la 20-30 mg/l.

5. Lipidele salivare

Sunt in cantitati mici; concentratii mai mari se afla la nivelul placii dentare: digliceride; trigliceride, fosfolioide; β-lipoproteine,

colesterol liber (1-2 mg/l) si esterificat.

6. Alte substante organice salivare sunt:

Vitamine. In saliva exista mici cantitatide vitamina C (acid ascorbic) ( 2 mg/l), acid folic, vitamine din grupul B (0,6 mg/l): B1, B6,

B12. Dieta si probabil flora bacteriana bucala influenteaza concentratia lor salivara.

Ureea salivara (120-150 mg/l) are o concentratie variabila, direct proportionala cu nivelul plasmatic si se pare ca este implicata in

geneza calculilor salivari.

Amoniacul (3-9 mg/l) apare in cantitati mai mari la nivelul placii bacteriene, ca urmare a dezaminarii aminoacizilor sub actiunea florei

bucale. Concentratia sa este mai mare in saliva.

Citratul se afla in saliva in concentratie de 2-20 mg/l si se formeaza sub actiunea bacteriilor bucale. In titruri crescute determina aparitia

de eroziuni la nivelul smaltului dentar.

Acidul lactic apare in saliva ca urmare a degradarii glucidelor, in prezenta florei bacteriene bucale. Postprandial concentratia sa creste

(50-500 mg/l), ca si in timpul efortului fizic.

Page 23: SECRETIA SALIVARA-dentara

23

Acidul uric si creatinina se gasesc in saliva in cantitati reduse.

Alcoolul etilic se afla in saliva in concentratie similara cu cea plasmatica; sunt teste salivare de apreciere a alcoolemiei.

Hormonii plasmatici sunt eliminati prin saliva, in concentratii mici. Hormonii steroizi liposolubili neconjugati trec din plasma in

saliva., concentratiile lor sanguine fiind proportionale cu cele salivare. Hormonii steroizi conjugati au solubilitate mai mica si greutate

moleculara mai mare si trec mai greu in saliva; fac exceptie corticosteroizii legati de globulinele plasmatice.

7. Elemente celulare salivare

Se observa la examenul microscopic al frotiului salivar.

Celule epiteliale descuamate (6.000-60.000/ml)frecvente O parte provin din ductele salivare. Sunt mai putine la copii si la edentati.

Examenul citologic salivar si biopsia mucoasei sunt utile pentru diagnosticul tumorilor cavitatii bucale (apar frecvente celule

neoplazice).

Leucocitele sunt frecvente (25.000-600.000/ml), avand un rol important in apararea la nivelul cavitatii bucale. Provin din sange, din

capilarele gingivale, al caror perete il traverseaza prin diapedeza. Predomina neutrofilele (95%), restul fiind limfocite (5%).

Bacteriile colonizeaza cavitatea bucala in numar mare: 60-70 milioane/ml. Cel mai frecvent se intalnesc streptococii, unii din ei fiind

implicati in cariogeneza (streptococcus mutans).

5. FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ CANTITATIV ŞI CALITATIV SECRETIA SALIVARĂ

Ritmul circadian

Secretia salivara se modifica in functie de momentul din zi in care se face recoltarea. Astfel fluxul salivar este mai scazut noaptea si

dimineata si inregistreaza valori maxime dupa-amiaza. Concentratiile sodiului si clorului salivar, precum si puterea amilolitica salivara

Page 24: SECRETIA SALIVARA-dentara

24

sunt maxime dimineata, in timp ce proteinele salivare si acidul lactic cresc la valori maxime dupa-amiaza. Calciul si fosforul prezinta

varfuri secretorii nocturne.

Dieta

Compozitia si consistenta alimentelor, modul de preparare, gustul, senzatia de foame sau satietate, factorii psihici asociati modifica

caracteristicile secretiei salivare.

Dieta predominant proteica determina cresterea concentratiei de uree. Regimul alimentar vegetarian creste nivelul mucusului si

capacitatea de tampon salivara.

Un consum ridicat de glucide determina cresterea concentratiei de amilaza salivara.

Acizii alimentari din fructe (acidul citric, acidul ascorbic) stimuleaza secretia salivara alcalina. Alimentele acide (citricele) cresc

semnificativ fluxul salivar, in special secretia mucoasa, care tamponeaza aciditatea bucala.

Alimentatia bogata in saruri minerale (fluor, calciu) creste concentratia acestor elemente in saliva si favorizeaza mineralizarea

dintelui.

Fluxul salivar

Concentratiile amilazei salivare, azotului proteic si sodiului variaza direct proportional cu fluxul salivar, in timp ce fosfatii, potasiul,

clorul si calciul variaza invers proportional cu fluxul salivar.

Tipul glandei salivare aflata in activitate secretorie maxima influenteaza compozitia salivei mixte, in special caracterul seros sau mucos

al acesteia.

Natura stimulului – variatia compozitiei salivare mixte poate surveni prin variatia contributiei secretiilor diferitelor glande la alcatuirea

ei, determinata de diferentele de susceptibilitate la diferiti stimuli.

Page 25: SECRETIA SALIVARA-dentara

25

Sistemul nervos vegetativ

Noradrenalina, ca si adrenalina, stimuleaza secretia salivara mucoasa si vascoasa, iar acetilcolina pe cea seroasa, apoasa.

Factori psihici

Oboseala este insotita de reducerea fluxului salivar, scaderea numarului granulelor secretoare la nivelul celulelor acinare si scaderea

concentratiei de uree salivara. In starile emotionale negative, secretia salivara este mai vascoasa, iar in dureri dentare si iritatii ale

mucoasei bucale, secretia salivara este apoasa.

Actiunea unor hormoni

ACTH-ul si glucocorticoizii scad concentratia sodiului salivar; aldosteronul scade raportul Na/K salivar; testosteronul si tiroxina

cresc fluxul salivar, in timp ce ADH-ul il diminueaza; parathormonul creste nivelul proteinelor si calciului salivar.