"Romania" by Diane CHESNAIS

download "Romania" by Diane CHESNAIS

of 184

 • date post

  12-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  8
 • download

  1

Embed Size (px)

description

"Romania"autor Diane CHESNAISBucuresti: Noi Media Print, 2007 (Discover Romania)

Transcript of "Romania" by Diane CHESNAIS

 • Romnia

 • Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale a RomnieiCHESNAIS, DIANE Romania / Diane Chesnais ; graf.: Adrian Sorin Georgescu ; foto: Ovidiu Morar, DanIoan Dinescu, Mircea Savu, tefan Petrescu ; ed.: Arpad Harangozo- Bucure[ti: Noi Media Print, 2007 (Discover Romania)

  ISBN 973-7959-51-5

  I. Georgescu, Adrian Sorin (graf)II. Morar, Ovidiu (foto)III. Dinescu, Dan Ioan (foto)IV. Savu, Mircea (foto)V. tefan Petrescu (foto)VI Harangozo, Arpad (ed.)

 • Romnia

  noimedia print

 • RomCuprins

 • mniaInvita]ie la c`l`torie

  Umbrele istoriei

  Credin]a la romni

  Oameni [i a[ez`ri

  Splendoarea naturii

  6

  8

  50

  86

  152

 • Romnia | Invita]ie la c`l`torie

  Menit` unui viitor promi]`tor n cadrul Uniunii Europene, Romnia atrage c`l`torii str`ini prin frumuse]ile ei naturale, prin

  dinamismul economic [i trecutul istoric str`lucit.

  Mun]ii Carpa]i, ocupnd cam o treime din suprafa]a ]`rii, ncnt` prin coamele lor neatinse, locuri ideale pentru sporturi

  montane [i agrement. Dac` seme]ele lor vrfuri stncoase ofer` privirii pante spectaculoase, care pot fi escaladate pn` la o

  altitudine de 2500 metri, celelalte dou` treimi ale teritoriului ]`rii se mpart n mod echilibrat, ntre dealuri mp`durite [i ntinse

  cmpii fertile, str`b`tute de numeroase cursuri de apa, afluen]i ai Dun`rii; b`trnul fluviu se vars` n Marea Neagr` printr-o

  delt` magnific`. Paji[tile care se acoper` prim`vara de flori pestri]e [i livezile n care toamna crengile pomilor se ndoaie sub

  fructe, reprezint` acele col]uri de rai cntate n baladele populare. n versurile lui, Mihai Eminescu ne invit` n inima p`durii,

  la marginea lacurilor, ntr-un soi de empatie cu natura, a[a cum a f`cut dintotdeauna ]`ranul romn [i ndep`rta]ii lui str`mo[i,

  geto-dacii, nainte de cre[tinarea lor. n multe dintre satele de ast`zi reg`sim peisajele bucolice pictate de Nicolae Grigorescu

  [i Ion Andreescu la ntoarcerea lor de la Barbizon, spre sfr[itul secolului al XIX-lea. Aceast` Romnie pitoreasc`, etern`, a

  reg`sit n ultimii ani o nou` recunoa[tere pe plan interna]ional, dup` ce a suferit timp de o jum`tate de secol izolarea impus`

  de dictatura comunist`.

  Bucure[tiul, metropol` de peste dou` milioane de locuitori, se mndre[te cu tineri specializa]i n cele mai bune universit`]i

  din ]ar` [i din str`in`tate. n rndurile lor, o comunitate destul de numeroas` de oameni de afaceri francezi s-a integrat n

  ultimii ani, f`cnd din Fran]a cel de-al treilea investitor str`in n Romnia. Tradi]ia Micului Paris de alt`dat`, evocat de

  numeroase cl`diri vechi din centrul ora[ului, a fost preluat` de satul francez, nou cartier reziden]ial. Recent, multe turnuri

  ultramoderne, cu fa]ade de sticl` [i o]el, precum [i spa]ii noi comerciale, au ap`rut printre blocurile de beton de tip comunist.

  C`l`torului n trecere prin capital` nu-i vor sc`pa aceste contraste, dar va fi atras n egal` m`sur` de via]a cultural` a

  ora[ului. Gr`dinile de var` ale restaurantelor ofer` prin vegeta]ia lor, dar [i prin calitatea servirii [i ambian]a rafinat`,

  posibilitatea de a petrece multe momente pl`cute.

  Invita]iInvita]ie la c`l`torie

 • 7Gra]ie unei infrastructuri de transporturi n continu` modernizare, mai multe ora[e de m`rime mijlocie, aflate la mic`

  distan]` de capital`, atrag ntreprinz`torii str`ini. A[a sunt: centrul petrolifer Ploie[ti, Pite[tiul, cunoscut prin uzinele

  Renault produc`toare a Daciei Logan, Bra[ovul, cu tradi]ia construc]iilor de tractoare [i avioane. n vest, Timi[oara este

  considerat` pe drept cuvnt, ca un ora[ model, adev`rat vrf de lance al dezvolt`rii economice urbane.

  Din trecutul s`u, Romnia a mo[tenit un patrimoniu istoric [i cultural bogat, supus att influen]elor occidentale, ct

  [i celor bizantine, slave [i orientale. Cine nu cunoa[te nc` bine ]ara, va avea nevoie de un timp destul de ndelungat

  pentru a descoperi pe ndelete celebrele m`n`stiri ale lui tefan cel Mare [i Petru Rare[ din Moldova, sculpturile

  monumentale ale lui Constantin Brncu[i din Oltenia, arta [i arhitectura brncoveneasc` din Muntenia, vestigiile greco-

  romane de pe litoralul M`rii Negre, castelele medievale din Transilvania Muzee interesante nu se g`sesc doar n

  capital`, ci [i n marile ora[e din provincie: castelul regal Pele[ din Sinaia, Muzeul Marinei Romne [i Muzeul de Istorie [i

  Arheologie din Constan]a, cu bogate colec]ii de antichit`]i greco-romane, tablourile marilor pictori de la muzeul

  Brukenthal din Sibiu, capital` a culturii n 2007, n asocia]ie cu ora[ul Luxemburg.

  Pensiunile agro-turistice contribuie la punerea n valoare a patrimoniului etnografic [i folcloric. S`rb`torile de iarn`

  ofer` clipe de neuitat datorit` bucuriilor z`pezii [i mai ales obiceiurilor str`vechi: colindele din Moldova, duba[ii din Valea

  Mure[ului, bori]a ceang`ilor din mprejurimile Bra[ovului [i multe altele.

  Legat` de tradi]ii foarte vechi, dar antrenat` ntr-o modernizare accelerat`, Romnia [i deschide por]ile Europei [i

  lumii ntregi cu o poft` de via]` specific` poporului s`u. Genero[i, curajo[i, harnici [i creativi, romnii primesc ntotdeauna

  vizitatorii str`ini cu bra]ele deschise, ospitalitatea lor fiind binecunoscut`.

  ]ie

 • Romnia | Umbrele istoriei

  O civiliza]ie agricol`, latin` [i cre[tin`

  Cunoscu]i de c`tre greci sub numele de ge]i iar de c`tre romani ca daci, locuitorii din antichitate ai teritoriului

  Romniei au fost men]iona]i pentru prima oar` de c`tre istoricul grec Herodot. Atra[i de bog`]iile naturale din nordul

  Dun`rii, navigatorii greci ntemeiaz` n decursul secolelor VII [i VI .Hr., porturile Callatis (Mangalia), Histria [i Tomis

  (Constan]a), pe litoralul M`rii Negre (Pontus Euxinus), nglobndu-i pe ge]i n sfera civiliza]iei mediteraneene.

  Burebista (secolul I .Hr.) [i ulterior Decebal (87-106 d.Hr.) reu[esc s` unifice triburile dacice n state puternice, cu

  centrul n mun]ii Or`[tie. Statul dac al lui Decebal este ns` cucerit de c`tre mp`ratul roman Traian n urma a dou`

  r`zboaie (101 102 [i 105 106).

  Transformat` n provincie roman`, Dacia prime[te o nou` capital` - Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica

  Sarmizegetusa construit` nu departe de vechea re[edin]` a regilor daci - [i este puternic colonizat` cu elemente latine

  punndu-se astfel bazele form`rii poporului romn.

  Dup` retragerea armatei [i a administra]iei romane la sudul Dun`rii n a doua jumatate a secolului al III-lea, migra]ia

  popoarelor [i n`v`lirea slavilor (secolele VII IX) nu au modificat semnificativ profilul etnic al poporului romn, caracterul

  s`u latin [i cre[tin fiind definitiv p`strate.

  Evul mediu

  De[i romnii vorbesc aceea[i limb` [i au aceea[i origine, ei au tr`it, din Evul Mediu [i pn` la cele dou` uniri din

  1859, respectiv 1918, n trei state distincte: Transilvania, ara Romneasc` [i Moldova cu excep]ia efemerei uniri a lui

  Mihai Viteazul de la 1600.

  UmbreleUmbrele istoriei

 • 9Transilvania ]ara de dincolo de p`duri a intrat n sfera de influen]` a Regatului Ungariei, odat` cu nceperea

  cuceririi n secolulul al XI-lea a vechilor voievodate romne[ti aflate aici. Dup` b`t`lia de la Mohacs din 1526, devine

  Principat, iar la sfr[itul secolului al XVII-lea, odat` cu reculul otoman din Europa central`, trece sub domina]ia Imperiului

  Habsburgic. n 1867 odat` cu nfiin]area Imperiului dualist, este reanexat` Ungariei n componen]a c`reia va r`mne

  pn` la Marea Unire din 1918.

  Dup` scurta [edere a cavalerilor teutoni n ara Brsei (1211-1225), pe baza chem`rii regilor maghiari, coloni[ti

  germani originari din Flandra, Saxonia [i regiunea renan`, cunoscu]i sub denumirea de sa[i se stabilesc n sudul

  Transilvaniei prelund de la secui rolul de ap`r`tori ai frontierei. n 1437 nobilimea maghiar`, s`seasc` [i secuiasc` pune

  bazele aliantei celor trei na]iuni (Unio Trium Nationum) ale c`rei privilegii se men]in pn` n secolul al XVIII-lea, romnii

  transilv`neni nefiind recunoscu]i ca na]iune.

  n ciuda vremurilor potrivnice c]iva nobili romni ob]in func]ii nalte n statul maghiar. Ioan (Iancu) Corvin de

  Hunedoara, figur` remarcabil` a luptei antiotomane este numit guvernator al Transilvaniei (1441 1446) [i ulterior

  regent al Ungariei (1446 1452). Fiul s`u Matei Corvin devine unul dintre cei mai de seam` regi ai Ungariei. Re[edin]a

  Corvine[tilor (sau a Huniazilor) din Hunedoara este cel mai impozant edificiu n stil renascentist din Romnia.

  Expansiunea otoman` n Balcani, ce a culminat cu ocuparea Constantinopolului n 1453, pune Valahia [i Moldova

  ntr-o situa]ie nesigur`. Mircea cel B`trn [i Vlad epe[ n ara Romneasc`, tefan cel Mare n Moldova, se opun turcilor

  prin for]a armelor. Din motive strategice, mai mul]i voievozi munteni prefer` s`-[i stabileasc` re[edin]a n a[ez`rile sub-

  carpatice Cmpulung, Curtea de Arge[ sau Trgovi[te pn` pe la mijlocul secolului al XVII-lea. Vlad epe[ (1456 1462)

  amplaseaz` la Bucure[ti o Curte voievodal`, care va cunoa[te o dezvoltare de seam` n decursul secolelor urm`toare.

  le

 • Romnia | Umbrele istoriei

  La cererea lui Constantin Brncoveanu (1688 1714), n ara Romneasc` cei mai buni constructori [i decoratori [i

  conjug` talentul pentru a da na[tere artei brncovene[ti, sinteza original` a mai multor stiluri. M`n`stirea Hurezi devine

  centrul unei vestite [coli de pictur` [i de sculptur` brncoveneasc`. Bucure[tiul p`streaz` din aceast` epoc` o serie de

  biserici, precum [i palatul princiar de la Mogo[oaia.

  n Moldova, Dimitrie Cantemir (domn ntre 1710 1711),