Rosia Montana

download Rosia Montana

of 177

 • date post

  14-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  130
 • download

  0

Embed Size (px)

description

social

Transcript of Rosia Montana

Partea IPlan de management pentru Patrimoniul Arheologic dinzona Rosia Montana

S.C. Rosia Montana Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediuluiPlan de Management pentru Patrimoniul ArheologiciiiNOTAPlanul de Management pentru Patrimoniul Cultural dincadrul Proiectului Rosia MontanaPlanul de Management pentru Patrimoniul Cultural (PMPC) al Proiectului RosiaMontana (PRM) asigura cadrul general pentru minimizarea impactelor potentiale asupraaspectelor legate de patrimoniul cultural ce pot sa decurga din Proiectul Rosia Montana, asacum sunt acestea descrise n capitolul 4.9 al Evaluarii Impactului asupra Mediului (EIM).n completarea definirii clare a responsabilitatilor, planul de management asigurafaptul ca masurile de management sunt conforme cu prevederile legale n vigoare.Planul de Management pentru Patrimoniul Cultural cuprinde trei parti, asa cum esteprezentat n continuare.Partea I Plan de Management pentru Patrimoniul Arheologic din Zona RosiaMontanaPartea I a Planului de Management pentru Patrimoniu Cultural raspunde cerintelorenuntate de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor n legatura cu Evaluarea Impactului deMediu n cazul PRM n data de 20 mai 2005 (adresa MMGA nr. 8070/20.05.2005, Anexa II).Acest document se refera la managementul patrimoniului arheologic din Rosia Montana.Pentru buna evaluare a masurilor de management, acest plan cuprinde informatiisemnificative asupra conditiilor initiale, ct si date asupra contextului legislativ, precum si oserie de consideratii asupra rolurilor si responsabilitatilor specifice.Partea II-a Plan de Management pentru Monumentele Istorice si Zonele Protejatedin Zona Rosia MontanaPartea II-a a Planului de Management pentru Patrimoniu Cultural raspunde cerintelorenuntate de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor n legatura cu Evaluarea Impactului deMediu n cazul PRM n data de 20 mai 2005 (adresa MMGA nr. 8070/20.05.2005, Anexa III).Acest document se refera la managementul monumentelor istorice si al Zonei ProtejateCentru Istoric Rosia Montana.Pentru buna evaluare a masurilor de management, acest plan cuprinde informatiisemnificative asupra conditiilor initiale, ct si date asupra contextului legislativ, precum si oserie de consideratii asupra rolurilor si responsabilitatilor specifice.Partea III-a Planul de Management pentru Patrimoniu CulturalPartea III-a este un document de sinteza al Planului de Management pentruPatrimoniul Cultural. El asigura structura necesara pentru ca Proiectul Rosia Montana sa seconformeze angajamentelor prezentate n partile I si II. Acest document se refera la o seriede aspecte de management cultural care nu sunt abordate n partile I si II, precum bisericilesi cimitirele.Partea III-a este parte integranta a Sistemului de Management de Mediu si Social alProiectului Rosia Montana.

S.C. Rosia Montana Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediuluiPlan de Management pentru Patrimoniul ArheologicvCUPRINS1 Introducere................................................................................................................91.1.1 Statutul juridic ...............................................................................................101.1.2 Importanta istorica ........................................................................................102 Descrierea siturilor arheologice din zona Rosia Montana ........................................122.1 Informatii generale............................................................................................122.1.1 Localizare administrativa si topografica.........................................................122.1.2 Descriere sumara a siturilor arheologice.......................................................122.2 Informatii stiintifice............................................................................................152.2.1 Geologie si topografie...................................................................................152.2.2 Date arheologice si istorice...........................................................................152.3 Interese ............................................................................................................212.3.1 Interese publice ............................................................................................212.3.2 Interese private.............................................................................................232.3.3 Tipuri de proprietate, drepturi de administrare, concesiuni ............................232.3.4 Modul de utilizare a solului si resurselor, categorii de folosinta a terenurilor .242.3.5 Interese economice aflate n relatie cu siturile arheologice ...........................253 Evaluare si obiective................................................................................................273.1 Starea de conservare a siturilor arheologice.....................................................273.1.1 Definirea limitelor si a distributiei spatiale a resurselor culturale asociatesiturilor arheologice.....................................................................................................293.1.2 Statutul de monument istoric asociat siturilor arheologice.............................323.1.3 Indicarea posibilelor operatiuni periclitante sau a amenintarilor la adresasiturilor (factorii de risc care actioneaza independent sau conjugat)............................323.2 Evaluarea siturilor arheologice si a potentialului lor ..........................................333.2.1 Valori culturale asociate cu siturile (unicitate, semnificatia locala / judeteana /regionala / nationala / internationala, memoriala, legendara, valoare artistica etc.) .....363.2.2 Valori economice contemporane si modul de utilizare a acestora .................413.3 Identificarea si confirmarea elementelor importante pentru managementul siturilorarheologice.....................................................................................................................423.3.1 Obiective strategice ......................................................................................423.3.2 Obiective generale........................................................................................423.4 Identificarea si evaluarea principalelor probleme de management a siturilorarheologice.....................................................................................................................433.4.1 Obiective ideale ale managementului ...........................................................433.4.2 Factori care influenteaza managementul ......................................................433.4.3 Elemente de unicitate culturala asociate valorilor de patrimoniu arheologic ..443.4.4 Parteneriate ..................................................................................................443.4.5 Cercetare......................................................................................................453.4.6 Turism...........................................................................................................453.4.7 Alte elemente de dezvoltare durabila ............................................................453.4.8 Educatie si formare profesionala...................................................................453.4.9 Supraintendenta de Patrimoniu Rosia Montana............................................463.4.10 Adoptarea si implementarea Planului de Management .................................473.4.11 Surse de finantare ........................................................................................473.5 Factori cu posibil impact negativ.......................................................................483.5.1 Realitatea unei zone mono-industriale miniere..............................................483.5.2 Impactul potential al exploatarii miniere n cariera deschisa..........................493.5.3 Poluarea istorica si situatia actuala a mediului nconjurator ..........................493.5.4 Depopularea zonei........................................................................................493.6 Obiective operationale si optiuni manageriale ..................................................523.6.1 Politici manageriale.......................................................................................523.6.2 Optiuni de management al cercetarii, conservarii si restaurarii .....................553.6.3 Conservare si punere n valoare ...................................................................57S.C. Rosia Montana Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediuluiPlan de Management pentru Patrimoniul Arheologicvi3.7 Optiuni privind utilizarea siturilor.......................................................................583.7.1 Valorificarea potentialului cultural-turistic asociat siturilor arheologice ..........583.7.2 Dezvoltare edilitara .......................................................................................593.7.3 Obiective sociale...........................................................................................613.8 Optiuni de studiu si cercetare ...........................................................................623.8.1............................................................................................................................623.8.2 Cercetare si educatie....................................................................................623.9 Optiuni de educatie, de valorificare publica ......................................................643.9.1 Turism arheologic. Dezvoltarea turismului cultural ........................................644 Managementul siturilor arheologice.........................................................................664.1 Implementare ...................................................................................................664.2 Monitoriz