Sapte ispite pentru Valentine's Day

of 10 /10
Șapte ispite pentru Valentine's Day

Embed Size (px)

description

retete, desert, ciocolata, negresa, pavlova, ispite, dulce, delicios, crema de zahar ars, mousse

Transcript of Sapte ispite pentru Valentine's Day

Page 1: Sapte ispite pentru Valentine's Day

Șapte ispite pentruValentine's Day

Page 2: Sapte ispite pentru Valentine's Day

Şapte poveşti de dragostecu ciocolată

Poveştileciocolatei,delaînceputurilesalepânălacreaţiilemaeştrilorciocolatierideazi,secontopesccuiubirea.Încădincelemaistrăvechitimpuri,depevre-meacânderadoarobăuturăamarădinuntdecacao,ciocolataafostfolositădenobiliiAztecipentrua-şiex-primasentimenteledeafecţiuneşirespectpentruper-soaneleiubitesauadmirate. Obiceiuls-apăstratşidupărafinareaciocolateiculapteşizahăr,când,acumdulceledesert,erauncadouobişnuitlanunţileregaledinEuropa.Componenţasaunicăcuefectafrodiziaci-aadusapoirenumeledede-sertaldragostei,iarvestitulCasanovaîşiispiteaadeseacuceririlecudelicioasepreparatedinciocolată. Delapoveştileromanticecelebrealeistorieişili-teraturiipânălaştiinţăestedoarunmicpas.Osimplămuşcăturădintr-otabletădeciocolatădezvoltăsenti-mentedefericireînorganismiarcândaromainteracţi-oneazăcupapilelegustativeseresimteoplăceresimila-răcuasărutului. Gustând,deci,dincelepeste1500defeluridecio-colatăcunoscute,experimentândcumultitudineadearomeşisavurândcelemaiineditecreaţiialemaeştri-lorciocolatieri,trăieştipoveştideiubiremereunoişideosebite,poveştipecareapoileveiîmpărţicupersoa-neledragi. DeValentine’sDayteispitimcuşaptedintrecelemaifrumoasepoveştidedragostecuciocolată.

Page 3: Sapte ispite pentru Valentine's Day

Pavlova de

ciocolată

Ingrediente pentru 10 - 14 persoane:

5albuşurideou,latemperaturacamerei/250mlzahărsuperfin(pentruprăjituri)30mlcacao/10mloţetdinvinroşu

Stratul superior:750mlîngheţatădeciocolatăneagră/250mlfructedepădure

125mlaluneprăjiteşimărunţite

Preîncălzeştecuptorulla150˚C.Aşazăîntr-otavăhârtiedecoptşiunge-ocuulei.Batealbuşurileşiadaugăapoizahărulpentruprăjituri,treptat,câteolingură.Continuăsăbaţicompoziţiapânăcândtotzahărulesteîncorporatşidizolvat,iarbezeauaestegroasă,lucioasăşicu“vârfuri”.Presarăcacauadeasupraşiadaugăoţetul.Încorporează-lecuatenţieîncompoziţiadebezea,folosindolingurădemetal,apoitoarnătotulîntavăşidă-iformaunuicerccudiametrulde25cm.Fă-ioadânciturăîncentruşilasălacopttimpde1-1,5oresaupânăcândbezea-uaseîntăreştelaexterior.Deschideuşacuptoruluişilasăpreparatulsăserăceas-

căîncuptor.Pentruservire:puneîncentru,pestebazadebezea,îngheţatădeciocolatăşipre-

sarăfructeledepădureşialunelemărunţite.Serveşteimediat.

Page 4: Sapte ispite pentru Valentine's Day

Negrese cu

ciocolată

Ingrediente pentru 10 portii:

350gciocolatăneagră,mărunţită/250gunt/3ouă250mlzahărbrun/5gprafdecopt/100gfăinăpentruprăjituri

50gnucimărunţite/50gnucipecan,mărunţite

Preîncălzeştecuptorulla160˚C.Aşazăhârtiedecoptîntr-otavăculaturade20cm,unge-ocuatenţieşipresarăapoicacao.Topeşteciocolataşiuntulîmpreună,lafocmic,pânăcândcompoziţiadevinefină,iarapoibateouăleşizahărulbrun(pentrucca.10minute),pânăcândcompoziţiadevineuşoarăşipufoasă.Atuncicândîndepărteziblender-ul,compoziţiacesescurgetrebuiesăarateprecumopanglicăgroasă,ceseaşazădeasupra,înaintedeasescufundaînpreparat.Cerneapoiprafuldecoptşifăinadeasupracompoziţieideouăşiadaugăpreparatuldinciocolatăşinucile.Încorporeazăcugrijă,apoitoarnăaluatulîntavă.Coacetimpde45–50deminutesaupânăcândparteasuperioarăîncepesăcrape.Dupăce

s-acopt,lasăprăjituralarăcitşiapoitai-oînpătrăţele.

Page 5: Sapte ispite pentru Valentine's Day

Ciocolată Dom Pedro

Ingrediente pentru 2 persoane:

50gciocolatăneagră/60mlfrişcă4lingurimarideîngheţatădeciocolată

30mlwhiskey,lichiordecafeasauamarula60mllapte/60mlfrişcă

Topeşteciocolataîmpreunăcufrişca,pânăcândcapătăoconsistenţăfină.Las-olarăcit,apoitoarn-opeinterioruladouapaharedevinroşu,astfelîncâtsăse

scurgăînjos,pemargini.Lasă-leapoideoparte.Amestecăîngheţataîmpreunăcuwhiskey(saulichior)şilapte,pânăcândobţiiocompoziţieomogenă,apoitoarn-oînpahare.Adaugăcâtedouălinguriţedefriş-căpestecompoziţiadinfiecarepaharşifoloseşteuncuţitpentruarealizadiverse

modele.

Page 6: Sapte ispite pentru Valentine's Day

Cheesecake de ciocolată

şi cafea

Ingrediente pentru 2 persoane:

2cutiidecremădebrânză(acâte230g)/30mlfăinădeprăjituri30mlcacao/20mlcafeainstant/30mlapăclocotită

160mlzahărbrun/10mlesenţădevanilie/30mlfrişcă/3ouă60gbiscuiţisubţiri/60mlvinarssauvindulce

Preîncălzeştecuptorulla160˚Csiungecuuntbazadetaşabilăauneiformedeprăjituri,cudiametrulde20cm.Presarăcacaoşilas-oapoideoparte.

Batecremadebrânzăpânăcândcapătăoconsistenţăfină.Cernedeasuprafăinadeprăjiturişicacaua.Dizolvăcafeauainstantînapăclocotităşiadaug-oîmpreu-năcuzahărul,esenţadevanilie,frişcaşiouăleînpreparatuldincremădebrânză.Amestecătotulpânăcândcapătăoconsistenţăfină.Aşazăbiscuiţiipebazafor-meideprăjiturişiînsiropează-icuvinarssauvindulce.Dupăcesiropuls-aabsor-bit,întindeunstratsubţiredincompoziţiadecheesecakepestebiscuiţi.Lasătotulsăseodihneascăpuţin,apoitoarnăşirestulcompoziţiei.Coacetimpdeoorăpânăcândseîntăreşte,las-osăserăceascălatemperaturacamereişiapoiţine-olafrigidercâttimpestenevoie.Presarăcacaodeasupraşiserveştecuîngheţată

saufrişcă.

Page 7: Sapte ispite pentru Valentine's Day

Cremă de zahăr ars cu

ciocolată

Ingrediente pentru 2 - 3 persoane:

250mllapteintegral/20mlcacao250mlfrişcă/5gălbenuşuri/60mlzahărsuperfin(pentruprăjituri)

suplimentar,zahărpentruprăjituri,pentruadecora

Preîncălzeştecuptorulla150˚C.Încălzeştelapteleîntr-ocratiţă,fărăa-lfierbe.Întimpcelapteleseîncălzeşte,amestecăcacauacuomarepartedinfrişcă,pentruarealizaopastă.Adaugărestulfrişcăişiamestecăpânăcândajungelaoconsis-tenţăfină.Adaugă,amestecând,gălbenuşurileşizahărul,apoitoarnălaptelecald;amestecăpânăcândseomogenizeazăşipunetotulînapoiîncratiţă.Încălzeştelatemperaturăscăzută(focmic),amestecândînpermanenţă,pânăcândcremaseîntăreşte.Toarnăapoicompoziţiaîn2–3boluritermorezistente,pecareleaşeziîntr-unbolmaimare,încareveiturnaapă.Pune-lîncuptorşicoacecrematimpde45deminutesaupânăcândseîntăreşte.Scoate-oapoidincuptorşilas-osăserăceascălatemperaturacamerei.Cândestegatapentruafiservită,presarăzahărpentruprăjiturideasupraşicaramelizează-lcuarzătorulsaulagrillulcuptorului.

Lasă-lsăseîntărească,apoicremadezahărarsestegatadeservit.

Page 8: Sapte ispite pentru Valentine's Day

Mousse de

ciocolatã

Ingrediente pentru 2 - 4 persoane:

200gciocolatãneagrã400mlfrişcã(rãceşte200ml)60mlmieresausiropdearţar

Taiefinciocolatasitopeşte-oîmpreunăcu200mldefrişcă,pânăcândcompo-ziţiadevinefină.Fierbelafocmicmiereasausiropuldearţar,pânăcândcapătăoculoareînchisă,cuatenţiepentruanulearde,iarapoiadaugă-leînsosuldeciocolată.Lasăcompoziţiaobţinutălarăcit,latemperaturacamerei,apoibatecei200mldefrişcărecerămasăşiîncorporeaz-oînmix-uldeciocolată.Lafinal,toarnăpreparatulobţinutînpahareşilasă-llafrigider.Serveştealăturidefructe

depăduresaubiscuiţilungi.

Page 9: Sapte ispite pentru Valentine's Day

Felii de ciocolată cu nuci

Ingrediente:

200gbiscuiţicuciocolată/100mlunttopit400gciocolatăneagră/180mlfrişcă

100gnucideMacadamianesărate,prăjiteşitocate

Aşazăîntr-otavă(cudimensiunide30cmx10cm)hârtiedecoptşiunge-obine,iarapoifărâmiţeazăbiscuiţii.Amestecăfirimiturilecusuficientunttopitpentruaţinecompoziţiaunită.Aşaz-oapoiîntavaunsă,iarcuajutoruluneilinguripre-

seazăpreparatulcătrebazatăvii.Pune-olarece.Topeşteciocolataîmpreunăcufrişca,pânăcândseomogenizează,apoiadaugănuciledeMacadamiatocate.Toarnăcompoziţiaobţinutăîntavă,pestecrustade

biscuiţi,şiîntinde-ouniform.Ţine-olarece.Scoateprăjituradintavăcu10minuteînaintedeaoservişiîmparte-oînfelii.

Seserveştealăturideocafeatare.

Page 10: Sapte ispite pentru Valentine's Day

Happy

Valentine’s

Day