Scoala de dans Espansivo

of 8 /8

Embed Size (px)

description

Cursuri de dans pentru nunta Coregrafii speciale pentru dansul mirilor Show-uri incendiare cu dansatori profesionisti

Transcript of Scoala de dans Espansivo

Page 1: Scoala de dans Espansivo
Page 2: Scoala de dans Espansivo

CURSURI DE DANS PENTRU MIRI

2 www.dansam.ro

Page 3: Scoala de dans Espansivo

E de departe cel mai important eveniment din viaţa ta. Şi, mai mult decât în orice altă zi, la nunta ta

îţi doreşti să străluceşti, să nu îţi tremure genunchii privind în jurul tău şi mai ales, să nu îţi calci partenerul pe picioare. De aceea Şcoala de dans ESPANSIVO ţi-a pregătit cursuri de dans special create pentru a răspunde nevoilor tale în această zi atât de specială.

Soluţia pe care v-o propunem este să concepem împreună o coregrafie care să vă reprezinte, eventual pe melodia voastră preferată. Niciun vals al miresei nu va semăna cu altul, cu atât mai mult cu cât povestea voastră este unică.

P ână în prezent zeci de cupluri şi-au început viaţa împreună în paşi de dans ca urmare a lecţiilor pe

care le-au luat la Şcoala de dans ESPANSIVO.

O lecţie particulară are durata de 60 de minute, timp în care veţi avea toată sala de dans la dispoziţie, iar pe toată durata şedinţei veţi fi asistaţi de instructorul vostru personal. În cazul în care aveţi o melodie specială instructorul va concepe o coregrafie potrivită pe acea melodie.

www.dansam.ro 3

Page 4: Scoala de dans Espansivo

REPREZENTAŢII CU DANSATORI

4 www.dansam.ro

Page 5: Scoala de dans Espansivo

Ş coala de dans ESPANSIVO vă propune momente de neuitat cu dansator i

profes ionişt i care vor anima nunta .

Perechi le noastre sunt formate din dansator i profes ionişt i , iar exper ienţa lor este atestată pr in par t ic iparea la competiţ i i naţ ionale ş i internaţ ionale de dans spor t iv.

Fie că este vorba despre dansur i lat ino (cha-cha- cha, samba, sa lsa , rumba, j ive) sau despre dansur i de societate (vals , tango, vals v ienez , quickstep) , show-ul animat de dansator i i noştr i va f i cu s iguranţă unul de neuitat .

D in por tofol iu l nostru nu l ipsesc diverse evenimente, prezentăr i de produse

(Hotel Marr iott , Hotel Crown Plaza , Hotel I ntercont inental , Hotel Royal , Hotel Caro, Hotel Parc) , petrecer i (Petrecere Crăciun Bi l la , Petrom Crăciun, nenumărate nunţ i ş i petrecer i pr ivate (Palatul Snagov, Casa Centra lă   a   Armatei , Casa Lat ină Bal l room, Dantes, Ar istocrat Events Hal l , R IN Grand Hotel , Bamboo, McMoni ’s etc) .

www.dansam.ro 5

Page 6: Scoala de dans Espansivo

SERVICII ŞI TARIFEPachet NUNTĂ SIMPLU5 lec ţ i i par t iculare de dansReprezentaţ ie de dansur i lat ino/standardcu 1 pereche de dansator i Preţ : 1250 RON

Pachet NUNTĂ PLUS5 lec ţ i i par t iculare de dansReprezentaţ ie de dansur i lat ino/standard cu 2 perechi de dansator i Preţ : 1750 RON

Pachet NUNTĂ PREMIUM10 lec ţ i i par t iculare de dansReprezentaţ ie de dansur i lat ino/standard cu 2 perechi de dansator iPreţ : 2150 RON

Pentru or icare din pachetele NUNTA alese pr imiţ i două abonamente la cursur i le de grup, in valoare de 238 RON , va labi le o lună, înainte sau după eveniment!

6 www.dansam.ro

Page 7: Scoala de dans Espansivo

Cursur i par t iculare de dans :

1 lec ţ ie par t iculară / 1h / 2 pers . . . . . . . . . . . . 120 RONPachet 5 şedinţe par t iculare . . . . . . . . . . . . . . . . 500 RONPachet 10 şedinţe par t iculare . . . . . . . . . . . . . . . . 950 RON

Reprezentaţ i i de dans :

PACHE T A: Show cu 1 pereche de dansator i (Lat ino/Standard) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 RONPACHE T B : Show cu 2 perechi de dansator i (Lat ino/Standard) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1250 RONPACHE T C: Show cu 3 perechi de dansator i (Lat ino/Standard) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1550 RON

PACHE T A1: Show cu 1 pereche de dansator i (Lat ino + Standard) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950 RONPACHE T B1: Show cu 2 perechi de dansator i (Lat ino + Standard) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1550 RONPACHE T C1: Show cu 3 perechi de dansator i (Lat ino + Standard) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2150 RON

Show-ul LATINO include: Cha- cha- cha, Rumba, Samba, J iveShow-ul STANDARD include: Vals Lent , Vals Vienez, Tango, Quickstep/SlowFox

Toate tar i fe le sunt expr imate în le i s i cont in T VA. Pachetele se achita f ie integral , f ie in 2 rate, una la semnarea contrac tului ş i una după eveniment. Pentru ofer ta completă ş i ac tual izată intraţ i pe w w w.dansam.ro

www.dansam.ro 7

Page 8: Scoala de dans Espansivo

INFORMAŢII UTILELec ţ i i le par t iculare se vor desfăşura după un program stabi l i t de comun acord. Pentru un rezultat cât mai bun este recomandat sa începeţ i cursur i le cu cel puţ in o lună înaintea nunţ i i .

La s fârş i tul f iecărui show cu dansator i , perechi le noastre vor angrena invitaţ i i pe r ingul de dans!

Pentru reprezentaţ i i specia le care nu se regasesc în ofer ta noastră de bază vă rugam sa ne contac tat i .

DATE DE CONTACT

Scoala de dans ESPANSIVO

Telefon: 0721.326.726

Web: w w w.dansam.ro w w w.pasidedans. ro

E-mai l : of f [email protected]

Adresa : Str. Semicercului nr. 56 , Sec tor 1 , Bucurest i

www.dansam.ro 8