Ro 2229 Conceptia SIRAredactata Conform Avizelor

download Ro 2229 Conceptia SIRAredactata Conform Avizelor

of 32

Embed Size (px)

Transcript of Ro 2229 Conceptia SIRAredactata Conform Avizelor

 • 8/15/2019 Ro 2229 Conceptia SIRAredactata Conform Avizelor

  1/32

  Anexa nr. 1

  la Hotărârea Guvernului

  nr.______din_______________2016

  CONCEPŢIA

  i!te"ului in#or"a$ional al re!ur!elor de a%ă din &e%u'li(a )oldova

  Introducere

  &e%u'li(a )oldova are o re$ea *idro+ra#i(ă de!tul de den!ă, râurile Prut -i Ni!tru (on!tituind (ele "ai "ari artere *idro+ra#i(e. in (au/a %re!iunilor (re!(ânde

  a!u%ra re!ur!elor de a%ă, &e%u'li(a )oldova %ro"ovea/ă diver!e in!tru"ente atât

  le+i!lative, (ât -i te*nolo+i(e de %rote($ie -i +e!tiune dura'ilă a re!ur!elor de a%ă.

  A!t#el, ne(e!itatea ela'orării unui !i!te" in#or"a$ional al re!ur!elor de a%ă

  derivă din %revederile Hotărârii Guvernului nr. 12 din 2 o(to"'rie 200 3(u

   %rivire la (rearea i!te"ului In#or"a$ional Geo+ra#i( Na$ional4, %rin (are au #o!t!ta'ilite re!%on!a'ilită$i )ini!terului )ediului, %rin inter"ediul A+en$iei 3A%ele

  )oldovei4, de (reare a (on(e%$iei !i!te"ului in#or"a$ional +eo+ra#i( din do"eniul

  a(vati(, (are ur"ea/ă a #i inte+rat 5n i!te"ul In#or"a$ional Geo+ra#i( Na$ional.

  otodată, 5n 'a/a %revederilor %(t. 12 din Planul de a($iuni %rivind reali/area

  Pro+ra"ului de de/voltare a +o!%odăririi a%elor -i a *idroa"eliora$iei 5n &e%u'li(a

  )oldova %entru anii 201172020, a%ro'at %rin Hotărârea Guvernului nr. 891 din 09

  o(to"'rie 2001, a #o!t tra!ată !ar(ina )ini!terului )ediului, %rin inter"ediul

  A+en$iei 3A%ele )oldovei4, de (reare a 'a/ei de date a !i!te"ului in#or"a$ional al

  #ondului a%elor %rivind %atri"oniul *idrote*ni(, utili/area -i eva(uarea a%ei, iri+area

  -i de!e(area terenurilor, %entru a !ervi dre%t te"ei la luarea de(i/iilor 5n do"eniul

  re!%e(tiv.1

 • 8/15/2019 Ro 2229 Conceptia SIRAredactata Conform Avizelor

  2/32

  otodată, (on#or" Hotărârii Guvernului nr. 86 din 2 !e%te"'rie 201,

  )ini!terul )ediului, %rin inter"ediul A+en$iei 3A%ele )oldovei4, e!te re!%on!a'il de

  (rearea 'a/ei de date : Cada!trul de !tat al a%elor, de +e!tionarea, %rote($ia -i

  #olo!irea e#i(ientă a a%elor de !u%ra#a$ă -i a a%elor !u'terane 5n 'a/a eviden$ei de !tat

  a datelor (ada!trale -i a!i+urarea a((e!ului la a(ea!tă in#or"a$ie a tuturor autorită$ilor 

  ad"ini!tra$iei %u'li(e (entrale -i lo(ale, %re(u" -i a %er!oanelor #i/i(e -i ;uridi(e

  intere!ate.

  Pre/enta Con(e%$ie re%re/intă o vi/iune +enerală a!u%ra (reării -i #un($ionării

  !i!te"ului in#or"a$ional al re!ur!elor de a%ă, (are va du(e la !%orirea (a%a(ită$ii de

  +e!tionare a re!ur!elor de a%ă 5n li"itele 'a/inelor *idro+ra#i(e din &e%u'li(a

  )oldova. Con(e%$ia !ta'ile-te o'ie(tivele, !(o%ul, %rin(i%iile, (adrul nor"ativ7 ;uridi(, (ara(teri!ti(ile #un($ionale de 'a/ă -i ar*ite(tura (on(e%tuală a !i!te"ului

  in#or"a$ional -i de!(ri!e !u((int o'ie(tele in#or"a$ionale -i #un($iile !o#tului,

   %re"i!ele +enerale, %re(u" -i re(o"andările %entru ela'orarea -i i"%le"entarea

  !i!te"ului.

  I. Informaţii generale

  1. Definiţia sistemului informaţionali!te"ul In#or"a$ional al &e!ur!elor de A%ă din &e%u'li(a )oldova

 • 8/15/2019 Ro 2229 Conceptia SIRAredactata Conform Avizelor

  3/32

  1. Prono!ti(urilor %e ter"en !(urt, (u" ar #i>

  a= ?onele vulnera'ile inunda$iilor.

  2. Prono!ti(urilor %e ter"en lun+, (u" ar #i>

  a= e(etele %eriodi(e@

   '= I"%a(tul !(*i"'ărilor (li"ati(e@

  (= Alo(area -i di!tri'uirea re!ur!elor de a%ă@

  d= Evaluarea -i +e!tiunea ri!(urilor de inunda$ii@

  e= A!i+urarea (alită$ii a%elor.

  Parti(ularită$ile de/voltării I&A dre%t o !olu$ie in#or"ati(ă, (orelate (u

   %revederile arti(olelor 11 -i 2 ale Be+ii nr. 687D din 21 noie"'rie 200 (u %rivire

  la in#or"ati/are -i la re!ur!ele in#or"a$ionale de !tat, denotă (ă I&A re%re/intă o(ate+orie a re!ur!elor in#or"a$ionale de !tat -i, %e (ale de (on!e(in$ă, (on#or" art. 21

  al a(elea-i le+i tre'uie !ă !e $ină (ont de %oliti(a %rivind re!ur!ele in#or"a$ionale de

  !tat, ela'orată de (ătre )ini!terul e*nolo+iei In#or"a$iei -i Co"uni(a$iilor

 • 8/15/2019 Ro 2229 Conceptia SIRAredactata Conform Avizelor

  4/32

  Termen Definiţie

  ate

  Fnită$i in#or"a$ionale ele"entare de!%re %er!oane, !u'ie(te,

  #a%te, eveni"ente, #eno"ene, %ro(e!e, o'ie(te, !itua$ii et(.

   %re/entate 5ntr7o #or"ă (are %er"ite noti#i(area, (o"entarea -i

   %ro(e!area lor@ate a%ro'ate ate (are au #o!t !u%u!e unor %ro(eduri de (ontrol a (alită$ii -i

  !unt (on!iderate ade(vate %entru utili/are@ate 'rute Dalori "ă!urate ale %ara"etrilor (are nu au #o!t veri#i(ate,

  validate, (ore(tate la ne(e!itate -i a%ro'ate@ate !%a$iale ate de!%re o'ie(tele !%a$iale, (are in(lud in#or"a$ii de!%re

  a"%la!area +eo+ra#i(ă -i %ro%rietă$ile lor, atri'utele !%a$iale

  !au ne!%a$iale, (are (ara(teri/ea/ă lo(ul a#lării -i de!(rierea+eo"etri(ă a o'ie(telor 5n !%a$iu -i unul #a$ă de altul 5n teren.

  atele !%a$iale !unt !to(ate !u' #or"ă de (oordonate -i

  to%olo+ie -i %ot #i re%re/entate %e o *artă@INPI&E ire(tivă a Co"i!iei Euro%ene, ini$iată %entru a 5"'unătă$i

  (oordonarea la nivel (o"unitar 5ntre autorită$ile !tatelor 

  "e"'re, %entru a !u%lini li%!a !tandardelor a#erente datelor 

  !%a$iale -i %entru a de%ă-i re!tri($iile %oliti(e %rivind +eo7

  in#or"a$iile ne(e!are i"%le"entării %oliti(ilor (o"unitare din

  do"eniul "ediului@Bo(a$ie

  ta$ie=

  Bo(a$ie #i/i(ă de unde valorile di!(rete -i !eriile de ti"% !unt

  "ă!urate@ MCloud  In#ra!tru(tura in#or"a$ională +uverna"entală (o"ună (are

  #un($ionea/ă 5n 'a/a te*nolo+iei de 3(loud (o"%utin+4 5n

  (on#or"itate (u HG nr. 12 din 20 #e'ruarie 201@)etadate

  (metadata)

  eturi de date (are de!(riu -i!au o#eră in#or"a$ii de!%re alte

  date> (ataloa+e, (la!i#i(atoare, re+i!tre, invetorii -i alte #or"e

  de de!(riere a !eturilor de date di+itale -i analoa+e, (are (on$in

  in#or"a$ii de!%re (o"%onen$a lor, (on$inut, !tatutu

 • 8/15/2019 Ro 2229 Conceptia SIRAredactata Conform Avizelor

  5/32

  Termen Definiţie-i a(tualitate=, ori+ine

 • 8/15/2019 Ro 2229 Conceptia SIRAredactata Conform Avizelor

  6/32

  Termen Definiţiera%id la di!%o/i$ie (u un e#ort "ini" de ad"ini!trare !au

  intera($iune (u #urni/orul a(e!tor !ervi(ii@Daloare "edie )edia arit"eti(a a n valori ale lui x>

  Deridi(itatea

  datelor 

   Nivel de (ore!%undere a datelor, %ă!trate 5n "e"oria

  (al(ulatorului !au 5n do(u"ente, !tării reale a o'ie(telor din

  do"eniul re!%e(tiv al !i!te"ului, re#le(tate de a(e!te date@

  4. Principiile de bază n elaborarea !I"#

  Ela'orarea -i i"%le"entarea !i!te"ului in#or"a$ional !e va 'a/a %e (ele "ai 'une %ra(ti(i -i %rin(i%ii de ela'orare -i i"%le"entare a !i!te"elor in#or"a$ionale>

  1. %rin(i%iul le+alită$ii, (are %re!u%une (rearea -i ex%loatarea I&A 5n (on#or"itate (u

  le+i!la$ia 5n vi+oare a &e%u'li(ii )oldova@

  2. %rin(i%ul re!%e(tării dre%turilor o"ului, (are %re!u%une e#e(tuarea ex%loatării

  !i!te"ului 5n !tri(tă (on#or"itate (u le+i!la$ia na$ională 5n vi+oare, %re(u" -i 5n (adrul

  tratatelor -i a(ordurilor interna$ionale (u %rivire la dre%turile o"ului, la (are &e%u'li(a)oldova e!te %arte@

  . %rin(i%iul (on!e(utivită$ii, (are %re!u%une ela'orarea -i reali/area %roie(tului %e

  eta%e@

  . %rin(i%iul e#i(ien$ei #un($ionării, (are %re!u%une o%ti"i/area ra%ortului

  3(alitate(o!t4@

  9. %rin(i%iul !e(urită$ii, (are !e"ni#i(ă %ă!trarea +arantată a datelor de la deteriorarea

  #i/i(ă -i a((e!ul neautori/at, dre%t 'a/ă !ervind !tandardele interna$ionale IO 28001

  -i IO 190@

  6. %rin(i%iul te"eini(iei datelor, (are %re!u%une introdu(erea datelor 5n !i!te" nu"ai 5n

   'a/a in#or"a$iei do(u"entate@

  8. %rin(i%iul inte+rită$ii, %lenitudinii -i autenti(ită$ii datelor>6

 • 8/15/2019 Ro 2229 Conceptia SIRAredactata Conform Avizelor

  7/32

  a= %rin inte+ritatea datelor !e are 5n vedere !tarea datelor, (ând a(e!tea 5-i

   %ă!trea/ă (on$inutul -i !e inter%retea/ă univo( 5n (ondi$iile unor a($iuni

  a((identale. Inte+ritatea datelor !e (on!ideră a #i %ă!trată, da(ă datele nu

  au #o!t de#or"ate !au deteriorate

 • 8/15/2019 Ro 2229 Conceptia SIRAredactata Conform Avizelor

  8/32

  • Be+ea nr. 0 din 28 a%rilie 19 (u %rivire la /onele -i #â-iile de %rote($ie a

  a%elor râurilor -i 'a/inelor de a%ă

 • 8/15/2019 Ro 2229 Conceptia SIRAredactata Conform Avizelor

  9/32

  • Hotărârea Guvernului nr. din 19 au+u!t 2008 (u %rivire la in!tituirea

  i!te"ului in#or"a$ional auto"ati/at 3&e+i!trul de !tat al a%elor "inerale

  naturale, %ota'ile -i 'ăuturilor neal(ooli(e 5"'uteliate4

 • 8/15/2019 Ro 2229 Conceptia SIRAredactata Conform Avizelor

  10/32

  +*i-eului uni(, iar o#erirea in#or"a$iei (etă$eanului tre'uie !ă7i %er"ită utili/area unui

  !i!te" uni( de identi#i(are de !tat, !ă ai'ă a((e! la -irul de !ervi(ii o#erite de %ortal,

  #ără ne(e!itatea utili/ării datelor de autenti#i(are di!tin(te %entru #ie(are !ervi(iu

  ele(troni( 5n %arte.

  Hotărârea Guvernului nr. 8 din 2 iunie 2006 (u %rivire la (on(e%$ia

  +uvernării ele(troni(e !ta'ile-te o'ie(tivul +eneral al +uvernării ele(troni(e -i anu"e>

  a!i+urarea a((e!ului la in#or"a$ia o#i(ială, %re!tarea !ervi(iilor %rin inter"ediul

  "i;loa(elor ele(troni(e %entru (etă$eni -i "ediul de a#a(eri, 5"'unătă$irea (alită$ii

  !ervi(iilor %u'li(e, !%orirea +radului de %arti(i%are a (etă$enilor 5n %ro(e!ul de

  +uvernare, e#i(ienti/area a(tivită$ii ad"ini!tra$iei %u'li(e, (on!olidarea de"o(ra$iei -i

  a in!titu$iilor !tatului de dre%t.I&A nu va o%era, %relu(ra -i !to(a date (u (ara(ter %er!onal -i dre%t ur"are nu

  (ade !u' in(iden$a Be+ii nr. 1 din 0 iulie 2011 3(u %rivire la %rote($ia datelor (u

  (ara(ter %er!onal4 -i ni(i a 5nre+i!trării 5n &e+i!trul de !tat al o%eratorilor de date (u

  (ara(ter %er!onal +e!tionat de Centrul Na$ional %entru Prote($ia atelor (u Cara(ter 

  Per!onal.

  III. !paţiul funcţional al !I"#

  (. )uncţiile de bază ale !I"#

  i!te"ul in#or"a$ional I&A va a!i+ura 5nde%linirea #un($iilor de 'a/ă 5n

  +e!tionarea 'a/inelor *idro+ra#i(e deter"inate de de!tina$ia !i!te"ului. Jun($iile de

   'a/ă ale !i!te"ului in#or"ati( !unt +ru%ate 5n 'lo(uri #un($ionale !%e(iali/ate.

  ntru i"%le"entarea (adrului le+i!lativ -i 5n !(o%ul #un($ionării i!te"ului

  in#or"a$ional al re!ur!elor de a%ă din &e%u'li(a )oldova vor #i 5nde%linite

  ur"ătoarele #un($ii de 'a/ă>

  • Cole(tarea auto"ată, %re(u" -i "anuală a %ara"etrilor te*ni(i de!%re 'a/inele

  *idro+ra#i(e din &e%u'li(a )oldova@

  • I"%ortul datelor din !ur!e externe -i (onvertirea lor 5n #or"at a((e%ta'il de I&A@10

 • 8/15/2019 Ro 2229 Conceptia SIRAredactata Conform Avizelor

  11/32

  • A!i+urarea in!tru"entelor de !u%ort de(i/ional@

  • A!i+urarea ad"ini!trării no"en(latoarelor -i (la!i#i(atoarelor@

  • A!i+urarea in!tru"entelor de "odelare !%a$ială a datelor (ole(tate@

  &e%re/entarea /onelor de %rote($ie a a%elor -i a interdi($iilor i"%u!e 5n #olo!ireaterenurilor in(lu!e 5n a(e!te /one@

  • Generarea ra%oartelor %rivind %ro+no/area *idrolo+i(ă, in(lu!iv inunda$iile lo(a$iilor 

  vulnera'ile@

  • A!i+urarea "e(ani!"elor de evaluare -i (artare a ri!(urilor de inunda$ii@

  • A!i+urarea "e(ani!"elor de evaluare -i %lani#i(are a re!ur!elor de a%ă din &e%u'li(a

  )oldova@• A!i+urarea !e(urită$ii in#or"a$ionale %rin utili/area "etodelor de autenti#i(are -i

  autori/are ale utili/atorilor@

  • A!i+urarea a((e!ului la date (on#or" !tandardelor INPI&E@

  • i!tri'uirea in#or"a$iei !oli(itan$ilor 5n (on#or"itate (u rolurile -i dre%turile a(e!tora@

  • Per"iterea ad"ini!trării -i (on#i+urării %ara"etrilor !i!te"ului@

  • Generarea ra%oartelor !tati!ti(e -i analiti(e %entru %re/entarea (ătre autorită$ile

   %u'li(e, %er!oanele #i/i(e -i ;uridi(e 5n (on#or"itate (u le+i!la$ia 5n vi+oare a

  &e%u'li(ii )oldova -i re+ula"entul de #un($ionare a I&A.

  *. $ontururile funcţionale ale !I"# +bara de meniu,

  a= Conturul 3Cole(tarea datelor4>

  5nre+i!trarea auto"ată a datelor@• i"%ortul datelor din alte !ur!e@

  • introdu(erea "anuală a datelor@

  • #or"atarea, (la!i#i(area -i !to(area datelor 5ntr7o 'a/ă de date.

  11

 • 8/15/2019 Ro 2229 Conceptia SIRAredactata Conform Avizelor

  12/32

   '= Conturul 3Cartarea datelor4>

  • &e%re/entarea (arto+ra#i(ă a datelor@

  • to(area datelor !%a$iale %rivind %arti(ularită$ile #i/i(e ale 'a/inelor *idro+ra#i(e@

  )odelarea !%a$ială a datelor@• Identi#i(area -i re%re/entarea +ra#i(ă a /onelor vulnera'ile

  • e#inirea (analelor #luviale, /onelor inunda'ile 5n a%ro%ierea râurilor@

  • i"ularea nivelurilor de a%ă, vite/ei de (ur+ere -i dever!are@

  • eter"inarea e(*ili'rului *idrolo+i(@

  • e/voltarea de !enarii %entru !i"ularea alo(ării -i utili/ării re!ur!elor *idro+ra#i(e,i"%a(tului a!u%ra (alită$ii a%ei, !e(etelor %re(u" -i i"%a(tului !(*i"'ărilor 

  (li"ati(e.

  d= Conturul 3Anali/a datelor4>

  • Ela'orarea %rono!ti(urilor re+ulate@

  • Anali/a i"%a(tului de%ă-irii unor identi#i(atori@

  •  Noti#i(area autorită$ilor 5n (a/urile 5n (are un identi#i(ator "ă!urat de%ă-e-te %ra+ul

  !ta'ilit

  • ad"ini!trarea utili/atorilor I&A@

  • ad"ini!trarea %ortalului %u'li(

 • 8/15/2019 Ro 2229 Conceptia SIRAredactata Conform Avizelor

  13/32

  . Participanţii !I"#

  a= Posesorul !I"#  e!te )ini!terul )ediului@

   '= Deţinătorul !I"# e!te )ini!terul )ediului@

  (= "egistratori a informaţiei 5n I&A !unt ur"ătoarele in!titu$ii>

  • ervi(iul Hidro"eteorolo+i( de tat

 • 8/15/2019 Ro 2229 Conceptia SIRAredactata Conform Avizelor

  14/32

  )igura 1

  Schema fluxului informaţional al S!"

  AG&)>

  • nre+i!trarea -i %ro(e!area datelor %rivind nivelul, re/ervele de a%ă -i (alitatea a%elor 

  !u'terane.

  H>

  • nre+i!trarea -i %ro(e!area datelor %rivind nivelul a%elor la !u%ra#a$ă, in(lu!iv de'itul

  a%ei@

  • nre+i!trarea -i %ro(e!area datelor %rivind (alitatea a%ei

 • 8/15/2019 Ro 2229 Conceptia SIRAredactata Conform Avizelor

  15/32

  • nre+i!trarea -i %ro(e!area datelor %rivind di+urile -i la(urile de a(u"ulare, (are !unt

  5n +e!tiunea !tatului.

  CNP>

  • nre+i!trarea -i %ro(e!area datelor %rivind %ara"etrii (*i"i(i -i "i(ro'iolo+i(i ai

  (alită$ii a%elor de !u%ra#a$ă #olo!ite 5n !(o%uri %ota'ile, re(rea$ie -i iri+are.

  at #iind #a%tul (ă ervi(iul Hidro"eteorolo+i( de tat -i A+en$ia 3A%ele

  )oldovei4 vor avea nevoie de a utili/a I&A %entru "odelare, a(e!te două in!titu$ii

  vor di!%une de !ervere lo(ale 5ntru a((e!area ra%idă a "a!ivelor de date (u" !unt

  orto#oto%lanurile -i alte i"a+ini. e a!e"enea, A) -i H vor #i (a%a'ile !ă

  e#e(tue/e !tudiile de "odelare 5n "od individual, du%ă (are !ă %la!e/e re/ultatele %e

   %ortalul %u'li(.

  )igura 2

  Schema fluxului informaţional pentru instituţiile care #or procesa date

  15

 • 8/15/2019 Ro 2229 Conceptia SIRAredactata Conform Avizelor

  16/32

  . "oluri şi "esponsabilităţi

  I&A va #i utili/ată atât de #un($ionarii (elor in!titu$ii i"%li(ate (ât -i de al$i

  utili/atori externi. ia+ra"a de "ai ;o! arată rolurile (e vor #i de#inite 5n !i!te".

  )igura 3

   Diagrama rolurilor definite $n S!"

  9.1. Responsabilităţi instituţionale

  n (alitate de autoritate ad"ini!trativă re!%on!a'ilă de i"%le"entarea %oliti(ii

  de !tat 5n do"eniul +o!%odăririi re!ur!elor de a%ă, *idroa"eliora$iei, a%rovi/ionării

  (u a%ă -i (anali/are, %re(u" -i (on#or" Con(e%$iei %oliti(ii na$ionale 5n do"eniul

  re!ur!elor de a%ă, Con(e%$iei i!te"ului In#or"a$ional Geo+ra#i( Na$ional A(vati(,

  Be+ii A%elor@ trate+iei na$ionale 5n do"eniul a%rovi/ionării (u a%ă %ota'ilă -i

  (anali/are, #genţia #pele oldo%ei5 are ur"ătoarele atri'u$ii>

  - i"%le"entarea %oliti(ilor de !tat 5n do"eniul +o!%odăririi a%elor -i *idroa"eliora$iei,

  ali"entării (u a%ă -i (anali/are@

  - ela'orarea -i %lani#i(area "ă!urilor de %rote($ie a re!ur!elor a(vati(e, (on(o"itent (u

  +o!%odărirea lor, in(lu!iv +e!tionarea !i!te"elor de a%rovi/ionare (u a%ă -i (anali/are

  a lo(alită$ilor din &e%u'li(a )oldova@

  16

 • 8/15/2019 Ro 2229 Conceptia SIRAredactata Conform Avizelor

  17/32

  - a!i+urarea i"%le"entării %rin(i%iului 'a/inier de +o!%odărire a a%elor, !ati!#a(erea

  ne(e!ită$ilor %o%ula$iei -i a+en$ilor e(ono"i(i 5n !ervi(ii de ali"entare (u a%ă -i

  (anali/are, %rin (oordonarea a(tivită$ii 5ntre%rinderilor -i or+ani/a$iilor din do"eniu@

  n (on#or"itate (u Hotărârea Guvernului nr. 0 din 0 a%rilie 2006, !er%iciul

  6idrometeorologic de !tat  tre'uie !ă #urni/e/e a((e!ul la %ro+no/ele

  *idro"eteorolo+i(e de intere! %u'li(

 • 8/15/2019 Ro 2229 Conceptia SIRAredactata Conform Avizelor

  18/32

  3&e+i!trul de !tat al a%elor "inerale naturale, %ota'ile -i 'ăuturilor neal(ooli(e

  5"'uteliate4, având ur"ătoarele atri'u$ii %rin(i%ale 5n (adrul I&A>

  - a!i+urarea #or"ării re!ur!elor in#or"a$ionale de !tat %rivind eviden$a !ur!elor de a%e

  "inerale naturale -i %ota'ile, (ir(ula$iei a%elor "inerale naturale, %ota'ile -i

   'ăuturilor neal(ooli(e 5"'uteliate, #a'ri(ate, ex%ortate -i i"%ortate@

  - (ole(tarea, a(u"ularea, !to(area, a(tuali/area -i anali/a datelor de!%re a+en$ii

  e(ono"i(i (are au %ri"it li(en$e %entru extra+erea /ă(ă"intelor "inerale -i!au

   %rodu(erea -i 5"'utelierea a%elor "inerale -i naturale %ota'ile, autori/a$ii !anitare de

  #un($ionare 5n do"eniul #a'ri(ării a%elor "inerale naturale, %ota'ile -i 'ăuturilor 

  neal(ooli(e 5"'uteliate

 • 8/15/2019 Ro 2229 Conceptia SIRAredactata Conform Avizelor

  19/32

  :Ad"ini!trator 

  I&A

  are a((e! la toată in#or"a$ia

  -i la to$i utili/atorii

  • A!i+ură #un($ionarea I&A

   %rin utili/area re!ur!elor 

  in!titu$ionale@

  • )odi#i(ă li!ta utili/atorilor 

 • 8/15/2019 Ro 2229 Conceptia SIRAredactata Conform Avizelor

  20/32

  • Et(.

  &e!%on!a'ilită$ile in!titu$iilor 5n (adrul I&A !unt (%abelul ')>

  I8!TIT/>I

  #

  ";9 ":!P;8!#I D:

 • 8/15/2019 Ro 2229 Conceptia SIRAredactata Conform Avizelor

  21/32

  • "ana+er de (on$inut. (alitatea in#or"a$iei@

  • Introdu(e in#or"a$ia

  veri#i(ată 5n 'a/a de date@

  • Introdu(e in#or"a$ia

  relevantă 5n Portalul

  Pu'li(@

  • Et(.CNP   • re+i!trator al in#or"a$iei

  relevante@

  • utili/ator al in#or"a$iei@

  • "ana+er de (on$inut.

  • A!i+ură !e(uritatea

  in#or"a$iei@

  • Cole(tea/ă -i veri#i(ă

  (alitatea in#or"a$iei@

  • Introdu(e in#or"a$ia

  veri#i(ată 5n 'a/a de date@

  • Introdu(e in#or"a$ia

  relevantă 5n Portalul

  Pu'li(@

  • Et(.

  -. Documentele de bază ale sistemului

  1@. Documente de intrare

  • Jor"ulare de (ole(tare a datelor@

  • Jor"ulare de !oli(itare a in#or"a$iei@

  Hăr$i de 'a/ă -i te"ati(e ale &e%u'li(ii )oldova@• ate !tati!ti(e@

  • Gra#i(e -i i"a+ini, et(.

  21

 • 8/15/2019 Ro 2229 Conceptia SIRAredactata Conform Avizelor

  22/32

  11. Documente teAnologice

  • e!(rierea (la!i#i(atoarelor@

  • o(u"ente de de!(riere a #or"atului datelor interne, %re(u" -i a ra%oartelor.

  12. Documente de ieşire

  •  Noti#i(ări ale autorită$ilor ad"ini!tra$iei %u'li(e (entrale -i lo(ale, %re(u" -i ale

  a+en$ilor e(ono"i(i@

  • Hăr$i te"ati(e (u date re%re/entate (arto+ra#i(.

  -I. !paţiul informaţional al sistemului

  13. ;biectele informaţionale

  I&A ur"ea/ă !ă (on$ină două (ate+orii %rin(i%ale de date>

 • 8/15/2019 Ro 2229 Conceptia SIRAredactata Conform Avizelor

  23/32

  Birurile de date re%re/intă un #lux (ontinuu de valori, #ie(are dintre a(e!tea

  #iind 5n!o$ită de in#or"a$ia de!%re data -i lo(a$ia unde a #o!t (ole(tată>

  • Identi#i(atorul -irului de date@

  • e!(rierea -irurilor de date@

  • Para"etri -i unită$i@

  • oleran$a de(ala;ului@

  • i"%ul "axi" 5ntre o'!erva$ii.

  atorită (o"%lexită$ii datelor, dar -i evolu$iei volu"ului a(e!tora, I&A va

  utili/a un !et de "etadate %rede#inite %entru o%ti"i/area %er#or"an$ei de !to(are -i

   %relu(rare a datelor.n %rin(i%iu, doar datele ne(e!are %entru "odelare vor #i 5n(or%orate 5n 'a/e de

  date *idro"etri(e. atele i!tori(e exi!tente 5n di#erite #or"ate vor #i (onvertite -i

  i"%ortate 5n I&A de (ătre in!titu$iile de$inătoare -i re!%on!a'ile de a(e!te date 5n

  "ă!ura %o!i'ilită$ilor. A(e!te date !e re#eră la *ăr$i +eolo+i(e, datele

  *idro"eteorolo+i(e (ole(tate %ână 5n a. 12 -.a.

  re%t %rioritate %entru (onvertirea -i i"%ortarea datelor !unt ur"ătoarele>

  1. e la H> nivelul a%ei, de'it, (alitatea a%ei@ date "eteorolo+i(e@ (ur'a de de'it.

  2. e la A)> utili/area a%elor, (ara(teri!ti(ile la(urilor de a(u"ulare (alitatea a%ei

 • 8/15/2019 Ro 2229 Conceptia SIRAredactata Conform Avizelor

  24/32

  14. Identificarea obiectelor de e%idenţă

  7estionarea datelor AidrometriceC Scar temporal precis pe o perioad

   scurt (datele colectate ilnic *datele colectate pe parcursul a '+h) Scar spaţial

  mare (&-- m * & .m). (o%ul a(e!tei a($iuni e!te>

  • oli(itarea -i %ro(e!area datelor %ri"are@

  • Prelu(rarea !tati!ti(ă a datelor %entru #eno"enele (are au avut lo(@

  • Prelu(rarea datelor %entru anali/a %ro'a'ilită$ii %rodu(erii -i %revenirea unor 

  #eno"ene de viitor

  • )odelarea inunda$iilor

 • 8/15/2019 Ro 2229 Conceptia SIRAredactata Conform Avizelor

  25/32

  • )odelarea de'itului !(ă/ut

 • 8/15/2019 Ro 2229 Conceptia SIRAredactata Conform Avizelor

  26/32

  %abelul 2 Cerinţele anticipate pentru schimbul necesar de date aflate

  $n posesia S3S, "M, "4!M 1i C5S6 pentru a permite implementarea

  SSD din cadrul S!"

  $ategoriile de date Deţinător

  #ccesibilitatea solicitată

  H

  AG& )

  A)

  CNP

  Birurile de date pentru ni%elul apei

  rurilor sau lacurilor de acumulare

  colectate pe parcursul a 24A la

  punctele de monitorizare Aidrologică

  H L : M M

  Birurile de date pentru punctele de

  monitorizare a calităţii apei de

  suprafaţă

  H L : M M

  Birurile de date pentru calitatea şi

  ni%elurile apei subteraneAG)& : L M M

  ăsurările debitului la posturile de

  măsurare a ni%elului apei

  Datele pri%ind debitul +fiece 12 ore

  conform nregistrărilor istorice,

  $Aeia limnimetrică pentru ntreaga

  gamă de debite complet din a%alul

  segmentului eaminat

  H L : M :  

  Birurile de date meteorologice

  colectate pe parcursul a 24AC

  temperatura aerului +%alorile minE

  maE medii,E precipitaţiile atmosfericeE

  %iteza %ntuluiE direcţia %ntuluiE

  coeficientul e%aporaţieiE umiditatea

  relati%ăE lumina soarelui şi altele,

  H L M M :  

  )olosinţa apei +eC captarea apei şi A) M M L M

  26

 • 8/15/2019 Ro 2229 Conceptia SIRAredactata Conform Avizelor

  27/32

  de%ersarea apei uzate,Infrastructura +eC sistemele de

  irigareE diguriE bara'e şi altele,A) M : L M

  L > e$inătorul datelor e!te a(eea-i in!titu$ie (e le !oli(ită

  M > A((e!ul datelor e!te ne(e!ar

   : > A((e!ul datelor nu e!te ne(e!ar 

  oate datele din (adrul I&A vor #i utili/ate 5n ela'orarea -i "onitori/area

  i"%le"entării %lanurilor de +e!tionare a di!tri(telor 'a/inelor *idro+ra#i(e.

   Modelarea datelor 

  atele #ie(ărei in!titu$ii i"%li(ate 5n i"%le"entarea !i!te"ului vor #i %relu(rate

   %rin inter"ediul %ro+ra"elor !%e(iali/ate

  -i !u'terane, ela'orarea "odelelor nu"eri(e %rivind dina"i(a 5n ti"% -i !%a$iu a

  re/ervelor de a%ă di!%oni'ile %entru di#erite ne(e!ită$i

 • 8/15/2019 Ro 2229 Conceptia SIRAredactata Conform Avizelor

  28/32

  in#or"a$ia va #i %u'li(ată 5n #or"ate ta'elare, +ra#i(e -i (arto+ra#i(e. Cel %u$in

  ur"ătoarele date vor #i %u'li(ate>

  - Dalori "edii a nivelului a%elor de !u%ra#a$ă "onitori/ate %e anu"ite %erioade

  la di#erite !ta$ii de "onitorin+@

  - Dalori "edii a a%elor !u'terane %entru di#erite a(vi#ere !au (or%uri de a%ă

  !u'terane@

  - Dalori "edii a %re(i%ita$iilor -i te"%eraturilor 5ntr7o anu"ită %erioadă de ti"%

   %entru di#erite %o!turi@

  - Hăr$i te"ati(e %rivind (alitatea a%elor de !u%ra#a$ă -i !u'terane@

  - tarea (antitativă -i (alitativă a (or%urilor de a%ă@

  A((e!ul la in#or"a$ie va #i !ta'ilit de (ătre #ie(are in!titu$ie.

  1*. $lasificatori

  I&A va #olo!i (la!i#i(atorul CFA) %entru identi#i(area lo(alită$ilor 

 • 8/15/2019 Ro 2229 Conceptia SIRAredactata Conform Avizelor

  29/32

  -II. !paţiul teAnologic al sistemului

  10. $omponentele !I"# şi interacţiunea ntre ele

  I&A va di!%une de ur"ătoarele (o"%onente "a;ore> Cole(tarea -i Conver!ia

  datelor

 • 8/15/2019 Ro 2229 Conceptia SIRAredactata Conform Avizelor

  30/32

  = )odulul 3i!te" de +e!tiune a datelor *idro"etri(e4

  I"%le"entarea "odulului GH va o#eri (a%a(itate de !to(are -i +e!tionare a

  in#or"a$iilor de!%re lo(a$iile de (ole(tare a datelor, %re(u" -i a datelor di!(rete -i de

  ti% !erii de ti"% 5ntr7un !in+ur !i!te" (o"un. )odulul dat va a!i+ura #un($ionalitatea

  de !to(are, ad"ini!trare, %reluare -i anali/ă a datelor (u %rivire la datele *idrolo+i(e,

  "eteorolo+i(e, a a%elor !u'terane -i a (alită$oo a%ei -i a altor %ara"etri.

  = )odulul 3)odelare *idrodina"i(ă4

  I"%le"entarea "odulului 3)odelare *idrodina"i(ă4 va %er"ite utili/atorilor 

  !ă de#inea!(ă (ara(teri!ti(ile %rin(i%ale ale râurilor, (u" ar #i> (on#luen$ele, intrările -i

  ie-irile arti#i(iale, re/ervoarele -i !i!te"ele de *idro(entrale, %re(u" -i utili/atorii de

  a%ă indu!trială %ota'ilă a+ri(ole. )odulul dat va %er"ite (al(ularea e(*ili'rului*idrolo+i(

 • 8/15/2019 Ro 2229 Conceptia SIRAredactata Conform Avizelor

  31/32

  "odelare *idro+ra#i(ă. Portalul va #i +ă/duit %e )Cloud -i va intera($iona (u

  "odulele I&A, (are de a!e"enea vor #i +ă/duite %e )Cloud.

  -III. #sigurarea securităţii informaţionale a sistemului

  1. $erinţe generale faţă de securitate

  ar(inile de 'a/ă ale a!i+urării !e(urită$ii in#or"a$ionale !unt>

  • Inte+ritatea datelor : %rote($ia datelor 5"%otriva "odi#i(ării !au di!tru+erii lor@

  • Con#iden$ialitatea datelor : %rote($ia datelor (ontra a((e!ului neautori/at la datele

  I&A@

  • A((e!i'ilitatea : %rote($ia datelor 5"%otriva 'lo(ării a((e!ului utili/atorilor autori/a$i

  la re!ur!ele in#or"a$ionale.

  2@. !ecuritatea informaţională a sistemului

  at #iind #a%tul (ă I&A va %relu(ra date (ole(tate -i %arta;ate de (ătre (ele

  in!titu$ii re!%on!a'ile, #ie(are in!titu$ie va !ta'ili -i a%ro'a %rintr7un re+ula"ent intern

   %oliti(a de !e(uritate in#or"a$ională a datelor introdu!e 5n I&A. Cla!i#i(area

  (on#iden$ialită$ii datelor -i lo(a$ia de !to(are a lor !e vor !ta'ili (on#or"re+le"entărilor interne, %re(u" -i na$ionale.

  IF. GncAeiere

  Prin i"%le"entarea I&A va #i ela'orat un in!tru"ent e#i(ient de in#or"are a

   %ăr$ilor intere!ate 5n +e!tiunea 'a/inelor *idro+ra#i(e, %re(u" -i o 'a/ă valoroa!ă de

  date %entru !ta'ilirea %riorită$ilor, 5nde%linirea atri'u$iilor #un($ionale ale autorită$ilor !tatului %entru luarea unor de(i/ii ulterioare te*ni(e, #inan(iare -i %oliti(e 5n do"eniul

  +e!tiunii re!ur!elor de a%ă din &e%u'li(a )oldova.

  31

 • 8/15/2019 Ro 2229 Conceptia SIRAredactata Conform Avizelor

  32/32

  Pentru #un($ionarea e#i(ientă a I&A toate in!titu$iile i"%li(ate vor #i a!i+urate

  (u e(*i%a"ente *ardKare -i !o#tKare ne(e!are 'unei #un($ionări a I&A. Ftili/atorii

  din toate in!titu$iile i"%li(ate vor #i in!trui$i 5n utili/area I&A.