ROF ABA Buzau Ialomita

Click here to load reader

 • date post

  30-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  320
 • download

  6

Embed Size (px)

Transcript of ROF ABA Buzau Ialomita

C U P R I N S

138/61 Regulament de Organizare si Functionare

C U P R I N S

Capitolul I

Dispozitii generale

2Capitolul II

Obiectul de activitate

2Capitolul IIIStructura organizatorica

3Capitolul IVAtributii

- Atributiile Directorului A.B.A.Buzau Ialomita

4

- Juridic

5

- Inspectia Bazinala a Apelor

6

- Sanatate si Securitate in Munca

7

- Comunicatii si Tehnologia Informatiei

7

- Relatii cu presa

.... 9- Secretariatul tehnic al Comitetului de bazin

9

- Unitate de Implementare Proiecte (UIP)

10

- Audit public intern

11

- Relatii transfrontaliere

12

- Resurse Umane, Relatii cu Publicul - Administrativ

12

- Sistem Integrat de Management si Audit

14

- Atributiile Directorului Tehnic (resurse de apa si planuri de management)

16

- Plan de Management Bazinal

16

- Prognoze bazinale, Hidrologie si Hidrogeologie

17

- Lucrari geologice, pompari experimentale

19

- Gestiune, Monitoring si Protectia Resurselor de Apa

20

- Avize si autorizatii

22- Laborator calitatea apelor

24

- Atributiile Directorului Tehnic (exploatare lucrari hidrotehnice)

24

- Exploatare Lucrari, UCC si siguranta barajelor

25

- Cadastru si Patrimoniu

27

- Dispecerat

28- Aparare impotriva inundatiilor

29- Mecanizare, energetic

29

- Formatie transport

31

- Formatia service

31

- Atributiile Directorului Tehnic (dezvoltare investitii)

31

- Promovare investitii, urmarire investitii

34

- Achizitii lucrari si servicii

... 35

- Promovare si implementare proiecte si programe europene

36

- Atributiile Directorului Economic

36

- Financiar

37- Contabilitate

38

- Mecanism economic si sinteze economice

39

- Atributiile Sistemelor de Gospodarire a apelor

40

- Conducerea sistemelor de gospodarire a apelor

42

- Inspectia teritoriala a apelor

.. .47

- Juridic si contencios

48

- Statia hidrologica/compartiment hidrologie

48

- Gestiunea Resurselor de Apa

49

- Exploatare Lucrari

50

- Dispecerat, aparare impotriva inundatiilor

51

- Laborator calitatea apelor

53

- Resurse Umane, Relatii cu Publicul

54

- Achizitii lucrari si servicii specifice

55

- Financiar Contabilitate

56

- Atributiile Sistemelor hidrotehnice din subordinea S.G.A.

57

- Formatie de exploatare, intretinere si reparatii baraje

58

- Formatie de intretinere cursuri de apa si lucrari hidrotehnice

59

- Formatie de interventii, reparatii, avarii

60Capitolul V Dispozitii finale

61CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art.1. Administratia Bazinala de Apa Buzau Ialomita, este organizata la nivelul districtului de bazin hidrografic Buzau Ialomita, ca institutie publice cu personalitate juridica a Administratiei Nationale "Apele Romane, institutie publica de interes national, care functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, in coordonarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice (M.M.S.C.).Administratia Bazinala de Apa Buzau Ialomita a fost infiintata la data de 01.01.1976, ca Directia Apelor Ialomita Buzau. Prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.107/2002, aprobata cu modificari prin Legea nr.404/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv Anexa 1(A), punctul 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.73/2005 aprobata prin Legea 400/2005, unitatea a fost redenumita ca Directia Apelor Buzau Ialomita. Actuala denumire de Administratie Bazinala de Apa a fost introdusa prin O.U.G. nr.3/2010 privind modificarea si completarea legii apelor nr.107/1996. Art.2. Sediul Administratiei Bazinale de Apa Buzau Ialomita este in Buzau, strada Bucegi nr.20 bis, cod 120208, judetul Buzau Romania, Cod de inregistrare fiscala nr.RO 23706189.Art.3. Patrimoniul Administratiei Bazinale de Apa Buzau Ialomita este in valoare de 3.505.173.388 lei (RON) stabilit pe baza bilantului la 31.12.2009.

Art.4. Prezentul Regulament de Organizare si Functionare al A.B.A. Buzau Ialomita, a fost redactat in conformitate cu organigrama aprobata, prezentata in anexa 1.

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate

Art 5. A.B.A.Buzau Ialomita are urmatoarele atributii principale in districtul de bazin unde functioneaza:

1. gospodarirea unitara, durabila a resurselor de apa de suprafata si subterana si protectia acestora impotriva epuizarii si degradarii, precum si repartitia rationala si echilibrata a acestor resurse;

2. administrarea, exploatarea si intretinerea infrastructurii Sistemului de gospodarire a apelor, aflata in administrarea sa;

3. administrarea, exploatarea si intretinerea albiilor minore ale apelor, a cuvetelor lacurilor si baltilor, in starea lor naturala sau amenajata, a zonelor umede si a celor protejate, aflate in patrimoniu;

4. administrarea, exploatarea si intretinerea infrastructurii Sistemului de veghe hidrologica si hidrogeologica;

5. administrarea, exploatarea si intretinerea Sistemului de supraveghere a calitatii resurselor de apa;

6. exploatarea sistemului informatic si de telecomunicatii din cadrul directiei si a sistemelor de gospodarire a apelor din subordine;

7. asigurarea functiilor de operator unic pentru resursele de apa de suprafata naturale sau amenajate, indiferent de detinatorul cu orice titlu al amenajarii, si pentru resursele de apa subterane, indiferent de natura lor si a instalatiilor aferente, cu potentialele lor naturale, cu exceptia resurselor acvatice vii, in conditiile legii, cu exceptia celor prevazute expres in reglementarile specifice in vigoare;

8. alocarea dreptului de utilizare a resurselor de apa de suprafata si subterane in toate formele sale de utilizare, cu potentialele lor naturale, cu exceptia resurselor acvatice vii, pe baza de abonamente, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

9. apararea impotriva inundatiilor prin lucrarile de gospodarire a apelor aflate in administrarea sa si gestionarea stocului de materiale si mijloace specifice de aparare impotriva inundatiilor;

10. intretinerea si exploatarea lucrarilor de gospodarire a apelor din domeniul public al statului, cu rol de aparare impotriva inundatiilor, aflate in administrare;

11. avizarea si autorizarea din punct de vedere al gospodaririi apelor a lucrarilor si activitatilor ce se executa pe ape sau au legatura cu apele;

12. instruirea si perfectionarea personalului din domeniul gospodaririi apelor in centrele proprii de formare profesionala ale A.N."Apele Romane" si/sau in colaborare cu alte institutii specializate;

13. contribuie la realizarea de anuare, sinteze, studii, proiecte, instructiuni, monografii si tiparituri in domeniul apelor;

14. elaborarea schemelor directoare de amenajare si management a districtului de bazin hidrografic din administrare;

15. indeplinirea angajamentelor luate de statul roman prin A.N."Apele Romane" privind acordurile si conventiile internationale din domeniul apelor;

16. implementarea directivelor Uniunii Europene din domeniul apelor.

CAPITOLUL III

Structura organizatorica

Art.6. A.B.A.Buzau Ialomita, cuprinde in structura organizatorica Sistemele de Gospodarire a Apelor Braila, Buzau, Calarasi, Dambovita, Ialomita si Prahova care fac parte din districtul de bazin hidrografic Buzau Ialomita, subunitati fara personalitate juridica cu statut asimilat sucursalelor.

Organigramele Sistemelor de Gospodarire a Apelor Braila, Buzau, Calarasi, Dimbovita, Ialomita si Prahova, din subordinea A.B.A.Buzau Ialomita, sunt prevazute in anexele 27.

Art.7. Conducerea A.B.A.Buzau Ialomita este asigurata de un Comitet de Directie si de un Director, care este si presedintele Comitetului de Directie.

Directorul A.B.A.Buzau Ialomita, are in subordine:

Directorul tehnic (resurse de apa si planuri de management);

Directorul tehnic (exploatare lucrari hidrotehnice);

Director tehnic (dezvoltare investitii)

Directorul economic;

Sistemul de Gospodarire a apelor Braila;

Sistemul de Gospodarire a apelor Buzau;

Sistemul de Gospodarire a apelor Calarasi;

Sistemul de Gospodarire a apelor Dimbovita;

Sistemul de Gospodarire a apelor Ialomita;

Sistemul de Gospodarire a apelor Prahova

si urmatoarele compartimente de munca de la sediul A.B.A.;

- Juridic;- Inspectia Bazinala a apelor;- Sanatate si Securitate in Munca;

- Comunicatii si Tehnologia Informatiei;- Relatii cu Presa, - Secretariatul tehnic al Comitetului de Bazin;

- Unitatea de Implementare Proiecte;

- Audit Public Intern;- Relatii Transfrontaliere;- Resurse Umane, Relatii cu publicul, Administrativ;- Sistem Integrat de Management si Audit.Directorul tehnic (resurse de apa si planuri de management), care are in subordine:

- Plan de Management Bazinal,

- Prognoze bazinale, Hidrologie,hidrogeologie si care are in subordine;

- Lucra