Să fim împreună

of 8 /8
Grupul Şcolar „Aurel Vlaicu” Cluj-Napoca B-dul Muncii nr. 199-201, 400641, Cluj-Napoca Tel: 0264 415119 Tel/Fax: 0264 415117 E-mail. [email protected] Web: www.gsavlaicu.ro

Embed Size (px)

Transcript of Să fim împreună

Page 1: Să fim împreună

Grupul Şcolar „Aurel Vlaicu” Cluj-Napoca

B-dul Muncii nr. 199-201, 400641, Cluj-NapocaTel: 0264 415119 Tel/Fax: 0264 415117E-mail. [email protected]: www.gsavlaicu.ro

Page 2: Să fim împreună

Grupul Şcolar „Aurel Vlaicu” Cluj-Napoca

B-dul Muncii nr. 199-201, 400641, Cluj-NapocaTel: 0264 415119 Tel/Fax: 0264 415117E-mail. [email protected]: www.gsavlaicu.ro

Concursul judeţean interdisciplinar pentru gimnaziu

“Să fim împreună”

Regulament

Capitolul I. Cadrul general

Art. 1. Concursul “Să fim împreună” se adresează elevilor claselor a VII-a şi a VIII-a având ca scop promovarea competiţiei si realizarea unei punţi de legatură între nivelul gimnazial şi nivelul liceal al învăţământului şi între şcolile generale şi Grupul Şcolar “Aurel Vlaicu” .

Capitolul II. Obiectivele concursului

Art. 1. Îmbunătăţirea relaţiilor de comunicare între eleviArt. 2. Dezvoltarea competenţelor de relaţionare interpersonalăArt. 3. Dezvoltarea iniţiativei, a creativităţii şi a disponibilităţii de a lucra în echipă cu scopul realizării diferitelor sarcini.Art. 4. Cultivarea interesului şi exprimarea unei atitudini pozitive faţă de educatie Art. 5. Valorificarea cunoştinţelor dobândite de elevi în domeniul culturii generale şi educaţie tehnologică - informatică.Art. 6. Cultivarea interesului pentru activitatea sportivă şi valorificarea aptitudinilor sportive Art. 7. Stimularea interesului pentru contribuţiile româneşti în dezvoltarea tehnicii aeronautice.Art. 8. Optimizarea comunicării orale şi scrise prin utilizarea noilor tehnologii informaţionale.

Capitolul III. Organizarea concursului

Art. 1. Concursul este organizat de către Grupul Şcolar “Aurel Vlaicu” din Cluj-Napoca, iniţiatorul acestei competiţii, sub egida Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj. Art. 2. La concurs pot participa elevi din clasele VII-VIII de la şcolile înscrise în concurs. Clasamentele se vor realiza pe fiecare secţiune şi un clasament general.Art. 3. Selecţionarea participanţilor, precum şi a profesorului însoţitor este în atribuţia şcolilor înscrise în concurs.

Page 3: Să fim împreună

Grupul Şcolar „Aurel Vlaicu” Cluj-Napoca

B-dul Muncii nr. 199-201, 400641, Cluj-NapocaTel: 0264 415119 Tel/Fax: 0264 415117E-mail. [email protected]: www.gsavlaicu.ro

Art. 4. Activitatea se desfăşoară în perioada 29-30.03.2010 pe mai multe secţiuni: educaţie tehnologică-informatică, cultură generală, competitii sportive şi prezentare de referate. Proba teoretică constă în rezolvarea unor teste grilă, în 60 de minute, (limba şi literatura română, matematică, istorie şi geografie) de către echipajele formate din câte 4 elevi. Proba practică constă din rezolvarea unui test de cunoştinţe tehnologice folosind calculatorul. Rezolvarea testului presupune elaborarea unei lucrări în format word şi salvarea în fişierul indicat. Durata probei practice este de 1 oră. Echipajele pentru această probă sunt formate din câte 2 elevi.Art. 5. Competiţiile sportive vor consta în meciuri de fotbal având 2 reprize de câte 15 minute. Echipa de jucători este format din 5+1 elevi.

Capitolul IV. Probele de concurs

Art. 1. Probele de concurs sunt:- educaţie tehnologică-informatică- concurs de cultură generală- meciuri de fotbal

Art. 2. Modul de lucru al elevilor, timpul de lucru, precum şi modalităţile de evaluare se stabilesc de catre comisia de concurs şi este prezentat elevilor în timp util.Art. 3. Fiecare concurent va primi subiectele în formă listată şi foi pentru ciorne.Art. 4. La proba teoretică şi practică concurenţii din acelaşi echipaj pot colabora pentru elaborarea răspunsurilor.

Capitolul V. Programul activitatilor

Art. 1. Luni, 29.03.2010, orele 12 - deschiderea festiva - vizitarea scolii orele 13

- educaţie tehnologică-informatică- meciuri de fotbalMarţi, 30.03. 2010, orele 12-concurs de cultură generală

- meciuri de fotbal- festivitatea de premiere, orele 15,30

Page 4: Să fim împreună

Grupul Şcolar „Aurel Vlaicu” Cluj-Napoca

B-dul Muncii nr. 199-201, 400641, Cluj-NapocaTel: 0264 415119 Tel/Fax: 0264 415117E-mail. [email protected]: www.gsavlaicu.ro

Capitolul VI. Sesiune de referate ale elevilor- Tradiţii româneşti în zborurile aeronautice –Aurel Vlaicu

Art. 1. Sesiunea de referate ale elevilor se va desfasura luni, 29. 03. 2010 in cepand cu orele 13.Art. 2. Premierea referatelor este independentă de probele din concurs.

Capitolul VII. Evaluarea

Art. 1. Punctajul maxim pentru fiecare problemă se stabileşte de către comisie. Art. 2. În funcţie de punctajul obţinut se va realiza un clasament pe echipe pentru fiecare proba de concurs si apoi un clasament general.

Capitolul VII. Comisia de concurs

Art. 1. Pentru coordonarea concursului se constituie, la nivelul Grupului Şcolar “Aurel Vlaicu”, Comisia de Concurs care se va ocupa de realizarea subiectelor teoretice şi a probelor practice şi care va fi constituită din cadre didactice din şcoală .Art. 2. Comisia de Concurs are următoarele atribuţii : - asigură difuzarea şi cunoaşterea regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului; - asigură baza materială necesară bunei desfăşurări a acestuia; - informează pe site-ul şcolii www.gsavlaicu.ro asupra desfăşurării concursului, comunică rezultatele obţinute şi clasamentul concursului;- bibliografia pentru concurs este cea afişată la adresa www.gsavlaicu.ro- stabileşte numărul participanţilor pentru fiecare probă ;- răspunde de corectitudinea desfăşurării concursului şi a evaluării probelor de concurs;- alcătuieşte evidenţa elevilor şi a echipelor participante la concurs; - stabileşte subiectele pentru proba de concurs, bateriile de teste şi jurizarea surselor; - stabileşte clasamentele şi le aduce la cunoştinţă concurenţilor; - avizează listele cu premii şi menţiuni;- înmânează diplomele şi premiile într-un cadru festiv; - prezintă concluzii reieşite în urma concursului şi face recomandări pentru perfecţionarea activităţii viitoare.

Page 5: Să fim împreună

Grupul Şcolar „Aurel Vlaicu” Cluj-Napoca

B-dul Muncii nr. 199-201, 400641, Cluj-NapocaTel: 0264 415119 Tel/Fax: 0264 415117E-mail. [email protected]: www.gsavlaicu.ro

Anexă

Tematica concursului

Literatură:Texte literare: Mihai Eminescu: Dorinţa, Lacul, Sara pe deal, Revedere.Proba de literatură va consta în : - identificarea versurilor;- identificarea unor tipuri de imagini artistice;- identificarea motivelor şi a temelor literare;- interpretarea unor versuri;

Limba Romană:1. Fonetica: diftongi, triftongi, hiat 2. Vocabular: omonime, sinonime, antonime, paronime, neologisme, cuvinte polisemantice 3. Morfologie.Sintaxa: identificarea propoziţiilor subordonate:subiectivă, predicativă,

atributivă, completivă directă, completivă indirectă.

Matematică:1. Calcul algebric

o funcţii de gradul I o ecuaţii de gradul I o inecuaţii

2. Geometrie în spaţiu până la corpuri rotunde

Istorie:1. Civilizaţii preistorice si antice în spaţiul carpato-dunărean 2. Romanitate şi creştinism 3. Statele medievale româneşti şi instituţiile lor 4. Ţarile române între diplomaţie şi confruntare (sec.XIV-XVI) 5. Constituirea României Moderne (Revoluţia de la 1848; Unirea lui Cuza şi reformele)

Geografie:1. Aşezarea geografică

Page 6: Să fim împreună

Grupul Şcolar „Aurel Vlaicu” Cluj-Napoca

B-dul Muncii nr. 199-201, 400641, Cluj-NapocaTel: 0264 415119 Tel/Fax: 0264 415117E-mail. [email protected]: www.gsavlaicu.ro

2. Relieful 3. Clima 4. Hidrografia 5. Vegetaţia, fauna, solurile 6. Populaţia 7. Aşezările omeneşti

Informatică şi Educaţie Tehnologică:1. Materiale şi tehnologii 2. Tehnologii de comunicaţii 3. Tehnologia informaţiei 4. Energie, electrotehnică şi electronică

Număr de concurenţi:- proba teoretică (cultură generală) - 4 elevi/echipaj- proba practică (tehnologie şi informatică) – 2 elevi/echipaj - proba sportivă (fotbal) – 5+1 elevi/echipă - referate – 4 elevi

Notă: fiecare şcoală poate participa cu un singur echipaj la concurs pe secţiune. Elevii pot participa la una sau mai multe probe.

BibliografieManualele de clasa a VII-a şi a VIII-aPentru secţiunea Referate, cărţi bibliografice Aurel Vlaicu