Rosemount 2088, 2090P şi 2090F Traductoare de presiune · PDF file 2020. 2. 28. ·...

Click here to load reader

 • date post

  04-Apr-2021
 • Category

  Documents

 • view

  6
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Rosemount 2088, 2090P şi 2090F Traductoare de presiune · PDF file 2020. 2. 28. ·...

 • www.emerson.com

  Ghid de instalare rapidă 00825-0129-4690, Rev GD Februarie 2019 Rosemount 2088 şi 2090

  Start

  Final

  Pasul 1: Montarea traductorului Pasul 2: Setaţi jumperii Pasul 3: Conectaţi cablurile şi porniţi alimentarea Pasul 4: Verificaţi configuraţia Pasul 5: Ajustaţi traductorul Sistemele instrumentate de siguranţă Certificări ale produsului

  Rosemount 2088, 2090P şi 2090F Traductoare de presiune cu protocol HART de 4-20 mA şi HART de 1-5 V c.c. de joasă putere

 • Ghid de instalare rapidă 00825-0129-4690, Rev GD

  Februarie 2019Rosemount 2088 şi 2090

  © 2019 Emerson. Toate drepturile rezervate. Toate mărcile reprezintă proprietatea deţinătorului. Rosemount şi emblema Rosemount sunt mărci comerciale înregistrate ale Rosemount Inc.

  Emerson Automation Solutions GmbH & Co. OHG Argelsrieder Feld 3 82234 Wessling Germania Tel. 49 (8153) 9390 F49 (8153) 939172

  Emerson Automation Solutions Divizia Rosemount 8200 Market Boulevard Chanhassen, MN SUA 55317 T (US) (800) 999-9307 T (Intnl) (952) 906-8888 F (952) 949-7001

  Emerson Automation Solutions 1 Pandan Crescent Singapore 128461 Tel. (65) 6777 8211 F (65) 6777 0947/65 6777 0743

  Emerson Automation Solutions Romania SRL 2-4 Gara Herastrau St. (5th floor) Sector 2, 020334 Bucureşti, România Tel +40 (0) 21 206 25 00 Fax +40 (0) 21 206 25 20

  Beijing Rosemount Far East Instrument Co., Ltd No. 6 North Street, Hepingli, Dong Cheng District Beijing 100013, China Tel. (86) (10) 6428 2233 Fax (86) (10) 6422 8586

  NOTIFICARE IMPORTANTĂ Acest ghid de instalare oferă informaţii de bază privind traductoarele Rosemount 2088 şi 2090. Nu conţine instrucţiuni de configurare, de diagnosticare, de întreţinere, de service, de depanare sau instrucţiuni privind instalaţiile cu securitate intrinsecă (IS) şi împotriva incendiului sau exploziei. Consultaţi manualul de referinţă Rosemount 2088/2090 (număr document 00809-0100-4690) pentru mai multe instrucţiuni şi putere de ieşire redusă. Acest manual este de asemenea disponibil la adresa www.rosemount.com.

  AVERTISMENT Exploziile pot provoca rănire gravă sau chiar moartea: Instalarea acestui traductor într-un mediu exploziv trebuie să fie în conformitate cu standardele, codurile şi practicile locale, naţionale şi internaţionale. Vă rugăm consultaţi secţiunea privind certificările din manualul Rosemount 2088/2090 pentru orice restricţii asociate unei instalări sigure.

  • Înainte de a conecta un comunicator HART într-o atmosferă explozivă, asiguraţi-vă că instrumentele utilizate sunt instalate în conformitate cu cerinţele de securitate intrinsecă şi împotriva incendiilor.

  • Într-o instalaţie cu protecţie la explozie/la flacără, nu înlăturaţi capacele traductorului când unitatea este alimentată.

  Pierderile din instalaţiile de proces pot provoca vătămări sau pot duce la decese • Utilizaţi cleme sanitare şi garnituri clasificate corespunzător în timpul instalării. • Presiunea maximă de lucru a clemei şi garniturii trebuie să fie mai mare decât sau

  egală cu domeniul presiunii de lucru a traductorului. Electrocutarea poate provoca vătămare gravă sau moartea.

  • Evitaţi contactul cu firele şi terminalele acestora. Tensiunea înaltă, prezentă în cabluri, poate duce la electrocutare.

  2

 • Ghid de instalare rapidă 00825-0129-4690, Rev GD Februarie 2019 Rosemount 2088 şi 2090

  PASUL 1: MONTAREA TRADUCTORULUI Rosemount 2088 Montaţi direct la linia de impuls, fără a utiliza o consolă de montare suplimentară sau montaţi-l direct pe un perete, panou sau conductă de doi inch utilizând consola de montare opţională. Rosemount 2090P Montaţi direct pe ţeava de proces cu ajutorul unei plăci de sudură existente sau desemnaţi un sudor calificat să instaleze o nouă placă de sudură cu ajutorul unui aparat de sudură TIG. Consultaţi manualul de referinţă pentru instrucţiuni complete privind sudura (număr document 00809-0100-4690). Instalarea incorectă poate cauza distorsionarea plăcii de sudură. Montaj recomandat în poziţie verticală sau orizontală pentru a permite drenarea corespunzătoare a orificiului de aerisire. Rosemount 2090F Montaţi direct pe ţeava de proces cu ajutorul unui racord sanitar standard (fie o conexiune Tri-Clamp de 1,5- sau 2-inch). Montaj recomandat în poziţie verticală sau orizontală pentru a permite drenarea corespunzătoare a orificiului de aerisire.

  Nu aplicaţi forţă direct asupra carcasei sistemului electronic. Pentru a evita deteriorarea, aplicaţi forţă doar asupra conexiunii de proces sub formă de hexagon.

  2088 2090P 2090F

  Montare pe panou Montare pe conductă

  1/2–14 NPT Conexiune de proces

  mamă

  Perete vas

  Placă de sudură

  1,5 in. 1,0 in.

  Perete vas 11/2 sau 2-in.

  Racord de tip Tri-Clamp

  Inel de etanşare

  3

 • Ghid de instalare rapidă 00825-0129-4690, Rev GD

  Februarie 2019Rosemount 2088 şi 2090

  Aplicaţii cu debit lichid 1. Amplasaţi robinete pe partea laterală a conductei. 2. Montaţi lângă sau sub robinete.

  Aplicaţii cu debit de gaz 1. Amplasaţi robinete în partea superioară sau

  laterală a conductei. 2. Montaţi la nivelul robinetelor sau deasupra lor.

  Aplicaţii cu debit de vapori 1. Amplasaţi robinete pe partea laterală a conductei. 2. Montaţi lângă sau sub robinete. 3. Umpleţi conductele de impuls cu apă.

  4

 • Ghid de instalare rapidă 00825-0129-4690, Rev GD Februarie 2019 Rosemount 2088 şi 2090

  Orientarea traductorului cu indicator Portul de presiune joasă (referinţă atmosferică) a traductorului cu indicator, cu carcasă din aluminiu, este localizat în gâtul traductorului, în spatele carcasei. Traseul de aerisire este aşezat la 360° în jurul traductorului, între carcasă şi senzor. (Consultaţi Figura 1.) Nu blocaţi traseul de aerisire cu, inclusiv, dar fără a se limita la vopsea, praf şi lubrifiant montând traductorul astfel încât fluidele de proces să poată fi evacuate.

  Figura 1. Port de presiune pe partea inferioară a indicatorului

  A Port de presiune joasă (referinţă atmosferică)

  5

 • Ghid de instalare rapidă 00825-0129-4690, Rev GD

  Februarie 2019Rosemount 2088 şi 2090

  PASUL 2: SETAŢI JUMPERII Dacă nu sunt instalaţi jumperi de alarmă şi securitate, traductorul va funcţiona în mod normal cu alarma de urgenţă implicită la nivel ridicat şi alarma de securitate dezactivată. 1. Dacă este instalat traductorul, securizaţi bucla şi deconectaţi alimentarea. 2. Îndepărtaţi capacul carcasei din partea opusă părţii terminale de câmp. Nu îndepărtaţi

  capacul instrumentului în atmosfere explozive atunci când circuitul este sub tensiune. 3. Repoziţionaţi jumperul. Evitaţi contactul cu firele şi terminalele acestora. Consultaţi

  Figura 2 pentru localizarea jumperului şi poziţiile ON (Pornit) şi OFF (Oprit). 4. Montaţi la loc capacul traductorului. Capacul trebuie să fie complet închis pentru a fi în

  conformitate cu normele de utilizare în zone cu risc de explozii. Figura 2. Placă de componente electronice traductor 2088

  Fără LCD Fără ecran LCD

  Putere redusă fără LCD Putere redusă cu ecran LCD

  A

  BSecuritate

  Alarmă

  A

  B

  Securitate

  Alarmă

  A

  B

  Alarmă

  Securitate

  A

  B

  Alarmă Securitate

  6

 • Ghid de instalare rapidă 00825-0129-4690, Rev GD Februarie 2019 Rosemount 2088 şi 2090

  PASUL 3: CONECTAŢI CABLURILE ŞI PORNIŢI ALIMENTAREA Utilizaţi următorii paşi pentru cablarea traductorului: 1. Îndepărtaţi capacul carcasei din partea marcată FIELD TERMINALS (Terminale

  de câmp) 2. Conectaţi cablul pozitiv la terminalul „PWR/COMM+” şi cablul negativ la terminalul „–”. 3. Asiguraţi o împământare corespunzătoare. Este important ca ecranajul cablului de

  instrument: • să fie tăiată îndeaproape şi izolată pentru a nu atinge carcasa traductorului. • să fie conectat la următorul ecranaj în cazul în care cablul este introdus printr-o cutie de

  joncţiuni. • să fie conectat la o împământare corespunzătoare la capătul sursei de alimentare.

  NOTĂ Instalarea blocului terminat de protecţie la supratensiuni oferă protecţie doar în cazul în care carcasa 2088 este împământată corespunzător.

  NOTĂ Nu conectaţi cablajul de semnal sub tensiune la terminalele de test. Curentul ar putea distruge dioda de test din conexiunea de test. Cablurile în perechi torsadate oferă cele mai bune rezultate. Pentru medii cu niveluri EMI/RFI ridicate, trebuie utilizate cabluri în perechi torsadate ecranate. Folosiţi cablu de 24 AWG sau mai mare şi care să nu depăşească 5000 de picioare (1500 meters).

  4. Conectaţi şi izolaţi conexiunile neutilizate ale conductelor. 5. Dacă este posibil, instalaţi cablul cu o buclă prin picurare. Aranjaţi bucla prin picurare

  astfel încât baza să fie mai jos decât conexiunile prin conductă şi carcasa traductorului. 6. Montaţi la loc capacul carcasei. Figura 3 şi Figura 4 prezintă conexiunile de cablare necesare pentru alimentarea unui traductor 2088 şi permit comunicaţiile cu un dispozitiv Field Communicator portabil.

  7

 • Ghid de instalare rapidă 00825-0129-4690, Rev GD

  Februarie 2019Rosemount 2088 şi 2090