Scari Pompieri

58
Gunzburger Steigtecchnik GmbH Broşură cu informaţii pentru scări portabile pentru folosirea serviciilor de incendiu EN 1147 Gunzburger Steigtechnik GmbH Rudolf – Diesel – Strase 23 D-89312 Gunzburg Telefon 0049 8221/36 16 01 Fax 0049 82 21/36 16 80 e-mail: http://www.steigtechnik.de Internet: http://www. steigtechnik.de ident-No.: 00250.100.67.9 Copyright al Gunzburger Steigtechnik GmbH

description

Scari

Transcript of Scari Pompieri

Page 1: Scari Pompieri

Gunzburger Steigtecchnik GmbH

Broşură cu informaţii pentru scări portabile pentru folosirea serviciilor de incendiu EN 1147

Gunzburger Steigtechnik GmbH Rudolf – Diesel – Strase 23 D-89312 Gunzburg Telefon 0049 8221/36 16 01 Fax 0049 82 21/36 16 80 e-mail: http://www.steigtechnik.de Internet: http://www. steigtechnik.de ident-No.: 00250.100.67.9 Copyright al Gunzburger Steigtechnik GmbH

Page 2: Scari Pompieri

1

Broşură informaţională pentru scări portabile

pentru folosirea serviciului de incendiu Producător: Gunzburger Steigtechnik GmbH Rudolf – Diesel – Strase 23 D-89312 Gunzburg

Ştampila: Atestat în conformitate cu DIN EN 9001 Verificat de: Intertek Deutschland GmbH Nikolaus – Otto – Strasse 13 D-70771 Leinfelden-Echterdingen

Cuprins: 1. Folosirea generală conform indicaţiilor .................................................................. 2 2. Instrucţiuni generale de siguranţă ......................................................................... 2 3. Prevenirea accidentelor în timpul distribuirii scărilor portabile ............................... 2 4. Folosirea generală ................................................................................................. 3 5. Scară de ridicare cu 3 secţiuni .............................................................................. 5 6. Scară de ridicare cu 2 secţiuni ............................................................................ 11 7. Extinderea acării .................................................................................................. 15 8. Inspecţii ............................................................................................................... 21 9. Inspecţii vizuale ................................................................................................... 22 10. Teste de încărcare ............................................................................................ 23 11. Banc de testare scară ....................................................................................... 29 12. Reparaţie şi întreţinere ...................................................................................... 35 13. Instalarea frânei cablului ................................................................................... 45 14. Piese de schimb ................................................................................................ 47 15. Garanţie şi obligaţii ............................................................................................ 56 16. Dovada inspecţiei .............................................................................................. 57

Page 3: Scari Pompieri

2

1. Folosirea generală conform instrucţiunilor: În serviciul pompierilor, scările înlocuiesc ieşirile şi căile de atac dacă ieşirile structurale nu există sau nu sunt funcţionale. Vă rugăm să ţineţi întotdeauna cont de “Scara potrivită pentru fiecare acţiune a brigăzii de pompieri”. 2. Instrucţiuni generale de siguranţă: 1. Scările portabile pentru folosirea serviciului pompieri poate fi folosi numai de către persoanele care au fost pregătite în conformitate cu instrucţiunile serviciului brigăzii de pompieri. 2. Sunt permise numai scările adecvate pentru acţiune şi care nu prezintă deficienţe în privinţa siguranţei. 3. O precondiţie pentru folosirea sigură este cunoaşterea instrucţiunilor şi a regulamentului e siguranţă. 4. Fiecare individ trebuie să observe această broşură cu informaţii şi aceste instrucţiuni de operare, în particular regulamentul de siguranţă. 5. Din motive de practică şi distribuire a scărilor portabile, trebuie luat în considerare regulamentul instrucţiunilor serviciului brigăzii de pompieri. 6. Înainte şi după fiecare folosire, scările trebuie verificate prin inspecţie vizuală în privinţa purtării şi ruperii şi a punctelor defecte. 7. În conformitate cu EN 1147, scările trebuie inspectate în mod regulat. 3. Prevenirea accidentelor în timpul distribuirii scărilor portabile: Regulamentul de prevenire a accidentelor brigăzilor de pompieri este valabil în versiunile lor valabile relevante pentru pregătire, scopuri practice şi distribuire. În privinţa materialului şi structurii, scările portabile pentru brigăzile de pompieri, care au fost supuse inspecţiei prin luarea probelor, corespund Standardului EN 1147 în versiunea sa valabilă relevantă. Inspecţia probă include de asemenea inspecţia capacităţii de încărcare şi stabilitatea în condiţiile de distribuţie în conformitate cu regulamentul de prevenire a accidentelor ale brigăzilor de pompieri. Stabilitatea este oferită atunci când pot fi luate măsuri adecvate împotriva întoarcerii şi/sau alunecării. Pentru prevenirea de pericole ale serviciului de pompieri în timpul pregătirii, practicii şi distribuirii, trebuie furnizat şi folosit următorul echipament de protecţie personal: P.P.E. aprobat complet Pentru pericolele particulare, trebuie furnizat echipament special de protecţie personală care este ajustat tipului şi cantităţii acestor pericole. La distribuţia scărilor în timpul pregătirii, practicii şi folosirii operaţionale, pot apărea următoarele pericole:

Page 4: Scari Pompieri

3

Căderea: ex. Folosind a scară defectă sau o scară nepotrivită acestei acţiuni; prin urcarea necorespunzătoare Căderea sau răsturnarea: ex. Prin – montarea instabilă; - folosirea incorectă a jetului duză; - lipsa unei protecţii corespunzătoare în cazul vântului lateral. Răsucirea/alunecarea: ex. Prin ridicarea nesigură împreună sau pe căi aglomerate. Întoarcerea: ex. Prin înclinarea scării în faţa unui punct instabil de suport precum fire de tensiune, stâlpi, panouri de sticlă, uşi neînchise, etc. Electricitate: ex. Prin montarea scării în imediata vecinătate a firelor catenare sau prin contact cu firele sau alţi conductori electrici. Pentru prevenirea unor astfel de pericole, recomandăm în mod expres ă citiţi cu atenţie şi să observaţi următoarele puncte. 4. Folosirea generală: 1. Scările trebuie folosite numai în conformitate cu instrucţiunile. Folosirea incorectă este interzisă. 2. Scările portabile pentru folosirea serviciului de pompieri pot fi distribuite numai de persoanele care au fost pregătiţi în conformitate cu regulamentul serviciului brigăzii de pompieri şi care sunt familiari cu această broşură informaţională şi cu aceste instrucţiuni de operare. 3. Înainte de folosirea scărilor, toate părţile trebuie verificate în privinţa stării şi ordinii de lucru. Dacă se întâlnesc deficienţe, scările nu trebuie folosite. 4. Scările se vor monta numai pe teren sigur; acest lucru se realizează prin suporturi de distribuţie a greutăţii. 5. Scările trebuie asigurate pentru alunecare. 6. Scările trebuie asigurate împotriva alunecării sau răsucirii, ex. Prin închiderea capătului secţiunii superioare cu o frânghie de siguranţă sau ţinând scara. 7. Scările trebuie montate într-un unghi cu înclinare 65°-75° la bază. 8. Scările pot fi înclinate numai împotriva punctelor stabile de suport. 9. Scările trebuie să aibă o lungime în exces de cel puţin 3 trepte şi/sau 1 m în punctele exterioare atâta timp cât nu există alte posibilităţi pentru susţinerea acestora singure. 10. La deschiderile de acces, scările trebuie plasate cu atenţie pe o parte a deschiderii. 11. În folosirea externă a scărilor, trebuie luate în calcul condiţiile de vânt. Pentru a preveni căderea scării, asiguraţi vârful secţiunii superioare. 12. dacă scările sunt montate de-a lungul sau pe drumuri aglomerate, trebuie luate măsuri de siguranţă potrivite, ex. Prin plasarea stâlpilor de siguranţă, luminilor şi semnalelor de avertizare etc.

Page 5: Scari Pompieri

4

13. Încărcătura de lucru permisă nu trebuie depăşită. 14. Saltul pe sau de pe scară este interzis. 15. Ridicaţi scările cât mai constant posibil şi într-o manieră prin care să evitaţi oricare vibraţie. 16. La urcare, coborâre sau căţărare, apucaţi numai treptele, nu şi stileţii. 17. la urcarea scării, apăsaţi corpul ferm pe scară şi apucaţi treptele numai cu ambele mâini. 18. La căţărarea pe sau de pe deschiderile de perete, utilizatorul trebuie să stea cu picioarele depărtate pe scară. 19. Este interzisă căţărarea pe scară după punctul superior de suport. 20. Pe scările portabile, pot fi folosite numai duzele cu dispozitiv de control pornit/oprit. 21. Pentru prevenirea căderii de tensiune, deschideţi şi închideţi duzele la scări numai încet. 22. Când staţi pe scară, nu daţi drumul apei în lateral. 23. La urcarea scării, ţineţi furtunul de incendiu pe umăr, nu îl introduceţi în centura de siguranţă. 24. La urcarea scării, luaţi tubul numai până la primul nivel. Este mai sigur să trageţi tuburile cu ajutorul frânghiei pompierului. 25. Nu lăsaţi tuburile să atârne libere de pe scară, ci fixaţi-le cu o clemă tub în mijlocul treptei. 26. Utilizatorii trebuie pregătiţi în legătură cu folosirea corectă a scărilor în mod regulat.

Înălţimea de siguranţă cu un unghi de înclinare de 65°.

Lungimea scării

Stâlp scară

Scală scară 2 secţiuni 4 secţiuni

Scară de ridicare trei secţiuni

Scară-cârlig

Page 6: Scari Pompieri

5

5. Scară de ridicare cu 3 secţiuni Date tehnice: Încărcătura permisă: 3 persoane sau 324 kg Lungimea închisă: aproximativ 5600 mm Lungimea extinsă: aproximativ 14000 mm Greutatea: aproximativ 80 kg Lăţimea clară a secţiunii de bază 425 mm Lăţimea clară a secţiunii de mijloc 425 mm Lăţimea clară a secţiunii superioare 354 mm Distanţa dintre trepte 300 mm Echipament : Frână funie Trepte cu înveliş fibră de sticlă Două suporturi cu înveliş nealunecos Secţiunea superioară cu 2 cilindri perete Bază nealunecoasă Instrucţiuni de siguranţă: Când prelungiţi sau închideţi scările de extensie, apucaţi numai stâlpii, nu şi treptele: Atenţie: pericol de zgârieturi! Nu ridicaţi scările de ridicare extinse, înainte ca dispozitivul de blocare cârlig să se fixeze pe treaptă iar secţiunea superioară a scării să fie asigurată cu funie împotriva închiderii. Montarea scării de ridicare solicită cel puţin patru persoane. Nu ridicaţi niciodată scările cu stâlpi în poziţia liberă de susţinere. Desfăşurare a forţelor: Două echipe (4 persoane) care transportă scara înainte şi înapoi.

4 persoane, cu braţele întinse transportă scara la locul utilizării; Este ţinută de trepte, cu secţiunea de jos în faţă.

Page 7: Scari Pompieri

6

Scara de ridicare este aşezată pe jos sub deschiderea de acces. Distanţa dintre secţiunea de jos a scării şi obiect depinde de înălţimea la care se efectuează operaţiunea. Tuburile de sprijin sunt fixate pe scară.

Desfaceţi clemele de prindere ale tuburilor de sprijin. Două persoane iau tuburile de sprijin şi asigură picioarele scării. Alte două persoane plasate în partea superioară montează scara, în timp ce cele două persoane plasate în zona treptelor ajută la procesul de montare.

Montaţi scara cu o uşoară înclinaţie în punctul de sprijin.

Page 8: Scari Pompieri

7

Cele două persoane de la tuburile de siguranţă asigură scara. O persoană se plasează în faţa scării şi verifică dacă piciorul scării are un punct de sprijin sigur. Această persoană pune un picior pe partea de jos a barei de sprijin şi trage în exterior pârleazul scării. În acelaşi timp această persoană supraveghează extensia scării.

Cele patru persoane desfac frânghia şi prelungesc scara la lungimea dorită. Pentru a fixa scara la înălţimea dorită clichetele automate trebuie trase peste treapta corespunzătoare a scării. Glisaţi scara în jos până auziţi cum clichetele automate se poziţionează pe trepte. Verificaţi dacă toate clichetele sunt poziţionate adecvat pe trepte. Zgomotul decalat de blocare reprezintă o metodă bună de control – mai ales pe întuneric. Oricum, acest control sonor ar trebui repetat pe lumină şi verificat apoi prin control vizual.

Desfaceţi frânghia după finalizarea procesului de extensie şi apoi fixaţi-o pe treaptă, de pre-ferat cu ajutorul nodului de scaun alunecător (marinăresc) prezentat în fotografie.

Page 9: Scari Pompieri

8

Sprijiniţi marginea superioară a scării de un punct stabil al suportului şi aliniaţi tuburile de sprijin astfel încât să se evite aplecarea excesivă sau deplasarea laterală a scării. Cele două tuburi de sprijin şi piciorul scării sunt asigurate de câte o persoană. Scara este gata pentru ridicare.

Pentru a închide scara, montaţi-o din nou într-o poziţie aproape verticală; cele două persoane de pe tuburile de susţine asigură scara. Slăbiţi frânghia de pe treaptă şi extindeţi scara, până când clicheţii decalajului eliberărilor sunt situaţi pe trepte. Asiguraţi-vă că acesta este cazul în ceea ce priveşte ambele secţiuni de împingere

Lăsaţi scara să se gliseze încet în jos. Frânghia trebuie ţinută la unghi drept din interior spre exteriorul scării, astfel încât opritorul frânghiei să nu poate funcţiona în mod neintenţionat. Acum puteţi slăbi încet scara. Atenţie! Atunci când retrageţi scara, puneţi mâinile doar pe balustradă, nu şi pe trepte; risc de rănire prin zdrobirea degetelor. Scara se poate defecta dacă o retrageţi prea repede.

Page 10: Scari Pompieri

9

În timp ce puneţi jos scara, persoanele aflate la tuburile de susţinere asigură, de asemenea, piciorul scării prin poziţionarea unui picior pe bara suportului de la bază al scării, iar celelalte două persoane păşesc în faţa scării şi o coboară încet pe pământ. Cele două persoane de la tuburile de susţinere fixează acest proces apăsând din nou.

În momentul în care scara stă aşezată pe pământ, ambele tuburi de susţinere sunt puse în suport şi fixate prin strângerea benzilor. Frânghia trebuie fixată pe scară.

Sunt necesare 4 persoane pentru împingerea scării din locul de acţiune. Scara trebuie efectuată cu braţele strânse pe trepte şi cu piciorul scării în faţă.

Page 11: Scari Pompieri

10

Platformă de salvare din metal uşor pentru descărcarea cu ajutorul camioanelor şi automacaralelor

Forma structurală: Balustrade din aliaj de aluminiu Platformă din grilaj deschis, fără alunecare, aproximativ 1.80 x 0.88 m Sarcină permisă: 400 kg. Greutate aproximativă: 59 kg. Adâncime aproximativă: 0.88 m Lungime aproximativă: 1.88 m Înălţime aproximativă: 1.87 m maxim Echipament: Fitinguri din aliaj de aluminiu Arc şi şurub de fixare din oţel Platformă din grilaj deschis fără alunecare din aliaj de aluminiu Jack-uri răsucite pentru amplasarea pe teren cu denivelări.

Page 12: Scari Pompieri

11

6. Scară de ridicare cu 2 secţiuni Date tehnice: încărcătură admisibilă: 3 persoane şi/sau 324 kg lungime împrejmuire: aprox. 5600 mm lungime întindere: aprox. 9700 mm greutate: aprox. 45 kg lăţimea netă de la baza secţiunii: 425 mm lăţimea netă din partea superioară a secţiunii: 354 mm distanţa dintre trepte: 300 mm Echipament: sistem de rupere frânghie trepte cu înveliş din fibră de sticlă scară superioară cu 2 roţi de perete antiderapant Accesorii: 2 suporturi cu înveliş antiderapant Instrucţiuni de siguranţă: Atunci când se extinde şi se retrage scara de ridicare, a se pune mâinile doar pe pârleazuri, nu şi pe trepte. Atenţie: risc de vătămare a mâinilor! A nu se urca pe scările de ridicare extinse, înainte ca închizătoarele automate să fie plasate pe treaptă, iar secţiunea scării de ridicare să nu fi fost securizată împotriva închiderii printr-o frânghie. Este nevoie de cel puţin patru persoane pentru a se monta scara. A nu se monta niciodată scări de ridicare cu suporturi într-o poziţie liberă. Desfăşurare: 2 echipe (4 persoane) vor purta scara înainte şi înapoi. 4 persoane, cu braţele întinse, vor purta scara la locul unde este nevoie; aceasta va fi ţinută de trepte, cu secţiunea de la bază în faţă.

Page 13: Scari Pompieri

12

Scara de ridicare va fi aşezată jos, sub nivelul de acces. Distanţa dintre secţiunea de la bază a scării şi obiect, depinde de înălţimea de lucru. Tuburile de suport vor fi aşezate prin fixare pe scară.

În cazul scărilor cu suporturi, slăbiţi curelele de prindere ale ţevilor de susţinere. Două persoane vor ridica ţevile de susţinere şi vor asigura baza scării. Cele două persoane de la nivelul secţiunii de sus a scării ridică scara, iar, în acelaşi timp, cele două persoane din dreptul ţevilor susţin procesul de ridicare, prin acţiunea de tragere.

În cazul scărilor fără suporturi, cele două persoane de la nivelul traverselor de sprijin susţin procesul de ridicare, trăgând de elementele verticale.

Page 14: Scari Pompieri

13

Scara va fi montată aproape vertical, fiind uşor înclinată spre punctul de sprijin. Cele două persoane de la nivelul ţevilor de susţinere vor asigura scara. Una dintre persoane se va aşeza în faţa scării şi se va asigura că baza scării este fixată pe o suprafaţă sigură. Această persoană va pune un picior pe traversa de sprijin din partea de jos şi va apuca elementele verticale ale scării prin partea exterioară. În mod simultan, aceasta va supraveghea extinderea scării. Cea de-a patra persoană va slăbi frânghia şi va extinde scara la înălţimea necesară. În vederea fixării scării la înălţimea dorită, trebuie ca opritoarele automate să fie trase peste treapta respectivă a scării. Lăsaţi scara să culiseze încet înapoi, până când auziţi că opritoarele automate ajung la acelaşi nivel cu treptele. Verificaţi ca toate opritoarele să fie aşezate în mod corespunzător pe trepte. În special pe întuneric, zgomotul de blocare în cascadă este o bună modalitate de control. Totuşi, acest control acustic trebuie repetat de multe ori pe timp de zi şi apoi verificat prin controlul vizual. Eliberaţi frânghia din încărcătură, după finalizarea procesului de extindere, şi apoi fixaţi-o pe treaptă, de preferabil prin intermediul nodului Running-Bowline, descris în desen.

Lăsaţi capătul de sus al scării faţă de un punct stabil al suportului. Două persoane asigură scara prin susţinerea balustradelor. În cazul scărilor cu suporturi, aliniaţi tuburile suportului, astfel încât înclinarea excesivă de pe axul lateral al scării să fie evitată. Cele două tuburi de susţinere ale piciorului scării sunt fixate de câte o persoană.

Page 15: Scari Pompieri

14

Scara este pregătită pentru ridicare. Pentru a închide scara, montaţi-o din nou în poziţie aproape verticală; cele două persoane fixează scara, susţinând balustradele sau tuburile de susţinere. Slăbiţi frânghia de pe treaptă şi extindeţi scara, până când clicheţii de fixare sunt situaţi deasupra treptelor.

Frânghia trebuie susţinută la un unghi aproape drept dinspre interior spre exteriorul scării, astfel încât să nu se poată rupe frânghia în mod neintenţionat. Acum coborâţi încet scara. Atenţie! Atunci când retrageţi scara, puneţi mâinile doar pe balustrade, nu şi pe trepte; risc de vătămare prin zdrobirea degetelor. În cazul scărilor fără suport, procesul de demontare este suportat de două persoane asigurând picioarele scării şi apăsând pe stâlpii laterali. În acest scop, fiecare pune un picior pe bara de suport de la bază sau pe pivoţii de la bază. Două persoane păşesc în faţa scării şi o coboară încet şi în direcţie dreaptă la pământ, în timp ce cele două persoane de lângă stâlpi şi tuburile de suport suportă procesul de demontare apăsându-se ei înşişi pe aceasta.

Page 16: Scari Pompieri

15

De îndată de scara este jos la pământ, tuburile de support sunt puse în braţe şi fixate prin curele de strângere.

Este nevoie de 4 persoane pentru a căra scara de ridicare de la locul de folosire. Scara trebuie cărată cu braţele strânse pe trepte şi cu piciorul scării înainte. 7. Extinderea scării partea A; partea B Date tehnice: Greutatea permisă: 2 persone sau 216 kg. Lungime Partea A aproximativ 2700 mm Lungime Partea B: aproximativ 2700 mm Lungime maximă (4 părţi 1 x A + 3 x B): aproximativ 8350 mm Greutate Partea A: aproximativ 10 kg. Greutate Partea B: aproximativ 9,8 kg. Greutate max. (4 părţi): aproximativ 39,4 kg Distanţa treptelor 273 mm Echipament: Treptele cu înveliş din fibră de sticlă Acul elastic şi de reţinere din oţel Baza nealunecoasă Datorită versatilităţii sale, scările de scalare care respectă EN 1147 pot fi private ca o scară premergătoare a brigăzii de pompieri. Constând din patru părţi de scară de 2700 mm fiecare, înălţimea maximă de ieşire este de 7200 mm. cele patru părţi de scară sunt aplicabile individual sau alcătuite împreună în perechi ca scări premergătoare ale lungimii egale şi de aceea corespunzătoare pentru eliminarea unui obstacol.

Page 17: Scari Pompieri

16

Scara poate fi încărcată cu 2 persoane în fiecare configuraţie de lungime. Deoarece scara poate fi lungită prin adăugare şi plasarea sub o parte de scară ulterioară (în poziţie orizontală), scara poate fi folosită chiar şi în spaţiile înguste precum rafturi, sau în timpul salvărilor cu gheaţă. Ai mult, scara de extindere poate fi folosită ca auxiliară precum podul schelă sau podul furtun. La majoritatea motoarelor de pompieri, scara de scalare este păstrată în vârf, ca regulă în vârful fiecăreia şi asamblată în perechi. La motoarele mai mici, depozitarea ca părţi unice de scară este necesară, ex. TSF şi TSF-W. Deşi scara de scalare a 4 părţi egale de asamblare – de asemenea numită părţi B - este recunoscută ca fiind desfăşurabilă funcţional, în principiu şi pentru motive de siguranţă recomandăm folosirea aşa-numitei părţi A cu două trepte suplimentare ca bază în locul acestor părţi B. Desfăşurare: 4 persoane cară scara de incendiu până la locul de utilizare. Scara trebuie transportată cu mâinile întinse pe treptele scării şi cu picioarele scării înainte.

Scările de incendiu sunt aşezate jos, sub deschiderile de acces. Distanţa dintre secţiunea de jos a scării şi obiect depinde de înălţimea de lucru.

Page 18: Scari Pompieri

17

Acum părţile superioare ale scării sunt ridicate către capătul superior al părţilor adiacente ale scării.

Pentru a asambla părţile scării, două persoane ţin partea de dedesubt a scării de treapta cea mai de sus cu o mână, iar cu cealaltă mână acţionează bolţul de arc al scării superioare. Acum celelalte persoane împing părţile scării împreună.

Page 19: Scari Pompieri

18

După aceea, scara este poziţionată în punctul unde se va utiliza. Vedeţi că bolţurile de arc au blocat părţile scării care au fost asamblate. Dacă sunt necesare numai trei părţi de scară, cea de-a patra este dezasamblată prin slăbirea şurubului. Cele două persoane de la baza scării o asigură. În acest scop, fiecare persoană pune un picior pe partea de jos iar scara este ţinută în afară. Cele două persoane de la capătul scării montează scara, iar celelalte persoane sprijină procesul de montare prin împingere.

Page 20: Scari Pompieri

19

După ce a fost aliniată, scara poate fi ridicată; în timp ce o persoană asigură scara jos, cealaltă se urcă pe scară.

Dacă scara de incendiu trebuie montată într-un spaţiu îngust, acest lucru poate fi făcut punând dedesubt încă o parte. Două persoane ridică partea de scară spre şuruburi şi o înclină spre obiect cât mai mult posibil. Asiguraţi-vă că părţile sunt prinse la punctul cel mai înalt posibil, pentru a evita răsturnarea laterală.

1

Page 21: Scari Pompieri

20

Acum, o a treia persoană, inserează o altă parte de scară în ghidajele de asamblare ale scării ridicate. Asiguraţi-vă că şuruburile se blochează. În acelaşi mod se pot asambla dedesubt şi alte părţi de scară.

Page 22: Scari Pompieri

21

8. Inspecţii: Intervale de inspecţie Scările trebuie inspectate vizual şi prin teste de încărcare de către o persoană calificată conform următorului program:

- cel puţin o dată pe an; - dacă scara nu este operaţională; - dacă scara a fost utilizată în alt scop decât cel pentru care este dedicată; - după ce a fost expusă la temperaturi înalte; - după fiecare reparaţie, cu excepţia cazului în care se înlocuieşte frânghia sau cablul de

oţel. Scările avariate sau defecte sau scările care nu par a mai fi operaţionale, trebuie scoase din uz. Astfel de scări nu trebuie utilizate până când nu este refăcută stabilitatea iniţială şi nu este asigurată utilizarea în condiţii de siguranţă. Scările care nu corespund regulilor nu pot fi utilizate. Rezultatele inspecţiilor trebuie să fie înregistrate. Persoană calificată: O persoană calificată este cea care, datorită instruirii şi experienţei, are suficiente cunoştinţe în domeniul scărilor şi care este suficient de familiară cu regulile oficiale de siguranţă industrială, regulile privind prevenirea accidentelor, liniile directoare şi cu regulile tehnice general recunoscute (de exemplu standardele DIN, regulile tehnice ale altor state membre ale acordului privind zona economiei europene), astfel încât să fie capabil (ă) să evalueze starea scărilor în privinţa siguranţei. (Extras din BGV D36; GUV 6.4 “Scări şi trepte”)

Page 23: Scari Pompieri

22

9. Inspecţii vizuale La inspecţia vizuală a scărilor trebuie observate următoarele aspecte:

- după testul de încărcare nu pot fi constatate nici avariile, nici deformările constante; - verificaţi treptele scărilor privind fisurile, crăpăturile, deformările vizibile şi uzura; - verificaţi legăturile dintre trepte şi braţe pentru stabilitate; - verificaţi toate şuruburile şi conexiunile prin nituire pentru stabilitate; - verificaţi cordoanele de sudură privind fisurile şi defectele vizibile; - verificaţi şi eliminaţi coroziunea lagărelor de încărcare; - verificaţi capacitatea de aliniere a scării privind încovoierea; - verificaţi acoperirile de protecţie; - verificaţi picioarele scărilor în privinţa uzurii şi a altor defecte; - existenţa plăcuţei cu informaţii.

Măsuri suplimentare pentru extractoare şi arcuri pentru scările cu 2 sau 3 secţiuni de extensie, din metal uşor, operate cu ajutorul cablurilor:

- verificaţi decuplarea scărilor pentru operare, avarie şi stabilitate; - verificaţi cablurile pentru avarie, fixare corectă şi amplasare; - verificaţi dacă ghidajele de prindere şi prinderile sunt avariate; - frâna cablului trebuie prinsă foarte bine de braţele scării şi trebuie să fie în perfectă stare

de funcţionare; - verificaţi spaţiul dintre scară şi ghidajele de prindere; - verificaţi dacă limitatoarele sunt disponibile şi stabile; - verificaţi dacă ţevile de suport sau acoperirile de protecţie împotriva alunecării sunt

avariate; - verificaţi roţile în privinţa avariilor şi a uzurii.

Măsuri suplimentare pentru scările de incendiu cu conexiuni cu pană din metal uşor:

- verificaţi stabilitatea braţelor de conectare, a arcurilor şi a extractoarelor; - verificaţi dacă arcurile şi extractoarele au o bună presiune şi sunt în condiţii bune de

funcţionare; Măsuri suplimentare pentru scările suspendate din metal uşor:

- verificaţi că dispozitivul de fălţuit este neted şi în condiţii normale de lucru.

Page 24: Scari Pompieri

23

10. Testul de încărcare (conform EN 1147 până la 11 m): Intervale de inspecţie Testele de încărcare şi inspecţiile vizuale trebuie executate de către o persoană calificată cel puţin o dată pe an. Atenţie! Persoana calificată este autorizată să execute numai teste non-destructive, altfel scara ar putea suferi defecţiuni. Inspecţia la încovoiere a unei scări din aliaj de aluminiu până la 11 m fără suporturi Instrucţiuni de inspecţie: Scara este aşezată vertical şi extinsă complet pe suporturi, fiecare dintre extensii fiind montată la 200 mm de capetele barelor (vedeţi figura 1). Un reazem este fix, iar celălalt este mobil. Ambele reazeme trebuie securizate pe scară.

Figura 1 La jumătatea lungimii deschiderii (L) dintre cele două reazeme este pusă a doua încărcare din tabelul de mai jos, pentru cel puţin 60 de secunde. Tip scară Prima încărcare A doua încărcare Scară de 3 persoane 686 N (70 kg) 1029 N (105 kg) Scară de 2 persoane 588 N (60 kg) 882 N (90 kg) Scară de o persoană 490 N (50 kg) 735 N (75 kg) Scară de acoperiş 588 N (60 kg) 882 N (90 kg) Încărcarea este îndepărtată, iar distanţa A este măsurată dintr-un punct de la mijlocul lungimii reazemului liber până la un punct sub el perpendicular pe acesta. (vedeţi figura 2).

Figura 2

Page 25: Scari Pompieri

24

Conform tabelului, prima încărcare este pusă pe scară în mijlocul lungimii deschiderii pentru cel puţin 60 de secunde, iar distanţa B este măsurată perpendicular din mijlocul lungimii deschiderii până la sol (în condiţii de încărcare) Tip scară Prima încărcare A doua încărcare Scară de 3 persoane 686 N (70 kg) 1029 N (105 kg) Scară de 2 persoane 588 N (60 kg) 882 N (90 kg) Scară de o persoană 490 N (50 kg) 735 N (75 kg) Scară de acoperiş 588 N (60 kg) 882 N (90 kg) Cea de-a doua încărcare este pusă în mijlocul lungimii deschiderii pentru cel puţin 60 de secunde (vedeţi figura 3), iar distanţa C este măsurată perpendicular din mijlocul lungimii deschiderii până la sol (în condiţii de încărcare).

Figura 3 După îndepărtarea încărcării, distanţa D se va măsura perpendicular din mijlocul lungimii deschiderii până la sol (vedeţi figura 4)

Figura 4 În timpul inspecţiei, scara nu trebuie să atingă solul.

Page 26: Scari Pompieri

25

Testul de încărcare conform EN 1147 peste 11 m: Intervale de inspecţie: Testele de încărcare şi inspecţiile vizuale trebuie executate de către o persoană calificată cel puţin o dată pe an. Atenţie! Persoana calificată este autorizată să execute numai teste non-destructive, altfel scara ar putea suferi defecţiuni. Inspecţia la încovoiere a unei scări din aliaj de aluminiu peste 11 m cu suporturi Instrucţiuni de inspecţie: Scara este aşezată vertical şi extinsă complet pe suporturi, fiecare dintre extensii fiind montată la 200 mm de capetele barelor (vedeţi figura 1). Un al treilea suport este montat la îmbinarea dintre reazeme şi scară. Reazemul de jos este fix, iar celelalte două sunt mobile. Ambele reazeme trebuie securizate pe scară.

Figura 5 La mijlocul lungimii deschiderii (L) între reazeme este pusă a doua încărcare din tabel pe scară pentru cel puţin 60 secunde. Tip scară Prima încărcare A doua încărcare Scară de 3 persoane 686 N (70 kg) 1029 N (105 kg) Încărcarea este îndepărtată iar distanţa A este măsurată de la un punct din mijlocul lungimii reazemelor libere până la un punct perpendicular sub el pe sol.

Figura 6

Page 27: Scari Pompieri

26

Conform tabelului, prima încărcare este pusă pe scară la mijlocul lungimii deschiderii, pentru cel puţin 60 de secunde, iar distanţa B este măsurată perpendicular de la mijlocul lungimii deschiderii până la sol (în condiţii de încărcare). Tip scară Prima încărcare A doua încărcare Scară de 3 persoane 686 N (70 kg) 1029 N (105 kg) Încărcarea creşte până la a doua treaptă pentru cel puţin 60 de secunde, iar distanţa C este măsurată perpendicular din mijlocul lungimii deschiderii până la sol (în condiţii de încărcare).

Figura 7 După îndepărtarea încărcării, distanţa D se va măsura perpendicular din mijlocul lungimii deschiderii până la sol (vedeţi figura 8)

Figura 8 În timpul inspecţiei, scara nu trebuie să atingă solul.

Page 28: Scari Pompieri

27

Inspecţia la încovoiere conform EN 1147 Tip scară_____________ Nr. ___________________ 1) Lungimea deschiderii____________mm 2,5% din ea _______________mm 2) Încărcare test ____________ kg (a doua încărcare) 60 de secunde; distanţa A după îndepărtarea încărcării ________mm distanţa A 3) Încovoierea nu poate fi mai mare de 2,5% din lungimea deschiderii (punctul 1) ________mm distanţa A ________mm distanţa B Încărcare test _________kg (prima încărcare) 60 secunde; distanţa B în condiţii de încărcare _________mm încovoiere 4) Încovoierea nu poate depăşi 1,5 la punctul 3 _________mm distanţa A _________mm distanţa B Încărcare test _________kg (a doua încărcare) 60 secunde; distanţa C în condiţii de încărcare _________mm încovoiere Distanţa punctului 3 x 1,5 _______mm x 1,5 = ________mm 5) Îndepărtaţi încărcarea test _____kg (a doua încărcare) distanţa D trebuie să fie egală _________mm distanţa A cu distanţa A la punctul 2 _________mm distanţa D

Page 29: Scari Pompieri

28

Scară extensibilă – dispozitiv de conectare

Forma structurală Bare din aliaj de aluminiu Platformă cu grătar antiderapant aprox 310 x 260 mm Greutate aprox 4 kg Adâncime aprox 470 mm Lungime aprox 500 mm Înălţime aprox 180 mm Echipament Prinderi din aliaj de aluminiu Arc şi extractor din oţel Platformă cu grătar antiderapant din aliaj de aluminiu Trepte antiderapante

Page 30: Scari Pompieri

29

11. Banc de testare scară Generalităţi Standul de încercări pentru scări este potrivit pentru inspecţia tuturor scărilor comerciale disponibile ca şi pentru cele proiectate personalizat. Mai mult decât atât, pot fi testate şi cârligele de la scările cu cârlige. Regulile de execuţie pentru inspecţii sunt indicate în regulile de inspecţie respective. Lista componentelor 5 bare suport cu şuruburi de reglare şi blocare 1 dispozitiv de tragere cu scripete 2 postamente cu roţi 1 postament cu clemă de asamblare şi scripete 1 postament cu clemă de asamblare 1 element de blocare pentru trepte 1 şurub cu secţiune T cu piuliţă 1 scară de teste la tracţiune 1 cablu de oţel de aproximativ 3000 mm conectat cu cleme. Asamblarea unui stand de încercări Începeţi cu asamblarea barelor suport. Utilizaţi şuruburile hexagonale M16x70 pentru a înşuruba barele suport pe flanşă. (figura 1).

Strângeţi uşor şuruburile, astfel încât să puteţi deplasa uşor barele suport pe flanşă. Aliniaţi întregul ansamblu cu ajutorul unei nivele.

Page 31: Scari Pompieri

30

Neuniformitatea pământului poate fi eliminată prin utilizarea unor şuruburi cu cap hexagonal M16x70.

După aliniere, barele suport pot fi strânse foarte bine. Notă: numărul de postamente cu roţi care trebuie asamblate depinde de lungimea scării care trebuie testată. Poziţionarea postamentelor şi a scripetelui de asemenea depinde de lungimea scării şi de tipul de test care trebuie executat.

Page 32: Scari Pompieri

31

Testul de încovoiere Aranjarea postamentelor şi a scripetelui este prezentată în figura de mai jos. Postament cu clemă

de prindere

Postament cu roţi Dispozitiv de tragere

cu scripete

Postament cu roţi

Bare suport Poziţionarea detaliată a postamentelor este prezentată în regulile de inspecţie respective. Dispozitivul de tragere nu poate fi poziţionat arbitrar deoarece ar putea interfera cu stâlpii de colţ sau cu barele suport. În acest caz postamentele trebuie fixate. Asamblarea dispozitivului de tragere este prezentat în figura de mai jos.

Acum puneţi şurubul cu secţiune T şi cu piuliţa pe scară şi suspendaţi standul de încercări.

Page 33: Scari Pompieri

32

Atârnaţi cablul de pe tambur pe scală şi începeţi testul de încărcare.

Întoarceţi încet şi în mod regulat tamburul până când se atinge încărcarea scării. Atenţie! Scala poate fi încărcată numai până la maxim 200 kg. Notă de siguranţă: Vă rugăm să vă asiguraţi că persoanele care nu sunt direct implicate păstrează o distanţă de aproximativ 2 m. Când scara este sub întindere, care depinde de încărcare, există un risc de accidentare dacă sar părţi componente în cazul în care se desprind elemente de asamblare. Din motive de siguranţă persoana care execută testul trebuie să poarte cască de protecţie, ochelari şi mănuşi de protecţie care sunt conform standardelor DIN.

Page 34: Scari Pompieri

33

Testarea scărilor cu cârlig Pentru executarea testului pentru scările cu cârlig, dispozitivul de tragere trebuie instalat pe faţa de degajare a barei suport.

Aranjarea fundamentală a diferitelor tipuri de postamente este prezentată mai jos.

Fixaţi capătul scării cu elementul de fixare de pe postament care poate fi înşurubat cu clema de fixare de pe barele suport.

Postament rigid, scară fixată cu elementul de prindere

Scară cu cârlig

cârlig Cablu suplimentar de 300 mm

scală

Postament mobil Postament

cu scripete

Dispozitiv de tragere

Page 35: Scari Pompieri

34

Pentru a executa testul, puneţi toate celelalte părţi în poziţia exactă. Înainte de fixarea postamentului la capătul scării cu clema de fixare de pe barele suport astfel încât să nu se deplaseze postamentul, asiguraţi-vă că aranjarea este corectă pentru executarea testului. Atârnaţi cablul pe cârlig, puneţi-l peste scripete şi fixaţi standul de test.

Pentru a vă asigura că acest cablu atacă vertical punctul indicat în instrucţiunile de inspecţie, scripetele este reglabil pe verticală. Pentru a evita incorectitudinea măsurătorilor, postamentul cu scripete trebuie aranjat astfel încât standul de încercări să stea cât se poate de vertical. Înaintea fixării postamentului asiguraţi-vă că toate instrucţiunile precedente sunt respectate. Acum atârnaţi cablul dispozitivului de tragere pe scară şi începeţi testul. Notă de securitate: scara şi dispozitivul de testare sunt sub tensiune în timpul testului, astfel încât trebuie respectată aceeaşi distanţă de securitate ca în cazul testului de încovoiere.

Page 36: Scari Pompieri

35

12. Reparaţie şi întreţinere Reparaţiile trebuie executate numai de persoane autorizate. La schimbarea treptelor, trebuie schimbate treptele defecte de acelaşi tip. Nu trebuie afectată stabilitatea treptelor. Scările care nu mai pot fi reparate trebuie scoase din uz imediat. Pentru reparaţii utilizaţi numai componente originale ale producătorului. Toate conexiunile filetate trebuie să fie securizate împotriva deşurubării accidentale. Scările deformate nu vor fi reparate, ci vor fi scoase din uz. Vă rugăm luaţi în considerare şi economiile reparării scărilor.

Page 37: Scari Pompieri

36

Punctele de ungere Asiguraţi-vă că treptele, acoperirile de protecţie ale treptelor şi cablurile nu vin în contact cu grăsimi sau uleiuri. Dacă se întâmplă acest lucru curăţaţi imediat părţile contaminate. Utilizaţi numai un dispozitiv de curăţare de uz casnic. Nu se vor folosi dispozitive de curăţare care conţin solvenţi. Utilizaţi unsoare de lubrifiere, nu ulei. Unsoarea trebuie să reziste la temperaturi de maxim 100 ºC. Trebuie unse ghidajele şi scripetele.

Page 38: Scari Pompieri

37

Înlocuirea acoperirii de protecţie a treptelor Îndepărtaţi acoperirea avariată aşa cum este prezentat în imaginea de mai jos.

Trageţi noua acoperire peste treaptă. Asiguraţi-vă că deschiderea rolei de strat protector este opusă direcţiei extensiei.

Page 39: Scari Pompieri

38

Fixaţi stratul protector şi placa de strângere de treaptă cu ajutorul unor cleme de fixare. Asiguraţi-vă că stratul protector se potriveşte pe treaptă.

Acum găuriţi treapta conform calibrelor etalon pentru găurile din flanşă (diametru 4,5 mm).

Page 40: Scari Pompieri

39

Nituiţi placa de reţinere cu capul înecat de nituire la traversă. Înlocuirea traverselor Traversele cu dinţi mici nu au nevoie să fie înlocuite. Dacă totuşi traversa este în mod vădit deformată (vezi figura), sau dacă are o fisură, ea trebuie reînnoită. Cu această metodă, nu puteţi schimba mai mult de două traverse a unei bucăţi de bridă. Pentru această treabă aveţi nevoie de ceva practică.

Page 41: Scari Pompieri

40

Decupaţi cu fierăstrăul traversa deteriorată din marginea interioară a braţului la o distanţă de aproximativ 20 mm. Tăiaţi la două colţuri în interiorul capătului mufat al traversei. Aveţi grijă ca în timpul tăierii să nu deterioraţi locaşul braţului bridei.

Page 42: Scari Pompieri

41

Folosiţi un cleşte de instalaţii sanitare pentru deformarea capătului traversei. Scoateţi din bridă piesa deformată. Pregătiţi înlocuirea traversei. Pentru brida superioară aveţi nevoie de o traversă cu lungimea de 403 mm, iar pentru secţiunea mijlocie şi de bază o lungime de 494 mm. Dacă traversa este învelită, puteţi folosi un furtun subţire sau setul nostru de reparaţii. Puteţi trage furtunul subţire peste traversă înainte de evazare.

Page 43: Scari Pompieri

42

Introduceţi traversa în gura dreptunghiulară a bridei. Montaţi muchia bridei pe o bază de lemn dur. Puneţi un strat intermediar de aproximativ 2 mm dedesubtul bridei. Executaţi bordurarea buzei prin ciocănire cu ciocanul. Pentru a obţine o bordurare corectă, bordurarea primară manuală este finisată cu un fier de bordurare.

Page 44: Scari Pompieri

43

Bordurarea trebuie să fie făcută strâns pe locul braţului După bordurare, acoperirea traversei trebuie aliniată la mijlocul traversei şi fixat prin contracţie pe traversă folosind aer cald.

Page 45: Scari Pompieri

44

Platformă de siguranţă pentru camion şi autobuz ca şi ca platformă de lucru. Structura Braţe din aliaj de aluminiu Platformă deschisă cu grătar anti-alunecare cca.1,80 x 088 m Sarcină admisă 300 Kg Greutate cca. 30 Kg Lăţime cca. 0,75 m Lungime cca. 1,86 m Înălţime cca. 0,97 m Echipament fitinguri din aliaj de aluminiu balamale blocate automat, făcute din oţel platformă din grătar anti-alunecare cu siguranţă mărită, făcută din aliaj de aluminiu.

Page 46: Scari Pompieri

45

13. Instalarea piedicii cablului conform EN 1147 Scoateţi şuruburile de montaj ale rolei cablului din prima traversă (vezi fig.1) Înlocuiţi-le cu şuruburile lungi M6x50, livrate, şi strângeţi piuliţele M6 cu care este fixat opritorul cablului şi / sau instalată prima traversă. Aliniaţi opritorul cablului la mijlocul traversei. Găuriţi găuri (cu diametrul de 6,5 mm) în a doua traversă folosind o maşină de găurit unghiular.

Page 47: Scari Pompieri

46

Atenţie ! Folosiţi numai piuliţe noi M6 de siguranţă, livrate

Trageţi levierul opritorului către în sus şi împingeţi extensia cablului mai jos de papucul opritorului. Apoi direcţionaţi cablul dincolo de roata cablului.

Extensia cablului trebuie să se aşeze complet pe ochiul bolţului altfel opritorul nu poate fi desfăcut.

Page 48: Scari Pompieri

47

Atenţie ! Faceţi o verificare a funcţionării înainte de folosirea bridei.

Poziţionaţi brida cum a fost descris în pagina 9. Extindeţi brida aproximativ trei şi o jumătate brida. Eliberaţi cablul ; acum opritorul trebuie să reţină brida. Pentru a desface opritorul cablului, mişcaţi-l uşor către în sus. Acum puteţi încet elibera brida. Cablul trebuie să fie ţinut la un unghi mic către interior departe de bridă astfel că opritorul cablului nu poate frâna neintenţionat. 14. Piese de schimb Secţiunea 3 bridă acţionată de cablu, din fabricaţia anului 01.04.2001 Poz. Descriere Nr. serie

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13

Brida superioară, secţiune completă Brida mijlocie, secţiune completă Brida inferioară, secţiune completă Bolţ hexagonal DIN 933 M8x30 Şaibă DIN 125 8,3 mm Piuliţă de blocaj DIN 985 M8 Suport bară Cablu de oţel Bolţ hexagonal DIN 931 M8x55 Soclu Cablu Colţ Etichetă adezivă

871.000 872.000 873.000 811.000 812.000 813.000 832.001 841.001 811.002 851.001 114.005 832.002 880.001

Descriere Nr. serie Traversă de aluminiu - 2000 mm Set de reparaţie, învelitoare traversă Adaptor opritor cablu

891.001 115.072 115.008

Page 49: Scari Pompieri

48

Page 50: Scari Pompieri

49

Secţiunea 3 bridă superioară acţionată de cablu, din fabricaţia anului 01.04.2001

Poz. Descriere Nr. serie 1 2

3 4

5 6 7 8 9

10 11 12

13 14 15

Bridă superioară Şurub cu cap rotund cu soclu interior cap şurub ISO 7380 M8x16 Şaibă DIN 125 8,3 mm Piuliţă de blocare DIN 985 M5 Şurub cilindric M5x30 Picior bridă roşu Întăritură roată 125 mm Soclu distanţier Tub transversal Tub transversal Placă distanţiere Şurub cu cap rotund cu soclu interior cap şurub ISO 7380 M8x60 Complet deschidere Latură de ghidare Şurub cilindric DIN 912 M8x25

871.100 811.003

812.001 813.002 811.004 820.001 860.001 812.003 852.001 852.002 831.001 811.005

832.003 831.002 811.006

Page 51: Scari Pompieri

50

Page 52: Scari Pompieri

51

Secţiunea 3 bridă mijlocie acţionată de cablu, din fabricaţia anului 01.04.2001

Poz. Descriere Nr. serie 1 2 3

4

5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17

18 19

20 21 22 23

Bridă mijlocie Soclu distanţier Şurub cu cap rotund cu soclu interior cap şurub ISO 7380 M8x50 Şurub cu cap rotund cu soclu interior cap şurub ISO 7380 M10x16 Şurub cilindric M5x30 Picior bridă roşu Piuliţă de blocare DIN 985 M5 Şaibă DIN 125 8,3 mm Piuliţă de blocare DIN 985 M8 Latură de ghidare Tub transversal Tub transversal Montant roată cablu Bolţ hexagonal DIN 931 M6x45 Şaibă DIN 125 6,3 mm Piuliţă de blocare DIN 985 M6 Şurub cu cap rotund cu soclu interior cap şurub ISO 7380 M8x60 Latură de ghidare Cutie metalică pentru latura de ghidare Placă de distanţare Deschidere Roată Piesă plastic pt. alunecare

872.100 851.002 811.007

811.008

811.004 820.001 813.002 812.001 813.001 831.003 852.003 852.004 832.004 811.007 812.002 813.003 811.005

831.003 831.004

831.005 832.003 832.005 019.681

Page 53: Scari Pompieri

52

Page 54: Scari Pompieri

53

Secţiunea 3 bridă inferioară acţionată de cablu, din fabricaţia anului 01.04.2001

Poz. Descriere Nr. serie 1 2 3 4 5

6 7 8 9

10 11 12

13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Bridă inferioară Picior bridă roşu Piuliţă de blocare DIN 985 M5 Şurub cilindric M5x30 Şurub cu cap rotund cu soclu interior cap şurub ISO 7380 M10x16 Tub transversal Tub transversal Furcă de susţinere lonjeroane Roată cablu Şaibă DIN 125 8,3 mm Piuliţă de blocare DIN 985 M8 Cutie metalică pentru latura de ghidare Latură de ghidare Şurub cu cap rotund cu soclu interior cap şurub ISO 7380 M8x60 Soclu Bolţ hexagonal DIN 931 M6x50 Şaibă DIN 125 6,3 mm Piuliţă de blocare DIN 985 M6 Opritor cablu Bolţ hexagonal DIN 931 M6x45 Rezemătoare pentru suport lonjeroane Nit orb Bandă de blocare Suport rezemătoare Şaibă DIN 125 13 mm Şurub hexagonal DIN 931 M12x50 Tub transversal Picior bridă pentru service bride Prindere Şurub cilindric M8x25 Piuliţă nit M8 Piesă plastic pt. alunecare

873.100 820.001 813.002 811.004 811.008

852.004 852.005 832.006 832.007 812.001 813.001 831.004

831.003 811.005

851.002 811.009 812.002 813.003 832.008 811.009 831.005

814.001 843.001 891.007 812.003 811.010 852.006 832.014 832.009 811.006 815.001 019.681

Page 55: Scari Pompieri

54

Page 56: Scari Pompieri

55

Secţiunea 3 bridă acţionată de cablu, din fabricaţia anului 01.04.2001

Poz. Descriere Nr. serie 1 2 3 4 5

6 7

Carcasă pentru opritorul cablului Furcă căzută pentru deschidere Furcă trasă pentru deschidere Alimentator pentru deschidere Şurub cu cap rotund cu soclu interior cap şurub ISO 7380 M6x12 Soclu înfăşurare pentru deschidere Bară distanţiere pentru deschidere

831.008 831.009 831.010 816.001 811.012

813.004 831.011

Page 57: Scari Pompieri

56

15. Garanţie şi obligaţii Scopul, durata şi forma garanţiei sunt stabilite în termeni de vânzare şi livrare de Gunzburger Steigtechnik GmbH instrucţiunile pentru asamblare şi utilizarea aplicaţiei la data livrării sunt totdeauna decisive pentru reclamaţiile privind garanţia apărute datorită deficienţelor documentaţiei. Următoarele se aplică după trecerea termenelor de vânzare şi livrare Nu va fi acceptată nicio garanţie pentru daune cauzate persoanelor sau obiectelor apărute din una sau mai multe din următoarele : - utilizarea bridei pentru „fire service” folosită în neconcordanţă cu instrucţiunile - reparaţii făcute de ne-experţi - folosirea pieselor ne-originale pentru înlocuire - utilizarea bridei cu piese defecte - folosirea sau asamblarea de către personal insuficient calificat - modificări structurale la bridă, făcute independent - dezastru datorită corpurilor străine şi forţă majoră. Utilizatorul este responsabil pentru garantarea faptului că instrucţiunile de securitatea muncii sunt respectate. Insistăm ca, transmiterea, ca şi copiere, a acestui manual (instrucţiuni) este permisă numai cu permisiunea expresă a Gunzburger Steigtechnik GmbH. Acţiuni contrare, mergând împotriva celor stabilite mai sus, sunt pasibile de despăgubiri. Dreptul de autor asupra acestei cărţulii rămâne în posesia Gunzburger Steigtechnik GmbH.

Page 58: Scari Pompieri

57

16. Dovada inspecţiei

Data Comentarii Semnătura