S.C. PETROUTILAJ S.A. Campina · obiect de activitate producerea si repararea utilajelor petroliere...

of 26 /26
S.C. PETROUTILAJ S.A. Campina J29/115/1991 CUI RO 1299998 P R O I E C T PROGRAM DE REORGANIZARE JUDICARĂ PRIN CONTINUAREA ACTIVITĂŢII ŞI LICHIDARE PARŢIALĂ A AVERII SOCIETĂŢII ÎN VEDEREA REDRESĂRII ACTIVITĂŢII ECONOMICE IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII 85/2006 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

Embed Size (px)

Transcript of S.C. PETROUTILAJ S.A. Campina · obiect de activitate producerea si repararea utilajelor petroliere...

Page 1: S.C. PETROUTILAJ S.A. Campina · obiect de activitate producerea si repararea utilajelor petroliere (cazane, pompe duplex, pompe de noroi, capete hidraulice, prevenitoare de eruptie,

S.C. PETROUTILAJ S.A. Campina

J29/115/1991

CUI RO 1299998

P R O I E C T

PROGRAM DE REORGANIZARE

JUDICARĂ PRIN CONTINUAREA

ACTIVITĂŢII ŞI LICHIDARE PARŢIALĂ

A AVERII SOCIETĂŢII ÎN VEDEREA

REDRESĂRII ACTIVITĂŢII ECONOMICE

IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE

LEGII 85/2006 CU MODIFICARILE SI

COMPLETARILE ULTERIOARE

Page 2: S.C. PETROUTILAJ S.A. Campina · obiect de activitate producerea si repararea utilajelor petroliere (cazane, pompe duplex, pompe de noroi, capete hidraulice, prevenitoare de eruptie,

S.C. PETROUTILAJ S.A. J29/115/1991 CUI RO 1299998

SEDIUL: Loc. POIANA CAMPINA, str. Principala ,nr.1 Jud. Prahova 2

1. PREZENTAREA GENERALĂ A

SOCIETĂŢII COMERCIALE PETROUTILAJ S.A. CAMPINA

1.1. DENUMIRE:

S.C. PETROUTILAJ S.A.

1.2. FORMA JURIDICĂ:

Societate pe actiuni (S.A.), persoana juridica romana

1.3. SEDIUL SOCIETĂŢII:

ROMÂNIA, jud. Prahova, loc. Poiana Campina,

Str. Principala, nr.1

Telefon: 0244/351.151; 0244/351.871

1.4. Nr. Înregistrare O.R.C : J29/115/1991

1.5. CUI: RO 1299998

1.6. SCURT ISTORIC

Societatea comerciala PETROUTILAJ S.A., cu sediul social in localitatea

Poiana Campina, str. Principala, nr.1, judetul Prahova, isi incepe activitatea in anul

1899 functionand ca atelier central al Companiei ASTRA Romana, avand ca

obiect de activitate producerea si repararea utilajelor petroliere (cazane, pompe

duplex, pompe de noroi, capete hidraulice, prevenitoare de eruptie, scule de

interventie etc.) Pana in anul 1989 societatea a fost subordonata Ministerului

Petrolului, un procent mai mare de 87% din volumul serviciilor prestate apartinand

unitatilor din acest sistem. Ceilalti beneficiari apartineau societatilor din sfera

exploatarilor miniere, imbunatatiri funciare, constructiilor hidrotehnice etc. Dupa

acest an, societatea se confrunta cu rigorile economiei de piata in care concurenta

este foarte dura. Au fost initiate colaborari cu unitati din cadrul Ministerului de

Interne, Ministerului Apararii Nationale, SN CFR si din domenii de activitate

precum constructii drumuri si poduri, energetic, hidrotehnic, exploatare forestiera.

Page 3: S.C. PETROUTILAJ S.A. Campina · obiect de activitate producerea si repararea utilajelor petroliere (cazane, pompe duplex, pompe de noroi, capete hidraulice, prevenitoare de eruptie,

S.C. PETROUTILAJ S.A. J29/115/1991 CUI RO 1299998

SEDIUL: Loc. POIANA CAMPINA, str. Principala ,nr.1 Jud. Prahova 3

SC PETROUTILAJ SA, este inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului

Prahova sub nr. J29/115/1991.

Capitalul social subscris este in valoare de 2.807.887,50 lei, compus din 1.123.155

de actiuni, cu o valoare nominal de 2,50 lei, repartizate astfel :

- Asociatia salariatilor si membrilor conducerii SC Petroutilaj SA, un numar

de 1.009.758 actiuni, reprezentind 89,91% din capitalul social;

- Actionari persoane juridice, un numar de 113.397 actiuni, reprezentind

10,09% din capitalul social.

Societatea S.C. PETROUTILAJ S.A. are ca obiect de activitate

“fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii”, cod CAEN 2892.

2. DIAGNOSTICUL JURIDIC

2.1. ACTUL DE CONSTITUIRE AL SC PETROUTILAJ SA

S.C. PETROUTILAJ SA este persoană juridică romană, având forma de

organizare societate pe actiuni.

Societatea prezintă următoarele date de identificare:

►Numar inregistrare la Registrul Comertului, Prahova J29/115/1991;

►Cod unic de inregistrare 1299998;

►Atribut fiscal RO

►Cod CAEN nou: 2892 - “fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii”

► Capital privat

2.2. SEDIUL ŞI DURATA SOCIETĂŢII

- Sediul societatii: localitatea Poiana Campina, str. Principala, nr.1, judetul

Prahova

- Telefon: 0244/351.151; 0244/351.871

Durata societăţii este nelimitată.

2.3. SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Cod CAEN –2892 –

Obiectul principal de activitate il reprezintă:

- fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii.

Page 4: S.C. PETROUTILAJ S.A. Campina · obiect de activitate producerea si repararea utilajelor petroliere (cazane, pompe duplex, pompe de noroi, capete hidraulice, prevenitoare de eruptie,

S.C. PETROUTILAJ S.A. J29/115/1991 CUI RO 1299998

SEDIUL: Loc. POIANA CAMPINA, str. Principala ,nr.1 Jud. Prahova 4

2.4. CAPITALUL SOCIAL ŞI PATRIMONIUL

Capitalul social este în sumă totală de 2.807.887 lei, impartit in 1.123.155

de actiuni, cu o valoare nominal de 2,50 lei, detinute de :

- Asociatia salariatilor si membrilor conducerii SC Petroutilaj SA

1.009.758 actiuni

- Actionari persoane juridice 113.397 actiuni

2.5. SITUATIA PATRIMONIULUI SOCIETATII

La 30.11.2011, conform balantei de verificare, societatea detinea:

► Active imobilizate in valoarea de 84.057.510 lei, din care :

- imobilizari necorporale 64.539 lei

- terenuri 16.251.117 lei

- constructii 77.023.756 lei

-instalatii tehnice si masini 4.284.245 lei

-alte instalatii, utilaje si mobilier 20.684 lei

- imobilizare corporale in curs 154.963 lei

- avansuri acordate pt.imob.corp. 40.500 lei

- alte titluri imobilizate 500 lei

- creante imobilizate 2.369 lei

-amortiz.imob. 13.785.163 lei

► Stocuri in valoare de 1.439.776 lei, din care:

- materii prime si materiale consumabile 352.127 lei

- obiecte de inventar 943 lei

- produse si lucrari in curs de executie 508.428 lei

- produse finite 833.219 lei

- provizioane pentru depreciere stocuri 254.941 lei

Valoarea stocurilor si creantelor variaza in functie de nivelul intrarilor si

iesirilor din gestiunile societatii.

► Creante in valoare de 2.983.086 lei, din care:

- clienti 1.435.667 lei

- furnizori debitori 206.378 lei

Page 5: S.C. PETROUTILAJ S.A. Campina · obiect de activitate producerea si repararea utilajelor petroliere (cazane, pompe duplex, pompe de noroi, capete hidraulice, prevenitoare de eruptie,

S.C. PETROUTILAJ S.A. J29/115/1991 CUI RO 1299998

SEDIUL: Loc. POIANA CAMPINA, str. Principala ,nr.1 Jud. Prahova 5

- clienti – facturi de intocmit 893.172 lei

- client in litigiu 1.146.904 lei

- debitori diversi 1.720.613 lei

-creante – personal 2.465 lei

-op. in curs de clarificare 51.093 lei

- provizioane depreciere clienti 1.090.806 lei

- provizioane depreciere debitori diversi 1.382.400 lei

2.6. SITUATIA PERSONALULUI

La data prezentului, societatea are un număr de 374 salariaţi permanenţi,

angajati cu contracte individuale de munca in conformitate cu Legea 53/2002 –

Codul Muncii.

Personalul asigură desfăşurarea activităţii societăţii la nivel minim, în

sectoarele de:

- productie

- administratie, intretinere

- tehnic, economic.

Numărul de salariati inregistrati la 30.06.2011 este de 355, la 31.12.2010,

numarul mediu era de 440 salariati, iar la 31.12.2009, 486 salariati, in scadere faţă

de 2008, cand a inregistrat un numar mediu de 512 salariati.

2.7. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA A SOCIETATII

La intrarea in procedura, societatea prezenta urmatorii indicatori:

a) Activul net contabil (comparativ):

lei RON

Nr.

crt.

Explicatii 31.12.08 31.12.2009 31.12.2010 30.06.2011

1. Active imobilizate, din care: 23.135.164 93.504.667 88.147.028 86.054.285

Imobilizari necorporale 6.639 0 0 21.062

Imobilizari corporale 23.128.025 93.501.007 88.146.178 86.031.723

Imobilizari financiare 500 3.660 850 1.500

2. Active circulante, din care: 9.126.187 4.549.306 5.686.337 4.922.758

a) Stocuri 1.735.224 2.200.786 1.046.438 1.489.626

Page 6: S.C. PETROUTILAJ S.A. Campina · obiect de activitate producerea si repararea utilajelor petroliere (cazane, pompe duplex, pompe de noroi, capete hidraulice, prevenitoare de eruptie,

S.C. PETROUTILAJ S.A. J29/115/1991 CUI RO 1299998

SEDIUL: Loc. POIANA CAMPINA, str. Principala ,nr.1 Jud. Prahova 6

b) Creante 7.031.702 1.416.504 4.389.060 3.401.868

c) Casa si conturi la banci 359.261 932.016 250.839 31.264

3. Cheltuieli in avans 16.274 23.642 0 0

I. Total activ 32.277.625 98.077.615 93.833.365 90.977.043

II. Datorii totale, din care: 39.732.074 43.183.883 50.282.548 52.977.996

a) Datorii pe termen scurt 39.732.074 43.183.883 50.282.548 52.977.996

b)Datorii pe termen lung 0 0 0 0

Venituri in avans 0 0 0 0

Provizioane 0 0 0 0

III. Activ net contabil -7.454.449 54.893.732 43.550.817 37.999.047

Din datele prezentate mai sus, se desprinde faptul ca patrimoniul societatii a

fost in scadere, in special din cauza reducerii volumului de productie, dar si din

cauza inregistrarii amortizarii cladirilor si a construtiilor speciale care sunt

supradimensionate in comparatie cu volumul productiei actuale.

b) Venituri si cheltuieli

31.12.08 31.12.2009 31.12.2010 30.06.2011

Venituri totale 13.539.454 5.386.895 8.011.594 3.867.955

Cheltuieli totale 15.109.350 13.590.200 19.342.092 9.419.724

Cifra de afaceri 17.763.881 4.863.741 8.307.501 3.333.609

Numar mediu

personal

512 486 440 355

Datorii 39.732.074 43.183.883 50.282.548 52.977.996

Rezultat net -1.569.896 -8.210.638 -11.341.498 -5.551.769

c) Indicatori de lichiditate (comparativ)

lei RON

Nr.

crt.

Indicatori Mod de calcul 31.12.08 31.12.09 31.12.10 30.06.11

1. Indicatorul lichiditatii

generale

Active curente

Datorii curente

9.126.187

39.732.074

0,23

4.549.306

43.183.883

0,11

5.686.337

50.282.548

0,11

4.922.758

52.977.996

0,09

2. Indicatorul lichiditatii

curente

(indicatorul test acid)

Active curente - stocuri

Datorii curente

7.390.963

39.732.074

0,19

2.348.520

43.183.883

0,05

4.639.899

50.282.548

0,09

51.488.370

52.977.996

0,97

3. Rata solvabilitatii

globale

Activ total

Datorii totale

32.277.625

39.732.074

0,81

98.077.615

43.183.883

2,27

93.833.365

50.282.548

1,87

90.977.043

52.977.996

1,72

Page 7: S.C. PETROUTILAJ S.A. Campina · obiect de activitate producerea si repararea utilajelor petroliere (cazane, pompe duplex, pompe de noroi, capete hidraulice, prevenitoare de eruptie,

S.C. PETROUTILAJ S.A. J29/115/1991 CUI RO 1299998

SEDIUL: Loc. POIANA CAMPINA, str. Principala ,nr.1 Jud. Prahova 7

1.Activele curente includ: disponibilitatile in cont si in casa, efectele

comerciale de primit si stocurile, iar pasivele curente sunt formate din: efecte

comerciale de platit, avansuri acordate in contul comenzilor si alte datorii.

Faptul ca valoarea indicatorului inregistrat de debitoare in perioada 2008-

30.06.2011, a fost subunitara, exprima lipsa existentei unui fond de rulment

financiar care sa ii permita intreprinderii sa faca fata incidentelor care apar in

miscarea activelor circulante sau unor deteriorari ale valorii acestora.

2.Stocurile sunt, de obicei, cel mai putin lichide dintre toate componentele

activelor curente. De aceea aceasta rata poate fi considerata ca fiind un “test acid”

pentru masurarea capacitatii firmei de a-si asuma obligatiile pe termen scurt.

Aceasta rata este de regula subunitara. In teoria economica, o rata cuprinsa

intre 0,8 si 1 reprezinta o situatie favorabila in ceea ce priveste solvabilitatea

patrimoniala.

In cazul debitoarei, in perioada analizata, indicatorul a avut o valoare sub

0,80, in perioada 2008-2010, exprimind o situatie nefavorabila a insolvabilitatii.

3.Pentru a masura gradul in care societatea face fată datoriilor sale se

utilizează “rata solvabilitatii globale”. Aceasta indică în ce masură datoriile totale

sunt acoperite de catre activele totale ale societatii.

Valoarea acestei rate sub 1,5 semnifica faptul că societatea nu are

capacitatea de a-şi achita obligaţiile bănesti, la scadenta, faţă de terţi. In cazul

nostru, in perioada analizata, se evidentiază iminenta insolvibilitatii, dar si riscul

pe care si l-au asumat furnizorii de bunuri. Prin realizarea prezentului plan de

reorganizare, respectiv prin reesalonarea datoriilor in conditiile in care are loc o

lichidare partial a averii debitoarei, restructurarea economica si redimensionarea

personalului, rata solvabilitatii globale se va imbunatatii.

d) Ratele de echilibru financiar

lei RON

Nr.

crt

Indicator Mod de calcul 31.12.08 31.12.09 31.12.10 30.06.11

1. Rata de finantare a

activelor imobilizate (rata

fondului de rulment)

Capitaluri permanente

Active imobilizate -

54.893.732

93.504.667

0,59

43.550.817

88.147.028

0,49

37.999.047

86.054.285

0,44

Page 8: S.C. PETROUTILAJ S.A. Campina · obiect de activitate producerea si repararea utilajelor petroliere (cazane, pompe duplex, pompe de noroi, capete hidraulice, prevenitoare de eruptie,

S.C. PETROUTILAJ S.A. J29/115/1991 CUI RO 1299998

SEDIUL: Loc. POIANA CAMPINA, str. Principala ,nr.1 Jud. Prahova 8

2. Rata de finantare a

activelor circulante

Fond de rulment x 100

Active circulante - - -

-

3. Rata autonomiei

financiare Capitaluri proprii

Capitaluri permanente -

54.893.732

54.893.732

1

43.550.817

43.550.817

1

37.999.047

37.999.047

1

1.Capitalurile permanente reprezinta suma dintre capitalurile proprii,

provizioanele pentru riscuri si cheltuieli mai mari de un an si datoriile mai mari de

un an. Cand valoarea ratei este supraunitara semnifica faptul că ansamblul

imobilizarilor a fost finantat din capitaluri permanente.

In cazul debitoarei, valoarea indicatorului a fost subunitara in perioada 2008-

30.06.2011, reflecta faptul ca imobilizarile nu au fost finantate din capitalurile

permanente.

2.Reflecta proportia in care fondul de rulment contribuie la finantarea

activelor circulante.

Fondul de rulment este calculat in randul “E” din formularul de bilant.

Fondul de rulment a avut valoare negativa in perioada supusa observatiei,

2008-30.06.2011, aceasta aratand starea de dezechilibru financiar in care se

gaseste debitoarea.

3.Se determină ca raport intre capitalul propriu şi capitalul permanent şi

permite sublinierea unor aprecieri mai exacte prin implicarea structurii capitalului

permanent.

Se apreciază că pentru asigurarea autonomiei financiare a societatii,

capitalurile proprii trebuie să reprezinte cel putin jumatate din capitalurile

permanente.

Autonomia financiară este decisiva pentru o societate comerciala, deoarece

îi ofera posibilitatea de a decide liber si totodată de a găsi şi contracta

imprumuturi.

In perioada analizata, valoarea indicatorului a avut valoarea “1”, aceasta

valoare reflectind situatia de instabilitate financiara a debitoarei.

Page 9: S.C. PETROUTILAJ S.A. Campina · obiect de activitate producerea si repararea utilajelor petroliere (cazane, pompe duplex, pompe de noroi, capete hidraulice, prevenitoare de eruptie,

S.C. PETROUTILAJ S.A. J29/115/1991 CUI RO 1299998

SEDIUL: Loc. POIANA CAMPINA, str. Principala ,nr.1 Jud. Prahova 9

e) Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

lei RON

Nr.

crt.

Indicatorul Mod de calcul 31.12.08 31.12.09 31.12.10 30.06.11

1. Viteza de rotatie a

activelor

imobilizate

Cifra de afaceri

Active imobilizate

17.763.881

23.135.164

0,77

4.863.741

93.504.667

0,05

8.307.501

88.147.028

0,09

3.333.609

86.054.285

0,04

2. Viteza de rotatie a

activelor totale

Cifra de afaceri

Active totale

17.763.881

32.277.625

0,55

4.863.741

98.077.615

0,05

8.307.501

93.833.365

0,09

3.333.609

90.977.043

0,04

1.Viteza de rotatie a activelor imobilizate evalueaza capacitatea

managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri

generate de o anumita cantitate de active imobilizate. Valoare indicatorului, arata

faptul ca cifra de afaceri trebuie sa creasca, iar activele care nu aduc nici un profit

ar trebui disponibilizate, sau utilizate intr-o afacere profitabila.

2.Viteza de rotatie a activelor totale, cunoscuta si sub denumirea de rotatia

activului total, exprima eficienta cu care sunt utilizate mijloacele de care dispune

societatea si se exprima sub forma unui coeficient de rotatie care compara fluxurile

inregistrate in contul de profit si pierdere cu soldurile din bilant.

Aceasta rata se considera ca masoara rotatia tuturor activelor de care

dispune o societate comerciala.

Acesti indicatori nu au cunoscut o evolutie buna, dar prin realizarea planului

de reorganizare judiciara, acestia se vor imbunatatii.

3. ORGANIZAREA PRODUCŢIEI

S.C.PETROUTILAJ S.A., are conform statutului, obiectul principal de

activitate (productie) “fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii”, procesul

de producţie fiind structurat pe urmatoarele departamente:

►Departament productie, care cuprinde:

- sectia material rulant si utilaje grele;

- sectia constructii si reparatii de masini;

- sectia prelucrari;

Page 10: S.C. PETROUTILAJ S.A. Campina · obiect de activitate producerea si repararea utilajelor petroliere (cazane, pompe duplex, pompe de noroi, capete hidraulice, prevenitoare de eruptie,

S.C. PETROUTILAJ S.A. J29/115/1991 CUI RO 1299998

SEDIUL: Loc. POIANA CAMPINA, str. Principala ,nr.1 Jud. Prahova 10

- sectia mecano-energetica.

►Departament oficiul juridic

►Departament resurse umane, protectia muncii, protective civila

►Departament contracte

►Departament social

►Departament marketing, vanzari

►Depozit produse

► Departament aprovizionare

►Depozit materiale

► Departament transporturi

► Departament proiectare

► Departament mecano-energetic

► Departament productie

►Departament finante-contabilitate, care cuprinde contabilitate, financiar, pret-

cost ;

►Departament administrare retea calculatoare

►Departament management-calitate

►Laborator metrologie si determinari fizico-chimice

►Laborator control nedistructiv

►Conducere

3.2. DEPARTAMENTUL DE PRODUCŢIE

S.C. PETROUTILAJ S.A. îşi desfăşoara activitatea intr-un department de

productie organizat in sectii, respectiv sectia material rulant si utilaje grele, sectia

constructii si reparatii de masini, sectia prelucrari si sectia mecano-energetica, care

cuprind 241 de salariati.

3.3. SECTOARE DE DESERVIRE (auxiliare)

Sectorul administrativ, compus din:

- Departament oficiul juridic - 1 salariat,

- Departamentul resurse umane, protectia muncii, protective civila – 6 salariati

Page 11: S.C. PETROUTILAJ S.A. Campina · obiect de activitate producerea si repararea utilajelor petroliere (cazane, pompe duplex, pompe de noroi, capete hidraulice, prevenitoare de eruptie,

S.C. PETROUTILAJ S.A. J29/115/1991 CUI RO 1299998

SEDIUL: Loc. POIANA CAMPINA, str. Principala ,nr.1 Jud. Prahova 11

- Departamentul contracte - 1 salariati

- Departament social – 53 salariati

- Departamentul marketing, vanzari - 2 salariati,

- Depozit produse – 3 salariati

- Departament aprovizionare – 5 salariati

- Depozit materiale – 3 salariati

- Departament transporturi – 8 salariati

- Departament proiectare – 9 salariati

- Departament mecano-energetic – 3 salariati

- Departament productie – 3 salariati

-Departament finante-contabilitate, care cuprinde contabilitate, financiar, pret-cost

– 11 salariati

-Departament administrare retea calculatoare – 2 salariati

-Departament management-calitate – 11 salariati

-Laborator metrologie si determinari fizico-chimice – 5 salariati

-Laborator control nedistructiv – 2 salariati

-Conducere – 5 salariati.

► Piata de desfacere

S.C. PETROUTILAJ S.A. are incheiate contracte pentru vanzarea

produselor, cu urmatorii clienti:

- SNTFC CFR CALATORI SA BUCURESTI;

- CARGO TRANS VAGON SA BUCURESTI;

- PETROFAC SOLUT&FACILIT. SRL BUCURESTI;

- UNIFERTRANS SA BUCURESTI;

- TRANSPORT TRADE SERVICES SA BUCURESTI;

- CONFIND SRL CAMPINA;

- CALE FERATA ING. SRL CRISCIOR BRAD;

Page 12: S.C. PETROUTILAJ S.A. Campina · obiect de activitate producerea si repararea utilajelor petroliere (cazane, pompe duplex, pompe de noroi, capete hidraulice, prevenitoare de eruptie,

S.C. PETROUTILAJ S.A. J29/115/1991 CUI RO 1299998

SEDIUL: Loc. POIANA CAMPINA, str. Principala ,nr.1 Jud. Prahova 12

- CUPRU MIN. SA ABRUD;

- TRUNDIN SRL RAMNICU VALCEA;

- FORJA NEPTUN SRL BAICOI;

- EKUAL TEHNO SYSTEM SRL CAMPINA;

- NIVA CARS SRL BAICOI;

- DEPOUL CFR ARAD;

- PETROM SA;

- GATX RAIL POLONIA.

3.4. UTILIZAREA CAPACITĂŢILOR DE PRODUCŢIE ŞI

PRINCIPALELE REZULTATE OBŢINUTE

Pentru a stabili gradul de utilizare a capacitatilor de productie existente, in

decursul timpului , dar si la data prezentului, vom analiza in continuare evolutia

productiei fizice si valorice inregistrata de societate:

3.5. EVOLUTIA PRODUCTIEI FIZICE SI VALORICE

Denumirea

indicatorului

REALIZARI

31.12.08 31.12.09 31.12.10 30.06.11

Productia vanduta 17.750.604 4.862.363 8.307.242 3.328.385

Cifra de afaceri 17.763.881 4.863.741 8.307.501 3.333.609

Scaderea productiei vandute s-a datorat reorganizarii activitatii – prin restrangerea

activitatii de productie si corelarea numarului de personal cu aceasta productie,

aceasta scadere determinand si reducerea cifrei de afaceri aferenta perioadei

analizate.

3.6. ANALIZA STOCURILOR

Situatia stocurilor in perioiada analizata s-a prezentat astfel:

Explicatii 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 30.06.2011

Stocuri 1.735.224 2.200.786 1.046.438 1.489.626

Page 13: S.C. PETROUTILAJ S.A. Campina · obiect de activitate producerea si repararea utilajelor petroliere (cazane, pompe duplex, pompe de noroi, capete hidraulice, prevenitoare de eruptie,

S.C. PETROUTILAJ S.A. J29/115/1991 CUI RO 1299998

SEDIUL: Loc. POIANA CAMPINA, str. Principala ,nr.1 Jud. Prahova 13

Dupa cum se observa, evolutia stocurilor a fost oscilanta, in perioada analizata.

Ponderea cea mai mare o au stocurile de produse finite, in proportie de 58%, la

30.11.2011.

4. DINAMICA INDICATORILOR ECONOMICO – FINANCIARI

lei RON

Nr.

crt.

Indicatori Realizari Prevederi

2008 2009 2010 Sem.I-

2011

Sem. II

2012

2013 2014 Sem.I

2015

1 Cifra de

afaceri

17.763.881 4.863.741 8.307.501 3.333.609 7.102.913

14.408.482 14.048.270 7.059.255

2 Venituri

totale

13.539.454 5.386.895 8.011.594 3.867.955 7.102.913

14.408.482 14.048.270 7.059.255

3 Cheltuieli

totale

15.109.350 13.590.200 19.342.092 9.419.724 6.986.181 12.810.781 11.791.538 5.716.653

4 Rezultatul

brut

-1.569.896 -8.203.305 -11.330.498 -5.551.769 116.732 1.597.701 2.256.731 1.342.602

5 Impozit pe

profit

0 7.333 11.000 0 18.677 255.632 361.077 214.816

6 Rezultatul

net

-1.569.896 -8.210.638 -11.341.498 -5.551.769 98.055 1.342.069 1.895.654 1.127.786

4.1. PLATILE RESTANTE

Situatia platilor restante conform bilanturilor contabile, se prezinta astfel:

2008 2009 2010 sem.I-2011

37.945.823 42.102.579 47.719.711 40.237.234

Principalele cauze ale platilor restante au fost:

1.Necorelarea volumului de activitate cu numarul de salariati, in perioadele in care

societatea s-a confruntat cu lipsa de comenzi;

2.Necorelarea vitezei de rotatie a debitelor clienti cu viteza de rotatie a creditelor

furnizori;

3.Accesul greoi la contractarea unor credite pe termen scurt pentru acoperirea

necesitatilor generate de activitatea de productie.

Page 14: S.C. PETROUTILAJ S.A. Campina · obiect de activitate producerea si repararea utilajelor petroliere (cazane, pompe duplex, pompe de noroi, capete hidraulice, prevenitoare de eruptie,

S.C. PETROUTILAJ S.A. J29/115/1991 CUI RO 1299998

SEDIUL: Loc. POIANA CAMPINA, str. Principala ,nr.1 Jud. Prahova 14

5. CAUZELE CARE AU GENERAT SITUATIA ACTUALA

5.1. Cauze externe

Societatea si-a desfasurat activitatea intr-un mediu macroeconomic

caracterizat prin:

► Concurenta acerba in domeniu.

►Instabilitate, inconsecventa in legislatie, inflatia avand rol negativ major, care a

dus la dereglarea echilibrului financiar si asa precar al societatii.

►Concurenta cu marfuri din aceeasi gama care au fost produse in zone

defavorizate cu facilitati fiscale (fara taxe vamale la import, scutire de impozit pe

profit, etc.) si chiar forta de munca mai ieftina.

►Concurenta cu produse din aceeasi gama, din import.

►Fiscalitatea excesiva suportata de societate:

a) Cheltuieli generate de aparitia unor noi contributii la cheltuielile cu

personalul (CAS, CASS, contributia pentru fondul de risc si accident, fond creante

salariale);

b) Deprecierea leului fata de dolar si euro si cresterea semnificativa a costului

utilitatilor (energie electrica, termica, gaze naturale si apa);

c) Blocajul financiar care nu a permis fluidizarea platilor si incasarilor avand

repercursiunile in plata datoriilor curente;

d) Dobanzi bancare mari, pentru creditele pe termen scurt contractate de

societate pentru acoperirea nevoilor temporare;

e)Fluctuatia pietei valutare.

5.2. Cauze interne

5.2.1. Cauze tehnice

a) Lipsa de fonduri pentru sustinerea unor investitii necesare procesului de

productie, dotarea cu utilaje, instalatii si diverse scule moderne necesare cresterii

productivitatii muncii , dar si pentru achizitionarea materiei prime si la prelucrarea

acesteia, cat si la vanzarea produsului finit.

Page 15: S.C. PETROUTILAJ S.A. Campina · obiect de activitate producerea si repararea utilajelor petroliere (cazane, pompe duplex, pompe de noroi, capete hidraulice, prevenitoare de eruptie,

S.C. PETROUTILAJ S.A. J29/115/1991 CUI RO 1299998

SEDIUL: Loc. POIANA CAMPINA, str. Principala ,nr.1 Jud. Prahova 15

b) Afluxul de tehnica in domeniul de activitate al debitoarei SC

PETROUTILAJ SA a facut ca dotarea tehnica sa fie uneori depasita nemai

asigurand intotdeauna parametrii tehnici ai produselor realizate comparabili cu cei

ai produselor din import.

5.3. Cauze de natura economica

a) Consumul mare de utilitati pe unitatea de produs finit, din lipsa de dotari

tehnice de ultima ora, dar si reducerea volumului de productie cu consecinta

neutilizarii capacitatilor de productie la pragul de rentabilitate

b) Recuperarea banilor prin circuite foarte greoaie, care prelungeau durata

de incasare a banilor la 2-3 luni si chiar neincasarea acestora;

c) Escaladarea preturilor la materia prima si utilitati, fapt ce a avut ca

rezultat realizarea produselor finite la preturi mari fata de oferta pietii pentru

produse similare din import.

d) Neurmarirea pe faze tehnologice a consumurilor specifice de materii

prime si materiale a avut acelasi rezultat negativ in pretul mare de productie,

coroborat cu scaderea productiei.

e) Dobanzi pentru plata cu intarziere a creditelor contractate, vanzari de stoc

sub cost, depasire cheltuieli sociale, etc.

5.4. Cauze manageriale

Necorelarea numarului de personal cu productia realizata datorata starii de

incertitudine generata in mare parte de instabilitatea macroeconomica de care s-a

vorbit in paragrafele anterioare, dar si prevederile contractului colectiv de munca

ce sustinea clauze foarte multe referitoare la protectia sociala.

La data intocmirii prezentului plan de reorganizare, S.C. PETROUTILAJ

S.A. are mai multe dosare pe rol, pentru recuperarea unor creante in suma de

2.125.345,07 lei.

Page 16: S.C. PETROUTILAJ S.A. Campina · obiect de activitate producerea si repararea utilajelor petroliere (cazane, pompe duplex, pompe de noroi, capete hidraulice, prevenitoare de eruptie,

S.C. PETROUTILAJ S.A. J29/115/1991 CUI RO 1299998

SEDIUL: Loc. POIANA CAMPINA, str. Principala ,nr.1 Jud. Prahova 16

6. CONCLUZII PRIVIND SITUATIA ECONOMICA A SOCIETATII

Din cele prezentate anterior, se desprinde faptul ca S.C. PETROUTILAJ

S.A. a avut o activitate in scadere, generata in principal de criza economica globala

si nationala.

Pierderile inregistrate au avut ca principala cauza mentinerea cheltuielilor

fixe pe unitate de produs (valoarea amortizarii mijloacelor fixe – cladiri si

constructii speciale, etc.).

Ca urmare a cauzelor amintite anterior, societatea nu a facut fata platilor la

scadenta si a ajuns in starea de insolventa conform Legii 85/2006.

Debitoarea SC PETROUTILAJ SA, la data de 24.10.2008, a intrat in

procedura generala a insolventei, in conformitate cu prevederile legii 85/2006, la

Tribunalul Prahova s-a deschis dosarul de faliment nr. 7115/105/2007.

7. PLANUL DE REORGANIZARE JUDICIARA SI LICHIDARE

PARTIALA A ACTIVELOR

7.1. OBIECTIVELE PLANULUI

Principalele obiective ale planului de reorganizare sunt:

a) Continuarea activitatii de productie si comerciala, avand in vedere

cerintele pietii, resursele umane, dotarea tehnica si clientii societatii S.C.

PETROUTILAJ S.A..

b) Cresterea eficientei economice;

c) Flexibilizarea structurii de productie, axarea pe produse rentabile,

perfectionarea produselor existente si introducerea in fabricatie de noi produse,

adaptate la cerintele pietei;

d) Ajustarea corecta, pe principii de eficienta, a personalului angajat al

societatii, in functie de volumul de activitate;

e) Restructurarea activitatii curente si concentrarea managementului

societatii pe problemele de eficienta;

Page 17: S.C. PETROUTILAJ S.A. Campina · obiect de activitate producerea si repararea utilajelor petroliere (cazane, pompe duplex, pompe de noroi, capete hidraulice, prevenitoare de eruptie,

S.C. PETROUTILAJ S.A. J29/115/1991 CUI RO 1299998

SEDIUL: Loc. POIANA CAMPINA, str. Principala ,nr.1 Jud. Prahova 17

f) Imbunatatirea performantelor tehnice si estetice ale produselor fabricate

de S.C. PETROUTILAJ S.A.

7.2 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE PERIOADA:

01.07.2012 –30.06.2015

Obiectivul principal al societatii, expus in planul de reorganizare judiciara,

este continuarea activitatii productive pentru plata creditorilor sai, avand in vedere

cerintelor pietei interne pe urmatorii ani.

► Pentru acoperirea datoriilor pe care le inregistreaza, societatea si-a propus

valorificarea activelor conform anexei nr.1.1- “Situatia mijloacelor fixe ce

urmeaza a fi vandute” si a anexei nr.1.2 - “Situatia obiectelor de inventar de natura

mijloacelor fixe ce urmeaza a fi vandute”, cu valoarea evaluata de 85.790.349,91

lei.

► Bugetul de venituri si cheltuieli este structurat pe efortul propriu in scopul

realizarii de profit si respectiv plata datoriilor curente , dar si catre creditorii sai,

inscrisi in tabelul definitive de creante.

Debitoarea are in vedere relansarea productiei prin abordarea unei structuri de

productie in concordanta cu cerintele clientilor, cresterea volumului de productie si

reducerea cheltuielilor, depistarea de noi clienti.

B.V.C.-ul a fost calculat pe baza productiei estimate si unei rate de schimb de :

1 EUR = 4,3000 lei

► La elaborarea B.V.C.-ului (Anexa 2) s-a avut in vedere imbunatatirea structurii

de productie in concordanta cu cresterea capacitatii de productie, ridicarea calitatii

si esteticii produselor, pentru realizarea unei rentabilitati maxime.

► Profitul realizat este rezultanta interactiunii dintre cresterea volumului

veniturilor si reducerea nivelului cheltuielilor, ambii factori exprimind efortul

societatii.

► Atat veniturile cat si cheltuielile, au fost previzionate tinand cont si de rata

inflatiei prognozata de guvern pentru perioadele urmatoare.

Page 18: S.C. PETROUTILAJ S.A. Campina · obiect de activitate producerea si repararea utilajelor petroliere (cazane, pompe duplex, pompe de noroi, capete hidraulice, prevenitoare de eruptie,

S.C. PETROUTILAJ S.A. J29/115/1991 CUI RO 1299998

SEDIUL: Loc. POIANA CAMPINA, str. Principala ,nr.1 Jud. Prahova 18

► Veniturile din exploatare estimate vor creste progresiv in perioada 01.07.2012

–30.06.2015, avand in vedere cele prezentate anterior.

► Cheltuielile de exploatare prezinta un procent de crestere putin mai mic fata de

venituri exprimand atentia cu care va fi gestionat managementul societatii in

perioada procedurii de reorganizare judiciara cu continuarea activitatii in

conformitate cu prevederile legii nr.85/2006, cu modificarile si completarile

ulterioare, dar si cu dorinta actionarului majoritar de a mentine aceasta activitate

economica, in viitor.

► La fundamentarea veniturilor, societatea a avut in vedere printre altele,

diversificarea produselor existente si introducerea de noi produse, in conformitate

cu cerintele pietei, concomitent cu cresterea calitatii produselor, pentru a face fata

concurentei .

► In structurarea cheltuielilor, prevazute in B.V.C., s-a avut in vedere si

corelarea, in permanenta a numarului de personal, pe activitati desfasurate, cu

volumul de munca, dar in special cu cresterea productivitatii muncii.

►Pretul de vanzare al produselor finite s-a mentinut cel actual corectat cu

diferenta din variatia cursului de schimb EUR – LEU si coeficientul de inflatie

prognozat de Banca Nationala a Romaniei pentru economie in urmatorii ani.

►Variatia profitului este, de regula, in functie de nivelul productiei in stransa

corelatie cu gradul de utilizare al capacitatilor de productie, de nivelul vanzarilor,

dar si de nivelul negociat al pretului cu clientii.

Cresterea productiei s-a prognozat in special pe seama cresterii vanzarilor,

ca urmare a existentei comenzilor ferme si a contractelor pentru perioadele

urmatoare (circa 2-3 ani), dar si a estimarilor pe baze statistice, a nivelului

comenzilor intamplatoare.

Toate acestea au ca unic scop realizarea unui profit apreciabil, profit ce va

reprezenta si sursa de venit pentru plata datoriilor curente , dar si a datoriilor

inscrise in programul de rambursare al datoriilor inregistrate in tabloul de creante

Page 19: S.C. PETROUTILAJ S.A. Campina · obiect de activitate producerea si repararea utilajelor petroliere (cazane, pompe duplex, pompe de noroi, capete hidraulice, prevenitoare de eruptie,

S.C. PETROUTILAJ S.A. J29/115/1991 CUI RO 1299998

SEDIUL: Loc. POIANA CAMPINA, str. Principala ,nr.1 Jud. Prahova 19

intocmit baza prevederilor Legii 85/2006, cu completarile si modificarile

ulterioare.

Astfel in perioada:

Sem.II 2012 profitul net previzionat este 98.054,85 lei;

Anul 2013 profitul net previzionat este 1.342.068,54 lei;

Anul 2014 profitul net previzionat este 1.895.654,24 lei;

Sem.I 2015 profitul net previzionat este 1.127.786,09 lei.

Daca se tine cont de faptul ca o buna parte din vanzarea activelor societatii,

s-ar putea realiza incepand cu primul semestru al anului 2013, nivelul sumei ar

putea acoperii integral valoarea datoriilor si ar putea sa asigure si disponibilitati

pentru o activitate curenta. Totusi debitoarea, SC PETROUTILAJ SA, isi propune

achitarea acestora pana la 30.06.2015, asa cum rezulta din graficul anexa nr.3.

Debitoarea isi propune ca din profitul estimat in perioada 01.07.2012-

30.06.2015 sa-si achite si datoriile curente, respectiv catre bugetul de stat si

bugetul asigurarilor sociale si utilitatile.

7.3. REORGANIZAREA SOCIETATII SI REDUCEREA

CHELTUIELILOR DE PRODUCTIE

Masurile ce se vor lua pentru diminuarea cheltuielilor de exploatare vor fi:

a) Verificarea si imbunatatirea tehnologiilor la toate produsele si modernizarea

acestora;

b) Controlul pe faze de productie a operatiunilor si respectiv a cheltuielilor pe

fiecare produs;

c) Reanalizarea pietei materiilor prime si gasirea de noi furnizori in afara celor

traditionali (cu preturi mai bune la acelasi nivel de calitate).

d) Ajustarea personalului in functie de necesitatile practice si salarizarea acestuia

in functie de nivelul prestatiei, conform contractului individual si respectiv a

contractului colectiv de munca;

Page 20: S.C. PETROUTILAJ S.A. Campina · obiect de activitate producerea si repararea utilajelor petroliere (cazane, pompe duplex, pompe de noroi, capete hidraulice, prevenitoare de eruptie,

S.C. PETROUTILAJ S.A. J29/115/1991 CUI RO 1299998

SEDIUL: Loc. POIANA CAMPINA, str. Principala ,nr.1 Jud. Prahova 20

e) Incheierea unor contracte de vanzare prin care societatea sa primeasca facilitati

in functie de cantitatea de produse contractate dar si pentru perioade mai scurte de

primire a banilor pe produsele livrate.

Pentru diminuarea cheltuielilor financiare, societatea si-a propus ca masuri

de atragere a surselor financiare de la actionari.

7.3.2. Evolutia personalului

Evolutia personalului va fi in functie de volumul de activitate propus in

B.V.C. pe perioada 01.07.2012-30.06.2015, dar si in functie de nevoile concrete

ale debitoarei.

La intrarea in procedura de reorganizare judiciara. societatea avea un numar

de 512 salariati, iar la data prezentului are un numar de 374 salariati. Pentru

relansarea productiei este necesara redimensionarea perosnalului prin diminuarea

numarului de angajati la un maxim de 158 de angajati. In perioada analizata,

cheltuielile cu salariile au reprezentat peste 40% din totalul cheltuielilor societatii.

Activitatea de productie ce urmeaza a fi desfasurata in perioada de

reorganizare judiciara va fi in principal activitate de reparatii material rulant, dar si

utilaj petrolier. Structura de productie previzionata pentru asigurarea rentabilitatii

prevazuta in bugetele de venituri si cheltuieli este necesar a avea un nivel de

performanta din punct de vedere al productivitatii muncii. In activitatea noastra

pentru a asigura cele previzionate, cheltuielile cu personalul nu trebuie sa

depaseasca 25% din totalul cheltuielilor de productie.

Pe de alta parte reducerea de personal este necesara din cauza desfiintarii

(renuntarii) la activitatile neprofitabile, concomitant cu vanzarea spatiilor de

productie aferente acestor activitati.

Ajustarea numarului de personal se refera si la activitatea de industrie

(productie).

Page 21: S.C. PETROUTILAJ S.A. Campina · obiect de activitate producerea si repararea utilajelor petroliere (cazane, pompe duplex, pompe de noroi, capete hidraulice, prevenitoare de eruptie,

S.C. PETROUTILAJ S.A. J29/115/1991 CUI RO 1299998

SEDIUL: Loc. POIANA CAMPINA, str. Principala ,nr.1 Jud. Prahova 21

Una din masurile luate de conducerea societatii in aceasta perioada, este

cumulul de sarcini al salariatilor pentru a-si desfasoara activitatea in conditii de

eficienta.

Se preconizeaza si cresterea productivitatii muncii in perioada 01.07.2012-

30.06.2015, prin imbunatatirea tehnologiilor de lucru, dar si prin imbunatatirea

performantelor managementului.

Numericul de personal este cuprins in anexa nr.5 – “Organigrama”, care

face parte din prezentul plan de reorganizare.

7.4. MASURI MANAGERIALE, TEHNICE SI ECONOMICE PENTRU

REALIZAREA PROGRAMULUI

7.4.1.Masuri manageriale

a) Diminuarea riscului afacerilor prin verificarea exigenta a cererii

produselor firmei, a preturilor de comercializare, dar si a clientilor, pentru a nu

mai ajunge la situatia de neincasare a contravalorii produselor vandute, prin

folosirea unor instrumente mai sigure de incasare, sau daca se poate, sa se incaseze

marfa la livrare.

b) Prospectarea permanenta a pietei de materii prime si produse finite,

pentru alegerea variantelor optime de aprovizionare in functie de structura de

productie care la randul ei este determinata de cerere.

c) Structurarea personalului in functie de necesitatile productiei si ale

desfacerii acesteia pe toata perioada programului de reorganizare judiciara cu

continuarea activitatii.

d) Promovarea unei politici de flexibilizare a productiei, de specializare a

acesteia pentru un numar mai mare de produse, pentru care societatea are asigurate

materii prime, utilaje performante si piata de desfacere.

Page 22: S.C. PETROUTILAJ S.A. Campina · obiect de activitate producerea si repararea utilajelor petroliere (cazane, pompe duplex, pompe de noroi, capete hidraulice, prevenitoare de eruptie,

S.C. PETROUTILAJ S.A. J29/115/1991 CUI RO 1299998

SEDIUL: Loc. POIANA CAMPINA, str. Principala ,nr.1 Jud. Prahova 22

e) Conducerea debitoarei va continua eforturile vizand recapitalizarea

societatii prin atragerea de investitori, apeland la toate procedurile legale, in

stransa corelatie cu interesele creditorilor si ale actionarilor.

f) Refacerea imaginii firmei prin articole publicitare, reclama audio - video

si scrisa, pliante, actiuni de promovare a produselor sale si in alte segmente de

piata.

7.4.2. Masuri economice

►Organizarea informatiilor contabile in asa fel incat acestea sa ajunga in cel mai

scurt timp la conducerea operativa, pentru a putea lua decizii adecvate.

► Dimensionarea stocurilor de materii prime si produse finite la un nivel optim,

pentru evitarea cresterii imobilizarilor de orice fel.

►Analiza permanenta a costurilor de productie pe produse, pe comenzi, dar si pe

total societate, in vederea eliminarii cheltuielilor neeconomicoase, dar si a

produselor nerentabile.

7.4.3. Masuri tehnice

►Rationalizarea fluxurilor tehnologice din cadrul atelierului de productie in

scopul reducerii timpilor de productie, pe operatiuni si pe produse, concomitent cu

reducerea costurilor de productie si a altor cheltuieli auxiliare, intregul personal

urmand sa-si desfasoarea activitatea in sectia retinuta pentru continuarea activitatii.

7.5. LICHIDAREA PARTIALA A AVERII DEBITOAREI

În paralel cu activitatea de productie vom efectua lichidarea partială a

patrimoniului . Lichidarea propusa va fi cuprinde toată averea debitoarei cu

exceptia cladirilor, terenurilor si utilajelor necesare procesului de productie.

Cladirile si utilajele ce vor fi valorificate sunt prezentate in anexele nr.1.1 si nr.1.2,

iar cladirile si utilajele ce vor fi folosite pentru continuarea activitatii societatii

sunt prezentate in anexa nr.4 la prezentul proiect de reorganizare. Din vânzarea

bunurilor asupra cărora există drept de garantie, se vor distribui sumele

Page 23: S.C. PETROUTILAJ S.A. Campina · obiect de activitate producerea si repararea utilajelor petroliere (cazane, pompe duplex, pompe de noroi, capete hidraulice, prevenitoare de eruptie,

S.C. PETROUTILAJ S.A. J29/115/1991 CUI RO 1299998

SEDIUL: Loc. POIANA CAMPINA, str. Principala ,nr.1 Jud. Prahova 23

ramase dupa scaderea cheltuielilor catre creditorii garantati cu respectivele

bunuri.

Conform anexelor nr.1.1 si nr.1.2 la prezentul proiect de reorganizare,

activele ce vor fi valorificate au o valoare evaluata, in suma de 85.790.349,91 lei.

Prin valorificarea acestora si din profitul previzionat pentru perioada 01.07.2012-

30.06.2015, in suma de 4.463.563,72 lei vor putea fi acoperite datoriile societatii,

inscrise in tabloul de creante, la categoria I-creante garantate, categoria II-creante

salariale, categoria III-creante bugetare si la categoria IV-creante chirografare, cu

exceptia in cadrul acestei categorii a Asociatia Salariatilor si Membrilor

Conducerii SC Petroutilaj SA. Debitoarea isi propune achitarea creantelor

garantate, salariale, bugetare si a celor chirografare cu exceptia Asociatiei

Salariatilor si Membrilor Conducerii SC, in suma de 87.250.698,81 lei, conform

graficului anexa la planul de reorganizare.

Nr.

crt. Explicatii Total datorii

I. CREANTE GARANTATE

1 DGFP PRAHOVA 80.980.775,00

2 AVAS BUCURESTI 4.856.138,00

II. CREANTE SALARIALE

CREANTE SALARIALE 460.536,00

III. CREANTE BUGETARE

1 PRIMARIA POIANA CAMPINA 479.913,00

2 ITM PRAHOVA 2.085,00

IV. CREANTE CHIROGRAFARE

1 Asociatia Salariatilor si Membrilor Conducerii SC Petroutilaj SA 111.501.672,96

2 SC IRA SA 9.132,67

3 SC BENDKOPP FASTENERS IMPORT EXPORT SRL 20.890,31

4 SC GLOBAL ECO CENTER SRL 12.549,97

5 SC SCUDAS SA 72.590,00

6 SC BURSA MOLDOVEI SA 5.595,40

7 SC FERMIT SA Ramnicu Sarat 6.114,98

8 SC IAICA SA 6.069,00

9 SC SOTRANSIMPEX SRL 338.309,48

TOTAL 198.752.371,77

Page 24: S.C. PETROUTILAJ S.A. Campina · obiect de activitate producerea si repararea utilajelor petroliere (cazane, pompe duplex, pompe de noroi, capete hidraulice, prevenitoare de eruptie,

S.C. PETROUTILAJ S.A. J29/115/1991 CUI RO 1299998

SEDIUL: Loc. POIANA CAMPINA, str. Principala ,nr.1 Jud. Prahova 24

Valoarea datoriilor care se acopera conform prezentului plan de

reorganizare este de 87.250.698,81 lei.

Valoarea evaluata a bunurilor supuse lichidarii partiale in cadrul

prezentului plan de reorganizare prevazute in anexele 1.1 si 1.2 impreuna cu

profitul previzionat pe perioada planului 01.07.2012-30.06.2015 este de

90.253.913,63 lei.

Valorea evaluata a tuturor bunurilor aflate in patrimoniul societatii

debitoare respectiv, anexele 1.1, 1.2 si anexa 4 este de 88.135.239,35 lei.

Creditoarea Asociatia Salariatilor si Membrilor Conducerii SC Petroutilaj

SA primeste in cadrul prezentului plan de reorganizare mai putin decat ar primi in

faliment.

8. MODALITATI DE LICHIDARE A DATORIILOR

In prezentul plan de reorganizare s-au prezentat posibilitatile reale ale

societatii de plata a datoriilor, concomitent cu continuarea activitatii curente.

In acest scop s-au intocmit proiectele B.V.C. pe perioada 01.07.2012-

30.06.2015. Acestea sunt prezentate in Anexa 2.

In conformitate cu procedurile de la art. 102 si urmatoarele din Legea

85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, debitoarea, pe baza veniturilor

estimate a fi realizate, isi propune un grafic de lichidare a datoriilor, anexa nr.3, la

prezentul “Proiect de plan de reorganizare judiciara", intocmit in baza prevederilor

Legii 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv a datoriilor

curente aferente perioadei.

In graficul de achitare a datoriilor reesalonate, conform Legii 85/2006, cu

modificarile si completarile ulterioare, sunt prinse datoriile inscrise in Tabloul

definitiv de creante al debitoarei SC PETROUTILAJ SA, cu exceptia creditoarei

Asociatia Salariatilor si Membrilor Conducerii SC Petroutilaj SA.

Page 25: S.C. PETROUTILAJ S.A. Campina · obiect de activitate producerea si repararea utilajelor petroliere (cazane, pompe duplex, pompe de noroi, capete hidraulice, prevenitoare de eruptie,

S.C. PETROUTILAJ S.A. J29/115/1991 CUI RO 1299998

SEDIUL: Loc. POIANA CAMPINA, str. Principala ,nr.1 Jud. Prahova 25

Din analiza acestui grafic, rezulta ca societatea isi poate achita datoriile din

resursele financiare proprii, din valorificarea activelor cuprinse in anexele 1.1 si

1.2, si din celelalte surse la dispozitia societatii.

CONCLUZII GENERALE:

Din analiza acestui program se pot desprinde urmatoarele concluzii:

• Societatea Comerciala PETROUTILAJ SA este viabila si poate sa-si continue

activitatea in mod eficient, asa cum doresc in fond si actionarii societatii si cum

am prezentat in capitolele precedente, inclusiv prin restructurarea personalului

actual.

• Prin valorificarea activelor de natura constructiilor, mijloacelor fixe si stocurilor

- proprietatea debitoarei, din listele anexate, care fac parte integranta din prezentul

plan, dar care nu vor mai avea capacitatea de a produce venituri in viitor,

societatea are capacitatea sa achite datoriile inregistrate in Tabelul definitiv de

creante, din categoria I – creante garantate, categoria II – creante bugetare,

categoria III - creante salariale si categoria IV - creante chirografare cu exceptia

creditoarei Asociatia Salariatilor si Membrilor Conducerii SC Petroutilaj SA si sa

si reorganizeze activitatea. Sursele de venituri acopera si datoriile curente ale

societatii pe perioada programului de reorganizare judiciara (01.07.2012-

30.06.2015).

• Administratorul judiciar va organiza vanzarea activelor, respectiv a bunurilor din

anexa nr.1.1 si anexa nr.1.2, la prezentul plan, asa incat sa obtina o valorificare

optima.

Page 26: S.C. PETROUTILAJ S.A. Campina · obiect de activitate producerea si repararea utilajelor petroliere (cazane, pompe duplex, pompe de noroi, capete hidraulice, prevenitoare de eruptie,

S.C. PETROUTILAJ S.A. J29/115/1991 CUI RO 1299998

SEDIUL: Loc. POIANA CAMPINA, str. Principala ,nr.1 Jud. Prahova 26

• Reorganizarea societatii SC PETROUTILAJ SA prin continuarea activitatii cu

activele ramase, respectind strict legislatia in vigoare, reprezinta modalitatea de

maximizare a veniturilor in vederea satisfacerii creditorilor sai, dar si plata

datoriilor curente ale societatii, in aceasta perioada.

• Prin procedura de reorganizare se evita falimentul societatii.

• Solicitam adunarii generale a creditorilor studierea acestui program si aprobarea

lui.

Administrator judiciar Consultant

REVALACTIV SPRL Expert Contabil

ec. Constantin Valerica, membru U.N.P.I.R.