SECRETELE CAFELEI

download SECRETELE CAFELEI

of 27

 • date post

  28-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  425
 • download

  15

Embed Size (px)

Transcript of SECRETELE CAFELEI

A adApost acest semn vAzut In ceasca de cafea vesteste cA veI avea o nouA legAturA cu cIneva, o prIetenIe; dacA uneI fete II apare In ceascA un adApost, de orIce fel ar fI el, mArItIs InseamnA; mArItIsul e foarte aproape dacA acest semn apare In apropIerea tortII cestII; alaI semnul reprezIntA ceva numaI dacA e vorba despre un alaI cu mIreasA In frunte; In orIce caz e de rAu, e vorba de pIerderea cuIva apropIat; albIne InsemnA prevestIre de noroc dacA semnele sunt albIcIoase; dacA albIna sau albInele sunt negre, InseamnA cA te veI IntIlnI, veI avea de-a face cu o femeIe harnIcA; altar veI avea parte de vorbe bune sI de sprIjIn; ancorA semn rAu, te paste o nenorocIre; anImale formate dIn zat negru - InseamnA mult bIne, succese sI chIar banI dacA se dIstIng anImale sAlbatIce - dusmanII te sapA, nIcI gInd sA se potoleascA; arIpA veI face o cAlAtorIe; maI poate Insemna cA vreI cu orIce pret sA scapI de ceva care te deranjeazA; armatA tI se va ImplInI o sperantA, e semn bun;

armA te paste un perIcol, o amenIntare planeazA asupra ta sI nu stII de unde vIne; autoturIsm se anuntA nIste plImbArI, poate o cAlAtorIe In care veI avea momente pe care nu le veI uIta usor; B balaur te urmAreste sI nu-tI dA pace un dusman InrAIt; balon semn de dragoste; barcA probleme In cAsnIcIe; barzA veI avea un copIl; bArbat cocosat semn de noroc mult; bIserIcA ferIcIrea te cautA; maI poate Insemna sI alInare sufleteascA, Iar pentru ceI tInerI cununIe; bIsturIu veI avea de-a face cu un chIrurg; bordeI surprInzAtor, acest semn prevesteste mArIre; bou ItI vIne un sprIjIn, un ajutor de la un prIeten de departe; brad s-ar putea sA te mutI In altA zonA a tArII sau chIar In altA tarA; brIcI certurI, ofense, umIlInte; douA brIce IncrucIsate - e la mIjloc o crImA; broascA sArAcIe multA; broascA ruptA In douA - o supArare mare, dolIu; buchet de panselute veI avea de-a face cu nIste orfanI;

bujor dragoste curatA; busuIoc semnul noroculuI - toate ItI vor merge dIn plIn; C cal calul e semn de sArbAtoare, de evenIment plAcut In famIlIe, In grupul de prIetenI; doI caI sI o caleascA - prevestesc o nuntA; cap de om cIneva ItI poartA de grIjA; carte veI avea o bucurIe, o surprIzA; carte InchIsA - tu sau cIneva dIn preajma ta va pIerde un examen; carte deschIsA - examen trecut cu succes; casA semn de afacerI bune; dacA e vorba de o casA neagrA - InseamnA pIerdere; casA Intr-un cerc - semn foarte bun, vesteste cIstIgurI sI InImA usoarA; casA ruInatA - cIneva va dIvorta; casA ruInatA Intr-un trIunghI - semn bun, promovare, avansare; casA sub un copac - semn de cAsnIcIe ferIcItA; casA lIngA o cruce - perIcol de hotI, cIneva va fI prAdat; casA lIngA maI multe crucI prevesteste dolIu; casA foarte clarA cu acoperIsul sI ferestrele bIne conturate - se anuntA noroc neasteptat; castel semn cA veI trAI In sArAcIe la bAtrInete; cAlugAr o cAdere In pAcat; cAmIlA perIcol de accIdent; cApsunA veI avea parte de o prIetenIe nouA sI adevAratA;

cArutA e vorba despre o afacere bunA; cIIne aI un dusman care nu vrea sA te Ierte nIcIdecum; cIIne dormItInd - veI avea nIste legAturI cu o persoanA de bunA-credIntA; cIIne lAtrInd cIneva te vorbeste de rAu, aI un dusman; cIIne care stA la pIndA, gata de atac - aI un dusman care te urmAreste pas cu pas; cIrcIumA probleme In afacerI; ceas fel de fel de surprIze, plAcute sI neplAcute; cer un om puternIc ItI va acorda sprIjInul sAu Intr-o problemA; cerc semn cA te gAsestI In sIgurantA; cerc mare - cAsnIcIe care merge bIne; cercurI multe, ImprAstIate pe fundul cestII - prevestIre de copII multI; cerc punctat - maI multe relatII amoroase ocazIonale, dar nIcI una dIntre aceste legAturI nu este profundA; cercurI multe, mIcI, ImprAstIate prIn toatA ceasca - noroc la banI; cercurI multe, Izolate prevestIre de sIngurAtate; cersetor veI prImI o veste bunA; cheIe veI regAsI un obIect care a fost furat sau pIerdut; cIrc arenA de cIrc sau de spectacol InseamnA o IesIre In oras, la un spectacol; cIreasA prevestIre de dragoste mare; cIupercA va da peste tIne un necaz sau veI pAtImI In urma uneI mIncIunI;

closcA cu puII dupA ea acest semn vesteste bogAtIe; cocos cIntInd veI avea un succes ImedIat, cocos - cIneva te mInte; colIbA de pescar semn de sArAcIe; conopIdA se anuntA un cIstIg, un profIt; copac InfrunzIt veI avea un succes, copac doborIt - exIstA perIcolul sA pIerzI pe cIneva dIntre ceI dragI; copac uscat - prevestIre de necazurI sI dezamAgIrI; copac InflorIt - bucurII marI; copacI dezrAdAcInatI - prevestIre a unor cAlAtorII IndepArtate, copacI arzInd - veI avea o dragoste mare; copIl un necaz In casA; copIl cu ochII InchIsI - semn cA veI avea o mare dezamAgIre; copIl cu ochII deschIsI - veI avea o surprIzA sau veI prImI un dar; copIl ghebos - tI se vor face nIste propunerI care nu-tI vor fI pe plac; corabIe semn de plecare In cAlAtorIe, dar sI al unuI necaz; corb veI avea o dezamAgIre; coroanA rotundA sI neagrA semn de onoare sI marI demnItAtI; coroanA deschIsA la culoare sAnAtatea ItI va fI bunA In contInuare; cozonac veI avea nIste surprIze plAcute; clopot veI descoperI nIste mIncIunI care te vor supAra;

crosetA semn de neplAcerI, maI ales atuncI cInd croseta apare cu vIrful In jos; cruce o posIbIlA moarte In famIlIe; douA crucI - aI o fIre de om bun, darnIc sI mIlos; maI multe crucI - vA paste un ghInIon; cruce Intr-un trIunghI - veI murI la adIncI bAtrInetI; cruce Intr-un pAtrat - e posIbIl sA morI Intr-un accIdent; o cruce sI maI multe lInII - s-ar putea sA mostenestI o avere; cucuvea semn foarte rAu, prevesteste o moarte In famIlIe; culme de deal o reusItA mare In afacerI; poale de deal - veI suferI o umIlIntA, o InjosIre; curcA veI avea de-a face cu un om greu de suportat, arogant, plIn de sIne; curcubeu veI IntIlnI zgIrcenIe In jurul tAu; s-ar putea sA aI sI nIste neplAcerI; cutIt semn ce prevesteste neplAcerI, maI ales dacA apare cu vIrful In jos; cutIt rupt - necazurI marI prIvInd exIstenta ta: e posIbIl sA ajungI somer, sA te ImbolnAvestI sau sA aI nIste pIerderI materIale grave; cutIt InfIpt In spatele unuI om - fereste-te de un dusman; In cazul uneI persoane cAsAtorIte cutItul poate da de stIre cA este InselatA In plan sentImental de sot sau sotIe; damIgeanA veI asIsta la o betIe sau veI lua parte la o betIe, In orIce caz veI avea de-a face cu asa ceva;

dantelA ItI dau tIrcoale nIste gIndurI cam zburdalnIce, cam usuratIce; desert vetI avea o stare sufleteascA proaspAtA; dInte semn rAu, s-ar putea sA ItI petrecI o rudA pe ultImul sAu drum; drum In ceasca de cafea drumurIle apar sub forma unor lInII; dacA lInIIle pornesc de pe peretII cestII spre fundul cestII - atuncI e vorba despre nIste drumurI pe care le veI face; dacA lInIIle Impart ceasca In douA - InsemnA cA veI face o cAlAtorIe; lInIIle mIcI sI IntretAIate - InseamnA cA veI face nIste drumurI scurte; dacA lInIIle de pe peretI se termInA atuncI cInd dau de fundul cestII - drumul pe care-l veI face va fI fArA succes; dacA lInIIle sunt formate dIn zat negru - drum cu necazurI va urma; dacA lInIIle sunt dIn zat negru sI au semne de pomI pe margIne - e vorba despre un drum care Incepe cu necaz, dar care se va IncheIa cu bIne; dungA albA drum InseamnA; dungA pornItA de la toarta cestII - InseamnA drumurI care se vor face; dungI albe, mIcI - drumurI care se vor face; dungI albe, lungI - drumurI In afara localItAtII; dungA cu zat la Inceput sI apoI albA pInA la capAt InseamnA supArare la Inceputul drumuluI sI bucurIe la sfIrsItul drumuluI; E

elefant semn ce prevesteste un succes, o reusItA In ceva ce te IntereseazA foarte mult; F fasole veI face nIste economII, va fI nevoIe sA facI nIste economII; fabrIcA noroc mult In afacerI; fatA cu pAr despletIt e vorba despre nIste reusIte In plan sufletesc, nIste jurAmInte se vor IndeplInI; femeIe In alb aI parte de un evenIment ferIcIt; femeIe cAlare - veI lua parte la o IntrIgA, la o gIlceavA; femeIe cu brate IntInse - tI se va face o promIsIune; femeIe goalA - veI avea parte de o dragoste pAtImasA; femeIe InsArcInatA - belsug mare; femeI maI multe la un loc - aI parte de o mIncIunA; femeIe In negru - boalA; femeIe stInd pe o pernA - In preajma ta cIneva este sau va fI bolnav; fereastrA e vorba despre o InvInuIre pe nedrept; fIgurI In cerc - veI lua parte la o petrecere; fIgurI Intr-un trIunghI - persecutIe fArA sA fII vInovat; flaut sau tobA prevestIre de gIlceavA, de ceartA mare; floarea soareluI este vorba despre o dragoste urmatA de cAsAtorIe;

florI multe - vIn nIste bucurII; florI rare bucurII marI InseamnA; florI de salcIm - nIste probleme cu oamenI rAI; foarfecA s-ar putea sA aI parte de o InterventIe chIrurgIcalA, de o operatIe; fluture stArI sufletestI rele, mIcI neIntelegerI, nemultumIrI fArA motIv; frunze veI reusI In ceea ce propuI; frunze vestede - semn rAu, prevesteste boalA, lIpsurI, necazurI; furculItA cIneva te va jIgnI; furnIcI veI muncI sI nu ItI veI putea lua drepturIle pentru aceastA muncA, In orIce caz nu tI se vor da nIste drepturI; G garoafA dIn zat negru - frAmIntArI sufletestI puternIce, foarte posIbIl o IubIre mare; gAInA cIstIg In banI, belsug; gAleatA plInA - o pagubA, dar nu prea mare; gAleatA goalA - pagubA mare veI avea; gAleatA plInA sI o cheIe lIngA ea - veI gAsI un lucru pe care l-aI pIerdut sau care tI-a fost furat; gIscA veI avea de-a face cu o persoanA bunA la suflet;

grAmadA de cArAmIzI - veI lua parte sau veI avea de-a face cu InAltarea uneI case; grAmadA de monede - veI avea o dezIluzIe; I Iepure aI o teamA fArA nIcI un motIv, care nu se bazeazA pe nImIc; Iepure cu urechIle In jos veI prImI un dar sau veI face un dar; Inel mIc - dacA acest Inel apare pe fundul cestII de cafea, atuncI el prevesteste o ImpAcare sau o logodnA; Inel rupt, rupt In douA - acest semn prevesteste o despArtIre, un dIvort; Inel fAcut cadou veI avea parte de dragostea cuIva cunoscut, a cuIva dIn apropIerea ta; Inel alb In jocul cestII - o mare schImbare In vIata ta